Blogikirjoitukset Hyvää-uutta-vuotta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Blogikirjoitukset-2011- - 7.1.-Hyvää-uutta-vuotta!"

Transkriptio

1 1 Blogikirjoitukset Hyvää-uutta-vuotta(Daniel) Oikeinsiunattuaalkanuttavuotta.Jouluonollutjamennytjauusivuosikin vanhentunutjoviikonverran.jouluunonsiisenää51viikkoa.:)kielikoulu jatkuumyösensiviikolla,jotenonaikapalatataasbloginkinpariin. LomanalussamuutimmeuuteenkotikaupunkiimmeSumotoon,jossameidänon tarkoitusjatkaatyöntekoakielikoulunpäätyttyäkesänjälkeen.ensimmäinen viikkokuluivieläkobenjasumotonvälillätiiviistireissatenkunpitihoitaa monenlaistaasiaajatehtävää.ennenmarinvanhempiensaapumista vieraaksemme(21.12.)saimmekuitenkinasetuttuauuteenkotiimmejalaatikot suunnilleentyhjiksi.joulunvalmistelusujuikuitenkinvieläerilaisiamuuttoon liittyviäpapereitajaasioitahoidellen,mikäolitälläkertaapaljonhelpompaa, kunmummujavaarihoitivatlapsia.joulunpyhät(vaikkaneeivätjapanissa pyhäpäiviäolekaan)vietimmesiismarinvanhempiensekälaurankanssa. Lapsetolivatiloissaanisovanhempienläsnäolosta.Vaarinnäkemisestäolikinjo lähespuolitoistavuotta,jotenaadallekohtaaminenolimelkeinkuin ensimmäinenskypenulkopuolella.hyvinyhteisetleikitsiltisujuivateikä vierastamistatuntunutolevan.skypestäonsiispaljonhyötyäjailoavaikkeise fyysistäläsnäoloapystykäänkorvaamaan.vaarinjamummunlähdettyäaadaei pariinensimmäiseenpäiväänmeinannuttajutaisovanhempienpalanneen Suomeen,vaanainakotiinpalatessammehuutelimummuataivaaria.Jakun pöydässäoliylimääräisetpuikottotesiaadahetiniidenolevanvaarinpuikot. Itsekinnautimmekovastirakkaidensukulaistennäkemisestäpitkästäaikaa.Oli mukavaatutustuauudenkotikaupunkimmemaastoihinläheisessäseurassa. HarmittavastikulunutlomaMaikaolikuitenkinmyössairasteluntäyttämää. KaikkimuutmeistäovatsairastaneetpaitsiMarijokaeiyleensäjuurisairastele; jaononnellinensiitä.ensinaadallaoliflunssaajakuumetta,sittenjouluaattona Emmallenousikorkeakuumejokamuuttuisenjälkeensilmätulehdukseksija Danielsaisittennäidenyhdistelmänelisilmätulehduksenjaflunssan.Nytollaan kuitenkinjoihanhyvävointisia.sairastelutarkoittikuitenkinsitä,ettätoisinaan

2 2 jokujoutuijäämäänkotiinkunmuutmenivätonseniin(kuumamallaskylpylä). IsovanhempienpalattuaneljäspäiväSuomeenauttoiMariLauraaSumotoon muuttamisessa.lauraasuureilunkilometrinpäässämeiltäpienessäyksiössä. Näidentouhujenlisäksiolemmeyrittäneetlepäilläjakerätävoimiaopiskelun jatkamiseen.koulukirjoihinemmetällälomallaolekajonneet,jotentaukoavoi pitääonnistuneena.ensiviikollajatkammesittenladatuinakuinviimeiselle puolenvuodenjaksollemmekielikoulussa Arki-jatkuu(Mari) TervehdysaurinkoisestaSumotosta Aurinkopaistaaaamustapitkälleiltapäiväänaivansiniseltätaivaalta,lämpötila on5m10astetta(auringossalämpimämpääkin),öisinpäästäänjopapakkasen puolellemsellainensääontäälläollutnytmelkopitkään.sisälläeletäändanielin sanojenmukaanvähänkuinmökillä,sillälämmintäonvainsiinähuoneessa, missäoleskellaanjakunovenavaatoiseenhuoneeseenniinalkaapaleltaa. Lämmittämättömissähuoneissaon5M12astetta,muttaöisinsilläpärjäähyvin, kunonlämmin,muhkeapeitto.ikävintäonaamuisinmennäjääkylmään kylpyhuoneeseen,meikatajääkylmillämeikeilläjne.onneksiwc:ssäon istuimenlämmitin:) Kielikoulujatkuitiistaina.Kuljemmekouluunnytpyörällä,bussillajakävellen. Matkaanmeneekaikkiaanaikaapuolisentoistatuntia,jostatunninverran olemmebussissa.bussissaolemmeopiskelleetahkerasti,jotenaikaontullut käytettyähyödyllisesti.no,kotiinpalatessaonehtinytottaapienet kauneustorkutkin.aloitimmeuudenkirjanopiskelun,jossaeienääoleollenkaan merkattunakanjienmsanamerkkienlukutapoja,jotenkappaleitaonhiukan tutkisteltavaetukäteen,jottatunnillapysyymukana.uuttasanastoatulee kovasti,jotensanastonoppimiseenmeneeaikaa.kaikkeaeitietystiopikaan, muttaettäedesjotakinjäisimieleen. Samalla,kunkielikoulummejatkui,jatkuitietystilapsillahoito.Olemmeiloinneet Laurasta,jokaonaivanmahtavahoitajalapsillejalapsettykkääväthänestä kovasti;emmankommenteistahuolimatta.emmaolinimittäineräänäpäivänä ensintodennutaadalle,ettämennäänleikkimäänyläkertaanniinsaadaanolla rauhassa,javähänmyöhemmin,ettätänäänenoleyhtäänkiitollinenlaurasta (olijoutunutmenemäänvessaanennenuloslähtöä)...:)laurastaonmuutenkin meillekovastiiloajaseuraatäälläenkäedesvieläviitsimiettiä,mitensurullista seon,kunlaurakesälläpalaasuomeenjamejäämmetännesumotoon... MukavaaviikonloppuajakertoilkaahankuulumisiaSuomesta Mari

3 Se-tulee-varsin-kalliiksi (Daniel)...kuuluipuhelimentoisestapäästäjapaniksi.Kyseessäoliautonvuosihuollon yhteydessäilmenneidenvikojenkorjaamisenkustannusarvio.käytetty japaninkielinensanaolikanari.sensuomennosolimuistinimukaan"varsin". Sanakirjantarkastuskertoimuistiniolleenoikeassa,muidenmahdollisten käännöstenollessaesimerkiksimelkotaiverrattain.sainkyseisenpuhelun kävellessänieräänäaamunabussiltakouluunkobessa.ensimmäinenajatusoli "voiei"jahetisenjälkeenalointietystimiettiä,mitäköhänvarsinkallis japanilaisenhuoltoliikkeenasiakaspalvelijanmielestätarkoittaa.en luonnollisestikaanymmärtänytjapaninkielisiäautonosiennimiä,jotensovimme, ettäkatsommekorjausehdotustatarkemmintullessanihakemaanautonsamana iltapäivänä.kielikouluntuntienaikanapäässänipyörisummiamuutamasta sadastamuutamaantuhanteeneuroonjamietinmitäpitäisitehdä,joskyseessä olisitodellakalliskorjaus,kutenhommamielessäniolialkanutkuulostaa. Muutamakilometribussipysäkiltähuoltamolletuntuipitkältäkävellä,vaikka mielessäolikinrauha,ettäasiatjärjestyisivätkylläjotenkinriippumattasiitä, mikätilanneoli.huoltamoonpäästyäniselvisi,ettäkyseolivajaan500euron korjauksestajasainhuokaistapahimpienmielikuvienisuhteen. Edelläkuvattutilanneonhyväesimerkkisiitä,mitäjoutuutoisinaankokemaan ulkomaillavieraankielenjakulttuurinparissaasuessaan.sanojen yksityiskohtaisempi,konkreettinen,merkityshakeutuuuseinuomiinsavasta kunneeläätodeksi,kutentässäyhteydessä.onosittaineriasiaopiskellajollekin sanalleerilaisiakäännösmahdollisuuksiajasitteneläätodeksisitä,missä yhteydessäsanaatavallisenarjenkeskelläkäytetään. Sainmyösviikkosittenjälleenkonkreettisenkokemuksensiitä,mitäelämätulee olemaanensisyksystäeteenpäin.osallistuinseurakuntaneuvostomme kokoukseen,jossakäsiteltiinyhtenäasianaseurakunnanvuosikokouksen asialistaa.osaltaanaiheetsivusivatluonnollisestijotulevaatyösarkaani.pysyin melkohyvinkärryilläsiitä,mitäihmisetkulloinkinpuhuivat,muttaainaenollut varmaolikojokujonkunasianpuolestavaisitävastaan.sittenkäsiteltiinerästä hankintaa,jokaliittyitulevaantyöhönijaminunmielipidettänikysyttiin.olin asiastajonkinverranerimieltäkuinmitäseurakuntaneuvostonpuheenjohtaja olijuuriesittänyt.mietinkovasti,mitenminunkuuluisiesittääomanäkökohtani asiaan,suustatulisittenulosjotainepämääräistäsinnepäin.lopputulemaoli, ettäsovimme,ettäasiaamietitäänvielä.lopuksineuvostonpuheenjohtajavielä pyysitäysinyllättäenvoisinkojohtaaloppurukouksenjapaniksi.pyynnöstä yllättyneenärukoilinsittenniinkuintaisinjatoivon,ettämuutymmärtäisivät jotakin. Olemmesaaneetmyöshuomatamaaseudullaelämiseenliittyvänerilaisiapuolia suurkaupungissaelämiseenverrattuna.jokinaikasitten,kunmarioliemman kanssalääkärinvastaanotolla,niinvieressäistuvatäysintuntematonnainen kysyi,olettekotenejotkaovatmuuttaneetsinneuharaan(asuinalueemmenimi). Paripäivääsitten,kunMariolilastenkanssakävelyllä,tulituntematonmies kysymäänhäneltäpalasikoäitijokotiin.mariluuliensinmiehenluulevan,että lastenhoitajammelauraolisilastenäiti,muttatajusisittenmiehentarkoittaneen omaaäitiään,jokaoliluonammevierailulla.myöhemminselvisi,ettämiesoli

4 4 jutellutparikertaamarinäidinkanssatämänollessalastenkanssakävelyllä. Sumotossaeiasujuuriollenkaanulkomaalaisia,jotenihmisetnäyttävätnopeasti panneenmeidätmerkille.toivotaan,ettäsehoukuttelisijonkunkirkkoonkin. Nytnimittäinvoimmejoainasanoa,ettäolemmetuollakirkossatöissä lähetystyöntekijöinä.kobessatämätuntuivaikealta,kunemmekirkossatehneet mitäänmuutakuinosallistuneetjumalanpalveluksiin. Tässämuutamakuvalähipäiviltä.EnsimmäisessäperheemmeSumoton linnanraunioidenpihalla.linnaonmukavastikaupunginyläpuolellaniin,että siitänäkyykokokeskusta. ToisessakuvassaEmmakurkkiilinnantorninrappustenraoista.

5 5 Kolmannessakuvassanäkyykivasti,mitenSumotonkaupunkisijaitseekapealla alueellavuortenvälissä.maisematovatkauniit.itseasummekeskikaupungilta reilunkolmenkilometrinpäässäkuvankeskivaiheillaolevannyppyläntakana. Siunattuaalkavaaviikkoa Lämpöä-luvassa(Daniel) Kulunutviikkoolierityisenkiireinen.Päivittäistenkielikoulutuntienlisäksi minullaoliviikollayksiiltatyöalammejohtokunnankokous,lauantainapitkän työpäivänverrantyöalantaloudellisiavastuutehtäviäsekäsunnuntainakirkon lisäksiillallaraamattupiiri,johonosallistuimme.toimintaaonsiisriittänytniin, ettävälilläeioletarvinnutkuinkaatuaillallasänkyynumpiväsyneenä.jatkokin näyttäävarsinkiireiseltä,melkeinjokapäivällesattuujotaintavallisuudesta poikkeavaa.seonmelkeinihmeellistä,mitentyölästälapsiperheenarjestatulee yhtäänisompienrutiinistapoikkeavienasioidenseurauksena.olemmesaaneet kuitenkinonneksiollanytkaikkiterveenä,niinonjaksettuollamenossa. LiekökovanvauhdintuottamaliikeMenergiaviimeintuottamassatulosta,kun lämpöennusteetovatlupailleetjatkossahiukanlämpimämpiäkelejä,jopa kymmenenasteenpäällemeneviäpäivälämpötiloja.:) Koulussaonpitänytmyöskiirettäjaseuraaviaviikkojamaustaakinjälleen muutamathiemansuuremmattestit.tämäaiheuttaahiemanylimääräisiä lukupaineita,muttatoisaaltatestitovatihanmukavia,josneonnistuuottamaan sopivanrennosti.piansaammevieraaksemmemyössiskonikahdeksiviikoksija äitininoinviikoksi,jotenonmoniamukaviahetkiämyösedessäpäin. Siunattuaviikkoamyössinulle 5.2.-Influenssa(Daniel) Juurikunkehuttiinystäväkirjeessä,ettäollaanpitkästäaikaaterveitä,niinheti tultiinsittenkipeiksi.mariolitorstainjaperjantainpoissakoulustakuumeen

6 6 yms.takiajatänäänhänmeniaamullalääkärille,jokatotesi,ettähänelläon korkeamääräamvirusta.minullejaemmallenousimyöseilenkuumejaoireet ovatolleetaivansamatkuinmarilla.itsellänitosineiaamullaollutenää kuumettajaolinjolähdössäpitämäänehtoollishetkeänishinomiyaan,kun kuumealkoitaasnoustakohotennoin38asteeseen.elinytsittensairastetaan täälläoikeinurakalla.aadaononneksivieläterve.laurahuttunenonollut korvaamatonapuaadanhoidossa.myöstoisetsuomalaisetnaapurimme Kallioiset,ovatolleetavuksi.Pyydämmemuistamista,ettävoisimmepian parantuajamyösetteiaadasairastuisi. Siunauksin,Daniel Voiton-puolella(Mari) Uskaltaisikohanjokirjoittaa,ettävoitonpuolellaollaan,nimittäinsairasteluissa. Muutamanpäivänajanoloonollutjomelkohyväjatänäänuskaltauduinyksin autollakauppaankin.danielillatodettiinviikollainfluenssanjälkitautina keuhkoputkentulehdusjaangiina.minullekinlääkärimääräsi jatkotarkastuksessaantibioottikuurinkovastipunoittavankurkuntakia.lapset käytettiinmyöslääkärissäjamukaansiltäreissultalähtiyskänlääkettä.keuhkot olivatheilläonneksikovastayskästähuolimattapuhtaat.täytyymyöntää,että onollutraskasviikko.kovantaudinäärelläonvälilläollutaikaepätoivoinenolo eikäolevoinutmuutakuinhuokaillayläkerranisälle.olemmemyöstodella moneltasuunnaltasaaneetkuulla,ettäpuolestammeonrukoiltu,kiitossiitäse onparasta,mitäpuolestammevoidaantehdäjatuntuutodellarohkaisevalta tietää,ettäniinmonetmuistavatmeitäkiitosnaapurimmehelenajajukka sekälastenhoitajaystävämmelauraovatmyösolleetsuureksiavuksi.en oikeastaantiedä,mitenolisimmeilmanheitäselvinneet. Kahtenaaamunaolemmesaaneetyllättävän,muttailoisenlahjantaivaalta,kun verhotavatessammeontaivaaltatuprutellutlunta.emmakatsoiaamullaulosja totesi:"hirveestilunta,ihankuinsuomessa."tänäänluntaoliautonpäälläjo niinkinpaljon,ettäsiitäsaitehtyäpienenlumiukon.tytötottivatkaikenilonirti siitänoinpuolituntisesta,jolloinlumieivieläollutsulanutpois. Sairasteluntakiaarkionpyörinytlähinnäkodinseiniensisäpuolella,mutta toivotaan,ettäalkuviikostapäästäisiintaaspikkuhiljaanormaalinarjen pyöritykseenelikouluun.ihanmukavaltatuntuutaasajatusopiskelustatällaisen "pakkoloman"jälkeen. TaivaanIsääsinustakiittäen, Mari Kevättä-ilmassa(Daniel) KunastuimmetänäänMarinkanssauloskoulupäivänpäätteeksi,totesimme molemmatheti,ettänyttuoksuukeväältä.samallatotesimme,etteikasvoille puskenutenääkylmätalventuulivaanraikaskevättuuli.myösnaapurimme

7 7 näyttävättodenneenkeväänalkaneen.kuinyhteisestäsopimuksestaovatkaikki naapurimmeavanneetkokotalvenkiinniolleetmyrskysuojansaikkunoiden edestä.säätiedotuksestakinvoijohavaitakeväänmerkkejä;päivisinlämpötila nouseetoisinaan15asteenparemmallepuolellejakylmimmätyölämpötilatovat useimmitenjoplussalla.tilapäisistälämpimistäpäivistähuolimattaviimekevät olijapanissatavanomaistakylmempiainahuhtikuunpuolenvälinpaikkeille, muttatoivotaan,ettätänävuonnalämpeneenopeammin. Tällähetkellänäyttäätaassiltä,ettäsairastelutonvähäksiaikaasairasteltuja olemmekaikkiterveitä.sydämellinenkiitosjokaisellemeitämuistaneelle.uskon, ettämonienihmistenrukoustenkannattelemanaselvisimmetästäkin tautikoettelemuksestaläpi.tämäoliehkäensimmäinenkerta,kunlasten syntymänjälkeenolimmeyhtäaikaasairaanajahetiihankunnolla.kylläse aikamoinenkoettelemuskaikenkaikkiaanoli.muttanytonneksijotakanapäin. Kymmenisenpäivääkestäneenpakkolomantähdenkoulutehtäviäjäivarsin paljonrästiin.sairastelunjälkeentaasonlähetyksentyötehtäviäkertynyt tasaisenpaljon.samallakoulussaonpuhetapahtumajakokeitaennenreilun viikonkuluttuaalkavaakevättaukoa.vauhtionsiisollutkiitettävää.hieman olenkinjoutunutantamaanmyötenjoistakinasioistajamenemäänmatalamman aidanyli,muttataitaaollavainhyväoppiatoisinaanarmahtamaanitseäänja läheisiään.koulummekevättaukotuotaasmuutoksiaopiskeluun,kunylimmän tasonopiskelijoistapuoletpäättääopiskelumurakkansakokonaan.seuraavaksi saammeitsekinaloittaaviimeisenkolmenkuukaudenkurssimme.setuntuu hiemanhurjalta,muttatoisaaltasuureltahelpotukselta.tuntuusiltä,ettäonjo intopiukalla,ettäpääseetekemäänseurakuntatyötä.:) Lopuksivähänkokemuksiajapanilaisestakulttuurista. Japanilaisiapidetäänyleisestiäärimmäisenkohteliainajauseimmitensepitää kokemuksenimukaanpaikkansa.onkuitenkinmuutamiatilanteita,joissa japanilaisetovatsuomalaisenmittapuunmukaanyllättävänröyhkeitä. Ensimmäinenonkaukobusseissamatkustaminen.Meilläonkertynytvajaan puolentoistavuodenaikanaensinpäivittäistäkokemustakaupunkibusseissa matkustamisestajanytkaukoliikenteenbusseissamatkustamisesta. Kaupunkibusseissaihmisettekevätlähespoikkeuksettatilaaviereensäjos näkevät,ettäjokuolisitulossasiihenistumaan.kaukoliikenteenbusseissa ihmisetsaattavatkuitenkinistuasuruttakäytävänpuolellajapitää ikkunapaikkaatyhjänäkuljettajanlukuisistahuomautuksistahuolimatta.tämä eioletapahtunutkerrantaikaksivaanlukuisiakertoja.erityisestivanhemmat ihmisetharrastavattällaistatöykeyttä.huvittavaaonollutnähdä,että vanhemmanpuoleinenpariskuntaonistunuteripuolillekäytävää,niinettä molemmillaonollutikkunanpuolityhjänäjakehoituksistahuolimattaheeivät oletehneettilaaviereensäennenkuinbussionollutniintäynnä,etteimuuta tilaaoleyksinkertaisestiollutjasittenheovatistuneettuntemattomienihmisten vieressä.todettakoontässä,ettätähänliittyymyösjapaninvanhemman sukupolvenavioliittoonkuuluviatapoja. Toinenkulttuurikokemusliittyyjapanilaistenautoiluun.Japanilaisetovat

8 8 keskimäärinuskomattomankärsivällisiäautoilijoita.vaikkajokuolisi pysähtynytkeskelletietäniin,etteisiitäpääseohitse,niintorveaeiyleensä koskaan(poikkeuksiatokion)soiteta,vaansittenodotellaankunnespääsee etenemään.asiankääntöpuolitaasonse,ettäkuljettajatovattavattoman itsekkäitä.nimittäinjopakeskelleristeystähätävilkutpäälläpysäköityjäautoja näkeevarsinusein.josesimerkiksiristeyksessäonvideovuokraamo,niinonhan sekätevintäpysköidäautoristeykseenjalaittaahätävilkutpäällekuinajaa500m päässäolevalleparkkipaikalle.viimeviikollanäinmyöstapauksen,jossabussille vastaantullutautoilijapysähtyiodottamaankeskellekääntöpaikkaaniin,ettei senjälkeenkukaanpäässytenäätulemaansiihentailähtemäänpois. Todettakoon,ettähänentakanaanolisiollutainakinkymmenenmetriätilaaajaa sivuunniin,ettämuutkinolisivatpäässeetliikkumaan.noyksitoinenautoilija laittoihätävilkutpäälle(japanissahätävilkkujakäytetäänrunsaasti)jalähti peruuttamaankohtiautoa,joskoseolisisiirtynytsivuun.muttavaikkakuljettaja näkiselvästi,ettätoinenolisiollutlähdössä,niinhäneitehnytelettäkään siirtyäkseen.tämänseurauksenaliikkeelleyrittänytkuljettajasammuttivain autonsajaodottiviitisenminuuttiakunnestoinenlopultalähtijaniinhänkin pääsilähtemään.mietin,ettäsuomessaolisinitsevastaavassatilanteessaensin soittanuttorveajasittenmahdollisestinoussutautostajamennytvähän valistamaantoistakuljettajaakäytöstavoista.muttajapanilaisessatavassaon kylläsuuriviehätyksensäjahienoutensa;ehkäminustakinkasvaajapanissa sivistynytautoilija. Siunattuaviikonjatkoa,Daniel 1.3.-Täyttä-elämää(Daniel) EdellisetkaksiviikkoasaimmenauttiasukulaistenseurastakunsiskoniHanna oliluonammekaksiviikkoajaäitiniviikon.tämäolilapsilleensimmäinenkerta noinpuoleentoistavuoteenkunhenäkivättätinsä.hyvintätinsäkuitenkin hyväksyivätleikkikaverikseenjavieläparipäivääheidänsuomeenpaluunsa jälkeenaadahuutelihannaaikkunasta.mummikinpääsinytuuteenkotiimme ensimmäistäkertaajalapsetesitteliväthänellepaikkojainnokkaasti. Täälläolommeensimmäisenpuolentoistavuodenaikanaolemmesaaneetoppia, ettäjäävänosaonuseinlähtijänosaaraskaampi.tätäemmekovinhyvinvielä ymmärtäneetkunlähdimmesuomesta.nytkunolemmeharjoitelleetuseita kertojajäävänosaatämäonkuitenkinauennutselkeämmin.lähtijälläon edessäänmuutosjohonkeskittyminenauttaasiirtymisenpehmittämisessä. Jäävälläarkitaasjatkuu,muttailmanlähtijää.Ainakinulkomaillejäätäessätämä tuottaahaikeuttajatoisinaankyyneleitä.eronkyyneleitä.

9 Tässäkuvakollaasivierailusta: Tervehtymisenjälkeenkoulussaonollutkiireistä.Erityisenkiireinenonkuluva viikko.sittenkuitenkintuleehiemanopiskelutaukoa,kunkoulussaon kuukaudentaukolukuvuosienvälillä.tuonajankuitenkintäyttävättehokkaasti lähetyksentyötehtävät,jotenvarsinaistalomailuaeikovinpaljoatuleolemaan. 9

10 10 Marillaonviimepäivinäolluttaasflunssanoireita,jotenpyydämmeedelleen rukoustaterveydenpuolesta Siunauksin,Daniel Aamun-sarastaessa(Daniel) Tänäänheräsinaamunsarastaessahiemankuudenjälkeenmennäksenikirkolle seitsemäksiaamurukoushetkeen.yllättävänvirkeästisitäpääsiylösjamatkaan. Eilentäälläolihyvintuulinenjakylmäpäivä,muttatänäänaurinkopaistoijo aamutuimaankirkkaaltataivaaltaeikätuulituivertanutnimeksikään.ihmisiäja autojaeipuoliseitsemänjälkeenollutvielämuutamaalenkkeilijää lukuunottamattajuuriliikkeellä,jotensainnauttiatäysinseimauksinkauniistaja rauhallisestaaamuntunnelmastakävellessänikirkolle. Kielikoulunlomanaikanapyrimmeosallistumaanmahdollisuuksienmukaan kaikkeenseurakunnantoimintaan,jottapääsemmeparemminperille minkälaistatoimintaasielläon.tämätuomyöshyvääkäytännöntilanteiden harjoitustakielenkanssa.koulupäivinäkunkaikkiaikameneekoulunmläksyjenm perheenkanssa.kielikouluntaukojenaikanaonparemminaikaaharjaannuttaa kieltänsätodellisissakäytännöntilanteissa.samallapalaamyössopivasti maanpinnallejahuomaamitenpaljononopittavaa. ViimesunnuntainaseurakunnassammeolilähettiAnttiKivirannanpitämä nuortenilta.osallistuinemmankanssasiihen.paikallaoli25henkeä,joista nuoriaolineljätaiviisi,lapsiasamanverranjaloputaikuisia;keskimiän asettuessajonnekinkolmenkymmenenyläpuolelle.tunnelmaltaanjaanniltaan iltapäiväolikuitenkinerittäinmukava.omankokemuksenimukaantoisinaan kirkossahiemanvirallisetjapanilaisetolivatselvästivapaantuneempia osallistuessaannuortenillanleikkeihinjapeleihin. Samallasaimmejälleenmuistutuksenyhdestätulevantyömmesuurista haasteista;paikallaolleistanuoristajalapsistayksikääneiasusumotossa. Myöskäänjumalanpalveluksiineitällähetkelläosallistuyhtäännuortaeikälasta saareltamme.toisinaannaapurisaareltatuleekylläyksilapsiisoisänsäkanssa jumalanpalveluksiin.sumotonkaupungissaasuupaljonnuoriajalapsia. Rukoilemme,ettäevankeliumiasaisitavoittaamyöspaikallisialapsiperheitäja nuoria.

11 11 Tässäkaksikuvaanuortenillasta: Ennenkoulunkevättaukoasainensimmäisenjapaninkielisensaarnani kirjoitetuksijaopettajaauttoikielenhiomisessa.pidänensimmäisen japaninkielisensaarnaniviikonkuluttuasunnuntainakobessahatmkoben seurakunnassa.rukouksenion,ettävoisinvälittääevankeliumiajapanilaisille ymmärrettävässämuodossa.nytkirjoitansittenjotoistajapaninkielistä saarnaani.ensimmäisenkirjoittamiseenmeniarvioltaparisenkymmentätuntia. Nytkirjoitinkuitenkineilenvajaassaviidessätunnissapuolikkaansaarnan,joten tuntuusiltä,ettäkirjoittaminennopeutuusuurinaskelintässäalkuvaiheessa. Sujuvastakirjoittamisestaollaankuitenkinvieläkaukanajajoudunkokoajan miettimäänmitenkykenenhallitsemallanikielelläilmaisemaanhaluamaniasian. Läheskäänkaikkeaenvieläpystyilmaisemaankutenhaluaisinja kiertoilmauksienmiettimiseenmeneepaljonaikaa.ensimmäisestäsaarnasta opettajaltasaamanipalauteolikuitenkinrohkaisevaa,jotentästäonhyväjatkaa. MyösMarikirjoittaapuhetta,jonkavoipitääkirkossajostuleetilanne,ettäminä

12 olensairaanaenkäpystysaarnaamaan.olemmesopineet,ettäjossairastun,niin ensimmäinensuunnitelmaon,ettämaripitäälähetystyöntekijänasemassa saarnantilallaopetuspuheen.näinmeidäneitarvitseperuajumalanpalvelusta. Toivotaankuitenkin,ettemmesairastakovinpaljoa. KeväänedetessäkävimmeKallioistenlähettipariskunnankanssaihailemassa kauniistikukkinuttariippuluumupuuta: Siunattuakeväänetenemistä Daniel Olemme-turvassa(Mari) Japaniaonkohdannuttänäänpahamaanjäristysjasitäseuranneettsunamit. Tuhotovathurjia.Me olemmeturvassa.tuhoalueetovatmeistäuseansadankilometrinpäässä. 12

13 13 Meidänkaupungissamme Sumotossakinontsunamivaroitusjarannanlähettyvilläasuviaihmisiäon evakuoitu,muttameilläei olemitäänhätää.muistakaajapaniajasenihmisiärukouksin Mari Tilanne-jatkuu(Mari) Tämänpäivänaikanaovatonnettomuudetjatkuneet,kutenolettevarmasti uutisistakuulleet. Japanionsekaisinjatuhotovathurjat.MyösjälkijäristyksetPohjoisMJapanissa jatkuvat.aivan hetkisittenjärisipohjoisessataas6magnituudinvoimalla.meilläonkuitenkin edelleenturvalm listajahyväolla. Kaupungillaliikkuessaeitäällätilanteestaolenäkynytjuuriminkäänlaisia merkkejä,vaanelämä onjatkunutkutakuinkinnormaalisti.ihmistenmielissäkuitenkinliikkuuja monetovatpeloissaan, ihmeissäänjaeräskristittynainenkyseli,onkojumalaasittenkäänoikeasti olemassa.mitenja miksijumalavoisalliatällaista.tähänmeilläeiolevastausta,muttarukoilemme, ettätämän kriisinkauttamonivoisilöytäätiensäjeesuksenluokse. TulevaisuudensuhteenkaikkionJumalankäsissä.Meemmeainaymmärrä hänensuunnitelm miaan,muttahänensanansakauttatiedämme,ettäolemmehyvissäkäsissä. Psalmi46:2M3: Jumalaonturvammejalinnamme,auttajammehädänhetkellä.Sentähdenemme pelkää, vaikkamaajärkkyy,vaikkavuoretvaipuvatmertensyvyyksiin. Jatketaanrukouksenhengessä Odottelua(Daniel) Meneilläänonvähänkahdenlainentunnelma,toisaaltaelämäjatkuuarjen rutiineineenjatoisaaltatilanneonyhäpäällä.tämänäkyyympäristössämme oikeastaankaikkialla;toisaaltakaikkienkatseonkääntyneenäjäristysalueelleja toisaaltaelämäjatkuutäälläkaukanajäristysalueeltakuinennenkin.tällä hetkelläfukushimanydinvoimaloidentilanneonvieläauki,muttatoisaalta viestitovatsensuuntaisia,ettähuonoimpienkinskenaarioidenmukaanolemme täälläturvassa.asummenoin600kmpäässäydinvoimaloidenalueelta(katso kuva).

14 14 ToisaaltaJapaninilmatieteenlaitoksenmukaanon70%todennäköisyys,että lähipäivinätulisiyli7magnituudinjälkijäristys(jokaonjotodellakova maanjäristys).sijainnistariippuensentuhotvoisivatollavaltavat.meihintilanne vaikuttaatällähetkellälähinnäsiten,ettäpidämmeyllätavallistakorkeampaa valmiustasoa.myöslähetyksensisälläonannettuohjeettoiminnasta;keskeisin sisältöonse,ettätuleeseurataviranomaistenohjeita. Huomenna(maanantaina)Japanissakäynnistetäänsähkönsäästötsulkemalla sähköttietyksiaikaatietyiltäalueilta.aluksinämäeivätilmeisestikoskemeidän seutuamme,muttasähkölaitoksetovatkehottaneetihmisiäsäästämäänsähköä myösomamalotteisesti,silläsehelpottaisitilannetta.sähkönsäästöön suositellaanerityisestialkuillasta,jolloinsähkönkulutuksessaontavallisesti kovimmatpiikit. Koemmetällähetkelläolevammetäysinturvassajaolemmeiloinneetsuuresti siitä,mitenmonettututjatuntemattomatovatottaneetyhteyttäjakysyneet kuulumisiammejavointiamme. Jatketaanyhdessärukouksenmerkeissä,Daniel Tilanne-vakiintunut(Daniel) Mevoimmetäällähyvin.Lapsetnäyttävätoikeastaanunohtaneen,ettäjotain erikoistaonmenossa.tosinheidänkinmielessäänsaattaaollaihmetystä,sillä kylläasiastavälillätuleevaihdettuaajatuksiaheidänkinkuullensa.mutta ulospäinovatolleetomatitsensä. Tilannenäyttääaikalaillavakiintuneen.Ydinvoimaloidentilanneeivaikutavielä kokonaanrauhoittuneen,muttatoisaaltatilannenäyttäisiolevansiinämäärin hallussa,etteiuuttakatastrofiaoletapahtumassa. Tänäänmyössuurjälkijäristyksentodennäköisyysonilmatieteenlaitoksen mukaanlaskenut40%:iin.haimmekuitenkintänäänkobestakaikenvarallerem entryviisumit,joillapääsemmepalaamaanmaahan,jostilannekehittyisiniin pahaksi,ettämaastapitäisipoistua.mielemmeovatkuitenkinrauhallisetja olemmeeläneetaivantavallistaarkea.tietystiuutisiasillointällöinseuraten.

15 15 Olenmuunmuassakäynytlenkkeilemässäjanauttimassakauniista(jajo lämpimästä)keväisestäluonnosta. MuutamiamielenkiintoisiapiirteitäverrattunaSuomeenolemmetämänkriisin aikanahavainneet.ensinnäkinjapanilaiseteivättäysinluotaomaan hallintoonsa;nimittäin,ettäkaikkiinformaatiojaetaan.historiassaonnimittäin olluttilanteita,jolloinhallitusonpaniikinhillitsemisennimissäjättänytjoitain asioitakertomatta.tämäonaikaerilaistamihinonsuomessatottunut.toisaalta eilenillallaonsenretkeltäkotiinajaessammeradiossaluettiinääneen kadonneidennimiä.myöskuolleidennimetsaatetaankuulemammemukaan luetellaradiossajatelevisiossa.tämäkinonhyvinerilaistakuinsuomessa. TänäänmyösTokiossatyöskentelevätSleynlähetitevakuoituivatKobeen. Tokiossaonkuulemanmukaankraanavesimuuttunutruskeaksi.Myösbensiini oliainakinedellisiltanaloppu.monetjapanilaisetkinovatsiirtyneetkauemmaksi pahimmiltariskialueilta.ydinvoimaloidenläheisyydestäonmyösevakuoitu satojatuhansiaihmisiä.yleisissäevakuoimiskeskuksissaonkuitenkinvarsin huonotolot;vessateivättoimikunnollaeikäruokaaolesaatupaikalletarpeeksi. Yhdymmevarmastikaikkirukoukseenerityisestionnettomuudenvälittömään vaikutuspiiriinjoutuneidenihmistenpuolesta. SuostuintänäänantamaanlyhyenhaastatteluntunnelmistammeRadioDeille.Se tuleeulosilmeisestihuomennasuomenaikaaklo14:40.tuntui,etteiolepaljon kertomista,muttavastailinkuitenkinsenkäsityksenmukaanmikäitsellenion tullutasioista.joskosiitäolisijollekinjotainhyötyä. Siunauksin,Daniel Alueemme-on-turvallinen(Daniel) KuuntelimmejuuriulkoministeriöntiedotustilanteenJapanintilanteeseen liittyen.tällähetkelläevakuointieiolevälttämätön,muttatokiostapohjoiseen ulottuvaltaalueeltapoistumistasuositellaan.etelämpänäjapanissa,jossamekin asumme,turvallisuustilanneonedelleenhyvä.itsefukushimanlaitosalueen tilanneonedelleenvakava,mutteihälyttävä.pahimmanskenaarionmukaan, jolloinreaktorinsydämetsulaisivat,tästäaiheutuvapäästöpilvivaikuttaisi muutamansadankilometrinalueelle.elipahimmassakaanskenaariossa säteilyvyöhykkeeneipitäisiulottuameidänasuinalueillemmeasti. Itseolemmehyvillämielinjatoivomme,etteitilannepääseenääkehittymään niinpahaksi,ettämaastapitäisipoistua. Jatkammerukouksenhengessä,Daniel Tilanne-tasaantunut(Daniel) Tilanneonedelleentasaantunut,eikäeiliseenverrattunaoletapahtunutsuuria muutoksia.erityisestimeidänolosuhteisiimmenähdentilanneonvakiintunut. Ydinvoimaloidenongelmatjatkuvat,muttasuomalaisten,englantilaistenja

16 16 paikallistenarvioidenmukaanpahimmassakinkauhuskenaariossa (reaktorin/reaktorienräjähtäminen)tokionkinalueenpitäisiollaturvallinen. MyösesimerkiksiPunaisenristinmukaanTokioonvoimatkustaa.Meolemme Tokiostanoin450kmvieläetelääneliylipuolitoistakertaakauempanaTokiosta kuintokioonfukushimasta,jossapahimminvaurioituneetydinvoimalaitokset siisovat. Olemmehuomioineet,ettämonetSuomeniltapäivälehdetjulkaisevatJapanin tilanteestahyvinvärikkäitäotsikoita;jopaniin,etteijutunsisälläolemitään otsikkoonliittyvää.nähdäksemmeerityisestiiltapäivälehtienuutisointiin kannattaasuhtautuavarauksella. Tilanneontokierittäinpaha,erityisestiavuntoimittaminentuhoseuduilleon vaikeaajapaikoininfrastruktuurionhajonnuttäysin.suurimmassaosassa Japaniakaupastalöytyykuitenkinkaikkeajahyllytovattäysiä.Rukoillaan erityisestiydinvoimaloidenhallintaansaamistasekäonnettomuudessa kärsineidenavunpuolesta. Siunauksin,Daniel Jatkakaa-rukoilemista(Daniel) Olemmeolleetkiitollisiajaotettujamonistaviesteistäjoitaolemmesaaneet. Myösblogiammeonluettuenemmänkuinkoskaanaikaisemmin.Tämäon rohkaissutmieltä;meemmeoleyksin.raamatunmukaanjumalammeon rukouksiakuulevajumalajaolensitämieltä,ettärukoileminenontärkeää. Uskonmyös,ettärukouksetvaikuttavatelämäämmejamaailmantapahtumien kulkuun.ainaemmeymmärrämiten,muttaherraonitseluvannutkuullameitä. (KatsoMatteuksenevankeliumi18:19M20) Ajattelenmyös,ettätämäonherätysuskonasioidensuhteenjapanilaistenlisäksi myössuomalaisillejakokomaailmanasukkaille.enolevoinutvälttyä ajattelemastaraamatunkuvauksialopunaikojentapahtumista.nykyisen kaltaisiatapahtumiajavieläpahempiaontulossa.meilläjotkaturvaamme Jeesukseeneikuitenkaanolemitäänhätää.Kerrankunelämäpäättyypääsemme JumalanluokseTaivaaseen. Tilannealueellammeonedelleenturvallinenjahyvä.Ydinvoimaloidentilanne sensijaanonedelleenkovinepäselvä.ydinvoimalanreaktoreitaeiole edelleenkäänsaatukunnollahaltuun.rukoilemme,ettätämätilannevoisi parantua. Siunauksin,Daniel Elämä-jatkuu-Japanissakin(Daniel) Eilenpidimmetyöalammetyöntekijöidenkanssayhteisenkokouksen,jossa puimmetilannettajatuntojamme.kaikillaoliluottavainenmielijaolimme yksimielisiäsiitä,ettävoimmejatkaatäällätyöskentelyäolojenollessatällä

17 17 hetkelläturvalliset.olemmekuitenkinmyösvarautuneettilanteenäkilliseen pahenemiseenjatehneetsuunnitelmatsenvaralle. Tällähetkelläelämäkuitenkinjatkuujasovituttyötehtävätonhoidettava. Minullaonhuomennaensimmäinenjapaninkielinensaarna.Oleneilenjatänään kerrannutonneksihyvissäajoinennenkatastrofiakirjoittamaanisaarnaa. Rukoilemme,ettäkuulijatvoisivatymmärtääsenjanäinsesaisiollaosaltaan kylvämässäsiementäihmistensydämiin.maanantainataasalkaalähetyksen vuotuinenkevätretriittijokasisältäämyösvuosikokouksen.menoasiisriittää. Samallaolemmenauttineetlastenkanssakauniistakeväisistäilmoistajaitsekin lenkkeilleetvuorotellen. Siunauksin,Daniel Hiruzeniin (Daniel) LähdemmeaivantuotapikaalähetyksenvuotuiseenkevätretriittiinHiruzeniin reilun250kmpäähän.retriittikestäätorstaihinasti. Eilenpidinensimmäisenjapaninkielisensaarnani.TämätapahtuiHATMKoben seurakunnassakobessa.japanilaisiakuulijoitaoliyhdeksänjasuomalaisiaviisi. Saarnasujuiihanhyvin.Alussaluinyhdenkanjinkaksikertaajärjestelmällisesti väärin,muttamuutenselvisinilmankömmähdyksiä.aikapaljonlukemiseksihan tuovielämeni,muttahyväalkukuitenkin.autossakirkkoonmennessäolisopiva pienikuitinavatsanpohjassa,muttasaarnatessaenjuurijännittänyt. Kokemusolierittäinmukava,tätävartenhantänneontultu.Ilmankieliopintoja tämäeitietenkäänolisimahdollista,jotenkieliopinnotovathyvintärkeät.ensi kuunalussameilläalkaamarinkanssaviimeinenkolmenkuukaudenkurssi kielikoululla.tunnelmaonmukava. Siunattuaviikkoa Daniel 3.4.-Kokenut-saarnaaja (Daniel)...ainakinmelkein.Olennytpitänytkaksijapaninkielistäsaarnaa.Ensimmäinen menimielestäniparemminkuintoinen.tänäänminullaolisaarnanjälkeen vähänsellainenuitetunkoirantunne.palauteolikuitenkinrohkaisevaa.sain myöshyviäkehitysideoita.kaikenkaikkiaanntuntuukuinolisinaloittelemassa uudelleensaarnaajanuraanijajossakinmielessäsepitääkinpaikkansa,niin suurimuutosonhyppääminensuomenkielestäjapaninkielenpuitteisiin. Tunnelmaonkuitenkinkohdillaan,tämäntähdenhänsitäonopiskeltu otsairvessä,tästäsetaaslähtee.:) Yksimielenkiintoinenpalautekielitaitonisuhteen,jonkaolensaanutuseaan kertaan,viimeksitänään,jamyösomaltavaimoltani,onollutpositiivinenyllätys.

18 18 Välillätuntuusiltä,etteietukäteenoleodotettuoikeinmitään.Itsetaasolen enemmänkokenutjatkuviapettymyksiäsensuhteen,mitenlyöpäätänsäseinään, kunyrittääsanoataikirjoittaajotainyksinkertaistaasiaaeikäonnistu. Muutamienkuukausienpäästäminunpitääkuitenkinottaavastuukokonaisen seurakunnantoiminnastakaikkinensa,niinolisihansitäjotainosattavakin. Onneksionvieläviimeisetkolmekuukauttaopiskeluajäljellä.Ensiviikollaalkaa tuoviimeinenrutistus.rukoilemme,ettäsaisimmepysyäterveenä,jotta voisimmesaadaopinnoistavieläkaikenmahdollisenirti. Siunauksin,Daniel ps.kiitoskaikistakommenteistavieraskirjassa.neantavatkovastirohkaisuaja muistuttavatsiitä,ettämeilläonrukoilijoita Menoa-ja-melskettä(Mari) Heipitkästäaikaa Edellisestäkirjoituksestaonkinjokulunutaikaa.Paljoaemmeoleehtineetkään koneenäärelleistahtaa.viimeviikollaopiskelutjatkuivatjapäivänjokainen tuntionjälleentehokkaastikäytössä.aloitimmeviimeisenkolmenkuukauden mittaisenopiskelurutistuksen,jonkajälkeenmeidänsittenpitäisiollavalmiita aloittamaantyötseurakunnassa.hurjaltatuntuu,muttaintoakinpiisaa.mielessä pyöriikaikenlaisiasuunnitelmiatulevistatyökuvioista,muttaaikanäyttää,mitä pystymmetoteuttamaanjamikäonrealisista.onkuitenkinkivahiukanjo suunnatakatseitatyöhön,muttatietystinytyritämmeottaakaikenmahdollisen vieläirtikielenopiskelusta.jasittenhänsekäytännönkieliharjoitusoikein kunnollaalkaa... KävimmeviimelauantainaOsakassaantamassaäänemmeSuomen eduskuntavaaleihin.mukavaltatuntuusaadatäältäkinosallistuasuomen vaaleihin.äänestysreissunjälkeenmenimmekyläilemäänamerikkalaism japanilaisystäväperheemmeluoksekobeen.yövyimmekobessamuutamanyön, silläsunnuntaimiltapäivänjamaanantainaikanaolimeidänlähettienja japanilaispastoreidenkokoontuminen.paikallaolineljäjapanilaispastoriajaoli todellamielenkiintoistakuullaheidänajatuksiaan,toiveitaan,murheitaanjne. heidäntyöstäänjasuhteestaanmeihinlähetteihin.paikallaolivatkaikkimeidän naapurisaarenshikokunkolmepappia,joidenkanssatulemmetekemään jatkossayhteistyötä,jotentutustuminenheihinontärkeää.eilenillallasitten palasimmekotiinjatänäaamunapyöräilimmejälleenbussipysäkillejasiitä sittenbussillajatkoimmematkaammekouluun. Fukushimanydinvoimaloidentilannejatkuuedelleenvakavana.NytJapanion nostanutonnettomuudenluokittelunviidestäseitsemään.itseolenruvennut ruokaostoksillatarkistamaanruoanvalmistuspaikanjapyrkinytostamaan lähinnälähialueillammetuotettujaruokia.setuntuuturvallisimmalta.muuten onnettomuuseimeidänelämäämmeolevaikuttanut.jatkuvastikuitenkin muistammejapyydänteitäkinmuistamaantuhoaluillakaikkensamenettäneitä

19 19 ihmisiä.jälkijäristyksetjatkuvatsielläedelleentodellavoimakkainajaolot evakuiointikeskuksissaeivätolehyvät. Ulkonasakuratelikirsikankukatkukkivatkauneimmillaanjavihreyslisääntyy luonnossakovaavauhtia.nytviikonsääennusteensisäänmahtuijoyli20asteen lukemiakin,jotenlämmintäkohtiollaanmenossa.tällähetkelläuseinvarsinkin päivisinonlämpimämpääulkonakuinsisällä.niinpätakapihalleonkivamennä lämmittelemäänauringonpaisteeseen.emmailmoittiolevansarakastunut kukkiinjalähespäivittäinsaammekinmaljakoihinuusiakukkia,joitaemmaon ulkoakerännyt. Aadatäyttireiluviikkositten2Mvuottajaoppisamanapäivänänäyttämäänsen sormillaan.viisikuisenasuomestamatkaanlähtenytvauvammeonsiisjo2m vuotiastyttönen.puhettajamenoariittääainasiihenastikunnesuniiltaisin pienenriehunnanjälkeentulee.aadalletärkeitäovatskypempuhelutserkkujen kanssajaharvasenpäivätuleeuusiapiirustuksia,joitapitäisiserkuillelähettää. Tytöillesetuleeolemaansuuririemunpäivä,kunhetaasjoskusserkkunsa tapaavat;niinpaljonserkutovatheidänpuheissaan.emmaonkinmiettinyt,että tunnistaakohanneserkutenäähäntä,kunhänestäonkasvanutniinisotyttö. Aurinkoisinterveisin,Mari Ps.Kiitosedelleenkaikistaviesteistätäälläkotisivuillajamuualla Hyvää-pääsiäistä(Mari) "Jeesuskuoliristilläjanousieloon",kertooEmmapääsiäisenvietonsyistä.Meillä onviikonaikanaluettulastenkuvaraamatustamoneenkertaanpääsiäisen tapahtumista.emmaonkovinkiinnostunutniistäjapohdiskelee,ettäkuoliko Jeesussiismeidänpuolestaristillä.Kyllä,tästäilosanomastaMylösnousseesta Jeesuksestatahdommejapanilaisillekinkertoa.EilenvietimmeNishinomiyan kirkollasuomenkielistäpääsiäsjumalanpalvelusta.pitkäperjantaisamoinkuin huominentoinenpääsiäispäiväovattäälläarkipäiviä,jotenkoulunpenkkiä kulutammeeikäylimääräistälomaapääsiäisenaikaanole.pianlähdemme kuitenkinomaankirkkoommejuhlimaanpääsiäistä.aamullatytötsaivat Suomestalähetettyjäpääsiäismunia.Kiitos Päivätkuluvattiiviistiopiskelun,kotitöiden,lastentouhujenyms.parissa.Tunnit tuntuvatvälilläloppuvankesken.suurensuurtailoajahelpotustaarkeemmetuo LauraMlastenhoitajamme.Kotimmetäyttyyuseinpullantuoksusta,askarteluista jalasteniloisestamielestä,kunlauraonhoitopäivänaikanajaksanuttehdä vaikkamitä.kotimmelähelläonleikkikenttäjasielläolevaamäkeätykkäämme laskeaniinmäkiautolla,potkulaudallakuinpyörälläkin.emmasaihiljattain uudenisommanpyöränjaaadasaiemmanvanhanpyörän.emmapolkeeitse kovaavauhtiapyörällään,kunaadaavielätäytyytyöntääpyöräntyöntökahvasta. Silloinkunemmemeinaajaksaalähteäulkoilemaan,ontakapihammesuuri ilonaihe,sillälapsettouhuavatsielläkeskenäänkinkaikenlaista.lapsia ilahduttaamyösistuttamammekukat,ruohosipuli,salaattijatomaatit.katsotaan saammekoniistämyöhemminkesälläsatoakin.jokatapauksessaniidenkasvua

20 20 onhauskaseurata. TänäänkummipoikammeSuomessatäyttää2Mvuotta.Eilentotesimme,että taidammeensimmäisenkerranpäästäkummipoikamme7mvuotissynttäreille. Olisihansekivatänäänkinosallistuajuhlintaan,muttaeiauta.Soittelemme skypelläjajätämmekummipoikammeniinkuinkaikkimuutkinrakkaamme TaivaallisenIsänhyväänhoitoon. Siunattuapääsiäispäivää Mari Kolmisin-kotona(Daniel) Maritäyttäälauantaina30Mvuottajalähtisenkunniaksitänäänystävämmeja lastenhoitajammelaurankanssa4päiväksiokinawalle.okinawaonjapanin eteläisinsaariryhmittymä,mielikuvaonvähänkuinjapaninhavaiji.tämäon ensimmäinenkertaemmansyntymänjälkeen(2007),kunmarionpoissauseita päiviä.nytkunolemmetäälläkaukanaisovanhempienavunulkopuolella,niin olensittenlastenkanssakolmisinnämä4päivää. SekäkielikoulullaettäkirkollajapanilaisetolivatvähänkauhuissaanMmitenisä voipärjärälastenkanssanoinmontapäivää.ainakaanvanhempienjapanilaisten miestenkohdallasellaistaeivoisikuulemmaedesajatella.seurakuntalaiset lupasivatkinrukoillaahkerastipuolestani.:)itseänitällainennähdäkseniaito kauhistelulähinnähuvitti.kylläkaisitäisäselviäälastensakanssaainakinlähes yhtähyvinkuinäiti. Ainakintänäänmeniihanmukavasti.Kunhainlapsetkirkoltakielikoulunjälkeen niinkävimmepuistossa,macdonaldsissajakaupassa.puistossaeioltukovin kauaakunkaikkiolivieläihanmärkääviimepäiviensateidenjäljiltä.kaupassa lapsetpääsivätsittenostoskeskuksenleikkipaikkaanjossamenivajaatuntija sittentytötostivatpalkintorahoillaannuketitselleen,lopuksiostettiin10kg riisisäkki,shampootajavähäneväitähuomisenretkenvaralle.tytötovat keränneettarrojamenemälläkiltistinukkumaanjanukkumallakokoyönomassa sängyssään.kuntarrojakertyytarpeeksisaapalkinnoksikaupastajonkunlelun. Huomennaaiommesiismennäretkelle.Toivotaan,ettäsääsuosii.Ainakin ennustuksetovatlupailleetvälilläsateetontapäivää.lämpöäonkylläriittänyt, kunsadepäivinäkinlämpönouseeyli+25asteen.sisälläkinontaasollutiltaisin yli70%kosteuslukemat,jotennemukavatkaksiviikkoa,kuneioleliiankylmä, kuumataikosteaovattältäkeväältäkinsittenjoohitse.:) Siunattuaviikonloppua Terveisiä-Okinawalta(Mari) KutenDanieledellisessätekstissäänkertoi,olintorstaiMillastaeiliseeneli sunnuntaihinokinawallalaurankanssa.sainmatkan30mvuotissynttärilahjaksi.

Yksityiskohtaiset tulokset

Yksityiskohtaiset tulokset Mäkelänrinteen Uintikeskus, 26.10.2013 A Pojat, 3 metriä 1. MÄKIKALLIO Heikki 1995 201B 3 1,8 7,0 6,5 7,0 20,50 36,90 36,90 36,90 1. 301B 3 1,9 8,0 7,5 7,5 23,00 43,70 80,60 80,60 1. 103B 3 1,6 7,5 7,0

Lisätiedot

URGELE'KEIJU! tai$mikä$neitoa$miellyttää$

URGELE'KEIJU! tai$mikä$neitoa$miellyttää$ TAUSTAMATERIAALIURGELE,KEIJU, MARIONETTIOOPPERASTAKOULUJENOPETTAJILLEJA OPPILAILLE MateriaaliontarkoitettuopettajienkäyttöönsyventämäänUrgele7keiju7työpajojenja marionettioopperaesityksenteemojayhdessäoppilaidenkanssajasesopiikäytettäväksisekä

Lisätiedot

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat # Nimi Synt PisteetFINA Aika Tila Seura Tekijä: WinGrodan 1.21.01, Lisenssinhaltija: Sivu: 1 Päivämäära: 02 kesäkuu 2013 Aika: 23:37:56 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) Kilpailu: Roberts-uinnit Kilpailun paikkakunta:

Lisätiedot

Osanottajalista. SM/NSM, Tikkurilan uimahalli, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, Vantaa, Naiset, 1 metri.

Osanottajalista. SM/NSM, Tikkurilan uimahalli, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, Vantaa, Naiset, 1 metri. Osanottajalista SM/NSM, Tikkurilan uimahalli, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 01300 Vantaa, 7.6.2013-9.6.2013 Naiset, 1 metri 1 Anna Kiviniemi, Joensuun Uimaseura 2 Elina Leiviskä, Tiirat 3 Ellen Sirkka,

Lisätiedot

Taitouinnin ikäkausimestaruuskilpailut

Taitouinnin ikäkausimestaruuskilpailut 4.4.2014 Figure AG15 Junior Senior # Judge Panel for Figure 1 # Figure DD 1 Ulla 1 101 1,60 2 Satu-Mari 2 301 2,00 3 Essi Avela 3 311 1,80 4 Anna-Mari Jokinen 4 360 2,10 5 Venla Manninen 6 Silja Myllyperkiö

Lisätiedot

nimi seura kaupunki yhteensä tas k.arvo paras 1 Lintilä Lasse Räme Lohja , Luoto Mika RäMe Lohja

nimi seura kaupunki yhteensä tas k.arvo paras 1 Lintilä Lasse Räme Lohja , Luoto Mika RäMe Lohja nimi seura kaupunki yhteensä tas 1 2 3 4 5 6 k.arvo paras 1 Lintilä Lasse Räme Lohja 1446 236 243 248 237 247 235 241,0 248 2 Luoto Mika RäMe Lohja 1395 212 256 246 256 223 202 232,5 256 3 Lax Antti-Pekka

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

1. Juho Virkajärvi KaipVi 9,91 2. Antto-Ville Heinonen JyväskKU 10, Juho Virkajärvi KaipVi 2.06,27 Antto-Ville Heinonen JyväskKU DNF

1. Juho Virkajärvi KaipVi 9,91 2. Antto-Ville Heinonen JyväskKU 10, Juho Virkajärvi KaipVi 2.06,27 Antto-Ville Heinonen JyväskKU DNF Jämsän Seura-Cup Paunun urheilukenttä 26.5.2010 TULOKSET P7 40 m 1. Juho Virkajärvi KaipVi 9,91 2. Antto-Ville Heinonen JyväskKU 10,33 P7 400 m 1. Juho Virkajärvi KaipVi 2.06,27 Antto-Ville Heinonen JyväskKU

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 28.03.2015 Aika: 30.03.2015 klo 09.00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun Yliopisto Läsnä: Miia Paavola Ida-Mari Alaperä Jonna Elomaa Hanna Kaukoranta Daniel Stafford

Lisätiedot

MAANANTAIKISAT (115 osanottajaa)

MAANANTAIKISAT (115 osanottajaa) MAANANTAIKISAT 22.6.2015 (115 osanottajaa) JUOKSU (30 M) P1 1) Iltanen Topias 17.9 T2 1) Ihanamäki Josefiina 14.2 2) Jämiäluoma Erin 14.7 3) Järvensivu Juliet 16.7 4) Alho Adalmiette 17.9 5) Niiniharju

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm) TUA:n Ruskeenkiven Ampumarata Akaa 31.08-01.09.2013 14:35:42 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAS 100 98100 99 98 96 591 2. Teemu Lipponen NoSA 99100 96 96 97 98 586 3. Jussi Hölli

Lisätiedot

Competitors per category. Poomsae Individual Category Ind: Kadetit Male A. Round 3

Competitors per category. Poomsae Individual Category Ind: Kadetit Male A. Round 3 Court: (cat. 7) Category Ind: Kadetit Male Competitors 4 46 Pulakka, Jasper Porin Taekwondoseura Ry 2 Knutsson, Mico Espoo Hwarang Ry 3 36 Vartiainen, Severi Kuopion Taekwondo Ry 4 38 Halonen, Daniel Porin

Lisätiedot

Nimi Seura Lähtönumero Lähtöaika M 10 2 km 2 x 1 km Seura Lähtönumero Lähtöaika

Nimi Seura Lähtönumero Lähtöaika M 10 2 km 2 x 1 km Seura Lähtönumero Lähtöaika N 8 v 1 km 1 12:00:00 2 12:00:30 Jatta HALTSONEN PöUrh 3 12:01:00 Carlotte Knape EHS 4 12:01:30 Cecilia Lietzen PIF 5 12:02:00 Theresia Johansson PIF 6 12:02:30 M 8 v 1 km Nimi Seura Lähtönumero Lähtöaika

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 28.5.2015 Kokous 01/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 3 Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen

Lisätiedot

Ruutiaseiden Kultahippufinaali

Ruutiaseiden Kultahippufinaali 6.8.206 Siilinjärvi 50 m makuu 20 lk, sarja 0 T Sija Sarja Suku Etu Seura 2 Tulos Sisäkympit 0 T Poikela Oona SodA 97 94 9 5 2 0 T Ruusunen Elias AsAs 98 93 9 3 3 0 T Mäkinen Samu IMAS 92 98 90 6 4 0 T

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016. Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko

Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016. Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016 Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko Ohjelma 12.00-12.05 Avaus ylilääkäri Eeva Huikko 12.05-13.35 Vittu sä oot lehmä"- koulun keinot koetuksella

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 145/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 48/2011 27.5.2011 Asia: Virkasuhteen irtisanominen Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Ministeriö Päätös, johon haetaan oikaisua

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri 2013 grafiikka Teollisuus 81 kpl Palvelu 155 kpl 24.4.- 8.5.2013 330 vastausta Rakentaminen 44 kpl Muut 50 kpl 2 Kevätbarometri 2013 Vastaajat liikevaihtoluokan

Lisätiedot

Kun sä olet poissa kurssilta

Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta, soita tai kirjoita viesti. Anteeksi, mä en voi tulla tänään kurssille, koska mä oon sairas. mulla on flunssa. mun vatsa on tosi kipeä. mun lapsi

Lisätiedot

Tutki luokan ulkopuolella

Tutki luokan ulkopuolella Tutki luokan ulkopuolella Aiheita ja inspiraatiota kaiken ikäisille By Mission:Explore Tervetuloa Luokan ulkopuolella Hyvä opettaja, Tämä kirja muuttaa ikuisiksi ajoiksi tavan, jolla luokkasi näkee maailman.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Suomen Cup - Vuokatti

Suomen Cup - Vuokatti Suomen Cup -,5 km Sprintti - 3.0.205 Korjattu 3.0.205 6:30 2:07:00,5 km Sprintti 26673398 Mona-Liisa Nousiainen Kouvolan Hiihtoseura 3:35.00 Finaali 2 7 2247233 Katri Lylynperä Ski Team Kainuu 3:46.26

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5kg. Autonrengas Miehet 6kg

Autonrengas Naiset 5kg. Autonrengas Miehet 6kg Autonrengas Naiset 5kg pvm 1 Piia Aaltokoski LepU 15,35 24.8.2013 Iisalmi 2 Ulvi Jurikivi KU-58 14,78 24.8.2013 Iisalmi 3 Asta Kankaala LepU 14,19 5.8.2013 Leppävirta 4 Eila Huuskonen KiuJä 11,35 24.8.2013

Lisätiedot

Pojat 8v 23 kg. Tulosluettelo. Loppiaispainit

Pojat 8v 23 kg. Tulosluettelo. Loppiaispainit Pojat 8v 23 kg Pojat 8v 23 kg N 1. Runde Veeti Leino (Karkkilan Urheilijat) - Verneri Pursiainen (Ylä-Tikkurilan Kipinä) 4,0 : 0,0 3 : 4 39:00 SS 12; 4; N 1. Runde Ekku Tarkkio (Porin Painimiehet) - Kaius

Lisätiedot

Competitors per category. Poomsae Individual Category Ind: Kadetit Male A. Round 3

Competitors per category. Poomsae Individual Category Ind: Kadetit Male A. Round 3 Category Ind: Kadetit Male Competitors 5 5 Punaganti, Pranav Espoo Hwarang Ry 2 37 Teuronen, Jasu Lohjan Taekwondoseura Ry 3 46 Halonen, Daniel Porin Taekwondoseura Ry 4 5 Pulakka, Jasper Porin Taekwondoseura

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

AM, Kultahippuampujat Pohjanmaa

AM, Kultahippuampujat Pohjanmaa Kauhavan Ampujien Rata, Kauppatie 109 Kauhava 04. - 18.03.55 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Marko Jussila IMAS 98 99 197 2. Eevi Lehtimäki IMAS 95 96 191 3. Jussi Ketolainen IMAS 95 93 188 4. Eemil

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen YLIOPISTOKOLLEGIO 16.12.2010 Kokous 03/10 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen 4 Muut asiat

Lisätiedot

Korttelirastit Hakaniemi 15.02.2015

Korttelirastit Hakaniemi 15.02.2015 Korttelirastit Hakaniemi 15.02.2015 Aurinkoinen hieno talvipäivä Hakaniemen rannassa, 8 astetta pakkasta, tyyntä. Vieressä pilkkimiehet vetelivät ahvenia jäälle. Kartat riittivät hyvin, virallinen osallistumiskirjaus

Lisätiedot

ALPPILAN SALAMIEN TÄHTIKILPAILUT TÖÖLÖN KISAHALLI, HELSINKI

ALPPILAN SALAMIEN TÄHTIKILPAILUT TÖÖLÖN KISAHALLI, HELSINKI TYTÖT 2. LUOKKA 1998-2000 syntyneet 1 Elsa Leino 2000 TuUL 9,45 9,20 8,85 8,90 36,40 2 Jemina Viljanen 1998 Kieppi 8,95 9,05 9,20 8,40 35,60 3 Veda Mansikkaviita 1999 TuUL 9,50 7,55 8,90 8,70 34,65 4 Adele

Lisätiedot

Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa

Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa Kestävä yhdyskunta -yksikkö Selvitys jätteiden lajittelumahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleisillä alueilla ja julkisissa tiloissa 30.3.2016 1 Sanna Mari Huikuri Satu Routa-Lindroos SISÄLLYS 1 ALUKSI...3

Lisätiedot

KIRJURIOHJEET, PIENI OTTELUPÖYTÄKIRJA

KIRJURIOHJEET, PIENI OTTELUPÖYTÄKIRJA KIRJURIOHJEET, PIENI OTTELUPÖYTÄKIRJA ULVILAN PESÄ-VEIKOT RY 20.4.2016 SISÄLLYS 1 KIRJURIN TEHTÄVÄT... 3 2 PÖYTÄKIRJAN RAKENNE... 4 3 PÖYTÄKIRJAAN ENNEN OTTELUA TEHTÄVÄT MERKINNÄT... 4 4 OTTELUN AIKANA

Lisätiedot

F. D+E. G. Keskim. Haukkuaika

F. D+E. G. Keskim. Haukkuaika spu Vikke Eero Halonen, Kuusamo 2 Ensi 3 3 4 2/ 0 2 4 /00 110 1 1 4/20 spn Korpisaran Mimi Eero Repo, Lieksa 1 Ensi 3 1 2 1 / 0 1 / 120 2 0 4/16 spn Lamusteen Sara Kauko Hokkinen, Pieksänmaa 1 Ensi 1 1

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖT LADY MEETING 20 VUOTTA -JUHLAKILPAILUT LAUANTAINA

TOIMIHENKILÖT LADY MEETING 20 VUOTTA -JUHLAKILPAILUT LAUANTAINA TOIMIHENKILÖT LADY MEETING 20 VUOTTA -JUHLAKILPAILUT LAUANTAINA 2.7.206 TUOMARIT: Arto-Pekka Heino, Jukka Martikainen ja Antti Heikkilä TYYLITUOMARI: Arto Petjala KANSLIA: Soili Pyy, Tarja Hirvonen, Saara

Lisätiedot

Pukkokisat / Kultahippukarsinta

Pukkokisat / Kultahippukarsinta Kauhavan Ampujien Ampumarata 30.01-18:34:57 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Heidi Keitaanranta KhjA 91 97 188 2. Henna Keitaanranta KhjA 95 90 185 3. Eevi Lehtimäki IMAS 90 93 183 4. Petrus Moilanen

Lisätiedot

Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä. 2.4.2014 Helsinki. Tehtäväkuvaukset. neure

Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä. 2.4.2014 Helsinki. Tehtäväkuvaukset. neure Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä 2.4.2014 Helsinki Tehtäväkuvaukset neure Sisältö: 3 Nopeustehtävä 4 Määrien vertailu 1-9 5 Lukujen vertailu 1-9 6 Yhteenlasku

Lisätiedot

museonjohtaja Mari Jalava, Uudenkaupungin museo

museonjohtaja Mari Jalava, Uudenkaupungin museo Sanaristikoista sillietiketteihin museon valokuvien käyttö yhteisöllisyyden luomisessa museonjohtaja Mari Jalava, Uudenkaupungin museo V A L T A K U N N A L L I S E T K U V A - A R K I S T O P Ä I V Ä

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 07/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 07/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 07/2015 12.04.2015 Aika: 14.04.2015 klo 18.00 Paikka: Kirkkokatu 29 B 2 90100 Oulu (Miia Paavolan asunto) Läsnä: Miia Paavola Puheenjohtaja Ida-Mari Alaperä Sihteeri Jonna Elomaa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n 63.hiihtomestaruus

SKAL:n ja STL:n 63.hiihtomestaruus SKAL:n ja STL:n 63.hiihtomestaruus L Ä H T Ö L I S T A Lapset alle 6 SKAL 0.5 km V 1 Jyrkinen Roope Toijalan ja Ympäristön Kuorma-autoilijat 11.00.30,0 Lapset alle 8 SKAL 0.5 km V Lapset alle 8 STL 0.5

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2015 asialista

Kokouksen 3 / 2015 asialista Kokouksen 3 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KM Marja-Riitta Kotilaisen väitöstilaisuuden vastaväittäjä ja väitöspäivä 4. Väittelyluvan myöntäminen KL Virpi

Lisätiedot

Aktiivista alkuvuotta ja tervetuloa liikkumaan MäVissä vuonna 2015!

Aktiivista alkuvuotta ja tervetuloa liikkumaan MäVissä vuonna 2015! Aktiivista alkuvuotta ja tervetuloa liikkumaan MäVissä vuonna 2015! Alle on koottu ajankohtaista tietoa seuramme toiminnasta ja tapahtumista. Tutustu toimintaammekotisivuillamme www.virkistys.fi, voit

Lisätiedot

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mistä on kyse? Länsi-Suomessa on rahoitettu ohjelmakaudella 2007-2013 lähes 400 ESR hanketta Rahoitus on ollut

Lisätiedot

Lentävä lähtö siten, että etummainen jalka on paikallaan 1,5 metrin päässä lähtöportista.

Lentävä lähtö siten, että etummainen jalka on paikallaan 1,5 metrin päässä lähtöportista. KUNTOTESTIT Kuntotesti sisältää kaksi osiota. Testit 1 ja 2 on suoritettava peräkkäin. Tauko testien välillä on 6-8 minuuttia. Testi juostaan yleisurheilukentällä, jotta kaikille voidaan taata samankaltaiset

Lisätiedot

Sananvapaus- kerho JOULUKUU 2015 HELMIKUU 2016

Sananvapaus- kerho JOULUKUU 2015 HELMIKUU 2016 Sananvapauskerho JOULUKUU 2015 HELMIKUU 2016 Ohjelma 15.12. Mitä on sananvapaus? Sananvapaus kuvissa 28.1. Sananvapauden rajat Harmaa alue Valmistautuminen opintoretkeen 19.1. Sensuuri itsesensuuri Sananvapaus

Lisätiedot

Viemäröintitekniikka. X2 padotusventtiilit

Viemäröintitekniikka. X2 padotusventtiilit Viemäröintitekniikka X2 padotusventtiilit X2 Padotusventtiilit käytettäviksi mustille ja harmaille jätevesille, testattu DIN EN 13564:n mukaan, laadunvalvonnan alainen Padotusventtiilit ( DIN EN 13564:n

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1 (9) Aika: Tiistai 13.10.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Mikko Vähäniitty Soveltava liikunta SoveLi ry On saanut kunnian toimia Liiku terveemmäksi 2013-vuoden vastuutahona kiitokset siitä neuvottelukunnalle! Teemamme on ollut

Lisätiedot

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011 j j k vk 41-43 333 vastausta: 86kpl l 151 kpl 42 kpl muut 51 kpl (tyhjiä 3kpl) Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 13 % 15 % 26 % 9 % 6 % alle 50 työntekijää 50-249 työntekijää 46 % muu 85

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 03/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 03/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 03/2015 9.02.2015 Aika: 12.02.2015 klo 15.00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Miia Paavola Puheenjohtaja Ida-Mari Alaperä Sihteeri Jonna Elomaa Hanna Kaukoranta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Nummenpään koulun johtokunta 27.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/KOULURETKI SUOMENLINNAAN 2 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

No Limit Grass Drags Tulokset tapahtumasta. Results. / facebook.com/nolimitmotorclub

No Limit Grass Drags Tulokset tapahtumasta. Results.  / facebook.com/nolimitmotorclub Tulokset tapahtumasta Results ryhmä: Testgroup 1) 313 Ankka, Aku 10,647 2.313 1.080 62.86 Punainen sukkula 2) 333 Night, Michael 12,827 2.381 0.447 102.31 Musta Haikala lajittelu- ja eliminaattoritulokset

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö Mari Vähäkuopus; professori Susan Meriläinen

Vastuuhenkilö: Koulutuspäällikkö Mari Vähäkuopus; professori Susan Meriläinen OPINTOJAKSOKUVAUKSET I MODUULI: Matkailu- ja elämyspalvelujen toimintaympäristö (18 op) Matkailuala on murroksessa, joten johtajan on osattava toimia kannattavasti ja samalla kilpailukykyisesti. Moduulissa

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiosaamisen toimielin 13.01.2015 Aika 13.01.2015 klo 16:00-17:55 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Bloggaajasta Ammattilaiseksi verkkovalmennus ohjelman infopaketti T i i a K o n t t i n e n. f i

Bloggaajasta Ammattilaiseksi verkkovalmennus ohjelman infopaketti T i i a K o n t t i n e n. f i Bloggaajasta Ammattilaiseksi verkkovalmennus ohjelman infopaketti Yhteystiedot Sähköposti www-sivut Twitter Facebook Instagram Postiosoite Kaupunki Y-tunnus Aukioloajat Vastaan sinulle tiia@tiiakonttinen.fi

Lisätiedot

TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014

TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014 TALENTUM VERKKOHINNASTO 2014 Talouselämä Tietoviikko Tekniikka& Talous Arvopaperi Tietokone Markkinointi & Mainonta MPC Mediuutiset Uratie Sivunäytöt / vko* 1 225 843 498 982 357 362 683 653 299 882 182

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä

Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä Ilona Nurmi-Lüthje, FT, dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Tampere 4.9.2014 Alkoholi ja tapaturmat tapaturmainen kuolema

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887

Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887 HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen keskustassa ja Keinusaaressa 1778-2014 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887 OSA D: TEEMAKARTAT

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Tulokset km. 3km6km9km12kmSprinttiosuus 3 km

Tulokset km. 3km6km9km12kmSprinttiosuus 3 km Tulokset 11.01.2015 Korttelirasteilla Korsossa suunnistajia noin 190. Talvipäivä, pakkasta 5 astetta ja hieman tuulta. Maastoon edellisyönä satanut yli 10 cm lumikerros myös hieman hiljensi vauhtia. Ratamestarina:

Lisätiedot

STARXMAS MITALISTIT

STARXMAS MITALISTIT STARXMAS 12-13.12.2015 - MITALISTIT Tähän on kerätty pikku tarinat Facebook-sivuiltani. Englantia on käytetty, kun kuvassa on virolaisia. Profilini on pöytätennisprofiili. Kuka tahansa pöytätennisihminen

Lisätiedot

RINTA ROTTINGILLE SIVU 2 AJANKOHTAISTA SIVU 6

RINTA ROTTINGILLE SIVU 2 AJANKOHTAISTA SIVU 6 syksy 2016 Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry Jäsenlehti RINTA ROTTINGILLE SIVU 2 AJANKOHTAISTA SIVU 6 Kuva: Hanna Härkönen Viimeinen kesäilta Tässä numerossa Puheenjohtajan terveiset s. 2 Apuraha & Jäseneksi

Lisätiedot

Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin

Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin Mari Päätalo Diepens & Okkema Traffic and Transport Consultants 17.01.2006 Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan keinoin Miten edistää pyöräilyä? hyvät ja jatkuvat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Helsingin!Aurinkolahti"Seura!ry TOIMINTAKERTOMUS!2015

Helsingin!AurinkolahtiSeura!ry TOIMINTAKERTOMUS!2015 1 HelsinginAurinkolahti"Seurary TOIMINTAKERTOMUS2015 HelsinginAurinkolahti"Seurary HelsinginAurinkolahti"Seuraperustettiin6.4.2006jamerkittiinyhdistysrekisteriin16.10.2006. Rek.nro195.000.Y"tunnus2079286"9.

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Kilpailu , paikka Lappeenranta. A agilityrata, maksi 1, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 18

Kilpailu , paikka Lappeenranta. A agilityrata, maksi 1, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 18 A agilityrata, maksi 1, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 18 3 mudi Resu Bestmudi Darko-Resu Kati Heimonen KSSK 11 sakpai Mari Schleusentor Naros Miisa Rapi LAU 17 dalmat Eetu Caesands Edward The King Tuula

Lisätiedot

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 2. helmikuuta 2016 Miessakit ry ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 4.2.2016 HELSINKI ISÄTYÖNTEKIJÄ ILMO SANERI Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

VILPAS MINIPOJAT SYYSKAUDEN 2016 OTTELUT

VILPAS MINIPOJAT SYYSKAUDEN 2016 OTTELUT VILPAS MINIPOJAT SYYSKAUDEN 2016 OTTELUT PÄIVITETTY 30.10.2016 Sunnuntai 2.10.2016 Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30 Nokia Lähtö: klo 5:30 Virtasen moottori Aamupala Forssan autokeitaalla Pelit: 9:30 BC

Lisätiedot

Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana. Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9.

Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana. Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9. Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9.2011, Lahti Sisältö Sosiologinen näkökulma leikin ja lapsuuden tutkimukseen

Lisätiedot

Turun työ- ja elinkeinotoimiston HRV-palvelut. Henkilöstökonsultti Tuija Vähä-Touru 2009

Turun työ- ja elinkeinotoimiston HRV-palvelut. Henkilöstökonsultti Tuija Vähä-Touru 2009 Turun työ- ja elinkeinotoimiston HRV-palvelut Henkilöstökonsultti Tuija Vähä-Touru 2009 Perustettu vuonna 1994 Turun toimistossa neljä konsulttia: Päivi Kalliokorpi Hilve Jokinen Mari Kanerva Tuija Vähä-Touru

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 2016

VUOSIKERTOMUS 2015 2016 Oulunsteinerkoulun VUOSIKERTOMUS2015 2016 33.toimintavuosi Oulun steinerkoulu Isokatu 94, 90120 Oulu puh. (08) 5542 871/opettajainhuone (08) 5542 875/toimisto fax (08) 5542 885 info@oulun-steinerkoulu.fi

Lisätiedot

04/2014. Emännät/Isännät & Asiakkaat HUHTIKUU. Tutustu jännittävään PartyLite maailmaan!

04/2014. Emännät/Isännät & Asiakkaat HUHTIKUU. Tutustu jännittävään PartyLite maailmaan! 04/2014 Emännät/Isännät & Asiakkaat HUHTIKUU by Tutustu jännittävään PartyLite maailmaan! Asiakkaille by Havaijin hibiscus 60014042 - TUIKKIVAT 24 KPL JA VOTIIVIT 12 KPL 29,90 (Kuvastohinta 40,80, sis.

Lisätiedot

RSE Eläkeläiset Mediassa. Keski-Ruotsin Sisuradio

RSE Eläkeläiset Mediassa. Keski-Ruotsin Sisuradio RSE Eläkeläiset Mediassa Keski-Ruotsin Sisuradio Ruotsinsuomalaiset naiset pääsevät valokeilaan Lähetetty måndag 23 februari kl 18:10 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/512621?programid=1019 KUUNTELE

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 11/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 11/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 07.09.2015 Aika: 10.09.2015 klo 18.00 Paikka: Business Kitchen, Torikatu, 90100 Oulu Läsnä Miia Paavola Ida-Mari Alaperä Jonna Elomaa Niklas Alho Pia Pinnola Johannes Saarela

Lisätiedot

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. Mikko Siren - Mikko Lahti Timo-Pekka Eväkoski - Mikko Neuvonen Tarmo Sipilä - Paula Kiiveri Matti Lehtimäki - Jarmo Elo Kari

Lisätiedot

OTTELUPÖYTÄKIRJA OTTELUPÖYTÄKIRJA. Tappara Maalit Ässät Maalit. Maalit Maalit

OTTELUPÖYTÄKIRJA OTTELUPÖYTÄKIRJA. Tappara Maalit Ässät Maalit. Maalit Maalit Tappara Maalit Ässät Maalit Lanzett Elias 14:43 Rämä Aarni 0:13 Eriksson Benjamin 15:13 Johansson Albin 3:29 Korttelikiekko Kovalainen Oskar Wahlstedt Daniel 4:55 Paahtamaa Vili Varsamäki Henri 9:34 7

Lisätiedot

VOLLEYBALL Match players ranking. FIN Finland

VOLLEYBALL Match players ranking. FIN Finland Match: 72 Date: 11.09.2014 Spectators: 3'0 Match duration: Start: 16:40 End: 18: : 1:45 Teams Sets 1 2 3 4 5 FIN 0 Spike FIN Finland Spikes Faults Shots 1 12 Kunnari Olli 10 2 8 20 50.00 1 10 Sivula Urpo

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Pertti Vehviläinen SISÄLTÖ: Uudet sarjat Otteluiden kesto Voittotavat Pisteet liikkeistä Passiivisuus Muuta yleistä sääntömuutoksista I. Olympialaisten sarjat Vapaapaini:

Lisätiedot

Vaihtoehdossa Etelä kehitetään alueen nykyisiä keskuksia ja kyliä niiden omiin vahvuuksiin pe-

Vaihtoehdossa Etelä kehitetään alueen nykyisiä keskuksia ja kyliä niiden omiin vahvuuksiin pe- Tiedote 6.3.2013 Anna palautetta Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdoista Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehtojen selvitys on valmistunut. Osana Pirkan- maan maakuntakaava 2040 -prosessia

Lisätiedot

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi Asko Palviainen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Ajanlasku Kuukalenteri vuodessa 12 kuu-kuukautta ei noudata vuodenaikoja nykyisistä kalentereista

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ammattiosaamisen toimielin 21.05.2015 Aika 21.05.2015 klo 16:00-17:55 Paikka Oppimiskeskus/VexveAreena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14)

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14) Asennusohje Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ja ) ENNEN KUIN ALOITAT Lue nämä ohjeet kokonaan huolellisesti. SÄHKÖISKUVAARA Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai

Lisätiedot

Copyright 2009 Talentum Media ja Jim Solatie, Mika Mäkeläinen Kustantaja: Talentum Media Oy Ulkoasu: Maria Mitrunen Kansi: Ea Söderberg ISBN

Copyright 2009 Talentum Media ja Jim Solatie, Mika Mäkeläinen Kustantaja: Talentum Media Oy Ulkoasu: Maria Mitrunen Kansi: Ea Söderberg ISBN TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media ja Jim Solatie, Mika Mäkeläinen Kustantaja: Talentum Media Oy Ulkoasu: Maria Mitrunen Kansi: Ea Söderberg ISBN 978-952-14-1437-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot