Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne"

Transkriptio

1 Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto

2 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen Strategisten painopisteiden ja teemojen valinta sekä suurten kehittämiskokonaisuuksien synnyttäminen valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuudella

3 Tausta Hallitusohjelma korostaa kaupunkivetoista kehittämistä ja sopimuspolitiikkaa Suurten kaupunkiseutujen merkitystä korostetaan myös alueiden kehittämisen tavoitepäätöksessä Kasvusopimusten valmisteluvastuu TEM:llä, mukana OKM, LVM, YM, STM, VM ja Tekes teemoista riippuen sekä ao. ELY Kohdennus metropolialueelle ja muille suurille kaupunkiseuduille (yli asukasta) Lisäksi optio teemakohtaisille kasvusopimuksille useamman kaupungin ja valtion kesken teeman kansallinen merkittävyys ratkaiseva

4 Sopimusten luonteesta Valtion ja kaupunkiseutujen resurssien tehokkaampi kohdentaminen, ei omia uusia resursseja Kasvusopimuksissa strategisen tason valinnat toteutus eri ohjelmilla ja välineillä Porkkanoita rahan sijaan mm. valtiokumppanuus, pääsy kansallisiin hankkeisiin, selvitykset, politiikkalinjaukset ja välillinen vaikutus rahan allokointiin, mahdolliset lainsäädännön tarkistukset Sopimukseen johtava vuorovaikutuksen prosessi valtion ja kaupunkiseudun välillä ja kirittäminen olennaista

5 Kytkennät muihin prosesseihin Innovaatiokeskittymäpolitiikka ja INKA-ohjelma (ohjeistus rinnakkain sama aikataulu) EU-ohjelmat toteutusvälineenä: rakennerahastosuunnitelma osaksi kasvusopimushakemusta. Kytkentä aluekehittämisen järjestelmään ja ELY-ohjaukseen; yhteistyöprosessi, sopimusten toteutus mm. ELYjen ohjauksen kautta, lainsäädännössä selkeyttämisen tarvetta Uusi asuinalueohjelma (YM) kytketään sopimusjärjestelyihin Kuntauudistuksen edistäminen

6 Hakemukset Kasvusopimukset: 15 hakemusta 12 suurinta kaupunkiseutua ja Hämeenlinna 2 teemahakemusta: Kaakkois-Suomi (Venäjä) ja Kajaani- Kokkola-Mikkeli (teollisuuden ekotehokkuus) INKA: 19 hakemusta (samat seudut kuin kasvusopimuksissa + Rovaniemi, Raahe, Kuuma-kunnat, Kaakkois-Suomen kaupungeilta erilliset hakemukset) 6

7 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä liiketoimintaa uusien kehitysympäristöjen ja edelläkävijämarkkinoiden avulla Tavoitteet: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tukea kaupunkiseutujen erikoistumista vahvuusaloille edistämällä strategisten painopistevalintojen tunnistamista ja syntymistä Vahvistaa valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävien T&K&I -hankkeiden toteutuksessa Lisätä kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä kansallisten osaamiskärkien profiloimiseksi ja vetovoimaisuuden vahvistamiseksi Vauhdittaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien luomista 7

8 Vauhditetaan yhdessä vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Neuvottelumenettely 10+ innovaatiokeskittymää Kansalliset rahoittajat mm. TEM, Tekes ja OKM sekä kaupunki, korkeakoulut ja seudun muut avaintoimijat Strategisten T&K&I hankkeiden vauhdittaminen Edistää voimavarojen kokoamista ja keskittymien välistä työnjakoa INKA - Innovatiiviset kaupungit -ohjelma Kasvusopimus Valtion ja kaupunkiseutujen yhteinen näkemys kehittämisen painopisteistä Strategiset valinnat osana elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa Noin 10 suurinta kaupunkiseutua Uusi innovaatiopolitiikan väline Rakentuu paikallisille tarpeille ja mahdollisuuksille Operatiivinen: merkittävät T&K&I -hankkeet Enintään 10+ kaupunkiseutua Tekes hallinnoi Valtio 10 Meur + kaupunkiseudut 10 Meur

9 Valmistelun eteneminen Ulkopuolinen asiantuntija-arviointi: Markku Sotarauta ja Veli-Pekka Saarnivaara Kasvusopimustyöryhmä: kokoukset 14.3, 22.3 ja 16.4 INKA-arviointiin asetetaan ohjausryhmä, pyyntö tahoille (OKM, MMM, LVM, STM, YM, EK, Sitra ja Tekes) lähetetty 21.3, määräaika 9.4 Sekä kasvusopimus- että INKA-ehdotusten arvioinnista keskustellaan ministeri Vapaavuoren kanssa huhtikuun lopulla. Ministeri päättää jatkovalmistelusta. Neuvottelut sekä kasvusopimuksista että innovaatiokeskittymistä touko-kesäkuussa 2013 alueosaston ja EIO:n yhteistyönä Neuvotteluissa mukana ao. ELY, tarvittaessa maakunnan liitto Valinnat ja päätökset kasvusopimuksista tekee TEM, Halken käsittelyn jälkeen (elo-syyskuun taitteessa) 9

10 Kaupunkiseutujen hakeutuminen kasvusopimuksiin ja Innovatiiviset kaupungit ohjelmaan TEM:in ohjeet joulukuu 2012 Määräaika helmikuu 2013 Kaupunkiseutu määrittelee strategiaansa perustuvat valinnat/kärjet, joilla kansallista merkitystä sekä tekee erilliset ehdotuksensa TEM:lle 1) kasvusopimuksiin ja 2) INKA-ohjelmaan helmikuun 2013 loppuun mennessä. Arviointi maalishuhtikuu 2013 Kasvusopimustyöryhmä ulkopuolisilla arvioijilla vahvistettuna arvioi kasvusopimusehdotukset. INKA-ehdotuksia arvioi erikseen asetettava työryhmä (osin samoja asiantuntijoita). Huhtikuun loppu 2013 TEM (elinkeinoministeri) päättää jatkovalmistelusta, mm. neuvottelujen piiriin valittavista kaupunkiseuduista. Touko kesäkuu 2013 Neuvottelumenettely valtio & kaupunkiseudut innovaatiokeskittymien kanssa (EIO johd.) INKA-ohjelman varsinainen hakukierros käynnistyy kesäkuussa Neuvottelu ja sparraus valtio & kaupunkiseudut kasvusopimukset (ALUE johdolla). Suurimmilla kaupunkiseuduilla yhdennetyt neuvottelut innovaatiokeskittymien kanssa Elo-syyskuu Syksy Tammik INKA-ohjelman kaupunkiseudut valitaan INKA-ohjelman toteutus alkaa TEM päättää (halken käsittelyn jälkeen) kasvu-sopimuksista. Toimivaltaiset ministeriöt alle-kirjoittavat sopimukset. Kasvusopimusten toteutus alkaa

11 Kiitos! Lisätietoja kasvusopimukset: Lisätietoja INKA: