Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä."

Transkriptio

1

2 2 TORNION KANSALAISOPISTO Visio Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä. Arvot Asiakaslähtöisyys Luovuus Kestävä kehitys Yhteistyökykyisyys Laatu Saavutettavuus Tuloksellisuus Toiminta-ajatus Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo.

3 3 TERVETULOA TORNION KANSALAISOPISTON OPETTAJAKSI Opettajien ja opiston välisen yhteistyön helpottamiseksi olemme koonneet keskinäisiä toimintaohjeita, joiden mukaan toimitaan. Myös joka talouteen jaetussa opetusohjelmassa on opettajantyön kannalta tärkeää tietoa. Lue tämä vihkonen ja opetusohjelma huolella ja säilytä ne. Saat vastauksen moneen kysymykseen opetuksesi tueksi. Opetuksen ja tapahtumien ajoitus Syyslukukauden opetus alkaa pääosin ma ja päättyy pe Koulujen syysloman aikaan ei järjestetä opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajien kanssa ole toisin sovittu. Kevätlukukauden opetus alkaa to 7.1. ja päättyy pe Koulujen talviloman aikaan, ja pääsiäisen aikaan ei ole opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajien kanssa ole toisin sovittu. Opintoryhmien esittäytyminen Kansalaisopiston lukuvuosi päättyy perinteisesti näyttelyihin, konsertteihin ja muihin esityksiin. Ensi kevään Tornio-viikolla järjestettävässä tapahtumassa on opistotalo täynnä opiskelijaryhmien taidokkaita töitä ja esityksiä sekä työpajoja ja -näytöksiä. Työsopimus, palkantilaukset ja opetussuunnitelma-päiväkirja palkanmaksun pohjana Opiston toimistosta jaetaan jokaiselle opettajalle työsopimus ja opetussuunnitelmapäiväkirjalomake (liite), johon on merkitty valmiiksi ko. kurssin nimi, päivämäärät ja käytettävissä olevat opetustunnit. Se toimii myös palkanmaksun perusteena ja mahdollistaa opetuksen vertailtavuuden ja opintojen korvaavuuden eri oppilaitosten järjestämän koulutuksen kanssa. Ennen opetuksen alkua jokaisella opettajalla tulee olla allekirjoitettuna voimassaoleva työsopimus. Työsopimus tehdään opiston toimistossa. Palvelussuhteen alkamisesta päättymisestä annetut tiedot vaikuttavat mm. eläkekertymiin. Mahdollisista työajan muutoksista on aina sovittava opetusyksiköstä vastaavan opettajan kanssa ja mahdolliset ilmoitettava välittömästi toimistoon Arja Karhulle voimassaolevan työsopimuksen saamiseksi. Opetussuunnitelma-päiväkirjamerkintöjä vastaavat palkantilaukset tulee olla toimistossa ko. kuukauden 16. päivään mennessä. Palkantilauskaavakkeita (liite) voi hakea toimistosta tai tulostaa opiston kotisivuilta. Myöhästyneet palkantilaukset siirtyvät seuraavan kuukauden maksatukseen. Muista toimittaa verokortti tai kopio sivutuloverokortista toimistoon. Työtodistukset on tilattava toimistosta kahta viikkoa ennen ko. määräaikaa tai kurssin päättymistä.

4 4 Palkanlaskutusjakso on 1 kuukausi; edellisen kk:n 15. päivästä ko. kuukauden 14. pv:ään. Joulukuun palkantilaukset tehdään mennessä. Kaupungin rahatoimisto maksaa palkan kuukauden viimeinen päivä. Huom! Laskutusta ei saa kerätä esim. lukukauden loppuun, vaikka laskutettava summa olisi pieni. Sama koskee myös matkalaskuja. Ops-päiväkirjat palautetaan opiston toimistoon huolellisesti täytettynä välittömästi ko. kurssin päätyttyä. Koko lukuvuoden kestävien kurssien osalta päiväkirjatkopiot käytetään tilastointia varten opiston toimistossa syyslukukauden opetuksen päätyttyä. Opetussuunnitelma-päiväkirjan täyttöohje 1. sivu: Kurssin tavoitteet ja sisällöt on määritelty kurssia suunniteltaessa, mutta em. tietoja voi vielä tarkentaa ko. kohdassa. 3. Toteutuskohtaan opettaja kirjaa käyttämänsä opetusmenetelmät. Esim. a) luentoalustus. oppilaan esitys, havaintoesitysdemonstraatio, nauhoite, video b) itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa (esim. taitoaineet) c) harjoittelu ryhmässä opettajan ohjauksessa (esim. musiikki, liikunta) 4. Opettajanopiskelijoiden käyttämävalmistama oppimateriaali, internetin hyödyntäminen yms. 2. sivu: Opettaja saa toimistosta valmiin opiskelijalistan, jossa on valmiina nimet ja puhelinnumerot. Listaan merkitään opiskelijoiden läsnäolokerrat. Kurssin päätyttyä opettaja laskee jokaisen opiskelijan poissaolotunnit yhteen. 3. sivu: Opetussuunnitelman toteutus -sivun täyttää jokainen opettaja (vaikka käytössä olisi erillinen TPO-opetussuunnitelma tai -oppikirja) käyttäen tarvittaessa liitesivuja. Jokaisen kokoontumiskerran aiheet tai sisällöt ym. merkitään omaan sarakkeeseen. 4. sivu: Opettaja merkitsee rastin käyttämiensä arviointimenetelmien kohdalle. Opettaja arvioi kurssin päätyttyä myös itse opetussuunnitelmansa ja opiskelijoiden tavoitteiden toteutumista sekä antaa evästystä jatkokehitykselle. Opettaja laskee myös opiskelijamäärät, keskeyttäneet ja allekirjoittaa ops-päiväkirjan. Keskeyttäneeksi merkitään opiskelija, joka on lopettanut opintonsa ennen kuin kurssin tuntimäärästä on pidetty 50 %. Opettaja selvittää keskeytyksen syyn ja merkitsee sen päiväkirjaan. Huom! Opetusyksiköstä vastaava opettaja tarkistaa ops-päiväkirjan lukukauden ja tai kurssin päättyessä ja huomioi tulokset opistonopistojen välisessä tuloksellisuuden itsearvioinnissa. Voit ottaa käyttöösi myös sähköisen päiväkirjan. Toimistosta ohjeistetaan sen käyttöä.

5 5 Osallistujalistojen tarkistukset laskutuksen ja tilastoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi Opettajan on tehtävä päiväkirjan osallistujamerkinnät huolellisesti jokaisen opetuskerran yhteydessä. Päiväkirjamerkinnät on ainoa dokumentti, johon opisto voi vedota opiskelijan yrittäessä pyytää alennuksia esim. poissaolojen perusteella. On tärkeää muistaa, että vain opiskelijaksi kirjattu henkilö kuuluu kaupungin vakuutuksen piiriin. Opettaja saa kurssinsa alussa ops-päiväkirjan väliin liitetyn tulosteen ilmoittautuneista. Opettajan on tarkistettava, että osallistujalista vastaa kurssilla olevia henkilöitä. Listalta puuttuvan opiskelijan on välittömästi ilmoittauduttava joko itse (puhelin tai HelleWi) jatai opettajan toimesta. Tarvittaessa opettaja voi pyytää myös myöhemmin tulosteen kurssinsa opiskelijoista, tarkistaakseen ilmoittautujatilanteen oikeellisuuden. Opettajan on teroitettava opiskelijoille, että he itse ilmoittavat keskeyttämiset ja opetusryhmien vaihtamiset opiston toimistoon turhien tai päällekkäisten laskutusten välttämiseksi. (Myös opettajan on syytä varmistaa muutokset!) Ilmoittautumiset ja maksumenettelyt Kursseille ilmoittaudutaan HelleWi ilmoittautumisjärjestelmään, puhelimitse tai henkilökohtaisesti, kuten opetusohjelmassa ko. kurssin yksikön esittelyn yhteydessä on kerrottu. Ilmoittautumislomaketta käytetään lasten ja nuorten taideaineiden kursseilla, sekä sellaisilla kursseilla, joissa ilmoittautuminen tapahtuu suoraan opettajalle opetuksen alussa. Opettaja toimittaa tarkistamansa ilmoittautumislomakkeet keskitetysti toimistoon 2 viikon kuluttua kurssin alkamisesta. Ilmoittautumislomaketta käyttävien kurssien osalta opettaja huolehtii em. tavalla, että jokainen opiskelija on täyttänyt lomakkeen ja muutokset on ilmoitettu opiston toimistoon. Kurssimaksuja ei voi maksaa käteisellä. Koska kurssimaksu laskutetaan, on opiskelijan henkilötunnus välttämätön. Lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä, kielikurssit yhdessä erässä. Kurssimaksuja ei alenneta vaikka opiskelija tulisi kurssille myöhemmin tms. syystä. Kurssimaksujen laskutus pyritään tekemään kuukauden kuluessa kurssin alkamisesta. Taiteen perusopetuskurssien maksut laskutetaan ilmoittautumislomakkeen merkinnän pohjalta. Opintosetelillä (Smartum-, Tyky- ja työttömän opintosetelit) maksettaessa opiskelijan on toimitettava setelit opiston toimistoon viimeistään kurssin käynnistyttyä. Opintosetelityyppiset ym. kurssimaksualennukset vaihtelevat lukuvuosittain. Tänä lukuvuonna torniolaiset seniorit, eläkeläiset ja maahanmuuttajat saavat 30 %:n alennuksen yhdestä kurssista. AVI:n myöntämän Maahanmuuttajien kotoutuminen liikunnan avulla -avustuksella voidaan maahanmuuttajille ja maahanmuuttajataustaisille myöntää liikunnan kursseista alennuksia %. Kurssit, joissa on Lähdetään liikkeelle merkintä, alennus on jo huomioitu. Jos kurssille ei osallistuta eikä osallistumista peruta viimeistään 3 päivää ennen kurssin alkua, peritään koko kurssimaksu. Kurssimaksuja ei palauteta keskeyttämisestä tms. opistosta riippumattomista syistä.

6 6 Ryhmien koko ja opetusjärjestelyt Kurssia suunniteltaessa on määritelty ryhmän minimikoko. Jos opiskelijamäärä jää alle ko. määrän, kurssia ei voida taloudellisista syistä käynnistää. Opettajan on ilmoitettava tilanteesta viimeistään toisen opintokerran jälkeen opiston toimistoonopetusyksiköstä vastaavalle opettajalle. Jos opiskelijamäärä ylittää suunnitellun ryhmäkoon ylärajan, ko. opiskelijat merkitään yhteystietoineen ilmoittautumisjärjestyksessä varasijoille. Toimistosta ilmoitetaan varasijalla olleille, jos kurssilta myöhemmin vapautuu tilaa tai jos tuntiresurssit mahdollistavat rinnakkaisryhmien perustamisen. Opettaja huolehtii opistotalon ulkopuolisissa toimipaikoissa opetusjärjestelyistä varmistamalla, että: - Kurssipaikan ovet ovat auki soittamalla ajoissa ko. koulun rehtorilleiltakäytönvalvojalleopiston toimistoon. - Jos opettaja avaa ovet, hän vastaa myös ovien lukitsemisesta ja avaamisista (myös oppilaille haja-asutusalueella toimipisteissä). Avaimet saa toimistosta kuittausta vastaa. - Kurssitiedot ovat näkyvissä opetustilan ovessa tms. ko. koulun johtajan iltavalvojan hyväksymässä paikassa (Tornion kansalaisopisto, kurssin nimi, pvm ja klo, opettajan nimi ja puh). Kylttipohja on jaettu eri toimipisteissä työskenteleville opettajille. Sen voi tarvittaessa tilata myös opiston toimistosta tai tulosta opiston kotisivuilta. - Kurssitila jää samaan kuntoon kuin ennen opetustakin - Tilojen ja opetusvälineidentyökoneiden käytön valvonnasta ja työkoneiden käytön opastuksesta vastaa ko. opettaja. Opetustilaan tuodut nauhurit yms. opetusvälineet palautetaan toimistoonlainaajalle opetuksen jälkeen. - Kurssiaikataulu- ym. muutokset opettaja ilmoittaa vähintään viikkoa aikaisemmin ao. koululletoimipaikalle (laittaen tiedotteet myös oviin tms. näkyville paikoille), opiston toimistoon sekä luonnollisesti kaikille opiskelijoilleen. Muutoksista tiedottaminen: Opiston toimistosta voidaan tiedottaa opettajan sairastumisesta, opetuskerran siirtymisestä, tms., mikäli tieto saadaan riittävän ajoissa. Kurssipäivänä lähtevä peruuntumisilmoitus ei välttämättä tavoita kaikkia opiskelijoita. Toimistohenkilöstön työmäärän kohtuullistamiseksi pyydetään, että opettajat itse ilmoittavat tekstiviestein tai soittamalla oppilailleen yllättävistä muutoksista ellei niistä ole voitu sopia aikaisemmilla opetuskerroilla. Opiston puhelimet ja HelleWi - järjestelmän sähköpostipalvelut ovat käytettävissä ko. ilmoituksia varten. Vakuutukset ja korvaukset Kaikki opiston opiskelijat kuuluvat Tornion kaupungin tapaturmavakuutuksen piiriin, joka koskee vain opetustunteja. Tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan lisäksi oma vakuutus. Vain ilmoittautuneeksi merkitty opiskelija on vakuutettu Tornion kaupungin toimesta. Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita tai varomattomuudellaan työvälineiden rikkoutumisen, häviämisen tai toiselle opiskelijalle tai opetustilalle koituvan vahingon. Epäselvissä tapauksissa opiskelijat voivat sopia yhteisestä korvaamisesta. Opettaja vastaa kurssinsa tilojen ja laitteiden valvonnasta sekä työvälineiden käytön opastuksesta.

7 7 Virka- ja työehtosopimukset sekä sairausajan palkka Palkkaus perustuu voimassaolevaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES). Sairausajan palkka maksetaan tuntiopettajille työsopimuslain mukaisesti: työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut kuukauden, palkkaa työkyvyttömyyden alkamispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun saakka (1+9). Poissaolosta on ilmoitettava viipymättä puhelimitse ennen työvuoron alkua lähimmälle esimiehelle jatai opiston toimistoon. Työterveyshuolto Kaikki opistolla työsopimussuhteessa olevat työntekijät kuuluvat Tornion kaupungin työterveyshuollon piiriin. Työterveysasema sijaitsee terveyskeskuksen tiloissa (1. krs). Matkakorvaukset Tuntiopettaja on oikeutettu matkakorvaukseen opetusmatkan osalta, joka kumpaankin suuntaan erikseen ylittää 6 km. Matkakorvaukset määritellään VES:ssa. Vuonna 2015 korvaus on 0,44 senttiä ensimmäiset 5000 km. Matkakorvaukset ovat verollisia. Palautteen kerääminen Kurssiarviot auttavat opistoa toiminnan suunnittelussa ja laadun ylläpitämisessä. Tarvitsemme opiskelijoiden ja opettajien palautetta, jotta tiedämme mitä ja miten pitäisi muuttaa ja parantaa! Opiskelijapalaute auttaa myös opettajaa oman työn kehittämisessä. Palaute kertoo myös missä olemme onnistuneet! Palaute kerätään kurssiarviointi-lomakkeella. Pitkäkestoisilla kursseilla voi tehdä esim. vuodenvaihteessa välikysely. Lomakkeita on saatavissa opettajilta, toimistosta ja opiston kotisivuilta. Motivointi on tärkeää On todella oleellista kertoa opiskelijoille arvioinnin tarkoitus. Arviointi voi olla uusi asia sekä opiskelijoille että opettajille. Arviointiin kannattaa kuitenkin paneutua tosissaan. Aikaa myöten arvioinnista hyötyvät kaikki opiskelijat, opettajat ja opisto! Kyse ei ole arvostelusta, vaan opetus- ja oppimisprosessin sekä sen tukipalvelujen edelleen parantamisesta mahdollisuuksien mukaan. Arvioinnin tulee olla avointa ja rehellistä. Tästä syystä toivotaan, että opiskelijat laittavat vastauslomakkeisiin myös nimensä. Arviointi-palautekyselyjä voi teetättää myös pienryhmissä. Tutustu arviointeihin ja tee niistä yhteenveto Kurssin opettaja kerää opiskelijoiden vastauksista yhteenvedon. Tämän jälkeen lomakkeet palautetaan yhdessä opetussuunnitelma-päiväkirjan kanssa opiston toimistoon ja edelleen aineryhmän vastaavan opettajan tietoon ja huomioitavaksi.

8 8 Opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta Ensimmäinen kokoontumiskerta on tärkein, koska silloin luodaan perusteet koko kurssille. - Esittele itsesi ja anna ryhmäläistenkin esittäytyä, käytä erilaisia esittäytymis- ja tutustumistapoja. - Avoin ilmapiiri ja kaikkien ryhmäläisten tasa-arvoinen osallistuminen on tärkeää. - Käy opiston yleiset asiat ryhmän kanssa läpi (mm. opiston visio, arvot ja toimintaajatus). - Muistuta, että opetusohjelmassa on paljon hyödyllistä tietoa (esim. loma-ajat). - Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. - Pyydä opiskelijoita ilmoittamaan poissaoloajoista ennakkoon. Voit antaa tehtäviä poissaoloajaksi. Anna omaopiston toimiston puhelinnumero tai sähköpostiosoite poissaoloilmoitusta varten. - Esittele oma kurssisuunnitelmasi, toiveesi opiskelijoiden omasta panoksesta, asettamasi tavoitteet, käyttämäsi opetusmenetelmät. - Kysele opiskelijoiden tavoitteita ja ajatuksia ja kunnioita kunkin tavoitteita. - Sovi ryhmän kanssa yhdessä opetussuunnitelman toteuttamisesta. - Mikäli ensimmäisellä kerralla ei ole riittävää määrää opiskelijoita, ota yhteys johtavaan opettajaan mahdollisen lisämarkkinoinnin toteuttamiseksi. Muistathan seurata tavoitteiden toteutumista! Opiskelijoiden todistukset - Opiston toimisto antaa pyydettäessä kurssin osallistumistodistuksen huomioiden n.1 2 viikon tilausajan. Tarvittaessa opettajat hoitavat todistusten tilausten ja jakelun keskitetysti, ennen kurssin päättymistä. Kurssin päättymisen jälkeen postitettavista ja yhtä lukuvuotta vanhemmista todistuksista peritään 8 euron maksu. - Taiteen perusopetuksen opintosuoritukset kirjataan Hellewi-järjestelmään. Opiskelija saa todistuksen suoritettuaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 500 tuntia. - Yleisten kielitaitotutkintojen suorittamisesta ao. oppilaitoksessa saa kansainvälisen vertailukelpoisuuden antavan todistuksen. - Toisen asteen valinnaisaineiksi tai muiden oppilaitosten korvaaviksi kursseiksi soveltuvista opinnoista saa todistuksen Tornion kansalaisopistosta (huom. ov- ja valmerkinnät ko. kurssien kohdalla opetusohjelmassa). Korvaavuuksista ja hyväksi luvuista opiskelija neuvottelee oman oppilaitoksensa rehtorin tai johtajan kanssa. Osallistuminen opiston tilaisuuksiin ja opettajien kokouksiin Opiston avointen ovien viikkoon, joulujuhlaan, lukuvuoden päätöstilaisuuksiin (konsertit, kuvataidenäyttelyt, kevätnäyttely), teatteri- ym. esitysten ja näytösten valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat kaikki ao. kurssien opiskelijat opettajansa johdolla. Opiston yhteisten tilaisuuksien ideointi ja niihin osallistuminen kuuluu myös normaaliin opistotyöhön. Virkaehtosopimuksen mukaan tuntiopettajan tulee osallistua myös opettajainkokouksiin työsopimuksessa mainitulla tavalla. Kokouksissa (tuntiopettajien info- ja koulutustilaisuuksissa) käsitellään opistotyön tärkeitä ajankohtais- ja kehittämiseen liittyviä asioita. Yhteisten kokousten lisäksi opettajatapaamisia järjestetään lukuvuosittain myös aineyksiköittäin vastaavan opettajan toimesta.

9 9 Täydennyskoulutus Pääsääntöisesti ammatillinen lisäkoulutusammattitaitoa ylläpitävä ja kehittävä koulutus ovat opettajien itsensä vastuulla. Tornion kansalaisopisto on mukana Lapin Osaava-hankkeessa, jonka tehtävänä on järjestää kansalaisopistojen tuntiopettajille maksutonta täydennyskoulutusta. Koulutusta järjestetään eri puolella Lappia hankkeessa mukana olevien kansalaisopistojen toimesta. Järjestettävistä koulutuksista ilmoitetaan opettajille sähköpostitse. Kansalaisopisto ja Lapin opistopiiri jakavat rajoitetusti ja anomuksesta koulutusstipendejä opettajien täydennyskoulutukseen. Lapin opistopiirin apurahahakemukset on toimitettava Meän Opistoon Anne Kaihualle huhtikuun loppuun mennessä. Painopisteenä ovat omien ammattitaitojen täydentämiseen ja tietotekniikkataitojen lisäämiseen liittyvät kurssit, jotka ovat opiston hyödynnettävissä. Kaavakkeita saa opiston toimistosta. Mikäli opiston kursseilla on tilaa, voi vähintään yhden lukuvuoden työsuhteessa ollut tuntiopettaja ilmoittautua yhdelle valitsemalleen opiston kurssillelukuvuosi maksutta. Opettaja on työnsä ja opistonsa paras mainos ja kehittäjä Jokainen opettaja edustaa Tornion kansalaisopistoa ja Tornion kaupunkia. Valmistaudu opetukseenopetussuunnitelmasi tavoitteiden toteuttamiseen ajoissa ja huolella. Kehitä opetusmenetelmiäsi jatkuvasti. Motivoi opiskelijoitasi uusien menetelmien käyttöön sekä itseohjautuvan ja omavastuisen asenteen omaksumiseen. Opettele hyödyntämään tietotekniikkaa opetustyössäsi. Opiston atk-luokka välineineen ovat käytössäsi aina kun luokassa ei ole opetusta. Ota vastuuta markkinoinnista ja tiedota kurssistasi (puffit, kirjeet, julisteet, sähköposti- ja tekstiviestit jne.) tiedotusvälineille, lähiympäristölle). Vaikuta ja kerro julkisesti positiivisista kokemuksista ja tuloksista! Koulutuslautakunta Kansalaisopisto toimii koulutuslautakunnan alaisuudessa ja kuuluu Nuorten ja aikuisten koulutuksen tulosalueeseen yhdessä lukion kanssa. Koulutuslautakunnan päätökset ja jäsenet osoitteessa Opistolaisyhdistys Tarkempia tietoja puheenjohtaja Anne Tryykiltä p ( opiston ilmoitustaululta ja lehti-ilmoituksista. OPETTAMISEN ILOA ANTOISAA LUKUVUOTTA TORNION KANSALAISOPISTO Tarja Hooli, Vt. rehtori

10 TORNION KANSLAISOPISTO OPETUSSUUNNITELMA - PÄIVÄKIRJA LUKUVUOSI Opiskelijamaksimi: Opettaja: Kurssipaikka: Opiskelijaminimi: Sijainen: Kurssimaksu: Pvm ja klo: Kurssin aika: Tunnit: suunniteltu sl pidetty s:l suunniteltu kl pidetty kl: Opetus perustuu opetussuunnitelma - päiväkirjaan erilliseen opetussuunnitelmaan ( liite ) 1. Tavoitteet 2. Sisällöt 3. Toteutus: opetusmenetelmät, harjoitustyöt, etä- ja oppimistehtävät ym. 4. Oppimateriaali

11 Kurssin kokoontumiset OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS pvm klo klo h Aihekokonaisuudetsisältö Opetusmenetelmät Huom. *)

12 Kurssin kokoontumiset OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS pvm klo klo h Aihekokonaisuudetsisältö Opetusmenetelmät Huom. *)

13 Arviointimenetelmä Toteutus. Tulokset % taija määrinä Opiskelijan tietoja ja taitoja mittaava alku- loppukysely tms Tenttitestikurssitutkinto tms. Tuotoksetesiintymisetportf oliot näyttelyt tms. Muu arviointimenetelmä (*) Tentti testi kurssitutkinto tms. (*) Arviointitulokset liitteenä OPETTAJAN ARVIOINTI: Opetuksen tavoitteet ja sisällöt toteutuivat erinomaisesti kiitettävästi hyvin tyydyttävästi heikosti Opetustyöni tavoitteet toteutuivat erinomaisesti kiitettävästi hyvin tyydyttävästi heikosti Kurssinopintoryhmän kehittämisehdotuksia syyslukukaudella kevätlukukaudella Opiskelijoita, yht... - Joista naisia.. - Alle 16 -vuotiaita.. - Keskeyttäneitä.. Päiväys 20 Opettajan allekirjoitus

14 TORNION KANSALAISOPISTO ARVIOINTILOMAKE Kurssin nimi: Paikka Opettaja (t) Täytetty Nimi OPETUKSEN SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN KANNALTA PALAUTTEESI ON TÄRKEÄÄ! TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Heikko Tyydyttävä Kohtalainen Hyvä Erinomainen Kurssin tavoite 2. Omat tavoitteeni 3. Oma aktiivisuuteni 4. Kurssin sisältö LAATU 5. Hyödyllisyys vaikuttavuus a) työelämässä b) vapaa-aikana c) muissa opinnoissa 6. Opettajan ammattitaito 7. Opetusmateriaali 8. Tilat ja välineet 9. Kurssin kesto ja ajankohta 10. Yleisarvosana koulutuksesta Perusteluja, palautetta, toivomuksia: Kiitos palautteestasi

15 PALKANTILAUSLOMAKE TORNION KANSALAISOPISTO Seminaarinkatu Tornio puh: fax: (016) Henkilötiedot Sukunimi Etunimi Kurssikoodi Hankenumero * Kokoontumispäivä Läsnä opiskelijoita Pidetty tunteja Edellä olevat tiedot yhtäpitäviksi opetussuunnitelmapäiväkirjan kanssa vahvistaa Päivämäärä 20 Allekirjoitus Jos tilaat palkkoja usealta kurssilta samalla lomakkeella, ilmoita saman kurssin tunnit peräkkäin ja erittele kurssit koodilla. Opiston merkintöjä varten: Haluan palkkatodistuksen ajalta: Todistuksen palvelusuhteesta: * Mikäli kurssi kuuluu hankerahoituksen piiriin merkitse sekä kurssin että hankkeen numero

16 MATKALASKU Henkilötiedot Sukunimi TORNION KANSALAISOPISTO Seminaarinkatu Tornio puh: fax: (016) Etunimi Henkilötunnus - Pankki Tilinumero - Pvm Lähtö-saapumis-paluupaikka Km Paikka Päiväys ja allekirjoitus 20 Opettajan puh.nro yht. yht. Hyväksyn maksettavaksi 20 Tarja Hooli, vt. rehtori Tili: * Opettajat lähettävät matkalaskun pääosin kuukausittain seuraavan kuun 16. päivään mennessä opiston toimistoon ** Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusta korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.

17 S. 1 S. 2 OVTES C KANSALAIS- JA KANSANOPISTON TUNTIOPETTAJAT 11 Työsuhteen alkaminen 12 Tehtävät Työsuhteen alkamisessa noudatetaan KVTES:n I luvun 6 :n määräyksiä. 1 mom. Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. Soveltamisohje Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 2 mom. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Palkkio em. tehtävistä määräytyy 13 :n mukaan. Soveltamisohje 13 Tuntipalkkiot Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia. 1 mom. Tuntiopettajalle ( ) maksetaan pidetyltä opetustunnilta palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio (24,43 28,02 e). 2 mom. Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. Soveltamisohje Tuntiopettajaan sovelletaan etäopetuksen ohjaustyöstä mitä opettajan osalta on todettu 6 :n 7 momentissa. 3 mom. Luentopalkkioista sovitaan erikseen paikallisesti. 14 Määrävuosikorotus Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Soveltamisohje Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksaminen edellyttää lisäksi, että opettaja opettaa ao. kansalais- tai kansanopistossa keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia. Jakajana käytetään työviikkojen määrää. 15 Vuosilomakorvaus 1 mom. Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain ( ) säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden tai työsuhteen päättyessä. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys korvauksen perusteesta. 2 mom. Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

18 16 Lomaraha. Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin (täysi lomanmääräytymiskuukausi). Lomaraha lasketaan seuraavasti: Lomakorvaus Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää työvuodelta x tai 35 oppituntia. 50 % Työsuhteen keston kuukaudet Lomakorvaus on 9 % koko palvelussuhteen kestoajalta maksetuista työssäoloajan palkoista (11,5 %, jos työsuhde on jatkunut ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä keskeytyksettä vähintään yhden vuoden). Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle lomakorvauksen laskelman. 17 Sairausajan ja äitiysvapaan palkka 1 mom. Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 8 :n mukaan. Soveltamisohje Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman opistonsa palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa. 18 Tilapäinen hoitovapaa Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työlomaa (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 10 :ssä mainitaan. 19 Matkakustannusten korvaukset 20 Palkanmaksu Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. 1. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin sekä maksetaan päiväraha. 2. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Tuntiopettajan palkanmaksukausi ja ajankohta on KVTES:n II luvun 18 :n mukainen. 2 mom. Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiysvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan.

19 Muistiinpanoja

20 Yhteystiedot Tornion kansalaisopisto, Seminaarinkatu 14, TORNIO Toimisto on avoinna ma-to klo Toimiston oven vieressä on lukollinen postilaatikko, johon voi jättää palkantilauksia ym. viestejä. Puh , vaihde, Tornion kaupunki Fax Internet: Facebook: Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tornio.fi Hallinto- ja opistopalveluhenkilöstö Vt. rehtori Tarja Hooli, puh kansalaisopiston hallinnon, talouden ja toiminnan johtaminen - kansalaisvalmiuden yksikön opetuksen suunnitteluopetus - tilauskoulutuspalvelut (tietotekniikka, henkilöstökoulutus ym. alojen tilauskurssit ja luennot) - kehittämishankkeet Toimistosihteeri Arja Karhu, puh kurssi-ilmoittautumiset, kurssilaskutus, palkka-asiat. Toimistosihteeri Maarit Alarova, puh kurssi-ilmoittautumiset, tiedotus, opintoneuvonta Opetushenkilöstö, tapaamisajat ja toimipaikat Kielet Vt. kieltenopettaja Tarja Laakso, p torstaisin klo 11-13, kansalaisopisto - kielten tilauskoulutuspalvelut Kädentaidot Tekstiilityön opettaja Arja-Maija Kouri-Salmenkaita, p keskiviikkoisin klo 13-15, kansalaisopisto Taide Taideaineiden opettaja Liisa Kivimäki, p , - keskiviikkoisin klo 14-16, kansalaisopisto

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 Kotisivut: http://www.raahe.fi/raaheopisto/ RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 TERVETULOA RAAHE-OPISTOON! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Raahe-opiston opettajaksi. Raahe-opisto toimii kolmen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS Työkausi 2015-2016 Kurssimaksut Muistakaa sanoa kurssien alussa, että peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, jotta tiedetään ottaa asia huomioon laskutuksessa!

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

www.kivalo-opisto.fi KIVALO-OPISTO Kemi Keminmaa Simo Tervola

www.kivalo-opisto.fi KIVALO-OPISTO Kemi Keminmaa Simo Tervola www.kivalo-opisto.fi KIVALO-OPISTO Kemi Keminmaa Simo Tervola OPETTAJAN OPAS 2015-2016 YHTEYSTIEDOT TOIMIPISTEITTÄIN:... 2 TOIMINTA-AIKA 2015 2016 (KALENTERI OPPAAN LOPUSSA)... 3 OPETTAJAN OHJEET... 4

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2013-2014

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2013-2014 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2013-2014 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 KURSSIN VARAUSMAKSU -PERUMINEN... 5 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPINTOSETELIT... 7 KURSSIMAKSUEHDOT, MAKSUT

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016

Mäntyharjun kansalaisopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Mäntyharjun kansalaisopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Tiesitkö, että Mäntyharjun kansalaisopistossa on vuosittain noin 1150 netto-opiskelijaa, 5500 oppituntia, 260 kurssia, 60 opettajaa ja 25 eri kiinteistöä

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

YLEISKUVAUS... 4 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT... 4 OPETUSTILAT... 4 Opetus Kaukametsän muissa tiloissa... 5 Kaukametsän opiston opetus Kaukametsän

YLEISKUVAUS... 4 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT... 4 OPETUSTILAT... 4 Opetus Kaukametsän muissa tiloissa... 5 Kaukametsän opiston opetus Kaukametsän OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2008 2009 YLEISKUVAUS... 4 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT... 4 OPETUSTILAT... 4 Opetus Kaukametsän muissa tiloissa... 5 Kaukametsän opiston opetus Kaukametsän ulkopuolella...

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tuntiopettajan velvollisuudet

Tuntiopettajan velvollisuudet Opettajan ohje 2015-2016 Tämä opaslehtinen on tarkoitettu Somero-opiston opettajille käsikirjaksi ja oppaaksi opistomme käytäntöihin ja toimintatapoihin. Jokaisen opettajan kannattaa lukea opas läpi syksyllä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Opettajan opas 2015 2016

Opettajan opas 2015 2016 Opettajan opas 2015 2016 Tervetuloa Raahe-opistoon! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Raahe-opiston opettajaksi. Raahe-opisto toimii kahden kunnan alueella: Raahessa ja Pyhäjoella. Meillä on n.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös.

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös. Kurssisuunnittelu Tuntikehykset, painopisteet ainealueittain ja kunnittain, suunnitelmapyyntö entisille Suunnittelupäivä: Yhteiset teemat, aikataulut, tallennusohjeet, vapaa ideointi, tapahtumat, näyttelyt

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2012 alkaen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Kokopäivähoidon maksu Perheen nuorimmasta lapsesta maksun enimmäismäärä

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas syksy 2013 OPPIMISEN ILOA KAIKILLE! toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100 Kittilä

Lisätiedot

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon!

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! TUNTIOPETTAJAN OPAS syksy 2015 kevät 2016 0 Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! Revontuli-Opisto on Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien yhteinen alueellinen kansalaisopisto, joka aloitti

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS 2012-2013

OPETTAJAN OPAS 2012-2013 Järvenpään Opisto Mannilantie 4, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2012-2013 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus Opintoneuvonta

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2013 2014

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2013 2014 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2013 2014 Kannen kuva: Kajaanin kulttuurikeskus, perspektiivipiirros torille Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen Sisältö TOIMISTON PALVELUAJAT... 4 Hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI

NUORTEN KESÄTYÖPASSI NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2016 Näin kesätyöpassi toimii käytännössä: 1) Nuori tulostaa materiaalit (infokirjeet kesätyöpassista, kesätyöpassi sekä työsopimuspohjat 2kpl) netistä. Huomioithan, että alle 15-vuotiaan

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuosityöaikakokeilu Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta,

Lisätiedot

HelleWi-oppaan liite. Tiimien jäsenille

HelleWi-oppaan liite. Tiimien jäsenille HelleWi-oppaan liite Tiimien jäsenille Turun suomenkielinen työväenopisto 27.8.2014 HelleWissä tiimin jäsenenä Tutustu ensin tuntiopettajien HelleWi-oppaaseen, jossa käydään läpi HelleWin käyttö heidän

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto POPULUS

Mäntyharjun kansalaisopisto POPULUS Mäntyharjun kansalaisopisto POPULUS Opettajan opas 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA...

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot