TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/-92/1/10 HAAPAJÄRVI Katajaperä Jarmo Nikander "3 HAAPAJÄRVEN KATAJAPERÄN PGE-PITOISISTA LOHKAREISTA JA PINTAMOREENIN PGE-TUTKIMUKSISTA KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA

2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdellä , kuva 1. Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti.

3 SUORITETUT TUTKIMUKSET Sysäyksen tutkimuksiin antoivat havainnot platinasta, palladiumista ja kullasta Haapajärven Nuottijärven hornblendiittiintrusiossa karttalehdellä Näistä tutkimuksista olen laatinut raportin M19/2343/-91/3/10. Vuonna 1988 analysoitiin vanhoja analyysijauheita tutkimusapulaisten Reino Toivosen ja Veikko Aution vuosina 1981 ja 1984 löytämistä lohkareista, kuva 2. Kivilajiltaan lohkareet ovat karkearakeista hornblendiittia. Niiden päämineraalit ovat kummingtoniitti ja biotiitti. Aksessorisina mineraaleina ovat plagioklaasi, kloriitti ja titaniitti. Malmimineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu, sekä erittäin vähäisinä määrinä esiintyvät pentiandiitti, sinkkivälke ja gersdorfiitti. Geologi Kari Kojosen kahdesta hieestä tekemässä mikroanalysaattoritutkimuksessa ei havaittu Pt- ja/tai Pd-mineraaleja. Taulukossa 1 on esitetty näiden lohkareiden analyysitulokset. Useimmat ovat Pd-anomaalisia, viidessä on huomattavan anomaalinen Pt-pitoisuus, yhdessä lähes malmin luokkaa. Kaikkien Au-pitoisuus on olematon. Samasta jauheesta tehtyjen uusintaanalyysien tulokset vastaavat alkuperäisiä. Alkuperäisistä näytteistä lohkaistujen uusien näytepalojen pitoisuudet sensijaan poikkeavat huomattavasti alkuperäisistä tuloksista. Vuoden 1989 lohkare-etsinnän yhteydessä otettiin parhaasta Pt-lohkareesta, RT-81-87, kooltaan 2 m 3, sen eri tyyppisistä osista 5 minikairanäytettä. Niiden analyysitulokset on esitetty taulukon 2 lopussa. Analyysitulosten mukaan korkeimmat Pt- ja Pd-pitoisuudet ovat kiisuuntuneimmissa näytteissä. Ensimmäiset analyysit tehtiin dokimastisella menetelmällä. Jatkossa näytteet analysoitiin Rovaniemellä AAS-menetelmällä. Vuonna 1989 tutkimusapulaiset Reino Toivonen ja Tuomo Stranius tekivät lohkare-etsintää entisten lohkareiden luoteispuolella. Etsinnässä löytyi lukuisia eri tyyppisiä metaperidotiittilohkareita, niistä analysoitiin 38 kpl, taulukko 2. Näistä 14 oli anomaalisesti platinaa ja palladiumia. Kultaa ei ollut yhdessäkään näytteessä. Pt- ja Pd-pitoisten lohkareiden kivilaji on karkea, vihreä hornblendiitti, jonka päämineraalit ovat kummingtoniitti ja flogobiitti. Joissakin on myös oliviinia ja hypersteniä. Malmimineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu, sekä vähäisessä määrin pentiandiitti, sinkkivälke ja gersdorfiitti. Yhdessäkään mustassa, "muuttumattomassa" peridotiitissa ei ollut palladiumia tai platinaa. Vuonna 1990 analysoitiin vanhasta Mikko Järvenpään hornblendiittisesta kansannäytteestä, K/20926, vuodelta -76, Pt, Pd ja Au. Siinä oli 0.18 ppm Au, 5.3 ppm Pd ja 2.4 ppm Pt. Lohkare oli löytynyt Pihtiputaan tieltä Kumisevaan johtavan tien pohjoispuolen penkalta, kuvat 2 ja 3. Lähiympäristössä tiedettiin olevan runsaasti suuriakin, hieman magneettikiisua ja kuparikiisua sisältäviä hornblendiittilohkareita. Näistä geologi Jarmo Nikander keräsi näytteitä kesällä 1990, kuvat 2 ja 3. Näytteitä otettiin 19 lohkareesta yhteensä

4 Kuva 2. PGE-LOHKAREIDEN SIJAINTI

5 KUVA 3. PINTAMOREENINÄYTTEENOTTOPISTEET JA LOHKAREITA

6 Taulukko 1. Katajaperän vanhojen lohkareiden analyysitulokset KATAJAPERAN LOHKAREIDEN ANALYYSITULOKSIA Dok Au Pt Pd RT M VA Roi Au Pd eri näyte palat Dok/Roi Katajaperän toisto-ja uusinta-analyysejä Dok Au pt Pd RT M M RT M M entisestä jauheesta,katso yllä uusi näytepala entisestä jauheesta,katso yllä uusi näytepala

7 Taulukko Lohlkareiden analyysitulolraia.

8 Taul ukko 3. hohka_reiden analyysituiloksia. Au-pitoisuus oli kaikissa alle määritysrajan 10 ppb

9 Taulukko 4. Lohkareista otettujen uusien palanäytteiden ja alkuperäisten näytteiden analyysitulokset Analyysitilausnumero 36403

10 32 kpl. Näistä oli 11 anomaalisesti Pd ja Pt, kaikkien Aupitoisuus oli alle määritysrajan 10 ppb, taulukko 3. Korkein Pt-pitoisuus oli 5.5 ppm. Parhaista lohkareista otettiin uudet palanäytteet. Niiden ja alkuperäisten analyysitulosten vertailu on esitetty taulukossa 4. Alkuaan parhaasta lohkareesta saatiin edelleen korkea Pt-pitoisuus, 4.5 ppm, mutta myös lähes platinaton näyte. Kesällä 1991 päätettiin tutkia kaakkoisimman lohkarealueen pintamoreenin Pt- ja Pd-pitoisuuksia. Kohteen moreenin pintaosa on huuhtoitunutta ja siinä on runsaasti suuria lohkareita. Kevyellä iskuporakonekalustolla on kallion pintaan pääsy mahdotonta. Tutkimusapulaiset Tuomo Stranius ja Hannu Koskivuori ottivat näytteet lapiolla moreenin rikastumiskerroksesta ja sen alapuolelta muuttumattomasta moreenista. Näytekoko oli pieni, n. 2 dl. Näytteet seulottiin ja niistä analysoitiin 2 fraktiota, fraktio P alle 0.06 mm ja fraktio K mm. Näytteitä otettiin 24 pisteestä, kuva 3. Analyysejä kertyi 96 kpl ja tulokset on esitetty liitteessä 1. Selvästi anomaalisia pisteitä on 7 kpl. Kuvasta 3 näkyy, että anomaaliset pisteet rajoittuvat tarkasti Pt-Pd-pitoisten lohkareiden alueelle. Liitteessä 2 on esitetty pintamoreeninäytteiden ICP-analyysien tulokset. YHTEENVETO Katajaperän lohkare-etsinnän tuloksena löytyi lukuisia Pt- ja Pd-pitoisia kummingtoniittihornblendiittilohkareita, jotka muodostavat n.4 km pitkän ja 300 m leveän luode-kaakko-suuntaisen (300 ) vyöhykkeen. Suuri osa lohkareista on kooltaan yli 0.5 m3, jotkin jopa yli 2 m3. Lohkareet eivät ole tasaisesti kiisuuntuneita ja kuten analyysitulokset osoittavat myös Pt ja Pd ovat epätasaisesti jakautuneet. Korkein analyysitulos oli näytteessä JKN-90-16, 5.5 ppm Pt ja 4.2 ppm Pd. Lohkarevyöhykkeen luoteispään lohkareikoissa on runsaasti mm. karbonaatti-, epidootti-ja diopsidipitoisia, voimakkaasti muuttuneita ultraemäksisiä lohkareita. Samoin siellä on mustia oliviinipitoisia peridotiitteja. Tällaiset kivilajit puuttuvat vyöhykkeen kaakkoispäästä, jonne sijoittuvat korkeimmat Pt- ja Pd-pitoisuudet. Näiden havaintojen perusteella on mahdollista, että vyöhyke koostuu kahdesta peräkkäisestä/päällekkäisestä lohkarejönosta. Luoteiset lohkareet lienevät lähtöisin Reisjärvi - Haapajärvi-tien tuntumasta. Tältä kiillegneissialueelta tunnetaan vanhastaan pienialaisia hornblendiittipahkuja. Niissä ei kuitenkaan ole PGE. Kaakkoiset lohkareet voivat olla lähtöisin Kumisevan kerrosintrusion kontaktista, kuva 4. Analyysituloksista ei ole tehty tilastollisia tarkasteluja. Haapajärven alueen tutkimusten yhteydessä havaittiin, että platinaa ja palladiumia on vain hornblendiittisissa, useimmiten kummingtoniittisissa kivissä, joissa on kuparikiisua.

11

12 Sarvivälkegabroissa, hypersteniioliviinigabroissa, peridotiiteissa ja serpentiniiteissä ei anomaalisia pitoisuuksia ole ollut. Ainakin Katajaperän alueella pintamoreenin PGE-analyyseillä olisi mahdollista halvalla ja nopeasti saada esiin anomaaliset alueet ja päästä lähelle kallioperän malmipotentiaalisia kohteita. -- Jarmo Nikander geologi

13 LIITTYY Lohkarehavainnot RT , 91 RT VA TOS JKN Kiillotetut ohuthieet Ku 16223, 16222, Lohkarekartta M 11.12/2343/90

14 L E 7 vtkaimuskeskus POHJOIS-SUOMEN KEMIAN LABORATORIO ~ ** ROVANIEMI Tilausnumero : Tilaaja : NIKANDER J Kohde : KATAJAPERÄ Karttalehti : 2343 Osasto,vuosi : M 91 Näytteiden lkm : 96 Metalli Menetelmä Tulostustarkkuus Au 519U 0.1 PPB Pd 519U 0.1 PPB Pt 519U 1 PPB Huora! VÄLIRAPORTTI! Pvm : Allek :

15 1. Til.nro : GTK * Kemian laboratorio * Rovaniemi Nåyte Au Pd Pt 1 M MRP > 2 M RRK > 3 M MRP > 4 M MRK > 5 M MRP > 6 M MRK > 7 M MRP > 8 M MRK > 9 M MRP > 1> 10 M MRK > 1> 11 M MRP > 12 M MRK > 13 M MRP > 1> 14 M MRK > 1> 15 M MRP > 1> 16 M MRK > 1> 17 M MRP > 1> 18 M MRK > 1> 19 M HRP > 20 M MRK M MRP M RK > 23 M MRP M MRK M MRP M MRK > 1 27, M MRP > 28 M MRK > 29 M MRP > 30 M MRK > 31 M MRP > 32 M NRK > 33 M MRP > 34 M MRK > 35 M MRP > 36 M KRK > 37 M MRP 0.1> 0.1> 1> 38 M MRK > 39 M MRP > 1> 40 M MRK > M MRP D 42 M MRK > 43 M MRP > 44 M MRK > 45 M MRP > 11

16 2. Til.nro :, GTK * Kemian laboratorio * Rovaniemi Näyte Au Pd Pt 46 M MRK > 1> 47 M MRP M MRK > 1> 49 M MRP > 1> 50 M MRK > 1> 51 M MRP > 1 52 M MRK > 53 M MRP > 1> 54 M MRK > 55 M MRP > 1> 56 M MRK > 1> 57 M MRP > 58 M MRK > 1> 59 M MRP > 60 M MRK > 1> M HRP > 62 M NRK M MRP > 1> 64 M MRK > M MRP > 66 M MRK > 1> 67 M HRP > 1> 68 M MRK > 1> 69 M MRP > 1> 70 M MRK > 71 M MRP > 72 M MRK > 1> 73 M MRP > M MRK > 1> 75 M MRP > M MRK > 1> 77 M HRP > 78 M MRK > 79 M HRP > M MRK > 81 M MRP > 82 M MRK > 83 M MRP > 84 M MRK > 1> 85 M KRP > 86 M HRK > 87 M MRP > 88 M HRK > 89 M MRP > 1> 90 M HRK > 1>

17 3. Til.nro : GTK * Kemian laboratorio * Rovaniemi Näyte Au Pd Pt 91 M MRP > 92 M MRK > 1> 93 M MRP > 1> 94 M MRK > 1> 95 M MRP > M MRK > 1> Rinnakkaisanalyysit : 97 M MRP > 1> 98 M MRK > 1> 99 M MRP M MRK > 101 M MRP > 1> 102 M MRK > 1> 103 M MRP > 104 M MRK > 1> 105 M MRP

18 LIITE 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KEMIAN LABORATORIO ROVANIEMI A N A L Y Y S I T U L 0 K S I A TILAUSNUMERO : TILAAJA : JARMO NIKANDER OSOITE : K PROJEKTI/HANKE : VASTUUALUE : 1205 KOHDE : HAAPAJÄRVI,KATAJAPERÄ KARTTALEHDET : NÄYTETYYPPI : Moreeni NÄYTTEITÄ : 48 MENETELMÄK0001 NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ HINTA (MK) P U YHTEENSÄ : TULOSTUSTAPA : TOIMITETTU : LIITTEITÄ 16. Huomautukset ja menetelmäkuvaukset sivulla 2. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS : ROVANIEMI.. 1~ l I Lr --~ Heikki Niskavaara LaboratoriopaälIikkö Betonimiehenkuja 4 PL 1237 PL ESPOO KUOPIO ROVANIEMI tel tel ' tel fax fax fax

19 Geologian Tutkimuskeskus Kemian Laboratorio Tilaus Naytetunnus Ag At As B Ba Ca Cd Co PPM X PPM PPM PPM % PPM PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > > 13.1 M MRP 0.5> > > 9.0 M MRK 0.5> > > 6.0 M MRP 0.5> > 12.4 Sivu M MRK 0.5> > 11.2 M MRP 0.5> > 3 > ' 0.3> 11.2 M MRK 0.5> > 6.1 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 6.0 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > > 3.9 M MRP 0.5> > 14.8 M MRK 0.5> > 9.2 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 11.4 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 7.1 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > >- 5.5 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 8.1 M MRP 0.5> > 15.1 M MRK 0.5> > 9.2 M MRP 0.5> > 7.7 M MRK 0.5> > 6.9 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 5.8 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > 5.8 M MRK 0.5> , > 3.6 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > > 9.2 M MRP 0.5> > > 4.6 M MRK 0.5> > > 2.4 M MRP 0.5> > > 2.3 M MRK 0.5> > 3 > > 2.9 M MRP 0.5> > > 5.9 M MRK 0.5> > > 4.0 Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi ette määritysrajen 1.0> tulos jäi ette määritysrajon 1.0? semikvantitatiivinen määritys

20 Geologian Tutkimuskeskus Sivu Kemian laboratorio Tilaus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn ppm ppm % X ppm ppm % ppm 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP ' M MRK Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle måiiritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

21 I Geologian Tutkimuskeskus sivu 1. Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Ho Na Ni P Pb Sb Sc PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 5111) 511P M MRP > > 4.8 M MRK > >.3.4 M MRP > 4.4 M MRK 0.5> > 3.3 M MRP > > 6.5 M MRK M MRP M MRK 0.5> M MRP M MRK 0.5> > > > > > > 2.6 M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP > > > > > > > > > 6.2 M MRK 0.5> M MRP M MRK M MRP M MRK 0.5> > 91 5 > > > > > > > 3.8 M MRP M MRK M MRP M MRK 0.5> M MRP > > > > > > > 6.7 M MRK 0.5> M MRP M MRK 0.5> M MRP M MRK > > > > > > > 8.0' > M MRP M MRK 0.5> M MRP M MRK M MRP 0.5> > > > > > > > > > > 3.3 M MRK 0.5> > 87 5 > 1.6 M MRP > 2.2 M MRK 0.5> > 2.3 M MRP 0.5> > > 5.1 M MRK 0.5> > Selitykset : > 7 ei analysoitu tulos 2.1 Jäi alle määritysrajan tulos jäi alle määritysrajen 1.0 semikvantitatiivinen määritys

22 Gootogian Tutkimuskeskus Sivu 1. Kemian loboratorio Tilaus Niytetunnus SI Sr Th TI V Y Zn Au X ppm PPM PPM PPM PPM Ppn ppb 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 519U M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP 0.20' M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M91' MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP > M MRK > M MRP M MRK > Sotltykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 Jäi alle määritysrejen 1.0> tulos jäi alle määritysrejan semikvantitatiivinen nääritys

23 Geologian Tutkimuskeskus Kemian laboratorio Näytetunnus Ag Al As B Ba Ca Cd Co Sivu 2.1 Tilaus PPM % PPM ppm ppm % PPM PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP 0.5> > 10.9 M MRK 0.5> > > 8.6 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 13.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 6.1 M MRP 0.5> > 9.8 M HRK 0.5> > 3 > > 6.2 M MRP 0.5> > > 7.2. M MRK 0.5> > > 4.9 M MRP 0.5> > 9.0 M MRK 0.5> > 4.3 M MRP 0.5> > 4.0 M MRK 0.5> > > 2.5 M MRP 0.5> > > 2.6 M MRK 0.5> > > 1.7 M MRP 0.5> > 4.2 M MRK 0.5> > > 3.8 M HRP 0.5> > > 4.7 M MRK 0.5> > 3 > > 4.4 M MRP 0.5> > 10.1 M MRK 0.5> > 7.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 3.5 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > > 5.4 M MRK 0.5> > 3.3 M MRP 0.5> > 3 > M MRK 0.5> > 7.5 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 9.2 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > > 7.9 M MRP 0.5> > > 10.3 M MRK 0.5> > 3 > M MRP- 0.5> > > 10.5 M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > > 14.6.' M MRK 0.5> Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan 1.0? semikvantitatiivinen määritys

24 _ Geologian Tutkimuskeskus Sivu 2 Kemian Laboratorio Tilaus '. Näytetunnus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Mm ppo X % ppm ppm % PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK ' 130 M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK _ M MRP M MRK M MRP ' M MRK Setitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi ette määritysrajan 1.0> tuloa jäi ette määritysrajen 1.0 tq 7 semlkvantltatllvinen määritys

25 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 2.3 Kemian laboratorio Tilaus = Näytetunnus Mo Na Ni P Pb S Sb Sc MM % PPm ppm MM PPm PPm PPm 511P S11P 511P 511P 511P 511P 511P S11P M MRP > 5.0 M MRK > > 4.1 M MRP > 6.3 M MRK > 67 5 > 5.1 M MRP > > 6.1 M MRK > > 4.0 M MRP > > 4.5 M MRK ' > 83 5 > 2.6 M MRP > > 5.2 M MRK > > 3.1 M MRP > 9 5 > 3.6 M MRK 0.5> > 9 5 > 1.8 M MRP > > 4.1 M MRK 0.5> > 81 5 > 2.2 M MRP 0.5> > 3.1 M MRK 0.5> > 83 5 > 1.7 M MRP > M MRK 0.5> > > 2.6 M MRP > 1.6 M MRK 0.5> > 83 5 > 2.2 M MRP > > 5.1 M MRK > > 3.7 M MRP > > 4.3 M MRK > 44 5 > 2.2 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 53 5 > 3.1 M MRP > 74 5 > 3.9 M MRK 0.5> > 22 5 > 2.1 M MRP > 3.4. M MRK > > 4.2 M MRP > > 5.3 M MRK > > 4.8 M MRP > > 5.6 M MRK > 4.3 M MRP > > 5.9 M MRK > 61 5 > 3.0 M MRP > > 8.3 M MRK > > 6.0 M MRP > > 7.1 M MRK 0.5> > 68 5 > Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1. 0 > tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

26 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 2.~ Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Si Sr Th Ti V Y Zn Au % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 519U M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP M MRK > M MRP > M MRK > M MRP > M MRK > M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP M MRK M MRP M MRK H MRP >. M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 Jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatilvinen inääritys

27 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3. Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Ag Al As a B Ca Cd Co PPm % PPm PPm Mm % Mm Mm 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P.. M MRP 0.5> M MRK 0.5> M MRP 0.5> M MRK.0.5> > >. 3'.4 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 3.8 M MRP 0.5> > 5.5 M MRK 0.5> > > 2.9 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > > 3.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > > 5.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > 5.4 M MRK 0.5> > > Selitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

28 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3. Kemian Laboratorio Tilaus Näytetunnus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn ppm ppm X X ppm ppm % ppm 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK Y M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK , Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitetiivinen säärltys

29 I Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3.3 Kemian Laboratorio Tilaus Näytetunnus Ho Na Ni P Pb S Sb Sc PPM % ppm ppm ppm ppm ppm PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP > > 7.2 M MRK > > 4.2 M MRP 0.5> > 73 5 > 3.5 M MRK 0.5> > 22 5 > 1.9 M MRP > > 5.5 M MRK 0.5> > > 2.7 M MRP 0.5> > > 4.3 M MRK 0.5> > > 2.0 M MRP > > 2.2 M MRK 0.5> > 98 5 > 1.6 M MRP > > 5.2 M MRK > M MRP > > 5.8 M MRK > > 4.1 M MRP > > 4.4 M MRK 0.5> > Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1. 0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

30 ..... = Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3.4 Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Si Sr Th Ti V Y Zn Au % MM PPM PPM PPM PPM PPM ppb 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 519U M MRP M MRK M MRP ' M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK ' M MRP > M MRK M MRP M MRK M MRP M HRK M MRP M MRK Selitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

31 Geologian Tutkimuskeskus Kemian laboratorio Sivu 3. Tilaus Näytetunnus Pd ppb 519U Pt ppb 519U M MRP > M MRK > M MRP > M MRK 0.1> 1 > M MRP >. M MRK > M MRP > M MRK > M MRP 0.1> 1 > M MRK 0.1> 1 > M MRP 0.1> 1 > M MRK 0.1> 1 > M MRP 0.1> 1 > M MRK 0.1> 1 > M MRP > M MRK 0.1> 1 > Selitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan 1.0? semikvantitatiivinen määritys

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander 9.2.1993 NIKKELI- JA SINKKI-LYIJYMALMITUTKIMUKSET KYYJÄRVEN SAU- NAKYLÄSSÄ, KARTTALEHDELLÄ 2331 12, VUOSINA 1990-1992. TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv.

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. Urpo Vihreapuu DO:-Z?ZZ07-PH~etala wp Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. PEKKA H1ETALAN AU-KANSANNAYTTEESEEN LIITTYVIA HAVAINTOJA JA TUTKIMUSTULOKSIA 1999-2000. LllTE KAYNTIRAPOR-TTIIN KnOku/14/1-2-1999

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX Q Q K OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX M. Isohanni/TIH 15.6.1983 1 (3) TUTKIMUSRAPORTTI Ni-kriittisten lohkareiden lähtöpaikan selvittely Sievin Petäistön alueella, Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOMUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta 9 0 K MALMINETSINTA JAPPILA, SYVANSI Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta Sulfidifaasin koostumus Tutkittavana oli viisi seulottua moreeninaytettä Jappilan Syvänsin malmimineralisaation

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2' ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'.10.1989 a.q>a5 SINKKIMALMITUTKIMUKSET KEITELEEN HAMULASSA, KARTTALEHDILLÄ 3313 02, 03 JA 05, VUOSINA 1981-1983.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA. GEOLOGIAN TUTKINUSKESKUS M 06/3433/-91/1/10 SOTKAMO NÄRHINIENI Timo Heino 9.5.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin Seppo Penninkilampi/R~L GEOKEMIALLINEN TARKISTUSNÄYTTEENOTTO KUHMON, VUOSANGAN ALUEELLA. (,L,TC),:UP~P\J Toukokuussa v. 1983 suoritetun maastotarkistuskäynnin (VO, U W, SEP) yhteydessa kerattiin joitakin

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1.

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1. OUTOKUMPU OY 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985 Tapio Koistinen/LAP 25.'1.198 5 l(10) - MALMINETSINTX ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ.... Tutkimusalue 1 : 400 000 ja 'Möhkö-tyyppisiä'

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI TALLENNETTU 0625/3613 02/MK/76 1 R 11 1010 Tutkimuskohteen sijainti Rovani e mi mlk, Kuohunki Kartan mittakaava 1:400 000 GTK "'':.I.-."$'>,... ',..I l Hirv ss8lk I ' Saun;? \ ukkc: """'\ V\IOsUmojt,....

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti OKME Roi mlk 6/Vinsa 001/2633/PR/71 Täydennysraportti TALLENNETTU 1 6. 09. 2010 GTK Tämä raportti on yhteenveto kaikista niistä töistä, joita Vinsan kohteessa on tehty 15. 12. 1967 päivätyn tutkimusraportin

Lisätiedot

RAPORTTI ,3732,3741. Lapin MalmiIE Korvuo. Jakelu GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ

RAPORTTI ,3732,3741. Lapin MalmiIE Korvuo. Jakelu GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ RAPORTTI 06213714,3732,3741 /EKI97 Lapin MalmiIE Korvuo Jakelu Kemin kai :~, : GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ Sodan kyla, Huutamoaapa ja Haapasel k2

Lisätiedot

1. Johdanto. elektronimikroanalysaattorilla. 2. Naytteet

1. Johdanto. elektronimikroanalysaattorilla. 2. Naytteet ALUSTAVA RAPORTTI Geologian tutkimuskeskus Malmiosasto M 41/2743/96/1 &b Suurikuusikko, Kittila Kari Kojonen, Bo Johanson, Lassi Pakkanen, Riitta Juvonen 28.10.1996 Selostus Suurikuusikon Au-malmiaiheen

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander GEOLTMIALLINEN TULKINTA Pekka Huhta Jarmo Nikander 09031 977 Työn tarkoitus Käytettävissä oli sadan liejunäytteen analyysitulokset (AAS). Näytteet oli otettu Iisveden Jauholahdesta, Kokinsalmesta ja Suihanlahdesta.

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi TUTKIMUSRAPORTTI 2 (6) 060/3234 08, ll/umv/1989 NAYTTEENOTON TULOKSET KOHTEITTAIN 4.1 Homeselka 3234 08B 4.2 Perhonlaht i 3234 08B 4.3 Lamsniemi 3234 08C, D 4.4 Loskunvuori 3234 11B 4.5 Menginniemi 3234

Lisätiedot

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA O U T O K U M P U Oy ~alminetsintä KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA ROVANIEMI MLK KUOHUNKI Ttitkimusalueen sijainti Tutkimusten tarkoitus ja suoritus Tulosten tarkastelua Tutkimusalue sijaitsee

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

SELOSTUS CABARDASJÅKKAN ALUEEN GEOKEMIALLISESTA TUTKIMUKSESTA KEVÅÅLLÅ 1992

SELOSTUS CABARDASJÅKKAN ALUEEN GEOKEMIALLISESTA TUTKIMUKSESTA KEVÅÅLLÅ 1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Rovaniemi 5.6.1992 SELOSTUS CABARDASJÅKKAN ALUEEN GEOKEMIALLISESTA TUTKIMUKSESTA KEVÅÅLLÅ 1992 Näytteenotto Näyneenotossa käytettiin Terri-telamaastureiden

Lisätiedot

1 Liite 1) on käytetty sekä Geologisen tutkimuslaitoksen

1 Liite 1) on käytetty sekä Geologisen tutkimuslaitoksen P ~ otka/~~ 23.2.1983 '.L 1 (4)+'6 liitetta - - "MAKELAN LOHKAREENr' MALMIMINERALOGIASTA Yleistä Lohkareen kemiallinen koostumus Tutkiessaan Raahen seudun hiekkakivilohkareiden mineralogista koostumusta

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto

Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto Pohjois-Suomen yksikkö 23.1.2009 Rovaniemi Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto Käsivarren geokemiaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 23.1.2009 Tekijät Pasi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4613/-91/1/10 Kuusamo Hangaslampi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset.

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/2741/-88/1/60 Kittilä, Muonio Pahtavuoma Kari Pääkkönen 3.3.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN JA MUONION KUNNISSA VALTAUSALUEILLA KOLVA- KERO 1-3, KAIV. REK. N:O 3315

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3142/2002/1/10 JUVA Luikujärvi Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3142/2002/1/10 JUVA Luikujärvi Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3142/2002/1/10 JUVA Luikujärvi 09.12.2002 Hannu Makkonen NIKKELIMALMITUTKIMUKSET JUVAN LUIKUJÄRVEN KOHTEESSA VUONNA 1999 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

Rovaniemen Kuluskairan iskupora-aineisto - laaduntarkastusraportti Anne Taivalkoski

Rovaniemen Kuluskairan iskupora-aineisto - laaduntarkastusraportti Anne Taivalkoski Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 86/2014 Rovaniemen Kuluskairan iskupora-aineisto - laaduntarkastusraportti Anne Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI / Dnro Tekijät Anne Taivalkoski Raportin

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

AITTONEVAN ZN-CU SULFIDIAIHEEN GEOKEMIALLISET JA POKA-KAIRAUS HAAPAVEDELLÄ

AITTONEVAN ZN-CU SULFIDIAIHEEN GEOKEMIALLISET JA POKA-KAIRAUS HAAPAVEDELLÄ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/1/10 HAAPAVESI Aittoneva Esko Iisalo 21. 4. 1993 AITTONEVAN ZN-CU SULFIDIAIHEEN GEOKEMIALLISET JA POKA-KAIRAUS HAAPAVEDELLÄ TUTKIMUKSET SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ILOMANTSIN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUITTILA 1-3, KAIV. REK. N:OT 3808 ja 3956, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ILOMANTSIN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUITTILA 1-3, KAIV. REK. N:OT 3808 ja 3956, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4244/-90/1/10 ILOMANTSI Kuittila l-3 Martti Damsten 27.7.1990 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ILOMANTSIN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUITTILA 1-3, KAIV. REK. N:OT 3808 ja 3956, SUORITETUISTA

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS. MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA

GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS. MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS MAAPERAOSASTO MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA ALUSTAVA RAPORTTI KENTTAKAUTENA 1986 SUORITETU ISTA TUTKIMUKSISTA SEKA TALLOIN KERATTYJEN

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsinta BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI Johdanto Tulosten tarkastelua Suomussalmen Aittojärven Mo-aiheella suoritettiin tammi-helmikuussa 1974

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GTK Etelä-Suomen Yksikkö Espoo GTK 122/2014 Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa 2011-2012 Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Susikas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 130 / 2013 Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

ERÄISTÄ HIILIPITOISISTA LIUSKEISTA KAUSTISEN KALLIOPERÄKARTTALEHDELLÄ, (2323)

ERÄISTÄ HIILIPITOISISTA LIUSKEISTA KAUSTISEN KALLIOPERÄKARTTALEHDELLÄ, (2323) GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/2323/-81/1/81 KAUSTINEN-KRUUNUPYY Anssi Lonka 9.12.1981 ERÄISTÄ HIILIPITOISISTA LIUSKEISTA KAUSTISEN KALLIOPERÄKARTTALEHDELLÄ, (2323) JOHDANTO Neuvoteltua-i tutk.johtaja

Lisätiedot

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4)

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK 26.2.1986 2 (4) LOHKARE-ETSINTA KOTALAHDEN YMPARISTOSSA 1985 Yleistii Kotalahden kaivokselta kaakkoon, Sarkiniemessä,.on matalalentomittauksissa todettu

Lisätiedot

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Alueen maaperä Geokemiallinen näytteenotto - kalustot - näytteiden preparointi ja analysointi Analyysitulosten esittäminen Yhteenveto

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS N 19/3441/-88/1/10 PUOLANKA PUDASJÄRVI RISTIJÄRVI. Timo Heino 15.3.19.88 KOSKEE 3434, 3531, 353'3

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS N 19/3441/-88/1/10 PUOLANKA PUDASJÄRVI RISTIJÄRVI. Timo Heino 15.3.19.88 KOSKEE 3434, 3531, 353'3 ,ALA-:+ 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS N 19/3441/-88/1/10 PUOLANKA PUDASJÄRVI RISTIJÄRVI Timo Heino 15.3.19.88 KOSKEE 3434, 3531, 353'3 KONGLOMERAATTIEN KULTATUTKIMUKSM KAINUUSSA 1984-85 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO

Lisätiedot