Työmarkkinatutkimus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmarkkinatutkimus 2015"

Transkriptio

1 Työmarkkinatutkimus 2015

2 Toteutus ja aineisto Työmarkkinatutkimus (TMT2015) toteutettiin sähköisenä kyselynä Tehdään vuosittain, kysytään maaliskuun tietoja Kysely lähetetään jokaiselle alle 63-vuotiaalle hammaslääkärille ja jokaiselle työelämässä yhä mukana olevalle 63+ hammaslääkärille, joiden sähköpostiosoite löytyy Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä Sähköpostiosoite löytyi 4 064:lta kohdejoukkoon kuuluvalta hammaslääkäriltä (= kattavuus 89 %), joista vastasi kyselyyn vastausaste 32% (2012: 37%, 2013: 39%, 2014: 24%) Lomaketta lyhennettiin jonkin verran aiemmista kerroista, jotta mahdollisimman moni osallistuisi tutkimukseen

3 Miksi työmarkkinatutkimuksia tehdään? Tuottaa edunvalvonnalle tärkeää tietoa mm. työaikojen, ansioiden, potilasmäärien ja hoitojärjestelyjen tilasta ja niissä tapahtuneista muutoksista vuoden aikana Lähes kaikki Akavan liitot tekevät vuosittain jonkinlaisen työmarkkina- tai palkkatutkimuksen Tulosten julkaiseminen lisää jäsenkunnan tietoisuutta vaihtoehdoista ja toimii lähteenä, johon voi viitata esityksissä ja raporteissa (palvelee myös liiton sidosryhmiä) Kyselyaineiston pohjalta rakennetut nettilaskurit (Palkkasondi/TMT ja Ammatinharjoittajien tulosondi) ovat hyödylliseksi koettuja jäsenpalveluja TMT toteuttaa tutkimustoiminnan strategiaa, jossa aiemmin erillisenä tehtyjä pienempiä kyselyjä on keskitetty yhteen perusteellisempaan tutkimukseen

4 1. Tilanne maaliskuussa 2015 Kokoaikaisella eläkkeellä, mutta tein hammaslääkärin töitä maaliskuussa 2% Kokoaikaisella eläkkeellä 1% Perhevapaalla 2% Työssä (ml. osaaikaeläkkeellä olevat) 93% Muusta syystä pois työelämästä 2%

5 Päätoimi

6 2. Päätoimi 2015 Terveyskeskus 53,5 % Ammatinharjoittaja, itsenäinen 13,8 % Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 4,1 % 9,8 % 7,9 % Sairaala 2,8 % Työvoimaa vuokraava yritys 2,4 % Muu (valtio, järjestöt, muu) 2,3 % YTHS 2,0 % Yliopisto 1,5 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7 3. Kuinka monta vuotta on työskennellyt päätoimessa 2015 Keskiarvo Mediaani N Terveyskeskus 16, Sairaala 7, Työvoimaa vuokraava yritys 4, Yliopisto 8,1 3,5 18 YTHS 14, Ammatinharjoittaja, itsenäinen 23, Ammatinharjoittaja, vuokralainen 14, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 17,5 17,5 96 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 11, Muu (valtio, järjestöt, muu) 14, KAIKKI 16,

8 4. Teetkö päätoimessa hammaslääkärin kliinistä työtä 2015 En, mutta työni liittyy hammaslääkärin ammattialaan 6% En, eikä työni liity hammaslääkärin ammattialaan 1% Kyllä 93%

9 5. Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa 2015? Keskiarvot. Sairaalassa 24,3 5,8 4,0 1,9 Terveyskeskuksessa 25,9 7,8 0,8 0,6 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa 27,1 4,30,32,8 KAIKKI YHTEENSÄ 25,3 6,1 1,2 1,3 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa 26,2 3,80,72,0 Muu (valtio, järjestö, muu) 13,1 14,2 3,3 1,6 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa 25,9 3,50,42,1 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena 25,4 2,00,11,5 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) 21,1 4,00,30,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

10 Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa? Työaikamuotojen keskiarvot Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

11 5b. Itsensä kokoaikaisiksi määritelleiden korvatut työtunnit (mediaani) päätoimessa yhteensä maaliskuussa Yliopisto 38 Sairaala 38 Muu 37 Terveyskeskus 37 Työvoimaa vuokraava yritys 37 KAIKKI TYÖSUHTEISET 37 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 35 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema YTHS

12 Tulojen kysyminen (kysymys 6) Vuosina työmarkkinatutkimuksessa palkkaa saavilta hammaslääkäreiltä kysyttiin erikseen palkan perusosaa, henkilökohtaista osaa (lisiä), mahd. toimenpidepalkkioita, mahd. luontoisetujen verotusarvoa ja näiden summaa eli ansioita yhteensä ns. säännölliseltä työajalta/päiväajalta Lisäksi kysyttiin mahd. tulovähennyksistä, so. oliko palkka tavanomaista pienempi palkattoman (virka)vapaan takia ja nämä eurot lisättiin lopulliseen palkkamuuttujaan Nyt kysyttiin vain yhtä lukua vastaamisen helpottamiseksi (Paljonko oli) maaliskuussa 2015 päätoimesta palkkatulona (brutto) saamasi kokonaisansiot ( /kk)? Ammatinharjoittajilta kysyttiin totuttuun tapaan edellisvuoden vuosituloja

13 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=654) Työpaikka Terveyskeskukset Sairaala Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto YTHS 0, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Valtio, järjestöt, muu Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Onko muita hammaslääkäreitä alaisina Ei Kyllä

14 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä Sukupuoli Mies Nainen Ikä Alle vuotta Yli 50 vuotta Työsuhde Vakituinen Määräaikainen Erva-alue HYKS TYKS TAYS KYS OYS

15 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 TERVEYSKESKUKSET % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=333) Onko alaisia Ei Kyllä Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Väestöpohja Alle Yli

16 Veroprosentti eri palkkatasoilla 2015 Sisältää valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tehtävät vähennykset % Terveyskeskukset Keskipalkka: /kk Vero-%: 39,9 Nettopalkka: /kk Yksityinen sektori; työsuhteessa Keskipalkka: /kk Vero-%: 42,9 Nettopalkka: /kk 0 / kk

17 7. Onko päätoimi osa-aikatyötä (oma arvio), kyllä-vastaukset (%) YTHS Työvoimaa vuokraava yritys Ammatinharjoittaja, vuokralainen Sairaala Muu (valtio, järjestöt, muu) KAIKKI Terveyskeskus 24,3 23,4 21,6 23,4 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen %

18 8. Päätoimen työsuhteen luonne, määräaikaisten osuus Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto Sairaala KAIKKI 13,0 9,4 9,7 10,3 Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus 11,5 8,1 7,9 8 YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla

19 9. Onko päätoimessa muita hammaslääkäreitä alaisena ,6 % ,8 % ,9 % ,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25%

20 10. Minkä sairaanhoitopiirin alueella päätoimet sijaitsevat 2015 (%) HUS Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Vaasa Kymenlaakso Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Itä-Savo Länsi-Pohja Ahvenanmaa 4,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,6 2,1 1,7 1,6 1,3 1,3 0,7 0,6 0,3 11,4 9,9 7,8 30, %

21 Täydennyskoulutus päätoimessa

22 11. Kuinka monena päivänä on osallistunut päätoimessaan kuluneen 12 kuukauden aikana ammatilliseen täydennyskoulutukseen? Keskiarvot. Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Terveyskeskus 2,6 3,0 0,8 0,7 Sairaala 4,3 5,3 2,1 1,1 Työvoimaa vuokraava yritys 0,8 1,4 0,6 1,9 Yliopisto 2,7 1,9 2,5 3,1 YTHS 2,4 3,0 0,9 0,4 Ammatinharjoittaja, itsenäinen 0,8 1,6 0,3 3,4 Ammatinharjoittaja, vuokralainen 1,2 0,7 0,3 3,6 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 1,2 3,8 0,5 1,7 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 1,2 2,1 0,2 1,9 Muu (valtio, järjestöt, muu) 1,8 2,5 0,5 1,5 KAIKKI YHTEENSÄ 2,1 2,6 0,7 1,6

23 11. Täydennyskoulutuspäivien keskiarvot Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Työnantajan kustantama koulutus yhteensä 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6 2,5 2,6 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,8 1,6 5,4 5,1 5,4 6, Hammaslääkärijärjestöt suosittelevat vuotuisen täydennyskoulutuksen minimiksi 8-9 päivää

24 12. Liian vähän omasta mielestään päätoimessaan täydennyskoulutusta saaneiden osuudet Työvoimaa vuokraava yritys 52% Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Muu (valtio, järjestöt, muu) YTHS KAIKKI Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Sairaala 38% 32% 30% 30% 29% 29% 26% 23% 17% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Sivutyöt

26 13a. Sivutyötä tekevien osuus Sairaala 79% Yliopisto 58% Työvoimaa vuokraava yritys 41% YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla KAIKKI Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Ammatinharjoittaja, itsenäinen 29% 24% 23% 21% 19% 18% 16% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 13b. Yleisimmät sivutyöpaikat Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa Terveyskeskuksessa Työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa Yliopistossa Sairaalassa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa Muut yhteensä 4,2 5,0 5,3 2,7 2,5 3,2 3,2 3,5 3,1 2,9 2,5 3,0 2,5 1,5 2,0 1,6 1,5 1,8 2,2 1,8 1,6 1,9 1,2 1,5 2,9 2,4 2, %

28 14. Miten paljon teki työtä keskimäärin viikossa sivutoimissa yhteensä Kliinistä työtä keskimäärin tunteja viikossa Hallinnollista työtä keskimäärin tunteja viikossa Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä keskimäärin tunteja viikossa Sivutoimiin liittyvää korvauksetonta työtä keskimäärin tunteja viikossa 1,1 1,2 1,3 1,9 1,2 1,1 0,8 1,0 0,5 7,8 7,2 7,

29 Tunnit keskimäärin viikossa pää- ja sivutoimissa yhteensä laillistusvuoden mukaan ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 25,2 33,1 26,3 32,6 32,3 30,1 35,3 35,2 33,9 38,2 37,0 37,3 37,4 37,5 37,9 37,5 38,1 37,1 36,3 36,3 36,5 37,7 35,2 34,0 38,9 38,5 37,7 37,8 36,5 35,8 36,3 36, ,0 15,0 10,0 5,0 0,0

30 Terveyskeskusten hoitojärjestelyt

31 15. Oletko pää- tai sivutoimisesti töissä terveyskeskuksessa tai sairaalassa En 47,3 % Kyllä 52,7 %

32 t3. Terveyskeskuksen väestöpohja Terveyskeskuksen väestöpohja yli % 29% 30% 24% 21% 21% 23% 24% 25% alle % 14% 11% 11% 12% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

33 t4. Kokemukset hoidon toteutumisesta terveyskeskuksissa maaliskuussa 2015 täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa, eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 10% 6% 33% 19% 6% 20% 34% 4% 16% 29% 50 % 10% 34% 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 33% 14% Terveyskeskukseni hoitojärjestelyt mahdollistavat tällä hetkellä potilaiden hyvän hoidon 34% Yksittäisen potilaan hoitovälit pysyvät tällä hetkellä riittävän lyhyinä 9% 26% 11% Potilaan tarvitseman kokonaishoidon asemesta joudutaan usein tyytymään osittaisiin hoitoratkaisuihin 33% 19% Tulevaisuudessa potilaille pystytään tarjoamaan entistä parempaa hoitoa

34 t5. Kuinka hyvin pystyt hallitsemaan ajanvarauskirjaasi potilasmäärien suhteen Huonosti 24% Hyvin 9% Melko hyvin 25% Melko huonosti 28% En hyvin enkä huonosti 13%

35 Yksityishammaslääkärien työllisyystilanne

36 16. Toimitko pää- tai sivutoimisesti yksityishammaslääkärinä? En 57,0 % Kyllä 43,0 %

37 y1. Vastaanotto Yksittäinen vastaanotto Ryhmävastaanotto Molemmat % 67% 4% % 70% 2% % 67% 3% % 72% 3% % 66% 3% % 64% 3% % 65% 4% % 65% 3% % 65% 5% % 56% 4% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

38 y2a. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, KAIKKI HAMMASLÄÄKÄRIT Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus , SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , EBA00 Hampaan poisto , SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

39 y2b. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, EI EHL Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus ,08 59, ,5 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , ,5 EBA00 Hampaan poisto , ,8 SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

40 y3. Miten sinulla on potilaita Liikaa Sopivasti Liian vähän % 71% 19% % 71% 15% % 75% 9% % 72% 10% % 73% 10% % 72% 8% % 67% 8% % 70% 9% % 64% 11% % 68% 12% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 Liian vähän ja liian paljon potilaita vuosina % 10 % Liian vähän potilaita x %:lla Liikaa potilaita x %:lla

42 y3b. Jos sinulla on mielestäsi liian vähän potilaita, monellako viikkotunnilla haluaisit lisätä viikoittaista kliinistä työaikaasi Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 5,2 1,4 2,

43 y4. Arvioi kuinka suuri on hammasprotetiikan osuus (työn osuus + laboratoriokulut + esim. implanttiosat) liikevaihdostasi/laskutuksestasi prosentteina vuodessa? Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 11,

44 y5. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana eikä vuosituloissasi ollut mukana vastaanoton vuokratuloja? En 44,5 % Kyllä 55,5 %

45 ah1. Toimitko ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa vai vuokralaisena? vuonna % 49% 47% Itsenäisessä asemassa Vuokralaisena, prosenttivuokra Vuokralaisena, kiinteä vuokra 52% vuonna % 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

46 (ah2, ah3, ah4) Ammatinharjoittajien vuositulot ja tehty kliininen työ vuonna 2014 N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Verotettava tulos ammatinharjoittamisesta vuonna 2014 Kliinistä työtä keskimäärin viikossa ammatinharjoittajana vuonna 2014? Työviikkoja ammatinharjoittajana vuonna 2014?

47 Ammatinharjoittajien laskennallinen päivätulo vuosina (1 päivä = 7,5 tuntia kliinistä työtä) vuosi N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %

48 ah5. Millä alueella vastaanottosi sijaitsi vuonna 2014? Pääkaupunkiseutu 32,9 % Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 28,2 % Muu Etelä-Suomi 19,9 % Itä-Suomi 10,5 % Oulun seutu 7,6 % Lappi 1,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

49 ah6. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana Molemmilla 4% Yksittäisellä vastaanotolla 33% Ryhmävastaanotolla 64 %

50 Yhtenäisyys ja tyytyväisyys liittoon

51 17. Väittämiä hammaslääkärikunnan yhtenäisyydestä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua 37% 34% 57% 59% Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen 30% 62% Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää 42% 49% Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa 30% 59% Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne 62% 15% Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä 34% 33% Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan 20% 18% 8% 2% 5% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

52 Yhtenäisyyden mittaaminen Kaksi ulottuvuutta, profession (i) sosiaalinen koheesio ja (ii) sisäisen verkostoitumisen aste Summamuuttujia yhtenäisyyttä kuvaavista väittämistä Molempien muuttujien vaihteluväli 1 5 Sosiaalinen koheesio Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan [asteikko käännetty] Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa Verkostoituminen Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa.[asteikko käännetty] Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan

53 Yhtenäisyysindeksit (vaihteluväli 1 5) ,5 4,28 4,29 4,26 4,31 4 3,5 3,44 3,39 3,37 3,42 3 2,5 2 1,5 1 sosiaalinen koheesio verkostoitumisindeksi

54 Hammaslääkäritarve 2035

55 18. Suomessa on tällä hetkellä laskennallisesti yhtä hammaslääkäriä kohti noin asukasta. Jos ajatellaan tulevaisuutta 20 vuoden aikaperspektiivillä, miten arvioit hammaslääkärien lukumäärätarpeen kehittyvän? Hammaslääkäreitä tarvitaan vähemmän asukasta kohti kuin nykyään 12 % Nykyinen asukasmäärään suhteutettu hammaslääkärimäärä on sopiva 50 % Hammaslääkäreitä tarvitaan enemmän asukasta kohti kuin nykyään 39 %

56 19a. Kouluarvosana (4-10) liiton toiminnalle Yliopisto YTHS Muu (valtio, järjestöt, muu) Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Terveyskeskus Työvoimaa vuokraava yritys Sairaala KAIKKI Ammatinharjoittaja, itsenäinen Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 8,2 8,3 8,2 8,0 7,9 8,3 8,1 8,0 8,4 8,2 8,1 7,7 8,0 8,2 7,9 7,9 8,1 8,1 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8 8,4 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,7 7,8 7,

57 19b. Kouluarvosana eri ikäluokissa (4-10) liiton toiminnalle alle 35 vuotta vuotta yli 50 vuotta KAIKKI 8,4 8,4 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 8,1 8,0 8,

58 Taustatietoja

59 20. Vastaajan ikä yli 50 v. 59% alle 35 v. 15% v. 26%

60 21. Vastaajan sukupuoli Mies 28% Nainen 72%

61 22. Hammaslääkärin perustutkinnon (HLL) suorittamisvuosi (täysi laillistus) % tai aiemmin

62 23. Oletko suorittanut erikoishammaslääkärin tutkinnon? En 62% Kyllä 14% En, mutta olen perehtynyt työssäni johonkin erikoisalaan 22 %

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2012 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2012 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 8/2012 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2012 Yhteenvetoraportti Tilasto-analyysit:

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2013 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 8/2013 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 8/2013 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2013 Yhteenvetoraportti Tilasto-analyysit:

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärityövoima

Yksityishammaslääkärityövoima Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 5 Anja Eerola Tauno Sinisalo.8.6 Sisällys Kyselyjen tausta Hammaslääkäriliiton aikaisemmat selvitykset Miten tiedot kerättiin Hammaslääkärikohtainen lomake..........................................

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu Anne Nordblad (STM), Hannu Rintanen (Stakes) & Anna Heino (Stakes) Lokakuu Suun

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006 Suomen Unicef-yhdistys ry Tutkimus lasten oikeuksista 2006 Marraskuu 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun yläasteen oppilaiden käsityksiä ihmis- ja lasten

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp).

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Dnro 86/03/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Tarja Myllärinen, Johtaja, sosiaali- ja terveys

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Toteuttajat Suomen Lääkäriliitto, Kuntoutussäätiö ja Avire-yhtiöt Vastausaika 19.-28.3.2013 Vastauksia 2 226

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot