Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet Katso sisällys- ja malliluettelo sivulta 2. Malli kuvassa GRCO N.V.; Industrieterrein Oude unders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, elgium Tel.: Fax: COPYRIGHT 1999, GRCO INC. 9139

2 Sisällysluettelo Malliluettelo... 2 Varoituksia... 3 sennus... 6 Kiinnitysmalli seinään... 9 Käyttö Kunnossapito Osat Tekniset tiedot Mitat Gracon takuu Malliluettelo Laitteen osanro Sarja Pumppumalli Suurin nestepaine Falcon 10:1 seinäkiinnitys Falcon 10:1 seinäkiinnitys Falcon 10:1 seinäkiinnitys Falcon II 20:1 seinäkiinnitys Falcon II 20:1 seinäkiinnitys Falcon II 20:1 seinäkiinnitys Falcon 10:1 kärrykiinnitys Falcon 10:1 kärrykiinnitys Falcon 10:1 kärrykiinnitys Suurin ilman - käyttöpaine Pistoolin kuulan ja pesän materiaali 6,9 MPa (69 bar) 0,7 MPa (6,9 bar) kovametalli 6,9 MPa (69 bar) 0,7 MPa (6,9 bar) muovi 6,9 MPa (69 bar) 0,7 MPa (6,9 bar) ei pistoolia, ei letkuja 10,3 MPa (103,5 bar) 0,5 MPa (4,7 bar) kovametalli 10,3 MPa (103,5 bar) 0,5 MPa (4,7 bar) muovi 10,3 MPa (103,5 bar) 0,5 MPa (4,7 bar) ei pistoolia, ei letkuja 6,9 MPa (69 bar) 0,7 MPa (6,9 bar) kovametalli 6,9 MPa (69 bar) 0,7 MPa (6,9 bar) muovi 6,9 MPa (69 bar) 0,7 MPa (6,9 bar) ei pistoolia, ei letkuja

3 Merkinnät Vaaran merkki Tällä merkillä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Varoituksen merkki VROITUS Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. LITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET Laitteiden väärinkäyttö saattaa rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan. - Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. - Lue kaikki käyttöoppaat, kyltit ja tarrat ennen laitteen käyttöä. - Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Gracon jälleenmyyjään. - Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä ainoastaan alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita. - Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. - Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Ks. tämän laitteen suurin käyttöpaine Teknisistä tiedoista sivulta Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat yhteen laitteen kastuvien osien kanssa. Tutustu kaikkien laitekäsikirjojen Tekniset tiedot -osuuteen. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitusohjeet. - Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä nurkista, liikkuvista osista ja kuumilta pinnoilta. Älä jätä Gracoletkuja alttiiksi yli 82EC tai alle --18EC lämpötiloille. - Pidä kuulosuojaimia tätä laitetta käytettäessä. - Älä nosta paineenalaista laitetta. - Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä. - Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista

4 NESTEEN TUNKEUTUMIS Pistoolin ruiskusta, letkuvuodoista tai rikkoutuneista osista voi tunkeutua nestettä kehoon ja aiheuttaa erittäin vakavan tapaturman, johon voi liittyä amputoinnin tarve. Silmiin tai iholle roiskunut neste voi myös aiheuttaa vakavan tapaturman. - Ihoon tunkeutunut neste saattaa näyttää pelkältä haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. - Älä osoita pistoolia ketään tai mitään kehon osaa kohti. - Älä laita kättä tai sormia ruiskutussuuttimen eteen. - Älä pysäytä tai torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä. - Älä puhalla nestettä takaisin ; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä. - Pidä aina suuttimen suojus ja liipaisimen suojus paikallaan pistoolissa ruiskutuksen aikana. - Tarkasta pistoolin hajottimen toiminta viikoittain. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta. - Varmista ennen ruiskutusta, että liipaisimen varmistussalpa toimii. - Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskuttamisen. - Noudata Paineenpoistotoimia sivulta 11 aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine tai kun lopetat ruiskuttamisen, puhdistat, tarkastat tai huollat laitetta sekä kun asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta. - Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. - Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai löystyneet osat välittömästi. Pysyvästi liitettyjä letkuja ei voi korjata, vaan koko letku vaihdetaan. - Käytä ainoastaan Gracon hyväksymiä letkuja. Älä poista jousisuojusta, joka suojaa letkua kiertymien tai taittumien aiheuttamilta murtumilta lähellä liittimiä

5 TULIPLON J RÄJÄHDYKSEN Sopimaton maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa tulipaloon tai räjähdykseen sekä vakavaan tapaturmaan. - Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Katso Maadoitus sivulta Jos ilmenee staattista kipinöintiä tai tunnet sähköiskun laitteen käytön aikana, lopeta ruiskutus välittömästi. Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on löydetty ja korjattu. - Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja. - Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. - Irrota kaikki ruiskutusalueella olevat laitteet sähköverkosta. - Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta. - Älä tupakoi ruiskutusalueella. - Älä käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella laitteen käytön aikana tai jos ilmassa on huuruja. - Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin. - Opettele käytettävän nesteen erityisvaarat. - Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen viranomaisten antamia ohjeita. - Käytä aina nesteen ja liuottimen valmistajan suosittelemia silmäsuojaimia, käsineitä, suojavaatetusta ja hengityslaitetta

6 Yleistietoja sennus Käyttöpaikan esivalmistelut HUOM: Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin. HUOM: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja paineenkesto on riittävät omaan järjestelmääsi. Kuva 1 on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi. Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun. Käyttäjän esivalmistelut Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien järjestelmän osien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön sekä käsittelemään kaikkia nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä. Tämän laitteen mukana toimitetaan seuraavat käyttöoppaat: lpha-pistooli Falcon- ja Falcon II -ilmamoottorit Falcon- ja Falcon II -pumput HUOM: Pistooliin menevän paineilman tulee olla puhdasta ja kuivaa, jottei maalipinta vaurioidu. Käytä ilmasuodatinta pääilmajohdossa. Kuva 1. Varmista, että seinä kestää pumpun ja lisävarusteiden, nesteen ja letkujen painon sekä pumpun toiminnan aiheuttaman rasituksen. Varmista, että paineilmasyötön teho riittää. Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista pumpun luo. Varmista, että kaikki ilmaletkut ovat riittävän kokoisia ja paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa () tulee olla 3/8 npt(m) kierre. Pikaliittimen käyttöä suositellaan. senna tyhjentävä sulkuventtiili () ilmajohtoon ilmajohdon osien eristämiseksi huoltoa varten. senna ilmajohtoon suodatin (C) ja kosteuserotin sekä tyhjennyshana (D) kosteuden ja epäpuhtauksien poistamiseksi paineilmasyötöstä. Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista, jotka voivat estää käyttäjän liikkeitä. Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän huuhtelua varten

7 sennus SELITE TOIMITETUT OST 1 Pumppu 2 Seinäkannatin 23 Imuletku 25 Sihti 28 Ilma-avusteinen lpha-ruiskutuspistooli 31 Pistoolin nesteensyöttöletku 34 Pistoolin ilmansyöttöletku 35 Maadoitusjohto (vaaditaan; ks. asennusohjeet sivulta 10) 38 Pistoolin kääntöliitin 39 Lasien suojukset E Punakahvainen tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan pumpulle) F Pumpun poistoaukko G Pumpun ilmansäädin (punainen nuppi) H Ilman rajoitusventtiili (vain Falcon II) J Pistoolin ilmansäädin (harmaa nuppi) M Nestekuppi C ITSE HNKITTVT OST Sähköä johtava ilmansyöttöletku Tyhjentävä pääilmaventtiili (lisävarusteille) C Ilmajohdon suodatin D Ilmajohdon kosteuserotin ja tyhjennysventtiili L 19 litran astia 1 1 D M G H J 34 F E L Malli kuvassa Kiinnitä pumpun kokoonpano siten, että kannattimen yläosa on 1,2--1,5 m lattiasta. Imuletku on 1,2 m pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna sen riippua kuvan mukaisesti, jotta neste virtaa paremmin pumppuun. 25 Kuva

8 sennus Toimitetut osat Punakahvainen tyhjentävä pääilmaventtiili (E) kuuluu toimitukseen. Tämä osa vähentää vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen kehoon ja roiskuminen silmiin tai iholle sekä liikkuvien osien aiheuttamia tapaturmia pumppua säädettäessä tai korjattaessa. Tyhjentävä pääilmaventtiili poistaa ilman, joka on jäänyt tämän venttiilin ja pumpun välille sen jälkeen kun venttiili on suljettu. Välille jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta. - Sivuilmatoiminen lpha-ruiskutuspistooli (106) ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin (33 ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Tähän laitteeseen kuuluva vakiosuutin on GGW413 (Falcon) tai GGW415 (Falcon ll). Laitteeseen sisältyy myös asiakkaan valittavissa oleva suutin. Kumpikin suutin toimitetaan asentamattomana. Katso suuttimen asennus pistoolin käyttöoppaasta Letkut on liitettävä oikein. Väärin asennettu letku voi rikkoutua ja aiheuttaa vakavan tapaturman. - Kuva 1. Järjestelmään vaaditaan punakahvainen, tyhjentävä pääilmaventtiili (E) poistamaan ilmaa, joka on jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistoolin välille, kun venttiili on suljettu (ks. yllä). Älä estä tämän venttiilin käyttöä. - Punanuppisella pumpun ilmansäätimellä (G) ohjataan pumpun nopeutta ja työpainetta säätämällä pumppuun menevää ilmanpainetta. - Ilman rajoitusventtiili (H) (vain Falcon II -laitteissa) avautuu automaattisesti estämään pumpun ylipaineistuksen. - Harmaanuppisella pistoolin ilmansäätimellä (J) säädetään sivuilmatoimiseen lpha-ruiskutuspistooliin (28) menevää ilmanpainetta. - Imuletkulla (23) pumppu vetää nestettä 19 litran astiasta (L). Toimitukseen kuuluu myös suodatin (25). - Punaisella letkulla (34) pistooli saa ilmaa. - Sinisellä letkulla (31) pistooli saa nestettä. - Pistoolin kääntöliitin (38) mahdollistaa pistoolin vapaamman liikuttelun, ja se on kiinnitetty siniseen letkuun. Pumpun asennus 1. Kuva 2. Varmista, että seinä kestää pumpun, lisävarusteiden, nesteen ja letkujen painon sekä pumpun toiminnan aiheuttaman rasituksen. 2. seta malli (sivu 9) 1,4 m lattiasta. Poraa seinään neljä reikää. 3. Nosta pumpun kokoonpano paikalleen ja pulttaa pumpun kannatin (2) seinään käyttäen 3/8 pultteja ja aluslaattoja kiinnittämiseen. Käytä riittävän pitkiä pultteja, jottei pumpun kannatin värähtele käytön aikana. Tarkasta pultit säännöllisesti

9 KIINNITYSMLLI SEINÄÄN SENNUST VRTEN TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN LEIKK TÄSTÄ 5,7 cm 7,6 cm 9141 Kuva

10 sennus Maadoitus TULIPLON J RÄJÄHDYKSEN Maadoita järjestelmä alla selostetulla tavalla ennen pumpun käyttöä. Lue myös jakso TULIPLON J RÄJÄHDYKSEN sivulta Pumppu: käytä maadoitusjohtoa ja pidikettä (toimitettu). Ks. kuva 3. Löysää maadoituskorvakkeen lukkomutteria (W) ja aluslaattaa (X). Työnnä maadoitusjohdon (22) toinen pää korvakkeen (Z) loveen ja kiristä lukkomutteri tiukalle. Liitä johdon toinen pää varsinaiseen maadoitukseen. Z Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia. 4. Ruiskutuspistooli: maadoita liitoksen kautta asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun. 5. Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä. 6. Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia määräyksiä. 7. Huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat: noudata paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle. Älä laita astiaa sähköä johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoituksen jatkuvuuden. 8. Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta. Valmistelut 1. Kuva 1. Kiinnitä sinisen nesteletkun (31) pää ilman pistoolin kääntöliitintä (38) pumpun poistoaukkoon (F). 2. Kiinnitä punaisen ilmaletkun (34) toinen pää harmaanuppiseen pistoolin ilmansäätimeen (J). X Kuva 3 W 0720 Letkut on liitettävä oikein. Väärin asennettu letku voi rikkoutua ja aiheuttaa vakavan tapaturman. 2. Pumpun ilma- ja nesteletkut: Käytä vain sähköä johtavia letkuja, joiden suurin kokonaispituus on 150 m maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. Tarkasta ilma- ja nesteletkujen sähkövastus vähintään kerran viikossa. Jos kokonaisvastus maadoitukseen päin ylittää 29 megaohmia, vaihda letku välittömästi. HUOM: Käytä sellaista mittaria, jolla tämäntasoinen vastus voidaan mitata. 3. Kiinnitä punaisen ilmaletkun (34) toinen pää pistoolin kahvassa (28) olevaan ilman tuloaukkoon. 4. Kiinnitä kääntöliitin pistoolissa (28) olevaan nesteen tuloaukkoon. 5. Teippaa punainen ilmaletku (34) ja sininen nesteletku (31) yhteen tarvittaessa. 6. Laita lasin suojus (39) kummankin säätömittarin lasin päälle

11 Käyttö Paineenpoistotoimet Pistoolin varmistussalpa auki NESTEEN TUNKEUTUMIS Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähentääksesi nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudata Paineenpoistotoimia aina kun: - ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, - lopetat ruiskuttamisen, - tarkastat tai huollat jotakin järjestelmän laitetta, - tai asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta. Pistoolin varmistussalpa lukittu Kuva 7. Katkaise pumpun käyttövoima sulkemalla tyhjentävä pääilmaventtiili (E, vaaditaan järjestelmään). Kuva 4 2. Kuva 4. Vapauta pistoolin liipaisimen varmistussalpa. 3. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta nestepaineen poistamiseksi. 4. Lukitse pistoolin varmistussalpa. 5. Jos epäilet, että suutin tai letku on aivan tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää, hyvin hitaasti ilmasuuttimen kiinnitysrengasta paineen poistamiseksi kuulan ja pesän sulun sekä tukkeutuneen suuttimen välisestä tilasta. Puhdista suuttimen reikä. 6. Jos epäilet, että pistoolin nestesuodatin tai nesteletku on aivan tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää, hyvin hitaasti letkun pään liitintä pistoolista paineen poistamiseksi vähitellen. Löysää liitin sitten kokonaan ja selvitä tukos. Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on täysin tukossa, tai ettei paine ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää hyvin hitaasti letkun pään liitintä pistoolista paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää liitin sitten kokonaan ja puhdista suutin tai letku. Nestekuppi Kuva 7. Täytä nestekuppi (M) ennen käynnistystä 1/3 täyteen Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla liuottimella. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata vasemmalla olevia paineenpoistotoimia. Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa Pumppu on testattu ohuella öljyllä, joka on jätetty sisään suojaamaan pumpun osia. Jos öljy likaa käytettävää nestettä, huuhtele öljy pois sopivalla liuottimella. Ks. Huuhtelu sivulta

12 Käyttö Esitäytä pumppu 1. Kuva 7. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista (28). Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta. 2. Sulje harmaanuppinen pistoolin ilmansäädin (J) kiertämällä nuppia vastapäivään, jolloin paine vähenee nollaan. Sulje punanuppinen pumpun ilmansäädin (G) kiertämällä nuppia vastapäivään, jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävät ilmaventtiilit (, E). 3. Liitä ilmajohto () tyhjentävään ilmaventtiiliin (E). 4. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on kiristetty kunnolla. 5. Laita astia (L) pumpun lähelle. Imuletku (23) on 1,2 m pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna sen riippua kuvan 7 mukaisesti, jotta neste virtaa paremmin pumppuun. 6. Pidä pistoolin (28) metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ennen liipaisimen vetämistä. 7. vaa tyhjentävät ilmaventtiilit (, E). Kierrä punanuppista pumpun ilmansäädintä (G) hitaasti myötäpäivään, kunnes pumppu käynnistyy. Säädä ruiskutuskuvio NESTEEN TUNKEUTUMIS Vähentääksesi osan rikkoutumisen ja vakavan tapaturman vaaraa, nesteen tunkeutuminen kehoon mukaan lukien, älä ylitä pistoolin suurinta käyttöpainetta 10 MPa (105 bar) tai alimman nimellispaineen kestävän järjestelmän osan suurinta käyttöpainetta. OSN RIKKOUTUMIS Älä ylitä tämän pistoolin suurinta neste- ja ilmanpainetta. Suurempi paine voi rikkoa osat ja aiheuttaa vakavan tapaturman. 8. nna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on poistunut ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä. 9. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa. Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten. senna ruiskutussuutin Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta 11. Poista paine sulkemalla ilmaventtiili ja sitten vetämällä liipaisimesta. senna ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti. Nestetuotto ja kuvion leveys riippuu ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista ja nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöoppaassa olevaa ruiskutussuuttimen valintataulukkoa ohjeena, kun valitset käyttökohteeseen sopivaa suutinta. 1. Älä kytke ilmansyöttöä päälle. seta nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Kun käytät matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s, nro #2 Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus on pieni (yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu 2,1 MPa:n (21 bar) poistopaineella. Kun käytät korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta sisältäviä nesteitä, käynnistä 4,2 MPa:n (42 bar) paineella. Nestepainetta ohjaa pumppua syöttävä ilmansäädin. Katso seuraava esimerkki. Esimerkki: Pumpun painesuhde Falcon I (10:1) Falcon II (20:1) x Pumpun ilmansäätimen asetus = Nestepaine x 0,21 MPa (2,1 bar) = 2,1 MPa (21 bar) x 0,21 MPa (2,1 bar) = 4,2 MPa (42 bar)

13 Käyttö Säädä ruiskutuskuvio (jatkoa) S S 2. Tarkasta hajotus vetämällä liipaisimesta, mutta älä välitä kuvion muodosta. 3. Lisää nestepainetta 0,7 MPa:n (7 bar) välein vain siihen saakka, jossa nestepaineen lisäys ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta. Katso seuraava esimerkki. Esimerkki: Sisään (leveämpi kuvio) Ulos (kapeampi kuvio) Pumpun painesuhde x Pumpun ilmansäätimen asetus (lisäysvälit) = Nestepaine (lisäysvälit) Kuva Falcon I (10:1) x 0,07 MPa (0,7 bar) = 0,7 MPa (7 bar) Falcon II (20:1) x 0,035 MPa (0,35 bar) = 0,7 MPa (7 bar) 4. Kuva 5. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä nuppi (S) kokonaan myötäpäivään (sisään). Näin säädetään laajin kuvio. Ei ilmaa Liian vähän ilmaa Oikea ilmamäärä Kuva Kuva 6. Säädä hajotusilman paine noin 0,35 bariin (35 kpa), kun liipaisin on pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio, ja lisää ilmanpainetta hitaasti, kunnes hännät hajoavat täysin ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Älä ylitä pistooliin menevää 0,7 MPa:n (7 bar) ilmanpainetta. Kuva 5. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion säätöventtiilin nuppia (S) vastapäivään (ulospäin). Jos kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä erikokoista suutinta. Pumpun pysäytys ja hoito Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta 11. Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu männänvarteen. Ks. Huuhtelu sivulta

14 Käyttö SELITE 1 Pumppu 2 Seinäkannatin 23 Imuletku 25 Suodatin 28 Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli 31 Pistoolin nesteensyöttöletku 34 Pistoolin ilmansyöttöletku 35 Maadoitusjohto 38 Pistoolin suodatin/kääntöliitin Sähköä johtava ilmansyöttöletku Tyhjentävä pääilmaventtiili (lisävarusteille) C Ilmajohdon suodatin E Punakahvainen tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan pumpulle) G Pumpun ilmansäädin J Pistoolin ilmansäädin L 19 litran astia M Nestekuppi C M 2 D G 28 J 34 E L Malli kuvassa Imuletku on 1,2 m pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna sen riippua kuvan mukaisesti, jotta neste virtaa paremmin pumppuun. 2 Säädä imuputkea siten, että se on noin 13 mm irti astian pohjasta (L). Kuva

15 Kunnossapito Ennakoivan kunnossapidon taulukko Kunnossapidon tarve määräytyy oman järjestelmäsi käyttöolojen mukaan. Laadi ennakoivan kunnossapidon taulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän tarkastusaikataulu. Kuva 1. Vaihda lasien suojukset (39) säädinmittareiden laseista, kun lika vaikeuttaa mittarien lukemista. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu käyttämättömään pumppuun (tarkasta katalyyttinesteiden käyttöaika). - Ennen pumpun varastointia. Huuhtele nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai toimittajalta. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta Kuva 7. Poista paine. Huuhtelu TULIPLON J RÄJÄHDYKSEN Lue ennen huuhtelua jaksotuliplon J RÄJÄHDYKSEN sivulta 5. Varmista, että koko järjestelmä ja huuhteluastiat on maadoitettu kunnolla. Katso Maadoitus sivulta Poista suuttimen suojus ja suutin pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta Laita imuletku (23) liuotinastiaan. 4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. 5. Käynnistä pumppu. Käytä aina mahdollisimman pientä nestepainetta huuhtelun aikana. 6. Vedä liipaisimesta. Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista tulee kirkasta liuotinta. Huuhtele pumppu: - Ennen ensimmäistä käyttökertaa. - Kun vaihdat värejä tai nesteitä. 7. Poista paine. 8. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja nestesuodatinelementti erikseen, ja asenna ne sitten takaisin. 9. Puhdista imuletkun sisä- ja ulkopuoli

16 Falcon-osien piirustus Malli kuvassa * 40 34* 31* VIITE * 31* * Ei kuulu malliin * * VIITE * * 25*

17 Falconmallit: , ja Falcon-osaluettelo Viite nro Osanro Kuvaus Kpl PUMPPU, Falcon, 10:1 1 (ks. käyttöopas ) KNNTIN, pumppu, maalattu VRMISTUSLTT KUUSIORUUVI NIMILEVY NIITTI, sokea PLLOVENTTIILI KUPUKNTRUUVI PIKLIITIN, putki PUTKI, polyuretaani, pyöreä, 18,4 cm ILMNSÄÄDIN, 1/4 npt PIKLIITIN, putki DPTERI PINEMITTRI, ilma PINEMITTRI, ilma T-LIITIN, 1/4 npt ILMNSÄÄDIN, 1/4 npt PIKLIITIN, putki MUTTERI, säädin PIKLIITIN, putki, kääntöl. 1 22* DPTERI, ulkokierre (käytetään malleissa ja ) 1 23* IMULETKU, liittimineen (käytetään malleissa ja ) 1 Viite nro Osanro Kuvaus Kpl 24* PESÄ, suodatin (käytetään malleissa ja ) 1 25* SUODTIN (käytetään malleissa ja ) NIPP LIITIN, adapteri 1 28* PISTOOLIN KOK.PNO, karbidi (ks. käyttöopas ) (käytetään mallissa ) PISTOOLIN KOK.PNO, muovi (ks. käyttöopas ) (käytetään mallissa ) 1 31* NESTELETKU, liittimineen, 7,62 m (käytetään malleissa ja ) 1 32* GGWXXX SUUTIN, lisävaruste (käyttäjän valitsema -- ei kuvassa) 1 33* GGW413 RUISKUTUSSUUTIN (ei kuvassa) 1 34* ILMLETKU, liittimineen, 7,62 m (käytetään malleissa ja ) MDOITUSJOHTO, kok.pano 1 38* KÄÄNTÖLIITIN (käytetään malleissa ja ) LSIN SUOJUS PUTKI, polyuretaani, pyöreä, 17 cm 1 * Ei toimiteta malliin

18 Falcon ll -osien piirustus Malli kuvassa * 40 34* 31* VIITE * 31* * Ei toimiteta malliin * * VIITE * * 25*

19 Falcon llmallit: , ja Falcon ll -osaluettelo Viite nro Osanro Kuvaus Kpl PUMPPU, Falcon, 20:1 1 (ks. käyttöopas ) KNNTIN, pumppu, maalattu VRMISTUSLTT KUUSIORUUVI NIMILEVY NIITTI, sokea PLLOVENTTIILI KUPUKNTRUUVI PIKLIITIN, putki PUTKI, polyuretaani, pyöreä, 18,4 cm ILMNSÄÄDIN, 1/4 npt PIKLIITIN, putki DPTERI PINEMITTRI, ilma PINEMITTRI, ilma T-LIITIN, 1/4 npt ILMNSÄÄDIN, 1/4 npt PIKLIITIN, putki MUTTERI, säädin PIKLIITIN, putki, kääntöl. 1 22* DPTERI, ulkokierre (käytetään malleissa ja ) 1 23* IMULETKU, liittimineen (käytetään malleissa ja ) 1 Viite nro Osanro Kuvaus Kpl 24* PESÄ, suodatin (käytetään malleissa ja ) 1 25* SUODTIN (käytetään malleissa ja ) NIPP LIITIN, adapteri 1 28* PISTOOLIN KOK.PNO, karbidi (ks. käyttöopas ) (käytetään mallissa ) PISTOOLIN KOK.PNO, muovi (ks. käyttöopas ) (käytetään mallissa ) 1 31* NESTELETKU, liittimineen, 7,62 m (käytetään malleissa ja ) 1 32* GGWXXX SUUTIN, lisävaruste (käyttäjän valitsema - ei kuvassa) 1 33* GGW415 RUISKUTUSSUUTIN (ei kuvassa) 1 34* ILMLETKU, liittimineen, 7,62 m (käytetään malleissa ja ) MDOITUSJOHTO, kok.pano 1 38* KÄÄNTÖLIITIN (käytetään malleissa ja ) LSIN SUOJUS PUTKI, polyuretaani, pyöreä, 17 cm 1 * Ei toimiteta malliin

20 Falcon-kärryosien piirustus Malli kuvassa * 46 34* 31* VIITE * 31* * Ei toimiteta malliin , * * VIITE * 40 24* 25*

21 Falconmallit: , ja Falcon-kärryosaluettelo Viite nro Osanro Kuvaus Kpl PUMPPU, Falcon, 10:1 1 (ks. käyttöopas ) KNNTIN, pumppu, maalattu VRMISTUSLTT KUUSIORUUVI NIMILEVY NIITTI, sokea PLLOVENTTIILI KUPUKNTRUUVI PIKLIITIN, putki PUTKI, polyuretaani, pyöreä, 18,4 cm ILMNSÄÄDIN, 1/4 npt PIKLIITIN, putki DPTERI PINEMITTRI, ilma PINEMITTRI, ilma T-LIITIN, 1/4 npt ILMNSÄÄDIN, 1/4 npt PIKLIITIN, putki MUTTERI, säädin PIKLIITIN, putki, kääntöl. 1 22* DPTERI, ulkokierre (käytetään malleissa ja ) 1 23* IMULETKU, liittimineen (käytetään malleissa ja ) 1 25* SUODTIN (käytetään malleissa ja ) 1 Viite nro Osanro Kuvaus Kpl 24* PESÄ, suodatin (käytetään malleissa ja ) NIPP LIITIN, adapteri 1 28* PISTOOLIN KOK.PNO, karbidi (ks. käyttöopas ) (käytetään mallissa ) PISTOOLIN KOK.PNO, muovi (ks. käyttöopas ) (käytetään mallissa ) 1 31* NESTELETKU, liittimineen, 7,62 m (käytetään malleissa ja ) 1 32* GGWXXX SUUTIN, lisävaruste (käyttäjän valitsema - ei kuvassa) 1 33* GGW413 RUISKUTUSSUUTIN (ei kuvassa) 1 34* ILMLETKU, liittimineen, 7,62 m (käytetään malleissa ja ) MDOITUSJOHTO, kok.pano 1 38* KÄÄNTÖLIITIN (käytetään malleissa ja ) LSIN SUOJUS KÄRRY, 4-pyöräinen KUUSIOKOLORUUVI LUSLTT, litteä LUKKOMUTTERI NIMILEVY NIITTI, sokea PUTKI, polyuretaani, pyöreä, 17 cm 1 * Ei toimiteta malliin

22 Muistiinpanoja

23 Luokka Nesteen suurin käyttöpaine Ilman suurin sisään-tulopaine Pistoolin ilman suurin sisään-tulopaine Tiedot Tekniset tiedot Osanrot: , , , , , ; 7MPa(70bar) , , ; 10 MPa (100 bar) Osanrot: , , , , , ; 0,7 MPa (7 bar) , , ; 0,5 MPa (4,7 bar) 0,35 MPa (3,5 bar) Painesuhde Osanrot , , , , , : 10:1 Osanrot , , : 20:1 Suurin käyttölämpötila 66EC Paino Osanrot , , , , , ; 11,3 Kg , , : 20 kg Kastuvat osat Pumppu: ks. pumpun käyttöopas Ruiskutuspistooli: ks. pistoolin käyttöopas Moottori: ks. moottorin käyttöopas Tuloilman paineet 20 työjaksolla/min Äänenpainetasot d() (mitattu 1 metrin päästä laitteesta) 30 työjaksolla/min Ilmamoottori 0,28 MPa (2,8 bar) 0,48 MPa (4,8 bar) 0,7 MPa (7 bar) Falcon 66,47 d() 67,53 d() 70,81 d() Falcon ll 68,40 d() 70,34 d() 74,56 d() Tuloilman paineet 20 työjaksolla/min Äänen tehotasot d() (testattu ISO :n mukaan) 30 työjaksolla/min Ilmamoottori 0,28 MPa (2,8 bar) 0,48 MPa (4,8 bar) 0,7 MPa (7 bar) Falcon 70,06 d() 71,31 d() 74,78 d() Falcon ll 71,47 d() 70,72 d() 77,38 d()

24 Nesteen ulostulopaineen määritys (MPa/bar) tietyllä nestevirtaamalla (l/min) ja ilman käyttöpaineella (MPa/bar): 1. Etsi nestevirtaama taulukon alaosasta. 2. Seuraa pystysuoraa viivaa nesteen ulostulopainekäyrän leikkauskohtaan. 3. Lue nesteen ulostulopaine asteikon vasemmalta puolelta. 0,7 MPa (7 bar) ilmanpaine 0,49 MPa (4,9 bar) ilmanpaine C 0,28 MPa (2,8 bar) ilmanpaine Tekniset tiedot Suorituskykytaulukot Pumpun ilmankulutuksen määritys (m /min) tietyllä nestevirtaamalla (l/min) ja ilmanpaineella (MPa/bar): 1. Etsi nestevirtaama taulukon alaosasta. 2. Seuraa pystysuoraa viivaa ilmankulutuskäyrän leikkauskohtaan. 3. Lue ilmankulutus asteikon vasemmalta puolelta. C 0,7 MPa (7 bar) ilmanpaine 0,49 MPa (4,9 bar) ilmanpaine 0,28 MPa (2,8 bar) ilmanpaine NESTEEN ULOSTULOPINE MPa (bar) 6,8 (68) 5,1 (51) 3,4 (34) C 1,7 (17) FLCON 10:1 FLCON 10:1 Nesteen ulostulopaine Ilmankulutus m /min 0,28 0,21 0,14 0, l/min 0 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 l/min 0 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 ILMNKULUTUS C NESTEEN ULOSTULOPINE MPa (bar) 16,6 (166) 12,4 (124) 8,3 (83) 4,2 (41) NESTEVIRTM (TESTINESTE: NRO 10 W ÖLJY) C FLCON ll 20:1 Nesteen ulostulopaine 0 l/min 0 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 NESTEVIRTM (TESTINESTE: NRO 10 W ÖLJY) ILMNKULUTUS m /min 0,28 0,21 0,14 0,07 NESTEVIRTM (TESTINESTE: NRO 10 W ÖLJY) FLCON ll 20:1 Ilmankulutus 0 l/min 0 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 NESTEVIRTM (TESTINESTE: NRO 10 W ÖLJY) C

25 Mitat Malli kuvassa 1 Kiinnitä pumpun kokoonpano siten, että kannattimen yläosa on 1,2--1,5 m lattiasta. D E 1 C 9139 Pumppumalli C D E Falcon 10: Falcon ll 20: Falcon 10:1 (kärry) 538 mm 330 mm 432 mm 139 mm 269 mm 538 mm 330 mm 432 mm 139 mm 269 mm 955 mm 330 mm 432 mm 406 mm 640 mm

26 Gracon normaalitakuu Graco takaa, että kaikki Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia. Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TKUU ON YKSINOMINEN J KORV KIKKI MUUT ILMISTUT TI OLETETUT TKUUT, MUKN LUKIEN MUUN MUSS TKUU MRKKINOITVUUDEST TI SOVELTUVUUDEST TIETTYYN TRKOITUKSEEN. Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on esitetty yllä. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten lisävarusteiden, laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa. Missään tapauksessa Graco eiole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja. Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin US:n myyntipisteet: Minneapolis, MN; Plymouth. Ulkomaiset toimistot: elgia; Kiina; Japani; Korea GRCO N.V.; Industrieterrein Oude unders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, elgium Tel.: Fax: PINETTU ELGISS /99

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308996B A-versio RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7)

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7) Käyttöohjeet RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT Mäntäpumput Osanro 222012, C-sarja (#2) Suurin käyttöpaine 34,5 MPa (345 bar) 357,4 mm tehokas tilavuusala 307944B W-versio Osanro 222015, B-sarja (#5) Suurin

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Käyttöohjeet Osaluettelo Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEINEN NESTEPUTKI Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet 308B Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Lisätiedot

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet 308635B G Versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallinumerot

Lisätiedot

President -ilmamoottorit

President -ilmamoottorit Käyttöohjeet Osaluettelo President-ilmamoottorit Käytetään Gracon nesteenkäsittelypumpuissa. 306982B AF-versio Katso suurin käyttöpaine pumpun käyttöoppaasta. Malli 205647, L-sarja Putkistokiinnitys, keskipaineinen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ilmakäyttöinen kalvopumppu

Ilmakäyttöinen kalvopumppu Käyttöohjeet Ilmakäyttöinen kalvopumppu 3A950ZAD Nesteidensiirtosovelluksiin. Vain ammattikäyttöön. Vain tähdellä (*) merkityt mallit on hyväksytty käyttöön eurooppalaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B Rev. A KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 00 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet Ohjeet/Osat Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet 33675T FI Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Sekoittimet Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar) 306565B H-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli

PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli Käyttöohjeet osaluettelo Manuaalinen ilma-avusteinen sähköstaattinen PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli 309295B G-versio Suurin ilman sisääntulopaine: 0,7 MPa (7 bar) Suurin nestepaine: 2 MPa (20 bar) Tärkeitä

Lisätiedot

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 0867B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Pienen ilmamäärän ilmansäätimet Suurin tuloilman

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KAKSITOIMISET Falcon ja Falcon II Ilmamoottorit 308995B E-versio Osanro 4504, sarja C Falcon-ilmamoottori Ilman suurin sisääntulopaine,0 MPa (0 bar) Osanro 4505, sarja C Falcon

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli

AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli Käyttöohje osat AirPro painesyöttöinen ilmaruiskutuspistooli 33062P FI Tavalliset, HVLP- ja yhteensopivat pistoolit teollisiin erikoiskäyttökohteisiin. Vain ammattikäyttöön. Nesteen enimmäistulopaine 0,7

Lisätiedot

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Käyttöohje osat : PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 bar) Osanro. 33500 alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Merkur- sähköstaattiset ruiskutuslaitteet

Merkur- sähköstaattiset ruiskutuslaitteet Käyttöohje osat Merkur- sähköstaattiset ruiskutuslaitteet 33685P FI Sähköstaattiseen pintaviimeistelyyn ja pinnoitukseen vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa, erityisesti kuumennettua materiaalia,

Lisätiedot

Merkur. Viimeistelyruiskuissa pitkälle kehitetty tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky

Merkur. Viimeistelyruiskuissa pitkälle kehitetty tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky Viimeistelyruiskuissa pitkälle kehitetty tekniikka ja ylivoimainen suorituskyky Pitkälle kehitetty tekniikka. Ylivoimainen suorituskyky. Ergonomia, kustannussäästöt ja viimeistelytulokset ovat tämän uuden

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet

Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet Ohjeet/Osat Merkur -kuumentamattomat ruiskutuslaitteet 33675N FI Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö...

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö... Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ RASKAASEEN KÄYTTÖÖN Tynnyrisekoitin Suurin ilmanottopaine: 0,7 MPa (7 baaria) 308609B G-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Korjaus Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2425B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Ohjeet - Osat 3A2101ZAB Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Käytetään syttymättömän vaahdon ja polyurean kanssa. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää räjähdysherkissä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HIILITERÄKSISET

JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HIILITERÄKSISET KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ 308 47B B-versio Korvaa A-version HIILITERÄKSISET Dura-Flo 750 -pumput Varustettu kestävällä

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A KITL32 32X UTOMTI LEVEL 32X UTOMTI LEVEL 5 SL SI UL 1-77-238/241 L32 FTMX 5 6 7 Fig. 1 3 2 1 8 9 11 12 13 10 4 Fig. 2 L32 FTMX 67 OMINISUUDET (Kuva 1) 1 lalevy 2 Vaakasuora säätörengas 3 Vaakasuoran säätörenkaan

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ ÎÎÎ ÎÎÎ

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ ÎÎÎ ÎÎÎ KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KESKIDAINEINEN ILMA-AVUSTEINEN Alpha AA ruiskutuspistooli Nesteen suurin käyttöpaine 10 MPa

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Encore posliiniemalipumppu

Encore posliiniemalipumppu Ohjelehti - Finnish - Encore -posliiniemalijauhepumppu VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaankuuluvia turvaohjeita/kirjallista

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot