Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä"

Transkriptio

1 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

2 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA... 3 Elite Varainhoito Oy... 3 Eufex Rahastohallinto Oy... 3 Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehet... 3 Yhteystiedot... 3 Toimintaa valvovat viranomaiset ASIOINTITAVAT JA KIELET TIEDOT ELITE VARAINHOITO OY:N JA SEN SIDONNAISASIAMIESTEN TARJOAMISTA PALVELUISTA... 4 Toimeksiantojen välitys... 4 Sijoitusneuvonta... 5 Omaisuudenhoito... 5 Rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelut... 5 Elite Varainhoito Oy:n yhteistyökumppaneiden sijoitus- ja oheispalveluiden markkinointi ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN TOIMINTAPERIAATTEET OMAISUUDENHOIDOSSA JA TOIMEKSIANTOJA VÄLITETTÄESSÄ SIJOITUS- JA OHEISPALVELUIHIN LIITTYVÄT KULUT JA PALKKIOT ETURISTIRIITATILANTEIDEN HALLINTA KANNUSTIMET SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTO- JA SELONOTTO-VELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT... 9 Yleistä asiakasluokittelusta... 9 Asiakasluokan muuttamista koskeva hakemus... 9 Luokittelun vaikutukset sijoittajansuojaan... 9 Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVONMÄÄRITYS ASIAKASRAPORTOINTI TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Riskityyppien määritelmiä Tietoa Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonnaisasiamiesten välittämistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tietoa muista rahoitusvälineistä ja niihin liittyvästä tyypillisistä riskeistä VEROTUS ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUSSUOJAKEINOT SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO VAKUUTUSEDUSTUKSESTA ANNETUN LAIN (570/2005) 19 :N ja 21 :N MUKAISET ILMOITUKSET... 24

3 3 TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu lakien ja niiden nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot Elite Varainhoito Oy:stä, Eufex Rahastohallinto Oy:stä ja niiden tarjoamista palveluista sekä yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä. Tarkemmat palvelu- ja tuotekohtaiset tiedot sekä mahdolliset sopimusehdot ilmoitetaan tarvittaessa palvelun tai rahoitusvälineen tarjoamisen yhteydessä. Tiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Yhtiö päivittää näitä tietoja tarvittaessa. Päivitykset ovat saatavilla osoitteesta 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA Elite Varainhoito Oy Elite Varainhoito Oy on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan omaisuudenhoitoon, sijoitusneuvontaan, toimeksiantojen välittämiseen ja toteuttamiseen, rahoitusvälineitä koskevan sijoitusneuvonnan tarjoamiseen, rahoitusvälineiden säilyttämiseen, kaupankäyntiin omaan lukuun sekä saman lain mukaisten oheispalvelujen kuten sijoitustutkimusten ja rahoitusanalyysien tuottaminen, valuuttapalvelu sekä muuhun 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan verrattavan tai siihen läheisesti liittyvän palvelun tarjoamiseen. Elite Varainhoito Oy:n kotipaikka on Helsinki ja se on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y- tunnuksella Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Eufex Rahastohallinto Oy Eufex Rahastohallinto Oy harjoittaa sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahastotoimintaa. Eufex Rahastohallinto Oy on Elite Varainhoito Oy:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja se on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehet Elite Varainhoito Oy tarjoaa alla mainittuja sijoitus- ja oheispalveluja myös sidonnaisasiamiestensä välityksellä. Yhtiön sidonnaisasiamiehet toimivat yhtiön lukuun ja vastuulla. Sidonnaisasiamiehet voivat 1. vastaanottaa ja välittää yhtiön tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja, 2. välittää yhtiön tarjoamia rahoitusvälineitä asiakkaille, 3. yhtiön erikseen valtuuttamina antaa yhtiön lukuun ja vastuulla yhtiön tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja tai rahoitusvälineitä koskevaa neuvontaa asiakkaille 4. markkinoida yhtiön tarjoamia sijoitusja oheispalveluja. Elite Varainhoito Oy pitää sidonnaisasiamiehistään julkista rekisteriä, joka on nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa. Yhtiö on ilmoittanut käyttämänsä sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltio on Suomi.

4 4 Yhteystiedot Elite Varainhoito Oy:n pääkonttori sijaitsee osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, Helsinki. Eufex Rahastohallinto Oy:n pääkonttori sijaitsee osoitteessa Eteläesplanadi 24, Helsinki. Muiden toimipaikkojemme ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Internetsivuiltamme kohdasta Yhteystiedot. Sidonnaisasiamiesten yhteystiedot ovat saatavilla yhtiön pääkonttorista. Toimintaa valvovat viranomaiset Sijoituspalvelutoiminta Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonnaisasiamiesten sijoituspalvelulain mukaista toimintaa ja Eufex Rahastohallinto Oy:n sijoitusrahastotoimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puhelin (vaihde), faksi Lisätietoja: Vakuutusasiamiestoiminta Elite Varainhoito Oy:n tytäryhtiöt Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy toimivat vakuutusedustuksesta annetun lain mukaisena vakuutusasiamiehenä, joiden toimintaa valvova asianomainen on Finanssivalvonta. Vakuutusedustuksesta annetun lain mukaiset tiedot asiamiehestä annetaan Elite konsernin Internet-sivuilla 3. ASIOINTITAVAT JA KIELET Asiakas voi asioida yhtiön ja sen sidonnaisasiamiesten kanssa kirjeitse, faksilla, sähköpostilla ja tapaamalla heidän edustajiaan henkilökohtaisesti tai Eliten verkkopalvelun kautta. Asiakaspalvelua tarjotaan suomen kielellä. Elite Varainhoito Oy:llä on oikeus lähettää sijoituspalveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle kirjeitse, telefaxilla, kyseessä olevassa palvelussa vakiintuneesti käytetyllä tavalla tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Telefaksin ja sähköpostin, jos sellaisesta on sovittu asiakkaan kanssa käytettäväksi, käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Elite Varainhoito Oy:llä on oikeus luottaa telefaksin tai sähköpostin välityksin saamansa palvelua koskevan viestin aitouteen ja oikeellisuuteen. Palvelua mahdollisesti koskevat raportit, raporttien toimitusväli ja -ajankohta käyvät ilmi palvelua koskevista ehdoista tai mahdollisesta sopimuksesta. 4. TIEDOT ELITE VARAINHOITO OY:N JA SEN SIDONNAISASIAMIESTEN TARJOAMISTA PALVELUISTA Toimeksiantojen välitys Asiakas voi antaa sijoitusrahastoja tai muita rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja Eliten verkkopalvelun kautta tai kirjallisesti Elite Varainhoito Oy:lle tai sen sidonnaisasiamiehille. Asiakkaan kanssa solmitaan välitystä koskeva asiakassopimus, jossa sovitaan asiakkaan ja Elite Varainhoito Oy:n välisestä sijoituspalvelusta. Palveluita koskevat palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muuten asiakkaalle ilmoitettujen palkkioiden ja kustannusten mukaan. Kuluttaja-asiakkaalla ei ole välitystä koskevan asiakassopimuksen perusteella tehtyihin toimeksiantoihin peruuttamisoikeutta. Peruuttamisoikeus on kuitenkin olemassa etämyynnissä tehtyyn välityssopimukseen, jos asiakkaalla ei ole avoimia toimeksiantoja. Muussa tapauksessa sovelletaan välityssopimuksessa olevia irtisanomisehtoja. Sijoitusrahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot Elite Varainhoito Oy välittää asianomaiseen rahastoyhtiöön toteutettavaksi. Strukturoituja tuotteita koskevat toimeksian-

5 5 not Elite Varainhoito Oy välittää edelleen toimeksiannon toteuttajalle. Sijoitusneuvonta Elite Varainhoito Oy ja sen lukuun ja vastuulla toimivat sidonnaisasiamiehet, jotka Elite Varainhoito Oy on erikseen valtuuttanut, voivat antaa sijoitusneuvontaa asiakkailleen Elite Varainhoito Oy:n tarjoamia rahoitusvälineitä koskeviksi liiketoimiksi. Sijoitusneuvolla tarkoitetaan asiakkaan pyynnöstä tai Elite Varainhoito Oy:n edustajan tai sen sidonnaisasiamiehen aloitteesta tapahtuvaa yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle Elite Varainhoito Oy:n välittämää rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi, kun sijoitusneuvonnan antamista varten kartoitetaan asiakkaan yksilölliset olosuhteet. Sijoitusneuvontaa ei ole yleisluonteisten suositusten antaminen kuten esim. suositukset omaisuuslajipainotuksesta tai osta, myy tai pidä suositukset. Myöskään markkinointi ei ole sijoitusneuvontaa. Omaisuudenhoito Elite Varainhoito Oy tarjoaa ja sen lukuun ja vastuulla toimivat sidonnaisasiamiehet markkinoivat täyden valtakirjan sekä konsultatiivisia omaisuudenhoitopalveluja yksityishenkilöille ja yhteisöille. Elite Varainhoito Oy solmii asiakkaidensa kanssa omaisuudenhoitosopimuksen, jossa sovitaan palvelusta, sen ehdoista sekä palkkioista. Rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelut Elite Varainhoito Oy tarjoaa asiakkailleen rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluja. Palveluihin sovelletaan sijoituspalvelujen yleisiä sopimusehtoja, jotka koskevat kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden sekä muiden rahoitusvälineiden säilyttämistä. Säilytys- ja hoitopalveluja koskevat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajan käyttäessä peruuttamisoikeutta, on Elite Varainhoito Oy:llä oikeus veloittaa hinnastonsa mukaiset todelliset kulut ja palkkiot siltä ajalta, kun sopimus on ollut voimassa tai rahoitusvälineitä on ollut säilössä. Elite Varainhoito Oy:n yhteistyökumppaneiden sijoitus- ja oheispalveluiden markkinointi Elite Varainhoito Oy ja sen lukuun ja vastuulla toimivat sidonnaisasiamiehet voivat markkinoida Elite Varainhoito Oy:n kulloinkin edustamien yhteistyökumppaneiden omaisuudenhoitopalveluita sekä sijoituspalveluun liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta. 5. ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Elite Varainhoito Oy säilyttää kunkin asiakkaan rahavaroja asiakkaidensa lukuun suomalaisen talletuspankin tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avaamillaan asiakasvaratileillä. Asiakkaiden varoja ei sijoiteta edelleen eikä varoille makseta korkoa. Asiakkaiden rahavarat säilytetään erillään Elite Varainhoito Oy:n rahavaroista. Elite Varainhoito Oy:n käytössä olevat järjestelyt ja muut seurantajärjestelmät varmistavat, että asiakkaiden rahavaroja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata kokonaisuutena sekä erikseen kunkin asiakkaan osalta. Suomalaisia sijoitusrahasto-osuuksia säilytetään asiakkaan omalla nimellä rahastoosuusrekisterissä, jota ylläpitää Elite Varainhoito Oy tai kyseinen rahastoyhtiö. Ulkomaisten rahastojen rahasto-osuuksia säilytetään kyseisen rahastoyhtiön rekisterissä Elite Varainhoito Oy:n nimissä olevalla hallintorekisteröidyllä tilillä. Yhteistilillä olevat rahastoosuudet eritellään Elite Varainhoito Oy:n järjestelmässä. Ulkomaisiin rahastoihin voi liittyä poliittisia, taloudellisia, oikeudellisissa verotuksellisia ja muita ennalta arvaamattomia riskejä, jotka jäävät asiakkaan vastattavaksi.

6 6 Elite Varainhoito Oy solmii tarvittaessa omaisuudenhoitoasiakkaansa nimissä ja lukuun arvopaperisäilytystä koskevan sopimuksen huolellisesti valitsemansa säilyttäjän kanssa. Säilyttäjän tulee olla Finanssivalvonnan tai sitä muussa valtiossa vastaavan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, jos se on mahdollista. Elite Varainhoito Oy:n vastuu säilyttäjän toimista ja laiminlyönneistä rajoittuu siihen, että Elite Varainhoito Oy on valinnut säilyttäjän huolellisesti Suomessa voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja varmistaa sen arvopapereiden säilytyksen olevan sääntelyn mukaisella tasolla. Ulkomaisia arvopapereita ei yleensä rekisteröidä asiakkaan nimiin vaan niitä säilytettään säilyttäjän nimiin avatulla ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa olevilla tileillä, joihin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä. Siten on mahdollista, että mahdollisessa konkurssi- tai muussa maksukyvyttömyystilanteessa rahoitusvälineet eivät ole välttämättä erotettavissa säilyttäjän tai sen alisäilyttäjän varoista. Omaisuudenhoidon piirissä oleviin rahoitusvälineisiin ja rahavaroihin kohdistuvat vakuusja kuittausoikeudet on määritelty omaisuudenhoitosopimuksessa. Ulkomaisten rahoitusvälineiden tai rahavarojen säilyttäjällä voi olla kyseisiin rahoitusvälineisiin tai rahavaroihin kohdistuva vakuus- tai kuittausoikeus. Asiakkaan yhteistilillä säilytettävät rahoitusvälineet voivat olla vakuus- ja kuittausoikeuden kohteena myös muiden asiakkaiden velvoitteiden perusteella. Elite Varainhoito Oy:n kautta välitettyjä muita rahoitusvälineitä kuin sijoitusrahasto-osuuksia, jotka eivät kuulu omaisuudenhoidon piiriin säilytetään asiakkaan muulla palvelutarjoajalla avaamassa säilytyksessä. Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehet eivät pidä hallussaan asiakkaan raha- tai rahoitusvälineitä. 6. TOIMINTAPERIAATTEET OMAISUUDENHOIDOSSA JA TOIMEKSIANTOJA VÄLITETTÄESSÄ Elite Varainhoito Oy on määritellyt toimintaperiaatteet, joita se noudattaa välittäessään eiammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden sijoitusrahasto-osuuksia ja rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja edelleen toteutettavaksi tai tarjotessaan omaisuudenhoitopalvelua, päästäkseen asiakkaan kannalta parhaaseen mahdollisen tulokseen. Elite Varainhoito Oy voi toteuttaa asiakkaan lukuun toteutettavia liiketoimia itse. Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehet lähettävät edellä mainitut asiakkailta vastaanottamansa toimeksiannot viipymättä Elite Varainhoito Oy:lle, joka lähettää ne viipymättä edelleen toimeksiannon toteuttajalle toteutettavaksi. Antaessaan tai välittäessään toimeksiantoja valitsemilleen välittäjille toteutettaviksi, Elite Varainhoito Oy varmistaa käyttämiensä välittäjien osalta, että niillä on toimeksiantojen toteutusta varten toimeksiantojen toteutuspolitiikka, jota noudatetaan asiakkaiden toimeksiantoihin ottaen huomioon mitä jäljempänä on sanottu strukturoitujen tuotteiden ja rahastojen toimeksiannoista. Arvopaperivälittäjän valinnassa Elite Varainhoito Oy ottaa huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta seuraavia olennaisia seikkoja: rahoitusvälineen hinta, toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne sekä muut toimeksiannon kannalta olennaiset seikat. Elite Varainhoito Oy määrittelee näiden seikkojen tärkeysjärjestyksen seuraavien kriteerien perusteella: a) asiakkaan ominaispiirteet, asiakasluokittelu mukaan lukien, b) asiakkaan toimeksiannon ominaispiirteet, c) toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet sekä d) niiden kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata. Elite Varainhoito Oy painottaa eiammattimaisen asiakkaan toimeksiantoa hoi-

7 7 taessaan asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvää kokonaisvastiketta. Elite Varainhoito Oy voi kokonaisvastikkeen lisäksi ottaa huomioon myös muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa välillisesti kokonaisvastikkeeseen, esimerkiksi epälikvidin rahoitusvälineen kuten strukturoidun tuotteen toimeksiantoa edelleen välitettäessä muun arvopaperivälittäjän toteutettavaksi. Elite Varainhoito Oy välittää ja antaa sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskevat toimeksiannot asianomaiseen rahastoyhtiöön toteutettavaksi. Elite Varainhoito Oy välittää tai antaa strukturoitujen tuotteiden merkintä- ja ostotoimeksiannot merkintäpaikkaan ja jälkimarkkinakauppoja koskevat toimeksiannot jälkimarkkinakauppoja toteuttavalle arvopaperivälittäjälle. Strukturoiduilla tuotteilla ei käydä kauppaa järjestäytyneillä kaupankäyntipaikoilla, vaan kauppaa käydään suoraan arvopaperivälittäjän ja asiakkaan välillä siten, että arvopaperivälittäjä asettuu asiakkaan vastapuoleksi kaupassa. Tästä syystä näillä tuotteilla ei ole likvidejä jälkimarkkinoita ja siten on mahdollista, että vastapuolia on vain yksi tai jälkimarkkina voi puuttua kokonaan. Asiakkaan Elite Varainhoito Oy:lle tai sen sidonnaisasiamiehelle antamat erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa yllä mainittuihin toimintaperiaatteisiin. Asiakkaan antamien erityisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää Elite Varainhoito Oy:tä tai sen sidonnaisasiamiestä toteuttamasta toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä. Elite Varainhoito Oy:llä ja sen sidonnaisasiamiehillä on oikeus poiketa tilapäisesti näistä toimintaperiaatteista järjestelmien tai muiden toimintaedellytysten toimintahäiriöiden vuoksi. Elite Varainhoito Oy arvioi säännöllisesti toimintaperiaatteidensa tehokkuutta sekä käyttämiensä arvopaperivälittäjien toiminnan laatua. Elite Varainhoito Oy ylläpitää ajantasaista luetteloa kussakin tuoteryhmässä omaisuudenhoitopalveluissa käyttämistään arvopaperivälittäjistä. Luettelo on saatavissa Eliten asiakaspalvelusta. Elite Varainhoito Oy ilmoittaa sen ja sidonnaisasiamiestensä toimintaperiaatteiden olennaisista muutoksista verkkosivuillaan. Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan verkkosivuilla. 7. SIJOITUS- JA OHEISPALVELUIHIN LIITTYVÄT KULUT JA PALKKIOT Palveluihin liittyvistä palkkiosta, maksuista ja kuluista sekä niiden määräytymisperusteista on kerrottu palveluhinnastossa ja palvelua koskevissa sopimuksissa. Palveluhinnasto on asiakkaan saatavilla Elite Varainhoito Oy:n toimipaikassa. Elite Varainhoito Oy:n palkkioiden lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat koti- tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti Elite Varainhoito Oy:ltä perimät palkkiot sekä mahdolliset muut asiakkaan toimeksiantoon liittyvät merkittävät selvitykselliset, muut ylläpitoon tai hallinnointiin liittyvät kulut. Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, on Elite Varainhoito Oy oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. Elite Varainhoito Oy:llä on oikeus muuttaa palveluhinnastoa sijoituspalveluja koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamiehet eivät peri asiakkailtaan sijoitusneuvonnasta eikä yhteistyökumppaneiden sijoitustai oheispalveluiden markkinoinnista palkkiota eikä kuluja. Näiden toimintojen kustannukset katetaan yhteistyökumppaneilta saatavilla palkkioilla ja/tai palkkionpalautuksilla. Elite Varainhoito Oy:n yhteistyökumppani perii omiin tuotteisiinsa liittyvät palkkiot ja kulut suoraan asiakkaalta. 8. ETURISTIRIITATILANTEIDEN HALLINTA Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamiehet noudattavat Elite Varainhoito Oy:n hallituksen hyväksymiä toimintaperiaatteita eturis-

8 8 tiriitojen hallinnasta mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esim. asiakkaan ja Elite Varainhoito Oy:n välillä tai asiakkaan ja Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehen välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös Elite Varainhoito Oy:n ja sen henkilökunnan välille, Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonnaisasiamiehen välille tai sidonnaisasiamiehen ja sen henkilökunnan välille tai sidonnaisasiamiesten välille tai kahden asiakkaan välille. Elite Varainhoito Oy voi tarjota asiakkailleen sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitopalveluita ja Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamiehet voivat tarjota asiakkailleen toimeksiantojen välitystä sekä markkinoida Elite Varainhoito Oy:n omaisuudenhoitopalveluita sekä yhteistyökumppaneidensa tuotteita ja palveluja. Näitä palveluita tarjotessa on mahdollista, että eturistiriitatilanteita saattaa syntyä. Elite Varainhoito Oy voi harjoittaa kaupankäyntiä omaan lukuun. Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamiehet pyrkivät tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti mahdolliset eturistiriitatilanteet mm. erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan mistä liiketoimesta tai palvelusta on kyse. Elite Varainhoito Oy:ssä ja sen sidonnaisasiamiehissä käytettyjä keinoja eturistiriitojen hallitsemiseen ovat mm. henkilöiden tai toimintojen välisten tietojen vaihdon estäminen tai valvominen esim. erillisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla, toimintojen ja toimitilojen asianmukaisen erottamisen avulla, henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisääntöjen ja henkilökunnan ja johdon sivutoimia koskevien periaatteiden avulla sekä omaisuudenhoidossa ja toimeksiantojen välittämisessä koskevien toimintaperiaatteiden avulla. Elite Varainhoito Oy kiinnittää erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sijoitusneuvonnassa, omaisuudenhoidossa, kaupankäynnissä omaan lukuun ja toimeksiantojen välittämisessä. Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehet kiinnittävät erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen toimeksiantojen välityksessä, sijoitusneuvonnassa ja markkinoidessaan omaisuudenhoitopalveluita. Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamies voivat myös kieltäytyä sijoituspalvelun tarjoamisesta eturistiriitatilanteessa. Elite Varainhoito Oy:n hallitus tarkistaa Elite Varainhoito Oy:n ja sidonnaisasiamiestensä toimintaperiaatteiden sisällön ja ajantasaisuuden säännöllisesti. 9. KANNUSTIMET Kannustimella tarkoitetaan sijoituspalvelulain 10 luvun 2 :n määritelmän mukaisesti sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä yhteistyökumppanille annettavia tai tältä saatavia maksuja tai muita etuja. Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamiehet antavat asiakkaalle tämän pyynnöstä lisätietoja tällaisista maksuista ja palkkioista. Elite Varainhoito Oy on sopinut palkkionpalautusjärjestelyistä niiden yhteistyökumppaneidensa kanssa, joiden sijoitusrahastoja ja strukturoituja tuotteita se välittää. Elite Varainhoito Oy voi saada palkkionpalautuksia välittämiensä yhteistyökumppaneiden hallinnoimien sijoitusrahastojen merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioista sekä strukturoitujen tuotteiden merkintä-, osto- ja järjestelypalkkioista. Lisäksi Elite Varainhoito Oy voi omaisuudenhoitajana solmia käyttämiensä välittäjien ja yhteistyökumppaneidensa kanssa palkkionpalautussopimuksia. Elite Varainhoito Oy voi omaisuudenhoitajana solmia käyttämiensä välittäjien kanssa palkkionpalautussopimuksia, jolloin Elite Varainhoito Oy voi saada palkkionpalautuksia käyttämiltään välittäjiltä, missä tapauksessa välittäjä palauttaa osan omaisuudenhoitoasiak-

9 9 kaan kaupankäynnin perusteella maksamista palkkioista Elite Varainhoito Oy:lle. Palkkionpalautusten ja palkkioiden määrä ja peruste voi vaihdella yhteistyökumppaneittain ja tuotteittain. Palkkionpalautukset eivät lisää asiakkaiden kustannuksia. Palkkionpalautukset ja palkkiot ovat korvausta Elite Varainhoito Oy:lle sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden myynti- ja markkinointityöstä tai korvausta näiden palveluiden hoitamisesta ja niillä katetaan siten ensisijaisesti toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi näillä palkkioilla parannetaan asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua ja mahdollistetaan laajan korkeatasoisten tuotteiden ja palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen. Elite Varainhoito Oy pyrkii neuvottelemaan palkkionpalautuksia ja palkkioita koskevat ehdot mahdollisimman yhdenmukaisiksi, jotta palkkionpalautukset eivät aiheuttaisi eturistiriitoja Elite Varainhoito Oy:n ja asiakkaan tai Elite Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehen ja asiakkaan välille. 10. SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTO- JA SELONOTTO- VELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT Yleistä asiakasluokittelusta Sijoituspalvelulain mukaan Elite Varainhoito Oy:n on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan lain nojalla ja sijoituspalvelulaki sisältää yksityiskohtaiset määräykset luokitteluun vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Elite Varainhoito Oy:lle tai sen sidonnaisasiamiehelle muutoksista, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan luokitteluun. Asiakasluokan muuttamista koskeva hakemus Asiakkaalla on oikeus hakea Elite Varainhoito Oy:n tai sen sidonnaisasiamiehen Elite Varainhoito Oy:n lukuun tekemän asiakasluokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen. Ammattimaista asiakasta voidaan tämän hakemuksesta kohdella eiammattimaisena asiakkaana tai hyväksyttävänä vastapuolena. Myös ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana. Elite Varainhoito Oy harkitsee tapauskohtaisesti luokittelun muuttamisen edellytyksiä ja sitä hyväksyykö se asiakkaan hakemuksen. Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus pyytää ei-ammattimaisen asiakkaan kohtelua, jos asiakas katsoo, ettei sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä. Luokittelun vaikutukset sijoittajansuojaan Suomen lainsäädännön mukaan eiammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Ulkomaisen palveluntarjoajan Suomessa sijaitsevan

10 10 sivuliikkeen ei-ammattimaiset asiakkaan kuuluvat pääsääntöisesti palveluntarjoajan kotivaltion sijoittajan suojan piiriin. Ammattimainen asiakas ei kuulu Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Elite Varainhoito Oy on Sijoittajien korvausrahaston jäsen. Elite Varainhoito Oy:n asiakkaat kuuluvat näin ollen Sijoittajien korvausrahaston piiriin Elite Varainhoito Oy:n tai sen sidonnaisasiamiehen antaman sijoituspalvelun osalta. Elite Varainhoito Oy:n talletuspankin asiakasvaratilillä ja asiakkaiden puolesta ja lukuun asiakkaan nimiin omaisuudenhoitopalveluita varten avatulla talletustilillä olevat asiakkaiden rahavarat kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston piiriin. Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin Ei-ammattimainen asiakas Ei-ammattimaiselle asiakkaalle on annettava ennen mahdollisen kirjallisen sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot palveluntarjoajasta sekä tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös palveluntarjoajan verkkosivuilla, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Asianmukaisuuden arvioiminen Tarjotessaan toimeksiantojen välittämistä eiammattimaiselle asiakkaalle Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonnaisasiamiesten on pyydettävä asiakkaalta vähintään tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja - tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaan kannalta asianmukainen. Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli Elite Varainhoito Oy:n tai sen sidonnaisasiamies katsoo, ettei rahoitusväline tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmukainen, on sen ilmoitettava tästä asiakkaalle. Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonaisasiamiesten on myös kerrottava asiakkaalle, mikäli se ei voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle siitä syystä, että asiakas ei ole antanut kaikkia arvioinnin perusteeksi tarvittavia tietoja. Soveltuvuuden arvioiminen Elite Varainhoito Oy:n tai sen sidonnaisasiamiehen tarjotessa asiakkaille sijoitusneuvontaa tai Elite Varainhoito Oy:n tarjotessa omaisuudenhoitopalveluita, on sen hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Elite Varainhoito Oy:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Elite Varainhoito Oy:n tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita, kykeneekö asiakas kantamaan taloudellisesti mahdollisen riskin ja onko asiakkaalla tarvittava sijoituskokemus ja - tietämys riskien ymmärtämiseksi suositeltuun toimeen. Jos Elite Varainhoito Oy ei saa riittäviä tietoja, se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Elite Varainhoito Oy voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. Ammattimainen asiakas Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen asiakkaan sijoituskokemus. Ammattimainen asiakas kuuluu vain osittain menettelytapasäännösten suojan piiriin.

11 11 Soveltuvuuden arvioiminen Elite Varainhoito Oy:n tai sen sidonnaisasiamiehen tarjotessa sijoitusneuvontaa tai Elite Varainhoito Oy:n tarjotessa omaisuudenhoitopalveluita, on sen hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Jos asiakas on suoraan lain nojalla luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaaksi, Elite Varainhoito Oy ja sen sidonnaisasiamies voi sijoitusneuvontaa tarjotessaan tai Elite Varainhoito Oy:n tarjotessa omaisuudenhoitopalveluita olettaa, että asiakas pystyy kantamaan taloudellisesti suositeltuun liiketoimeen tai omaisuudenhoitoon liittyvät asiakkaan sijoitustavoitteiden mukaiset sijoitusriskit eikä asiakkaan taloudellista asemaan ole näin ollen tarpeen selvittää. Elite Varainhoito Oy:n tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita. Jos Elite Varainhoito Oy:n ei saa riittäviä tietoja, se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Elite Varainhoito Oy voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. Hyväksyttävä vastapuoli Hyväksyttävä vastapuoli voi pyytää Elite Varainhoito Oy:ltä tai sen sidonnaisasiamieheltä kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Palveluntarjoaja harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin. 11. RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVONMÄÄRITYS Elite Varainhoito Oy seuraa asiakkaan rahoitusvälineiden arvoja päivittäin julkisista kaupankäyntijärjestelmistä. Rahasto-osuuksien arvot päivittyvät pääsääntöisesti Bloombergin antamien arvojen perusteella. Osakkeiden ja valuuttakurssien arvot päivittyvät markkinatietojärjestelmästä automaattisesti salkunhallintajärjestelmään. Listaamattomien yhtiöiden osakkeiden osalta arvostukset hankitaan kolmannelta osapuolelta, kuten vastapuolipankeilta, yhtiöltä itseltään tai palveluntarjoajilta, jotka julkaisevat listaamattomien yhtiöiden kurssi-informaatiota. Rahoitusvälineiden arvostusväli on pääsääntöisesti yksi päivä. Salkunhallintajärjestelmän arvot heijastelevat näin ollen edellisen päivän päätöskursseja. 12. ASIAKASRAPORTOINTI Elite Varainhoito Oy:n ja asiakkaan välisestä sijoitusasioiden hoitoon liittyvästä raportoinnista sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa. Raportointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Elite Varainhoito Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun kautta. Sovitun raportoinnin lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saada tietoa omista sijoitusasioistaan erikseen pyytämällä. Elite Varainhoito Oy:llä on oikeus veloittaa raportoinnista hinnastonsa mukaiset kulut ja palkkiot. 13. TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Tässä osiossa on esitetty yleiskuvaus Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonnaisasiamiesten välittämistä rahoitusvälineistä sekä joistain yleisimmistä muista rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Jäljempänä esitetty kuvaus ei ole tyhjentävä eikä se sisällä kaikkia mahdollisia kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä.

12 12 Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua huolellisesti rahoitusvälinettä koskeviin ehtoihin, ominaisuuksiin ja niistä aiheutuviin velvollisuuksiin, jotta asiakas voi ymmärtää rahoitusvälineisiin liittyvät riskit sekä sijoituspäätöksestä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset asiakkaan taloudelliseen asemaan mukaan lukien verovaikutukset. Asiakkaan on syytä perehtyä myös sijoitusmarkkinoihin, erilaisiin sijoitusvaihtoehtoihin ja sijoituspalveluihin. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa tarvittaessa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että rahoitusvälineiden historiallisen tuoton kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Rahoitusvälineisiin liittyvät riskit Riski tarkoittaa mahdollisuutta saada sijoituksesta voittoa tai kärsiä sijoitukseen liittyviä tappiota. Kaikkiin sijoitustuotteisiin liittyy aina riskejä, ja myös matalan riskin sijoitusstrategioihin sisältyy epävarmuustekijöitä. Sijoituksiin liittyvät riskit määräytyvät muun muassa rahoitusvälineen rakenteen ja ominaisuuksien perusteella. Tiettyyn tuotteeseen tai transaktioon liittyvät riskit määräytyvät tuotteen juoksuajan sekä osapuolia koskevien olosuhteiden tai osapuolten välisten suhteiden perusteella. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös sijoittajien tarpeet ja tavoitteet, tapa, jolla sijoitus tehdään tai sitä tarjotaan, myydään tai sillä käydään kauppaa, liikkeeseenlaskijan toimintamaa tai kotipaikka, salkun sijoitusten hajautus tai keskittäminen (esimerkiksi eri valuuttoihin, arvopapereihin, maahan tai liikkeeseenlaskijaan sijoitettu summa), transaktion monimutkaisuus ja vipuvaikutus. Eri rahoitusvälineillä on erilainen riskitaso. Rahoitusvälineillä tapahtuvaa kaupankäyntiä tai rahoitusvälineisiin liittyviä päätöksiä harkitsevien on syytä tuntea sijoitusten tuottoihin liittyvät riskit. Jäljempänä kuvataan rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia sekä riskejä. Kuvaus ei ole tyhjentävä eikä se sisällä kaikkia mahdollisia riskejä, joita kuvattuihin rahoitusvälineisiin voi sisältyä. Riskityyppien määritelmiä Hyödykeriski tarkoittaa futuurimarkkinoiden arvoon ja futuurituottojen määrään liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka aiheuttavat hyödykkeen hintojen vaihtelusta. Hyödykkeiden hinnat voivat vaihdella merkitsevästikin, jos luonnonmullistukset tai onnettomuudet, kuten maanjäristykset tai tulipalot, vaikuttavat hyödykkeiden tarjontaan tai tuotantoon. Kansainvälisiin sijoituksiin voi kohdistua kyseisten maiden markkinoille ominaisia riskejä, jotka voivat olla erilaisia kuin kotimaan markkinoiden riskit ja joissakin tapauksissa kotimaisia riskejä suuremmat. Korkoriski tarkoittaa korkotason vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Korkotason nousu laskee joukkovelkakirjalainojen jälleenmarkkinahintaa ja korkotason lasku puolestaan nostaa sitä. Lainsäädäntöriski tarkoittaa sitä, että kaikkiin sijoituksiin voi kohdistua lainsäädännöllisiä tai rakenteellisia riskejä. Tällainen riski voi aiheutua monista poliittisista, taloudellisista ja muista tekijöistä, eikä sitä voi ennakoida. Likviditeettiriski tarkoittaa riskiä siitä, että rahoitusvälinettä ei voi myydä tai ostaa tiettynä ajankohtana, koska sen vaihto on alhainen tai koska jälkimarkkinoita ei ole lainkaan. Luottoriski tarkoittaa riskiä siitä, että rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan rahoitusvälineen pääomaa tai tuottoa liikkeeseenlaskuehtojen mukaisesti sijoittajalle takaisin. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan kaupankäynnin vastapuolena toimivan yrityksen tai transaktioon osallistuvien välittäjien maksukyvyttömyydestä tai laiminlyönnistä johtuvaa positioiden likvidointia tai sulkemista ilman asiakkaan suostumusta tai sitä, ettei sijoituksen arvoa palauteta asiakkaalle.

13 13 Markkinariski tarkoittaa markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Markkinariskejä ovat korko-, osake-, valuutta- tai muu hintariski. Oikeudellinen riski tarkoittaa sitä, että vastapuoli ei välttämättä noudata lakeja ja asetuksia tai osapuolten välisissä tiedoissa tai sopimuksissa voi olla puutteita. Näihin lukeutuvat myös oikeudelliset ja verotukseen liittyvät riskit niissä maissa, joihin sijoituksia tehdään. Operatiivinen riski, kuten tärkeimpien järjestelmien ja ohjausmenetelmien (esim. ITjärjestelmien) toimintahäiriö, voi vaikuttaa kaikkiin rahoitustuotteisiin. Positioiden välinen korrelaatio on kyseessä, kun vähintään kaksi osapuolten välistä transaktiota kumoaa toisensa. Tällöin yhteen tai useaan transaktioon liittyvä luottoriskin kasvu vähentää vastaavasti toisen transaktion luottoriskiä nettoutusperiaatteen mukaisesti. Sijoitusten välinen epätäydellinen korrelaatio mahdollistaa suuret voitot tai tappiot suojausstrategiassa ja lisää näin position riskiä. Selvitysriski tarkoittaa rahoitusvälineen kaupan toteuttamiseen liittyvää riskiä siitä, että kauppa ei toteudu joko siitä syystä, että vastapuoli ei ole toimittanut rahoitusvälineitä tai maksanut kauppahintaa. Toimialakohtainen riski tarkoittaa sitä, että toimialaa koskeva odottamaton tapahtuma vaikuttaa koko toimialan tulokseen ja toimialaan liittyvään rahoitusvälineeseen. Valuuttariski tarkoittaa valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Vastapuoliriski tarkoittaa pörssin ulkopuoliseen kaupankäyntiin liittyvää riskiä kaupan toteuttajan kyvystä suoriutua velvoitteistaan. (Tämä voi koskea mm. johdannaisia, korkosijoituksia, strukturoituja sijoituksia ja valuuttakauppoja.) Verotusriskillä tarkoitetaan sitä, että verosäännöt ja niiden täytäntöönpano voivat muuttua aika ajoin. Sijoituksiin voi liittyä monimutkaisia sijoittajakohtaisia veroseuraamuksia. Vipuvaikutusriski tarkoittaa johdannaissopimukseen liittyvää rakennetta, joka aiheuttaa riskin siitä, että jo pienellä kohde-etuuden muutoksella voi olla suuri vaikutus johdannaissopimuksen tuottoon ja arvoon (positiivinen tai negatiivinen). Volatiliteettiriski tarkoittaa arvon nopeaa heilahtelua ylös tai alas. Sijoituksen volatiliteetin kasvaessa myös tappion tai voiton mahdollisuus kasvaa, koska osto- ja myyntihinnan välillä voi olla isokin ero. Yritysriski tarkoittaa sijoitusinstrumentin liikkeeseen laskeneen yhtiön menestykseen liittyvää riskiä. Tietoa Elite Varainhoito Oy:n ja sen sidonnaisasiamiesten välittämistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Sijoitusrahastot Sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri rahoitusvälineisiin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahastotoiminta on viranomaisvalvonnassa. Rahastoyhtiö on jatkuvasti velvollinen raportoimaan toiminnastaan Finanssivalvonnalle. Sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahastoosuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Sijoitusrahaston kautta sijoittaja pystyy sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat yksityisille sijoittajille ja pienille yrityksille vieraita tai joihin heillä ei edes ole mahdollista suoraan sijoittaa. Sijoitusrahastolla on rahastoesite, avaintietoesite ja Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt. Esitteistä ja säännöistä selviää, minkä tyyppinen sijoitusrahasto on kyseessä sekä millaista sijoituspolitiikkaa se harjoittaa. Rahasto voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin

14 14 (osakerahasto), korkoinstrumentteihin (korkorahasto) tai niiden yhdistelmiin (yhdistelmärahasto). Rahasto voi sijoittaa myös toiseen rahastoon (rahastojenrahasto). Voitonjakoon perustuvan jaottelun mukaan sijoitusrahastot jaetaan rahastoihin, jotka jakavat voittoa esim. vuosittain sekä kasvurahastoihin, joissa voitto kasvattaa rahastoosuuden arvoa. Samassa rahastossa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Rahastot voidaan jakaa myös UCITS - rahastoihin ja muihin kuin UCITS -rahastoihin. UCITS -rahastot noudattavat sijoitusrahastodirektiiviä, joka sisältää tiettyjä sijoitusten ja riskien hajauttamista koskevia määräyksiä. Suomalaisia ja muunmaalaisia UCITS - rahastoja voidaan vapaasti markkinoida Euroopan talousalueella (ETA). Jotkin rahastot, kuten vaikkapa hedge -rahastot tai kehittyville markkinoille sijoittavat erikoissijoitusrahastot voivat poiketa UCITS -standardeista, joten ne ovat riskialttiimpia. Tämän on syytä pitää mielessä rahastokohdetta valittaessa. Rahaston esitteessä on tiedot siitä, onko kyseessä UCITS- vai muu rahasto. Rahaston säännöistä ilmenevät myös rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Sijoitusrahasto sijoittaa rahasto-osuuksien myynnistä saamansa varat rahaston säännöissä ilmaistua sijoitusstrategiaa noudattaen. Useimmat sijoitusrahastot noudattavat sijoituspolitiikassaan riskin hajauttamista koskevia periaatteita. Eräät rahastot kuitenkin poikkeavat näistä periaatteista, jolloin niitä kutsutaan erikoissijoitusrahastoiksi. Rahaston riskitaso riippuu rahaston sijoitusstrategiasta ja siten sijoituskohteista. Sijoitettavien varojen hajauttaminen useampaan kuin yhteen toisistaan riippumattomaan sijoituskohteeseen pienentää rahaston kokonaisriskiä suhteessa yksittäiseen sijoituskohteeseen. Jotkin sijoituskohteet ovat riskillisempiä kuin toiset. Sijoituskohteet voivat altistua markkinariskin lisäksi myös mm. liikkeeseenlaskijasta johtuville riskeille sekä oikeudellisille ja poliittisille riskeille. Rahastot ovat pääsääntöisesti likvidejä päivittäin, mutta rahastojen likvidiyttä voi olla rajoitettu rahaston säännöissä esimerkiksi poikkeuksellisten markkinatilanteiden varalta rahastoosuudenomistajien edun vuoksi tai rahaston harjoittaman sijoituspolitiikan vuoksi (likviditeettiriski). Sen lisäksi erikoissijoitusrahastojen osuuksien lunastukset voivat olla mahdollisia vain tiettyinä ajankohtina esim. kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vieraan valuutan määräisten rahastojen arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset (valuuttariski). Rahastoyhtiön on lunastettava rahastoosuudet sijoittajalta vaadittaessa. Sijoitusrahaston varoista peritään sen toimintaan liittyvät kulut, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, joiden suuruus vaihtelee rahastosta riippuen. Pitkän koron rahastot Pitkän koron rahastoilla ei ole kiinteää maturiteettia tai määriteltyä koronmaksuaikataulua, koska kohde-etuutena olevia joukkovelkakirjalainoja ostetaan ja myydään toissijaisilla markkinoilla jatkuvasti. Tämän vuoksi pitkän koron rahastot ovat erityisen herkkiä kokonmuutosten vaikutuksille joukkovelkakirjalainojen hintoihin. Pitkän koron rahastojen tuotto-odotukset määräytyvät paljolti korkojen kehityksen mukaan. Korkojen noustessa joukkovelkalainakirjojen arvo laskee, mikä puolestaan vaikuttaa rahaston tuottoon. Korkoriski on helpompi ymmärtää, jos tietää, mitä duraatio tarkoittaa. Duraatio on yksinkertaisesti tapa mitata pitkän koron rahaston herkkyyttä korkojen muutoksille. Pitkä duraatio tarkoittaa sitä, että rahasto on herkkä muutoksille. Vaikka useimmat pitkän koron rahastot hajauttavat luottoriskiä, on silti syytä muistaa, että rahaston painotettu keskimääräinen luottoluokitus vaikuttaa rahaston volatilateettiin. Luottoluokitukseltaan alhaisten joukkovelkakirjalainojen tuotto-odotus on korkea, mutta niiden volatiliteetti on suurempi. Joukkovelkakirjalainoja, joilla on hyvin alhainen sijoitusluokitus tai ei minkäänlaista luokitusta, kutsutaan myös roskalainoiksi. Niiden volatiliteetti on usein hyvin suuri.

15 15 Joidenkin pitkän koron rahastojen volatiliteetti voi olla pienempi kuin osake- tai yhdistelmärahastojen, mutta samalla niiden tuottopotentiaali on yleensä vastaavasti pienempi. Niihin kohdistuu tappioriski esimerkiksi siinä tapauksessa, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan lainaa takaisin tai korkojen muutokset muuttavat joukkovelkakirjojen hintaa. Yhdistelmärahasto Yhdistelmärahasto sijoittaa varoja osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinavälineisiin (käteinen) määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Yhdistelmä- eli hybridirahastot yhdistävät kasvu- ja tuottotavoitteet sijoittajia varten tekemällä sijoituksia sekä osakkeisiin että joukkovelkakirjalainoihin. Hajauttamalla sijoitukset rahasto voi suojautua osakemarkkinoiden laskusuhdanteiden vaikutuksilta. Toisaalta sen tuotto-odotus on pienempi kuin esimerkiksi puhtaan osakerahaston tuotto markkinoiden nousukaudella. Yhdistelmärahastoihin kohdistuva riski määräytyy sijoituskohteiden suhteellisen osuuden ja keskinäisten vaikutusten mukaan. Osakerahasto Osakerahastot sijoittavat varoja pääasiassa osakkeisiin, yleensä kantaosakkeisiin. Sijoituskohteiksi valitaan yleensä osakkeita, joiden tuotto on pitkällä aikavälillä ollut keskimääräistä parempi, mutta osakkeiden kurssivaihtelu on usein ollut suurempi kuin joukkovelkakirjalainojen ja käteisvastikkeiden. Osakerahastot voivat kuitenkin olla herkkiä vaihtelulle, ja osakkeiden hinnat voivat muuttua merkittävästi suuntaan tai toiseen päivätasolla. Kaikkiin osakerahastoihin kohdistuu riskejä, jotka aiheutuvat esimerkiksi osakkeita liikkeeseen laskeneiden yhtiöiden taloudellisesta tilasta sekä yleisestä talous- ja markkinatilanteesta. Eri osakelajeihin liittyy erilaisia riskejä. Esimerkiksi pieniin tai keskisuuriin yrityksiin sijoittaviin rahastoihin kohdistuu ylimääräinen riski, koska sijoitusten tuottoa ei voi ennakoida. Yritykset voivat kärsiä merkittäviä tappioita, joiden seurauksena osakekurssit voivat vaihdella. Myös toimialarahastoihin liittyy riskejä, koska sijoitukset keskittyvät tiettyyn markkinoiden osaan. Osakerahaston arvoon vaikuttavia riskejä ovat lisäksi sijoituskohteena olevia yrityksiä koskevat uutiset, talouden kehitys ja korkojen muutokset, samoin hintavaihtelu, markkinamekanismien muutokset ja ulkoiset tekijät, jotka voivat aiheuttaa muutoksia osakekursseihin. Hedge-rahastot Hedge-rahastot käyttävät riskialttiita tekniikoita, kuten lainanottoa, lyhyeksimyyntiä, velkavivun käyttöä, automatisoituja kaupankäyntimenetelmiä, vaihtosopimuksia, arbitraasistrategioita ja johdannaisia ja pyrkivät siten saavuttamaan merkittävää tuottoa sijoituksille. Hedge-rahastojen toiminta on usein vähemmän säänneltyä kuin muiden sijoitusrahastojen toiminta, joten niillä on mahdollisuus asettaa aggressiivisia sijoitustavoitteita. Hedgerahastot voivat käyttää monenlaisia sijoitusstrategioita. Ne voivat olla myös rekisteröimättömiä, yksityisesti omistettuja ja hallinnoituja, korkean riskitason varallisuuskokonaisuuksia (ei laissa säänneltyjä sijoitusrahastoja), jotka on suunnattu varakkaille ja kokeneille sijoittajille. Rahamarkkinarahasto Rahamarkkinarahasto on turvallinen sijoituskohde, jossa sijoitukset voidaan helposti muuttaa käteiseksi. Riskit ovat vähäiset ja tuotto-odotukset verrattain pienet. Toisin kuin pankkitilin tuottoa, rahamarkkinarahastojen tuottoa ei voi taata, vaikka niihin sisältyvä riski on pienempi. Rahastojen rahasto Rahastojen rahasto sijoittaa varoja muihin rahastoihin. Rahastojen rahastoja on erilaisia, ja niiden riskeihin ja tuotto- odotuksiin vaikuttavat sijoituskohteena olevat rahastot. Rahastojen rahastoissa on huomattava, että kokonaispalkkio näissä muodostuu rahastojen rahastosta sekä alla olevien rahastojen palkkioista.

16 16 Strukturoidut tuotteet Strukturoiduilla tuotteilla tarkoitetaan yleensä joukkolaina- tai talletusmuotoisia sijoituksia, jotka muodostuvat pääsääntöisesti korkokomponentista ja riskillisestä johdannaiskomponentista tai muusta riskipitoisesta osasta. Strukturoidun tuotteen tuotto on yleensä sidottu valittujen kohde-etuuksien kehitykseen. Kohde-etuuksina voivat olla esim. osakkeet, osakeindeksit, korko, rahastot, valuutat, hyödykkeet, luottoriski tai näiden erilaiset yhdistelmät. Strukturoidut tuotteet voivat olla rakenteeltaan hyvin monimutkaisia kuten myös pääomaturvaamattomia, joten sijoittajan tulee perehtyä sijoituskohteen ominaisuuksiin ja riskeihin huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Yleisimpänä strukturoituna tuotteena pidetään indeksilainaa, jossa sijoittajalla on mahdollisuus saada tuottona tietty prosenttimääräinen osuus kohde-etuudeksi valitun viiteindeksin (esim. osakeindeksi) mahdollisesta positiivisesta kehityksestä. Lainan kohdeetuuksien arvo voi laina-aikana kehittyä positiivisesti tai negatiivisesti. Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, joiden vuoksi jo pienillä kohdeetuuksien kehityksen muutoksilla voi olla suuri vaikutus strukturoidun tuotteen arvoon ja tuottoon (vipuvaikutusriski). Tuoton laskentaan vaikuttavat myös koronlaskentaperusteet sekä mahdolliset tuottokertoimet. Koska strukturoituun tuotteeseen yleensä sisältyy korkokomponentti, kuten strukturoidun joukkovelkakirjalainan osalta on aina tilanne, liittyy tuotteeseen korkoriski. Markkinakorkojen lasku nostaa indeksilainan jälkimarkkina-arvoa ja korko-tason nousu puolestaan laskee sitä muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. Indeksilainat on suunniteltu pidettäviksi eräpäivään saakka. Mikäli sijoittaja myy tällaisen sijoituksen ennen eräpäivää, hänellä on markkinakehitykseen (markkinariski) ja jälkimarkkinoiden likviditeettiin liittyvä riski (likviditeettiriski). Jälkimarkkinahinta voi myyntitilanteessa olla matalampi kuin lainaa merkittäessä, joten riskinä on, että sijoituksesta aiheutuu sijoittajalle pääomatappiota. Tiettyjä Indeksilainoja voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä tiettyinä aikoina. Liikkeeseenlaskijalla voi olla lainaehtojen mukaan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin, jolloin on myös mahdollista, että takaisinmaksettava määrä on nimellisarvoa matalampi. Sijoittajan tuleekin kiinnittää huomiota mahdollisiin kaupankäyntirajoitteisiin sekä liikkeeseenlaskijan ennenaikaiseen takaisinmaksuoikeuteen ennen sijoituspäätöstä. Indeksilainaan liittyy aina myös liikkeeseenlaskijasta johtuva luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, ettei liikkeeseenlaskija indeksilainan erääntyessä pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan eli maksamaan sijoittajalle lainan nimellispääomaa tai/ja tuottoa. Luottokelpoisuusluokitus on yksi tapa arvioida luottoriskiä, mutta on syytä muistaa, että luottokelpoisuusluokitus saattaa muuttua tai se saatetaan poistaa milloin tahansa. Jos indeksilaina lasketaan liikkeeseen muussa valuutassa kuin euroissa, liittyy lainaan tältä osin myös valuuttariski. Myös kohdeetuudet voivat sisältää valuuttariskiä. Valtion talletussuoja ei koske indeksilainoja. Warrantit Warrantti on arvopaperistettu johdannainen, jolla käydään yleensä kauppaa pörssissä. Warrantin kohde-etuutena voi olla esim. osake, indeksi, hyödyke tai näiden yhdistelmä. Warrantissa voidaan käyttää vipuvaikutusta, mistä syystä niiden arvo voi vaihdella suuresti. Warrantin ehdoista riippuen warrantti antaa haltijalleen oikeuden, mutta eivät velvollisuutta, ostaa (ostowarrantti) tai myydä (myyntiwarrantti) warrantin kohde-etuus tiettynä päivänä tiettyyn hintaan (toteutushinta). Warrantin kerroin ilmaisee, kuinka monta warranttia tarvitaan yhden kohde-etuuden myymiseen tai ostamiseen. Mikäli warrantilla on eräpäivänään arvoa, sijoittaja saa vastaavan summan joko rahana (nettoarvon tilitys) tai arvo-

17 17 osuuksina (fyysinen toimitus). Eurooppalainen warrantti toteutetaan päättymispäivänä. Amerikkalaisessa warrantissa taas sijoittaja voi vaatia toteutusta milloin tahansa voimassaoloaikana. Warranttien kaupankäynnissä keskeisessä osassa on warrantin liikkeeseenlaskijan antama markkinatakaus. Markkinatakauksessa liikkeeseenlaskija voi sitoutua antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen. Markkinatakauksen ehdot on kuvattu warranttia koskevassa esitteessä ja takauksen ehdot voivat vaihdella huomattavasti riippuen liikkeeseenlaskijasta ja warrantista, joten sijoittajan on syytä perehtyä niihin erittäin huolellisesti. Warrantteihin liittyy korkea riski. Warranttiin sijoittavan on varauduttava siihen, että Warrantti voi eräpäivänään olla arvoton. Tällaisessa tapauksessa sijoittaja menettää sijoituksensa koko arvon. Ostowarrantti erääntyy arvottomana, jos kohde-etuuden arvo on eräpäivänä warrantin toteutushintaa alhaisempi. Myyntiwarrantti puolestaan erääntyy arvottomana, jos kohde-etuuden arvo on eräpäivänä warrantin toteutushintaa korkeampi. Tyypillisimpiä warrantteihin liittyviä riskejä ovat markkinariski, vipuvaikutusriski, luottoriski ja valuuttariski. Sertifikaatit Sertifikaatti on arvopaperistettu johdannainen, jonka tuottoprofiili vaihtelee tuotteittain. Sertifikaatteja on kahta tyyppiä, listatut ja eilistatut sertifikaatit. Listatuilla sertifikaateilla käydään kauppaa pörssissä, niille on olemassa likvidi jälkimarkkina, ja ne ovat juoksuajaltaan yleensä muutaman kuukauden mittaisia. Ei-listatuille sertifikaateille on olemassa rajattu pörssin ulkopuolinen jälkimarkkina, tai ei ollenkaan jälkimarkkinaa, ja niiden juoksuaika voi olla useita vuosia. Ei-listatut sertifikaatit ovat tyypillisesti tiettyyn markkinanäkemykseen räätälöityjä sijoituksia. Sertifikaateille on tunnusomaista hyvin korkea riskitaso ja vipuvaikutus. Merkintähintaa eli sijoitettua pääomaa ei palauteta missään olosuhteissa. Mahdollinen tuotto maksetaan sertifikaattiehtojen mukaisesti eräpäivänä ja tuotto on usein moninkertainen suhteessa sijoitettuun pääomaan sertifikaatin kohdeetuuden arvon noustessa. Tyypillisimpiä sertifikaatteihin liittyviä riskejä ovat markkinariski, vipuvaikutusriski, luottoriski, likviditeettiriski, ennenaikainen takaisinmaksuriski (takaisinmaksu-hinta voi olla merkintähinta pienempi) ja mahdollisesti valuuttariski. Luoton käyttö sijoittamisessa Sijoittajan on mahdollista harjoittaa sijoitustoimintaa myös lainarahoituksella. Mikäli sijoitus kehittyy positiivisesti, on lainarahoituksella mahdollisuus saavuttaa suurempi tuotto kuin pelkällä omalla rahoituksella tehdyllä sijoituksella. Sijoittajan on kuitenkin otettava huomioon, että sijoituksen kehittyessä negatiivisesti tai sijoituksen menettäessä kokonaan arvonsa, on sijoittamista varten otettu luotto joka tapauksessa maksettava takaisin. Lainapääomalla sijoittamista harkitsevan tulee aina arvioida velanmaksukykynsä riippumatta lainoitettavan sijoituskohteen kehityksestä. Lainakustannukset voivat myös laina-aikana nousta korkotason nousun myötä. Mikäli sijoituskohteen arvo ei enää riitä kattamaan lainalle määriteltyä vakuusvaadetta, voi sijoittaja joutua asettamaan lainansa vakuudeksi lisävakuuksia. Osakkeet ja niihin liittyvät rahoitusvälineet Osake on osakeyhtiön liikkeeseen laskema oman pääoman ehtoinen arvopaperi. Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Osakesijoituksen tuotto muodostuu osingosta sekä osakkeen arvonnoususta. Yhtiöllä voi olla erilaisia osakesarjoja. Jollakin osakesarjalla on enemmän ääniä yhtiökokouksessa ja toiselle taas maksetaan suurempi osinko. Osake voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä tai kaupankäynnin kohteena vaihtoehtoisella markkinapaikalla. Osake voi olla myös noteeraamaton. Osakesijoitusten tyypillisimpiä riskejä ovat osakkeiden hinnanvaihteluun liittyvä markki-

18 18 nariski (osakeriski), yhtiön menestykseen liittyvä riski (yritysriski) sekä kaupankäynnin laajuuteen liittyvä riski (likviditeettiriski). Osakkeiden hinnanvaihteluun vaikuttaa sekä markkinoiden yleinen kehitys että tiedot liikkeeseenlaskijan menestykseen vaikuttavista seikoista. Riskiin vaikuttaa yleisesti myös mm. liikkeeseenlaskijan toimiala, lainsäädännön muutokset sekä mm. liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ja omistuksen jakautuminen. Vieraan valuutan määräisten osakkeiden arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset. Osakkeenomistajan kannalta osakesijoitus on edellä kuvatuista syistä riskisijoitus. Osakesijoituksiin sisältyy mahdollisuus menettää koko sijoitettu pääoma, jos liikkeeseenlaskija ajautuu konkurssiin (vastapuoliriski). Osakesijoitukseen liittyy myös aina epävarmuus tuoton suuruudesta. Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittamista voidaan pitää muita osakesijoituksia riskipitoisempana, sillä näille markkinoille voi olla tyypillistä vakiintumaton toimintaympäristö ja lainsäädäntö, poliittiset riskit, valuuttakurssien voimakkaat heilahtelut, vastapuoliriskit sekä osakemarkkinoiden alhaisempi likviditeetti. Suorat osakesijoitukset ovat pitkän aikavälin sijoituksia. Osakekurssi Osakekurssi perustuu osakkeen kysyntään, joka puolestaan perustuu yhtiön pitkän aikavälin tuotto-odotuksiin ja tulevaisuudennäkymiin. Kurssit vaihtelevat usein sen mukaan, miten analyytikot arvostavat yhtiön tulevan tuottopotentiaalin. Markkinoiden yleinen kehitys, suhdannevaihtelut, tekninen kehitys, lainsäädäntö, kilpailu ja muut vastaavat tekijät vaikuttavat yhtiön tuotteiden tai palveluiden kysyntään ja ovat siten oleellisen tärkeitä yhtiön osakekurssin kehityksessä. Myös osakkeen likviditeetti vaikuttaa osakekurssiin. Jos likviditeetti on hyvä, osakkeella käydään vilkkaasti kauppaa. Pörssiarvoltaan alhaisten yritysten osakkeiden (ns. senttiosakkeiden) likviditeetti on alhainen, joten tällaisiin sijoituksiin liittyy riski sijoituksen arvon menettämisestä. Tietyissä kaupankäyntitilanteissa position likvidointi tai hankkiminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ostokurssi on hinta, jonka ostaja on valmis maksamaan arvopaperista. Osakemäärä tarkoittaa sitä, miten paljon osakkeita sijoittaja on halukas ostamaan ostokurssiin. Myyntikurssi on hinta, jonka myyjä haluaa osakkeistaan. Osto- ja myyntikurssit ovat pörssikaupan perustekijä. Ne määrittävät täsmällisesti kulloinkin ostettavissa ja myytävissä olevien osakkeiden määrän. Kaupankäynnin osapuolet voivat halutessaan käyttää rajahintatoimeksiantoa, jolloin enimmäis- ja vähimmäishinta on rajoitettu. Osapuoli määrittää haluamansa osto- tai myyntikurssin lisäksi osakemäärän. Toimeksiannoilla voi olla aika- tai määrärajoitus, kuten päivän loppuun mennessä tai kaikki tai ei mitään. Osakkeiden splittaus Splittaus kasvattaa liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrää niin, että kunkin osakkeenomistajan suhteellinen osuus pysyy samana. Tämä voi vaatia lisäyksen yhtiön perustamiskirjaan, yhtiöjärjestykseen tai muuhun vastaavaan asiakirjaan muutoksen, jossa hyväksytään osakemäärän kasvattaminen (tai vähentäminen, jos kyseessä on käänteinen splittaus). Splittaus ei tuo yhtiöön uutta osakepääomaa, koska osakekohtainen nimellisarvo pienenee. Takaisinostot Takaisinostoissa yhtiö tarjoutuu ostamaan takaisin omia osakkeitaan. Tarkoituksena on yleensä osakekurssin nostaminen tai vihamieliseltä ostotarjoukselta suojautuminen. Suunnatut annit Suunnatusta annissa poiketaan nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita suhteessa omistuksiin. Suunnatun annin avulla yhtiöt voivat esimerkiksi rahoittaa uusia yritysostoja.

19 19 Listautumisanti Listautumisannissa yhtiö laskee ensimmäistä kertaa osakkeitaan julkiseen myyntiin. Useimmissa maissa käytössä on sijoittajia suojaava yksityiskohtainen säännöstö, joka koskee osakkeiden julista myyntiä. Pörssin listautumisvaatimusten on täyttävä, ennen kuin yhtiö voi listautua pörssiin tai yhtiön osakkeet voidaan ottaa myyntiin pienille yrityksille suunnatulla listaamattomien arvopaperien markkinoilla. Sijoitustodistukset Sijoitustodistukset ovat yleensä pankkien liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, jotka edustavat jonkin yhtiön tiettyä osakemäärää. Sijoitustodistuksilla käydään kauppaa paikallisessa tai ulkomaisessa pörssissä. Sijoitustodistuksiin, joiden kohde-etuutena ovat ulkomailla (erityisesti kehittyvillä markkinoilla) liikkeeseen lasketut osakkeet, kohdistuu myös kyseisten maiden arvopaperimarkkinoihin liittyviä riskejä. Ulkomaisiin sijoitustodistuksiin liittyy lisäksi valuuttariski. Kiinteistösijoittaminen Kiinteistömarkkinoille sijoittamiseen liittyviä yleisimpiä riskejä on riski siitä, että sijoituskohteiden myynnistä ei saada toivottua luovutusvoittoa tai sijoituskohteita joudutaan realisoimaan tappiolla (hintariski). Sijoituskohteiden vuokratuotot voivat osoittautua odotettua matalammiksi. Sijoitustoiminnan kustannukset (kuten vuokravälityskustannukset ja ylläpitokustannukset) osoittautuvat arvioitua korkeammiksi ja heikentävät toiminnan kannattavuutta. Sijoituskohteet saattavat tuhoutua tai niihin saattaa muutoin kohdistua merkittäviä korjauskustannuksia, joita ei saada katettua vakuutuksin. Tietoa muista rahoitusvälineistä ja niihin liittyvästä tyypillisistä riskeistä Pääomasijoittaminen Pääomasijoittaminen on laaja termi, jolla tarkoitetaan yleensä sijoittamista julkisesti noteeraamattomien yksityisten yritysten arvopapereihin. Jos pääomasijoittaja haluaa myydä noteeraamattomat arvopaperit, ostaja on löydettävä muualta kuin julkisesta markkinapaikasta. Yksityisten yritysten arvopapereille voi olla siirtorajoituksia. Pääomasijoituksia tekevät yhtiöt saavat yleensä sijoitukselleen tuottoa joko listautumisannin, määräysvallassaan olevan yrityksen myynnin tai fuusion tai pääoman uudelleenjärjestelyn kautta. Yritys voi myydä listaamattomia arvopapereita suoraan sijoittajalle (suunnatulla osakeannilla) tai pääomarahastoon, joka kerää piensijoittajien sijoittaman pääoman yhteen. Pääomasijoitukseen liittyvien riskien takia sijoituksen arvo voidaan menettää kokonaan, jos sijoituksen kohteena oleva yritys ei menesty. Julkisesti noteeraamattomien yritysten osakkeisiin sijoittaminen on yleensä riskialttiimpaa kuin noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeisiin sijoittaminen. Kaikki riskejä käsittelevässä luvussa esitetyt tärkeimmät riskitekijät koskevat myös pääoma sijoituksia. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirja on asiakirja, joka lasketaan liikkeeseen joukkovelkalainakirjan yhteydessä. Lainanottaja eli joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija myy joukkovelkakirjan lainanantajalle käteissuoritusta vastaan. Joukkovelkakirja on siis liikkeeseenlaskijan velkasitoumus. Liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan velan joukkovelkakirjan haltijalle määritettyinä ajankohtina. Tyypillinen joukkovelkakirjalaina velvoittaa liikkeeseenlaskijan maksaman kuponkikorkoa lainanantajalle. Joukkovelkakirjalainan erääntyessä lainanottaja eli liikkeeseenlaskija maksaa joukkovelkakirjan nimellishinnan lainanantajalle. Joukkovelkakirjalainoja on monenlaisia. Useimmat ovat kuponkilainoja, mutta myös nollakuponkilainat ovat yleisiä. Nollakuponkilainoille ei makseta korkoa, vaan

20 20 lainanantajalle maksetaan nimellishinta lainan eräännyttyä. Koska kuponkikorkoa ei suoriteta ennen laina-ajan päättymistä, nollakuponkilainoja myydään yleensä huomattavasti alle nimellisarvon riskin kompensoimiseksi. Joukkovelkakirjalainoja laskevat liikkeeseen valtiot, julkisyhtiöt ja yritykset. Koska joukkovelkakirjalainan kuponkikorko ja pääoma maksetaan tulevaisuudessa, joukkovelkakirjan arvo määräytyy sen mukaan, millaiseksi sijoittaja arvioi rahan arvon kehityksen nykyarvoon verrattuna. Rahan nykyarvo puolestaan riippuu markkinakoroista. Nimelliskorko on riskittömän reaalikoron ja sen ylittävän preemion eli inflaation vaikutuksen summa. Koska joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoihin (niin valtioihin, julkisyhtiöihin kuin yrityksiin) liittyy aina riskejä, sijoituksen tuotto-odotuksessa on otettava huomioon myös muita joukkovelkakirjalainoille ominaisia riskitekijöitä, kuten luotto-, vero- ja likviditeettiriski. Joukkovelkakirjalainoihin kohdistuu siis markkinakorkoriski. Joukkovelkakirjan arvo vaihtelee päivittäin käänteisesti korkoihin nähden. Kun markkinakorot nousevat, joukkovelkakirjan arvo yleensä laskee. Kun markkinakorot laskevat, joukkovelkakirjan arvo yleensä nousee. Joukkovelkakirjalainoihin vaikuttavat myös luotto-, markkina-, likviditeetti- ja valuuttariskit, kansainvälisiin sijoituksiin liittyvät riskit, vipuvaikutusriski sekä salkunhoitoriski. Joukkovelkakirjalainan laatu perustuu ensisijaisesti liikkeeseenlaskijan kykyyn maksaa erääntynyt pääoma eräpäivänä sijoittajille. Valtion, kuntien ja suurten maksukykyisten yhtiöiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja pidetään yleensä laadukkaina ja turvallisina. Maksukyvyltään epävarmempien pientein yritysten ja kehittyvillä markkinoilla toimivien julkisyhtiöiden tai paikallisten hallitusten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainoja pidetään yleensä vähemmän laadukkaina ns. high yield -lainoina. Niiden tuottomahdollisuudet ovat suuremmat, koska näihin välineisiin liittyy enemmän riskejä. Luokitukseltaan heikompiin high yield - lainoihin tehdyissä sijoituksissa hintavaihteluiden ja pääoman menettämisen riski on suurempi. Joukkovelkakirjalainojen arvon vaihtelu riippuu myös joukkovelkakirjalainan juoksuajasta. Maturiteetiltaan lyhyiden joukkovelkakirjalainojen arvo on yleensä vakaa. Sijoittaja huomaa joukkovelkakirjalainan arvonmuutokset yleensä vasta siinä vaiheessa, jos hän joutuu myymän joukkovelkakirjansa pois ennen lainan erääntymistä, jolloin hänelle hyvitetään joukkovelkakirjan senhetkinen markkina-arvo. Joukkovelkakirjalainan herkkyyttä korkojen muutoksille mitataan yleisesti duraatiolla. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet Markkinoilla on tarjolla monenlaisia räätälöityjä sijoitustuotteita. Monet niistä ovat sijoittajia varten koottuja erilaisten rahoitusvälineiden yhdistelmiä. Tuotteet määritellään usein toisesta arvopaperista (mukaan lukien joukkovelkakirjalainasta), arvopaperikorista, indeksistä, hyödykkeestä tai valuutaksi johdetuiksi tai siihen perustuvaksi arvopaperiksi. Tuotteita on yleensä kahdentyyppisiä: kasvutuotteita, joissa mahdollinen tuotto on johdettu kohdeetuuden kehityksestä sekä tuotteita, joiden tuotto on ennalta määritetty. Molemmantyyppisissä tuotteissa sijoitettu pääoma voi lisäksi olla suojeltu tai siihen voi kohdistua riski. Esimerkkejä vaihtoehtoisista sijoitustuotteista ovat osake-, indeksi- tai hyödykesidonnaiset joukkovelkakirjalainat, vakuudelliset velkasitoumukset, vaihtovelkakirjalainat ja luottoriskinvaihtosopimukset. Näiden tuotteiden ominaisuudet ja riskit voivat olla samat kuin osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen tai johdannaisten, riippuen kyseessä olevan tuotteen luonteesta. Lisätietoja tuotteisiin liittyvistä riskeistä on tuotteita koskevissa esitteissä, jotka jaetaan yleensä tällaisten tuotteiden liikkeeseenlaskun yhteydessä. Esitettä ei välttämättä jaeta toissijaisilla markkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin tai private placementin yhteydessä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy:n hallituksen hyväksymä tiivistelmä SISÄLTÖ Tietoa palveluntarjoajasta ja

Lisätiedot

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan: 30.3.2015 TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy ("Pohjola Corporate Finance") osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy (Pohjola Corporate Finance) osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki 1 (3) TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA Tähän asiakirjaan on koottu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 :n edellyttämät tiedot, jotka tulee antaa asiakkaalle ennen sijoituspalvelun

Lisätiedot

H.A.M ei käytä sijoituspalveluiden tarjoamisessa sidonnaisasiamiehiä.

H.A.M ei käytä sijoituspalveluiden tarjoamisessa sidonnaisasiamiehiä. SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA 1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA Tämä tiedote sisältää sijoituspalvelulain edellyttämät ennakkotiedot, jotka on annettava ei-ammattimaiselle sijoittajalle ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun tarjoamista.

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Tiedot Kansalaisrahoitus Oy:stä ja sen tarjoamista sijoituspalveluista

Tiedot Kansalaisrahoitus Oy:stä ja sen tarjoamista sijoituspalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot Kansalaisrahoitus Oy:stä ( KR ), sen tarjoamista sekä sen tarjoamiin palveluihin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Sijoittajatiedote marraskuu 2016

Sijoittajatiedote marraskuu 2016 TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Päivitetty 22.1.2015 UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET 1. Johdanto UB Omaisuudenhoito Oy ( UB ) noudattaa seuraavia toimintaperiaatteita toteuttaessaan tai välittäessään

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta?

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitusmessut 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot

Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot 1. Rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tässä osiossa on esitetty yleiskuvaus Wallstreet Asset Management Oy:n välittämistä rahoitusvälinetyypeistä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl 0 Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

VR-konsernin henkilöstörahasto. Jäseninfo

VR-konsernin henkilöstörahasto. Jäseninfo VR-konsernin henkilöstörahasto Jäseninfo VR-konsernin henkilöstörahasto Henkilöstörahasto on yrityksen työntekijöiden omistama rahasto, jonka tarkoituksena on yrityksen työntekijöilleen maksamien palkkioiden

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

1 TIETOA UB-KONSERNIN YHTIÖISTÄ JA NIIDEN TARJOAMISTA PALVELUISTA

1 TIETOA UB-KONSERNIN YHTIÖISTÄ JA NIIDEN TARJOAMISTA PALVELUISTA 1 TIETOA UB-KONSERNIN YHTIÖISTÄ JA NIIDEN TARJOAMISTA PALVELUISTA Yleistä Sijoituspalveluyritysten, kuten arvopaperinvälitystä tai omaisuudenhoitopalveluja tarjoavien yritysten, on sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (22.01.2016) Rahaston perustiedot eq Mandaatti on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot