Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön hinta nousee mutta miksi? Hinnankorotuksen taustalla vaikuttavat syyt jäävät kuluttajille usein hämärän peittoon. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Kuluttajavirasto on laatinut sähkönmyyjille linjauksen siitä, miten hinnanmuutoksista pitäisi ilmoittaa. Lue lisää s. 3 Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava Sähkö on välttämättömyyspalvelu eli palvelu, jota ilman ei ole juurikaan mahdollista selviytyä nyky-yhteiskunnassa. Tällaisten palvelujen saatavuudelle ja edullisuudelle on asetettu erityisvaatimuksia, minkä takia mm. vaatimukset toimitusvelvollisuudesta ja hinnan kohtuullisuudesta ovat tärkeitä. Lue lisää s. 4 Artikkelit Sähkön hinnnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava Sähkön puhelinmarkkinointi vaatii erityistä tarkkuutta Määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia ei voi ketjuttaa Sähköntoimituksen keskeytykset huomioon verkkotoiminnan hinnoittelussa Sähkölaskun tiedot ovat tärkeitä yhtiöiden kilpailuttamisessa Sähkönjakelun varmuutta parannettava Sähkön kysyntäpiikkeihin etsitään ratkaisua kysyntäjoustosta Sähkön puhelinmarkkinointi vaatii erityistä tarkkuutta Sähkösopimusten puhelinmarkkinointi on yleistynyt viime aikoina, eikä puhelinmyynnin sudenkuopiltakaan ole vältytty. Kuluttajavirasto perää myyjien vastuullisuutta ja muistuttaa, että kuluttajansuolain markkinointisäännökset koskevat puhelinmyyjän viestintää aivan samoin kuin muutakin markkinointia. Lue lisää s. 5 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Sakari Seppälä, Laura Salmi

2 Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Nykyaikaisen ja joustavan talouden sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta keskeisten peruspalvelujen turvaaminen kohtuulliseen hintaan on ehdoton edellytys hyvinvoinnille. EU:n uudessa kuluttajapoliittisessa strategiassa halutaankin varmistaa, että yleishyödyllisiä palveluja koskeva politiikka etenee rinnakkain kuluttajansuojan kanssa. Energian kaltaisessa peruspalvelussa on siis taattava entistä paremmin markkinoiden avoimuus sekä paremmat valitus- ja oikeussuojamenettelyt. Tätä taustaa vasten Suomen sähkömarkkinalakiin sisältyvä säännös kohtuullisen hinnan vaatimuksesta toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville kuluttajille on edelleen tärkeä. Paljon on puhuttu myös siitä, miten mahdollisimman monet kuluttajat saataisiin mukaan vauhdittamaan kilpailua. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on tärkeää, että sähkömarkkinat olisivat läpinäkyvät, hintainformaatio selkeää ja myyjän vaihtaminen sujuvaa. Avoimuus ja selkeys mahdollistavat sen, että kuluttaja tekee itsensä kannalta järkevimmät valinnat. Samoihin johtopäätöksiin tultiin Englannin Centre for Competition Policyn teettämässä selvityksessä Do Consumers Switch to the Best Supplier?. Selvityksessä todettiin, että yllättävän suuri osa sähkönmyyjän kilpailuttaneista kuluttajista saavutti vain vähän paremman hintaedun kuin sattumanvaraisesti myyjän vaihtanut. Osa kuluttajista vaihtoi jopa kalliimpaan myyjään, vaikka vaihdon syynä oli säästöjen etsiminen. Pohdittavaksi jäi, mikä osuus epäonnistuneeseen vaihtoon voi olla vaihtoehtojen paljoudella sekin saattaa joillekin kuluttajille olla haitta. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja 2

3 Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön hinta nousee mutta miksi? Hinnankorotuksen taustalla vaikuttavat syyt jäävät kuluttajille usein hämärän peittoon. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Kuluttajavirasto on laatinut sähkönmyyjille linjauksen siitä, miten hinnanmuutoksista pitäisi ilmoittaa. Kuluttajaviraston linjauksessa käydään läpi, millaisia vaatimuksia sähkömarkkinalaki sekä sähkön toimitus- ja myyntiehdot asettavat sähkön hinnan muuttamiselle. Sähköntoimituksessa on kyse pitkäkestoisesta sopimuksesta, jonka muuttamisen perusteet on yksilöity sopimusehdoissa. Ehtojen mukaan myyjä voi muuttaa hintaa muun muassa silloin, jos sähkön hankintakustannukset nousevat tai alenevat. Muutoksissa on muistettava johdonmukaisuus: jos yritys korottaa hintoja hankintakustannusten nousuun vedoten, sen on yhtä lailla myös laskettava hintoja, kun hankintakustannukset pienenevät. Muuten yrityksen sopimusehtokäytäntö on kuluttajien kannalta kohtuuton. Pelkkä muutoksesta kertominen ei riitä, vaan asiakkaalle on avattava, mihin muutos ja sen suuruus perustuvat. Näin toimiessaan myyjä lisää omalta osaltaan hinnanmuutosten läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta asiakkaiden silmissä. Asiakas tarvitsee konkreettista tietoa siitä, mitä hinnanmuutos tulee käytännössä hänen kohdallaan merkitsemään. Hinnanmuutoksen suuruutta onkin syytä havainnollistaa kertomalla, millainen vaikutus muutoksella on euromääräisesti ja prosentuaalisesti asiakkaan sähkölaskuun. Asiakkaalle on myös kerrottava, mistä ajankohdasta lähtien hinnanmuutos tulee voimaan. Sähkömarkkinalain mukaan hinnankorotus voi tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun kuluttajalle on lähetetty muutosilmoitus. Säännöksellä on haluttu varmistaa se, että kuluttajalla on riittävästi aikaa varautua korotuksiin. Sen sijaan hinnanalennukset voi toteuttaa ilman kuukautta aikaisemmin tehtyä ennakkoilmoitustakin. Kuluttajavirasto korostaa, että kuluttajalla on aina oltava ajantasainen tieto sähkön hinnasta. Ilman sitä hän ei voi kilpailuttaa eri sähkönmyyjiä vertailemalla niiden hintoja. Vaikean asian avaaminen kannattaa Sähkön hinnan liikkeitä ohjaa oma logiikkansa, joka ei läheskään aina aukene kuluttajalle. Tilannetta ei helpota se, että hinnanmuutoksia perustellaan tukkuhinnan, vesivarastojen täyttöasteen ja päästöoikeuksien hintakehityksen kaltaisilla hankalilla termeillä. Jos kuluttajat eivät saa selkeitä tietoja hinnanmuutoksesta ja sen syistä, he eivät voi ymmärtää markkinoiden toimintaa eivätkä voi olla varmoja siitä, että hinnanmuutoksiin on todella aihetta. Siksi hinnanmuutos ja sen perusteet on annettava kirjallisesti. Sähkönmyyjän on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että asiakas ymmärtää viestin ilman ylimääräistä vaivannäköä. Riittävät ja yksiselitteiset tiedot eivät helpota ainoastaan kuluttajan arkea, vaan niillä on myönteisiä seurauksia myös yrityksille. Kuluttajien hintatietoisuuden kehittyessä kilpailukin toimii tehokkaammin. Lue lisää > Yritykselle > ohjeita ja linjauksia > linjauksia ja suosituksia > Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen 3

4 Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava Sähkö on välttämättömyyspalvelu eli palvelu, jota ilman ei ole juurikaan mahdollista selviytyä nyky-yhteiskunnassa. Tällaisten palvelujen saatavuudelle ja edullisuudelle on asetettu erityisvaatimuksia, minkä takia mm. vaatimukset toimitusvelvollisuudesta ja hinnan kohtuullisuudesta ovat tärkeitä. Sähkömarkkinalakiin otettiin kilpailun avaamisen yhteydessä toimitusvelvollisuutta koskeva säännös, jotta kilpailukykyisiä sähkön hankintamahdollisuuksia vailla olevien kuluttajien asema turvattaisiin. Tämä merkitsee sitä, että palvelun saatavuus on turvattava kaikille kuluttajille. Toimitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että sähkön vähittäismyyjän on toimitettava sähköä asiakkaalleen kohtuulliseen hintaan, jos myyjä on määräävässä markkina-asemassa jakeluverkon alueella. Kohtuullisuudella tarkoitetaan lain perustelujen mukaan hintojen mahdollisimman suurta kustannusvastaavuutta. Sähkön hinnan tulisi siis vastata mahdollisimman pitkälle toimitusvelvollisuuden piirissä olevien kuluttajien aiheuttamia kustannuksia. Sen sijaan kilpailun piirissä olevien asiakkaiden vähittäismyyjällä on oikeus tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Myös tällöin myyjän on hinnoiteltava sähkönsä siten, ettei alempia hintoja tueta toimitusvelvollisuuden piirissä olevien kuluttajien maksuilla. Toimitusvelvollisuushinnat voivat samallakin sähkönmyyjällä olla useita kymmeniä prosentteja korkeampia kuin kilpailun piirissä olevat hinnat. Tällöin voidaan kysyä, ovatko toimitusvelvollisuushinnat lain edellyttämällä tavalla kustannusvastaavia vai onko kyse kilpailun piirissä olevien asiakkaiden tukemisesta toimitusvelvollisuusasiakkaiden hinnoilla. Jos huomattavia tarjouksia on annettu laajasti etenkin kilpailun piirissä oleville asiakkaille, voi olla aihetta epäillä, että toimitusvelvollisuushintojakin olisi tosiasiassa mahdollisuus laskea. Direktiivi edellyttää yleispalvelun varmistamista Etenkin sähkönmyyjät ovat kritisoineet toimitusvelvollisuusjärjestelmää. Järjestelmän on katsottu jäykistävän markkinoita. Myös samalla alueella olevat toimitusvelvollisuus- ja tarjoushinnat aiheuttavat sekaannusta. Järjestelmää ei ole kuitenkaan mahdollista eikä tarpeenkaan kokonaan poistaa, koska myös sähkön sisämarkkinadirektiivi (2003/54/EY) edellyttää yleispalvelun varmistamista eli sähkötoimituksia ainakin kaikille kotitalousasiakkaille kohtuullisin, helposti ja selkeästi verrattavin hinnoin. On tärkeää, että sähkön kaltaisen välttämättömyyspalvelun saatavuus turvataan lain säännöksin kaikille kuluttajille kaikissa oloissa. Tärkeää myös olisi, että toimitusvelvollisuushinnalle laissa asetetut vaatimukset kohtuullisuudesta ja kustannusvastaavuudesta saisivat konkreettisen sisällön myös kuluttajilta perittävissä sähkön hinnoissa. 4

5 Sähkön puhelinmarkkinointi vaatii erityistä tarkkuutta Sähkösopimusten puhelinmarkkinointi on yleistynyt viime aikoina, eikä puhelinmyynnin sudenkuopiltakaan ole vältytty. Kuluttajavirasto perää myyjien vastuullisuutta ja muistuttaa, että kuluttajansuolain markkinointisäännökset koskevat puhelinmyyjän viestintää aivan samoin kuin muutakin markkinointia. Sähkö on puhelinmyynnin kannalta hankala tuote, mikä asettaa markkinoijalle monia vaatimuksia. Kuluttajan täytyy saada puhelinkeskustelun aikana keskeiset tiedot tarjotusta tuotteesta, sopimuksen ehdoista ja hinnasta. Kuluttajan on myös selkeästi ymmärrettävä, onko kyse sopimuksen tekemisestä puhelimessa vai siitä, että myyjä lupaa lähettää kuluttajalle sopimustarjouksen. Jos puhelimessa sovitaan suullisesti sähkönmyyntisopimuksesta, ostajalle on puhelun jälkeen lähetettävä kirjallinen vahvistusilmoitus, kuten sähkömarkkinalaki edellyttää. Vahvistuksesta on käytävä ilmi tiedot tehdystä sopimuksesta sekä siihen sovellettavista hinnoista ja muista ehdoista. Asiakas voi peruttaa sopimuksen kolmen viikon huomautusaikana, joka lasketaan vahvistuksen lähettämisestä. Tämä vastaa peruutusoikeutta, joka asiakkaalla joka tapauksessa olisi yleisten etämyyntisäännösten nojalla. Sopimusvahvistus voidaan lähettää vain, jos osapuolten kesken on tehty sopimus Sähkön puhelinmyynnissä epäselvyyksiä on aiheutunut tilanteista, joissa kuluttaja on ymmärtänyt keskustelun perusteella myyjän lähettävän vain tarjouksen, mutta kuluttaja onkin saanut myyjältä sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoituksen. Vahvistusilmoituksen saatuaan kuluttajalla on vielä mahdollisuus peruuttaa sopimus. Kuluttajalta ei voi kuitenkaan edellyttää sopimuksen peruuttamista tai muuta reagointia silloin, kun mitään sopimusta osapuolten välillä ei ole puhelimessa tehtykään. Kuluttaja joutuu kuitenkin helposti tahtomattaan sidotuksi sopimukseen, kun myyjä vetoaa lähettämäänsä sopimusvahvistukseen, jota kuluttaja ei ole peruuttanut. Tällainen ns. negatiivinen myyntimenetelmä, jossa ilman nimenomaista tilausta ja sopimusta toimitetusta tuotteesta edellytetään maksua, on kielletty myös kuluttajansuojalain 2 luvun 2a :ssä. Epäselvien tilanteiden välttämiseksi eräät sähköyhtiöt käyttävät menettelyä, jossa yhtiö pyytää kuluttajalta ennen sopimuksen voimaanastumista allekirjoituksen vahvistusilmoitukseen sekä edellisen sähkönmyyntisopimuksen irtisanomista koskevaan valtakirjaan. Tällaista sopimuksen varmistamismenettelyä voidaan pitää suositeltavana, vaikka laki ei sitä edellytäkään. Markkinointiväitteiden pidettävä paikkansa myös puhelinmyynnissä Sähkön puhelinmyynnissä annetaan toisinaan lupauksia sähkön hinnan edullisuudesta ja luvataan esimerkiksi, että myyjän hinta on tietyn prosenttiluvun verran halvempi kuin paikallisen sähköyhtiön hinta. Kuluttajansuojalaissa lähdetään siitä, että tuotteen markkinoinnissa annetut tiedot tulevat osaksi osapuolten välistä sopimusta. Kuluttajalla on oikeus odottaa, että lupaus sähkön hinnan edullisuudesta pitää paikkansa sekä sopimuksen tekohetkellä että myöhemmin sopimuksen voimassaoloaikana. Markkinoijan on siis varmistettava, että hän kykenee noudattamaan lupausta hinnan edullisuudesta kaikissa tilanteissa. Jos tätä ei voida luotettavasti varmistaa, markkinoijan kannattaa pidättäytyä hintalupausten antamisesta. Muussa tapauksessa markkinointi on harhaanjohtavaa ja kuluttajansuojalain vastaista. 5

6 Määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia ei voi ketjuttaa Määräaikaisen sähkösopimuksen jatkaminen automaattisesti ilman kuluttajan suostumusta on sopimusoikeuden perusperiaatteiden vastaista. Sähkömarkkinoilla kilpailutetut sähkönmyyntisopimukset tehdään usein kahden vuoden määräajaksi. Eräillä sähköyhtiöillä on ollut käytössään menettely, jossa yhtiö on kahden vuoden sopimuskauden lopussa ilmoittanut asiakkaalle, että sopimus jatkuu automaattisesti uuden kahden vuoden sopimuskauden, jos asiakas ei ilmoita yhtiölle haluavansa irrottautua sopimuksesta. Menettely on kuitenkin sekä sopimusoikeuden yleisten periaatteiden että sähkömarkkinalain säännösten vastainen. Sopimusoikeudessa edellytetään nimenomaista tahdonilmaisua sopimuksen syntymiseksi, jolloin toisen osapuolen passiivisuus ei riitä. Jos sähköyhtiö haluaa kahden vuoden jälkeen edelleen jatkaa sopimusta määräaikaisena, on osapuolten kesken tehtävä uusi sopimus, jossa kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy hänelle tehdyn tarjouksen. Jos kuluttaja ei ilmoita hyväksymistään, sopimus jatkuu osapuolten kesken toistaiseksi voimassa olevana. Sähkömarkkinalain mukaan kuluttajalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sähkönmyyntisopimus, jos sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta. Sähköntoimitusehtojen mukaan kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen sähköntoimitussopimus alkaa, kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta. Kuluttajaa ei siten voida sitoa sähkönmyyntisopimukseen kahta vuotta pitemmäksi ajaksi ilman, että hänellä on laissa mainittu irtisanomisoikeus. 6

7 Sähköntoimituksen keskeytykset huomioon verkkotoiminnan hinnoittelussa Kotitalouksien riippuvuus sähköstä on jatkuvasti lisääntynyt ja samalla myös kuluttajien odotukset sähkön laadun ja toimitusvarmuuden suhteen ovat kasvaneet. Tämän vuoksi voidaan edellyttää, etteivät sähkön laatuhäiriöt ja keskeytykset saa kohtuuttomasti hankaloittaa kuluttajien jokapäiväistä elämää. Energiamarkkinavirasto on valmistellut luonnoksen sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnin suuntaviivoiksi vuosille Luonnoksessa esitetään verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuuden arviointiin muutosta muun muassa siltä osin, että sähköntoimituksessa tapahtuvat keskeytykset ja niistä asiakkaille aiheutuva haitta otettaisiin huomioon vuonna 2008 alkavalla valvontajaksolla. Kuluttajavirasto pitää antamassaan lausunnossa ehdotusta perusteltuna, kun otetaan huomioon sähkön toimitusvarmuuden suuri merkitys kotitalouksille ja muillekin sähkönkäyttäjille. Keskeistä on, että valvontamallissa on verkkoyhtiölle riittävät kannusteet ja pakotteet, jotta keskeytysten aiheuttamia haittoja saataisiin pienennettyä ja sähkön laatua parannettua. Kuluttajavirasto korostaa, että verkonhaltijalta odotettavan lähtö- tai normaalitason tulisi keskeytyksiin nähden olla vaatimuksiltaan korkea. Kuluttajilla on oikeus odottaa toimitusvarmuutta jo pelkästään sähkömarkkinalain sähköntoimituksen virhettä koskevan säännöksen perusteella. Verkkoyhtiön palkitseminen edellyttää siten, että yhtiö on onnistunut poikkeuksellisen hyvin pienentämään toimenpiteillään keskeytyshaittoja. Keskeytysten lisäksi kuluttajille aiheutuu haittoja myös siltä osin kuin sähkö ei laadultaan ole standardin mukaista. Kuluttajavirasto esittääkin harkittavaksi, voitaisiinko myös sähkön standardinmukaisuuteen liittyvät laatupuutteet sisällyttää haitta-arviointiin tulevilla valvontajaksoilla. Myös asiakaspalvelun laatu huomioon Energiamarkkinaviraston tarkoituksena on kehittää valvontamallia siten, että muun muassa asiakaspalvelun laatu otetaan tavalla tai toisella huomioon verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuuden arvioinnissa. Kuluttajavirasto kannattaa asiakaspalvelun laadun ottamista mukaan verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuusarviointiin. Tätä tukee myös se, että Kuluttajavirastoon viime aikoina tulleissa ilmoituksissa on korostunut asianmukaisen laskutuksen hoitamisen merkitys. Asiakaspalvelun laadun huomioiminen edellyttäisi riittävän luotettavien ja objektiivisten verkkotoiminnan asiakaspalvelun laadun mittaamismenetelmien kehittämistä. Määrittää pitäisi myös asiakkaiden odottama palvelun tavoitetaso ja se, miten asiakkaat rahassa mitaten arvostavat asiakaspalvelun laatua. Lue lisää > kuluttajapolitiikka > Kuluttajaviraston lausuntoja > Kuluttajaviraston lausunto luonnoksista sähköverkonhaltijoiden verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnin suuntaviivoiksi v ( ) 7

8 Sähkölaskun tiedot ovat tärkeitä yhtiöiden kilpailuttamisessa Kuluttaja voi käyttää sähkölaskun tietoja myyjien kilpailuttamiseen. Sähkölasku on myös väline, jolla kuluttajan pitäisi voida tarkistaa laskutuksensa oikeellisuus ilman kohtuutonta vaivannäköä. Sähkölaskun sisältämiä tietoja ei voida merkittävästi karsia ilman, että vaarannettaisiin kuluttajien tarvitsemat perustiedot. Sähkölaskujen uudistamisessa on löydettävä tasapaino laskujen selkeysvaatimuksen ja tietoihin kohdistuvien tarpeiden välillä, toteaa Kuluttajavirasto lausunnossaan sähkölaskujen erittelyä koskevan määräyksen uudistamisesta. Kuluttajat kokevat sähkölaskut usein vaikeaselkoisina ja hankalasti ymmärrettävinä. Sähkölaskujen selkeyttämisen lisäksi uudistuksen taustalla on myös jotkin sähkömarkkinoilla tapahtuneet muutokset, kuten kehitys kohti sähköistä laskutusta sekä sähkön kulutusta reaaliaikaisesti mittaavien sähkömittareiden yleistyminen. Sähköiseen laskutukseen kuluttajan suostumus Kuluttajavirasto ei näe estettä sähköisen laskutuksen kehittämiselle, jos kuluttajalla on mahdollisuus valita haluamansa laskutusmuoto. Suostumus sähköiseen laskutukseen on oltava aina yksilöllinen, kuluttajan nimenomaisesti sopimusta tehtäessä tai myöhemmin antama. Tarvittaessa suostumus on voitava peruuttaa. Sähköinen laskutus ei kaikille kuluttajille nykypäivänä sovellu, joten laskutusta paperimuodossa on edelleen pidettävä ensisijaisena laskutustapana. Luonnollisesti vaatimusten sähkölaskun sisällölle on oltava samat kummassakin laskutusmuodossa. Hintavertailuun tarvitaan apuvälineitä Laskuerittelymääräystä koskevan luonnoksen mukaan laskussa on ilmoitettava sähköenergian ja/tai sähkön siirron vuosilaskutuksen kokonaismäärä euroissa ja/tai keskihinta kilowattituntia kohden. Kuluttajavirasto pitää ehdotusta perusteltuna eli laskussa on tarpeen ilmoittaa ainakin toinen edellä mainituista tiedoista. Vaikka kuluttaja ei voikaan tietojen perusteella suoraan verrata oman yhtiönsä hintaa muiden yhtiöiden hintoihin, tiedot ovat hyödyllisiä apuvälineitä kuluttajien tekemissä hintavertailuissa. Esimerkiksi omalla kulutusmäärällä laskettua vuosilaskutusta voi käyttää vertailussa muiden sähkönmyyjien vastaaviin summiin. Vastaavasti keskihintatiedon avulla kuluttaja voi verrata oman sähkönkulutuksensa keskihintaa muiden yhtiöiden tariffien mukaisesti määräytyviin keskihintoihin. Ennakkotiedotetta ei ole syytä poistaa Voimassa olevassa laskuerittelymääräyksessä edellytetään, että asiakkaalle on tasausjakson alussa annettava ennakkotiedote, joka sisältää muun muassa asiakkaan arvioidun kulutusmäärän tasausjakson aikana sekä tasausjakson aikana lähetettävien laskujen lukumäärän, eräpäivät sekä loppusummat. Laskuerittelypäätöstä koskevan luonnoksen mukaan vaatimus ennakkotiedotteen antamisesta poistettaisiin ja arviolaskutuksen piirissä oleva kuluttaja saisi tietoa tulevasta laskutuksestaan lähinnä siten, että arviolaskussa ilmoitettaisiin seuraava eräpäivä. Kuluttajavirasto ei pidä näin olennaista ennakkotietoihin kohdistuvaa vähennystä perusteltuna. Tasausjakso on yleensä melko pitkä, normaalisti vuoden pituinen. Kuluttajan taloudenhallinnankin kannalta on tarpeellista saada tietää ennakolta ainakin tulevien laskujen eräpäivät ja laskujen loppusummat tasausjakson ajalta sekä myös tasausjaksoa koskeva kulutusarvio. Lue lisää > kuluttajapolitiikka > Kuluttajaviraston lausuntoja > > Luonnos energiamarkkinaviraston määräykseksi sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä ( ) 8

9 Sähkönjakelun varmuutta parannettava Sähkömarkkinalaissa säädetystä verkon kehittämisvelvollisuudesta huolimatta jakeluverkon keskeytysajat eivät ole viimeisen vuosikymmenen aikana pienentyneet. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä näkee tarpeelliseksi asettaa yleiset tavoitetasot jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kuluttajavirasto kannattaa lausunnossaan työryhmän ehdotusta tavoitetasojen asettamisesta, jossa tulisi huomioida myös yksittäisten asiakkaiden kokemukset keskeytysajoista ja sähkön laadusta. Nykyinen sähkön laatua koskeva standardi SFS vastaa huonosti kuluttajien sähkön laatua koskeviin odotuksiin. Standardissa on esimerkiksi lyhyiden sähkökatkojen viitteelliselle määrälle annettu vaihteluväli muutamasta kymmenestä useisiin satoihin keskeytyksiin vuodessa. Pitkien, yli kolme minuuttia kestävien sähkökatkojen viitteellinen arvo vaihtelee alle kymmenestä jopa 50 keskeytykseen vuodessa alueesta riippuen. Jännitekuoppien määrä voi vaihdella muutamista kymmenistä tuhanteen vuodessa. Käytännössä jakeluhäiriöitä on enemmän haja-asutusalueiden ilmajohtojen varressa asuvilla sähkönkäyttäjillä kuin taajamissa, jossa maakaapelointi on yleistä. Keskiarvoihin perustuvat yhtiökohtaiset sähkönjakelun keskeytystilastot eivät anna oikeaa kuvaa kuluttajien kokemista haitoista. Kuluttajavirastoon tulleista ilmoituksista on pääteltävissä, että osa kuluttajista kärsii lyhyistä sähkökatkoista ja muista laatuhäiriöistä selvästi keskimääräistä enemmän. Asiakaskohtaisien keskeytyslukujen keräämisessä on kiinnitettävä huomiota myös ns. huonoimmin palveltujen asiakkaiden asemaan. Jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantaminen lisää myös sähkönjakelun kustannuksia ja nostaa sähkön siirtohintoja. Kuluttajavirasto korostaa, että erityisesti sähkölämmittäjille sähkölasku on jo nykyisinkin suuri menoerä. Suurehkot siirtohinnan korotukset muodostuisivat heidän kannaltaan ongelmallisiksi. Perusteltua onkin asettaa toimenpiteiden aikataulu riittävän pitkäksi ja verkkojen taloudellisen käyttöiän huomioivaksi, jolloin kustannukset kuluttajille jäisivät kohtuullisiksi. Lue lisää > kuluttajapolitiikka > Kuluttajaviraston lausuntoja > Lausunto sähkön jakeluhäiriöiden ehkäisemistä ja jakelun toiminnallisia tavoitteita selvittäneen työryhmän raportista ( ) 9

10 Sähkön kysyntäpiikkeihin etsitään ratkaisua kysyntäjoustosta Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän sähkön kysyntäjouston kehittämiseksi ja sovittamiseksi osaksi sähkömarkkinoita. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus, jossa määritellään kysyntäjouston rooli ja tavoitteet sähkömarkkinoilla, jotta voitaisiin lisätä kysyntäjoustoa kaikissa kuluttajaryhmissä mahdollisuuksien mukaan. Useimmissa kulutuskohteissa sähköä käytetään silloin kun sitä tarvitaan, pitkälti sähkön hinnasta riippumatta. Jos käyttäjä voi siirtää sähkön käyttöään toiseen ajankohtaan, puhutaan kysyntäjoustosta. Tällöin kuluttaja käytännössä siirtää kulutustaan halvemman hinnan aikaan. Kysyntäjoustolla kuluttaja voi säästää energiakustannuksissaan ja hallita hintariskejä. Sähkön kysynnän joustolla voidaan vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon säilymiseen tiukoissa kuormitustilanteissa sekä hinnanmuodostukseen markkinoilla. Kuluttajaviraston edustajana työryhmässä toimii apulaisjohtaja Päivi Seppälä. 10

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 37/420/2011 17.5.2011 ASIA Sopimusvahvistus sekä sopimusta ja laskutusta koskevat tiedot TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Martti Luukkonen ASIANOSAINEN Market Energia Sähkönmyynti

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Energiavirasto 17.6.2016 Johtaja Veli-Pekka Saajo 68 Valvonnan rytmi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen -seminaari 30.08.2017 Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta Jouni Lehtinen / Helen Sähköverkko Oy SIIRTOMAKSUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin Energiaviraston verkkotoiminnan ajankohtaispäivä 17.6.2016 Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/1105/03.01.02./2016; TEM038:00/2016 Caruna Oy:n ja Caruna Oy:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista 1/2016 27.1.2016 Kuluttajaliitto tiedottaa: Treenaaja säästää satasia vertailemalla kuntosaliketjujen hintoja Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n ja Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Yhteytesi sähköyhtiöihin

Yhteytesi sähköyhtiöihin Yhteytesi sähköyhtiöihin sivu 2 Valintamahdollisuutesi sähköstä puhuttaessa sivu 4 Sähkönkulutuksesi (tietoa mittarin lukemisesta) sivu 6 Olet muuttamassa sisään (hoida sähkösopimusasiasi näin) sivu 8

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Savon Voima 20.11.2013 1 Sähkömarkkinalain muutoksesta Toimitusvarmuuskriteerit tiukkenevat, tiedotusvelvollisuus kiristyy, kuluttajan suojaa parannetaan,

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Euroopan komission tiedonannot:

Euroopan komission tiedonannot: Euroopan komission tiedonannot: Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä ja Energian kuluttajien aseman vahvistaminen Talousvaliokunta 25.9.2015 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän.

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän. Kilpailu ja kuluttajavirasto Lausunto 01.06.2017 Asia: OM 1/471/2016 Matkapakettityöryhmän mietintö 1. Yleistä Onko teillä yleisiä kommentteja ehdotuksesta? KKV pitää matkapakettityöryhmän esitystä, jossa

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle 22.3.2017 Pasi Kuokkanen Suomen ElFi Oy ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry Esityksen sisältö 1. Direktiivi: 1. Sähkön fyysiset markkinapaikat

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KUV/10334/48/2009 27.1.2010 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Olette pyytänyt lausuntoa vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny Talousvaliokunta 6.6.2017 Caruna Tomi Yli-Kyyny 6.6.2017 Sähkö pitää arjen vauhdissa aina vain varmemmin 664 000 asiakasta ja luku kasvaa 270 carunalaista työntekijää Noin 82 000 km on koko verkkomme pituus

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki Tiedotustilaisuus 16.1.2014 Scandic Simonkenttä, Helsinki Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2013-1.1.2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 58/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Lahti Energia Oy ottaa 1.1.2015 alkaen käyttöön uudet, Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014, Sähköntoimitusehdot

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Kooste sopimusehtomuutoksista

Kooste sopimusehtomuutoksista Sivu 1 / 6 Kooste sopimusehtomuutoksista Tähän koosteen on kerätty kaikki ehtoihin tehdyt muutokset. Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot