Työmarkkinatutkimus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmarkkinatutkimus 2015"

Transkriptio

1 Työmarkkinatutkimus 2015

2 Toteutus ja aineisto Työmarkkinatutkimus (TMT2015) toteutettiin sähköisenä kyselynä Tehdään vuosittain, kysytään maaliskuun tietoja Kysely lähetetään jokaiselle alle 63-vuotiaalle hammaslääkärille ja jokaiselle työelämässä yhä mukana olevalle 63+ hammaslääkärille, joiden sähköpostiosoite löytyy Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä Sähköpostiosoite löytyi 4 064:lta kohdejoukkoon kuuluvalta hammaslääkäriltä (= kattavuus 89 %), joista vastasi kyselyyn vastausaste 32% (2012: 37%, 2013: 39%, 2014: 24%) Lomaketta lyhennettiin jonkin verran aiemmista kerroista, jotta mahdollisimman moni osallistuisi tutkimukseen

3 Miksi työmarkkinatutkimuksia tehdään? Tuottaa edunvalvonnalle tärkeää tietoa mm. työaikojen, ansioiden, potilasmäärien ja hoitojärjestelyjen tilasta ja niissä tapahtuneista muutoksista vuoden aikana Lähes kaikki Akavan liitot tekevät vuosittain jonkinlaisen työmarkkina- tai palkkatutkimuksen Tulosten julkaiseminen lisää jäsenkunnan tietoisuutta vaihtoehdoista ja toimii lähteenä, johon voi viitata esityksissä ja raporteissa (palvelee myös liiton sidosryhmiä) Kyselyaineiston pohjalta rakennetut nettilaskurit (Palkkasondi/TMT ja Ammatinharjoittajien tulosondi) ovat hyödylliseksi koettuja jäsenpalveluja TMT toteuttaa tutkimustoiminnan strategiaa, jossa aiemmin erillisenä tehtyjä pienempiä kyselyjä on keskitetty yhteen perusteellisempaan tutkimukseen

4 1. Tilanne maaliskuussa 2015 Kokoaikaisella eläkkeellä, mutta tein hammaslääkärin töitä maaliskuussa 2% Kokoaikaisella eläkkeellä 1% Perhevapaalla 2% Työssä (ml. osaaikaeläkkeellä olevat) 93% Muusta syystä pois työelämästä 2%

5 Päätoimi

6 2. Päätoimi 2015 Terveyskeskus 53,5 % Ammatinharjoittaja, itsenäinen 13,8 % Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 4,1 % 9,8 % 7,9 % Sairaala 2,8 % Työvoimaa vuokraava yritys 2,4 % Muu (valtio, järjestöt, muu) 2,3 % YTHS 2,0 % Yliopisto 1,5 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7 3. Kuinka monta vuotta on työskennellyt päätoimessa 2015 Keskiarvo Mediaani N Terveyskeskus 16, Sairaala 7, Työvoimaa vuokraava yritys 4, Yliopisto 8,1 3,5 18 YTHS 14, Ammatinharjoittaja, itsenäinen 23, Ammatinharjoittaja, vuokralainen 14, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 17,5 17,5 96 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 11, Muu (valtio, järjestöt, muu) 14, KAIKKI 16,

8 4. Teetkö päätoimessa hammaslääkärin kliinistä työtä 2015 En, mutta työni liittyy hammaslääkärin ammattialaan 6% En, eikä työni liity hammaslääkärin ammattialaan 1% Kyllä 93%

9 5. Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa 2015? Keskiarvot. Sairaalassa 24,3 5,8 4,0 1,9 Terveyskeskuksessa 25,9 7,8 0,8 0,6 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa 27,1 4,30,32,8 KAIKKI YHTEENSÄ 25,3 6,1 1,2 1,3 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa 26,2 3,80,72,0 Muu (valtio, järjestö, muu) 13,1 14,2 3,3 1,6 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa 25,9 3,50,42,1 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena 25,4 2,00,11,5 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) 21,1 4,00,30,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

10 Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa? Työaikamuotojen keskiarvot Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

11 5b. Itsensä kokoaikaisiksi määritelleiden korvatut työtunnit (mediaani) päätoimessa yhteensä maaliskuussa Yliopisto 38 Sairaala 38 Muu 37 Terveyskeskus 37 Työvoimaa vuokraava yritys 37 KAIKKI TYÖSUHTEISET 37 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 35 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema YTHS

12 Tulojen kysyminen (kysymys 6) Vuosina työmarkkinatutkimuksessa palkkaa saavilta hammaslääkäreiltä kysyttiin erikseen palkan perusosaa, henkilökohtaista osaa (lisiä), mahd. toimenpidepalkkioita, mahd. luontoisetujen verotusarvoa ja näiden summaa eli ansioita yhteensä ns. säännölliseltä työajalta/päiväajalta Lisäksi kysyttiin mahd. tulovähennyksistä, so. oliko palkka tavanomaista pienempi palkattoman (virka)vapaan takia ja nämä eurot lisättiin lopulliseen palkkamuuttujaan Nyt kysyttiin vain yhtä lukua vastaamisen helpottamiseksi (Paljonko oli) maaliskuussa 2015 päätoimesta palkkatulona (brutto) saamasi kokonaisansiot ( /kk)? Ammatinharjoittajilta kysyttiin totuttuun tapaan edellisvuoden vuosituloja

13 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=654) Työpaikka Terveyskeskukset Sairaala Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto YTHS 0, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Valtio, järjestöt, muu Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Onko muita hammaslääkäreitä alaisina Ei Kyllä

14 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä Sukupuoli Mies Nainen Ikä Alle vuotta Yli 50 vuotta Työsuhde Vakituinen Määräaikainen Erva-alue HYKS TYKS TAYS KYS OYS

15 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 TERVEYSKESKUKSET % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=333) Onko alaisia Ei Kyllä Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Väestöpohja Alle Yli

16 Veroprosentti eri palkkatasoilla 2015 Sisältää valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tehtävät vähennykset % Terveyskeskukset Keskipalkka: /kk Vero-%: 39,9 Nettopalkka: /kk Yksityinen sektori; työsuhteessa Keskipalkka: /kk Vero-%: 42,9 Nettopalkka: /kk 0 / kk

17 7. Onko päätoimi osa-aikatyötä (oma arvio), kyllä-vastaukset (%) YTHS Työvoimaa vuokraava yritys Ammatinharjoittaja, vuokralainen Sairaala Muu (valtio, järjestöt, muu) KAIKKI Terveyskeskus 24,3 23,4 21,6 23,4 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen %

18 8. Päätoimen työsuhteen luonne, määräaikaisten osuus Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto Sairaala KAIKKI 13,0 9,4 9,7 10,3 Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus 11,5 8,1 7,9 8 YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla

19 9. Onko päätoimessa muita hammaslääkäreitä alaisena ,6 % ,8 % ,9 % ,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25%

20 10. Minkä sairaanhoitopiirin alueella päätoimet sijaitsevat 2015 (%) HUS Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Vaasa Kymenlaakso Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Itä-Savo Länsi-Pohja Ahvenanmaa 4,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,6 2,1 1,7 1,6 1,3 1,3 0,7 0,6 0,3 11,4 9,9 7,8 30, %

21 Täydennyskoulutus päätoimessa

22 11. Kuinka monena päivänä on osallistunut päätoimessaan kuluneen 12 kuukauden aikana ammatilliseen täydennyskoulutukseen? Keskiarvot. Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Terveyskeskus 2,6 3,0 0,8 0,7 Sairaala 4,3 5,3 2,1 1,1 Työvoimaa vuokraava yritys 0,8 1,4 0,6 1,9 Yliopisto 2,7 1,9 2,5 3,1 YTHS 2,4 3,0 0,9 0,4 Ammatinharjoittaja, itsenäinen 0,8 1,6 0,3 3,4 Ammatinharjoittaja, vuokralainen 1,2 0,7 0,3 3,6 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 1,2 3,8 0,5 1,7 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 1,2 2,1 0,2 1,9 Muu (valtio, järjestöt, muu) 1,8 2,5 0,5 1,5 KAIKKI YHTEENSÄ 2,1 2,6 0,7 1,6

23 11. Täydennyskoulutuspäivien keskiarvot Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Työnantajan kustantama koulutus yhteensä 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6 2,5 2,6 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,8 1,6 5,4 5,1 5,4 6, Hammaslääkärijärjestöt suosittelevat vuotuisen täydennyskoulutuksen minimiksi 8-9 päivää

24 12. Liian vähän omasta mielestään päätoimessaan täydennyskoulutusta saaneiden osuudet Työvoimaa vuokraava yritys 52% Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Muu (valtio, järjestöt, muu) YTHS KAIKKI Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Sairaala 38% 32% 30% 30% 29% 29% 26% 23% 17% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Sivutyöt

26 13a. Sivutyötä tekevien osuus Sairaala 79% Yliopisto 58% Työvoimaa vuokraava yritys 41% YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla KAIKKI Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Ammatinharjoittaja, itsenäinen 29% 24% 23% 21% 19% 18% 16% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 13b. Yleisimmät sivutyöpaikat Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa Terveyskeskuksessa Työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa Yliopistossa Sairaalassa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa Muut yhteensä 4,2 5,0 5,3 2,7 2,5 3,2 3,2 3,5 3,1 2,9 2,5 3,0 2,5 1,5 2,0 1,6 1,5 1,8 2,2 1,8 1,6 1,9 1,2 1,5 2,9 2,4 2, %

28 14. Miten paljon teki työtä keskimäärin viikossa sivutoimissa yhteensä Kliinistä työtä keskimäärin tunteja viikossa Hallinnollista työtä keskimäärin tunteja viikossa Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä keskimäärin tunteja viikossa Sivutoimiin liittyvää korvauksetonta työtä keskimäärin tunteja viikossa 1,1 1,2 1,3 1,9 1,2 1,1 0,8 1,0 0,5 7,8 7,2 7,

29 Tunnit keskimäärin viikossa pää- ja sivutoimissa yhteensä laillistusvuoden mukaan ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 25,2 33,1 26,3 32,6 32,3 30,1 35,3 35,2 33,9 38,2 37,0 37,3 37,4 37,5 37,9 37,5 38,1 37,1 36,3 36,3 36,5 37,7 35,2 34,0 38,9 38,5 37,7 37,8 36,5 35,8 36,3 36, ,0 15,0 10,0 5,0 0,0

30 Terveyskeskusten hoitojärjestelyt

31 15. Oletko pää- tai sivutoimisesti töissä terveyskeskuksessa tai sairaalassa En 47,3 % Kyllä 52,7 %

32 t3. Terveyskeskuksen väestöpohja Terveyskeskuksen väestöpohja yli % 29% 30% 24% 21% 21% 23% 24% 25% alle % 14% 11% 11% 12% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

33 t4. Kokemukset hoidon toteutumisesta terveyskeskuksissa maaliskuussa 2015 täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa, eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 10% 6% 33% 19% 6% 20% 34% 4% 16% 29% 50 % 10% 34% 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 33% 14% Terveyskeskukseni hoitojärjestelyt mahdollistavat tällä hetkellä potilaiden hyvän hoidon 34% Yksittäisen potilaan hoitovälit pysyvät tällä hetkellä riittävän lyhyinä 9% 26% 11% Potilaan tarvitseman kokonaishoidon asemesta joudutaan usein tyytymään osittaisiin hoitoratkaisuihin 33% 19% Tulevaisuudessa potilaille pystytään tarjoamaan entistä parempaa hoitoa

34 t5. Kuinka hyvin pystyt hallitsemaan ajanvarauskirjaasi potilasmäärien suhteen Huonosti 24% Hyvin 9% Melko hyvin 25% Melko huonosti 28% En hyvin enkä huonosti 13%

35 Yksityishammaslääkärien työllisyystilanne

36 16. Toimitko pää- tai sivutoimisesti yksityishammaslääkärinä? En 57,0 % Kyllä 43,0 %

37 y1. Vastaanotto Yksittäinen vastaanotto Ryhmävastaanotto Molemmat % 67% 4% % 70% 2% % 67% 3% % 72% 3% % 66% 3% % 64% 3% % 65% 4% % 65% 3% % 65% 5% % 56% 4% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

38 y2a. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, KAIKKI HAMMASLÄÄKÄRIT Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus , SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , EBA00 Hampaan poisto , SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

39 y2b. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, EI EHL Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus ,08 59, ,5 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , ,5 EBA00 Hampaan poisto , ,8 SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

40 y3. Miten sinulla on potilaita Liikaa Sopivasti Liian vähän % 71% 19% % 71% 15% % 75% 9% % 72% 10% % 73% 10% % 72% 8% % 67% 8% % 70% 9% % 64% 11% % 68% 12% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 Liian vähän ja liian paljon potilaita vuosina % 10 % Liian vähän potilaita x %:lla Liikaa potilaita x %:lla

42 y3b. Jos sinulla on mielestäsi liian vähän potilaita, monellako viikkotunnilla haluaisit lisätä viikoittaista kliinistä työaikaasi Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 5,2 1,4 2,

43 y4. Arvioi kuinka suuri on hammasprotetiikan osuus (työn osuus + laboratoriokulut + esim. implanttiosat) liikevaihdostasi/laskutuksestasi prosentteina vuodessa? Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 11,

44 y5. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana eikä vuosituloissasi ollut mukana vastaanoton vuokratuloja? En 44,5 % Kyllä 55,5 %

45 ah1. Toimitko ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa vai vuokralaisena? vuonna % 49% 47% Itsenäisessä asemassa Vuokralaisena, prosenttivuokra Vuokralaisena, kiinteä vuokra 52% vuonna % 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

46 (ah2, ah3, ah4) Ammatinharjoittajien vuositulot ja tehty kliininen työ vuonna 2014 N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Verotettava tulos ammatinharjoittamisesta vuonna 2014 Kliinistä työtä keskimäärin viikossa ammatinharjoittajana vuonna 2014? Työviikkoja ammatinharjoittajana vuonna 2014?

47 Ammatinharjoittajien laskennallinen päivätulo vuosina (1 päivä = 7,5 tuntia kliinistä työtä) vuosi N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %

48 ah5. Millä alueella vastaanottosi sijaitsi vuonna 2014? Pääkaupunkiseutu 32,9 % Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 28,2 % Muu Etelä-Suomi 19,9 % Itä-Suomi 10,5 % Oulun seutu 7,6 % Lappi 1,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

49 ah6. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana Molemmilla 4% Yksittäisellä vastaanotolla 33% Ryhmävastaanotolla 64 %

50 Yhtenäisyys ja tyytyväisyys liittoon

51 17. Väittämiä hammaslääkärikunnan yhtenäisyydestä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua 37% 34% 57% 59% Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen 30% 62% Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää 42% 49% Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa 30% 59% Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne 62% 15% Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä 34% 33% Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan 20% 18% 8% 2% 5% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

52 Yhtenäisyyden mittaaminen Kaksi ulottuvuutta, profession (i) sosiaalinen koheesio ja (ii) sisäisen verkostoitumisen aste Summamuuttujia yhtenäisyyttä kuvaavista väittämistä Molempien muuttujien vaihteluväli 1 5 Sosiaalinen koheesio Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan [asteikko käännetty] Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa Verkostoituminen Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa.[asteikko käännetty] Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan

53 Yhtenäisyysindeksit (vaihteluväli 1 5) ,5 4,28 4,29 4,26 4,31 4 3,5 3,44 3,39 3,37 3,42 3 2,5 2 1,5 1 sosiaalinen koheesio verkostoitumisindeksi

54 Hammaslääkäritarve 2035

55 18. Suomessa on tällä hetkellä laskennallisesti yhtä hammaslääkäriä kohti noin asukasta. Jos ajatellaan tulevaisuutta 20 vuoden aikaperspektiivillä, miten arvioit hammaslääkärien lukumäärätarpeen kehittyvän? Hammaslääkäreitä tarvitaan vähemmän asukasta kohti kuin nykyään 12 % Nykyinen asukasmäärään suhteutettu hammaslääkärimäärä on sopiva 50 % Hammaslääkäreitä tarvitaan enemmän asukasta kohti kuin nykyään 39 %

56 19a. Kouluarvosana (4-10) liiton toiminnalle Yliopisto YTHS Muu (valtio, järjestöt, muu) Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Terveyskeskus Työvoimaa vuokraava yritys Sairaala KAIKKI Ammatinharjoittaja, itsenäinen Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 8,2 8,3 8,2 8,0 7,9 8,3 8,1 8,0 8,4 8,2 8,1 7,7 8,0 8,2 7,9 7,9 8,1 8,1 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8 8,4 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,7 7,8 7,

57 19b. Kouluarvosana eri ikäluokissa (4-10) liiton toiminnalle alle 35 vuotta vuotta yli 50 vuotta KAIKKI 8,4 8,4 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 8,1 8,0 8,

58 Taustatietoja

59 20. Vastaajan ikä yli 50 v. 59% alle 35 v. 15% v. 26%

60 21. Vastaajan sukupuoli Mies 28% Nainen 72%

61 22. Hammaslääkärin perustutkinnon (HLL) suorittamisvuosi (täysi laillistus) % tai aiemmin

62 23. Oletko suorittanut erikoishammaslääkärin tutkinnon? En 62% Kyllä 14% En, mutta olen perehtynyt työssäni johonkin erikoisalaan 22 %

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2012 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2012 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 8/2012 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012 Yhteenvetoraportti Tilasto-analyysit:

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2013 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2013 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 8/2013 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013 Yhteenvetoraportti Tilasto-analyysit:

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärityövoima

Yksityishammaslääkärityövoima Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 5 Anja Eerola Tauno Sinisalo.8.6 Sisällys Kyselyjen tausta Hammaslääkäriliiton aikaisemmat selvitykset Miten tiedot kerättiin Hammaslääkärikohtainen lomake..........................................

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

V Finlands Tandliikarf6rbund

V Finlands Tandliikarf6rbund ~ Suomen Hammaslaakarillirto Yksltylsharnrnaslaakarlkysely lokakuussa 2008 Kyselytutkimus kaikille Harnmaslaakariliiton yksitylshammaslaakarijasentlle (2282 kpl, 15 enernrnan kuin 2007) Tutkimuksen sisalto,

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Toteuttajat Suomen Lääkäriliitto, Kuntoutussäätiö ja Avire-yhtiöt Vastausaika 19.-28.3.2013 Vastauksia 2 226

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot