MAL-verkoston ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013"

Transkriptio

1 MAL-verkoston ohjausryhmä

2 Toiminta edellisen ohjausryhmäkokouksen jälkeen Seminaarit ja työpajat - Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean välineen valinta, seminaari - Kasvusopimus/MAL-työpaja viisikkokaupungeille ja valtio-osapuolelle - Verkoston hankkeiden tulosseminaari Sparraus - Urban Zone -kiertue, Oulu Hanketoiminta - Vyöhykesuunnitteluhankkeen (hajarakentamisen hallinta) ja RAJATON-hankkeen (yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen) kokoukset ja konsulttien raportointityö. Hankkeiden loppuraportit valmistuivat joulukuussa 2012 ja ovat ladattavissa verkoston nettisivuilla. - Ulkopuolisella rahoituksella toteutetun Maapaikka I -hankkeen kokoukset. Hankkeen loppuraportti valmistuu tammikuussa Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit hankkeen kokoukset ja Pietarsaaren seudun työpaja toteutettu. Turun työpaja ja hankkeen raportti tammi-helmikuussa Asumisen t&k-hankkeiden kartoitus toteutettiin loka-joulukuussa Loppuraportti valmistunut. Nettijulkaisuksi muokkaaminen tammikuussa Viestintä: verkostokirje, tilaisuuksien materiaalit verkoston nettisivuilla, muu tiedottaminen Muuta: luennot YTK ja TTY; osallistuminen KARA-verkostoon; osallistuminen Kuntien asuntotointen kehittämisyhdistyksen syysseminaariin (puheenvuoro MAL-verkostosta)

3 Hankkeiden loppuraportit - Ladattavissa verkoston nettisivuilla - Tulosten jalkauttaminen: seminaarit ja työpajat, seuduille järjestetyillä sparrauksilla Lisäksi tulossa loppuraportit tammikuussa: - Houkutteleva kaupunkiasuminen selvitys asumisen tutkimus- ja kehityshankkeista (Simo Turunen) - Maapaikka-hallintamalli. Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän kehittäminen (Laitinen, Roininen, Oksanen, Niemi, Mäntysalo). Rahoitus TEM.

4 Verkoston taloustilanne yleiskuva Rahoitus vuodelle 2012 Käyttö v Rahoitus vuodelle 2013 Resurssit v (arvio) + KOKO-säästöä hankkeisiin ja koordinointiin KOKO-säästö + uusi raha sis. siirto edellisvuodelta Rahoitus vuodelle 2013: TEM LVM YM ARA Kuntaliitto Kaupunkiseudut á Yhteensä Vuoden 2012 rahoituksesta käytettiin euroa. Käyttämättä jääneet euroa käytettävissä v Kokonaisresurssit v yhteensä euroa. HSY + HSL (?), Joensuun seutu, Jyväskylän seutu, Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden seutu, Oulun seutu, Pietarsaaren seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Ylä-Savo

5 Hankesuunnitelma 2013 Oulun terveiset (kirje jaetaan kokouksessa): toiminnan peruspilarit hyviä; asumisen ja asuntopolitiikan painottaminen tärkeää, erityisesti asumisen ja maankäytön yhteensovittaminen seuduilla; liikenteen suunnittelijat tarvitaan M+L -teemaan mukaan; sparrauskokemukset hyviä; valmistelevia videokokouksia kaivataan Käytettävissä olevat varat Koordinointi (palkat ja sivukulut) + yleiskulut (matkat, laitteet, viestintä, ohjausryhmä, kiinteät yleiskulut esim. siivous, vuokra, tietotekniikan tuki) n Seminaarit, työpajat, sparraus, hankkeet, julkaisut yhteensä n Miten halutaan painottaa seminaareja/työpajoja sparrausta hankkeita julkaisutoimintaa? Onko erityisiä ajankohtiin liittyviä tarpeita tai toiveita? Päällekkäisyyksien välttäminen: ministeriöiden, Kuntaliiton ja muiden kehitysteemat ja tapahtumat sekä käynnissä olevat t&k-hankkeet.

6 Toiminta 2013 (alustava runko) Julkaisut, viestintä, yht. n Toiminnan kuvaamista - Tulosten levittämistä - Millä laajuudella julkaisutoimintaa? Ehdotuksia: - Maapaikka I julkaisu, taitto + paino, kpl, yht Vyöhykesuunnittelu-raportin ruotsinnos, nettijulkaisu-pdf, kääntäminen Asumisen hankkeiden kartoitus, nettijulkaisun ulkoasu- ja taittotyö, Verkostojulkaisu 2013, Muut: työpajojen tuloskortit / seminaarijulkaisu / hankeraportti, 4 000

7 Seminaarit ja työpajat, n. 8 tilaisuutta, yht. n Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja - Sopivista ajankohdista keskustellaan ohjausryhmässä - Tapahtumien määriä voi painottaa ohjausryhmän näkemysten mukaan, tässä ehdotuksia: - Asuminen, 2-3 tapahtumaa: Asuinalueiden kehittämisohjelman kaupunkien ja kohteiden verkottaminen: ohjelmatyöpaja kaupunkien ja muiden osapuolten kesken. Yhteistyö ohjelman tutkimushankkeiden kanssa. Asumisen seudulliset kysymykset ja kehitystarpeet: seudullinen asuntopolitiikka, maankäytön ja asumisen seudullinen yhteensovittaminen. Seminaari? Täydennysrakentaminen ja houkutteleva kaupunkiasuminen (pohjana esim. kartoitus asumisen hankkeista). Seminaari? Asumisen tavoitteet ja toteutus MAL-aiesopimuksissa ja kasvusopimuksissa (osittain käsitelty/käsitellään sopimustyöpajoissa). - MAL-aiesopimusten/kasvusopimusten seuranta. Jatketaan syksyllä 2012 käynnistettyä kutsutyöpajasarjaa. - Hajarakentaminen: nykytila ja lakiuudistustarpeet. Kutsutyöpaja. - Ekotehokas ja ekologinen kaupunkiympäristö. Seminaari tiiviistä, ekologisesta kaupunkirakentamisesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta rakennetussa kaupunkiympäristössä. - Joukkoliikenne ja maankäytön mahdollisuudet, 1-2 tapahtumaa: Raideliikennehankkeet, yhteistyö kaupunkiseutujen kesken. Maankäytön tehostaminen raideliikenteen vaikutusalueilla, asemanseutujen (kiinteistö)kehittäminen. Työpaja? Kävelyn ja pyöräilyn parhaat käytännöt Suomessa ja ulkomailla. Seminaari? Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen järjestämistavan muutos. Eri näkökulmia käsittelevä seminaari? Teemaan liittyy myös Urban Zone -sparraus usealla seudulla. - Verkoston vuosiseminaari

8 Julkaisutoiminta + seminaarit ja työpajat yht Sparraukseen ja hanketoimintaan jää painottaminen?

9 Sparraus ja aluekäynnit, x euroa - Sparraus = kohdeseudulle räätälöity työpaja tmv. tilaisuus seudun kiinnostuksen mukaan ja seudun hankkeita tukien. Verkoston kustantamana kootaan tarvittava asiantuntijaryhmä pitämään työpajaa tai muuten käsittelemään valittua teemaa kohdeseudun näkökulmista. Suora tuki seudulle + paikallisia osapuolia kokoava toimintatapa. Kulut n /krt. - Hyödynnetään verkoston hankkeiden tuloksia. - Aluekäynnit = verkoston toimintaa ja tuloksia esitteleviä esitelmiä sparrausten yhteydessä tai erikseen kutsusta paikallisissa kokouksissa tai seminaareissa (verkoston koordinaattorit). Matkakulut yleiskuluista, ei tarvitse huomioida sparraskuluina. - Urban Zone -kiertue jatkuu: Asiantuntijoiden kanssa suunniteltu: Tampereen seutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Joensuun seutu, Ylä-Savo. Maalis-huhtikuu. Muita kohteita? - Yritysvuorovaikutus. Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hankkeen tulosten jalkauttaminen eri kaupunkiseuduilla (työpajat tmv.)? Lisäksi yritysvaikutusten arviointi (case-esittelyt)? - Hankkeiden tuloksiin pohjautuva sparraus halukkaille seuduille/kaupungeille. - Muu sparraus seutujen tilauksesta.

10 Hanketoiminta, x euroa - Tarpeita? - Hankkeiden takaraja ? - Erillisrahoituksen kokoaminen? Case-kumppanuus toisten toteuttamissa hankkeissa? - Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit -hanke, Livady Oy. Hanke jatkuu helmikuuhun Pietarsaaren seudun ja Turun piloteilla. Kustannukset v. 2013: euroa. Laajennettavissa 1-2 uuteen kohteeseen v Pari seutua jo ilmaissut kiinnostuksensa. - Uusia hankkeita?

11 RAJATON (3 kohdetta) Vyöhyke suunnittelu (3 kohdetta) Asumisen kartoitus Maapaikka I (7 kohdetta, joista 5 MALverkostossa) Yritysvuorovaikutus (2 kohdetta) UZ kierros (jatkuu 2013) Yleiset seminaarit Hankeseminaarit MAL- ja kasvusopimustyöpajat Osallistuminen eri toimenpiteisiin v Päättyvät hankkeet (pilottikausi) v Sparraus, työpajat ja seminaarit Jäsenseutu Jyväskylän seutu Joensuun seutu Kotkan-Haminan s. Kouvola Kuopio Lahden seutu Oulun seutu Pietarsaaren seutu Porin seutu Salon seutu Seinäjoen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseutu Turun seutu Vaasan seutu Ylä-Savo Muut: Ministeriöt (HKI) Kuntaliitto Liikennevirasto ARA HSY/HSL Tutkimusyhteisöt

12 MAL-kalenteri Vyöhykeslu- Verkoston hankkeen kokous ohjausryhmä, HKI verkostovierailu Oulussa seminaari: Kokemuksia kuntaliitoksista, HKI 5 6 (7) Maapaikka: kokoukset Pietarsaaren seudun Yritysvuorovaikutustyöpaja seminaari: Maankäytön strateginen ohjaaminen, HKI (Myös verkoston ohry) Kasvusopimus/ MAL työpaja, Tikkurila verkostotapaaminen: Uuden kauden käynnistys, HKI Maapaikka: Ohjausryhmä 6.6. hankeseminaari RAJATON Vyöhykesuunnittelu Maapaikka I (Myös verkoston ohry) 3.9. Vyöhykesuunnitteluhankkeen kokous MALaiesopimustyöpaja, Tikkurila Maapaikka: seutujen yhteinen työpaja Oulu: UrbanZone & hajarakentaminen 4.12 tulosseminaari, TRE RAJATON Vyöhykesuunnittelu Maapaikka I Kymppi-Moni Yritysvuorovaikutus Asumisen hankkeet + Verkoston hankkeiden seutukohtaiset kokoukset ja työpajat 1

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014 MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2014 Ohjausryhmä 18.12.2013 Ohjausryhmän täydentävä sähköpostikokous 16.-22.1.2014 24.1.2014 MAL-verkoston tavoitteet MAL-verkosto on kansallinen toimija,

Lisätiedot

MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka. projektipäällikkö Tero Piippo

MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka. projektipäällikkö Tero Piippo MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka projektipäällikkö Tero Piippo MAL-VERKOSTON TAVOITTEITA 2015 MAL-verkosto on kansallinen toimija, jonka

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen 1.1.2010 31.12.2011 (jatkohakemus 2012) toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.3 jäsenet: Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA

AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA AJANKOHTAISTA MAL-VERKOSTOSSA Vuoden ensimmäisessä verkostokirjeessä kerromme MAL-verkoston ajankohtaisimmista kuulumisista ja tulevasta toiminnasta. Kahden teeman pilotteihin etsimme case-seutuja. Syksyn

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 ASIALISTA MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ KOKO ALUE Etelä Pirkanmaa SEUDULLISEN MAL TOIMINNAN SUHDE KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN TOIMINTAAN Ei juurikaan ole suhdetta. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot

MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot 4 ryhmää, 4 vaihtuvaa teemaa Puheenjohtajat ja MAL- verkoston koordinaatio 11.9.2012, Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila Sopimusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous

MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous Aika: 4.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka: TEM, Mikonkatu 4, neuvotteluhuone Kamppi Paikalla: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Sisältö Tehtävä ja aikataulu FCG:n työryhmä Toteutussuunnitelma 2. Master plan suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Tarjous. Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Case Kotkan- Haminan seutu

Tarjous. Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Case Kotkan- Haminan seutu Tarjous Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Case KotkanHaminan seutu Tarjoajana Livady Oy Panu Lehtovuori Timo Hämäläinen Mikko Laak Mathias Wahlberg Vastaanottaja MALverkosto katijasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Aluekehittämisen tahtotila

Aluekehittämisen tahtotila KOKO 26.3.2009 Aluekehittämisen tahtotila Hallitus kehittää monikeskuksista, kilpailukykyiseen pääkaupunkiseutuun ja aluekeskusten verkostoon perustuvaa aluerakennetta, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisina

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu

Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu Resurssiviisaus on keino vastata ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen tavalla, joka tukee kuntia

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Toukokuu 2015 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 Selvitysraportti MAL-VERKOSTO Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Selvityksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät

Lisätiedot