Aluerakentamisen innovaatiot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluerakentamisen innovaatiot"

Transkriptio

1 KUPERA TaY, Aluerakentamisen innovaatiot Kimmo Kurunmäki, TkT, YTL Projektipäällikkö, MAL-verkosto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Fotofrizz; Illustration: Michael Korol Kuva: Adactive Oy

2 Nykyinen työympäristö MAL-verkosto maankäyttö, asuminen, liikenne TEM, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Valtakunnallinen teemaverkosto , Tampereen kaupunkiseutu koordinoi Kehittää strategista seudullista suunnittelua ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä yli kuntarajojen kokonaisvaltaisuus, kestävä kasvu, sujuva arki, ilmastonmuutoksen hillintä Levittää hyviä käytäntöjä, toteuttaa yhteistyöhankkeita, kehittää kuntayhteistyön prosesseja ja työkaluja seutujen ja kuntien suunnittelun tueksi, vakiinnuttaa seudullista näkökulmaa MALsuunnittelussa, välittää näkemyksiä seutujen ja valtionhallinnon välillä 20 aluetta: Länsi-Uusimaa, Salon seutu, Turun seutu, Hyvinkään-Riihimäen talousalue, Hämeenlinnan seutu, Lahden alue, Kotkan-Haminan seutu, Rauman seutu, Porin seutu, Etelä-Pirkanmaa, Tampereen kaupunkiseutu, Ylä- Pirkanmaa, Keuruu & Kaakkois-Pirkanmaa, Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhyke, Mikkelin seutu, Vaasan seutu, Pietarsaaren seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Joensuun seutu, Oulun seutu, Kemi- Tornion alue

3 Oma tutkimustausta

4 Esitelmän rakenne 1. Aluerakentamisesta, strategisuudesta 2. Aluerakentamishankkeista, strategisista projekteista 3. Länsisatama-Jätkäsaari HafenCity Hamburg konseptiklinikka tontinluovutussopimus 4. Hallinnan infrastruktuuri = toimijat prosesseissa, hankkeiden organisoituminen Suomi ja Keski-Eurooppa 5. Kaupunkisuunnittelu ja innovaatiotoiminta Tapaustutkimuksia Itämeren alueen kaupungeista 6. Jalat maassa -innovatiivisuus Näkökulma prosesseissa ja toimijoissa

5 Alueellinen keskittyminen = kaupunkiseutujen kasvu kokonaisvaltaisen suunnittelun tarve, ilmastonmuutos, sujuva arki, yhdyskuntarakenne ja palveluverkko, joukkoliikennejärjestelmä, hajautumisen hillintä tilaus aluerakentamisen ja strategisten projektien innovaatioille Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

6 Ruoppila, Lehtovuori, von Hertzen (2007) Seutujen strateginen toiminta, valtion kepit ja porkkanat vaikuttamassa Kunnallinen toiminta (seudullisten linjausten toteuttaminen, toivottavasti) kaupunkipoliittiset strategiat, ohjelmat Suuret hankkeet: hahmottelut, intressien koonti, suunnittelu, toteutus, ylläpito ohjelmien toteutus

7 Aluerakentaminen Kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja -politiikan painopistealueita. Laajoja ja kompleksisia hankkeita, tarve koordinaatiolle yli hallintokuntien ja julkisen ja yksityisen välille. Usein nostettu omalle suunnittelun tasolle pois perussuunnittelusta. Odotusarvot innovatiivisuudesta ja sen edellytysten tarjoamisesta. Healey (2010, 126) suurhankkeista: Their importance lies in the enormous mobilisation of political and economic energy that is required to produce them, their symbolic role in expressing ideas about place, place qualities and the wider society in which they are situated, and their impact on how citizens and visitors view their governments and other major actors in their societies. Helsingin aluerakentamisprojektit (12): keskustakorttelit, Töölönlahti, Länsisatama, Keski-Pasila, Kalasatama, Arabianranta-Hermanni, Kruununvuorenranta, Viikki, Kuninkaankolmio, Vuosaari, Myllypuro, Östersundom. Projektien johto talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamistoimistolla, toimii suoraan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon alla. Poikkeaa tavanomaisesta hankkeesta, jota vetää kaupunkisuunnitteluvirasto lautakunnan alaisuudessa. Myös ns. strategiset kaupunkisuunnitteluprojektit luonteeltaan aluerakentamistyyppisiä: kaupunkikehittämisen painoarvo, muusta suunnittelusta erotettu johto ja operatiivinen yksikkö. Esimerkkeinä Tampereen strategiset projektit Vuores ja Ratina ja Espoon Suurpelto: kaupunkikonsernien erillishankkeita.

8 Suurten hankkeiden hallinnan ympäristö/infrastruktuuri Ykeiskuvaus City planning dept. Economic dev. Housing Environment Culture etc. Plan-making networks, hand shakes, open forums, closed meetings, many actors, unofficial coalitions, resolution preparations, political outlinings Construction business Property development finance consultancy Legitimacy Implementation of a plan/policy

9 Case Jätkäsaaren konseptiklinikka Jätkäsaari osa Länsisataman aluerakentamisprojektia. Hankejohto talous- ja suunnittelukeskuksessa. Asemakaavoitus parhaillaan käynnissä, konseptiklinikka liittyi varhaisempaan valmisteluvaiheeseen kaavoitusta edeltävän vaiheen merkityksen korostuminen. Kaupunkisuunnitteluvirasto

10 Talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamisyksikön vahva rooli. Aluerakentamisyksikkö ja RAKLI järjestivät yhteistyössä konseptiklinikan. Klinikan toiminta osayleiskaavan ja asemakaavoituksen välissä. Klinikka: vapaaehtoinen, lyhytkestoinen toimijaverkosto, jossa osapuolet tuovat omia näkökulmiaan ja kehittämisehdotuksiaan yleisempään keskusteluun. Järjestettiin siinä vaiheessa, jolloin ei ollut vielä rakennuttajien kiinnityksiä alueelle ( intressivapaa vaihe). Konseptiklinikan teemat liittyivät uusien suunnittelu- ja toteutusmallien löytämiseen: kumppanuus kaavoituksessa, yritysvetoinen toteuttaminen, hankkeen johtaminen ja rahoitusmallit, asumisen tulevaisuus. Konseptiklinikka kesti 9 kk vuonna Klinikan osapuolet: 6 edustajaa eri hallintokunnista (ei yhtään kaupunkisuunnittelusta), 5 edustajaa infra- ja kiinteistökehitysyrityksistä, 3 rahoitusyhtiöiden edustajaa, 1 edustaja toisen kaupungin ppp-hankkeesta (Vuores), 2 edustajaa moderaattoriorganisaatio RAKLIsta. Kokemusresurssien kokoaminen, intressien esittäminen, toimijoiden kuuleminen, mobilising the power to act (Healey 2010, 62).

11 Jätkäsaari governance environment City planning Economic dev. Housing pol. Education etc. Urban development project Plan-making Development Division Networking Procurement clinic PP-contracting Procedure definitions Interest commitment Collection of resources City government Private actor 1 Private actor n Implementation Osayleiskaavassa sanottua: Aluerakentamisprojektin malli tuo uuden päätöksenteon ja hallinnan tavan perinteiseen kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunkisuunnittelulautakunnan johtamaan malliin. Kaupunginhallinnon sisäisten roolien muodostaminen on tärkeää.

12 Suurissa kaupunkisuunnittelun hankkeissa, kuten aluerakentamisessa, painopiste on prosessien alussa, jolloin haetaan intressejä, sovitaan alueen yleiskuvasta, valmistellaan rahoitusta, päätetään keskeisistä menettelytavoista, muodostetaan yhtiöitä jne. Painopiste on silloin toimintaympäristössä, jolla ei ole kaavoitukselle tyypillistä muodollista ja järjestynyttä etenemisväylää, vaan jossa käydään keskustelua kaupunkikehittämisen poliittis-taloudellisista ja organisatorisista linjanvedoista ikään kuin taustoittamaan yksittäisiä kaavoitustilanteita. Julkis-yksityisen toiminnan muotojen ja pelisääntöjen selkiyttäminen on olennaista, jotta toiminta tällaisilla epävirallisilla areenoilla olisi hallittua, ja jotta hankkeen valmisteluvaiheiden ja kaavoitukseen ryhtymisen välille ei muodostuisi pullonkaulaa. Erityisesti Suomessa, jossa on vähän kokemusta muusta kuin kuntavetoisesta ja kaavakeskeisestä suunnittelusta, tarvitaan mekanismeja, joilla strategioita välitetään kaavoitukseen. Konseptiklinikka innovatiivisena välittäjä-mallina? Optimitilanne voisi olla: konseptiklinikka mahdollistaa avoimen kommunikoinnin ja ajatustenvaihdon sellaisten osapuolten kesken, joilla on aito kiinnostus kehittää osaamistaan yhdyskuntarakentamisen saralla. Avoin kommunikointi luottamuksellisuudesta luottamukseen.

13 Case HafenCity Hamburg, tontinluovutussopimus HC on kaupungin suunnittelukokonaisuudessa ns. erityissuunnittelualue. Suunnittelu ja koordinointi nostettu kaupunginosalta keskushallintoon (Hampurin osavaltio). Julkisomisteinen kehitysyhtiö HafenCity Hamburg GmbH, tilivelvollinen ministeriryhmälle ja sitä kautta osavaltion parlamentille. Menossa suunnitelmien toteuttamisen vaihe. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2007

14 HafenCity Hamburg, tontinluovutus, Anhandgabe HafenCity Hamburg GmbH valitsee investoijan haun tai suoran kontaktin kautta, neuvottelee ja antaa tälle option tonttiin. Option mukana määritellään tonttihinta, prosessisäännöt ja kausi, jonka ajan optio on voimassa, max. 18 kk. Tuon määräajan aikana kehitysyhtiö ei neuvottele muiden potentiaalisten investoijien kanssa tontin myynnistä. Option saanut investoija valmistelee toteutussuunnitelman: tontin käyttömuodot, menettelytavat ja rahoitus. Investoija toteuttaa arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun pohjalta investoija työstää suunnitelmaa ja tarjoaa sitä kehitysyhtiölle. Kun rakennuslupa myönnetään, investoijalla on 4 viikkoa aikaa maksaa tontti (aiemmin sovittu hinta) ja aloittaa toteutus. Kaavan joustavuus investoijan ideoille tilaa. Vaatii erityistä luottamusta kaupunginjohdolta kehitysyhtiötä kohtaan, koska kehitysyhtiö hoitaa sopimusasiat (investoijan valintapäätös viimekädessä ministeriryhmällä).

15 Anhandgabe Verfahren, das in der HafenCity regelmäßig dem Grundstücksverkauf vorgeschaltet ist. Ein potenzieller Bauherr erhält mit der Anhandgabe sein gewünschtes Grundstück zunächst exklusiv zur Beplanung. HafenCity Hamburg GmbH und Hansestadt Hamburg bewahren sich währenddessen weitgehende Einflussmöglichkeiten. Investoijan sitoutuminen toteutuksen tehokkaaseen aloitukseen. Laadunvarmistus (arkk.kilpailu, tiukat sopimusehdot). Aikatauluttaminen helpottuu. Tonttihinnanvarmuus, kustannusriskit investoijalla. Investoijalla kaupungin/kehitysyhtiön sitoutuminen takana. Investoijalla mahdollisuus keskittyä huolella 18 kk ilman että on tarvinnut laittaa vielä rahaa sisään. Menettelyä käytetään Hampurissa usein ja on käytetty jo vuosikymmeniä innovatiivisuutta vakiintuneena suunnittelujärjestelmänä Vrt. oppi Vuoreksesta (projektinjohtaja Pertti Tamminen 2009): Kaava riittävän joustavaksi osa kaupungin suunnitteluvallasta hoidettaisiin tontinluovutusehdoilla = ei yksityiskohtaisia kaavoja. Perusteelliset sopimukset.

16 HafenCity governance environment City planning Economic dev. Housing pol. Education etc. Special planning area Plan-making HafenCity Hamburg GmbH Networking PP-contracting Interest commitment Collection of resources Procedure definitions Exclusive option State Commissions Private actor 1 Private actor n Implementation Alueen pääsuunnittelijan sanomaa: Kehitysyhtiön perustaminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymisen projektiin ilman, että pitää koota kehittämisresursseja useasta eri hallintosektorista. Päämäärätietoisena yhden asian yksikkönä jossa tilivelvollisia ovat korkean tason poliitikot se voi operoida tehokkaammin kuin hajautetussa hallintarakenteessa. (Polkowski 2008.)

17 Toimijoista, aluerakentamishankkeiden hallinnan infrastruktuurista Suomalaisen suunnittelujärjestelmän taustalla on hallintorakenne, jossa kunnalla on vahva rooli ja kunnanhallinto on sektoroitunut. Vahvan kaupunkisuunnitteluyksikkö-vetoisen toiminnan rinnalle on tullut hankekohtaisia organisaatioita tietyn toimintakauden ajaksi: PPP, 4P yksityiset tai julkis-yksityiset kehittämisyhtiöt kunnan toimeksiannosta ja Suomessa erityisesti yksityisrahoitushankkeet Suunnittelun skaalan laajeneminen kaavoituksesta sitä edeltäviin ja rinnakkaisiin linjanvetoihin ja areenoihin. Mikä on näiden rooli suhteessa julkishallintoon, demokraattisiin elimiin? Kenelle ovat tilivelvollisia ja minkä ajan? Miten ylläpitää, tai parantaa, suunnitteluprosessien läpinäkyvyyttä, jos areenat muuttuvat, kokoonpanot vaihtuvat, toimikaudet rajaavat ja strateginen valmistelu vahvistuu?

18 suomalainen keinovalikoima hankkeiden organisaatiojärjestelyistä muut: maanomistajia, asukasedustajia jne. yksityisrahoitusmalli vastuuyritys (rak.liike) Yksittäisiä maankäyttösopimuksia kunta yhtiömuotoinen kumppanuus esim. kehittämisaluehankkeissa

19 Stadtentwicklung aus einer Hand: die HafenCity Hamburg GmbH Nur durch ein integriertes Entwicklungsmanagement kann die Realisierung eines vollkommen neuen Stadtteils gelingen. Die meisten Verantwortlichkeiten für die Stadtteilentwicklung sind daher bei der HafenCity Hamburg GmbH gebündelt (www.hafencity.com) Berlin Adlershof -kehittämisalue Berlin Wasserstadt Oberhavel -kehittämisalue

20 3 lines of urban planning (Kurunmäki 2005)

21 Cases in Kurunmäki 2005

22 Innovaatiopolitiikan ja kaupunkisuunnittelun yhteys Sampo Ruoppila, Panu Lehtovuori, Nina von Hertzen (2007), Infrastructures for Innovation. BaltMet Inno Project. Kolme lähestymistapaa suunnittelun ja innovaation yhteyksiin: 1. Innovaatiotoiminta päämääränä: hankkeita joilla tuotetaan innovatiiviselle miljöölle sopivia paikkoja: tiedepuistoja, infraa (ICT, joukkoliikenne jne.); ohjelmallista kaupunkikehittämistä, innovatiivisuutta tukevia tutkimusympäristöjä, luovien alojen keskittymiä, seudullisia tukitoimia. Määrälliset mittarit: high-tech työpaikat, patentit jne. 2. Innovaatiotoiminta resurssina: kulttuurinen suunnittelu, paikkojen väliaikaiset käytöt; käytetään taloudellisia sääntelyvälineitä hidastamaan spekulatiivista kiinteistötoimintaa ja tukemaan orastavaa innovatiivista pientoimintaa = mahdollistava suunnittelu. Innovaatiotoiminta suunnittelun resurssina, ei päämääränä. Resurssista täytyy huolehtia ja antaa sille kasvun mahdollisuuksia suunnittelun keinoin. 3. Innovaatiotoiminta sivutuotteena: muiden suunnittelun ponnistusten sivussa syntyy innovatiivisuutta tukevia tiloja, ympäristöjä, tilanteita. Esim. ympäristön laatua korostava, sosiaalisesti aktiivisia alueita synnyttävä suunnittelu (puistot, rakennussuojelu, estetiikka, hyvät joukko- ja kevytliikenneyhteydet, monipuolinen asuntotuotanto) luo sivutuotteena innovatiivista toimintaa, kokoaa sopivantyylisiä ihmisjoukkoja samoille paikoille ja alueille. Soft planning, suunnittelijat ovat tietoisia innovatiivisuuden tilasta ja potentiaalista, mutta suunnittelua ei suoraan kohdisteta innovatiivisuuteen.

23 project city region Innovative milieu Growth corridor Creative city Campus Science park, tech park Thematic district Cultural cluster Urban fallows Living lab Flagship project as a target as a resource as a by-product Ruoppila ym. 2007

24 Infrastructures for Innovation jatkuu Missä innovatiiviset alueet sijaitsevat? Kaupungeissa ja seuduilla tavoitellaan monikeskuksista rakennetta. Varsinainen keskusta halutaan pitää vahvana, keskustan tuntumassa olevat vanhat teollisuusalueet jalostetaan, ranta-alueet mahdollistavat houkuttelevien ja innovatiivisten asuin-, työ- ja vapaaaikaympäristöjen suunnittelun kehittämisalueet, aluerakentamisprojektit, waterfront city -hankkeet, lippulaivahankkeet kaupunkikehittämisen painopisteitä, kaupunkimarkkinoinnin välineitä 24 tapauskohdetta 9 Itämeren alueen kaupungista Berlin: Berlin Adlershof, Wasserstädte Berlin Oberhavel & Rummelsburger Bucht Copenhagen: Copenhagen Biotechnical Science Park (COBIS), Hvide Kødby, Ørestad Helsinki: Arabianranta-Suvilahti, Aviapolis, Viikki Malmö: Moving Media City, Det Medicinska Malmö Oslo: Fjordcity Riga: Castle of Light Latvian National Library, Latvian Contemporary Art Museum, Riga Concert Hall, Riga Science and Technology Park Stockholm: Hammarby Sjöstad, Karolinska/North Station, Kista Science City, Telefonplan Tallinn: Kultuurikatel, Tehnopol, Ülemiste City Vilnius: Paupio Historical Crafts and Industries Centre

25 24 tapauksesta puolet edustivat innovaatiotoimintaa päämääränä. Useimmat näistä olivat tiede- tai teknologiapuistoja. Innotoiminta päämääränä on kaupunkikehittämisen valtavirtaa. Kaupungit tarjoavat fyysistä perustaa ja kovia elementtejä innovaatiotoiminnalle yrittäjyyden tukemiseksi. Suositus: OK peruskäytäntö, mutta kaipaa täydentäviä toimenpiteitä. Berlin Adlershof, Cobis (Kööpenhamina), Arabianranta, Viikki, Moving Media City (Malmö), Det Medicinska Malmö, Riga Science and Tech Park, Karolinska/North Station + Kista + Telefonplan (Tukholma), Tehnopol + Ülemiste City (Tallinna) Lähes saman verran oli tapauksia, joissa oli havaittavissa (myös) innovaatiotoimintaa sivutuotteena. Nämä olivat lähinnä suuria kaupunkirakentamishankkeita. Kaupungeilla on halu toteuttaa laajoja ja monipuolisia (mixed-use) asumisen, työnteon ja vapaa-ajan kaupunkialueita houkuttelevuus muodostuu sopiva pohja alueen omaehtoiselle innovaatiotoiminnalle. Suositus: sen sijaan että luotetaan mahdollisten sivutuotteiden syntymiseen, kaupunkien tulisi kiinnittää huomiota kulttuurisesti houkuttelevien ja sosiaalisesti keskeisten paikkojen luomiseen. Wasserstadt Rummelsburger Bucht + Wasserstadt Oberhavel (Berlin), Ørestadt (Kööpenhamina), Aviapolis, Fjordcity (Oslo), Castle of Light + Contemporary Art Museum + Concert Hall (Riika), Hammarby Sjöstad (Tukholma), Paupio historical crafts and industries quarter (Vilna) Vain 2 tapausta edusti innovaatiotoimintaa projektin resurssina. Suositus: tällaiselle suunnittelulle olisi olemassa välineitä, mutta niitä käytetään vielä vähän aktiivisempi ja monipuolisempi käyttö tarpeen. Hvide Kødby creative & food industries (Kööpenhamina), Kultuurikatel (Tallinna) Huomioita: luokittelu pohjautuu tapauksiin, jotka annettiin (BaltMet-partnerikaupungit) tutkimusta varten. Ei-tilastollinen otos. BaltMet Inno -projektin painopisteenä ovat olleet tiede- ja teknologiapuistot. Resurssi-piirteen suppea edustus ei tarkoita etteikö se olisi yleinen innovatiivisuuden jäsentämisen tapa kaupunkisuunnittelussa.

26 Tulosten analysointi jatkuu Sisällöt yleisyysjärjestyksessä: 1. tiede ja teknologia, 2. luovat teollisuudet, 3. ekologisuus Sijainti: Maan uudelleenkäyttö (vanhat teollisuusalueet ja satamat, taantuneet ranta-alueet keskustan tuntumassa, käytöstä poistetut armeijakiinteistöt ). Vain muutama tapaus edusti greenfield kehittämistä (mm. lentokenttien lähistöt). Useat kohteet ovat aiemmin olleet perifeerisiä, huonosti saavutettuja tai suljettuja alueita, vaikkakin fyysisesti lähellä. Näistä on uudistuksen myötä tullut hyvin keskeisiä keskustojen laajennusosia. Toimijat/organisaatio: 17 tapauksessa kaupunkihallinto on hankkeiden johtava toimija. 6 tapauksessa joko valtio tai yksityinen yritys. Yhdessä tapauksessa NGO. Normaali tilanne eurooppalaisessa kaupunkikehittämisessä, erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa, johon liittyy vahva kunnallinen maanomistus ja kunnan asema kaavoituksessa. Vähän alle puolessa tapauksista sovelletaan triple helix -mallia.

27 Aluerakentamisen innovaatioiden liikkuvuus, siirrettävyys? Hankkeet ja niihin liittyvät hallinnan prosessit ovat tilannesidonnaisia. Siitä huolimatta voidaan kartoittaa kokemuksia vierailla mailla ; opitaan tunnistamaan oman kontekstin merkitys projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toisaalta, harvat kontekstit ovat fiksattuja ja jäykkiä (Healey 2010, 232) toimintaympäristön ja -kulttuurin muutoksen, uudistumisen, sopeutumisen mahdollisuus. Pitää mennä parhaiden käytäntöjen taakse ja katsoa tapauksen/paikan poliittisia, teknisiä, taloudellisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia tekijöitä. Tarvitaan myös pitkän linjan katsetta paikkojen ja alueiden laatutekijöiden luomisessa kaupunkialueen elinvoimaisuus ja kestävyys ei synny hankeaikataulussa; onnistumisen mittaajina ovat tulevat sukupolvet.

28 Toteutuksen pilkkominen erillisiin hankkeisiin Millaisiin hankkeisiin ja toteutustapoihin? Tilaa innovatiivisuudelle! Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

29 Patsy Healey (2010): 2000-luvun suunnitteluprojektin ominaisuudet: tulevaisuuteen orientoituminen ja usko siihen, että nyt tehtävät toimet vaikuttavat tulevaisuuden potentiaaleihin, elämisen laadun (liveability) ja kestävyyden (sustainability) korostaminen, ilmiöiden välisten keskinäisriippuvuuksien ja yhteyksien korostaminen, järjestelmän älykkyyden ( intelligence of a polity) laajentaminen korostamalla julkisen toiminnan kautta saatavaa tietoa ja osaamista, sitoutuminen avoimiin ja läpinäkyviin hallinnan ja päättelyn prosesseihin. jalat maassa -innovatiivisuus Tänä päivänä pidetään usein sellaisia hankkeita edistyksellisinä ja innovatiivisina, joissa ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa (eri hallintokunnat, asukkaat, rakennuttajat, 3. sektori, elinkeinoelämä), ollaan/pyritään olemaan aktiivisia yhteisen hiilen löytäjiä ja uuden toimintakulttuurin luojia tai tukijoita, hanketta tarkastellaan kokonaisvaltaisena prosessina ei vain toteuttamisena ja lopputuotteena panostaen itse prosessin kehittämiseen ja sitä kautta resurssitehokkuuteen; toisaalta lopputuotetta tarkastellaan pitkänä elinkaarena, kunta käyttää monipuolisesti ja järjestelmällisesti rakennetun ympäristön sääntelyn keinovalikoimaa laajasti hyväksyttyihin tavoitteisiin pyrkien.

30 Patsy Healey (2010, 73): The art of effective place-governance work centres on figuring out how to use the available toolkit to the maximum effect in a specific situation. This may, in time, lead to the creation of new tools, as experience leads to pressures to change the design of planning systems, to alter the way funding regimes work, to revise key regulations governing rights and relations with respect to access to place qualities, and so on. Kiitos!

Aluerakehittämisen innovaatiot Saksassa

Aluerakehittämisen innovaatiot Saksassa KUPERA Vaasa, 24.3.2011 Kimmo Kurunmäki, TkT, YTL Projektipäällikkö, MAL verkosto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aluerakehittämisen innovaatiot Saksassa Metropole Hamburg Wachsende Stadt Esitelmän

Lisätiedot

MAL ja KARA

MAL ja KARA OHJELMA MAL ja KARA 20.4.2010 09:30 Aloituskahvit 10.00 MAL verkostosta ja KARA verkostosta (projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, professori Harry Schulman) 10.10 Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kotkan-Haminan seutu

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kotkan-Haminan seutu Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Kotkan-Haminan seutu Ohjelma 10.12. 12.00 Salaattilounas 12.30 Avaussanat Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 12.40 Kotkan-Haminan seudun suunnittelu muutoksessa

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Avoimet innovaatioalustat

Avoimet innovaatioalustat Turku Smart city seminaari 18.9.2015 Avoimet innovaatioalustat Kaupunki on alusta innovaatioiden syntymiselle, niiden kehittämiselle ja testaamiselle, innovatiivisille hankinnoille ja hyvistä ratkaisuista

Lisätiedot

Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6.

Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6. Etelä-Suomen kehityskäytävät - kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 10. 6. 2015 Helsingin seutu viiden kehityskäytävän risteyksessä Työmatkapendelöinti

Lisätiedot

Asialista 1. Kokouksen avaus, ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten esittäytyminen (Olli Alho) 2. Puheenjohtajan valinta 3. Verkoston taustat ja

Asialista 1. Kokouksen avaus, ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten esittäytyminen (Olli Alho) 2. Puheenjohtajan valinta 3. Verkoston taustat ja Asialista 1. Kokouksen avaus, ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten esittäytyminen (Olli Alho) 2. Puheenjohtajan valinta 3. Verkoston taustat ja tavoitteet (Päivi Nurminen, Olli Alho) 4. MAL verkosto alueen

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Etelä-Suomen kehityskäytävät ja liikennejärjestelmän kehittämispolku. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 5. 6.

Etelä-Suomen kehityskäytävät ja liikennejärjestelmän kehittämispolku. Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 5. 6. Etelä-Suomen kehityskäytävät ja liikennejärjestelmän kehittämispolku Olli Keinänen, johtava asiantuntija Uudenmaan liitto 5. 6. 2015 Helsingin seutu viiden kehityskäytävän risteyksessä Työmatkapendelöinti

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. www.mal-verkosto.fi

MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. www.mal-verkosto.fi MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila www.mal-verkosto.fi Tavoite: Keskeiset tahot saman pöydän ääreen Kokemusten kartoittaminen ja levittäminen Aiesopimusmenettelyn

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu yhteistyön edelläkävijä, seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu yhteistyön edelläkävijä, seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu MAL: Seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä 4.5.2011 klo 9.00 12.00 MAL verkosto maankäytön, asumisen ja liikenteen aluelähtöistä kehittämistä. Toiminnan ja tulosten esittelyä, projektipäällikkö

Lisätiedot

Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka - 19.5.2010 Kyösti Oasmaa

Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka - 19.5.2010 Kyösti Oasmaa Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka - 19.5.2010 Kyösti Oasmaa Ari Karjalainen 29.3.2012 Taustaa Pääkaupunkiseudun tasapainoinen kehittyminen rannikkovyöhykkeen suunnassa Hajautumiskehityksen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Onnistutaan yhdessä. Lähiöstrategian työpaja Helsinki 10.2.2015 Aino Ukkola

Onnistutaan yhdessä. Lähiöstrategian työpaja Helsinki 10.2.2015 Aino Ukkola Onnistutaan yhdessä Lähiöstrategian työpaja Helsinki 10.2.2015 Aino Ukkola Kaupunkiseutu on innovaatioalusta (Urban Lab), jossa erilaisin ohjelmien (mm. 6Aika) tukemana kehitetään kaupunkia, asukkaiden,

Lisätiedot

Creative Norden. We bring culture back to business

Creative Norden. We bring culture back to business Creative Norden We bring culture back to business Miksi luovalla taloudella on väliä? Teollisen yhteiskunnan murtuessa aineettomaan arvonluontiin liittyvät kilpailukykytekijät korostuvat. Myös ihmisten

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

2. MAL-verkostotapaaminen. Aika: klo 9-15 Paikka: Scandic Tampere City, kokoushuone Pyynikki 1, Hämeenkatu 1, Tampere

2. MAL-verkostotapaaminen. Aika: klo 9-15 Paikka: Scandic Tampere City, kokoushuone Pyynikki 1, Hämeenkatu 1, Tampere 2. MAL-verkostotapaaminen Aika: 17.2.2010 klo 9-15 Paikka: Scandic Tampere City, kokoushuone Pyynikki 1, Hämeenkatu 1, Tampere Ohjelma 09:00 Aamukahvit 09:30 Avaus ja tilannekatsaus, Päivi Nurminen ja

Lisätiedot

Urban Growth Boundary

Urban Growth Boundary Urban Growth Boundary mallin kehittäminen hajarakentamisen hallintaan Suomessa Taustoja ja luonnostelua hankkeen toteutuksesta 16.3.2011 Kimmo Kurunmäki, MAL verkosto Kyse on palveluvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00

Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00 Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00 Olvi Oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi Tero Piippo projektipäällikkö MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen

Lisätiedot

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo 1.11.2017 Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais- Suomen Eurooppatoimiston perusfaktat Perustettu vuonna 1998 Taustatahot:

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

KUPERA projekti. Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011

KUPERA projekti. Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011 KUPERA projekti Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011 KUPERA hanke KUPERA KUntien PErusRAkenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon

Lisätiedot

VERKOSTOKYSELYN TULOKSIA

VERKOSTOKYSELYN TULOKSIA VERKOSTOKYSELYN TULOKSIA MAL-verkostossa mukana oleville alueille tehtiin kysely keväällä 2010. Kyselyn tuloksia on koottu alla olevaan taulukkoon. Siinä esitetään laajasti aiheet, joita alueet nostivat

Lisätiedot

Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective

Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective Rail Baltic and the North Sea Baltic Corridor background and the Finnish perspective Olli Keinänen, chief adviser Helsinki-Uusimaa Regional Council May 18th, 2015 content 1. Rail Baltic confirmed, but

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Maarika Maury Kissconsulting Creative Commons Dreamstime Free Stock Photos KISSCONSULTING Perustettu vuonna 1990 Muutosloikka

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Alueidenkäytön. suunnittelun ja. elinkeinopolitiikan. yhteistyö. Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori Oulun yliopisto

Alueidenkäytön. suunnittelun ja. elinkeinopolitiikan. yhteistyö. Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori Oulun yliopisto Alueidenkäytön suunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteistyö Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori 30.8.2017 2 ( Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien haltijan luvalla). Kunnissa

Lisätiedot

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Uudenmaan maakuntaparlamentti Finlandia-talo 20.11.2014 Pirjo Ståhle Kaupunki 1.0 Metropolialueet rakentuivat satamien,

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä roope.ritvos@forumvirium.fi TEKES 1.9.2015 1.9.2015 Kehitettäiskö teidän virastoa vähän EU-hankkeella Tyypillisiä ensireaktioita: Miksi ihmeessä? Eikös se

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 Toiminta edellisen ohjausryhmäkokouksen 24.10.2012 jälkeen Seminaarit ja työpajat - Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean välineen valinta, seminaari - Kasvusopimus/MAL-työpaja

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON PILOTTIKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS 24.11.2011 TECHNOPOLIS Yliopistonrinne, Tampere

MAL-VERKOSTON PILOTTIKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS 24.11.2011 TECHNOPOLIS Yliopistonrinne, Tampere MAL-VERKOSTON PILOTTIKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS 24.11.2011 TECHNOPOLIS Yliopistonrinne, Tampere 10:00 Avaus Verkosto, teemat ja hankkeet 2010-2011 MAL-verkosto aluekehittämisen välineenä Ohjausryhmän terveiset

Lisätiedot

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien fiksuuteen vetovoimaan vaikuttaa

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS, marraskuu 2011

TILANNEKATSAUS, marraskuu 2011 TILANNEKATSAUS, marraskuu 2011 Olli T. Alho KOKO vaihdossa verkoston ja Tampereen kaupunkiseudun oppilaana. Marja Uusivuori KOKO vaihdossa Oulun seudulla. Aluekäynti Vaasa 9.11. ja Pori 29.11. Konsulttien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet asemakaavoitusprosessin aikana

Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet asemakaavoitusprosessin aikana Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet asemakaavoitusprosessin aikana Case Espoon Niittykumpu Pia Niemi 13.2.2017 Asemakaavoitus ristiriitojen hallintana Erilaisten ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittaminen

Lisätiedot

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT)

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT) Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan alue ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit (AYI) jaoston tutkimuskokonaisuus "Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Monikeskuksisuuden monet Raine Mäntysalo

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Tarvitaanko koko k metropolialueelle yhteistä, rakennetun ympäristön kehittämiseen keskittyvää

Tarvitaanko koko k metropolialueelle yhteistä, rakennetun ympäristön kehittämiseen keskittyvää Tarvitaanko koko k metropolialueelle l ll yhteistä, rakennetun ympäristön kehittämiseen keskittyvää päätösvaltaista hallinto-organisaatiota? organisaatiota? Hannu Penttilä apulaiskaupunginjohtaja 7.10.2008

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Hallituksen puheenjohtaja, Ladec Oy Johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus LADEC Oy Syntyi vuoden 2013 alussa Lahden tiede- ja

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Lappeenrannan asemanseudun ja keskustan kehittämisen työpaja 8.6.2015

Lappeenrannan asemanseudun ja keskustan kehittämisen työpaja 8.6.2015 Lappeenrannan asemanseudun ja keskustan kehittämisen työpaja 8.6.2015 Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta projektipäällikkö Tero Piippo www.mal-verkosto.fi MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Ketterät kaupunkiseudut ja demokratian dilemma

Ketterät kaupunkiseudut ja demokratian dilemma Ketterät kaupunkiseudut ja demokratian dilemma BEMINE: Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG) Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Ari Hynynen Professori Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio 28.01.2016 Miksi asemanseudut? Miksi

Lisätiedot

Innovatiivisuus maaseudun yrityskeskittymissä - esimerkkeinä bioenergia ja hevostalous

Innovatiivisuus maaseudun yrityskeskittymissä - esimerkkeinä bioenergia ja hevostalous Innovatiivisuus maaseudun yrityskeskittymissä - esimerkkeinä bioenergia ja hevostalous Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Hankkeen tausta Maaseutu on myös haastava

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa 22.9.2016 Esityksen sisältö Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Alustamainen toiminta ja toimijoiden

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015

KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015 KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015 TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUNNISTAA Milloin kehittämisaluemenettely on paikallaan? Minkälaisiin maankäytön muutos-

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Mitä lähiöstrategian tulisi olla? 10.2.2015 / Tiekartta hyviin lähiöihin Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola

Mitä lähiöstrategian tulisi olla? 10.2.2015 / Tiekartta hyviin lähiöihin Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola Mitä lähiöstrategian tulisi olla? 10.2.2015 / Tiekartta hyviin lähiöihin Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola STRATEGINEN KEHITTÄMINEN OLEMASSA OLEVILLA ALUEILLA Pitkäjänteisen kehittämisen tavoite hyvä, koska

Lisätiedot

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1 Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä VVO Rakennuttaja Oy 1 Conflicts in Housing Development and Building, customers and residents interests Outline for the presentation briefly

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Frank Ryhänen Culminatum Innovation Oy Ltd Hyvinvoinnin osaamiskeskus Esityksen sisältö Culminatum Innovation Uudenmaan

Lisätiedot

KaKe3:n kirjatapaaminen 3.5.2012 Kulke

KaKe3:n kirjatapaaminen 3.5.2012 Kulke KaKe3:n kirjatapaaminen 3.5.2012 Kulke Kaupunginosien kehittäjäverkoston tausta PKS-kaup.ohjelma 2002-2004 (2,1 M /21 hanketta) Idean kehittely KaKe-verkko/Helka & Kulke Kirja Neloskierrettä kaupunginosiin

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia. Huhdanmäki Aimo

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia. Huhdanmäki Aimo Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia 18.12.2017 Vireillä olevia uudistuksia Maakuntauudistuksen vaikutukset lainsäädäntöön MRL:n kokonaisuudistus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet uudistuvat

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen Vesa Kanninen Aalto-yliopisto 3.12.2015 1 Fiksu kasvu Resurssivastuullisuus Strateginen adaptaatio Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012

Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012 Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012 Kaupunkien merkitys kansantalouden kannalta Kaupunkien merkitys kansantalouden

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki, kaupunkikehitys Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta Lähtökohta Joensuun seudun tulevaisuus Globaalit mahdollisuudet, haasteet ja muutokset Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin reagoiminen Painopistealueet - uskoa, edistystä ja sitoutumista Toimii taustana

Lisätiedot

Innovatiiviset maankäytön keinot

Innovatiiviset maankäytön keinot Innovatiiviset maankäytön keinot KUPERA-workshop Lempäälä 14.10.2011 Pekka Vaara Aluekehittämisen malleja, eräitä esimerkkejä Tapiola Suurpelto Jätkäsaari Marja-Vantaa VicUrban Älvstranden Kuninkaankolmio

Lisätiedot

Havaintoja haastatteluista

Havaintoja haastatteluista Havaintoja haastatteluista JULMA-workshop 21.5.2015 Iina Sankala 21.5.2015 Iina Sankala 1 TÄMÄN HETKEN HAASTEET Kuinka tuottaa vähemmillä resursseilla hyvää palvelujärjestelmää ja hyvää yhdyskuntarakennetta?

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot