Blogikirjoitukset Hyvää-uutta-vuotta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Blogikirjoitukset-2011- - 7.1.-Hyvää-uutta-vuotta!"

Transkriptio

1 1 Blogikirjoitukset Hyvää-uutta-vuotta(Daniel) Oikeinsiunattuaalkanuttavuotta.Jouluonollutjamennytjauusivuosikin vanhentunutjoviikonverran.jouluunonsiisenää51viikkoa.:)kielikoulu jatkuumyösensiviikolla,jotenonaikapalatataasbloginkinpariin. LomanalussamuutimmeuuteenkotikaupunkiimmeSumotoon,jossameidänon tarkoitusjatkaatyöntekoakielikoulunpäätyttyäkesänjälkeen.ensimmäinen viikkokuluivieläkobenjasumotonvälillätiiviistireissatenkunpitihoitaa monenlaistaasiaajatehtävää.ennenmarinvanhempiensaapumista vieraaksemme(21.12.)saimmekuitenkinasetuttuauuteenkotiimmejalaatikot suunnilleentyhjiksi.joulunvalmistelusujuikuitenkinvieläerilaisiamuuttoon liittyviäpapereitajaasioitahoidellen,mikäolitälläkertaapaljonhelpompaa, kunmummujavaarihoitivatlapsia.joulunpyhät(vaikkaneeivätjapanissa pyhäpäiviäolekaan)vietimmesiismarinvanhempiensekälaurankanssa. Lapsetolivatiloissaanisovanhempienläsnäolosta.Vaarinnäkemisestäolikinjo lähespuolitoistavuotta,jotenaadallekohtaaminenolimelkeinkuin ensimmäinenskypenulkopuolella.hyvinyhteisetleikitsiltisujuivateikä vierastamistatuntunutolevan.skypestäonsiispaljonhyötyäjailoavaikkeise fyysistäläsnäoloapystykäänkorvaamaan.vaarinjamummunlähdettyäaadaei pariinensimmäiseenpäiväänmeinannuttajutaisovanhempienpalanneen Suomeen,vaanainakotiinpalatessammehuutelimummuataivaaria.Jakun pöydässäoliylimääräisetpuikottotesiaadahetiniidenolevanvaarinpuikot. Itsekinnautimmekovastirakkaidensukulaistennäkemisestäpitkästäaikaa.Oli mukavaatutustuauudenkotikaupunkimmemaastoihinläheisessäseurassa. HarmittavastikulunutlomaMaikaolikuitenkinmyössairasteluntäyttämää. KaikkimuutmeistäovatsairastaneetpaitsiMarijokaeiyleensäjuurisairastele; jaononnellinensiitä.ensinaadallaoliflunssaajakuumetta,sittenjouluaattona Emmallenousikorkeakuumejokamuuttuisenjälkeensilmätulehdukseksija Danielsaisittennäidenyhdistelmänelisilmätulehduksenjaflunssan.Nytollaan kuitenkinjoihanhyvävointisia.sairastelutarkoittikuitenkinsitä,ettätoisinaan

2 2 jokujoutuijäämäänkotiinkunmuutmenivätonseniin(kuumamallaskylpylä). IsovanhempienpalattuaneljäspäiväSuomeenauttoiMariLauraaSumotoon muuttamisessa.lauraasuureilunkilometrinpäässämeiltäpienessäyksiössä. Näidentouhujenlisäksiolemmeyrittäneetlepäilläjakerätävoimiaopiskelun jatkamiseen.koulukirjoihinemmetällälomallaolekajonneet,jotentaukoavoi pitääonnistuneena.ensiviikollajatkammesittenladatuinakuinviimeiselle puolenvuodenjaksollemmekielikoulussa Arki-jatkuu(Mari) TervehdysaurinkoisestaSumotosta Aurinkopaistaaaamustapitkälleiltapäiväänaivansiniseltätaivaalta,lämpötila on5m10astetta(auringossalämpimämpääkin),öisinpäästäänjopapakkasen puolellemsellainensääontäälläollutnytmelkopitkään.sisälläeletäändanielin sanojenmukaanvähänkuinmökillä,sillälämmintäonvainsiinähuoneessa, missäoleskellaanjakunovenavaatoiseenhuoneeseenniinalkaapaleltaa. Lämmittämättömissähuoneissaon5M12astetta,muttaöisinsilläpärjäähyvin, kunonlämmin,muhkeapeitto.ikävintäonaamuisinmennäjääkylmään kylpyhuoneeseen,meikatajääkylmillämeikeilläjne.onneksiwc:ssäon istuimenlämmitin:) Kielikoulujatkuitiistaina.Kuljemmekouluunnytpyörällä,bussillajakävellen. Matkaanmeneekaikkiaanaikaapuolisentoistatuntia,jostatunninverran olemmebussissa.bussissaolemmeopiskelleetahkerasti,jotenaikaontullut käytettyähyödyllisesti.no,kotiinpalatessaonehtinytottaapienet kauneustorkutkin.aloitimmeuudenkirjanopiskelun,jossaeienääoleollenkaan merkattunakanjienmsanamerkkienlukutapoja,jotenkappaleitaonhiukan tutkisteltavaetukäteen,jottatunnillapysyymukana.uuttasanastoatulee kovasti,jotensanastonoppimiseenmeneeaikaa.kaikkeaeitietystiopikaan, muttaettäedesjotakinjäisimieleen. Samalla,kunkielikoulummejatkui,jatkuitietystilapsillahoito.Olemmeiloinneet Laurasta,jokaonaivanmahtavahoitajalapsillejalapsettykkääväthänestä kovasti;emmankommenteistahuolimatta.emmaolinimittäineräänäpäivänä ensintodennutaadalle,ettämennäänleikkimäänyläkertaanniinsaadaanolla rauhassa,javähänmyöhemmin,ettätänäänenoleyhtäänkiitollinenlaurasta (olijoutunutmenemäänvessaanennenuloslähtöä)...:)laurastaonmuutenkin meillekovastiiloajaseuraatäälläenkäedesvieläviitsimiettiä,mitensurullista seon,kunlaurakesälläpalaasuomeenjamejäämmetännesumotoon... MukavaaviikonloppuajakertoilkaahankuulumisiaSuomesta Mari

3 Se-tulee-varsin-kalliiksi (Daniel)...kuuluipuhelimentoisestapäästäjapaniksi.Kyseessäoliautonvuosihuollon yhteydessäilmenneidenvikojenkorjaamisenkustannusarvio.käytetty japaninkielinensanaolikanari.sensuomennosolimuistinimukaan"varsin". Sanakirjantarkastuskertoimuistiniolleenoikeassa,muidenmahdollisten käännöstenollessaesimerkiksimelkotaiverrattain.sainkyseisenpuhelun kävellessänieräänäaamunabussiltakouluunkobessa.ensimmäinenajatusoli "voiei"jahetisenjälkeenalointietystimiettiä,mitäköhänvarsinkallis japanilaisenhuoltoliikkeenasiakaspalvelijanmielestätarkoittaa.en luonnollisestikaanymmärtänytjapaninkielisiäautonosiennimiä,jotensovimme, ettäkatsommekorjausehdotustatarkemmintullessanihakemaanautonsamana iltapäivänä.kielikouluntuntienaikanapäässänipyörisummiamuutamasta sadastamuutamaantuhanteeneuroonjamietinmitäpitäisitehdä,joskyseessä olisitodellakalliskorjaus,kutenhommamielessäniolialkanutkuulostaa. Muutamakilometribussipysäkiltähuoltamolletuntuipitkältäkävellä,vaikka mielessäolikinrauha,ettäasiatjärjestyisivätkylläjotenkinriippumattasiitä, mikätilanneoli.huoltamoonpäästyäniselvisi,ettäkyseolivajaan500euron korjauksestajasainhuokaistapahimpienmielikuvienisuhteen. Edelläkuvattutilanneonhyväesimerkkisiitä,mitäjoutuutoisinaankokemaan ulkomaillavieraankielenjakulttuurinparissaasuessaan.sanojen yksityiskohtaisempi,konkreettinen,merkityshakeutuuuseinuomiinsavasta kunneeläätodeksi,kutentässäyhteydessä.onosittaineriasiaopiskellajollekin sanalleerilaisiakäännösmahdollisuuksiajasitteneläätodeksisitä,missä yhteydessäsanaatavallisenarjenkeskelläkäytetään. Sainmyösviikkosittenjälleenkonkreettisenkokemuksensiitä,mitäelämätulee olemaanensisyksystäeteenpäin.osallistuinseurakuntaneuvostomme kokoukseen,jossakäsiteltiinyhtenäasianaseurakunnanvuosikokouksen asialistaa.osaltaanaiheetsivusivatluonnollisestijotulevaatyösarkaani.pysyin melkohyvinkärryilläsiitä,mitäihmisetkulloinkinpuhuivat,muttaainaenollut varmaolikojokujonkunasianpuolestavaisitävastaan.sittenkäsiteltiinerästä hankintaa,jokaliittyitulevaantyöhönijaminunmielipidettänikysyttiin.olin asiastajonkinverranerimieltäkuinmitäseurakuntaneuvostonpuheenjohtaja olijuuriesittänyt.mietinkovasti,mitenminunkuuluisiesittääomanäkökohtani asiaan,suustatulisittenulosjotainepämääräistäsinnepäin.lopputulemaoli, ettäsovimme,ettäasiaamietitäänvielä.lopuksineuvostonpuheenjohtajavielä pyysitäysinyllättäenvoisinkojohtaaloppurukouksenjapaniksi.pyynnöstä yllättyneenärukoilinsittenniinkuintaisinjatoivon,ettämuutymmärtäisivät jotakin. Olemmesaaneetmyöshuomatamaaseudullaelämiseenliittyvänerilaisiapuolia suurkaupungissaelämiseenverrattuna.jokinaikasitten,kunmarioliemman kanssalääkärinvastaanotolla,niinvieressäistuvatäysintuntematonnainen kysyi,olettekotenejotkaovatmuuttaneetsinneuharaan(asuinalueemmenimi). Paripäivääsitten,kunMariolilastenkanssakävelyllä,tulituntematonmies kysymäänhäneltäpalasikoäitijokotiin.mariluuliensinmiehenluulevan,että lastenhoitajammelauraolisilastenäiti,muttatajusisittenmiehentarkoittaneen omaaäitiään,jokaoliluonammevierailulla.myöhemminselvisi,ettämiesoli

4 4 jutellutparikertaamarinäidinkanssatämänollessalastenkanssakävelyllä. Sumotossaeiasujuuriollenkaanulkomaalaisia,jotenihmisetnäyttävätnopeasti panneenmeidätmerkille.toivotaan,ettäsehoukuttelisijonkunkirkkoonkin. Nytnimittäinvoimmejoainasanoa,ettäolemmetuollakirkossatöissä lähetystyöntekijöinä.kobessatämätuntuivaikealta,kunemmekirkossatehneet mitäänmuutakuinosallistuneetjumalanpalveluksiin. Tässämuutamakuvalähipäiviltä.EnsimmäisessäperheemmeSumoton linnanraunioidenpihalla.linnaonmukavastikaupunginyläpuolellaniin,että siitänäkyykokokeskusta. ToisessakuvassaEmmakurkkiilinnantorninrappustenraoista.

5 5 Kolmannessakuvassanäkyykivasti,mitenSumotonkaupunkisijaitseekapealla alueellavuortenvälissä.maisematovatkauniit.itseasummekeskikaupungilta reilunkolmenkilometrinpäässäkuvankeskivaiheillaolevannyppyläntakana. Siunattuaalkavaaviikkoa Lämpöä-luvassa(Daniel) Kulunutviikkoolierityisenkiireinen.Päivittäistenkielikoulutuntienlisäksi minullaoliviikollayksiiltatyöalammejohtokunnankokous,lauantainapitkän työpäivänverrantyöalantaloudellisiavastuutehtäviäsekäsunnuntainakirkon lisäksiillallaraamattupiiri,johonosallistuimme.toimintaaonsiisriittänytniin, ettävälilläeioletarvinnutkuinkaatuaillallasänkyynumpiväsyneenä.jatkokin näyttäävarsinkiireiseltä,melkeinjokapäivällesattuujotaintavallisuudesta poikkeavaa.seonmelkeinihmeellistä,mitentyölästälapsiperheenarjestatulee yhtäänisompienrutiinistapoikkeavienasioidenseurauksena.olemmesaaneet kuitenkinonneksiollanytkaikkiterveenä,niinonjaksettuollamenossa. LiekökovanvauhdintuottamaliikeMenergiaviimeintuottamassatulosta,kun lämpöennusteetovatlupailleetjatkossahiukanlämpimämpiäkelejä,jopa kymmenenasteenpäällemeneviäpäivälämpötiloja.:) Koulussaonpitänytmyöskiirettäjaseuraaviaviikkojamaustaakinjälleen muutamathiemansuuremmattestit.tämäaiheuttaahiemanylimääräisiä lukupaineita,muttatoisaaltatestitovatihanmukavia,josneonnistuuottamaan sopivanrennosti.piansaammevieraaksemmemyössiskonikahdeksiviikoksija äitininoinviikoksi,jotenonmoniamukaviahetkiämyösedessäpäin. Siunattuaviikkoamyössinulle 5.2.-Influenssa(Daniel) Juurikunkehuttiinystäväkirjeessä,ettäollaanpitkästäaikaaterveitä,niinheti tultiinsittenkipeiksi.mariolitorstainjaperjantainpoissakoulustakuumeen

6 6 yms.takiajatänäänhänmeniaamullalääkärille,jokatotesi,ettähänelläon korkeamääräamvirusta.minullejaemmallenousimyöseilenkuumejaoireet ovatolleetaivansamatkuinmarilla.itsellänitosineiaamullaollutenää kuumettajaolinjolähdössäpitämäänehtoollishetkeänishinomiyaan,kun kuumealkoitaasnoustakohotennoin38asteeseen.elinytsittensairastetaan täälläoikeinurakalla.aadaononneksivieläterve.laurahuttunenonollut korvaamatonapuaadanhoidossa.myöstoisetsuomalaisetnaapurimme Kallioiset,ovatolleetavuksi.Pyydämmemuistamista,ettävoisimmepian parantuajamyösetteiaadasairastuisi. Siunauksin,Daniel Voiton-puolella(Mari) Uskaltaisikohanjokirjoittaa,ettävoitonpuolellaollaan,nimittäinsairasteluissa. Muutamanpäivänajanoloonollutjomelkohyväjatänäänuskaltauduinyksin autollakauppaankin.danielillatodettiinviikollainfluenssanjälkitautina keuhkoputkentulehdusjaangiina.minullekinlääkärimääräsi jatkotarkastuksessaantibioottikuurinkovastipunoittavankurkuntakia.lapset käytettiinmyöslääkärissäjamukaansiltäreissultalähtiyskänlääkettä.keuhkot olivatheilläonneksikovastayskästähuolimattapuhtaat.täytyymyöntää,että onollutraskasviikko.kovantaudinäärelläonvälilläollutaikaepätoivoinenolo eikäolevoinutmuutakuinhuokaillayläkerranisälle.olemmemyöstodella moneltasuunnaltasaaneetkuulla,ettäpuolestammeonrukoiltu,kiitossiitäse onparasta,mitäpuolestammevoidaantehdäjatuntuutodellarohkaisevalta tietää,ettäniinmonetmuistavatmeitäkiitosnaapurimmehelenajajukka sekälastenhoitajaystävämmelauraovatmyösolleetsuureksiavuksi.en oikeastaantiedä,mitenolisimmeilmanheitäselvinneet. Kahtenaaamunaolemmesaaneetyllättävän,muttailoisenlahjantaivaalta,kun verhotavatessammeontaivaaltatuprutellutlunta.emmakatsoiaamullaulosja totesi:"hirveestilunta,ihankuinsuomessa."tänäänluntaoliautonpäälläjo niinkinpaljon,ettäsiitäsaitehtyäpienenlumiukon.tytötottivatkaikenilonirti siitänoinpuolituntisesta,jolloinlumieivieläollutsulanutpois. Sairasteluntakiaarkionpyörinytlähinnäkodinseiniensisäpuolella,mutta toivotaan,ettäalkuviikostapäästäisiintaaspikkuhiljaanormaalinarjen pyöritykseenelikouluun.ihanmukavaltatuntuutaasajatusopiskelustatällaisen "pakkoloman"jälkeen. TaivaanIsääsinustakiittäen, Mari Kevättä-ilmassa(Daniel) KunastuimmetänäänMarinkanssauloskoulupäivänpäätteeksi,totesimme molemmatheti,ettänyttuoksuukeväältä.samallatotesimme,etteikasvoille puskenutenääkylmätalventuulivaanraikaskevättuuli.myösnaapurimme

7 7 näyttävättodenneenkeväänalkaneen.kuinyhteisestäsopimuksestaovatkaikki naapurimmeavanneetkokotalvenkiinniolleetmyrskysuojansaikkunoiden edestä.säätiedotuksestakinvoijohavaitakeväänmerkkejä;päivisinlämpötila nouseetoisinaan15asteenparemmallepuolellejakylmimmätyölämpötilatovat useimmitenjoplussalla.tilapäisistälämpimistäpäivistähuolimattaviimekevät olijapanissatavanomaistakylmempiainahuhtikuunpuolenvälinpaikkeille, muttatoivotaan,ettätänävuonnalämpeneenopeammin. Tällähetkellänäyttäätaassiltä,ettäsairastelutonvähäksiaikaasairasteltuja olemmekaikkiterveitä.sydämellinenkiitosjokaisellemeitämuistaneelle.uskon, ettämonienihmistenrukoustenkannattelemanaselvisimmetästäkin tautikoettelemuksestaläpi.tämäoliehkäensimmäinenkerta,kunlasten syntymänjälkeenolimmeyhtäaikaasairaanajahetiihankunnolla.kylläse aikamoinenkoettelemuskaikenkaikkiaanoli.muttanytonneksijotakanapäin. Kymmenisenpäivääkestäneenpakkolomantähdenkoulutehtäviäjäivarsin paljonrästiin.sairastelunjälkeentaasonlähetyksentyötehtäviäkertynyt tasaisenpaljon.samallakoulussaonpuhetapahtumajakokeitaennenreilun viikonkuluttuaalkavaakevättaukoa.vauhtionsiisollutkiitettävää.hieman olenkinjoutunutantamaanmyötenjoistakinasioistajamenemäänmatalamman aidanyli,muttataitaaollavainhyväoppiatoisinaanarmahtamaanitseäänja läheisiään.koulummekevättaukotuotaasmuutoksiaopiskeluun,kunylimmän tasonopiskelijoistapuoletpäättääopiskelumurakkansakokonaan.seuraavaksi saammeitsekinaloittaaviimeisenkolmenkuukaudenkurssimme.setuntuu hiemanhurjalta,muttatoisaaltasuureltahelpotukselta.tuntuusiltä,ettäonjo intopiukalla,ettäpääseetekemäänseurakuntatyötä.:) Lopuksivähänkokemuksiajapanilaisestakulttuurista. Japanilaisiapidetäänyleisestiäärimmäisenkohteliainajauseimmitensepitää kokemuksenimukaanpaikkansa.onkuitenkinmuutamiatilanteita,joissa japanilaisetovatsuomalaisenmittapuunmukaanyllättävänröyhkeitä. Ensimmäinenonkaukobusseissamatkustaminen.Meilläonkertynytvajaan puolentoistavuodenaikanaensinpäivittäistäkokemustakaupunkibusseissa matkustamisestajanytkaukoliikenteenbusseissamatkustamisesta. Kaupunkibusseissaihmisettekevätlähespoikkeuksettatilaaviereensäjos näkevät,ettäjokuolisitulossasiihenistumaan.kaukoliikenteenbusseissa ihmisetsaattavatkuitenkinistuasuruttakäytävänpuolellajapitää ikkunapaikkaatyhjänäkuljettajanlukuisistahuomautuksistahuolimatta.tämä eioletapahtunutkerrantaikaksivaanlukuisiakertoja.erityisestivanhemmat ihmisetharrastavattällaistatöykeyttä.huvittavaaonollutnähdä,että vanhemmanpuoleinenpariskuntaonistunuteripuolillekäytävää,niinettä molemmillaonollutikkunanpuolityhjänäjakehoituksistahuolimattaheeivät oletehneettilaaviereensäennenkuinbussionollutniintäynnä,etteimuuta tilaaoleyksinkertaisestiollutjasittenheovatistuneettuntemattomienihmisten vieressä.todettakoontässä,ettätähänliittyymyösjapaninvanhemman sukupolvenavioliittoonkuuluviatapoja. Toinenkulttuurikokemusliittyyjapanilaistenautoiluun.Japanilaisetovat

8 8 keskimäärinuskomattomankärsivällisiäautoilijoita.vaikkajokuolisi pysähtynytkeskelletietäniin,etteisiitäpääseohitse,niintorveaeiyleensä koskaan(poikkeuksiatokion)soiteta,vaansittenodotellaankunnespääsee etenemään.asiankääntöpuolitaasonse,ettäkuljettajatovattavattoman itsekkäitä.nimittäinjopakeskelleristeystähätävilkutpäälläpysäköityjäautoja näkeevarsinusein.josesimerkiksiristeyksessäonvideovuokraamo,niinonhan sekätevintäpysköidäautoristeykseenjalaittaahätävilkutpäällekuinajaa500m päässäolevalleparkkipaikalle.viimeviikollanäinmyöstapauksen,jossabussille vastaantullutautoilijapysähtyiodottamaankeskellekääntöpaikkaaniin,ettei senjälkeenkukaanpäässytenäätulemaansiihentailähtemäänpois. Todettakoon,ettähänentakanaanolisiollutainakinkymmenenmetriätilaaajaa sivuunniin,ettämuutkinolisivatpäässeetliikkumaan.noyksitoinenautoilija laittoihätävilkutpäälle(japanissahätävilkkujakäytetäänrunsaasti)jalähti peruuttamaankohtiautoa,joskoseolisisiirtynytsivuun.muttavaikkakuljettaja näkiselvästi,ettätoinenolisiollutlähdössä,niinhäneitehnytelettäkään siirtyäkseen.tämänseurauksenaliikkeelleyrittänytkuljettajasammuttivain autonsajaodottiviitisenminuuttiakunnestoinenlopultalähtijaniinhänkin pääsilähtemään.mietin,ettäsuomessaolisinitsevastaavassatilanteessaensin soittanuttorveajasittenmahdollisestinoussutautostajamennytvähän valistamaantoistakuljettajaakäytöstavoista.muttajapanilaisessatavassaon kylläsuuriviehätyksensäjahienoutensa;ehkäminustakinkasvaajapanissa sivistynytautoilija. Siunattuaviikonjatkoa,Daniel 1.3.-Täyttä-elämää(Daniel) EdellisetkaksiviikkoasaimmenauttiasukulaistenseurastakunsiskoniHanna oliluonammekaksiviikkoajaäitiniviikon.tämäolilapsilleensimmäinenkerta noinpuoleentoistavuoteenkunhenäkivättätinsä.hyvintätinsäkuitenkin hyväksyivätleikkikaverikseenjavieläparipäivääheidänsuomeenpaluunsa jälkeenaadahuutelihannaaikkunasta.mummikinpääsinytuuteenkotiimme ensimmäistäkertaajalapsetesitteliväthänellepaikkojainnokkaasti. Täälläolommeensimmäisenpuolentoistavuodenaikanaolemmesaaneetoppia, ettäjäävänosaonuseinlähtijänosaaraskaampi.tätäemmekovinhyvinvielä ymmärtäneetkunlähdimmesuomesta.nytkunolemmeharjoitelleetuseita kertojajäävänosaatämäonkuitenkinauennutselkeämmin.lähtijälläon edessäänmuutosjohonkeskittyminenauttaasiirtymisenpehmittämisessä. Jäävälläarkitaasjatkuu,muttailmanlähtijää.Ainakinulkomaillejäätäessätämä tuottaahaikeuttajatoisinaankyyneleitä.eronkyyneleitä.

9 Tässäkuvakollaasivierailusta: Tervehtymisenjälkeenkoulussaonollutkiireistä.Erityisenkiireinenonkuluva viikko.sittenkuitenkintuleehiemanopiskelutaukoa,kunkoulussaon kuukaudentaukolukuvuosienvälillä.tuonajankuitenkintäyttävättehokkaasti lähetyksentyötehtävät,jotenvarsinaistalomailuaeikovinpaljoatuleolemaan. 9

10 10 Marillaonviimepäivinäolluttaasflunssanoireita,jotenpyydämmeedelleen rukoustaterveydenpuolesta Siunauksin,Daniel Aamun-sarastaessa(Daniel) Tänäänheräsinaamunsarastaessahiemankuudenjälkeenmennäksenikirkolle seitsemäksiaamurukoushetkeen.yllättävänvirkeästisitäpääsiylösjamatkaan. Eilentäälläolihyvintuulinenjakylmäpäivä,muttatänäänaurinkopaistoijo aamutuimaankirkkaaltataivaaltaeikätuulituivertanutnimeksikään.ihmisiäja autojaeipuoliseitsemänjälkeenollutvielämuutamaalenkkeilijää lukuunottamattajuuriliikkeellä,jotensainnauttiatäysinseimauksinkauniistaja rauhallisestaaamuntunnelmastakävellessänikirkolle. Kielikoulunlomanaikanapyrimmeosallistumaanmahdollisuuksienmukaan kaikkeenseurakunnantoimintaan,jottapääsemmeparemminperille minkälaistatoimintaasielläon.tämätuomyöshyvääkäytännöntilanteiden harjoitustakielenkanssa.koulupäivinäkunkaikkiaikameneekoulunmläksyjenm perheenkanssa.kielikouluntaukojenaikanaonparemminaikaaharjaannuttaa kieltänsätodellisissakäytännöntilanteissa.samallapalaamyössopivasti maanpinnallejahuomaamitenpaljononopittavaa. ViimesunnuntainaseurakunnassammeolilähettiAnttiKivirannanpitämä nuortenilta.osallistuinemmankanssasiihen.paikallaoli25henkeä,joista nuoriaolineljätaiviisi,lapsiasamanverranjaloputaikuisia;keskimiän asettuessajonnekinkolmenkymmenenyläpuolelle.tunnelmaltaanjaanniltaan iltapäiväolikuitenkinerittäinmukava.omankokemuksenimukaantoisinaan kirkossahiemanvirallisetjapanilaisetolivatselvästivapaantuneempia osallistuessaannuortenillanleikkeihinjapeleihin. Samallasaimmejälleenmuistutuksenyhdestätulevantyömmesuurista haasteista;paikallaolleistanuoristajalapsistayksikääneiasusumotossa. Myöskäänjumalanpalveluksiineitällähetkelläosallistuyhtäännuortaeikälasta saareltamme.toisinaannaapurisaareltatuleekylläyksilapsiisoisänsäkanssa jumalanpalveluksiin.sumotonkaupungissaasuupaljonnuoriajalapsia. Rukoilemme,ettäevankeliumiasaisitavoittaamyöspaikallisialapsiperheitäja nuoria.

11 11 Tässäkaksikuvaanuortenillasta: Ennenkoulunkevättaukoasainensimmäisenjapaninkielisensaarnani kirjoitetuksijaopettajaauttoikielenhiomisessa.pidänensimmäisen japaninkielisensaarnaniviikonkuluttuasunnuntainakobessahatmkoben seurakunnassa.rukouksenion,ettävoisinvälittääevankeliumiajapanilaisille ymmärrettävässämuodossa.nytkirjoitansittenjotoistajapaninkielistä saarnaani.ensimmäisenkirjoittamiseenmeniarvioltaparisenkymmentätuntia. Nytkirjoitinkuitenkineilenvajaassaviidessätunnissapuolikkaansaarnan,joten tuntuusiltä,ettäkirjoittaminennopeutuusuurinaskelintässäalkuvaiheessa. Sujuvastakirjoittamisestaollaankuitenkinvieläkaukanajajoudunkokoajan miettimäänmitenkykenenhallitsemallanikielelläilmaisemaanhaluamaniasian. Läheskäänkaikkeaenvieläpystyilmaisemaankutenhaluaisinja kiertoilmauksienmiettimiseenmeneepaljonaikaa.ensimmäisestäsaarnasta opettajaltasaamanipalauteolikuitenkinrohkaisevaa,jotentästäonhyväjatkaa. MyösMarikirjoittaapuhetta,jonkavoipitääkirkossajostuleetilanne,ettäminä

12 olensairaanaenkäpystysaarnaamaan.olemmesopineet,ettäjossairastun,niin ensimmäinensuunnitelmaon,ettämaripitäälähetystyöntekijänasemassa saarnantilallaopetuspuheen.näinmeidäneitarvitseperuajumalanpalvelusta. Toivotaankuitenkin,ettemmesairastakovinpaljoa. KeväänedetessäkävimmeKallioistenlähettipariskunnankanssaihailemassa kauniistikukkinuttariippuluumupuuta: Siunattuakeväänetenemistä Daniel Olemme-turvassa(Mari) Japaniaonkohdannuttänäänpahamaanjäristysjasitäseuranneettsunamit. Tuhotovathurjia.Me olemmeturvassa.tuhoalueetovatmeistäuseansadankilometrinpäässä. 12

13 13 Meidänkaupungissamme Sumotossakinontsunamivaroitusjarannanlähettyvilläasuviaihmisiäon evakuoitu,muttameilläei olemitäänhätää.muistakaajapaniajasenihmisiärukouksin Mari Tilanne-jatkuu(Mari) Tämänpäivänaikanaovatonnettomuudetjatkuneet,kutenolettevarmasti uutisistakuulleet. Japanionsekaisinjatuhotovathurjat.MyösjälkijäristyksetPohjoisMJapanissa jatkuvat.aivan hetkisittenjärisipohjoisessataas6magnituudinvoimalla.meilläonkuitenkin edelleenturvalm listajahyväolla. Kaupungillaliikkuessaeitäällätilanteestaolenäkynytjuuriminkäänlaisia merkkejä,vaanelämä onjatkunutkutakuinkinnormaalisti.ihmistenmielissäkuitenkinliikkuuja monetovatpeloissaan, ihmeissäänjaeräskristittynainenkyseli,onkojumalaasittenkäänoikeasti olemassa.mitenja miksijumalavoisalliatällaista.tähänmeilläeiolevastausta,muttarukoilemme, ettätämän kriisinkauttamonivoisilöytäätiensäjeesuksenluokse. TulevaisuudensuhteenkaikkionJumalankäsissä.Meemmeainaymmärrä hänensuunnitelm miaan,muttahänensanansakauttatiedämme,ettäolemmehyvissäkäsissä. Psalmi46:2M3: Jumalaonturvammejalinnamme,auttajammehädänhetkellä.Sentähdenemme pelkää, vaikkamaajärkkyy,vaikkavuoretvaipuvatmertensyvyyksiin. Jatketaanrukouksenhengessä Odottelua(Daniel) Meneilläänonvähänkahdenlainentunnelma,toisaaltaelämäjatkuuarjen rutiineineenjatoisaaltatilanneonyhäpäällä.tämänäkyyympäristössämme oikeastaankaikkialla;toisaaltakaikkienkatseonkääntyneenäjäristysalueelleja toisaaltaelämäjatkuutäälläkaukanajäristysalueeltakuinennenkin.tällä hetkelläfukushimanydinvoimaloidentilanneonvieläauki,muttatoisaalta viestitovatsensuuntaisia,ettähuonoimpienkinskenaarioidenmukaanolemme täälläturvassa.asummenoin600kmpäässäydinvoimaloidenalueelta(katso kuva).

14 14 ToisaaltaJapaninilmatieteenlaitoksenmukaanon70%todennäköisyys,että lähipäivinätulisiyli7magnituudinjälkijäristys(jokaonjotodellakova maanjäristys).sijainnistariippuensentuhotvoisivatollavaltavat.meihintilanne vaikuttaatällähetkellälähinnäsiten,ettäpidämmeyllätavallistakorkeampaa valmiustasoa.myöslähetyksensisälläonannettuohjeettoiminnasta;keskeisin sisältöonse,ettätuleeseurataviranomaistenohjeita. Huomenna(maanantaina)Japanissakäynnistetäänsähkönsäästötsulkemalla sähköttietyksiaikaatietyiltäalueilta.aluksinämäeivätilmeisestikoskemeidän seutuamme,muttasähkölaitoksetovatkehottaneetihmisiäsäästämäänsähköä myösomamalotteisesti,silläsehelpottaisitilannetta.sähkönsäästöön suositellaanerityisestialkuillasta,jolloinsähkönkulutuksessaontavallisesti kovimmatpiikit. Koemmetällähetkelläolevammetäysinturvassajaolemmeiloinneetsuuresti siitä,mitenmonettututjatuntemattomatovatottaneetyhteyttäjakysyneet kuulumisiammejavointiamme. Jatketaanyhdessärukouksenmerkeissä,Daniel Tilanne-vakiintunut(Daniel) Mevoimmetäällähyvin.Lapsetnäyttävätoikeastaanunohtaneen,ettäjotain erikoistaonmenossa.tosinheidänkinmielessäänsaattaaollaihmetystä,sillä kylläasiastavälillätuleevaihdettuaajatuksiaheidänkinkuullensa.mutta ulospäinovatolleetomatitsensä. Tilannenäyttääaikalaillavakiintuneen.Ydinvoimaloidentilanneeivaikutavielä kokonaanrauhoittuneen,muttatoisaaltatilannenäyttäisiolevansiinämäärin hallussa,etteiuuttakatastrofiaoletapahtumassa. Tänäänmyössuurjälkijäristyksentodennäköisyysonilmatieteenlaitoksen mukaanlaskenut40%:iin.haimmekuitenkintänäänkobestakaikenvarallerem entryviisumit,joillapääsemmepalaamaanmaahan,jostilannekehittyisiniin pahaksi,ettämaastapitäisipoistua.mielemmeovatkuitenkinrauhallisetja olemmeeläneetaivantavallistaarkea.tietystiuutisiasillointällöinseuraten.

15 15 Olenmuunmuassakäynytlenkkeilemässäjanauttimassakauniista(jajo lämpimästä)keväisestäluonnosta. MuutamiamielenkiintoisiapiirteitäverrattunaSuomeenolemmetämänkriisin aikanahavainneet.ensinnäkinjapanilaiseteivättäysinluotaomaan hallintoonsa;nimittäin,ettäkaikkiinformaatiojaetaan.historiassaonnimittäin olluttilanteita,jolloinhallitusonpaniikinhillitsemisennimissäjättänytjoitain asioitakertomatta.tämäonaikaerilaistamihinonsuomessatottunut.toisaalta eilenillallaonsenretkeltäkotiinajaessammeradiossaluettiinääneen kadonneidennimiä.myöskuolleidennimetsaatetaankuulemammemukaan luetellaradiossajatelevisiossa.tämäkinonhyvinerilaistakuinsuomessa. TänäänmyösTokiossatyöskentelevätSleynlähetitevakuoituivatKobeen. Tokiossaonkuulemanmukaankraanavesimuuttunutruskeaksi.Myösbensiini oliainakinedellisiltanaloppu.monetjapanilaisetkinovatsiirtyneetkauemmaksi pahimmiltariskialueilta.ydinvoimaloidenläheisyydestäonmyösevakuoitu satojatuhansiaihmisiä.yleisissäevakuoimiskeskuksissaonkuitenkinvarsin huonotolot;vessateivättoimikunnollaeikäruokaaolesaatupaikalletarpeeksi. Yhdymmevarmastikaikkirukoukseenerityisestionnettomuudenvälittömään vaikutuspiiriinjoutuneidenihmistenpuolesta. SuostuintänäänantamaanlyhyenhaastatteluntunnelmistammeRadioDeille.Se tuleeulosilmeisestihuomennasuomenaikaaklo14:40.tuntui,etteiolepaljon kertomista,muttavastailinkuitenkinsenkäsityksenmukaanmikäitsellenion tullutasioista.joskosiitäolisijollekinjotainhyötyä. Siunauksin,Daniel Alueemme-on-turvallinen(Daniel) KuuntelimmejuuriulkoministeriöntiedotustilanteenJapanintilanteeseen liittyen.tällähetkelläevakuointieiolevälttämätön,muttatokiostapohjoiseen ulottuvaltaalueeltapoistumistasuositellaan.etelämpänäjapanissa,jossamekin asumme,turvallisuustilanneonedelleenhyvä.itsefukushimanlaitosalueen tilanneonedelleenvakava,mutteihälyttävä.pahimmanskenaarionmukaan, jolloinreaktorinsydämetsulaisivat,tästäaiheutuvapäästöpilvivaikuttaisi muutamansadankilometrinalueelle.elipahimmassakaanskenaariossa säteilyvyöhykkeeneipitäisiulottuameidänasuinalueillemmeasti. Itseolemmehyvillämielinjatoivomme,etteitilannepääseenääkehittymään niinpahaksi,ettämaastapitäisipoistua. Jatkammerukouksenhengessä,Daniel Tilanne-tasaantunut(Daniel) Tilanneonedelleentasaantunut,eikäeiliseenverrattunaoletapahtunutsuuria muutoksia.erityisestimeidänolosuhteisiimmenähdentilanneonvakiintunut. Ydinvoimaloidenongelmatjatkuvat,muttasuomalaisten,englantilaistenja

16 16 paikallistenarvioidenmukaanpahimmassakinkauhuskenaariossa (reaktorin/reaktorienräjähtäminen)tokionkinalueenpitäisiollaturvallinen. MyösesimerkiksiPunaisenristinmukaanTokioonvoimatkustaa.Meolemme Tokiostanoin450kmvieläetelääneliylipuolitoistakertaakauempanaTokiosta kuintokioonfukushimasta,jossapahimminvaurioituneetydinvoimalaitokset siisovat. Olemmehuomioineet,ettämonetSuomeniltapäivälehdetjulkaisevatJapanin tilanteestahyvinvärikkäitäotsikoita;jopaniin,etteijutunsisälläolemitään otsikkoonliittyvää.nähdäksemmeerityisestiiltapäivälehtienuutisointiin kannattaasuhtautuavarauksella. Tilanneontokierittäinpaha,erityisestiavuntoimittaminentuhoseuduilleon vaikeaajapaikoininfrastruktuurionhajonnuttäysin.suurimmassaosassa Japaniakaupastalöytyykuitenkinkaikkeajahyllytovattäysiä.Rukoillaan erityisestiydinvoimaloidenhallintaansaamistasekäonnettomuudessa kärsineidenavunpuolesta. Siunauksin,Daniel Jatkakaa-rukoilemista(Daniel) Olemmeolleetkiitollisiajaotettujamonistaviesteistäjoitaolemmesaaneet. Myösblogiammeonluettuenemmänkuinkoskaanaikaisemmin.Tämäon rohkaissutmieltä;meemmeoleyksin.raamatunmukaanjumalammeon rukouksiakuulevajumalajaolensitämieltä,ettärukoileminenontärkeää. Uskonmyös,ettärukouksetvaikuttavatelämäämmejamaailmantapahtumien kulkuun.ainaemmeymmärrämiten,muttaherraonitseluvannutkuullameitä. (KatsoMatteuksenevankeliumi18:19M20) Ajattelenmyös,ettätämäonherätysuskonasioidensuhteenjapanilaistenlisäksi myössuomalaisillejakokomaailmanasukkaille.enolevoinutvälttyä ajattelemastaraamatunkuvauksialopunaikojentapahtumista.nykyisen kaltaisiatapahtumiajavieläpahempiaontulossa.meilläjotkaturvaamme Jeesukseeneikuitenkaanolemitäänhätää.Kerrankunelämäpäättyypääsemme JumalanluokseTaivaaseen. Tilannealueellammeonedelleenturvallinenjahyvä.Ydinvoimaloidentilanne sensijaanonedelleenkovinepäselvä.ydinvoimalanreaktoreitaeiole edelleenkäänsaatukunnollahaltuun.rukoilemme,ettätämätilannevoisi parantua. Siunauksin,Daniel Elämä-jatkuu-Japanissakin(Daniel) Eilenpidimmetyöalammetyöntekijöidenkanssayhteisenkokouksen,jossa puimmetilannettajatuntojamme.kaikillaoliluottavainenmielijaolimme yksimielisiäsiitä,ettävoimmejatkaatäällätyöskentelyäolojenollessatällä

17 17 hetkelläturvalliset.olemmekuitenkinmyösvarautuneettilanteenäkilliseen pahenemiseenjatehneetsuunnitelmatsenvaralle. Tällähetkelläelämäkuitenkinjatkuujasovituttyötehtävätonhoidettava. Minullaonhuomennaensimmäinenjapaninkielinensaarna.Oleneilenjatänään kerrannutonneksihyvissäajoinennenkatastrofiakirjoittamaanisaarnaa. Rukoilemme,ettäkuulijatvoisivatymmärtääsenjanäinsesaisiollaosaltaan kylvämässäsiementäihmistensydämiin.maanantainataasalkaalähetyksen vuotuinenkevätretriittijokasisältäämyösvuosikokouksen.menoasiisriittää. Samallaolemmenauttineetlastenkanssakauniistakeväisistäilmoistajaitsekin lenkkeilleetvuorotellen. Siunauksin,Daniel Hiruzeniin (Daniel) LähdemmeaivantuotapikaalähetyksenvuotuiseenkevätretriittiinHiruzeniin reilun250kmpäähän.retriittikestäätorstaihinasti. Eilenpidinensimmäisenjapaninkielisensaarnani.TämätapahtuiHATMKoben seurakunnassakobessa.japanilaisiakuulijoitaoliyhdeksänjasuomalaisiaviisi. Saarnasujuiihanhyvin.Alussaluinyhdenkanjinkaksikertaajärjestelmällisesti väärin,muttamuutenselvisinilmankömmähdyksiä.aikapaljonlukemiseksihan tuovielämeni,muttahyväalkukuitenkin.autossakirkkoonmennessäolisopiva pienikuitinavatsanpohjassa,muttasaarnatessaenjuurijännittänyt. Kokemusolierittäinmukava,tätävartenhantänneontultu.Ilmankieliopintoja tämäeitietenkäänolisimahdollista,jotenkieliopinnotovathyvintärkeät.ensi kuunalussameilläalkaamarinkanssaviimeinenkolmenkuukaudenkurssi kielikoululla.tunnelmaonmukava. Siunattuaviikkoa Daniel 3.4.-Kokenut-saarnaaja (Daniel)...ainakinmelkein.Olennytpitänytkaksijapaninkielistäsaarnaa.Ensimmäinen menimielestäniparemminkuintoinen.tänäänminullaolisaarnanjälkeen vähänsellainenuitetunkoirantunne.palauteolikuitenkinrohkaisevaa.sain myöshyviäkehitysideoita.kaikenkaikkiaanntuntuukuinolisinaloittelemassa uudelleensaarnaajanuraanijajossakinmielessäsepitääkinpaikkansa,niin suurimuutosonhyppääminensuomenkielestäjapaninkielenpuitteisiin. Tunnelmaonkuitenkinkohdillaan,tämäntähdenhänsitäonopiskeltu otsairvessä,tästäsetaaslähtee.:) Yksimielenkiintoinenpalautekielitaitonisuhteen,jonkaolensaanutuseaan kertaan,viimeksitänään,jamyösomaltavaimoltani,onollutpositiivinenyllätys.

Blogikirjoitukset-2009- - 1.1.-Hyvää-uutta-vuotta-2009 1.1.-Uuden-edessä

Blogikirjoitukset-2009- - 1.1.-Hyvää-uutta-vuotta-2009 1.1.-Uuden-edessä 1 Blogikirjoitukset-2009- - 1.1.-Hyvää-uutta-vuotta-2009(Mari) Näinseonvuositaasvaihtunut.Tämävuosituoelämäämmepaljonsuuria muutoksia.ensiviikollaemmaaloittaahoidonmummunluonajame lähetyskurssin.kurssialkaakansanlähetyksentyöntekijäseminaarilla,johon

Lisätiedot

TERVETULOA! Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Flikat ylpeänä esittää. ~Lippuvaraukset~ ~KONSERTIT~ ~LIPUT~

TERVETULOA! Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Flikat ylpeänä esittää. ~Lippuvaraukset~ ~KONSERTIT~ ~LIPUT~ Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Flikat ylpeänä esittää ~LIPUT~ Aikuiset 12 Lapset 8 Alle 3v. ilmaiseksi ~ Flikat 15v. Juhlakonsertti ~ ~KONSERTIT~ PÖLKKY-teatterilla maanantaina 29.6.2015

Lisätiedot

KUKA AUTTAA AUTTAJAA?

KUKA AUTTAA AUTTAJAA? KUKA AUTTAA AUTTAJAA? Hyvästä työyhteisöstä on apua sekä masennuksen ehkäisemisessä, havaitsemisessa että kuntoutumisessa. Avainsana on luottamus. Teksti: Mari Kangasmaa Kuva: Hannu Laatunen / Vastavalo.fi

Lisätiedot

MUISTIO'HELSINGIN'FREELANCE1NÄYTTELIJÄT'RY:n'APURAHA1ILLASTA' ANNANKADUN'ILMAISUKELLARISTA'29.1.2015'klo'19,''

MUISTIO'HELSINGIN'FREELANCE1NÄYTTELIJÄT'RY:n'APURAHA1ILLASTA' ANNANKADUN'ILMAISUKELLARISTA'29.1.2015'klo'19,'' MUISTIOHELSINGINFREELANCE1NÄYTTELIJÄTRY:nAPURAHA1ILLASTA ANNANKADUNILMAISUKELLARISTA29.1.2015klo19, LuennoimassaKirsikkaMoring,moderaattorinaMariRantasila KIRSIKANPOINTSITPÄHKINÄNKUORESSA: 1Tehkääytimekäshakemus,jostaselviäänopeastiitseasia1sekundäärineninfoliitteisiin

Lisätiedot

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Arkista touhua

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Arkista touhua Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Daniel ja Mari Nummelan ystäväkirje 5/2009 (6) Rauhallista Vapahtajan syntymäjuhlaa! Kuva: Philippe Gueissaz

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke TULOKSET

Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke TULOKSET Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke TULOKSET Mari Sarvaala 10.12.2014 Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke Maaseutu tarvitsee ammattilaisensa työllistä itsesi maaseudulla Taustaa Ideointi

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN. Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos

PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN. Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos TAUSTAA Poliisille päihtyneiden nuorten tapaaminen on tavallista Huumeet ja lääkkeet enemmän piilossa,

Lisätiedot

ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %.

ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %. ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %. KYLÄYHDISTYS 1.Anjala Elää yhdistyksen toiminta on minulle ennestään

Lisätiedot

B. Braun 175 vuotta Elämänlaatu kohenee yhtä matkaa haavan paranemisen kanssa Lääkepallon käyttökokemukset esillä Kardiologisen seuran kokouksessa

B. Braun 175 vuotta Elämänlaatu kohenee yhtä matkaa haavan paranemisen kanssa Lääkepallon käyttökokemukset esillä Kardiologisen seuran kokouksessa B. Braun Medical Oy:n sidosryhmälehti 12014 B. Braun 175 vuotta Elämänlaatu kohenee yhtä matkaa haavan paranemisen kanssa Lääkepallon käyttökokemukset esillä Kardiologisen seuran kokouksessa SEURAA MEITÄ

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

STARTTIVERSTAS-HANKE. Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa

STARTTIVERSTAS-HANKE. Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa STARTTIVERSTAS-HANKE Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa Taustaa ja tavoitteita Starttiverstas-hanke on osa PKKY:n hallinnoimaa Nuorten tuki-hanketta, jonka osatoteuttajana on Joensuun Nuorisoverstas

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Nuorten nettikäyttäytyminen ja sosiaalisen median vaarat. Jarno Saarinen vanhempi konstaapeli

Nuorten nettikäyttäytyminen ja sosiaalisen median vaarat. Jarno Saarinen vanhempi konstaapeli Nuorten nettikäyttäytyminen ja sosiaalisen median vaarat Jarno Saarinen vanhempi konstaapeli Lyhyesti itsestäni o 38-vuotias o Perheeseen kuuluu vaimo + 4 lasta o Ulvilasta kotoisin, asun Lohjalla o Urheiluhullu

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalisen median ohjeet Sosiaalisen median ohjeet Sisäisiä julkaisuja 4/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET 2015 SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISTÄ TIETOA FOLIOPALLOISTA HELIUM-N ELI ILMAPALLOHELIUM... 1... 2 HELIUM-N ILMAPALLOKAASUN JA TÄYTTÖLAITTEEN KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE... 3

Lisätiedot

Vinkkejä opettajalle

Vinkkejä opettajalle Vinkkejä opettajalle Tässä sanastossa keskitytään termeihin, jotka tulevat KenkäBisnes-pelissä esille. Sanaston ovat laatineet Pkyrittäjyyden koulutusohjelman opiskelijat yhdessä opettajansa kanssa. Tavoitteena

Lisätiedot

Lapsellamme on syömishäiriö. - ajatuksia perhetyöstä ja vanhempien roolista nuoren ihmisen hoidossa. Syömishäiriöpäivät 22.1.2013

Lapsellamme on syömishäiriö. - ajatuksia perhetyöstä ja vanhempien roolista nuoren ihmisen hoidossa. Syömishäiriöpäivät 22.1.2013 Lapsellamme on syömishäiriö - ajatuksia perhetyöstä ja vanhempien roolista nuoren ihmisen hoidossa Syömishäiriöpäivät 22.1.2013 Anna-Lisa Isomaa ylilääkäri Fredrikaklinikka Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Sisälmykset. LPKJ:N sana...nen. Pääjuttu. Etelä-Korea, iltanuotio, verkko-sauva. Sudenpennut. Vartiot. Napakettu Patagonia.

Sisälmykset. LPKJ:N sana...nen. Pääjuttu. Etelä-Korea, iltanuotio, verkko-sauva. Sudenpennut. Vartiot. Napakettu Patagonia. SAUVA 1/11 Sisälmykset 3 LPKJ:N sana...nen 4-5 Stidit 6-7 Pääjuttu 8 Etelä-Korea, iltanuotio, verkko-sauva 9 Sudenpennut 10 Vartiot 11 Napakettu Patagonia 12 Hankikanto 13 Kylmää kulttuuria 14 Ruokapalsta

Lisätiedot

Koitossa pelataan salibandyä ympäri vuoden kesää lukuun ottamatta. Kuka voi tulla mukaan? Ihan kaikki! Mitä me tehdään? Pelataan ja pidetään hauskaa! Miksi me harrastetaan? Siksi kun se on kivaa! Tule

Lisätiedot

PGP: 0809 2085 308E 0DF1 4173 EADD 8231 7135 9F31 FC66

PGP: 0809 2085 308E 0DF1 4173 EADD 8231 7135 9F31 FC66 Digitalisaatio matkalla tulevaisuuteen @petterij pjarvinen.blogspot.com bittimittari.blogspot.com @petterij www.facebook.com/petterijj profiles.google.com/petterij pinterest.com/petterij instagram.com/petterijj

Lisätiedot

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet Valtakunnan taso; Koord.proj. (800 000 ) + E, S, N (yht. n. 7M ) 1. Koordinointi & seuranta 2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus 3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 4. Jatkuvuuden varmistaminen (verkostoitumista

Lisätiedot

Elävä seurakunta. Jyväskylän Vapaaseurakunnan kuukausijulkaisu - helmi- ja maaliskuu 2010. Elävä seurakunta, sivu 1. Elävä seurakunta, sivu 1

Elävä seurakunta. Jyväskylän Vapaaseurakunnan kuukausijulkaisu - helmi- ja maaliskuu 2010. Elävä seurakunta, sivu 1. Elävä seurakunta, sivu 1 Elävä seurakunta Jyväskylän Vapaaseurakunnan kuukausijulkaisu - helmi- ja maaliskuu 2010 Elävä seurakunta, sivu 1 Elävä seurakunta, sivu 1 Sisällys Jeesus ja kultaiset lampunjalat ------- sivu 3 Rakkaat

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 Vastuullista työllisyydenhoitoa Tampereella Tampere on tullut tunnetuksi siitä, e ä työllisyydenhoitoa tehdään tavoi eellises, työelämälähtöises

Lisätiedot

DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS. Marika Laatu ja Pia Tuomi

DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS. Marika Laatu ja Pia Tuomi DANIEL, JUMALAN OMA -OPETTAJANOPAS Marika Laatu ja Pia Tuomi OPETTAJALLE Daniel, Jumalan oma -opetuspakettiin kuuluvat: Opettajanopas Leirivihko Puuhapistevinkit Danielin laulu 2/2011 Noste-lehdessä sarjakuva

Lisätiedot

Pia ja Mikko Pyhtilä Mwanza, Tansania 8.5. 2013

Pia ja Mikko Pyhtilä Mwanza, Tansania 8.5. 2013 Pia ja Mikko Pyhtilä Mwanza, Tansania 8.5. 2013 Hei ystävät! On jo toukokuu ja nyt vasta lähetämme ensimmäisen ystäväkirjeemme. Mihin se aika oikein karkaa, kun kuukaudet menevät niin, ettei aina oikein

Lisätiedot

Munkkalainen. Sisällys. Munkkiniemen yhteiskoulun oppilaiden lehti. Päätoimittaja: Lotta Liikanen 9D. Tekijät: 9.luokan mediakasvatuksen ryhmä

Munkkalainen. Sisällys. Munkkiniemen yhteiskoulun oppilaiden lehti. Päätoimittaja: Lotta Liikanen 9D. Tekijät: 9.luokan mediakasvatuksen ryhmä 2011 Sisällys Pääkirjoitus: Nuoruus on elämän tärkeintä aikaa! 3 Asiakaslähtöistä? 4 Skeittaus - sinun uusi lajisi? 5 Nuorten masentuneisuus kasvussa 6 Nuorten roolimallit 7 Miksi rakastamme vampyyreitä?

Lisätiedot

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot

Uusien asukkaiden mietteitä

Uusien asukkaiden mietteitä Uusien asukkaiden mietteitä Anne Kettunen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke 1 Koti Koijärven alueen kyliltä Aistien-tilan yhtenä näkökulmana oli uusien asukkaiden muuttaminen kylille. Miten sitä voitaisiin

Lisätiedot