KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina Ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa (Vanha Viertotie 23) alkaen kello Kokouksessa käsitellään - sääntömääräiset ja muut esityslistassa mainitut asiat Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta MÖTESKALLELSE HGK:s stadgeenliga höstmöte hålles tisdagen den i Yrkeshögskola Matropolia (Gamla Chaussen 23) På mötet behandlas - stadgeenliga och andra ärenden på föredragningslistan Anmälningen till motet börjar klockan Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

2 SYYSKOKOUS Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan kaksi jäsentä johtokunnan erovuoroisten tilalle 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 8. Käsitellään Kai Hagelbergin ja Asko Arkolan esitys yritystapahtumien lähtöajoista 9. Esitellään seuraavan vuoden talousarvio 10. Vahvistetaan vuoden jäsen-, peli- ja liittymismaksujen suuruus, niiden maksuajankohdat sekä viivästysmaksut 11. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio 12. Kokouksen päättäminen Strategia 2014 esittely ja keskustelu HÖSTMÖTET Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt och beslutfört 5. Godkännes mötets agenda 6. Val av två styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå 7. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 8. Behandlas Kai Hagelberg s och Asko Arkola s föredragning av firmagolf s starttider 9. Presenteras följande års budget 10. Fastställes storleken av följande års medlems-, spel- och anslutningsavgifter, tidpunkten för deras erläggande samt förseningsavgifterna 11. Fastställes följande års budget 12. Mötes avslutande Presenteras Strategi 2014 och diskussion

3

4 HELSINGIN GOLFKLUBI R.Y. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Hallinto Vuosi on 78. toimintavuosi. Seuran toimintaa johtaa yhdeksänjäseninen johtokunta. Toiminnot jaetaan toimikunnille, joiden puheenjohtajat valitsee johtokunta. Toimikuntien puheenjohtajat valitsevat toimikuntiinsa tarvitsemansa määrän jäseniä. Golfklubin toimikunnat ovat: juniori-, kenttä-, rakennus-, kilpailu-, tasoitus- ja valmennus-, klubi-, seniori-, parempaa golfia-, sponsori-, talous- ja tiedotustoimikunta. Seuran jäsenmäärä ei kasvateta. Nykyinen kokonaisjäsenmäärä (1379) ja aktiivipelaajien määrä (1050) ylittävät selvästi Suomen Golfliiton suosittamat yleiset tavoiteluvut. HGK:n juniorifarmiin valitaan enintään 120 nuorta. Pelinopeuden tehostamiseksi annetaan peliryhmille tavoiteaika, jonka valvomista varten palkataan osa-aikaisia valvojia. Peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus ei saa ylittää 100. Peliväljyyden parantamiseksi otetaan tarvittaessa käyttöön 10 min lähtövälit. Jäseniltä perittäviin jäsen- ja pelimaksuihin esitetään noin 9 % korotusta, mikä johtuu pääosin uudesta golfkenttäalueen vuokrasopimuksesta. Huomattavan tuloerän muodostavat lisäksi greenfee, kilpailu- ja harjoituskentän tuotot sekä yhteistyöyritysten tuki ja yritystapahtumat. Jäsenten sosiaalista kanssakäymistä tuetaan jatkamalla jäsenen yhden vieraan alennettua greenfeetä. Jäsenen on pelattava koko kierros vieraansa kanssa. Erityisesti iltapelaamiseen ja samalla ravintolatoiminnan kannattavuuteen haetaan ratkaisuja. Kenttä Hoito- ja kunnostustöiden painopiste on väylissä, viheriöissä, niiden ympäristöissä sekä lyöntipaikoissa. Viheriöt ja muu kenttä pyritään saamaan mahdollisimman aikaisin laadukkaan pelialustan edellyttämään kuntoon, jotta jäsenet kokevat saavansa vastinetta tekemilleen investoinneille. Kentänhoidossa panostetaan edelleen työn laatuun ja tehokkuuteen sekä kentän huoliteltuun yleisilmeeseen talousarviota noudattaen. Väylien laatua parannetaan edelleen hiekoituksilla myös kauden aikana, ilmastuksilla sekä tarpeen mukaan täydennyskylvöillä. Pelaajien omatoimista hoitoa tuetaan hankkimalla lisää divot pulloja. Talven aikana tehdään talvituhojen torjuntatoimenpiteitä koko kentän alueella. Viheriöit peitetään. Kastelujärjestelmän toiminta varmistetaan keväällä niin aikaisin kun mahdollista. Kastelujärjestelmän peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään ja hankitaan uusi ohjelmisto. Hanhien aiheuttamiin ongelmiin pyritään reagoimaan koiranohjaajien hallinnassa olevien koirien avulla siten, että varsinaiset peli- ja harjoitusalueet olisivat hanhivapaat koko kauden ajan. Kentän turvallisuutta parannetaan vuonna 2007 tehdyn Talin kartano hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti, istutuksin yhteistyössä kaupungin kanssa. Siltojen uusimiseen varaudutaan. Välineistöä kehitetään uusimalla semiruffileikkuri, toinen väyläleikkuri sekä hankkimalla lisää golfkärryjä. Maneesista, huoltopihasta, pesupaikoista, hiekka- ja kateainevarastoista tehdään suunnitelma, joka toteutetaan maneesin peruskorjauksen yhteydessä. Kuivatuksen kohentamista jatketaan. Muut kentällä tapahtuvat parannustoimet keskittyvät lyöntipaikkojen korjauksiin ja lähipelialueen rakentamiseen. Työt tehdään omin toimenpitein. Makasiinia kehitetään edelleen talviharjoittelupaikkana sekä laaditaan suunnitelma rangen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi yhteistyössä uuden päävalmentajan kanssa. Rangen pallot uusitaan. Uusitaan ympäristöjärjestelmä, jotta myös vuodesta 2011 alkaen Tali täyttää SGL :n vaatimukset arvokilpailupaikkana. Palkatun henkilöstön ammattitaitoa parannetaan kenttämestari- ja golfkentänhoitajakursseilla ja palkkaamalla golfkentänhoitajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä määräaikaisiinkin työsuhteisiin.

5 Rakennustoiminta Rakennusten peruskorjauskustannukset selvitetään lunastuspäätöksen perusteeksi. Mahdollinen lunastusesitys tuodaan kevätkokouksen päätettäväksi. Samalla jatketaan makasiinin ja tilanhoitajan talon tilankäytön suunnittelua. Vuonna 2005 laaditun ja esittelyn tilankäyttösuunnitelman mukaisesti huonokuntoinen maneesi puretaan ja tilalle rakennetaan uusi samanmuotoinen koneiden ja tavaroiden säilytyshalli. Sammalla tutkitaan mahdollisuus liittää koneiden pesupaikka hallin yhteyteen ja noin 10 sähköauton säilytyspaikka hallin korkeutta hyödyntäen. Kartanonpuiston peruskorjauksen toteutusta jatketaan tavoitteena piha- ja tiealueen päällystäminen ja parkkipaikkojen ruuduttaminen Talin kartanon ympärivuotista käyttöä tuetaan parantamalla lämmitysjärjestelmää ilmalämpöpumpuin. Myös ravintolan keittiön konekantaa uusitaan tarpeen mukaan. Kilpailutoiminta Klubin kaikkien sarjojen lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan Sarjoja ovat juniorit, aikuiset, seniorit sekä veteraanit. Perinteisen pääkilpailun, The Erkko Trophyn ( ) lisäksi järjestään Hickory Golfin Suomi- Ruotsi maaottelu ja Sm kilpailut 16. ja 17.7., junioreiden reikäpelin SM kilpailut ja Finnair Masters Erkon ja LET :n aikana järjestetään pelimahdollisuuksia naapurikentillemme. Osa pelimatkoista pyritään toteuttamaan vastikkeellisina yhteiskuljetuksina. Avoimia ja sisäisiä kilpailuja sekä viikkokilpailuja järjestään touko-syyskuun välisenä aikana. Klubin sisäisten kilpailujen osaottajamääriä pyritään lisäämään sallimalla myös farmiin kuuluvien HGK :ta kotiseuraan pitävien junioreiden osallistumin pokaalikilpailuihin edellyttäen, että tasoitusvaatimukset täyttyvät. Skandinavian pääkaupunkien välinen kilpailu pelataan Oslossa, jossa aloitetaan kilpailu uudesta pokaalista. Kilpailuun lähetään neljän (1 + 3) hengen joukkue. HGK - EGS - SHG - kolmen klubin ottelu 12 hengen joukkuein pelataan Lakistossa sekä klubiottelu KGV: ta vastaan Talissa. Klubiottelu Tukholman golfklubia vastaan pelataan heinäkuussa Tukholmassa. Aura Golfia vastaan pelataan Turussa. Toimikunnat jatkavat kilpailu kanssakäymistä naapuriseurojen kanssa. Kustannusten jakautumisessa noudatetaan Uudenmaan piirin antamaa suositusta. Syksyn kilpailusesonkia pyritään jatkamaan järjestämällä lokakuussa scramble kilpailuja säiden niin salliessa. Valmennus- ja kilpailujärjestelmä uusitaan yhdessä päävalmentajan kanssa. Omien kilpailujen järjestämistä parannetaan kouluttamalla kilpailunjohtajien ja tuomareiden lisäksi toimitsijoita. Tulospalvelua parannetaan ja nopeutetaan TV järjestelmällä. Junioritoiminta Farmin harrasteryhmät Positiiviseksi osoittautunutta farmitoimintaa jatketaan ja toimintaa pyritään tehostamaan jakamalla farmilaiset ikä- ja tasoryhmiin. Farmia ja siinä saavutettuja tuloksia käytetään perusteena nuoria uusia jäseniä valittaessa. Aktiivisuutta seurataan vuosittain aktiivijäsenyyden saavuttamiseksi. Farmin pistejärjestelmä uusitaan niin, että se kannustaa monivuotiseen aktiiviseen osanottoon. Junioreille järjestetään ohjattua valmennusta Talissa touko-syyskuussa sekä tammi-huhtikuussa Golf Peltomäessä. Valmennuksesta vastaavat HGK:n valmentajat. Ohjaustunti sekä peli-ilta kullekin tasoryhmälle järjestetään kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin kerran viikossa. Kaikille (myös ei-farmijunnuille) avoin lähipelikisa järjestetään kesän aikana 4-5 kertaa. Näistä vastaavat junioriohjaajat, joille valmentajat tekevät toimintaohjeet. Kaksi junioriohjaaja maksetaan SGL:n 2-tason koulutukseen. Uusille junioriohjaajille järjestetään seurakohtainen 1- tason koulutus. HGK:n valmentajat järjestävät kevään ja kesän aikana ohjaajille säännöllistä koulutusta. Kesän aikana pidetään kaksi sääntö- ja etiketti-iltaa junioreille. Kilpailut

6 Talissa järjestetään junioreiden reikäpelin SM-kisat Swingiä jengissä kisat muutetaan Tali Junior Cupiksi, jossa pelataan kolme osakilpailua kesä-heinäkuussa. Farmin mestaruuskisat, jotka pelataan toimivat cupin neljäntenä osakilpailuna. Avoimelle Kyösti Rousti Maljalle haetaan aluetour-statusta. Jos sitä ei saada, pelataan kilpailu avoimena junioreiden scratch-kilpailuna. Tytöt pelaavat viikkokilpailun tiistaisin ja pojat torstaisin. Valopallokisa päättää kauden syyskuun lopussa. Edustusjoukkue Junioreiden edustusjoukkueen toimintaa tehostetaan ja siinä treenaavat jaetaan kategorioihin heidän pelaamansa kansallisen tason mukaisesti (FJT, aluetour, tsemppitour). Valmennustoiminta on ryhmällä ympärivuotista. Ryhmällä on marras-huhtikuussa viikoittain 1-2 ohjattua lajiharjoitusta, sekä yksi ohjattu oheisharjoitus. Touko - lokakuussa ryhmällä on lajiharjoitukset viikoittain, sekä oheisharjoituksia joka toinen viikko. Edustusjoukkueen kausi jaetaan kahteen osaan: kesä- ja talvikauteen. Molemmilta kausilta maksetaan erillinen toimintamaksu ja kunkin kauden jälkeen voidaan edustusjoukkueeseen nostaa tai siitä pudottaa pelaajia. Edustuspelaajat sitoutuvat pitämään harjoituspäiväkirjaa. Edustusjoukkue osallistuu Uudenmaan reikäpelisarjaan, sekä nuorten joukkue SM- kilpailuun. Leirit Kesäkuun alussa järjestetään kaksi golfharjoitteluun keskittyvää leiriä. Kesäkuun lopussa enemmän pelanneille pidetään kaksipäiväinen pelileiri. Tampereen leirille lähdetään elokuussa. Tukholman golfklubia vastaan pelattavaan klubiotteluun osallistuu myös juniorijoukkue. Tiedotus Tiedottamista pyritään edelleen parantamaan ilmoitustaulun paremmalla ylläpidolla. Nettikalenterin toteuttaminen selvitetään. Pääosa tiedottamisesta vanhemmille hoidetaan sähköpostilla. Keväällä järjestetään vanhempainilta, jossa käydään kesän tapahtumat sekä farmin toiminta kauttaaltaan läpi. Klubitoiminta Tehtävät klubi-, seniori- ja kilpailutoimikunnan kesken selkiytyvät siten, että toimikunnat keskittyvät enemmän ydinalueisiinsa ja niiden kehittämiseen. Klubitoimikunnan tavoitteena 2010 on elävöittää klubitalon käyttöä erilaisten klubitapahtumien ja te tojen muodossa ja valita tätä tarkoitusta varten klubimestari toiminnan organisoimiseksi. Klubitoiminnassa keskitytään järjestämään tapahtumia sekä kentällä että klubilla ympärivuoden eri jäsenryhmille, yhteisiä matkoja kesällä ja talvella, jäsenistölle suunnattuja teema-iltaoja sekä yhteisiä juhlia. Perinteisten tapahtumien lisäksi pyritään siis saamaan monipuolista toimintaa kartanon sisätiloihin ympärivuotisuutta unohtamatta. Ajatuksena on myös tukea uuden ravintolan ympärivuotista käyttöä. Tavoitteena olisi järjestää kartanossa jokavuotinen itsenäisyyspäivän vastaanotto sekä jäsenille että klubin yhteistyökumppaneille. Tapahtumista tiedotusta pyritään edelleen parantamaan mm. sähköisen kuukausitiedotteen avulla. Klubitoimikunta vastaa seuraavista kisoista ja tapahtumista: Risusavotta, avauslyönti sekä talkooscramble, naisten viikkokilpailut, naisten reikäpelihaastekilpailu, Sekahaku, The Midnight Sun Golf Tournament, Ladies Open Day, Gloria Open sekä Rapugolf. Lisäksi naisille järjestetään ohjelmallinen kevät- ja syyskokous. HGK järjestää yhden ja osallistuu kahteen naisten Interclub -kilpailuun (Tali, Espoo, ja Sarfvik). Senioritoiminta Seniorimaanantaita jatketaan perinteisin pelimuodoin. Naiset ja miehet pelaavat kummatkin omaa kilpailuaan, joskin kaikki pelaajat pelaavat yhdessä sekalähdöin. Kilpailut pelataan joka maanantai , yhteensä 18 kertaa. Työssä käyviä senioreita varten on mahdollisuus osallistua maanantaikilpailuun maanantaisin klo välisenä aikana. Tällöin ilmoittautuminen maanantaikilpailuun päättyy torstaina klo 16, jolloin maanantain iltapäiväkilpailijat arvotaan omiin ryhmiinsä. Pisteitä jaetaan molemmissa ryhmissä kahdeksalle parhaalle formulapistetaulukon mukaan, jotka myös ratkaisevat koko kesän lopputulokset, kuitenkin mahdollisesti niin, että lopputulokseen otetaan jokaisen kohdalla huomioon kesän 14

7 parasta tulosta. Kaikki palkinnot jaetaan yhteisessä syyskaronkassa pelikauden päättyessä. Palkinnoissa pyritään tukeutumaan sponsoreihin. Kilpailumaksu säilytetään ennallaan. Klubiottelut Koska klubiotteluihin on ollut vaikea saada kokoon 12 hengen joukkueita, tarkoitus on ryhmittää klubiottelut mahdollisuuksien mukaan kolmen klubin välisiksi kolmikantaotteluiksi, joissa kukin joukkue pelaa samanaikaisesti kumpaakin toista joukkuetta vastaan. Espoota vastaan pelataan kuitenkin kaksipäiväinen Ryder Cup kilpailu. Klubiotteluihin nimetään kapteenit. Klubiotteluihin pyritään saamaan riittävä määrä osallistujia asettamalla kuukautta ennen kutakin ottelua ilmoittautumislista senioreiden ilmoitustaululle. Ilmoittautuneista kunkin ottelun kapteeni nimeää joukkueen. Tiedottaminen Tiedotusta tehostetaan entisestään. Pyrkimyksnä on saada yhä useampi senioriikäinen mukaan toimintaan. Nimetään toimikunnasta tiedotusvastaava. Toukokuun alussa pidetään senioreille infotilaisuus tulevan kauden senioritoimintaan liittyvistä tapahtumista. Syyskaronkka on viimeinen golfiin liittyvä ohjelmallinen tapahtuma senioreille. Kilpailut Seniorit osallistuvat Uudenmaan piirin reikäpelikilpailuihin lohkojaon mukaisesti. Toimikunta vastaa Ministeri Erkon 60-vuotispokaalin, Seniori Openin ja Veteraanipokaalin järjestelyistä. Tutkitaan mahdollisuus järjestää seniorien hcp - klubimestaruus samaan yhteiseen viikonloppuun muiden klubimestaruuskilpailujen kanssa. Muuta Talven aikana senioritoimikunnassa pyritään myös katsomaan, löytyisikö senioreille muita mahdollisia kilpailuja/toimintoja. Tällaisia voisivat olla esim. koko kesän kestävä maanantaikilpailujen birdie-eagle-eclectic tanssikurssi seniorivalmennus muillekin kuin alle 10-tasoituksen omaaville talviharjoittelu Kuntogolf Parempaa Golfia toiminta Toiminta jatkuu entiseen tapaan keväällä ja syksyllä kuntosaliharjoittelulla ja vesivoimistelulla Metropolia ammattikorkeakoululla. Golfkauden alettua järjestetään sääntöilta, ryhmäopetusta sekä kävelytestejä Parempaa Golfia konseptin mukaisesti. Edellä mainittujen lisäksi pyritään löytämään uusia tapoja saada jäsenet mukaan Parempaa Golfia toimintaan. Tiedotustoiminta HGK:n imagoa parannetaan tehtävän suunnitelman pohjalta. Kotisivujen helppokäyttöisyyttä ja sisältöä kehitetään. Toimikuntiin nimetään tiedottajat, jotka koulutetaan käyttämään kotisivuja. Vuoden aikana julkaistaan ainakin kaksi Tali Golf lehteä. Taskukokoinen kilpailuohjelma ja vuosikirja julkaistaan toukokuussa. Muutoin kilpailuohjelma ylläpidetään vain kotisivulla. Tapahtumista tiedotetaan kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä sähköpostein, joita varten jäsenten sähköpostiosoitteiden hankkimista jatketaan. Klubitalolle hankitaan info-kanava tiedottamista ja kaikkien lyöntipelikilpailujen tulospalvelua ja reikäkohtaisten tulosten esittämistä varten. Huhtikuusta lokakuuhun lähetetään sähköinen kuukausitiedote nettilehti kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille. Tiedote asetetaan esille myös ilmoitustaululle. Sponsoritoiminta Yritys- ja sidosryhmätapahtumia järjestetään Talin houkuttelevuuteen liittyvään hinnoitteluun perustuen. Kaikilta teeltä lähteviä ja koko kentän noin viideksi tunniksi sulkevia isoja enintään 80 hengen yhteislähtöjä järjestetään kuitenkin siten, että samalla viikolla ei ole muita yritystapahtumia. Pieniä enintään 52 hengen yhteislähtöjä, joissa lähdöt tapahtuvat 1, tiiltä ja jotka sulkevat 1. teen noin 2,5 tunniksi saa olla korkeitaan kaksi viikossa. Yhteislähdöt tapahtuvat pääsääntöisesti klo Muita noin 1. tunnin 1 teen startteja järjestään sellaiseen peliaikaan, joka mahdollisimman vähän häiritsee muuta pelaamista. Yritystapahtumia myös valvotaan. Sponsorointia käytetään selkeästi ja tavoitteellisesti kuitenkin siten, että pitkäjänteisyyttä ei unohdeta. Järjestötoiminta Suomen Golfliiton liittovaltuustossa HGK: lla on varajäsenyys. HGK: n jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muuhun SGL:n toimikuntien sekä sen sidosryhmien toimintaan kuten Suomen toimitus- ja toiminnanjohtajien (FGMA), Suomen golfkentänhoitajien (FGA) yhdistys ja Suomen PGA. JOHTOKUNTA

8 HELSINGIN GOLFKLUBI R.Y. VUODEN 2010 TALOUSARVION PERUSTEET 1. VUODEN 2009 TOIMINNAN ARVIO Alkujaan alijäämäiseksi laadittu budjetti toteutuu ylijäämäisenä. Ylijäämän suuruutta kasvatti erityisesti se, Arkkolan talon peruskorjauspäätös ja aloitus siirtyi myöhäiseen syksyyn ja valmistuminen vuoden 2010 puolelle. Ylijäämää pienensi se, että kaupungilta ei anottu vuosikokouksen hyväksymää lainaa. Lisäksi odotettavissa olleen taloudellisen laman ja kentän myöhäisen avaamisen takia noudatettiin kulukuria ja kevääksi suunniteltuja investointeja ei tehty, koska varauduttiin pienentyviin yritys-tapahtuma ja muihin tuloihin. Greenfee- ja yritystapahtumatulot saatiin kuitenkin toteutettua budjetin mukaisina kiitos erittäin lämpimän syyskuun, mikä aiheutti kylläkin ajoittaista ruuhkaa kentälle. Syntynyt ylijäämä käytetään Arkkolan talon peruskorjaukseen vuoden 2010 aikana. 2. RAHAN LÄHTEET VUONNA 2010 Klubin toiminta rahoitetaan pääasiassa jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla. Jäsenmaksua korotetaan uuden vuokrasopimuksen takia. Pelimaksua korotetaan sekä yleisen kustannustason nousun että investointien perusteella. Kentänhoitajien sosiaalitilojen korjaus ns. Arkkolan taloon yhteensä noin ,- rahoitetaan vuoden 2010 aikana lainalla, kassavaroilla ja kaupungin osuudella. Maneesin peruskorjaus ,- rahoitetaan tulorahoituksella kuten greenfeetulot ja yritystapahtumat sekä kertyneillä kassavaroilla. 3. RAHAN KÄYTTÖ Uusi selkeä uusi menoerä on golfkentän ,- ja talojen vuokra Toimikuntien määrärahoista on nostettu kenttä,-, kilpailu-, ja tiedotustoiminnan toimintamenoja, sillä kentän väyliä parannetaan hiekkauksilla myös kauden aikana ja klubin sisäistä tiedottamista sekä kilpailujen aikaista tulospalvelua parannetaan. Budjetoidut investoinnit ovat euroa sisältäen mm. kentänhoitajien sosiaalitilojen rakentamisen vuoden 2010 osuuden, maneesin purkamisen ja uudelleen rakentamisen koneiden ja välineiden varastoksi ja säilytyspaikaksi sisältäen myös pesupaikan ja hiekkasiilojen rakentamisen. Lisäksi uusitaan toinen väyläleikkuri ja semiruffileikkuri ja kastelujärjestelmän ohjelmisto. Kentän peruskorjaukseen budjetoidaan ,-, mikä sisältää turvallisuuteen liittyvien puiden istuttamista yhteistyössä kaupungin kanssa. 4. RAHOITUSRAKENNE Klubilla on kaupungin myöntämää lainaa konehallia ,12-, sekä viheriöiden peruskorjausta varten ,89. vielä kahden vuoden ajan sekä caddiemastertaloa varten ,- kuuden vuoden ajan. Kaikki lainat ovat annuiteettilainoja. Lainojen korot ovat peruskoron 1,75,- suuruiset. Lainojen vakuudeksi on pantattu vuokraoikeus. Lainanhoitokustannukset ovat noin ,59 josta on lyhennystä ,61 ja korkoja 3.581,98 Arkkolan talon saneerausta varten otetaan ,- lainaa, jonka korkoihin ja lyhennysiin kuluu noin euroa.

9 BUDJETTI TUOTOT Budjetti 2009 Ennuste 2009 Budjetti 2010 Jäsenmaksut Vuosimaksut Liittymismaksut Kilpailumaksut Range-maksut Green-fee maksut Mainos- ja ilmoitustulot,sponsor Yritystapahtumat Kaappi, avustukset ja muut Korot KOKONAISTUOTOT (josta alv MENOT Toiminnan kulut Hallinto Kentänhoito Rakennustenhoito Kilpailutoiminta Klubitoiminta Junioritoiminta Seniorit Tiedotustoiminta Kentän vuokra Talojen vuokra Korot / Verot KULUT YHTEENSÄ Investoinnit Kentän perusparannus alv Lainan lyhennys KOKONAISMENOT alv palautus Laina kaupungilta RAHOITUS YLI/ALIJÄÄMÄ

10 HGK: N MAKSUT VUONNA 2010 I AKTIIVIJÄSENET 1. Jäsenmaksut (sis alv 8 %) a) Vuonna 2010 vähintään 21 vuotta täyttävät 320,- 370,- Näiden ainaisjäsenmaksu 5.500,- 6000,- b) Vuonna vuotta täyttävät 320,- 370,- c) Vuonna v. täyttävät ja nuoremmat 110,- 130,- 2. Pelimaksut (sis alv 8 %) a) Vuonna 2010 vähintään 21 vuotta täyttävät 440,- 460,- b) Vuonna vuotta täyttävät 130,- 140,- c) Vuonna v. täyttävät ja nuoremmat 95,- 100,- d) Vuonna v. täyttävät ja vanhemmat 140,- 150,- 3. Liittymismaksut (sis alv 8 %) a) Liittymisvuonna 2010 vähintään 21 v. täyttävät 4.320, ,- b) Liittymisvuonna v. täyttävät Liittymisvuonna: 70 % (4.320,-) :sta 3.024, ,- Loput 30 % (4.320,-) :sta sinä vuonna kun 1.296, ,- täyttää 21 vuotta c) Liittymisvuonna v. täyttävät tai nuoremmat Liittymisvuonna: 30 % (4.320,-):sta 1.296, ,- Kun pelaaja täyttää 16 v, maksaa hän 40 % liittymisvuotensa liittymismaksusta ja 21 v täyttäessään loput 30 %. d) Aikaisempina vuosina alle 25-vuotiaina liittyneet maksavat liittymismaksustaan määrän, joka on määritelty heidän liittymisvuotensa maksutaulukossa. II PASSIIVIJÄSENET (sis alv 8 %) a) Jäsenmaksu, aikuinen 115,- 115,- b) Jäsenmaksu, juniori 80,- 90,- c) Jäsenmaksu, määräaikaispassiivi 320,- 370,- d) Greenfee, juniori, pelioikeus vanhempien kanssa 20,- 30,- tai pelikausimaksu 180,- 200,- d) Ainaisjäsenmaksu 5.500, ,-

11 e) Liittymismaksu 110,- 110,-

12 III KAAPPIMAKSUT (sis alv 22 %) Jäsenen pukukaappimaksu Caddiemastertalossa, Jäsenen mailakaappimaksu, Jäsenen mailakaappimaksu kokonaisesta mailakaapista, 50,-/v./hlö 20,-/v./hlö 40,-/v./ hlö IV GOLFAUTOMAKSUT (sis alv 22 %) HGK:n golfauton vuokra jäsenille/vieraille 15/60,- HGK:n golfauton vuokra 10 kerran kortti jäsenille 120,- V SÄHKÖKÄRRYT (sis alv 22 %) Jäsenen sähkökärrypaikka ja akun lataus 25,-/v./hlö Jäsenen mailakaappimaksu sähkökärryvajassa Jäsenen mailakaappimaksu kokonaisesta mailakaapista, 20,-/v./hlö 40,-/v./ hlö VI MAKSUJEN ERÄPÄIVÄT - jäsenmaksut mennessä - pelimaksut mennessä - puku- ja mailakaappimaksut mennessä - sähkökärrymaksu mennessä Mikäli jäsen- tai pelimaksu EI ole kokonaisuudessaan maksettu yllämainittuina eräpäivinä on HGK: lla oikeus periä viivästymismaksua 20 euroa kummastakin maksusta erikseen. Jäsen, joka aikoo sääntöjen 3 pykälän tarkoittamin syin anoa määräaikaista passiivijäsenyyttä (vapautusta pelimaksusta) vuodeksi 2010, pitää hänen tehdä se kirjallisesti vuoden 2009 aikana kuitenkin viimeistään mennessä.

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009 Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 Pääkirjoitus TALI GOLF Tiedotustoimikunta Kari Kallio Jaana Jalonen Jeppe Arokanto

Lisätiedot

Sisältää kutsut syyskokouksiin

Sisältää kutsut syyskokouksiin Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset www.masku.com varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

JÄSENISTÖN EDUT HUOMIOIVA, ARVOSTETTU JA TOIMIVA GOLFYHTEISÖ

JÄSENISTÖN EDUT HUOMIOIVA, ARVOSTETTU JA TOIMIVA GOLFYHTEISÖ STRATEGISET TAVOITTEET 1. Imago JÄSENISTÖN EDUT HUOMIOIVA, ARVOSTETTU JA TOIMIVA GOLFYHTEISÖ Menestystekijät 2010 2011 2012 2013 Klubihenki Jäsenkysely Asiakaspalaute Jäsenkysely Jäsenkysely Ystävällisyys,

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

Tuttu kenttämestari ahkeroi. Tapahtumakalenteri. Uusi pro piinapenkissä. Väylävinkit s. 25. Arskan aamukierros. Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s.

Tuttu kenttämestari ahkeroi. Tapahtumakalenteri. Uusi pro piinapenkissä. Väylävinkit s. 25. Arskan aamukierros. Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s. ingside 2012#1 Arskan aamukierros s. 14 2012 Tapahtumakalenteri Väylävinkit s. 25 Uusi pro piinapenkissä s. 4 Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s. 18 Tuttu kenttämestari ahkeroi s. 6 2 Kausi 2012 Tapahtumakalenteri

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Kevät 2012. www.kgm.fi

Kevät 2012. www.kgm.fi KGM Kevät 2012 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Sisällysluettelo: Tulossa mielenkiintoinen kausi 3 Klubin kesä 2012 4 Parahin golffari 5 Caddiemasterit kaudella 2012 7 Kenttämestarin kevättervehdys

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015!

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! FIRST TEE Tarkista Nexgolfissa seuraavat asiat: Yhteystietosi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätiedot

TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 puheenjohtajan palsta kohti pelikautta Parin viime vuoden ajan tarinalaisten kilpailumenestys on ollut lähes huikea. Tämä on osoitus systemaattisesta nuorten ohjauk sesta

Lisätiedot

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat.

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat. LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2015 Naisten oma Ryder cup! s.8 GOLFIA 2015! JÄSENLUETTELO YHTEISTYÖSOPIMUKSET TOIMIkunnat tiedottavat Kilpailukalenteri s.18 Klubiravintola uudistuu! s.5 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia SYYSKOKOUS 2013 - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014 Tiistai 3.12.2013 Metropolia 2013 8. VUODEN 2014 TALOUSARVIO - PERUSTEET Kenttä jäsenten näkökulmasta edelleen täysi (yli 26.000 kierrosta) Kierrostilastot

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE

SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE SYYSKOKOUSKUTSU Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään BRIDGE- AREENALLA (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) lauantaina 19. marraskuuta 2011 klo 9.30. Käsiteltävänä ovat SBL:n

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. Kenttäpostista digilehti. sivu 8. Kapteenien terveiset. sivu 20. Palvelut kehittyvät

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. Kenttäpostista digilehti. sivu 8. Kapteenien terveiset. sivu 20. Palvelut kehittyvät TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1/2015 sivu 4 sivu 8 sivu 12 sivu 20 Kenttäpostista digilehti Kapteenien terveiset Palvelut kehittyvät Tapahtumia Gol en en uusi sukupolvi

Lisätiedot

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille!

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Hyvinkään Golfseuran kevätlehti 2012 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Ympäristöystävällistä ja varmaa kaukolämpöä. Riihimäen Kaukolämpö Oy, Lopentie 15-17,

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Syksy 2014. www.kgm.fi

Syksy 2014. www.kgm.fi KGM Syksy 2014 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Kenttä: Kankaisten Golfpuisto Suunnittelu: Pekka Sivula Osoite: Maskuntie 281, 21250 Masku Puheenjohtaja: Tarja Nuotio, 040 5063715 Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 ESPOO SQUASH RACKETS CLUB R.Y. ESRC TOIMINTASUUNNITELMA 2005 ESRC 18.2.2007 Janne Heikkinen SISÄLLYSLUETTELO 2(15) 1. HALLITUKSEN TOIMINTA 2. JUNIORITOIMINTA 3. VALMENNUSTOIMINTA 4. KOULUTUSTOIMINTA 5.

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilitarkastajan lausunto

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilitarkastajan lausunto Espoon Golfseura KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN Espoon Golfseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Ma 25.5.2015 klo 18 Klubiravintola Rosavilla, EGS, Mynttiläntie

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

ARCTIC GOLF. Rovaniemi

ARCTIC GOLF. Rovaniemi ARCTIC GOLF 2015 Rovaniemi HUOLELLA SUUNNITELLULLA KIINTEISTÖHUOLLOLLA TEET SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ! GOLF ON KUIN PASIANSSI, JOS HUIJAAT, HUIJAAT VAIN ITSEÄSI. - tony lema Meille jokainen asiakas on aina yhtä tärkeä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot