TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/-92/1/10 HAAPAJÄRVI Katajaperä Jarmo Nikander "3 HAAPAJÄRVEN KATAJAPERÄN PGE-PITOISISTA LOHKAREISTA JA PINTAMOREENIN PGE-TUTKIMUKSISTA KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA

2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdellä , kuva 1. Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti.

3 SUORITETUT TUTKIMUKSET Sysäyksen tutkimuksiin antoivat havainnot platinasta, palladiumista ja kullasta Haapajärven Nuottijärven hornblendiittiintrusiossa karttalehdellä Näistä tutkimuksista olen laatinut raportin M19/2343/-91/3/10. Vuonna 1988 analysoitiin vanhoja analyysijauheita tutkimusapulaisten Reino Toivosen ja Veikko Aution vuosina 1981 ja 1984 löytämistä lohkareista, kuva 2. Kivilajiltaan lohkareet ovat karkearakeista hornblendiittia. Niiden päämineraalit ovat kummingtoniitti ja biotiitti. Aksessorisina mineraaleina ovat plagioklaasi, kloriitti ja titaniitti. Malmimineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu, sekä erittäin vähäisinä määrinä esiintyvät pentiandiitti, sinkkivälke ja gersdorfiitti. Geologi Kari Kojosen kahdesta hieestä tekemässä mikroanalysaattoritutkimuksessa ei havaittu Pt- ja/tai Pd-mineraaleja. Taulukossa 1 on esitetty näiden lohkareiden analyysitulokset. Useimmat ovat Pd-anomaalisia, viidessä on huomattavan anomaalinen Pt-pitoisuus, yhdessä lähes malmin luokkaa. Kaikkien Au-pitoisuus on olematon. Samasta jauheesta tehtyjen uusintaanalyysien tulokset vastaavat alkuperäisiä. Alkuperäisistä näytteistä lohkaistujen uusien näytepalojen pitoisuudet sensijaan poikkeavat huomattavasti alkuperäisistä tuloksista. Vuoden 1989 lohkare-etsinnän yhteydessä otettiin parhaasta Pt-lohkareesta, RT-81-87, kooltaan 2 m 3, sen eri tyyppisistä osista 5 minikairanäytettä. Niiden analyysitulokset on esitetty taulukon 2 lopussa. Analyysitulosten mukaan korkeimmat Pt- ja Pd-pitoisuudet ovat kiisuuntuneimmissa näytteissä. Ensimmäiset analyysit tehtiin dokimastisella menetelmällä. Jatkossa näytteet analysoitiin Rovaniemellä AAS-menetelmällä. Vuonna 1989 tutkimusapulaiset Reino Toivonen ja Tuomo Stranius tekivät lohkare-etsintää entisten lohkareiden luoteispuolella. Etsinnässä löytyi lukuisia eri tyyppisiä metaperidotiittilohkareita, niistä analysoitiin 38 kpl, taulukko 2. Näistä 14 oli anomaalisesti platinaa ja palladiumia. Kultaa ei ollut yhdessäkään näytteessä. Pt- ja Pd-pitoisten lohkareiden kivilaji on karkea, vihreä hornblendiitti, jonka päämineraalit ovat kummingtoniitti ja flogobiitti. Joissakin on myös oliviinia ja hypersteniä. Malmimineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu, sekä vähäisessä määrin pentiandiitti, sinkkivälke ja gersdorfiitti. Yhdessäkään mustassa, "muuttumattomassa" peridotiitissa ei ollut palladiumia tai platinaa. Vuonna 1990 analysoitiin vanhasta Mikko Järvenpään hornblendiittisesta kansannäytteestä, K/20926, vuodelta -76, Pt, Pd ja Au. Siinä oli 0.18 ppm Au, 5.3 ppm Pd ja 2.4 ppm Pt. Lohkare oli löytynyt Pihtiputaan tieltä Kumisevaan johtavan tien pohjoispuolen penkalta, kuvat 2 ja 3. Lähiympäristössä tiedettiin olevan runsaasti suuriakin, hieman magneettikiisua ja kuparikiisua sisältäviä hornblendiittilohkareita. Näistä geologi Jarmo Nikander keräsi näytteitä kesällä 1990, kuvat 2 ja 3. Näytteitä otettiin 19 lohkareesta yhteensä

4 Kuva 2. PGE-LOHKAREIDEN SIJAINTI

5 KUVA 3. PINTAMOREENINÄYTTEENOTTOPISTEET JA LOHKAREITA

6 Taulukko 1. Katajaperän vanhojen lohkareiden analyysitulokset KATAJAPERAN LOHKAREIDEN ANALYYSITULOKSIA Dok Au Pt Pd RT M VA Roi Au Pd eri näyte palat Dok/Roi Katajaperän toisto-ja uusinta-analyysejä Dok Au pt Pd RT M M RT M M entisestä jauheesta,katso yllä uusi näytepala entisestä jauheesta,katso yllä uusi näytepala

7 Taulukko Lohlkareiden analyysitulolraia.

8 Taul ukko 3. hohka_reiden analyysituiloksia. Au-pitoisuus oli kaikissa alle määritysrajan 10 ppb

9 Taulukko 4. Lohkareista otettujen uusien palanäytteiden ja alkuperäisten näytteiden analyysitulokset Analyysitilausnumero 36403

10 32 kpl. Näistä oli 11 anomaalisesti Pd ja Pt, kaikkien Aupitoisuus oli alle määritysrajan 10 ppb, taulukko 3. Korkein Pt-pitoisuus oli 5.5 ppm. Parhaista lohkareista otettiin uudet palanäytteet. Niiden ja alkuperäisten analyysitulosten vertailu on esitetty taulukossa 4. Alkuaan parhaasta lohkareesta saatiin edelleen korkea Pt-pitoisuus, 4.5 ppm, mutta myös lähes platinaton näyte. Kesällä 1991 päätettiin tutkia kaakkoisimman lohkarealueen pintamoreenin Pt- ja Pd-pitoisuuksia. Kohteen moreenin pintaosa on huuhtoitunutta ja siinä on runsaasti suuria lohkareita. Kevyellä iskuporakonekalustolla on kallion pintaan pääsy mahdotonta. Tutkimusapulaiset Tuomo Stranius ja Hannu Koskivuori ottivat näytteet lapiolla moreenin rikastumiskerroksesta ja sen alapuolelta muuttumattomasta moreenista. Näytekoko oli pieni, n. 2 dl. Näytteet seulottiin ja niistä analysoitiin 2 fraktiota, fraktio P alle 0.06 mm ja fraktio K mm. Näytteitä otettiin 24 pisteestä, kuva 3. Analyysejä kertyi 96 kpl ja tulokset on esitetty liitteessä 1. Selvästi anomaalisia pisteitä on 7 kpl. Kuvasta 3 näkyy, että anomaaliset pisteet rajoittuvat tarkasti Pt-Pd-pitoisten lohkareiden alueelle. Liitteessä 2 on esitetty pintamoreeninäytteiden ICP-analyysien tulokset. YHTEENVETO Katajaperän lohkare-etsinnän tuloksena löytyi lukuisia Pt- ja Pd-pitoisia kummingtoniittihornblendiittilohkareita, jotka muodostavat n.4 km pitkän ja 300 m leveän luode-kaakko-suuntaisen (300 ) vyöhykkeen. Suuri osa lohkareista on kooltaan yli 0.5 m3, jotkin jopa yli 2 m3. Lohkareet eivät ole tasaisesti kiisuuntuneita ja kuten analyysitulokset osoittavat myös Pt ja Pd ovat epätasaisesti jakautuneet. Korkein analyysitulos oli näytteessä JKN-90-16, 5.5 ppm Pt ja 4.2 ppm Pd. Lohkarevyöhykkeen luoteispään lohkareikoissa on runsaasti mm. karbonaatti-, epidootti-ja diopsidipitoisia, voimakkaasti muuttuneita ultraemäksisiä lohkareita. Samoin siellä on mustia oliviinipitoisia peridotiitteja. Tällaiset kivilajit puuttuvat vyöhykkeen kaakkoispäästä, jonne sijoittuvat korkeimmat Pt- ja Pd-pitoisuudet. Näiden havaintojen perusteella on mahdollista, että vyöhyke koostuu kahdesta peräkkäisestä/päällekkäisestä lohkarejönosta. Luoteiset lohkareet lienevät lähtöisin Reisjärvi - Haapajärvi-tien tuntumasta. Tältä kiillegneissialueelta tunnetaan vanhastaan pienialaisia hornblendiittipahkuja. Niissä ei kuitenkaan ole PGE. Kaakkoiset lohkareet voivat olla lähtöisin Kumisevan kerrosintrusion kontaktista, kuva 4. Analyysituloksista ei ole tehty tilastollisia tarkasteluja. Haapajärven alueen tutkimusten yhteydessä havaittiin, että platinaa ja palladiumia on vain hornblendiittisissa, useimmiten kummingtoniittisissa kivissä, joissa on kuparikiisua.

11

12 Sarvivälkegabroissa, hypersteniioliviinigabroissa, peridotiiteissa ja serpentiniiteissä ei anomaalisia pitoisuuksia ole ollut. Ainakin Katajaperän alueella pintamoreenin PGE-analyyseillä olisi mahdollista halvalla ja nopeasti saada esiin anomaaliset alueet ja päästä lähelle kallioperän malmipotentiaalisia kohteita. -- Jarmo Nikander geologi

13 LIITTYY Lohkarehavainnot RT , 91 RT VA TOS JKN Kiillotetut ohuthieet Ku 16223, 16222, Lohkarekartta M 11.12/2343/90

14 L E 7 vtkaimuskeskus POHJOIS-SUOMEN KEMIAN LABORATORIO ~ ** ROVANIEMI Tilausnumero : Tilaaja : NIKANDER J Kohde : KATAJAPERÄ Karttalehti : 2343 Osasto,vuosi : M 91 Näytteiden lkm : 96 Metalli Menetelmä Tulostustarkkuus Au 519U 0.1 PPB Pd 519U 0.1 PPB Pt 519U 1 PPB Huora! VÄLIRAPORTTI! Pvm : Allek :

15 1. Til.nro : GTK * Kemian laboratorio * Rovaniemi Nåyte Au Pd Pt 1 M MRP > 2 M RRK > 3 M MRP > 4 M MRK > 5 M MRP > 6 M MRK > 7 M MRP > 8 M MRK > 9 M MRP > 1> 10 M MRK > 1> 11 M MRP > 12 M MRK > 13 M MRP > 1> 14 M MRK > 1> 15 M MRP > 1> 16 M MRK > 1> 17 M MRP > 1> 18 M MRK > 1> 19 M HRP > 20 M MRK M MRP M RK > 23 M MRP M MRK M MRP M MRK > 1 27, M MRP > 28 M MRK > 29 M MRP > 30 M MRK > 31 M MRP > 32 M NRK > 33 M MRP > 34 M MRK > 35 M MRP > 36 M KRK > 37 M MRP 0.1> 0.1> 1> 38 M MRK > 39 M MRP > 1> 40 M MRK > M MRP D 42 M MRK > 43 M MRP > 44 M MRK > 45 M MRP > 11

16 2. Til.nro :, GTK * Kemian laboratorio * Rovaniemi Näyte Au Pd Pt 46 M MRK > 1> 47 M MRP M MRK > 1> 49 M MRP > 1> 50 M MRK > 1> 51 M MRP > 1 52 M MRK > 53 M MRP > 1> 54 M MRK > 55 M MRP > 1> 56 M MRK > 1> 57 M MRP > 58 M MRK > 1> 59 M MRP > 60 M MRK > 1> M HRP > 62 M NRK M MRP > 1> 64 M MRK > M MRP > 66 M MRK > 1> 67 M HRP > 1> 68 M MRK > 1> 69 M MRP > 1> 70 M MRK > 71 M MRP > 72 M MRK > 1> 73 M MRP > M MRK > 1> 75 M MRP > M MRK > 1> 77 M HRP > 78 M MRK > 79 M HRP > M MRK > 81 M MRP > 82 M MRK > 83 M MRP > 84 M MRK > 1> 85 M KRP > 86 M HRK > 87 M MRP > 88 M HRK > 89 M MRP > 1> 90 M HRK > 1>

17 3. Til.nro : GTK * Kemian laboratorio * Rovaniemi Näyte Au Pd Pt 91 M MRP > 92 M MRK > 1> 93 M MRP > 1> 94 M MRK > 1> 95 M MRP > M MRK > 1> Rinnakkaisanalyysit : 97 M MRP > 1> 98 M MRK > 1> 99 M MRP M MRK > 101 M MRP > 1> 102 M MRK > 1> 103 M MRP > 104 M MRK > 1> 105 M MRP

18 LIITE 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KEMIAN LABORATORIO ROVANIEMI A N A L Y Y S I T U L 0 K S I A TILAUSNUMERO : TILAAJA : JARMO NIKANDER OSOITE : K PROJEKTI/HANKE : VASTUUALUE : 1205 KOHDE : HAAPAJÄRVI,KATAJAPERÄ KARTTALEHDET : NÄYTETYYPPI : Moreeni NÄYTTEITÄ : 48 MENETELMÄK0001 NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ HINTA (MK) P U YHTEENSÄ : TULOSTUSTAPA : TOIMITETTU : LIITTEITÄ 16. Huomautukset ja menetelmäkuvaukset sivulla 2. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS : ROVANIEMI.. 1~ l I Lr --~ Heikki Niskavaara LaboratoriopaälIikkö Betonimiehenkuja 4 PL 1237 PL ESPOO KUOPIO ROVANIEMI tel tel ' tel fax fax fax

19 Geologian Tutkimuskeskus Kemian Laboratorio Tilaus Naytetunnus Ag At As B Ba Ca Cd Co PPM X PPM PPM PPM % PPM PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > > 13.1 M MRP 0.5> > > 9.0 M MRK 0.5> > > 6.0 M MRP 0.5> > 12.4 Sivu M MRK 0.5> > 11.2 M MRP 0.5> > 3 > ' 0.3> 11.2 M MRK 0.5> > 6.1 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 6.0 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > > 3.9 M MRP 0.5> > 14.8 M MRK 0.5> > 9.2 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 11.4 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 7.1 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > >- 5.5 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 8.1 M MRP 0.5> > 15.1 M MRK 0.5> > 9.2 M MRP 0.5> > 7.7 M MRK 0.5> > 6.9 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 5.8 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > 5.8 M MRK 0.5> , > 3.6 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > > 9.2 M MRP 0.5> > > 4.6 M MRK 0.5> > > 2.4 M MRP 0.5> > > 2.3 M MRK 0.5> > 3 > > 2.9 M MRP 0.5> > > 5.9 M MRK 0.5> > > 4.0 Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi ette määritysrajen 1.0> tulos jäi ette määritysrajon 1.0? semikvantitatiivinen määritys

20 Geologian Tutkimuskeskus Sivu Kemian laboratorio Tilaus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn ppm ppm % X ppm ppm % ppm 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP ' M MRK Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle måiiritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

21 I Geologian Tutkimuskeskus sivu 1. Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Ho Na Ni P Pb Sb Sc PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 5111) 511P M MRP > > 4.8 M MRK > >.3.4 M MRP > 4.4 M MRK 0.5> > 3.3 M MRP > > 6.5 M MRK M MRP M MRK 0.5> M MRP M MRK 0.5> > > > > > > 2.6 M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP > > > > > > > > > 6.2 M MRK 0.5> M MRP M MRK M MRP M MRK 0.5> > 91 5 > > > > > > > 3.8 M MRP M MRK M MRP M MRK 0.5> M MRP > > > > > > > 6.7 M MRK 0.5> M MRP M MRK 0.5> M MRP M MRK > > > > > > > 8.0' > M MRP M MRK 0.5> M MRP M MRK M MRP 0.5> > > > > > > > > > > 3.3 M MRK 0.5> > 87 5 > 1.6 M MRP > 2.2 M MRK 0.5> > 2.3 M MRP 0.5> > > 5.1 M MRK 0.5> > Selitykset : > 7 ei analysoitu tulos 2.1 Jäi alle määritysrajan tulos jäi alle määritysrajen 1.0 semikvantitatiivinen määritys

22 Gootogian Tutkimuskeskus Sivu 1. Kemian loboratorio Tilaus Niytetunnus SI Sr Th TI V Y Zn Au X ppm PPM PPM PPM PPM Ppn ppb 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 519U M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP 0.20' M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M91' MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP > M MRK > M MRP M MRK > Sotltykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 Jäi alle määritysrejen 1.0> tulos jäi alle määritysrejan semikvantitatiivinen nääritys

23 Geologian Tutkimuskeskus Kemian laboratorio Näytetunnus Ag Al As B Ba Ca Cd Co Sivu 2.1 Tilaus PPM % PPM ppm ppm % PPM PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP 0.5> > 10.9 M MRK 0.5> > > 8.6 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 13.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 6.1 M MRP 0.5> > 9.8 M HRK 0.5> > 3 > > 6.2 M MRP 0.5> > > 7.2. M MRK 0.5> > > 4.9 M MRP 0.5> > 9.0 M MRK 0.5> > 4.3 M MRP 0.5> > 4.0 M MRK 0.5> > > 2.5 M MRP 0.5> > > 2.6 M MRK 0.5> > > 1.7 M MRP 0.5> > 4.2 M MRK 0.5> > > 3.8 M HRP 0.5> > > 4.7 M MRK 0.5> > 3 > > 4.4 M MRP 0.5> > 10.1 M MRK 0.5> > 7.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 3.5 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > > 5.4 M MRK 0.5> > 3.3 M MRP 0.5> > 3 > M MRK 0.5> > 7.5 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > 9.2 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > > 7.9 M MRP 0.5> > > 10.3 M MRK 0.5> > 3 > M MRP- 0.5> > > 10.5 M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > > 14.6.' M MRK 0.5> Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan 1.0? semikvantitatiivinen määritys

24 _ Geologian Tutkimuskeskus Sivu 2 Kemian Laboratorio Tilaus '. Näytetunnus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Mm ppo X % ppm ppm % PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK ' 130 M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK _ M MRP M MRK M MRP ' M MRK Setitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi ette määritysrajan 1.0> tuloa jäi ette määritysrajen 1.0 tq 7 semlkvantltatllvinen määritys

25 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 2.3 Kemian laboratorio Tilaus = Näytetunnus Mo Na Ni P Pb S Sb Sc MM % PPm ppm MM PPm PPm PPm 511P S11P 511P 511P 511P 511P 511P S11P M MRP > 5.0 M MRK > > 4.1 M MRP > 6.3 M MRK > 67 5 > 5.1 M MRP > > 6.1 M MRK > > 4.0 M MRP > > 4.5 M MRK ' > 83 5 > 2.6 M MRP > > 5.2 M MRK > > 3.1 M MRP > 9 5 > 3.6 M MRK 0.5> > 9 5 > 1.8 M MRP > > 4.1 M MRK 0.5> > 81 5 > 2.2 M MRP 0.5> > 3.1 M MRK 0.5> > 83 5 > 1.7 M MRP > M MRK 0.5> > > 2.6 M MRP > 1.6 M MRK 0.5> > 83 5 > 2.2 M MRP > > 5.1 M MRK > > 3.7 M MRP > > 4.3 M MRK > 44 5 > 2.2 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 53 5 > 3.1 M MRP > 74 5 > 3.9 M MRK 0.5> > 22 5 > 2.1 M MRP > 3.4. M MRK > > 4.2 M MRP > > 5.3 M MRK > > 4.8 M MRP > > 5.6 M MRK > 4.3 M MRP > > 5.9 M MRK > 61 5 > 3.0 M MRP > > 8.3 M MRK > > 6.0 M MRP > > 7.1 M MRK 0.5> > 68 5 > Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1. 0 > tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

26 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 2.~ Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Si Sr Th Ti V Y Zn Au % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 519U M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP M MRK > M MRP > M MRK > M MRP > M MRK > M MRP M MRK M MRP M MRK > M MRP M MRK M MRP M MRK H MRP >. M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 Jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatilvinen inääritys

27 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3. Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Ag Al As a B Ca Cd Co PPm % PPm PPm Mm % Mm Mm 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P.. M MRP 0.5> M MRK 0.5> M MRP 0.5> M MRK.0.5> > >. 3'.4 M MRP 0.5> > M MRK 0.5> > 3.8 M MRP 0.5> > 5.5 M MRK 0.5> > > 2.9 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > > 3.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > > 5.2 M MRP 0.5> M MRK 0.5> > M MRP 0.5> > 5.4 M MRK 0.5> > > Selitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

28 Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3. Kemian Laboratorio Tilaus Näytetunnus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn ppm ppm X X ppm ppm % ppm 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK Y M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK , Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitetiivinen säärltys

29 I Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3.3 Kemian Laboratorio Tilaus Näytetunnus Ho Na Ni P Pb S Sb Sc PPM % ppm ppm ppm ppm ppm PPM 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P M MRP > > 7.2 M MRK > > 4.2 M MRP 0.5> > 73 5 > 3.5 M MRK 0.5> > 22 5 > 1.9 M MRP > > 5.5 M MRK 0.5> > > 2.7 M MRP 0.5> > > 4.3 M MRK 0.5> > > 2.0 M MRP > > 2.2 M MRK 0.5> > 98 5 > 1.6 M MRP > > 5.2 M MRK > M MRP > > 5.8 M MRK > > 4.1 M MRP > > 4.4 M MRK 0.5> > Selitykset : ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1. 0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

30 ..... = Geologian Tutkimuskeskus Sivu 3.4 Kemian laboratorio Tilaus Näytetunnus Si Sr Th Ti V Y Zn Au % MM PPM PPM PPM PPM PPM ppb 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 519U M MRP M MRK M MRP ' M MRK M MRP M MRK M MRP M MRK ' M MRP > M MRK M MRP M MRK M MRP M HRK M MRP M MRK Selitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan semikvantitatiivinen määritys

31 Geologian Tutkimuskeskus Kemian laboratorio Sivu 3. Tilaus Näytetunnus Pd ppb 519U Pt ppb 519U M MRP > M MRK > M MRP > M MRK 0.1> 1 > M MRP >. M MRK > M MRP > M MRK > M MRP 0.1> 1 > M MRK 0.1> 1 > M MRP 0.1> 1 > M MRK 0.1> 1 > M MRP 0.1> 1 > M MRK 0.1> 1 > M MRP > M MRK 0.1> 1 > Selitykset : - ei analysoitu 2.11 tulos 2.1 jäi alle määritysrajan 1.0> tulos jäi alle määritysrajan 1.0? semikvantitatiivinen määritys

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

ARKI, 1`t_'+i APU IALk GEO Väli-Suomen aluetoimisto M19/2431/2000/1/10 ALAVIESKA Juku Jarmo Nikander SKUS KULTATUTKIMUKSET ALAVIESKASSA KART

ARKI, 1`t_'+i APU IALk GEO Väli-Suomen aluetoimisto M19/2431/2000/1/10 ALAVIESKA Juku Jarmo Nikander SKUS KULTATUTKIMUKSET ALAVIESKASSA KART ARKI, 1`t_'+i APU IALk GEO Väli-Suomen aluetoimisto M19/2431/2000/1/10 ALAVIESKA Juku 28.1.2000 Jarmo Nikander SKUS KULTATUTKIMUKSET ALAVIESKASSA KARTTALEHDELLÄ 243108, KOHTEESSA JUKU, VUONNA 1998. 1 TUTKIMUSKOHTEEN

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

t\~~..'r l F VALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/-95/1/10 Ruukki Niemelä Kaj Västi

t\~~..'r l F VALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/-95/1/10 Ruukki Niemelä Kaj Västi t\~~..'r l F VALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/-95/1/10 Ruukki Niemelä Kaj Västi 28.2.1995 GEOKEMIALLISEN SINKKI-KUPARIAIHEEN TUTKIMUKSET RUUKIN NIEMELÄSSÄ 1992-1994 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv

SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv M 19/2732, 2734/-77/3/10 Kittilä, Tiukuvaara Olavi Auranen 26.11.1977 SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv. 1975-76 Syystalvella v. 1971 lähetti Eino Valkama Kittilän Tiukuvaarasta geologiselle

Lisätiedot

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander 9.2.1993 NIKKELI- JA SINKKI-LYIJYMALMITUTKIMUKSET KYYJÄRVEN SAU- NAKYLÄSSÄ, KARTTALEHDELLÄ 2331 12, VUOSINA 1990-1992. TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3144/-93/1/10 Sulkava Sarkalahti Hannu Makkonen 11.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA 1990-1992 SUORITETUISTA

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen 26.08.1992 LUOMASEN Zn-ESIINTYMÄN, KAIV.REK.NUM. 4466/1, TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 1988-1991 1 JOHDANTO Luomasen Zn-esiintymä si]aitsee

Lisätiedot

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989 Seppo Penninkilampi/KET 17.2.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 02/SEP/1989 Jakelu OKME, Outokumpu Hyv..2.5.83/&~ - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA ZN-CU Karttalehti 4244 02 Sijainti 1 : 400 000 - -

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10 Lestijärvi Syri Kaj J. Västi 30.1.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LESTIJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSA- LUEELLA SYRI 1, KAIV. REK. N:o 4512/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX Q Q K OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX M. Isohanni/TIH 15.6.1983 1 (3) TUTKIMUSRAPORTTI Ni-kriittisten lohkareiden lähtöpaikan selvittely Sievin Petäistön alueella, Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOMUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

Lisätiedot

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv.

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. Urpo Vihreapuu DO:-Z?ZZ07-PH~etala wp Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. PEKKA H1ETALAN AU-KANSANNAYTTEESEEN LIITTYVIA HAVAINTOJA JA TUTKIMUSTULOKSIA 1999-2000. LllTE KAYNTIRAPOR-TTIIN KnOku/14/1-2-1999

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi

Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmit ja teollisuusmineraalit Espoo 5/2019 Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi Anne Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5/2019 GEOLOGIAN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

RAPORTTITIEDOSTO N:O GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen

RAPORTTITIEDOSTO N:O GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen RAPORTTITIEDOSTO N:O 3426 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ISONKYRÖN KUNNAN ORISBERGIN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUEITA

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3323/82/1/10 Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander 23.9. 1982 ~ 0 's`k LOHKARETUTKIMUKSET KIURUVEDEN SULKAVANJÄRVELLÄ KARTTALEHDELLÄ 3323 07 VUOSINA 1981-82 TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Tutkimuskohteen sijainti: Eli järvi 1 :

Tutkimuskohteen sijainti: Eli järvi 1 : Tutkimuskohteen sijainti: K E M I Eli järvi 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy - Malminetsinta HUMUSTUTKIMUSKOKEILU KEMI, ELIJARVI Tutkimusalueen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Näytteenoton suoritus Preparointi

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi 30.9.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA VESIPERÄ 1, KAIV. REK. N:o 3853/1, SUORI- TETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3722/-81/1/10 Kittilä Jalkajoki Markku Rask 30.11.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi 8.10.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA KIIMALA 1, KAIV. REK. N:o 4125/1, JA KIIMALA 2,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMIOSASTON RAPORTTI TIMANTTIPOTENTIAALISTEN ALUEIDEN TUTKIMUKSISTA KUUSAMOSSA VUODELTA 1993.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMIOSASTON RAPORTTI TIMANTTIPOTENTIAALISTEN ALUEIDEN TUTKIMUKSISTA KUUSAMOSSA VUODELTA 1993. M 19/4523/2001/1 Geologian tutkimuskeskus Raportti 4.10.2001 Marjatta Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMIOSASTON RAPORTTI TIMANTTIPOTENTIAALISTEN ALUEIDEN TUTKIMUKSISTA KUUSAMOSSA VUODELTA 1993

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb 11.2 Malmi % % % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb Konttijärvi Kattopuoli 0,20 0,14 0,07 48,97 376,76 4,33

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta 9 0 K MALMINETSINTA JAPPILA, SYVANSI Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta Sulfidifaasin koostumus Tutkittavana oli viisi seulottua moreeninaytettä Jappilan Syvänsin malmimineralisaation

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06 / 3231 / -85 / / 10 JUVA Lumpeinen Hannu Makkonen 5.12.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINT~ ARKis~x~,tp~~ JXTEAWEEN SOIJATUTK IMUS Kf SRO AIJALA. Sijainti: 1:'lObOOO

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINT~ ARKis~x~,tp~~ JXTEAWEEN SOIJATUTK IMUS Kf SRO AIJALA. Sijainti: 1:'lObOOO 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINT~ JXTEAWEEN SOIJATUTK IMUS Kf SRO AIJALA ARKis~x~,tp~~ Sijainti: 1:'lObOOO 9 OUTOMUMPU 0Y 0 K MALMINETSINTX MKSOJAI Tutkimusalueen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Aijalan

Lisätiedot

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2' ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'.10.1989 a.q>a5 SINKKIMALMITUTKIMUKSET KEITELEEN HAMULASSA, KARTTALEHDILLÄ 3313 02, 03 JA 05, VUOSINA 1981-1983.

Lisätiedot

VOLFRAMIMALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNAN LAHNASELLA VALTAUSALUEMIMA KOLULAHTI 1 (kaiv. rek. N:o 3584/1)

VOLFRAMIMALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNAN LAHNASELLA VALTAUSALUEMIMA KOLULAHTI 1 (kaiv. rek. N:o 3584/1) M 06/3311/-89/1/10 Viitasaari Lahnanen Jarmo Nikander 29.8.1989 VOLFRAMIMALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNAN LAHNASELLA VALTAUSALUEMIMA KOLULAHTI 1 (kaiv. rek. N:o 3584/1) 2 AIKAISEMMISTA TUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KEIVITSA 9, KAIV.REK. NO. 3743/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KEIVITSA 9, KAIV.REK. NO. 3743/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3714/90/4/10 Sodankylä Keivitsa Tapani Mutanen 17.12. 1990 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KEIVITSA 9, KAIV.REK. NO. 3743/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa /\ 1\S ; KAP PALE M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson 31.7.1989 Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen mineralogiaa ja petrografiaa 5 Taulukko 1. Mikroanalyyseja näytteestä M5.8/84,

Lisätiedot

RIUTTASKORVEN AG-PB-ZN-CU-MINERALISAATION JATKEIDEN ETSIMINEN KURUN AUKEEAHOLLA

RIUTTASKORVEN AG-PB-ZN-CU-MINERALISAATION JATKEIDEN ETSIMINEN KURUN AUKEEAHOLLA RAPORTTITIEDOSTO N:O 2949 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2213/-89/1/10 Kuru Aukeeaho Niilo Kärkkäinen 9.2.1991 RIUTTASKORVEN AG-PB-ZN-CU-MINERALISAATION JATKEIDEN ETSIMINEN KURUN AUKEEAHOLLA TAUSTA Tavoitteena

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3724/-89/1/10 Sodankylä Syväoja Olavi Auranen 5.4.1989 TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA 1988-89 Aihe

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA. GEOLOGIAN TUTKINUSKESKUS M 06/3433/-91/1/10 SOTKAMO NÄRHINIENI Timo Heino 9.5.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 015, 020/ , 05/MLP/1984 MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY 015, 020/ , 05/MLP/1984 MALMINETSINTX OUTOKUMPU OY 05, 020/424 04, 05/MLP/94 MALMINETSINTX Marjatta Parkkinen/LAP 2.2.94 ( 2).. ' '""\\ ~ ).J PARIKKALAN KINNARNIEMEN (424 04, 05) AU-KANSANNAYTEAIHEEN TUTKIMUKSET KESALLA 94. '"' - Sijainti

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Sinkkimalmiutuman tutkimukset Tohmajärven Pekkulassa karttalehdellä vuosina Jarmo Nikander

Sinkkimalmiutuman tutkimukset Tohmajärven Pekkulassa karttalehdellä vuosina Jarmo Nikander Itä-Suomen yksikkö M19/4232/2008/15 29.2.2008 Kuopio Sinkkimalmiutuman tutkimukset Tohmajärven Pekkulassa karttalehdellä 4232 09 vuosina 2007-2008 Jarmo Nikander M19/4232/2008/15 Geologian tutkimuskeskub

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

SELOSTUS URAANITUTKIMUKSISTA KITTILÄN JYSKÄLAESSA JA POKASSA VUOSINA 1977 JA 1979

SELOSTUS URAANITUTKIMUKSISTA KITTILÄN JYSKÄLAESSA JA POKASSA VUOSINA 1977 JA 1979 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/2744/-80/1/10 Koskee: 3722 Kittilä Jyskälaki Veikko Helppi 21.4.1980 SELOSTUS URAANITUTKIMUKSISTA KITTILÄN JYSKÄLAESSA JA POKASSA VUOSINA 1977 JA 1979 Johdanto Tutkimusten

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl V Kemppainen / Suomussalmi 1 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl V Kemppainen / Suomussalmi 1 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl 1 (9) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl V Kemppainen / Suomussalmi 1 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Jumaliskylän valtausalueilla Lehmilampi 1-3 (kaiv.

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX 62 / 4211 8/SEP/1982 S Pennjpkilampi/LAH 16.?.19A? 1{4) LLA SUORITETTU KALLIOMURSKENAYTTEENOTTOTYO Enonkoski, Kolvosenjarvi 4211 8 Sijainti 1 4... _,,..,. to.l 'I"\..IM.....

Lisätiedot

PUROSEDIMENTTITUTKIMUS. Kannuksen, Kalajoen ja Sievin monimetallivyöhykkeella. Sijainti 1 :

PUROSEDIMENTTITUTKIMUS. Kannuksen, Kalajoen ja Sievin monimetallivyöhykkeella. Sijainti 1 : PUROSEDIMENTTITUTKIMUS Kannuksen, Kalajoen ja Sievin monimetallivyöhykkeella Sijainti 1 : 400 000 OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX ALKUTIEDOT Ensimmäiset viitteet alueen malmikriittisyydestä saatiin 1940-luvulla,

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1834/-87/1/60 Enontekiö Palkiskuru Ritva Karttunen 13.8.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N:0 3226

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2344/-90/1/10 HAAPAJÄRVI Someronmäki Jarmo Nikander

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2344/-90/1/10 HAAPAJÄRVI Someronmäki Jarmo Nikander GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2344/-90/1/10 HAAPAJÄRVI Someronmäki 16.1.1990 Jarmo Nikander HAAPAJÄRVEN SOMERONMÄEN SCHEELIITTITUTKIMUKSET KARTTALEHDELLÄ 2344 07, VUOSINA 1985-1986 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

YHTEENVETO Geologian tutkimuskeskus on kesällä 1982 suorittanut malmitutkimuksia Savitaipaleen Kuolimojärven alueella. Aiheen tutkimuksiin antoivat ky

YHTEENVETO Geologian tutkimuskeskus on kesällä 1982 suorittanut malmitutkimuksia Savitaipaleen Kuolimojärven alueella. Aiheen tutkimuksiin antoivat ky GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3132/-84/1/10 Savitaipale Boris Lindmark 16.02.1984 SCHEELIITTITUTKIMUKSET SAVITAIPALEELLA KESÄLLÄ 1982 YHTEENVETO Geologian tutkimuskeskus on kesällä 1982 suorittanut malmitutkimuksia

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola

Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue 16.12.2014 Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola Toimeksiantonumero: Päivätty: 16.12.2014 Tarkastettu: Käsittelijä:CTa Status: Draft

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 27.11.2017 1 (6) Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Hanko, Koverhar Maiju Juntunen 27.11.2017 Tarkistanut: Tiina Vaittinen 7.11.2017 YKK62781 2 (6)

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka 8.9.1988 GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS RIIMINOJALLA SODANKYLÄN KUNNASSA VUOSINA 1980 1984 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1.

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1. OUTOKUMPU OY 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985 Tapio Koistinen/LAP 25.'1.198 5 l(10) - MALMINETSINTX ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ.... Tutkimusalue 1 : 400 000 ja 'Möhkö-tyyppisiä'

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI TALLENNETTU 0625/3613 02/MK/76 1 R 11 1010 Tutkimuskohteen sijainti Rovani e mi mlk, Kuohunki Kartan mittakaava 1:400 000 GTK "'':.I.-."$'>,... ',..I l Hirv ss8lk I ' Saun;? \ ukkc: """'\ V\IOsUmojt,....

Lisätiedot

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari Sedimentin geokemiallisten olojen muuttuminen kaivoskuormituksessa (KaiHali-projektin työpaketin 2 osatehtävä 3), Jari Mäkinen, Tommi Kauppila ja Tatu Lahtinen

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin Seppo Penninkilampi/R~L GEOKEMIALLINEN TARKISTUSNÄYTTEENOTTO KUHMON, VUOSANGAN ALUEELLA. (,L,TC),:UP~P\J Toukokuussa v. 1983 suoritetun maastotarkistuskäynnin (VO, U W, SEP) yhteydessa kerattiin joitakin

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V

KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V M19/2131/1998/10/1 Hyrvälä-Ilveskallio Hattula N. Kärkkäinen, K. Karttunen, B Lindmark 15.12.1998 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4487 KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V. 1997-1998.

Lisätiedot

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti OKME Roi mlk 6/Vinsa 001/2633/PR/71 Täydennysraportti TALLENNETTU 1 6. 09. 2010 GTK Tämä raportti on yhteenveto kaikista niistä töistä, joita Vinsan kohteessa on tehty 15. 12. 1967 päivätyn tutkimusraportin

Lisätiedot