1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI PAPERI KERÄYSKARTONKI LASI METALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10."

Transkriptio

1 JÄTEOPAS

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA KUIVAJÄTE (sekajäte) BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI PAPERI KERÄYSKARTONKI LASI METALLI SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) ONGELMAJÄTTEET VAATTEET, ASTIAT & HUONEKALUT RAKENNUSJÄTTEET ENERGIAJÄTE JA JÄTTEIDEN POLTTO MUUT JÄTTEET YHTEYSTIEDOT

3 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA Jätelain päämääränä on ehkäistä jätteen syntymistä. Syntynyt jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön; ensisijaisesti raaka-aineeksi, toissijaisesti energiantuotantoon ja viimeiseksi kaatopaikalle. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ihmisille tai luonnolle. Roskaaminen on lain rikkomista. Roskaamisella tarkoitetaan kaikenlaisen jätteen jättämistä ympäristöön. Imatran kaupungilla on jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan Jätelain mukaisesti määräyksien päämääränä on vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää sekä lisätä eri jätejakeiden hyötykäyttöä. Imatralla jokaisen kiinteistön tulee kuulua järjestettyyn jätehuoltoon. Kiinteistöillä tulee olla kuivajätteelle ja biojätteelle astiat, jotka tyhjennetään säännöllisesti puhtaanapito- tai kuljetusliikkeen toimesta. Biojäte voidaan vaihtoehtoisesti kompostoida itse. Hyötykäyttöön toimitetaan pahvi, keräyslasi, metalli, vaatteet, autonrenkaat ja käyttökelpoiset tavarat kuten huonekalut, mikäli suinkin on mahdollista. Ongelmajätteet on ehdottomasti pidettävä erillään yhdyskuntajätteestä ja ne on toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen aluejätekeskus sijaitsee Joutsenossa Konnunsuolla. Sinne voi toimittaa kaikkia jätejakeita. Lisätietoja ja lajitteluohjeita voi kysyä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä, jonka yhteystiedot löytyvät yhteystiedot -osiosta. Järjestyslain mukaan koiran ulkoiluttajien on huolehdittava siitä, että koirien ulosteet eivät jää ympäristöön hoidetuilla alueilla taajamissa. Valitse pitkäikäisiä, muunneltavia ja ympäristöä säästäviä tuotteita! Imatralla jokaisen kiinteistön tulee kuulua järjestettyyn jätehuoltoon! Pahvi, keräyslasi, metalli, vaatteet, autonrenkaat ja käyttökelpoiset huonekalut yms. hyötykäyttöön! Lajittele jätteesi! Liityttävä biojätteen keräykseen tai kompostoitava! Roskaaminen eli kaikenlaisen jätteen jättäminen luontoon on lain rikkomista! ETHÄN ROSKAA! Ongelmajätteet ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan! Korjaathan jätökseni pois hoidetuilta alueilta! 3

4 2. KUIVAJÄTE (sekajäte) Kaikilla asuinkiinteistöillä tulee olla keräysastia kuivajätteelle. Kuivajätteen pisin tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa. Mikäli kuivajätettä syntyy erityisen vähän, voi tyhjennysväli olla 12 tai 16 viikkoa. Kahdeksan viikkoa pidemmästä tyhjennysvälistä on ilmoitettava ympäristösuojelutoimistoon, jonka jälkeen asiasta voidaan sopia puhtaanapito- ja kuljetusliikkeen kanssa. Myös yhteisten jäteastioiden käytöstä esimerkiksi naapurin kanssa tulee ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Imatralla huolehtivat puhtaanapitoliikkeet, joiden kanssa kiinteistön jätehuollosta huolehtivan henkilön on sovittava kiinteistön jätehuollosta. Kuivajätteen keräysastiaan laitetaan: kääreet, pussit ja pakkaukset (muoviset, kartonkiset, paperiset) likaiset/märät paperit ja pahvit posliini, keramiikka, peilit ja pienet määrät ikkunalasia vaipat ja siteet imurin pölypussit, tupakantumpit ja purukumit lahjapaperit, kertakäyttöastiat ja -aterimet hehkulamput ja palovaroittimet (paristot poistettu) käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja tekstiilit nestekartonkipakkaukset (ellei viedä erilliskeräykseen, mikä on suositeltavaa) muu kierrätykseen kelpaamaton jäte Kuivajätteen keräysastiaan ei laiteta: biojätettä ongelma- tai rakennusjätettä hiekoitushiekkaa kierrätykseen ja hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä Imatralla toimivia puhtaanpitoliikkeitä ovat Lassila & Tikanoja Oyj sekä Sita Finland Oy Ab. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan yhteystiedot -osiosta. Kun jätteestä on lajiteltu erilleen hyöty- ja ongelmajätteet, jää jäljelle kuivajäte. Kuivajäte viedään kaatopaikalle. 4

5 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI Jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma keräysastia biojätteelle. Biojätteen erilliskeräyksen onnistumisen tärkein edellytys on jätteiden lajittelu niiden syntypaikalla eli yksityistalouksissa yleensä keittiössä. Biojätteelle tarvitaan lajittelun onnistumiseksi oma lajitteluastia keittiöön. Biojätteet lajitellaan astiassa olevaan paperiseen tai itse sanomalehdestä taiteltuun biojätebussiin. Myös kaupoista saa maatuvia kompostipusseja. Puhtaanapitoliike tyhjentää biojätteen erilliskeräysastian kesällä viikoittain ja talvisin joka toinen viikko (kesäaika on toukokuu syyskuu, talviaika lokakuu huhtikuu). Biojätteen pidemmät tyhjennysvälit, kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa, edellyttävät pakkaamista tai seosaineen käyttöä. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kompostoi imatralaisten biojätteet. Biojätettä ovat: hedelmien ja vihannesten kuoret liha- ja kalajätteet kahvi- teenporot suodatinpusseineen pehmeät ja kosteat paperit elintarvikerasvat ja -öljyt Biojätettä eivät ole: muovi, lasi, kumi ja nahka myrkyt, maalit, liuottimet yms. pölypussit kananmunankuoret ja kananmunakennot revittyinä lemmikkieläinten jätökset luonnonkuidut pieninä paloina kukkamullat ja kasvinjätteet lakaisutomu tupakantumpit ja purukumi värilliset mainospaperit tuhka ja kalkki KOMPOSTOINTI Kiinteistöllä saa myös itse kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Syntypaikan lähellä tapahtuva kompostointi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Eloperäisen jätteen lajitteleminen ja käsitteleminen kompostoimalla on olennainen osa ympäristöystävällistä jätehuoltoa. Eloperäisen jätteen kompostoinnilla ehkäistään kaatopaikan täyttymistä ja kasvihuoneilmiötä vahvistavan kaatopaikkakaasun, metaanin syntymistä. Kompostimultaa hyödynnetään esimerkiksi viherrakentamisessa. Kompostia ei saa sijoittaa 5 metriä lähemmäs tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Kompostorin on oltava lämpöeristetty, jotta se toimisi myös talvella. Kompostorin tulee olla myös haittaeläimiltä suojattu (pohjaverkko ja kansi). Kompostissa tulee käyttää riittävästi seosainetta, joka kerta kun biojäteastia tyhjennetään kompostoriin. Seosaineeksi käyvät esimerkiksi kuorike, oksasilppu, kutterinlastu tai haravoitu karike. Pelkkää puutarhajätettä saa kompostoida eristämättömässä kompostissa, kehikossa tai kasassa omalla tontilla. Lisätietoa kompostoinnista löytyy Imatran ympäristönsuojelutoimistosta saatavista kompostointioppaista. 5

6 4. PAPERI Paperinkeräykseen kelpaavat: mainokset ja kirjekuoret sanoma ja aikakauslehdet puhelinluettelot ja kirjat uusiopaperit Paperitehtaalla keräyspaperista poistetaan painoväri pesemällä eli siistaamalla ja pestystä paperimassasta valmistetaan paperin raaka-ainetta. Paperinkeräykseen eivät kelpaa: liimautuvat muistilaput (kuivajätteeseen) kertakäyttöastiat, elintarvikepakkaukset ja kartonki (kuivajätteeseen tai kartonginkeräykseen) jäljentävä paperi (kuivajätteeseen) lahjapaperi (kuivajätteeseen) Ruskea paperi laitetaan pahvinkeräykseen. Kiinteistökohtaisen paperinkeräyksen lisäksi paperinkeräysastioita löytyy eri puolilta kaupunkia yli 30 kpl. 5. KERÄYSKARTONKI Kartonginkeräykseen kelpaavat kartongin lisäksi mm. kartonkipakkaukset: aaltopahvi kaikki kaupasta ostettujen tuotteiden paperi- ja kartonkipakkaukset: muro-, keksi- ja makeispakkaukset sokeri- ja jauhopussit muna- ja hedelmäkennot maito-, mehu-, ja piimätölkit kartonkiset jogurttipurkit alumiinivuoratut mehupurkit kartonkiset jäätelöpakkaukset ruskeat paperikassit, -pussit ja kirjekuoret puhtaat kartonkiset kertakäyttöastiat Keräyskartongista valmistetaan mm. hylsykartonkia. Tölkkien muovipinnoitteesta saadaan energiaa ja alumiinivuoraus kierrätetään. Laatikot kannattaa litistää tilan säästämiseksi. Teippejä, hakasia ja niittejä ei tarvitse poistaa. Tölkit on huuhdeltava, litistettävä ja pakattava sisäkkäin ennen keräykseen vientiä. Kartonginkeräykseen eivät kelpaa: märkä tai likainen kartonki (kuivajätettä) likaiset ja huuhtelemattomat pakkaukset (kuivajätettä) styroksi ja muovi (kuivajätettä tai energiajätteen keräykseen) Kierrätysmateriaalista valmistetaan erilaisia kartonkeja, erityisesti hylsykartonkia. 6

7 Kartongin keräysastioita on Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 2. Niskapietiläntie Prisma 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Imatrankoski, Viipurintie / 6. Kierrätyskeskus, Tammiharju 3 Kesäteatterin takana 13. Joutsenonkatu Rajapatsas, Suuntakatu Sienimäki, Rouskunkatu Kuparin alue, Kuparintie / 21. Mansikkapaikka Suopapolku 23. Citymarket 28. Meltolan Siwa 6. LASI Lasinkeräykseen kelpaavat: väritön ja värillinen lasi lasiastiat ja esineet lasipullot lasiset säilöntä- ja lastenruokapurkit Värittömille ja värillisille laseille on omat keräysastiansa. Joissain hyötyjätepisteissä on erilliset keräysastiat värittömille ja värilliselle lasille. Huuhtele pullot ja astiat sekä poista metalli- ja muoviosat sekä kannet ja korkit ennen keräysastiaan viemistä. Lasinkeräykseen eivät kelpaa: posliini ja keramiikka laminoidut ja teräsvahvisteiset osat muovi ja alumiini hehkulamput ikkuna-, peili ja tuulilasi kuumankestävä erikoislasi (esim. uunivuoat) kristalli Suomessa kierrätyslasista valmistetaan lämpöeristeitä (lasivillaa), lasipulloja ja -pakkauksia, ekolaattoja ja ikkunalaseja. Nämä lasinkeräykseen kelpaamattomat jätteet laitetaan kuvajätteeseen tai esim. metalliosat metallinkeräykseen. Pakkaa kuivajätteeseen menevät rikkonaiset lasit (esim. peilit) siten esimerkiksi pahvilaatikkoon, etteivät jätteitä käsittelevät henkilöt loukkaa itseään niihin. Lasinkeräysastioita on Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 2. Rautio, Niskapietiläntie 2 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Kierrätyskeskus, Tammiharju Joutsenonkatu Sienimäki, Rouskunkatu Citymarket 24. Prisma 27. Imatrankoski, Viipurintie / Kesäteatterin takana 28. Meltolan Siwa 29. Rajapatsas, Suuntakatu Kuparin alue, Kuparintie / Suopapolku 31. Salo Peltolan seurojentalo / Jäppilänniementie 728 7

8 7. METALLI PIENMETALLI Pienmetallia ovat: säilyketölkit metallipurkit alumiinipurkit ja foliot (myös omia keräysastioita) metallikannet kruunu- ja kierrekorkit juomatölkit Pienmetallia eivät ole: maalipurkit (ongelmajätteen keräykseen, paitsi täysin tyhjät ja kuivat metallinkeräykseen tai kuivajätteeseen) aerosolit (ongelmajätteen keräykseen) paristot ja muut ongelmajätteet sähköjohdot (SER-keräykseen) Peltipurkit ja alumiinivuoat tulee huuhdella enimmistä ruuantähteistä ennen keräykseen vientiä. Pienmetallin keräysastiat ovat Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 2. Rautio, Niskapietiläntie 2 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Kierrätyskeskus, Tammiharju Joutsenonkatu 34 (P-alue) 23. Citymarket 24. Prisma 27. Imatrankoski, Viipurintie / Kesäteatterin takana 29. Rajapatsas, Suuntakatu Salo-Peltolan seurojentalo / Jäppilänniementie Alumiinin erilliskeräysastiat ovat Imatralla seuraavissa hyötyjätteiden keräyspisteissä: 5. Vuoksenniska, Peltolankatu Citymarket Pienmetallia käytetään uuden 24. Prisma metallin valmistamiseen. 29. Rajapatsas, Suuntakatu 1 Metallipakkauksia kierrätettäessä energiasäästö on jopa % uuden raaka-aineen käyttöön verrattuna ROMUAUTOT Romuautot voi toimittaa maksutta Kuusakoski Oy:lle, Autopurkaamo Huolto-Osalle tai JS- Sepät Ky:lle. Romutuksesta saa romutustodistuksen, ja auto poistuu samalla rekisteristä. MUU METALLIROMU Puhdasta metalliromua (esim. vanhat polkupyörät, tynnyrit ym.) voi viedä JS-Sepät Oy:lle, Kuusakoski Oy:lle, Ukonhauta Oy:lle Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikkaan tai romuliikkeisiin. Täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit voi viedä edellä mainittuihin paikkoihin (muussa tapauksessa ne ovat ongelmajätettä). 8

9 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ovat kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Tällaisia laitteita ovat: kylmälaitteet kotitalouskoneet tietokoneet ja televisiot matkapuhelimet muu elektroniikka Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa laittaa muun jätteen joukkoon eikä jättää kiinteistön jätetilaan. Sähkö- ja elektroniikkaromu on toimitettava SER -keräyspaikkoihin, joista se toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Näin laitteiden sisältämät jalometallit ja ongelmajätteet saadaan kerättyä hallitusti ja uudelleen käytettävät materiaalit saadaan hyötykäyttöön. Sähkö- ja elektroniikkaromua voi Imatralla viedä seuraavin paikkoihin: Kuusakoski Oy (veloituksetta pienet määrät kotitalouksilta) Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kukkuroinmäen aluejätekeskus Joutsenossa (veloituksetta pienet määrät kotitalouksilta) JS-Sepät Ky (veloituksetta pienet määrät kotitalouksilta) Paikalliset kodinkoneliikkeet (mahdollisuus kierrätysmaksun perintään) 9

10 9. ONGELMAJÄTTEET Ongelmajätteitä ovat: vanhentuneet lääkkeet akut nappi- ja ladattavat paristot elohopealämpömittarit öljyt, jarru- ja jäähdytinnesteet maalit, liimat, lakat ja puunsuoja-aineet liuottimet ja ohenteet liuotinpesuaineet torjunta-aineet loisteputket valokuvauskemikaalit painekyllästetty puu uudenvuoden tinat aerosoli- ja spraypullot Ongelmajätteet on pidettävä erillään yhdyskuntajätteestä ja toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan, joita ovat Imatralla: Ukonhauta Oy (Kurkisuo) Pelastuslaitos (Sulattimonkatu 6 8). Huom! Toistaiseksi pois käytöstä! JS-Sepät Ky (ottaa vastaan vain akkuja) Kuusakoski Oy (ottaa vastaan vain akkuja, paristoja ja loisteputkia) Ongelmajätteitä voi viedä myös Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle, Joutsenoon Vastaanotto on maksutonta yksityisille kuntalaisille. Painekyllästettyä puuta ottaa vastaan: yksityisten pienerät (alle 1m 3 ) veloituksetta: K-Rauta Rautapertti, Asemakatu 4 Suuret erät yrityksiltä ja yhteisöiltä: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Joutseno Vanhentuneet lääkkeet ja lämpömittarit voi viedä apteekkiin alkuperäisissä pakkauksissa ilman pahvikuoria. Älä sekoita keskenään kiinteitä ja nestemäisiä lääkkeitä! Paristoja ottavat vastaan useat eri liikkeet (mm. Prisma, Euromarket ja K- Supermarket Vuoksenniska). Kaikki paristot eivät ole ongelmajätettä vaan ainoastaan raskasmetalleja sisältävät paristot, joita ovat esim. nappiparistot ja useimmat ladattavat paristot. Haitallisissa paristoissa on usein merkintä, jossa roska-astian päälle on piirretty rasti. Jos paristossa on merkintä 0% Cd, 0% Hg, 0% Pb tai 0% mercury, se ei ole haitallinen. Haitattomat paristot voi laittaa kuivajätteisiin. Haitallinen/ ärsyttävä Syövyttävä Syttyvä Räjähtävä Hapettava Ympäristölle vaarallinen Myrkyllinen Ongelmajätteiden merkit löydät tältä sivulta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikissa tapauksissa merkintää ei löydy. Esimerkiksi öljysuodatin ei ole uutena ongelmajäte ja siitä ei ole merkkiä. Suodattimesta tulee ongelmajäte vasta käytettynä siihen käytössä tulevien haitta-aineiden vuoksi. 10

11 10.VAATTEET, ASTIAT & HUONEKALUT Puhtaat käytöstä poistetut vaatteet ja muut tavarat kannattaa toimittaa seuraaviin paikkoihin: Kierrätyskumppanit Kierrätyskeskus kirpputorit Omasta käytöstä poistetut, mutta vielä käyttökelpoiset, puhtaat ja ehjät vaatteet ja tekstiilit voi viedä myös UFF:n vaatekeräyslaatikoihin. UFF:n keräyslaatikoihin voi viedä: kesä- ja talvivaatteet kesä- ja talvikengät lelut ja urheiluvälineet kodintekstiilit, liinavaatteet ja käsityöt Pakkaa UFF:n keräykseen menevät tavarat tiivisti muovipusseihin, jotta ne olisivat suojassa lialta ja kosteudelta. UFF:n vaatekeräyslaatikot sijaitsevat seuraavissa paikoissa: 2. Rautio, Niskapietiläntie 2 UFF-yhdistys kierrättää 5. Vuoksenniska, Peltolankatu 45 vaatteita. Osa vaatteista 6. Kierrätyskeskus, Tammiharju 3 lahjoitetaan Afrikkaan. 14. Joutsenonkatu 34 (P-alue) Suurin osa vaatteista 24. Citymarket myydään, ja myyntituotto 25. Prisma käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden 28. Imatrankoski, Viipurintie / Kesäteatterin takana tukemiseen. Käyttökelvottomat huonekalut voi viedä Ukonhauta Oy:n hyötyjätteen vastaanottopisteeseen Kurkisuolle, Kuusakoski Oy:lle tai Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Käyttökelvottomien huonekalujen vienti näihin pisteisiin on maksullista. Kannattaa tutustua myös suutariliikkeiden, korjausompelijoiden ja verhoomojen palveluihin, mikäli vaate tai huonekalu on mahdollista korjata ja pidentää näin tuotteiden käyttöikää. Suosi pitkäikäisiä ja muunneltavia tuotteita. Käytä uudelleen ja korjaa. Älä laita käyttökelpoisia tavaroita ja vaatteita kuivajätteen joukkoon vaan kierrätä ne. 11

12 11. RAKENNUSJÄTTEET Rakennus- ja remonttijäte sisältää usein hyötykäyttöön kelpaavaa ainesta. Rakennusjätteen lajittelu on kannattavaa, sillä se vähentää kaatopaikalle vietävää jätemäärää ja pienentää näin rakentamisesta tai remontista kertyviä jätemaksuja. Ylijääneille rakennustarvikkeille on netissä omia kierrätystoreja (esim. Imatran kaupungin ympäristönsuojelutoimisto on tehnyt oman oppaan liittyen rakennusjätteisiin. Jätteenkäsittelyohjetta rakentajille, korjaajille ja purkajille saat Imatran ympäristönsuojelutoimistosta tai nettisivuilta. PUUJÄTE Kyllästämätön puu: Kyllästämätöntä puuta voidaan käyttää polttopuuna. Rakennusjätteiden polttaminen avotulella on taajama-alueella kielletty! Kuusakoski Oy ottaa vastaa kyllästämätöntä puumateriaalia kuten muutakin polttokelpoista jätettä. Ekoring Oy rakentaa purkupuutavarasta leikkimökkejä yms. Kyllästetty puu: Kyllästetty puutavara on ongelmajätettä ja sitä ei saa polttaa! Katso painekyllästetyn puun vastaanottopaikat tämän oppaan kohdasta Ongelmajätteet. BETONI- JA TIILIJÄTE SEKÄ KIVIAINES Puhdasta kiviainesta, betonia ja tiiliä voi Imatralla toimittaa maksua vastaan Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikalle, Ukonhauta Oy:lle. METALLIROMU Metallia ottavat Imatralla vastaan romuliikkeet, JS-Sepät Oy, Kuusakoski Oy ja Ukonhauta Oy Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikassa. ASBESTI Asbestin purkutöitä saa tehdä vain luvan saanut toiminnanharjoittaja! Asbestijäte on ehdottomasti pidettävä erillään muista jätteistä ja se tulee pakata tiiviisti (esim. muovipussiin) ja toimittaa Joutsenoon Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Asbestia on käytetty putkistojen eristysmateriaalina, lämpöä kestävissä levyissä, ulkovuoraus- ja kattolevyissä (Minerit) sekä joissain lattiamatoissa ja -laatoissa. IKKUNALASI JA MUU LASITAVARA Ikkunalasia ei saa laittaa lasinkeräykseen siinä olevan kitin ja lyijypitoisuuden vuoksi. Lajitellun ikkunalasijätteen, josta on siis poistettu kitti, listat yms. voi toimittaa Imatralla JS- Sepät Ky:lle, Kuusakoski Oy:lle tai Ukonhauta Oy:lle (myös lasiliikkeistä voi kysyä). Vastaanotto on maksullista. Etelä-Karjalan Jätehuolto Joutsenossa ottaa vastaan puhdasta tasolasia (ilman pokia) maksutta kotitalouksilta. 12

13 12. ENERGIAJÄTE JA JÄTTEIDEN POLTTO JÄTTEIDEN POLTTAMINEN KOTIOLOISSA Taajama-alueella saa polttaa kiinteässä tulisijassa lämmityksen yhteydessä puhdasta paperia ja pahvia sekä poltettavaksi kelpaavaa muovia ja muuta niihin verrattavaa polttokelpoista jätettä. Muovijätettä poltettaessa on varmistettava, että muovi on polttokelpoista. Muovia saa polttaa kerrallaan noin 5 painoprosenttia polttoainemäärästä. Muovi tulee lisätä uuniin vasta, kun puut ovat puoliksi palaneet ja uuni on kuuma. Poltettava muovi kuten maitotölkit tulee huuhdella ennen polttoa. Kyllästetyn puun poltto on kiellettyä sen sisältämien terveydelle haitallisten aineiden vuoksi! Puutarhajätteiden avopoltto on taajama-alueella kielletty! Puutarhajätteiden avopoltoksi ei kuitenkaan katsota lyhytaikaista grillaus- tai savustustarkoituksessa tapahtuvaa kuivien oksien ja risujen polttamista esim. pihagrillissä. Tällöinkään poltosta ei saa aiheuttaa naapurille haittaa. ENERGIAJÄTE Polttokelpoisesta jätteestä voidaan valmistaa kierrätyspolttoainetta lämpövoimalaitoksille. Kuusakoski Oy ottaa vastaan pakkaus- ja energiajätettä, kuten polttokelpoista muovia, styroksia, pahvia, lastulevyä ja puuta. Ukonhauta Oy ottaa vastaan erilaista kierrätysmateriaaliksi kelpaavaa puutavaraa. Energiajätteen vastaanotto on maksullista tällä hetkellä. 13

14 MUOVIEN POLTTOMERKINNÄT Muovilaatu ja lyhenne Esimerkkejä käyttökohteista Saako polttaa? Polyeteenitereftalaatti Polyeteeni high-density virvoitusjuomapullot tekstiilit piirtoheitinkalvot muoviastiat mehupullot kanisterit ja ämpärit virvoitusjuomakorit kuljetuslaatikot SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi Polyvinyylikloridi muovitetut kankaat muovivaatteet tapetit matot putket rakennuslevyt ja muovit puhallettavat rantalelut EI SAA POLTTAA palamistuotteina haitallisia yhdisteitä esim. suolahappo (HCl) Polyeteeni low-density kalvot pussit muovikassit säkit SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi Polypropeeni Polystyreeni muovinarut muoviköydet margariini- ym. rasiat kertakäyttöpakkaukset kertakäyttöastiat kotelot SAA POLTTAA palamistuotteina hiilidioksidi ja vesi EI SUOSITELLA POLTETTAVAKSI palamistuotteina hiilidioksidi, hiilimonoksidi, vesi ja noki sekamuovi kaikki yllä olevien yhdistelmät ja muut muovit EI SAA POLTTAA 14

15 13. MUUT JÄTTEET Puutarhajätteet Puutarhajätteet voidaan kompostoida itse kiinteistöllä (katso kohta 3, biojätteet ja kompostointi). Ukonhauta Oy ottaa maksua vastaan puutarhajätteitä Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikassa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Joutsenossa ottaa myös vastaan puutarhajätteitä. Etelä-Karjalan jäteyhtiöllä pienerät ovat maksuttomia kotitalouksille. Risut ja oksat sekä haravointijätteet tulee olla lajiteltu erikseen. Käytetyt autonrenkaat Käytetyt autonrenkaat voi toimittaa maksutta rengasliikkeisiin tai Kuusakoski Oy:lle. Erityiskäsittelyä vaativat jätteet Tuhka ja noki Tuhka ja noki kuuluvat kuivajätteisiin. Huolehdithan, että tuhka on hyvin sammunut ennen jäteastiaan laittoa tulipalovaaran vuoksi! Puhdasta tuhkaa voi laittaa omakotikiinteistöissä myös esim. pensaiden juurille maanparannusaineeksi. Ammukset, panokset, räjähteet, hätäraketit ja ilotulitteet Räjähdysvaarallisia jätteitä ei saa laittaa muiden tavallisten jätteiden joukkoon. Räjähdysvaarallisten aineiden ja esineiden hävittämisestä tulee aina kysyä erikseen poliisilta tai pelastuslaitokselta. Injektioruiskut ja -neulat sekä muut pistävät ja viiltävät jätteet Pistävät ja viiltävät jätteet tulee pakata hyvin siten, etteivät jätteitä käsittelevät työntekijät loukkaa itseään niihin (lisätietoja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä). Tartuntavaarallisten jätteiden (kuten ruiskujen ja neulojen) hävittämisohjeet saa terveydenhoitohenkilökunnalta. 15

16 14. YHTEYSTIEDOT Imatran kaupungin ympäristönsuojelutoimisto Vuoksenniskantie 35 Ympäristöneuvoja: Puh Imatra Sähköposti: arkisin klo 8-15 Ukonhauta Oy Kurkisuon hyötyjätteen vastaanottopaikka Kurkisuontie Imatra Puh. (05) Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kukkuroinmäen aluejätekeskus Hulkonmäentie 130 Neuvonta puh. (05) Konnunsuo Vaaka puh. (05) Fax. (05) arkisin klo 7-20 Kierrätyskeskus (Työn Vuoksi Ry) Tammiharju Imatra Puh ma-pe klo 9-17 la klo 9-13 Lassila & Tikanoja Oyj Mäntysuonkatu Lappeenranta Puh Kierrätyskumppanit Ensontie Imatra Puh ma-to klo 9-16 pe klo 9-14 Sita Finland Oy Ab Tuomikatu Lappeenranta Puh Pelastuslaitos Sulattimonkatu 8 A Puh arkisin klo 8-16 Kuusakoski Oy Pilarikuusenkatu Imatra Puh arkisin klo 8-16 Autopurkaamo Huolto- Osa Portsilta Imatra Puh. (05) arkisin Ekoring Oy Vilkontie 196 Miettilä Puh JS-Sepät Ky Raidekuja Imatra Puh. (05) arkisin klo 8-16 Hyötypaperi Oy Palosuonkatu Lpr Puh. (05) K-Rauta Rautapertti Asemakatu Imatra Puh. (05) arkisin klo la 9-15 Imatran Eläinklinikka Vuoksenniskantie Imatra Puh. (05) Fax

17 IMATRAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelutoimisto Jäteoppaan tiedot päivitetty tammikuussa

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Kerros- ja rivitalojen lajitteluohjeet... 4 Omakoti-

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Lajitteluohje. - hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet, rikkoutuneet lasi- ja posliiniastiat - värikasetit ja mustepatruunat (joskus uudelleentäyttö

Lajitteluohje. - hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet, rikkoutuneet lasi- ja posliiniastiat - värikasetit ja mustepatruunat (joskus uudelleentäyttö Polttokelpoinen jäte - hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet, rikkoutuneet lasi- ja posliiniastiat - värikasetit ja mustepatruunat (joskus uudelleentäyttö mahdollista) - kaikki muovista valmistetut rikkinäiset

Lisätiedot

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet OPPAITA 3:2006 Terveydenhuollon jätteet Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat Timo Miettinen 2006 Terveydeksenne ISBN-13: 978-951-98675-1-9 ISBN-10: 951-98675-1-1

Lisätiedot

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 70572600-70572900 - 70573400 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kodin kemikaalit S i s ä l t ö Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kemikaalit voidaan jaotella luonnon kemikaaleihin (esimerkiksi vesi, suola) ja ihmisen valmistamiin eli synteettisiin kemikaaleihin. Molemmissa

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Kerro, millainen on hyvä ilmastoteko

Kerro, millainen on hyvä ilmastoteko Kerro, millainen on hyvä ilmastoteko Kirjoituskilpailu 7.-10. - luokkalaisille Syksyllä 2013 Energiateollisuus ry ja Motiva käynnistivät 7-10. -luokkalaisille avoimen kirjoituskilpailun. Kilpailussa nuorilta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

MA Pohjois-Savon Martat ry KP Kuopion puutarhaseura ry PP Pitkälahden puutarhakerho. (tapahtumat Kuopiossa, ellei toisin mainita)

MA Pohjois-Savon Martat ry KP Kuopion puutarhaseura ry PP Pitkälahden puutarhakerho. (tapahtumat Kuopiossa, ellei toisin mainita) Muutokset tapahtumiin ovat mahdollisia. Osaan tapahtumista on ilmoittauduttavan ja osa tapahtumista on maksullisia. Lisätietoja saat tapahtuman järjestäjältä. Löydät yhteystiedot tästä lehtisestä. LISÄTIETOJA

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Kestävää kulutusta joka päivä Ympäristöopas

Kestävää kulutusta joka päivä Ympäristöopas Kestävää kulutusta joka päivä Ympäristöopas Lahden seudun ympäristöpalvelut Hollola - Lahti - Nastola Kestävää kulutusta Liikenteessä Kestävä kulutus säästää luonnonvaroja verrattuna tavanomaiseen kulutukseen.

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

JO 8 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 1/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI TOUKOKUU 2004. Urpu-Kaarina Yli-Laurila

JO 8 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 1/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI TOUKOKUU 2004. Urpu-Kaarina Yli-Laurila JO 8 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 1/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI TOUKOKUU 2004 Lepakko voi asustaa sinunkin talossasi Riihimäellä on tehty runsaasti lepakkohavaintoja. Lepakko

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HOITO-OHJEET

HUONEKALUJEN HOITO-OHJEET 1 HUONEKALUJEN HOITO-OHJEET Puusepänteollisuuden Liitto ry Huonekalujaosto Sisältöä käytettäessä muuhun kuin omaan tarkoitukseen on lähde mainittava 2 KALUSTEIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TESTAUS Huonekalulle

Lisätiedot