T O I M I N T A K A T S A U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A K A T S A U S"

Transkriptio

1 TOIMINTAKATSAUS 2014

2 TALOUS EI KEHITTYNYT Vuosi 2014 ei lunastanut niitä varovaisia odotuksia, jotka pääsivät edellisenä vuonna syntymään. Vaikka näytti, että eurokriisi alkaa talttua, jäätiin Suomessa jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna taloudessa pakkaselle. Kokonaisuutena talous alkoi elpyä varovasti Euroopassa, erityisesti Saksassa, ja myös Yhdysvalloissa, mutta Suomen talousympäristö oli edelleen vähintäänkin haastava. Odotettua rakennemuutosta ei vielä saatu kunnolla edes alulle ja kun maallemme tärkeä Venäjänkauppakin putosi yli kolmanneksella, eivät globaalin talouskasvun heikot signaalit riittäneet suunnan muutokseen. Tapahtumat Krimillä ja Ukrainassa horjuttivat eurooppalaista turvallisuusilmastoa ja toivat aivan uudenlaiset uhkakuvat lähes pysähtyneen talouskehityksen rinnalle. Voitaneen todeta, että tällaisissa olosuhteissa talouskehityksen ennustaminen ei ainakaan helpotu. Säätiön keskeisistä toimialoista metsäala näyttäisi tekevän uutta nousua. Mitä ilmeisimmin käynnistymässä on yksi merkittävimmistä investointiaalloista aikoihin. Erityisesti sellun tuotantoon panostetaan johtuen uusista innovaatioista, joita ala on kyennyt tekemään. Tätä kehityssuuntaa myös Säätiö haluaa olla tukemassa. Maatalous kamppailee edelleen tiukassa kustannuspaineessa. Toisaalta turvallisuustilanteen muutokset saattavat muokata ihmisten asenneilmapiiriä siihen suuntaan, että elintarvikkeiden saatavuudesta ja sen turvaamisesta nousee ilmiö, joka muokkaa myös maatalouden toimintaedellytyksiä. Ilmeistä kuitenkin on, että maataloudessa ei ole paluuta pieniin tilakokoihin ja siten kehitys- ja innovaatiotoiminta tulevat keskittymään suurtuotannon puolelle. Selvää kuitenkin on, että uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja tarvitaan. Rakentamisessa arvioidaan koittavan 90-luvun laman veroinen aika ja tilanne näyttää vuoden 2015 osalta hyvin heikolta. Toimitila- ja asuntorakentaminen on matalalla tasolla ja mm. kaupan vaikeudet tulevat lyömään leimansa lähivuosiin. Tyhjää liiketilaa on runsaasti ja kiihtyvä muuttoliike tyhjentää kokonaisia kyliä syrjäseuduilla. Tämän kääntöpuolena ovat kasvukeskusten paineet asuntoja infrarakentamiseen. Ratkaisevaa kiinteistötoiminnan onnistumisen kannalta tulee olemaan kohteiden oikea sijainti. Lähivuosina kasvukeskukset vahvistuvat entisestään ja niiden avainpaikoille riittää kyllä tulijoita. Säätiö on varautunut hyvin tulevaan. Mutta epäilemättä olosuhteet tulevat teettämään töitä, jotta pääoma ja tuottokyky saadaan pidettyä sellaisella tasolla, että Säätiö voi kantaa kunnialla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja osallistua sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka vievät koko maan kilpailukykyä eteenpäin. Valmiutta pitää olla myös muutoksiin, jos tilanne sellaisia edellyttää. Esko Kolli, Säätiön asiamies

3 EI YLLÄTYKSIÄ Vuoden 2014 aikana Säätiö keskittyi saattamaan loppuun merkittävät kiinteistösaneeraushankkeet, jotka oli aloitettu jo edellisen vuoden puolella. Muilla sektoreilla edettiin tasaisesti. Pääoman tuottotaso säilyi edelleen hyvin tyydyttävänä. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeet Uutta kiinteistömassaa ei hankittu, fokus oli laajojen perusparannushankkeiden päätökseen saamisessa. Vaikka kiinteistöjen lukumäärä ei kasvanutkaan, kasvoi vuokrattavien neliöiden määrä hankkeiden myötä. Samalla kiinteistöjen tekniikkaa saatettiin ajan tasalle ja käyttötarkoituksia muutettiin markkinoiden kehitystä vastaavaksi. Hankkeet saatiin pääpiirteissään päätökseen ja tilojen vuokrausaste oli vuoden lopussa hyvä. Liiketilojen osalta markkinatilanne aiheutti ylimääräisiä ponnisteluja, mutta silläkin sektorilla saatiin hyviä ratkaisuja aikaan. Metsäkiinteistöt Vaikka kuitupuun näkymät positiivisilta näyttävätkin, niin puukaupassa tämä ei juurikaan vielä näkynyt, sillä kuitupuun varastot ovat suhteellisen korkealla tasolla. Sahatavaran kysyntä hiipui koko vuoden johtuen rakentamisen matalasta tasosta. Kannattavuudeltaan parasta kauppaa on tehnyt vaneriteollisuus, mikä heijastuu myös koivutukkien hintaan. Kokonaisuutena puun kysyntä on kuitenkin heikkoa ja hintakehitys laskeva. Näköpiirissä on loppuvuodesta 2015 pientä kehitystä, sillä hakkuut ovat suhteellisen vilkkaita ja puun tuonti on supistumassa. Säätiön osalta jatkettiin maltillisella linjalla, lähinnä harvennushakkuita tehden. Säätiön sijoitusten jakautuminen 2014: Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeet 73 % Pörssiosakkeet 23 % Talletukset 1 % Likvidit varat 2 % Metsäkiinteistöt 1 % Pörssiosakkeet Pörssivuosi 2014 osoitti, että jopa erittäin vakaina pidetyt kestomenestyjät saattavat joutua yllättäviin vaikeuksiin, mikä pudottaa kursseja voimakkaasti. Yleinen taloustilanne, etenkin kotimarkkinoilla, sekä Venäjän-kaupan jyrkkä pudotus, syöksi kurssit alemmalle tasolle kuin pitkään aikaan. Toisaalta useat sellaiset yritykset, joiden toiminta on aidosti globaalia, etenivät varsin vakaasti. Myös Säätiön osakesalkun tuotto laski edellisvuodesta, mutta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Talletukset Korkotason ollessa käytännössä nollatasolla talletusten määrä pidettiin minimitasolla.

4 UUSIA KEHITYSSUUNTIA NÄHTÄVISSÄ Hakemusten määrä pysyi suunnilleen ennallaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Metsäalalla oli nähtävissä kuitusektorin kehitys mielenkiintoisten hankehakemusten muodossa. Maatalouden puolella taas nähtävissä on nousua maaseutuelinkeinon monipuolistamiseen tähtäävissä hankkeissa. Rakentamiseen liittyviä hankehakemuksia oli ennätyksellisen vähän. Hankkeiden mittakaava oli edelleen kasvussa, mikä tekee hankkeista myös pitkäkestoisempia. Tästä huolimatta avustettavien hankkeiden lukumäärää kuitenkin hieman kasvatettiin ja uusien avustustenpäätösten loppusumma pidettiin edellisvuoden tasolla. Kokonaisuutena maksettavien avustusten määrä siis kasvoi. Kiinnostuneita hakijoita oli edelleen paljon, Säätiön verkkopalvelussa olevaa alustavaa arviointitestiä käytettiin edelleen lähes yhtä paljon kuin edellisvuonna, joka oli ennätysvuosi. Hakemuksia käsiteltiin 47 kpl Avustuspäätöksiä tehtiin kpl 15 kpl Avustuspäätöksiä euromääräisesti euroa Kevätkaudella avustuspäätöksistä tehtiin 40 % Syyskaudella avustuspäätöksistä tehtiin 60 %

5 ESIMERKKIHANKKEITA GLYFOSAATIN KÄYTÖN AIHEUTTAMIEN YMPÄRISTÖRISKIEN SELVITTÄMINEN (Hankkeen kesto: 6/2014 3/2015) Tavoite: Säilyttää pinta- ja pohjavetemme mahdollisimman puhtaina glyfosaatti- ja AMPAjäämistä ja siten osaltaan turvata vesieliöille, selkärankaisille ja ihmisille turvallinen elinympäristö. Toteutus: Kokeneen tutkijaryhmän hanke, jossa tulokset siirretään eri sidosryhmille tiedottamisen sekä workshop-työskentelyn sekä seminaarien ja pro gradu -töiden avulla. METSÄNOMISTAJILLE LISÄÄ EVÄITÄ METSÄNHOITOPÄÄTÖKSIIN (Hankkeen kesto: 8/ /2016) Tavoite: Selvittää, onko metsänomistajilla kiinnostusta erirakenteisen metsänhoidon toteuttamiseen lisäämällä metsänomistajien ja metsätoimijoiden tietämystä erirakenteisen metsänkasvatuksen menetelmistä. Parantaa edellytyksiä uudenlaisten metsänhoitopäätösten tekemiseen ja toteuttamiseen laadukkaasti sekä riskit huomioiden. Toteutus: Metsänhoitoyhdistyksen toteuttama täsmähanke, jossa veturina kokenut alan tekijä. Hanke toteutetaan ensin alueellisesti, jonka jälkeen arvioidaan kokemusten pohjalta tiedon siirto valtakunnalliselle tasolle. VESIHUOLTOPALVELUISTA KÄRKIOSAAMISTA (Hankkeen kesto: 7/2014 9/2015) Tavoite: Suomi tunnetaan kansainvälisesti vesi- ja ympäristöosaamisestaan. Tavoitteena on tuottaa kansainväliseen keskusteluun uutta, tutkittua tietoa vesihuoltopalveluiden kehityksestä ja kehittämisestä yhtenä keskeisistä yhteiskunnan välttämättömyyspalveluna ja ympäristöinvestointina. Työ tukee osaltaan Suomen maabrändityön kärkihanketta; vesiosaamista. Toteutus: Kokeneen tutkijaryhmän hanke, osana UNESCON vesialan oppituolia.

6 LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA Säätiö etsii jatkuvasti hyviä hankkeita. Mikäli itselläsi tai lähipiirissäsi on tutkimus- tai kehityshanke, johon tarvitsisit rahoitusta, mahdollisuuksia voi testata Säätiön verkkopalvelussa osoitteessa Samassa osoitteessa voi tehdä myös rahoitushakemuksen. Hankehakemukset ovat määrämuotoisia ja Säätiö käsittelee vain ko. mallin mukaisesti laaditut hankehakemukset. Testaa ajatuksesi ja laita hakemus tulemaan! Marjatta ja Eino Kollin Säätiö Välitie Vierumäki Asiamies Esko Kolli

7

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7. Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9

ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7. Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9 Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/2012 ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7 Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9 Matti Leppälä: Eurooppalainen eläketurva

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 3.9.2012 TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 1. Puutuotealaa synkistää kysynnän hiipuminen ja kustannusten kasvu Puuteollisuuden tilanne

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot