tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat"

Transkriptio

1 Näytteet M ja L-2-ENY-79 on tarkistettu mikroskooppisecti. Ohut- ja pinta-hiekortit on annettu liitteessä. NSyEteiden Cu, Ni, Co, Zn, Ag, (Fe) ja S- pitoisuudet on annettu liitteessa 2. Näyte - M Mont.tunayte Karttalehti R Koordinaatit: X = , Y = 5.68 Paikka : Kal.ajoki, Jouhineva. Anal. no Kivi (ohuthbe A 369) on lähinnä meta-andesiitti. Paämineraaleina ovat pl-agioklaasi (An20-25), sarvi"äke ja biotiitti (?, "kii.lletöhka"). Aksessorisina esiintyvat kloriitti, opakit, titaniitti, muskoviitti, epidootti (klinozoisiitti), apatiitti, zirkoni ja vihreä identifioimaton tavara (hieman kalkosiitin yhteydessä; joko kloriitti tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat hydrautuneet kiilletavaraksi. Kiven rakenne on blastoporlyyrinen, keskirakeinen ja selvästi suuntautunut (liuskottunut) Paamalmimineraalit (pintahie C 376) ovat kalkosiitti, hematiitti ja pyriitti. Aksessoresti esiintyvat markasiitti, götiitti, kuparikiisu, kovellii.tti, a'rsecnikiisu, borniitti, digeniitti ja ilmeniitti. lmeniitti on yleinen harmeessä esiintyen yhdessä titaniitin kanssa. Pääosa yötiitistä esiintyy oudosti "repaleina" kalkosiitissa. dentifiointi on varmistettu mikroanalysaattorilla saaden likim~araiseksi kokoomu~seksi (korjaamattomat luvut) :

2 Näyte L-2-BNY Lohkarenayte Zar-ttalehti B Koordinaatit: X , Y = Paikka: Zalajoki, Jouhineva Anal.no Kivi (ohuthie A 303) on todennkiköisesti "intermediaarinen vulkaniitti"(~ahinna dasiittikokoomuksinen), jossa turmaliinipitoisuutta. Päämineraalit ovat plagioklaasi (- An30-35), sarvivalke (vihreän pleokr.), turmaliini, kvartsi ja biotiitti. Aksessorisina esiintyvat epidootti (klinozoisiittinen), kalimaasälpä, titaniitti, apatiitti, opakit, kloriitti ja serpentiini. Rakenne on blastoporfyyrinen (?), keskirakeinen ja "sekavasti suunt.autunut". Porfyyriset plagiokaacikiteet sisältavät runsaasti kvartsiculkeumia ja myrinekiittejä. Turmaliini- ja kvartsipesakkeita. Paämalmimineraalina (pintahic C 36) on glaukodootti (-arseeni- kiisu). Aksessorisina esiintyvät pyriitti (todenn. pyrrotiitin hap.tuote), kuparikiisu, kobolttihohde, saffloriitti (sulkeumina glaukodootissa), pyrrotiitti (relikteina glaukodootissa), sinkkivälke, grafiitti, metallinen Au, metallinen Bi ja ilme- niitti. lmeniitti on yleinen harmeessa esiintyen yhdessä titaniitin kanssa. - Jatkossa olisi ehkä syytä tarkistaa glauko / ' dootin, pyriitin,-'kobolttihohteen ja saff loriitii~ kokoomulcset. Espoo Pertti Hautala

3 j OUTOKUMPU OY. Malminetsinta 5 OHUTH KORTT 2 8 LTE. x=?/.0. óe0,nal.no?9-2?7c / Pitaiä /& k, P V ~ J t y=!j-/a 4-M ~~tkitt~a,/,fo p~fl paikka &-/s,'+~-vc Arkisto m Kivilaji ) 6 T A - fi ~i'l ]lukumaär~ Kenttänimi Paaminer. ~ a a t u ~ ~ f k k ~ ~ $ ~ k ~ ; - Mineraa! Kuvaus Minei + > bl0 - ; L i 7 " 2. 3a l i t ' Kuvaus (~!,y k&, *,:< 0'". L:G" t- p;&. :g /-0 fl- (c-.,~j &CO AjpEi- L,-k;+.?)!. / Hiekuvaus $c-h Z -! ~ ) + : + P ~ dc T A~c/&X ql,,...&. h, -,/, /(YCco,slj Lcc~h;/~fi-t,J,' nwcn-/i;..-rr: 6 /ni~$ Y-~c: <AC.,P~ L7fi~m.+b,-w/ k,';(:< (-. h ws d. r*.. /!/raz472 /d, r -.., j~fir4,;7mn,c/c /oe.,/n~ar6, {L.,.+;. : /f (/: &,-)jrk4 LAJ, FJ, ~ ~ ~ ~ ; ~ - 4 / : Ottopaikka: Paljastuma= P Monttu =M Lohkare = L Ottopaikka Kairaus = S Kaivos = K Kalliomurske = B tuntematon-x

4 i li ,, L / i...,.. ' -.. A..i i7i OUTOKUMPU Oy ; Malminetsinta PNTAH EKORTT f LTE. 5 8 fm-ml Kart talehti 2\ 7 ~ ' ov8 Hienumero - - 7l'o?, 2~p 79-29%~,. X = Anal. no pitäjä &LA JOU; Pvk, y, 5l/.k8 Tutkittu PGY Paikka JOU d,;vcrl/4 Arkisto Paaminer. ~ a a t u m s k oindeksi a Kivilaji 4 E A N p - m O p amaara-o/o a k k i e l T Kivilaji- ]lukumaärfl pi~\ Mineraalit Kuvaus Mineraalit - Kuvaus 55 C C yl 79 Q 0 i'"; 58F6H 82 D i c, 6 S k 85 / L 64 n T H he/'i)a,hc~ A+m. LY:$JC 9 70 C L K C O V A S k 00 Hiekuvaus i;~/f,fi~ h&.e, eb oh.ic/,-~&/t-~~~ q ~ t f y a ( r, h ~ / i»;baooy&$ tnali=/;rs. yh,,~ L ~ c * ~ i d?:et c &,d~lwz- LHM. LTH hrcdl47l Ottopaikka: Paljastuma=P Monttu-M Lohkare=L Ottopaikka Laatu: Pintahie -P Kairaus = S Kaivos = K Kalliomurske = B tuntematon = X Rikaste-/jatenappi = N

5 ' h d 90 '2!el!d y ~ t -,&, t--6 t OU'leuV OCs ' '20 = X

6 OUTOKUMPU Oy Mal minetsinta P NTAH EKORTT, ( 34 X = 08,530 Anal. no 79- AJ?ST pitija,&4ujo h' Pvk Y= /o, 340 Tut kittujj//,7f lv + ~ E H Paikka ij~u/h'~g/4 Arkisto ' 52 Paaminer. Opaakkie v L k + s u R ~]luk~m~ära?&\- [ m m a ä r $ j - O / l T ] Laatu m$kkabi:k$- m Kivilaji. ' ' Mineraalit Kuvaus Mineraalit Kuvaus 55G 5 8 S k ~! c \ hrp.&>h? C O H L A 4 E F K 7 3 t N S 7 6 C A F +&w,cr;(ka (tl4 :SSK 9 ~'Chj; VCtiiwikr~. QLA:YJ~; lrri;~.+~e r (C C kh,nc, fdr*crhq, ~C;OZLCF C /'*;h ~CT~D' Hiekuvaus p &,-'LC/er - Cm#- P/~C/~. q / 6h J? / ~ e % : ' * ~ f ï?/r~'a&~ f ' Ottopaikka: Paljastuma= P Monttu= M Lohkare = L Ottopaikka Laatu: Pintahie -P Kairaus = S Kaivos = K Kalliomurske = B tuntematon = X Rikaste-/jätenappi= N

7 LTE 2. NAYTTEET M ja L-2-ENY-79. HN03-LUOTUS + AAS- JA S-ANALYYST. Näyte Anal. no.

8 NAYTTEET ja MALMMKROSKOOPPSET HAVANNOT. Kalliomurskenäytteet ja on tarkastettu malmimikroskooppisesti. Pintahiekortit on annettu liitteessä. Näyte Kalliomurskenäyte Karttalehti B Koordinaatit K = , L = () Paikka: Kalajoki,, Jouhineva Pintahie no. C 39 Paamalmimineraaleina ovat rutiili (?) ja ilmeniitti. Aksescorisina esiintyvat hematiitti, götiitti, kalkosiitti, kovelliitti, digeniitti ja kuparikiisu. - Primäärisenä oksi- dina on ollut ilmeniitti, joka on voimakkaasti hapettunut rutiiliksi- (? "ferroan rutile"?, pseudob rookiitti saattaa esiintyä?) ja hematiitiksi (titanohematite?). lmeniitti ja sen hapettumistuotteet esiintyvat sulkeumina titaniittikasaumien sisällä. - Cu-sulfidien raekoko on keski- määrin noin 20 pm ja määrä alle tiav.-%. Cu-sulfidiparageneesi on samankaltainen kuin alueelta löy- detyissa lohkareissa ja edustanee suht. korkeata hapen fugasiteettia kiteytymisen aikana. On mahdollista, että Cu-sulfidien kiteytyminen ja ilmeniitin-hapettuminen liittyvät ajallisesti yhteen?

9 Kalliomurskenayte Karttalehti B Koordinaatit K = , L = ( ) Paikka: Kalajoki, Jouhineva Pintahie no. C 392 Päamalmineraalina on hematiitti. Aksessorisina esiintyvät rutiili, kuparikiisu, pyriitti, götiitti, sinkkivalke (?) ja borniitti (?. ~ematiitti esiintyy "rakeisena". (repal. raekasoina).ja amfibolin ja/tai kiilteen lohkopinnoilla. Kuparikiisurakeiden läpimitta on alle 30 pm ja määrä alle i,, - Espoo Pertti Hautala

10 OUTOKUMPU Oy, Malminetsinta 5 Karttalehti Hienumero PNTAH EKORTT. LTE. iäyjyte7('~- lal3lololsl y~,586 pitäjä L\ LAJD ~ X= Anal. no Pvk = l0 J 0 3 kl N c-4 ~~k~~~~ i rl o CL Tutkittu 7.. t" PF~ Paikia U0ttoQKiviiaii.- : Laatu paikk indeksi ' Mineraalit Kuvaus Mineraalit Kuvaus l 55 (< 6 '3,t 5 8 r L F 64(,/i 6 7 C U Y 7 O C O V D E H ' 7 6 c U k Hiekuvaus f XfCrr: <~C*jlh '? Z_&&.J:CLJ.CC "i;-kd.+.cx,l~t, - / L L-lz;, L~4,~335 &. ~-..(b& k&rg < / X'[i,/- % 94 Pop9 ; C* b2.r*, p.. 97 /&ra~(nrdk k5fle%~k 6-,&+ kti>' (?)+ &-~&A-<C~: /J- ~p :# 'K ;*,q-t-. L ~ p B c ~ b 2, */h = rqrf ;+; r~ f kg p-2 %'/&w9 ;& G~J; - c, '. klcta. r r :f7, W H! ~ L ~ c;.xl écsr. ((/cer~l& L-n-. tg cj & 7 5';. nr r, +r* Fc t.- +c, CT C,J; v ~ r w r ~ ~ k&6p~0 &- LA0.. Ottopaikka: Paljastuma= P Monttu= M Lohkare = L Ottopaikka Laatu: Pintahie -P Kairaus = S Kaivos = K Kalliomurske = B tuntematon =X Rikaste-/jatenappi- N

11 -. OUTOKUMPU Oy : Malminetsinta Karttalehti ~ Y ~ " o' 8 Hienumero L 2hk-l Näyte )?(5-(7)<06( ' 4b,?00 L6JbL. Pitaja Tutkittu 2 /* y" Paikka J 0 u ji tj c?-'q ~ ~ k i ~ t ~ LTE... 'SC= Anal. no Pvk, LaatuaOttoaKivilaji J - Kivilaji Paäminer. iukumaara c~jpaikk indeksi Mineraalit Kuvaus Mineraalit Kuvaus & i 70 O F /? C s U L/ 6 4 S k 8 2 s k Cf t? t~ S ijft&ics Z/c%44.e-" h. w.- u k+,,,, fft\ / r - h 7 &,+s&l(; 82 Qc 30/..- SS f~,~fl, Lrw;k&,F~rr. ' L.c-+ G.-k:fi~?;b~tf. Ce--vi,--.+~- 94? ke-,, Lk;, j llki '.*/Y, 97 r;ier-rc cf,.v T]mz;!;jT] '.,.. i Ottopaikka: Paljastuma- P Monttu= M Lohkare = L Ottopaikka Laatu: Pintahie -P Kairaus = S Kaivos = K Kalliomurske = B tuntematonex Rikaste-/jätenappi= N