Työmarkkinatutkimus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmarkkinatutkimus 2015"

Transkriptio

1 Työmarkkinatutkimus 2015

2 Toteutus ja aineisto Työmarkkinatutkimus (TMT2015) toteutettiin sähköisenä kyselynä Tehdään vuosittain, kysytään maaliskuun tietoja Kysely lähetetään jokaiselle alle 63-vuotiaalle hammaslääkärille ja jokaiselle työelämässä yhä mukana olevalle 63+ hammaslääkärille, joiden sähköpostiosoite löytyy Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä Sähköpostiosoite löytyi 4 064:lta kohdejoukkoon kuuluvalta hammaslääkäriltä (= kattavuus 89 %), joista vastasi kyselyyn vastausaste 32% (2012: 37%, 2013: 39%, 2014: 24%) Lomaketta lyhennettiin jonkin verran aiemmista kerroista, jotta mahdollisimman moni osallistuisi tutkimukseen

3 Miksi työmarkkinatutkimuksia tehdään? Tuottaa edunvalvonnalle tärkeää tietoa mm. työaikojen, ansioiden, potilasmäärien ja hoitojärjestelyjen tilasta ja niissä tapahtuneista muutoksista vuoden aikana Lähes kaikki Akavan liitot tekevät vuosittain jonkinlaisen työmarkkina- tai palkkatutkimuksen Tulosten julkaiseminen lisää jäsenkunnan tietoisuutta vaihtoehdoista ja toimii lähteenä, johon voi viitata esityksissä ja raporteissa (palvelee myös liiton sidosryhmiä) Kyselyaineiston pohjalta rakennetut nettilaskurit (Palkkasondi/TMT ja Ammatinharjoittajien tulosondi) ovat hyödylliseksi koettuja jäsenpalveluja TMT toteuttaa tutkimustoiminnan strategiaa, jossa aiemmin erillisenä tehtyjä pienempiä kyselyjä on keskitetty yhteen perusteellisempaan tutkimukseen

4 1. Tilanne maaliskuussa 2015 Kokoaikaisella eläkkeellä, mutta tein hammaslääkärin töitä maaliskuussa 2% Kokoaikaisella eläkkeellä 1% Perhevapaalla 2% Työssä (ml. osaaikaeläkkeellä olevat) 93% Muusta syystä pois työelämästä 2%

5 Päätoimi

6 2. Päätoimi 2015 Terveyskeskus 53,5 % Ammatinharjoittaja, itsenäinen 13,8 % Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 4,1 % 9,8 % 7,9 % Sairaala 2,8 % Työvoimaa vuokraava yritys 2,4 % Muu (valtio, järjestöt, muu) 2,3 % YTHS 2,0 % Yliopisto 1,5 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7 3. Kuinka monta vuotta on työskennellyt päätoimessa 2015 Keskiarvo Mediaani N Terveyskeskus 16, Sairaala 7, Työvoimaa vuokraava yritys 4, Yliopisto 8,1 3,5 18 YTHS 14, Ammatinharjoittaja, itsenäinen 23, Ammatinharjoittaja, vuokralainen 14, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 17,5 17,5 96 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 11, Muu (valtio, järjestöt, muu) 14, KAIKKI 16,

8 4. Teetkö päätoimessa hammaslääkärin kliinistä työtä 2015 En, mutta työni liittyy hammaslääkärin ammattialaan 6% En, eikä työni liity hammaslääkärin ammattialaan 1% Kyllä 93%

9 5. Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa 2015? Keskiarvot. Sairaalassa 24,3 5,8 4,0 1,9 Terveyskeskuksessa 25,9 7,8 0,8 0,6 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa 27,1 4,30,32,8 KAIKKI YHTEENSÄ 25,3 6,1 1,2 1,3 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa 26,2 3,80,72,0 Muu (valtio, järjestö, muu) 13,1 14,2 3,3 1,6 Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa 25,9 3,50,42,1 Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena 25,4 2,00,11,5 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) 21,1 4,00,30,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

10 Miten paljon teit työtä keskimäärin tunteja viikossa päätoimessasi maaliskuussa? Työaikamuotojen keskiarvot Kliinistä työtä Hallinnollista työtä Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä Päätoimeen liittyvää korvauksetonta työtä

11 5b. Itsensä kokoaikaisiksi määritelleiden korvatut työtunnit (mediaani) päätoimessa yhteensä maaliskuussa Yliopisto 38 Sairaala 38 Muu 37 Terveyskeskus 37 Työvoimaa vuokraava yritys 37 KAIKKI TYÖSUHTEISET 37 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 35 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema YTHS

12 Tulojen kysyminen (kysymys 6) Vuosina työmarkkinatutkimuksessa palkkaa saavilta hammaslääkäreiltä kysyttiin erikseen palkan perusosaa, henkilökohtaista osaa (lisiä), mahd. toimenpidepalkkioita, mahd. luontoisetujen verotusarvoa ja näiden summaa eli ansioita yhteensä ns. säännölliseltä työajalta/päiväajalta Lisäksi kysyttiin mahd. tulovähennyksistä, so. oliko palkka tavanomaista pienempi palkattoman (virka)vapaan takia ja nämä eurot lisättiin lopulliseen palkkamuuttujaan Nyt kysyttiin vain yhtä lukua vastaamisen helpottamiseksi (Paljonko oli) maaliskuussa 2015 päätoimesta palkkatulona (brutto) saamasi kokonaisansiot ( /kk)? Ammatinharjoittajilta kysyttiin totuttuun tapaan edellisvuoden vuosituloja

13 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=654) Työpaikka Terveyskeskukset Sairaala Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto YTHS 0, Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Valtio, järjestöt, muu Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Onko muita hammaslääkäreitä alaisina Ei Kyllä

14 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 % Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä Sukupuoli Mies Nainen Ikä Alle vuotta Yli 50 vuotta Työsuhde Vakituinen Määräaikainen Erva-alue HYKS TYKS TAYS KYS OYS

15 Hammaslääkärien kuukausipalkka 3/2015 TERVEYSKESKUKSET % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Yhteensä (n=333) Onko alaisia Ei Kyllä Erikoisosaaminen HLL Erikoisalaan perehtynyt HLL EHL Väestöpohja Alle Yli

16 Veroprosentti eri palkkatasoilla 2015 Sisältää valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tehtävät vähennykset % Terveyskeskukset Keskipalkka: /kk Vero-%: 39,9 Nettopalkka: /kk Yksityinen sektori; työsuhteessa Keskipalkka: /kk Vero-%: 42,9 Nettopalkka: /kk 0 / kk

17 7. Onko päätoimi osa-aikatyötä (oma arvio), kyllä-vastaukset (%) YTHS Työvoimaa vuokraava yritys Ammatinharjoittaja, vuokralainen Sairaala Muu (valtio, järjestöt, muu) KAIKKI Terveyskeskus 24,3 23,4 21,6 23,4 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen %

18 8. Päätoimen työsuhteen luonne, määräaikaisten osuus Työvoimaa vuokraava yritys Yliopisto Sairaala KAIKKI 13,0 9,4 9,7 10,3 Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus 11,5 8,1 7,9 8 YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla

19 9. Onko päätoimessa muita hammaslääkäreitä alaisena ,6 % ,8 % ,9 % ,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25%

20 10. Minkä sairaanhoitopiirin alueella päätoimet sijaitsevat 2015 (%) HUS Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Vaasa Kymenlaakso Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Itä-Savo Länsi-Pohja Ahvenanmaa 4,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,6 2,1 1,7 1,6 1,3 1,3 0,7 0,6 0,3 11,4 9,9 7,8 30, %

21 Täydennyskoulutus päätoimessa

22 11. Kuinka monena päivänä on osallistunut päätoimessaan kuluneen 12 kuukauden aikana ammatilliseen täydennyskoulutukseen? Keskiarvot. Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Terveyskeskus 2,6 3,0 0,8 0,7 Sairaala 4,3 5,3 2,1 1,1 Työvoimaa vuokraava yritys 0,8 1,4 0,6 1,9 Yliopisto 2,7 1,9 2,5 3,1 YTHS 2,4 3,0 0,9 0,4 Ammatinharjoittaja, itsenäinen 0,8 1,6 0,3 3,4 Ammatinharjoittaja, vuokralainen 1,2 0,7 0,3 3,6 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema 1,2 3,8 0,5 1,7 Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 1,2 2,1 0,2 1,9 Muu (valtio, järjestöt, muu) 1,8 2,5 0,5 1,5 KAIKKI YHTEENSÄ 2,1 2,6 0,7 1,6

23 11. Täydennyskoulutuspäivien keskiarvot Työnantajan työpaikalla järjestämä sisäinen koulutus Työpaikan ulkopuolinen koulutus Työnantajan osittain kustantama koulutus Kokonaan itse kustannettu koulutus Työnantajan kustantama koulutus yhteensä 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6 2,5 2,6 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,8 1,6 5,4 5,1 5,4 6, Hammaslääkärijärjestöt suosittelevat vuotuisen täydennyskoulutuksen minimiksi 8-9 päivää

24 12. Liian vähän omasta mielestään päätoimessaan täydennyskoulutusta saaneiden osuudet Työvoimaa vuokraava yritys 52% Työsuhteessa yksityisellä sektorilla Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Muu (valtio, järjestöt, muu) YTHS KAIKKI Yliopisto Ammatinharjoittaja, itsenäinen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Sairaala 38% 32% 30% 30% 29% 29% 26% 23% 17% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Sivutyöt

26 13a. Sivutyötä tekevien osuus Sairaala 79% Yliopisto 58% Työvoimaa vuokraava yritys 41% YTHS Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Työsuhteessa yksityisellä sektorilla KAIKKI Muu (valtio, järjestöt, muu) Terveyskeskus Ammatinharjoittaja, vuokralainen Ammatinharjoittaja, itsenäinen 29% 24% 23% 21% 19% 18% 16% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 13b. Yleisimmät sivutyöpaikat Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana vuokralaisena Yksityisellä sektorilla; ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa Terveyskeskuksessa Työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa Yliopistossa Sairaalassa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa Yksityisellä sektorilla; työsuhteessa itsenäisessä asemassa Muut yhteensä 4,2 5,0 5,3 2,7 2,5 3,2 3,2 3,5 3,1 2,9 2,5 3,0 2,5 1,5 2,0 1,6 1,5 1,8 2,2 1,8 1,6 1,9 1,2 1,5 2,9 2,4 2, %

28 14. Miten paljon teki työtä keskimäärin viikossa sivutoimissa yhteensä Kliinistä työtä keskimäärin tunteja viikossa Hallinnollista työtä keskimäärin tunteja viikossa Opetus-, ohjaus- ja tutkimustyötä keskimäärin tunteja viikossa Sivutoimiin liittyvää korvauksetonta työtä keskimäärin tunteja viikossa 1,1 1,2 1,3 1,9 1,2 1,1 0,8 1,0 0,5 7,8 7,2 7,

29 Tunnit keskimäärin viikossa pää- ja sivutoimissa yhteensä laillistusvuoden mukaan ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 25,2 33,1 26,3 32,6 32,3 30,1 35,3 35,2 33,9 38,2 37,0 37,3 37,4 37,5 37,9 37,5 38,1 37,1 36,3 36,3 36,5 37,7 35,2 34,0 38,9 38,5 37,7 37,8 36,5 35,8 36,3 36, ,0 15,0 10,0 5,0 0,0

30 Terveyskeskusten hoitojärjestelyt

31 15. Oletko pää- tai sivutoimisesti töissä terveyskeskuksessa tai sairaalassa En 47,3 % Kyllä 52,7 %

32 t3. Terveyskeskuksen väestöpohja Terveyskeskuksen väestöpohja yli % 29% 30% 24% 21% 21% 23% 24% 25% alle % 14% 11% 11% 12% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

33 t4. Kokemukset hoidon toteutumisesta terveyskeskuksissa maaliskuussa 2015 täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa, eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 10% 6% 33% 19% 6% 20% 34% 4% 16% 29% 50 % 10% 34% 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 33% 14% Terveyskeskukseni hoitojärjestelyt mahdollistavat tällä hetkellä potilaiden hyvän hoidon 34% Yksittäisen potilaan hoitovälit pysyvät tällä hetkellä riittävän lyhyinä 9% 26% 11% Potilaan tarvitseman kokonaishoidon asemesta joudutaan usein tyytymään osittaisiin hoitoratkaisuihin 33% 19% Tulevaisuudessa potilaille pystytään tarjoamaan entistä parempaa hoitoa

34 t5. Kuinka hyvin pystyt hallitsemaan ajanvarauskirjaasi potilasmäärien suhteen Huonosti 24% Hyvin 9% Melko hyvin 25% Melko huonosti 28% En hyvin enkä huonosti 13%

35 Yksityishammaslääkärien työllisyystilanne

36 16. Toimitko pää- tai sivutoimisesti yksityishammaslääkärinä? En 57,0 % Kyllä 43,0 %

37 y1. Vastaanotto Yksittäinen vastaanotto Ryhmävastaanotto Molemmat % 67% 4% % 70% 2% % 67% 3% % 72% 3% % 66% 3% % 64% 3% % 65% 4% % 65% 3% % 65% 5% % 56% 4% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

38 y2a. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, KAIKKI HAMMASLÄÄKÄRIT Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus , SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , EBA00 Hampaan poisto , SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

39 y2b. Mikä on normaali (keskimääräinen) veloituksesi seuraaville toimenpiteille? TMT 2015 (MAALIS-HUHTIKUU 2015) KOKO MAA, EI EHL Koodi Toimenpide N Keskiarvo F25 F50 F75 SAA02 Suun perustutkimus ,08 59, ,5 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea , SFA10 Yhden pinnan täyte , SFA40 Hammasterä tai -kruunu , ,5 EBA00 Hampaan poisto , ,8 SPC10 Tavallinen hammaskruunu (oman työn osuus) , EB1AA Hammasröntgen ,

40 y3. Miten sinulla on potilaita Liikaa Sopivasti Liian vähän % 71% 19% % 71% 15% % 75% 9% % 72% 10% % 73% 10% % 72% 8% % 67% 8% % 70% 9% % 64% 11% % 68% 12% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 Liian vähän ja liian paljon potilaita vuosina % 10 % Liian vähän potilaita x %:lla Liikaa potilaita x %:lla

42 y3b. Jos sinulla on mielestäsi liian vähän potilaita, monellako viikkotunnilla haluaisit lisätä viikoittaista kliinistä työaikaasi Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 5,2 1,4 2,

43 y4. Arvioi kuinka suuri on hammasprotetiikan osuus (työn osuus + laboratoriokulut + esim. implanttiosat) liikevaihdostasi/laskutuksestasi prosentteina vuodessa? Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 11,

44 y5. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana eikä vuosituloissasi ollut mukana vastaanoton vuokratuloja? En 44,5 % Kyllä 55,5 %

45 ah1. Toimitko ammatinharjoittajana itsenäisessä asemassa vai vuokralaisena? vuonna % 49% 47% Itsenäisessä asemassa Vuokralaisena, prosenttivuokra Vuokralaisena, kiinteä vuokra 52% vuonna % 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

46 (ah2, ah3, ah4) Ammatinharjoittajien vuositulot ja tehty kliininen työ vuonna 2014 N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Verotettava tulos ammatinharjoittamisesta vuonna 2014 Kliinistä työtä keskimäärin viikossa ammatinharjoittajana vuonna 2014? Työviikkoja ammatinharjoittajana vuonna 2014?

47 Ammatinharjoittajien laskennallinen päivätulo vuosina (1 päivä = 7,5 tuntia kliinistä työtä) vuosi N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %

48 ah5. Millä alueella vastaanottosi sijaitsi vuonna 2014? Pääkaupunkiseutu 32,9 % Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 28,2 % Muu Etelä-Suomi 19,9 % Itä-Suomi 10,5 % Oulun seutu 7,6 % Lappi 1,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

49 ah6. Toimitko vuonna 2014 ammatinharjoittajana Molemmilla 4% Yksittäisellä vastaanotolla 33% Ryhmävastaanotolla 64 %

50 Yhtenäisyys ja tyytyväisyys liittoon

51 17. Väittämiä hammaslääkärikunnan yhtenäisyydestä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua 37% 34% 57% 59% Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen 30% 62% Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää 42% 49% Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa 30% 59% Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne 62% 15% Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä 34% 33% Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan 20% 18% 8% 2% 5% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

52 Yhtenäisyyden mittaaminen Kaksi ulottuvuutta, profession (i) sosiaalinen koheesio ja (ii) sisäisen verkostoitumisen aste Summamuuttujia yhtenäisyyttä kuvaavista väittämistä Molempien muuttujien vaihteluväli 1 5 Sosiaalinen koheesio Hammaslääkärien täytyy puhaltaa yhteen hiileen yli sektorirajojen En tunne erityistä yhteenkuuluvuutta muita hammaslääkäreitä kohtaan [asteikko käännetty] Luotan lähtökohtaisesti myös kollegoihin, joita en entuudestaan tunne Hammaslääkärikunnan on vaalittava eettisiä periaatteitaan ja valvottava että kaikki hammaslääkärit noudattavat niitä Kollegiaalisuuden vaaliminen on erittäin tärkeää Hammaslääkärien tulee puolustaa määrätietoisesti ammattikunnan yhteistä etua Olen ylpeä siitä, että saan olla osa hammaslääkärikuntaa Verkostoituminen Minulla on tuttavapiirissäni eri sektoreilla työskenteleviä kollegoita, joiden kanssa pidän säännöllisesti yhteyttä Olen vain harvakseltaan tekemisissä muiden hammaslääkärien kanssa muuten kuin pakollisissa työasioissa.[asteikko käännetty] Osallistun aktiivisesti Hammaslääkäriliiton ja/tai Apollonian toimintaan

53 Yhtenäisyysindeksit (vaihteluväli 1 5) ,5 4,28 4,29 4,26 4,31 4 3,5 3,44 3,39 3,37 3,42 3 2,5 2 1,5 1 sosiaalinen koheesio verkostoitumisindeksi

54 Hammaslääkäritarve 2035

55 18. Suomessa on tällä hetkellä laskennallisesti yhtä hammaslääkäriä kohti noin asukasta. Jos ajatellaan tulevaisuutta 20 vuoden aikaperspektiivillä, miten arvioit hammaslääkärien lukumäärätarpeen kehittyvän? Hammaslääkäreitä tarvitaan vähemmän asukasta kohti kuin nykyään 12 % Nykyinen asukasmäärään suhteutettu hammaslääkärimäärä on sopiva 50 % Hammaslääkäreitä tarvitaan enemmän asukasta kohti kuin nykyään 39 %

56 19a. Kouluarvosana (4-10) liiton toiminnalle Yliopisto YTHS Muu (valtio, järjestöt, muu) Työsuhteessa yksityisellä sektorilla, itsenäinen asema Terveyskeskus Työvoimaa vuokraava yritys Sairaala KAIKKI Ammatinharjoittaja, itsenäinen Ammatinharjoittaja, vuokralainen Työsuhteessa yksityisellä sektorilla 8,2 8,3 8,2 8,0 7,9 8,3 8,1 8,0 8,4 8,2 8,1 7,7 8,0 8,2 7,9 7,9 8,1 8,1 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8 8,4 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,7 7,8 7,

57 19b. Kouluarvosana eri ikäluokissa (4-10) liiton toiminnalle alle 35 vuotta vuotta yli 50 vuotta KAIKKI 8,4 8,4 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 8,1 8,0 8,

58 Taustatietoja

59 20. Vastaajan ikä yli 50 v. 59% alle 35 v. 15% v. 26%

60 21. Vastaajan sukupuoli Mies 28% Nainen 72%

61 22. Hammaslääkärin perustutkinnon (HLL) suorittamisvuosi (täysi laillistus) % tai aiemmin

62 23. Oletko suorittanut erikoishammaslääkärin tutkinnon? En 62% Kyllä 14% En, mutta olen perehtynyt työssäni johonkin erikoisalaan 22 %

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi Isännöinnin ammattilaiset 2010 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %).

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %). MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ KYSELYN TULOKSET POTILAAT JA OMAISET Kysely lähetettiin postikyselynä 2 000:lle Mielenterveyden keskusliiton jäsenelle sekä 1 000:lle Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n jäsenelle.

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot