Kehittyvä Korko Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittyvä Korko Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti"

Transkriptio

1 Merkintäaika päättyy Kehittyvä Korko Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti Tuottoa tavoitellaan kehittyvien maiden korkomarkkinoilta - riski liittyy maiden valuuttojen heikkenemiseen Kuponkituotto nimellispääomalle 50 %, jos kehittyvien maiden valuuttakorin arvo ei muutu euroon nähden (alustava) 1 Ei pääomasuojaa, valuuttakorin vahvistuminen parantaa tuottoa ja heikkeneminen pienentää tuottoa Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Svenska Handelsbanken AB (publ) Sijoituksen täydelliset ja sitovat liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan päivätty ohjelmaesite (Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) / MTN-, Warrant- och Certifikatprogram) täydennyksineen ovat saatavissa Alexandriasta ja osoitteesta Merkintä aika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii. (1) Kuponkituotto 50 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 45 %. 1/1

2 Yleiskuva sertifikaatista Sertifikaatissa ( sertifikaatti ) sijoittaja hyötyy Brasilian, Etelä-Afrikan, Indonesian, Intian, Kiinan sekä Venäjän ( valuuttakori ) valuuttojen mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan, ja vastaavasti kantaa riskin niiden heikkenemisestä euroa vastaan. Maiden korkean korkotason johdosta tuoton saaminen on mahdollista myös valuuttakorin heikentyessä euroa vastaan. Sertifikaatti maksaa kaikki kassavirrat eräpäivänä ja euroissa. Tuoton saaminen ei edellytä valuuttakorin vahvistumista: Korkotuotto on 50 % nimellisarvosta, jos valuuttakorin arvo ei muutu euroon nähden. 1 Valuuttariski, ei pääomasuojaa: Va luuttakorin vahvistuminen suhteessa euroon parantaa tuottoa - heikentyminen pienentää tuottoa ja voi johtaa pääomatappioihin. Houkutteleva ajoitus: Valuuttakori on heikentynyt euroa vastaan merkittävästi kahden vuoden ajanjaksolla. Hajautushyöty: Sijoitus voi tarjota sijoitussalkkuun omaisuuslaji- ja va luuttahajautusta. Pohjoismainen liikkeeseenlaskija: Sertifikaattiin liittyy riski liikkeeseenlaskijana toimivan Svenska Handelsbanken AB (publ):n takaisinmaksukyvystä (katso Liikkeeseenlaskijariski ). Sijoituksen tuottopotentiaali perustuu valuuttakorin maiden korkeaan korkotasoon 2 12,0 % 9,4 % 8,5 % 8,1 % 7,5 % Valuuttakorin maiden valtionlainojen keskikorko 8,2 % (juoksuaika 5v) 3,9 % 1,8 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Brasilia Venäjä Intia Indonesia Etelä- Afrikka Kiina USA Suomi Saksa Japani Sijoitustuotteen pääpiirteet (jatkuu sivulla 7) Tyyppi Sijoitusaika Liikkeeseenlaskija Kohde-etuus Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti Noin 5 vuotta Svenska Handelsbanken AB (publ), luottoluokitus: Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA- Valuuttakori, joka muodostuu tasapainoin valuuttapareista: euro Brasilian real, euro Etelä-Afrikan rand, euro Intian rupia, euro Indonesian rupia, euro Kiinan juan ja euro Venäjän rupla Kuponkituotto 50 % nimellisarvosta, jos valuuttakorin arvo ei muutu (alustava) 1 Pääomasuoja Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus Ei pääomasuojaa, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 100 % sertifikaatin nimellisarvosta 20 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 2 % sertifikaatin nimellisarvosta 10 sertifikaattia, tätä suuremmat sijoitukset 1 sertifikaatin erissä Aikataulu Merkintäaika Maksupäivä (1) Kuponkituotto 50 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 45 %. (2) Lähde: Bloomberg Viiden vuoden valtiolainakorot pois lukien Venäjä, jolle on käytetty 2 ja 10 vuoden korkojen keskiarvoa. (3) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii. 1/9

3 Kohde-etuus Sijoituksen tuotto perustuu valuuttakorin kehitykseen. Valuuttakorin muodos tavat kuusi valuuttaparia tasapainoin: euro Brasilian real (EURBRL-valuuttapari) euro Etelä-Afrikan rand (EURZAR-valuuttapari) euro Intian rupia (EURINR-valuuttapari) euro Indonesian rupia (EURIDR-valuuttapari) euro Kiinan juan (EURCNY-valuuttapari) euro Venäjän rupla (EURRUB-valuuttapari) Si joittaja hyötyy euron heikkenemisestä valuuttakorin valuuttoja vastaan. Vastaavasti, euron vahvistuminen valuuttakorin valuuttoja vastaan pienentää tuot toa ja voi johtaa pääomatappioihin. Euron heikentyminen tarkoittaa esimerkiksi Kiinan juanin tapauksessa sitä, että yhdellä eurolla ostaa aiempaa vähemmän juaneja. EURCNY -kurssi oli noin 7,89, jolloin yhdellä eurolla sai noin 7,89 juania. Jos euro heikkenisi Kiinan juania vastaan 10 %, olisi vaihtokurssi 7,10 ja yhdellä eurolla saisi ainoastaan 7,10 juania. Vastaavasti euron vahvistuminen juania vas taan tarkoittaisi sitä, että yhdellä eurolla saisi enemmän juaneita kuin aikaisemmin. Kuva sivun alareunassa esittää euron historiallisen kehityksen valuuttakoria vastaan. Euro on kahdessa vuodessa vahvistunut valuuttakoria vastaan 19 %. Ajoitus tehdä sijoi tus on siis tästä näkökulmasta parantunut. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sivun taulukko puolestaan esittää ennusteen euron tulevasta kehityksestä valuuttakoria vastaan ja se perustuu taloustietotoimittaja Bloombergin keräämiin ennusteisiin. Euron ennustetaan heikkenevän kaikkia valuuttakorin valuuttoja vastaan, mikä toteutuessaan hyödyttäisi sijoittajaa. Ennusteet eivät ole tae tulevasta. Valuuttakorin valuutat 1/6 Brasilian real 1/6 Etelä-Afrikan rand 1/6 Indonesian rupia 1/6 Intian rupia 1/6 Kiinan juan 1/6 Venäjän rupla Euron ennustettu kehitys valuuttakoria vastaan Brasilian real -3 % -3 % -8 % - Etelä-Afrikan rand -6 % -6 % -6 % -7 % Indonesian rupia -3 % -4 % -4 % -9 % Intian rupia -3 % -6 % -7 % -5 % Kiinan juan -5 % -7 % -8 % -8 % Venäjän rupla -7 % -8 % - - Keskiarvo -4 % -6 % -7 % -7 % Euron historiallinen kehitys valuuttakoria vastaan % = euro vahvistuu ja valuuttakori heikkenee Euro vahvistunut 19 % = euro heikkenee ja valuuttakori vahvistuu kahden vuoden ajanjaksolla 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 09/04 09/06 09/08 09/10 09/12 09/14 (1) Lähde: Bloomberg , analyytikkoennusteiden mediaanit, ennustettu muutos suhteessa tilanteeseen. Analyytikoiden ennusteet voivat muuttua eikä suositusten perusteella voida muodostaa luotettavia oletuksia valuuttaparien tulevasta arvonkehityksestä. (2) Lähde: Bloomberg, 10 vuoden aikasarja Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin suora sijoitus valuuttakoriin. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 2/9

4 Tuoton määräytyminen Sertifikaatin erääntyessä maksettava erääntymisarvo saadaan laskemalla yhteen sertifikaatin Nimellisarvo, Kuponkituotto kerrottuna Nimellisarvolla ja Valuuttakorin muutos kerrottuna Nimellisarvolla. Kuponkituotto on alustavasti 50 %, ja se vahvistetaan viimeistään liik keeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 45 %. Valuuttakorin muutos lasketaan keskiarvona korin valuuttaparien muutoksista. Kunkin valuuttaparin muutos lasketaan jakamalla valuuttaparin alkuarvon ja loppuarvon erotus valuuttaparin al kuarvolla. Valuuttaparien alkuarvot määritetään ja loppuarvot Tuotonlaskentaesimerkkejä euron nimellisarvoiselle sijoitukselle Nimellisarvo + Kuponkituotto Valuuttakorin muutos 1 Sertifikaatin erääntymisarvo Sertifikaatin erääntymisarvo Sertifikaatin tuotto Vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle 150 % 30 % 180 % ,8 % 150 % 20 % 170 % ,5 % 150 % 10 % 160 % ,2 % 150 % 0 % 150 % ,8 % 150 % -10 % 140 % ,4 % 150 % -20 % 130 % ,9 % 150 % -30 % 120 % ,2 % 150 % -40 % 110 % ,5 % 150 % -50 % 100 % ,4 % 150 % -75 % 75 % ,8 % 150 % -100 % 50 % ,0 % 150 % -150 % 0 % ,0 % Valuuttakorin muutosta kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta sen historiallista tai odotettua kehitystä. Taulukon luvut on laskettu alustavalla kuponkituotolla 50 %, joka vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 45 %. Mikäli kuponkituotto on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin esimerkissä. Esimerkki ei huomioi liikkeeseenlaskijariskiä eikä verovaikutuksia, merkintäpalkkio 20 euroa sertifikaatilta on huomioitu tuottoluvuissa. (1) Sertifikaattiehtojen mukainen valuuttakorin muutos. Taulukko yllä havainnollistaa sijoituksen tuoton määräytymistä eri esimerkkiskenaarioissa. Merkintäpalkkio on huomioitu ja taulukko kuvastaa siten sijoittajan tuottoa kaikkien sertifikaattiin liittyvien kulujen jälkeen. Verovaikutuk sia ei ole huomioitu. Ylempi korostettu rivi esittää tilannetta, jossa valuuttakorin arvo euroa vastaan ei muutu. Tällöin euron nimellisarvoinen sijoitus erääntyy arvoon euroa. Alkuperäisen sijoitetun pääoman ollessa euroa, on tuotto euroa, mikä vastaa 47,1 % tuottoa sijoitetulle pääomalle (7,8 % p.a.). Alempi korostettu rivi esittää nk. break-even tilannetta, jossa euro vahvistuu valuuttakoria vastaan 50 %. Tällöin euron nimellisarvoinen sijoitus erääntyy nimellisarvoisena eli arvoon euroa. Alkuperäisen sijoitetun pääoman ollessa euroa, on tuotto euroa, mikä vastaa -2,0 % tuottoa (-0,4 % p.a.). Jos euro vahvistuu valuuttakoria vastaan 150 % tai enemmän, erääntyy sertifikaatti arvottomana ja sijoittaja menettää koko sijoitetun pääoman. 3/9

5 Historiallinen tuottoanalyysi Historiallinen tuottoanalyysi vastaa kysymykseen: Mikä sertifikaatin tuotto olisi ollut eri historiallisilla ajanjaksoilla? Kun mahdollisimman pitkän historiajakson jokaisena päivänä tehdään yksi sertifikaattiehtojen mukainen sijoitus, saadaan analyysin tuloksena eri historiallisen sijoituksen tuotot yli ajan. Historiasimulaation ensimmäinen sijoitus alkaa euron alkupäivänä ja se erääntyy Viimeinen historiallinen sijoitus alkaa ja erääntyy Taulukko oikealla esittää analyysin tulokset, jotka huomioivat merkintäpalkkion ja täten kuvastavat sijoittajan tuottoa kaikkien sertifikaattiin liittyvien kulujen jälkeen. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Enimmäistuotto historiallisista sijoituksista laskettuna on +53 % (8,7 % p.a.). Ajanjaksolla euro on heikentynyt valuuttakoria vastaan 7 % eli vastaava erääntymisarvo on ollut 157 % nimellisarvosta (=150 % + 7 %). 2 Keskiarvotuotto historiallisista sijoituksista laskettuna on +30 % (5,3 % p.a.). Ajanjaksolla euro on vahvistunut valuuttakoria vastaan 17 % eli vastaava erääntymisarvo on ollut 133 % nimellisarvosta (=150 % - 17 %). 2 Historiallisen analyysin tunnusluvut 1 Vuotuinen Erääntymisarvo Tuotto tuotto Maksimi 157 % 53 % 8,7 % Mediaani Keskiarvo Minimi 136 % 133 % 94 % 34 % 30 % -8 % 5,9 % 5,3 % -1,5 % Minimituotto historiallisista sijoituksista laskettuna on -8 % (-1,5 % p.a.). Ajanjaksolla euro on vahvistunut valuuttakoria vastaan 56 % eli vastaava erääntymisarvo on ollut 94 % nimellisarvosta (=150 % - 56 %). 2 Noin 7 %:ssa historiallisista sijoituksista erääntymisarvo ylittää 150 % nimellisarvosta, eli euro on heikentynyt valuuttakoria vastaan. Tämä kuvastaa sitä, että pitkällä aikavälillä korkean koron valuutoilla on taipumus todennäköisemmin heikentyä kuin vahvistua matalan koron nk. kovia valuuttoja vastaan. 2 Kaikista historiallisista sijoituksista noin 98 % olisi erääntynyt vähintään nimellisarvoon. Historiallisen analyysin tulokset, aikasarja erääntymisistä % 160 % Suurin historiallinen erääntymisarvo 157 % nimellisarvosta Sertifikaatin erääntymisarvo 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % Pienin historiallinen erääntymisarvo 94 % nimellisarvosta 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 (1) Lähde: Bloomberg, mahdollisimman pitkä aikasarja Sertifikaatin tuotto sertifikaattiehtojen mukaisesti. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. (2) Historiallinen tuottoanalyysi olettaa alustavan kuponkituoton 50 %, joka vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 45 %. Mikäli ku ponkituotto on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin analyysissa. 4/9

6 Miten teen merkinnän? 1. Tutustu 2. Merkitse 3. Maksa Perehdy ennen sijoituksen tekemistä tämän markkinointimateriaalin lisäksi liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin sertifikaattiehtoihin sekä ohjelmaesitteeseen täydennyksineen. Asiakirjat saat merkintäpaikoista tai verkkosivulta Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan. Sijoituksen säilytys on maksutonta SEB:hen tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä. Merkintäaika päättyy Tehdyt merkinnät maksetaan niitä merkittäessä. Maksu suoritetaan merkintäsitoumuksessa annettujen ohjeiden mukaan kuitenkin viimeistään Riskit Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski ja sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista. Sijoittajan tuleekin ennen sijoituspäätöksen tekemistä varmistua siitä, että hän ymmärtää sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit. Sijoittajan edellytetään tutustuvan huolellisesti tähän markkinointimateriaaliin sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin liikkeeseenlaskukohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen (dokumentit on yksilöity sivulla 7). Alla kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoituk seen liittyvät keskeisimmät riskitekijät. Sijoitukseen ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin liikkeeseenlaskijan tarjousasiakirjoissa. Markkinariski Sertifikaatti ei ole pääomasuojattu, vaan sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä valuuttakorin epäedullisesta kehityksestä. Sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa ja lisäksi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Sijoitus ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskijariski Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja/tai takaajan takaisinmaksu kyvystä. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys voi johtaa sijoitetun pääoman ja/tai tuoton menettämiseen kokonaan tai osittain. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiin nittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Sijoitus ei kuulu talletussuojan piiriin eikä sille ole asetettu erillistä vakuutta. Korkoriski Yleisen korkotason ja liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän muutoksilla on vaikutus sijoituksen arvoon sijoitusaikana. Yleisen korkotason tai luottoriskilisän noustessa sijoitukseen sisältyvän korko-osan arvo voi laskea. Vastaavasti korkotason tai luottoriskilisän laskiessa sijoitukseen sisältyvän korko-osan arvo voi nousta. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. Jälkimarkkinariski Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen jälkimarkkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pää oma. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydes sään sijoituksen jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa vähintään 10 kpl erälle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Jälkimarkkinat voivat poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa olla epälikvidit tai kaupankäynti voi olla tilapäisesti mahdotonta. Sijoitusta ei edellä mainituista syistä suositella, mikäli sijoitettuja varoja todennäköisesti tarvitaan ennen eräpäivää. Sijoituksen jälkimarkkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana jäljellä olevan sijoitusajan lisäksi muun muassa kohde-etuuden ja sen volatiliteetin, yleisen korkotason, valuuttakorin valuuttojen korkotasojen sekä liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän kehittyminen. Riski ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja ehtojen korjaamisesta Liikkeeseenlaskija voi sijoituksen ehdoissa mainituissa erityistapauksissa lunastaa sijoituksen takaisin ennen sen eräpäivää (esimerkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta) tai korjata sijoituksen ehtoja ilman sijoittajan erillistä suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sijoittajan näkökulmasta. Ennenaikainen takaisinmaksu voi aiheuttaa pääomatappion sijoittajalle. Verotusriski Sijoituksen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voivat muuttua sijoitusaikana ja tätä kautta vaikuttaa sijoittajan nettotuottoon. Alexandria ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana. 5/9

7 Tärkeää tietoa Merkintäpaikat Alexandria Pankkiiriliike Oyj (Y-tunnus ) ja sen sidonnais asiamiehet (yhdessä Alexandria Pankkiiriliike ), Eteläesplanadi 22 A, Helsinki, puhelin (vaihde). Alexan dria Pankkiiriliikkeen muut 22 toimipaikkaa yhteystietoi neen löytyvät tämän markkinointimateriaalin takakannesta. Alexandria Pankkiiriliikkeen toimintaa valvoo Finanssival vonta ja Alexandria Pankkiiriliike on sijoittajien korvausra haston jäsen. Alexandria Markets Oy (Y-tunnus ) ja sen sidonnaisasiamiehet (yhdessä Alexandria Markets ), Eteläesplanadi 22 A, Helsinki, puhelin (vaihde), on osa Alexandria-konsernia. Alexandria Marketsin toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja Alexandria Markets on sijoittajien korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa merkintäpaikoista (yhdessä Alexandria ) on saatavissa osoit teesta Tarjouksen toteutus ja rajoitukset Ehtona liikkeeseenlaskun toteutumiselle on vähintään 45 %:n kuponkituotto. Liikkeeseenlaskijalla ja Alexandrialla on lisäksi oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Alexandria tiedottaa sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintämaksut palaute taan sijoittajille korotta. Myyntirajoitus Tätä tarjousta ei kohdisteta sellaisille henkilöille tai sellaisiin valtioihin, joissa tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan lakien kanssa. Erityisesti, tätä materiaalia ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille. Liikkeeseenlaskija ja Alexandria edel lyttävät, että tämän materiaalin haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Kannustimet ja palkkiot Alexandria Markets voi maksaa palkkiota sijoituksen myynnistä kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan kustannus sijoituksen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoituksen Alexandrialta tai kolmannelta osapuolelta. Alexandria saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota tuotteen myymisestä (tuotekohtainen strukturointikustannus on yksilöity sivulla 7). Markkinointimateriaali Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Alexandria Markets. Liikkeeseenlaskija tai sen lähipiiritahot eivät ole missään vastuussa tämän markkinointimateriaalin sisällöstä. Mikäli markkinointimateriaalin ja liikkeeseenlaskijan sitovien ehtojen välillä ilmenee ristiriita, ovat liikkeeseenlaskijan ehdot aina etusijalla. Markkinointimateriaalista ilmenevät tuotteeseen liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä tuotteen täydellistä kuvausta. Materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Alexandria Marketsille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Verotus Tässä kuvataan lyhyesti sertifikaatin tämänhetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön osalta (katso Verotusriski ). Sertifikaatille maksettavaa tuottoa käsitellään verotuksessa veronalaisena muuna pääoma tulona tuloverolain ( /1535) mukaisesti. Sertifikaatin erääntyessä mahdollisesta tuotosta toimitetaan ennakonpidätys, jonka suuruus on tällä hetkellä 30 %. Sertifikaatin liikkeeseenlaskijan ollessa ulkomainen, korkotulon lähdeverosta annetun lain ( /1341) säännökset eivät sovellu. Mikäli sijoittaja myy sertifikaatin ennen eräpäivää, luovutus käsitellään verotuksessa luovutusvoittoa ja -tap piota koskevien säännösten mukaisesti. Alexandria tai liik keeseenlaskija ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Peruutusoikeus ja esitteen täydennykset Merkintä on sitova, eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli Alexandria joutuu hylkäämään sitoumuksen sijoittajasta johtuvasta syystä, on sijoittaja velvollinen korvaamaan Alexandrialle aiheutuneet kustannukset ja tappion. Alexandrialla on oikeus hylätä merkintä harkintansa mukaan (esimerkiksi, jos merkintämaksua ei ole vastaanotettu ajoissa). Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, on sijoittajalla oikeus perua merkintäsitoumuksensa ilmoittamalla tästä kirjallisesti Alexandrialle kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta Alexandrian verkkosivuilla: fi/kehkorko. 6/9

8 Sijoitustuotteen pääpiirteet Tärkeitä päivämääriä Merkintäaika Maksupäivä Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Sertifikaatti Tyyppi Liikkeeseenlaskija Liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot ja ohjelmaesite Merkintäpaikka Etuoikeusasema ja vakuus Nimellisarvo Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus Strukturointikustannus Säilytysjärjestelmä ISIN-koodi Pörssilistaus Jälkimarkkina Yleisön merkittäväksi tarkoitettu valuuttakorisidonnainen sertifikaatti Svenska Handelsbanken AB (publ), luottoluokitus: Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA- Merkintäpaikoista tai osoitteesta saatavilla olevat päivätyt liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä päivätty ohjelmaesite (Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) / MTN-, Warrant- och Certifikatprogram) Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Markets Oy ja niiden sidonnaisasiamiehet Etuoikeusasema sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla velkasitoumuksilla euroa / sertifikaatti euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 100 % sertifikaatin nimellisarvosta 20 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 2 % sertifikaatin nimellisarvosta 10 sertifikaattia, tätä suuremmat sijoitukset 1 sertifikaatin erissä Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen arviolta 1,0 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Laskelma perustuu tilanteeseen sekä olettaa, että sijoitus pidetään koko sijoitusajan. Kertaluonteinen kustannus sisältyy merkintähin taan eikä sitä vähennetä erääntymisarvosta. Hallinnointipalkkiota ei ole. Euroclear Finland Oy FI Listausta haetaan Nasdaq OMX Helsinki -pörssiin, jos listautumisedellytykset täyttyvät. Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoitukselle normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisen jälkimarkkinan vähintään 10 kappaleen erälle (katso Jälkimarkkinariski ). Tämän strukturoidun sijoitustuotteen riskiluokitus on osa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jäsenilleen suosittelemaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kolmiportaista riskiluokitusta. Riskiluokitus kuvaa karkeasti sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Internet-sivuilta Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman pa lautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. vii teyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen ni mellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisin maksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesit teessä. 7/9

9 Sijoitustuotteen pääpiirteet Tuotonlaskenta Kohde-etuus ( Valuuttakori ) i Valuuttapari Kuvaus Paino 1 euro - Brasilian real BRL lukumäärä per 1 EUR 1/6 2 euro - Etelä-Afrikan rand ZAR lukumäärä per 1 EUR 1/6 3 euro - Indonesian rupia IDR lukumäärä per 1 EUR 1/6 4 euro - Intian rupia INR lukumäärä per 1 EUR 1/6 5 euro - Kiinan juan CNY lukumäärä per 1 EUR 1/6 6 euro - Venäjän rupla RUB lukumäärä per 1 EUR 1/6 Erääntymisarvo Nimellisarvo + Nimellisarvo x Kuponkituotto + Nimellisarvo Valuuttakorin muutos Kuponkituotto 50 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasoon 45 %) Valuuttakorin muutos 6 Paino i i=1 Valuuttaparin i alkuarvo - Valuuttaparin i loppuarvo Valuuttaparin i alkuarvo Valuuttaparin i alkuarvo Valuuttaparin i virallinen noteeraus (tarkka hintalähde ilmoitettu liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskukohtaisissa ehdoissa) Valuuttaparin i loppuarvo Valuuttaparin i virallinen noteeraus (tarkka hintalähde ilmoitettu liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskukohtaisissa ehdoissa) 8/9

10 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Vuonna 1996 perustettu Alexandria Pankkiiriliike Oyj on yksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Alexandria-konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike, Alexandria Rahastoyhtiö sekä strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets. Palveluksessamme on noin 250 sijoitusalan ammattilaista 23 paikkakunnalla. Ota yhteyttä Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähimpään toimipisteeseemme (pvm/mpm) ma-to klo 9:00-16:30 pe klo 9:00-16:00 Alexandrian toimipisteet Espoo Forssa Helsinki Hämeenlinna Joensuu Hevosenkenkä Espoo Puh. (09) Hämeentie Forssa Puh Eteläesplanadi 22 A Helsinki Puh. (09) Sibeliuksenkatu Hämeenlinna Puh. (03) Kauppakatu Joensuu Puh. (013) Jyväskylä Kajaani Kokkola Kotka Kouvola Kauppakatu 41 B Jyväskylä Puh. (014) Kauppakatu 34 A Kajaani Puh. (08) Torikatu 31 A Kokkola Puh. (06) Tornatorintie Kotka Puh. (05) Keskikatu Kouvola Puh. (05) Kuopio Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Puijonkatu 22 B Kuopio Puh. (017) Rautatienkatu 20 A Lahti Puh. (03) Valtakatu Lappeenranta Puh. (05) Hallituskatu 7 A Mikkeli Puh. (015) Pakkahuoneenkatu 15 A Oulu Puh. (08) Pori Rauma Rovaniemi Seinäjoki Tampere Yrjönkatu Pori Puh. (02) Valtakatu Rauma Puh. (02) Koskikatu 27 B Rovaniemi Puh. (016) Keskuskatu Seinäjoki Puh. (06) Koskikatu Tampere Puh. (03) Turku Vaasa Vantaa Kauppiaskatu 9 B Turku Puh. (02) Hovioik. puistikko 15 C Vaasa Puh. (06) Äyritie Vantaa Puh. (09) Enemmän vaihtoehtoja sijoittamiseen 9/9

Yleiskuva sertifikaatista

Yleiskuva sertifikaatista Merkintäaika päättyy 26.6.2015 Fortum Autocall 2 Osakesidonnainen sertifikaatti Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeen pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Kulta Kuponki Autocall

Kulta Kuponki Autocall Merkintäaika päättyy 29.11.2013 Kulta Kuponki Autocall Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 11 %:n korkotuotto

Lisätiedot

Osinkoyhtiöt Autocall

Osinkoyhtiöt Autocall Merkintäaika päättyy 29.8.2014 Osinkoyhtiöt Autocall Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osinkoyhtiöiden kurssikehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakeindeksin

Lisätiedot

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Kulta Autocall 2 Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakekorin pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Suomikori Bonustuotto

Suomikori Bonustuotto Merkintäaika päättyy 30.5.2014 Suomikori Bonustuotto Osakekorisidonnainen sertifikaatti Osakekorin Fortum, Nokian Renkaat, YIT kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täysi hyöty osakekorin kurssinoususta,

Lisätiedot

Eurooppa Autocall. Merkintäaika päättyy 30.9.2015. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti

Eurooppa Autocall. Merkintäaika päättyy 30.9.2015. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 30.9.2015 Eurooppa Autocall Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakeindeksin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakeindeksin pysyminen

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Suomi Autocall 2. Merkintäaika päättyy 4.10.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti

Suomi Autocall 2. Merkintäaika päättyy 4.10.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 4.10.2013 Suomi Autocall 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Suomen osakemarkkinan kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää OMX Helsinki 25 -indeksin

Lisätiedot

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Suomikori Booster Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Osakekorin kurssinousu 180 %:n kertoimella (alustava) 1 Suoja

Lisätiedot

Suomikori Autocall 3. Merkintäaika päättyy 30.9.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti

Suomikori Autocall 3. Merkintäaika päättyy 30.9.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 30.9.2014 Suomikori Autocall 3 Osakekorisidonnainen sertifikaatti Osakekorin Kesko, Nordea, UPM-Kymmene kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakekorin

Lisätiedot

Suomi Bonustuotto. Tarjousaika päättyy 1.3.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Suomi Bonustuotto. Tarjousaika päättyy 1.3.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 1.3.2013 Suomi Bonustuotto Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Nousumarkkinassa täysi hyöty kurssinoususta, kuitenkin aina

Lisätiedot

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 31.5.2013 Nokia Autocall Plus Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen lunastukseen ja tuotonmaksuun

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 30.6.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori euroalueen suuryhtiöitä, joilla on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti Korkea tuottopotentiaali

Lisätiedot

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 14.2.2014 Luottokori Suomi 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 4,50 % p.a. 1 Sijoitusaika noin

Lisätiedot

Vientiyhtiöt Ylituotto

Vientiyhtiöt Ylituotto Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Vientiyhtiöt Ylituotto Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kohdeyhtiöt länsimaisia suuryhtiöitä, joilla edellytykset hyötyä kehittyvien markkinoiden keskiluokan kasvusta ja

Lisätiedot

Terveydenhuolto Bonus Sijoituswarrantti

Terveydenhuolto Bonus Sijoituswarrantti Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Terveydenhuolto Bonus Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori terveydenhuoltoalan suuryhtiöitä Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla

Lisätiedot

Luottokori Suomi 3. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Luottokori Suomi 3. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Luottokori Suomi 3 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Metsä Board, Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Korkotuotto alustavasti: 1 Vuodet 1 3 kiinteä 5,0

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 22

Luottokori Eurooppa 22 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Luottokori Eurooppa 22 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Luottokori Suomi. Merkintäaika päättyy 27.9.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi. Merkintäaika päättyy 27.9.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 27.9.2013 Luottokori Suomi Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. 1 Sijoitusaika noin 5,3 vuotta

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 2.1.2015 Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Stora Enso ja Wärtsilä Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta

Lisätiedot

Nouseva Kiina. Tarjousaika päättyy 22.2.2013. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Kiinan osakemarkkinaan sidottu sijoitus

Nouseva Kiina. Tarjousaika päättyy 22.2.2013. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Kiinan osakemarkkinaan sidottu sijoitus Tarjousaika päättyy 22.2.2013 Nouseva Kiina Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio Kiinan osakemarkkinaan sidottu sijoitus Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta. Sijoitusobligaatioon liittyy riski liikkeeseenlaskijan

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2

Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2 Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin arvonnoususta alustavasti 130 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

Suomikori Teho Yhdistelmälaina

Suomikori Teho Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Suomikori Teho Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Nokian Renkaat, Outotec ja YIT Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 150 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot