Työmarkkinatutkimus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmarkkinatutkimus 2015"

Transkriptio

1 Työmarkkinatutkimus 2015

2 Toteutus ja aineisto Työmarkkinatutkimus (TMT2015) toteutettiin sähköisenä kyselynä Tehdään vuosittain, kysytään maaliskuun tietoja Kysely lähetetään jokaiselle alle 63-vuotiaalle hammaslääkärille ja jokaiselle työelämässä yhä mukana olevalle 63+ hammaslääkärille, joiden sähköpostiosoite löytyy Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä Sähköpostiosoite löytyi 4 064:lta kohdejoukkoon kuuluvalta hammaslääkäriltä (= kattavuus 89 %), joista vastasi kyselyyn vastausaste 32% (2012: 37%, 2013: 39%, 2014: 24%) Lomaketta lyhennettiin jonkin verran aiemmista kerroista, jotta mahdollisimman moni osallistuisi tutkimukseen

3 Miksi työmarkkinatutkimuksia tehdään? Tuottaa edunvalvonnalle tärkeää tietoa mm. työaikojen, ansioiden, potilasmäärien ja hoitojärjestelyjen tilasta ja niissä tapahtuneista muutoksista vuoden aikana Lähes kaikki Akavan liitot tekevät vuosittain jonkinlaisen työmarkkina- tai palkkatutkimuksen Tulosten julkaiseminen lisää jäsenkunnan tietoisuutta vaihtoehdoista ja toimii lähteenä, johon voi viitata esityksissä ja raporteissa (palvelee myös liiton sidosryhmiä) Kyselyaineiston pohjalta rakennetut nettilaskurit (Palkkasondi/TMT ja Ammatinharjoittajien tulosondi) ovat hyödylliseksi koettuja jäsenpalveluja TMT toteuttaa tutkimustoiminnan strategiaa, jossa aiemmin erillisenä tehtyjä pienempiä kyselyjä on keskitetty yhteen perusteellisempaan tutkimukseen

4 1. Tilanne maaliskuussa 2015 Kokoaikaisella eläkkeellä, mutta tein hammaslääkärin töitä maaliskuussa 2% Kokoaikaisella eläkkeellä 1% Perhevapaalla 2% Työssä (ml. osaaikaeläkkeellä olevat) 93% Muusta syystä pois työelämästä 2%

5 Päätoimi

6 2. Päätoimi 2015 Terveyskeskus 53,5 % Ammatinharjoittaja, itsenäinen 13,8 % Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 4,1 % 9,8 % 7,9 % Sairaala 2,8 % Työvoimaa vuokraava yritys 2,4 % Muu (valtio, järjestöt, muu) 2,3 % YTHS 2,0 % Yliopisto 1,5 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7 3. Kuinka monta vuotta on työskennellyt päätoimessa 2015 Keskiarvo Mediaani N Terveyskeskus 16, Sairaala 7, Työvoimaa vuokraava yritys 4, Yliopisto 8,1 3,5 18 YTHS 14, Ammatinharjoittaja, itsenäinen 23, Ammatinharjoittaja, vuokralainen 14, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 17,5 17,5 96 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 11, Muu (valtio, järjestöt, muu) 14, KAIKKI 16,

8 4. Teetkö päätoimessa hammaslääkärin kliinistä työtä 2015 En, mutta työni liittyy hammaslääkärin ammattialaan 6% En, eikä työni liity hammaslääkärin ammattialaan 1% Kyllä 93%

9 5. Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa 2015? Keskiarvot. Sairaalassa 24,3 5,8 4,0 1,9 Terveyskeskuksessa 25,9 7,8 0,8 0,6 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa 27,1 4,30,32,8 KAIKKI YHTEENSÄ 25,3 6,1 1,2 1,3 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa 26,2 3,80,72,0 Muu (valtio, järjestö, muu) 13,1 14,2 3,3 1,6 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa 25,9 3,50,42,1 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena 25,4 2,00,11,5 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) 21,1 4,00,30,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

10 Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa? Työaikamuotojen keskiarvot Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

11 5b. Itsensä kokoaikaisiksi määritelleiden korvatut työtunnit (mediaani) päätoimessa yhteensä maaliskuussa Yliopisto 38 Sairaala 38 Muu 37 Terveyskeskus 37 Työvoimaa vuokraava yritys 37 KAIKKI TYÖSUHTEISET 37 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 35 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema YTHS

12 Tulojen kysyminen (kysymys 6) Vuosina työmarkkinatutkimuksessa palkkaa saavilta hammaslääkäreiltä kysyttiin erikseen palkan perusosaa, henkilökohtaista osaa (lisiä), mahd. toimenpidepalkkioita, mahd. luontoisetujen verotusarvoa ja näiden summaa eli ansioita yhteensä ns. säännölliseltä työajalta/päiväajalta Lisäksi kysyttiin mahd. tulovähennyksistä, so. oliko palkka tavanomaista pienempi palkattoman (virka)vapaan takia ja nämä eurot lisättiin lopulliseen palkkamuuttujaan Nyt kysyttiin vain yhtä lukua vastaamisen helpottamiseksi (Paljonko oli) maaliskuussa 2015 päätoimesta palkkatulona (brutto) saamasi kokonaisansiot ( /kk)? Ammatinharjoittajilta kysyttiin totuttuun tapaan edellisvuoden vuosituloja

13 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=654) Työpaikka Terveyskeskukset Sairaala Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto YTHS 0, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Valtio, järjestöt, muu Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Onko muita hammaslääkäreitä alaisina Ei Kyllä

14 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä Sukupuoli Mies Nainen Ikä Alle vuotta Yli 50 vuotta Työsuhde Vakituinen Määräaikainen Erva-alue HYKS TYKS TAYS KYS OYS

15 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 TERVEYSKESKUKSET % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=333) Onko alaisia Ei Kyllä Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Väestöpohja Alle Yli

16 Veroprosentti eri palkkatasoilla 2015 Sisältää valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tehtävät vähennykset % Terveyskeskukset Keskipalkka: /kk Vero-%: 39,9 Nettopalkka: /kk Yksityinen sektori; työsuhteessa Keskipalkka: /kk Vero-%: 42,9 Nettopalkka: /kk 0 / kk

17 7. Onko päätoimi osa-aikatyötä (oma arvio), kyllä-vastaukset (%) YTHS Työvoimaa vuokraava yritys Ammatinharjoittaja, vuokralainen Sairaala Muu (valtio, järjestöt, muu) KAIKKI Terveyskeskus 24,3 23,4 21,6 23,4 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen %

18 8. Päätoimen työsuhteen luonne, määräaikaisten osuus Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto Sairaala KAIKKI 13,0 9,4 9,7 10,3 Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus 11,5 8,1 7,9 8 YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla

19 9. Onko päätoimessa muita hammaslääkäreitä alaisena ,6 % ,8 % ,9 % ,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25%

20 10. Minkä sairaanhoitopiirin alueella päätoimet sijaitsevat 2015 (%) HUS Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Vaasa Kymenlaakso Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Itä-Savo Länsi-Pohja Ahvenanmaa 4,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,6 2,1 1,7 1,6 1,3 1,3 0,7 0,6 0,3 11,4 9,9 7,8 30, %

21 Täydennyskoulutus päätoimessa

22 11. Kuinka monena päivänä on osallistunut päätoimessaan kuluneen 12 kuukauden aikana ammatilliseen täydennyskoulutukseen? Keskiarvot. Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Terveyskeskus 2,6 3,0 0,8 0,7 Sairaala 4,3 5,3 2,1 1,1 Työvoimaa vuokraava yritys 0,8 1,4 0,6 1,9 Yliopisto 2,7 1,9 2,5 3,1 YTHS 2,4 3,0 0,9 0,4 Ammatinharjoittaja, itsenäinen 0,8 1,6 0,3 3,4 Ammatinharjoittaja, vuokralainen 1,2 0,7 0,3 3,6 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 1,2 3,8 0,5 1,7 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 1,2 2,1 0,2 1,9 Muu (valtio, järjestöt, muu) 1,8 2,5 0,5 1,5 KAIKKI YHTEENSÄ 2,1 2,6 0,7 1,6

23 11. Täydennyskoulutuspäivien keskiarvot Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Työnantajan kustantama koulutus yhteensä 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6 2,5 2,6 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,8 1,6 5,4 5,1 5,4 6, Hammaslääkärijärjestöt suosittelevat vuotuisen täydennyskoulutuksen minimiksi 8-9 päivää

24 12. Liian vähän omasta mielestään päätoimessaan täydennyskoulutusta saaneiden osuudet Työvoimaa vuokraava yritys 52% Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Muu (valtio, järjestöt, muu) YTHS KAIKKI Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Sairaala 38% 32% 30% 30% 29% 29% 26% 23% 17% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Sivutyöt

26 13a. Sivutyötä tekevien osuus Sairaala 79% Yliopisto 58% Työvoimaa vuokraava yritys 41% YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla KAIKKI Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Ammatinharjoittaja, itsenäinen 29% 24% 23% 21% 19% 18% 16% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 13b. Yleisimmät sivutyöpaikat Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa Terveyskeskuksessa Työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa Yliopistossa Sairaalassa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa Muut yhteensä 4,2 5,0 5,3 2,7 2,5 3,2 3,2 3,5 3,1 2,9 2,5 3,0 2,5 1,5 2,0 1,6 1,5 1,8 2,2 1,8 1,6 1,9 1,2 1,5 2,9 2,4 2, %

28 14. Miten paljon teki työtä keskimäärin viikossa sivutoimissa yhteensä Kliinistä työtä keskimäärin tunteja viikossa Hallinnollista työtä keskimäärin tunteja viikossa Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä keskimäärin tunteja viikossa Sivutoimiin liittyvää korvauksetonta työtä keskimäärin tunteja viikossa 1,1 1,2 1,3 1,9 1,2 1,1 0,8 1,0 0,5 7,8 7,2 7,

29 Tunnit keskimäärin viikossa pää- ja sivutoimissa yhteensä laillistusvuoden mukaan ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 25,2 33,1 26,3 32,6 32,3 30,1 35,3 35,2 33,9 38,2 37,0 37,3 37,4 37,5 37,9 37,5 38,1 37,1 36,3 36,3 36,5 37,7 35,2 34,0 38,9 38,5 37,7 37,8 36,5 35,8 36,3 36, ,0 15,0 10,0 5,0 0,0

30 Terveyskeskusten hoitojärjestelyt

31 15. Oletko pää- tai sivutoimisesti töissä terveyskeskuksessa tai sairaalassa En 47,3 % Kyllä 52,7 %

32 t3. Terveyskeskuksen väestöpohja Terveyskeskuksen väestöpohja yli % 29% 30% 24% 21% 21% 23% 24% 25% alle % 14% 11% 11% 12% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

33 t4. Kokemukset hoidon toteutumisesta terveyskeskuksissa maaliskuussa 2015 täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa, eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 10% 6% 33% 19% 6% 20% 34% 4% 16% 29% 50 % 10% 34% 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 33% 14% Terveyskeskukseni hoitojärjestelyt mahdollistavat tällä hetkellä potilaiden hyvän hoidon 34% Yksittäisen potilaan hoitovälit pysyvät tällä hetkellä riittävän lyhyinä 9% 26% 11% Potilaan tarvitseman kokonaishoidon asemesta joudutaan usein tyytymään osittaisiin hoitoratkaisuihin 33% 19% Tulevaisuudessa potilaille pystytään tarjoamaan entistä parempaa hoitoa

34 t5. Kuinka hyvin pystyt hallitsemaan ajanvarauskirjaasi potilasmäärien suhteen Huonosti 24% Hyvin 9% Melko hyvin 25% Melko huonosti 28% En hyvin enkä huonosti 13%

35 Yksityishammaslääkärien työllisyystilanne

36 16. Toimitko pää- tai sivutoimisesti yksityishammaslääkärinä? En 57,0 % Kyllä 43,0 %

37 y1. Vastaanotto Yksittäinen vastaanotto Ryhmävastaanotto Molemmat % 67% 4% % 70% 2% % 67% 3% % 72% 3% % 66% 3% % 64% 3% % 65% 4% % 65% 3% % 65% 5% % 56% 4% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

38 y2a. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, KAIKKI HAMMASLÄÄKÄRIT Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus , SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , EBA00 Hampaan poisto , SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

39 y2b. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, EI EHL Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus ,08 59, ,5 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , ,5 EBA00 Hampaan poisto , ,8 SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

40 y3. Miten sinulla on potilaita Liikaa Sopivasti Liian vähän % 71% 19% % 71% 15% % 75% 9% % 72% 10% % 73% 10% % 72% 8% % 67% 8% % 70% 9% % 64% 11% % 68% 12% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 Liian vähän ja liian paljon potilaita vuosina % 10 % Liian vähän potilaita x %:lla Liikaa potilaita x %:lla

42 y3b. Jos sinulla on mielestäsi liian vähän potilaita, monellako viikkotunnilla haluaisit lisätä viikoittaista kliinistä työaikaasi Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 5,2 1,4 2,

43 y4. Arvioi kuinka suuri on hammasprotetiikan osuus (työn osuus + laboratoriokulut + esim. implanttiosat) liikevaihdostasi/laskutuksestasi prosentteina vuodessa? Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 11,

44 y5. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana eikä vuosituloissasi ollut mukana vastaanoton vuokratuloja? En 44,5 % Kyllä 55,5 %

45 ah1. Toimitko ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa vai vuokralaisena? vuonna % 49% 47% Itsenäisessä asemassa Vuokralaisena, prosenttivuokra Vuokralaisena, kiinteä vuokra 52% vuonna % 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

46 (ah2, ah3, ah4) Ammatinharjoittajien vuositulot ja tehty kliininen työ vuonna 2014 N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Verotettava tulos ammatinharjoittamisesta vuonna 2014 Kliinistä työtä keskimäärin viikossa ammatinharjoittajana vuonna 2014? Työviikkoja ammatinharjoittajana vuonna 2014?

47 Ammatinharjoittajien laskennallinen päivätulo vuosina (1 päivä = 7,5 tuntia kliinistä työtä) vuosi N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %

48 ah5. Millä alueella vastaanottosi sijaitsi vuonna 2014? Pääkaupunkiseutu 32,9 % Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 28,2 % Muu Etelä-Suomi 19,9 % Itä-Suomi 10,5 % Oulun seutu 7,6 % Lappi 1,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

49 ah6. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana Molemmilla 4% Yksittäisellä vastaanotolla 33% Ryhmävastaanotolla 64 %

50 Yhtenäisyys ja tyytyväisyys liittoon

51 17. Väittämiä hammaslääkärikunnan yhtenäisyydestä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua 37% 34% 57% 59% Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen 30% 62% Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää 42% 49% Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa 30% 59% Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne 62% 15% Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä 34% 33% Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan 20% 18% 8% 2% 5% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

52 Yhtenäisyyden mittaaminen Kaksi ulottuvuutta, profession (i) sosiaalinen koheesio ja (ii) sisäisen verkostoitumisen aste Summamuuttujia yhtenäisyyttä kuvaavista väittämistä Molempien muuttujien vaihteluväli 1 5 Sosiaalinen koheesio Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan [asteikko käännetty] Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa Verkostoituminen Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa.[asteikko käännetty] Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan

53 Yhtenäisyysindeksit (vaihteluväli 1 5) ,5 4,28 4,29 4,26 4,31 4 3,5 3,44 3,39 3,37 3,42 3 2,5 2 1,5 1 sosiaalinen koheesio verkostoitumisindeksi

54 Hammaslääkäritarve 2035

55 18. Suomessa on tällä hetkellä laskennallisesti yhtä hammaslääkäriä kohti noin asukasta. Jos ajatellaan tulevaisuutta 20 vuoden aikaperspektiivillä, miten arvioit hammaslääkärien lukumäärätarpeen kehittyvän? Hammaslääkäreitä tarvitaan vähemmän asukasta kohti kuin nykyään 12 % Nykyinen asukasmäärään suhteutettu hammaslääkärimäärä on sopiva 50 % Hammaslääkäreitä tarvitaan enemmän asukasta kohti kuin nykyään 39 %

56 19a. Kouluarvosana (4-10) liiton toiminnalle Yliopisto YTHS Muu (valtio, järjestöt, muu) Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Terveyskeskus Työvoimaa vuokraava yritys Sairaala KAIKKI Ammatinharjoittaja, itsenäinen Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 8,2 8,3 8,2 8,0 7,9 8,3 8,1 8,0 8,4 8,2 8,1 7,7 8,0 8,2 7,9 7,9 8,1 8,1 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8 8,4 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,7 7,8 7,

57 19b. Kouluarvosana eri ikäluokissa (4-10) liiton toiminnalle alle 35 vuotta vuotta yli 50 vuotta KAIKKI 8,4 8,4 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 8,1 8,0 8,

58 Taustatietoja

59 20. Vastaajan ikä yli 50 v. 59% alle 35 v. 15% v. 26%

60 21. Vastaajan sukupuoli Mies 28% Nainen 72%

61 22. Hammaslääkärin perustutkinnon (HLL) suorittamisvuosi (täysi laillistus) % tai aiemmin

62 23. Oletko suorittanut erikoishammaslääkärin tutkinnon? En 62% Kyllä 14% En, mutta olen perehtynyt työssäni johonkin erikoisalaan 22 %

Työmarkkinatutkimus 2016

Työmarkkinatutkimus 2016 Työmarkkinatutkimus 2016 Toteutus ja aineisto Työmarkkinatutkimus (TMT2016) toteutettiin sähköisenä kyselynä 31.3. 21.4.2016 Tehdään vuosittain, kysytään maaliskuun tietoja Kysely lähetetään kaikille alle

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2015 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2013 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys lokakuussa 2013 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2008 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2282 kpl,

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2308 kpl, 79 vähemmän kuin 2005) Tutkimuksen

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016 Kysely kohdistettiin terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille, joilta tiedusteltiin terveyskeskusten

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

V Finlands Tandliikarf6rbund

V Finlands Tandliikarf6rbund ~ Suomen Hammaslaakarillirto Yksltylsharnrnaslaakarlkysely lokakuussa 2008 Kyselytutkimus kaikille Harnmaslaakariliiton yksitylshammaslaakarijasentlle (2282 kpl, 15 enernrnan kuin 2007) Tutkimuksen sisalto,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkäritilanteesta

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2010

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2010 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2010 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2010 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkäritilanteesta

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu Anne Nordblad (STM), Hannu Rintanen (Stakes) & Anna Heino (Stakes) Lokakuu Suun

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus 9.6.2016 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (232 terveyskeskusta) yhden päivän

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot