HTM-TUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 30.8.2014"

Transkriptio

1 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten yritysten tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai liitetietojen teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2 3) pitävät paikkansa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HTM-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Taustatiedot Stabiili Oy on maanrakennusalan yritys, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta. Maanrakennusliiketoiminta-alueeseen kuuluvat pohjarakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylä- ja siltarakentaminen. Jalostus- ja seulontapalveluiden liiketoiminta on ostettu yhtiöön liiketoimintakaupalla. Siihen kuuluvat erilaisten multien, turpeiden ja kivimurskeiden jalostus sekä myynti. Liiketoimintakaupan yhteydessä muodostui euron liikearvo. Yhtiö käyttää toiminnassaan jonkin verran myös alihankkijoita. Alihankkijoihin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelmassa ulkopuolisiin palveluihin. Stabiili Oy:n tilikausi on Stabiili Oy omistaa 33,33 prosenttia Lumiaura Oy:n osakkeista 1. Stabiili Oy vuokraa talvisin Lumiaura Oy:lle käyttämättömänä olevaa traktori- ja kuorma-autokalustoaan. Lumiaura Oy tarjoaa aurauspalveluita talvisin Etelä-Suomen alueella. Lumiaura Oy:n tulos on ollut kolmena viime tilikautena tappiollinen. Kuten Stabiili Oy:n liitetiedoista ilmenee, Lumiaura Oy:n oma pääoma on negatiivinen. Lumiaura Oy:n johdolle on annettu tehtäväksi saattaa yhtiö kannattavaksi seuraavan tilikauden aikana. Lumiaura Oy:n johto on laatinut liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman, jonka toteutus alkaa seuraavalla tilikaudella. Toimiva johto omistaa Stabiili Oy:n osakkeista 60 prosenttia. Länsi-Suomen liiketoiminta-alueen aluejohtaja, Itä-Suomen aluejohtaja sekä Etelä-Suomen aluejohtaja Mauno Maaperä omistavat kukin 20 prosenttia yhtiön osakkeista. He kaikki työskentelevät yrityksessä maanrakennusinsinööreinä. Kukin saa euron kuukausipalkkaa aluejohtajan toimestaan. He muodostavat myös yhtiön hallituksen. Toimitusjohtaja Kalle Kaivanto ei omista osakkeita. Osakkeista 20 prosenttia jakautuu viidelle ulkopuoliselle pienomistajalle ja loput 20 prosenttia omistaa pääomasijoitusyhtiö. Stabiili Oy on aiemmin ollut vakavarainen ja hyvin kannattava yritys. Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouden taantuma on vaikuttanut maanrakennusalaan ja myös Stabiili Oy:ön voimakkaasti. Vuosina yhtiön liikevaihto romahti ja se teki tappioita, koska yhtiön johto ei reagoinut liikevaihdon laskuun riittävän nopeasti. Tämä johti myös Stabiili Oy:n velkaantumiseen. Vuosien aikana yhtiö ja koko toimiala on kuitenkin alkanut vähitellen elpyä ja tilauskanta on parantunut. Stabiili Oy:llä on yhä jäljellä verotuksessa vahvistettuja tappioita yhteensä euroa vuosilta Vuosina yhtiö ei tehnyt rakennuksista verotuksessa lainkaan poistoja (evl-poistoja). Stabiili Oy:n johdon mielestä vahvistettuja tappioita ei kannattanut turhaan kerätä vanhenemaan. Näin ollen yhtiölle muodostui tuolloin euroa hyllypoistoa, jonka yhtiö on esittänyt taseessaan kertyneissä poistoeroissa ja ilmoittanut asianmukaisesti verolomakkeella 12A. Koska hyllypoistoa ei ole voitu vielä hyödyntää, se on yhä taseessa. Pitkään jatkuneen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi yhtiö ei ole pystynyt tekemään erityisesti toiminnan kannalta kriittisiin koneisiin ja raskaaseen kalustoon kohdistuvia korvausinvestointeja moneen vuoteen. Sen vuoksi yhtiön konekanta on huonossa kunnossa. Yhtiön toimintakyvyn kannalta kriittisimmän konekannan eli paalutuskoneiden ja raskaiden kaivinkoneiden käyttöä on jo jouduttu jatkamaan reilusti yli taloudellisen pitoajan. Yhtiö tarvitsee miljoona euroa voidakseen toteuttaa vuoden 2014 aikana toiminnan jatkumisen kannalta ehdottoman välttämättömät korvausinvestoinnit. Yhtiön hallituksen näkemys on, että jos korvausinvestointeja ei saada tehtyä vuoden 2014 aikana, yhtiön toiminnan jatkuvuus on vaarassa. Tästä euroa on tarkoitus kattaa kesäkuussa 2014 järjestetyllä suunnatulla osakeannilla ja loput rahoitetaan pankkilainalla. 1 Editoitu : A sarjan

3 3 Yhtiö on jo neuvotellut alustavan lainasopimuksen pankin kanssa. Pankki tekee lopullisen rahoituspäätöksen vasta, kun tilintarkastus on tehty. Hallituksen puheenjohtaja on kertonut pankin ilmoittaneen, että se edellyttää 30 prosentin omavaraisuusastetta ja osakeannin toteutumista. Osakeanti on järjestetty riittävän omavaraisuuden varmistamiseksi. Lainasopimus voidaan pankin puolesta vahvistaa heti, kun Stabiili Oy toimittaa pankille tilintarkastetun tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, josta pankien asettamien ehtojen täyttyminen ilmenee. Lopulliseen lainasopimukseen kirjataan vastaava omavaraisuusasteeseen liittyvä kovenanttiehto. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen lakkauttaa tappiollinen Länsi-Suomen toimipiste. Sen toimitilat tyhjennettiin kokonaan kesäkuun 2014 aikana ja koneet siirrettiin muihin toimipisteisiin. Lakkauttamiseen liittyen yhtiössä käytiin päättyneet yt-neuvottelut, jonka seurauksena kaikki Länsi-Suomen toimipisteen 15 työntekijää irtisanottiin Keskimääräinen henkilöstökulu sivukuluineen on e/kuukausi/henkilö. Keskimääräinen irtisanomisaika on neljä kuukautta, joten irtisanomisajat ulottuvat keskimäärin lokakuun 2014 loppuun. Henkilöstökulujen säästö tulee olemaan merkittävä, mutta se alkaa vaikuttaa kustannuksiin ja sitä kautta kannattavuuteen vasta seuraavalla tilikaudella. Työntekijöillä ei ole työvelvoitetta irtisanomisaikana. Toimitilan määräaikainen vuokrasopimus päättyy Toimitila jää siihen saakka tyhjilleen, sillä yhtiöllä ei ole tiedossa sille muuta käyttöä. Stabiili Oy ostaa maa-ainesta, josta se jalostaa multa- ja turveseosta. Keväällä 2014 ostettu, varastossa tilinpäätöshetkellä oleva euron maa-aineserä paljastui saastuneeksi heinäkuun 2014 alussa, kun sen jalostus oli tarkoitus aloittaa. Erä on siten käyttökelvoton. Sen puhdistaminen ja hävittäminen maksaa yhtiön elokuun 2014 alussa teettämän arvion mukaan noin euroa. Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyy syksyllä 2013 hankittu turveaines, jonka hankintahinta oli euroa. Tilintarkastushetkellä kyseisen turveaineksen jälleenhankintahinta on laskenut euroon. Turve-erä on myyty kesäkuussa 2014 sitovalla ennakkosopimuksella euron hintaan. Turpeet jalostetaan ja luovutetaan syyskuussa Jalostuskustannukset tulevat olemaan euroa. Myyntivoitoksi tulee muodostumaan siten euroa. Vaihtoomaisuuteen on tältä osin kirjattu euron arvonalennus osana varaston muutosta. Yhtiö on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Yhtiö laatii tilinpäätöksensä noudattaen suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Edustamasi HTM-yhteisö HTM-Reviisorit Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta Vastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Niko Niuhonen. Sinä toimit HTM Niuhosen apulaisena. Tilintarkastus suoritetaan HTM Niuhonen on menossa allekirjoittamaan tilinpäätösmerkinnän ja antamaan tilintarkastuskertomuksen yhtiölle. Hän saa yhtiön johdolta tuolloin myös vahvistusilmoituskirjeen.

4 4 Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Stabiili Oy:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Stabiili Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Esimerkkivastaus Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Esimerkkivastaus Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Esimerkkivastaus 1. Toimintakertomus Toimintakertomuksessa ei ole kerrottu osakeyhtiölain (OYL 8:5.3.2) edellyttämällä tavalla pääomalainan keskeisiä ehtoja. Korjausmenettely: Toimintakertomukseen tulee lisätä pääomalainan keskeiset ehdot. Tilintarkastuskertomus TilintL 15 2 momentin 1 kohdan mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta

5 5 Tehtävä 2 (20 pistettä) Laadi Stabiili Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. LIITE 1 Stabiili Oy:n tilinpäätös tilikaudelta LIITE 2 Hallituksen pöytäkirja 1/ Hallituksen pöytäkirja 2/ Hallituksen pöytäkirja 3/ Hallituksen pöytäkirja 1/ Lumiaura Oy:n yhtiöjärjestys

6 6 Liite 1 Stabiili Oy Urakkatie Kotikylä Y-tunnus STABIILI OY TASEKIRJA Sisältö sivu Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Liitetiedot 13 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 18 Tilinpäätösmerkintä 18 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 18

7 7 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yhtiön toiminta Yhtiö on maanrakennusalalla toimiva yritys. Sillä on kaksi liiketoiminta-aluetta. Maanrakennusliiketoimintaan kuuluvat pohjarakentaminen (mm. talonrakentamisen maanrakennus-, perustus-, ja paikallavalutyöt kokonaisurakointina), tie- ja katurakentaminen sekä väylä- ja siltarakentaminen. Jalostus- ja seulontapalvelut -liiketoiminta on ostettu yhtiöön liiketoimintakaupalla Siihen kuuluvat erilaisten multien ja turpeiden jalostus (muun muassa erilaisten multaseosten valmistus) ja myynti, sekä kivimurskeiden jalostus (lohkareiden ja kallion murskaus eri karkeusasteen murskeiksi) ja myynti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön toiminta on jatkunut tilikaudella tavanomaisena. Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan kuusi prosenttia, mutta urakoiden tiukka kilpailu söi niiden kannattavuutta. Yhtiö on tilikaudella jatkanut edellisellä tilikaudella ostetun jalostus- ja seulonta -liiketoiminnan kehittämistä. Yhtiö on myös vuokrannut talviaikaan käyttämättömänä olevaa kalustoaan osakkuusyhtiölleen, joka harjoittaa talvikunnossapitoa. Toimintaa ei ole vielä saatu kannattavaksi. Saneeraus- ja tehostamistoimia on jatkettu. Toukokuussa 2014 yhtiö päätti, että tappiollinen Länsi-Suomen toimipiste lopetetaan kesäkuun lopussa. Siihen liittyen käytiin yt-neuvottelut, jotka johtivat toimipisteen 15 työntekijän irtisanomiseen. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia, joilla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikaudella suoritettujen tehostamistoimien, kuten edellä mainittujen yt-neuvottelujen ja yhden toimipisteen lakkauttamisen, odotetaan parantavan selvästi kannattavuutta seuraavalla tilikaudella. Yhtiön toiminnan kannalta kriittinen kalusto alkaa olla vanhentunutta ja huonokuntoista. Kaluston korvausinvestointeja ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaan useaan vuoteen. Korvausinvestointien tarve on euroa. Investoinnit aiotaan toteuttaa tulevalla tilikaudella. Investointiohjelma rahoitetaan tilikauden aikana järjestetyllä euron osakeannilla ja loppuosa euroa rahoitetaan lainalla, josta yhtiö on jo saanut pankilta myönteisen rahoituspäätöksen. Koska rahoitusjärjestelyt on jo saatu varmistettua, yhtiön toimintakyvyn säilymisen kannalta välttämätön korvausinvestointi voidaan toteuttaa seuraavalla tilikaudella. Investointien myötä yhtiö uskoo voivansa alentaa koneiden ja laitteiden korjauskustannuksia, mikä tulee parantamaan kannattavuutta. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hallinto Tilikauden aikana järjestettiin varsinainen yhtiökokous, jossa käsiteltiin lakisääteiset asiat.

8 8 Yhtiön hallituksen muodostavat Länsi-Suomen liiketoiminta-alueen aluejohtaja (pj.), Itä-Suomen aluejohtaja sekä Etelä-Suomen aluejohtaja Mauno Maaperä. Toimitusjohtajana on toiminut DI Kalle Kaivanto. Tilintarkastajana on ollut HTM-yhteisö HTM-Reviisorit Oy. Henkilöstö Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 55 (edellisenä vuonna 50) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Työntekijöiden osuus on 64 % ja toimihenkilöiden 36 %. Ympäristöasiat Tilaajan ja viranomaisten vaatimukset sekä työn aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioidaan työn suunnittelu- ja suoritusvaiheissa yhtiön työmailla. Pääsääntöisesti tilaaja valmistelee maanrakennusurakoissa ympäristöasiakirjat. Polttoaineen kulutusta pyritään pienentämään suunnittelemalla siirtoajot huolellisesti. Yhtiö on myös järjestänyt kuorma-auton kuljettajilleen taloudellisen ajamisen koulutusta. Tilikauden aikana ei tapahtunut ympäristövahinkoja. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimialan kilpailutilanne on kireä ja markkinatilanteen vaihtelut ovat merkittäviä. Suurin uhka toiminnalle on kilpailutilanteen kiristyminen entisestään, mikäli talouden taantuma pitkittyy lamaksi. Riskinä on, että taloudellisen epävarmuuden vuoksi suuria investointipäätöksiä lykätään, mikä vaikuttaisi negatiivisesti kysyntään markkinoilla. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma muodostuu osakkeesta, joilla jokaisella on yksi ääni.

9 9 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,76 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,10 Liiketoiminnan muut tuotot , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Varaston muutos , ,20 Ulkopuoliset palvelut , ,41 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,92 Henkilöstökulut yhteensä , ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,17 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 8 175, ,78 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,25 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,87 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,87

10 10 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 351, ,00 Liikearvo , ,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,94 Rakennukset ja rakennelmat , ,25 Koneet ja kalusto , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet , ,87 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,06 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 000, ,00 Muut osakkeet ja osuudet ,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,20 Valmiit tuotteet , ,69 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,89 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,19 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut saamiset ,63 523,00 Siirtosaamiset , ,49 Lyhytaikaiset yhteensä , ,68 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,04 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,09

11 11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,58 Tilikauden voitto (tappio) , ,87 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,70 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,33 Siirtovelat , ,87 Lyhytaikainen yhteensä , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,65 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,09

12 12 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,60 Oikaisut: (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun.) Liiketoiminnan rahavirta (A) ,27 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0,00 Verot luovutustuloista 0,00 Investointien rahavirta (B) 0,00 Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankkiminen ,00 Osakeanti ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 Maksetut korot ,33 Rahoituksen rahavirta (C) ,67 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys ( ) ,59 Rahavarat tilikauden alussa ,46 Rahavarat tilikauden lopussa ,88 Muutos ,59

13 13 Stabiili Oy TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaan. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä jaksotusmenetelmät Pysyvien vastaavien ja vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteella. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään käypään arvoonsa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuoden tasapoisto EVL:n enimmäispoisto (7 %:n menojäännöspoisto) EVL:n enimmäispoisto (25 %:n menojäännöspoisto) 10 vuoden tasapoisto Liikearvon osalta yhtiö on suorittanut vuosittain IFRS-standardien mukaisen arvonalentumistestauksen (impairment test). Sen mukaan arvonalennuksille ei ole tarvetta. 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Omien osakkeiden myyntivoitto ,00 0,00 Toimitilojen vuokratuotot , ,00 Muut tuotot , ,06 Yhteensä , , Henkilöstökulut ja henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,92 Yhteensä , ,34

14 Henkilöstön määrä: Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenen tehtävistä. 2.3 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineettomista hyödykkeistä , ,00 Poistot rakennuksista ja rakennelmista , ,55 Poistot koneista ja kalustosta 0, ,00 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,15 Yhteensä , , Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuksesta 6 500, ,00 Veroneuvonnasta 2 000, ,00 Yhteensä 8 500, , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 175, ,78 Korkokulut rahalaitoslainoista , ,31 Muut rahoituskulut , ,72 Yhteensä , ,25 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 3.1 Pysyvien vastaavien muutokset Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,00 Lisäykset 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Kirjanpito-arvo , ,00

15 15 Maa-alueet Hankintameno , ,94 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,94 Rakennukset Hankintameno , ,80 Lisäykset 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,80 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,55 Kirjanpito-arvo , ,25 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,32 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,00 Hankintameno , ,32 Kertyneet poistot , ,33 Tilikauden poisto 0, ,00 Kertyneet poistot , ,33 Kirjanpito-arvo , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,45 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,45 Kertyneet poistot , ,44 Tilikauden poisto , ,15 Kertyneet poistot , ,58 Kirjanpito-arvo , ,87 Sijoitukset Hankintameno , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00

16 16 Erittely sijoituksista: Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 000,00 0,00 Lumiaura Oy:n (kotipaikka Helsinki) A-sarjan osakkeet 40 kpl, omistusosuus 33,33 %. Yhtiön tilikauden tulos tilikaudelta oli ,27 euroa ja oma pääoma ,58 euroa. Muut osakkeet ja osuudet Yhtiön omat osakkeet 200 kpl / 2 % ,00 0, Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus , ,19 Varaston muutos , ,30 Vaihto-omaisuus , , Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , Siirtosaamisten olennaiset erät Osakeantisaaminen ,00 0,00 Muut siirtosaamiset , ,49 Yhteensä , ,49 4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 4.1 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakeanti ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,58 Tilikauden voitto , ,87 Voittovarat , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,45 Sidottu oma pääoma , ,00 Vapaa oma pääoma , ,45

17 Jakokelpoinen oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Kertyneet voittovarat , ,45 Yhteensä , , Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainat Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa Siirtovelkojen olennaisimmat erät Lomapalkkavelka ja siihen liittyvät sivukulut , ,42 Kesäkuun palkkavelka ja siihen liittyvät sivukulut , ,93 Muut siirtovelat , ,52 Yhteensä , ,87 5 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vuokravastuu Länsi-Suomen toimitilat: määräaikainen vuokrasopimus asti, ei irtisanottavissa kesken kauden. Vuosivuokra on euroa. Takausvastuut Yhtiö on kattanut työmaa- ja takuuaikaiset vastuunsa takausvakuutuksin. Työaikaiset vakuudet , ,95 Takuuaikaiset vakuudet , ,93 Lainojen vakuudet Yhtiön rahoituslaitoslainojen vakuutena on yhtiön omistama toimitilakiinteistö sekä koneet ja kalusto.

18 18 6 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä, hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, HTM-Reviisorit Oy HTM-yhteisö Niko Niuhonen HTM LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Tasekirja, sidottu Päiväkirja, atk-listoina Pääkirja, atk-listoina Tositteet - ostolaskutositteet, paperitositteina - myyntilaskutositteet, CD:nä - ostoreskontratositteet, paperitositteina - myyntireskontratositteet, paperitositteina - pankkitositteet, paperitositteina - muistiotositteet, paperitositteina

19 19 Liite 2 HALLITUKSEN KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA Stabiili Oy Läsnä: Mauno Maaperä puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla, joten kokous on päätösvaltainen. 3 Työjärjestys Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista työjärjestykseksi. Sihteeriksi valittiin Maki Mäkinen. 4 Tilinpäätöksen käsittely Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös tilikaudelta Päätettiin esittää tilinpäätös yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. 5 Tilintarkastajan muistio toimitusjohtajalle annetun lainan johdosta Käsiteltiin tilintarkastajan laatima muistio korottomasta ja vakuudettomasta euron lainasta, joka annettiin heinäkuussa 2013 toimitusjohtajalle purjeveneen ostamista varten. Toimitusjohtaja oli luvannut tarvittaessa käyttää venettään yhtiön asiakastilaisuuksissa kesällä. Lainasta tehtiin tuolloin velkakirja, jonka mukaan laina on voimassa, vaikka toimitusjohtajan työsuhde päättyisi. Toimitusjohtaja on sitoutunut huolehtimaan kaikista mahdollisista veroseuraamuksista. Tilintarkastajan muistion mukaan laina on kuitenkin osakeyhtiölain vastainen, koska sillä ei ole yhtiön kannalta liiketaloudellista perustetta. Keskustelun jälkeen todettiin, ettei lainalla hallituksenkaan mielestä ole nykyisellään liiketaloudellista perustetta. Päätettiin muuttaa laina korolliseksi. Koroksi määrättiin 0,3 prosenttia, mikä vastaa yhtiön pankkitilin korkoa. Toimitusjohtaja on ilmoittanut suostuvansa lainaehtojen muutokseen tältä osin. Korollisuuden myötä lainalla on hallituksen näkemyksen mukaan liiketaloudellinen peruste. 6 Omien osakkeiden lunastaminen Yksi yhtiön pienosakkaista on ilmaissut haluavansa myydä omistamansa 400 osaketta (4 prosentin omistus). Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen nojalla ensisijainen lunastusoikeus osakkeisiin. Päätettiin yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta hintaan euroa varainsiirtoveroineen. Lunastushinta perustuu yhtiön

20 20 ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvonmäärityslaskelmaan. Todettiin, että yhtiön tilintarkastajan antaman lausunnon mukaan arvonmääritys on tehty asianmukaisesti, eikä tilintarkastajalla ole ollut lunastushintaan huomautettavaa. 7 Talouskatsaus Käytiin läpi tilaus- ja tarjouskanta ja todettiin ne hyviksi. Haasteena on kuitenkin kaluston kestävyys. Erityisesti tärkeimmät koneet ovat jo käyttöikänsä päässä. Jos korvausinvestointeja ei saada toteutettua vuoden sisällä, yhtiö ei pysty huolehtimaan työkannastaan eikä ottamaan uutta tilauskantaa sisään. Päätettiin alkaa selvittämään rahoitusjärjestelyjä yhtiön toimintakyvyn turvaamiseksi tarvittavien korvausinvestointien rahoittamiseksi. 8 Kokouksen päättäminen Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2054342-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Kuhilas Oy Tulliportinkatu 37 C, PL 3010 70701 KUOPIO 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Sivu Kansi 1 Sisällysluettelo 2 Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot