MUISTIO'HELSINGIN'FREELANCE1NÄYTTELIJÄT'RY:n'APURAHA1ILLASTA' ANNANKADUN'ILMAISUKELLARISTA' 'klo'19,''

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO'HELSINGIN'FREELANCE1NÄYTTELIJÄT'RY:n'APURAHA1ILLASTA' ANNANKADUN'ILMAISUKELLARISTA'29.1.2015'klo'19,''"

Transkriptio

1 MUISTIOHELSINGINFREELANCE1NÄYTTELIJÄTRY:nAPURAHA1ILLASTA ANNANKADUNILMAISUKELLARISTA klo19, LuennoimassaKirsikkaMoring,moderaattorinaMariRantasila KIRSIKANPOINTSITPÄHKINÄNKUORESSA: 1Tehkääytimekäshakemus,jostaselviäänopeastiitseasia1sekundäärineninfoliitteisiin 1intohimonjavisionpitäänäkyätekstissä,muttakonkretiamyös (missä,ketkä,kenelle,milloin+realistinenbudjetti) 1ottakaaselvää,ettähaetterahaaoikeastapaikasta,jamillaisiasummiasieltäonaiemmin myönnetty 1Ainakannattaahakea! (MuistiinepämääräisestimerkitsiJuha1PekkaMikkola.KaikkisitaatitMoringin,elleitoisinmainita.) Olinuseitavuosianäyttämötaidetoimikunnassa,myösHelsinginkaupungilla nytenenääole, mutpuhunsiltipreesensissäjossopii: 1Ihmisetonhelpostikatkeria,kuneivätolesaaneetrahoja.Sielläne jakavatkavereilleen oonsanonut tulkaayhdeksipäiväksitekemääntätähommaa! (hakemuksiaonmetreittäin), ennakkoluulotonhyväpurkaa. Vuonna2013tuli289henkilökohtaistataiteilija1apuraha1hakemusta,44%enemmänkuin siihenasti.selkeäselitys: 1>NäyttelijöidenasemastaKaisaRansujeffintutkimus:2014näyttämötaiteilijoitaon24% enemmänkuinvuonna2004.tanssitaiteilijoillasamakasvuoli30%. Työttömyysprosenttioliv % (http://www.taike.fi/documents/10921/0/taiteilijan+asema+2010.pdf) Vakituisellakiinnitykselläolivuonna2012:518,vuonna2013:470näyttelijää, Henkilötyövuosiaeitulelisää,nevainvähenevätvuosivuodelta,viimevuonnaväheni5 miljoonaaeuroa,tänävuonna10miljoonaa. VOS1teattereissakaaneiolevaraapalkatauusia,kiinnitettyjenkäänterveyseikuitenkaan kestäliiankovaatyötahtia Kaikestatästäjohtuen:Hakijoidenmääräsiistuplaantui,muttajaettavarahamääräpysyi samana. Hirvittävääsetaisteluniistärahoista! Samaanaikaanteatteriryhmätlisääntyy,muttavanhojakaaneivoijättäätuuliajolle Mistäpitkäjänteisyyttäapurahasuunnitteluun? Isokasapaperiaeimenehelpomminläpi,pitäisilöytääsevillakoiranydin,mihin apurahaahaetaan. 1Eläkehakemuspinot maksakaafriikuteläkerahanne!hienottaiteilijat,jotka40150vuotta ovattyötätehneet,muttaeläkekertymäon ekuussa,koskaeivätolemaksaneet kassoihineläkemaksuja. LAATUKRITEERIT 1nimekkyydelläeisinänsäolepainoarvoa,muttavaltionvirallisetvertailuperusteeton olemassa(laatukriteereistäontaisteltuvuosia),esim. 1Mitenpitkäjänteistätoimintaon,onkosilläkansallista/paikallista/kansainvälistä merkitystä,onkotulevaisuutta,mitenkotimaista(suomalainenkäsikirjoitusesim.),

2 erityisasemassalastenteatterijalastenkulttuuri.aluetoimikunniltavoimyöshakealasten produktioihin.(omaajaostoaeivaltiollaenääole!) 1kuinkavakuuttavatekijäontaiteensakentässä?( ns.lassepöystinonhelpompisaada apurahaakuinvastavalmistuneen ) 1kuinkavahvastitaiteellinentinkimättömyysnäkyy,ammatillisethaasteet,kehittyminen, riskinotto Löytyynetistä, taiteilija1apurahojenperusteet MIHINHAKEE? Jositseuskotsiihen,jamitensensaatuotuaesiin,ytimekkäästijalyhyesti! Liitteihinvoilaittaasälää( Niitäeikukaankoskaanlue! ) Kuviakannattaalaittaaehdottomasti,josmahdollista!! Videolinkityms.sekundäärimateriaaliin Haluantehdäjutun,mullaonsiihensyyjatiedänkenelle,aukotonuskosiihenkenelletekee Liitteistähaetaanlisätietoa,jostekijälläeioletunnettavuuttaennestään. MILLAISTAONTYÖSKENTELYAPURAHATOIMIKUNNASSA? Työskentelytapammetoimikunnassa:jokaikinenanomusluettiinkannestakanteen.Istuttiin samassatilassavuorokausitolkulla,olemmejakaneetkolmeanomuspinoa,esiteltiinmuille omapinomme,jasamantienkeskusteltiin.pikkuhiljaasiinäalkavaterottuaeniten tarvitsevat 1olemmeolleetainalopultayksimielisiä,eiookirjoitettueriäviämielipiteitä,muttaPALJON onkeskusteltutästä:mikätänäpäivänäonsetaidemitäpitäisirahoittaa? 9asiantuntijaaviimeksitoimikunnassa alanosaaminenjatuntemusonoltavalaaja.9 erilaistaihmistä,eripuoliltasuomea,onollutdemokraattista mitenjatkossataikenkanssa? 1Mikäonhyväätaidetta?Paljononpuhuttumikäonaikaudentyyli hyvinnuorilla samankaltaisiaprojekteja,toisaaltariskinottoja,vanhempienhakemuksissaturvallisempaa (perusdraama/komediaeisaaollavähempiarvoista,501v.näyttelijöillämyösarvoa) 1onotettavahuomioonerijakaumat: sukupuoli1jakauma,ikäjakauma,alueellinen,(kuitenkinyli50%hakemuksista Uudeltamaalta mutsiltipitääollamuualtakinsuomestaapurahansaajia.taiettäpk1seudun teatteriohjaajista61%onmiehiä tämmöinenkäänjakaumaeisiltisaisinäkyäpäätöksissä.) 1joskusonsoitettututuilleesim.Rovaniemellä,ettätiedätkötällaisesta,onkouskottavahanke jne. 1kesäteattereilleeioleannettukantaesitystukia...toimivatyleensäniinkaupallisin perustein. 1Monenmuuttujankanssapitäätaistella,jottasaataisiintasapuolinenjako! LÄPINÄKYVYYS:pj:llesaisoittaa.Puhelinnumerotonjulkisia. Miksmäensaanut? Hyviä hienojataiteilijoita muttajos300hakemustaja20130voisaada.neonvaikeitapuheluita. Hyväähakemustaeitarvitselobata.Jotkutsoittavatjaperustelevathyvin,kysyn laitoitkoton hakemukseen? Päätöksistävoivalittaa,joskokeeetteioleotettuhuomioonjotainseikkaa, esim.onkoteatterivalmisvos1teatteriksivaiei(onkopalkatmaksettuasiallisestijne.) Esim.teatteri,jossaolimyösravintolatoimintaa,eivätsaaneetrahaa,tekivätvalituksen.Näitä käsitellään,muttataiteellisiakysymyksiätaivalituksiaei.( Tämäteatterionparempikuin tämä. )

3 1Hirveestijouduimmejääväämäänitseämme,nytsitäpykälääollaantarkastamassa (sukulaissuhteettms.),muutoineikohtapystytäpyörittämääntätäsysteemiä(tämän kokoisessamaassa) KOLMANNENSEKTORINPROJEKTITJAAMK? YKSIPOLTTAVAYDINASIA,jostakeskusteltupaljon:Valtavastionlisääntyneet sosiaalipuolenhakemukset: 1Metropoliastavalmistuneettoimivatpaljonkolmannellasektorilla,heilleonvarmaan sanottuettäerikoistukaa(vanhukset,dementikot,vammaiset,päihdeongelmaiset) 1seonvoimakasesiinmarssitodellahienoajatärkeää,jahyvinkoulutetutilmaisutaidon opettajatovathyviäjainnokkaitahakemustentekijöitä,muttakunolemme NäyttämöTAIDEtoimikunta,ettemmerahottaisiniinpaljonsosiaalipuolta. 1Ratkaisu?1erisäätiöidenpistehaut3.Sektorinprojekteille? 1Helsinginkaupungillaomaihminenohjaamassanäitäsosiaalipuolenjuttuja KANNATTAAKOLAITTAAHAKEMUKSEENSUOSITTELIJOITA? 1Säätiöthaluaaniitä,112,mitäkorkeammansuosittelijanlöytää,professorintms. Suosittelijanpuh.nroriittääjoillekinsäätiöille,joissaintaaskirjallinensuositusvaaditaan1> kovataistelusuosittelijoista. Olenkirjoittanutjo6suositusta! Näyttämötaidekunnalleei ollutsuosittelijoillaniinpaljonmerkitystä 1MUTTAjosolettuntematon,suosittelijatjamuutkinliitteetovattärkeitä TAITEILIJA1APURAHOISTA Mitäpidempiapurahakyseessä,sitäenemmänhaetaanelämäntyönnäkyvyyttäjakokemusta. (101vuotisiajaettiinnyt2kpl,kuntaiteilijaprofessuuritlopetettiin:MikkoRoiha&Atro Kahiluoto,heilläoliloistavathakemukset,vuosiaeteenpäinpitkäntähtäimensuunnitelmat, uudettyöskentelytavatteatterikentänkehittämiseen,pitkäperspektiivi) Ainapitäähakea! 11japuolivuotisetuseimmitennuorille muttavanhempikinvoihakea,jos50vhakee puolvuotista,pitääkristallisoidaettämiksitämäproggisvalmistuisijuuritälläapurahalla 131vuotiseenapurahaantarvitaannäkyvyyttä, Jonotovatolleetlippuluukullani Joskusonpyrittyjärjestämäänjatkorahoitusta,jostyöonselvästikesken(esim.Smedsjäi tyhjänpäälle,kansainvälinenmerkitsevyysratkaisi) pätkäapurahoista pois1>norjassa TanskassajaRuotsissaonkäytännössätaiteilijapalkka.(eritukiaonyhdistettyerilaisiksi sosiaalipaketeiksi).henkilökohtaisessaapurahassaontulokatto Josonhakenut/saanutmonestapaikasta,heikentääkömahiksiasaada? 1Ei,apurahalehmiäeisaisisyntyätoki,ettäainakaanpäällekkäineinauttiseriapurahoja. KUUMAPERUNAnro2 PALJONKOKANNATTAAHAKEA? Voikoantaa200000euroahakevallehankkeelle50000euroa?Mitätehdä? =ikuisuuskysymys

4 1Harvemminrahaakuitenkaanpalautetaan,etteiköproggistoteutuisisittenvaineri mittakaavassa 1esim.Helsinginkaupunginapurahankokopottimahdollistaisiyhdenproggiksen annetaanpienempiä Kannattaakatsoaminkäkokoisiaapurahojaonko.instanssistaaiemminannettu,että realismisummissasäilyy 1Ryhmätovatjoskushalunneettarkistuttaarahoituksiaan,javoineetsaadakorjautuksia, hyvinperustein 801luvullamatka1apurahojasaiaikahelposti,eienää.( HaluanLontooseenkatsomaan teatteria ) 1Muttajosjonkunkurssimatkantms.haluaatehdä,hyvätperusteetammatilliseen kehittymiseen,esim. lähdinkoulusta10v.sitten,nythaluaisinpäivitystä 1pitkäntähtäimensuunnitelmatainahyviä( TulennäyttelemäänHamletia,menen tutustumaaneurooppalaiseenhulluuteen )Jokuselkeäprojekti. 1kyllätaitokurssejaontuettu,näyttämötaidetoimikunnassa,säätiöissäehkäeri 1yrittäjä&apurahahaku?1eipitäisiollaongelma HAKEAKOKIMPASSAVAIERIKSEEN? monestikaikkiproduktiontekijäthakevatomiinnimiinsä(kirjoittaja,ohjaaja,designerit, koreografi,esiintyjät )1>Yhtäkkiäon10hakemustasamastaproduktiosta kuvitellenettä kaikkisaavatsen.eitoimi.samalleproggikselleeivoiantaa.ennemminyhdellä kohdeapurahahakemuksella! 1Lipputulojenarviointibudjetinosanaonainahankala (Kommenttivapaankentäntuottajalta: 46%täyttöasteonrealismia ) TAIKESTA Paritärkeääkäytännönjuttuanyttulevaisuudessa,kunnäyttämötaidetoimikuntaaei enääole: 1jatkossaTAIKEnEsittävientaiteidentoimikunta 1Systeemimuotoutuuuudestaan,mitätuleetapahtumaan,toivottavastihioutuutoimivaksi Jaostot:näyttämötaideesitystaide/performanssitanssitaidesirkustaide 1jaostottuovattoimikunnalleomatesityksensä paljonkoerialatvahtivatomaareviiriään, tanssitaidevs.teatterijne?päättämässä11henkilöä,muttateatteritaiteenedustusputoaa puolella.saanähdämitentuleetoimimaan millaisinasummatpysyvätjne.!vaatiientistätarkempaakohdentamista,mistähaette! (olkaaetukäteenyhteydessävirkamiesansaaarnioon,javarmistakaaettähaetteoikeasta jaoksesta) 1Kaikkeinvaikeintaonkäsitellähakemuksia,jossataiteilijaonhakenutmonestaeri toimikunnasta,jolloinhakemusvoipudotatoimikuntienväliin aiemminkeskustoimikunta välittitätäinformaatiota,nyteienää. (Toisaaltauusijaos1systeemivoiollapelastusrengas,koskajaoksetvoivatehkäsiirtää

5 keskenään väärässäpaikassa oleviahakemuksia.) 1Laitostenjaryhmienyhteistyötäonhaluttutukea. 1Kolmevuottaolihaussalaitosteattereidenryhmäyhteistyöhönrahaa,sitäeikukaan hakenut!!! Ainasamajuttu,kunteatterinjohtajiltakysytään 1Miksetteteeyhteistyötäryhmienkanssa? Vastaus:1Tuotantokoneistommeonniinsidottuomaanrepertuaarisysteemiimme,eipysty. Jatkossalaitoksettulevattarvitsemaannoitayhteistyörahoja!(osataloistaontehnyt yhteistuotantoja,muttamonetedelleenkääneivät) YKSIJUTTUVIELÄ 1TulossaKirsikaltaliitteeksilista,mistäkannattaahakea Minullevoisoittaatailähettääsähköpostia,voinkonsultoida! VAROITUS uusissatoimikunnissa Taiteidenvälisyyden,moninaisuudenjakansainvälisyydentoimikunta (8jäsentäjapj) Varokaaviimeiseenasti,täätoimikuntatuleesaamaanliikaahakemuksia,koskamääreeton niinlaajat VIELÄLOPUKSIHAKEMUKSESTA 1Anomuksenpitäähehkuataiteellistaintohimoa 1SuurivisioitaJAkonkretiaa.Päätähdissäjajalatsavessa,jasydänsiinävälissä.Riskinottoa eipidäkaihtaa,eikäantautumista. 1Kaikkeinkauheintaonnähdäihanientaiteilijoidenhuonojahakemuksia yritetään ymmärtäätaijelppiä.sotkuisiapapereitatuleeedelleen.eikäsinkirjoitettuja HAKEMUKSIA! 1Todellapaljonnäkeehakemuksia,joissaeiihanitsekäänluotetasiihenmitähaetaan, tuotetaanliikaatekstiä,jostapitääkaivaa,mihinseontähdätty. Einiin,vaan: Kirkasnäkemys Tähänhaenrahaa. Testatkaakavereillatekstiänne,jossealkaakyynelehtiä,niinseonhyvä.

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kooste Tää ei nyt vaan toimi! -keskustelutilaisuutta varten tehdystä kyselystä

Kooste Tää ei nyt vaan toimi! -keskustelutilaisuutta varten tehdystä kyselystä Tää ei nyt vaan toimi! Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantuntijoina Jyväskyläläisten nuorten aikuisten, viranomaisten ja poliittisten päättäjien yhteinen keskustelutilaisuus 12.3.2014 Matara-salissa.

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM

REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM REVIVAL EXPLOSIONIN MIRACLE-KOULUTUKSEN HAKEMUSKAAVAKE OLEN HAKEMASSA OPPILAAKSI MIRACLE-KOULUTUKSEEN: 1.-3.9.2014, TURUSSA, SUOMESSA. NIMI KUTSUMANIMI*

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä

Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä Rehtorin suositus 1 (4) Tiedekunnat Erillislaitokset Turun yliopiston ylioppilaskunta Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä Yleistä Erityisjärjestelyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hakemus opintosuoritusten korvaavuudesta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hakemus opintosuoritusten korvaavuudesta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hakemus intosuoritusten korvaavuudesta Tekstaathan selkeällä käsialalla, kiitos! Sukunimi Etunimet Syntymäaika Kirjoihintulon ajankohta kk vuosi Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Miten seurat voivat lisätä

Miten seurat voivat lisätä Miten seurat voivat lisätä yhteistyötä koulujen kanssa? Kristian Åbacka, liikunnansuunnittelija Yhteistyöstä koulujen ja urheiluseurojen kanssa Kenen tavoitteita ajetaan? Urheiluseuran, koulun tai lapsen?

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten Koulutuspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 PERUSSUOMALAINEN KOULUTUSPOLITIIKKA Suomen hyvinvointi tarvitsee jokaisen osaamista. Huoltomiehiä ja hoitajia, maistereita, kisällejä

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi Turku 21.9.2013 Anneli Sihvo Ylioppilastutkintolautakunta opiskelija

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euro Euro on 17 EU-maan yhteinen valuutta, joka on maksuvälineenä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

Festivaalien taloudellisia avainlukuja - Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2010

Festivaalien taloudellisia avainlukuja - Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2010 Festivaalien taloudellisia avainlukuja - Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2010 Festivaalien taloudelliset avainluvut 2010 2 Taustaa Finland Festivals tutki kolmatta kertaa festivaalien

Lisätiedot