Kokemuksia palvelusetelin käytöstä Harjavallassa ja Kuusamossa. Vesa Isoviita Kehitysjohtaja, Kuusamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia palvelusetelin käytöstä Harjavallassa ja Kuusamossa. Vesa Isoviita Kehitysjohtaja, Kuusamo 9.11.2010"

Transkriptio

1 Kokemuksia palvelusetelin käytöstä Harjavallassa ja Kuusamossa Vesa Isoviita Kehitysjohtaja, Kuusamo

2 Palvelusetelin tarkoitus lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia parantaa palvelujen saatavuutta monipuolistaa palvelurakennetta sekä edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä

3 Uuden lain keskeiset muutokset PS:ä koskevat jo olemassa olevat säännökset koottiin uuteen PS -lakiin Uuteen lakiin säännökset myös PS:n arvon määräytymisestä SV -lakia täsmennettiin PS:n käyttöön liittyvien matkakustannusten osalta (korvataan lähimpään) Kunnilla oikeus päättää PS järjestelmän käyttöönotosta + minkä palvelujen hankkimiseksi PS:ä voitaisiin käyttää.

4 Uuden lain keskeiset muutokset Kunta hyväksyy tuottajat ja pitää rekisteriä PS:n arvo määrättävä kohtuulliseksi / tosiasiallinen mahdollisuus Asiakkaan omavastuuta ei sidota asiakasmaksulakiin, vaan omavastuu voi ylittää laissa säännellyt enimmäismäärät

5 Uuden lain keskeiset muutokset Maksuttomiksi säädettyjen palveluiden kohdalla PS:n arvo määrättävä sellaiseksi, ettei asiakas joudu maksamaan palveluista Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen PS:n tavanomaisen apuvälineen arvoa Kunnalla mahdollisuus määritellä PS:n arvo yksittäistapauksissa korkeammaksi

6 Kunnat ja palveluseteli Kunnilla merkittävä vastuu alueensa palvelumarkkinoiden kehittämisessä ja palvelujen tuotantorakenteen monipuolistamisessa Yksi PS:n käyttöönoton tavoite on lisätä yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Pienissä kunnissa vähän palvelun tuottajia: elinkeinotoimen ja sote:n yhteistyöllä voidaan edistää sopivan yrityskulttuurin luomista alueelle. PS:llä voidaan edesauttaa markkinoiden kehittymistä ja pienyrittäjyyttä.

7 Kuntien kustannukset ja PS Oletus: kunnat määrittävät PS:n arvon hieman alhaisemmaksi kuin oman tuotannon menot > mahdollisuus lisätä tarjontaa lisäämättä kustannuksia PS:n käyttöönotto lisää kustannustietoisuutta sekä palvelujen rahoituksen läpinäkyvyyttä PS mahdollistaa kasvaviin tarpeisiin vastaamisen ilman lisäinvestointeja Palvelujen tuottajia voidaan käyttää joustavasti palvelujen kysynnän ja tarjonnan mukaan

8 Kuntien kustannukset PS:n käyttöönotosta Asiakkaan palvelun tarpeen arviointi > ei lisäkustannuksia Palvelujärjestelmän hallinnointikustannukset, ohjaus, neuvonta, laadunvalvonta ja palveluntuottajien hyväksymismenettely > tulee vaihtelevia lisäkustannuksia Lähtökohta: kustannukset eivät ylitä PS järjestelmän mukanaan tuomia säästöjä.

9 PS:n vaikutukset viranomaistoimintaan PS:n käyttöönotolla vain vähäisiä vaikutuksia kunnan oman henkilöstön määrään, saatavuuteen ja työtyytyväisyyteen PS mahdollisuus vastata eläköitymispaineisiin PS lisää kuntien tietoisuutta palvelutarjonnasta ja helpottaa mm. tarjouskilpailujen toteuttamista Jatkossa kunta enemmän valvoo ja ohjaa sitä, että palvelutuotanto kehittyy vastaamaan palvelukysyntää Ostopalvelut vähenevät > PS lisääntyy

10 Palveluntuottajien valinta Listautumismalli (hyväksytään kaikki ehdot täyttävät tuottajat) Kilpailutusmalli Sekamalli Molemmat mallit?

11 Jos PS ei ole käytössä? Mikäli kunta ei ole ottanut palveluseteliä käyttöön, tai mikäli palveluseteli on otettu käyttöön vain joissakin palveluluissa, voi asiakas vaatia palvelusetelin käyttöön ottoa kunnan sisällä demokraattisen päätöksenteon keinoin, esimerkiksi tekemällä kuntalain (365/1995) 28 :ssä tarkoitetun aloitteen.

12 Yrityksen hyväksyntä Merkitty ennakkoperintärekisteriin Ei edellytä kuulumista yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin (siivous yms. firmat) Yritys / terveydenhuollon ammattihenkilöt > terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin kuuluttava Täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset Potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai vastaava Palvelun tason vastattava vähintään kunnallista toimintaa

13 Palveluntuottajarekisteri Kunnan tulee pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista sekä palvelujen hinnoista. Tietojen tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla Esim. apteekki, terveyskeskus tai sosiaalitoimisto

14 Asiakkaan asema Asiakkaalla ei subjektiivista oikeutta PS:iin Myös terveydentila voi olla este setelin saamiselle Kunnan kerrottava asiakkaalle palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet sekä vastaavasta palvelusta asiakasmaksulain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Julkinen palvelu / aiemmin ei kuluttajansuojalaki, kokonaan yksityinen / kyllä

15 Asiakkaan asema PS arvosta tehtävä päätös / tulosidonnainen seteli Tasasuuruisesta setelistä merkintä sairaskertomukseen / sosiaalihuollon palvelupäätökseen Palvelun tarve arvioitava / tuottaja voi olla mukana (esim. palveluasumispäätös) Palvelusetelistä voi kieltäytyä Ei SV -korvausta, paitsi matkoista

16 ALV Pääsääntö: sosiaalihuoltona järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut vapautettu alv:stä. Itse maksettuna verollista mutta kotitalousvähennys. Yksityiset ja tukipalvelut: verottomuuden edellytyksenä merkitseminen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin Jos ostaa yksityiseltä enemmän kuin PS palveluja, palvelut oltava palvelusuunnitelmassa. Piilevä ALV / 5% palautus

17 Palvelusetelin arvo Määriteltävä asiakkaan kannalta kohtuulliseksi Kertaluonteinen tai jatkuvaan palvelutarpeeseen Maksuttomaksi säädetyt palvelut / riittävän suuri setelin arvo Lääkinnällinen kuntoutus / riitettävä tavanomaiseen apuvälineeseen Kerryttää maksukattoa

18 ESH:n palveluseteli Kuusamossa Jonkun on oltava ensimmäinen

19 Prosessi Potilaan hoidon tarve arvioidaan TK:ssa tai OYS:ssa tai kaihin osalta silmätautien erikoislääkäri PS:n tarjoamisesta potilaalle päättää TK:n ylilääkäri Potilasta informoidaan PS:n arvosta, palveluntuottajien leikkaushinnoista ja omavastuuosuudesta Potilas ottaa setelin vastaan tai kieltäytyy siitä Jos ottaa vastaan > valitsee itse palveluntuottajan Jos kieltäytyy > hoitoon julkiselle palveluntuottajalle Ylilääkäri voi sopia potilaan kanssa, että tarpeelliset asiakirjat toimitetaan palveluntuottajalle TK:n toimesta. Potilas voi myös itse toimittaa sairautta koskevat asiakirjat. Palvelusetelipäätöksistä pidetään luetteloa.

20 Palvelut ja setelien hinnat Kaihileikkaus Yksi silmä, Kaksi silmää 2.100, sis. jälkikontrollin Käsikirurgia Käden yleiskirurgia Käsikirurginen päiväkirurgia Käsikirurginen lyhytkirurgia Vaativa käsikirurgia I, ja II Polvikirurgia Polvi I, ja Polvi II Olkapääkirurgia Olka I, ja Olka II Polven tai lonkan tekonivelleikkaus (sis. prepoli, leikkaus, 3-5 pv kuntoutus ja postoperatiivisen käynnin) Lihavuusleikkaus (sis. valmistavat tutkimukset ja erikoislääk. arv., leikkauksen ja vos. 3-5 pv)

21 Palveluseteli, talous ja hoitoon pääsy Asiakkaan omavastuu arviolta noin 25% toimenpiteen hinnasta. Kilpailu voi alentaa omavastuuta. Kunnalle PS aina halvempi kuin vastaava toimenpide OYS:ssa PS:n valitseva asiakas pääsee hoitoon nopeammin ja valinnanvapaus lisääntyy Asiakas poistuu julkisen th:n potilasjonosta ja muutkin pääsevät hoitoon nopeammin

22 Palveluntuottajat ODL terveys Oy Suomen terveystalo Oy Orto-lääkärit Lääkäriasema Oy Sairaala ORTON Oy Madilaser Oy Terveyspuiston kirurginen sairaala Oy Tekonivelsairaala Coxa Mehiläinen Oy

23 Systematic Follow-up of Service Providing System as an Practical Tool for Empowering Patients Freedom of Choice RATIONAL RENWAL PLAN FOR HIP- AND KNEE REPLACEMENT IN FINLAND Ilmo Parvinen February 2008 SOURCE : PERFECT Artificial joint surgery (AJS) AJS costs and outcomes WORKING PAPERS 29/2007, Stakes [ IN FINNISH]

24 renewal % 10.0 E-Karjala 8.0 Oulaskangas Lappi 6.0 L-Pohja HYKS Orton Keski-Poh. Kymenl. TYKS Muut julkiset 4.0 Satakunta Jorvi Kanta-Häme Keski-Suomi Turun tk. KYS 2.0 Porvoo Mikkeli P-Karjala Coxa Peijas Etelä-Poh. ODL Hyvinkää OYKS Muut yksityiset Loimaa Päijät-Häme Jämsä n

25 RENWAL PLAN In Addition: Stand alone or network based private enterprises are marked with Y+ O E K+P C T PKS II P+M PKS I

26 renewal % FUTURE T P+M O PKS I PKS II C K+P E Y n

27 renewal % 12.0 L-Pohja Porvoo Keski-Suomi Päijät-Häme Jämsä E-Karjala Reuma OYKS Kanta-Häme Lappi Kymenl. Savonlinna Iisalmi Lohja Turun tk. ODL Jorvi Keski-Poh. Salo Kainuu Muut yksityiset Orton Hyvinkää Mikkeli Eira Peijas Kemijärven tk. Pulssi TYKS Etelä-Poh. P-Karjala Satakunta Loimaa lkm n HYKS KYS Coxa Muut julkiset

28 renewal % FUTURE O P+M T K+P E Y+ PKS II C PKS I n

29 renewal % 10.0 E-Karjala 8.0 Oulaskangas Lappi Coxa Muut yksityiset HYKS P-Karjala Keski-Poh. Satakunta KYS Kanta-Häme Porvoo ODL OYKS Jorvi Orton TYKS Keski-Suomi Mikkeli Etelä-Poh. Hyvinkää Peijas Muut julkiset L-Pohja Kymenl. Turun tk. 0.0 Loimaa Päijät-Häme Jämsä

30 renewal % FUTURE T PKS II PKS I P+M C O Y+ K+P E money value]

31 renewal % 12.0 L-Pohja Porvoo Keski-Suomi Päijät-Häme Jämsä OYKS 6.0 Kanta-Häme Reuma Kymenl. TYKS E-Karjala Savonlinna Lappi 4.0 Iisalmi Muut julkiset Lohja KYS Turun tk. 2.0 Muut yksityiset P-Karjala Jorvi Kainuu Keski-Poh. Coxa Satakunta ODL Salo HYKS Etelä-Poh. Hyvinkää Orton Peijas Pulssi Eira Mikkeli 0.0 Kemijärven tk. Loimaa

32 renewal % FUTURE PKS II T O K+P Y+ C P+M 0.0 PKS I E [2003 money value]

33 HIP renewal % KNEE Lapin shp Lapin shp Länsi-Pohjan shp Länsi-Pohjan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Keski-Pohjanmaan shp Kainuun shp Keski-Pohjanmaan shp Kainuun shp Pohjois-Savon shp Etelä-Pohjanmaan shp Pohjois-Karjalan shp Vaasan shp Keski-Suomen shp Itä-Savon shp Pirkanmaan shp Etelä-Savon shp Satakunnan shp Päijät-Hämeen shp Etelä-Karjalan shp Kanta-Hämeen shp Varsinais-Suomen shp Kymenlaakson shp Helsingin ja Uudenmaan shp Pohjois-Savon shp Etelä-Pohjanmaan shp Pohjois-Karjalan shp Vaasan shp Keski-Suomen shp Itä-Savon shp Pirkanmaan shp Etelä-Savon shp Satakunnan shp Päijät-Hämeen shp Etelä-Karjalan shp Kanta-Hämeen shp Varsinais-Suomen shp Kymenlaakson shp Helsingin ja Uudenmaan shp Genimap /AA

34 CONCLUSIONS AND REMARKS STARTING POINT There are no possibilities to create a comprehensive Artificial Joint Surgery (AJS) service plan with present heavily fragmented providing. It is too ineffective and unequal by quality and cost-efficacy. RE-ENGINEERING To create a new high standard, the best quality top operating teams should be allowed to establish centers of excellence and effective networking. Smaller innovative developing centers should also be allowed. An average size of a cost-effective & profitable center is apprx. > 2000 operations/year. They are very suitable for teaching and learning purposes as well. Geographic realities must be combined to the existence of present best surgeons locations. It leads to simulations where only eight centers (and a couple of innovative small private centers) will be active after 5 years transition period. This catalyzes nicely larger scale manpower reallocation processes, which urgently are needed due to the limitations of total professional personal supply. Creating a modern transparent and incentive based system give rise to closing today's poor quality performance as soon as possible not least due to ethical demands. EQUALITY OF CARE The inequality in our country must be abolished and the results of this must be assured. The purchaser-provider -model (and voucher) is an optimal tool developing AJS activities. Centers of excellence and innovative top-level centers are creating an solid nationwide platform for competition and outcome based service model. Freedom of choice by patients must be a corner stone for future surgical service & rehabilitation in Finland.

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden laatusuositus

Apuvälinepalveluiden laatusuositus Apuvälinepalveluiden laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2003 3 TIIVISTELMÄ Helsinki, 2003. 35 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita ISSN 1236-116X; 2003:7)

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Sisällys: SOTE-ALAN YRITTÄJYYDEN ERITYISPIIRTEET 3 2 LUVANVARAINEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014

Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014 Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014 Sisällysluettelo Hankkeen sisältö ja eteneminen Poimintoja alustavista tuloksista

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun

Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun VATT POLICY BRIEF 4-2014 Taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja talouspolitiikan päätöksiin. Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun Tanja

Lisätiedot