TILANNEKATSAUS, marraskuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILANNEKATSAUS, marraskuu 2011"

Transkriptio

1 TILANNEKATSAUS, marraskuu 2011 Olli T. Alho KOKO vaihdossa verkoston ja Tampereen kaupunkiseudun oppilaana. Marja Uusivuori KOKO vaihdossa Oulun seudulla. Aluekäynti Vaasa ja Pori Konsulttien valinnat RAJATON ja Vyöhykesuunnitteluhankkeisiin. Vyöhykesuunnitteluhankkeen käynnistystyöpaja Maapaikka I hankkeen projektiryhmä ja Maapaikkaworkshop Kuntayhteistyö teemaryhmä 14.9., vuorovaikutuskoulutus/työpaja Koulutus: maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnittelu Verkostokirja Kaupunkiseutujen suunnittelu. Artikkeli ESPON julkaisussa ( Suomalaisia näkökulmia Euroopan kaupunkiseutujen kehitykseen ), TEMin julkaisusarjassa Pilottikauden päätöstilaisuus

2 Tilaisuuksia TILANNEKATSAUS

3 YHDYSKUNTARAKENNE JA PALVELUVERKKO RAJATON Pilottikokonaisuus Aiheena yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen Kohdealueita kolmelta seudulta: Joensuun seutu: Pilkon alue Oulun seutu: Uusi Oulu Tampereen kaupunkiseutu: Ojala Lamminrahka Tavoitteena suunnittelu ja toteutusprosessien kehittäminen kuntien yhteistyössä tehtävään yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon suunnitteluun ja toteutukseen eväät seudullisten rakennemallien jatkokierrokselle tuki kohdealueiden ajankohtaisille prosesseille toimintamalli

4 YHDYSKUNTARAKENNE JA PALVELUVERKKO RAJATON Toteutuksen vaiheet 03/ / / / / /2013 A. kriteeristö B. selvitys C. pilotointi A. Kriteeristö Yhdyskuntarakenteen kriteerit Suunnitteluprosessin kriteerit B. Selvitys Rakenteen ja suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet, prosessit, avaintoimijat, päätöspolut; edellisten kehittämistarpeet Toteutus: Airix Ympäristö Oy, Ab AudiaPro Oy sekä Liidea Oy C. Pilotointi Aiempien vaiheiden ja kohteissa ajankohtaisen perusteella Opas yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisesta

5 YHDYSKUNTARAKENNE JA PALVELUVERKKO RAJATON A. Kriteeristö Yhdyskuntarakenteen kriteerit Sekoittunut rakenne Saavutettavuus ja joukkoliikenne Suunnitteluprosessin kriteerit omistajuus ja johtaminen prosessin ohjelmointi ja päätöspolku tietojohtaminen osapuolten motivointi ja sitouttaminen käyttäjälähtöisyys ja joustavuus (vs. politiikka ja hallinnolliset rajat)

6 YHDYSKUNTARAKENNE JA PALVELUVERKKO TEEMA JATKOSSA Toiminta ja sisällöt RAJATON jatkuu vaiheet B. selvitys (valm. 2012) ja C.pilotointi (valm. 2013) Moni prosessit (monia toimijoita, intressejä, strategioita, tavoitteita ) Rakennemallien toteutuminen, seuranta Aiesopimukset Liikennejärjestelmät ja liikkuminen Joukkoliikenne Kauppa yhdyskuntarakenteessa Eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

7 MAANKÄYTTÖPOLITIIKKA VYÖHYKESUUNNITTELU tuki hajarakentamisen hillinnän politiikalle Kasvavat kaupunkiseudut ja tulevan kasvun ohjaaminen Lievealueproblematiikka asemakaava alueen laajenemisedellytykset, kylien rakentamisen tukeminen Tavoitteet: suunnittelumenetelmien ja prosessien kehittäminen hajarakentamisen hillinnän tarpeisiin toimivien ja yleisesti hyväksyttyjen suunnittelukäytäntöjen mallintaminen kohdealueiden esimerkkien avulla konkreettisten ehdotusten esittäminen maankäyttöpolitiikan linjaamiselle kunta ja seututasolla Vyöhykejäsennyksiä, karttoja ja muuta havaintoaineistoa, seutujen työpajoja, malleja erityyppisistä tapauksista

8 MAANKÄYTTÖPOLITIIKKA VYÖHYKESUUNNITTELU Nykytilan kartoitus, kansallinen katsaus Kohteiden prosessien tuki Jyväskylän kaupunki, yleiskaavan laatiminen Hämeenlinnan kaupunki, strategisen rakennemallin laatiminen Pietarsaaren seutu, seudullisen rakennemallin laatiminen Tampereen kaupunkiseutu, asemakaava alueen ulkopuolisen rakentamisen periaatteet ja toimenpiteet Käynnistystilaisuus : Sito ja edustajat kohdeseuduilta 11/2011 1/2012 5/2012 9/2012 NYKYTILA KOHDEPROSESSIT TYÖPAJAT AINEISTOT MALLIT RAPORTIT Toteutus: Sito Oy rahoitus valmiina

9 MAANKÄYTTÖPOLITIIKKA TEEMA JATKOSSA Hanke jatkuu, tulokset ja kokemukset välitetään verkostolle Monimuotoinen asuminen, monimuotoiset asuinympäristöt Täydennysrakentaminen, malliprosessit Asumisen seudullinen kehittäminen

10 KAUPUNKI MAASEUTU MAAPAIKKA HANKEKOKONAISUUS Toteutetaan kahdessa vaiheessa : Maapaikka I ja Maapaikka II hankkeet Tavoitteena paikkatietopohjainen malli (työkalu), joka a) mahdollistaa alueen ominaispiirteiden huomioimisen b) vahvistaa suunnittelun strategista näkökulmaa MAL verkoston ja DEMO verkoston yhteistyönä käynnistetty Kohdeseudut: Kotkan Haminan seutu, Kouvolan seutu, Mikkelin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu ja Ylä Pirkanmaan seutu Toteutus: Yhdyskuntasuunnittelun koulutus ja tutkimuskeskus YTK

11 KAUPUNKI MAASEUTU MAAPAIKKA I ja II 05/ /2012 MAAPAIKKA I 08/ /2013 MAAPAIKKA II Maapaikka I: Kartoitus ja mallinnus: Olemassa olevat mallit, toimija ja kehittämistarveanalyysit, kriteeristön määrittely, verkosto ja vyöhykeanalyysit suunnittelumalli Maapaikka II: Pilotointi ja koulutus: suunnittelumallin testaaminen ja käyttäjien koulutus mallin käyttöönotto alueilla

12 KAUPUNKI MAASEUTU TEEMA JATKOSSA Toiminta ja sisällöt Maapaikka hankekokonaisuus jatkuu Maaseutumaisten alueiden strateginen suunnittelu ja työkalut Vuorovaikutus ja osallistuminen Kyläkaavoitus Vapaa ajan asuminen Maaseudun muuttuvat palveluiden ja asumisen tarpeet

13 KUNTAYHTEISTYÖ teemaryhmä syksy 2011 KANSALAISVUOROVAIKUTUS seudullisissa MAL hankkeissa Lähtökohta MAL suunnittelun halutaan vaikuttavan Ei kuitenkaan täytä kansalaisosallistumisen kriteerejä (MRL 132/1999) Selvitys Kartoitettiin seudullisten MAL hankkeiden kansalaisvuorovaikutuksen nykytilaa ja arvioitiin kehittämismahdollisuuksia (sähköpostikysely 9/2011) Seudullinen suunnittelu ei tavoita kansan syviä rivejä Keinoja: sosiaalinen media, markkinointi, visuaalisuus Vuorovaikutusprosessin oikea ajoitus? Työpaja Asiantuntijat: Juha Pekka Turunen ja Marketta Kyttä

14 KUNTAYHTEISTYÖ TEEMA JATKOSSA...talvi kevät 2012 KANSALAISVUOROVAIKUTUS Seudullisesti kohdennettua sparrausta Kotkan Haminan seutu: asukaskysely, tiedotus Vaasan seutu: varaus 2012 Pietarsaaren seutu: rakennesuunnitelmaan OAS YRITYSVUOROVAIKUTUS Selvitys: Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa Kontakti elinkeinoelämään hankkeen alkuvaiheessa Vuorovaikutusmalli Yritysvaikutusten arviointi Pilotointi seudullisessa MAL hankkeessa, esim. Pietarsaari Edsevö

15 MAL Lähtökohtia: Aktiivinen vaihe, mm. yhteisistä ideoista hankkeiksi tuloksia Raamit verkostotoiminnalle: KOKO, Kansallinen kaupunkipolitiikka, ministeriöiden ohjelmat, hankkeet Alueiden motivaatio + Isäntäorganisaation motivaatio + Sisältöjä: Alustava TTS 2012 Menossa olevat hankkeet Asuminen, liikenne Aiesopimusmenettelyn kehittyminen ja kehittäminen Koulutus, miniekskursiot Seutukohtainen täsmätuki Seutujen itseorganisoituva yhteistyö

16 KUSTANNUSERITTELY 2011 TILANNEKATSAUS 2. Ostopalvelut 3. Matkakulut 6. Toimistokulut 7. Muut menot 9. Toimintatulot **KUSTANNUKSET 1. Henkilöstökustannukset 4. Kone ja laitehankinnat 5. Vuokrakustannukset 8. Luontoissuoritukset Maksatushakemuksessa esitettävät kokonaiskustannukset Rahoituspäätöksen mukainen kustannusarvio , , ,00 400, , , ,00 0,00 0, Toteutuneet kustannukset ajalta: , ,29 950,38 0, , , ,24 0,00 0, henkilön lyhyempiaikainen palkkaus ja eräiden toimenpiteiden lykkääntyminen alentaneet toteutumaa suhteessa arvioon : palkat, koulutus, julkaisu, tilaisuudet, yleiskulut Kokonaiskustannukset 2011, arvio: euroa , euroa mahdollista käyttää 2012 puolella maakuntaliittoon jatko/muutoshakemus. Tämän lisäksi on olemassa RAJATON ja Vyöhykesuunnitteluhankkeisiin varatut toteutusrahat. Toteutunut yhteensä tähän mennessä , ,43 0, , , ,57 0,00 0,

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 Toiminta edellisen ohjausryhmäkokouksen 24.10.2012 jälkeen Seminaarit ja työpajat - Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean välineen valinta, seminaari - Kasvusopimus/MAL-työpaja

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseutu Yhteyshenkilö: Kimmo Kurunmäki Puhelin:

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen 1.1.2010 31.12.2011 (jatkohakemus 2012) toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014 MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014 Ohjausryhmä 18.12.2013 Ohjausryhmän täydentävä sähköpostikokous 16.-22.1.2014 24.1.2014 MAL-verkoston tavoitteet MAL-verkosto on kansallinen toimija,

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014 LIITE 2 MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014 Ohjausryhmä 18.12.2013 Ohjausryhmän täydentävä sähköpostikokous 16.-22.1.2014 Päivitetty muutokset sisältöön ja budjettiin 16.4.2014 MAL-verkoston

Lisätiedot

MAL-verkoston ohjausryhmä Tilannekatsaus. Kati-Jasmin Kosonen 31.5.2013 VM, Mariankatu 9, Helsinki

MAL-verkoston ohjausryhmä Tilannekatsaus. Kati-Jasmin Kosonen 31.5.2013 VM, Mariankatu 9, Helsinki MAL-verkoston ohjausryhmä Tilannekatsaus Kati-Jasmin Kosonen 31.5.2013 VM, Mariankatu 9, Helsinki Toiminta edellisen ohjausryhmäkokouksen 19.3.2013 jälkeen Seminaarit ja työpajat MAL-aiesopimusten toteutus

Lisätiedot

MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka. projektipäällikkö Tero Piippo

MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka. projektipäällikkö Tero Piippo MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka projektipäällikkö Tero Piippo MAL-VERKOSTON TAVOITTEITA 2015 MAL-verkosto on kansallinen toimija, jonka

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA

AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA Vuoden ensimmäisessä verkostokirjeessä kerromme MAL-verkoston ajankohtaisimmista kuulumisista ja tulevasta toiminnasta. Kahden teeman pilotteihin etsimme case-seutuja. Syksyn

Lisätiedot

SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus

SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus 6.6.2012, MAL-hanketapaaminen Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy Selvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisesta

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

KANSALAISVUOROVAIKUTUS

KANSALAISVUOROVAIKUTUS KANSALAISVUOROVAIKUTUS SEUDULLISISSA MAL HANKKEISSA KYSELYN YHTEENVETO 7.10.2011 MAL VERKOSTO JANI HANHIJÄRVI MAL verkosto suoritti syyskuussa 2011 sähköpostitse kyselyn, jossa kartoitettiin verkoston

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ KOKO ALUE Etelä Pirkanmaa SEUDULLISEN MAL TOIMINNAN SUHDE KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN TOIMINTAAN Ei juurikaan ole suhdetta. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 ASIALISTA MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke Heljä Aarnikko ja Juhana Rautiainen 13.12.2012 2 (62) 13.12.2012 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 5 2 SELVITYKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA TOTEUTTAMISTAPA...

Lisätiedot

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 Selvitysraportti MAL-VERKOSTO Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Selvityksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KANSALLISEN MAL-VERKOSTON ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI

TARJOUSPYYNTÖ KANSALLISEN MAL-VERKOSTON ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI TARJOUSPYYNTÖ KANSALLISEN MAL-VERKOSTON ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kansallisen MAL-verkoston isäntäorganisaationa ja pyytää tarjoustanne ohjausryhmän 27.3.2015

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot

MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot 4 ryhmää, 4 vaihtuvaa teemaa Puheenjohtajat ja MAL- verkoston koordinaatio 11.9.2012, Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila Sopimusarkkitehtuuri

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot