Lakeja, sopimuksia, tilastoja ja trendejä ajankohtaista maaseutumatkailussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakeja, sopimuksia, tilastoja ja trendejä ajankohtaista maaseutumatkailussa"

Transkriptio

1 Lakeja, sopimuksia, tilastoja ja trendejä ajankohtaista maaseutumatkailussa Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmä Matkailuvuosi 2011 (Tilastokeskus, UNWTO) Matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomessa lähes 20 miljoonaa 4 % kasvua vuoteen 2010 verrattuna Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 % Ulkomaisten matkailijoiden +10 % Ylivoimaisesti suurin ryhmä Venäjältä, kasvua 22 % Kasvua myös mm. Ruotsi, Saksa, Viro, USA Britit -4 % Kansainvälinen matkailu kasvoi maailmanlaajuisesti n. 4 % 1

2 Maaseutumatkailuyrittäjien suhdannekysely (tammi 2012 SMMY/MTK) Vuosi 2011 Kotimaan vapaa-ajan matkailu ja ulkomaanmatkailu kokonaisuudessaan kasvoivat paikoin Työmatkailun matkailijamäärät pysyivät ennallaan tai kasvoivat alkuvuodesta Loppuvuodesta 27 % yrityksissä kotimainen työ-ja yritysryhmämatkailu väheni Ulkomaisten yksittäisten vapaa-ajan matkailijoiden määrä kasvoi yrityksistä 20%:lla Syys-joulukuu: ulkomaisia matkailijoita saapui eniten Venäjältä. Seuraavina Saksa ja Viro Tammi-toukokuu 2012 Vähän yli puolet arvioi vat matkailijoiden määrän pysyvän viime vuoden tasolla Vapaa-ajan matkailussa 1/4 yrityksistä odottaa kasvua jonkin verran kotimaasta ja 1/5 ulkomailta 1/5 arvioi jonkin verran kasvua kotimaiselle työmatkailulle. Entä Euroopan maaseutumatkailu? (Eurogites ) Vuonna 2011 Selvää kasvua noin 2 % hiljeni syys-joulukuu Pohjois-Arikan levottomuudet ja sateinen kesä syinä muuta matkailua hitaampaan kasvuun sekä hinta-laatu -suhde Kohdennetut (niche) markkinat kasvavat muita nopeammin Viime hetken varaaminen lisääntynyt myös pitkissä lomissa + Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media tehokkaimpia markkinointikanavia Arvio kevään 2012 kasvuksi + 5 % Työmatkailun odotetaan laskevan Pääosin kotimaanmatkailun varassa sekä isojen lähimarkkinoiden Ulkomaanmarkkinat edelleen hyödyntämättä Jos markkinointia ei tehosteta, loppuvuosi 2012 näyttää huolestuttavalta 2

3 Matkailun alueelliset tietovarannot Sähköinen järjestelmä, jolla kerätään matkailutietoa - yritysten toiminnan ja matkailun kehittämisen tueksi - matkailutoimialan alueellisen merkittävyyden selvittämiseksi Alueet Pohjois-Pohjanmaa 2. Kainuu 3. Pohjois-Karjala 4. Pohjois-Savo 5. Keski-Suomi 6. Etelä-Savo 7. Etelä-Karjala 8. Päijät Häme 9. Etelä-Pohjanmaa 10. Pohjanmaa 11. Satakunta 12. Varsinais-Suomi Suurimmat haasteet Järjestelmä vielä pilottivaiheessa Yrittäjät eivät kerää tarvittaiva tietoja omasta matkailun liiketoiminnasta Yrittäjät eivät luovuta tietoja kerääjille luottamusta ja yhteistyötä tarvitaan 3

4 Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot päivitetty Soveltamisala Sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan sopimukseen, kun maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle maaseutumatkailupalveluja. - Soveltuvin osin myös silloin, kun maaseutumatkailu-palveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille. Mikä on maaseutumatkailupalvelu? a) majoitus; b) majoitus ja muu sellainen matkailupalvelu, joka ei ole kokonaisuuden kannalta oleellinen; taikka c) yksi tai useampi seuraavista ohjelmallisista palveluista; ruokailu, pito-, juhla- ja kokousjärjestely, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuus, kuten kalastus-, hiihto-, vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket sekä palveluihin liittyvä ohjaus, opastus ja koulutus. Milloin valmismatkaehtoja? Jos esimerkiksi yrittäjä tarjoaa majoituksen ja sen lisäksi kokonaishintaan nähden kalliita harrastusmahdollisuuksia, valmismatkalakia sovelletaan. Jos yritys perii ennakkomaksuja tällaisista matkoista, sen pitää ilmoittautua valmismatkarekisteriin. Sopimusehtojen sisältö mm. sopimuksen sitovuus, maksuehdot, sopimuksen purkamisoikeus sekä osapuolten vastuut ja vahingonkorvaus Sopimusehtojen sitovuus Esitettävä sopimusehdot selkeästi jo tuotteen tai palvelun markkinoinnissa tai viimeistään sopimusta tehtäessä. Pelkästään ehtoihin viittaaminen ei riitä. Kuluttajalla oltava aito mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin esim. yrityksen nettisivuilla. Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska ja venäjä tai kuluttajaviraston sivuilta suomeksi kohdasta vakiosopimusehdot 4

5 Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 tuli voimaan , Asetus 1110/2011 Laissa on toiminnanharjoittajille asetettu huolellisuusvelvollisuus, jonka mukaan heidän on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Keitä koskee? Turvallisuusasiakirjan laatimista koskeva velvollisuus koskee kaikkia toiminnanharjoittajia, siis myös jo tällä hetkellä palvelua tarjoavia, jos riskejä turvallisuusasiakirja tulee laatia kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli turvallisuusasiakirjan tulee olla valmiina viimeistään Sekä maksullinen omatoiminen että ohjattu ohjelmapalvelutoiminta Esimerkkejä Jos kalastaja tarjoaa kuluttajapalvelua sivutoimenaan, tätä koskevat samat velvoitteet kuin muitakin palveluntarjoajia. Myös palvelun välittäjä, kuten keskusvaraamo tai matkatoimisto, on laissa tarkoitettu vastuutaho palvelun turvallisuuden osalta. Tehdään ennen kaikkea itseä varten, omaksi käsikirjaksi 5

6 TunneTurvaa -valmennus Erityisesti matkailun ohjelmapalveluyrityksille, mutta sopii myös muille matkailuyrityksille Perustuu lakeihin ja asetuksiin sekä Kuluttajaviraston turvallisuusohjeisiin Tavoite Syventää turvallisuusajattelua ja valmiutta Antaa eväät turvallisuusasiakirjan työstämiseen Valmennus 3 päivää Matkailualan turvallisuuspassi Riskianalyyseistä paloturvallisuuteen ja henkilöstön kouluttamisesta eläinten kanssa toimimiseen Lakisääteisen turvallisuusasiakirjan laadinta Käytetään alan ammattilaisasiantuntijoita Matkailuyrityksen e-poraat kestävään kasvuun Yritysverkoston älykäs liiketoiminta Sähköisten perustyökalujen hyödyntäminen Kotisivut Sähköposti, puhelin, Excel Sisällöntuotanto nettiin CMS (sisällönhallintajärje stelmä), some, suoramarkkinointi, web-analytiikka, kuva, video Taloushallinto, myyntijärjestelmät Sähköinen kaupankäynti Verkkokauppatoimin not osana websivuja, social shopping Reaaliaikainen varausjärjestelmä, CRM (asiakashallinta), kansainväliset jakelukanavat Kehittynyt webanalytiikka yhdistettynä ERP:iin (sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään) ERP, kokonaan sähköinen taloushallinto, järjestelmien ja yritysten välinen tiedon-siirto 6

7 - Löytyy kehittämisen tueksi erilaisia työkaluja Matkailun teemaryhmä Päätehtävät 1. Maaseudun matkailun kehittämisen koordinoiminen 2. Kehittämistoiminnassa tarvittavan tiedon kokoaminen, tuottaminen ja välittäminen 3. Pitkän tähtäimen maaseudun matkailun kehittämisohjelman laadinta 7

8 Suomalaisten maaseutumatkailun kysyntä Vähintään 60-vuotiaat kiinnostuneimpia matkustamaan maaseudulle keväällä ja syksyllä Erinomainen kohderyhmä matkailukauden pidentämiseen Nuoret kaikkein epätodennäköisimpiä matkustamaan maaseudulle seuraavan 12 kk aikana yli 40-vuotiaat kaikkein varmimpia (noin 40% matkustaa varmasti). Alle 30-vuotiaissa paljon mahdollisuuksia laajentaa markkinoita. Tärkeä kohderyhmä myös sosiaalisen median kannalta. Mistä halutaan löytää tietoa maaseutumatkailusta? vuotiaat käyttävät Internetiä eniten matkan suunnittelussa (93%), yli 60- vuotiaistakin 84 % Sanomalehdet yli 60-vuotaille tärkeämpi tietolähde kuin muille ikäluokille Naisista 23 % käyttää aikakauslehtiä tietolähteinä matkustamisessa, miehistä 18% Hakukone kaikille ryhmille ylivoimaisesti tärkein tapa käyttää Internetiä matkustustiedon etsimiseen Hakukonemarkkinoinnin tärkeys! Lisätietoja: Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitosta 8

9 Tulevaisuuden suuntaviivoja 1. Asiakaskunnan muutos Matkailijoiden roolit fragmentoituvat Erilaisissa rooleissa eri tilanteissa Perinteisestä segmentoinnista asiakasarvojen segmentointiin Seniorien määrän kasvu mm. esteettömyys korostuu Hyvinvointi- ja terveysmatkailun kysyntä lisääntyy väestön ikääntyessä LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) segmentti kasvaa Uusia tuulia tuotekehitykseen ja liiketoimintaan LOHAS Tilan ja rauhan markkina-arvo kasvaa Luonto 2.0 Ympäristötietoisuus kasvaa - Green + 9

10 2. Kestävä kehitys Eettiseen ja vastuulliseen matkailuun liittyviä trendejä kohtuullistaminen hidasmatkailu lähimatkailu uusiutuvat energiat paikalliset ratkaisut kierrätys uudelleenkäyttö 2. Teknologian kehittyminen Muuttaa kilpailua ja kohteiden houkuttelevuutta Mahdollisuus harvaan asutun maaseudun mikroyrityksille saavuttaa globaalit markkinat Sosiaalisen median myötä markkinointi uusiksi Yrityksen liiketoiminnan pyörittäminen kotoa käsin helpottuu lisää aikaa Asiakkaat voivat olla yhteydessä ulkomaailmaan ja toimia markkinoijina paikan päällä Uudet sovellukset luovat lisäarvoa ja turvallisuutta esim. luontomatkailutuotteille Puiden lehtien virtuaalinen tunnistamisverkosto GSP-ohjatut pyöräretket Mobiiliturvallisuussovellukset retkille mukaan Elämä taskukoossa 10

11 Kulttuurimatkailun trendejä mm. perinteisiin liittyvät arvot, paluu juurille (back to basics) ja heartspitality, joka viittaa tarpeeseen tuntea paikan pulssi ja perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen Luontomatkailussa on kysyntää mm. turvallisen vaaran kokemiselle ja aidoille luontoelämyksille Miltä maaseutumatkailun tulevaisuus näyttää? Megatrendit, trendit ja heikot signaalit lupaavat maaseutuyrityksille hyvää arvostusta paikallisia tuotteita, lähiruokaa, luontoa, hiljaisuutta ja tilaa kohtaan ja ovat valmiita myös maksamaan niistä Haistelkaa, maistelkaa, katselkaa ympärillenne pienet asiat muodostavat lumipallon 11

12 Kiitos! Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmä, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 12

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Raportti: Matkailualan toimintaympäristön kehitysnäkymät 30.4.2012 Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Esa Nurkka

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti

Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti TIIVISTELMÄ Hakusanat: matkailu, matkailija, kysyntä, trendit, tulevaisuus Vuoteen 2030 mennessä matkailun kasvu jatkuu,

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011 Mistä aikaa hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat PÄÄKIRJOITUS Julkaisija Matkailun teemaryhmä/ Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

TEM raportteja 4/2014

TEM raportteja 4/2014 TEM raportteja 4/2014 Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät Katse vuoteen 2030 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.1.2014 Sisällys Tiivistelmä... 4 Esipuhe... 6 I SUOMEN MATKAILU VUONNA 2013... 7 1 Matkailun

Lisätiedot

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO 12.12.2011 INNOLINK RESARCH OY Tutkimusjohtaja xxx Tutkimuspäällikkö xxx KULTTUURIN KETJU / KULTTUURIMATKAILUTUOTTEIDEN

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 2011 Pertti Karttunen 2 SISÄLLYSLUETTELO MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS...

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta.

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Jaana Rintala Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ YAMK MIRVA TAPANINEN 2013 SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA Tilasuunnitteluohjeen laatiminen mökkimatkailuyrittäjille Juha-Petri Ahonen Juha Hanhikoski Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot