ILMAKÄYTTÖINEN, 2 KOMPONENTIN ANNOSTELUVENTTIILI KÄYTETTÄVÄKSI KERTAKÄYTTÖISTEN SEKOITTIMIEN KANSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAKÄYTTÖINEN, 2 KOMPONENTIN ANNOSTELUVENTTIILI KÄYTETTÄVÄKSI KERTAKÄYTTÖISTEN SEKOITTIMIEN KANSSA"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee B D-versio 2K Ultra-Lite ILMAKÄYTTÖINEN, 2 KOMPONENTIN ANNOSTELUVENTTIILI KÄYTETTÄVÄKSI KERTAKÄYTTÖISTEN SEKOITTIMIEN KANSSA Suurin nestepaine 20,7 MPa (207 bar) Suurin ilman sisääntulopaine 0,84 MPa (8,4 bar) Monenlaisten tiivistys- ja liima-aineiden annosteluun. Koneeseen kiinnitettävät venttiilit Osanro , alumiinia, laaja sekoitussuhdealue Osanro , P-Dose 1,9 litran sekoittimiin Osanro , kastuvat osat alumiinia Osanro , kastuvat osat ruostumatonta terästä Kädessä pidettävät venttiilit varustettuina sisäisellä paineilmaliipaisimella Osanro , alumiinia, laaja sekoitussuhdealue Osanro , kastuvat osat alumiinia Osanro , kastuvat osat ruostumatonta terästä Kuvassa kädessä pidettävä venttiili Kädessä pidettävät venttiilit varustettuina kauko-ohjaavalla sähkökytkimellä Osanro , kastuvat osat alumiinia Osanro , kastuvat osat ruostumatonta terästä GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: COPYRIGHT 1999, GRACO INC.

2 Sisällysluettelo Merkinnät Huolto Varoitukset Purkaminen Tyypillinen asennus Kokoopano Ominaisuudet Mallin valinta Osat Malli , , , Sähkökytkinventtiili , , K Ultra-Lite -annosteluventtiili varustettuna kertakäyttöisellä sekoittimella Asennus Malli , , Malli , , ja Malli ja Maadoitus Lisävarusteet Liipaisimen varmistussalvan käyttö Järjestelmän valmistelu Neste- ja ilmaliitokset Muoviputkitarvikkeet ilmaviestien liittämiseksi Sisääntuloaukkojen vastaventtiilit (käyttöpaine 20,7 MPa) Sisääntuloaukkojen vastaventtiilit Koveteinjektorit Järjestelmän tasapainotus Ilmaviestijohtojen muoviputki Letkujen valinta Ilmaviestijohtojen lisävarusteet Järjestelmän käynnistys Magneettiventtiilit Sekoittimen valinta Kertakäyttöiset sekoittimet Takaisinimumäärän asetus Sekoittimen vaipat Käyttö Kiinnitysmutterit Paineenpoistotoimet Kärkikappaleen vastusrenkaat Kädessä pidettävä sähkökytkinventtiili Päänesteneulan vaihtoehtoiset tiivisteet (22) Koneeseen kiinnitettävä venttiili Muunnossarjat Kädessä pidettävä paineilmakytkinventtiili Tekniset tiedot Sekoitussuhteen tarkistus Kunnossapito Mitat Gracon normaali takuu Päivittäinen sammutus Ennaltaehkäisevä kunnossapito Vianetsintä

3 Vaaran merkki VAARA Merkinnät Varoituksen merkki VAROITUS Tällä merkinnällä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai Tällä merkinnällä varoitetaan laitteiden vaurioitumis- tai hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Varoitukset VAARA HALOGENOITUJA HIILIVETYJÄ SISÄLTÄVIEN NESTEIDEN AIHEUTTAMA VAARA Älä koskaan käytä 1,1,1-trikloorietaania, metyleenikloridia ja muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai kyseisiä liuottimia kyseisiä liuottimia sisältäviä nesteitä tässä laitteessa. Niiden käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisen kemiallisen reaktion ja mahdollisen räjähdyksen, jotka saattavat johtaa hengenvaaraan, vakavaan tapaturmaan ja huomattaviin omaisuusvahinkoihin. Varmista nesteiden toimittajilta, että käyttämäsi nesteet ovat yhteensopivia laitteen alumiini- ja sinkkiosien kanssa. VAARA MONIKOMPONENTTISTEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAARA Graco ei valmista eikä toimita tässä laitteessa käytettäviä reaktiivisia kemiallisia aineita eikä ole vastuussa niiden vaikutuksista. Lukuisten laitteessa käytettävien kemikaalien ja niiden erilaisten kemiallisten reaktioiden takia tämän laitteen ostajan ja käyttäjän tulee selvittää kaikki aineisiin liittyvät asiat, mukaan lukien niihin liittyvät mahdolliset vaarat. Erityisesti on tiedusteltava ja tutkittava mahdolliset vaarat, jotka liittyvät myrkyllisiin huuruihin, tulipaloihin, räjähdyksiin, reaktioaikoihin, sekä ihmisten altistumiseen yksittäisille komponenteille tai niistä tehdyille seoksille. Graco ei vastaa suorista eikä välillisistä menetyksistä, vahingoista tai henkilö- tai omaisuusvahinkojen aiheuttamista kustannuksista tai vaateista, jotka aiheutuvat tällaisten kemiallisten komponenttien käytöstä

4 NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA VAARA Venttiilistä, letkuvuodoista tai rikkoutuneista osista voi tunkeutua nestettä kehoon ja aiheuttaa erittäin vakavan vamman, johon saattaa liittyä amputoinnin tarve. Silmiin tai iholle roiskunut neste voi myös aiheuttaa vakavan tapaturman. Jos nestettä tunkeutuu ihoon, vaurio saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä suuntaa venttiiliä ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä pysäytä tai torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä. Varmista ennen annostelua, että venttiilin liipaisimen varmistussalpa toimii. Lukitse venttiilin varmistussalpa, kun lopetat annostelun. Jos suutin tukkeutuu annostelun aikana, vapauta liipaisin kokonaan välittömästi. Noudata paineenpoistotoimia sivulta 14 aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine sekä kun lopetat annostelun tai puhdistat, tarkastat tai huollat laitetta ja asennat tai puhdistat suutinta. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Pysyvästi yhteenliitettyjä letkuja ei voida korjata, vaan koko letku on vaihdettava. Käytä ainoastaan Gracon hyväksymiä letkuja. Älä poista jousisuojuksia, jotka suojaavat letkua liitinten lähellä kiertymien tai taipeiden aiheuttamilta vaurioilta

5 LAITTEEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA VAARA KÄYTTÖOHJEET Väärinkäyttö voi rikkoa laitteen tai saada sen epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan. Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Lue kaikki käyttöoppaat, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä. Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys Graco-jälleenmyyjään. Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita. Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä ylitä laitteeseen merkittyä tai sen teknisissä tiedoissa mainittua suurinta käyttöpainetta. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat laitteen kastuville osille. Katso kaikkien laitteiden käyttöoppaiden tekniset tiedot. Lue nesteiden ja liuottimien valmistajien varoitukset. Älä vedä laitetta letkuista. Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä kulmista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä altista Gracon letkuja lämpötiloille, jotka ovat yli 82C tai alle 40C. Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä. Älä koskaan käytä 1,1,1-trikloorietaania, metyleenikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai kyseisiä liuottimia sisältäviä nesteitä tässä laitteessa. Niiden käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisen kemiallisen reaktion ja mahdollisen räjähdyksen, jotka saattavat johtaa hengenvaaraan, vakavaan tapaturmaan ja huomattaviin omaisuusvahinkoihin

6 VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Huono maadoitus, heikko ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa tulipaloon tai räjähdykseen ja aiheuttaa vakavan tapaturman. Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Ks. Maadoitus sivulta 11. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, pysäytä ruiskutus välittömästi. Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu. Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai annosteltavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja. Pidä annostelualue puhtaana roskista, liuottimista, räteistä ja bensiinistä. Sammuta avotuli tai sytytysliekit annostelualueelta. Älä tupakoi annostelualueella. Älä käännä annostelualueella valokatkaisijaa päälle tai pois päältä käytön aikana tai jos ilmassa on huuruja. Älä käytä bensiinimoottoria annostelualueella. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin. Tunne käyttämäsi nesteen erityisvaarat. Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste noudattaen paikallisia määräyksiä. Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia silmä- ja hengityssuojaimia, suojakäsineitä ja suojavaatetusta

7 Tyypillinen asennus Kuvassa asennettu Graco annostelujärjestelmään SELITE A B C D E F G H 2K Ultra-Lite -venttiili 8900-annostelulaite A -puolen pumppu B -puolen pumppu Puomisarja Kertakäyttöinen sekoitin 1/8 npt (f) sulkuilma 1/4 npt (f) avausilma I J L M N O 1/4 npt (f) A -nesteen sisääntulo (3 paikkaa) 1/4 npt (f) B -nesteen sisääntulo (3 paikkaa) Zirk-rasvaliitin Huuhtelurasvaliitin 4-tieliipaisinventtiili ja sähkökytkin Liipaisimen lukko P Q 1/8 npt (f) käsipistoolin ilman sisääntulo. HUOM: Sähkökytkinmallissa on 1/8 npt(f) AUKI -aukot toisella sivulla ja KIINNI -aukot toisella sivulla. Ilmansekoituskammiossa on 1/8 npt (f) -aukko, josta voidaan lähettää PÄÄLLÄ -viesti takaisin pumpun esiohjaus- tai säätöventtiiliin. Kuva

8 Mallin valinta Ominaisuudet Seuraavassa on tiivistelmä tässä käyttöoppaassa kuvatuista 2K Ultra-Lite -annosteluventtiileistä. Tyyppi Kastuvat osat Sisäisellä paineilmaliipaisimella varustetut kädessä pidettävät venttiilit Sähkökytkimellä varustetut kädessä pidettävät venttiilit Kädessä pidettävät, laajan sekoitussuhteen venttiilit Kuvaus Kastuvia alumiiniosia sisältävät 2K-UL -venttiilit ovat kevyitä ja huokeita, mutta niiden kemiallinen yhteensopivuus ei ole yhtä hyvä kuin ruostumattomasta teräksestä olevilla venttiileillä. Sisäinen paineilmaliipaisin ohjaa 2K-UL-venttiiliä käyttävää ilmamäntää. Pumpun moottoria voidaan ohjata säätöaukon kautta. Kytkin lähettää viestejä asiakkaan omalle säätimelle 2K-UL-venttiilissä olevien aukkojen avaamiseksi ja sulkemiseksi etäohjatulla 4-tieilmansäätöventtiilillä, joka ei sisälly toimitukseen. Laajan sekoitussuhteen 2K-UL-venttiilissä on kaksi ominaispiirrettä: kärkikappaleen keski-injektiosuutin ja suihkusuutin. Ne auttavat sovelluksissa, joissa sekoitussuhteen määrä on suurempi kuin 10:1, ja varsinkin silloin kun pienempi ainemäärä on juoksevampaa kuin suurempi ainemäärä. Keski-injektiosuuttimen ja suihkusuuttimen kunnossapito vaatii tiheitä puhdistusvälejä

9 Ominaisuudet Sähkökytkinventtiili Kuvassa 2 näkyy sähkökytkinventtiili ja hyödyllistä asennustietoa. JUOTETAAN JOHTOLIIT- TIMEN LIITINNASTOIHIN KUVAN MUKAISESTI HETKELLISESTI AVAU- TUVA KONTAKTIKYTKIN PISTE ESITTÄÄ MAADOITUSLIITÄNTÄÄ HUOM: TÄMÄ VENTTIILI AKTIVOITUU ETÄMAGNEETTI- VENTTIILILLÄ. LIIPAISIN AINOASTAAN AKTIVOI KAHVAN SÄHKÖKYTKIMEN. AUK -ILMAVIESTI TUODAAN 1/8 NPT (F) -AUKKOON VENTTILIN TÄLLE PUOLELLE, JA KIINNI -VIESTI VASTAKKAISELLA PUOLELLA OLEVAAN AUKKOON. Kuva

10 Ominaisuudet 2K Ultra-Lite-annosteluventtiili varustettuna kertakäyttöisellä sekoittimella Kuvassa 3 näkyvät 2K Ultra-Lite-venttiilin ominaisuudet. Venttiilillä annostellaan monenlaisia 2-komponenttisia tiivistysaineita ja liimoja kertakäyttöisten sekoittimien läpi. LISÄVARUSTEENA VIRTAUKSEN SÄÄTÖTARVIKKEET AVAUTUMIS- JA SULKEUTUMISNOPEUDEN OHJAUKSEEN. NELJÄ OHJAUSVAIHTOEHTOA. 1. 1/8 NPT (F) AUKOILLA VARUSTETTU SEKOITUSKAMMIOLOHKO. 2. NOPEUSSÄÄDÖLLÄ VARUSTETTU MAGNEETTIVENTTIILIALUSTA TIEILMAVENTTIILILLÄ VARUSTETTU KAHVASARJA. 4. SÄHKÖKYTKIMELLÄ VARUSTETTU KAHVASARJA. VAIHDETTAVA NAILONLAAKERI AKSELIT ASETTUVAT VAPAASTI KASTUVA RUNKO JOKO ALUMIINISTA TAI RUOSTU- MATTOMASTA TERÄKSESTÄ. ERILLINEN, AINEPADOLLA VARUSTETTU ILMAOSA KOVAKROMATUT RST-AKSELIT U-KUPPITOISIOTIIVISTEET URETAANISTA ITSEKESKITTYVÄ MUOVILAAKERI ENSIÖTIIVISTEET TAKAISINIMUN SISÄOSAT OVAT IRROTETTAVIA PIENEN VIRTAUKSEN TAI LAAJAN SEKOITUSSUHTEEN SOVELLUKSIA VARTEN. VÄHENTÄÄ AINEIDEN SEKOITTUMISTA (CROSSOVER). KARKAISTUT NEULAT RUOSTUMATTOMASTA TE- RÄKSESTÄ KÄÄNNETTÄVÄ KOVAMETALLI- PESÄ KOVAAN KÄYTTÖÖN HUOKEAT VASTUSRENKAAT TASA- PAINOTTAMAVAT VIRTAUSTA TAI KESKI- INJEKTIOSUUTTIMELLA VARUSTETTU KÄRKIKAPPALE LAAJAN SEKOITUS- SUHTEEN SOVELLUKSIIN. Kuva

11 Asennus HUOMAUTUKSIA: Tekstin suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet viittaavat kuvien ja piirustusten kuvateksteihin. Annostelualueella olevat syttyvät nesteet: on oltava hyväksytyissä, maadoitetuissa astioissa. Älä säilytä alueella enempää nesteitä kuin mitä yhdessä työvuorossa tarvitaan. Lisävarusteita on saatavissa Gracon edustajalta. Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja paineenkesto vastaa järjestelmän vaatimuksia. Maadoitus VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Tulipalo-, räjähdys- ja tapaturmavaaran vähentämiseksi järjestelmän jokaisen osan kunnollinen maadoitus on erittäin tärkeää. Lue varoitukset kohdasta Tulipalon ja räjähdyksen vaara sivulta 6 ja noudata alla olevia maadoitusohjeita. Seuraavat maadoitusohjeet ovat annostelun perusjärjestelmän minimivaatimuksia. Omassa järjestelmässäsi saattaa olla muita laitteita tai kohteita, jotka on maadoitettava. Tarkasta yksityiskohtaiset ja laitetyypille sopivat maadoitusohjeet paikallisista määräyksistä. Järjestelmä on liitettävä varsinaiseen sähköiseen maahan. Pumppu: maadoita pumppu liittämällä siihen maadoitusjohto ja pidike erillisessä pumpun käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Ilmakompressorit ja hydrauliikkakeskus: maadoita laitteet valmistajan suositusten mukaisesti. Kaikki liuotinastiat huuhtelun aikana: maadoita paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita. Älä laita astiaa sähköä johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoitusyhteyden. Säilytä maadoitusyhteys huuhtelun tai paineenpoiston aikana pitämällä venttiilin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä vasta sitten venttiilin liipaisimesta. Liipaisimen varmistussalvan käyttö VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Estä pistoolin liipaisimen painaminen vahingossa ja vähennä vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen ihoon tai roiskuminen silmiin tai iholle, lukitsemalla pistoolin liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat annostelun. 1. Jos käytät kädessä pidettäviä venttiilimalleja, lukitse venttiilin liipaisimen varmistussalpa kääntämällä se suoraan kulmaan pistoolin runkoon nähden. Ks. kuva Avaa venttiilin liipaisimen varmistussalpa työntämällä salpaa ulospäin ja kääntämällä se yhdensuuntaiseksi pistoolin rungon kanssa. Nesteletkut: käytä vain maadoitettuja nesteletkuja, joiden yhteispituus on enintään 150 m maadoitusyhteyden varmistamiseksi. Tarkasta nesteletkujen sähkövastus vähintään kerran viikossa. Jos letkussa ei ole suurimmasta sähkövastuksesta kertovaa merkintää, ota yhteys letkun toimittajaan tai valmistajaan asian selvittämiseksi ja vaihda letku välittömästi. Annosteluventtiili: maadoita venttiili liittämällä se kunnolla maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun. Lukittu Auki Nesteen syöttöastia: maadoita paikallisten määräysten mukaisesti. Kuva A

12 Järjestelmän valmistelu Neste- ja ilmaliitokset 1/4 npt(f) nesteen sisääntuloaukot A-puolella on kolme nesteen sisääntuloaukkoa ja B-puolella on kolme nesteen sisääntuloaukkoa. Sisääntuloaukot sijaitsevat venttiilin etu- ja takapuolella erilaisia kiinnitys- ja letkuvaihtoehtoja varten. 1/8 npt(f) ilman sisääntuloaukot Koneeseen kiinnitettävissä venttiileissä ja sähkökytkimellä varustetuissa kädessä pidettävissä venttiileissä on auki - ja kiinni -aukot, joita 4-tieilmansäätöventtiili käyttää etäohjauksella. Ilmakytkimellä varustetuissa kädessä pidettävissä venttiileissä on yksi ilman sisääntuloaukko. Tällaisessa venttiilissä on myös sisäinen ilmamäntää käyttävä 4-tiepuola. Ks. Lisävarusteet sivulta 29, kun tilaat ilmansäätöventtiileitä ja ilmaletkua. Sisääntuloaukkojen vastaventtiilit Nesteen sisääntuloaukkoihin suositellaan vastaventtiileitä, mikäli viskositeetti antaa siihen mahdollisuuden. Vastaventtiili estää takaisinvirtauksen tai aineiden pääsemisen väärälle puolelle, jos sekoitin tukkeutuu tai toinen neste on viskositeetiltaan paljon juoksevampaa kuin toinen. Tarvittaessa asennetaan suuren avautumispaineen vastaventtiili vastapaineen säilyttämiseksi käytettäessä viskositeetiltaan juoksevia nesteitä. Ks. vastaventtiililuettelo kohdasta Lisävarusteet, sivulta 29. Järjestelmän tasapainotus Annostelulaite syöttää ainetta kahden komponentin annosteluventtiiliin. Järjestelmän paine on tasapainotettava, jotta vältytään seossuhdevirheiltä virtausta avattaessa ja suljettaessa. Tasapainotus tehdään letkukokojen, sisääntuloaukkojen vastaventtiilien vastuksen ja kärkikappaleen vastusrenkaiden avulla. Kunnolla tasapainotetussa järjestelmässä on melkein yhtä suuri vastapaine mittareissa kuin nesteen virratessa ilman paikalleen asennettua sekoitinta. 2K-UL-venttiili on varustettu sisähalkaisijaltaan 1/8 ja 3/64 vastusrenkailla (32 ja 33), jotka voidaan asentaa kärkikappaleeseen järjestelmän tasapainottamiseksi. Ks. rajoittavien kovetininjektorien luettelo kohdasta Lisävarusteet, sivu 29. Letkujen valinta Annostelulaitteen ja 2K-UL-venttiilin väliset letkut on valittava huolellisesti. Monet seikat vaikuttavat letkun valintaan. 1. Nesteen yhteensopivuus: Neste ei saa heikentää letkun ydinmateriaalia tai letkuliittimiä. Kemiallisen yhteensopivuuden takia ydinmateriaalina käytetään yleisesti nailonia tai PTFEia. Jos neste on herkkä kosteuden vaikutuksille, tulee käyttää PTFE- tai Moisture-Lokletkuja. 2. Nimellispaine: Varmista, että letkujen nimellispaine on suurempi kuin järjestelmän painekapasiteetti. 3. Kokoonpuristuvuus: Letkut, erityisesti nailoniset maalausletkut, laajenevat paineen kasvaessa. Järjestelmässä tapahtuva paineen muutos saattaa muuttaa tilavuutta, mikä voi ilmetä suhdevirheenä laajan seossuhteen tapauksissa. Kokoonpuristuvat letkut vaimentavat painepiikkejä, mikä auttaa käyttäjää esim. hänen yrittäessään tehdä ainepalkoa. 4. Sisähalkaisija: Pienillä sisähalkaisijoilla saadaan suuremmat vastapaineet, pienemmät virtaukset ja pienenä pysyvät tilavuudet. Yleensä letkun sisähalkaisijat valitaan seuraavien mukaan: a. Järjestelmän painetasapaino. A -puolen painehäviö vastaan B -puolen painehäviö. b. Tilavuuden tasapaino. A:B-tilavuussuhde vastaan letkussa oleva tilavuus. c. Taipuisuus ja paino käyttäjän tai robotin kannalta. d. Kokonaispainehäviö. Painehäviön tulee olla mahdollisimman pieni yllä mainitut asiat huomioiden. 5. Pituus: Letkut pidetään yleensä niin lyhyinä kuin se on käytännössä mahdollista painehäviön ja kokoonpuristuvan tilavuuden minimoimiseksi. Pumppujärjestelmiin suositellaan 3,1 m pituutta. Järjestelmän käynnistys Kun järjestelmää täytetään nesteillä, jätä sekoitin pois, kunnes kumpikin neste virtaa vapaasti ja ilmattomana kärkikappaleesta. Tämä estää nesteitä likaamasta toisiaan, jos toisen puolen neste työntyisi toiselle puolelle

13 Järjestelmän valmistelu Sekoittimen valinta Kertakäyttöisiä sekoittimia on saatavissa sisähalkaisijaltaan 3/16-1/2 ja pituudeltaan 12 elementistä 36 elementtiin. Yleensä laajan viskositeetti- tai suhdealueen nesteille tarvitaan useampia sekoituselementtejä. Sisähalkaisijaltaan pienet sekoittimet tuottavat pienemmän virtauksen, suuremman vastapaineen ja aiheuttavat pienemmän ainehukan. Sisähalkaisijaltaan suuret sekoittimet tuottavat suuremman virtauksen, pienemmän vastapaineen ja aiheuttavat vähemmän avautumisesta ja sulkeutumisesta johtuvia suhdevirheitä. Eri sekoittimilla voi olla erilaiset takaisinimuominaisuudet. Takaisinimumäärän asetus 2K-UL-venttiilissä on kaksi takaisinimun vastusrengasta (13), joilla säädetään takaisinimun määrää. Nämä kaksi rengasta ovat venttiilin päärungon ja kärkikappaleen välissä. Kun nesteventtiili vetäytyy taaksepäin sulkeutuakseen, se saapuu vastusrenkaille, pysäyttää virtauksen ja vetää nestettä takaisin, kunnes neula saavuttaa kovametallipesänsä. Suurin takaisinimu saadaan aikaan käyttämällä kumpaakin vastusrengasta. Jonkin verran takaisinimua syntyy ilman vastusrenkaita neulojen vetäytymisen seurauksena. Kun annostellaan laajalla seossuhteella, on parasta käyttää takaisinimun vastusrengasta vain nestetilavuudeltaan suuremmalla puolella. Näin nestettä ei pääse tilavuudeltaan suuremmalta puolelta pienemmälle puolelle. Yleensä käytetään vain sen verran takaisinimua kuin kunnolliseen virtauksen katkaisuun tarvitaan. Jos takaisinimua on liikaa, sekoittimeen syntyy ilmakupla. Se voi aiheuttaa valumista tai sekoittimen ruiskutuskatkoja, kun venttiili avataan uudestaan

14 Käyttö VAARA OSIEN RIKKOUTUMISEN VAARA Vähentääksesi ylipaineistuksen riskiä, joka voi rikkoa osia ja aiheuttaa vakavan tapaturman, älä koskaan päästä venttiiliin yli 21 MPa:n (207 bar) nestepainetta tai 0,84 MPa:n (8,4 bar) ilmanpainetta. Paineenpoistotoimet VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Järjestelmän paine on poistettava käsin, jottei järjestelmä käynnisty tai ala ruiskuttaa vahingossa. Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan tapaturman. Vähennä nesteen tunkeutumisesta ihoon, nesteen roiskumisesta tai liikkuvista osista johtuvaa tapaturmavaaraa noudattamalla paineenpoistotoimia aina kun: ohjeissa kehotetaan poistamaan paine lopetat annostelun tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita asennat tai puhdistat suutinta Kädessä pidettävä sähkökytkinventtiili Varmista, että ilmansyöttöjohdot on liitetty oikein venttiilin AUKI- ja KIINNI-ilma-aukkoihin. Jotta venttiili avautuisi tai sulkeutuisi ja pysyisi avattuna tai suljettuna, AUKI- ja KIINNI-aukkoon on syötettävä vähintään 280 kpa:n (2,8 bar) ilmanpaine, ja paine on pidettävä tällä tasolla. Liipaisimen painaminen aktivoi kahvassa olevan sähkökytkimen, joka kääntää etäohjattavan magneettiventtiilin päälle ja pois päältä. Magneettiventtiili kytkeytyy päälle painamalla pistoolin liipaisinta. Magneettiventtiili kytkeytyy pois päältä vapauttamalla liipaisin. Koneeseen kiinnitettävä venttiili Varmista, että ilmansyöttöjohdot on liitetty oikein venttiilin AUKI- ja KIINNI-ilma-aukkoihin. 1. Sulje ilman tulo annosteluventtiiliin, mikäli se on mahdollista. 2. Sulje ilman tulo syöttöpumppuihin. Jotta venttiili avautuisi tai sulkeutuisi ja pysyisi avattuna tai suljettuna, AUKI- ja KIINNI-aukkoon on syötettävä vähintään 280 kpa:n (2,8 bar) ilmanpaine, ja paine on pidettävä tällä tasolla. 3. Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan järjestelmään). 4. Pidä venttiilin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä liipaisimesta paineen poistamiseksi. 5. Avaa nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan järjestelmään) ja pidä maadoitettua metalliastiaa valmiina nestettä varten. 6. Jätä nesteen tyhjennysventtiili auki, kunnes aloitat annostelun uudelleen. Jos epäilet, että annosteluneula tai letku on aivan tukossa tai ettei paine ole poistunut kokonaan yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen, löysää hyvin hitaasti letkuliitintä ja poista paine vähitellen. Löysää sitten liitin kokonaan. Nyt voit puhdistaa neulan tai letkun. Venttiilin avaaminen: 1. Johda ilmanpaine venttiilin AUKI-ilma-aukkoon, ja poista ilmanpaine venttiilin KIINNI-ilma-aukosta. 2. Venttiili pysyy auki, kun AUKI-ilma-aukossa pidetään ilmanpainetta yllä. Venttiilin sulkeminen: 1. Johda ilmanpaine venttiilin KIINNI-ilma-aukkoon, ja poista ilmanpaine venttiilin AUKI-ilma-aukosta. 2. Venttiili pysyy kiinni, kun KIINNI-ilma-aukossa pidetään ilmanpainetta yllä

15 Käyttö Kädessä pidettävä paineilmakytkinventtiili Venttiilin toiminta on sellainen, että siinä on vain kaksi toimintatilaa: joko täysin auki tai täysin kiinni. Sisäinen ilmansäätöventtiili avaa ja sulkee annosteluventtiiliä. Venttiili avautuu painamalla pistoolin liipaisinta. Venttiili sulkeutuu vapauttamalla liipaisin. Seossuhteen tarkastus Annostelulaitteesta tuleva seossuhde voidaan tarkastaa annostelemalla kahta nestettä erikseen kärkikappaleen läpi tyhjänä punnittuihin kuppeihin. Kupit voidaan sitten punnita ja painot jakaa, jolloin saadaan seossuhde painon mukaan. Säännöllistä seossuhteen tarkastusta helpottaa lisävarusteena saatava ulostuloaukon jakokappale (osanro ). Tämä lisävaruste sopii muihin kuin laajan seossuhteen venttiileihin ja se kiinnitetään mutterilla Seossuhteen tarkastuksessa saadaan tietoa kokonaisnäytteen seossuhteesta. Virtauksen avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuvat siirtymäongelmat (pehmeä kohdat) eivät ehkä näy tällaisessa seossuhteen tarkastuksessa. Oikea suhde ja sekoituslaatu voidaan parhaiten tarkastaa sekoitetun nesteen fyysisillä testeillä

16 Kunnossapito Päivittäinen sammutus Kun lopetat 2K-UL-venttiilin käytön, sekoittimen ulostuloaukko on puhdistettava ja suojattava kuivumiselta tai kiteytymiseltä. VAARA MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin. Lue MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA sivulta Irrota sekoitinputki ja hävitä se asianmukaisesti. Ennaltaehkäisevä kunnossapito Jokaisella venttiiliakselilla on rasvalla täytetty toisiotiiviste/ laakerialue. Tämä alue pitää huuhdella uudella rasvalla työjakson välein eli kahdesti kuukaudessa. Jokaisessa venttiilissä on kaksi huuhtelurasvaliitintä. Kunkin venttiilin mukana tulee pieni rasvapuristin. Venttiilin rasvaus: 1. Irrota rasvaliitin pistoolin toiselta puolelta. 2. Pumppaa rasvaa (osanro ) venttiilin läpi, kunnes kirkasta rasvaa tulee ulos toiselta puolelta. 3. Kiinnitä ulostulopuolen rasvaliitin takaisin paikalleen. HUOM: Jos käytät laajan seossuhteen venttiiliä, irrota ja puhdista ulostulosuuttimen annostelukärki. 2. Päästä venttiiliin jäänyt aine jäteastiaan kärkikappaleessa mahdollisesti sekoittuneen aineen tyhjentämiseksi. 3. Täytä kertakäyttöinen muovisuojus (osanro ) osittain öljyllä ( astia) tai rasvalla (106565, 414 g putkilo). 4. Paina muovisuojus venttiilin ulostuloaukon päälle suojaksi ilmalta ja kosteudelta

17 Vianetsintä VAARA Ennen kuin ryhdyt vianetsintätoimiin, poista paine. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia sivulta 14. ONGELMA SYY RATKAISU Venttiili ei avaudu Riittämätön ilmanpaine Kytke ilmanpaine päälle tai lisää sitä Ilma ei pääse ulos ilmasylinterin männän takaa Käytä 4-tieilmaventtiiliä, joka päästää ilman ulos Venttiili ei sulkeudu (vuotoja) Riittämätön ilmanpaine Kytke ilmanpaine päälle tai lisää sitä Ilma ei pääse ulos ilmasylinterin männän takaa Neulan ja pesän välillä on tukos Pesän ja rungon välillä on huono tiiviste tai se puuttuu Kulunut neula Käytä 4-tieilmaventtiiliä, joka päästää ilman ulos Irrota ja puhdista neula ja pesä Vaihda tiiviste (38) Vaihda neula ja pesä Normaalia suurempi vastapaine Kärkikappale on tukkeutumassa Irrota ja puhdista Sekoitetussa aineessa on pehmeitä kohtia Kärkikappale on tukkeutumassa toiselta puolelta Irrota ja puhdista Järjestelmä ei ole kunnolla tasapainossa Syntyy korkeita staattisia paineita venttiilin sulkeutuessa Tasapainota järjestelmä letkujen, vastaventtiilien ja vastusrenkaiden avulla Sammuta annostelulaitteen pumppu, kun venttiili sulkeutuu Pieni virtaama Sekoitin on kovettumassa Vaihda sekoitin Takaisinimurenkaat (13) ovat asennettuna Poista takaisinimurenkaita, jos niitä ei tarvita maksimaalista takaisinimua varten

18 Huolto Purkaminen VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia sivulta Poista kaikki ilma- ja nestepaineet. 2. Irrota venttiili järjestelmästä. 3. Irrota neljä kärkikappaleen ruuvia (37) ja vedä kärkikappale (31) pois venttiilistä. Irrota takaisinimurengas (13) ja vastusrenkaat (32 ja 33), jos niitä on. Ks. kuva 6, sivu Ruuvaa neula (27) irti reiästä 2,4 mm:n tuurnalla. Jos varsi (3) pyörii, kiinnitä se asettamalla ohjaustappi varren reikään. Irrota ruuvi tämän jälkeen. 5. Irrota pesä (25), tiivisteet (36) ja O-renkaat (14). 6. Irrota kaksi nesteosan ruuvia (23) ja poista nesteosa (26). Irrota ensiöpuolen tiivisteet (22) nesteosasta (26). 7. Vedä laakeri/voitelupesä (19) ilmasylinteristä (1). Poista laakerit (21), laakerien O-renkaat (16) ja toisiopuolen tiivisteet (20). Irrota rasvaliittimet (17 ja 18). 8. Irrota C-pidike (12) ilmasylinterin (1) takaa. Paina kahta akselia (3) ilmasylinteriin, jotta ilmasylinterin yläosa (11) irtoaa paikaltaan. Poista yläosan O-rengas. 9. Poista sisäpuolinen C-pidike (12). Paina kahta akselia (3), jotta mäntä (10) irtoaa ilmasylinteristä (1). 10. Irrota säätömutterit (8), tappi (7), O-renkaat (9) ja männän O-rengas (6) akselilta (3). 11. Irrota säätöakseli (42) akselilta (3). 12. Poista tappi (7), O-rengas (9) ja männän O-rengas (6). Ilmakytkinkahva (jos sellainen on) 1. Irrota liipaisin (59). 2. Löysää liipaisimen varmistussalvan yläpuolella olevaa kiristysruuvia. Vedä kahva (58) pois. 3. Irrota neljä kiinnitysruuvia (15). Vedä runko-osa (63) ja tiiviste (30) pois ilmasylinteristä (1). Ilmaventtiili 1. Kierrä varren ohjain (61) auki. 2. Poista liipaisimen tappi (62), O-rengas (60), puola (53), välirenkaat (54, 55), O-renkaat (50, 52) ja jousi (51). 3. Irrota holkki (56) runko-osasta (63) ruuveineen (57). 4. Irrota ruuvit (65) ja varmistuslaatat (66) ilmasylinteristä (1). Sähkökytkinkahva (jos sellainen on) 1. Katkaise virta pistoolista. 2. Kytkin, runko ja johto eivät ole korjattavissa. Vaihda nämä osat kokonaisena asennelmana. 3. Poista liipaisin (59). 4. Löysää liipaisimen varmistussalvan yläpuolella olevaa kiristysruuvia. Vedä kahva (58) pois. 5. Irrota runko-osan neljä kiinnitysruuvia (65). Vedä runko-osa (63) ja tiiviste (30) pois ilmasylinteristä (1). 6. Irrota holkki (56) runko-osasta (63) ruuveineen (57). 7. Irrota ruuvit (65) ja varmistuslaatat (66) ilmasylinteristä (1)

19 Huolto Kokoonpano Ilmasylinteri 1. Voitele akselin O-renkaat (4) ja laakerit (5) korjaussarjassa olevalla rasvalla. Laita O-renkaat ilmasylinterin (1) ja yläosan (11) syvennyksiin. Ks. kuva Paina laakerit (5) ilmasylinterin pesän ja yläosan tasalle, jolloin O-renkaat (4) jäävät väliin. 3. Voitele ja kokoa männän osat; mäntä (10), O-renkaat (9), sokka (7), mutterit (8) ja O-rengas (6) sekä ilmasylinterin akseli (3). Kiristä mutterit (8) 1,7 2,2 Nm:iin. Akseleissa (3) pitää olla jonkin verran välystä, jotta ne riippuessaan asettuvat itsestään laakeriin. 4. Voitele ilmasylinterin (1) sisäpuoli mukana toimitetulla rasvalla. Työnnä männän (10) kokoonpano ilmasylinteriin. 5. Laita C -pidike (12) paikalleen. Suuntaa pidikkeen aukko ilmakanavan kohdalle. 6. Voitele ja kokoa O-rengas (16) ilmasylinterin yläosaan (11). Työnnä yläosa (11) suoraan runkoon (1). 7. Laita ulkopuolen C -pidike (12) paikalleen. 8. Suuntaa ilman sisääntulon sekoituskammio (2) (jos sitä käytetään) kuvan mukaisesti. Aseta tiivisteiden aukot ilma-aukkojen kohdalle. Nesteosa 1. Voitele laakerit (21), O-renkaat (16) ja kuppitiivisteet (20). Laita O-renkaat (16) laakereiden päälle. Aseta tiivisteet (20) varovasti laakereiden syvennyksiin siten, että O-renkaiden huulet ovat laakeriin päin. Varo vaurioittamasta tiivisteiden huulia. 2. Työnnä laakerit (21) tiivistepää edellä laakeripesään (19). Varmista, että laakereiden sivulla olevat rasvareiät tulevat laakeripesän (19) rasva-aukkojen kohdalle. 3. Pidä laakereita (21) paikoillaan ja työnnä laakerikokoonpano akselien (3) päälle. 4. Voitele päätiivisteet (22) ja rungossa (26) oleva tila. Paina tiivisteet varovasti huulet edellä pesään. 5. Työnnä runko (26) ja tiivisteet (22) akselien (3) päälle laakeripesää vasten. 6. Asenna nestesäiliön säätöruuvi (23) käyttämällä kiinnileikkaantumisen estävää voiteluainetta (esim. Loctite 56765). Älä kiristä ruuveja vielä. 7. Aseta tiivisteet (38) ja pesät (25). Pesät ovat käännettävissä ja ne voidaan asentaa kumpaankin suuntaan. 8. Käytä Loctite Primer N 7649:ää ja Loctite TL242:ta tai 243:a tai vastaavaa ( sininen Loctite), kun asennat neulaa (27) takaisin paikalleen. Ruuvaa neula (27) paikalleen ja kiristä 1,7 2,2 Nm:iin. 9. Johda ilmanpainetta KIINNI-aukkoon, tai paineilmaliipaisimen venttiiliin, jos se on asennettuna. Siten akseli, tiiviste ja laakeri asettuvat paikoilleen. Kiristä nesteosan ruuvit (23) vuoroin ja tasaisesti 4,5 5 Nm:iin. 10. Asenna kärkikappale (31) PTFE O-renkaineen (14), ruuveineen (37) ja takaisinimurenkaineen (13), jos niitä käytetään. Takaisinimurenkaissa on sisäpuolinen viiste toisessa päässä, joka tulee kärkikappaleeseen päin. Kiristä kärkikappaleen ruuvit 1,7 2,2 Nm:iin. 11. Asenna tappi (34) ja vastusrengas (32 tai 33) jos niitä käytetään. Vastusrenkaassa (33) on O-rengas (35). 12. Venttiilin kokoamisen tai neulojen ja niiden pesien vaihtamisen jälkeen käytä venttiiliä 50 työjaksoa täydellä ilmanpaineella, jotta karkaistut neulat asettuvat kovametallipesiinsä

20 Huolto Ilmaventtiili (jos sellainen on) 1. Aseta jousi (51) runko-osaan (63). 2. Voitele ja asenna O-rengas (50) runko-osaan. 3. Asenna välirengas (55) sisäpuolinen viiste edellä runkoosaan. 4. Voitele ja asenna kaksi O-rengasta (50) ja U -välipala (54) kuvan mukaisesti. 5. Voitele ja asenna välirengas (55) sisäpuolinen viiste ulospäin, sekä O-rengas (50). 6. Voitele ja asenna O-renkaat (52) puolalle (53). Laita puola sisään nyppylä ulospäin. 7. Voitele tappi (62) ja laita se ohjaimen (61) sisään. Kierrä ohjain O-renkaineen (60) runko-osaan. Kiristä se 6,8 7,9 Nm:iin. 8. Suuntaa tiiviste (30) ilmasylinterin (1) reikien mukaan. Kiinnitä ilmaventtiilin kokoonpano sylinteriin ruuveilla (60) ja varmistuslaatoilla (66). Kiristä ruuvit tasaisesti 1,7 2,2 Nm:iin. 9. Kiinnitä holkki (56) runko-osaan (63) ruuvilla (57). Kiristä ruuvi 15,8 16,9 Nm:iin. 10. Kiinnitä kahva (58) kiristysruuvilla. 11. Kiinnitä liipaisin (59) rasvaliittimillä (18). 12. Kokeile, että liipaisimen varmistussalpa toimii kunnolla. Sähkökytkin 1. Kytkin, runko ja johto eivät ole korjattavissa. Vaihda nämä osat kokonaisena asennelmana. 2. Kytkimen, rungon ja johdon kokoonpano ei ole käyttäjän huollettavissa, vaan se on vaihdettava asennelmana

21 Huolto HUOMAUTUKSIA: Voitele rasvalla Linjaa C-pidikkeen aukko urassa olevan ilman sisääntuloreiän mukaan. Suuntaa sisääntulolohko ja tiiviste 30 kuvan mukaisesti. Tulppaa käyttämättömät sisääntuloaukot Asenna rasvaliittimet toiselle puolelle. Pumppaa rasvaa venttiilin läpi. Asenna jäljellä olevat rasvaliittimet Akselit 3 sopivat löysästi männälle ja tappiin 7, jotta ne asettuvat itsekseen tiivisteisiin Paina laakerit 5 pesän tasalle siten, että O-renkaat 4 jäävät kiinni. Tiivisteiden huulet alaspäin. Käytä Loctite Primer N 7649:ää ja Loctite TL242:ta tai 243:a tai vastaavaa ( sininen Loctite), kun asennat neulaa (27) paikalleen. Kiristä 1,7 2,2 Nm:iin Käytä kiinnileikkaantumisen estävää voiteluainetta (Loctite 56765), kun asennat nestesäiliön säätöruuveja. Kiristä 4,5 5,0 Nm:iin. Takaisinimurenkaita 13 (yksi tai molemmat) käytetään vain silloin, jos sovellus sitä vaatii Käytä vastusputkia 32 tai 33 vain silloin, jos virtauksen tasapainotus sitä vaatii. 13 Paina paikalleen joko vastusputkien kanssa tai ilman. Kuva

22 Huolto Kädessä pidettävät venttiilit Ilmaliipaisinmalli tai Sähkökytkinmalli tai Kokoonpanon huomautuksia: Kiristä 15,8 16,9 Nm:iin. Laita rasvaa O-renkaisiin. Kiristä 6,8 7,9 Nm:iin. Laita rasvaa akselille. Viiste osoittaa jouseen päin. Viiste osoittaa ulos reiästä Sähkökytkimen ja johdon kokoonpano ei ole huollettavissa, vaan se on vaihdettava asennelmana. Käyttöhuomautus: Tämä venttiili aktivoituu etäohjatun magneettiventtiilin avulla. Liipaisin aktivoi vain kahvassa olevan sähkökytkimen. AUKI - ilmaviesti tuodaan 1/8 npt (F) -aukkoon venttiilin tälle puolelle, ja KIINNI -viesti vastakkaisella puolella olevaan aukkoon Yksityiskohta ilmaliipaisinmallista

23 Muistiinpanoja

24 Osat Koneeseen kiinnitettävät venttiilit , Kaikki 965XXX-mallit Ulostuloaukon yksityiskohtia Malli Mallit ja A A Kuva

25 Osat Malli , , , , , Venttiilit, joiden kastuvat osat ovat alumiinia Viitenro Osanro Kuvaus Kpl RUNKO, ilmasylinteri SEKOITUSKAMMIO, 1 ilmansäätö AKSELI, ilmasylinteri 2 4* O-RENGAS; 010 buna-n 2 5* LAAKERI, ilmasylinteri 2 6* O-RENGAS; 222 buna-n 2 7* SOKKA 1 8* KUUSIOMUTTERI, * O-RENGAS; 006 buna-n MÄNTÄ, ilmasylinteri YLÄOSA, ilmasylinteri PIDIKE, sisäinen 1, * RENGAS, takaisinimu 2 14* O-RENGAS, 014 PTFE RUUVI, x 0, * O-RENGAS, 014 Viton RASVAHUUHTELU HUUHTELURASVALIITIN VOITELUKOTELO 1 20* U-KUPPI, uretaani/epr 2 21* LAAKERI, voitelu 2 22* U-KUPPI, Polymite/EPR RUUVI, 1/4 20 x 2, TULPPA, 1/4 npt rst 4 25* PESÄ, C2 kovametalli NESTEOSA, alumiini 1 27* NEULA, karkaistu ruostumaton 1 teräs KYLTTI, tunkeutumisvaara 1 ihoon KYLTTI, lue käyttöopas 1 30* TIIVISTE, ilmasylinteri JAKOKAPPALEEN NOKKAO- 1 SA, alumiinia. Käytetään malleissa ja JAKOKAPPALEEN NOKKAO- 1 SA, alumiinia. Käytetään malleissa JAKOKAPPALEEN NOKKAO- SA, alumiinia. Käytetään malleissa , ja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl 32* VASTUSRENGAS, 3 sisähalk. 1/8 Käytetään malleissa , ja * VASTUSRENGAS, 3 sisähalk. 3/64 Käytetään malleissa , ja * SOKKA, rst 6 Käytetään malleissa , ja * O-RENGAS, 006 EPR 3 Käytetään malleissa , ja * TIIVISTE, pesä PUTKI, keski-injektori 1 Käytetään malleissa , PUTKI, keski-injektori 1 Käytetään mallissa SUUTIN, annostelu 1 Käytetään malleissa , SOVITIN, 2,2 litran kierrejatke, RUUVI, x 38 mm TULPPA, 1/16 27 npt. Käytetään malleissa , ja Ei näy kuvassa * RASVA, 85 g putkilo RASVAPURISTIN LIITIN, huuhtelurasva 1 * Sisältyy uusintasarjaan Sisältyy nesteosan tiivistesarjaan Ohje- ja varoituskylttejä on saatavissa varaosiksi veloituksetta. Käytä kiinnileikkaantumisen estävää voiteluainetta (esim. Loctite 56765), kun asennat nestesäiliön säätöruuveja. Pohjusta neula ensin käyttämällä Loctite Primer N7649:ää ja käytä tämän jälkeen Loctite TL242:ta tai 243:a tai vastaavaa ( sininen Loctite)

26 Malli , , Venttiilit, joiden kastuvat osat ovat ruostumatonta terästä Osat Viitenro Osanro Kuvaus Kpl RUNKO, ilmasylinteri SEKOITUSKAMMIO, 1 ilmansäätö AKSELI, ilmasylinteri 2 4* O-RENGAS; 010 buna-n 2 5* LAAKERI, ilmasylinteri 2 6* O-RENGAS; 222 buna-n 2 7* SOKKA 1 8* KUUSIOMUTTERI, * O-RENGAS; 006 buna-n MÄNTÄ, ilmasylinteri YLÄOSA, ilmasylinteri PIDIKE, sisäinen 1, * RENGAS, takaisinimu 2 14* O-RENGAS, 014 PTFE RUUVI, x 0, * O-RENGAS, 014 Viton RASVAHUUHTELU HUUHTELURASVALIITIN VOITELUKOTELO 1 20* U-KUPPI, uretaani/epr 2 21* LAAKERI, voitelu 2 22* U-KUPPI, Polymite/EPR RUUVI, 1/4 20 x 2, TULPPA, 1/4 npt rst 4 25* PESÄ, C2 kovametalli NESTEOSA; ruostumaton teräs 1 27* NEULA, karkaistu ruostumaton 1 teräs KYLTTI, tunkeutumisvaara ihoon 1 Viitenro Osanro Kuvaus Kpl KYLTTI, lue käyttöopas 1 30* TIIVISTE, ilmasylinteri NOKKAOSA, sst 1 32* VASTUSRENGAS, 3 sisähalk. 1/8 33* VASTUSRENGAS, 3 sisähalk. 3/64 34* SOKKA, rst 6 35* O-RENGAS, 006 EPR 3 36* TIIVISTE, pesä RUUVI, x 38 mm 4 Ei näy kuvassa * RASVA, 85 g putkilo RASVAPURISTIN LIITIN, huuhtelurasva 1 * Sisältyy uusintasarjaan Sisältyy nesteosan tiivistesarjaan Ohje- ja varoituskylttejä on saatavissa varaosiksi veloituksetta. Käytä kiinnileikkaantumisen estävää voiteluainetta (esim. Loctite 56765), kun asennat nestesäiliön säätöruuveja. Pohjusta neula ensin käyttämällä Loctite Primer N7649:ää ja käytä tämän jälkeen Loctite TL242:ta tai 243:a tai vastaavaa ( sininen Loctite)

27 Osat Kädessä pidettävät venttiilit Ilmaliipaisinmalli tai Sähkökytkinmalli tai Huomautus: Sähkökytkimen runko, kytkin, johto ja katkaisija myydään ja huolletaan kokonaisena asennelmana. Yksityiskohta ilmaliipaisinmallista

28 Osat Paineilmaventtiilien kahvaosat Malli , ja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl Venttiili O-RENGAS, nro 905 Viton JOUSI O-RENGAS; 007 Viton PUOLA, 4-tie VÄLIPALA, u-muotoinen VÄLIPALA, ilmaventtiili HOLKKI, kahva RUUVI, 3/8 16 x 3/ KAHVA LIIPAISIN O-RENGAS, 0,5 x 0,6 Viton OHJAIN, varsi TAPPI, liipaisin RUNKO-OSA, ilmaventtiili 1 Sähkökytkinliipaisimella varustettujen venttiilien kahvaosat Malli ja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl Venttiili HOLKKI, kahva RUUVI, 3/8 16 x 3/ KAHVA LIIPAISIN KYTKIMEN KOKOONPANO RUUVI, x 0, VARMISTUSLAATTA, nro

29 Lisävarusteet Muoviputkitarvikkeet ilmaviestien liittämiseksi Putken ulkohalk. 1/8 NPT (M) suora 1/8 NPT (M) 90º kiertoliitin 5/32 1/ Putken ulkohalk. 1/4 NPT (M) suora 1/4 NPT (M) 90º kiertoliitin 5/32 1/ Sisääntuloaukkojen vastaventtiilit (käyttöpaine 20,7 MPa) Osanro Koko Kuvaus /4 NPT (M x M) 3/8 NPT (M x M) 3/8 NPT (M x M) 3/8 NPT (M x M) 303 RST ja lautasessa PTFE O-rengas (avautumispaine 0,013 MPa). 303 RST ja lautasessa PTFE O-rengas (avautumispaine 0,013 MPa). Hiiliteräksinen kovametallipesä (avautumispaine 0,34 MPa). Hiiliteräksinen kovametallipesä (avautumispaine 0,69 MPa). Kovetininjektorit Kovetininjektorit ovat vastusvastaventtiileitä, joilla usein muodostetaan vastapaine 2K-UL-venttiiliin menevään kovetinpuolen sisääntuloaukkoon. Kovetininjektoreilla myös tasapainotetaan paineita ja virtausta laajan seossuhteen ja matalan viskositeetin kovetinsovelluksissa. Injektorin nro Koko Reiän halk. Neulan halk. Tyypillinen viskositeetti Yleisesti käytetty tiivistysaine* #125 0,125 0, cps Polysulfidi #35 0,110 0, cps Silikoni #40 0,098 0, cps Uretaani #42 0,0935 0, cps Uretaani *Laajan seossuhteen sovellukset 8:1-13:1 tilavuuden mukaan. **Injektoreissa on nokka ja ne on kierrettävä 1/4 npt(f) sisäkierteellä varustettuun liittimeen. Sisääntuloaukko on 1/4npt(f). Ilmaviestijohtojen muoviputki Osanro Kuvaus /32 ulkohalk. nailon /4 ulkohalk. nailon Ilmaviestijohtojen lisävarusteet pikapurkuventtiili 1/8 npt(f) sisääntulo ja ulostulo, 1/4 npt(f) poisto Käytetään nopeuttamaan 2K Ultra Lite-venttiilin avautumistai sulkeutumistoimintoa (lukuun ottamatta pneumattista pistoolin kahvaa) Pumpun säätöventtiili 1/2 npt (f) aukot, 1/8 npt(f) säätöaukko Ilman esiohjauksella varustettu 3-tieilmaventtiili kytkee ilmakäyttöisen annostelupumpun päälle käsipistoolin antamalla viestillä. Magneettiventtiilit 4-tieilmaventtiilit käyttävät 2K Ultra-Lite-venttiiliä , 24 V dc DIN-pistoke Ruuviliittimin yllä mainituille magneettiventtiileille , 24 V dc etäohjattu magneettiventtiili 1/8 npt(f) ilma-aukko

30 Lisävarusteet Kertakäyttöiset sekoittimet Koko Osanro (elem.) Osanro (elem.) Osanro (elem.) Osanro (elem.) (16) (24) (32) 3/16 sisähalk. 0,30 ulkohalk. 1/4 sisähalk. 3/8 ulkohalk. 3/8 sisähalk. 1/2 ulkohalk. 1/2 sisähalk. 5/8 ulkohalk (16) (18) (24) (24) (24) (32) (30) (30) (36) Vastamutteri (muovimutteri kiinnittää kertakäyttöisen sekoittimen venttiiliin) Kuvaus Sopii ulkohalk. enint. 3/8 sekoittimiin Sopii ulkohalk. 1/2 sekoittimeen Sopii ulkohalk. 5/8 sekoittimeen Osanumero Sekoittimen suojat (vaihda sekoittimen vastamutterit) Koko 1/2 ulkohalk. sopii 3/8 ulkohalk. 5/8 ulkohalk. sopii 1/2 ulkohalk. Sopii ulkohalk. 5/8 sekoittimeen Vaipan osanro Sopii sekoittimeen osanro Vaipan osanro Sopii sekoittimeen osanro Vaipan osanro Sopii sekoittimeen osanro Kärkikappaleen vastusrenkaat Koko 1/8 sisähalk. 3/64 sisähalk. Osanumero :ssä käytetään O-rengasta Lyhyen iskun välirengas Tämä välirengas voidaan lisätä venttiilissä olevan ilmamännän alle rajoittamaan nesteneulojen avautuvaa työntöliikettä. Se vähentää ainesyöksyn määrää venttiilin avautuessa ja vähentää mahdollisen takaisinimun määrää. Käytetään annosteltaessa läpimitaltaan pieniä palkoja hitaalla virtauksella Yösuojus Muovisuojus kärkikappaleen ulostuloaukon peittämiseksi, kun venttiili ei ole käytössä. Kertakäyttöinen Huuhteluaukolla varustettu kärkikappale Siinä on 1/4 npt(f) huuhteluaukko muita kuin laajan seossuhteen venttiileitä varten ulostuloaukon sovitin seossuhteen tarkastusta varten Käytetään muissa kuin laajan seossuhteen venttiileissä. Se jakaa virtauksen erillisiin kuppeihin. Siinä käytetään sekoittimen kiinnitysmutteria

31 Lisävarusteet Päänesteneulan vaihtoehtoiset tiivisteet (22) Osanro Kuvaus Vahvistettu PTFE U-kuppi ja levitin 302 ruostumattomasta teräksestä Muunnossarjat Pneumaattinen 4-tieventtiili sekä runko, kahva ja liipaisin ja muut tarvittavat osat koneeseen kiinnitetyn venttiilin muuntamiseksi kädessä pidettäväksi venttiiliksi Sähkökytkimellä varustettu kahvasarja koneeseen kiinnitetyn venttiilin muuntamiseksi kädessä pidettäväksi venttiiliksi Tiivistesarja nesteosaan vaihtoehtoisine PTFEtiivisteineen Täydellinen uusintasarja vaihtoehtoisine PTFEtiivisteineen

32 Tekniset tiedot Nimike Suurin nestepaine Sylinterin suurin ilmanpaine Ilman sisääntuloaukot (auki- ja kiinni-aukot) Nesteen sisääntuloaukko Nesteen ulostuloaukko Nesteen viskositeettialue Nesteosan tiivistys Erillinen ilmasylinteri Paino Kastuvat osat Alumiiniventtiili Ruostumaton teräsventtiili Kahvasarja Alumiiniventtiili Ruostumaton teräsventtiili Ankaraan rasitukseen joutuvat osat Akseli Takaisinimuneula Pesä Akselitiiviste, vakio Akselitiiviste, vaihtoehtoinen Tiedot 20,7 MPa (209 bar) 0,84 MPa (8,4 bar) 1/8 npt(f) 1/4 npt(f) 7/8 14 Bell-ulostulo 20 cps - 1 miljoonaa cps Eristyskammiossa Zerk-liittimet ja kaksoistiivisteet. 2-toiminen, Buna-N O-renkaat 0,65 kg 0,94 kg 0,35 kg alumiini, 303 ruostumaton teräs, 17 4 ph ruostumaton teräs, C2 kovametalli, kovakromi, eteenipropeeni, Parker Polymite, PTFE 303 ruostumaton teräs, 440 C ruostumaton teräs, C2 kovametalli, kovakromi, eteenipropeeni, Parker Polymite, PTFE Kovakromaus 303 ruostumattoman teräksen päällä Karkaistu 440 C ruostumaton teräs Käännettävät sisäosat C2-kovametallista Tiheä Parker Polymyte PTFE

33 Mitat

34 Gracon normaali takuu Graco takaa, että kaikki tässä asiakirjassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden (1) vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia. Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista toimintahäiriötä, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on esitetty yllä. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilötai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Tällaisiin osiin, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa. Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. FOR GRACO CANADA CUSTOMERS The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées. Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja. Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin USA:n myyntipisteet: Minneapolis, MN; Plymouth. Ulkomaiset toimistot: Belgia; Kiina; Japani; Korea GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: PAINETTU BELGIASSA /01

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEINEN NESTEPUTKI Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet 308B Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 0867B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Pienen ilmamäärän ilmansäätimet Suurin tuloilman

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Sekoittimet Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar) 306565B H-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Integroidut ilmanohjausmoduulit

Integroidut ilmanohjausmoduulit Käyttöohje osat Integroidut ilmanohjausmoduulit 3A0084H FI Integroidut ilmanohjaimet käytettäviksi yhdessä NXT -ilmamoottoreiden kanssa, mallit 2200, 3400 ja 6500. Vain ammattikäyttöön. 00 psi (0,69 MPa,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KAKSITOIMISET Falcon ja Falcon II Ilmamoottorit 308995B E-versio Osanro 4504, sarja C Falcon-ilmamoottori Ilman suurin sisääntulopaine,0 MPa (0 bar) Osanro 4505, sarja C Falcon

Lisätiedot

President -ilmamoottorit

President -ilmamoottorit Käyttöohjeet Osaluettelo President-ilmamoottorit Käytetään Gracon nesteenkäsittelypumpuissa. 306982B AF-versio Katso suurin käyttöpaine pumpun käyttöoppaasta. Malli 205647, L-sarja Putkistokiinnitys, keskipaineinen

Lisätiedot

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7)

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7) Käyttöohjeet RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT Mäntäpumput Osanro 222012, C-sarja (#2) Suurin käyttöpaine 34,5 MPa (345 bar) 357,4 mm tehokas tilavuusala 307944B W-versio Osanro 222015, B-sarja (#5) Suurin

Lisätiedot

Ilmakäyttöinen kalvopumppu

Ilmakäyttöinen kalvopumppu Käyttöohjeet Ilmakäyttöinen kalvopumppu 3A950ZAD Nesteidensiirtosovelluksiin. Vain ammattikäyttöön. Vain tähdellä (*) merkityt mallit on hyväksytty käyttöön eurooppalaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Käyttöohje osat : PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 bar) Osanro. 33500 alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro.

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Käyttöohjeet Osaluettelo Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308996B A-versio RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö...

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö... Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ RASKAASEEN KÄYTTÖÖN Tynnyrisekoitin Suurin ilmanottopaine: 0,7 MPa (7 baaria) 308609B G-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli Käyttöohje osat AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli 33062P FI Tavalliset, HVLP- ja yhteensopivat pistoolit teollisiin erikoiskäyttökohteisiin. Vain ammattikäyttöön. Nesteen enimmäistulopaine 0,7

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput

Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Käyttöohjeet Osaluettelo ASETAALI JA POLYPROPEENI Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,7 MPa (7 baaria) 308553B AB-versio

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet Työsylinteri Yleistä Työsylinteri on rengasmainen hydraulisylinteri, joka on sijoitettu kytkimen koteloon kytkinakselin ympärille. Työsylinteri muodostuu ulkopuolella olevasta

Lisätiedot

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ 308 368B A-versio ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS Paineilmakäyttöiset Husky 50 kalvopumput

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B Rev. A KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 00 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Ohjeet - Osat 3A2101ZAB Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Käytetään syttymättömän vaahdon ja polyurean kanssa. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää räjähdysherkissä

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Delta Spray XT -pistooli

Delta Spray XT -pistooli Käyttöohje osat Delta Spray XT -pistooli 310783B Paine-, imu- ja yläsäiliösyöttöiset ilmaruiskutuspistoolit, suuren ilmamäärän matalapaineiset ruiskutuspistoolit ja yhteensopivat pistoolit. Nesteen suurin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli Käyttöohjeet osaluettelo Manuaalinen ilma-avusteinen sähköstaattinen PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli 309295B G-versio Suurin ilman sisääntulopaine: 0,7 MPa (7 bar) Suurin nestepaine: 2 MPa (20 bar) Tärkeitä

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31414350 Versio 1.0 Osa nro 31359397 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378302 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot