NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa

2 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa seuraavat maakuntakaavat: Kanta-Naantalin alueella: Luonnonmaa ja manner: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös Saariston alueella: Turun seudun kehyskuntien maakuntakaava, vahvistuspäätös Tuulivoimavaihemaakuntakaava on vahvistunut Ajantasakaavat löytyvät Varsinais-Suomen liiton nettisivuilta osoitteesta: Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Siinä käsitellään - keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudun rakennemallityöhön tukeutuen - vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti - liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella Tavoitteena on, että vaihemaakuntakaava vahvistuu Lisätietoja, mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma jossa on kuvattu kaavan etenemisprosessi, löytyy maakuntaliiton nettisivuilta osoitteesta:

3 II TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 Turun kaupunkiseudun kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Parainen, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki, Turku ja Vahto ovat yhdessä laatineet Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Rakennemalli ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja sitä käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 23)Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 (RM 2035). Myös muut seudun kunnat ovat hyväksyneet sen. Rakennemallissa on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi uutta asukasta ja uutta työpaikkaa. Naantalin osuus väestötavoitteesta on asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen tarkoittaa uutta asuntorakentamista asukasta varten. Työn sisältöön voi tutustua sivuilla: Turun seudun rakennemallityön toteuttamista on jatkettu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) mukaisilla toimenpiteillä. On laadittu luonnos Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta. Kunnat ovat antaneet siitä lausuntonsa ja se tulee kuntien hyväksyttäväksi vuoden alussa. Lisäksi on laadittu kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat rakennemallin toteuttamiseksi. Naantalin kaupunginhallitus on hyväksynyt Naantalin ohjelman rakennemallin toteuttamiseksi ohjeellisena , 325. Ohjelman toteutumista seurataan seudullisena yhteistyönä. Rakennemallialueen kokonaisväestötavoite on viime vuosina toteutunut, mutta Naantalin väestönkasvu on jäänyt selvästi kaupungille asetetusta tavoitteesta.

4 III NAANTALIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2035 (nk. Strateginen Yleiskaava) Naantalin kaupungin valtuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan ( 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle. Naantalin Kehityskuvassa tavoitellaan samoin kuin Turun kaupunkiseudun rakennemallissakin asukkaan väestönlisäystä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Manner-Naantali 2 700, Luonnonmaa ja saariston keskukset 900 asukasta.

5 K N IV A A A A V N O T I A T U I N L S K K A A T U S P A U U N K S I KESKUSTAN RAKENNEMALLI Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan rakennemallin , 36. Se on oikeusvaikutukseton yleiskaavallinen suunnitelma, joka perustuu alueella pidettyyn arkkitehtikilpailuun. Rakennemalli on osaltaan pohjana Manner-Naantalin osayleiskaavalle ja se toimii yleiskaavallisena perusteluaineistona yksittäisiä asemakaavoja käynnistettäessä. Ote Naantalin keskustan rakennemallista V YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa kunnan alueella eri toimintoja yhteen (MRL 35 ). Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta esim. kyläalueille, taajaman alueelle tai rannoille. Kun yleiskaava kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on usein yleiskaavaa tarkempi suunnitelma. Taajama-alueilla yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Ranta-alueilla yleiskaava laaditaan yleensä niin, että siinä osoitetaan rantarakennusoikeus mitoitukseen perustuen. Tällöin yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista. Myös kyläalueella, jonne kohdistuu vain vähän rakentamispaineita, rakennuslupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44 ).

6 Naantalin kaupungin alueella voimassa olevat yleiskaavojen ja osayleiskaavojen sisällöstä saa tietoa Maankäyttöosaston palvelupisteestä, Kaupungintalon 4. krs, Käsityöläiskatu 2, Naantali, puh , mittausosasto(a)naantali.fi. Niihin voi tutustua myös kaupungin nettisivuilla osoitteessa: Valituksen alaiset yleiskaavat: Velkuanmaan osayleiskaava on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa , 24. Turun hallinto-oikeus on käsitellyt sitä koskevat valitukset ja se on hylännyt ne. Yleiskaavasta on valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sijaintikartta Velkuanmaan osayleiskaava-alueesta VIREILLÄ JA SUUNNITTEILLA OLEVAT YLEISKAAVATYÖT

7 A Manner-Naantalin osayleiskaava Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on käynnistynyt vuonna 2014 keskustan rakennemallin ja koko Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden sekä Turun seudun rakennemallin tavoitteiden pohjalta. Manner-Naantalin osuus kaupungin väestötavoitteesta on noin 5000 uutta asukasta, kun otetaan huomioon asumisväljyyden kasvu. Myös työpaikkaomavaraisuutta halutaan lisätä, jolloin uusia yritysalueita tarvitaan. Kaupan kasvuun on myös varauduttava Osayleiskaavaprosessista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävänä kaupungin nettisivuilla ja neljännen kerroksen ilmoitustaululla. Yleiskaavan perusselvitykset ovat pääosin valmistuneet kevään 2014 aikana. Kesällä 2014 tehtiin erillisselvityksiä ja elo-syyskuun vaihteessa yleiskaavan lähtökohdista ja tavoitteista järjestettiin kansalaiskysely, johon saatiin 2100 vastausta. Vastauksia käytetään luonnosta laadittaessa yhtenä lähtökohtana. Erillisselvityksiä luonnosta, maisemasta, liikenteestä, liikenne- ja teollisuusmelusta, hajusta, rakennussuojelusta ja muinaisjäännöksistä täydennettiin syksyn 2014 aikana. Rakennussuojelun ja muinaisjäännösten osalta täydennys jatkuu vielä vuoden aikana. Tavoitteena on, että luonnos osayleiskaavaksi olisi kuulemisvaiheessa vuoden alkupuolella ja kaava olisi valtuuston käsittelyssä vuoden lopussa. Osayleiskaava-aluetta koskevia liikenneratkaisuja on käsitelty yleiskaavan kanssa yhtä aikaa laaditussa E-18 Turun Kehätien kehittämisselvityksessä, joka on valmistunut syyskuussa Sen toteuttamiseksi laaditaan vuosina yleissuunnitelma välille Raisio-Naantali. Konsulttityö.

8 B Merimaskun taajaman osayleiskaava Käynnistetään vuonna 2016 Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn vuoden 2017 lopulla. Konsulttityö. C Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistetty vuoden 2014 aikana. Yleiskaavan muutosalueet sijaitsevat eri puolilla Luonnonmaata. Ne on esitetty alla olevassa kartassa. Oma työ. Konsultilta tilataan tarvittaessa selvityksiä.

9 LÄHIVUOSIEN YLEISKAAVATYÖT D Velkuan osayleiskaavan tarkistus Velkuanmaan ulkopuolella Velkuan yleiskaavan tarkistaminen entisen Velkuan kunnan Velkuanmaan muutosalueen ulkopuolelle jäävällä alueella on tarpeen. Alueen voimassa oleva rantayleiskaava on vanhentunut. Sen rakennusoikeudet ovat muuhun kunnan alueeseen verrattuna pienet. Myös rakennuspaikkojen sijainti on epätarkka. Muutos tehdään samoja periaatteita noudattaen kuin Velkuanmaan osayleiskaavakin on tehty. Muutos käynnistetään, kun taajamien yleiskaavat Manner-Naantalissa ja Merimaskussa ovat valmistuneet. Tavoitteena on käynnistää muutos 2017.

10 VI ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan yleiskaavan tai osayleiskaavan pohjalta. Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi kaava, ja se kumoaa alueella voimassa olevan yleiskaavan. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, Naantalin kehityskuva 2035 ja Keskustan rakennemalli ohjaavat asemakaavoitusta, niillä alueilla, joilla ei ole voimassa ajantasaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytön järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kaupunkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Usein asemakaava sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Asemakaavojen sekä asemakaavan muutosten laatimiseen liittyy usein maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset, kaupungin ja maanomistajien välille tehtävät maankäyttösopimukset. Niissä sovitaan mm. osapuolten oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutukseen liittyen. VUONNA VALMISTELTAVAT MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT

11 2014 KÄYNNISTETYT ASEMAKAAVATYÖT, JATKUVAT VUONNA : 1. Asemakaavan muutos tontilla , Naantalin Hovin tontti Naantalin keskustan tontin (Naantalin Hovi) asemakaavan muutos. Maanomistajan anomus. Tutkitaan tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinrakentamiseen ja rakennusoikeuden nostamista. TAVOITE: Asemakaavan saattaminen ajan tasalle. Tutkitaan asuntorakentamisen lisäämistä ja rakennusoikeuden lisäämistä Vanhankaupungin miljöön huomioon ottavalla tavalla. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Maankäyttösopimus Konsulttityö KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KAUPUNGIN VETOVOIMAISEN KESKUSTA- ASUMISEN TONTTITARJONTAA JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUT- TAMSTA 2. Kukolan teollisuusalueen asemakaavan muutos II Pääosin kaupungin omistaman teollisuusalueen asemakaavan saattaminen ajan tasalle. TAVOITE: Saadaan aktiivisen markkinoinnin piiriin tarjolle merkittävästi teollisuustontteja kaupungin maalle. Alueen sijainti Luonnonmaan sataman tuntumassa, osin myös meren rannassa hyödynnetään. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha vuodelle (40 000). Osalla aluetta teollisuustonttien ottaminen käyttöön edellyttää louhintaa. Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen Pääosin kaupungin maata Oma työ KAAVAMUUTOS VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI KAUPUNGIN TEOLLISUUSTONTTITARJONTAAN

12 3. Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus Rymättyläntien pohjoispuolella asemakaavaa tarkistetaan ja laajennetaan kaupungin maalla ja sitä laajennetaan myös yksityisen omistuksessa olevalle alueelle. Rymättyläntien eteläpuolella kaupungin omistuksessa oleva korttelialue on tarpeen muuttaa pysäköintialueeksi. Muutokseen otetaan mukaan Virventien itäpuolisia yksityisten maanomistajien alueita. Tärkeänä osana suunnittelutyötä ovat liittymäjärjestelyt Rymättyläntielle. TAVOITTEET: Tutkitaan asuntorakentamisen sijoittamista Rymättyläntien pohjoispuolelle. Edistetään Porhonkallion loma- ja asuntoalueen rakentumista vielä keskeneräisten alueiden osalta. Suunnitellaan sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt Rymättyläntielle sekä sen kummallekin puolelle ulottuvalle maankäytölle. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn Kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha taloussuunnitelmassa vuodelle (50 000). Vuosille 2017 ja 2018 on varattu Rymättyläntien kevyen liikenteen alikulkukäytävän ja risteysjärjestelyjen rakentamiseen 1,3 milj. euroa. Maankäyttösopimukset Konsulttityö KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KAUPUNGIN ASUMISEN TONTTITARJON- TAA JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUTTAMSTA 4. Herrankukkaro Yksityisen maanomistajan esitys. Osayleiskaavan laajennus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on lainvoimainen KHO:n päätöksellä Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Vesihuolto on olemassa. TAVOITE: Yrityksen toimintaedellytysten turvaaminen ja yrityksen kehittämisen mahdollistaminen ympäristön maankäyttö huomioon ottaen Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn Vastuu vesihuollosta ja muusta yhdyskuntatekniikasta on maanomistajilla. Konsulttityö

13 5. Kuparivuorentie / Uolevi Raaden katu Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun välinen alue. Naantalin keskustan rakennemallin mukainen alue asumiseen. TAVOITE: Uusia kerrostaloasuntoja pääosin kaupungin maalle keskustaan. Tavoiteaikataulu: Asemakaavatyö käynnistetään ja se viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn Mahdollinen maankäyttösopimus / maanosto Konsulttityö KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KAUPUNGIN VETOVOIMAISEN KESKUSTA- ASUMISEN TONTTITARJONTAA JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUT- TAMSTA 6. Lammasluoto Venevalkama-aluetta on tarkoitus muuttaa osittain asuinrakennuspaikoiksi. Samalla tutkitaan yleisten rakennusten alueen tarvetta ja ympäristön virkistysalueen laajuutta. TAVOITE: Tavoitteena on lisätä asuinrakentamista, mutta mahdollistaa myös matkailu- tai yritystoimintaa. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan tiivistyvä alue, jonka asukaslukutavoite on 150 asukasta. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016 Kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha taloussuunnitelmassa vuodelle (30 000). Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Päätösten mukaan kaupunki ostaa merkittävän osan suunnittelualuetta tammikuun aikana. Oma työ, Konsultilla teetetään asuinrakennusten viitesuunnittelua. KAAVAMUUTOS VAIKUTTAA KAUPUNGIN VETOVOIMAISEN MERELLI- SEN ASUNTOTARJONNAN MÄÄRÄÄN JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAA- VUTTAMISEEN

14 UUDET, VUONNA ALOITETTAVAT ASEMAKAAVAT: 7. Merimaskun kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavamuutos Yksityisen maanomistajan esitys. TAVOITE: Tutkitaan maatalousalueen muuttamista pientalorakennuspaikoiksi. Tavoiteaikataulu: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Kaavoitussopimus/maankäyttösopimus EDISTÄÄ VÄESTÖTAVOITTEEN TOTEUTUMISTA 8. Lehdon kauppa, alueen käyttötarkoituksen muuttaminen Asemakaavan saattaminen ajan tasalle. Asuntokäyttö. TAVOITE: Tutkitaan alueen muuttamista asuinrakennuspaikaksi ja arvioidaan rakennussuojelutarvetta sekä nykyisessä asemakaavassa tonttien välille varatun rakentumattoman kevyenliikenteen väylän tarvetta. Tavoiteaikataulu: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn Kaupungin omistamaa aluetta. EDISTÄÄ ALUEIDEN TARKOITUKSENMUKAISTA KÄYTTÖÄ 9. Kaupunginosa 3, tiivistämisperiaatteet, Asunto Oy Prikitta Naantalin keskustan asemakaavan mahdollinen tehostaminen. Rakentamisen tiivistämisperiaatteet 3. kaupunginosassa Tavoiteaikataulu: Periaatteet laaditaan. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn Yksityisten omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus Myös maankäyttösopimusten periaatteet täydentämisrakentamisessa alueella valmistellaan. EDISTÄÄ KESKUSTAN RAKENTUMISTA JA VÄESTÖTAVOITTEEN TO- TEUTUMISTA

15 10. Kaupunginosa 2, kortteli 31, Birgitan talo Naantalin keskustan asemakaavan tehostaminen keskustan rakennemallin mukaisesti. TAVOITE: Mahdollistaa keskustan uusiutumisen ja tiivistymisen Keskustan rakennemallissa tutkittujen periaatteiden mukaisesti. Tavoiteaikataulu: Asemakaava aloitetaan. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn Yksityisten omistamaa aluetta. Suunnittelualue käsittää vähintään Kaivokadun ja Puistotien välisen alueen tarkastelun Tullikadun varrella. Maankäyttösopimus EDISTÄÄ KESKUSTAN RAKENTUMISTA JA VÄESTÖTAVOITTEEN TO- TEUTUMISTA 11. Luolalan teollisuusalueen laajennus Asemakaavan ja teollisuusalueiden laajentaminen Luolalassa Naantalin kaupungin omistukseensa hankkimalla alueella. TAVOITE: Tutkitaan teollisuusalueen laajentamista Luolalan jo asemakaavoitettuun alueeseen liittyen. Tavoiteaikataulu: Asemakaava aloitetaan. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn Alueeseen rajautuvan Kuormatien kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu määräraha vuodelle 2017 ( ). VAIKUTTAA KAUPUNGIN TEOLLISUUSTONTTITARJONTAAN 12. Suovuori, myytävän kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen Asemakaavan muuttaminen siten, että edistetään alueen saamista rakennuskäyttöön. Otetaan huomioon tulevan omistajan käyttötarkoitus. TAVOITE: Tutkitaan alueen jakamista useammaksi tontiksi ja suojelutavoitteen tarkistamista. Tavoiteaikataulu: Asemakaava aloitetaan, kun alueen ostajan tavoitteet alueen maankäytön suhteen ovat tiedossa. Kaupungin omistamaa aluetta. EDISTÄÄ ALUEIDEN TARKOITUKSENMUKAISTA KÄYTTÖÄ

16 13. Naavakujan asemakaavan muuttaminen Yksityisen maanomistajan esitys. TAVOITE: Tutkitaan rakentamattoman katualueen poistamista asemakaavasta. Rakennusoikeutta ei ole tarkoitus lisätä. Tavoiteaikataulu: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn Yksityisen omistamaa aluetta. Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Kaavoitussopimus EDISTÄÄ VÄESTÖTAVOITTEEN TOTEUTUMISTA

17 VII RANTA-ASEMAKAAVAT 1. Keskitalon ranta-asemakaava ja Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee vahvistetun Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan aluetta ja siihen liittyvää uutta ranta-asemakaavaa. Rymättylän kunnanhallitus on päättänyt ilmoittaa kaavan vireille lokakuussa Sen jälkeen suunnittelualue on laajentunut. Luonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Suunnittelualueesta on laadittu luontoselvitys Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen.

18 2. Ajolan_Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos käynnistettiin kaupunginhallituksessa Luonnos ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavan laatija AIRIX Ympäristö Oy 3. Länsitalon ranta-asemakaavan muutos Länsitalon ranta-asemakaavan muutos käynnistettiin kaupunginhallituksessa Luonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen. 4. Vaurion tilan ranta-asemakaava Hakemus Vaurion tilan ranta-asemakaavan laatimiseksi on tullut Kaavan laatija Arkkitehtitoimisto Arvela-Hellén Oy 5. Rauduinen-Karjalainen ranta-asemakaavan muutos Hakemus Rauduinen-Karjalainen ranta-asemakaavamuutoksen laatimiseksi on tullut Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen 6. Rantakaava osalle Kauppilan kylää muutos Hakemus Rantakaavan muutokselle osalle Kauppilan kylää (Tilojen Metsäranta ja Rantakallio osalle) tullut Kaavan laatijaa ei ole vielä ilmoitettu.

19 7. Leiklahden ranta-asemakaavan muutos Leiklahden ranta-asemakaavan muutos kiinteistön Mustaniemen ( ) alueella käynnistettiin kaupunginhallituksessa Luonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen. 8. Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Hakemus Isopaasin ranta-asemakaavan muutokselle on tullut Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen.

20 VIII ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYS Naantalin kaupungilla on vuonna 2014 ollut tarjolla omakotitalotontteja eri keskuksissa seuraavasti: Yht varattu vapaana Naantali Merimasku Rymättylä 7 7 Velkua Kaupungin koko omakotitalotonttivaranto ilmenee alla olevasta taulukosta:

21 Rivitalotontteja on Naantalissa Pirttiluoto-Karjaluodon alueella ollut tarjolla kolme. Näistä kaksi on vapaana. Soinisissa on lisäksi vapautunut yksi rivitalotontti. Edelleen Merimaskussa on tarjolla yksi rivitalotontti. Kerrostalotonttivarantoa on Naantalin keskustassa seuraavasti: Skanskan alue: k-m 2 Humaliston alue: k-m 2 Aurinkosäätiön alue: k-m 2 (palveluasumista) Yhteensä k-m 2 Lisäksi Keskustakorttelien asemakaavan alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi noin k-m² rakentamisoikeutta asuinkerrostaloille. Kaavoitusohjelma mahdollistaa Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun seudun rakennemallin 2035 mukaisen väestönkasvun toteutumisen. Naantalin ydinkeskustan ja Luonnonmaan ydinalueiden väestönkasvu on kuitenkin merkittävästi jäljessä edellä mainittujen strategisten suunnitelmien tavoitteista. Koska Luonnonmaalla on asemakaavavarantoa, jota ei ole vielä kysynnän hiljaisuuden takia otettu käyttöön, myöskään asemakaavoituksen ei esitetä nyt etenevän niin nopeasti uusille alueille (esim. Rymättyläntien varren uusille asuntoalueille) kuin Turun seudun rakennemallin toteuttamisohjelmaa laadittaessa suunniteltiin.

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 Maankäytön suunnittelu 2.2.2015 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen kerran vuodessa.

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot