Blogikirjoitukset Hyvää-uutta-vuotta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Blogikirjoitukset-2011- - 7.1.-Hyvää-uutta-vuotta!"

Transkriptio

1 1 Blogikirjoitukset Hyvää-uutta-vuotta(Daniel) Oikeinsiunattuaalkanuttavuotta.Jouluonollutjamennytjauusivuosikin vanhentunutjoviikonverran.jouluunonsiisenää51viikkoa.:)kielikoulu jatkuumyösensiviikolla,jotenonaikapalatataasbloginkinpariin. LomanalussamuutimmeuuteenkotikaupunkiimmeSumotoon,jossameidänon tarkoitusjatkaatyöntekoakielikoulunpäätyttyäkesänjälkeen.ensimmäinen viikkokuluivieläkobenjasumotonvälillätiiviistireissatenkunpitihoitaa monenlaistaasiaajatehtävää.ennenmarinvanhempiensaapumista vieraaksemme(21.12.)saimmekuitenkinasetuttuauuteenkotiimmejalaatikot suunnilleentyhjiksi.joulunvalmistelusujuikuitenkinvieläerilaisiamuuttoon liittyviäpapereitajaasioitahoidellen,mikäolitälläkertaapaljonhelpompaa, kunmummujavaarihoitivatlapsia.joulunpyhät(vaikkaneeivätjapanissa pyhäpäiviäolekaan)vietimmesiismarinvanhempiensekälaurankanssa. Lapsetolivatiloissaanisovanhempienläsnäolosta.Vaarinnäkemisestäolikinjo lähespuolitoistavuotta,jotenaadallekohtaaminenolimelkeinkuin ensimmäinenskypenulkopuolella.hyvinyhteisetleikitsiltisujuivateikä vierastamistatuntunutolevan.skypestäonsiispaljonhyötyäjailoavaikkeise fyysistäläsnäoloapystykäänkorvaamaan.vaarinjamummunlähdettyäaadaei pariinensimmäiseenpäiväänmeinannuttajutaisovanhempienpalanneen Suomeen,vaanainakotiinpalatessammehuutelimummuataivaaria.Jakun pöydässäoliylimääräisetpuikottotesiaadahetiniidenolevanvaarinpuikot. Itsekinnautimmekovastirakkaidensukulaistennäkemisestäpitkästäaikaa.Oli mukavaatutustuauudenkotikaupunkimmemaastoihinläheisessäseurassa. HarmittavastikulunutlomaMaikaolikuitenkinmyössairasteluntäyttämää. KaikkimuutmeistäovatsairastaneetpaitsiMarijokaeiyleensäjuurisairastele; jaononnellinensiitä.ensinaadallaoliflunssaajakuumetta,sittenjouluaattona Emmallenousikorkeakuumejokamuuttuisenjälkeensilmätulehdukseksija Danielsaisittennäidenyhdistelmänelisilmätulehduksenjaflunssan.Nytollaan kuitenkinjoihanhyvävointisia.sairastelutarkoittikuitenkinsitä,ettätoisinaan

2 2 jokujoutuijäämäänkotiinkunmuutmenivätonseniin(kuumamallaskylpylä). IsovanhempienpalattuaneljäspäiväSuomeenauttoiMariLauraaSumotoon muuttamisessa.lauraasuureilunkilometrinpäässämeiltäpienessäyksiössä. Näidentouhujenlisäksiolemmeyrittäneetlepäilläjakerätävoimiaopiskelun jatkamiseen.koulukirjoihinemmetällälomallaolekajonneet,jotentaukoavoi pitääonnistuneena.ensiviikollajatkammesittenladatuinakuinviimeiselle puolenvuodenjaksollemmekielikoulussa Arki-jatkuu(Mari) TervehdysaurinkoisestaSumotosta Aurinkopaistaaaamustapitkälleiltapäiväänaivansiniseltätaivaalta,lämpötila on5m10astetta(auringossalämpimämpääkin),öisinpäästäänjopapakkasen puolellemsellainensääontäälläollutnytmelkopitkään.sisälläeletäändanielin sanojenmukaanvähänkuinmökillä,sillälämmintäonvainsiinähuoneessa, missäoleskellaanjakunovenavaatoiseenhuoneeseenniinalkaapaleltaa. Lämmittämättömissähuoneissaon5M12astetta,muttaöisinsilläpärjäähyvin, kunonlämmin,muhkeapeitto.ikävintäonaamuisinmennäjääkylmään kylpyhuoneeseen,meikatajääkylmillämeikeilläjne.onneksiwc:ssäon istuimenlämmitin:) Kielikoulujatkuitiistaina.Kuljemmekouluunnytpyörällä,bussillajakävellen. Matkaanmeneekaikkiaanaikaapuolisentoistatuntia,jostatunninverran olemmebussissa.bussissaolemmeopiskelleetahkerasti,jotenaikaontullut käytettyähyödyllisesti.no,kotiinpalatessaonehtinytottaapienet kauneustorkutkin.aloitimmeuudenkirjanopiskelun,jossaeienääoleollenkaan merkattunakanjienmsanamerkkienlukutapoja,jotenkappaleitaonhiukan tutkisteltavaetukäteen,jottatunnillapysyymukana.uuttasanastoatulee kovasti,jotensanastonoppimiseenmeneeaikaa.kaikkeaeitietystiopikaan, muttaettäedesjotakinjäisimieleen. Samalla,kunkielikoulummejatkui,jatkuitietystilapsillahoito.Olemmeiloinneet Laurasta,jokaonaivanmahtavahoitajalapsillejalapsettykkääväthänestä kovasti;emmankommenteistahuolimatta.emmaolinimittäineräänäpäivänä ensintodennutaadalle,ettämennäänleikkimäänyläkertaanniinsaadaanolla rauhassa,javähänmyöhemmin,ettätänäänenoleyhtäänkiitollinenlaurasta (olijoutunutmenemäänvessaanennenuloslähtöä)...:)laurastaonmuutenkin meillekovastiiloajaseuraatäälläenkäedesvieläviitsimiettiä,mitensurullista seon,kunlaurakesälläpalaasuomeenjamejäämmetännesumotoon... MukavaaviikonloppuajakertoilkaahankuulumisiaSuomesta Mari

3 Se-tulee-varsin-kalliiksi (Daniel)...kuuluipuhelimentoisestapäästäjapaniksi.Kyseessäoliautonvuosihuollon yhteydessäilmenneidenvikojenkorjaamisenkustannusarvio.käytetty japaninkielinensanaolikanari.sensuomennosolimuistinimukaan"varsin". Sanakirjantarkastuskertoimuistiniolleenoikeassa,muidenmahdollisten käännöstenollessaesimerkiksimelkotaiverrattain.sainkyseisenpuhelun kävellessänieräänäaamunabussiltakouluunkobessa.ensimmäinenajatusoli "voiei"jahetisenjälkeenalointietystimiettiä,mitäköhänvarsinkallis japanilaisenhuoltoliikkeenasiakaspalvelijanmielestätarkoittaa.en luonnollisestikaanymmärtänytjapaninkielisiäautonosiennimiä,jotensovimme, ettäkatsommekorjausehdotustatarkemmintullessanihakemaanautonsamana iltapäivänä.kielikouluntuntienaikanapäässänipyörisummiamuutamasta sadastamuutamaantuhanteeneuroonjamietinmitäpitäisitehdä,joskyseessä olisitodellakalliskorjaus,kutenhommamielessäniolialkanutkuulostaa. Muutamakilometribussipysäkiltähuoltamolletuntuipitkältäkävellä,vaikka mielessäolikinrauha,ettäasiatjärjestyisivätkylläjotenkinriippumattasiitä, mikätilanneoli.huoltamoonpäästyäniselvisi,ettäkyseolivajaan500euron korjauksestajasainhuokaistapahimpienmielikuvienisuhteen. Edelläkuvattutilanneonhyväesimerkkisiitä,mitäjoutuutoisinaankokemaan ulkomaillavieraankielenjakulttuurinparissaasuessaan.sanojen yksityiskohtaisempi,konkreettinen,merkityshakeutuuuseinuomiinsavasta kunneeläätodeksi,kutentässäyhteydessä.onosittaineriasiaopiskellajollekin sanalleerilaisiakäännösmahdollisuuksiajasitteneläätodeksisitä,missä yhteydessäsanaatavallisenarjenkeskelläkäytetään. Sainmyösviikkosittenjälleenkonkreettisenkokemuksensiitä,mitäelämätulee olemaanensisyksystäeteenpäin.osallistuinseurakuntaneuvostomme kokoukseen,jossakäsiteltiinyhtenäasianaseurakunnanvuosikokouksen asialistaa.osaltaanaiheetsivusivatluonnollisestijotulevaatyösarkaani.pysyin melkohyvinkärryilläsiitä,mitäihmisetkulloinkinpuhuivat,muttaainaenollut varmaolikojokujonkunasianpuolestavaisitävastaan.sittenkäsiteltiinerästä hankintaa,jokaliittyitulevaantyöhönijaminunmielipidettänikysyttiin.olin asiastajonkinverranerimieltäkuinmitäseurakuntaneuvostonpuheenjohtaja olijuuriesittänyt.mietinkovasti,mitenminunkuuluisiesittääomanäkökohtani asiaan,suustatulisittenulosjotainepämääräistäsinnepäin.lopputulemaoli, ettäsovimme,ettäasiaamietitäänvielä.lopuksineuvostonpuheenjohtajavielä pyysitäysinyllättäenvoisinkojohtaaloppurukouksenjapaniksi.pyynnöstä yllättyneenärukoilinsittenniinkuintaisinjatoivon,ettämuutymmärtäisivät jotakin. Olemmesaaneetmyöshuomatamaaseudullaelämiseenliittyvänerilaisiapuolia suurkaupungissaelämiseenverrattuna.jokinaikasitten,kunmarioliemman kanssalääkärinvastaanotolla,niinvieressäistuvatäysintuntematonnainen kysyi,olettekotenejotkaovatmuuttaneetsinneuharaan(asuinalueemmenimi). Paripäivääsitten,kunMariolilastenkanssakävelyllä,tulituntematonmies kysymäänhäneltäpalasikoäitijokotiin.mariluuliensinmiehenluulevan,että lastenhoitajammelauraolisilastenäiti,muttatajusisittenmiehentarkoittaneen omaaäitiään,jokaoliluonammevierailulla.myöhemminselvisi,ettämiesoli

4 4 jutellutparikertaamarinäidinkanssatämänollessalastenkanssakävelyllä. Sumotossaeiasujuuriollenkaanulkomaalaisia,jotenihmisetnäyttävätnopeasti panneenmeidätmerkille.toivotaan,ettäsehoukuttelisijonkunkirkkoonkin. Nytnimittäinvoimmejoainasanoa,ettäolemmetuollakirkossatöissä lähetystyöntekijöinä.kobessatämätuntuivaikealta,kunemmekirkossatehneet mitäänmuutakuinosallistuneetjumalanpalveluksiin. Tässämuutamakuvalähipäiviltä.EnsimmäisessäperheemmeSumoton linnanraunioidenpihalla.linnaonmukavastikaupunginyläpuolellaniin,että siitänäkyykokokeskusta. ToisessakuvassaEmmakurkkiilinnantorninrappustenraoista.

5 5 Kolmannessakuvassanäkyykivasti,mitenSumotonkaupunkisijaitseekapealla alueellavuortenvälissä.maisematovatkauniit.itseasummekeskikaupungilta reilunkolmenkilometrinpäässäkuvankeskivaiheillaolevannyppyläntakana. Siunattuaalkavaaviikkoa Lämpöä-luvassa(Daniel) Kulunutviikkoolierityisenkiireinen.Päivittäistenkielikoulutuntienlisäksi minullaoliviikollayksiiltatyöalammejohtokunnankokous,lauantainapitkän työpäivänverrantyöalantaloudellisiavastuutehtäviäsekäsunnuntainakirkon lisäksiillallaraamattupiiri,johonosallistuimme.toimintaaonsiisriittänytniin, ettävälilläeioletarvinnutkuinkaatuaillallasänkyynumpiväsyneenä.jatkokin näyttäävarsinkiireiseltä,melkeinjokapäivällesattuujotaintavallisuudesta poikkeavaa.seonmelkeinihmeellistä,mitentyölästälapsiperheenarjestatulee yhtäänisompienrutiinistapoikkeavienasioidenseurauksena.olemmesaaneet kuitenkinonneksiollanytkaikkiterveenä,niinonjaksettuollamenossa. LiekökovanvauhdintuottamaliikeMenergiaviimeintuottamassatulosta,kun lämpöennusteetovatlupailleetjatkossahiukanlämpimämpiäkelejä,jopa kymmenenasteenpäällemeneviäpäivälämpötiloja.:) Koulussaonpitänytmyöskiirettäjaseuraaviaviikkojamaustaakinjälleen muutamathiemansuuremmattestit.tämäaiheuttaahiemanylimääräisiä lukupaineita,muttatoisaaltatestitovatihanmukavia,josneonnistuuottamaan sopivanrennosti.piansaammevieraaksemmemyössiskonikahdeksiviikoksija äitininoinviikoksi,jotenonmoniamukaviahetkiämyösedessäpäin. Siunattuaviikkoamyössinulle 5.2.-Influenssa(Daniel) Juurikunkehuttiinystäväkirjeessä,ettäollaanpitkästäaikaaterveitä,niinheti tultiinsittenkipeiksi.mariolitorstainjaperjantainpoissakoulustakuumeen

6 6 yms.takiajatänäänhänmeniaamullalääkärille,jokatotesi,ettähänelläon korkeamääräamvirusta.minullejaemmallenousimyöseilenkuumejaoireet ovatolleetaivansamatkuinmarilla.itsellänitosineiaamullaollutenää kuumettajaolinjolähdössäpitämäänehtoollishetkeänishinomiyaan,kun kuumealkoitaasnoustakohotennoin38asteeseen.elinytsittensairastetaan täälläoikeinurakalla.aadaononneksivieläterve.laurahuttunenonollut korvaamatonapuaadanhoidossa.myöstoisetsuomalaisetnaapurimme Kallioiset,ovatolleetavuksi.Pyydämmemuistamista,ettävoisimmepian parantuajamyösetteiaadasairastuisi. Siunauksin,Daniel Voiton-puolella(Mari) Uskaltaisikohanjokirjoittaa,ettävoitonpuolellaollaan,nimittäinsairasteluissa. Muutamanpäivänajanoloonollutjomelkohyväjatänäänuskaltauduinyksin autollakauppaankin.danielillatodettiinviikollainfluenssanjälkitautina keuhkoputkentulehdusjaangiina.minullekinlääkärimääräsi jatkotarkastuksessaantibioottikuurinkovastipunoittavankurkuntakia.lapset käytettiinmyöslääkärissäjamukaansiltäreissultalähtiyskänlääkettä.keuhkot olivatheilläonneksikovastayskästähuolimattapuhtaat.täytyymyöntää,että onollutraskasviikko.kovantaudinäärelläonvälilläollutaikaepätoivoinenolo eikäolevoinutmuutakuinhuokaillayläkerranisälle.olemmemyöstodella moneltasuunnaltasaaneetkuulla,ettäpuolestammeonrukoiltu,kiitossiitäse onparasta,mitäpuolestammevoidaantehdäjatuntuutodellarohkaisevalta tietää,ettäniinmonetmuistavatmeitäkiitosnaapurimmehelenajajukka sekälastenhoitajaystävämmelauraovatmyösolleetsuureksiavuksi.en oikeastaantiedä,mitenolisimmeilmanheitäselvinneet. Kahtenaaamunaolemmesaaneetyllättävän,muttailoisenlahjantaivaalta,kun verhotavatessammeontaivaaltatuprutellutlunta.emmakatsoiaamullaulosja totesi:"hirveestilunta,ihankuinsuomessa."tänäänluntaoliautonpäälläjo niinkinpaljon,ettäsiitäsaitehtyäpienenlumiukon.tytötottivatkaikenilonirti siitänoinpuolituntisesta,jolloinlumieivieläollutsulanutpois. Sairasteluntakiaarkionpyörinytlähinnäkodinseiniensisäpuolella,mutta toivotaan,ettäalkuviikostapäästäisiintaaspikkuhiljaanormaalinarjen pyöritykseenelikouluun.ihanmukavaltatuntuutaasajatusopiskelustatällaisen "pakkoloman"jälkeen. TaivaanIsääsinustakiittäen, Mari Kevättä-ilmassa(Daniel) KunastuimmetänäänMarinkanssauloskoulupäivänpäätteeksi,totesimme molemmatheti,ettänyttuoksuukeväältä.samallatotesimme,etteikasvoille puskenutenääkylmätalventuulivaanraikaskevättuuli.myösnaapurimme

7 7 näyttävättodenneenkeväänalkaneen.kuinyhteisestäsopimuksestaovatkaikki naapurimmeavanneetkokotalvenkiinniolleetmyrskysuojansaikkunoiden edestä.säätiedotuksestakinvoijohavaitakeväänmerkkejä;päivisinlämpötila nouseetoisinaan15asteenparemmallepuolellejakylmimmätyölämpötilatovat useimmitenjoplussalla.tilapäisistälämpimistäpäivistähuolimattaviimekevät olijapanissatavanomaistakylmempiainahuhtikuunpuolenvälinpaikkeille, muttatoivotaan,ettätänävuonnalämpeneenopeammin. Tällähetkellänäyttäätaassiltä,ettäsairastelutonvähäksiaikaasairasteltuja olemmekaikkiterveitä.sydämellinenkiitosjokaisellemeitämuistaneelle.uskon, ettämonienihmistenrukoustenkannattelemanaselvisimmetästäkin tautikoettelemuksestaläpi.tämäoliehkäensimmäinenkerta,kunlasten syntymänjälkeenolimmeyhtäaikaasairaanajahetiihankunnolla.kylläse aikamoinenkoettelemuskaikenkaikkiaanoli.muttanytonneksijotakanapäin. Kymmenisenpäivääkestäneenpakkolomantähdenkoulutehtäviäjäivarsin paljonrästiin.sairastelunjälkeentaasonlähetyksentyötehtäviäkertynyt tasaisenpaljon.samallakoulussaonpuhetapahtumajakokeitaennenreilun viikonkuluttuaalkavaakevättaukoa.vauhtionsiisollutkiitettävää.hieman olenkinjoutunutantamaanmyötenjoistakinasioistajamenemäänmatalamman aidanyli,muttataitaaollavainhyväoppiatoisinaanarmahtamaanitseäänja läheisiään.koulummekevättaukotuotaasmuutoksiaopiskeluun,kunylimmän tasonopiskelijoistapuoletpäättääopiskelumurakkansakokonaan.seuraavaksi saammeitsekinaloittaaviimeisenkolmenkuukaudenkurssimme.setuntuu hiemanhurjalta,muttatoisaaltasuureltahelpotukselta.tuntuusiltä,ettäonjo intopiukalla,ettäpääseetekemäänseurakuntatyötä.:) Lopuksivähänkokemuksiajapanilaisestakulttuurista. Japanilaisiapidetäänyleisestiäärimmäisenkohteliainajauseimmitensepitää kokemuksenimukaanpaikkansa.onkuitenkinmuutamiatilanteita,joissa japanilaisetovatsuomalaisenmittapuunmukaanyllättävänröyhkeitä. Ensimmäinenonkaukobusseissamatkustaminen.Meilläonkertynytvajaan puolentoistavuodenaikanaensinpäivittäistäkokemustakaupunkibusseissa matkustamisestajanytkaukoliikenteenbusseissamatkustamisesta. Kaupunkibusseissaihmisettekevätlähespoikkeuksettatilaaviereensäjos näkevät,ettäjokuolisitulossasiihenistumaan.kaukoliikenteenbusseissa ihmisetsaattavatkuitenkinistuasuruttakäytävänpuolellajapitää ikkunapaikkaatyhjänäkuljettajanlukuisistahuomautuksistahuolimatta.tämä eioletapahtunutkerrantaikaksivaanlukuisiakertoja.erityisestivanhemmat ihmisetharrastavattällaistatöykeyttä.huvittavaaonollutnähdä,että vanhemmanpuoleinenpariskuntaonistunuteripuolillekäytävää,niinettä molemmillaonollutikkunanpuolityhjänäjakehoituksistahuolimattaheeivät oletehneettilaaviereensäennenkuinbussionollutniintäynnä,etteimuuta tilaaoleyksinkertaisestiollutjasittenheovatistuneettuntemattomienihmisten vieressä.todettakoontässä,ettätähänliittyymyösjapaninvanhemman sukupolvenavioliittoonkuuluviatapoja. Toinenkulttuurikokemusliittyyjapanilaistenautoiluun.Japanilaisetovat

8 8 keskimäärinuskomattomankärsivällisiäautoilijoita.vaikkajokuolisi pysähtynytkeskelletietäniin,etteisiitäpääseohitse,niintorveaeiyleensä koskaan(poikkeuksiatokion)soiteta,vaansittenodotellaankunnespääsee etenemään.asiankääntöpuolitaasonse,ettäkuljettajatovattavattoman itsekkäitä.nimittäinjopakeskelleristeystähätävilkutpäälläpysäköityjäautoja näkeevarsinusein.josesimerkiksiristeyksessäonvideovuokraamo,niinonhan sekätevintäpysköidäautoristeykseenjalaittaahätävilkutpäällekuinajaa500m päässäolevalleparkkipaikalle.viimeviikollanäinmyöstapauksen,jossabussille vastaantullutautoilijapysähtyiodottamaankeskellekääntöpaikkaaniin,ettei senjälkeenkukaanpäässytenäätulemaansiihentailähtemäänpois. Todettakoon,ettähänentakanaanolisiollutainakinkymmenenmetriätilaaajaa sivuunniin,ettämuutkinolisivatpäässeetliikkumaan.noyksitoinenautoilija laittoihätävilkutpäälle(japanissahätävilkkujakäytetäänrunsaasti)jalähti peruuttamaankohtiautoa,joskoseolisisiirtynytsivuun.muttavaikkakuljettaja näkiselvästi,ettätoinenolisiollutlähdössä,niinhäneitehnytelettäkään siirtyäkseen.tämänseurauksenaliikkeelleyrittänytkuljettajasammuttivain autonsajaodottiviitisenminuuttiakunnestoinenlopultalähtijaniinhänkin pääsilähtemään.mietin,ettäsuomessaolisinitsevastaavassatilanteessaensin soittanuttorveajasittenmahdollisestinoussutautostajamennytvähän valistamaantoistakuljettajaakäytöstavoista.muttajapanilaisessatavassaon kylläsuuriviehätyksensäjahienoutensa;ehkäminustakinkasvaajapanissa sivistynytautoilija. Siunattuaviikonjatkoa,Daniel 1.3.-Täyttä-elämää(Daniel) EdellisetkaksiviikkoasaimmenauttiasukulaistenseurastakunsiskoniHanna oliluonammekaksiviikkoajaäitiniviikon.tämäolilapsilleensimmäinenkerta noinpuoleentoistavuoteenkunhenäkivättätinsä.hyvintätinsäkuitenkin hyväksyivätleikkikaverikseenjavieläparipäivääheidänsuomeenpaluunsa jälkeenaadahuutelihannaaikkunasta.mummikinpääsinytuuteenkotiimme ensimmäistäkertaajalapsetesitteliväthänellepaikkojainnokkaasti. Täälläolommeensimmäisenpuolentoistavuodenaikanaolemmesaaneetoppia, ettäjäävänosaonuseinlähtijänosaaraskaampi.tätäemmekovinhyvinvielä ymmärtäneetkunlähdimmesuomesta.nytkunolemmeharjoitelleetuseita kertojajäävänosaatämäonkuitenkinauennutselkeämmin.lähtijälläon edessäänmuutosjohonkeskittyminenauttaasiirtymisenpehmittämisessä. Jäävälläarkitaasjatkuu,muttailmanlähtijää.Ainakinulkomaillejäätäessätämä tuottaahaikeuttajatoisinaankyyneleitä.eronkyyneleitä.

9 Tässäkuvakollaasivierailusta: Tervehtymisenjälkeenkoulussaonollutkiireistä.Erityisenkiireinenonkuluva viikko.sittenkuitenkintuleehiemanopiskelutaukoa,kunkoulussaon kuukaudentaukolukuvuosienvälillä.tuonajankuitenkintäyttävättehokkaasti lähetyksentyötehtävät,jotenvarsinaistalomailuaeikovinpaljoatuleolemaan. 9

10 10 Marillaonviimepäivinäolluttaasflunssanoireita,jotenpyydämmeedelleen rukoustaterveydenpuolesta Siunauksin,Daniel Aamun-sarastaessa(Daniel) Tänäänheräsinaamunsarastaessahiemankuudenjälkeenmennäksenikirkolle seitsemäksiaamurukoushetkeen.yllättävänvirkeästisitäpääsiylösjamatkaan. Eilentäälläolihyvintuulinenjakylmäpäivä,muttatänäänaurinkopaistoijo aamutuimaankirkkaaltataivaaltaeikätuulituivertanutnimeksikään.ihmisiäja autojaeipuoliseitsemänjälkeenollutvielämuutamaalenkkeilijää lukuunottamattajuuriliikkeellä,jotensainnauttiatäysinseimauksinkauniistaja rauhallisestaaamuntunnelmastakävellessänikirkolle. Kielikoulunlomanaikanapyrimmeosallistumaanmahdollisuuksienmukaan kaikkeenseurakunnantoimintaan,jottapääsemmeparemminperille minkälaistatoimintaasielläon.tämätuomyöshyvääkäytännöntilanteiden harjoitustakielenkanssa.koulupäivinäkunkaikkiaikameneekoulunmläksyjenm perheenkanssa.kielikouluntaukojenaikanaonparemminaikaaharjaannuttaa kieltänsätodellisissakäytännöntilanteissa.samallapalaamyössopivasti maanpinnallejahuomaamitenpaljononopittavaa. ViimesunnuntainaseurakunnassammeolilähettiAnttiKivirannanpitämä nuortenilta.osallistuinemmankanssasiihen.paikallaoli25henkeä,joista nuoriaolineljätaiviisi,lapsiasamanverranjaloputaikuisia;keskimiän asettuessajonnekinkolmenkymmenenyläpuolelle.tunnelmaltaanjaanniltaan iltapäiväolikuitenkinerittäinmukava.omankokemuksenimukaantoisinaan kirkossahiemanvirallisetjapanilaisetolivatselvästivapaantuneempia osallistuessaannuortenillanleikkeihinjapeleihin. Samallasaimmejälleenmuistutuksenyhdestätulevantyömmesuurista haasteista;paikallaolleistanuoristajalapsistayksikääneiasusumotossa. Myöskäänjumalanpalveluksiineitällähetkelläosallistuyhtäännuortaeikälasta saareltamme.toisinaannaapurisaareltatuleekylläyksilapsiisoisänsäkanssa jumalanpalveluksiin.sumotonkaupungissaasuupaljonnuoriajalapsia. Rukoilemme,ettäevankeliumiasaisitavoittaamyöspaikallisialapsiperheitäja nuoria.

11 11 Tässäkaksikuvaanuortenillasta: Ennenkoulunkevättaukoasainensimmäisenjapaninkielisensaarnani kirjoitetuksijaopettajaauttoikielenhiomisessa.pidänensimmäisen japaninkielisensaarnaniviikonkuluttuasunnuntainakobessahatmkoben seurakunnassa.rukouksenion,ettävoisinvälittääevankeliumiajapanilaisille ymmärrettävässämuodossa.nytkirjoitansittenjotoistajapaninkielistä saarnaani.ensimmäisenkirjoittamiseenmeniarvioltaparisenkymmentätuntia. Nytkirjoitinkuitenkineilenvajaassaviidessätunnissapuolikkaansaarnan,joten tuntuusiltä,ettäkirjoittaminennopeutuusuurinaskelintässäalkuvaiheessa. Sujuvastakirjoittamisestaollaankuitenkinvieläkaukanajajoudunkokoajan miettimäänmitenkykenenhallitsemallanikielelläilmaisemaanhaluamaniasian. Läheskäänkaikkeaenvieläpystyilmaisemaankutenhaluaisinja kiertoilmauksienmiettimiseenmeneepaljonaikaa.ensimmäisestäsaarnasta opettajaltasaamanipalauteolikuitenkinrohkaisevaa,jotentästäonhyväjatkaa. MyösMarikirjoittaapuhetta,jonkavoipitääkirkossajostuleetilanne,ettäminä

12 olensairaanaenkäpystysaarnaamaan.olemmesopineet,ettäjossairastun,niin ensimmäinensuunnitelmaon,ettämaripitäälähetystyöntekijänasemassa saarnantilallaopetuspuheen.näinmeidäneitarvitseperuajumalanpalvelusta. Toivotaankuitenkin,ettemmesairastakovinpaljoa. KeväänedetessäkävimmeKallioistenlähettipariskunnankanssaihailemassa kauniistikukkinuttariippuluumupuuta: Siunattuakeväänetenemistä Daniel Olemme-turvassa(Mari) Japaniaonkohdannuttänäänpahamaanjäristysjasitäseuranneettsunamit. Tuhotovathurjia.Me olemmeturvassa.tuhoalueetovatmeistäuseansadankilometrinpäässä. 12

13 13 Meidänkaupungissamme Sumotossakinontsunamivaroitusjarannanlähettyvilläasuviaihmisiäon evakuoitu,muttameilläei olemitäänhätää.muistakaajapaniajasenihmisiärukouksin Mari Tilanne-jatkuu(Mari) Tämänpäivänaikanaovatonnettomuudetjatkuneet,kutenolettevarmasti uutisistakuulleet. Japanionsekaisinjatuhotovathurjat.MyösjälkijäristyksetPohjoisMJapanissa jatkuvat.aivan hetkisittenjärisipohjoisessataas6magnituudinvoimalla.meilläonkuitenkin edelleenturvalm listajahyväolla. Kaupungillaliikkuessaeitäällätilanteestaolenäkynytjuuriminkäänlaisia merkkejä,vaanelämä onjatkunutkutakuinkinnormaalisti.ihmistenmielissäkuitenkinliikkuuja monetovatpeloissaan, ihmeissäänjaeräskristittynainenkyseli,onkojumalaasittenkäänoikeasti olemassa.mitenja miksijumalavoisalliatällaista.tähänmeilläeiolevastausta,muttarukoilemme, ettätämän kriisinkauttamonivoisilöytäätiensäjeesuksenluokse. TulevaisuudensuhteenkaikkionJumalankäsissä.Meemmeainaymmärrä hänensuunnitelm miaan,muttahänensanansakauttatiedämme,ettäolemmehyvissäkäsissä. Psalmi46:2M3: Jumalaonturvammejalinnamme,auttajammehädänhetkellä.Sentähdenemme pelkää, vaikkamaajärkkyy,vaikkavuoretvaipuvatmertensyvyyksiin. Jatketaanrukouksenhengessä Odottelua(Daniel) Meneilläänonvähänkahdenlainentunnelma,toisaaltaelämäjatkuuarjen rutiineineenjatoisaaltatilanneonyhäpäällä.tämänäkyyympäristössämme oikeastaankaikkialla;toisaaltakaikkienkatseonkääntyneenäjäristysalueelleja toisaaltaelämäjatkuutäälläkaukanajäristysalueeltakuinennenkin.tällä hetkelläfukushimanydinvoimaloidentilanneonvieläauki,muttatoisaalta viestitovatsensuuntaisia,ettähuonoimpienkinskenaarioidenmukaanolemme täälläturvassa.asummenoin600kmpäässäydinvoimaloidenalueelta(katso kuva).

14 14 ToisaaltaJapaninilmatieteenlaitoksenmukaanon70%todennäköisyys,että lähipäivinätulisiyli7magnituudinjälkijäristys(jokaonjotodellakova maanjäristys).sijainnistariippuensentuhotvoisivatollavaltavat.meihintilanne vaikuttaatällähetkellälähinnäsiten,ettäpidämmeyllätavallistakorkeampaa valmiustasoa.myöslähetyksensisälläonannettuohjeettoiminnasta;keskeisin sisältöonse,ettätuleeseurataviranomaistenohjeita. Huomenna(maanantaina)Japanissakäynnistetäänsähkönsäästötsulkemalla sähköttietyksiaikaatietyiltäalueilta.aluksinämäeivätilmeisestikoskemeidän seutuamme,muttasähkölaitoksetovatkehottaneetihmisiäsäästämäänsähköä myösomamalotteisesti,silläsehelpottaisitilannetta.sähkönsäästöön suositellaanerityisestialkuillasta,jolloinsähkönkulutuksessaontavallisesti kovimmatpiikit. Koemmetällähetkelläolevammetäysinturvassajaolemmeiloinneetsuuresti siitä,mitenmonettututjatuntemattomatovatottaneetyhteyttäjakysyneet kuulumisiammejavointiamme. Jatketaanyhdessärukouksenmerkeissä,Daniel Tilanne-vakiintunut(Daniel) Mevoimmetäällähyvin.Lapsetnäyttävätoikeastaanunohtaneen,ettäjotain erikoistaonmenossa.tosinheidänkinmielessäänsaattaaollaihmetystä,sillä kylläasiastavälillätuleevaihdettuaajatuksiaheidänkinkuullensa.mutta ulospäinovatolleetomatitsensä. Tilannenäyttääaikalaillavakiintuneen.Ydinvoimaloidentilanneeivaikutavielä kokonaanrauhoittuneen,muttatoisaaltatilannenäyttäisiolevansiinämäärin hallussa,etteiuuttakatastrofiaoletapahtumassa. Tänäänmyössuurjälkijäristyksentodennäköisyysonilmatieteenlaitoksen mukaanlaskenut40%:iin.haimmekuitenkintänäänkobestakaikenvarallerem entryviisumit,joillapääsemmepalaamaanmaahan,jostilannekehittyisiniin pahaksi,ettämaastapitäisipoistua.mielemmeovatkuitenkinrauhallisetja olemmeeläneetaivantavallistaarkea.tietystiuutisiasillointällöinseuraten.

15 15 Olenmuunmuassakäynytlenkkeilemässäjanauttimassakauniista(jajo lämpimästä)keväisestäluonnosta. MuutamiamielenkiintoisiapiirteitäverrattunaSuomeenolemmetämänkriisin aikanahavainneet.ensinnäkinjapanilaiseteivättäysinluotaomaan hallintoonsa;nimittäin,ettäkaikkiinformaatiojaetaan.historiassaonnimittäin olluttilanteita,jolloinhallitusonpaniikinhillitsemisennimissäjättänytjoitain asioitakertomatta.tämäonaikaerilaistamihinonsuomessatottunut.toisaalta eilenillallaonsenretkeltäkotiinajaessammeradiossaluettiinääneen kadonneidennimiä.myöskuolleidennimetsaatetaankuulemammemukaan luetellaradiossajatelevisiossa.tämäkinonhyvinerilaistakuinsuomessa. TänäänmyösTokiossatyöskentelevätSleynlähetitevakuoituivatKobeen. Tokiossaonkuulemanmukaankraanavesimuuttunutruskeaksi.Myösbensiini oliainakinedellisiltanaloppu.monetjapanilaisetkinovatsiirtyneetkauemmaksi pahimmiltariskialueilta.ydinvoimaloidenläheisyydestäonmyösevakuoitu satojatuhansiaihmisiä.yleisissäevakuoimiskeskuksissaonkuitenkinvarsin huonotolot;vessateivättoimikunnollaeikäruokaaolesaatupaikalletarpeeksi. Yhdymmevarmastikaikkirukoukseenerityisestionnettomuudenvälittömään vaikutuspiiriinjoutuneidenihmistenpuolesta. SuostuintänäänantamaanlyhyenhaastatteluntunnelmistammeRadioDeille.Se tuleeulosilmeisestihuomennasuomenaikaaklo14:40.tuntui,etteiolepaljon kertomista,muttavastailinkuitenkinsenkäsityksenmukaanmikäitsellenion tullutasioista.joskosiitäolisijollekinjotainhyötyä. Siunauksin,Daniel Alueemme-on-turvallinen(Daniel) KuuntelimmejuuriulkoministeriöntiedotustilanteenJapanintilanteeseen liittyen.tällähetkelläevakuointieiolevälttämätön,muttatokiostapohjoiseen ulottuvaltaalueeltapoistumistasuositellaan.etelämpänäjapanissa,jossamekin asumme,turvallisuustilanneonedelleenhyvä.itsefukushimanlaitosalueen tilanneonedelleenvakava,mutteihälyttävä.pahimmanskenaarionmukaan, jolloinreaktorinsydämetsulaisivat,tästäaiheutuvapäästöpilvivaikuttaisi muutamansadankilometrinalueelle.elipahimmassakaanskenaariossa säteilyvyöhykkeeneipitäisiulottuameidänasuinalueillemmeasti. Itseolemmehyvillämielinjatoivomme,etteitilannepääseenääkehittymään niinpahaksi,ettämaastapitäisipoistua. Jatkammerukouksenhengessä,Daniel Tilanne-tasaantunut(Daniel) Tilanneonedelleentasaantunut,eikäeiliseenverrattunaoletapahtunutsuuria muutoksia.erityisestimeidänolosuhteisiimmenähdentilanneonvakiintunut. Ydinvoimaloidenongelmatjatkuvat,muttasuomalaisten,englantilaistenja

16 16 paikallistenarvioidenmukaanpahimmassakinkauhuskenaariossa (reaktorin/reaktorienräjähtäminen)tokionkinalueenpitäisiollaturvallinen. MyösesimerkiksiPunaisenristinmukaanTokioonvoimatkustaa.Meolemme Tokiostanoin450kmvieläetelääneliylipuolitoistakertaakauempanaTokiosta kuintokioonfukushimasta,jossapahimminvaurioituneetydinvoimalaitokset siisovat. Olemmehuomioineet,ettämonetSuomeniltapäivälehdetjulkaisevatJapanin tilanteestahyvinvärikkäitäotsikoita;jopaniin,etteijutunsisälläolemitään otsikkoonliittyvää.nähdäksemmeerityisestiiltapäivälehtienuutisointiin kannattaasuhtautuavarauksella. Tilanneontokierittäinpaha,erityisestiavuntoimittaminentuhoseuduilleon vaikeaajapaikoininfrastruktuurionhajonnuttäysin.suurimmassaosassa Japaniakaupastalöytyykuitenkinkaikkeajahyllytovattäysiä.Rukoillaan erityisestiydinvoimaloidenhallintaansaamistasekäonnettomuudessa kärsineidenavunpuolesta. Siunauksin,Daniel Jatkakaa-rukoilemista(Daniel) Olemmeolleetkiitollisiajaotettujamonistaviesteistäjoitaolemmesaaneet. Myösblogiammeonluettuenemmänkuinkoskaanaikaisemmin.Tämäon rohkaissutmieltä;meemmeoleyksin.raamatunmukaanjumalammeon rukouksiakuulevajumalajaolensitämieltä,ettärukoileminenontärkeää. Uskonmyös,ettärukouksetvaikuttavatelämäämmejamaailmantapahtumien kulkuun.ainaemmeymmärrämiten,muttaherraonitseluvannutkuullameitä. (KatsoMatteuksenevankeliumi18:19M20) Ajattelenmyös,ettätämäonherätysuskonasioidensuhteenjapanilaistenlisäksi myössuomalaisillejakokomaailmanasukkaille.enolevoinutvälttyä ajattelemastaraamatunkuvauksialopunaikojentapahtumista.nykyisen kaltaisiatapahtumiajavieläpahempiaontulossa.meilläjotkaturvaamme Jeesukseeneikuitenkaanolemitäänhätää.Kerrankunelämäpäättyypääsemme JumalanluokseTaivaaseen. Tilannealueellammeonedelleenturvallinenjahyvä.Ydinvoimaloidentilanne sensijaanonedelleenkovinepäselvä.ydinvoimalanreaktoreitaeiole edelleenkäänsaatukunnollahaltuun.rukoilemme,ettätämätilannevoisi parantua. Siunauksin,Daniel Elämä-jatkuu-Japanissakin(Daniel) Eilenpidimmetyöalammetyöntekijöidenkanssayhteisenkokouksen,jossa puimmetilannettajatuntojamme.kaikillaoliluottavainenmielijaolimme yksimielisiäsiitä,ettävoimmejatkaatäällätyöskentelyäolojenollessatällä

17 17 hetkelläturvalliset.olemmekuitenkinmyösvarautuneettilanteenäkilliseen pahenemiseenjatehneetsuunnitelmatsenvaralle. Tällähetkelläelämäkuitenkinjatkuujasovituttyötehtävätonhoidettava. Minullaonhuomennaensimmäinenjapaninkielinensaarna.Oleneilenjatänään kerrannutonneksihyvissäajoinennenkatastrofiakirjoittamaanisaarnaa. Rukoilemme,ettäkuulijatvoisivatymmärtääsenjanäinsesaisiollaosaltaan kylvämässäsiementäihmistensydämiin.maanantainataasalkaalähetyksen vuotuinenkevätretriittijokasisältäämyösvuosikokouksen.menoasiisriittää. Samallaolemmenauttineetlastenkanssakauniistakeväisistäilmoistajaitsekin lenkkeilleetvuorotellen. Siunauksin,Daniel Hiruzeniin (Daniel) LähdemmeaivantuotapikaalähetyksenvuotuiseenkevätretriittiinHiruzeniin reilun250kmpäähän.retriittikestäätorstaihinasti. Eilenpidinensimmäisenjapaninkielisensaarnani.TämätapahtuiHATMKoben seurakunnassakobessa.japanilaisiakuulijoitaoliyhdeksänjasuomalaisiaviisi. Saarnasujuiihanhyvin.Alussaluinyhdenkanjinkaksikertaajärjestelmällisesti väärin,muttamuutenselvisinilmankömmähdyksiä.aikapaljonlukemiseksihan tuovielämeni,muttahyväalkukuitenkin.autossakirkkoonmennessäolisopiva pienikuitinavatsanpohjassa,muttasaarnatessaenjuurijännittänyt. Kokemusolierittäinmukava,tätävartenhantänneontultu.Ilmankieliopintoja tämäeitietenkäänolisimahdollista,jotenkieliopinnotovathyvintärkeät.ensi kuunalussameilläalkaamarinkanssaviimeinenkolmenkuukaudenkurssi kielikoululla.tunnelmaonmukava. Siunattuaviikkoa Daniel 3.4.-Kokenut-saarnaaja (Daniel)...ainakinmelkein.Olennytpitänytkaksijapaninkielistäsaarnaa.Ensimmäinen menimielestäniparemminkuintoinen.tänäänminullaolisaarnanjälkeen vähänsellainenuitetunkoirantunne.palauteolikuitenkinrohkaisevaa.sain myöshyviäkehitysideoita.kaikenkaikkiaanntuntuukuinolisinaloittelemassa uudelleensaarnaajanuraanijajossakinmielessäsepitääkinpaikkansa,niin suurimuutosonhyppääminensuomenkielestäjapaninkielenpuitteisiin. Tunnelmaonkuitenkinkohdillaan,tämäntähdenhänsitäonopiskeltu otsairvessä,tästäsetaaslähtee.:) Yksimielenkiintoinenpalautekielitaitonisuhteen,jonkaolensaanutuseaan kertaan,viimeksitänään,jamyösomaltavaimoltani,onollutpositiivinenyllätys.

18 18 Välillätuntuusiltä,etteietukäteenoleodotettuoikeinmitään.Itsetaasolen enemmänkokenutjatkuviapettymyksiäsensuhteen,mitenlyöpäätänsäseinään, kunyrittääsanoataikirjoittaajotainyksinkertaistaasiaaeikäonnistu. Muutamienkuukausienpäästäminunpitääkuitenkinottaavastuukokonaisen seurakunnantoiminnastakaikkinensa,niinolisihansitäjotainosattavakin. Onneksionvieläviimeisetkolmekuukauttaopiskeluajäljellä.Ensiviikollaalkaa tuoviimeinenrutistus.rukoilemme,ettäsaisimmepysyäterveenä,jotta voisimmesaadaopinnoistavieläkaikenmahdollisenirti. Siunauksin,Daniel ps.kiitoskaikistakommenteistavieraskirjassa.neantavatkovastirohkaisuaja muistuttavatsiitä,ettämeilläonrukoilijoita Menoa-ja-melskettä(Mari) Heipitkästäaikaa Edellisestäkirjoituksestaonkinjokulunutaikaa.Paljoaemmeoleehtineetkään koneenäärelleistahtaa.viimeviikollaopiskelutjatkuivatjapäivänjokainen tuntionjälleentehokkaastikäytössä.aloitimmeviimeisenkolmenkuukauden mittaisenopiskelurutistuksen,jonkajälkeenmeidänsittenpitäisiollavalmiita aloittamaantyötseurakunnassa.hurjaltatuntuu,muttaintoakinpiisaa.mielessä pyöriikaikenlaisiasuunnitelmiatulevistatyökuvioista,muttaaikanäyttää,mitä pystymmetoteuttamaanjamikäonrealisista.onkuitenkinkivahiukanjo suunnatakatseitatyöhön,muttatietystinytyritämmeottaakaikenmahdollisen vieläirtikielenopiskelusta.jasittenhänsekäytännönkieliharjoitusoikein kunnollaalkaa... KävimmeviimelauantainaOsakassaantamassaäänemmeSuomen eduskuntavaaleihin.mukavaltatuntuusaadatäältäkinosallistuasuomen vaaleihin.äänestysreissunjälkeenmenimmekyläilemäänamerikkalaism japanilaisystäväperheemmeluoksekobeen.yövyimmekobessamuutamanyön, silläsunnuntaimiltapäivänjamaanantainaikanaolimeidänlähettienja japanilaispastoreidenkokoontuminen.paikallaolineljäjapanilaispastoriajaoli todellamielenkiintoistakuullaheidänajatuksiaan,toiveitaan,murheitaanjne. heidäntyöstäänjasuhteestaanmeihinlähetteihin.paikallaolivatkaikkimeidän naapurisaarenshikokunkolmepappia,joidenkanssatulemmetekemään jatkossayhteistyötä,jotentutustuminenheihinontärkeää.eilenillallasitten palasimmekotiinjatänäaamunapyöräilimmejälleenbussipysäkillejasiitä sittenbussillajatkoimmematkaammekouluun. Fukushimanydinvoimaloidentilannejatkuuedelleenvakavana.NytJapanion nostanutonnettomuudenluokittelunviidestäseitsemään.itseolenruvennut ruokaostoksillatarkistamaanruoanvalmistuspaikanjapyrkinytostamaan lähinnälähialueillammetuotettujaruokia.setuntuuturvallisimmalta.muuten onnettomuuseimeidänelämäämmeolevaikuttanut.jatkuvastikuitenkin muistammejapyydänteitäkinmuistamaantuhoaluillakaikkensamenettäneitä

19 19 ihmisiä.jälkijäristyksetjatkuvatsielläedelleentodellavoimakkainajaolot evakuiointikeskuksissaeivätolehyvät. Ulkonasakuratelikirsikankukatkukkivatkauneimmillaanjavihreyslisääntyy luonnossakovaavauhtia.nytviikonsääennusteensisäänmahtuijoyli20asteen lukemiakin,jotenlämmintäkohtiollaanmenossa.tällähetkelläuseinvarsinkin päivisinonlämpimämpääulkonakuinsisällä.niinpätakapihalleonkivamennä lämmittelemäänauringonpaisteeseen.emmailmoittiolevansarakastunut kukkiinjalähespäivittäinsaammekinmaljakoihinuusiakukkia,joitaemmaon ulkoakerännyt. Aadatäyttireiluviikkositten2Mvuottajaoppisamanapäivänänäyttämäänsen sormillaan.viisikuisenasuomestamatkaanlähtenytvauvammeonsiisjo2m vuotiastyttönen.puhettajamenoariittääainasiihenastikunnesuniiltaisin pienenriehunnanjälkeentulee.aadalletärkeitäovatskypempuhelutserkkujen kanssajaharvasenpäivätuleeuusiapiirustuksia,joitapitäisiserkuillelähettää. Tytöillesetuleeolemaansuuririemunpäivä,kunhetaasjoskusserkkunsa tapaavat;niinpaljonserkutovatheidänpuheissaan.emmaonkinmiettinyt,että tunnistaakohanneserkutenäähäntä,kunhänestäonkasvanutniinisotyttö. Aurinkoisinterveisin,Mari Ps.Kiitosedelleenkaikistaviesteistätäälläkotisivuillajamuualla Hyvää-pääsiäistä(Mari) "Jeesuskuoliristilläjanousieloon",kertooEmmapääsiäisenvietonsyistä.Meillä onviikonaikanaluettulastenkuvaraamatustamoneenkertaanpääsiäisen tapahtumista.emmaonkovinkiinnostunutniistäjapohdiskelee,ettäkuoliko Jeesussiismeidänpuolestaristillä.Kyllä,tästäilosanomastaMylösnousseesta Jeesuksestatahdommejapanilaisillekinkertoa.EilenvietimmeNishinomiyan kirkollasuomenkielistäpääsiäsjumalanpalvelusta.pitkäperjantaisamoinkuin huominentoinenpääsiäispäiväovattäälläarkipäiviä,jotenkoulunpenkkiä kulutammeeikäylimääräistälomaapääsiäisenaikaanole.pianlähdemme kuitenkinomaankirkkoommejuhlimaanpääsiäistä.aamullatytötsaivat Suomestalähetettyjäpääsiäismunia.Kiitos Päivätkuluvattiiviistiopiskelun,kotitöiden,lastentouhujenyms.parissa.Tunnit tuntuvatvälilläloppuvankesken.suurensuurtailoajahelpotustaarkeemmetuo LauraMlastenhoitajamme.Kotimmetäyttyyuseinpullantuoksusta,askarteluista jalasteniloisestamielestä,kunlauraonhoitopäivänaikanajaksanuttehdä vaikkamitä.kotimmelähelläonleikkikenttäjasielläolevaamäkeätykkäämme laskeaniinmäkiautolla,potkulaudallakuinpyörälläkin.emmasaihiljattain uudenisommanpyöränjaaadasaiemmanvanhanpyörän.emmapolkeeitse kovaavauhtiapyörällään,kunaadaavielätäytyytyöntääpyöräntyöntökahvasta. Silloinkunemmemeinaajaksaalähteäulkoilemaan,ontakapihammesuuri ilonaihe,sillälapsettouhuavatsielläkeskenäänkinkaikenlaista.lapsia ilahduttaamyösistuttamammekukat,ruohosipuli,salaattijatomaatit.katsotaan saammekoniistämyöhemminkesälläsatoakin.jokatapauksessaniidenkasvua

20 20 onhauskaseurata. TänäänkummipoikammeSuomessatäyttää2Mvuotta.Eilentotesimme,että taidammeensimmäisenkerranpäästäkummipoikamme7mvuotissynttäreille. Olisihansekivatänäänkinosallistuajuhlintaan,muttaeiauta.Soittelemme skypelläjajätämmekummipoikammeniinkuinkaikkimuutkinrakkaamme TaivaallisenIsänhyväänhoitoon. Siunattuapääsiäispäivää Mari Kolmisin-kotona(Daniel) Maritäyttäälauantaina30Mvuottajalähtisenkunniaksitänäänystävämmeja lastenhoitajammelaurankanssa4päiväksiokinawalle.okinawaonjapanin eteläisinsaariryhmittymä,mielikuvaonvähänkuinjapaninhavaiji.tämäon ensimmäinenkertaemmansyntymänjälkeen(2007),kunmarionpoissauseita päiviä.nytkunolemmetäälläkaukanaisovanhempienavunulkopuolella,niin olensittenlastenkanssakolmisinnämä4päivää. SekäkielikoulullaettäkirkollajapanilaisetolivatvähänkauhuissaanMmitenisä voipärjärälastenkanssanoinmontapäivää.ainakaanvanhempienjapanilaisten miestenkohdallasellaistaeivoisikuulemmaedesajatella.seurakuntalaiset lupasivatkinrukoillaahkerastipuolestani.:)itseänitällainennähdäkseniaito kauhistelulähinnähuvitti.kylläkaisitäisäselviäälastensakanssaainakinlähes yhtähyvinkuinäiti. Ainakintänäänmeniihanmukavasti.Kunhainlapsetkirkoltakielikoulunjälkeen niinkävimmepuistossa,macdonaldsissajakaupassa.puistossaeioltukovin kauaakunkaikkiolivieläihanmärkääviimepäiviensateidenjäljiltä.kaupassa lapsetpääsivätsittenostoskeskuksenleikkipaikkaanjossamenivajaatuntija sittentytötostivatpalkintorahoillaannuketitselleen,lopuksiostettiin10kg riisisäkki,shampootajavähäneväitähuomisenretkenvaralle.tytötovat keränneettarrojamenemälläkiltistinukkumaanjanukkumallakokoyönomassa sängyssään.kuntarrojakertyytarpeeksisaapalkinnoksikaupastajonkunlelun. Huomennaaiommesiismennäretkelle.Toivotaan,ettäsääsuosii.Ainakin ennustuksetovatlupailleetvälilläsateetontapäivää.lämpöäonkylläriittänyt, kunsadepäivinäkinlämpönouseeyli+25asteen.sisälläkinontaasollutiltaisin yli70%kosteuslukemat,jotennemukavatkaksiviikkoa,kuneioleliiankylmä, kuumataikosteaovattältäkeväältäkinsittenjoohitse.:) Siunattuaviikonloppua Terveisiä-Okinawalta(Mari) KutenDanieledellisessätekstissäänkertoi,olintorstaiMillastaeiliseeneli sunnuntaihinokinawallalaurankanssa.sainmatkan30mvuotissynttärilahjaksi.

Blogikirjoitukset-2010- - 8.1.-Kiitos-muistamisista-

Blogikirjoitukset-2010- - 8.1.-Kiitos-muistamisista- 1 Blogikirjoitukset-2010- - 8.1.-Kiitos-muistamisista-(Daniel) Hyvääalkanuttavuotta2010Olimmeerittäinotettujasiitä,mitenmonetihmiset muistivatmeitäjouluna.olemmekiitollisiajokaisestaviestistä,kortista,

Lisätiedot

Blogikirjoitukset-2009- - 1.1.-Hyvää-uutta-vuotta-2009 1.1.-Uuden-edessä

Blogikirjoitukset-2009- - 1.1.-Hyvää-uutta-vuotta-2009 1.1.-Uuden-edessä 1 Blogikirjoitukset-2009- - 1.1.-Hyvää-uutta-vuotta-2009(Mari) Näinseonvuositaasvaihtunut.Tämävuosituoelämäämmepaljonsuuria muutoksia.ensiviikollaemmaaloittaahoidonmummunluonajame lähetyskurssin.kurssialkaakansanlähetyksentyöntekijäseminaarilla,johon

Lisätiedot

MUISTIO'HELSINGIN'FREELANCE1NÄYTTELIJÄT'RY:n'APURAHA1ILLASTA' ANNANKADUN'ILMAISUKELLARISTA'29.1.2015'klo'19,''

MUISTIO'HELSINGIN'FREELANCE1NÄYTTELIJÄT'RY:n'APURAHA1ILLASTA' ANNANKADUN'ILMAISUKELLARISTA'29.1.2015'klo'19,'' MUISTIOHELSINGINFREELANCE1NÄYTTELIJÄTRY:nAPURAHA1ILLASTA ANNANKADUNILMAISUKELLARISTA29.1.2015klo19, LuennoimassaKirsikkaMoring,moderaattorinaMariRantasila KIRSIKANPOINTSITPÄHKINÄNKUORESSA: 1Tehkääytimekäshakemus,jostaselviäänopeastiitseasia1sekundäärineninfoliitteisiin

Lisätiedot

URGELE'KEIJU! tai$mikä$neitoa$miellyttää$

URGELE'KEIJU! tai$mikä$neitoa$miellyttää$ TAUSTAMATERIAALIURGELE,KEIJU, MARIONETTIOOPPERASTAKOULUJENOPETTAJILLEJA OPPILAILLE MateriaaliontarkoitettuopettajienkäyttöönsyventämäänUrgele7keiju7työpajojenja marionettioopperaesityksenteemojayhdessäoppilaidenkanssajasesopiikäytettäväksisekä

Lisätiedot

KUKA AUTTAA AUTTAJAA?

KUKA AUTTAA AUTTAJAA? KUKA AUTTAA AUTTAJAA? Hyvästä työyhteisöstä on apua sekä masennuksen ehkäisemisessä, havaitsemisessa että kuntoutumisessa. Avainsana on luottamus. Teksti: Mari Kangasmaa Kuva: Hannu Laatunen / Vastavalo.fi

Lisätiedot

TERVETULOA! Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Flikat ylpeänä esittää. ~Lippuvaraukset~ ~KONSERTIT~ ~LIPUT~

TERVETULOA! Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Flikat ylpeänä esittää. ~Lippuvaraukset~ ~KONSERTIT~ ~LIPUT~ Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Flikat ylpeänä esittää ~LIPUT~ Aikuiset 12 Lapset 8 Alle 3v. ilmaiseksi ~ Flikat 15v. Juhlakonsertti ~ ~KONSERTIT~ PÖLKKY-teatterilla maanantaina 29.6.2015

Lisätiedot

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura Tekijä: WinGrodan 1.21.01, Lisenssinhaltija: Sivu: 1 Päivämäära: 02 kesäkuu 2013 Aika: 23:37:56 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) Kilpailu: Roberts-uinnit Kilpailun paikkakunta:

Lisätiedot

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Arkista touhua

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Arkista touhua Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Daniel ja Mari Nummelan ystäväkirje 5/2009 (6) Rauhallista Vapahtajan syntymäjuhlaa! Kuva: Philippe Gueissaz

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 15:48 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 28

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 15:48 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 28 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 28 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Tuomola Anu Heinäsuo Jukka C

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013. Pojat 4. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013. Pojat 4. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 4. LK 50 m 1 Juho Tunkkari Kangasmetsä 8,88 2 Forsel Marcus Keskusta 8,99 3 Ville Kautonen Kyynärjärvi 9,06 4 Markus

Lisätiedot

Kartoitustyön tuloksia, kesän kokemuksia

Kartoitustyön tuloksia, kesän kokemuksia Kartoitustyön tuloksia, kesän kokemuksia Reitistöseminaari 7.10.2014 Reittihuoltaja Mari Matikainen ETELÄ-KARJALAN RETKEILYPALVELUJEN YLLÄPITO JA INFORMAATIO -hanke Mihin lisäresurssia on tarvittu? Lähtökohta:

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(6) Edustajisto 6/13 7.5.2013 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 7.5.2013 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(6) Edustajisto 6/13 7.5.2013 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 7.5.2013 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(6) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1009 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla Tauon jälkeen: kyllä 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 28.5.2015 Kokous 01/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 3 Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 145/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 48/2011 27.5.2011 Asia: Virkasuhteen irtisanominen Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Ministeriö Päätös, johon haetaan oikaisua

Lisätiedot

Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016. Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko

Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016. Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016 Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko Ohjelma 12.00-12.05 Avaus ylilääkäri Eeva Huikko 12.05-13.35 Vittu sä oot lehmä"- koulun keinot koetuksella

Lisätiedot

Kun sä olet poissa kurssilta

Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta, soita tai kirjoita viesti. Anteeksi, mä en voi tulla tänään kurssille, koska mä oon sairas. mulla on flunssa. mun vatsa on tosi kipeä. mun lapsi

Lisätiedot

Haarukkanyörin perusohje

Haarukkanyörin perusohje Haarukkanyörin perusohje Mari Voipio 2008-2011 mari.voipio@lucet.fi Mari Voipio 2008-2011 Ei-kaupallinen käyttö sallittu (Creative Commons BY-ND-NC-lisenssi) 1/5 Nyörin aloittaminen Kerältä tuleva lanka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

SJRT ry MEJÄ:n rotumestaruuskoe 12.9.2010 Jyväskylä, Leppälahti

SJRT ry MEJÄ:n rotumestaruuskoe 12.9.2010 Jyväskylä, Leppälahti SJRT ry MEJÄ:n rotumestaruuskoe 12.9.2010 Jyväskylä, Leppälahti Jackrussellinterriereitä arvostelivat Petri Pelkonen (mestaruusryhmä) ja Hannu Palonen. Petri Pelkonen: jrt u Tricksy Rogue s Aftershock

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

24 www.fit.fi. 10FI3_mindfulness_1048.indd 24 15.2.2010 15:25:42

24 www.fit.fi. 10FI3_mindfulness_1048.indd 24 15.2.2010 15:25:42 HYVÄ OLO rusina Tämä voi elämäsi muuttaa 24 www.fit.fi 10FI3_mindfulness_1048.indd 24 15.2.2010 15:25:42 Mindfulness-kurssilla olemaan läsnä juuri tässä opitaan hetkessä. vaikka rusina. Oivallukseen riittää

Lisätiedot

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mistä on kyse? Länsi-Suomessa on rahoitettu ohjelmakaudella 2007-2013 lähes 400 ESR hanketta Rahoitus on ollut

Lisätiedot

60-70. Sivu 1. Lähtölista Luokka 1 60-70cm 25 lähtijää, 7 sijoittuu. Nro Ratsastaja Hevonen Seura Tulos 1 vaihe Tulos 2. vaihe

60-70. Sivu 1. Lähtölista Luokka 1 60-70cm 25 lähtijää, 7 sijoittuu. Nro Ratsastaja Hevonen Seura Tulos 1 vaihe Tulos 2. vaihe 60-70 Lähtölista Luokka 1 60-70cm 25 lähtijää, 7 sijoittuu 1 poni Elina Saulo Siltasaaren Mathilda HeWi 2 poni Paula Wolontis Zafir HuRa 3 poni Sara Veijalainen Majodian Maestro PunRa 4 poni Elena Hämäläinen

Lisätiedot

Korttelirastit Hakaniemi 15.02.2015

Korttelirastit Hakaniemi 15.02.2015 Korttelirastit Hakaniemi 15.02.2015 Aurinkoinen hieno talvipäivä Hakaniemen rannassa, 8 astetta pakkasta, tyyntä. Vieressä pilkkimiehet vetelivät ahvenia jäälle. Kartat riittivät hyvin, virallinen osallistumiskirjaus

Lisätiedot

Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä. 2.4.2014 Helsinki. Tehtäväkuvaukset. neure

Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä. 2.4.2014 Helsinki. Tehtäväkuvaukset. neure Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä 2.4.2014 Helsinki Tehtäväkuvaukset neure Sisältö: 3 Nopeustehtävä 4 Määrien vertailu 1-9 5 Lukujen vertailu 1-9 6 Yhteenlasku

Lisätiedot

1. Carlson Venla, TamTKD 1. Oldén Veikka, TamTKD 2. Philippon Asia, Black Eagle Tampere 2. Miettinen Aarni, Black Eagle Tampere

1. Carlson Venla, TamTKD 1. Oldén Veikka, TamTKD 2. Philippon Asia, Black Eagle Tampere 2. Miettinen Aarni, Black Eagle Tampere Liikesarjat D-jun, tytöt 10-9 gup 1. Sulko Niko, TKD Center 2. Kulmala Oliver, Sastamala C-jun, tytöt ja pojat 10-9 gup C-jun, tytöt ja pojat 8-7 gup 1. Saame Kaspar, Sastamala 1. Martinec Marcell, TKD

Lisätiedot

Kohti integroitua raportointia

Kohti integroitua raportointia Kohti integroitua raportointia FIRS 11.4.2014 Mari Reponen Talousviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Mitä integroitu raportointi tarkoittaa? 2 11.4.2014 Finnair Kohti integroitua raporttia, Mari Reponen,

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

Karjalan tytön värikäs vuosikymmen

Karjalan tytön värikäs vuosikymmen Karjalan tytön värikäs vuosikymmen EILA PAYNE Karjalan tytön värikäs vuosikymmen Tämä sähkökirja on tuotettu Aikamedia Oy:n vuonna 2012 julkaisemasta painetusta teoksesta. Sähkökirjan tuotanto: Aikamedia

Lisätiedot

TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014

TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014 TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014 Talouselämä Tietoviikko Tekniikka& Talous Arvopaperi Tietokone Markkinointi & Mainonta MPC Mediuutiset Uratie Sivunäytöt / vko* 1 225 843 498 982 357 362 683 653 299 882 182

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen YLIOPISTOKOLLEGIO 16.12.2010 Kokous 03/10 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen 4 Muut asiat

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

F. D+E. G. Keskim. Haukkuaika

F. D+E. G. Keskim. Haukkuaika spu Vikke Eero Halonen, Kuusamo 2 Ensi 3 3 4 2/ 0 2 4 /00 110 1 1 4/20 spn Korpisaran Mimi Eero Repo, Lieksa 1 Ensi 3 1 2 1 / 0 1 / 120 2 0 4/16 spn Lamusteen Sara Kauko Hokkinen, Pieksänmaa 1 Ensi 1 1

Lisätiedot

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto IRONMAN-TESTI Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto Johdanto Ironman-testipatteristo perustuu Norjan Hiihtoliiton ja Olympiatoppenin käyttämään testistöön ja sen ohjeistukseen (Ironman Testbatteriene,

Lisätiedot

KIRJURIOHJEET, PIENI OTTELUPÖYTÄKIRJA

KIRJURIOHJEET, PIENI OTTELUPÖYTÄKIRJA KIRJURIOHJEET, PIENI OTTELUPÖYTÄKIRJA ULVILAN PESÄ-VEIKOT RY 20.4.2016 SISÄLLYS 1 KIRJURIN TEHTÄVÄT... 3 2 PÖYTÄKIRJAN RAKENNE... 4 3 PÖYTÄKIRJAAN ENNEN OTTELUA TEHTÄVÄT MERKINNÄT... 4 4 OTTELUN AIKANA

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n 63.hiihtomestaruus

SKAL:n ja STL:n 63.hiihtomestaruus SKAL:n ja STL:n 63.hiihtomestaruus L Ä H T Ö L I S T A Lapset alle 6 SKAL 0.5 km V 1 Jyrkinen Roope Toijalan ja Ympäristön Kuorma-autoilijat 11.00.30,0 Lapset alle 8 SKAL 0.5 km V Lapset alle 8 STL 0.5

Lisätiedot

Salon Muistiyhdistys ry 25v!

Salon Muistiyhdistys ry 25v! Jäsenkirje 2/2015 1 Salon Muistiyhdistys ry 25v! Toden totta; on jo 25. vuosi Salon Muistiyhdistyksen toimintavuosi meneillään! Matkamme varrelle on mahtunut paljon hienoja kokemuksia, ihmisiä, kohtaamisia,

Lisätiedot

ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %.

ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %. ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %. KYLÄYHDISTYS 1.Anjala Elää yhdistyksen toiminta on minulle ennestään

Lisätiedot

museonjohtaja Mari Jalava, Uudenkaupungin museo

museonjohtaja Mari Jalava, Uudenkaupungin museo Sanaristikoista sillietiketteihin museon valokuvien käyttö yhteisöllisyyden luomisessa museonjohtaja Mari Jalava, Uudenkaupungin museo V A L T A K U N N A L L I S E T K U V A - A R K I S T O P Ä I V Ä

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö Mari Vähäkuopus; professori Susan Meriläinen

Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö Mari Vähäkuopus; professori Susan Meriläinen OPINTOJAKSOKUVAUKSET I MODUULI: Matkailu- ja elämyspalvelujen toimintaympäristö (18 op) Matkailuala on murroksessa, joten johtajan on osattava toimia kannattavasti ja samalla kilpailukykyisesti. Moduulissa

Lisätiedot

Aurinkoista kevätkautta kaikille!

Aurinkoista kevätkautta kaikille! CARIBIA LIFESAVERS LASTEN HENGENPELASTUSKERHO HYPPÄÄ MUKAAN KEVÄÄN 2012 TOIMINTAAN! Hengenpelastuskerho palaa tänä keväänä harjoittelemaan uudistettuun Impivaaran uimahalliin! Tervetuloa viettämään uutta

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Mikko Vähäniitty Soveltava liikunta SoveLi ry On saanut kunnian toimia Liiku terveemmäksi 2013-vuoden vastuutahona kiitokset siitä neuvottelukunnalle! Teemamme on ollut

Lisätiedot

Helsingin!Aurinkolahti"Seura!ry TOIMINTAKERTOMUS!2015

Helsingin!AurinkolahtiSeura!ry TOIMINTAKERTOMUS!2015 1 HelsinginAurinkolahti"Seurary TOIMINTAKERTOMUS2015 HelsinginAurinkolahti"Seurary HelsinginAurinkolahti"Seuraperustettiin6.4.2006jamerkittiinyhdistysrekisteriin16.10.2006. Rek.nro195.000.Y"tunnus2079286"9.

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi Asko Palviainen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Ajanlasku Kuukalenteri vuodessa 12 kuu-kuukautta ei noudata vuodenaikoja nykyisistä kalentereista

Lisätiedot

TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014

TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014 TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014 Talouselämä Tivi Tekniikka &Talous Arvopaperi Markkinointi &Mainonta MPC Mediuutiset Uratie Sivunäytöt / vko 1 059 541 445 083 419 586 507 820 144 120 147 210 16 771 18 256

Lisätiedot

Hashtagien lyhyt oppimäärä. Salla Hänninen CULTURE FINLAND

Hashtagien lyhyt oppimäärä. Salla Hänninen CULTURE FINLAND Hashtagien lyhyt oppimäärä # Salla Hänninen CULTURE FINLAND Mikä ihmeen #hashtag? # on risuaita, risdkkomerkki tai ruutumerkki yhdessä sanan kanssa # muodostaa hashtagin eli tunnisteen (esim. #kuntavaalit)

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Lentävä lähtö siten, että etummainen jalka on paikallaan 1,5 metrin päässä lähtöportista.

Lentävä lähtö siten, että etummainen jalka on paikallaan 1,5 metrin päässä lähtöportista. KUNTOTESTIT Kuntotesti sisältää kaksi osiota. Testit 1 ja 2 on suoritettava peräkkäin. Tauko testien välillä on 6-8 minuuttia. Testi juostaan yleisurheilukentällä, jotta kaikille voidaan taata samankaltaiset

Lisätiedot

107 Asiakirjojen allekirjoitusoikeuksien delegointi Työllisyydenhoidon palveluyksikössä

107 Asiakirjojen allekirjoitusoikeuksien delegointi Työllisyydenhoidon palveluyksikössä 107 28.11.2013 Dno TRE: 627 /00.02.01/2013 päätti, että Avoimille tiimin vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius allekirjoittaa tiiminsä työhön liittyvät työvoimapoliittista työkokeilua koskevat työkokeilusopimukset

Lisätiedot

Apuohjelmat-valikko. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Apuohjelmat-valikko. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Apuohjelmat-valikossa (Apuohjelmat-val.) voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan

Lisätiedot

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka:

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka: ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) OPPILAAN NIMI: Ikä: Koulu: Opettajan nimi: Luokka: Alla oleviin kuvioihin on kerätty yli

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Rikkomuksen olosuhteet. Syventävä koulutus 2014

Rikkomuksen olosuhteet. Syventävä koulutus 2014 Rikkomuksen olosuhteet 2 Taustaa RIKKOMUS 1. Rikkomuksen vakavuuden määrittely Holtiton Piittaamaton Vakavuus Kohtuuton voima Olosuhteet 2. Rikkomuksen olosuhteet Estettiinkö lupaava hyökkäys Estettiinkö

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 2. helmikuuta 2016 Miessakit ry ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 4.2.2016 HELSINKI ISÄTYÖNTEKIJÄ ILMO SANERI Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiosaamisen toimielin 13.01.2015 Aika 13.01.2015 klo 16:00-17:55 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

LIDL Cup Tampere Tampere 31.01.2015 Tampereen Pyrintö Hervanta Mäkihyppy tulokset

LIDL Cup Tampere Tampere 31.01.2015 Tampereen Pyrintö Hervanta Mäkihyppy tulokset M9 Tekninen asiantuntija (TA) C 12m 10m 5.2 1. 4 Erkki Seppänen 10.5 62.6 16.0 15.5 15.0 15.0 15.0 45.5 108.1 218.7 Alahärmän Kisa 10.5 62.6 16.5 16.0 15.5 15.0 16.5 48.0 110.6 2. 5 Lauri Kilpeläinen 9.0

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Viemäröintitekniikka. X2 padotusventtiilit

Viemäröintitekniikka. X2 padotusventtiilit Viemäröintitekniikka X2 padotusventtiilit X2 Padotusventtiilit käytettäviksi mustille ja harmaille jätevesille, testattu DIN EN 13564:n mukaan, laadunvalvonnan alainen Padotusventtiilit ( DIN EN 13564:n

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887

Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887 HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen keskustassa ja Keinusaaressa 1778-2014 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887 OSA D: TEEMAKARTAT

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. Mikko Siren - Mikko Lahti Timo-Pekka Eväkoski - Mikko Neuvonen Tarmo Sipilä - Paula Kiiveri Matti Lehtimäki - Jarmo Elo Kari

Lisätiedot

Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin

Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin Mari Päätalo Diepens & Okkema Traffic and Transport Consultants 17.01.2006 Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin Miten edistää pyöräilyä? hyvät ja jatkuvat

Lisätiedot

Vimpelin Puutyö Ky KIRPPUTORI. Jone ja Kroco = kaikkien kaveri show TEATTERI LAPUAN NÄYTTÄMÖLLÄ

Vimpelin Puutyö Ky KIRPPUTORI. Jone ja Kroco = kaikkien kaveri show TEATTERI LAPUAN NÄYTTÄMÖLLÄ ! e l l i s Jone ja Kroco p a L = kaikkien kaveri show TEATTERI LAPUAN NÄYTTÄMÖLLÄ MURUSET, LAPUAN HELLUNTAISEURAKUNNAN KUORO & ORKESTERI - la klo 15.00 Muruset koostuu lapualaisista naisista, jotka haluavat

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

RSE Eläkeläiset Mediassa. Keski-Ruotsin Sisuradio

RSE Eläkeläiset Mediassa. Keski-Ruotsin Sisuradio RSE Eläkeläiset Mediassa Keski-Ruotsin Sisuradio Ruotsinsuomalaiset naiset pääsevät valokeilaan Lähetetty måndag 23 februari kl 18:10 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/512621?programid=1019 KUUNTELE

Lisätiedot

Puumarkkinat.fi-palvelun mahdollisuudet. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Puumarkkinat.fi-palvelun mahdollisuudet. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Puumarkkinat.fi-palvelun mahdollisuudet Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Taustaa Puumarkkinat.fi uudistaa puukaupankäynnin Projektin tarkoituksena on luoda uusi markkinointikanava metsänomistajien ja metsänhoitoyhdistysten

Lisätiedot

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut # Nimi Synt Pisteet FINA Aika Tila Seura Ilm.aika. Seura Ilm.aika. Seura Ilm.aika

Laji 1, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut # Nimi Synt Pisteet FINA Aika Tila Seura Ilm.aika. Seura Ilm.aika. Seura Ilm.aika Sivu: 1 Päivämäära: 08 toukokuu 2016 Aika: 12:34:47 Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa Kilpailu: Kuukkarit Toukokuu Kilpailun paikkakunta: Helsinki Järjestäjä: Orca Helsinki Ry Kilpailunjohtaja:

Lisätiedot

Turun työ- ja elinkeinotoimiston HRV-palvelut. Henkilöstökonsultti Tuija Vähä-Touru 2009

Turun työ- ja elinkeinotoimiston HRV-palvelut. Henkilöstökonsultti Tuija Vähä-Touru 2009 Turun työ- ja elinkeinotoimiston HRV-palvelut Henkilöstökonsultti Tuija Vähä-Touru 2009 Perustettu vuonna 1994 Turun toimistossa neljä konsulttia: Päivi Kalliokorpi Hilve Jokinen Mari Kanerva Tuija Vähä-Touru

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Vaihtoehdossa Etelä kehitetään alueen nykyisiä keskuksia ja kyliä niiden omiin vahvuuksiin pe-

Vaihtoehdossa Etelä kehitetään alueen nykyisiä keskuksia ja kyliä niiden omiin vahvuuksiin pe- Tiedote 6.3.2013 Anna palautetta Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdoista Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehtojen selvitys on valmistunut. Osana Pirkan- maan maakuntakaava 2040 -prosessia

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana. Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9.

Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana. Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9. Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9.2011, Lahti Sisältö Sosiologinen näkökulma leikin ja lapsuuden tutkimukseen

Lisätiedot

Lasten Kuoma GT. Sininen. Musta. Punainen. Kärjessä lisävahvike PU-pinnoitettua haljasta. 1253 03 Koot 20-39. 1253 01 Koot 20-39. 1253 04 Koot 20-39

Lasten Kuoma GT. Sininen. Musta. Punainen. Kärjessä lisävahvike PU-pinnoitettua haljasta. 1253 03 Koot 20-39. 1253 01 Koot 20-39. 1253 04 Koot 20-39 TALVI 2011 Kuoma GT Kärjessä lisävahvike PU-pinnoitettua haljasta Sininen 1253 01 Koot 20-39 1253 03 Koot 20-39 Punainen 1253 04 Koot 20-39 saappaat ja nilkkurit on suunniteltu lasten jalkaan sopiviksi.

Lisätiedot

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla Jos uutiskirje ei näy ehjänä, tai haluat lukea sen selaimella, niin klikkaa tästä Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla Valvira on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Lyhyen radan IKM-aluekilpailut 21. - 22.11.2009. Riihimäen Uimaseura uimarien tulokset/sijoitukset valtakunnallisesti lauantai 21.11.

Lyhyen radan IKM-aluekilpailut 21. - 22.11.2009. Riihimäen Uimaseura uimarien tulokset/sijoitukset valtakunnallisesti lauantai 21.11. Riihimäen Uimaseura uimarien tulokset/sijoitukset valtakunnallisesti lauantai 21.11.2009 1. 200 m Sekauinti T-13 Vanha ennätys Loppukilpailuissa 53. Mari Lehmuskanta 1996 RiUS 03:04.57 ennätys 3:17.05

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 16.08.2013

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 16.08.2013 ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 16.08.2013 (nro) 96-0149 Lohiranta, 271-470-0004-0027 2013-0039 Heinolantie 41 44 2000-0135 Rajala, 271-456-0001-0051 2013-0040 Risteentie

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Joukkuekuva 2013-2014

Joukkuekuva 2013-2014 Joukkuekuva 2013-2014 1 Janne Tuikka 4 Toni Paloaho 7 Vesa Komulainen 8 Olli Välisaari 9 Eero Mäenpää 12 Miika Rantala 13 Daniel Stenvall 20 Hannu Rantala 21 Henri Peltonen 26 Taneli Isohanni 28 Ville

Lisätiedot

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Matti Saastamoinen, projektipäällikkö Twitter: @smoinen matti.saastamoinen@hermia.fi matti.saastamoinen@tampere.fi Jarkko Moilanen, yhteisömanageri

Lisätiedot

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin.

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin. 2 (5) - valvoa säännösten, määräysten, päätösten, suunnitelmien sekä sopimusten noudattamista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti. - toimia työnantajan edustajana - vastata työhyvinvoinnista

Lisätiedot

04/2014. Emännät/Isännät & Asiakkaat HUHTIKUU. Tutustu jännittävään PartyLite maailmaan!

04/2014. Emännät/Isännät & Asiakkaat HUHTIKUU. Tutustu jännittävään PartyLite maailmaan! 04/2014 Emännät/Isännät & Asiakkaat HUHTIKUU by Tutustu jännittävään PartyLite maailmaan! Asiakkaille by Havaijin hibiscus 60014042 - TUIKKIVAT 24 KPL JA VOTIIVIT 12 KPL 29,90 (Kuvastohinta 40,80, sis.

Lisätiedot

Sisällys. Vaaravyöhykkeet 3

Sisällys. Vaaravyöhykkeet 3 TomTom Viiteopas Sisällys Vaaravyöhykkeet 3 Vaaravyöhykkeet Ranskassa... 3 Vaaravyöhykevaroitukset... 3 Varoitustavan muuttaminen... 3 Raporttipainike... 4 Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen tien päällä...

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 2016

VUOSIKERTOMUS 2015 2016 Oulunsteinerkoulun VUOSIKERTOMUS2015 2016 33.toimintavuosi Oulun steinerkoulu Isokatu 94, 90120 Oulu puh. (08) 5542 871/opettajainhuone (08) 5542 875/toimisto fax (08) 5542 885 info@oulun-steinerkoulu.fi

Lisätiedot

CAB Plan. Päivitys 4.5. Asiakas odottaa

CAB Plan. Päivitys 4.5. Asiakas odottaa Kent Isacsson 2014-01-20 1 1 of 6 Päivitys 4.5 CAB Plan Asiakas odottaa Jos perustieto ikkunassa laitat rastiin ruutuun asiakas odottaa, muuttuu rekisterinumero punaiseksi työvaiheessa mekaanikko välilehdellä,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot