Aluerakentamisen innovaatiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluerakentamisen innovaatiot"

Transkriptio

1 KUPERA TaY, Aluerakentamisen innovaatiot Kimmo Kurunmäki, TkT, YTL Projektipäällikkö, MAL-verkosto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Fotofrizz; Illustration: Michael Korol Kuva: Adactive Oy

2 Nykyinen työympäristö MAL-verkosto maankäyttö, asuminen, liikenne TEM, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Valtakunnallinen teemaverkosto , Tampereen kaupunkiseutu koordinoi Kehittää strategista seudullista suunnittelua ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä yli kuntarajojen kokonaisvaltaisuus, kestävä kasvu, sujuva arki, ilmastonmuutoksen hillintä Levittää hyviä käytäntöjä, toteuttaa yhteistyöhankkeita, kehittää kuntayhteistyön prosesseja ja työkaluja seutujen ja kuntien suunnittelun tueksi, vakiinnuttaa seudullista näkökulmaa MALsuunnittelussa, välittää näkemyksiä seutujen ja valtionhallinnon välillä 20 aluetta: Länsi-Uusimaa, Salon seutu, Turun seutu, Hyvinkään-Riihimäen talousalue, Hämeenlinnan seutu, Lahden alue, Kotkan-Haminan seutu, Rauman seutu, Porin seutu, Etelä-Pirkanmaa, Tampereen kaupunkiseutu, Ylä- Pirkanmaa, Keuruu & Kaakkois-Pirkanmaa, Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhyke, Mikkelin seutu, Vaasan seutu, Pietarsaaren seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Joensuun seutu, Oulun seutu, Kemi- Tornion alue

3 Oma tutkimustausta

4 Esitelmän rakenne 1. Aluerakentamisesta, strategisuudesta 2. Aluerakentamishankkeista, strategisista projekteista 3. Länsisatama-Jätkäsaari HafenCity Hamburg konseptiklinikka tontinluovutussopimus 4. Hallinnan infrastruktuuri = toimijat prosesseissa, hankkeiden organisoituminen Suomi ja Keski-Eurooppa 5. Kaupunkisuunnittelu ja innovaatiotoiminta Tapaustutkimuksia Itämeren alueen kaupungeista 6. Jalat maassa -innovatiivisuus Näkökulma prosesseissa ja toimijoissa

5 Alueellinen keskittyminen = kaupunkiseutujen kasvu kokonaisvaltaisen suunnittelun tarve, ilmastonmuutos, sujuva arki, yhdyskuntarakenne ja palveluverkko, joukkoliikennejärjestelmä, hajautumisen hillintä tilaus aluerakentamisen ja strategisten projektien innovaatioille Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

6 Ruoppila, Lehtovuori, von Hertzen (2007) Seutujen strateginen toiminta, valtion kepit ja porkkanat vaikuttamassa Kunnallinen toiminta (seudullisten linjausten toteuttaminen, toivottavasti) kaupunkipoliittiset strategiat, ohjelmat Suuret hankkeet: hahmottelut, intressien koonti, suunnittelu, toteutus, ylläpito ohjelmien toteutus

7 Aluerakentaminen Kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja -politiikan painopistealueita. Laajoja ja kompleksisia hankkeita, tarve koordinaatiolle yli hallintokuntien ja julkisen ja yksityisen välille. Usein nostettu omalle suunnittelun tasolle pois perussuunnittelusta. Odotusarvot innovatiivisuudesta ja sen edellytysten tarjoamisesta. Healey (2010, 126) suurhankkeista: Their importance lies in the enormous mobilisation of political and economic energy that is required to produce them, their symbolic role in expressing ideas about place, place qualities and the wider society in which they are situated, and their impact on how citizens and visitors view their governments and other major actors in their societies. Helsingin aluerakentamisprojektit (12): keskustakorttelit, Töölönlahti, Länsisatama, Keski-Pasila, Kalasatama, Arabianranta-Hermanni, Kruununvuorenranta, Viikki, Kuninkaankolmio, Vuosaari, Myllypuro, Östersundom. Projektien johto talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamistoimistolla, toimii suoraan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon alla. Poikkeaa tavanomaisesta hankkeesta, jota vetää kaupunkisuunnitteluvirasto lautakunnan alaisuudessa. Myös ns. strategiset kaupunkisuunnitteluprojektit luonteeltaan aluerakentamistyyppisiä: kaupunkikehittämisen painoarvo, muusta suunnittelusta erotettu johto ja operatiivinen yksikkö. Esimerkkeinä Tampereen strategiset projektit Vuores ja Ratina ja Espoon Suurpelto: kaupunkikonsernien erillishankkeita.

8 Suurten hankkeiden hallinnan ympäristö/infrastruktuuri Ykeiskuvaus City planning dept. Economic dev. Housing Environment Culture etc. Plan-making networks, hand shakes, open forums, closed meetings, many actors, unofficial coalitions, resolution preparations, political outlinings Construction business Property development finance consultancy Legitimacy Implementation of a plan/policy

9 Case Jätkäsaaren konseptiklinikka Jätkäsaari osa Länsisataman aluerakentamisprojektia. Hankejohto talous- ja suunnittelukeskuksessa. Asemakaavoitus parhaillaan käynnissä, konseptiklinikka liittyi varhaisempaan valmisteluvaiheeseen kaavoitusta edeltävän vaiheen merkityksen korostuminen. Kaupunkisuunnitteluvirasto

10 Talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamisyksikön vahva rooli. Aluerakentamisyksikkö ja RAKLI järjestivät yhteistyössä konseptiklinikan. Klinikan toiminta osayleiskaavan ja asemakaavoituksen välissä. Klinikka: vapaaehtoinen, lyhytkestoinen toimijaverkosto, jossa osapuolet tuovat omia näkökulmiaan ja kehittämisehdotuksiaan yleisempään keskusteluun. Järjestettiin siinä vaiheessa, jolloin ei ollut vielä rakennuttajien kiinnityksiä alueelle ( intressivapaa vaihe). Konseptiklinikan teemat liittyivät uusien suunnittelu- ja toteutusmallien löytämiseen: kumppanuus kaavoituksessa, yritysvetoinen toteuttaminen, hankkeen johtaminen ja rahoitusmallit, asumisen tulevaisuus. Konseptiklinikka kesti 9 kk vuonna Klinikan osapuolet: 6 edustajaa eri hallintokunnista (ei yhtään kaupunkisuunnittelusta), 5 edustajaa infra- ja kiinteistökehitysyrityksistä, 3 rahoitusyhtiöiden edustajaa, 1 edustaja toisen kaupungin ppp-hankkeesta (Vuores), 2 edustajaa moderaattoriorganisaatio RAKLIsta. Kokemusresurssien kokoaminen, intressien esittäminen, toimijoiden kuuleminen, mobilising the power to act (Healey 2010, 62).

11 Jätkäsaari governance environment City planning Economic dev. Housing pol. Education etc. Urban development project Plan-making Development Division Networking Procurement clinic PP-contracting Procedure definitions Interest commitment Collection of resources City government Private actor 1 Private actor n Implementation Osayleiskaavassa sanottua: Aluerakentamisprojektin malli tuo uuden päätöksenteon ja hallinnan tavan perinteiseen kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunkisuunnittelulautakunnan johtamaan malliin. Kaupunginhallinnon sisäisten roolien muodostaminen on tärkeää.

12 Suurissa kaupunkisuunnittelun hankkeissa, kuten aluerakentamisessa, painopiste on prosessien alussa, jolloin haetaan intressejä, sovitaan alueen yleiskuvasta, valmistellaan rahoitusta, päätetään keskeisistä menettelytavoista, muodostetaan yhtiöitä jne. Painopiste on silloin toimintaympäristössä, jolla ei ole kaavoitukselle tyypillistä muodollista ja järjestynyttä etenemisväylää, vaan jossa käydään keskustelua kaupunkikehittämisen poliittis-taloudellisista ja organisatorisista linjanvedoista ikään kuin taustoittamaan yksittäisiä kaavoitustilanteita. Julkis-yksityisen toiminnan muotojen ja pelisääntöjen selkiyttäminen on olennaista, jotta toiminta tällaisilla epävirallisilla areenoilla olisi hallittua, ja jotta hankkeen valmisteluvaiheiden ja kaavoitukseen ryhtymisen välille ei muodostuisi pullonkaulaa. Erityisesti Suomessa, jossa on vähän kokemusta muusta kuin kuntavetoisesta ja kaavakeskeisestä suunnittelusta, tarvitaan mekanismeja, joilla strategioita välitetään kaavoitukseen. Konseptiklinikka innovatiivisena välittäjä-mallina? Optimitilanne voisi olla: konseptiklinikka mahdollistaa avoimen kommunikoinnin ja ajatustenvaihdon sellaisten osapuolten kesken, joilla on aito kiinnostus kehittää osaamistaan yhdyskuntarakentamisen saralla. Avoin kommunikointi luottamuksellisuudesta luottamukseen.

13 Case HafenCity Hamburg, tontinluovutussopimus HC on kaupungin suunnittelukokonaisuudessa ns. erityissuunnittelualue. Suunnittelu ja koordinointi nostettu kaupunginosalta keskushallintoon (Hampurin osavaltio). Julkisomisteinen kehitysyhtiö HafenCity Hamburg GmbH, tilivelvollinen ministeriryhmälle ja sitä kautta osavaltion parlamentille. Menossa suunnitelmien toteuttamisen vaihe. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2007

14 HafenCity Hamburg, tontinluovutus, Anhandgabe HafenCity Hamburg GmbH valitsee investoijan haun tai suoran kontaktin kautta, neuvottelee ja antaa tälle option tonttiin. Option mukana määritellään tonttihinta, prosessisäännöt ja kausi, jonka ajan optio on voimassa, max. 18 kk. Tuon määräajan aikana kehitysyhtiö ei neuvottele muiden potentiaalisten investoijien kanssa tontin myynnistä. Option saanut investoija valmistelee toteutussuunnitelman: tontin käyttömuodot, menettelytavat ja rahoitus. Investoija toteuttaa arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun pohjalta investoija työstää suunnitelmaa ja tarjoaa sitä kehitysyhtiölle. Kun rakennuslupa myönnetään, investoijalla on 4 viikkoa aikaa maksaa tontti (aiemmin sovittu hinta) ja aloittaa toteutus. Kaavan joustavuus investoijan ideoille tilaa. Vaatii erityistä luottamusta kaupunginjohdolta kehitysyhtiötä kohtaan, koska kehitysyhtiö hoitaa sopimusasiat (investoijan valintapäätös viimekädessä ministeriryhmällä).

15 Anhandgabe Verfahren, das in der HafenCity regelmäßig dem Grundstücksverkauf vorgeschaltet ist. Ein potenzieller Bauherr erhält mit der Anhandgabe sein gewünschtes Grundstück zunächst exklusiv zur Beplanung. HafenCity Hamburg GmbH und Hansestadt Hamburg bewahren sich währenddessen weitgehende Einflussmöglichkeiten. Investoijan sitoutuminen toteutuksen tehokkaaseen aloitukseen. Laadunvarmistus (arkk.kilpailu, tiukat sopimusehdot). Aikatauluttaminen helpottuu. Tonttihinnanvarmuus, kustannusriskit investoijalla. Investoijalla kaupungin/kehitysyhtiön sitoutuminen takana. Investoijalla mahdollisuus keskittyä huolella 18 kk ilman että on tarvinnut laittaa vielä rahaa sisään. Menettelyä käytetään Hampurissa usein ja on käytetty jo vuosikymmeniä innovatiivisuutta vakiintuneena suunnittelujärjestelmänä Vrt. oppi Vuoreksesta (projektinjohtaja Pertti Tamminen 2009): Kaava riittävän joustavaksi osa kaupungin suunnitteluvallasta hoidettaisiin tontinluovutusehdoilla = ei yksityiskohtaisia kaavoja. Perusteelliset sopimukset.

16 HafenCity governance environment City planning Economic dev. Housing pol. Education etc. Special planning area Plan-making HafenCity Hamburg GmbH Networking PP-contracting Interest commitment Collection of resources Procedure definitions Exclusive option State Commissions Private actor 1 Private actor n Implementation Alueen pääsuunnittelijan sanomaa: Kehitysyhtiön perustaminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymisen projektiin ilman, että pitää koota kehittämisresursseja useasta eri hallintosektorista. Päämäärätietoisena yhden asian yksikkönä jossa tilivelvollisia ovat korkean tason poliitikot se voi operoida tehokkaammin kuin hajautetussa hallintarakenteessa. (Polkowski 2008.)

17 Toimijoista, aluerakentamishankkeiden hallinnan infrastruktuurista Suomalaisen suunnittelujärjestelmän taustalla on hallintorakenne, jossa kunnalla on vahva rooli ja kunnanhallinto on sektoroitunut. Vahvan kaupunkisuunnitteluyksikkö-vetoisen toiminnan rinnalle on tullut hankekohtaisia organisaatioita tietyn toimintakauden ajaksi: PPP, 4P yksityiset tai julkis-yksityiset kehittämisyhtiöt kunnan toimeksiannosta ja Suomessa erityisesti yksityisrahoitushankkeet Suunnittelun skaalan laajeneminen kaavoituksesta sitä edeltäviin ja rinnakkaisiin linjanvetoihin ja areenoihin. Mikä on näiden rooli suhteessa julkishallintoon, demokraattisiin elimiin? Kenelle ovat tilivelvollisia ja minkä ajan? Miten ylläpitää, tai parantaa, suunnitteluprosessien läpinäkyvyyttä, jos areenat muuttuvat, kokoonpanot vaihtuvat, toimikaudet rajaavat ja strateginen valmistelu vahvistuu?

18 suomalainen keinovalikoima hankkeiden organisaatiojärjestelyistä muut: maanomistajia, asukasedustajia jne. yksityisrahoitusmalli vastuuyritys (rak.liike) Yksittäisiä maankäyttösopimuksia kunta yhtiömuotoinen kumppanuus esim. kehittämisaluehankkeissa

19 Stadtentwicklung aus einer Hand: die HafenCity Hamburg GmbH Nur durch ein integriertes Entwicklungsmanagement kann die Realisierung eines vollkommen neuen Stadtteils gelingen. Die meisten Verantwortlichkeiten für die Stadtteilentwicklung sind daher bei der HafenCity Hamburg GmbH gebündelt (www.hafencity.com) Berlin Adlershof -kehittämisalue Berlin Wasserstadt Oberhavel -kehittämisalue

20 3 lines of urban planning (Kurunmäki 2005)

21 Cases in Kurunmäki 2005

22 Innovaatiopolitiikan ja kaupunkisuunnittelun yhteys Sampo Ruoppila, Panu Lehtovuori, Nina von Hertzen (2007), Infrastructures for Innovation. BaltMet Inno Project. Kolme lähestymistapaa suunnittelun ja innovaation yhteyksiin: 1. Innovaatiotoiminta päämääränä: hankkeita joilla tuotetaan innovatiiviselle miljöölle sopivia paikkoja: tiedepuistoja, infraa (ICT, joukkoliikenne jne.); ohjelmallista kaupunkikehittämistä, innovatiivisuutta tukevia tutkimusympäristöjä, luovien alojen keskittymiä, seudullisia tukitoimia. Määrälliset mittarit: high-tech työpaikat, patentit jne. 2. Innovaatiotoiminta resurssina: kulttuurinen suunnittelu, paikkojen väliaikaiset käytöt; käytetään taloudellisia sääntelyvälineitä hidastamaan spekulatiivista kiinteistötoimintaa ja tukemaan orastavaa innovatiivista pientoimintaa = mahdollistava suunnittelu. Innovaatiotoiminta suunnittelun resurssina, ei päämääränä. Resurssista täytyy huolehtia ja antaa sille kasvun mahdollisuuksia suunnittelun keinoin. 3. Innovaatiotoiminta sivutuotteena: muiden suunnittelun ponnistusten sivussa syntyy innovatiivisuutta tukevia tiloja, ympäristöjä, tilanteita. Esim. ympäristön laatua korostava, sosiaalisesti aktiivisia alueita synnyttävä suunnittelu (puistot, rakennussuojelu, estetiikka, hyvät joukko- ja kevytliikenneyhteydet, monipuolinen asuntotuotanto) luo sivutuotteena innovatiivista toimintaa, kokoaa sopivantyylisiä ihmisjoukkoja samoille paikoille ja alueille. Soft planning, suunnittelijat ovat tietoisia innovatiivisuuden tilasta ja potentiaalista, mutta suunnittelua ei suoraan kohdisteta innovatiivisuuteen.

23 project city region Innovative milieu Growth corridor Creative city Campus Science park, tech park Thematic district Cultural cluster Urban fallows Living lab Flagship project as a target as a resource as a by-product Ruoppila ym. 2007

24 Infrastructures for Innovation jatkuu Missä innovatiiviset alueet sijaitsevat? Kaupungeissa ja seuduilla tavoitellaan monikeskuksista rakennetta. Varsinainen keskusta halutaan pitää vahvana, keskustan tuntumassa olevat vanhat teollisuusalueet jalostetaan, ranta-alueet mahdollistavat houkuttelevien ja innovatiivisten asuin-, työ- ja vapaaaikaympäristöjen suunnittelun kehittämisalueet, aluerakentamisprojektit, waterfront city -hankkeet, lippulaivahankkeet kaupunkikehittämisen painopisteitä, kaupunkimarkkinoinnin välineitä 24 tapauskohdetta 9 Itämeren alueen kaupungista Berlin: Berlin Adlershof, Wasserstädte Berlin Oberhavel & Rummelsburger Bucht Copenhagen: Copenhagen Biotechnical Science Park (COBIS), Hvide Kødby, Ørestad Helsinki: Arabianranta-Suvilahti, Aviapolis, Viikki Malmö: Moving Media City, Det Medicinska Malmö Oslo: Fjordcity Riga: Castle of Light Latvian National Library, Latvian Contemporary Art Museum, Riga Concert Hall, Riga Science and Technology Park Stockholm: Hammarby Sjöstad, Karolinska/North Station, Kista Science City, Telefonplan Tallinn: Kultuurikatel, Tehnopol, Ülemiste City Vilnius: Paupio Historical Crafts and Industries Centre

25 24 tapauksesta puolet edustivat innovaatiotoimintaa päämääränä. Useimmat näistä olivat tiede- tai teknologiapuistoja. Innotoiminta päämääränä on kaupunkikehittämisen valtavirtaa. Kaupungit tarjoavat fyysistä perustaa ja kovia elementtejä innovaatiotoiminnalle yrittäjyyden tukemiseksi. Suositus: OK peruskäytäntö, mutta kaipaa täydentäviä toimenpiteitä. Berlin Adlershof, Cobis (Kööpenhamina), Arabianranta, Viikki, Moving Media City (Malmö), Det Medicinska Malmö, Riga Science and Tech Park, Karolinska/North Station + Kista + Telefonplan (Tukholma), Tehnopol + Ülemiste City (Tallinna) Lähes saman verran oli tapauksia, joissa oli havaittavissa (myös) innovaatiotoimintaa sivutuotteena. Nämä olivat lähinnä suuria kaupunkirakentamishankkeita. Kaupungeilla on halu toteuttaa laajoja ja monipuolisia (mixed-use) asumisen, työnteon ja vapaa-ajan kaupunkialueita houkuttelevuus muodostuu sopiva pohja alueen omaehtoiselle innovaatiotoiminnalle. Suositus: sen sijaan että luotetaan mahdollisten sivutuotteiden syntymiseen, kaupunkien tulisi kiinnittää huomiota kulttuurisesti houkuttelevien ja sosiaalisesti keskeisten paikkojen luomiseen. Wasserstadt Rummelsburger Bucht + Wasserstadt Oberhavel (Berlin), Ørestadt (Kööpenhamina), Aviapolis, Fjordcity (Oslo), Castle of Light + Contemporary Art Museum + Concert Hall (Riika), Hammarby Sjöstad (Tukholma), Paupio historical crafts and industries quarter (Vilna) Vain 2 tapausta edusti innovaatiotoimintaa projektin resurssina. Suositus: tällaiselle suunnittelulle olisi olemassa välineitä, mutta niitä käytetään vielä vähän aktiivisempi ja monipuolisempi käyttö tarpeen. Hvide Kødby creative & food industries (Kööpenhamina), Kultuurikatel (Tallinna) Huomioita: luokittelu pohjautuu tapauksiin, jotka annettiin (BaltMet-partnerikaupungit) tutkimusta varten. Ei-tilastollinen otos. BaltMet Inno -projektin painopisteenä ovat olleet tiede- ja teknologiapuistot. Resurssi-piirteen suppea edustus ei tarkoita etteikö se olisi yleinen innovatiivisuuden jäsentämisen tapa kaupunkisuunnittelussa.

26 Tulosten analysointi jatkuu Sisällöt yleisyysjärjestyksessä: 1. tiede ja teknologia, 2. luovat teollisuudet, 3. ekologisuus Sijainti: Maan uudelleenkäyttö (vanhat teollisuusalueet ja satamat, taantuneet ranta-alueet keskustan tuntumassa, käytöstä poistetut armeijakiinteistöt ). Vain muutama tapaus edusti greenfield kehittämistä (mm. lentokenttien lähistöt). Useat kohteet ovat aiemmin olleet perifeerisiä, huonosti saavutettuja tai suljettuja alueita, vaikkakin fyysisesti lähellä. Näistä on uudistuksen myötä tullut hyvin keskeisiä keskustojen laajennusosia. Toimijat/organisaatio: 17 tapauksessa kaupunkihallinto on hankkeiden johtava toimija. 6 tapauksessa joko valtio tai yksityinen yritys. Yhdessä tapauksessa NGO. Normaali tilanne eurooppalaisessa kaupunkikehittämisessä, erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa, johon liittyy vahva kunnallinen maanomistus ja kunnan asema kaavoituksessa. Vähän alle puolessa tapauksista sovelletaan triple helix -mallia.

27 Aluerakentamisen innovaatioiden liikkuvuus, siirrettävyys? Hankkeet ja niihin liittyvät hallinnan prosessit ovat tilannesidonnaisia. Siitä huolimatta voidaan kartoittaa kokemuksia vierailla mailla ; opitaan tunnistamaan oman kontekstin merkitys projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toisaalta, harvat kontekstit ovat fiksattuja ja jäykkiä (Healey 2010, 232) toimintaympäristön ja -kulttuurin muutoksen, uudistumisen, sopeutumisen mahdollisuus. Pitää mennä parhaiden käytäntöjen taakse ja katsoa tapauksen/paikan poliittisia, teknisiä, taloudellisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia tekijöitä. Tarvitaan myös pitkän linjan katsetta paikkojen ja alueiden laatutekijöiden luomisessa kaupunkialueen elinvoimaisuus ja kestävyys ei synny hankeaikataulussa; onnistumisen mittaajina ovat tulevat sukupolvet.

28 Toteutuksen pilkkominen erillisiin hankkeisiin Millaisiin hankkeisiin ja toteutustapoihin? Tilaa innovatiivisuudelle! Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

29 Patsy Healey (2010): 2000-luvun suunnitteluprojektin ominaisuudet: tulevaisuuteen orientoituminen ja usko siihen, että nyt tehtävät toimet vaikuttavat tulevaisuuden potentiaaleihin, elämisen laadun (liveability) ja kestävyyden (sustainability) korostaminen, ilmiöiden välisten keskinäisriippuvuuksien ja yhteyksien korostaminen, järjestelmän älykkyyden ( intelligence of a polity) laajentaminen korostamalla julkisen toiminnan kautta saatavaa tietoa ja osaamista, sitoutuminen avoimiin ja läpinäkyviin hallinnan ja päättelyn prosesseihin. jalat maassa -innovatiivisuus Tänä päivänä pidetään usein sellaisia hankkeita edistyksellisinä ja innovatiivisina, joissa ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa (eri hallintokunnat, asukkaat, rakennuttajat, 3. sektori, elinkeinoelämä), ollaan/pyritään olemaan aktiivisia yhteisen hiilen löytäjiä ja uuden toimintakulttuurin luojia tai tukijoita, hanketta tarkastellaan kokonaisvaltaisena prosessina ei vain toteuttamisena ja lopputuotteena panostaen itse prosessin kehittämiseen ja sitä kautta resurssitehokkuuteen; toisaalta lopputuotetta tarkastellaan pitkänä elinkaarena, kunta käyttää monipuolisesti ja järjestelmällisesti rakennetun ympäristön sääntelyn keinovalikoimaa laajasti hyväksyttyihin tavoitteisiin pyrkien.

30 Patsy Healey (2010, 73): The art of effective place-governance work centres on figuring out how to use the available toolkit to the maximum effect in a specific situation. This may, in time, lead to the creation of new tools, as experience leads to pressures to change the design of planning systems, to alter the way funding regimes work, to revise key regulations governing rights and relations with respect to access to place qualities, and so on. Kiitos!

MAL ja KARA

MAL ja KARA OHJELMA MAL ja KARA 20.4.2010 09:30 Aloituskahvit 10.00 MAL verkostosta ja KARA verkostosta (projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, professori Harry Schulman) 10.10 Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu yhteistyön edelläkävijä, seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu yhteistyön edelläkävijä, seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu MAL: Seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä 4.5.2011 klo 9.00 12.00 MAL verkosto maankäytön, asumisen ja liikenteen aluelähtöistä kehittämistä. Toiminnan ja tulosten esittelyä, projektipäällikkö

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

VERKOSTOKYSELYN TULOKSIA

VERKOSTOKYSELYN TULOKSIA VERKOSTOKYSELYN TULOKSIA MAL-verkostossa mukana oleville alueille tehtiin kysely keväällä 2010. Kyselyn tuloksia on koottu alla olevaan taulukkoon. Siinä esitetään laajasti aiheet, joita alueet nostivat

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä roope.ritvos@forumvirium.fi TEKES 1.9.2015 1.9.2015 Kehitettäiskö teidän virastoa vähän EU-hankkeella Tyypillisiä ensireaktioita: Miksi ihmeessä? Eikös se

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT)

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT) Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan alue ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit (AYI) jaoston tutkimuskokonaisuus "Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Monikeskuksisuuden monet Raine Mäntysalo

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Ari Hynynen Professori Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio 28.01.2016 Miksi asemanseudut? Miksi

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin?

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? Ideapaja 2.10.2013 Hella Hernberg, ympäristöministeriö / Design Exchange Programme #TYHJATTILAT #VACANTSPACE www.facebook.com/tyhjattilat Tavoite: parantaa edellytyksiä

Lisätiedot

Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012

Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012 Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012 Kaupunkien merkitys kansantalouden kannalta Kaupunkien merkitys kansantalouden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta Lähtökohta Joensuun seudun tulevaisuus Globaalit mahdollisuudet, haasteet ja muutokset Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin reagoiminen Painopistealueet - uskoa, edistystä ja sitoutumista Toimii taustana

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Frank Ryhänen Culminatum Innovation Oy Ltd Hyvinvoinnin osaamiskeskus Esityksen sisältö Culminatum Innovation Uudenmaan

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Kaikkien Pori -hanke

Kaikkien Pori -hanke Kaikkien Pori -hanke Poikkihallinnollinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lähiökehittämisessä Hanketapaaminen 25.9.2014 Mikko Kyrönviita projektisuunnittelija Porin kaupunkisuunnittelu Hankeorganisaatio

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.8.2013 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa 22.9.2016 Esityksen sisältö Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Alustamainen toiminta ja toimijoiden

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen Vesa Kanninen Aalto-yliopisto 3.12.2015 1 Fiksu kasvu Resurssivastuullisuus Strateginen adaptaatio Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 14.11.2012 + ELY-keskus mukana mm. seuturakennetiimissä + ELY-keskuksen hyvä sisäinen

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

BALTIC URBAN LAB. Integroitujen suunnittelu- ja kumppanuusmallien kehittämistä sekä testaamista brownfield-alueiden uudistamisessa

BALTIC URBAN LAB. Integroitujen suunnittelu- ja kumppanuusmallien kehittämistä sekä testaamista brownfield-alueiden uudistamisessa BALTIC URBAN LAB Integroitujen suunnittelu- ja kumppanuusmallien kehittämistä sekä testaamista brownfield-alueiden uudistamisessa tavoitteena tiivistää kaupunkia sekä kehittää älykästä ja kestävää, sekoitettua

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016 Kehittämisaluemenettelystä Matti Holopainen 5_2016 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 9.3.2016 Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto Ajankohtaisia Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Minun tulevaisuuden kuntani

Minun tulevaisuuden kuntani Minun tulevaisuuden kuntani Tulevaisuuden kunta -seminaari 20.1.2016 Finlandia-talo Kaupunkien merkityksestä Kaupungistuminen on lähivuosikymmeninä Suomen talouden suurin projekti Osmo Soininvaara ja Mikko

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Kasvusopimus/MAL-työpaja viisikkokaupungeille klo Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila.

Kasvusopimus/MAL-työpaja viisikkokaupungeille klo Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. Kasvusopimus/MAL-työpaja viisikkokaupungeille 23.11.2012 klo 9.15-15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila www.mal-verkosto.fi Työpajan tavoitteet: Keskeiset tahot saman pöydän ääreen: valtio, kaupungit Tilanteiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Strategiaohjelman arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Strategiaohjelman arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Strategiaohjelman 2009-2012 arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 15.11.2012 Strategiavuosina 2009-2012 saavutettiin Kestävää kehitystä

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä HSY-paikkatietoseminaari 16.3.2016 1 MISTÄ PUHUN TÄNÄÄN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURIT EKOSYSTEEMI TIEDOLLA JOHTAMINEN TOIMIJAVERKOSTOT PAIKKATIETO

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Julkiset hankinnat innovaatioiden. jatkotoimenpiteet

Julkiset hankinnat innovaatioiden. jatkotoimenpiteet Julkiset hankinnat innovaatioiden kehitysalustana kokemuksia ja jatkotoimenpiteet 2.12.2009 Suvi Kemppainen Suvi Kemppainen Ohjelmajohtaja Tausta ja tavoitteet Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamisuunnitelma

Lisätiedot