1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI PAPERI KERÄYSKARTONKI LASI METALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10."

Transkriptio

1 JÄTEOPAS

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA KUIVAJÄTE (sekajäte) BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI PAPERI KERÄYSKARTONKI LASI METALLI SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) ONGELMAJÄTTEET VAATTEET, ASTIAT & HUONEKALUT RAKENNUSJÄTTEET ENERGIAJÄTE JA JÄTTEIDEN POLTTO MUUT JÄTTEET YHTEYSTIEDOT

3 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA Jätelain päämääränä on ehkäistä jätteen syntymistä. Syntynyt jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön; ensisijaisesti raaka-aineeksi, toissijaisesti energiantuotantoon ja viimeiseksi kaatopaikalle. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ihmisille tai luonnolle. Roskaaminen on lain rikkomista. Roskaamisella tarkoitetaan kaikenlaisen jätteen jättämistä ympäristöön. Imatran kaupungilla on jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan Jätelain mukaisesti määräyksien päämääränä on vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää sekä lisätä eri jätejakeiden hyötykäyttöä. Imatralla jokaisen kiinteistön tulee kuulua järjestettyyn jätehuoltoon. Kiinteistöillä tulee olla kuivajätteelle ja biojätteelle astiat, jotka tyhjennetään säännöllisesti puhtaanapito- tai kuljetusliikkeen toimesta. Biojäte voidaan vaihtoehtoisesti kompostoida itse. Hyötykäyttöön toimitetaan pahvi, keräyslasi, metalli, vaatteet, autonrenkaat ja käyttökelpoiset tavarat kuten huonekalut, mikäli suinkin on mahdollista. Ongelmajätteet on ehdottomasti pidettävä erillään yhdyskuntajätteestä ja ne on toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen aluejätekeskus sijaitsee Joutsenossa Konnunsuolla. Sinne voi toimittaa kaikkia jätejakeita. Lisätietoja ja lajitteluohjeita voi kysyä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä, jonka yhteystiedot löytyvät yhteystiedot -osiosta. Järjestyslain mukaan koiran ulkoiluttajien on huolehdittava siitä, että koirien ulosteet eivät jää ympäristöön hoidetuilla alueilla taajamissa. Valitse pitkäikäisiä, muunneltavia ja ympäristöä säästäviä tuotteita! Imatralla jokaisen kiinteistön tulee kuulua järjestettyyn jätehuoltoon! Pahvi, keräyslasi, metalli, vaatteet, autonrenkaat ja käyttökelpoiset huonekalut yms. hyötykäyttöön! Lajittele jätteesi! Liityttävä biojätteen keräykseen tai kompostoitava! Roskaaminen eli kaikenlaisen jätteen jättäminen luontoon on lain rikkomista! ETHÄN ROSKAA! Ongelmajätteet ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan! Korjaathan jätökseni pois hoidetuilta alueilta! 3

4 2. KUIVAJÄTE (sekajäte) Kaikilla asuinkiinteistöillä tulee olla keräysastia kuivajätteelle. Kuivajätteen pisin tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa. Mikäli kuivajätettä syntyy erityisen vähän, voi tyhjennysväli olla 12 tai 16 viikkoa. Kahdeksan viikkoa pidemmästä tyhjennysvälistä on ilmoitettava ympäristösuojelutoimistoon, jonka jälkeen asiasta voidaan sopia puhtaanapito- ja kuljetusliikkeen kanssa. Myös yhteisten jäteastioiden käytöstä esimerkiksi naapurin kanssa tulee ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Imatralla huolehtivat puhtaanapitoliikkeet, joiden kanssa kiinteistön jätehuollosta huolehtivan henkilön on sovittava kiinteistön jätehuollosta. Kuivajätteen keräysastiaan laitetaan: kääreet, pussit ja pakkaukset (muoviset, kartonkiset, paperiset) likaiset/märät paperit ja pahvit posliini, keramiikka, peilit ja pienet määrät ikkunalasia vaipat ja siteet imurin pölypussit, tupakantumpit ja purukumit lahjapaperit, kertakäyttöastiat ja -aterimet hehkulamput ja palovaroittimet (paristot poistettu) käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja tekstiilit nestekartonkipakkaukset (ellei viedä erilliskeräykseen, mikä on suositeltavaa) muu kierrätykseen kelpaamaton jäte Kuivajätteen keräysastiaan ei laiteta: biojätettä ongelma- tai rakennusjätettä hiekoitushiekkaa kierrätykseen ja hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä Imatralla toimivia puhtaanpitoliikkeitä ovat Lassila & Tikanoja Oyj sekä Sita Finland Oy Ab. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan yhteystiedot -osiosta. Kun jätteestä on lajiteltu erilleen hyöty- ja ongelmajätteet, jää jäljelle kuivajäte. Kuivajäte viedään kaatopaikalle. 4

5 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI Jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma keräysastia biojätteelle. Biojätteen erilliskeräyksen onnistumisen tärkein edellytys on jätteiden lajittelu niiden syntypaikalla eli yksityistalouksissa yleensä keittiössä. Biojätteelle tarvitaan lajittelun onnistumiseksi oma lajitteluastia keittiöön. Biojätteet lajitellaan astiassa olevaan paperiseen tai itse sanomalehdestä taiteltuun biojätebussiin. Myös kaupoista saa maatuvia kompostipusseja. Puhtaanapitoliike tyhjentää biojätteen erilliskeräysastian kesällä viikoittain ja talvisin joka toinen viikko (kesäaika on toukokuu syyskuu, talviaika lokakuu huhtikuu). Biojätteen pidemmät tyhjennysvälit, kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa, edellyttävät pakkaamista tai seosaineen käyttöä. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kompostoi imatralaisten biojätteet. Biojätettä ovat: hedelmien ja vihannesten kuoret liha- ja kalajätteet kahvi- teenporot suodatinpusseineen pehmeät ja kosteat paperit elintarvikerasvat ja -öljyt Biojätettä eivät ole: muovi, lasi, kumi ja nahka myrkyt, maalit, liuottimet yms. pölypussit kananmunankuoret ja kananmunakennot revittyinä lemmikkieläinten jätökset luonnonkuidut pieninä paloina kukkamullat ja kasvinjätteet lakaisutomu tupakantumpit ja purukumi värilliset mainospaperit tuhka ja kalkki KOMPOSTOINTI Kiinteistöllä saa myös itse kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Syntypaikan lähellä tapahtuva kompostointi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Eloperäisen jätteen lajitteleminen ja käsitteleminen kompostoimalla on olennainen osa ympäristöystävällistä jätehuoltoa. Eloperäisen jätteen kompostoinnilla ehkäistään kaatopaikan täyttymistä ja kasvihuoneilmiötä vahvistavan kaatopaikkakaasun, metaanin syntymistä. Kompostimultaa hyödynnetään esimerkiksi viherrakentamisessa. Kompostia ei saa sijoittaa 5 metriä lähemmäs tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Kompostorin on oltava lämpöeristetty, jotta se toimisi myös talvella. Kompostorin tulee olla myös haittaeläimiltä suojattu (pohjaverkko ja kansi). Kompostissa tulee käyttää riittävästi seosainetta, joka kerta kun biojäteastia tyhjennetään kompostoriin. Seosaineeksi käyvät esimerkiksi kuorike, oksasilppu, kutterinlastu tai haravoitu karike. Pelkkää puutarhajätettä saa kompostoida eristämättömässä kompostissa, kehikossa tai kasassa omalla tontilla. Lisätietoa kompostoinnista löytyy Imatran ympäristönsuojelutoimistosta saatavista kompostointioppaista. 5

6 4. PAPERI Paperinkeräykseen kelpaavat: mainokset ja kirjekuoret sanoma ja aikakauslehdet puhelinluettelot ja kirjat uusiopaperit Paperitehtaalla keräyspaperista poistetaan painoväri pesemällä eli siistaamalla ja pestystä paperimassasta valmistetaan paperin raaka-ainetta. Paperinkeräykseen eivät kelpaa: liimautuvat muistilaput (kuivajätteeseen) kertakäyttöastiat, elintarvikepakkaukset ja kartonki (kuivajätteeseen tai kartonginkeräykseen) jäljentävä paperi (kuivajätteeseen) lahjapaperi (kuivajätteeseen) Ruskea paperi laitetaan pahvinkeräykseen. Kiinteistökohtaisen paperinkeräyksen lisäksi paperinkeräysastioita löytyy eri puolilta kaupunkia yli 30 kpl. 5. KERÄYSKARTONKI Kartonginkeräykseen kelpaavat kartongin lisäksi mm. kartonkipakkaukset: aaltopahvi kaikki kaupasta ostettujen tuotteiden paperi- ja kartonkipakkaukset: muro-, keksi- ja makeispakkaukset sokeri- ja jauhopussit muna- ja hedelmäkennot maito-, mehu-, ja piimätölkit kartonkiset jogurttipurkit alumiinivuoratut mehupurkit kartonkiset jäätelöpakkaukset ruskeat paperikassit, -pussit ja kirjekuoret puhtaat kartonkiset kertakäyttöastiat Keräyskartongista valmistetaan mm. hylsykartonkia. Tölkkien muovipinnoitteesta saadaan energiaa ja alumiinivuoraus kierrätetään. Laatikot kannattaa litistää tilan säästämiseksi. Teippejä, hakasia ja niittejä ei tarvitse poistaa. Tölkit on huuhdeltava, litistettävä ja pakattava sisäkkäin ennen keräykseen vientiä. Kartonginkeräykseen eivät kelpaa: märkä tai likainen kartonki (kuivajätettä) likaiset ja huuhtelemattomat pakkaukset (kuivajätettä) styroksi ja muovi (kuivajätettä tai energiajätteen keräykseen) Kierrätysmateriaalista valmistetaan erilaisia kartonkeja, erityisesti hylsykartonkia. 6

7 Kartongin keräysastioita on Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 2. Niskapietiläntie Prisma 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Imatrankoski, Viipurintie / 6. Kierrätyskeskus, Tammiharju 3 Kesäteatterin takana 13. Joutsenonkatu Rajapatsas, Suuntakatu Sienimäki, Rouskunkatu Kuparin alue, Kuparintie / 21. Mansikkapaikka Suopapolku 23. Citymarket 28. Meltolan Siwa 6. LASI Lasinkeräykseen kelpaavat: väritön ja värillinen lasi lasiastiat ja esineet lasipullot lasiset säilöntä- ja lastenruokapurkit Värittömille ja värillisille laseille on omat keräysastiansa. Joissain hyötyjätepisteissä on erilliset keräysastiat värittömille ja värilliselle lasille. Huuhtele pullot ja astiat sekä poista metalli- ja muoviosat sekä kannet ja korkit ennen keräysastiaan viemistä. Lasinkeräykseen eivät kelpaa: posliini ja keramiikka laminoidut ja teräsvahvisteiset osat muovi ja alumiini hehkulamput ikkuna-, peili ja tuulilasi kuumankestävä erikoislasi (esim. uunivuoat) kristalli Suomessa kierrätyslasista valmistetaan lämpöeristeitä (lasivillaa), lasipulloja ja -pakkauksia, ekolaattoja ja ikkunalaseja. Nämä lasinkeräykseen kelpaamattomat jätteet laitetaan kuvajätteeseen tai esim. metalliosat metallinkeräykseen. Pakkaa kuivajätteeseen menevät rikkonaiset lasit (esim. peilit) siten esimerkiksi pahvilaatikkoon, etteivät jätteitä käsittelevät henkilöt loukkaa itseään niihin. Lasinkeräysastioita on Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 2. Rautio, Niskapietiläntie 2 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Kierrätyskeskus, Tammiharju Joutsenonkatu Sienimäki, Rouskunkatu Citymarket 24. Prisma 27. Imatrankoski, Viipurintie / Kesäteatterin takana 28. Meltolan Siwa 29. Rajapatsas, Suuntakatu Kuparin alue, Kuparintie / Suopapolku 31. Salo Peltolan seurojentalo / Jäppilänniementie 728 7

8 7. METALLI PIENMETALLI Pienmetallia ovat: säilyketölkit metallipurkit alumiinipurkit ja foliot (myös omia keräysastioita) metallikannet kruunu- ja kierrekorkit juomatölkit Pienmetallia eivät ole: maalipurkit (ongelmajätteen keräykseen, paitsi täysin tyhjät ja kuivat metallinkeräykseen tai kuivajätteeseen) aerosolit (ongelmajätteen keräykseen) paristot ja muut ongelmajätteet sähköjohdot (SER-keräykseen) Peltipurkit ja alumiinivuoat tulee huuhdella enimmistä ruuantähteistä ennen keräykseen vientiä. Pienmetallin keräysastiat ovat Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 2. Rautio, Niskapietiläntie 2 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Kierrätyskeskus, Tammiharju Joutsenonkatu 34 (P-alue) 23. Citymarket 24. Prisma 27. Imatrankoski, Viipurintie / Kesäteatterin takana 29. Rajapatsas, Suuntakatu Salo-Peltolan seurojentalo / Jäppilänniementie Alumiinin erilliskeräysastiat ovat Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Citymarket Pienmetallia käytetään uuden 24. Prisma metallin valmistamiseen. 29. Rajapatsas, Suuntakatu 1 Metallipakkauksia kierrätettäessä energiasäästö on jopa % uuden raaka-aineen käyttöön verrattuna ROMUAUTOT Romuautot voi toimittaa maksutta Kuusakoski Oy:lle, Autopurkaamo Huolto-Osalle tai JS- Sepät Ky:lle. Romutuksesta saa romutustodistuksen, ja auto poistuu samalla rekisteristä. MUU METALLIROMU Puhdasta metalliromua (esim. vanhat polkupyörät, tynnyrit ym.) voi viedä JS-Sepät Oy:lle, Kuusakoski Oy:lle, Ukonhauta Oy:lle Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikkaan tai romuliikkeisiin. Täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit voi viedä edellä mainittuihin paikkoihin (muussa tapauksessa ne ovat ongelmajätettä). 8

9 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ovat kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Tällaisia laitteita ovat: kylmälaitteet kotitalouskoneet tietokoneet ja televisiot matkapuhelimet muu elektroniikka Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa laittaa muun jätteen joukkoon eikä jättää kiinteistön jätetilaan. Sähkö- ja elektroniikkaromu on toimitettava SER -keräyspaikkoihin, joista se toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Näin laitteiden sisältämät jalometallit ja ongelmajätteet saadaan kerättyä hallitusti ja uudelleen käytettävät materiaalit saadaan hyötykäyttöön. Sähkö- ja elektroniikkaromua voi Imatralla viedä seuraavin paikkoihin: Kuusakoski Oy (veloituksetta pienet määrät kotitalouksilta) Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kukkuroinmäen aluejätekeskus Joutsenossa (veloituksetta pienet määrät kotitalouksilta) JS-Sepät Ky (veloituksetta pienet määrät kotitalouksilta) Paikalliset kodinkoneliikkeet (mahdollisuus kierrätysmaksun perintään) 9

10 9. ONGELMAJÄTTEET Ongelmajätteitä ovat: vanhentuneet lääkkeet akut nappi- ja ladattavat paristot elohopealämpömittarit öljyt, jarru- ja jäähdytinnesteet maalit, liimat, lakat ja puunsuoja-aineet liuottimet ja ohenteet liuotinpesuaineet torjunta-aineet loisteputket valokuvauskemikaalit painekyllästetty puu uudenvuoden tinat aerosoli- ja spraypullot Ongelmajätteet on pidettävä erillään yhdyskuntajätteestä ja toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan, joita ovat Imatralla: Ukonhauta Oy (Kurkisuo) Pelastuslaitos (Sulattimonkatu 6 8). Huom! Toistaiseksi pois käytöstä! JS-Sepät Ky (ottaa vastaan vain akkuja) Kuusakoski Oy (ottaa vastaan vain akkuja, paristoja ja loisteputkia) Ongelmajätteitä voi viedä myös Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle, Joutsenoon Vastaanotto on maksutonta yksityisille kuntalaisille. Painekyllästettyä puuta ottaa vastaan: yksityisten pienerät (alle 1m 3 ) veloituksetta: K-Rauta Rautapertti, Asemakatu 4 Suuret erät yrityksiltä ja yhteisöiltä: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Joutseno Vanhentuneet lääkkeet ja lämpömittarit voi viedä apteekkiin alkuperäisissä pakkauksissa ilman pahvikuoria. Älä sekoita keskenään kiinteitä ja nestemäisiä lääkkeitä! Paristoja ottavat vastaan useat eri liikkeet (mm. Prisma, Euromarket ja K- Supermarket Vuoksenniska). Kaikki paristot eivät ole ongelmajätettä vaan ainoastaan raskasmetalleja sisältävät paristot, joita ovat esim. nappiparistot ja useimmat ladattavat paristot. Haitallisissa paristoissa on usein merkintä, jossa roska-astian päälle on piirretty rasti. Jos paristossa on merkintä 0% Cd, 0% Hg, 0% Pb tai 0% mercury, se ei ole haitallinen. Haitattomat paristot voi laittaa kuivajätteisiin. Haitallinen/ ärsyttävä Syövyttävä Syttyvä Räjähtävä Hapettava Ympäristölle vaarallinen Myrkyllinen Ongelmajätteiden merkit löydät tältä sivulta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikissa tapauksissa merkintää ei löydy. Esimerkiksi öljysuodatin ei ole uutena ongelmajäte ja siitä ei ole merkkiä. Suodattimesta tulee ongelmajäte vasta käytettynä siihen käytössä tulevien haitta-aineiden vuoksi. 10

11 10.VAATTEET, ASTIAT & HUONEKALUT Puhtaat käytöstä poistetut vaatteet ja muut tavarat kannattaa toimittaa seuraaviin paikkoihin: Kierrätyskumppanit Kierrätyskeskus kirpputorit Omasta käytöstä poistetut, mutta vielä käyttökelpoiset, puhtaat ja ehjät vaatteet ja tekstiilit voi viedä myös UFF:n vaatekeräyslaatikoihin. UFF:n keräyslaatikoihin voi viedä: kesä- ja talvivaatteet kesä- ja talvikengät lelut ja urheiluvälineet kodintekstiilit, liinavaatteet ja käsityöt Pakkaa UFF:n keräykseen menevät tavarat tiivisti muovipusseihin, jotta ne olisivat suojassa lialta ja kosteudelta. UFF:n vaatekeräyslaatikot sijaitsevat seuraavissa paikoissa: 2. Rautio, Niskapietiläntie 2 UFF-yhdistys kierrättää 5. Vuoksenniska, Peltolankatu 45 vaatteita. Osa vaatteista 6. Kierrätyskeskus, Tammiharju 3 lahjoitetaan Afrikkaan. 14. Joutsenonkatu 34 (P-alue) Suurin osa vaatteista 24. Citymarket myydään, ja myyntituotto 25. Prisma käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden 28. Imatrankoski, Viipurintie / Kesäteatterin takana tukemiseen. Käyttökelvottomat huonekalut voi viedä Ukonhauta Oy:n hyötyjätteen vastaanottopisteeseen Kurkisuolle, Kuusakoski Oy:lle tai Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Käyttökelvottomien huonekalujen vienti näihin pisteisiin on maksullista. Kannattaa tutustua myös suutariliikkeiden, korjausompelijoiden ja verhoomojen palveluihin, mikäli vaate tai huonekalu on mahdollista korjata ja pidentää näin tuotteiden käyttöikää. Suosi pitkäikäisiä ja muunneltavia tuotteita. Käytä uudelleen ja korjaa. Älä laita käyttökelpoisia tavaroita ja vaatteita kuivajätteen joukkoon vaan kierrätä ne. 11

12 11. RAKENNUSJÄTTEET Rakennus- ja remonttijäte sisältää usein hyötykäyttöön kelpaavaa ainesta. Rakennusjätteen lajittelu on kannattavaa, sillä se vähentää kaatopaikalle vietävää jätemäärää ja pienentää näin rakentamisesta tai remontista kertyviä jätemaksuja. Ylijääneille rakennustarvikkeille on netissä omia kierrätystoreja (esim. Imatran kaupungin ympäristönsuojelutoimisto on tehnyt oman oppaan liittyen rakennusjätteisiin. Jätteenkäsittelyohjetta rakentajille, korjaajille ja purkajille saat Imatran ympäristönsuojelutoimistosta tai nettisivuilta. PUUJÄTE Kyllästämätön puu: Kyllästämätöntä puuta voidaan käyttää polttopuuna. Rakennusjätteiden polttaminen avotulella on taajama-alueella kielletty! Kuusakoski Oy ottaa vastaa kyllästämätöntä puumateriaalia kuten muutakin polttokelpoista jätettä. Ekoring Oy rakentaa purkupuutavarasta leikkimökkejä yms. Kyllästetty puu: Kyllästetty puutavara on ongelmajätettä ja sitä ei saa polttaa! Katso painekyllästetyn puun vastaanottopaikat tämän oppaan kohdasta Ongelmajätteet. BETONI- JA TIILIJÄTE SEKÄ KIVIAINES Puhdasta kiviainesta, betonia ja tiiliä voi Imatralla toimittaa maksua vastaan Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikalle, Ukonhauta Oy:lle. METALLIROMU Metallia ottavat Imatralla vastaan romuliikkeet, JS-Sepät Oy, Kuusakoski Oy ja Ukonhauta Oy Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikassa. ASBESTI Asbestin purkutöitä saa tehdä vain luvan saanut toiminnanharjoittaja! Asbestijäte on ehdottomasti pidettävä erillään muista jätteistä ja se tulee pakata tiiviisti (esim. muovipussiin) ja toimittaa Joutsenoon Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Asbestia on käytetty putkistojen eristysmateriaalina, lämpöä kestävissä levyissä, ulkovuoraus- ja kattolevyissä (Minerit) sekä joissain lattiamatoissa ja -laatoissa. IKKUNALASI JA MUU LASITAVARA Ikkunalasia ei saa laittaa lasinkeräykseen siinä olevan kitin ja lyijypitoisuuden vuoksi. Lajitellun ikkunalasijätteen, josta on siis poistettu kitti, listat yms. voi toimittaa Imatralla JS- Sepät Ky:lle, Kuusakoski Oy:lle tai Ukonhauta Oy:lle (myös lasiliikkeistä voi kysyä). Vastaanotto on maksullista. Etelä-Karjalan Jätehuolto Joutsenossa ottaa vastaan puhdasta tasolasia (ilman pokia) maksutta kotitalouksilta. 12

13 12. ENERGIAJÄTE JA JÄTTEIDEN POLTTO JÄTTEIDEN POLTTAMINEN KOTIOLOISSA Taajama-alueella saa polttaa kiinteässä tulisijassa lämmityksen yhteydessä puhdasta paperia ja pahvia sekä poltettavaksi kelpaavaa muovia ja muuta niihin verrattavaa polttokelpoista jätettä. Muovijätettä poltettaessa on varmistettava, että muovi on polttokelpoista. Muovia saa polttaa kerrallaan noin 5 painoprosenttia polttoainemäärästä. Muovi tulee lisätä uuniin vasta, kun puut ovat puoliksi palaneet ja uuni on kuuma. Poltettava muovi kuten maitotölkit tulee huuhdella ennen polttoa. Kyllästetyn puun poltto on kiellettyä sen sisältämien terveydelle haitallisten aineiden vuoksi! Puutarhajätteiden avopoltto on taajama-alueella kielletty! Puutarhajätteiden avopoltoksi ei kuitenkaan katsota lyhytaikaista grillaus- tai savustustarkoituksessa tapahtuvaa kuivien oksien ja risujen polttamista esim. pihagrillissä. Tällöinkään poltosta ei saa aiheuttaa naapurille haittaa. ENERGIAJÄTE Polttokelpoisesta jätteestä voidaan valmistaa kierrätyspolttoainetta lämpövoimalaitoksille. Kuusakoski Oy ottaa vastaan pakkaus- ja energiajätettä, kuten polttokelpoista muovia, styroksia, pahvia, lastulevyä ja puuta. Ukonhauta Oy ottaa vastaan erilaista kierrätysmateriaaliksi kelpaavaa puutavaraa. Energiajätteen vastaanotto on maksullista tällä hetkellä. 13

14 MUOVIEN POLTTOMERKINNÄT Muovilaatu ja lyhenne Esimerkkejä käyttökohteista Saako polttaa? Polyeteenitereftalaatti Polyeteeni high-density virvoitusjuomapullot tekstiilit piirtoheitinkalvot muoviastiat mehupullot kanisterit ja ämpärit virvoitusjuomakorit kuljetuslaatikot SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi Polyvinyylikloridi muovitetut kankaat muovivaatteet tapetit matot putket rakennuslevyt ja muovit puhallettavat rantalelut EI SAA POLTTAA palamistuotteina haitallisia yhdisteitä esim. suolahappo (HCl) Polyeteeni low-density kalvot pussit muovikassit säkit SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi Polypropeeni Polystyreeni muovinarut muoviköydet margariini- ym. rasiat kertakäyttöpakkaukset kertakäyttöastiat kotelot SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi EI SUOSITELLA POLTETTAVAKSI palamistuotteina hiilidioksidi, hiilimonoksidi, vesi ja noki sekamuovi kaikki yllä olevien yhdistelmät ja muut muovit EI SAA POLTTAA 14

15 13. MUUT JÄTTEET Puutarhajätteet Puutarhajätteet voidaan kompostoida itse kiinteistöllä (katso kohta 3, biojätteet ja kompostointi). Ukonhauta Oy ottaa maksua vastaan puutarhajätteitä Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikassa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Joutsenossa ottaa myös vastaan puutarhajätteitä. Etelä-Karjalan jäteyhtiöllä pienerät ovat maksuttomia kotitalouksille. Risut ja oksat sekä haravointijätteet tulee olla lajiteltu erikseen. Käytetyt autonrenkaat Käytetyt autonrenkaat voi toimittaa maksutta rengasliikkeisiin tai Kuusakoski Oy:lle. Erityiskäsittelyä vaativat jätteet Tuhka ja noki Tuhka ja noki kuuluvat kuivajätteisiin. Huolehdithan, että tuhka on hyvin sammunut ennen jäteastiaan laittoa tulipalovaaran vuoksi! Puhdasta tuhkaa voi laittaa omakotikiinteistöissä myös esim. pensaiden juurille maanparannusaineeksi. Ammukset, panokset, räjähteet, hätäraketit ja ilotulitteet Räjähdysvaarallisia jätteitä ei saa laittaa muiden tavallisten jätteiden joukkoon. Räjähdysvaarallisten aineiden ja esineiden hävittämisestä tulee aina kysyä erikseen poliisilta tai pelastuslaitokselta. Injektioruiskut ja -neulat sekä muut pistävät ja viiltävät jätteet Pistävät ja viiltävät jätteet tulee pakata hyvin siten, etteivät jätteitä käsittelevät työntekijät loukkaa itseään niihin (lisätietoja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä). Tartuntavaarallisten jätteiden (kuten ruiskujen ja neulojen) hävittämisohjeet saa terveydenhoitohenkilökunnalta. 15

16 14. YHTEYSTIEDOT Imatran kaupungin ympäristönsuojelutoimisto Vuoksenniskantie 35 Ympäristöneuvoja: Puh Imatra Sähköposti: arkisin klo 8-15 Ukonhauta Oy Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikka Kurkisuontie Imatra Puh. (05) Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kukkuroinmäen aluejätekeskus Hulkonmäentie 130 Neuvonta puh. (05) Konnunsuo Vaaka puh. (05) Fax. (05) arkisin klo 7-20 Kierrätyskeskus (Työn Vuoksi Ry) Tammiharju Imatra Puh ma-pe klo 9-17 la klo 9-13 Lassila & Tikanoja Oyj Mäntysuonkatu Lappeenranta Puh Kierrätyskumppanit Ensontie Imatra Puh ma-to klo 9-16 pe klo 9-14 Sita Finland Oy Ab Tuomikatu Lappeenranta Puh Pelastuslaitos Sulattimonkatu 8 A Puh arkisin klo 8-16 Kuusakoski Oy Pilarikuusenkatu Imatra Puh arkisin klo 8-16 Autopurkaamo Huolto- Osa Portsilta Imatra Puh. (05) arkisin Ekoring Oy Vilkontie 196 Miettilä Puh JS-Sepät Ky Raidekuja Imatra Puh. (05) arkisin klo 8-16 Hyötypaperi Oy Palosuonkatu Lpr Puh. (05) K-Rauta Rautapertti Asemakatu Imatra Puh. (05) arkisin klo la 9-15 Imatran Eläinklinikka Vuoksenniskantie Imatra Puh. (05) Fax

17 IMATRAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelutoimisto Jäteoppaan tiedot päivitetty tammikuussa

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA KODIN JÄTEOPAS Kodeissa syntyy monia erilaisia roskia ja jätteitä. Osa jätteistä voi olla vaarallisia ja myrkyllisiä kuten esimerkiksi jäteöljy tai hyönteismyrkky. Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

www.keskisavonjatehuolto.fi Vain lajiteltua sekajätettä Ekovoimalaitokseen Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet. Modernissa

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet

Kodin. lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet POLTETTAVA JÄTE BIOJÄTE PAKKAUSJÄTE Biojäte on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä ole omaa kompostoria tai keräysastiaa. ruoantähteet ja muut elintarvikkeet kahvinporot, suodatin-

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Yrityksen kierrätysopas

Yrityksen kierrätysopas www.lassila-tikanoja.fi Ohjeita lajitteluun ja kierrätykseen Yrityksen kierrätysopas 1 LASSILA & TIKANOJA Sisällys Tieto auttaa toimimaan... 3 Toimiva kierrätys tuo säästöjä... 4 Koko ketjun kattava kokonaisuus...

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille 1/8 Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille Jätehuolto Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

Jäteopas. Ylivieskan. ammattiopisto

Jäteopas. Ylivieskan. ammattiopisto Jäteopas Ylivieskan ammattiopisto Sisällysluettelo 1. Jätelaki 4 2. Tietosuojapaperi 6 3. Keräyspaperi 7 4. Palava-/Energiajäte 8 5. Keräyspahvi 9 6. Hyödynnettävä muovi 10 7. Metalli 11 8. Biojäte 12

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN!

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! KURREN PUUHAVIHKO S S S PA LAA KO PO TTU? PALAAKO POTTU? NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! LAJITTELE OIKEIN KOTIROSKIKSIIN: SEKAJÄTE

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 3/2016

Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 3/2016 Suinulan Sanomat Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 3/2016 Jäteasiaa muistin virkistykseksi Suinulan kylätalon ulkorakennuksen pihalla jätteenkeräyspiste näyttää päällisin puolin hyvin mallikkalta.

Lisätiedot

TERVETULOA Sortti-asemalle

TERVETULOA Sortti-asemalle Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster TERVETULOA Sortti-asemalle Kiitos kun lajittelet! Jätelavat Avoinna ma pe klo 7 21! Viikonloppuisin, pyhäpäivinä sekä joulu- ja juhannusaattoina

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016 Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 4 Palvelut

Lisätiedot

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Opettajalle Hienoa, että luokkanne on mukana Jäteselviytyjät -kilpailussa, joka järjestetään jo seitsemännen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

MUOVI ON SIVUTUOTE, MUTTA HUIKEAN HYVÄ SELLAISEKSI.

MUOVI ON SIVUTUOTE, MUTTA HUIKEAN HYVÄ SELLAISEKSI. ARJESSA MUKANA. MUOVI ON SIVUTUOTE, MUTTA HUIKEAN HYVÄ SELLAISEKSI. Muovit ovat pääosin öljynjalostuksen sivutuotteita. Ne valmistetaan poltto-aineiden tuotannosta ylijäävistä hiilivedyistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 3 1 Soveltamisala 3

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, Joensuun alueellinen jätelautakunta Anna Kettunen 15.11.2016 1 JOENSUUN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Jäteselviytyjät Oppilaan tietovihko

Jäteselviytyjät Oppilaan tietovihko Jäteselviytyjät 2017 Oppilaan tietovihko Mitä tarkoittaa tuottajavastuu? Kaupat ovat täynnä erilaisia tuotteita, joita ostamme ja käytämme. Lopulta näistä hankkimistamme tuotteista ja tavaroista tulee

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

YLEISET LAJITTELUOHJEET 2016

YLEISET LAJITTELUOHJEET 2016 YLEISET LAJITTELUOHJEET 2016 SISÄLLYSLUETTELO - LAJITTELUOHJEET Energiajäte Pahvi Paperi Kirkkaat muovit Puut, kierrätyspuut Betoni-, tiili- ja asfalttijäte Rakennusjäte Polttokelpoinen jäte (sekajäte)

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Jätehuoltomääräys Avopoltto määräyksissä 1 Hankasalmi Pieniä määriä keräyspaperiksi soveltumatonta puhdasta jätepaperia, -pahvia ja -kartonkia

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

SIISTI BIITSI JENNY GUSTAFSSON PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

SIISTI BIITSI JENNY GUSTAFSSON PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY SIISTI BIITSI 2016 1.-31.5.2016 JENNY GUSTAFSSON PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY LYHYESTI PSS RY:STÄ Yhdistys perustettiin vuonna 1969 yksittäisten kansalaisten toimesta Turun saaristossa Jäsenperusteinen asiantuntijaorganisaatio

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

Jäteopas kotitalouksille

Jäteopas kotitalouksille Jäteopas kotitalouksille 2 Sisällysluettelo Ajankohtaista jätehuollossa Ajankohtaista jätehuollossa 2 Polttokelpoinen jäte 4 Biojäte 5 Paperi 6 Kartonkipakkaukset 7 Lasipakkaukset 8 Metalli 9 Muovipakkaukset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan jäteopas

Hankasalmen kunnan jäteopas Hankasalmen kunnan jäteopas Painopaikka: JyvaskylänSiirtopaino Oy Kwat SillJa Peitsenheimo-Aarnio, Flickr Layout: Paivi Gustafsson, Hannu Ala SISÄLLYS 1. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 2. JÄTTEIDEN LAJITTELU 2.1.

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013 Pöytäkirja Ote 1 (13) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013 Aika 20.11.2013 kello 17:00-19:00 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite 1 13.2.2006 Annettu jätelain 17 ':n (1072/1993) nojalla SOVELTAMISALA 1 ' Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Tilaliikelaitos Heinäkuu 2015. Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen kouluissa

Tilaliikelaitos Heinäkuu 2015. Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen kouluissa Tilaliikelaitos Heinäkuu 2015 Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen kouluissa Sisällysluettelo Jätteiden lajittelun tavoitteet 2 JÄTEJAKEIDEN LAJITTELU 1. Keräyskelpoiset hyötyjätteet 3 1.1 Energiajäte 3

Lisätiedot

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 23.12.2015 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa HINNASTO ALKUVUOSI 2016 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. Osakaskuntina

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus 2006

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY Sapelikatu 47 15150 Lahti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus 2006 24.10.2006 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 1. JOHDANTO...3 2. TUTKITUT KAATOPAIKKAJÄTEKUORMAT...3

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

HINNASTO 2016 3.3.2016

HINNASTO 2016 3.3.2016 HINNASTO 2016 3.3.2016 Kujalan jätekeskus Jäteasemat: Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Maan- ja lumenkaatopaikat SISÄLLYSLUETTELO Jätteiden vastaanottopaikat ja yhteystiedot 3

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 1 luonnos 9.7.2013 Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tarkoitus ja tavoite Tässä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE

LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE 2017 LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE 1.3.2017 Pihtiputaan kunta Viitasaaren kaupunki Kartonki Kartonkiin kuuluvat paperi-, kartonki- ja pahvipakkaukset. Mitä kartonkikeräykseen saa laittaa? kartonkiset

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot