Käyttöohje osat B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu"

Transkriptio

1 Käyttöohje osat : PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 bar) Osanro alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu, sarja A, npt-kierteet Osanro alumiinipumppu, sarja A, BSPP-kierteet Osanro ruostumaton teräs, sarja A, BSPP-kierteet Yhdysvaltain ja ulkomaiset patentit haussa B Ver. N Lue varoitukset ja ohjeet. Katso sisällysluettelo sivulla. Kuvassa osa nro ti09a TAATTUA LAATUA. JOHTAVAA TEKNOLOGIAA. GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium COPYRIGHT 00, GRACO INC.

2 Sisällysluettelo Turvallisuusvaroituksia Asennus Käyttö Kunnossapito Vianetsintä Huolto Irrota nestekansi ja sivukannet Pallovastaventtiilin korjaus Kalvon korjaus Ilmaventtiilin korjaus Akselin korjaus Osat Tekniset tiedot Mitat Gracon normaali takuu Varoitussymboli Merkit VAARA Tämä merkki tarkoittaa vakavan tapaturman vaaraa tai hengenvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta. Varoituksen merkki VAROITUS Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta

3 LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA VAARA KÄYTTÖOHJEET Laitteen väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon tai käynnistymään odottamatta ja johtaa vakavaan tapaturmaan. Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä. Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys jälleenmyyjään. Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita. Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin käyttöpaine on 0,8 MPa (8 baaria) suurimmalla tuloilman paineella, joka on 0,8 MPa (8 baaria). Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat yhteen laitteen kastuvien osien kanssa. Tutustu kaikkien laitekäsikirjojen Tekniset tiedot -osuuteen. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitusohjeet. Vain alumiinipumput: Älä koskaan käytä,,-trikloorietaania, metyleenikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai tällaisia liuottimia sisältäviä nesteitä alumiinisessa paineastiassa. Niiden käyttö voi johtaa kemialliseen reaktioon ja mahdollisesti räjähdykseen. Älä vedä laitteita letkuista. Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä kulmista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä jätä Graco-letkuja alttiiksi lämpötiloille, jotka ovat yli 8C tai alle 40C. Pidä kuulosuojaimia tätä laitetta käytettäessä. Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä

4 VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Sopimaton maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa tulipaloon tai räjähdykseen ja vakavaan tapaturmaan. Maadoita laite. Katso Maadoitus sivulta 7. Jos havaitset staattista kipinöintiä tai tunnet sähköiskun laitteen käytön aikana, lopeta pumppaus välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on löydetty ja korjattu. Järjestä raittiin ilman tuuletus, jottei pumpattavista liuottimista tai nesteistä keräänny syttyviä höyryjä. Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista. Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta. Älä tupakoi ruiskutusalueella. Älä käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella laitteen käytön aikana tai jos ilmassa on höyryjä. Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella

5 VAARA PAINEISTETUN NESTEEN AIHEUTTAMA VAARA Pistoolista ruiskuava neste, letkuvuodot tai rikkoutuneet osat voivat roiskuttaa nestettä silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan tapaturman. Älä yritä pysäyttää tai torjua vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä. Noudata luvussa Paineenpoistotoimia sivu annettuja ohjeita ennen laitteiden puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Kiristä kaikki nesteliitokset aina ennen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai löystyneet osat välittömästi. Pysyvästi yhteen liitettyjä letkuja ei voida korjata. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA Vaaralliset nesteet tai myrkylliset höyryt voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle, tai jos niitä joutuu ruoansulatus- tai hengityselimiin. Perehdy käytettävän nesteen erityisvaaroihin. Lue nesteen valmistajan varoitukset. Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste noudattamalla kaikkia asiaankuuluvia ohjeita. Käytä asianmukaista suojavaatetusta, suojakäsineitä sekä silmä- ja hengityssuojaimia. Jos kalvo rikkoutuu, nestettä pääsee ulos poistoilman mukana

6 Asennus Yleistietoja Kuvassa näkyy tyypillinen seinään kiinnitetty HLVP-ruisku. Asennus on vain viitteellinen järjestelmäkomponenttien valintaa ja asennusta varten. Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään tai Gracon tekniseen neuvontaan kun haluat apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun. Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi. Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta kaikissa ulkokierteissä. Kiristä kaikki liitokset tiukasti ilma- tai nestevuotojen välttämiseksi. HUOM: NPT-kierteiden ollessa kyseessä kiristä aina 3 lisäkierrosta sormitiukkuuden lisäksi. Sulkeissa olevat viitenumerot ja -kirjaimet viittaavat kuvien kuvateksteihin ja sivuilla 3 oleviin osaluetteloihin. Jos käytössä on ruiskutusjärjestelmä, tuuleta ruiskutuskaappi. Kierteisten kiinnittimien kiristys ennen ensimmäistä käyttökertaa VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Estääksesi myrkyllisten tai syttyvien höyryjen vaaralliset pitoisuudet ruiskuta ainoastaan kunnolla tuuletetussa kaapissa. Älä koskaan käytä ruiskutuspistoolia, elleivät puhaltimet ole käynnissä. Tutustu poistoilman nopeuksia koskeviin määräyksiin ja noudata niitä. VAARA MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA Vaaralliset nesteet tai myrkylliset höyryt voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman hengitettynä tai nieltynä, tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.. Lue MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA sivulta 5.. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat yhteen laitteen kastuvien osien kanssa. Tutustu kaikkien laitekäsikirjojen Tekniset tiedot -osuuteen. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitusohjeet. Pumpun asennus Asenna pumppu hyvin ilmastoituun paikkaan, jossa käyttäjällä on pumpun kaikilla puolilla riittävästi vapaata tilaa pumpun käyttämiseksi ja huoltamiseksi. Katso kiristysmomentit kohdasta Huolto. Kun pumppu on purettu pakkauksestaan ja ennen kuin sitä käytetään ensimmäistä kertaa, tarkista ja kiristä kaikki ulkoiset kiinnittimet. Varmista, että kiinnitys kestää pumpun, letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön aiheuttaman rasituksen. Pumppu voidaan kiinnittää paikoilleen pysty- tai vaaka-asentoon. Varmista, että pumppu on suorassa joka suuntaan. Kiristä kaikki kiinnittimet ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen uudelleen. Yleisohjeena on suositeltavaa kiristää kiinnittimet kahden kuukauden välein. Graco voi toimittaa välineet pumpun kiinnittämiseksi seinään, astiaan, telineeseen tai siirrettävään kärryyn. Mikäli haluat käyttää muunlaisia kiinnityksiä, varmista, että pumppu on kunnolla kiinnitetty. Pumpussa on kaksi kiinnitysreikää 9 mm:n ruuveja varten. Katso mittapiirustus sivulla

7 Asennus Maadoitus VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Tämä pumppu on maadoitettava. Maadoita järjestelmä alla esitetyllä tavalla ennen pumpun käyttämistä. Lue myös kohta TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta Y Staattisen kipinöintivaaran vähentämiseksi pumppu ja kaikki muut pumppausalueella käytettävät tai sijaitsevat laitteet on maadoitettava. Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä. Kuva ti030a Maadoita tämä laite kokonaisuudessaan: Ilma- ja nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia letkuja. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia. Pumppu: Kiinnitä maadoitusjohdin (Y) pumpun maadoitusliittimeen (35) ja kiinnitä ruuvilla kuvan mukaisesti. Yhdistä maadoitusjohtimen liitin maahan. Maadoitusjohtimen ja liittimen osanumero Liuotinastiat huuhtelun aikana: noudata paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita. Älä aseta astiaa johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoitusyhteyden. Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä

8 Asennus Ilmajohto VAARA Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä pääilmaventtiili (B), jolla poistetaan tämän venttiilin ja pumpun väliin jäänyt ilma. Ks. kuva. Väliin jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta, mikä voi johtaa vakavaan tapaturmaan, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, liikkuvien osien aiheuttamat tapaturmat tai vaarallisten nesteiden päästöt.. Asenna ilmajohdon lisävarusteet kuvan mukaisesti. Kiinnitä nämä lisävarusteet seinälle tai kannattimelle. Varmista, että lisävarusteille ilmaa syöttävä ilmajohto on sähköä johtava. a. Nestepainetta voidaan säädellä kahdella eri tavalla, joko säätelemällä pumppuun menevän ilman määrää ilmasäätimellä (F) tai pumpusta tulevan nesteen määrää nestesäätimellä (H). b. Paikallista toinen tyhjentävistä ilman pääventtiileistä (B), joka on lähellä pumppua, ja poista sen avulla sisään jäänyt ilma. Katso vasemmalla olevaa VAARAohjetta. Paikallista toinen ilman pääventtiili (E), joka on ennen kaikkia ilmajohdon lisävarusteita, ja katkaise sillä lisävarusteiden ilmansaanti puhdistuksen ja korjauksen ajaksi. c. Asenna ilmajohtoon suodatin (D) lian, kosteuden ja öljyn poistamiseksi paineilmasyötöstä.. Ilmaventtiiliä ei tarvitse voidella. 3. Asenna sähköä johtava, taipuisa ilmaletku (C) lisävarusteiden ja pumpun ilmantuloaukon (T) välille. Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 6,3 mm (/4 ) ilmaletkua. Ruuvaa ilmajohdon pikaliitin (V) ilmaletkun päähän ja ruuvaa vastaliitin tiukasti pumpun ilmanottoon. Älä yhdistä vielä pikaliitintä vastaliittimeen

9 Asennus Kuvassa HLVP-ruisku kiinnitettynä seinään SELITE A TRITON 308-pumppu B Tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan pumpulle) C Ilmansyöttöjohto D Ilmansuodatin E Ilmajohdon sulkuventtiili F Pumpun ilmansäädin G Pistoolin ilmasäädin (käytetään vain ruiskujärjestelmissä) H Nestepaineen säädin (käytetään vain ruiskujärjestelmissä) J Tyhjennys-/kiertoventtiili K Tyhjennysputki L Imuputki M Pumpun nesteen sisääntuloaukko N Pumpun nesteen poistoaukko P Nesteletku (kuvassa liitettynä ruiskujärjestelmässä olevaan pistooliin) R Pistoolin ilmaletku (käytetään vain ruiskujärjestelmissä) S Ruiskupistooli (käytetään vain ruiskujärjestelmissä) T Pumpun ilman sisääntuloaukko U Sekoitin (käytetään vain ruiskujärjestelmissä) V Ilmajohdon pikaliitin Y Maadoitusjohto E B V C D H J Y R L P S U Y J H K N K ti00a G T F M A B L ti007a Kuva

10 Asennus Nesteen imujohto Kierrä imuputki (L) tiukasti pumpun tuloaukkoon (M). Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta liitoksiin, jottei ilmaa pääse ainejohtoon. VAROITUS Eräissä järjestelmissä saatetaan joutua asentamaan paineenpoistoventtiili pumpun ulostuloaukkoon ylipaineistuksen sekä pumpun tai letkun rikkoutumisen estämiseksi. Älä syötä painetta tähän pumppuun. Katso suurinta imukorkeutta (kuiva ja märkä) teknisistä tiedoista sivulta 4. Estä nesteen sakkautuminen käyttämällä sekoitinta (U). Saatavissa on sekoitinsarja, (lisävaruste) osanro Nesteen lämpölaajeneminen ulostulolinjassa saattaa aiheuttaa ylipaineen. Tämä voi tapahtua käytettäessä auringonpaisteelle tai ympäristön kuumuudelle alttiina olevia pitkiä nestelinjoja tai pumpattaessa ainetta kylmästä tilasta lämpimään (esimerkiksi maanalaisesta säiliöstä). Ylipaine voi syntyä myös silloin, jos pumpulla syötetään nestettä mäntäpumppuun, ja mäntäpumpun imuventtiili ei sulkeudu, jolloin neste iskee takaisin ulostulolinjaan. Käytä sähköä johtavia nesteletkuja (P). Ruuvaa nesteliitin tiukasti pumpun ulostuloaukkoon (N). Nesteen ulostulojohto Asenna nestesäädin (H) pumpun ulostuloaukkoon nestepaineen säätöä varten, jos se on tarpeen. Toinen paineensäätötapa on esitelty kappaleessa ilmajohto, kohdassa a. VAARA Järjestelmään tarvitaan nesteen poistoventtiili (J) poistamaan paine letkusta, jos se tukkeutuu. Ks. kuva. Poistoventtiili vähentää vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, tai altistuminen vaarallisille nesteille painetta poistettaessa. Asenna venttiili lähelle pumpun ulostuloaukkoa. Halutessasi käyttää venttiiliä kierrätysventtiilinä, kytke letku (K) venttiilin ja astian välille. Asenna nesteen poistoventtiili (J) lähelle nesteen ulostuloaukkoa. Katso vasemmalla olevaa VAARAohjetta. Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa Pumppu on testattu vedessä. Jos vettä ei haluta pumpattavan nesteen sekaan, huuhtele pumppu perusteellisesti sopivalla liuottimella. Noudata ohjeita, joita on annettu kohdassa Pumpun käynnistys ja säätö sivulla

11 Käyttö Paineenpoistotoimet VAARA Järjestelmä pysyy paineistettuna, kunnes paine poistetaan käsin. Vähennä paineistetun nesteen, pistoolista vahingossa tulevan ruiskun tai nesteen roiskumisen aiheuttamaa vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla näitä toimia aina kun lopetat ruiskutuksen ohjeissa kehotetaan poistamaan paine tarkastat tai huollat jotakin järjestelmän laitetta asennat, puhdistat tai vaihdat ruiskutussuuttimia. Sulje ilman sulkuventtiili (B).. Jos käytössä on ruiskujärjestelmä, poista paine pitämällä pistoolia (S) tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vetämällä liipasimesta. 3. Aseta tyhjennysputki (K) jäteastiaan. Avaa tyhjennys-/ kierrätys venttiili (J) jolloin järjestelmään jäänyt nestepaine poistuu. Pumpun käynnistys ja säätö. Lue kohta Myrkyllisten nesteiden vaara sivulta Tarkasta, että kaikki liittimet ovat tiiviit. Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta kaikissa ulkokierteissä. Kiristä nesteen imu- ja poistoliittimet tiukkaan. Älä kiristä pumpun liittimiä liikaa. HUOM: Ennen pumpun käyttöä, kiristä nestekannen ruuvit (38) uudelleen 3,6 N.m:n tiukkuuteen. 5. Laita imuputki (L, jos sellaista käytetään) pumpattavaan nesteeseen. 6. Aseta nesteletkun (P) pää säiliöön. 7. Sulje nesteen poisto-/kierrätysventtiili (J). 8. Sulje pumpun ilmansäädin (F). Avaa kaikki ilman pääventtiilit (B, E). 9. Jos nesteletkussa on ruiskutuslaite, pidä sitä avoinna samalla kun jatkat seuraavaan kohtaan. Avaa hitaasti ilmansäädintä (F), kunnes pumppu alkaa käydä. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on poistunut linjoista ja pumppu on täyttynyt nesteellä. Jos olet huuhtelemassa, käytä pumppua riittävän pitkään, jotta pumppu ja letkut puhdistuvat perusteellisesti. Sulje ilmansäädin. Poista imuputki liuotinaineesta ja aseta se pumpattavaan nesteeseen.. 3. Noudata yllä esitettyjä paineenpoistotoimia ennen pumpun nostamista. Varmista, että pumppu on maadoitettu kunnolla. Lue kohta Tulipalon ja räjähdyksen vaara sivulta 4. Pumpun sammutus VAARA Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata vasemmalla olevia Paineenpoistotoimia. Huuhtele pumppu ja poista paine työvuoron päätteeksi

12 Kunnossapito Kierreliitosten kiristys Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda ne tarvittaessa. Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti eikä niissä ole vuotoja. HUOM: Kiristä nestekannen ruuvit (38) säännöllisin välein 3,6 N.m:n kireyteen. Puhdistus Puhdista laitteiston ulkopinta päivittäin pehmeällä kankaalla ja sopivalla liuottimella. Puhdista imuputki (L) ja sisääntulosiivilä päivittäin sopivalla liuottimella. Puhdista pääilmajohdon ilmansuodatin (D) vähintään kerran viikossa. Säilytys Huuhtele aina pumppu ennen varastointia ja poista siitä paine. Ennaltaehkäisevä kunnossapito Laadi ennaltaehkäisevän kunnossapidon aikataulu, joka perustuu pumpun aikaisempiin huoltoihin. Tämä on erityisen tärkeää kalvon rikkoutumisesta johtuvien vuotojen estämiseksi. Vianetsintä VAARA Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta.. Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.. Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen pumpun purkamista. ONGELMA SYY RATKAISU Pumppu ei toimi. Ilmaletkun venttiili on kiinni. Avaa venttiili. Ilmansyöttö on riittämätön tai ilmajohto on tukkeutunut tai ahtautunut. Pumppu, ilmajohto tai ruiskutuspistooli tukkeutunut. Pumpun ilmaventtiili juuttunut tai vaurioitunut. Lisää ilmanpainetta. Älä ylitä suurinta ilman tulopainetta. Avaa tai puhdista ilmajohto. Puhdista ilmajohto. Puhdista, huolla. Huuhtele säännöllisesti. Älä päästä nestettä kerääntymään pumppuun tai johtoihin. Pura ilmaventtiili ja puhdista se. Vaihda kuluneet osat. Katso sivu 8. Käytä suodatettua ilmaa. Kalvo vaurioitunut. Vaihda kalvot. Katso sivu 7. Ilmaventtiilin levy on asennettu väärin. Kohdista levy keskikotelon kanssa. Katso sivu

13 Vianetsintä ONGELMA SYY RATKAISU Pumppu käy jähmeästi. Vaunun akselin o-renkaat kuluneet tai Huolla ilmaventtiili. Katso sivu 8. vaurioituneet. Pumppu käy epätasaisesti. Imujohto tai tulosiivilä tukkeutunut. Selvitä. Takertelevat tai vuotavat kuulaventtiilit. Pura ja puhdista kuulaventtiilit. Vaihda kuluneet osat. Katso sivu 6. Pumppu käy liian hitaasti. Neste on loppunut. Täytä nestesäiliö ja esitäytä pumppu. Pumppu käy, vaikka ilmantarvetta ei ole, tai se ei pidä painetta pysähtyneenä. Kuluneet kuulaventtiilit. Pura ja puhdista kuulaventtiilit. Vaihda kuluneet osat. Katso sivu 6. Kuultavissa oleva ilmavuoto. Ilmaventtiilin kuppi tai levy kulunut. Huolla ilmaventtiili. Katso sivu 8. Ilmaa pääsee kiinnitysrei istä. Nestekannet on kiinnitetty väärin. Kohdista nestekansien kiinnitysreiät keskikotelon kiinnitysreikien kanssa. Katso sivu 4. Nestettä poistoilmassa. Kalvo vaurioitunut. Vaihda kalvot. Katso sivu 7. Nesteessä on ilmakuplia. Imujohto löysällä. Kiristä. Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta kaikissa ulkokierteissä. Huono pintakäsittely tai epäsäännöllinen ruiskutuskuvio. Kalvo vaurioitunut. Vaihda kalvot. Katso sivu 7. Pistoolin nesteen- tai ilmanpaine väärä. Neste on liian ohutta tai paksua. Likainen, kulunut tai vaurioitunut ruiskutuspistooli. Neste sakkautuu. Katso pistoolin käyttöoppaasta; tarkista nesteen valmistajan suositukset. Käytä nestesäädintä. Säädä nesteen viskositeettia; tarkista nesteen valmistajan suositukset. Huolla pistooli. Käytä sekoitinta. Tilaa sekoitinsarja, osanro

14 Huolto Irrota neste- ja sivukannet Tarvittavat työkalut Momenttiavain,5 mm:n kuusiokoloavain 6 mm:n kuusiokoloavain Jakoavain Purkaminen VAARA Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta.. Poista paine.. Irrota letkut ja maadoitusjohto. 3. Irrota pumppu kiinnityksestään. VAROITUS Huolehdi, etteivät kuulaventtiilit putoa paikoiltaan irrottaessasi nestekansia (3). 4. Irrota kuusi ruuvia (38) ja päällyskansi (3) keskikotelosta (). Irrota kuulaventtiilien tiivisteet (4). Irrota alakansi ja tiivisteet. HUOM: Vaihda kuulaventtiilien tiivisteet (4) aina kun irrotat nestekannet (3). Nämä tiivisteet kuuluvat neljään korjaussarjaan. HUOM: Suorita vaihe 5 vain mikäli huollat ilmaventtiiliä tai kalvoakselia. 5. Irrota kaksi ruuvia (39) ja irrota sivukansi (3) ja huopavaimennin (9)

15 Huolto Irrota neste- ja sivukannet (jatkuu) Kokoonpano. Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda osat tarvittaessa.. Asenna huopavaimennin (9) ja sivukansi (3) tarpeen vaatiessa uudelleen paikalleen. Kiristä ruuvit (39) 3, N.m:n tiukkuuteen. 3. Asenna uudet kuulaventtiilien tiivisteet (4). Kohdista 3 3 3, N.m ,6 N.m 4 Vaihda tiivisteet aina kun irrotat kannen (3). H 4. Asenna nestekannet (3) kotelolle (). Kohdista nestekansien kiinnitysreiät (H) kotelon kiinnitysreikiin. Kiinnitä ruuvit (38) löysästi, kiristä sen jälkeen ristikkäin ja tasaisesti 3,6 N.m:n tiukkuuteen. 5. Asenna pumppu takaisin kiinnitykseensä. 6. Kytke maadoitusjohto ja letkut H 39 3, 9 H 3 Kuva ti03a

16 Huolto Kuulaventtiilin korjaus Tarvittavat työkalut O-rengaspuikko Purkaminen HUOM: Saatavissa on kuulaventtiilin korjaussarja Sarjaan sisältyvät osat on merkitty kaksoisristillä, esimerkiksi (). Saat parhaat tulokset käyttämällä kaikki pakkauksen osat.. Irrota nestekannet. Katso sivu 4.. Irrota poisto- ja tuloaukon kuulaventtiilit. Huomaa, että tuloaukon venttiilin osien järjestys on erilainen kuin poistoaukon venttiilin osien. Katso kuva 4. HUOM: Jos sisääntuloaukon istukat (6) on vaikea irrottaa, työnnä ne ulos vastakkaiselta puolelta kuparitangon ja vasaran avulla. 3. Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda osat tarvittaessa. Kokoonpano. Asenna tulo- ja poistoputkien kuulaventtiilit toiselle puolelle pumppua. Tulo- ja poistoputkien kuulaventtiilit asennetaan eri tavoin. Asenna osat juuri siten kuin kuvassa 4 on osoitettu.. Asenna toinen kansi (3) löysästi paikalleen, jotteivät kuulaventtiilit pääse putoamaan paikoiltaan. Katso sivu Käännä pumppu ympäri ja asenna kuulaventtiilit vastakkaiselle puolelle täsmälleen kuvan osoittamalla tavalla. 4. Asenna nestekannet takaisin paikoilleen. Katso sivu ,6 N.m Kohdista Tuloletkun kuulaventtiilit Poistoletkun kuulaventtiilit Kuva ti03a

17 Huolto Kalvon korjaus Tarvittavat työkalut M8-pultti M8 -kuusiomutteri Jakoavain tai ruuvipuristin HUOM: Saatavissa on kalvon korjaussarja Sarjaan sisältyvät osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (6*). Saat parhaat tulokset vaihtamalla molemmat kalvot.. Irrota nestekannet. Katso sivu 4. VAARA Käytä käsineitä kalvoja irrottaessasi välttääksesi haavojen syntymisen käsiisi.. Irrota toinen kalvo (6) akselilta (5) käsin. Katso kuva Kierrä M8-kuusiomutteri (A) M8-pultille. Kierrä pultti akseliin (5), kunnes se pohjaa. Lukitse akseli kiertämällä mutterin kiinni akseliin. 4. Pidä mutteri paikallaan jakoavaimella tai ruuvipuristimessa, jottei akseli pääse pyörimään. Irrota toinen kalvo (6) käsin. HUOM: Mikäli et saa irrotetuksi toista kalvoa, katso ohjeet kohdasta Akselin purkaminen korjattaessa sivulla 0. Kokoonpano. Kierrä uudet kalvot (6*) akselille (5) käsitiukkuuteen.. Vaihda kuulaventtiilien tiivisteet (4) korjaussarjassa oleviin uusiin tiivisteisiin. 3. Asenna nestekannet takaisin paikoilleen. Katso sivu ,6 N.m 3 3 Kohdista Estä akselin pyöriminen M8-pultin ja mutterin avulla. 6* 5 *4 4* A 3 *4 4* *6 3 Kuva 5 38 ti033a

18 Huolto Ilmaventtiilin korjaus Tarvittavat työkalut 3 mm:n kuusiokoloavain Kärkipihdit Pidätinrenkaan irrotustyökalu O-rengaspuikko Purkaminen HUOM: Saatavissa on ilmaventtiilin korjaussarja Sarjaan kuuluvat osat on merkitty ristillä, esimerkiksi (8). Saat parhaat tulokset käyttämällä kaikki pakkauksen osat.. Irrota sivukansi (3) ja huopavaimennin (9). 6. Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda osat tarvittaessa. Kohdista kotelossa () oleva nuoli ilmaventtiilin levyssä (3) olevaan pisteeseen. 3. Irrota neljä ruuvia (36), ilmaventtiilin kansi (7) ja tiiviste (6). Katso kuva Katso kuva 6. Pane merkille ilmaventtiilin levyn (3) suunta. Vedä levy ulos keskikotelosta (). Irrota levystä kolme o-rengasta (4, 5) ja kaksi o rengasta (43). Katso kuva Irrota ilmaventtiilin kuppi () keskikotelosta (). 5. Irrota pidätinrenkaat () ja tulppa (9) molemmilta puolilta ja liu uta venttiilivaunu (7) keskikotelosta (). Irrota o-renkaat (8, 0) vaunusta ja tulpasta. Kuva 6 ti039a

19 Huolto Ilmaventtiilin korjaus (jatkuu) Kokoonpano. Voitele o-renkaat (8) ja asenna ne vaunulle (7). Liu uta venttiilivaunu keskikoteloon () siten, että kolo on ulospäin, kuvan 7 mukaisesti.. Voitele kaikki o-renkaat (0) ja asenna ne tulpille (9). Kiinnitä vaunu (7) asettamalla tulpan kummallekin puolelle. Asenna pidätinrenkaat () jotka pitävät nämä osat paikallaan. 3. Asenna ilmaventtiilin kuppi () vaunussa (7) olevaan syvennykseen siten, että avoin puoli on ulospäin. 4. Asenna kaksi o-rengasta (43) ilmamoottorin tasoupotukseen. 5. Voitele suuri o-rengas (5) ja pienet o-renkaat (4) ja asenna ne ilmaventtiilin levylle (3). Kohdista levyllä oleva nuoli keskikoteloon () kuvassa 6 osoitetulla tavalla. Asenna levy keskikoteloon. 6. Asenna tiiviste (6). Huomaa asento. 7. Asenna ilmaventtiilin kansi (7) ja ruuvit (36) paikalleen, Kiristä ruuvit 3, N.m:n tiukkuuteen. 8. Vaihda kuulaventtiilin tiivisteet (4) korjaussarjaan kuuluviin uusiin tiivisteisiin. 9. Asenna huopavaimennin (9) ja sivukansi (3) paikalleen. Katso sivu Voitele 3, N.m 5 Kohdista. Katso kuva Kuva 7 ti044c

20 Huolto Akselin korjaus Tarvittavat työkalut Kärkipihdit O-rengaspuikko Pidätinrenkaan irrotustyökalu Pehmeäleukainen ruuvipuristin Purkaminen HUOM: Saatavissa on akselin korjaussarja Sarjaan sisältyvät osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (). Saat parhaat tulokset käyttämällä kaikki pakkauksen osat.. Irrota nestekannet. Katso sivu 4. Irrota sivukansi (3) ja huopavaimennin (9).. Pura ilmaventtiili. Katso sivu Irrota kalvot (6). Katso sivu Irrota pidätinrenkaat (4) akselilta (5). Katso kuva Liu uta akseli (5) ulos keskikotelosta (). Irrota venttiilivaunu (3) kotelosta. 6. Irrota O-renkaat () männästä (5). VAROITUS Älä tartu akseliin työkaluilla, kuten avaimella tai pihdeillä, jotka saattavat naarmuttaa tai vaurioittaa sitä. 7. Mikäli et saa irrotetuksi toista kalvoa akselilta, aseta akseli ruuvipenkkiin, jonka leuat on pehmustettu. Irrota jäljellä oleva kalvo (6) akselilta (5) käsin. 8. Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda osat tarvittaessa. Kokoonpano. Kierrä ensimmäinen kalvo (6) akselille (5) käsitiukkuuteen.. Voitele o-renkaat () ja asenna ne akselille (5). 3. Aseta venttiilivaunu (3)keskikoteloon (). Voitele akseli (5) ja liu uta se keskikotelon ja venttiilivaunun läpi. 4. Asenna pidätinrenkaat (4) akselille (5). 5. Kierrä toinen kalvo (6) akselille (5) käsitiukkuuteen. 6. Kokoa ilmaventtiili ja venttiilivaunu (katso sivu 8), käyttäen uusia o-renkaita (8, 0, 4, 5) ja tiivistettä (6), jotka sisältyvät akselin korjaussarjaan. 7. Vaihda kuulaventtiilien tiivisteet (4) korjaussarjaan kuuluviin uusiin tiivisteisiin. 8. Asenna nestekannet takaisin paikoilleen. Katso sivu

21 Akselin korjaus (jatkuu) Huolto 38 3,6 N.m Voitele. Kohdista. 4 3, N.m. 6 5 Kohdista. Katso kuva Asenna o-renkaat akselille (5) ennen akselin asentamista Kuva 8 38 ti035c

22 Osat Osanro alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu, sarja A, npt-kierteet (kuvassa) Osanro alumiinipumppu, sarja A, BSPP-kierteet Osanro ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu, sarja A, BSPP-kierteet 38 3 Yksityiskohta maadoituspidikkeestä * * *4 6* ti036d

23 Osat Osanro alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu, sarja A, npt-kierteet Osanro alumiinipumppu, sarja A, BSPP-kierteet Osanro ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu, sarja A, BSPP-kierteet HUOM: Osta osat paikalliselta edustajalta. Kuva nro. Osanro. Kuvaus Lkm. 5J73 KESKIKOTELO; osanro ; alumiini KESKIKOTELO; osanro. 3350; ruostumaton teräs 9889 KESKIKOTELO; osanro ; alumiini KESKIKOTELO; osanro ; ruostumaton teräs O-RENGAS, akseli, kalvo VENTTIILIVAUNU PIDÄTINRENGAS, akseli KALVOAKSELI 6* KALVO; PTFE komposiitti VAUNU O-RENGAS, vaunu MÄNTÄ, vaunu O-RENGAS, mäntä PIDÄTINRENGAS, vaunu ILMAVENTTIILIN KUPPI ILMAVENTTIILIN LEVY O-RENGAS, ilmaventtiili O-RENGAS, ilmaventtiili TIIVISTE, ilmaventtiili ILMAVENTTIILIN KANSI VAROVENTTIILI, ilma VAIMENNUSLEVY; neopreeni VAIMENNIN, teräs KUULA; asetaali TIIVISTE, poistoventtiili, asetaali TIIVISTE, poistoventtiili; ruostumaton teräs 4*97666 TIIVISTE, kuulaventtiili; nailon O-RENGAS, venttiili; imu; fluoroelastomeeri PESÄ, venttiili; imu; ruostumaton teräs OHJAIN, kuula; asetaali HUOPAVAIMENNIN, ilman imupuoli HUOPAVAIMENNIN, sivu KANSI, ilman imupuoli KANSI, sivu Kuva nro. Osanro. Kuvaus Lkm KANSI, kotelo; osanumerot ja 33776; alumiini KANSI, kotelo; osanumerot 3350 ja 33777; ruostumaton teräs LIITIN, ilmaletku; osanrot ja LIITIN, ilmaletku; osanrot ja osta paikalliselta edustajalta PURISTIN, maadoitus; M5 x KANTARUUVI, kolokanta; M4 x KANTARUUVI, kolokanta; M4 x KANTARUUVI, kolokanta; M8 x 8; osanrot ja D8 RUUVI, sama kuin edellä; Osanrot ja RUUVI, kupukanta; M4 x KYLTTI, varoitus O RENGAS * Nämä osat saa vain ostamalla kalvon korjaussarjan Nämä osat saa vain ostamalla ilmaventtiilin korjaussarjan Nämä osat saa vain ostamalla kuulaventtiilin korjaussarjan Nämä osat saa vain ostamalla akselin korjaussarjan Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta. Tämä osa saatavissa 0 pakkauksen sarjana 5D564 tai kuulaventtiilin korjaussarjana

24 Nimike Nesteen suurin käyttöpaine Ilmanpaineen käyttöalue Painesuhde : Suurin vapaan virtauksen tuotto Käyttönesteen lämpötila-alue Suurin imukorkeus Paino Kastuvat osat Tekniset tiedot Tiedot 0,8 MPa (8,0 bar) 0,08-0,8 MPa (0,8-8,0 bar) 3 l/min C 4,8 m kuivana; 6,5 m märkänä Osanrot: 33500, 33776: 4 kg Osanrot: 3350, 33777: 6,4 kg Osanrot , 33776: alumiini, ruostumaton teräs, asetaali, nailon, PTFE, fluoroelastomeeri Osanrot. 3350, 33777: ruostumaton teräs, asetaali, nailon, PTFE, fluoroelastomeeri Äänenpaineen tasot, db(a)*, mitattuna metrin etäisyydellä laitteesta Sisääntuloilman paineet Äänenpaine 0,8 MPa (,8 bar) 69, 0,4 MPa (4, bar) 7, Äänen tehotasot db(a)* (testattu ISO 3744:n mukaan) Sisääntuloilman paineet Ääniteho 0,8 MPa (,8 bar) 80,8 0,4 MPa (4, bar) 83,7 Nesteen ulostulopaineen määritys (MPa/bar) tietyllä nestevirtaamalla (l/min) ja ilman käyttöpaineella (MPa/bar):. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta) leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen. NESTEEN PAINE Tehokäyrästöt A 0,8 MPa (8 bar) ilmanpaine B 0,6 MPa (6 bar) ilmanpaine C 0,4 MPa (4 bar) ilmanpaine D 0, MPa ( bar) ilmanpaine Testineste: Nro. 0 W öljy Nesteen ulostulopaine psi työjaksoa/min MPa, bar ,8; 8,0 A 00 0,7; 7,0 80 B 0,6; 6,0 60 0,4; 4,0 C 40 0,3; 3,0 0 D 0,4;,4 0 gpm l/min 3,8 7,6,4 5, 9,0,8 6,6 30,4 Pumpun ilmankulutuksen määritys (l/min) tietyllä nestevirtaamalla (lpm) ja ilmanpaineella (MPa/bar):. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän (katkoviivat) leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea ilmankulutuksen. ILMANKULUTUS Ilmankulutus scfm työjaksoa/min l/min A B C D 8 0 gpm l/min 3,8 7,6,4 5, 9,0,8 6,6 30,4

25 Mitat NÄKYMÄ ALTA 5 mm 3/8 npt tai 3/8 BSPP nesteen poistoaukko /4 npt tai /4 BSPP ilman sisääntuloaukko Kaksi läpimitaltaan 9 mm:n (0,35 in.) reikää pumpun kiinnittämistä varten 3/4 npt tai M6 x.5 Nesteen sisääntuloaukko 04 mm NÄKYMÄ SIVULTA alumiini NÄKYMÄ SIVULTA SST 4 mm 08 mm 3,5 mm ti037a TI365A

26 Gracon normaalitakuu Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia. Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden () vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten lisävarusteiden. laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt, mutta ei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco on myynyt, mutta ei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa. Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. FOR GRACO CANADA CUSTOMERS The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées. Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin. Tämä opas on suomenkielinen. MM Gracon pääkonttori: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: /00, Päivitetty 0/006

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Sekoittimet Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar) 306565B H-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEINEN NESTEPUTKI Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet 308B Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Käyttöohjeet Osaluettelo Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Ilmakäyttöinen kalvopumppu

Ilmakäyttöinen kalvopumppu Käyttöohjeet Ilmakäyttöinen kalvopumppu 3A950ZAD Nesteidensiirtosovelluksiin. Vain ammattikäyttöön. Vain tähdellä (*) merkityt mallit on hyväksytty käyttöön eurooppalaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

Integroidut ilmanohjausmoduulit

Integroidut ilmanohjausmoduulit Käyttöohje osat Integroidut ilmanohjausmoduulit 3A0084H FI Integroidut ilmanohjaimet käytettäviksi yhdessä NXT -ilmamoottoreiden kanssa, mallit 2200, 3400 ja 6500. Vain ammattikäyttöön. 00 psi (0,69 MPa,

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 0867B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Pienen ilmamäärän ilmansäätimet Suurin tuloilman

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ 308 368B A-versio ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS Paineilmakäyttöiset Husky 50 kalvopumput

Lisätiedot

Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput

Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Käyttöohjeet Osaluettelo ASETAALI JA POLYPROPEENI Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,7 MPa (7 baaria) 308553B AB-versio

Lisätiedot

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö...

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö... Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ RASKAASEEN KÄYTTÖÖN Tynnyrisekoitin Suurin ilmanottopaine: 0,7 MPa (7 baaria) 308609B G-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308996B A-versio RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B Rev. A KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 00 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KAKSITOIMISET Falcon ja Falcon II Ilmamoottorit 308995B E-versio Osanro 4504, sarja C Falcon-ilmamoottori Ilman suurin sisääntulopaine,0 MPa (0 bar) Osanro 4505, sarja C Falcon

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

President -ilmamoottorit

President -ilmamoottorit Käyttöohjeet Osaluettelo President-ilmamoottorit Käytetään Gracon nesteenkäsittelypumpuissa. 306982B AF-versio Katso suurin käyttöpaine pumpun käyttöoppaasta. Malli 205647, L-sarja Putkistokiinnitys, keskipaineinen

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7)

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7) Käyttöohjeet RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT Mäntäpumput Osanro 222012, C-sarja (#2) Suurin käyttöpaine 34,5 MPa (345 bar) 357,4 mm tehokas tilavuusala 307944B W-versio Osanro 222015, B-sarja (#5) Suurin

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet Ohjeet - osat Dura-Flo Alentimet 32596K FI Pumput hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, männänvarret ja sylinterit raskaaseen käyttöön suunniteltu. Käytettäviksi Graco-pumppujen, ruiskujen ja

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli Käyttöohjeet osaluettelo Manuaalinen ilma-avusteinen sähköstaattinen PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli 309295B G-versio Suurin ilman sisääntulopaine: 0,7 MPa (7 bar) Suurin nestepaine: 2 MPa (20 bar) Tärkeitä

Lisätiedot

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli Käyttöohje osat AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli 33062P FI Tavalliset, HVLP- ja yhteensopivat pistoolit teollisiin erikoiskäyttökohteisiin. Vain ammattikäyttöön. Nesteen enimmäistulopaine 0,7

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Ohjeet - Osat 3A2101ZAB Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Käytetään syttymättömän vaahdon ja polyurean kanssa. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää räjähdysherkissä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS Paineilmakäyttöiset Husky 040-kalvopumput Kuvassa alumiinimalli Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet 308635B G Versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallinumerot

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo. Sisältö D FIN

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo. Sisältö D FIN Käyttöohjeet - osaluettelo High-Flo -pumppuosat 3636D FIN Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Suunniteltu käytettäviksi High-Flo -pumppujen kanssa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

AEROVIT Kansainvälinen patentti

AEROVIT Kansainvälinen patentti AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE AEROVIT Kansainvälinen patentti AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28 49 28 71 ٠sales@aerovit.dk

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo M FIN

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo M FIN Käyttöohjeet - osaluettelo High-Flo -pumppuosat 0M FIN Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Vain ammattimaiseen käyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki High-Flo-pumpun

Lisätiedot

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot