TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT"

Transkriptio

1 TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien on sijoituspalvelulain mukaan annettava asiakkaalleen ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamista palveluistaan. Jäljempänä esitellään United Bankers -konserniin kuuluvat sijoituspalveluyritykset ja näiden tarjoamat sijoituspalvelut sekä annetaan kuluttajansuojalain ( KSL ) 6a luvun mukaiset rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevat ennakkotiedot. United Bankers konsernin verkkosivuilla on saatavissa tietoa asiakasvarojen säilyttämisestä ja sijoittajansuojasta ( Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä ), kannustimista ( Tietoa kannustimista ) sekä yhteenveto toimintaperiaatteista eturistiriitojen hallinnassa ( Tietoa eturistiriitojen hallinnasta ). Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintäjärjestelmää käyttäen esimerkiksi postitse, verkkopalvelussa tai puhelimitse siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa sijoituspalveluyrityksen edustajaa. Voimassa olevan sopimuksen muuttaminen ei ole kuluttajansuojalain tarkoittamaa etämyyntiä, vaikka sopimusmuutos tehtäisiinkin asiakasta tapaamatta etäviestimen välityksellä. Etämyynnin ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomen kielellä. Etämyynnin ennakkotiedot sekä muut sijoituspalvelua ja rahoitusvälinettä koskevat tiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Asiakas voi asioida United Bankers konsernin yhtiöiden kanssa tarjottavasta palvelusta riippuen kirjallisesti kirjeitse tai sähköpostin, faksin tai United Bankers konserniyhtiöiden Internet-palvelujen välityksellä taikka puhelimitse tai tapaamalla United Bankers konsernin edustajia henkilökohtaisesti. Sopimusehdoissa on tarkemmin määritelty toimeksiantojen antamisessa ja ilmoituksen tai tiedon lähettämisessä ja vastaanottamisessa käytettävä tapa. 2. Tiedot United Bankers -konsernista 2.1. UB Securities Oy UB Securities Oy (y-tunnus ) (jäljempänä UBS ) on arvopaperinvälitykseen erikoistunut sijoituspalveluyritys. UBS on United Bankers Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. UBS:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Puhelin: (09) Faksi: (09) UB Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy (y-tunnus ) (jäljempänä UBO ) on varainhoitopalvelujen tarjoamiseen erikoistunut sijoituspalveluyritys. UBO on United Bankers Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. UBO:lla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa ja se on rekisteröity Patenttija rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Puhelin: (09) Faksi: (09) UB Real Asset Management Oy UB Real Asset Management Oy (y-tunnus ) (jäljempänä UBRAM ) on varainhoitopalvelujen ja erityisesti reaaliomaisuusluokkien varainhoidon tarjoamiseen erikoistunut sijoituspalveluyritys. UBRAM on United Bankers Oy:n määräysvaltayhteisö. UBRAM:illa on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 1

2 Puhelin: (09) Faksi: (09) UB Rahastoyhtiö Oy UB Rahastoyhtiö Oy (y-tunnus ) (jäljempänä UBR ) on sijoitusrahastoja hallinnoiva rahastoyhtiö. UBR on United Bankers Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. UBR:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Puhelin: (09) Faksi: (09) Valvova viranomainen Finanssivalvonta on UBS:n, UBO:n, UBRAM:in ja UBR:n toimintaa valvova viranomainen. Snellmaninkatu 6 PL Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Sidonnaisasiamies UBS käyttää sijoituspalvelujen tarjoamisessa sidonnaisasiamiehenä Virtus Capital Oy:tä (y-tunnus ). Virtus Capital Oy:n rekisteröintivaltio on Suomi ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, Helsinki 3. United Bankers konsernin tarjoamien palvelujen pääominaisuudet 3.1. Arvopaperinvälitys ja sijoitusneuvonta United Bankers konsernissa sekä UBS että UBO tarjoavat asiakkailleen arvopaperinvälityspalveluja (toimeksiantojen välittäminen ja -toteuttaminen) sekä kotimaisilla että ulkomaisilla arvopapereilla ja muilla rahoitusvälineillä. Toimeksiannolla tarkoitetaan asiakkaan UBS:lle tai UBO:lle antamaa, asiakasta sitovaa määräystä ostaa tai myydä sijoituskohteita tai suorittaa muita sijoituskohteisiin liittyviä toimia. Palvelua varten asiakas allekirjoittaa asiakassopimuksen. Asiakas voi antaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja puhelimitse, kirjallisesti tai UBS:n verkkopalvelun välityksellä. Arvopaperinvälityspalveluita koskevat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan kanssa solmitaan osakkeita ja johdannaisia koskevien toimeksiantojen välityksestä ja toteutuksesta sijoituspalvelusopimus. Kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan. Näin ollen kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, kun kyseessä on toimeksiantojen välittäminen ja toteuttaminen. Kuluttajaasiakkaalla on kuitenkin oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä asiakassopimus, jos kuluttajalla ei ole avoimia toimeksiantoja. Tarjotessaan arvopaperinvälityspalvelua sekä UBS että UBO voivat toimilupansa puitteissa myös antaa asiakkailleen sijoitusneuvontaa eli rahoitusvälineitä koskevia yksilöllisiä suosituksia. Yksilöllisen suosituksen antamisesta ei kuitenkaan ole kyse silloin, kun asiakkaalle annetaan yleistä esittelyä UBS:n tai UBO:n tarjoamista palveluista tai rahoitusvälineistä tai asiakkaalle referoidaan sijoitustutkimuksissa julkaistuja tietoja. Arvopaperien hankintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä perehtyä sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. 2

3 UBS:n ja UBO:n toimeksiantojen toteuttamista ja hoitamista koskevat periaatteet ovat saatavilla United Bankers konsernin verkkosivuilla Varainhoito UBO on varainhoitopalveluihin erikoistunut sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja institutionaalisille sijoittajille yksilöllistä omaisuudenhoitoa. Tällä tarkoitetaan rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa tehdyn kirjallisen omaisuudenhoitosopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain toimeksiannon saajalle eli omaisuudenhoitajalle. Omaisuudenhoitosopimuksessa määritetään muun muassa sopimuksen piirissä oleva omaisuus ja rahoitusvälineet sekä niitä koskevat toimenpiteet ja niihin kohdistuvat rajoitukset. Varainhoitopalveluita koskevat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ellei toisin ole sovittu. Kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, kun kyseessä on omaisuudenhoitosopimuksen perusteella toteutetut asiakkaan omaisuutta koskevat toimeksiannot. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin peruuttamisoikeus etämyynnissä tehtyyn omaisuudenhoitosopimukseen, jos asiakkaalla ei ole avoimia toimeksiantoja Säilytyspalvelu UBS tarjoaa asiakkailleen ja muille United Bankers konsernin yhtiöiden asiakkaille myös säilytyspalvelua kattaen asiakkaan rahavarojen säilytyksen UBS:n asiakasvaratilillä asiakkaan lukuun, säilytysyhteisöissä tai selvitysyhteisöissä olevien asiakkaan rahoitusvälineitä koskevien arvo-osuus-, johdannais- tai muiden tilien hallinnoinnin sekä asiakkaan varoista huolehtimisen säilytyssopimuksen ehtojen mukaisessa laajuudessa. Säilytyspalvelua koskevat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ellei toisin ole sovittu. Lisätietoja asiakasvarojen säilyttämisestä on saatavilla United Bankers konsernin verkkosivuilla Sijoitusrahastot UBR on rahastoyhtiö, joka harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa. UBR:n hallinnoimien sijoitusrahastojen pääominaisuudet on kerrottu kunkin sijoitusrahaston avaintietoesitteessä. Avaintietoesitteet ovat saatavilla United Bankers konsernin verkkosivuilla Joukkovelkakirjalainat ja strukturoidut tuotteet UBO ja UBS välittävät joukkovelkakirjalainoja, indeksilainoja ja strukturoituja tuotteita. Joukkovelkakirjalainoja ja strukturoituja tuotteita koskevat ehdot on kuvattu kutakin tuotetta koskevassa markkinointimateriaalissa ja muissa asiakirjoissa.merkinnän yhteydessä maksetaan sopimuksen mukainen merkintäpalkkio. Lisätietoa tuotteista on saatavilla United Bankers konsernin verkkosivuilla www. unitedbankers.fi. Kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan. Näin ollen kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun merkintäsitoumuslomake on allekirjoitettu. 4. Peruuttamisoikeus etämyynnissä Kuluttajalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai jos sopimus täytetään kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Asiakkaalla ei näin ollen ole oikeutta peruuttaa esimerkiksi arvopapereiden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen tai johdannaisten osto- tai myyntitoimeksiantoa, sijoitusrahasto-osuuksien merkintä- tai lunastustoimeksiantoa tai sijoituslainan merkintätoimeksiantoa. Mahdollinen peruuttamisoikeus muiden kuin edellä mainittujen sopimusten osalta on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt taikka kun kuluttaja on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla. Sanotun ajan jälkeen sovelletaan kunkin palvelun sopimusehtoja sopimusten päättämisen osalta. Jos asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä määräajassa UB:lle kirjallisesti. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. Peruutettuaan sopimuksen asiakas on velvollinen palauttamaan UB:lle sopimuksen perusteella UB:lta saamansa maksut ja muu omaisuus viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, uhalla, että muutoin peruuttaminen raukeaa. UB:llä on oikeus periä peruutettavan sopimuksen tai hinnaston mukaisen palkkion siltä ajalta kun rahoituspalvelua koskeva sopimus on ollut voimassa. 5. Rahoituspalveluun liittyvät verot Asiakas voi joutua rahoituspalvelun hankkimisen johdosta maksamaan muitakin kuin palveluntarjoajan välityksellä suoritettavia veroja ja julkisia maksuja. Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että arvopapereiden omistukseen ja myyntiin liittyy veroseuraamuksia. 3

4 Tämän ohjeen sisältämät verotusta koskevat tiedot eivät ole veroneuvontaa ja asiakkaan tulee aina itse huolehtia riittävien verotusta koskevien tietojen hankkimisesta jo ennen sijoituspäätösten tekoa. UB ei myöskään vastaa verolaeissa, oikeuskäytännössä eikä verotuskäytännössä tapahtuvista muutoksista eikä näiden mahdollisten muutosten huomioon ottamisesta etämyynnissä annettavissa ennakkotiedoissa. Verotettavia pääomatuloja ovat muun muassa eräät korot, pörssiyhtiöiden osingot ja arvopapereiden luovutusvoitot. Pääomatuloihin sovelletaan pääomatulojen verokantaa, joka on tällä hetkellä 30 %. Yli euron pääomatuloista vero on 32 %. Esimerkiksi kun kuluttaja myy arvopapereita tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia, hän voi joutua maksamaan luovutusvoittoveroa. UB:n talletustuotteelle maksettu korko on korkotulon lähdeverosta annetun lain mukaisesti veronalaisia yksityishenkilöille ja kotimaisille kuolinpesille. Kotimaisten joukkovelkakirjalainojen korot ja muut tuotot ovat korkotulon lähdeveron alaisia ja UB perii niistä 30 % lähdeveron. Julkisen kaupankäynnin ulkopuolella toteutetuista arvopapereiden kaupoista ja muista vastikkeellisista saannoista on ostaja velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa. Lisätietoa verotusta koskevista asioista löytyy muun muassa Verohallinnon internet-sivuilta osoitteesta: 6. Asiakasvalitusten käsittely, riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki Tuotteeseen, palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä tai palautteessa asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti tuotetta tai palvelua tarjoavaan United Bankers -konserniin kuuluvaan yhtiöön. Asiakkaan tulee myös viipymättä ilmoittaa UB:lle sen tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä valituksesta tai vaatimuksesta. UB voi vastaanottaa yleisluontoista asiakaspalautetta suullisesti, mutta asiakasvalitukset pyydetään toimittamaan UB:lle kirjallisessa muodossa. Kunkin konserniyhtiön yhteystiedot on ilmoitettu yllä kohdassa 2. UB pyrkii vastaamaan asiakkaiden palautteisiin ja valituksiin viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos vastaaminen edellyttää laajempaa selvitystä, asiakkaalle vahvistetaan viikon kuluessa, että palaute on vastaanotettu ja annetaan määräaika sille, milloin lopullinen vastaus pyritään antamaan. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, Asiakkaan ja UB:n väliseen rahoituspalvelua koskevaan sopimukseen liittyvä erimielisyys, jota ei saada ratkaistuksi osapuolten kesken neuvotteluteitse, ratkaistaan UB:n valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on asuinpaikkansa. Kuluttajana pidettävällä Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asian käsittelyä sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. UB:n ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Niissä tilanteissa, joissa UB:n ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalainsäädäntöä, Asiakkaalla on käytettävissään ainakin seuraavat tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot: a) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine) Asiakas voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen saadakseen sieltä rahoitus- tai maksupalveluihin liittyvää tietoa sekä tarvittaessa saattaa rahoitus- tai maksupalveluun liittyvät erimielisyydet Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine) Porkkalankatu 1, Helsinki Puhelin: (09) , Faksi: (09) sähköposti: b) Kuluttajariitalautakunta Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeelle. Valituslomakkeen sekä ohjeita ja neuvoja saa kunnalliselta kuluttajaneuvojalta tai kuluttajariitalautakunnan www-sivuilta. Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, PL 306, Helsinki Puhelin: , Faksi: Sähköposti: 4

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot