Rakentamisen jätteet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi"

Transkriptio

1 Rakentamisen jätteet

2 Johdanto Jätehuollon kehittämistä ohjaavat jätelaki ja jäteasetus. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia kaikessa toiminnassamme ensisijaisesti vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin, esim. energiana. Vasta viimeiseksi jäte on toimitettava turvalliseen loppusijoitukseen. Jätteet ja jätehuolto pitää ottaa huomioon rakentamisen eri vaiheissa sekä rakennusten purkamisessa. Tehokkaalla suunnittelulla vähennetään syntyvien jätteiden määrää. Tärkeää on myös panostaa jätehuoltoon ja rakennusjätteiden hyödyntämistä edistäviin toimiin. 2

3 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Rakennusjätteitä koskevat säädökset Jätelaki 646/2011 Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Jätteestä ei saa aiheutua merkittävää haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle, eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon, jätteiden kuljetuksen ja jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Vaaralliset jätteet on kerättävä ja kuljetettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätelaki kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti. Jätettä saa luovuttaa vain hyväksytyille vastaanottajille. Kuntakohtaiset velvoitteet löytyvät kuntien jätehuoltomääräyksistä. 3

4 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 295/1997 Päätöksen tarkoituksena on jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen sekä hyötykäytön lisääminen. Päätoteuttajan on muiden osapuolten kanssa suunniteltava ja toteutettava rakentaminen siten, että - jätettä syntyy mahdollisimman vähän - kaikki käyttökelpoinen tavara otetaan talteen ja käytetään uudelleen mahdollisuuksien mukaan - rakennusaineita käytetään säästeliäästi ja käytetään kierrätysmateriaalia uusien tarvikkeiden sijasta - jätteistä ei aiheudu vaaraa eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Mikäli rakennustoiminnassa syntyy jätettä yhteensä yli 5 tonnia tai maa-ainesjätettä yli 800 tonnia, ne on lajiteltava erikseen hyötykäyttöä varten. Näitä jätteitä ovat: - betonijätteet - tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet - kipsijätteet - kyllästämättömät puujätteet - metallijätteet - maa- ja kiviainekset, ruoppausjätteet Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Rakentamisen yhteydessä tulee järjestää kiinteistön jätehuollon edellyttämät tilat ja rakennelmat. Jätehuolto tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. 4

5 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Jätteiden synnyn ehkäisy Jätteiden syntyä voi ehkäistä työmaan hankinnoissa, työmenetelmien ja -vaiheiden suunnittelussa sekä toteutuksessa. Kun jätettä syntyy vähemmän - jätekustannukset pienenevät - käsiteltävä materiaali ja jätekuljetukset vähenevät - jätteistä aiheutuvat työt vähenevät - resursseja vapautuu muihin töihin - työympäristön siisteys paranee - energian kulutus pienenee - ympäristökuormitus vähenee. Keinoja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi: - Hanki määrämittaisia ja esivalmistettuja tarvikkeita. - Käytä pakkaamattomia, vähän pakattuja tai hyödynnettäviin materiaaleihin pakattuja tuotteita. - Tarkista tavaroiden kunto niiden saapuessa työmaalle. - Sovi, että tavarantoimittaja vie pakkaukset mukanaan. - Sovi ylimääräisen uuden tavaran palauttamisesta. - Tilaa materiaaleja ja laitteita oikea määrä, oikeaan aikaan ja paikkaan, säästyt turhalta varastoinnilta ja siirroilta. - Suojaa tavara varastoinnin ajaksi. - Huomioi jätehuolto urakointisopimuksissa. Pura rakennusosat ehjinä, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen. Selvitä etukäteen osien vastaanottaja ja uudelleenkäytön ehdot. Jos et voi purkaa osia ehjinä, lajittele eri jätejakeet hyötykäyttöön. 5

6 Syntyvien jätejakeiden lajitteluohjeet Jätteiden lajittelua helpottavat selkeät opasteet keräilyvälineissä, työmaakohtainen jätehuolto-ohje, jätehuollon seuranta palavereissa sekä sopimukset lajittelusta kuljetusliikkeiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. Jätteiden lajittelu säästää kustannuksia. Siisti työmaa-alue parantaa myös työturvallisuutta. Vaaralliset jätteet - maali- ja liimajätteet, ohenteet, lakat ja liuottimet - öljyt, loistelamput, paristot ja akut - monet saumausmassat (PCB), lyijylevyt ja raskasmetallit - vaarallista jätettä sisältävä purkujäte - painekyllästetty puu (keräyspisteet: - saastunut maa-aines - asbesti, jota on käytetty mm. putki-, varaaja- ja kattilarakenteissa julkisivu-, sisäverhous- ja kattolevyissä vesi- ja viemäriputkissa, ilmanvaihtokanavissa palonsuoja- ja akustiikkalevyissä muovilattialaatoissa, seinä- ja lattiatasoitteissa seinälaattojen kiinnityslaasteissa palo-ovissa, uuneissa, kiukaissa ja savuhormeissa Toimita vaaralliset jätteet niille kuuluviin vastaanottopisteisiin. 6

7 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Lisätietoja asbestin käyttökohteista Työturvallisuuskeskuksen julkaisu Asbestipitoiset tarvikkeet sekä Kiertokapula Oy:n neuvonta. Asbestityö on luvanvaraista. Ennen rakennusten korjaustöiden aloittamista on lain mukaan kartoitettava sisältävätkö rakennusmateriaalit asbestia. 7

8 Hyödynnettävät rakennusjätteet Mineraalipitoiset jätteet Betoni Betonirakenteet voi käyttää uudelleen sellaisenaan tai korjattuna rakennuksiin. Betonin voi viedä myös murskattavaksi muuta hyötykäyttöä varten (esim. uudet betonituotteet, maanrakennus). Tiilet Ehjät tiilet viedään uudelleenkäyttöön. Mursketta voidaan käyttää esim. maarakennusmateriaalina. Kipsilevy Puhtaat kipsilevyt voidaan kerätä käytettäväksi raaka-aineena kipsilevyjen valmistuksessa. Likaiset kipsilevyt ovat loppusijoitettavaa jätettä. Puu Rakennuskelvoton puu kelpaa haketettuna energiaksi. Puujätteessä ei saa olla esim. kyllästettyä puuta, kiviainesta, kattohuopaa, muovia, harjateräksiä eikä muuta hyötykäyttöön kelpaamatonta jäteainesta. Energiajäte Energiajätteeseen kuuluvat materiaalina kierrätyskelvottomat puut, muovit, paperi, pahvit. Sekaan ei saa laittaa PVC-muovia. Tarkista vastaanottoehdot ja la 8

9 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Muovit Muoveille löytyy hyödyntäjiä, jos ne saadaan puhtaana talteen. Puhtaat lämmöneristeenä käytetyt styroxit (EPS) voi toimittaa hyödynnettäväksi Ehjät kalusteet Ehjiä kalusteita ja kodinkoneita vastaanottavat esim. kierrätyskeskukset. Metallit Metalliromua ovat mm. raudoitusteräkset, peltilevyt, kattopellit, ilmastointiputket, valurauta, kaapelit, tiskipöydät ja kylpyammeet. Tyhjät painepakkaukset ja maalipurkit (www.mepak.fi). Selvitä kannattaako ne erotella muusta metallista. Alumiinilla, messingillä, kuparilla ja ruostumattomalla teräksellä on parempi hyötykäyttöarvo. Maa-ainekset Maa-ainekset kerätään erilleen muusta rakennusjätteestä. Puhdasta maa- ja kiviainesta voidaan käyttää täytemaana. Kysy kunnan maankaatopaikan vastaanottoehdot. Epäillessäsi maan olevan saastunutta ota yhteys ympäristöviranhaltijaan. jitteluohjeet hyödyntäjältä. 9

10 Puun vastaanottoehdot Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla Puhdas puu Puhdas puu ei saa olla käsiteltyä eikä se saa sisältää muita materiaaleja tai epäpuhtauksia. Puhdas puu saa kuitenkin sisältää vähäisiä määriä niissä kiinni olevia nauloja, ruuveja ja saranoita. laudat, lankut ja muu uudisrakentamisen puutähde vaneri, lastulevyt, kuormalavat, kaapelikelat MDF ja HDF levyt ja listat puurakennusten käsittelemätön runkolauta, hirret sisäkäyttöön tarkoitettu pintakäsitelty puutavara esim. paneelit, lauteet lievästi mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä puutavara esim. betonilaudat lakattu puutavara rakennustyömailta lajiteltu puutähde, joka sisältää kevyesti maalattua ja maalaamatonta puuta. Purkupuu Purkupuu on käsiteltyä puuta. Se saa sisältää nauloja ja ruuveja. muovia, metallia, lasia yms. mekaanisia epäpuhtauksia runsaasti sisältävä puu ikkunankehykset ja ovet maalattu purkupuu (jos epäillään sisältävän raskasmetalleja) vanhat keittiökalusteet ja pinnoitetut/laminoidut puupinnat käytetyt puiset huonekalut puumuovikomposiitit pinnoitetut puulevyt, esim. PVC- ja kovapinnoitteet puiset laminaatit. 10

11 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Jätteiden vastaanotto käsittelyalueilla Jätteen energiahyödyntämisen alkamisen ja jätteiden tehokkaamman materiaalihyödyntämisen johdosta Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla tehdään koneellista lavakuormien lajittelua ja pientuojat velvoitetaan lajittelemaan jätteensä tuonnin yhteydessä. Loppusijoitettavaa jätettä sisältäviä kuormia otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Loppusijoitettavaa rakennusjätettä ovat esim. PVC-muovit ja sitä sisältävät rakennusmateriaalit (tapetit, kalvot, lattiapäällysteet, putket ja letkut jne.), eristevillat, laatat ja klinkkerit. Kaikille lajitteluun tuleville lavakuormille tehdään kuormantarkastus. Jätteen tuojan on varmistettava jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistarve ennen jätteen tuontia. 11

12 Kiertokapulan vastaanottopaikkoihin toimitettavat jätejakeet Kapula, Hyvinkää Karanoja, Hämeenlinna Puolmatka, Järvenpää Lumikorpi, Valkeakoski Yhdyskunta- ja rakennusjäte lajitteluun - lavakuormat Yhdyskunta- ja rakennusjäte lajitteluun - pientuojat Loppusijoitettava kaatopaikkajäte - lavakuormat Loppusijoitettava kaatopaikkajäte - pientuojat l l l l l l l l l l l l l l l l Esimerkkejä jätejakeittain Kapula, Hyvinkää Karanoja, Hämeenlinna Puolmatka, Järvenpää Lumikorpi, Valkeakoski Puu, puhdas l l l l - purkupuu l l l l - kestopuu l l l l - risut l l l l - kannot l Metallijäte l l l l Erityisjätteet, asbesti l l l l Vaaralliset jätteet l l l l Maa-ainekset, puhtaat l l Betoni-, tiili- ja asfalttijäte l l SER-romu l l l l 12

13 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Työmaajärjestelyt Uudisrakentaminen Jätteiden käsittelyn vaiheita työmaalla ovat - materiaalien vastaanotto ja pakkauksien purku - materiaalisiirrot työkohteeseen - jätteiden keräily ja lajittelu kerroksissa - jätesiirrot työkohteesta tai kerroksista keräilyastioihin - jätteen käsittely ja varastointi työmaalla ennen kuljetusta Purkaminen Purkutyö suunnitellaan siten, että jäte voidaan poistaa kohteesta sitä mukaa kuin sitä syntyy. Poistamiseen järjestetään turvalliset siirtoreitit. Purkujätteen välivarastointia työmaalla vältetään. Pölyävä jäte pudotetaan siirtolavalle erikoisputkia pitkin. Tällöin myös siirtolavassa tulee olla kunnollinen pölynsuoja. Pölyävä jäte voidaan myös kerätä syntypaikalla tiiviisiin säkkeihin tai kannellisiin astioihin. 13

14 Muista työmaan aloitusvaiheessa: - Selvitä syntyvien jätteiden määrä ja laji. - Selvitä kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset ja lajitteluvelvoitteet. - Tilaa tarvittavat lajitteluastiat/-lavat jätteille. - Selvitä vastaanottajat ja kuljettajat jätteille sekä laadi sopimukset. - Laadi selkeät opasteet lavoille ja jaa tiedote työmaan jätejärjestelyistä työmaalla työskenteleville. - Sovi, että aliurakoitsija lajittelee ja siivoaa omat jätteensä. Työmaakohtainen jätehuoltosuunnitelma helpottaa jätehuoltojärjestelyiden käytännön toteutumista. Jätehuoltosuunnitelman sisältö: - syntyvän jätteen ja sen keräystoimintojen kartoitus - vaarallisten jätteiden jätehuolto - jätteiden välttämismahdollisuudet - jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen - kirjallisten ohjeiden laatiminen ja henkilöstön koulutus - seuranta 14

15 Kiertokapula Rakentamisen jätteet Jäte-, rakennus- ja purkamislupa Ammattimainen jätteiden hyötykäyttötoiminta tarvitsee jäteluvan. Jätelupahakemus tehdään kunnan ympäristöviranomaiselle, jos jätettä käsitellään alle tonnia vuodessa. Muutoin hakemus tehdään aluehallintovirastoon. Lupahakemuslomakkeita saa kunnasta tai aluehallintovirastosta (www.avi.fi). Rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa ja rakennuksien purkuun tarvitaan purkamislupa. Näitä lupia ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki. Rakentamis- ja purkamisluvissa pitää tehdä jäteselvitys, johon tulee kirjata (Maankäyttö- ja rakennuslaki 139 ): - rakentamis- tai purkamistyön järjestäminen - edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä - edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyötykäyttämisestä 15

16 Painovuosi 2012 Jätteiden vastaanotto Kiertokapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueet ovat avoinna ma-pe 7-19 KARANOJA Karanojantie Hämeenlinna KAPULA Kapulasillantie Hyvinkää PUOLMATKA Hyötykuja Järvenpää LUMIKORPI Meijerikuja Valkeakoski Avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 keräyspisteet: KIERTOKAPULA OY Vankanlähde Hämeenlinna VAIHDE avoinna: ma-pe

Rakennusjäteopas 8. Yhteystiedot Tämä opas on saatavana myös kuntien internetsivuilla. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelupiste Hannikainen Rakentajan talo, Hannikaisenkatu 17 p. (014) 625 070 www.jkl.fi JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Kotitaloudet, maataloudet, asunto-osakeyhtiöt www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Tämä opas auttaa henkilö- ja pakettiautolla liikkuvia yksityisiä asiakkaita

Lisätiedot

JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE

JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE JÄTEOPAS RAKENTAJILLE, KORJAAJILLE JA PURKAJILLE JOHDANTO Jätelaki 646/2011 ja jäteasetus 179/2012 sekä Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia rakentajia lajittelemaan kyllästämättömän

Lisätiedot

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Rakennusjäteopas 2011 Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely remontoijalle uudisrakentajalle purkajalle viherrakentajalle Tämä opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat

Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat Rakennusala Keskeiset ympäristönäkökohdat Luonnonvarojen ja energian kulutus Maa-alueen käyttö uudisrakentamisessa Toiminnoista syntyvät päästöt maaperään ja vesistöön Melu- ja pölyhaittoja aiheuttavat

Lisätiedot

Purkutyöstä on aina tehtävä Kotkan rakennusvalvonnalle ilmoitus, josta on ilmettävä jätteiden laatu, määrä ja käsittelypaikat.

Purkutyöstä on aina tehtävä Kotkan rakennusvalvonnalle ilmoitus, josta on ilmettävä jätteiden laatu, määrä ja käsittelypaikat. KOTKAN KAUPUNKI 1(6) OHJEITA REMONTOIJILLE JA RAKENNUSTEN PURKAJILLE Rakentaminen on nykysäännösten mukaan toteutettava ja suunniteltava niin, että rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja käyttökelpoiset

Lisätiedot

RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08

RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08 RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08 Rakentaminen sujuu, kun tarvikkeet ja materiaalit ovat hyvässä järjestyksessä. Järjestystä parantaa toimiva jätehuolto. Fiksu rakentaja suunnittelee huolellisesti ja toimii niin,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle

Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle Rakennusjätehanke Cirkulera! Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle Kaksi tieto-opasta rakennusjätteen käsittelystä Länsi-Uudellamaalla Piia Nordström Serie L: Läromedel, 3/2012 Rakennusjätehanke

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion. Opas rakennuksen purkajalle

Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion. Opas rakennuksen purkajalle Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion Opas rakennuksen purkajalle Kun tulee aika purkaa vanha Rakennuksen saavuttaessa elinkaarensa päätepisteen tulee aika purkaa vanha uuden tieltä. Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan. Opas rakennuksen purkajalle

Länsi Uudenmaan. Opas rakennuksen purkajalle Länsi Uudenmaan Opas rakennuksen purkajalle Kun tulee aika purkaa vanha Rakennuksen saavuttaessa elinkaarensa päätepisteen tulee aika purkaa vanha uuden tieltä. Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka olet

Lisätiedot

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Päivittänyt Ympäristötietoinen Kannus -hanke JUURET ELÄMÄLLE SAATESANAT... 3 OMATOIMINEN JÄTEHUOLTO... 4 Kompostointi...4 Polttaminen...5 Eläinten hautaaminen...5 JÄTTEET

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion. Jätepihin rakentajan opas

Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion. Jätepihin rakentajan opas Hangon, Inkoon, Raaseporin ja Siuntion Jätepihin rakentajan opas SANOJA SINULLE, LÄNSIUUSMAALAINEN RAKENTAJA! Oman kodin hankinta on usein tavallisen suomalaisen perheen suurin yksittäinen investointi,

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot