Metsiin tukeutuva luontomatkailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsiin tukeutuva luontomatkailu"

Transkriptio

1 Metsiin tukeutuva luontomatkailu Raija Ruusunen Matkailun teemaryhmä Kuvat Tero Taatinen, Joose Filppula ja RR

2 Esityksen sisältö Metsiin tukeutuvan luontomatkailun haasteet YTR:n toiminta ja Matkailun teemaryhmä 2

3 Määritelmiä Luontomatkailu perustuu luonnonympäristön vetovoimaan. Ekomatkailu sisältää ajatuksen vetovoimakohteena olevan luonnon aktiivisesta suojelusta ja säilyttämisestä. Metsämatkailussa tuotteet perustuvat metsän talouskäytön menneisiin ja nykyisiin muotoihin. 3

4 Metsä Suomalaisen maiseman hallitsevin tekijä muualla paitsi Tunturi-Lapissa ja laajoilla maanviljelysalueilla. Metsätalousmaata liki 90 % Suomen maa-alasta. Suomen metsissä näkyy ihmisen käden jälki. Meille itsestään selvyys, tuttu ja helposti saavutettava, mutta turistin on mahdotonta päästä Helsingistä puoleksi päiväksi mustikkaan. Kansainvälisesti erikoista laajat jokamiehen oikeudet, oleellista kansallispuistot. 4

5 Aktiviteettien mahdollistaja

6 Luonnontuotteiden lähde

7 Maisema

8 Inspiroija

9 Rakennusmateriaali

10 Terveyden edistäjä

11 Mystiikka

12 Tarinat

13 Haasteet Miten sovitetaan yhteen metsätalous ja matkailu? Tulisiko matkailun olla osa metsätaloutta? Yksityismetsätaloudessa kylillä ja paikallisyhteisöillä on suuri merkitys, jos yhteisön yhteinen elinkeino on matkailu. Pystytäänkö metsätaloussuunnittelussa huomioimaan riittävästi molempia vai menevätkö yksityiset intressit yhteisön edelle? 13

14 Haasteet Miten taataan matkailun edellyttämät maisemat ja luonnon virkistysarvot? Onko maisema- ja virkistysarvokauppa lähtenyt todella liikkeelle, syntyykö kauppoja? Miten matkailijoille näytetään tuhannet järvet? Monin paikoin ongelmana maisemien umpeutuminen ja vesistöjen näkymättömyys. Tarvitaanko tähän(kin) paikallisyhteisöjen tahto ja talkoot? 14

15 Haasteet Luontomatkailu on vientielinkeino, sillä yhä useampi luontomatkailija tulee ulkomailta. Miten tuotteistetaan ja hinnoitellaan meille itsestään selvät kuusimetsässä koettu yksityisyys, suon tuoksu, tykkyluminen männikkö, hiljaisuus, ilveksen jäljet hangella, tuulen humina puissa, yötön yö, pimeys, tähtitaivas tai revontulet? 15

16 Haasteet Miten toimimme yhdessä niin, että matkailu vientielinkeinona on tulevaisuudessa meille merkityksellinen ja teemme päätökset sen mukaan? Miten arvioida matkailun vaikutuksia ilman tunnuslukuja? Jopa puolet majoituskapasiteetista on rekisteröimätöntä eikä näy tilastoissa. 16

17

18 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR Valtioneuvoston asettama yhteistyöelin ja verkostomainen työtapa, johon osallistuu satoja ihmisiä useista ministeriöistä ja muista organisaatioista 31 jäsentä ja varajäsentä 27 organisaatiosta 5. toimikausi Pääsihteeri ja sihteeristö (noin 60 jäsentä) Teema- ja työryhmien ja niiden alueellisten ryhmien jäsenet Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttajat Suomen maaseutupolitiikan verkostoon kuuluu lisäksi tuhansia toimijoita hallinnosta, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta kylistä kansainväliselle tasolle saakka.

19 YTR:n tehtävät Monialaisen ja -tasoisen sekä alueperusteisen maaseutupolitiikan edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Laajan maaseutupolitiikan toteuttaminen hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvana yhteistyönä Maaseutupoliittisten ohjelmien valmistelu ja toteuttaminen Teemakohtainen kehittämistyö Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen Maaseutuvaikutusten arvioinnin edistäminen

20 YTR:n tehtävät Maaseudun kehittämistyön rakenteiden ja työtapojen vahvistaminen kaikilla toiminnan tasoilla Maaseutua kehittävän kansalaistoiminnan vahvistaminen Maaseudun yrittäjyyden, työllisyyden ja tasa-arvon edistäminen Maaseutupoliittisten kannanottojen ja lausuntojen laatiminen Maaseutupoliittisen keskustelun luominen ja ylläpitäminen Poliittinen vaikuttaminen

21 Maaseutupolitiikan verkosto ja työmuodot Valtioneuvosto Maaseutupoliittinen ministeriryhmä! Eduskunta Eduskunnan Maaseutuverkosto Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR Sihteeristö YTR:n jäsenet Pääsihteeri YTR:n kumppanit Saaristoasiain neuvottelukunta SANK Suomen Kylätoiminta ry SYTY Maaseudun uusi aika -yhdistys MUA YTR:n työmuodot Maaseutuprofessoriverkosto Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Muut maaseudun ja alueiden kehitystä edistävät ohjelmat EU:n ohjelmat Kansalliset aluekehitysohjelmat Maakuntaohjelmat Kuntien maaseutuohjelmat Kyläsuunnitelmat Valtioneuvoston maaseutupoliittisten linjausten valmistelu Valtioneuvoston ja YTR:n ohjelmien toteuttaminen ja seuranta Teema- ja työryhmät Valtakunnalliset maaseudun tutkimusja kehittämishankkeet Maaseutuvaikutusten arviointi Viestintä Neuvottelut ja seminaarit Kansainvälinen yhteistyö EU, OECD, Pohjoismaiden ministerineuvosto, kehitysyhteistyö, kahdenvälinen yhteistyö ja useita kansainvälisiä järjestöjä. 21

22 Maaseutupolitiikan lähiajan painopisteitä Lähteinä YTR:n kokonaisohjelma , VN:n maaseutupoliittinen selonteko 2009 Eduskunnan vastaus selontekoon 2010 Harvaan asutulle maaseudulle omia ratkaisuja Tietoliikenneyhteydet tasapuolisen nopeiksi ja tehokkaiksi Maaseudun olosuhteisiin soveltuvan koulutus- ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen Uusiutuvaa energiaa hajautetusti paikallisiin energialähteisiin perustuen Metsät ja puu monipuolisesti työn ja toimeentulon lähteeksi

23 Maaseutupolitiikan lähiajan painopisteitä Ratkaisujen etsiminen maaseudun lisääntyvään turvattomuuteen Kansalaisjärjestöjen roolin ja kumppanuuden vahvistaminen palveluiden tuottamisessa julkisen sektorin kanssa Kaikkiin maakuntiin maaseutupolitiikkaa valmisteleva monialainen "alueellinen YTR Paikallisen kehittämisen työmuotojen vahvistaminen: kylätoiminta, Leader-toiminta, kunnan maaseutupolitiikka Maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöönotto

24 Matkailun teemaryhmä Toiminut vuodesta 1994 Kannustaa maaseudun paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita yhteistyöhön matkailuelinkeinon kehittämisessä. Päätehtävät Maaseudun matkailun kehittämisen koordinointi Pitkän tähtäimen maaseudun matkailun kehittämisohjelman laadinta ja seuraavan ohjelmakauden linjausten valmistelu Kehittämistoiminnassa tarvittavan tiedon kokoaminen, tuottaminen ja välittäminen

25 Matkailun teemaryhmä Työskentelee käyttäen apunaan työryhmiä, alueellisia toimijaryhmiä ja niiden muodostamia verkostoja. Tiedotuksen ja tiedonvälityksen pääkanavia ovat Maaseutu & Matkailu tiedotuslehti sekä internetsivut, neuvottelut, seminaarit ja muut tilaisuudet. Noudattaa Suomen matkailustrategian linjauksia ja vie eteenpäin muun muassa aktiviteettien kehittämistä, kylämatkailua sekä kestävää matkailua. Luonut matkailuyrityksen ja sen laadun kehittämiseen erilaisia työkaluja. Puheenjohtaja Reijo Martikainen, Maaseutuvirasto Erityisasiantuntija Raija Ruusunen

26 Matkailun teemaryhmä Muut jäsenet Yrittäjä Virpi Kivinen, Lomakivi, Suomen maaseutumatkailuyrittäjät Yrittäjä Maria Tigerstedt, Mustila Viini, Suomen Viiniyrittäjät ry Yrittäjä Heikki Kilpelänaho, Oivangin Lomakartano Toimitusjohtaja Ulla Jussila, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Erityisasiantuntija Pauli Santala (Lea Häyhä), Työ- ja elinkeinoministeriö Ylitarkastaja Harri Ahlgren, Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, Maa- ja metsätalousministeriö Kehittämispäällikkö Liisa Hentinen, Matkailun edistämiskeskus Toiminnanjohtaja Kimmo Aalto, Lomalaidun ry Päällikkö Anneli Leivo, Metsähallitus Kehityspäällikkö Miia Nätti, Maa- ja kotitalousnaisten keskus/proagria Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, Opetusministeriö Toiminnanjohtaja Maritta Lindqvist, Ravakka ry Johtaja, professori Antti Honkanen, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä- Suomen yliopisto Matkailun toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti, Lapin ELY-keskus

27 Matkailun teemaryhmä Kuusi hyvää syytä kehittää matkailu maaseudulla: Matkailu on merkittävä työllisyyden ja hyvinvoinnin tuoja. Suomen talous kasvaa matkailun kautta. Matkailu on suuren kasvupotentiaalin omaava palveluala. Matkailu on alueellisesti merkittävä elinkeino Suomessa. Kasvun takaamiseksi tehdään pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä. Suomen maaseudun matkailullisten vahvuuksien säilyminen ja kestävä hyödyntäminen on turvattava. Maaseutumatkailun tulevaisuus näyttää hyvältä, sillä megatrendien mukaan arvostus paikallisia tuotteita, lähiruokaa, luontoa, hiljaisuutta ja tilaa kohtaan on nousussa. Näistä ollaan myös valmiita maksamaan.

28 Matkailuvuosi 2011 (Tilastokeskus, UNWTO) Matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomessa lähes 20 miljoonaa 4 % kasvua vuoteen 2010 verrattuna Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 % Ulkomaisten matkailijoiden +10 % Ylivoimaisesti suurin ryhmä Venäjältä, kasvua 22 % Kasvua myös mm. Ruotsi, Saksa, Viro, USA Britit -4 % Kansainvälinen matkailu kasvoi 2011 maailmanlaajuisesti 4,6 %, vuoden 2012 alussa kasvu 5 % Eurooppa oli maailman nopeimmin kasvava matkailualue, + 6 %

29 Euroopan maaseutumatkailu (Eurogites) Vuonna 2011 Selvää kasvua noin 2 % hiljeni syys joulukuu Kohdennetut (niche) markkinat kasvavat muita nopeammin Viime hetken varaaminen lisääntynyt myös pitkissä lomissa Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media tehokkaimpia markkinointikanavia Arvio kevään 2012 kasvuksi + 5 % Työmatkailun odotetaan laskevan Pääosin kotimaanmatkailun sekä isojen lähimarkkinoiden varassa Ulkomaanmarkkinat edelleen hyödyntämättä Jos markkinointia ei tehosteta, loppuvuosi 2012 näyttää huolestuttavalta

30 Maaseutumatkailuyrittäjien suhdannekysely (kesäkuu 2012 SMMY/MTK) Tammi - huhtikuu 2012 Talvikauden matkailijamäärät pysyivät jokseenkin ennallaan edellisvuoteen nähden. Yritys- ja työmatkailun matkailijamäärät lisääntyivät jonkin verran. Ulkomaisia matkailijoita saapui eniten Venäjältä, seuraavina Viro, Saksa ja Ruotsi. Touko - elokuu 2012 Kysyntä lisääntyy tai pysyy ennallaan kotimaisten matkailijoiden ja yritys- ja työmatkailijoiden keskuudessa. Ulkomaisten vapaa-ajan matkailijoiden ja yritys- ja työmatkailijoiden uskotaan pysyvän ennallaan, yksittäisten asiakkaiden lisääntyvän.

31 Matkailun teemaryhmä Raija Ruusunen

Lakeja, sopimuksia, tilastoja ja trendejä ajankohtaista maaseutumatkailussa

Lakeja, sopimuksia, tilastoja ja trendejä ajankohtaista maaseutumatkailussa Lakeja, sopimuksia, tilastoja ja trendejä ajankohtaista maaseutumatkailussa Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmä Matkailuvuosi 2011 (Tilastokeskus, UNWTO) Matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomessa lähes

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

TEM raportteja 4/2014

TEM raportteja 4/2014 TEM raportteja 4/2014 Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät Katse vuoteen 2030 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.1.2014 Sisällys Tiivistelmä... 4 Esipuhe... 6 I SUOMEN MATKAILU VUONNA 2013... 7 1 Matkailun

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot