HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 30.8.2014"

Transkriptio

1 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten yritysten tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai liitetietojen teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2 3) pitävät paikkansa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HTM-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Taustatiedot Stabiili Oy on maanrakennusalan yritys, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta. Maanrakennusliiketoiminta-alueeseen kuuluvat pohjarakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylä- ja siltarakentaminen. Jalostus- ja seulontapalveluiden liiketoiminta on ostettu yhtiöön liiketoimintakaupalla. Siihen kuuluvat erilaisten multien, turpeiden ja kivimurskeiden jalostus sekä myynti. Liiketoimintakaupan yhteydessä muodostui euron liikearvo. Yhtiö käyttää toiminnassaan jonkin verran myös alihankkijoita. Alihankkijoihin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelmassa ulkopuolisiin palveluihin. Stabiili Oy:n tilikausi on Stabiili Oy omistaa 33,33 prosenttia Lumiaura Oy:n osakkeista 1. Stabiili Oy vuokraa talvisin Lumiaura Oy:lle käyttämättömänä olevaa traktori- ja kuorma-autokalustoaan. Lumiaura Oy tarjoaa aurauspalveluita talvisin Etelä-Suomen alueella. Lumiaura Oy:n tulos on ollut kolmena viime tilikautena tappiollinen. Kuten Stabiili Oy:n liitetiedoista ilmenee, Lumiaura Oy:n oma pääoma on negatiivinen. Lumiaura Oy:n johdolle on annettu tehtäväksi saattaa yhtiö kannattavaksi seuraavan tilikauden aikana. Lumiaura Oy:n johto on laatinut liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman, jonka toteutus alkaa seuraavalla tilikaudella. Toimiva johto omistaa Stabiili Oy:n osakkeista 60 prosenttia. Länsi-Suomen liiketoiminta-alueen aluejohtaja, Itä-Suomen aluejohtaja sekä Etelä-Suomen aluejohtaja Mauno Maaperä omistavat kukin 20 prosenttia yhtiön osakkeista. He kaikki työskentelevät yrityksessä maanrakennusinsinööreinä. Kukin saa euron kuukausipalkkaa aluejohtajan toimestaan. He muodostavat myös yhtiön hallituksen. Toimitusjohtaja Kalle Kaivanto ei omista osakkeita. Osakkeista 20 prosenttia jakautuu viidelle ulkopuoliselle pienomistajalle ja loput 20 prosenttia omistaa pääomasijoitusyhtiö. Stabiili Oy on aiemmin ollut vakavarainen ja hyvin kannattava yritys. Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouden taantuma on vaikuttanut maanrakennusalaan ja myös Stabiili Oy:ön voimakkaasti. Vuosina yhtiön liikevaihto romahti ja se teki tappioita, koska yhtiön johto ei reagoinut liikevaihdon laskuun riittävän nopeasti. Tämä johti myös Stabiili Oy:n velkaantumiseen. Vuosien aikana yhtiö ja koko toimiala on kuitenkin alkanut vähitellen elpyä ja tilauskanta on parantunut. Stabiili Oy:llä on yhä jäljellä verotuksessa vahvistettuja tappioita yhteensä euroa vuosilta Vuosina yhtiö ei tehnyt rakennuksista verotuksessa lainkaan poistoja (evl-poistoja). Stabiili Oy:n johdon mielestä vahvistettuja tappioita ei kannattanut turhaan kerätä vanhenemaan. Näin ollen yhtiölle muodostui tuolloin euroa hyllypoistoa, jonka yhtiö on esittänyt taseessaan kertyneissä poistoeroissa ja ilmoittanut asianmukaisesti verolomakkeella 12A. Koska hyllypoistoa ei ole voitu vielä hyödyntää, se on yhä taseessa. Pitkään jatkuneen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi yhtiö ei ole pystynyt tekemään erityisesti toiminnan kannalta kriittisiin koneisiin ja raskaaseen kalustoon kohdistuvia korvausinvestointeja moneen vuoteen. Sen vuoksi yhtiön konekanta on huonossa kunnossa. Yhtiön toimintakyvyn kannalta kriittisimmän konekannan eli paalutuskoneiden ja raskaiden kaivinkoneiden käyttöä on jo jouduttu jatkamaan reilusti yli taloudellisen pitoajan. Yhtiö tarvitsee miljoona euroa voidakseen toteuttaa vuoden 2014 aikana toiminnan jatkumisen kannalta ehdottoman välttämättömät korvausinvestoinnit. Yhtiön hallituksen näkemys on, että jos korvausinvestointeja ei saada tehtyä vuoden 2014 aikana, yhtiön toiminnan jatkuvuus on vaarassa. Tästä euroa on tarkoitus kattaa kesäkuussa 2014 järjestetyllä suunnatulla osakeannilla ja loput rahoitetaan pankkilainalla. 1 Editoitu : A sarjan

3 3 Yhtiö on jo neuvotellut alustavan lainasopimuksen pankin kanssa. Pankki tekee lopullisen rahoituspäätöksen vasta, kun tilintarkastus on tehty. Hallituksen puheenjohtaja on kertonut pankin ilmoittaneen, että se edellyttää 30 prosentin omavaraisuusastetta ja osakeannin toteutumista. Osakeanti on järjestetty riittävän omavaraisuuden varmistamiseksi. Lainasopimus voidaan pankin puolesta vahvistaa heti, kun Stabiili Oy toimittaa pankille tilintarkastetun tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, josta pankien asettamien ehtojen täyttyminen ilmenee. Lopulliseen lainasopimukseen kirjataan vastaava omavaraisuusasteeseen liittyvä kovenanttiehto. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen lakkauttaa tappiollinen Länsi-Suomen toimipiste. Sen toimitilat tyhjennettiin kokonaan kesäkuun 2014 aikana ja koneet siirrettiin muihin toimipisteisiin. Lakkauttamiseen liittyen yhtiössä käytiin päättyneet yt-neuvottelut, jonka seurauksena kaikki Länsi-Suomen toimipisteen 15 työntekijää irtisanottiin Keskimääräinen henkilöstökulu sivukuluineen on e/kuukausi/henkilö. Keskimääräinen irtisanomisaika on neljä kuukautta, joten irtisanomisajat ulottuvat keskimäärin lokakuun 2014 loppuun. Henkilöstökulujen säästö tulee olemaan merkittävä, mutta se alkaa vaikuttaa kustannuksiin ja sitä kautta kannattavuuteen vasta seuraavalla tilikaudella. Työntekijöillä ei ole työvelvoitetta irtisanomisaikana. Toimitilan määräaikainen vuokrasopimus päättyy Toimitila jää siihen saakka tyhjilleen, sillä yhtiöllä ei ole tiedossa sille muuta käyttöä. Stabiili Oy ostaa maa-ainesta, josta se jalostaa multa- ja turveseosta. Keväällä 2014 ostettu, varastossa tilinpäätöshetkellä oleva euron maa-aineserä paljastui saastuneeksi heinäkuun 2014 alussa, kun sen jalostus oli tarkoitus aloittaa. Erä on siten käyttökelvoton. Sen puhdistaminen ja hävittäminen maksaa yhtiön elokuun 2014 alussa teettämän arvion mukaan noin euroa. Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyy syksyllä 2013 hankittu turveaines, jonka hankintahinta oli euroa. Tilintarkastushetkellä kyseisen turveaineksen jälleenhankintahinta on laskenut euroon. Turve-erä on myyty kesäkuussa 2014 sitovalla ennakkosopimuksella euron hintaan. Turpeet jalostetaan ja luovutetaan syyskuussa Jalostuskustannukset tulevat olemaan euroa. Myyntivoitoksi tulee muodostumaan siten euroa. Vaihtoomaisuuteen on tältä osin kirjattu euron arvonalennus osana varaston muutosta. Yhtiö on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Yhtiö laatii tilinpäätöksensä noudattaen suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Edustamasi HTM-yhteisö HTM-Reviisorit Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta Vastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Niko Niuhonen. Sinä toimit HTM Niuhosen apulaisena. Tilintarkastus suoritetaan HTM Niuhonen on menossa allekirjoittamaan tilinpäätösmerkinnän ja antamaan tilintarkastuskertomuksen yhtiölle. Hän saa yhtiön johdolta tuolloin myös vahvistusilmoituskirjeen.

4 4 Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Stabiili Oy:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Stabiili Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Esimerkkivastaus Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Esimerkkivastaus Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Esimerkkivastaus 1. Toimintakertomus Toimintakertomuksessa ei ole kerrottu osakeyhtiölain (OYL 8:5.3.2) edellyttämällä tavalla pääomalainan keskeisiä ehtoja. Korjausmenettely: Toimintakertomukseen tulee lisätä pääomalainan keskeiset ehdot. Tilintarkastuskertomus TilintL 15 2 momentin 1 kohdan mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta

5 5 Tehtävä 2 (20 pistettä) Laadi Stabiili Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. LIITE 1 Stabiili Oy:n tilinpäätös tilikaudelta LIITE 2 Hallituksen pöytäkirja 1/ Hallituksen pöytäkirja 2/ Hallituksen pöytäkirja 3/ Hallituksen pöytäkirja 1/ Lumiaura Oy:n yhtiöjärjestys

6 6 Liite 1 Stabiili Oy Urakkatie Kotikylä Y-tunnus STABIILI OY TASEKIRJA Sisältö sivu Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Liitetiedot 13 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 18 Tilinpäätösmerkintä 18 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 18

7 7 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yhtiön toiminta Yhtiö on maanrakennusalalla toimiva yritys. Sillä on kaksi liiketoiminta-aluetta. Maanrakennusliiketoimintaan kuuluvat pohjarakentaminen (mm. talonrakentamisen maanrakennus-, perustus-, ja paikallavalutyöt kokonaisurakointina), tie- ja katurakentaminen sekä väylä- ja siltarakentaminen. Jalostus- ja seulontapalvelut -liiketoiminta on ostettu yhtiöön liiketoimintakaupalla Siihen kuuluvat erilaisten multien ja turpeiden jalostus (muun muassa erilaisten multaseosten valmistus) ja myynti, sekä kivimurskeiden jalostus (lohkareiden ja kallion murskaus eri karkeusasteen murskeiksi) ja myynti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön toiminta on jatkunut tilikaudella tavanomaisena. Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan kuusi prosenttia, mutta urakoiden tiukka kilpailu söi niiden kannattavuutta. Yhtiö on tilikaudella jatkanut edellisellä tilikaudella ostetun jalostus- ja seulonta -liiketoiminnan kehittämistä. Yhtiö on myös vuokrannut talviaikaan käyttämättömänä olevaa kalustoaan osakkuusyhtiölleen, joka harjoittaa talvikunnossapitoa. Toimintaa ei ole vielä saatu kannattavaksi. Saneeraus- ja tehostamistoimia on jatkettu. Toukokuussa 2014 yhtiö päätti, että tappiollinen Länsi-Suomen toimipiste lopetetaan kesäkuun lopussa. Siihen liittyen käytiin yt-neuvottelut, jotka johtivat toimipisteen 15 työntekijän irtisanomiseen. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia, joilla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikaudella suoritettujen tehostamistoimien, kuten edellä mainittujen yt-neuvottelujen ja yhden toimipisteen lakkauttamisen, odotetaan parantavan selvästi kannattavuutta seuraavalla tilikaudella. Yhtiön toiminnan kannalta kriittinen kalusto alkaa olla vanhentunutta ja huonokuntoista. Kaluston korvausinvestointeja ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaan useaan vuoteen. Korvausinvestointien tarve on euroa. Investoinnit aiotaan toteuttaa tulevalla tilikaudella. Investointiohjelma rahoitetaan tilikauden aikana järjestetyllä euron osakeannilla ja loppuosa euroa rahoitetaan lainalla, josta yhtiö on jo saanut pankilta myönteisen rahoituspäätöksen. Koska rahoitusjärjestelyt on jo saatu varmistettua, yhtiön toimintakyvyn säilymisen kannalta välttämätön korvausinvestointi voidaan toteuttaa seuraavalla tilikaudella. Investointien myötä yhtiö uskoo voivansa alentaa koneiden ja laitteiden korjauskustannuksia, mikä tulee parantamaan kannattavuutta. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hallinto Tilikauden aikana järjestettiin varsinainen yhtiökokous, jossa käsiteltiin lakisääteiset asiat.

8 8 Yhtiön hallituksen muodostavat Länsi-Suomen liiketoiminta-alueen aluejohtaja (pj.), Itä-Suomen aluejohtaja sekä Etelä-Suomen aluejohtaja Mauno Maaperä. Toimitusjohtajana on toiminut DI Kalle Kaivanto. Tilintarkastajana on ollut HTM-yhteisö HTM-Reviisorit Oy. Henkilöstö Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 55 (edellisenä vuonna 50) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Työntekijöiden osuus on 64 % ja toimihenkilöiden 36 %. Ympäristöasiat Tilaajan ja viranomaisten vaatimukset sekä työn aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioidaan työn suunnittelu- ja suoritusvaiheissa yhtiön työmailla. Pääsääntöisesti tilaaja valmistelee maanrakennusurakoissa ympäristöasiakirjat. Polttoaineen kulutusta pyritään pienentämään suunnittelemalla siirtoajot huolellisesti. Yhtiö on myös järjestänyt kuorma-auton kuljettajilleen taloudellisen ajamisen koulutusta. Tilikauden aikana ei tapahtunut ympäristövahinkoja. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimialan kilpailutilanne on kireä ja markkinatilanteen vaihtelut ovat merkittäviä. Suurin uhka toiminnalle on kilpailutilanteen kiristyminen entisestään, mikäli talouden taantuma pitkittyy lamaksi. Riskinä on, että taloudellisen epävarmuuden vuoksi suuria investointipäätöksiä lykätään, mikä vaikuttaisi negatiivisesti kysyntään markkinoilla. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma muodostuu osakkeesta, joilla jokaisella on yksi ääni.

9 9 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,76 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,10 Liiketoiminnan muut tuotot , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Varaston muutos , ,20 Ulkopuoliset palvelut , ,41 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,92 Henkilöstökulut yhteensä , ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,17 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 8 175, ,78 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,25 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,87 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,87

10 10 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 351, ,00 Liikearvo , ,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,94 Rakennukset ja rakennelmat , ,25 Koneet ja kalusto , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet , ,87 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,06 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 000, ,00 Muut osakkeet ja osuudet ,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,20 Valmiit tuotteet , ,69 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,89 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,19 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut saamiset ,63 523,00 Siirtosaamiset , ,49 Lyhytaikaiset yhteensä , ,68 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,04 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,09

11 11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,58 Tilikauden voitto (tappio) , ,87 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,70 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,33 Siirtovelat , ,87 Lyhytaikainen yhteensä , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,65 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,09

12 12 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,60 Oikaisut: (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun.) Liiketoiminnan rahavirta (A) ,27 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0,00 Verot luovutustuloista 0,00 Investointien rahavirta (B) 0,00 Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankkiminen ,00 Osakeanti ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 Maksetut korot ,33 Rahoituksen rahavirta (C) ,67 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys ( ) ,59 Rahavarat tilikauden alussa ,46 Rahavarat tilikauden lopussa ,88 Muutos ,59

13 13 Stabiili Oy TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaan. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä jaksotusmenetelmät Pysyvien vastaavien ja vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteella. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään käypään arvoonsa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuoden tasapoisto EVL:n enimmäispoisto (7 %:n menojäännöspoisto) EVL:n enimmäispoisto (25 %:n menojäännöspoisto) 10 vuoden tasapoisto Liikearvon osalta yhtiö on suorittanut vuosittain IFRS-standardien mukaisen arvonalentumistestauksen (impairment test). Sen mukaan arvonalennuksille ei ole tarvetta. 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Omien osakkeiden myyntivoitto ,00 0,00 Toimitilojen vuokratuotot , ,00 Muut tuotot , ,06 Yhteensä , , Henkilöstökulut ja henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,92 Yhteensä , ,34

14 Henkilöstön määrä: Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenen tehtävistä. 2.3 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineettomista hyödykkeistä , ,00 Poistot rakennuksista ja rakennelmista , ,55 Poistot koneista ja kalustosta 0, ,00 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,15 Yhteensä , , Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuksesta 6 500, ,00 Veroneuvonnasta 2 000, ,00 Yhteensä 8 500, , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 175, ,78 Korkokulut rahalaitoslainoista , ,31 Muut rahoituskulut , ,72 Yhteensä , ,25 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 3.1 Pysyvien vastaavien muutokset Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,00 Lisäykset 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Kirjanpito-arvo , ,00

15 15 Maa-alueet Hankintameno , ,94 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,94 Rakennukset Hankintameno , ,80 Lisäykset 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,80 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,55 Kirjanpito-arvo , ,25 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,32 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,00 Hankintameno , ,32 Kertyneet poistot , ,33 Tilikauden poisto 0, ,00 Kertyneet poistot , ,33 Kirjanpito-arvo , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,45 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,45 Kertyneet poistot , ,44 Tilikauden poisto , ,15 Kertyneet poistot , ,58 Kirjanpito-arvo , ,87 Sijoitukset Hankintameno , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00

16 16 Erittely sijoituksista: Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 000,00 0,00 Lumiaura Oy:n (kotipaikka Helsinki) A-sarjan osakkeet 40 kpl, omistusosuus 33,33 %. Yhtiön tilikauden tulos tilikaudelta oli ,27 euroa ja oma pääoma ,58 euroa. Muut osakkeet ja osuudet Yhtiön omat osakkeet 200 kpl / 2 % ,00 0, Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus , ,19 Varaston muutos , ,30 Vaihto-omaisuus , , Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , Siirtosaamisten olennaiset erät Osakeantisaaminen ,00 0,00 Muut siirtosaamiset , ,49 Yhteensä , ,49 4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 4.1 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakeanti ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,58 Tilikauden voitto , ,87 Voittovarat , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,45 Sidottu oma pääoma , ,00 Vapaa oma pääoma , ,45

17 Jakokelpoinen oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Kertyneet voittovarat , ,45 Yhteensä , , Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainat Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa Siirtovelkojen olennaisimmat erät Lomapalkkavelka ja siihen liittyvät sivukulut , ,42 Kesäkuun palkkavelka ja siihen liittyvät sivukulut , ,93 Muut siirtovelat , ,52 Yhteensä , ,87 5 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vuokravastuu Länsi-Suomen toimitilat: määräaikainen vuokrasopimus asti, ei irtisanottavissa kesken kauden. Vuosivuokra on euroa. Takausvastuut Yhtiö on kattanut työmaa- ja takuuaikaiset vastuunsa takausvakuutuksin. Työaikaiset vakuudet , ,95 Takuuaikaiset vakuudet , ,93 Lainojen vakuudet Yhtiön rahoituslaitoslainojen vakuutena on yhtiön omistama toimitilakiinteistö sekä koneet ja kalusto.

18 18 6 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä, hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, HTM-Reviisorit Oy HTM-yhteisö Niko Niuhonen HTM LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Tasekirja, sidottu Päiväkirja, atk-listoina Pääkirja, atk-listoina Tositteet - ostolaskutositteet, paperitositteina - myyntilaskutositteet, CD:nä - ostoreskontratositteet, paperitositteina - myyntireskontratositteet, paperitositteina - pankkitositteet, paperitositteina - muistiotositteet, paperitositteina

19 19 Liite 2 HALLITUKSEN KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA Stabiili Oy Läsnä: Mauno Maaperä puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla, joten kokous on päätösvaltainen. 3 Työjärjestys Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista työjärjestykseksi. Sihteeriksi valittiin Maki Mäkinen. 4 Tilinpäätöksen käsittely Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös tilikaudelta Päätettiin esittää tilinpäätös yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. 5 Tilintarkastajan muistio toimitusjohtajalle annetun lainan johdosta Käsiteltiin tilintarkastajan laatima muistio korottomasta ja vakuudettomasta euron lainasta, joka annettiin heinäkuussa 2013 toimitusjohtajalle purjeveneen ostamista varten. Toimitusjohtaja oli luvannut tarvittaessa käyttää venettään yhtiön asiakastilaisuuksissa kesällä. Lainasta tehtiin tuolloin velkakirja, jonka mukaan laina on voimassa, vaikka toimitusjohtajan työsuhde päättyisi. Toimitusjohtaja on sitoutunut huolehtimaan kaikista mahdollisista veroseuraamuksista. Tilintarkastajan muistion mukaan laina on kuitenkin osakeyhtiölain vastainen, koska sillä ei ole yhtiön kannalta liiketaloudellista perustetta. Keskustelun jälkeen todettiin, ettei lainalla hallituksenkaan mielestä ole nykyisellään liiketaloudellista perustetta. Päätettiin muuttaa laina korolliseksi. Koroksi määrättiin 0,3 prosenttia, mikä vastaa yhtiön pankkitilin korkoa. Toimitusjohtaja on ilmoittanut suostuvansa lainaehtojen muutokseen tältä osin. Korollisuuden myötä lainalla on hallituksen näkemyksen mukaan liiketaloudellinen peruste. 6 Omien osakkeiden lunastaminen Yksi yhtiön pienosakkaista on ilmaissut haluavansa myydä omistamansa 400 osaketta (4 prosentin omistus). Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen nojalla ensisijainen lunastusoikeus osakkeisiin. Päätettiin yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta hintaan euroa varainsiirtoveroineen. Lunastushinta perustuu yhtiön

20 20 ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvonmäärityslaskelmaan. Todettiin, että yhtiön tilintarkastajan antaman lausunnon mukaan arvonmääritys on tehty asianmukaisesti, eikä tilintarkastajalla ole ollut lunastushintaan huomautettavaa. 7 Talouskatsaus Käytiin läpi tilaus- ja tarjouskanta ja todettiin ne hyviksi. Haasteena on kuitenkin kaluston kestävyys. Erityisesti tärkeimmät koneet ovat jo käyttöikänsä päässä. Jos korvausinvestointeja ei saada toteutettua vuoden sisällä, yhtiö ei pysty huolehtimaan työkannastaan eikä ottamaan uutta tilauskantaa sisään. Päätettiin alkaa selvittämään rahoitusjärjestelyjä yhtiön toimintakyvyn turvaamiseksi tarvittavien korvausinvestointien rahoittamiseksi. 8 Kokouksen päättäminen Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Tarjousesite Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi enintään 4000 B osaketta 260 euron hintaan kappaleelta, sekä enintään 500 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot