HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 30.8.2014"

Transkriptio

1 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten yritysten tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai liitetietojen teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2 3) pitävät paikkansa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HTM-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Taustatiedot Stabiili Oy on maanrakennusalan yritys, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta. Maanrakennusliiketoiminta-alueeseen kuuluvat pohjarakentaminen, tie- ja katurakentaminen sekä väylä- ja siltarakentaminen. Jalostus- ja seulontapalveluiden liiketoiminta on ostettu yhtiöön liiketoimintakaupalla. Siihen kuuluvat erilaisten multien, turpeiden ja kivimurskeiden jalostus sekä myynti. Liiketoimintakaupan yhteydessä muodostui euron liikearvo. Yhtiö käyttää toiminnassaan jonkin verran myös alihankkijoita. Alihankkijoihin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelmassa ulkopuolisiin palveluihin. Stabiili Oy:n tilikausi on Stabiili Oy omistaa 33,33 prosenttia Lumiaura Oy:n osakkeista 1. Stabiili Oy vuokraa talvisin Lumiaura Oy:lle käyttämättömänä olevaa traktori- ja kuorma-autokalustoaan. Lumiaura Oy tarjoaa aurauspalveluita talvisin Etelä-Suomen alueella. Lumiaura Oy:n tulos on ollut kolmena viime tilikautena tappiollinen. Kuten Stabiili Oy:n liitetiedoista ilmenee, Lumiaura Oy:n oma pääoma on negatiivinen. Lumiaura Oy:n johdolle on annettu tehtäväksi saattaa yhtiö kannattavaksi seuraavan tilikauden aikana. Lumiaura Oy:n johto on laatinut liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman, jonka toteutus alkaa seuraavalla tilikaudella. Toimiva johto omistaa Stabiili Oy:n osakkeista 60 prosenttia. Länsi-Suomen liiketoiminta-alueen aluejohtaja, Itä-Suomen aluejohtaja sekä Etelä-Suomen aluejohtaja Mauno Maaperä omistavat kukin 20 prosenttia yhtiön osakkeista. He kaikki työskentelevät yrityksessä maanrakennusinsinööreinä. Kukin saa euron kuukausipalkkaa aluejohtajan toimestaan. He muodostavat myös yhtiön hallituksen. Toimitusjohtaja Kalle Kaivanto ei omista osakkeita. Osakkeista 20 prosenttia jakautuu viidelle ulkopuoliselle pienomistajalle ja loput 20 prosenttia omistaa pääomasijoitusyhtiö. Stabiili Oy on aiemmin ollut vakavarainen ja hyvin kannattava yritys. Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouden taantuma on vaikuttanut maanrakennusalaan ja myös Stabiili Oy:ön voimakkaasti. Vuosina yhtiön liikevaihto romahti ja se teki tappioita, koska yhtiön johto ei reagoinut liikevaihdon laskuun riittävän nopeasti. Tämä johti myös Stabiili Oy:n velkaantumiseen. Vuosien aikana yhtiö ja koko toimiala on kuitenkin alkanut vähitellen elpyä ja tilauskanta on parantunut. Stabiili Oy:llä on yhä jäljellä verotuksessa vahvistettuja tappioita yhteensä euroa vuosilta Vuosina yhtiö ei tehnyt rakennuksista verotuksessa lainkaan poistoja (evl-poistoja). Stabiili Oy:n johdon mielestä vahvistettuja tappioita ei kannattanut turhaan kerätä vanhenemaan. Näin ollen yhtiölle muodostui tuolloin euroa hyllypoistoa, jonka yhtiö on esittänyt taseessaan kertyneissä poistoeroissa ja ilmoittanut asianmukaisesti verolomakkeella 12A. Koska hyllypoistoa ei ole voitu vielä hyödyntää, se on yhä taseessa. Pitkään jatkuneen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi yhtiö ei ole pystynyt tekemään erityisesti toiminnan kannalta kriittisiin koneisiin ja raskaaseen kalustoon kohdistuvia korvausinvestointeja moneen vuoteen. Sen vuoksi yhtiön konekanta on huonossa kunnossa. Yhtiön toimintakyvyn kannalta kriittisimmän konekannan eli paalutuskoneiden ja raskaiden kaivinkoneiden käyttöä on jo jouduttu jatkamaan reilusti yli taloudellisen pitoajan. Yhtiö tarvitsee miljoona euroa voidakseen toteuttaa vuoden 2014 aikana toiminnan jatkumisen kannalta ehdottoman välttämättömät korvausinvestoinnit. Yhtiön hallituksen näkemys on, että jos korvausinvestointeja ei saada tehtyä vuoden 2014 aikana, yhtiön toiminnan jatkuvuus on vaarassa. Tästä euroa on tarkoitus kattaa kesäkuussa 2014 järjestetyllä suunnatulla osakeannilla ja loput rahoitetaan pankkilainalla. 1 Editoitu : A sarjan

3 3 Yhtiö on jo neuvotellut alustavan lainasopimuksen pankin kanssa. Pankki tekee lopullisen rahoituspäätöksen vasta, kun tilintarkastus on tehty. Hallituksen puheenjohtaja on kertonut pankin ilmoittaneen, että se edellyttää 30 prosentin omavaraisuusastetta ja osakeannin toteutumista. Osakeanti on järjestetty riittävän omavaraisuuden varmistamiseksi. Lainasopimus voidaan pankin puolesta vahvistaa heti, kun Stabiili Oy toimittaa pankille tilintarkastetun tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, josta pankien asettamien ehtojen täyttyminen ilmenee. Lopulliseen lainasopimukseen kirjataan vastaava omavaraisuusasteeseen liittyvä kovenanttiehto. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen lakkauttaa tappiollinen Länsi-Suomen toimipiste. Sen toimitilat tyhjennettiin kokonaan kesäkuun 2014 aikana ja koneet siirrettiin muihin toimipisteisiin. Lakkauttamiseen liittyen yhtiössä käytiin päättyneet yt-neuvottelut, jonka seurauksena kaikki Länsi-Suomen toimipisteen 15 työntekijää irtisanottiin Keskimääräinen henkilöstökulu sivukuluineen on e/kuukausi/henkilö. Keskimääräinen irtisanomisaika on neljä kuukautta, joten irtisanomisajat ulottuvat keskimäärin lokakuun 2014 loppuun. Henkilöstökulujen säästö tulee olemaan merkittävä, mutta se alkaa vaikuttaa kustannuksiin ja sitä kautta kannattavuuteen vasta seuraavalla tilikaudella. Työntekijöillä ei ole työvelvoitetta irtisanomisaikana. Toimitilan määräaikainen vuokrasopimus päättyy Toimitila jää siihen saakka tyhjilleen, sillä yhtiöllä ei ole tiedossa sille muuta käyttöä. Stabiili Oy ostaa maa-ainesta, josta se jalostaa multa- ja turveseosta. Keväällä 2014 ostettu, varastossa tilinpäätöshetkellä oleva euron maa-aineserä paljastui saastuneeksi heinäkuun 2014 alussa, kun sen jalostus oli tarkoitus aloittaa. Erä on siten käyttökelvoton. Sen puhdistaminen ja hävittäminen maksaa yhtiön elokuun 2014 alussa teettämän arvion mukaan noin euroa. Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyy syksyllä 2013 hankittu turveaines, jonka hankintahinta oli euroa. Tilintarkastushetkellä kyseisen turveaineksen jälleenhankintahinta on laskenut euroon. Turve-erä on myyty kesäkuussa 2014 sitovalla ennakkosopimuksella euron hintaan. Turpeet jalostetaan ja luovutetaan syyskuussa Jalostuskustannukset tulevat olemaan euroa. Myyntivoitoksi tulee muodostumaan siten euroa. Vaihtoomaisuuteen on tältä osin kirjattu euron arvonalennus osana varaston muutosta. Yhtiö on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Yhtiö laatii tilinpäätöksensä noudattaen suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Edustamasi HTM-yhteisö HTM-Reviisorit Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta Vastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Niko Niuhonen. Sinä toimit HTM Niuhosen apulaisena. Tilintarkastus suoritetaan HTM Niuhonen on menossa allekirjoittamaan tilinpäätösmerkinnän ja antamaan tilintarkastuskertomuksen yhtiölle. Hän saa yhtiön johdolta tuolloin myös vahvistusilmoituskirjeen.

4 4 Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Stabiili Oy:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Stabiili Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Esimerkkivastaus Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Esimerkkivastaus Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Esimerkkivastaus 1. Toimintakertomus Toimintakertomuksessa ei ole kerrottu osakeyhtiölain (OYL 8:5.3.2) edellyttämällä tavalla pääomalainan keskeisiä ehtoja. Korjausmenettely: Toimintakertomukseen tulee lisätä pääomalainan keskeiset ehdot. Tilintarkastuskertomus TilintL 15 2 momentin 1 kohdan mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta

5 5 Tehtävä 2 (20 pistettä) Laadi Stabiili Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. LIITE 1 Stabiili Oy:n tilinpäätös tilikaudelta LIITE 2 Hallituksen pöytäkirja 1/ Hallituksen pöytäkirja 2/ Hallituksen pöytäkirja 3/ Hallituksen pöytäkirja 1/ Lumiaura Oy:n yhtiöjärjestys

6 6 Liite 1 Stabiili Oy Urakkatie Kotikylä Y-tunnus STABIILI OY TASEKIRJA Sisältö sivu Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Liitetiedot 13 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 18 Tilinpäätösmerkintä 18 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 18

7 7 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yhtiön toiminta Yhtiö on maanrakennusalalla toimiva yritys. Sillä on kaksi liiketoiminta-aluetta. Maanrakennusliiketoimintaan kuuluvat pohjarakentaminen (mm. talonrakentamisen maanrakennus-, perustus-, ja paikallavalutyöt kokonaisurakointina), tie- ja katurakentaminen sekä väylä- ja siltarakentaminen. Jalostus- ja seulontapalvelut -liiketoiminta on ostettu yhtiöön liiketoimintakaupalla Siihen kuuluvat erilaisten multien ja turpeiden jalostus (muun muassa erilaisten multaseosten valmistus) ja myynti, sekä kivimurskeiden jalostus (lohkareiden ja kallion murskaus eri karkeusasteen murskeiksi) ja myynti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön toiminta on jatkunut tilikaudella tavanomaisena. Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan kuusi prosenttia, mutta urakoiden tiukka kilpailu söi niiden kannattavuutta. Yhtiö on tilikaudella jatkanut edellisellä tilikaudella ostetun jalostus- ja seulonta -liiketoiminnan kehittämistä. Yhtiö on myös vuokrannut talviaikaan käyttämättömänä olevaa kalustoaan osakkuusyhtiölleen, joka harjoittaa talvikunnossapitoa. Toimintaa ei ole vielä saatu kannattavaksi. Saneeraus- ja tehostamistoimia on jatkettu. Toukokuussa 2014 yhtiö päätti, että tappiollinen Länsi-Suomen toimipiste lopetetaan kesäkuun lopussa. Siihen liittyen käytiin yt-neuvottelut, jotka johtivat toimipisteen 15 työntekijän irtisanomiseen. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia, joilla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikaudella suoritettujen tehostamistoimien, kuten edellä mainittujen yt-neuvottelujen ja yhden toimipisteen lakkauttamisen, odotetaan parantavan selvästi kannattavuutta seuraavalla tilikaudella. Yhtiön toiminnan kannalta kriittinen kalusto alkaa olla vanhentunutta ja huonokuntoista. Kaluston korvausinvestointeja ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaan useaan vuoteen. Korvausinvestointien tarve on euroa. Investoinnit aiotaan toteuttaa tulevalla tilikaudella. Investointiohjelma rahoitetaan tilikauden aikana järjestetyllä euron osakeannilla ja loppuosa euroa rahoitetaan lainalla, josta yhtiö on jo saanut pankilta myönteisen rahoituspäätöksen. Koska rahoitusjärjestelyt on jo saatu varmistettua, yhtiön toimintakyvyn säilymisen kannalta välttämätön korvausinvestointi voidaan toteuttaa seuraavalla tilikaudella. Investointien myötä yhtiö uskoo voivansa alentaa koneiden ja laitteiden korjauskustannuksia, mikä tulee parantamaan kannattavuutta. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hallinto Tilikauden aikana järjestettiin varsinainen yhtiökokous, jossa käsiteltiin lakisääteiset asiat.

8 8 Yhtiön hallituksen muodostavat Länsi-Suomen liiketoiminta-alueen aluejohtaja (pj.), Itä-Suomen aluejohtaja sekä Etelä-Suomen aluejohtaja Mauno Maaperä. Toimitusjohtajana on toiminut DI Kalle Kaivanto. Tilintarkastajana on ollut HTM-yhteisö HTM-Reviisorit Oy. Henkilöstö Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 55 (edellisenä vuonna 50) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Työntekijöiden osuus on 64 % ja toimihenkilöiden 36 %. Ympäristöasiat Tilaajan ja viranomaisten vaatimukset sekä työn aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioidaan työn suunnittelu- ja suoritusvaiheissa yhtiön työmailla. Pääsääntöisesti tilaaja valmistelee maanrakennusurakoissa ympäristöasiakirjat. Polttoaineen kulutusta pyritään pienentämään suunnittelemalla siirtoajot huolellisesti. Yhtiö on myös järjestänyt kuorma-auton kuljettajilleen taloudellisen ajamisen koulutusta. Tilikauden aikana ei tapahtunut ympäristövahinkoja. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimialan kilpailutilanne on kireä ja markkinatilanteen vaihtelut ovat merkittäviä. Suurin uhka toiminnalle on kilpailutilanteen kiristyminen entisestään, mikäli talouden taantuma pitkittyy lamaksi. Riskinä on, että taloudellisen epävarmuuden vuoksi suuria investointipäätöksiä lykätään, mikä vaikuttaisi negatiivisesti kysyntään markkinoilla. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma muodostuu osakkeesta, joilla jokaisella on yksi ääni.

9 9 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,76 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos , ,10 Liiketoiminnan muut tuotot , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Varaston muutos , ,20 Ulkopuoliset palvelut , ,41 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,92 Henkilöstökulut yhteensä , ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,17 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 8 175, ,78 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,25 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,87 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,87

10 10 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 351, ,00 Liikearvo , ,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,94 Rakennukset ja rakennelmat , ,25 Koneet ja kalusto , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet , ,87 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,06 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 000, ,00 Muut osakkeet ja osuudet ,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,20 Valmiit tuotteet , ,69 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,89 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,19 Lainasaamiset ,00 0,00 Muut saamiset ,63 523,00 Siirtosaamiset , ,49 Lyhytaikaiset yhteensä , ,68 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,04 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,09

11 11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,58 Tilikauden voitto (tappio) , ,87 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,70 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,33 Siirtovelat , ,87 Lyhytaikainen yhteensä , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,65 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,09

12 12 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,60 Oikaisut: (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun.) Liiketoiminnan rahavirta (A) ,27 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0,00 Verot luovutustuloista 0,00 Investointien rahavirta (B) 0,00 Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankkiminen ,00 Osakeanti ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 Maksetut korot ,33 Rahoituksen rahavirta (C) ,67 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys ( ) ,59 Rahavarat tilikauden alussa ,46 Rahavarat tilikauden lopussa ,88 Muutos ,59

13 13 Stabiili Oy TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaan. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä jaksotusmenetelmät Pysyvien vastaavien ja vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteella. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään käypään arvoonsa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuoden tasapoisto EVL:n enimmäispoisto (7 %:n menojäännöspoisto) EVL:n enimmäispoisto (25 %:n menojäännöspoisto) 10 vuoden tasapoisto Liikearvon osalta yhtiö on suorittanut vuosittain IFRS-standardien mukaisen arvonalentumistestauksen (impairment test). Sen mukaan arvonalennuksille ei ole tarvetta. 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Omien osakkeiden myyntivoitto ,00 0,00 Toimitilojen vuokratuotot , ,00 Muut tuotot , ,06 Yhteensä , , Henkilöstökulut ja henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,92 Yhteensä , ,34

14 Henkilöstön määrä: Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenen tehtävistä. 2.3 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineettomista hyödykkeistä , ,00 Poistot rakennuksista ja rakennelmista , ,55 Poistot koneista ja kalustosta 0, ,00 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,15 Yhteensä , , Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuksesta 6 500, ,00 Veroneuvonnasta 2 000, ,00 Yhteensä 8 500, , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 175, ,78 Korkokulut rahalaitoslainoista , ,31 Muut rahoituskulut , ,72 Yhteensä , ,25 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 3.1 Pysyvien vastaavien muutokset Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,00 Lisäykset 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Kirjanpito-arvo , ,00

15 15 Maa-alueet Hankintameno , ,94 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,94 Rakennukset Hankintameno , ,80 Lisäykset 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,80 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,55 Kirjanpito-arvo , ,25 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,32 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,00 Hankintameno , ,32 Kertyneet poistot , ,33 Tilikauden poisto 0, ,00 Kertyneet poistot , ,33 Kirjanpito-arvo , ,99 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,45 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,45 Kertyneet poistot , ,44 Tilikauden poisto , ,15 Kertyneet poistot , ,58 Kirjanpito-arvo , ,87 Sijoitukset Hankintameno , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00

16 16 Erittely sijoituksista: Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 000,00 0,00 Lumiaura Oy:n (kotipaikka Helsinki) A-sarjan osakkeet 40 kpl, omistusosuus 33,33 %. Yhtiön tilikauden tulos tilikaudelta oli ,27 euroa ja oma pääoma ,58 euroa. Muut osakkeet ja osuudet Yhtiön omat osakkeet 200 kpl / 2 % ,00 0, Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus , ,19 Varaston muutos , ,30 Vaihto-omaisuus , , Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , Siirtosaamisten olennaiset erät Osakeantisaaminen ,00 0,00 Muut siirtosaamiset , ,49 Yhteensä , ,49 4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 4.1 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakeanti ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,58 Tilikauden voitto , ,87 Voittovarat , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,45 Sidottu oma pääoma , ,00 Vapaa oma pääoma , ,45

17 Jakokelpoinen oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Kertyneet voittovarat , ,45 Yhteensä , , Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainat Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa Siirtovelkojen olennaisimmat erät Lomapalkkavelka ja siihen liittyvät sivukulut , ,42 Kesäkuun palkkavelka ja siihen liittyvät sivukulut , ,93 Muut siirtovelat , ,52 Yhteensä , ,87 5 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vuokravastuu Länsi-Suomen toimitilat: määräaikainen vuokrasopimus asti, ei irtisanottavissa kesken kauden. Vuosivuokra on euroa. Takausvastuut Yhtiö on kattanut työmaa- ja takuuaikaiset vastuunsa takausvakuutuksin. Työaikaiset vakuudet , ,95 Takuuaikaiset vakuudet , ,93 Lainojen vakuudet Yhtiön rahoituslaitoslainojen vakuutena on yhtiön omistama toimitilakiinteistö sekä koneet ja kalusto.

18 18 6 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä, hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, HTM-Reviisorit Oy HTM-yhteisö Niko Niuhonen HTM LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Tasekirja, sidottu Päiväkirja, atk-listoina Pääkirja, atk-listoina Tositteet - ostolaskutositteet, paperitositteina - myyntilaskutositteet, CD:nä - ostoreskontratositteet, paperitositteina - myyntireskontratositteet, paperitositteina - pankkitositteet, paperitositteina - muistiotositteet, paperitositteina

19 19 Liite 2 HALLITUKSEN KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA Stabiili Oy Läsnä: Mauno Maaperä puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla, joten kokous on päätösvaltainen. 3 Työjärjestys Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista työjärjestykseksi. Sihteeriksi valittiin Maki Mäkinen. 4 Tilinpäätöksen käsittely Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös tilikaudelta Päätettiin esittää tilinpäätös yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. 5 Tilintarkastajan muistio toimitusjohtajalle annetun lainan johdosta Käsiteltiin tilintarkastajan laatima muistio korottomasta ja vakuudettomasta euron lainasta, joka annettiin heinäkuussa 2013 toimitusjohtajalle purjeveneen ostamista varten. Toimitusjohtaja oli luvannut tarvittaessa käyttää venettään yhtiön asiakastilaisuuksissa kesällä. Lainasta tehtiin tuolloin velkakirja, jonka mukaan laina on voimassa, vaikka toimitusjohtajan työsuhde päättyisi. Toimitusjohtaja on sitoutunut huolehtimaan kaikista mahdollisista veroseuraamuksista. Tilintarkastajan muistion mukaan laina on kuitenkin osakeyhtiölain vastainen, koska sillä ei ole yhtiön kannalta liiketaloudellista perustetta. Keskustelun jälkeen todettiin, ettei lainalla hallituksenkaan mielestä ole nykyisellään liiketaloudellista perustetta. Päätettiin muuttaa laina korolliseksi. Koroksi määrättiin 0,3 prosenttia, mikä vastaa yhtiön pankkitilin korkoa. Toimitusjohtaja on ilmoittanut suostuvansa lainaehtojen muutokseen tältä osin. Korollisuuden myötä lainalla on hallituksen näkemyksen mukaan liiketaloudellinen peruste. 6 Omien osakkeiden lunastaminen Yksi yhtiön pienosakkaista on ilmaissut haluavansa myydä omistamansa 400 osaketta (4 prosentin omistus). Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen nojalla ensisijainen lunastusoikeus osakkeisiin. Päätettiin yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta hintaan euroa varainsiirtoveroineen. Lunastushinta perustuu yhtiön

20 20 ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvonmäärityslaskelmaan. Todettiin, että yhtiön tilintarkastajan antaman lausunnon mukaan arvonmääritys on tehty asianmukaisesti, eikä tilintarkastajalla ole ollut lunastushintaan huomautettavaa. 7 Talouskatsaus Käytiin läpi tilaus- ja tarjouskanta ja todettiin ne hyviksi. Haasteena on kuitenkin kaluston kestävyys. Erityisesti tärkeimmät koneet ovat jo käyttöikänsä päässä. Jos korvausinvestointeja ei saada toteutettua vuoden sisällä, yhtiö ei pysty huolehtimaan työkannastaan eikä ottamaan uutta tilauskantaa sisään. Päätettiin alkaa selvittämään rahoitusjärjestelyjä yhtiön toimintakyvyn turvaamiseksi tarvittavien korvausinvestointien rahoittamiseksi. 8 Kokouksen päättäminen Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot