HUS ja terveydenhuollon nykytila Toimitusjohtaja Aki Linden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS ja terveydenhuollon nykytila 21.9.2012. Toimitusjohtaja Aki Linden"

Transkriptio

1 HUS ja terveydenhuollon nykytila Toimitusjohtaja Aki Linden

2 Mitä erikoissairaanhoito on? 1 Lääketieteen erikoisalojen mukaisesti järjestettyä terveydenhuoltoa Erikoisaloja on 49 Aiemmat kirurgia ja sisätaudit jakaantunut nykyisin 1 ja 8 itsenäiseen erikoisalaan, joihin on 6 vuoden erikoistumiskoulutus Esim. kardiologia, nefrologia, infektiosairaudet,.. neurokirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, verisuonikirurgia jne Tällä on suuri merkitys terveydenhuoltojärjestelmälle!

3 Mitä erikoissairaanhoito on? 2 Erikoissairaanhoidosta 50 % alkaa (kustannuksilla mitattuna) päivystyksellisesti = heti 25 % alkaa kiireellisesti 1-14 vrk 25 % voi alkaa myöhemmin eli eikiireellisesti jono-ongelma on (lähes) poistunut - eikä kaikkea kuulukaan tehdä heti, koska silloin tehdään turhia toimenpiteitä 24/7 päivystäminen vähintään 8 (10) kyseisen erikoisalan lääkäriä, tämän alle joudutaan kuitenkin välillä menemään

4 HUS 2011: Pareto-analyysi 22,00 % kaikista potilaista muodosti 80 % laskutuksesta Aki Linden

5 Peruslukuja terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta Viisi yliopistosairaalaa ( 45 % vol. ) 15 keskussairaalaa ( 38 % ) 20 aluesairaalaa, joista 12 sairaan-hoitopiireillä (10 % ) ja 8 suoraan kuntien tai niiden yhtymien omistuksessa (4 %) 10 kunnalla oma kaupunginsairaala HUS 1/3 erikoissairaanhoidosta, muut yoshpt 1/3, muut shpt 1/3 Erikoissairaanhoito/Perusterv.huolto = 60 % / 40 % = 1000 / 650 per as. Kaikki th on 9,3 % BKT:sta = 15 Mrd Keski-Euroopan taso 10-12%,USA 17%

6 HUS:n sairaanhoitoalueet ja sairaalat HUS on kuntayhtymä, jonka omistaa 26 Uudenmaan alueen kuntaa. HUS:lla on 21 sairaalaa.

7 Valtakunnalliset vastuut ja erityisvastuualueet (erva) HUS:n vastuualueeseen kuuluvat myös Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä, joista on muodostettu viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. OYS Carea Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eksote Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Linkki: Suomen sairaanhoitopiirit HYKS - Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala KYS - Kuopion yliopistollinen sairaala TAYS - Tampereen yliopistollinen sairaala TYKS - Turun yliopistollinen keskussairaala OYS - Oulun yliopistollinen sairaala TYKS TAYS HYKS KYS Helsinki Kotka Lappeenranta

8 Sairaanhoitopiirien ja erva-alueiden asukasluvut (1000 as.) HUS erva Pirkanmaa 489 erva Vars-Suomi 470 erva 696 Pohj-Savo 248 erva 842 P-Pohjanm. 401 erva 737

9 Suurimmat sairaalat (hoitojaksot, leikkaukset, synnytykset) HYKS TYKS TaYS OYS KYS K-SKS P-HKS SatKS Viisi yo-sairaalaa yli 50 % kaikesta erikoissairaanhoidosta!

10 Suurimmat sairaalat (hoitojaksot, leikkaukset, synnytykset) HYKS TYKS TaYS OYS KYS K-SKS P-HKS SatKS Viisi yo-sairaalaa yli 50 % kaikesta erikoissairaanhoidosta!

11 HUS:n valtakunnallisia erityistehtäviä (STM määräyskokoelma 2001:2) Vuonna 2011 elinsiirtoja tehtiin 275, joista 21 lapsipotilaille munuainen 177* maksa 56* keuhko 23 sydän 18 haima 1 Elinsiirrot (*elinkohtaiset ennätykset vuonna 2011) Huuli- ja suulakihalkiopotilaiden hoidon suunnittelu ja leikkaushoito Luudysplasioiden vaativa leikkaushoito Retinoblastooman hoito Silmän malignin melanooman muu hoito kuin silmän poisto Imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa lasten Ensimmäiset elinsiirtovuodet munuainen 1964 maksa 1982 sydän 1985 keuhko 1989 ohutsuoli 2009 haima 2010 sydänkirurgia Vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito Kraniofakiaalisen epämuodostuman leikkaushoito Epikeratofakialeikkaukset

12 Lasten sydänkirurgian tulokset Varhaiskuolleisuus (< 30 vrk), kaikki leikkaukset, Helsinki-LNS vs. Eurooppa % Eurooppa, lasten syd. kir. leikkauskuolleisuus (<30 vrk) HYKS/NALA, lasten syd. kir. leikkauskuolleisuus (<30 vrk) Aikajaksot

13 Elinsiirtopotilaiden eloonjäämisosuudet 0-10 v. siirrosta Lastenklinikka ja kansainvälinen rekisteri munuainen sydän maksa kansainväliset rekisteritulokset

14 EUROA/ASUKAS -KEHITYS DEFLATOITUNA HUS:SSA VS. MUISSA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ VUOSINA * Euroa/asukas HYKS-alue perustettiin HUS Muut sh-piirit *HUS:n ja Helsingin väliset työnjaon muutokset seuranta-aikana otettu huomioon. Deflatoitu Kuntaliiton sairaalakustannusindeksillä ( ). Muut sh-piirit ilman Ahvenanmaan maakuntaa Liljendal ja Pernaja liittyivät Loviisaan samoin kuin Kymenlaakson sh-piiristä Ruotsinpyhtää ilman Haaviston ja Vastilan alueita.

15 Shp:n kuntien erikoissairaanhoidon nettokustannusten muutos v (euroa per asukas, deflatoitu) Helsingin ja Uudenmaan shp HUS Pirkanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp v deflatoituna v Varsinais-Suomen shp Muut shp:t (ei yo) yhteensä Lähde: Suomen Kuntaliitto

16 Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa (vertailu omaan lähtötasoon) v indeksi v = 100; THL / tiedoin HYKS Muut yo-sairaalat:

17 Toimintatuotot vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 3,4 % 1,1 % 2,1 % Toimintatuotot M 14,8 % Muut toimintatuotot ovat esimerkiksi työsuhdeasuntojen tai muiden kiinteistöjen vuokratulot. Jäsenkuntien palvelutulot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot ja avustukset 78,6 % Muut palvelu- ja myyntituotot Maksutuotot

18 Toimintakulut vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 3,3 % 2,8 % 16,3 % Toimintakulut M 10,4 % 3,4 % 63,7 % Palkat ja palkkiot sivukuluineen 1010,0 milj. euroa Henkilöstökulut Muiden palveluiden ostot Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Sairaanhoidollisten palveluiden ostot Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muut toimintakulut ja avustukset

19 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa Kustannukset/asukas keskimäärin 861 euroa Avohoitokäyntejä Väestömäärä noin 1,53 miljoonaa asukasta Henkilöstöä

20 Tunnuslukuja vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan NordDRG tuotteita Hoitopäiviä (psykiatriset, kuntoutus- ja hengityshalvauspotilaat) Alueen väestömäärä yli 1,5 miljoonaa asukasta (+ 1% vuodesta 2010) Palveluiden käytössä suhteessa väestöön on suuria kuntakohtaisia eroja. Avohoitokäyntejä Leikkauksia Synnytyksiä Yksittäisiä potilaita ( lisäys 2,2 % vuodesta 2010) Elektiivisiä lähetteitä oli (60 % lähetteistä) Sairaansijat Henkilöstön määrä Toimintatuotot 1 674,9 milj. euroa Toimintakulut ja poistot milj. euroa Jäsenkuntien maksuosuus /asukas keskimäärin 861 euroa

21 Henkilöstö ammattiryhmittäin vuonna 2011 Henkilöstön määrä ( )

22 Vuosittain keskimäärin korvatut potilasvahingot/ asukasta 50,0 45,0 4,4 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 3,0 8,1 12,5 3,7 3,7 9,2 12,0 O 21,1 18,8 13,8 28,2 4,7 9,2 23,3 0,0 HUS VSShp PShp PSShp PPShp Leikkaus- ja anestesiatoimenpiteet Kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet Muut toimenpiteet - ASUKASLUVUT VUOSIEN LOPUSSA VUODEN 2011 SAIRAANHOITOPIIRIJAOLLA, TILASTOKESKUS - VUOSINA RATKAISTUT KORVATTAVAT POTILASVAHINGOT, PVK Lähde: Potilasvakuutuskeskus

23 HYKS: Odottajat osastoille ja päiväkirurgiaan 12/2011 (yli 6 kk:n jonot purettu) Odottajat yli 6 kk / / / / /2008 4/ /2009 3/2010 6/ /2010 4/2011 5/2011 8/2011 9/ /2012 Ennen Hyks-fuusiota

24 Lappi Pirkanmaa Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Savo Vaasa Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Itä-Savo Keski-Suomi Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Länsi-Pohja Kymenlaakso Kanta-Häme Etelä-Karjala Päijät-Häme Pääkaupunkiseutu Lohja-Länsi-Uusimaa Hyvinkää-Porvoo Sydäninfarktipotilaiden vuoden kustannukset ( /potilas) vuosina sairaanhoitopiireittäin (riskivakioidut luvut) CHESS/THL THL/Perfect

25 30 Sydäninfarktipotilaiden 1 vuoden kuolleisuus (%) sairaanhoitopiireittäin (riskivakioidut luvut, 95 % luottamusvälit) 25 Koko maa keskimäärin 20.6 % pääkaupunkiseutu CHESS/THL THL/Perfect

26 Aivoinfarktipotilaiden 90 päivän kuolleisuus (%) vuonna sairaaloittain (riskivakioidut luvut, 95 % luottamusvälit) CHESS/THL THL/Perfect

27 Tutkimus ja opetus Vuosittain HUS:ssa opiskelee 700 lääketieteen perusopetuksen opiskelijaa 4000 terveydenhuollon opiskelijaa Erikoislääkärin tutkintoja suoritetaan noin 150 vuosittain. HUS:ssa tehdään korkeatasoista tutkimus- ja opetustyötä yhteistyössä yliopiston, korkeakoulujen ja ammatti-oppilaitosten kanssa. Lääketieteellinen tiedekunta vastaa lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta. Yliopistosairaalana HUS huolehti siitä, että tiedekunnalla on käytettävissään tarvittavat potilaat, henkilökunta sekä tilat ja laitteet. Vuonna 2011 valtio tuki HUS:n yliopistotasoisen terveyden tutkimusta, lääkärin ja hammaslääkärin perus- ja erikoistumiskoulutusta sekä terveystieteellisestä tutkimustoimintaa 33 miljoonalla eurolla. Tutkimustoimintaa rahoitetaan myös palvelujen myynnillä ja ulkopuolisella rahoituksella kuten EU:n, Tekesin, Suomen Akatemian tai säätiöiden rahoituksella.

28 Meilahden kampus, ainutlaatuinen tutkimus-yhteisö (Helsinki Academic Medical Center) perustutkijat, kliinis-teoreettiset tutkijat ja kliiniset tutkijat työskentelevät yhdessä noin 400 tutkimusryhmää useita organisaatioita (HUS/HYKS, HY, THL, muut tutkimuslaitokset, teollisuus) toimii yhdessä, henkilöä tutkimustyön parissa HUS:lla ja HY:lla yhteinen tutkimusstrategia suuria kokonaisuuksia, tutkimusohjelmat kaikki lääketieteen erikoisalat edustettuna, suuri tutkimusmyönteinen potilasaineisto

29 HUS:n tutkimuksen tavoitteet keskitytään sellaiseen tutkimukseen, joka onnistuessaan johtaa perustavaa laatua olevaan uuteen tietoon ja sen avulla parantuneeseen diagnostiikkaan ja hoitoon koordinoidaan ja tuetaan aktiivisesti perusterveydenhuollon tutkimustoimintaa edistetään terveystaloustieteen ja terveydenhuollon johtamisen tutkimusta tehostetaan tutkimustulosten hyödyntämistä uudistamalla ja aktivoimalla innovaatioiden hyödyntämisjärjestelmä kehitetään tieteellistä yhteistyötä teollisuuden kanssa (HUS:n strategia )

30 Top 20 countries in clinical medicine based on citations per paper 17 April 2008 Data from Thomson Scientific s Essential Science Indicators, 1 January October 2007 Country/Territory Papers Citations Impact 1 Finland 22, , Netherlands 64,335 1,042, Denmark 23, , US 709,347 11,326, Scotland 23, , Canada 84,865 1,333, Switzerland 39, , Belgium 30, , Sweden 46, , Norway 15, ,

31 Top European institutions in clinical medicine 21 May 2009, Times Higher Education (Thomson Reuters Essential Science Indicators database, 1 January December 2008) Rank in Europe University Papers Citations Citations per paper 1 Erasmus University Rotterdam 7, , University of Cambridge 4, , University of Oxford 6, , University of Glasgow 4, , University of Helsinki 10, , Imperial College London 7, , University of Amsterdam 8, , Karolinska Institute 12, , Humboldt University of Berlin/Charité 6, , Leiden University 8, ,

32 QS World University Rankings by Subject Life Sciences 1 (2) University of Cambridge 2 (4) University of Oxford 3 (9) Imperial College London 4 (25) University College London 5 (26) Karolinska Institutet 6 (27) University of Edinburgh 7 (30) King s College London 8 (32) University of Manchester 9 (41) Humboldt-Universität zu Berlin 10 (42) Erasmus University Rotterdam Leiden University 12 (46) University of Helsinki

33 Hallitusohjelma ja terveydenhuollon rakenneuudistus Hallitusohjelma: vahvat peruskunnat ja viisi erityisvastuualuetta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta Erikoissairaanhoidon päivystyksestä vastaa erva ( huom edellä 50 %! ) Vaativa erikoissairaanhoito ja nk. peruserikoissairaanhoito Huom! nämä käsitteet määrittelemättä, vrt. Terveydenhuoltolaki Jako ei mene nykyisten sairaaloiden välillä vaan niiden sisällä, ei myöskään linjalla vuodeosastohoito avohoito Keskittämisellä kiistattomat laatu- ja kustannusedut

34 Kaikki mallit päätyvät alueelle! Missään muualla maailmassa ei terveydenhuoltoa (saati erikoissairaanhoitoa) järjestetä alle asukkaan väestöpohjissa, yleensä tavoitellaan yli miljoonan väestöpohjaa Kaikki julkisen terveydenhuollon mallit (sosiaalivakuutus, kansallinen verorahoitus, maakäräjämalli, nykyinen oma kuntamallimme) päätyvät alueellisesti järjestettyyn terveydenhuoltoon Suomalainen nykykunta ja tulevakin on liian pieni terveydenhuollon, ainakin erikoissairaanhoidon, järjestäjäksi!

Miksi yliopistosairaalassa kannattaa tutkia ja mitä se maksaa? 23.4.2013

Miksi yliopistosairaalassa kannattaa tutkia ja mitä se maksaa? 23.4.2013 Miksi yliopistosairaalassa kannattaa tutkia ja mitä se maksaa? 23.4.2013 HUS:n tutkimuksen tavoitteet keskitytään sellaiseen tutkimukseen, joka onnistuessaan johtaa perustavaa laatua olevaan uuteen tietoon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 ERILAISET NÄKEMYKSET OVAT YMMÄRRETTÄVIÄ SOTE-palveluiden järjestäminen on niin laajakantoinen ja merkittävä asia, että on ymmärrettävää,

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Simo Pelanteri +358 20 610

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus Osaamisen ytimessä Meilahden kampus 1. Biomedicum Helsinki 1 2. Biomedicum Helsinki 2 3. Biomedicum Helsinki 3 (suunnitteilla) 4. Haartman-instituutti 5. Terveystieteiden keskuskirjasto 19 6. Meilahden

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot