Helsingin alueellinen jako

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin alueellinen jako"

Transkriptio

1 Helsingin alueellinen jako 1 (14) Wikipedia Helsingin keskusta lentokoneesta kuvattuna Helsingin alueen jakaminen pienempiin, nimettyihin osiin on tullut tarpeelliseksi kaupungin kasvaessa ja laajetessa. Palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille, kaupungin hallinto, suunnittelu ja tilastointi helpottuu ja tehostuu, kun apuna on selvä yksiselitteinen nimistö ja aluejako. Helsingin jakaminen alueisiin on osa sarjaa valtio lääni kunta (kaupunki) kaupunginosa osa-alue pienalue kortteli tontti. Käytännössä kuitenkin eri jaot ovat melko huonosti tunnettuja tavallisten helsinkiläisten keskuudessa, ja usein jostakin kaupunginosasta puhuttaessa ei ole selvää minkälaista aluetta sillä täsmälleen tarkoitetaan. Tärkeimmät Helsingin nykyisistä aluejaoista ovat kaupunginosajako ja piirijako. Näiden lisäksi kaupunki voidaan jakaa esimerkiksi postinumeroalueittain. Sisällysluettelo [piilota] 1 Kaupunginosajako 2 Piirijako 3 Nykyinen aluejako 4 Historia 5 Päätöksiä 6 Lähteet 7 Katso myös

2 Kaupunginosajako 2 (14) Helsingin kaupunginosat osa-alueineen Kaupunginosajako on kaupungin virallinen aluejako. Sillä tarkoitetaan kaupunginhallituksen vahvistamaa kaupunginosa-, osa-alue- ja pienaluejakoa. Sen asema on erityisen keskeinen, kun käsitellään kiinteistöjä koskevia asioita, sillä asemakaavoitus ja kiinteistöjärjestelmä perustuvat kaupunginosajakoon. Ensimmäiset nykyisistä kaupunginosista syntyivät 1800-luvulla, kun Helsingille alettiin laatia asemakaavoja. Helsingissä on 54 kaupunginosaa, jotka on numeroitu kaksinumeroisin numeroin Virallisen nimen kukin kaupunginosa saa nykyisin asemakaavassa tai aiemmin erillisellä päätöksellä. Rakennusjärjestyksen 36. pykälän mukaan asemakaava käsittää myös kaupunginosien nimet tai numeron, rakennuskorttelien numerot ja katujen nimet sekä, mikäli pidetään tarpeellisena, puistojen ja torien ynnä muiden alueiden nimet. Helsingin kaupunginosat saivat viralliset nimet vuonna Sitä ennen virallisissa yhteyksissä käytettiin kaupunginosan numeroa ja nimet olivat epävirallisia kutsumanimiä. Kaupunginosa voidaan jakaa osa-alueisiin, joille myös annetaan virallinen nimi. Osa-alueen numeron kaksi ensimmäistä numeroa ovat samat kuin kaupunginosalla ja kolmas numero on järjestysnumero yhdestä eteenpäin. Osa-alue voidaan jakaa pienalueisiin. Niitä käytetään esimerkiksi tehtäessä tilastoja ihmisistä ja rakennuksista. Pienalueella ei ole virallisesti vahvistettua omaa nimeä vaan ainoastaan nelinumeroinen numero. Esimerkiksi Kruununhaan pienalue 2:n numero 0102 muodostuu kaupunginosan numerosta 01 ja seuraavasta nollasta, joka osoittaa, ettei kaupunginosaa ole jaettu osa-alueisiin, ja pienalueen järjestysnumerosta 2. Viimeinen numero on 0, jos osa-alue muodostuu yhdestä ainoasta pienalueesta. Pienalueet jaetaan vielä kortteleihin ja korttelit tontteihin. Kaupunginosajako pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana. Tämä johtuu siitä, että kun tontti rekisteröidään lakisääteiseen kiinteistörekisteriin, tontille annetaan kiinteistötunnus, jonka yhtenä osana on kaupunginosan numero. Näin kaupunginosan muutos muuttaisi kiinteistötunnuksia. Tunnus olisi muutettava paitsi rekistereihin ja karttoihin, myös kaikkiin kiinteistöjä koskeviin asiakirjoihin. Uusittavia asiakirjoja olisivat esimerkiksi kiinteistöjen omistajien, vuokramiesten ja velkojien hallussa olevat kiinteistörekisteriotteet, lainhuudatustodistukset, rasitustodistukset ja panttikirjat.

3 Piirijako 3 (14) Piirijako on luotu Helsingin kaupungin hallinnon tarpeita varten. Se noudattaa virallista kaupunginosajakoa, mutta näiden jakojen erona on se, että piirijaolla muodostetaan kaupunginosia suurempia toiminnallisia alueita. Toinen tärkeä ero on niiden syntytapa. Kaupunginosa virallistuu vain asemakaavoituksella, kun taas piiri voidaan luoda kaupunginhallituksen päätöksellä. Taka-Töölön kaupunginosaa Vuoden 1980 alussa kaupungin eri hallintokunnat käyttivät 101 aluejakoa, joista maantieteellisesti erilaisia oli 80. Näistä 80 jaosta kaupunginosajakoa noudatti tarkalleen 17 ja suunnilleen 41. Esimerkiksi palolaitoksella oli 8 nuohouspiiriä, 7 sammutuspiiriä ja 6 palotarkastuspiiriä. Muita jakoja käyttivät esimerkiksi terveysasemat, perhepäivähoito, kirjastot, koulut, neuvojat jne. Kaupunginhallitus päätti 13. joulukuuta 1982 (2900 ) piirijakojärjestelmästä. Kaupungin palvelutuotannon järjestämiseksi luotiin alueellinen jako, joka tyydyttää monia käyttäjiä ja on pitkäikäinen. Jako helpottaa virastojen sisäistä ja niiden välistä yhteistyötä palvelujen suunnittelun ja toteutuksen apuneuvona. Kunkin hallintokunnan tuli sopeuttaa toimintansa tähän piirijakoon. Tilastointi alkoi noudattaa uutta jakoa vuodesta 1984, muut viimeistään vuoden 1986 alusta. Näin asukkaidenkin on helpompi samaistua omaan alueeseensa, jonka rajat ovat eri palveluissa samat. Helsingin seitsemän suurpiiriä Helsinki jaetaan seitsemään suurpiiriin, joiden rajat noudattavat virallista kaupunginosajakoa. Suurpiirit numeroidaan 1 7. Suurpiirit jaetaan peruspiireihin (yhteensä 33 kappaletta), joiden rajat

4 noudattavat kaupunginosa- ja osa-aluejakoa. Peruspiirin numerossa ensimmäisenä on suurpiirin numero, sitten nolla ja kolmantena peruspiirin järjestysnumero suurpiirissään. Suurpiirien asukasluvut : Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen Peruspiirit jaetaan osa-alueisiin, jotka ovat samoja kuin kaupunginosajaossa. Myös niiden numerot ovat samoja. Osa-alueet jaetaan pienalueisiin, jotka ovat samoja kuin kaupunginosajaossa. Näillä nimeämättömillä alueilla on myös samat numerot. Piirijako ja virallinen aluejako eli kaupunginosajako ovat täysin yhteneviä osa-aluetasolla ja pienaluetasolla. Sen sijaan jonkin kaupunginosan eri osa-alueet voivat kuulua eri peruspiiriin. Periaatteena piirijakoa luotaessa on ollut,että muodostuu asukkaiden kannalta luonnollisia palvelualueita syntyy väestömäärältään verraten samankokoisia alueita kaupungin eri hallintokunnat voivat muodostaa omat toiminta-alueensa yhdestä tai useammasta suurpiiristä suurpiiritasolla sekä samoin yhdestä tai useammasta peruspiiristä peruspiiritasolla noudatetaan virallista kaupunginosa- ja osa-aluejakoa jako on mahdollisimman pysyvä tilastojen vertailukelpoisuus tulee säilyä jaon tarkistamistarve arvioidaan kerran neljässä vuodessa. 4 (14)

5 Nykyinen aluejako 5 (14) Aluejakojen vertailu Kaupunginosajako 54 kaupunginosaa Piirijako 7 suurpiiriä 33 peruspiiriä 129 osa-aluetta 129 osa-aluetta 356 pienaluetta 356 pienaluetta 00 Kaupunginosa 000 Osa-alue Kaupunginosajako Ruotsiksi 01 Kruununhaka Kronohagen 02 Kluuvi Gloet 03 Kaartinkaupunki Gardesstaden 04 Kamppi Kampen 05 Punavuori Rödbergen 06 Eira Eira 07 Ullanlinna Ulrikasborg 08 Katajanokka Skatudden 09 Kaivopuisto Brunnsparken 10 Sörnäinen Sörnäs 11 Kallio 111 Siltasaari eli Hakaniemi 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 12 Alppiharju 121 Harju 122 Alppila Berghäll Broholmen Linjerna Torkelsbacken Åshöjden Ås Alphyddan 13 Etu-Töölö Främre Tölö 14 Taka-Töölö Bortre Tölö 15 Meilahti Mejlans 16 Ruskeasuo Brunakärr 17 Pasila 171 Länsi-Pasila 172 Pohjois-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila Böle Västra Böle Norra Böle Östra Böle Mellersta Böle 18 Laakso Dal 19 Mustikkamaa Blåbärslandet Suurpiiri Peruspiiri Osa-alue Piirijako Ruotsiksi 1 Eteläinen suurpiiri Södra stordistriktet 101 Vironniemen peruspiiri 010 Kruununhaka 020 Kluuvi 080 Katajanokka 102 Ullanlinnan peruspiiri 030 Kaartinkaupunki 050 Punavuori 060 Eira 070 Ullanlinna 090 Kaivopuisto 204 Munkkisaari 520 Suomenlinna 531 Länsisaaret 103 Kampinmalmin peruspiiri 040 Kamppi 130 Etu-Töölö 201 Ruoholahti 202 Lapinlahti 203 Jätkäsaari 104 Taka-Töölön peruspiiri 140 Taka-Töölö 105 Lauttasaaren peruspiiri 310 Lauttasaari Estnäs distrikt Kronohagen Gloet Skatudden Ulrikasborgs distrikt Gardestaden Rödbergen Eira Ulrikasborg Brunnsparken Munkholmen Sveaborg Västra holmarna Kampmalmens distrikt Kampen Främre Tölö Gräsviken Lappviken Busholmen Bortre Tölö distrikt Bortre Tölö Drumsö distrikt Drumsö 2 Läntinen suurpiiri Västra stordistriktet 201 Reijolan peruspiiri Grejus distrikt

6 6 (14) Korkeasaari 20 Länsisatama 201 Ruoholahti 2011 Salmisaari 202 Lapinlahti 203 Jätkäsaari 204 Munkkisaari Högholmen Västra hamnen Gräsviken Sundholmen Lappviken Busholmen Munkholmen 21 Hermanni Hermanstad 22 Vallila Vallgård 23 Toukola Majstad 24 Kumpula Gumtäkt 25 Käpylä Kottby 26 Koskela Forsby 27 Vanhakaupunki Gammelstaden 28 Oulunkylä 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 284 Patola 285 Veräjämäki 286 Maunulanpuisto 287 Veräjälaakso 29 Haaga 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 30 Munkkiniemi 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta Åggelby Britas Månsas Krämertskog Dammen Grindbacka Månsasparken Grinddal Haga Södra Haga Stenhagen Norra Haga Lassas 31 Lauttasaari Drumsö 32 Konala Kånala 33 Kaarela 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa Munksnäs Gamla Munksnäs Granö Lövö Munkshöjden Näshöjden Talistranden Kårböle Gamlas Magnuskärr Malmgård Håkansåker 150 Meilahti 160 Ruskeasuo 180 Laakso 202 Munkkiniemen peruspiiri 301 Vanha Munkkiniemi 302 Kuusisaari 303 Lehtisaari 304 Munkkivuori 305 Niemenmäki 306 Talinranta 203 Haagan peruspiiri 291 Etelä-Haaga 292 Kivihaka 293 Pohjois-Haaga 294 Lassila 204 Pitäjänmäen peruspiiri 320 Konala 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen teollisuusalue 205 Kaarelan peruspiiri 331 Kannelmäki 332 Maununneva 333 Malminkartano 334 Hakuninmaa Mejlans Brunakärr Dal Munksnäs distrikt Gamla Munksnäs Granö Lövö Munkshöjden Näshöjden Talistranden Haga distrikt Södra Haga Stenhagen Norra Haga Lassas Sockenbacka distrikt Kånala Smedjebacka Tali Reimars Martas Sockenbacka industriområde Kårböle distrikt Gamlas Magnuskärr Malmgård Håkansåker 3 Keskinen suurpiiri Mellersta stordistriktet 301 Kallion peruspiiri 100 Sörnäinen 111 Siltasaari 112 Linjat 113 Torkkelinmäki 302 Alppiharjun peruspiiri 121 Harju 122 Alppila 303 Vallilan peruspiiri 210 Hermanni 220 Vallila Berghälls distrikt Sörnäs Broholmen Linjerna Torkelsbacken Åshöjdens distrikt Ås Alphyddan Vallgårds distrikt Hermanstad Vallgård 304 Pasilan peruspiiri Böle distrikt

7 7 (14) 34 Pakila 341 Länsi-Pakila 342 Itä-Pakila 35 Tuomarinkylä 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 353 Tuomarinkartano 354 Haltiala 36 Viikki 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki Baggböle Västra Baggböle Östra Baggböle Domarby Svedängen Torparbacken Domargård Tomtbacka Vik Viksstranden Ladugården Viks forskarpark Viksbacka 37 Pukinmäki Bocksbacka 38 Malmi 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 383 Pihlajamäki 384 Tattariharju 385 Malmin lentokenttä 386 Pihlajisto 39 Tapaninkylä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 40 Suutarila 401 Siltamäki 402 Tapulikaupunki 403 Töyrynummi 41 Suurmetsä 411 Puistola 412 Heikinlaakso 413 Tattarisuo 414 Jakomäki Malm Övre Malm Nedre Malm Rönnbacka Tattaråsen Malm flygfält Rönninge Staffansby Staffansslätten Mosabacka Skomakarböle Brobacka Stapelstad Lidamalmen Storskog Parkstad Henriksdal Tattarmossen Jakobacka 42 Kulosaari Brändö 43 Herttoniemi 431 Länsi- Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen Hertonäs Västra Hertonäs Kasberget Hertonäs industriområde 171 Länsi-Pasila 172 Pohjois-Pasila 173 Itä-Pasila 174 Keski-Pasila 305 Vanhankaupungin peruspiiri 230 Toukola 240 Kumpula 250 Käpylä 260 Koskela 270 Vanhakaupunki Västra Böle Norra Böle Östra Böle Mellersta Böle Gammelstadens distrikt Majstad Gumtäkt Kottby Forsby Gammelstaden 4 Pohjoinen suurpiiri Norra stordistriktet 401 Maunulan peruspiiri 281 Pirkkola 282 Maunula 283 Metsälä 286 Maunulanpuisto 402 Länsi-Pakilan peruspiiri 341 Länsi-Pakila 403 Tuomarinkylän peruspiiri 351 Paloheinä 352 Torpparinmäki 354 Haltiala 404 Oulunkylän peruspiiri 284 Patola 285 Veräjämäki 287 Veräjälaakso 405 Itä-Pakilan peruspiiri 342 Itä-Pakila 353 Tuomarinkartano Månsas distrikt Britas Månsas Krämertskog Månsasparken Västra Baggböle distrikt Västra Baggböle Domarby distrikt Svedängen Torparbacken Tomtbacka Åggelby distrikt Dammen Grindbacka Grinddal Östra Baggböle distrikt Östra Baggböle Domargård 5 Koillinen suurpiiri Nordöstra stordistriktet 501 Latokartanon peruspiiri 361 Viikinranta 362 Latokartano 363 Viikin tiedepuisto 364 Viikinmäki 383 Pihlajamäki 386 Pihlajisto 502 Pukinmäen peruspiiri 370 Pukinmäki Ladugårdens distrikt Viksstranden Ladugården Viks forskarpark Viksbacka Rönnbacka Rönninge Bocksbacka distrikt Bocksbacka 503 Malmin peruspiiri Malms distrikt

8 8 (14) teollisuusalue 434 Herttoniemenranta Hertonäs strand 44 Tammisalo Tammelund 45 Vartiokylä 451 Vartioharju 452 Puotila 453 Puotinharju 454 Myllypuro 455 Marjaniemi 456 Roihupellon teollisuusalue 457 Itäkeskus 46 Pitäjänmäki 461 Pajamäki 462 Tali 463 Reimarla 464 Marttila 465 Pitäjänmäen teollisuusalue 47 Mellunkylä 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 48 Vartiosaari Vårdö 49 Laajasalo 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Tahvonlahti 495 Hevossalmi Botby Botbyåsen Botby gård Botbyhöjden Kvarnbäcken Marudd Kasåkers industriområde Östra centrum Sockenbacka Smedjebacka Tali Reimars Martas Sockenbacka industriområde Mellungsby Gårdsbacka Ärvings Mellungsbacka Stensböle Tranbacka Degerö Uppby Jollas Turholm Stansvik Hästnässund 50 Villinki Villinge 51 Santahamina Sandhamn 52 Suomenlinna Sveaborg 53 Ulkosaaret 531 Länsisaaret 532 Itäsaaret 533 Aluemeri 54 Vuosaari 541 Keski-Vuosaari Utöarna Västra holmarna Östra holmarna Territorialhavet Nordsjö Mellersta Nordsjö 381 Ylä-Malmi 382 Ala-Malmi 384 Tattariharju 385 Malmin lentokenttä 391 Tapaninvainio 392 Tapanila 504 Suutarilan peruspiiri 401 Siltamäki 403 Töyrynummi 505 Puistolan peruspiiri 402 Tapulikaupunki 411 Puistola 412 Heikinlaakso 413 Tattarisuo 506 Jakomäen peruspiiri 414 Jakomäki Övre Malm Nedre Malm Tattaråsen Malm flygfält Staffansslätten Mosabacka Skomakarböle distrikt Brobacka Lidamalmen Parkstads distrikt Stapelstad Parkstad Henriksdal Tattarmossen Jakobacka distrikt Jakobacka 6 Kaakkoinen suurpiiri Sydöstra stordistriktet 601 Kulosaaren peruspiiri 190 Mustikkamaa- Korkeasaari 420 Kulosaari 602 Herttoniemen peruspiiri 431 Länsi-Herttoniemi 432 Roihuvuori 433 Herttoniemen teollisuusalue 434 Herttoniemenranta 440 Tammisalo 603 Laajasalon peruspiiri 480 Vartiosaari 491 Yliskylä 492 Jollas 493 Tullisaari 494 Tahvonlahti 495 Hevossalmi 500 Villinki 510 Santahamina 532 Itäsaaret Brändö distrikt Blåbärslandet-Högholmen Brändö Hertonäs distrikt Västra Hertonäs Kasgerget Hertonäs industiområde Hertonäs strand Tammelund Degerö distrikt Vårdö Uppby Jollas Turholm Stansvik Hästnässund Villinge Sandhamn Östra holmarna 7 Itäinen suurpiiri Östra stordistriktet 701 Vartiokylän peruspiiri 451 Vartioharju Botby distrikt Botbyåsen

9 9 (14) 542 Nordsjön kartano 543 Uutela 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila 548 Niinisaari 549 Mustavuori Erityistapaukset, jotka täydentävät virallista aluejakoa: Pikku Huopalahti tarkoittaa aluetta, joka koostuu kolmesta pienalueesta 1505 (Meilahden kaupunginosan pienalue), 1602 (Ruskeasuon kaupunginosan pienalue) ja 2916 (Haagan kaupunginosan pienalue); Vuosaaren keskusta tarkoittaa aluetta, joka koostuu pienalueista 5414 ja Nordsjö gård Nybondas Havs-Rastböle Kallvik Solvik Rastböle Bastö Svarta backen 452 Puotila 453 Puotinharju 455 Marjaniemi 456 Roihupellon teollisuusalue 457 Itäkeskus 702 Myllypuron peruspiiri 454 Myllypuro 703 Mellunkylän peruspiiri 471 Kontula 472 Vesala 473 Mellunmäki 474 Kivikko 475 Kurkimäki 704 Vuosaaren peruspiiri 541 Keski-Vuosaari 542 Nordsjön kartano 543 Uutela 544 Meri-Rastila 545 Kallahti 546 Aurinkolahti 547 Rastila 548 Niinisaari 549 Mustavuori Botby gård Botbyhöjden Marudd Kasåkers industriområde Östra centrum Kvarnbäckens distrikt Kvarnbäcken Mellungsby distrikt Gårdsbacka Ärvings Mellungsbacka Stensböle Tranbacka Nordsjö distrikt Mellersta Nordsjö Nordsjö gård Nybondas Havs-Rastböle Kallvik Solvik Rastböle Bastö Svarta backen

10 Historia 10 (14) Ruotsin kuninkaan Maunu Eerikinpojan vuonna 1349 säätämässä kaupunginlaissa määrätään yleiseurooppalaiseen tapaan, että jokainen kaupunki pitää jakaa neljään neljännekseen eli kortteliin. Tällainen kortteli, ruotsiksi kvarteret, oli pikemminkin kaupunginosa kuin nykykortteli. Kaupunginlain mukaan jokaiseen neljännekseen pitää asettaa kaksi päämiestä eli nokiherraa. Tämä siksi että, jos valkea pääsee vallallensa, täytyy asukkaiden näiden päämiesten johdolla rientää valkeata kukistamaan. Suomessa tätä määräystä noudatettiin vain Turussa ja Viipurissa. Muut kaupunkimme olivat liian pieniä kortteleihin jaettaviksi. Turun kortteleilla oli nimet, sen sijaan Viipurissa korttelien niminä oli numerot yhdestä neljään. Vantaanjoen suulle vuonna 1550 perustetusta "Vantaan Helsingistä" tunnetaan vain ylimalkainen karttapiirros. ja nimistöstä muutama maininta. Mataloituvasta satamasta kärsivä kaupunki tuskin tarvitsi korttelien nimiä, vaan paremman paikan. Vuonna 1639 annetaankin kuningatar Kristiinan nimissä käsky perustaa uusi tapulikaupunki Södernäsin niemelle. Seuraavana vuonna valtaneuvosto päättää uudeksi paikaksi Vironniemen. Kaupungin kaduista ainakin isommille annetaan nimet, mutta usein käytetään paikan nimeämiseen talon tai talonomistajan nimeä tai maastonimeä. Vuonna 1709 kaupungissa on 270 rakennettua tonttia ja kaupunki jaetaan neljään osaan: Kärrqwarteret eli Suokortteli, joka sijaitsi nykyisen Senaatintorin paikalla olleesta torista koilliseen. Siellä on nykyisin esimerkiksi Säätytalon puistikko; Glooqwarteret eli Kluuvinkortteli, joka sijaitsi torista luoteeseen; Wester Tull qwarteret eli Länsitullin kortteli, joka sijaitsi torista lounaaseen; Fijskarback qwarteret eli Kalastajanmäen kortteli sijaitsi torista kaakkoon nykyisen Katajanokan lounaisosassa. Toukokuussa 1713 kaupungin puolustajat polttivat kaupungin, jottei se jäisi ehjänä venäläisten käsiin. Alue oli venäläisten hallussa vuoteen 1721, jolloin Uudenkaupungin rauha päätti Isovihan. Sodan jälkeen Helsinkiä alettiin rakentaa uudelleen vanhan asemakaavan mukaan. Pikkuvihan aikana kaupunki oli uudelleen venäläisten miehittämä, mutta rakennukset säilyivät ehjinä. Pian alkoi Viaporin (nykyisen Suomenlinnan) rakentaminen ja elämä kaupungissakin vilkastui. Talojen lukumäärä lisääntyi niin, että niitä vuonna 1757 oli 326 kappaletta. Helsinki jaettiin luvun lopulla neljään kortteliin eli kaupunginosaan: Norra Gvarteret, Pohjoinen kortteli Östra Gvarteret, Itäinen kortteli Södra Gvarteret, Eteläinen kortteli Westra Gvarteret, Läntinen kortteli Vuonna 1808 Helsinki siirtyi venäläisten hallintaan ja paloi lähes kokonaan saman vuoden marraskuussa. Haminan rauhan jälkeen alettiin suunnitella kaupungin uudelleenrakentamista. Keisari Aleksanteri I julistaa 8. huhtikuuta 1812 Helsingin Suomen pääkaupungiksi. Samana päivänä keisari myös vahvisti kaupungin asemakaavan Johan Albrecht Ehrenströmin suunnitelman mukaan. Siinä kaupunki jaettiin kahteen Erottajan jakamaan osaan: Egentliga staden eli Varsinainen kaupunki ja siitä länteen ja lounaaseen oleva

11 Nyländska förstaden eli Uudenmaan esikaupunki. 11 (14) Korttelien numerot ja nimet vahvistettiin vuoden 1820 palojärjestyksessä Tukholman esimerkkiä noudattaen. Samalta vuodelta on peräisin seuraavanlainen aluejako: Stad, Kaupunki; korttelit 1 39 Förstaden, Esikaupunki o Första Afdelningen, Ensimmäinen osa; korttelit o Andra Afdelningen, Toinen osa; korttelit Uudelleenrakentamiskomitean ( ) toiminnan loppuaikana Helsinki jaettiin kuuteen osaan. Jako oli aluksi epävirallinen, sillä se vahvistettiin vasta Kaupunginosat olivat W. Gyldenin 1837 (suluissa C. Reuterin 1866) laatiman kartan mukaan seuraavanlaiset: första stadsdelen, ensimmäinen kaupunginosa: korttelit 1 26 (1 26) andra stadsdelen, toinen kaupunginosa: korttelit (27 45 ja 95 99) tredje stadsdelen, kolmas kaupunginosa: korttelit (46 64 ja ) fjerde stadsdelen, neljäs kaupunginosa: korttelit (65 82) femte stadsdelen, viides kaupunginosa: korttelit (83 94) sjette stadsdelen Skatudden, oreglerad, kuudes kaupunginosa eli kaavoittamaton Katajanokka (Reuterin kartassa se jaetaan kortteleihin I XIV) Kaupungin kasvaessa ja asemakaavoitetun alueen laajetessa on kaupunginosien lukumäärä samalla lisääntynyt. Virallisesti kaupunginosat nimettiin vain numeroilla aina vuoteen 1959 saakka. Asemakaavoja vahvistettiin seuraavasti: I kaupunginosa; Kruununhaka Kronohagen; asemakaava 1812 II kaupunginosa: Kluuvi Gloet; asemakaava 1812 III kaupunginosa; Kaartinkaupunki Gardesstaden; asemakaava 1812 IV kaupunginosa; Kamppi Kampen; asemakaava 1812 V kaupunginosa; Punavuori Rödbergen; asemakaava 1812 VI kaupunginosa; Eira Eira; asemakaava 1875 VII kaupunginosa; Ullanlinna Ulrikasborg; asemakaava 1841 VIII kaupunginosa; Katajanokka Skatudden; asemakaava 1859 IX kaupunginosa; Kaivopuisto Brunnsparken; asemakaava 1875 X kaupunginosa; Sörnäinen Sörnäs; asemakaava 1893 Vuonna 1875 kaupunginosat 1 3 ja 8 muodostivat rakennusjärjestyksen mukaan varsinaisen kaupungin, muut kuuluivat esikaupunkialueeseen. Helsingin kaupunginosat jaettiin 1900-luvun alkupuolella kahteen ryhmään: järjestetty kaupunki (eli asemakaavoitettu alue; esimerkiksi vuonna hehtaaria) Järjestämätön maa (esimerkiksi vuonna hehtaaria] Vuoden 1946 suuren alueliitoksen jälkeen kaupungin alue jaettiin kantakaupunkiin (kaupunginosat 1 27) ja esikaupunkeihin (kaupunginosat 28 53; Vuosaari liitettiin Helsinkiin vuoden 1966 alussa). Tilastoissa jaettiin usein vielä kantakaupunki asemakaavoitettuun alueeseen ja asemakaavoittamattomaan alueeseen. Kaupunginosat ryhmiteltiin tilastoissa 1960-luvulta alkaen vuoteen 1984, jolloin nykyinen piirijako otettiin käyttöön, seuraavasti:

12 Kantakaupunki Stadskärnan o Keskusta Centrum (kaupunginosat 1 5) o Eteläinen kantakaupunki Södra stadskärnan (kaupunginosat 6 9, 20, 52 ja 531) o Läntinen kantakaupunki Västra stadskärnan (kaupunginosat 13 18) o Itäinen kantakaupunki Östra stadskärnan (kaupunginosat 10 12, 19, 21 ja 22) o Pohjoinen kantakaupunki Norra stadskärnan (kaupunginosat 23 27) Esikaupungit Förstäderna o Läntiset esikaupungit Västra förstäderna (kaupunginosat ja 46) o Pohjoiset esikaupungit Norra förstäderna (kaupunginosat 28, 34 ja 35) o Koilliset esikaupungit Nordöstra förstäderna (kaupunginosat 36 41) o Itäiset esikaupungit Östra förstäderna (kaupunginosat 42 51, 532 ja 54) Päätöksiä Päätösten liitteenä on yleensä kartta, johon on piirretty tarkat rajat. 12 (14) Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18. toukokuuta 1886 (14 ) kaupunginosien III, IV, V, VI ja VII rajain järjestelyä koskevan ehdotuksen. Rajoja järjestelty vähäisessä määrin, esimerkiksi korttelissa n:o 60 olevat suomalaisen lyseon tontit n:o 2, 4 ja 6 siirretty VI kaupunginosasta VII kaupunginosaan. Kaupunginvaltuusto päätti 8. kesäkuuta 1921 (12 ) vaihtaa nimen "Hieta- ja Jätkäsaaren satama" nimeen "Länsisatama". Kaupunginhallitus päätti 9. toukokuuta 1946 (1492 ) ilmoittaa kiinteistölautakunnalle ettei sillä ole mitään sitä vastaan, että lautakunnan ehdotusta liitosalueen jaoksi kaupunginosiin käytetään ohjeena asemakaavoja laadittaessa. Kaupunginhallitus päätti 26. helmikuuta 1959 (718 ) hyväksyä kaupunginosien ja osaalueiden nimet ja rajat. Kaupunginosille annettiin paitsi virallinen numero myös virallinen nimi. Kaupunginhallitus päätti 23. huhtikuuta 1959 (1230 ) muuttaa 718 :ssä tekemäänsä päätöstä. Viikin (n:o 36) kaupunginosan Pihlajamäen osa-alue siirrettiin Malmin (n:o 38) kaupunginosaan. Pihlajamäen osa-alueeseen liitettiin myös Ala-Malmin osa-alueesta Latokartanontien ja Pukinmäentien rajoittama alue. Kaupunginhallitus päätti 19. marraskuuta 1959 (3031 ) asukkaiden nomuksesta muuttaa Etelä-Kaarelan (n:o 33) kaupunginosan osa-alueen Vanhainen Gamlas nimen Kannelmäki Gamlas nimeksi. Kaupunginhallitus päätti 2. toukokuuta 1962 (1252 ) muuttaa vuonna 1959 (718 ) tekemäänsä päätöstä. Haagan (n:o 29) kaupunginosaan muodostettiin uusi Kivihaka Stenhagen -niminen osa-alue. Munkkiniemen (n:o 30) kaupunginosaan muodostettiin uusi Niemenmäki Näshöjden -niminen osa-alue. Kaupunginhallitus päätti 24. toukokuuta 1962 (1487 ) muuttaa vuonna 1959 (718 ) tekemäänsä päätöstä. Puistola Parkstad (n:o 41) kaupunginosan nimi muutettiin nimeksi Suurmetsä Storskog ja 41. kaupunginosa jaettiin neljäksi osa-alueeksi, joiden nimet ovat Puistola Parkstad, Tattarisuo Tattarmossen, Heikinlaakso Henriksdal ja Jakomäki Jakobacka. Kaupunginhallitus päätti 17. lokakuuta 1963 (2855 ) kehottaa kaupungin virastoja ja laitoksia piirijakoja muodostaessaan tai tarkastaessaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon vahvistetut kaupunginosien ja osa-alueiden rajat sekä käyttämään kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston laatiman, esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisia osa-alueiden epävirallisia numero-kirjaintunnuksia. Kaupunginhallitus päätti 25. marraskuuta 1965 (3086 ) vahvistaa 1. tammikuuta 1966 kaupunkiin liitettävästä alueesta muodostettavan kaupunginosan nimeksi Vuosaari Nordsjö ja numeroksi 54. Äänestyksessä nimiehdotus Vuosaari Norsö hävisi äänin 4 13.

13 13 (14) Kaupunginhallitus päätti 24. helmikuuta 1966 (588 ) vahvistaa Mellunkylän (n:o 47) kaupunginosan Kontula- ja Vesala-nimisten osa-alueiden rajan. Kaupunginhallitukselle esitettiin 22. lokakuuta 1973 (3138 ) pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan työvaliokunnan esitys tilastoissa käytettävän aluejaon ja -numeroinnin vakiinnuttamisesta sekä tilastotoimiston, kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston asiasta antamat lausunnot. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginosien, osa-alueiden sekä pienalueiden rajat. Samalla päätettiin vahvistaa Pasilan (n:o 17) kaupunginosan neljän osa-alueen nimiksi Länsi-Pasila Västra Böle, Keski-Pasila Mellersta Böle, Itä-Pasila Östra Böle ja Pohjois-Pasila Norra Böle; Oulunkylän (n:o 28) kaupunginosan uuden osaalueen nimeksi Maunulanpuisto Månsasparken; ja Vuosaaren (n:o 54) kaupunginosan neljän osa-alueen nimiksi Keski-Vuosaari Mellersta Nordsjö, Nordsjön kartano Nordsjö gård, Uutela-Niinisaari Nybondas-Bastö sekä Meri-Rastila Havs-Rastböle. Kaupunginhallitus päätti 26. tammikuuta 1976 (307 ) kaupunkisuunnitteluviraston esityksestä muuttaa vuonna 1973 (3138 ) vahvistamaansa kaupunginosien, osa-alueiden sekä pienalueiden rajat 28. elokuuta 1975 päivätyn aluejakokartan mukaisiksi. Kaupunginhallitus päätti 13. joulukuuta 1982 (2900 ) yhtenäisen piirijakojärjestelmän toteuttamisesta kaupungin hallintokuntien toiminnassa. Kaupungin johtajistotoimikunta päätti 6. kesäkuuta 1984, että piirijakojärjestelmän toteuttamisesta annetaan ohjeita kaupungin yleisissä suunnitteluohjeissa seuraaville vuosille. Kaupunginhallitus päätti 11. kesäkuuta 1984 (1683 ) vahvistaa piirijakojärjestelmän suurja peruspiirien nimet. Lisäksi päätettiin vahvistaa seuraavat osa-alueiden nimet: 402 Tapulikaupunki Stapelstaden, 403 Töyrynummi Lidamalmen, 484 Tattariharju Tattaråsen ja 474 Kivikko Stensböle. Kivikko kuului aiemmin Malmin (n:o 38) kaupunginosaan numeronaan 384. Kaupunginhallitus päätti 6. elokuuta 1984 (1969 ) muuttaa 1683 :ssä tekemäänsä päätöstä ja korjata siinä olevan kirjoitusvirheen. Tattariharjun osa-alueen oikea numero on 384 eikä 484. Kaupungin johtajistotoimikunta päätti 6. kesäkuuta 1984 (167 ) piirijakojärjestelmän toteuttamisohjeiden hyväksymismenettelystä. Kaupunginhallitus päätti 8. joulukuuta 1986 (3199 ) tarkistaa piirijaon kaupungin suunnitteluohjeisiin sisältyvien muutosehdotusten mukaisesti. Muutokset olivat vain rajamuutoksia eivät nimiin liittyviä. Kaupunginvaltuusto päätti 2. toukokuuta 1990 (asia 4) hyväksyä suurpiirien maantieteellisen jaon. Kaupunginhallitus päätti 26. marraskuuta 1990 (2461 ) hyväksyä kaupungin suunnitteluohjeet vuosiksi 1991 ja Ohjeiden liitteessä 4 on aluejakoihin tehtävät muutokset: rajamuutosten lisäksi muutettiin peruspiirin 205 ja kaupunginosan 33 nimi Etelä- Kaarela Södra Kårböle nimeksi Kaarela Kårböle, osa-alue 355 Niskala liitettiin kokonaan osa-alueeseen 354 Haltiala, Vuosaaren peruspiiriin muodostettiin uusi osa-alue 545 Kallahti Kallvik. Kaupunginhallitus päätti 2. joulukuuta 1996 (1738 ) hyväksyä suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 1997 ja Tähän sisältyy piirijaon rajamuutoksia sekä uusi osaalue 457 Itäkeskus Östra centrum. Lisäksi todettiin, että asemakaavan muutoksen vuoksi kaupunginosien 39 (Tapaninkylä) ja 40 (Suutarila) raja poikkeaa peruspiirin rajasta. Kaupunginhallitus päätti 7. kesäkuuta 1999 (809 ) hyväksyä osa- ja pienaluejaon muutokset ja rajantarkistukset ja vahvistaa uusien osa- ja pienalueiden numerot. Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä uusille osa-alueille seuraavat nimet: 287 Veräjälaakso Grinddal, 306 Talinranta Talistranden, 361 Viikinranta Viksstranden, 363 Viikin tiedepuisto Viks forskarpark, 364 Viikinmäki Viksbacka, 386 Pihlajisto Rönninge, 434 Herttoniemenranta Hertonäs strand (entinen nimi Herttoniemen satama Hertonäs hamn), 475 Kurkimäki Tranbacka, 543 Uutela Nybondas, 546 Aurinkolahti Solvik, 547 Rastila Rastböle, 548 Niinisaari Bastö, 549 Mustavuori Svarta backen.

14 Lähteet 14 (14) Tärkein lähde on kaupunginhallituksen pöytäkirjat ja pöytäkirjojen liitteet. Niihin voi tutustua kaupungintalon kirjaamossa ja 20 vuotta vanhempiin päätöksiin kaupunginarkistossa. Helsingin kaupunginarkiston vanhat kartat. Helsingin kadunnimet, Helsinki Helsingin kaupungin historia, Helsinki Aluejaot Helsingin kaupungissa. Hallintokuntien aluejakotarpeet 1980 sekä kaupunginhallinnon ulkopuoliset aluejaot. Helsingin kaupunki, tilastokeskus Helsingin kaupungin aluejakokäytännöt Helsingin kaupungin tilastokeskuksen muistioita elokuulta 1980.

Helsingin alueellinen jako

Helsingin alueellinen jako Helsingin alueellinen jako 1 (8) Wikipedia Helsingin keskusta lentokoneesta kuvattuna Helsingin alueen jakaminen pienempiin, nimettyihin osiin on tullut tarpeelliseksi kaupungin kasvaessa ja laajetessa.

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Sisällys Innehåll Contents

Sisällys Innehåll Contents Sisällys Innehåll Contents Esipuhe 4 Förord 5 Tothereader 6 Lukuohjeet Anvisningar för läsaren Instructionstothereader 7 Helsinki, vertailukunnat ja koko maa Helsingfors, jämförda kommuner och hela landet

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Oskari Harjunen Tilastoja 2019:12 Tiedustelut Oskari Harjunen, p. 09 310 36398 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

että Helsingissä on helppo asua

että Helsingissä on helppo asua Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Me haluamme, että Helsingissä on helppo asua Me haluamme, että ihmiset voivat asua lähellä terveysasemaa ja koulua. Haluamme myös, että lääkärissä ja koulussa on mukava käydä.

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia.

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Haluamme kehittää... Sujuvaa kaupunkia Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Liikenne sujuu mutkitta

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet 2015:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014 1. Yleistä Heikko taloustilanne heijastuu laaja-alaisesti toimitilojen vuokramarkkinoille. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat toisaalta puolestaan osoittaneet

Lisätiedot

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1%

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1% Paljonko vieraskielisiä on eri alueilla? Venäjä on pääkaupunkiseudulla puhutuin vieras kieli yli sadassa kaupunginosassa. Kakkosena tulee viro http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182 Venäjää Viro Muut

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 28 43 Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Verkossa ISSN 1796-721X LISÄTIETOJA Markku Lankinen, 3 36365 etunimi.sukunimi@hel.fi Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Liite 4. Kuvaluettelo

Liite 4. Kuvaluettelo 1 Liite 4. Kuvaluettelo Lukumäärä Kuvanumero Kohde Kuvaaja Kuvatyyppi 1. 218048:1 Baggböle, Landmäters (Itä-Pakila) 2. 218047:1 Baggböle (Itä-Pakila) 3. 218047:2 Baggböle (Itä-Pakila) 4. 218050:1 Borg

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN TULKINTAOHJE Lokakuu 2004 Voimassa toistaiseksi rakennusvalvontaviraston johtoryhmän päätöksellä SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liite 3 Taulukot Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpaikat 2011 Taulukot

Liite 3 Taulukot Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpaikat 2011 Taulukot Liite 3 Taulukot Kuvalähde: Kansallisarkisto Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpaikat 2011 Taulukot V.-P. Suhonen & Janne Heinonen Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut 1 Taulukko 1.

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Puistokummin. r oskajoukko

Puistokummin. r oskajoukko Puistokummin k ä s i k i r j a r oskajoukko Puistokummit tää onkin sakki oiva puistoissa ja kaduilla ahkeroiva. Aamuin, illoin, milloin vaan lähdemme happea haukkaamaan. Mukana tietysti pihdit ja keltainen

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso 2016-2021 HSL Helsingin seudun liikenne 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Alueittainen palvelutaso... 4 1.1 Helsinki... 4 1.1.1 Eteläinen suurpiiri... 4 1.1.2 Läntinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (15) 86 Äänestysaluejaon muuttaminen HEL 2016-001835 T 00 00 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Ilkka Niemi, Jenni Erjansola, Vesa Keskinen, Pasi Saukkonen Tilastoja 2019:11 Tiedustelut Ilkka Niemi, p. 09 310 36537 ilkka.j.niemi@(at)hel.fi Pasi Saukkonen, p.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2016 1 (7) 5 Äänestysaluejaon muuttaminen HEL 2016-001835 T 00 00 01 Päätösehdotus päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010 ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

8 06 PUISTORAKENTAMINEN

8 06 PUISTORAKENTAMINEN 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 +1.1.1.1.2.1 +1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.1.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.2.1 1.1.1.2.3 1.1.1.2.3.1 +1.1.1.2.4 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.1.1 1.1.1.3.2

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ TILASTOJA 2 2013 TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2012 1 Yleistä Rahoitusmarkkinoiden ja yleisen taloustilanteen epävarmuus on heijastunut edelleen kiinteistösijoitusmarkkinoiden eri osa-alueille.

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2018 Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2018 Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 4/2018 KESKUSVAALILAUTAKUNTA ESITYSLISTA 4-2018 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Ryhmähuone 330, Bockin talo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

1. MAINONTA. Banderollipaikat (siltamainospaikat) Ulkomainoslaitepaikat 2. MYYNTITOIMINTA. Kioskitoiminta. Kukkienmyyntipaikat

1. MAINONTA. Banderollipaikat (siltamainospaikat) Ulkomainoslaitepaikat 2. MYYNTITOIMINTA. Kioskitoiminta. Kukkienmyyntipaikat 1. MAINONTA Banderollipaikat (siltamainospaikat) Banderollipaikat Banderollit silloissa Ei-kaupalliset toimijat 150 euroa/kalenteriviikko + alv Kaupalliset toimijat 750 euroa/kalenteriviikko + alv Ulkomainoslaitepaikat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 13 Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 8.2.13 Esipuhe Helsingin kantakaupungin väestö on kasvanut vuodesta 19 tähän päivään

Lisätiedot

1986 75 ~uo~ikerta. Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. argang

1986 75 ~uo~ikerta. Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. argang ~ Helsingin kaupunki Helsingfors stad () Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki 1986 75 ~uo~ikerta argang o Helsingin kaupunki, tilastokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2012 2013 Koululaisten iltapäivätoiminta Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingin kaupunki tarjoaa peruskoulujen 1. 2.-luokkalaisille ja erityisopetuksessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Näkymiä Helsingin kaupungin karttakyselyihin ja aineistoihin ennen ja nyt

Näkymiä Helsingin kaupungin karttakyselyihin ja aineistoihin ennen ja nyt Näkymiä Helsingin kaupungin karttakyselyihin ja aineistoihin ennen ja nyt Jenni Väliniemi-Laurson 1.2.2018 Mikä karttakysely? Sijainnin paikantamiseen perustuvia kyselyjä, joissa: Vastaaja merkitsee vastauksensa

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1 1 Pirkkolan liikuntapuisto pohjoinen pysäköintialue ULOS Liikuntaviraston omavalmiste Riipuntatikkaat 2 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsalauta 4 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsa ja selkäteline 1 Liikuntaviraston

Lisätiedot

Kaupunkiviljelypaikat Helsingissä kesällä 2014

Kaupunkiviljelypaikat Helsingissä kesällä 2014 1 Kaupunkiviljelypaikat Helsingissä kesällä 2014 Teo Rinne, viheralan harjoittelija Arkkitehtuuriosasto Rakennusvirasto 26.5.2014 Sisällysluettelo Eteläinen suurpiiri Linnanpuisto, Katajanokka... 2 Ruukinlahdenpuisto,

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 1 NYKYTILA 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 2 Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (11) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (11) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (11) 1329 Kaupungin piirijaon tarkistaminen ja kaupunginosajaon muutokset HEL 2011-009685 T 00 01 01 Päätös 1. päätti hyväksyä hallinnollisen piirijakojärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot