Kommenttipuheenvuoro: Osallisuus nuorten sosiaalityössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommenttipuheenvuoro: Osallisuus nuorten sosiaalityössä"

Transkriptio

1 Kommenttipuheenvuoro: Osallisuus nuorten sosiaalityössä Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivät Maarit Sulavuori Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Perhe- ja sosiaalipalvelut Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

2 Nuorten sosiaalityön haasteita Helsingissä Toimintaympäristössä Aktiivinen muuttoliike tuo vaihtuvia asiakkuuksia Asunnottomuus Palveluissa Toimeentulotukityön ylivalta / vaikeassa elämäntilanteessa olevat vain etuuskäsittelyn varassa Esteet psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoon pääsyssä Asiakaskunnassa Ylisukupolvinen huono-osaisuus ja riippuvuus toimeentulotuesta Nuorten vanhempien toimintamallit ja asenteet Nuorten kiinnittymättömyys, hektisyys Maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointi Lähde: Pohjoisen nuorten sosiaalityön seuranta Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto. Maarit Sulavuori 2

3 Nuorten sosiaalityön haasteita Helsingissä Sosiaalityön ja tukea tarvitsevien nuorten kohtaanto-ongelma: Ne, jotka tarvitsisivat tukea, eivät välttämättä saa sitä ja ne, jotka eivät tarvitsisi sosiaalityöntekijän tukea, hakeutuvat asiakkaiksi Sosiaalityön työtapoja on kehitettävä ketterimmiksi ja joustavimmiksi Asiakkaan sitouduttava yhteistyöhön, jota viranomainen tarjoaa Vaatii asiakkaan omatoimisuutta Keskittyy sosiaalitoimiston sisälle: Jos asiakas ei tule sinne, ei häntä kyetä suunnitelmallisesti auttamaan Maarit Sulavuori 3

4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja työotteita nuorille Helsingissä Nuorten työhönohjaus Jälkihuollon sosiaalityö Palvelu = Time Out! Aikalisä Talent Studio Sosiaalisen ja taloudellisen tuen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Työote, toimintatapa = Alueelliset nuorten sosiaalityön palvelupisteet (6) Jälkihuollon asiakasraati Pohjoisen nuorten sosiaalityö Asiakasseurantaja analyysi Idän nuorten sosiaalityö Myllypuron aulakahvila Jälkihuoltonuorten asuttamisen SASryhmä Olosuhdeselvitykset toimeentulotukea saavien perheiden v. nuorille Maahanmuuttoyksikkö Jälkihuollon tukiasuminen Nuorten työpajatoiminta Nuorten palvelupiste / Ohjaamo ( alkaen) Maarit Sulavuori Duurin nuorten tiimi (TYP) Nuorisoasema Terveysneuvonta Terve Arki Nuorisopsykiatria (HYKS) Vamos palvelukokonaisuus (HELSINGIN Diakonissalaitos) Luotsi (Nuorisoasiankeskus, sosiaali- ja terveysvirasto) Opiskeluterveydenhuolto Kutsuntojen ennakkotarkastukset Tsemppari 4

5 Ongelmanratkaisuprosessi Jo Mary Richmond korosti 1917 sitä, että sosiaalityön tulee perustua asiakkaan tilanteen monipuoliseen kuvaamiseen ja korosti laajan verkoston tärkeyttä sosiaalityössä on kyse ongelmanratkaisuprosessista poikkeuksellisissa elämäntilanteissa, jotka ovat jokaiselle yksilölliset painottuu asiakkaiden tukeminen ja vahvistaminen psykososiaalisen työn avulla yhteiskunnallinen vaikuttaminen ongelmatilanteiden lievittämiseksi tai oikeuksien huomioimiseksi perustuu teoreettisiin, metodisiin ja tutkimuksellisiin taitoihin (Anneli Pohjola 1998) Maarit Sulavuori 5

6 Henkilökohtainen ongelma vs. yhteiskunnallinen ongelma ongelmat ilmenevät henkilökohtaisina mutta saavat merkityksensä ihmisen vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja ovat siten myös yhteiskunnallisia kysymyksiä eli päihteiden käyttö sinänsä ei ole ongelma vaan niiden käytöstä aiheutuvat vaikeudet ihmisen ja hänen ympäristönsä suhteessa työttömyydestä aiheutuvat vaikeudet ovat itse työttömyyttä merkittävämpi ongelma tavoitteena elämänhallinnan vahvistaminen työn ytimenä on hakea asiakkaan voimavaroja myös silloin kun ne näyttävät olevan kadoksissa tai loppuun kuluneet (Talentia 2005) Maarit Sulavuori 6

7 Elämänpolitiikka ensin oli emansipatorinen politiikka, jota kiinnosti yksilöiden ja ryhmien vapauttamien epäedullisista rajoitteista: tavoitteena riiston ja eriarvoisuuden vähentäminen periaatteina oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja osallistaminen sittemmin yksilöllinen elämänhallinta tullut tärkeäksi osaksi sosiaalipolitiikka: samalla yksittäisiä toimijoita on vastuullistettu enemmän ihmisten elämä on jatkuvaa itsetutkiskelua vaativa projekti kaikesta aiemmin itsestään selvästä tulee valita, korostetaan itsensä toteuttamista ja riskejä: väärien valintojen mahdollisuus lisää ahdistuneisuutta eikä yksilö voi vedota persoonattomiin sosiaalisiin voimiin valintoja tehdessään Maarit Sulavuori 7

8 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit (ESR, Helsingin kaupunki) Nuorten palveluja ja eri alojen työntekijöitä kootaan saman katon alle Kartoitettiin nuorten mielipiteitä ja toiveita tulevalle palvelupisteelle asiakasprofiilit Asiakasprofiili kiteyttää tyypillisen käyttäjän tarpeet, motivaation, tavoitteet, ongelmat ja tiettyyn palveluun liittyvän käyttäytymismallin Käyttäjälähtöinen palvelujen suunnittelu palvelumuotoilun keinoin Nuorisoasiankeskus ja Diagonal-palvelumuotoilutoimisto Lähde: Diagonal Mental Structure Oy. Maarit Sulavuori 8

9 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit Asiakasprofiileja varten haastateltiin 58 yli 12-vuotiasta nuorta yksilö- ja ryhmähaastatteluja mm. Walkers-toimintaan ja RuutiExpoon osallistujia ja Terveysneuvontapalvelujen asiakkaita Tukiaineistona erilaiset kuvat, sanalistat ja kuvitteellinen esite tulevasta palvelupisteestä Aineisto analysoitiin Affinity Diagram menetelmällä Lähde: Diagonal Mental Structure Oy. Maarit Sulavuori 9

10 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit TAPA KÄYTTÄÄ PALVELUJA LUONNE/ PERSOONALLI SUUS MIELUISA TILA NUOREN TAUSTA Asiakasprofiilit (6 tyyppiasiakasta) KIINNOSTAA & ASKARRUUTTA A Lähde: Diagonal Mental Structure Oy. Maarit Sulavuori 10

11 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Myllypuron aulakahvila alkaen Taustalla Soccan Hyvän Olon tila hanke 2012 Tavoitteena madaltaa nuorten asioimiskynnystä sosiaalitoimistossa sekä lisätä kohtaamisia nuorten ja viranomaisten välillä antaa tietoa ja ohjausta eri palveluista ja toimintamahdollisuuksista tukea lokakuussa 2014 Myllypurossa alkanutta toimeentulotuen sähköistä asiointia Suunnitteluvaihteessa kartoitettiin alueen nuorten toiveita ja tuentarvetta Toimintaa on toteutettu eri teemoilla, esim. velkaantuminen ja talouden suunnittelu Ulkopuoliset asiantuntijat, kuten yhdyskuntatyöntekijä, työkuraattori, talous- ja velkaneuvoja ja asumisneuvoja ovat olleet mukana nuorilta saatu hyvä palaute sekä kävijämäärät puolsivat jatkamaan toimintaa vuonna 2015 Maarit Sulavuori 11

12 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati Palvelujen kehittäminen asiakaspalautteen perusteella Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Osallistujat ovat osittain vaihtuneet eri kerroilla. Teemat asiakasraateihin etsittiin haastattelemalla 70 asiakasnuorta Yhtenä teemana oli: Millaista on hyvä jälkihuolto? Nuoret olivat jakaneet asiakasraadissa avoimesti kokemuksiaan Maarit Sulavuori 12

13 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati Käsiteltävien aiheiden muodostamin en asiakasraatia varten 70 jälkihuoltonuoren teemahaastattelut Palautetiedon välittäminen organisaation johdolle Esimiehiä kutsuttiin asiakasraatiin Tiedon käsittely omassa työyhteisössä Tiedon välittäminen yhteistyökumppaneille Valtakunnallis ta vaikuttamistyötä Maarit Sulavuori 13

14 Sosiaalinen raportointi Kehitetään sosiaali- ja terveysvirastossa päätöksenteon tueksi ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi Toteutetaan tiedon eri lähteistä käsin 1) Asiakasseurantatietoon pohjautuvat menetelmät ja tavat, esim.: Malmin ja Maunulan 13 nuorten sosiaalityöntekijää tarkastelevat omaa aluettaan, asiakaskuntaansa ja siinä havaittavia ilmiöitä tiimissä sovittujen määritteiden mukaisesti. Alueen asiakkaista, ilmiöistä, sosiaalityön sisällöistä ja työn kehittämistarpeista raportoidaan johdolle kerran vuodessa Jälkihuollon sosiaalityön sosiaalisen raportoinnin pilotointi Lähde: Sosiaalisen raportoinnin menetelmiä ja tapoja. Koonnut Tytti Hytti 2014 Maarit Sulavuori 14

15 Sosiaalinen raportointi 2. Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemustietoon pohjautuvat menetelmät, esim. Kuvastin 3. Osallistavat menetelmät, joissa asiakkaan ääni lähtökohtana, esim. asiakasraadit 4. Eri tiedonlajeja yhdistävät tavat ja menetelmät, esim. Nuorten sosiaalityön verkosto Lähde: Sosiaalisen raportoinnin menetelmiä ja tapoja. Koonnut Tytti Hytti 2014 Maarit Sulavuori 15

16 Kiitos! Maarit Sulavuori 16

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä Satu Tolonen Pro gradu Syksy 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Asiakaslähtöinen arviointimalli Brugerindragelse i kvalitetsvurdering Mallin kehitti Hanne Krogstrup Aalborgin yliopistossa sosiaalipsykiatrian tarpeisiin Esitteli mallin Helsingin

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden Aino Arponen Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen Toimintamalli yhden kunnan palvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Keuruu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lapsipolitiikasta

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot