Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa"

Transkriptio

1 Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Kokoeko-seminaari Hyvät rakennuskäytännöt jätteet ja hyötykäyttö Kuopiossa

2 Taustaa, ELY-keskus, valtakunnalliset tavoitteet Nykytilanteesta Tavoitetilanne Toimenpiteet 2

3 Keskukset, joissa kaikki 3 vastuualuetta Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri - vastuualue Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 1. Lappi, päätoimipaikka Rovaniemi 2. Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa ja Keski- Pohjanmaa, päätoimipaikka Oulu, muu toimipaikka Kokkola 3. Etelä-Pohjanmaa, päätoimipaikka Seinäjoki 4. Keski-Suomi, päätoimipaikka Jyväskylä 5. Pirkanmaa, päätoimipaikka Tampere 6. Varsinais-Suomi, päätoimipaikka Turku 7. Uusimaa: Uusimaa ja Itä-Uusimaa, päätoimipaikka Helsinki 8. Pohjois-Savo, päätoimipaikka Kuopio 9. Kaakkois-Suomi: Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, päätoimipaikka Kouvola Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

4 Rakentamisen jätteet Rakentamisen materiaalitehokkuus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

5 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

6 Vaikutusten arvioinnista Jätesuunnitelmalla on neljä painopistealuetta. Kolmen painopistealueen, jätteen energiahyödyntäminen, biohajoavien jätteiden käsittely ja haja-asutuksen jätehuollon järjestäminen, osalta on ympäristöarvioinnissa tehty vertailut eri toteutusvaihtoehtojen kesken. Rakentamisen jätteille esitetään jätesuunnitelman tavoitteiden ja ympäristöarvioinnissa tarkasteltujen vaikutusten mukaisia kehittämistoimia. Lisäksi kehittämistoimenpiteitä esitetään erikseen materiaalitehokkuuden ja neuvonnan osalta. 6

7 Valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2016 Rakentamisen jätteistä hyödynnetään vähintään 70 % materiaalina ja energiana. Rakentamisen painopiste siirtynee uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, jolloin valtaosa rakentamisen jätemääristä tulisi korjausrakentamisesta. Maanrakentamisessa korvataan luonnonsoraa ja kalliomursketta teollisuuden ja kaivannaistuotannon jätteillä 5 % eli noin 3 4 miljoonaa tonnia. Materiaalitehokkuus korostuu: Pidennetään rakennuskannan käyttöikää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

8 Muutosten taloudelliset vaikutukset Rakentamisen volyymi ja siten myös rakennusjätteen määrä muuttuvat voimakkaasti suhdanteiden vaikutuksesta. Rakentamisen painopisteen arvioidaan siirtyvän uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, jolloin valtaosa rakennusjätteestä syntyisi korjausrakentamisesta. Samalla muuttuu myös rakennusjätteen ominaiskertymä, kokonaismäärä sekä koostumus. Rakennusjätteen käsittelyn kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 53 miljoonaa euroa. Rakennusjätteen hyödyntämisen tuotot olisivat noin 7 miljoonaa euroa. 8

9 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/1997) ja MARA asetus VNP 295 sovelletaan erityisesti ammattimaisesti toteutettavissa rakennuskohteissa, joissa syntyvät maa- ja kiviainesjätteen määrä on yli 800 tonnia ja muun rakennusjätteen määrä yli 5 tonnia. Päätöksen mukaan työmaalla on lajiteltava ja eroteltava betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, kyllästämätön puu, sekä metallijätteet ja maa-ainekset. Rakentamisessa voidaan hyödyntää valtioneuvoston asetuksen(591/2006, MARA asetus) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa mukaisesti betonimursketta sekä eräitä lento-ja pohjatuhkia ilman ympäristölupaa. 9

10 Rakennusjätemääriä Itä-Suomessa Itä-Suomen alueella tuli rakennusjätettä järjestetyn jätehuollon piiriin vuonna 2008 noin Kaatopaikoille loppusijoitettiin noin tonnia sekalaisen rakennusjätteen määrät. Kaatopaikoille on näiden lisäksi loppusijoitettu 142 tonnia kipsijätettä ja 2139 tonnia asbestipitoisia jätteitä, Kyllästettyä puuta on kerätty vuonna 2008 yhteensä 733 t. Kyllästetty puu on luokiteltu ongelmajätteeksi ja se on toimitettu muualle käsiteltäväksi. Kerätystä puujätteestä on 60 % oletettu olevan peräisin rakentamistoiminnasta. Metallikeräyksen määriä ei ole arvioitu, koska rakennustoiminnan osuutta metallijätteen määristä ei ole voitu arvioida. Rakennusjätteissä eivät ole mukana maa- ja kiviainesjätteet. Ylijäämä maata on kaatopaikoille sijoitettu t Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

11 Rakennusjätemäärät vuonna 2008,vahtitietojärjestelmä jäteasemat muut vastaanottajat PSA PKA ESA PSA PKA ESA YHT sekalainen , betoni ja tiili asfaltti betoni maarakennukseen asbestipit. Jäte kyllästetty puu kipsi YHTEENSÄ puu (60% puusta) Yhteensä = 11

12 Rakennusjätemääristä Itä-Suomessa Itä-Suomen alueella jätekeskuksiin vastaanotetun rakennusjätteen määrä asukasta kohden vaihtelee paikkakunnittain voimakkaasti. Asukasta kohden laskettuna rakennusjätettä on otettu vastaan eniten Jätekukko Oy:n alueella sekä Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n alueella. Kaatopaikalle sijoitetun rakennusjätteen määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2003 alkaen. Vuonna 2008 Jätekukko Oy ohjasi 68 % vastaanottamastaan rakennusjätteestä hyötykäyttöön. Puupohjainen rakennusjäte ohjataan pääasiallisesti energiahyötykäyttöön, betoni- ja tiilijäte maanrakentamiseen ja metallit teollisuuden hyödynnettäväksi. 12

13 Rakennusjätehuollon ongelmia Osa ylijäämämaista ohjautuu sopivien hyötykäyttökohteiden puutteen tai maa-aineksen huonon laadun takia maankaatopaikoille (29 kpl). Korjausrakentamisessa ja purkamisessa syntyy suuria määriä betoni- ja tiilijätettä. Uudisrakentamisessa syntyy runsaasti pakkausjätettä. Puu, lasi, metalli ja muovi ovat hyötykäyttökelpoista, mikäli ne lajitellaan asianmukaisesti. Etenkin pienkohteista ohjautuu vielä paljon rakennusjätettä sekajätteeksi kaatopaikoille. Ongelmana on, että purkukohteissa purkujätteitä poltetaan tai purkujätteet päätyvät haudatuksi maahan rakennuspaikalle tai muualle pitkien kuljetusmatkojen ja käsittelykustannusten vuoksi. 13

14 Tavoitetila Itä-Suomessa vuonna 2016: Itä-Suomen alueella on riittävä rakennusjätteen vastaanottoverkosto valvotuilla jäteasemilla. Rakennusjätteen sijoittaminen kaatopaikoille vähenee. Rakennusjätteet käytetään uudelleen tai hyödynnetään materiaalina tai energiana. Palvelutaso: Jätteiden keräyspisteet ovat hyvin saavutettavissa jokapäiväisen asioimisen reiteillä koko Itä-Suomessa. Kaikilla on hyvät mahdollisuudet toimittaa lajitellut hyötyjätteet, isot jätteet ( metalliromu, huonekalut, rakennusjätteet, romuautot, SER) ja ongelmajätteet hyötykäyttöön. Jätemaksuilla kannustetaan hyötyjätteiden lajitteluun ja omatoimiseen kompostointiin. 14

15 Toimenpide-ehdotuksia: Rakennusjätteen vastaanotto jäteasemilla Järjestetään lajitellun rakennusjätteen vastaanotto miehitetyillä jäteasemilla koko Itä-Suomen alueella, niin että jätteentuojan kuljetusmatka on kohtuullinen. Tämän käytännön laajentaminen koko maakunnan alueelle lisäisi erilliskerätyn rakennusjätteen määrää ja mahdollistaisi jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämisen. (kunnat, jätelaitokset) 15

16 Toimenpide-ehdotuksia: Yhtenäistetään jätehuoltomääräyksiä Yhtenäistetään rakennusjätteiden vastaanottokäytäntöjä ja lajittelumääräyksiä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä koko Itä-Suomessa. (kunnat, jätelaitokset, alan toimijat) 16

17 Toimenpide-ehdotuksia: Rakennusmateriaalin kierrätysasemien perustaminen Rakennusjätteiden muodostumista vähennetään ohjaamalla hukka- ja purkumateriaalia uudelleen käyttöön. Esimerkiksi kolmas sektori kyläyhdistykset, asukasyhdistykset, järjestöt, sosiaaliset yritykset voisivat perustaa kierrätysasemia rakennusmateriaalin uudelleen käyttöä ja kierrätystä varten. Valtion ja kuntien hallinnon tulee edesauttaa tällaisten kierrätysasemien perustamista. (kansalaisjärjestöt, kunnat, yhdistykset, ympäristökeskukset, TE-keskukset ),

18 Toimenpide-ehdotuksia: Tilapäisten kierrätysasemien perustaminen uudisrakennusalueilla Uusille rakenteilla oleville omakotitaloalueille tulisi järjestää yhteisiä rakennusmateriaalien ja -jätteiden keräyspisteitä. Niihin voisi viedä rakennusjätteitä ja hakea käyttökelpoista ylimääräiseksi jäänyttä rakennusmateriaalia omaan käyttöön. Näin jätemäärää voidaan alentaa. Materiaalin tehokkaampi käyttö tuo myös säästöä sekä jätehuollon että rakentamisen kustannuksiin. Tilapäisen kierrätysaseman ylläpidosta voi vastata esimerkiksi asukasyhdistys. (asukasyhdistykset, kunnat) 18

19 Toimenpide-ehdotuksia: Selvitys syntyvistä rakennusjätteistä ja niiden käsittelystä rakennuslupavaiheessa. Rakennuslupahakemuksessa ja purkuilmoituksessa vaaditaan selvitys rakentamisessa syntyvistä jätteistä, arvioin määrästä ja ehdotuksen käsittelymenetelmistä. Purkulupahakemuksiin voisi syntyvien rakennusjätteiden lisäksi olla selvitys jätteiden käsittelymenetelmistä. Ne hakemukset, jotka sisältäisivät selvityksen, käsiteltäisiin nopeammin. (kunnat; rakennus- ja ympäristövalvonta) 19

20 Toimenpide-ehdotuksia: Rakennustyömaiden jätehuolto Päivitetään rakennusjätteen lajitteluohjeet ja huolehditaan, että jokaisella rakennustyömaalla on mahdollisuus syntypaikkalajitteluun. Suuremmat jäte-erät kerättävä erilleen, mm. puu, pahvi, betoni, tiili ja energiajäte. Rakennustyömaiden lajittelumahdollisuuksien valvonnasta huolehtii rakennusvalvonta muun työmaa valvonnan ohessa. (kunnat; rakennus- ja ympäristövalvonta) 20

21 Toimenpide-ehdotuksia: Maapankin perustaminen Perustetaan maankaatopaikkoja ylijäämaille ja niillä on tarvittavat koko Itä-Suomessa yhtenäiset ympäristöluvat. Muutos alkaen: alle tonnia vuosittain mitoitettujen maankaatopaikkojen ympäristöluvat käsittelee kunnan viranomainen Maankaatopaikoista muodostetaan ns. maaainespankkeja, joissa ylijäämämaita jalostettaisiin käyttökelpoiseen muotoon ja ohjattaisiin hyötykäyttöön. (maanrakennusurakoitsijat, kunnat, ympäristökeskukset) 21

22 Toimenpide-ehdotuksia: Koulutuksella kierrättävään korjausrakentamiseen ja purkukäytäntöön Oppilaitoksissa ja työvoimakoulutuksessa pyritään lisäämään korjausrakentamisen opetusta (myös korkeakoulutasolla) sekä käyttökelpoisen rakennusmateriaalin talteenottoa rakennuksia purettaessa. Koulutuksessa korostetaan rakennusmateriaalien valinnassa materiaalien pitkäikäisyyttä, korjattavuutta ja kestävyyttä. Rakennusja purkujätteen lajittelua syntypisteessä voidaan kehittää siten, ettei lajitteluasemille tai hyötykäyttöön kulkeudu sinne sopimatonta jätettä (esim. asbestijäte). (oppilaitokset, kunnat, ympäristökeskukset) 22

23 Suunnitelman toteutumisen seuranta, määrälliset mittarit Painopistealue Yleiset Jätteen määrä jätejakeittain Kaatopaikalle sijoitettu yhdyskuntajäte Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Energiana hyödynnettävän jätteen määrä Rinnakkaispolttokapasiteetti alueella Rinnakkaispolttokelpoisen jätteen määrä alueella Biohajoavien jätteiden käsittelyn kehittäminen Erilliskerätyn biojätteen määrä Kaatopaikalle päätyvän biohajoavan jätteen määrä kotitalouksien sekajätteessä Lietteiden käsittely Haja-asutuksen jätehuolto Haja-asutuksen jätteen määrä ja laatu Hyötyjätepisteet Yhteiset keräysastiat Rakennusjätteen hyödyntäminen ja käsittely Vastaanotetun rakennusjätteen määrä Materiaalitehokkuus ja neuvonta Neuvonnan resurssit kunnittain Mittari tonnia/vuosi hyötykäyttöaste p-% tai kg/as/v tonnia/vuosi Rinnakkaispoltto, tonnia/vuosi Massapoltto, tonnia/vuosi jätetonnia Itä-Suomessa kg/as/v tonnia/vuosi kg/as/v tonnia/vuosi kg/as/v Asukasta/piste km 2 /piste kpl/vuosi tonnia/vuosi neuvonta henkilöstö / asukasmäärä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

24 Rakentamisen jätteet, hyödyntäminen ja käsittely, toimenpiteitä Lisätään valvottuja vastaanottopaikkoja Yhtenäistetään rakennusjätteiden vastaanottokäytäntöjä ja lajittelumääräyksiä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä Hukka- ja purkumateriaali ohjataan uudelleenkäyttöön Perustetaan tilapäisiä kierrätyspisteitä uudisrakennuskohteisiin Vaaditaan selvitys jätteen käsittelystä rakennuslupavaiheessa Perustetaan maapankkeja Lisätään korjausrakentamisen opetusta alan oppilaitoksissa Pohjois-Savon 24 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Lea Koponen, ympäristönsuojeluyksikkö

25 Kiitos! 25

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 31.12.2010 Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä Ekovoima Oy:n jätevoimala 1, Ekokem Oikealla ylhäällä: Lahti Energian KYVO2-voimalaitos,

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä.

VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä. VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä. 1 1. Mustankorkea Oy lyhyesti Sisältö 1. Mustankorkea Oy lyhyesti 2 2. Sana toimitusjohtajalta 3 3. Ajankohtaista 5 4. Mustankorkea

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Green Net ry 1/63 RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Selvitys pientalorakentamiseen liittyvän rakennusmateriaalijätteen muodostumisesta, määristä, käsittelytavoista, kuljetuslogistiikasta sekä

Lisätiedot

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Satu Routa-Lindroos ja Nina Nenonen 11.6.2014 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-323-5

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat

Rakennusala. Keskeiset ympäristönäkökohdat Rakennusala Keskeiset ympäristönäkökohdat Luonnonvarojen ja energian kulutus Maa-alueen käyttö uudisrakentamisessa Toiminnoista syntyvät päästöt maaperään ja vesistöön Melu- ja pölyhaittoja aiheuttavat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015 Satu Appelqvist, Anne Lindholm, Nina Nenonen, Heikki Nurmi, Olli Sallasmaa, Matti Vänskä Pirkanmaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot