Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. 53 Selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista Valmistelijat / lisätiedot: Heli Yli-Knuuttila, puh. (09) Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen merkitsee selostusosassa olevan selvityksen tiedoksi. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3 Välinehuollon kulut vuonna 2012 HUS-Desikoon keskitettynä toimintana Selostus Espoon valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin ja HUS-Desiko - liikelaitoksen välisen sopimuksen, jonka perusteella Espoon kaupungin suun terveydenhuollon tuottama välinehuolto siirrettiin lukien HUS-Desiko -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Samalla valtuusto päätti, että lautakunnalle tuodaan ensimmäisen kalenterivuoden jälkeen selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista. Sopimus laadittiin yhdessä HUS-Desikon kanssa siten, että siinä huomioitiin toimialan tärkeänä pitämät elementit. Sopimuksella pyrittiin varmistamaan välinehuollon jatkuvuus, vastuut ja laatu sekä laadunseuranta ja toiminnan kehittäminen. Sopimukseen on kirjattu, että vähintään kerran vuodessa sopimuksen osapuolten välillä pidetään seurantakokoukset, joissa arvioidaan palvelun laatua ja kehitetään toimintaa molempia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Espoon kaupungin tarvitsemien välinehuoltopalveluiden tuottamista ja seurantaa varten on perustettu sopimuksen mukainen kehittämis- /laatutyöryhmä. Kehittämis-/Laatutyöryhmän tehtävänä on: a. välineistön huoltoprosessin laadun seuranta ja jatkuva laadun parantaminen

2 Sivu 2 / 2 b. välineiden käytön seuranta ja ohjaus c. välineistön huoltosuunnitelman tarkastaminen ja päivittäminen d. toiminnan kehittämisehdotusten tekeminen e. tuotteistuksen kehittäminen f. kustannustehokkuuden parantaminen Työryhmä seuraa Espoon kaupungin tarvitsemien välinehuoltopalveluiden tuottamista. Espoosta on edustajina kaksi jäsentä. HUS-Desiko on nimennyt työryhmään Espoon kaupungin välinehuoltopalvelusta huolehtivia esimiehiä ja asiantuntijoita. Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sopimuksen mukaan vähintään 2 kertaa vuodessa. Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa vuoden 2012 aikana ja vuonna 2013 yhden kerran. Työryhmän kanssa on käyty läpi hankittavat palvelut, palvelujen sisältö ja määrät, mahdolliset toivotut muutokset sekä palveluista perittävät hinnat. Välinehuoltopalveluiden laatu Palveluseurantaa on tehty säännöllisesti ja samassa yhteydessä arvioitu palvelun laatua. Laatua on seurattu visuaalisesti, palautekyselyin sekä asiakastyytyväisyyskyselyin. Saadut palautteet on käyty säännöllisesti läpi. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi ja ne on kirjattu muistioihin. Korjaavia toimenpiteitä on ollut mm. ohjeistusten tarkentaminen sekä HUS Desikossa että Espoossa, osastotuntien pitäminen, koulutusten pitäminen ja seurannan tarkentaminen. Välinehuoltajien ehdotuksia, miten prosessia voisi nopeuttaa ja helpottaa, on toteutettu. Vuonna 2013 panostetaan prosessien virtaviivaistamiseen ja hukan vähentämiseen. Laatupoikkeamia pyritään minimoimaan. Prosessien parantamiset dokumentoidaan ja pyritään entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Kaikissa hammashoitoloiden välinehuollon toimipisteissä pyritään käymään kevään 2013 aikana. Käynneillä katsotaan, mitä hoitoloissa oikeasti tapahtuu, missä on onnistuttu ja miten asioita voitaisiin tehdä entistä paremmin. Kentän ehdotuksia otetaan huomioon. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu asiakastyytyväisyyskyselyllä ja lisäksi kerätään spontaania asiakaspalautetta. Käytössä on myös jatkuva webropol-kysely, jonka kautta voi antaa palautetta. Spontaaneihin palautteisiin on reagoitu ja toimenpiteet on kirjattu. Vuoden 2013 aikana tehdään laajempi asiakastyytyväisyyskysely. Henkilöstö HUS-Desikon palvelukseen siirtyi 14 välinehuoltajaa. Heistä kolme siirtyi vuoden 2012 alusta HUS -Desikon muuhun toimipisteeseen: Peijaksen

3 Sivu 3 / 3 sairaalan välinehuoltokeskukseen, Lasten- ja Nuorten sairaalaan, HUS- Labin Haartmaninkadun laboratorioon. Jorvin sairaalan välinehuoltoon siirtyi 11 välinehuoltajaa, joista yksi siirtyi leikkausosastolle, yksi päivystysalueelle ja yhdeksän välinehuoltokeskukseen. Yksi välinehuoltaja on jäänyt eläkkeelle, yksi irtisanoutunut ja yksi on ollut koko ajan sairaslomalla. Tällä hetkellä Jorvin välinehuollossa työskentelee kahdeksan Espoosta siirtynyttä välinehuoltajaa. Henkilökunnalle on tehty kysely välinehuollon siirron vaikutuksista ja nykytilanteen arvioimisesta. Tavoitteena oli saada tietoa siirtyneiden välinehuoltajien kokemuksista, työilmapiiristä ja työstä. Vastaava kysely on tehty helmi-maaliskuussa Kyselyssä oli seitsemän strukturoitua kysymystä (asteikolla 1-10) sekä yksi avoin kysymys. Kysely toteutettiin Digium -ohjelmistolla. Vastausprosentti oli 100. Työn kokeminen ja työn hallinta 100 % välinehuoltajista kokee, että on ollut kivaa tulla töihin lähiviikkoina. Kaikki vastaajat kokevat työnsä mielekkääksi. 100 % vastaajista kokee hallitsevansa työnsä erittäin hyvin tai hyvin. 6 vastasi avoimeen kysymykseen. Esimiestoiminta ja viihtyminen työssä Vastaajista 87 %:n mielestä lähin esimies toimii lähiesimiehenä erittäin hyvin tai hyvin. Kaikki vastaajat kokevat viihtyvänsä lähimpien työkavereidensa kanssa. 87 % vastaajista kokee viihtyvänsä erittäin hyvin tai hyvin ja 13 % kokee viihtyvänsä melko hyvin. Vaikuttaminen työhön ja työn pysyvyys 50 % kokee voivansa vaikuttaa paljon työtään koskeviin asioihin ja 25 % kokee voivansa vaikuttaa jonkin verran ja 25 % kokee voivansa vaikuttaa vähän. 75 % vastaajista on täysin varma tai varma työpaikkansa pysyvyydestä ja 25 % vastaajista kokee työpaikkansa pysyvyyden melko varmaksi. Kustannukset Vuoden 2012 kustannukset, ks. liite Tuotteistus Sopimuksessa on asetettu tavoite, että laskutus toteutetaan tuotteistuksen mukaisesti vuoden 2013 alusta lukien. Tuotteistusta on tehty ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tuotekohtaiseen laskutukseen ei siirrytty vielä vuoden 2013 alussa. Vuoden 2013 helmikuussa on käynnistetty suun

4 Sivu 4 / 4 terveydenhuollon yhdenmukainen tuotteistaminen HYKS Erva-alueella. Tuotteistuksen tekemiseen osallistuu edustajat myös Careasta, Eksotesta, Varsinais-Suomen shp:n välinehuollosta, Amiedusta sekä CGI:ltä. Kirsi Laitinen THL:stä on kutsuttu ryhmään. Sovittiin, että tuotteistus tehdään huolella, niin että sen käyttöotto ei kasvata kustannuksia. Tavoitteena on saada tuotteistus, jota voidaan verrata esim. erityisvastuualueella muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2012 aikana seurattiin tuotteiden huoltokiertoa ja tarkistettiin tuotteiden sisältökuvauksia. Vuonna 2013 on tavoitteena saada suun terveydenhuollon tuotteistus tehtyä, niin että tuotekohtainen laskutus voidaan käynnistää. Tällöin laskutetaan toteutuneen huoltotoiminnan jälkikäteen. Samanaikaisesti tuotteistuksen kanssa on tarkoitus käynnistää tutkimushanke yhteistyössä Suomen sairaalahygieniayhdistyksen välinehuoltoryhmän ja HUS-Desikon kanssa. Tutkimuksen tulee toteuttamaan Hygienian ja mikrobiologian laboratorion johtaja, FT Kirsi Laitinen Hjelt - instituutista Helsingin yliopistosta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä osoittamaan riittääkö pelkkä desinfiointi vai voidaanko avosteriloinnista käytäntönä luopua vai pitääkö kaikki välineet steriloida. Välineistön huoltopaikaksi on alustavasti lupautunut HUS-Desiko. Tutkimukset tehdään Hjelt - instituutissa. Toisessa vaiheessa tutkimus siirretään käytännön tasolle Espoon kahteen hammashoitolaan. Periaatteessa samoin menetelmin testataan eri hammashuoltoloista tulevia eri tavoin puhdistettuja ja steriloituja välineissä. Tässä vaiheessa tutkitaan myös kuljetuksen ja säilytyksen vaikutuksia mikrobitasoihin eri tavoin käsitellyissä laitteissa. Tutkimus toteutetaan kesä-heinäkuun aikana Toinen vaihe ajoittuu syys - lokakuulle. Tutkimuksen aikana konsultoidaan Valviraa, terveysalan lupaja valvontavirastoa. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT

XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT 28.VUOSIKERTA NUMERO 6/2010 XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Puhdas kosketus Vain parasta sairaalahygieniaan Kysy lisää: Berner Oy Terveys ja Tutkimus, Sairaalahygienia Sahaajankatu

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 5/2008 XVI valtakunnalliset VÄLINEHUOLlon koulutuspäivät Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI PÄÄKIRJOITUS Heikki Härtsiä Tervetuloa Millogille! Millog on suomalainen, puolustusmateriaalin teolliseen kunnossapitoon erikoistunut yritys. Varsinainen toiminta alkoi

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT

HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT Palvelut ja kuntayhteistyö HUS Tukipalveluyksiköt TA2013 Länsi-Uusimaa 44,5 milj. 444 henk. Lohja 73,9 milj. 645 henk. HYKS 1 304,8 milj. 11 742 henk. Hyvinkää 156,0 milj. 1693 henk.

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot