RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee B A-versio RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä Osanro 4594 pumppu, A-sarja, 0:, ja Falcon-ilmamoottori Suurin nesteen käyttöpaine 0,3 MPa (03,5 bar) Suurin ilman tulopaine,0 MPa (0,4 bar) Osanro 4595 pumppu, A-sarja, 0:, ja Falcon II -ilmamoottori Suurin nesteen käyttöpaine 5 MPa (5 bar) Suurin ilman tulopaine 0,7 MPa (7 bar) Ks. sisällysluettelo sivulta. GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: COPYRIGHT 999, GRACO INC. 909A

2 Sisällysluettelo Varoituksia Asennus Käyttö ja kunnossapito Vianetsintätaulukko Huolto Tarvittavat työkalut Mäntäpumpun irrotus Mäntäpumpun kiinnitys paikalleen Mäntäpumpun huolto Osapiirustukset ja -luettelot Pumppujen kokoonpanot Mäntäpumppu Tekniset tiedot Mitat Kiinnitysreikien sijainti Takuu Vaaran merkki Merkinnät Tällä merkillä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Varoituksen merkki VAROITUS Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET Laitteiden väärinkäyttö saattaa rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan. Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Lue kaikki käyttöoppaat, kyltit ja tarrat ennen laitteen käyttöä. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Gracon jälleenmyyjään. Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta. Katso tämän laitteen suurin käyttöpaine Teknisistä tiedoista sivuilta 3 4. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat yhteen laitteen kastuvien osien kanssa. Tutustu kaikkien laitekäsikirjojen Tekniset tiedot -osuuteen. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitusohjeet. Pidä kuulosuojaimia tätä laitetta käytettäessä. Älä nosta paineenalaista laitetta. Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä

3 NESTEEN TUNKEUTUMIS Pistoolin ruiskusta, letkuvuodoista tai rikkoutuneista osista voi tunkeutua nestettä kehoon ja aiheuttaa erittäin vakavan tapaturman, johon voi liittyä amputoinnin tarve. Silmiin tai iholle roiskunut neste voi myös aiheuttaa vakavan tapaturman. Ihoon tunkeutunut neste saattaa näyttää pelkältä haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä osoita pistoolia ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä laita kättä tai sormia ruiskutussuuttimen eteen. Älä pysäytä tai torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä. Älä puhalla nestettä takaisin ; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä. Pidä aina suuttimen suojus ja liipaisimen suojus paikallaan pistoolissa ruiskutuksen aikana. Tarkasta pistoolin hajottimen toiminta viikoittain. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta. Varmista ennen ruiskutusta, että liipaisimen varmistussalpa toimii. Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskuttamisen. Noudata paineenpoistotoimia sivulta 8 ruiskutussuuttimen tukkeutuessa ja ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai löystyneet osat välittömästi. Älä korjaa korkeapaineletkuja, vaan vaihda koko letku. Nesteletkuissa täytyy olla jousisuojukset molemmissa päissä ehkäisemässä liitinten lähelle syntyviä kiertymätai taipumavaurioita. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA Liikkuvat osat, kuten ilmamoottorin mäntä, voivat saada sormet puristuksiin tai jopa katkaista ne. Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista pumppua käynnistettäessä tai käytettäessä. Ennen kuin huollat laitetta, noudata paineenpoistotoimia sivulta 8 estääksesi laitetta käynnistymästä yllättäen

4 TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN Sopimaton maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa tulipaloon tai räjähdykseen sekä vakavaan tapaturmaan. Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Katso Maadoitus sivulta 5. Jos ilmenee staattista kipinöintiä tai tunnet sähköiskun laitteen käytön aikana, lopeta ruiskutus välittömästi. Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on löydetty ja korjattu. Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja. Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Irrota kaikki ruiskutusalueella olevat laitteet sähköverkosta. Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta. Älä tupakoi ruiskutusalueella. Älä käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella laitteen käytön aikana tai jos ilmassa on huuruja. Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin. Opettele käytettävän nesteen erityisvaarat. Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen viranomaisten antamia ohjeita. Käytä aina nesteen ja liuottimen valmistajan suosittelemia silmäsuojaimia, käsineitä, suojavaatetusta ja hengityslaitetta

5 Asennus Yleistietoja HUOM: Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin. HUOM: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että ne kooltaan ja paineenkestoltaan riittävät omaan järjestelmääsi. Maadoitus TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN Maadoita järjestelmä alla esitetyllä tavalla ennen pumpun käyttöä. Lue myös jakso TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN sivulta 4.. Pumppu: käytä maadoitusjohtoa ja pidikettä. Ks. kuva. Löysää maadoituskorvakkeen lukkomutteria (X). Työnnä vähintään,5 mm :n maadoitusjohdon (Y) toinen pää korvakkeen (Z) loveen ja kiristä lukkomutteri tiukalle. Liitä johdon toinen pää varsinaiseen maadoitukseen. Tilaa osanro maadoitusjohto ja pidike. Y W X Z. Pumpun ilma- ja nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia letkuja, joiden suurin kokonaispituus on 50 m maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. Tarkasta ilma- ja nesteletkujen sähkövastus vähintään kerran viikossa. Jos kokonaisvastus maadoitukseen päin ylittää 9 megaohmia, vaihda letku välittömästi. HUOM: Käytä sellaista mittaria, jolla tämäntasoinen vastus voidaan mitata. 3. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia. 4. Ruiskutuspistooli: maadoita liitoksen kautta asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun. 5. Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä. 6. Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia määräyksiä. 7. Huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat: noudata paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle. Älä laita astiaa sähköä johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoituksen jatkuvuuden. 8. Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta. Järjestelmän lisävarusteet Kuva on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi. Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun. Ilma- ja nesteletkut Varmista, että kaikkien ilmaletkujen (H ja D) ja nesteletkun (N) koko ja paineenkesto on riittävä omaan järjestelmääsi. Nesteletkuissa täytyy olla jousisuojukset molemmissa päissä. Kuva 0864 Lisävarusteiden kiinnitys Kiinnitä pumppu (A) siten, että se soveltuu suunniteltuun asennukseen. Kuvassa näkyy seinään kiinnitetty järjestelmä. Pumpun mitat ja kiinnitysreikien sijainnit näkyvät sivulla

6 Asennus Järjestelmän lisävarusteet (jatkuu) Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä pääilmaventtiili (E). Tämä lisävaruste vähentää vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen kehoon ja roiskuminen silmiin tai iholle sekä liikkuvien osien aiheuttamia tapaturmia pumppua säädettäessä tai korjattaessa. Tyhjentävä pääilmaventtiili poistaa ilman, joka on jäänyt tämän venttiilin ja pumpun välille sen jälkeen kun ilmantulo on katkaistu. Välille jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta. Sijoita venttiili pumpun lähelle. Tilaa osanro 436. Ilmajohdon lisävarusteet Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa näkyviin paikkoihin käyttäen sovittimia tarpeen mukaan: Ilmansäädin (F) ohjaa pumpun nopeutta ja ulostulopainetta säätämällä pumpun ilmanpainetta. Sijoita ilmansäädin lähelle pumppua, mutta tyhjentävän pääilmaventtiilin jälkeen. Ilmansäädin (Z) säätää sivuilmatoimisen pistoolin ilmanpainetta. Ilmajohdon suodatin (J) poistaa haitallista likaa ja kosteutta paineilmasyötöstä. Asenna myös tyhjennysventtiili (W) kunkin laskevan ilmajohdon alapuolelle. Toinen tyhjentävä ilmaventtiili (K) eristää ilmajohdon lisävarusteet huoltoa varten. Sijoita se ennen kaikkia muita ilmajohdon lisävarusteita. Nestejohdon lisävarusteet Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa näkyviin paikkoihin käyttäen sovittimia tarpeen mukaan: Nestesuodatin (ei näy kuvassa), jossa on 50 mikronin ruostumaton terässuodatinelementti suodattamassa hiukkasia pumpusta lähtevästä nesteestä. Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä pääilmaventtiili (E) poistamaan ilmaa, joka on jäänyt sen ja ilmamoottorin välille, kun venttiili on suljettu (ks. yllä). Varmista, että pääilmaventtiiliin pääsee pumpusta helposti käsiksi ja että se sijaitsee ennen ilmansäädintä. Pistooli (S) ruiskuttaa nestettä. Kuvassa näkyvä pistooli on sivuilmatoiminen ruiskutuspistooli viskositeetiltaan juokseville ja keskijähmeille nesteille. Pistoolin kääntöliitin (R) mahdollistaa pistoolin vapaan liikuttelun. Imuletkulla (T) pumppu vetää nestettä syöttöastiasta

7 Asennus TYYPILLINEN ASENNUS SELITE A B D E F H Pumppu Seinäkannatin Pistoolin ilmaletku Tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan pumppua varten) Pumpun ilmansäädin Sähköä johtava ilmansyöttöletku J K N R S Ilmajohdon suodatin Tyhjentävä pääilmaventtiili (lisävarusteille) Sähköä johtava nesteensyöttöletku Pistoolin kääntöliitin Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli T Y W Z Imuletku Maadoitusjohto ja pidike (vaaditaan; ks. asennusohjeet sivulta 5) Ilmajohdon tyhjennysventtiili Pistoolin ilmansäädin J K PÄÄILMAJOHTO Y S A R D B H Z F W E N T Kuva 9093A

8 Käyttö ja kunnossapito Paineenpoistotoimet NESTEEN TUNKEUTUMIS Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähentääksesi nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudata paineenpoistotoimia aina kun: ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, lopetat ruiskuttamisen, tarkastat tai huollat jotakin järjestelmän laitetta, tai asennat tai puhdistat ruiskutussuuttimia.. Lukitse pistoolin varmistussalpa.. Katkaise pumpun ilmasyöttö. 3. Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan järjestelmään). 4. Vapauta pistoolin varmistussalpa. 5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta paineen poistamiseksi. 6. Lukitse pistoolin varmistussalpa. Jos epäilet, että suutin tai letku on aivan tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää hyvin hitaasti suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä ja poista paine vähitellen, ja löysää sitten osat kokonaan. Nyt voit puhdistaa suuttimen tai letkun

9 Käyttö ja kunnossapito Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa Pumppu on testattu ohuella öljyllä, joka on jätetty sisään suojaamaan pumpun osia. Jos öljy likaa käytettävää nestettä, huuhtele öljy pois sopivalla liuottimella. Ks. Huuhtelu sivulta 0. Pumpun käynnistys ja säätö. Ks. kuva. Liitä imuletku (T) pumpussa olevaan nesteen tuloliittimeen. Laita letku nesteen syöttöastiaan.. Täytä nestekuppi /3-täyteen TSL-kaulatiivistenesteellä tai vastaavalla liuottimella. 3. Sulje ilmansäädin (F). 4. Avaa pumpun tyhjentävä pääilmaventtiili (E). 5. Pidä pistoolin (S) metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä liipaisin pohjaan. 6. Käännä säätimen nuppia hitaasti myötäpäivään, jolloin paine kasvaa ja pumppu käynnistyy. 7. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä. 8. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa. Pumpun tulee pysähtyä paineen takia. VAROITUS Älä anna pumpun käydä kuivana. Se kiihtyy nopeasti täyteen nopeuteen aiheuttaen vahinkoa. Jos pumppu käy liian nopeasti, pysäytä se välittömästi ja tarkasta nestesyöttö. Jos astia on tyhjä ja ilmaa on päässyt johtoihin, täytä astia ja esitäytä pumppu ja johdot, tai huuhtele pumppu ja jätä se täyteen sopivaa liuotinta. Poista kaikki ilma nestejärjestelmästä. 9. Kun pumppu ja johdot ovat täynnä nestettä ja pumppu saa riittävästi paineilmaa ja nestettä, se käynnistyy ja pysähtyy liipaisinta käytettäessä. OSAN RIKKOUTUMIS Vähentääksesi järjestelmän ylipaineistuksen vaaraa, mikä voi rikkoa jonkin osan ja aiheuttaa vakavan tapaturman, älä milloinkaan ylitä pumppuun menevää suurinta ilman tulopainetta (ks. tämän käyttöoppaan etusivu). 0. Säädä pumpun nopeutta ja nestepainetta ilmansäätimellä (F). Käytä aina pienintä ilmanpainetta, jolla saadaan haluttu tulos. Korkeammat paineet kuluttavat suutinta ja pumppua ennenaikaisesti

10 Käyttö ja kunnossapito Pumpun sammutus ja hoito Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata paineenpoistotoimia sivulta 8. Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu männänvarteen. Ks. Huuhtelu alla. Huuhtelu TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN Lue ennen huuhtelua jakso TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN sivulta 4. Varmista, että koko järjestelmä sekä huuhteluastiat on maadoitettu kunnolla. Katso Maadoitus sivulta 5. Huuhtele nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai toimittajalta. Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu männänvarteen. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata paineenpoistotoimia sivulta 8.. Poista paine.. Poista ruiskutussuutin pistoolista. 3. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. 4. Käynnistä pumppu. Käytä aina mahdollisimman pientä nestepainetta huuhtelun aikana. 5. Vedä liipaisimesta. 6. Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista tulee kirkasta liuotinta. 7. Pysäytä pumppu siten, että männänvarsi jää iskun alakohtaan. 8. Poista paine

11 Vianetsintätaulukko Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata paineenpoistotoimia sivulta 8.. Poista paine.. Tarkista kaikki mahdolliset syyt ja ongelmat ennen pumpun purkamista. ONGELMA SYY RATKAISU Pumppu ei toimi. Pumppu toimii, mutta tuotto on pieni molemmilla iskuilla. Pumppu toimii, mutta tuotto on pientä laskuiskulla. Pumppu toimii, mutta tuotto on pientä nousuiskulla. Pumpun nopeus vaihtelee tai kiihtyy. Ilmajohto on ahtautunut tai ilmansyöttö on riittämätön; venttiileitä kiinni tai tukossa. Tukkeutunut nesteletku tai pistooli; nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni. Neste on kuivunut männänvarteen. Likaiset, kuluneet tai vaurioituneet moottorin osat. Ilmajohto on ahtautunut tai ilmansyöttö on riittämätön; venttiileitä kiinni tai tukossa. Tukkeutunut nesteletku tai pistooli; nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni. Mäntäpumpun U-kupin tiivisteet kuluneet. Imuventtiili pysyy auki tai se on kulunut. Männän venttiili pysyy auki tai se on kulunut tai U-kupin tiivisteet ovat kuluneet. Neste on loppunut. Männän venttiili pysyy auki tai se on kulunut tai U-kupin tiivisteet ovat kuluneet. Imuventtiili pysyy auki tai se on kulunut. Selvitä johto; lisää ilmanpainetta. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki. Avaa ja selvitä*; käytä sisähalkaisijaltaan suurempaa letkua. Puhdista männänvarsi; pysäytä pumppu aina iskun alakohtaan; pidä nestekuppi /3-täynnä sopivaa liuotinta. Puhdista tai korjaa; ks. erillinen moottorin käyttöopas Selvitä johto; lisää ilmanpainetta. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki. Avaa ja selvitä*; käytä sisähalkaisijaltaan suurempaa letkua. Vaihda U-kupin tiivisteet. Selvitä venttiili; huolla. Selvitä venttiili; vaihda U-kupin tiivisteet. Täytä nesteastia ja esitäytä pumppu. Tarkasta venttiili; vaihda U-kupin tiivisteet. Tarkasta venttiili; huolla. * Kun selvität, onko nesteletku tai pistooli tukossa, noudata paineenpoistotoimia sivulta 8. Irrota nesteletku ja laita astia pumpun ulostulon kohdalle keräämään nestettä. Käännä ilmaa päälle vain sen verran, että pumppu käynnistyy. Jos pumppu käynnistyy paineilmalla, tukos on nesteletkussa tai pistoolissa. HUOM: Jos ilmamoottori jäätyy, ota yhteys Graco-jälleenmyyjään

12 Huolto Tarvittavat työkalut Sarja jakoavaimia Momenttiavain Ruuvipenkki Kierrevoiteluaine Mäntäpumpun irrotus. Kuva 3. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. Pysäytä pumppu iskun pohjaan. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata paineenpoistotoimia sivulta 8.. Poista paine. 3. Irrota ilmaletku ja nesteletku. 4. Irrota mäntäpumppu (09) moottorista (0) seuraavasti. Huomaa pumpun nesteen ulostuloaukon (U) sijainti suhteessa moottorin ilmanottoon (V). Jos moottori ei kaipaa huoltoa, jätä se kiinnitykseensä. VAROITUS Jos olet irrottamassa mäntäpumppua moottorista, joka on vielä kiinnitettynä (esimerkiksi seinäkannattimeen), muista tukea mäntäpumppua irrotuksen aikana, jottei se putoa ja aiheuta vammoja tai omaisuusvahinkoja. 5. Irrota kärkipihdeillä saksisokka (07) liitintapista (06). Irrota liitintappi männänvarresta (). 6. Pidä avaimella kiinni kiinnitystankojen tasaisilta osilta, jotteivät tangot kierry. Avaa mutterit (08) kiinnitystangoista (05). Irrota mäntäpumppu (09) varovasti moottorista (0). 7. Katso mäntäpumpun huolto sivulta 4. Katso ilmamoottorin huolto-ohjeita erillisestä moottorin käyttöoppaasta, Mäntäpumpun kiinnitys paikalleen. Kuva 3. Kiinnitä mäntäpumppu (09) takaisin moottoriin (0) (ks. VAROITUS vasemmalta). Suuntaa pumpun nesteen ulostuloaukko (U) ilman tuloaukon (V) mukaan siten kuin kohdassa 4, Mäntäpumpun irrotus on esitetty. Aseta mäntäpumppu (09) kiinnitystankoihin (05).. Työnnä liitintappi (06) männänvarren (W) ja mäntäpumpun varren () läpi. Asenna saksisokka (07). 3. Kierrä mutterit (08) kiinnitystankoihin (05) ja kiristä. 4. Liitä kaikki letkut paikoilleen. Liitä maadoitusjohto, jos se irrotettiin. Täytä nestekuppi () /3-täyteen Gracon kaulatiivistenesteellä tai muulla sopivalla liuottimella. 5. Kytke ilmansyöttö päälle. Käytä pumppua hitaasti varmistuaksesi sen kunnollisesta toiminnasta. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata paineenpoistotoimia sivulta

13 Huolto Malli 4594 kuvassa V 0 W U 08 Kiristä 0 N.m:iin. Kuva A

14 Huolto MÄNTÄPUMPUN HUOLTO Purkaminen Laita pumppua purkaessasi kaikki irrotetut osat järjestykseen helpottamaan kokoamista. HUOM: Saatavissa on U-kupin korjaussarjoja. Paras tulos saadaan käyttämällä kaikki sarjan uudet osat. Sarjojen osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (8*).. Kuva 4. Laita poistokotelo (7) ruuvipenkkiin.. Laita jakoavain imuventtiilin (9) tasaisille kohdille. Kierrä imuventtiili irti sylinteristä (9). Irrota tiiviste (8) imuventtiilistä. Poista kuulan vaste (3) ja kuula (7). Tarkista imuventtiilin kuula ja pesä (D) kulumisen tai vaurioiden varalta. 3. Kierrä sylinteri (9) irti. Vedä sylinteri varovasti suoraan ulos poistokotelosta. Mäntäpumpun varren () ja männän kokoonpano saattaa tulla ulos sylinterin mukana. Ellei tule, vedä mäntäpumpun varsi ulos. a. Kuva 5. Kierrä nestekuppi () irti poistokotelosta (7). Irrota U-kuppi (4), laakeri (5) ja tiiviste (8). b. Kuva 4. Irrota tiiviste (8) sylinteristä (9). Näytä valoa sylinteriin ja tarkista sisäpinta naarmujen tai kulumisen varalta. 4. Kuva 6. Laita männänkotelo (6) tasaisilta kohdiltaan ruuvipenkkiin. 5. Kierrä jakoavaimella mäntäpumpun varsi () irti männänkotelosta. Tutki mäntäpumpun varsi naarmujen ja muiden vaurioiden varalta. 6. Kuva 7. Irrota mutteri (3), varmistuslaatta (), U-kupin tiivisteet (4) ja välirenkaat (5) männänkotelosta (6). Tarkista tiivisteet kulumisen tai vahinkojen varalta. 7. Puhdista kaikki osat sopivalla liuottimella ja tarkista kulumisen tai vahinkojen varalta. 8. Irrota männänkotelo ruuvipenkistä. Poista kuula () ja tutki se sekä männän pesä (A)

15 7 Huolto 9 *8 *7 D 3 Kiristä 4 54 N.m:iin. Kuva 4 9 Voitele. 9095A 5* 4* 8* 7 Kiristä 4 54 N.m:iin. Voitele. Kuva A

16 Huolto * A *6 *5 *4 *5 Kiristä 0 7 N.m:iin. Voitele. * *3 Kuva A

17 Huolto Kokoonpano. Kuva 6. Puhdista mäntäpumpun varren () ja männänkotelon (6) kierteet. Vaihda U-kupin tiivisteet (4) ja välirenkaat (5). Asenna männän mutteri (3) ja varmistuslaatta () paikalleen.. Laita männän pesäkotelo (6) tasaisilta kohdiltaan ruuvipenkkiin. Kiristä mäntäpumpun varren ja männän mutteri 0 7 N.m:iin. 3. Asenna tiiviste (8) sylinteriin (9). Voitele tiiviste ja kierteet. 4. Kuva 5. Asenna kaulalaakeri (5) ja U-kupin tiiviste (4) nestekuppiin (). Asenna tiiviste (8) nestekuppiin. Voitele tiivisteet ja kierteet. 5. Asenna nestekuppi poistokoteloon (7) kiristäen käsin. 6. Kuva 6. Voitele U-kupin tiivisteet (4) ja työnnä mäntä ja mäntäpumpun varsi sylinteriin (9). 7. Asenna sylinteri työntäen ensin mäntäpumpun vartta () ylöspäin poistokotelon (7) ja nestekupin () läpi, kierrä sitten sylinterin kierteet poistokoteloon ja kiristä käsin. 8. Laita imukuula (7) ja kuulan vaste (3) takaisin imuventtiiliin (9). Asenna tiiviste (8) imuventtiiliin. Voitele tiivisteet ja kierteet. 9. Asenna imuventtiili sylinteriin ja kiristä käsin. 0. Laita poistokotelo ruuvipenkkiin. Kiristä nestekuppi jakoavaimella 4 54 N.m:iin.. Kiristä sylinteri 4 54 N.m:iin ja imuventtiili 4 54 N.m:iin.. Liitä mäntäpumppu ilmamoottoriin jaksossa Mäntäpumpun kiinnitys paikalleen annettujen ohjeiden mukaisesti, sivu

18 Huolto Kiristä 0 7 N.m:iin. 3 Kiristä 4 54 N.m:iin. Voitele. 4 Huulet ylöspäin. 5 Huulet alaspäin 6 7 Ks. kaulatiivisteen osakuva vasemmalla. Ks. männäntiivisteen osakuva vasemmalla. 7 Kaulatiivistepakan osakuva (mäntäpumppu 456 kuvassa; ks. muut vaihtoehdot sivulta.) 5* 5 4* 3 *8 T 6 Männäntiivistepakan osakuva (mäntäpumppu 456 kuvassa; ks. muut vaihtoehdot sivulta.) 5* 7 * P * 9 6* 4 4* 5 4* 3* 7* D *8 3 5* 9 3 Kuva A

19 Osat Osanro 4594 pumppu, A-sarja 0:, ja Falcon-ilmamoottori Osanro 4595 pumppu, A-sarja 0:, ja Falcon ll -ilmamoottori *06 *06 07* 07* * Nämä osat sisältyvät alaosan korjaussarjaan A Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, Falcon Ks. osat oppaasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 7 mm olakkeesta olakkeeseen 3 06* 58 LIITINTAPPI 07* 609 SAKSISOKKA KUUSIOMUTTERI MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta 0 * Nämä osat sisältyvät alaosan korjaussarjaan * Nämä osat sisältyvät alaosan korjaussarjaan A Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, Falcon ll Ks. osat oppaasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 7 mm olakkeesta olakkeeseen 3 06* 58 LIITINTAPPI 07* 609 SAKSISOKKA KUUSIOMUTTERI MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta 0 * Nämä osat sisältyvät alaosan korjaussarjaan Hengenvaaran ja vaaran varoituskylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta. Hengenvaaran ja vaaran varoituskylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta

20 Osat HUOM: Tällä sivulla luetellut osat käyvät kaikkiin tässä käyttöoppaassa esiteltyihin mäntäpumppuihin. Katso saatavissa olevat tiivisteyhdistelmät sivulta. * Nämä osat sisältyvät alaosan korjaussarjaan 4597, joka voidaan ostaa erikseen. Hengenvaaran ja vaaran varoituskylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta. Osanro 456 mäntäpumppu Viitenro Osanro Kuvaus Kpl MÄNNÄNVARSI; ruostumaton teräs, kromi PESÄ, kaula; ruostumaton teräs VASTE, kuula, ruostumaton teräs POISTOKOTELO; ruostumaton teräs 8* 0334 TIIVISTE; PTFE SYLINTERI; ruostumaton teräs, kromi * 0947 KUULA, mäntä; ruostumaton teräs; halk. 0,375 (9,5 mm) PESÄKOTELO, männän venttiili; ruostumaton teräs 7* IMUKUULA; ruostumaton teräs; halk. 0,5 (,7 mm) IMUVENTTIILI; ruostumaton teräs TARRA, vaara (ei kuvassa) 6 Männäntiivistepakka* (ks. sivu ) Kaulatiivistepakka* (ks. sivu ) 8* 8* 7 9 8* 3 7* * A

21 Korjaussarjat Korjaussarja 4597 Falcon-pumppuun 456, A-sarja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl 4 55 TIIVISTE, U-kuppi, uhmwpe LAAKERI, kaula, Delrin O-RENGAS, PTFE KUULA, mäntä 4* 546 TIIVISTE, U-kuppi, hiilitäytteinen PTFE VÄLIRENGAS, tiiviste, nailon IMUKUULA LIITINTAPPI SAKSISOKKA * 546 on PTFEtiiviste. Saatavissa on uhmwpe-tiiviste, 5408, joka myydään erikseen KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN Kaulatiivisteen korjaussarja 487 Falcon-pumppuun 456, A-sarja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl 4 55 TIIVISTE, U-kuppi LAAKERI, kaula HUULET ALASPÄIN HUULET YLÖSPÄIN HUULET ALASPÄIN HUULET YLÖSPÄIN VOITELE TIIVISTEET KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN VOITELE TIIVISTEET Männän korjaussarja 488 Falcon-pumppuun 456, A-sarja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl 0947 KUULA, laakeri, 0, VARMISTUSLAATTA KUUSIOMUTTERI, täysi 4* 546 TIIVISTE, U-kuppi, hiilitäytteinen PTFE VÄLIRENGAS, tiiviste, nailon VENTTIILI, mäntä * 546 on PTFEtiiviste. Saatavissa on uhmwpe-tiiviste, 5408, joka myydään erikseen 6 HUULET ALASPÄIN Imuventtiilin korjaussarja 489 Falcon-pumppuun 456, A-sarja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl VASTE, imukuula O-RENGAS, tiiviste KUULA, 0, IMUVENTTIILI HUULET YLÖSPÄIN HUULET YLÖSPÄIN VOITELE TIIVISTEET HUULET ALASPÄIN A

22 Korjaussarjat Männän korjaussarja 4830 Falcon-pumppuun 456, A-sarja Viitenro Osanro Kuvaus Kpl 4* 546 TIIVISTE, U-kuppi VÄLIRENGAS, tiiviste * 546 on PTFEtiiviste. Saatavissa on uhmwpe-tiiviste, 5408, joka myydään erikseen HUULET ALASPÄIN HUULET YLÖSPÄIN HUULET ALASPÄIN HUULET YLÖSPÄIN VOITELE TIIVISTEET

23 Tekniset tiedot Varmista, että kaikki käytetyt nesteet ja liuottimet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen kastuvien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen käyttämistä näissä pumpuissa. (Malli 4594 Falcon-pumppu) Painesuhde : Suurin nesteen käyttöpaine bar Suurin ilman tulopaine ,4 bar Pumpun työjaksoja 3,8 litraa kohti Nestevirtaama 60 työjaksolla/min l/m Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala cm Iskunpituus mm Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala cm Pumpun korkein käyttölämpötila C * Melutaso 6,9 barin (0,69 MPa) paineella, 30 työjaksolla/min ,8 db(a) * Äänen tehotaso 6,9 barin (0,69 MPa) paineella, 30 työjaksolla/min ,8 db(a) Ilman imuaukon koko /8 npsm(f) Nesteen imuaukon koko /8 npt(f) Nesteen poistoaukon koko /4 npt(f) Paino kg Kastuvat osat ruostumaton teräs, PTFE, uhmwpe * Testattu ISO 964 mukaan. (Malli 4595 Falcon ll -pumppu) Painesuhde : Suurin nesteen käyttöpaine bar Suurin ilman tulopaine bar Pumpun työjaksoja 3,8 litraa kohti Nestevirtaama 60 työjaksolla/min l/m Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala cm Iskunpituus mm Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala cm Pumpun korkein käyttölämpötila C * Melutaso 6,9 barin (0,69 MPa) paineella, 30 työjaksolla /min ,6 db(a) * Äänen tehotaso 6,9 barin (0,69 MPa) paineella, 30 työjaksolla /min ,4 db(a) Ilman imuaukon koko /8 npsm(f) Nesteen imuaukon koko /8 npt(f) Nesteen poistoaukon koko /4 npt(f) Paino kg Kastuvat osat ruostumaton teräs, PTFE, uhmwpe * Testattu ISO 964 mukaan

24 Nesteen ulostulopaineen määritys (MPa/bar) tietyllä nestevirtaamalla (l/min) ja ilman käyttöpaineella (MPa/bar):. Etsi nestevirtaama taulukon alaosasta.. Seuraa pystysuoraa viivaa nesteen lähtöpainekäyrän leikkauskohtaan. 3. Lue nesteen ulostulopaine asteikon vasemmalta puolelta. A B C 0,7 MPa (7 bar) ilmanpaine 0,49 MPa (4,9 bar) ilmanpaine 0,8 MPa (,8 bar) ilmanpaine Tekniset tiedot Suorituskykytaulukot Pumpun ilmankulutuksen määritys (m /min) tietyllä nestevirtaamalla (l/min) ja ilmanpaineella (MPa/bar):. Etsi nestevirtaama taulukon alaosasta.. Seuraa pystysuoraa viivaa ilmankulutuskäyrän leikkauskohtaan. 3. Lue ilmankulutus asteikon vasemmalta puolelta. A 0,7 MPa (7 bar) ilmanpaine B 0,49 MPa (4,9 bar) ilmanpaine C 0,8 MPa (,8 bar) ilmanpaine NESTEEN ULOSTULOPAINE MPa (bar) 6,8 (68) 5, (5) 3,4 (34),7 (7) A B C FALCON 0: Nesteen ulostulopaine 0 l/min 0 0,4 0,8,,5,9 NESTEVIRTAAMA (TESTINESTE: NRO 0 W ÖLJY) ILMANKULUTUS m /min 0,8 0, 0,4 0,07 FALCON 0: Ilmankulutus C 0 l/min 0 0,4 0,8,,5,9 NESTEVIRTAAMA (TESTINESTE: NRO 0 W ÖLJY) A B NESTEEN ULOSTULOPAINE MPa (bar) 6,6 (66),4 (4) 8,3 (83) 4, (4) A B C FALCON ll 0: Nesteen ulostulopaine 0 l/min 0 0,4 0,8,,5,9 NESTEVIRTAAMA (TESTINESTE: NRO 0 W ÖLJY) ILMANKULUTUS m / min 0,8 0, 0,4 0,07 0 FALCON ll 0: Ilmankulutus l/min 0 0,4 0,8,,5,9 NESTEVIRTAAMA (TESTINESTE: NRO 0 W ÖLJY) B A C

25 Malli 4595 kuvassa Mitat Kiinnitysreikien sijainti 35,6 mm 35,6 mm C 35,6 mm A x 7 mm 0,8 halk. 89 mm (3,50 ) halk. 35,6 mm G 0653 D B F E 909A Pumppumalli A B C D E F G 4594, mm 304 mm 09 mm 59 mm 3/8 npt(f) /4 npt(f) 3/8 npt(f)

26 Gracon normaalitakuu Graco takaa, että kaikki Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia. Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on esitetty yllä. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden () vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten lisävarusteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa. Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja. Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin USA:n myyntipisteet: Minneapolis, MN; Plymouth. Ulkomaiset toimistot: Belgia; Kiina; Japani; Korea GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: PAINETTU BELGIASSA /99

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7)

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7) Käyttöohjeet RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT Mäntäpumput Osanro 222012, C-sarja (#2) Suurin käyttöpaine 34,5 MPa (345 bar) 357,4 mm tehokas tilavuusala 307944B W-versio Osanro 222015, B-sarja (#5) Suurin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet 308635B G Versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallinumerot

Lisätiedot

JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HIILITERÄKSISET

JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HIILITERÄKSISET KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ 308 47B B-versio Korvaa A-version HIILITERÄKSISET Dura-Flo 750 -pumput Varustettu kestävällä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KAKSITOIMISET Falcon ja Falcon II Ilmamoottorit 308995B E-versio Osanro 4504, sarja C Falcon-ilmamoottori Ilman suurin sisääntulopaine,0 MPa (0 bar) Osanro 4505, sarja C Falcon

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEINEN NESTEPUTKI Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet 308B Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B Rev. A KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 00 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

President -ilmamoottorit

President -ilmamoottorit Käyttöohjeet Osaluettelo President-ilmamoottorit Käytetään Gracon nesteenkäsittelypumpuissa. 306982B AF-versio Katso suurin käyttöpaine pumpun käyttöoppaasta. Malli 205647, L-sarja Putkistokiinnitys, keskipaineinen

Lisätiedot

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 0867B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Pienen ilmamäärän ilmansäätimet Suurin tuloilman

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet Ohjeet - osat Dura-Flo Alentimet 32596K FI Pumput hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, männänvarret ja sylinterit raskaaseen käyttöön suunniteltu. Käytettäviksi Graco-pumppujen, ruiskujen ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Sekoittimet Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar) 306565B H-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Käyttöohje osat : PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 bar) Osanro. 33500 alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro.

Lisätiedot

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö...

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö... Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ RASKAASEEN KÄYTTÖÖN Tynnyrisekoitin Suurin ilmanottopaine: 0,7 MPa (7 baaria) 308609B G-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Käyttöohjeet Osaluettelo Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ ÎÎÎ ÎÎÎ

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ ÎÎÎ ÎÎÎ KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KESKIDAINEINEN ILMA-AVUSTEINEN Alpha AA ruiskutuspistooli Nesteen suurin käyttöpaine 10 MPa

Lisätiedot

Ilmakäyttöinen kalvopumppu

Ilmakäyttöinen kalvopumppu Käyttöohjeet Ilmakäyttöinen kalvopumppu 3A950ZAD Nesteidensiirtosovelluksiin. Vain ammattikäyttöön. Vain tähdellä (*) merkityt mallit on hyväksytty käyttöön eurooppalaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Merkur. Viimeistelyruiskuissa pitkälle kehitetty tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky

Merkur. Viimeistelyruiskuissa pitkälle kehitetty tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky Viimeistelyruiskuissa pitkälle kehitetty tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky Pitkälle kehitetty tekniikka. Ylivoimainen suorituskyky. Ergonomia, kustannussäästöt ja viimeistelytulokset ovat tämän uuden

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli Käyttöohje osat AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli 33062P FI Tavalliset, HVLP- ja yhteensopivat pistoolit teollisiin erikoiskäyttökohteisiin. Vain ammattikäyttöön. Nesteen enimmäistulopaine 0,7

Lisätiedot

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli Käyttöohjeet osaluettelo Manuaalinen ilma-avusteinen sähköstaattinen PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli 309295B G-versio Suurin ilman sisääntulopaine: 0,7 MPa (7 bar) Suurin nestepaine: 2 MPa (20 bar) Tärkeitä

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo. Sisältö D FIN

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo. Sisältö D FIN Käyttöohjeet - osaluettelo High-Flo -pumppuosat 3636D FIN Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Suunniteltu käytettäviksi High-Flo -pumppujen kanssa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo M FIN

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo M FIN Käyttöohjeet - osaluettelo High-Flo -pumppuosat 0M FIN Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Vain ammattimaiseen käyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki High-Flo-pumpun

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ 308 368B A-versio ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS Paineilmakäyttöiset Husky 50 kalvopumput

Lisätiedot

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä Moottorisarja GreensPro 00 -viheriöjyrä Mallinro: 36-689 Form No. 344-75 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

Merkur -pumpun asennus

Merkur -pumpun asennus Käyttöohje osat Merkur -pumpun asennus 313655D Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

50:1 Fire-Ball 300 -pumppu

50:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 50:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332274P FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 239877, sarja D sangon pituus Mallinro

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS Paineilmakäyttöiset Husky 040-kalvopumput Kuvassa alumiinimalli Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC KÄYTTÖOHJEET KORJAUS SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE Lue tärkeät varoitukset ja käyttöohjeet tästä ja kaikista muista käyttöoppaista. KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308842B G-versio ULTRA MAX

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet Ohjeet/Osat Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet 33675T FI Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

85 KV SÄHKÖSTAATTINEN Malli PRO AA4500 Sivuilma-avusteinen ilmaton ruiskutuspistooli 7 bar suurin käyttöpaine 207 bar suurin nestepaine

85 KV SÄHKÖSTAATTINEN Malli PRO AA4500 Sivuilma-avusteinen ilmaton ruiskutuspistooli 7 bar suurin käyttöpaine 207 bar suurin nestepaine KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ 308 294B J-versio Korvaa G- ja PCN H-version 85 KV SÄHKÖSTAATTINEN Malli PRO AA4500 Sivuilma-avusteinen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Integroidut ilmanohjausmoduulit

Integroidut ilmanohjausmoduulit Käyttöohje osat Integroidut ilmanohjausmoduulit 3A0084H FI Integroidut ilmanohjaimet käytettäviksi yhdessä NXT -ilmamoottoreiden kanssa, mallit 2200, 3400 ja 6500. Vain ammattikäyttöön. 00 psi (0,69 MPa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput

Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Käyttöohjeet Osaluettelo ASETAALI JA POLYPROPEENI Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,7 MPa (7 baaria) 308553B AB-versio

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

MATERIAALIEN SUODATUS

MATERIAALIEN SUODATUS MATERIAALIEN SUODATUS Materiaalien suodatus Materiaalin suodatus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla saadaan pistoolit toimimaan pitkään ja taataan tukkeutumaton ruiskutus. Suoramallinen 1 Maksimipaine

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

ILMAKÄYTTÖINEN, 2 KOMPONENTIN ANNOSTELUVENTTIILI KÄYTETTÄVÄKSI KERTAKÄYTTÖISTEN SEKOITTIMIEN KANSSA

ILMAKÄYTTÖINEN, 2 KOMPONENTIN ANNOSTELUVENTTIILI KÄYTETTÄVÄKSI KERTAKÄYTTÖISTEN SEKOITTIMIEN KANSSA KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 309000B D-versio 2K Ultra-Lite ILMAKÄYTTÖINEN, 2 KOMPONENTIN

Lisätiedot

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet Ohjeet/Osat Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet 33675N FI Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot