ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen"

Transkriptio

1 ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

2 KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän muokkaus 2

3 KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Markkinahintaan vaikuttaminen 3

4 HYÖDYT ERI TOIMIJOILLE (1) Energiapolitiikka Sähköjärjestelmän varmuuden ylläpito Sähköjärjestelmän taloudellisuuden parantaminen Ympäristösyyt? Markkinaoperaattorit Markkinahintavaihtelujen pienentäminen (sähkönostajien etu) Isojen toimijoiden markkinavoiman vähentäminen Markkinoiden uskottavuuden parantaminen Uusien tuotteiden kehittäminen 4

5 HYÖDYT ERI TOIMIJOILLE (2) Järjestelmäoperaattorit Järjestelmän tasapainon ylläpito (säätösähkömarkkinat) Häiriötilanteiden hallinta (tuotannossa tai siirtoverkossa) Suurhäiriöiden välttäminen ja niistä toipuminen Siirron pullonkaulojen hallinta Olemassa olevan tuotanto- ja siirtokapasiteetin tehokas käyttö 5

6 Järjestelmäoperaattori: 5 % huipunleikkaukseen tarvitaan tuntia vuodessa 100% Load duration curve 95% 90% First 100 hours in a year France UK Sweden Norway Finland Denmark 6

7 HYÖDYT ERI TOIMIJOILLE (3) Jakeluverkon haltijat Pullonkaulojen hallinta jakeluverkossa Verkostokapasiteetin tehokas käyttö Hajautetun tuotannon ongelmien vähentäminen (erityisesti ohjaamaton tuotanto: tuuli, aurinko, chp) Sähkönlaadun hallinta (jännite ym.) Ohjaus- ja mittauspalvelut muille osapuolille (sähkönmyyjät, loppukäyttäjät jne.) Energiapolitiikan vaatimukset (direktiivit, regulaatio jne.) 7

8 Sähkönvähittäismyyjät ja välittäjät Riskienhallinta HYÖDYT ERI TOIMIJOILLE (4) Uudet liiketoimintamahdollisuudet (toiminta aggregaattorina)) Sähkön loppukäyttäjät Taloudelliset syyt (reagointi hintoihin/tariffeihin tai muihin insentiiveihin/sopimuksiin, kaupankäynti ohjattavilla kuormilla tai omalla tuotannolla) Osallistuminen järjestelmän ongelmatilanteiden hallintaan, ympäristösyyt Uudet toimijat ja uudet liiketoimintamahdollisuudet Aggregaattorit (kaupankäynti loppuasiakkaiden ohjattavilla kuormilla tai tuotannolla Mittauspalvelut ESCOt, 8

9 KUINKA KYSYNTÄÄN VOIDAAN VAIKUTTAA? (1) Tariffit ja hinnoittelu Verkkohinnoittelu Aikatariffit Tehomaksut Erillissopimukset tai tariffit kuormien ohjaukselle Myyntihinnoittelu Läpinäkyvä kustannuksia vastaava hinnoittelu Reaaliaikahinnoittelu Riskinjakosopimukset Dynaaminen hinnoittelu Aikatariffit Ohjattavien kuormien sopimukset Riskinjakosopimukset Innovatiivinen hinnoittelu edellyttää yleensä tuntimittausta ja 2-suuntaista tiedonsiirtoa. Automaattinen reagointi hintoihin edellyttää automaatiota ja ohjattavia kuormia/omaa tuotantoa. 9

10 KUINKA KYSYNTÄÄN VOIDAAN VAIKUTTAA? (2) Sähköyhtiöiden toteuttama kuormien ohjaus Tarvitaan erillissopimukset Voidaan soveltaa erityiskuormiin, kuten lämmitys, lämpimän käyttöveden valmistus, ilmanvaihto Kilpailluilla ja eriytetyillä markkinoilla ongelmana, kuka toteuttaa ohjaukset ja kenen käskystä, kuinka kustannukset ja hyödyt jaetaan? Kuormien myynti markkinoille Tarvitaan uusia liiketoimintamalleja ja toimintatapoja (aggregaattorit) Mille markkinoille (NordPool, säätösähkömarkkinat)? Markkinoiden pelisäännöt Kuluttajainformaatio Yleisinformaatio erityisesti poikkeustilanteissa (radio, tv) ja energiansäästöinformaatio Palaute sähkönkäyttäjille mittaustiedon perusteella ja vertailu muihin kuluttajiin (web) Hintainformaatio 10

11 ESIMERKKI: SÄHKÖKUORMIEN MYYNTI MARKKINOILLE 11

12 ERI KULUTTAJARYHMIEN OSUUS HUIPPUKULUTUKSESTA 12

13 ARVIO KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALISTA 13

14 SUURTEOLLISUUDEN POTENTIAALI Tekninen kysyntäjoustopotentiaali (1 280 MW) on noin 9 % koko Suomen huipputehosta ( MW) 14

15 SÄHKÖN HINNAN VAIKUTUS POTENTIAALIN AKTIVOINTIIN Sähkön hinnan vaikutus markkinoille tarjottavan jouston määrään Hintataso, jolla jousto Jouston kesto aktivoituu max 3 h yli 12 h 100 EUR/MWh 200 EUR/MWh 266 MW 275 MW 300 EUR/MWh 1063 MW 275 MW 500 EUR/MWh 1068 MW 275 MW 1000 EUR/MWh 1169 MW 317 MW Hintarajat ja kysyntäjousto ovat hyvin herkkiä markkinatilanteelle (tuotteiden hinnoille) Sähkön osuus tuotantokustannuksista vaihteli välillä 6-80 % 15

16 ( ) ESIMERKKI KYSYNTÄJOUSTOSTA KEMIAN TEOLLISUUDESSA Demand Spot price 16

17 ESIMERKKI HINNOITTELUN VAIKUTUKSESTA 17

18 SÄHKÖLÄMMITYKSEN VAIKUTUS VALTAKUNNALLISEEN KUORMITUSKÄYRÄÄN 18

19 KYSYNTÄJOUSTON TEKNOLOGIAT Kaukoluetut sähkömittarit Kaksisuuntainen tiedonsiirto Automaattiset mittarinluentajärjestelmät (AMR) erityisesti pienkuluttajilla Automaatiojärjestelmät 19

20 AMR-KYSELY 2006 Kaukoluennan piirissä olevien pienasiakkaiden lukumäärät ja kokonaismäärät sekä kaukoluenta-asiakkaiden määrä kokonaislukumäärästä [%] (28 kpl, 70 %) % % % % % % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Huom! Kaukoluenta-asiakkaiden määrässä on mukana vain yhtiöiden itse ilmoittamat asiakasmäärät. Jotkut yhtiöt (mm. Fortum) eivät arvioineet tulevaa kehitystä, koska asiasta ei ole päätöksiä. Näin ollen vuoden 2015 määrä on kuvassa todellista pienempi 0 v v v v v v % Kaukoluettavien lukumäärä [kpl] Pienkuluttajien lukumäärä [kpl] Kaukoluettavien määrä [%] 20

21 AMR-KUSTANNUKSET Kaukoluentajärjestelmän perustamiskustannukset. (19 kpl, 60 %) Taajama [ ] Haja-asutusalue [ ] Vaihteluväli Keskiarvo Kaukoluentamittauksen käyttökustannukset Taajama [ ] Haja-asutusalue [ ] Vaihteluväli 0, Keskiarvo Kaukoluentajärjestelmän vuosikustannus [ /kpl], kun pitoaikaoletus on 15 vuotta ja korko on 5 %. Taajama [ ] Haja-asutusalue [ ] Vaihteluväli Keskiarvo

22 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ AMR:N TILANTEESTA Kuormien ohjauksen mahdollistama infrastruktuuri on olemassa useimmilla verkkoyhtiöillä, vaikkakin noin kolmannes on luopumassa nykyisistä VKO- ja Melko-järjestelmistä uusia AMR-järjestelmiä hankittaessa Kehittynyt AMR mahdollistaa kysyntäjouston myös pienkuluttajilla joko hintajouston tai kuormien ohjauksen muodossa Uudet kysyntäjoustoon liittyvät tuotteet ja palvelut mahdollisia AMR-järjestelmille ja niiden mittareille asetettavat vaatimukset vaihtelevat yhtiöittäin: tulevaisuuden kysyntäjouston vaatimuksia ei ole otettu aina huomioon AMR-järjestelmien toiminnalliset (minimi)- vaatimukset tulisi yhtenäistää. 22

23 YHTEENVETO Kysyntäjoustopotentiaalia on eri kuluttajasegmenteissä, helpoimmin hyödynnettävissä isoilla kuluttajilla. Kysyntäjouston hyödyt jakautuvat eri toimijoille, ongelmana on löytää markkinaehtoiset toimintamallit, joilla kustannukset ja hyödyt voidaan jakaa. AMR-teknologia mahdollistaa kysyntäjouston myös pienkuluttajilla hinnoittelun läpinäkyvyys uudet tuotteet ja liiketoimintamallit mahdollisia rakennusautomaation hyödyntäminen 23

24 PALUU OHJELMAAN 24

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu 2010 1 Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille

Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems 23.4.2015 Samuli.Honkapuro@lut.fi Kysynnän jousto

Lisätiedot

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09756-10 AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Joel Seppälä Helen Sähköverkko

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa 1 INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa Tutkimusprojektin loppuraportti 2 ESIPUHE Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT Aino-Kaisa Manninen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014

Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014 Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014 Esityksen sisältö Pientuotannon kilpailukyky ja kannattavuus ET:n näkemys pientuotannosta Pien- ja mikrotuotanto sähkömarkkinoilla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta

AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta RoadMap 2025 projekti, Teknologia työpaja 11.6.2015, Vantaa, hotelli Flamingo prof. Pertti Järventausta New way of distribution

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Professori Jarmo Partanen

Professori Jarmo Partanen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka Suvi Heikkonen ETÄLUENTAMITTAREIDEN TUOMAT TUOTTEISTAMISMAHDOLLISUUDET SÄHKÖNMYYJILLE Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys ja toiminta.

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys ja toiminta. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Sa2701000 Kandidaattityö ja seminaari KANDIDAATTITYÖ Tomi Väisänen 0221121 Säte 5 Euroopan sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALIN KARTOITUS SUOMESSA 10.6.2014

SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALIN KARTOITUS SUOMESSA 10.6.2014 SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALIN KARTOITUS SUOMESSA 10.6.2014 SISÄLTÖ JOHDANTO YRITYSHAASTATTELUT KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALISTA JOUSTOPOTENTIAALIN YRITYSKOHTAISET KARTOITUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET FINGRID OYJ

Lisätiedot

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava 15.6.2007 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön

Lisätiedot

Enabling Sustainable Energy Solutions

Enabling Sustainable Energy Solutions Enabling Sustainable Energy Solutions Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta Tilaaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Tekijä: Jukka-Pekka Häkli Sustainable Energy Asset

Lisätiedot

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Joonas Larinkari Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot