JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE"

Transkriptio

1 JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE

2 JOHDANTO Jätelaki 646/2011 ja jäteasetus 179/2012 sekä Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia rakentajia lajittelemaan kyllästämättömän ja kyllästetyn puun, metallin ja kiviaineksen rakennuspaikalla. Lajittelemalla rakennus- ja purkujätteet ja hyödyntämällä ne mahdollisimman pitkälle säästät ympäristöä ja rahaa. Lajitellun jätteen vieminen vastaanottopaikkoihin on halvempaa kuin lajittelemattoman jätteen.

3 RAKENTAMISEN OHJEITA Rakentaminen on suunniteltava siten, että rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja käyttökelpoiset esineet ja aineet otetaan talteen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen. rakennusaineita käytetään mahdollisimman säästeliäästi ja niiden käyttöä korvataan mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä. syntyvistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle. Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava siitä, että rakennusjäte hyödynnetään, jos se on mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Kiinnittämällä huomiota jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun voi myös pienentää kustannuksia. Jätelavoillekin laitettu tavara on kertaalleen maksettu. Valitse uusio- ja luonnonystävällisiä materiaaleja esim. selluvilla ja uusiomuoviset putket Kun korjaat, säästä vanhaa - ylihienoksi ei kannata tehdä Valitse kierrätyskelpoisia materiaaleja - tunnet ne kierrätysmerkistä.

4 Jätteiden synnyn ehkäisy Jätteiden syntyä voi ehkäistä työmaan hankinnoissa, työmenetelmien ja vaiheiden suunnittelussa sekä toteutuksessa. Jos jätettä syntyy vähemmän: Jätteistä aiheutuvat kustannukset pienenevät. Materiaalien käsittely ja jätekuljetukset vähenevät. Pienempi energian kulutus. Ympäristölle aiheutuva kuormitus vähenee. Työympäristön pysyy siistimpänä. Miten ehkäistään jätteiden syntymistä: Hankitaan määrämittaisia ja esivalmistettuja tavaroita. Tilataan tavaroita oikea määrä. Käytetään pakkaamattomia tai hyödynnettäviin materiaaleihin pakattuja tuotteita. Tarkastetaan tavaroiden kunto niiden saapuessa. Sovitaan ylimääräisen tavaran palauttamisesta ostopaikan kanssa. Suojataan tavara varastoinnin ajan hyvin. Urakointisopimuksia tehtäessä huomioidaan myös jätehuolto.

5 PURKUTÖIDEN OHJEITA Purkutöiden luvanvaraisuus Asuinrakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa asemakaava-alueella, sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Lupa tarvitaan myös muulla alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupaa ei tarvita esimerkiksi pienen talousrakennuksen purkamiseen. Purkamiseen riittää ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Se on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen purkutöihin ryhtymistä. Tietoa rakennuskieltoalueista saa kaupungin rakennusvalvonnasta puh Lupahakemus tai purkuilmoitus tehdään rakennusvalvonnasta saatavalle lomakkeelle. Purkutyöllä pitää olla vastaava työnjohtaja, riippuen purkutyön vaativuudesta ja koosta. Purkuluvasta ja ilmoituksesta vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä peritään taksan mukainen maksu. Purkutöissä syntyvät jätteet ja hyötykäyttösuunnitelma Myös rakennusten purkutöiden yhteydessä syntyy runsaasti erilaista jätettä, joka jätelain ja jäteasetuksen sekä Etelä-Karjalan jätehuoltomääräysten mukaisesti tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön. Purkaminen tulee järjestää siten, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäytölle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä. Purkujätteiden hyötykäytöstä on tehtävä jätteen hyötykäyttösuunnitelma Imatran seudun ympäristötoimeen ennen työn aloittamista ja pyydettävä loppukatselmus Imatran kaupungin rakennusvalvonnasta puh Loppukatselmuksen yhteydessä on esitettävä yhteenveto jätteiden hyötykäytöstä. Lisäksi on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- ja purkujätteestä ja sen käsittelystä. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että työ tehdään asbestipurkutyönä. Lisätietoja asbestipurkutöistä saa

6 Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, työsuojelun vastuualue. Puhelinvaihde: RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEEN LAJITTELU IMATRALLA Asbestijäte Asbestin purkutöitä saa tehdä vain luvan saanut toiminnanharjoittaja. Asbestijätteen käsittelystä on annettu erilliset ohjeet. Asbestia on käytetty putkistojen eristysmateriaalina, lämpöä kestävissä levyissä, ulkovuoraus- ja kattolevyissä (Minerit) sekä joissain lattiamatoissa/-laatoissa. Asbestijäte on ehdottomasti pidettävä erillään muista jätteistä ja se tulee pakata tiiviisti (esim. muovipussiin) ja toimittaa Lappeenrantaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Betoni- ja tiilijäte, kivi- ja maa-ainekset Puhdasta kiviainesta, betonia ja tiiliä ottaa vastaan (maksullinen) esim. Ukonhauta Oy Kurkisuon vastaanottopaikka ja Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Lappeenranta. Kaivutöistä syntyvien ylijäämämaiden sijoittamisesta (esim. meluvalleihin tai täytemaaksi) saa lisätietoja teknisestä toimesta Heikki Hiltuselta puh Energiajäte Pakkaus- ja energiajäte käsitellään kierrätyspolttoaineeksi soveltuvaan muotoon. Polttokelpoista energiajätettä, esimerkiksi rakennuksien ja purkukohteiden puujätteet, voi toimittaa Kuusakoski Oy:lle. Energiajätettä ottaa vastaan myös Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Lappeenrannassa (isommat erät sovittava etukäteen). Energiajätteeksi soveltuvat mm. polttokelpoiset muovit, paperi, kartonki ja puu, puujätettä ovat esim. ovet, kaapit, maalattu puu, vaneri, kovalevy, lastulevy, styroksi, pinnoitettu puu (melamiini) jne.

7 Muovilaatu ja lyhenne MUOVIEN POLTTOMERKINNÄT Esimerkkejä käyttökohteista Saako polttaa? Polyeteenitereftalaatti Polyeteeni high-density Polyvinyylikloridi Polyeteeni low- virvoitusjuomapullot tekstiilit piirtoheitinkalvot muoviastiat mehupullot kanisterit ja ämpärit virvoitusjuomakorit kuljetuslaatikot muovitetut kankaat muovivaatteet tapetit matot putket rakennuslevyt ja muovit puhallettavat rantalelut kalvot pussit muovikassit säkit SAA POLTTAA hiilidioksidi ja vesi SAA POLTTAA hiilidioksidi ja vesi EI SAA POLTTAA haitallisia yhdisteitä esim. suolahappo (HCl) SAA POLTTAA hiilidioksidi ja vesi Poly- peeni muovinarut muoviköydet margariini- ym. rasiat pro- den- sity SAA POLTTAA hiilidioksidi ja vesi Poly- reeni sty- kertakäyttöpakkaukset kertakäyttöastiat kotelot EI SUOSITELLA POLTETTAVAKSI hiilidioksidi, hiilimonoksidi, vesi ja noki sekamuovi kaikki yllä olevien yhdistelmät ja muut muovit EI SAA POLT- TAA

8 Ikkunalasit ja muu lasitavara Ikkunalasissa olevan kitin ja lyijypitoisuuden vuoksi ikkunalasia ei saa laittaa lasinkeräykseen. Lajitellun ikkunalasijätteen, jossa ei ole kittiä, listoja tms. voi toimittaa JS-Sepät Ky:lle tai Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Pullot ja muu pakkauslasitavara on toimitettava lasinkeräyspisteisiin. Kyllästetty puu Kyllästettyä puuta ei saa polttaa! Kyllästetty puutavara on ongelmajätettä. Imatralla K-Rauta Rautapertti kerää alle 1 m 3 :n eriä kyllästettyä puuta. Kyllästettyä puuta voi toimittaa alkaen myös EKJH:n Imatran jäteasemalle Harakankuja1. Suurimmista eristä kannattaa ottaa yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n HUOM! A-kyllästysluokan puuta saa käyttää vain maan tai veden kanssa pysyvään kosketukseen joutuvissa oloissa, AB-kyllästysluokan puuta maan yläpuolisiin osiin ja B-kyllästysluokan puuta valmiiksi työstettyihin maanpinnan yläpuolisiin osiin. Kyllästämätön puu Kyllästämätöntä puuta voidaan käyttää polttopuuna. Kuusakoski Oy ottaa vastaan kyllästämätöntä puumateriaalia ja muuta polttokelpoista jätettä, josta tehdään haketta energiakäyttöön. Myös Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja Ukonhauta Oy Kurkisuolla ottavat vastaan kyllästämätöntä puuta. Rakennus- ja purkujätteiden polttaminen avotulella on ehdottomasti kielletty!

9 Metalli Metallia ottavat vastaan romuliikkeet, JS-Sepät Ky, Kuusakoski Oy, Ukonhauta Oy sekä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. Vaaralliset jätteet Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään yhdyskuntajätteestä ja toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan: Harakankuja 1, Imatra ( alkaen) Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Lappeenranta Akkuja ottavat vastaan myös niitä myyvät liikkeet sekä JS-Sepät Ky ja Kuusakoski Oy Kuusakoski Oy ottaa vastaan loisteputkia Patterit palautetaan niitä kaikkiin niitä myyviin liikkeisiin Ongelmajätteiden merkit: Haitallinen/ ärsyttävä Syövyttävä Sähkö- ja elektroniikkaromu Syttyvä Räjähtävä Hapettava Ympäristölle vaarallinen Myrkyllinen Käyttökelvottomia kodinkoneita ja muuta sähkö- ja elektroniikkaromua ottavat vastaan Kuusakoski Oy, JS-Sepät Ky, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja paikalliset kodinkoneliikkeet. Toimivia kodinkoneita voi toimittaa Kierrätyskeskukseen. Muut rakennus- ja purkujätteet Rakennus- ja purkujätteet joita ei lajitella tai joita ei voi ottaa hyötykäyttöön (esim. kipsilevyt, muovimatot, putket, eristevillat jne.) tulee toimittaa Etelä- Karjalan jätekeskukseen Lappeenrantaan tai muuhun asianmukaiseen jätteiden vastaanottopaikkaan.

10 YHTEYSTIETOJA Imatran seudun Imatran kaupungin ympäristötoimi Rakennusvalvonta Virastokatu 2 Virastokatu Imatra Imatra Puh Puh Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kierrätys (Työn Vuoksi) Kukkuroinmäen aluejätekeskus Torikatu Imatra Hulkonmäentie 130,Konnunsuo Puh Lappeenranta Asiakaspalvelu puh Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n jäteasema Harakankuja Imatra. Aukioloaika kannattaa tarkastaa EKJH:n asiakaspalvelusta puh Ukonhauta Oy Kuusakoski Oy Kurkisuon hyötyjätteen Pilarikuusenkatu 5 vastaanottopiste Imatra Kurkisuontie Puh Imatra Puh. (05) JS-Sepät Ky Raidekuja Imatra Puh Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Puhelinvaihde: K-Rauta Rautapertti Asemakatu Imatra Puh

11 IMATRAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta Lisää tietoa jätehuollosta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10.

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10. JÄTEOPAS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA...3 2. KUIVAJÄTE (sekajäte)...4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI...5 4. PAPERI...6 5. KERÄYSKARTONKI...6 6. LASI...7 7. METALLI...8 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU

Lisätiedot

JÄTEOPAS YRITYKSILLE

JÄTEOPAS YRITYKSILLE JÄTEOPAS YRITYKSILLE 2 JOHDANTO...3 BIOJÄTE...4 HYÖTYJÄTTEET JA LAJITTELU...4 ENERGIAJÄTE...4 LASI...6 METALLIT...6 ONGELMAJÄTTEET...7 PAPERI JA PAHVI...8 SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU...8 KOOSTE...9 YHTEYSTIETOJA...10

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2011 Lajitteluohjeet Vuoden 2010 jätemäärät Tempaukset 2011 Muita ajankohtaisia asioita SISÄLLYS: PÄÄKIRJOITUS...3

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1883 Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Hannu Koski, Jari Lehtinen, Anna-Leena Perälä & Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka Jari Pölönen Skanska

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot