Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti"

Transkriptio

1 0

2 Liikkeeseenlaskija Sijoituksen tyyppi Valuutta Sijoitusaika Kohde-etuusindeksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti USD 6 vuotta (vuotuinen erääntymisehto) Eurostoxx50 indeksi Kuponki (1) Kuponki- / Erääntymistaso Suojataso Merkintähinta 100 % Vähimmäissijoitus 8,0 % (vuodessa, kumulatiivinen) 100 % (vuosittainen havainnointi) 70 % (havainnointi viimeisenä havaintopäivänä) USD ( USD kerrannaiset) Aikataulu Tarjousaika Riskitekijöitä (2) Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi sijoittaja voi menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan Ei pääomaturvaa Kohde-etuusindeksin laskiessa viimeisenä havaintopäivänä tarkasteltuna yli 30 % erääntymishinta määräytyy suoraan indeksin tuoton mukaisesti (1) Kuponki on indikatiivinen. Liikkeeseenlaskun edellytyksenä on, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 7,0 %. (2) Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski lue lisää riskeistä Riskit -sivulta 1

3 *Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi sijoittaja voi menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan 2

4 3

5 indeksin taso indeksin taso indeksin taso indeksin taso vuosi vuosi vuosi vuosi Tuottoesimerkit ovat indikatiivisia, eivätkä kuvasta markkinan odotettua kehitystä. 4

6 Eurostoxx50-indeksin kehitys sekä tuotteen kuponkituottoa vastaavat indeksipisteet ,0 %:n kumulatiivisen kuponkituoton realisoitumiseen sekä tuotteen erääntymiseen riittää indeksin säilyminen vähintään alkuarvon tasolla. Indeksipisteet kuvaavat kuponkituottoa vastaavaa indeksin tasoa vuotuisina havaintopäivinä /96 10/98 10/00 10/02 10/04 10/06 10/08 10/10 10/12 10/14 10/16 10/18 10/20 Eurostoxx50 70 % suojataso Lähde: Bloomberg. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Suojataso sekä kuponkituottoa vastaavat indeksipisteet perustuvat indeksin arvoon Lopulliset tasot määräytyvät alkuarvon määrityspäivän päätösarvon perusteella. Kuvaajassa esitetyt indeksipisteet eivät kuvasta indeksin oletettua tulevaa arvonkehitystä. 5

7 EUR/USD-noteerauksen kehitys ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 10/96 10/98 10/00 10/02 10/04 10/06 10/08 10/10 10/12 10/14 Lähde: Bloomberg. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 6

8 Yhdysvaltalaisten vs. euroalueen osakkeiden suhteellinen kehitys sekä Yhdysvaltojen keskuspankkikoron taso sekä ennuste Yhdysvaltojen keskuspankkikorko (Fed Funds rate), oikea Euroalueen ja Yhdysvaltojen osakemarkkinan suhteellinen kehitys Societe Generalen ennuste Lähde: Bloomberg, SG Cross Asset Research /Global Asset Allocation. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto tai arvonkehityksestä. 7

9 EUR/USD-noteerauksen ja Yhdysvaltojen sekä Saksan kahden vuoden valtiolainatuottojen erotuksen toteutunut kehitys sekä ennuste Valuuttakurssiennusteet Q4/2014 Q3/2015 EUR/USD (oikea asteikko) Societe Generalen ennuste 2v. US Treasury vs. Saksan valtiolaina, tuottoero (bps, vasen asteikko) Lähde: SG Cross Asset Research/Global Asset Allocation. Lähde: Morgan Stanley Research Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto tai arvonkehityksestä. 8

10 Yhtiöiden toimialapainot Yhtiöiden maapainot 1 % 5,5 % 4,9 % 7 % 3 % 6,5 % 27,3 % 8 % 36 % 6,6 % 8,5 % 13 % 11,2 % 8,9 % 9,8 % 10,8 % 31 % Pankit Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Kulutustavarat Energia Päivittäistavarat Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut Informaatioteknologia Perusteollisuus Ranska Saksa Espanja Italia Alankomaat Belgia Suomi Lähde: Bloomberg Toimialat perustuvat GICS-toimialaluokitukseen 9

11 RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 10

12 1. Perehdy tarjousmateriaaleihin Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä tämän markkinointimateriaalin lisäksi sijoitustuotteen koko saatavilla olevaan dokumentaatioon saadakseen riittävät tiedot liikkeeseenlaskijasta ja sijoitustuotteen ehdoista. Liikkeeseenlaskijan laatima sertifikaatti-dokumentaatio koostuu päivätystä ohjelmaesitteestä ( SEB Structured Note and Certificate Programme ) liitteineen ja lainakohtaisista ehdoista ja tiivistelmästä, jotka ovat saatavilla Evlistä. 2. Toimita merkintäsitoumus Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan kello 16:00 mennessä. Merkintäsitoumuslomakkeen saat merkintäpaikoista. 3. Maksa merkintä Maksu suoritetaan merkintäsitoumuksessa annettujen ohjeiden mukaan viimeistään Sijoittajalle ei toimiteta erillistä ostolaskelmaa merkinnän yhteydessä. Maksuton säilytys Sijoitustuotteen säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvoosuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Tuote kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa tuotteelle normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään USD:n suuruiselle sijoitukselle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Suosittelemme tuotetta tästä näkökulmasta sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Verotus Sijoitustuotetta voitaneen pitää luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän tuloverotuksessa arvopaperina, jolloin tuotteeseen voidaan lähtökohtaisesti soveltaa luovutusvoittoa ja -tappiota koskevia säännöksiä. Verolainsäädännössä ei ole sijoitustuotetta koskevia säännöksiä eikä käytäntöä, minkä johdosta verokohteluun sisältyy erityisiä riskejä. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Liikkeeseenlaskun toteutus ja rajoitukset Liikkeeseenlasku peruutetaan, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyihin rajaehtoihin ei ylletä. Evli pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, mikäli sijoitustuotteen liikkeeseenlaskuun vaadittavaan vähimmäismäärään ei ylletä tai jos Evlin mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sijoitustuotteen liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsumma palautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. 11

13 Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua tämän markkinointimateriaalin lisäksi sertifikaatin lainakohtaisiin ehtoihin ja tiivistelmään sekä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut sijoitustuotetta koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoitukseen liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Sertifikaatti ei ole pääomaturvattu, vaan sijoittaja kantaa kohde-etuuteen liittyvän markkinariskin. Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sertifikaatin kohdeetuus, eli tässä osakeindeksi, kehittyy sertifikaatin ehtojen kannalta epäedullisella tavalla. Markkinariskin toteutuessa on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella sertifikaatin sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat sertifikaatin arvoon. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sertifikaatin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sertifikaatille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Sertifikaatin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemmekin sertifikaattia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Sertifikaatin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sertifikaatin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sertifikaatille ei löydy ostajaa tai että sertifikaatista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sertifikaatin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa 50 sertifikaatin erälle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa sertifikaatin korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa sertifikaatin korkoosan arvo pääsääntöisesti nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. Riski sertifikaattiehtojen korjaamisesta Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi sertifikaattiehdoissa mainituin ehdoin korjata sertifikaattiehtoja ilman sertifikaatin omistajan suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sertifikaatin haltijoille. Liikkeeseenlaskija voi sertifikaattiehdoissa mainituissa erityistapauksissa myös lunastaa sertifikaatin takaisin ennen sen erääntymistä, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sertifikaatin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitus-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista sertifikaattiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 12

14 Tarjouksen tekijä Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus ), Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puhelin (09) (vaihde). Evlin Sijoitusmyynti palvelee puhelimitse numerossa (09) arkisin klo (Puhelun hinta normaali paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu). Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Myyntirajoitus Tämä materiaali ei ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä markkinointimateriaalia ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän materiaalin haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Markkinointimateriaalin laatija Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Evli. Liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei osallistu markkinointimateriaalin laatimiseen tai käy materiaalia läpi etukäteen. Tällöin sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai kanna vastuuta tässä materiaalissa annetuista tiedoista. Liikkeeseenlaskija vastaa ohjelmaesitteen, lainakohtaisten ehtojen sekä tiivistelmän oikeellisuudesta sijoittajan suuntaan. Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja sijoitustuotteen etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa Historiallinen informaatio Tässä markkinointimateriaalissa voidaan esittää historiallista informaatiota tai simuloitua historiallista informaatiota ja ne esitetään ainoastaan havainnollistustarkoituksessa. Erityisesti tulee huomioida, että esitetty historiallinen tai simuloitu historiallinen kehitys ei ole indikaatio tulevasta tuotosta. Immateriaalioikeudet Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Esitteen täydennykset Sijoittajan antama merkintäsitoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Vastuunrajoitus The EURO STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities or financial instruments, or options or other technical term based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. Palkkiot kolmansille osapuolille Evli voi maksaa palkkiota sijoitustuotteen myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sertifikaatin Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. 13

15 Tärkeitä päivämääriä Tarjousaika Maksupäivä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä Tuotonlaskenta (1/2) Kohde-etuusindeksi ( Indeksi ) Kuponki Eurostoxx50 (Bloomberg: SX5E) 8,0 % (liikkeeseenlaskun ehtona, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 7,0 %) Tietoa sertifikaatista Tyyppi Liikkeeseenlaskija Lainakohtaisen ehdot ja Liikkeeseenlaskuohjelma Merkintäpaikka Nimellisarvo Vähimmäissijoitus Merkintähinta 100 % Arvo-osuusjärjestelmä ISIN Pörssilistaus Järjestelypalkkio Yleisön merkittäväksi tarkoitettu osakeindeksisidonnainen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) päivätty ohjelmaesite ( SEB Structured Note and Certificate Programme ) liitteineen ja lainakohtaiset ehdot sekä tiivistelmä ovat saatavissa merkintäpaikasta ja osoitteesta ohjelmaesite Evli Pankki Oyj USD yhtä sertifikaattia kohden USD (5 sertifikaattia), minkä jälkeen USD kerrannaiset Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking XS Sertifikaatille tullaan hakemaan listausta Irlannin pörssiin Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, n. 0,66 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Arvio perustuu markkinatilanteeseen Kuponki- / Erääntymistaso Suojataso Ennenaikainen erääntyminen ja tuotonmaksu (k=1-5) Erääntyminen sijoitusajan lopussa (k=6) 100 % (Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvosta) 70 % (Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvosta) Jos Indeksin päätösarvo vuosittaisena Havaintopäivänä (k=1-5) on vähintään Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvon tasolla, erääntyy sertifikaatti ennenaikaisesti havaintopäivää seuraavana Ennenaikaisena erääntymispäivänä hintaan: 100 % + Kuponki * k Jos Indeksin päätösarvo vuosittaisena Havaintopäivänä (k=1-5) on alle Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvon, ei ennenaikaista erääntymistä tai tuotonmaksua tapahdu. a) Jos Indeksin päätösarvo viimeisenä Havaintopäivänä (k=6) on vähintään Indeksin alkuarvon havaintopäivän päätösarvon tasolla, erääntyy sertifikaatti hintaan: 100 % + Kuponki * k b) Jos Indeksin päätösarvo viimeisenä Havaintopäivänä (k=6) on vähintään yhtä suuri kuin Suojataso, erääntyy sertifikaatti hintaan: 100 % c) Muutoin erääntymishinta määräytyy suoraan Indeksin kehityksen mukaisesti: 100 % * 14

16 Tuotonlaskenta (2/2) Havaintopäivät sekä Ennenaikaiset erääntymispäivät (k) Havaintopäivä Ennenaikainen erääntymispäivä (alkuarvon havaintopäivä) (erääntymispäivä) Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään 5 sertifikaatin erälle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannot vastaanottaa Evli. 15

17 Yhtiö Sektori 1 Air Liquide SA Perusteollisuus 2 Airbus Group NV Teollisuustuotteet 3 Allianz SE Pankit 4 Anheuser-busch Inbev NV Kulutustavarat 5 ASML Holding NV Informaatioteknologia 6 Assicurazioni Generali Pankit 7 AXA SA Pankit 8 Banco Bilbao Vizcaya Argenta Pankit 9 Banco Santander SA Pankit 10 BASF SE Perusteollisuus 11 Bayer AG Terveydenhuolto 12 Bayerische Motoren Werke AG Päivittäistavarat 13 BNP Paribas Pankit 14 Carrefour SA Kulutustavarat 15 Compagnie De Saint Gobain Teollisuustuotteet 16 Daimler AG Päivittäistavarat 17 Danone Kulutustavarat 18 Deutsche Bank AG Pankit 19 Deutsche Post AG Teollisuustuotteet 20 Deutsche Telekom AG Tietoliikennepalvelut 21 E.On SE Yhdyskuntapalvelut 22 Enel SpA Yhdyskuntapalvelut 23 Eni SpA Energia 24 Essilor International Terveydenhuolto 25 GDF Suez Yhdyskuntapalvelut Yhtiö Sektori 26 Iberdrola SA Yhdyskuntapalvelut 27 Inditex Päivittäistavarat 28 Ing Groep NV Pankit 29 Intesa Sanpaolo Pankit 30 Koninklijke Philips NV Teollisuustuotteet 31 L'oreal Kulutustavarat 32 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Päivittäistavarat 33 Muenchener Rueckver AG Pankit 34 Nokia Oyj Informaatioteknologia 35 Orange Tietoliikennepalvelut 36 Repsol SA Energia 37 RWE AG Yhdyskuntapalvelut 38 Sanofi Terveydenhuolto 39 SAP SE Informaatioteknologia 40 Schneider Electric SE Teollisuustuotteet 41 Siemens AG Teollisuustuotteet 42 Societe Generale SA Pankit 43 Telefonica SA Tietoliikennepalvelut 44 Total SA Energia 45 Unibail-Rodamco SE Pankit 46 Unicredit SpA Pankit 47 Unilever NV Kulutustavarat 48 Vinci SA Teollisuustuotteet 49 Vivendi Tietoliikennepalvelut 50 Volkswagen AG Päivittäistavarat Lähde: Bloomberg Yhtiölista perustuu tarkasteluhetken tilanteeseen ja muuttuu indeksin uudelleenpainotusten yhteydessä. Lisätietoa indeksistä löytyy osoitteesta stoxx.com 16

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Maailmantalouden kasvun odotetaan saavan

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 30.6.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kiinteä neljännesvuosittainen kuponki Sijoitusaika RDX (Russian

Lisätiedot

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 31.5.2013 Nokia Autocall Plus Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen lunastukseen ja tuotonmaksuun

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori euroalueen suuryhtiöitä, joilla on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti Korkea tuottopotentiaali

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Kulta Autocall 2 Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakekorin pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Suomikori Booster Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Osakekorin kurssinousu 180 %:n kertoimella (alustava) 1 Suoja

Lisätiedot

Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina

Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina ALUSTAVA Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina Liikkeeseenlaskija SG Issuer, takaaja Société Générale ISIN koodi [ilmoitetaan myöhemmin] Viimeinen merkintäpäivä

Lisätiedot

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 200 000 Ruotsin kruunua Merkintähinta 100 % Alustava tuottokerroin 200 % Kohde-etuudet Pääomaturva Sijoitusaika

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS Perus Plus Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 70 % 170 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kymmenen pörssiosakkeen

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 85 % 195 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kahdentoista pörssiosakkeen muodostama

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ - OMAISUUDENHOITO- Kuponkilaina 3 Indeksiä Kuponkilaina 3 Indeksiä on sijoitus, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu määräytyvät kolmen osakeindeksin kehityksen perusteella. Sijoituksen

Lisätiedot

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 14.2.2014 Luottokori Suomi 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 4,50 % p.a. 1 Sijoitusaika noin

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 II OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 II OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 II OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet 10 eurooppalaisen yhtiön osakkeen muodostama osakekori ja itraxx

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot