Puumalan kunta VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puumalan kunta VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Puumalan kunta VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS

2

3 Sisällysluettelo 1. Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus 1 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Edellisen arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi.2 3. Kunnan visio ja strategia Visio 2 2. Tarkoituksenmukaiset palvelut Elinkeinopolitiikka ja matkailu.2 4. Maanhankinta.3 4. Talous ja resurssit Tasapainoinen talous Omaisuuden optimaalinen hoito 3 3. Tarkoituksenmukaisen infrastruktuurin hoito Pätevä henkilöstö, rekrytointi Prosessit, toiminnot ja rakenteet 4 1. Hyvä imago 4 2. Seutuyhteistyö 4 3. Tehokas johtamisjärjestelmä ja päätöksentekoprosessi Henkilöstön työkyky ja uudistuminen.5 1. Motivoiva henkilöstöpolitiikka Koulutus Alijäämän kattaminen.5 8. Talousarvion ja -suunnitelman toteutuminen 6 9. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Tulojen perintä Talousarvion sitovuus ja seuranta Työllistäminen Kokonaisarvio Yhteenveto...8

4 1. 1. TARKASTUSTOIMI JA ARVIOINNIN TOTEUTUS 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet hyvää hallintotapaa noudattaen sekä valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. TARKASTUSLAUTAKUNTA Valtuusto on valinnut kokouksessaan, tarkastuslautakunnan toimikaudeksi Lautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Lautakunta on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Varsinaiset jäsenet: Urpo Virtanen, pj. Helvi Valtonen. Jorma Jukarainen Esko Mikkola Riitta Söderström varajäsenet: Eero Luukkonen Liisa Kiljunen Esa Pitkonen Vesa Salo Marja-Liisa Markkanen Tarkastuslautakunta kokoontui 12 kertaa vuoden 2013 aikana, joista entinen tarkastuslautakunta kokoontui kevään aikana kuusi kertaa. Tehdyn suunnitelman mukaan painopistealueena olivat kertomusvuonna hallintopalvelut. Esteellisyydet on otettu huomioon tarkastuslautakunnan kokouksissa sekä arviointikertomusta valmisteltaessa, jolloin esteellinen jäsen ei ole osallistunut ko. toimielimiä koskevien asioiden valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksen tekoon. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet alan koulutustilaisuuksiin. Arviointia suorittaessaan lautakunta on perehtynyt talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan, vuosikolmannesraportteihin ja tilinpäätösasiakirjoihin. Lautakunnan käytössä ovat olleet myös kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset sekä lautakuntien pöytäkirjajäljennökset. Lautakunta on tutustunut vuoden 2012 tehtyyn arviointikertomukseen ja siinä esille tulleiden kysymysten vastauksiin. Tutustumiset ja haastattelut: kunnanjohtaja Matias Hildenin ja hallintosihteeri Annakaisa Arilahden kuuleminen tutustuminen avo- ja hoivapalvelujen toimintaan sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Unto Pasasen kuuleminen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkki Luukkosen ja tekninen johtaja Kimmo Hagmanin kuuleminen.

5 2. 2. EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Kunnanhallitus on antanut kattavat ja riittävät vastaukset vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin. 3. KUNNAN VISIO JA STRATEGIA 3.1. Visio 2013 Puumala on puhtaan ympäristön ja luonnonkauniin Saimaan vesistön äärellä sijaitseva virkeä kunta. Laadukkaasti sekä tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut takaavat hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Puumala on rohkeasti profiloitunut saaristomatkailun keskus Saimaalla. Alueen vahvuus on kehittyvissä yksilöllisissä palveluissa ja vetovoimaisissa kohteissa sekä innovoivassa elinkeinopolitiikassa. Puumala on imagoltaan vahva ja tunnettu asuinseutu ja se kiinnostaa kaiken ikäisiä sekä uusia vakituisia että vapaa-ajan asukkaita monipuolisen tonttitarjonnan, luonnonkauniin ja turvallisen asuinympäristön vuoksi. Puumalalaisille järjestetään Puumalassa hyvälaatuiset ja tarkoituksenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja teknisen toimen palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja vakaan talouden vaatimukset huomioon ottaen ja siten, että Puumala on viihtyisä ja turvallinen paikka asua, työskennellä, yrittää ja vierailla. 2. Tarkoituksenmukaiset palvelut Tavoitteena on vuoden 2013 aikana pystyä tarjoamaan puumalalaisille tarkoituksenmukaiset kestävään kehitykseen ja terveelliseen elämään pohjautuvat sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja teknisen toimen palvelut. Tarkoituksenmukaisilla palveluilla tarkoitetaan sellaisia resurssien mahdollistamia palveluja, joihin palvelun käyttäjät voivat olla tyytyväisiä. Asumisessa ja liikkumisessa otetaan huomioon ikääntyvien ihmisten tarpeet Elinkeinopolitiikka ja matkailu Tavoitteena on aktiivisella elinkeinopolitiikalla lisätä työpaikkojen määrää Puumalassa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on täsmennetty elinkeinostrategiassa. Matkailu on Puumalassa merkittävä asia ja hyvä työllistäjä. Puumala on rohkeasti profiloitunut saaristomatkailun keskus Saimaalla, jonka vahvuus on kehittyvissä yksilöllisissä palveluissa ja vetovoimisissa kohteissa. Keskeinen menestystekijä on erilaistuminen ja oman profiilin löytäminen Saimaan muiden kohteiden joukossa. Kehittämisen strategiset tavoitteet sisältyvät viiden v:n ohjelmaan:

6 Maanhankinta Tavoitteena on turvata Puumalan alueelle riittävä tonttivaranto asumis- ja yrittämistarpeisiin. Tarkistetaan Kirkonkylä - Kuoreksenniemen osayleiskaava ja Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaava sekä mitoitetaan Pistohiekan yleiskaava suojelutarpeiden pohjalta. Kotkatkylä -hankkeeseen liittyvä maanhankinta laitetaan vireille. Muut toimenpiteet ilmenevät tarkemmin maapoliittisessa ohjelmassa. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Puumalan visio on toteutunut melko hyvin. Järjestetyissä mielipidekyselyissä (asuntopalvelut, ruokapalvelut, yhteispalvelupisteen asiakaskysely jne.) ovat arvosanat olleet yleisesti hyvät. Hammashuollon osalta palvelutaso on kuitenkin heikentynyt ja tähän asiaan pitää kiinnittää tulevaisuudessa erityishuomiota. Yhteispalvelupisteellä on kaivattu mahdollisuutta asioida yksityisyys säilyttäen. Kunnallistekniikalla varustetun vakituisen asumisen tonttivaranto on tällä hetkellä hyvä. Kunta on luonut Kirkonkylän alueella vesiliikenteelle ja matkailulle hyvät puitteet rakentamalla uusia laitureita ja Kirkonkylän alueen ehostamisesta on suunnitelma. Hyödyntämättömiä matkailu- ja muuhun käyttöön soveltuvia rakennuksia on esim. Koulukartano. 4. TALOUS JA RESURSSIT 4.1. Tasapainoinen talous Alijäämää pienennetään ja kunnan talous vakautetaan menoja vähentäen siten, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja että alijäämä vuoden 2013 lopussa on mahdollisimman pieni. Innovatiivisen elinkeinopolitiikan avulla Puumalaan luodaan uusia työpaikkoja, jolloin väestön väheneminen taittuu ja väestörakenne tasapainottuu. Peruspalvelut järjestetään kysyntää vastaaviksi ja henkilöstön määrä optimoidaan sopivaksi Omaisuuden optimaalinen hoito

7 Metsäomaisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tuottavasti. Rakennukset ja muut kiinteistöt pidetään niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa Tarkoituksenmukaisen infrastruktuurin hoito Kaavateitä hoidetaan ja peruskorjataan tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Vesi- ja viemäriverkosto säilytetään nykytasoisena ja verkostoja laajennetaan uusille asuinalueille. Sataman laiturit ja rakenteet pidetään hyvässä kunnossa Pätevä henkilöstö, rekrytointi Motivoivan henkilöstöpolitiikan ja kunnan hyvän imagon avulla saadaan pätevä henkilöstö kunnan tehtäviin. Rekrytointi on suunnitelmallista ja yhtenäistä. Metsäomaisuuden hoito on toteutunut keskimäärin suunnitelmien mukaisesti. Kunnan vuokra-asuntojen tilannetta on tasapainotettu kysynnän pienentyessä laittamalla osa asunnoista myyntiin. Henkilöstö on Puumalassa pätevää ja esim. koululla 60 prosentilla vakituisista luokanopettajista on kaksoiskelpoisuus. 5. PROSESSIT, TOIMINNOT JA RAKENTEET Puumala on turvallinen ja viihtyisä asuin- ja vapaa-ajanympäristö puhdasvetisen Saimaan keskellä. Imagoa kohottaa hyvätasoiset päivähoito-, koulu-, kansalaisopisto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut Hyvä imago 5.2. Seutuyhteistyö Puumala harjoittaa sellaista seutuyhteistyöt, mikä on Puumalan etujen mukaista. Kaikista seudullisista palveluista ja ostopalveluista on oltava läpinäkyvät kustannustiedot. 3. Tehokas johtamisjärjestelmä ja päätöksentekoprosessi Johtamisjärjestelmän pitää olla tehokas, avoin ja selkeään vastuun- ja työnjakoon perustuva.

8 Puumalan imago on säilynyt hyvänä ja kiitoksia niin kunnan kuin yksityistenkin yrittäjien palveluista on kuultu. Liikuntapalveluita on saatavilla erilaisille käyttäjäryhmille. Tulevassa talousarviossa kannattaisi kiinnittää huomiota liikuntapaikkojen ja -alueiden remontti- ja kunnostustarpeeseen. Nuorisotyössä on kehitetty kiitettävästi kansainvälistymistä ryhmätapaamisten myötä. Etsivä nuorisotyö on aloitettu ja tuloksista saadaan lisätietoa vuoden 2014 aikana. Koulun nykyisten toimintojen tilanne vaikuttaa hyvältä. Koululle tarvitaan kuitenkin investointeja nykyaikaisiin ja riittäviin IT-laitteisiin, jotka eivät vastaa tällä hetkellä nykyisiä tarpeita. 5. Lukion lopettamisella saattaa olla vaikutuksia vakituisten asukkaiden ja lapsiperheiden saamiseksi kuntaan. Erityisopetus on mahdollista kaikille sitä tarvitseville. Koulukiusaamiselle on asetettu nollatoleranssi ja esiin tulleet tapaukset on pyritty käsittelemään välittömästi. Suurin seutuyhteistyö toteutuu tällä hetkellä Sote-asioissa. Vuoden alussa toteutuneiden muutosten jälkeen vastaavia vertailulukuja ei ole saatavilla ja tulevaisuuden muutoksista ei ole tietoa. Tarkastuslautakunta toivookin saavansa nopeasti ajantasaista tietoa tulevista suunnitelluista muutoksista. Positiivinen muutos oli se, että ajanvarauksia terveysasemalle voidaan nyt aamupäivisin tehdä suoraan Puumalan terveysasemalle Ensineuvon sijasta. RaJuPuSu-opistossa oli ennätysmäärä opiskelijoita vuonna 2013 koko opiston historiassa ja suhteessa väestömäärään Puumalassa opiskelijoita oli eniten koko opiston aluekunnissa. Kirjasto on Puumalan merkittävä kulttuuripalvelu niin vakituisille kuin kesäasukkaille. Kirjaston tarjonta ja palvelu on ollut todella hyvä. Kirjastopalvelut olisi saatava pysymään samalla tasolla tulevaisuudessakin. 6. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA UUDISTUMINEN 6.1. Motivoiva henkilöstöpolitiikka Avoin, tasapuolinen, kannustava ja tavoitteellinen työilmapiiri motivoi ja sitouttaa henkilöstön. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on pysyvä käytäntö. Henkilöstöstrategia ja kuntatyönantajakuvan kehittämisestä laadittu ohje luovat pohjan henkilöstöpolitiikalle Koulutus Suunnitelmallinen koulutus vaikuttaa työtaitojen ylläpitoon, ammattitaitoon ja työssä jaksamiseen. Työtyytyväisyyskyselyn arvosanat olivat parantuneet. Kyselyn ja kehityskeskustelujen mukaan työntekijät tuntuvat olevan tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa käyttää omia kykyjään, tietojaan ja taitojaan.

9 Työilmapiirin muutos parempaan näkyy myös kunnan palvelujen käyttäjille. 7. ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä 6. yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 8. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Talousarvio perustuu seuraaviin veroprosentteihin: Kunnan tuloveroprosentti 20,50 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,08 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,60 Tilinpäätös on tarkastuslautakunnan mielestä erittäin positiivinen. Alijäämä on saatu katettua kokonaan, talousarvion ja tilinpäätöksen välille ei ole syntynyt mainittavia eroja. Talous on tasapainossa myös tulevaisuutta varten. 9. VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 9.1. Tulojen perintä Kunnalle tulevat tulot on laskutettava viipymättä, kun peruste laskuttamiseen on syntynyt. Samoin kuukausittain tehtävät toistuvaislaskutukset on suoritettava mahdollisimman nopeasti. Myös loma-aikoina on huolehdittava laskutuksen oikea-aikaisuus. Laskuttajien ja hallintokunnan vastuuhenkilöiden on seurattava tulojen kertymistä. Jos suoritusta laskuun ei ole saatu maksuajan (yleensä 14 pv) puitteissa, on erääntyneestä saatavasta mahdollisimman nopeasti lähetettävä muistutus. Jos kaksi lyhyessä ajassa annettua muistutusta (joista viimeisessä varoitetaan perintätoimista) ei johda suoritukseen, on saatavan osalta ryhdyttävä perintätoimenpiteisiin. Hallintokuntien vastuuhenkilöiden on huolehdittava myös siitä, että kunnalle haetaan kaikki mahdolliset tuet

10 ja avustukset. 9.2 Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio rakentuu bruttoperiaatteelle eli menoja ja tuloja käsitellään erikseen. Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat kaikki menomäärärahat ja tuloerät. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointikohteittain. Määrärahalle vahvistettu sitova tulostavoite on myös määrärahan käyttäjää sitova. Alkuvuoden ohjelmistomuutokset aiheuttivat viiveitä ostopalveluiden laskutuksessa, mutta laskutus on nyt ajan tasalla. 7. Kunnalla ei tilinpäätöksessä ollut huomattavia saatavia. Suurin yksittäinen saatava oli kunnan tiloissa toimivan yritysasiakkaan saatava. Tilintarkastaja on antanut kouluarvosanan 7,9 kunnan taloudenhoidon kokonaisuudesta ja se on Kuntatarkastajien Oy Clavisin tarkastusalueen toiseksi paras arvosana. 10. TYÖLLISTÄMINEN Työttömyysprosentti on kunnassa vuoden 2013 aikana noussut 0,5 %. Työttömyysprosentti oli kuitenkin alhaisempi kuin alueen muissa verrokkikunnissa. Ruokapalveluiden kuljetuksiin tehtyjen muutosten myötä kunta on työllistänyt Nutu Ry:n ryhmää vakituisesti. Puumalassa työvoimatarve on sesonkiluonteista ja työllisyyden parantamiseen mahdollisuudet ovat kuntatasolla pienet. Kunnassa voidaan miettiä toimenpiteitä, joilla uusia yrittäjiä saataisiin kuntaan työllistäjiksi ja nykyiset yrittäjät pysyisivät paikkakunnalla. Tarkastuslautakunta odottaa kunnalta aktiivisempaa toimintaa tilanteen kartoittamiseksi ja selkeiden suunnitelmien laatimiseksi. 11. KOKONAISARVIO Tarkastuslautakunnan arvion mukaan vuoden 2013 tulos ja toiminta olivat kokonaisuudessaan tavoitteiden mukaiset. Tarkastuslautakunnassa ajatuksia on kuitenkin herättänyt kuntalaisten tasa-arvon toteutuminen kunnan laajalla alueella infrastruktuurin ja palveluiden suhteen nyt ja tulevaisuudessa. Kunnan talous on tällä hetkellä tasapainossa, mutta investointihankkeet ovat suhteellisen vähäiset. Kehityshankkeissa tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota haja-asutusalueiden tarpeisiin mm.

11 kulkuyhteyksissä, joissa voitaisiin tutkia yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo kunnalta aktiivisuutta kantatieverkoston parannusten ja ylläpidon suhteen matkailun ja raskaan liikenteen lisäännyttyä. Työllisyys ja olemassa olevien yrittäjien palvelut ovat kunnassa asumisen perusta. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kunnassa mietittäisiin keinoja yritysten elinkaaren jatkamiseksi eläkkeelle siirtymisten tai yrityksestä luopumisten yhteydessä. Uusille yrittäjille voisi tarjota perehdyttämis- ja verkostoitumisapua, suunnitella uusille yrittäjille jonkinlainen aloituspaketti, joka voisi tuen lisäksi sisältää houkuttelevaa tietoa kunnan ja alueen palveluista asumisen ja viihtymisen kannalta YHTEENVETO Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja toivoo, että edellä mainitut asiat tulevat huomioiduiksi uuden talousarvion laadinnassa. Tilintarkastajan tarkastuskertomukseen ja edellä olevaan viitaten tarkastuslautakunta katsoo, että Puumalan kunnan taloutta on hoidettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan lausunnon mukaisesti. Puumalassa 4. kesäkuuta 2014 Urpo Virtanen Helvi Valtonen Jorma Jukarainen Esko Mikkola Riitta Söderström

12

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot