KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina Ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa (Vanha Viertotie 23) alkaen kello Kokouksessa käsitellään - sääntömääräiset ja muut esityslistassa mainitut asiat Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta MÖTESKALLELSE HGK:s stadgeenliga höstmöte hålles tisdagen den i Yrkeshögskola Matropolia (Gamla Chaussen 23) På mötet behandlas - stadgeenliga och andra ärenden på föredragningslistan Anmälningen till motet börjar klockan Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

2 SYYSKOKOUS Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan kaksi jäsentä johtokunnan erovuoroisten tilalle 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 8. Käsitellään Kai Hagelbergin ja Asko Arkolan esitys yritystapahtumien lähtöajoista 9. Esitellään seuraavan vuoden talousarvio 10. Vahvistetaan vuoden jäsen-, peli- ja liittymismaksujen suuruus, niiden maksuajankohdat sekä viivästysmaksut 11. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio 12. Kokouksen päättäminen Strategia 2014 esittely ja keskustelu HÖSTMÖTET Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt och beslutfört 5. Godkännes mötets agenda 6. Val av två styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå 7. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 8. Behandlas Kai Hagelberg s och Asko Arkola s föredragning av firmagolf s starttider 9. Presenteras följande års budget 10. Fastställes storleken av följande års medlems-, spel- och anslutningsavgifter, tidpunkten för deras erläggande samt förseningsavgifterna 11. Fastställes följande års budget 12. Mötes avslutande Presenteras Strategi 2014 och diskussion

3

4 HELSINGIN GOLFKLUBI R.Y. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Hallinto Vuosi on 78. toimintavuosi. Seuran toimintaa johtaa yhdeksänjäseninen johtokunta. Toiminnot jaetaan toimikunnille, joiden puheenjohtajat valitsee johtokunta. Toimikuntien puheenjohtajat valitsevat toimikuntiinsa tarvitsemansa määrän jäseniä. Golfklubin toimikunnat ovat: juniori-, kenttä-, rakennus-, kilpailu-, tasoitus- ja valmennus-, klubi-, seniori-, parempaa golfia-, sponsori-, talous- ja tiedotustoimikunta. Seuran jäsenmäärä ei kasvateta. Nykyinen kokonaisjäsenmäärä (1379) ja aktiivipelaajien määrä (1050) ylittävät selvästi Suomen Golfliiton suosittamat yleiset tavoiteluvut. HGK:n juniorifarmiin valitaan enintään 120 nuorta. Pelinopeuden tehostamiseksi annetaan peliryhmille tavoiteaika, jonka valvomista varten palkataan osa-aikaisia valvojia. Peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus ei saa ylittää 100. Peliväljyyden parantamiseksi otetaan tarvittaessa käyttöön 10 min lähtövälit. Jäseniltä perittäviin jäsen- ja pelimaksuihin esitetään noin 9 % korotusta, mikä johtuu pääosin uudesta golfkenttäalueen vuokrasopimuksesta. Huomattavan tuloerän muodostavat lisäksi greenfee, kilpailu- ja harjoituskentän tuotot sekä yhteistyöyritysten tuki ja yritystapahtumat. Jäsenten sosiaalista kanssakäymistä tuetaan jatkamalla jäsenen yhden vieraan alennettua greenfeetä. Jäsenen on pelattava koko kierros vieraansa kanssa. Erityisesti iltapelaamiseen ja samalla ravintolatoiminnan kannattavuuteen haetaan ratkaisuja. Kenttä Hoito- ja kunnostustöiden painopiste on väylissä, viheriöissä, niiden ympäristöissä sekä lyöntipaikoissa. Viheriöt ja muu kenttä pyritään saamaan mahdollisimman aikaisin laadukkaan pelialustan edellyttämään kuntoon, jotta jäsenet kokevat saavansa vastinetta tekemilleen investoinneille. Kentänhoidossa panostetaan edelleen työn laatuun ja tehokkuuteen sekä kentän huoliteltuun yleisilmeeseen talousarviota noudattaen. Väylien laatua parannetaan edelleen hiekoituksilla myös kauden aikana, ilmastuksilla sekä tarpeen mukaan täydennyskylvöillä. Pelaajien omatoimista hoitoa tuetaan hankkimalla lisää divot pulloja. Talven aikana tehdään talvituhojen torjuntatoimenpiteitä koko kentän alueella. Viheriöit peitetään. Kastelujärjestelmän toiminta varmistetaan keväällä niin aikaisin kun mahdollista. Kastelujärjestelmän peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään ja hankitaan uusi ohjelmisto. Hanhien aiheuttamiin ongelmiin pyritään reagoimaan koiranohjaajien hallinnassa olevien koirien avulla siten, että varsinaiset peli- ja harjoitusalueet olisivat hanhivapaat koko kauden ajan. Kentän turvallisuutta parannetaan vuonna 2007 tehdyn Talin kartano hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti, istutuksin yhteistyössä kaupungin kanssa. Siltojen uusimiseen varaudutaan. Välineistöä kehitetään uusimalla semiruffileikkuri, toinen väyläleikkuri sekä hankkimalla lisää golfkärryjä. Maneesista, huoltopihasta, pesupaikoista, hiekka- ja kateainevarastoista tehdään suunnitelma, joka toteutetaan maneesin peruskorjauksen yhteydessä. Kuivatuksen kohentamista jatketaan. Muut kentällä tapahtuvat parannustoimet keskittyvät lyöntipaikkojen korjauksiin ja lähipelialueen rakentamiseen. Työt tehdään omin toimenpitein. Makasiinia kehitetään edelleen talviharjoittelupaikkana sekä laaditaan suunnitelma rangen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi yhteistyössä uuden päävalmentajan kanssa. Rangen pallot uusitaan. Uusitaan ympäristöjärjestelmä, jotta myös vuodesta 2011 alkaen Tali täyttää SGL :n vaatimukset arvokilpailupaikkana. Palkatun henkilöstön ammattitaitoa parannetaan kenttämestari- ja golfkentänhoitajakursseilla ja palkkaamalla golfkentänhoitajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä määräaikaisiinkin työsuhteisiin.

5 Rakennustoiminta Rakennusten peruskorjauskustannukset selvitetään lunastuspäätöksen perusteeksi. Mahdollinen lunastusesitys tuodaan kevätkokouksen päätettäväksi. Samalla jatketaan makasiinin ja tilanhoitajan talon tilankäytön suunnittelua. Vuonna 2005 laaditun ja esittelyn tilankäyttösuunnitelman mukaisesti huonokuntoinen maneesi puretaan ja tilalle rakennetaan uusi samanmuotoinen koneiden ja tavaroiden säilytyshalli. Sammalla tutkitaan mahdollisuus liittää koneiden pesupaikka hallin yhteyteen ja noin 10 sähköauton säilytyspaikka hallin korkeutta hyödyntäen. Kartanonpuiston peruskorjauksen toteutusta jatketaan tavoitteena piha- ja tiealueen päällystäminen ja parkkipaikkojen ruuduttaminen Talin kartanon ympärivuotista käyttöä tuetaan parantamalla lämmitysjärjestelmää ilmalämpöpumpuin. Myös ravintolan keittiön konekantaa uusitaan tarpeen mukaan. Kilpailutoiminta Klubin kaikkien sarjojen lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan Sarjoja ovat juniorit, aikuiset, seniorit sekä veteraanit. Perinteisen pääkilpailun, The Erkko Trophyn ( ) lisäksi järjestään Hickory Golfin Suomi- Ruotsi maaottelu ja Sm kilpailut 16. ja 17.7., junioreiden reikäpelin SM kilpailut ja Finnair Masters Erkon ja LET :n aikana järjestetään pelimahdollisuuksia naapurikentillemme. Osa pelimatkoista pyritään toteuttamaan vastikkeellisina yhteiskuljetuksina. Avoimia ja sisäisiä kilpailuja sekä viikkokilpailuja järjestään touko-syyskuun välisenä aikana. Klubin sisäisten kilpailujen osaottajamääriä pyritään lisäämään sallimalla myös farmiin kuuluvien HGK :ta kotiseuraan pitävien junioreiden osallistumin pokaalikilpailuihin edellyttäen, että tasoitusvaatimukset täyttyvät. Skandinavian pääkaupunkien välinen kilpailu pelataan Oslossa, jossa aloitetaan kilpailu uudesta pokaalista. Kilpailuun lähetään neljän (1 + 3) hengen joukkue. HGK - EGS - SHG - kolmen klubin ottelu 12 hengen joukkuein pelataan Lakistossa sekä klubiottelu KGV: ta vastaan Talissa. Klubiottelu Tukholman golfklubia vastaan pelataan heinäkuussa Tukholmassa. Aura Golfia vastaan pelataan Turussa. Toimikunnat jatkavat kilpailu kanssakäymistä naapuriseurojen kanssa. Kustannusten jakautumisessa noudatetaan Uudenmaan piirin antamaa suositusta. Syksyn kilpailusesonkia pyritään jatkamaan järjestämällä lokakuussa scramble kilpailuja säiden niin salliessa. Valmennus- ja kilpailujärjestelmä uusitaan yhdessä päävalmentajan kanssa. Omien kilpailujen järjestämistä parannetaan kouluttamalla kilpailunjohtajien ja tuomareiden lisäksi toimitsijoita. Tulospalvelua parannetaan ja nopeutetaan TV järjestelmällä. Junioritoiminta Farmin harrasteryhmät Positiiviseksi osoittautunutta farmitoimintaa jatketaan ja toimintaa pyritään tehostamaan jakamalla farmilaiset ikä- ja tasoryhmiin. Farmia ja siinä saavutettuja tuloksia käytetään perusteena nuoria uusia jäseniä valittaessa. Aktiivisuutta seurataan vuosittain aktiivijäsenyyden saavuttamiseksi. Farmin pistejärjestelmä uusitaan niin, että se kannustaa monivuotiseen aktiiviseen osanottoon. Junioreille järjestetään ohjattua valmennusta Talissa touko-syyskuussa sekä tammi-huhtikuussa Golf Peltomäessä. Valmennuksesta vastaavat HGK:n valmentajat. Ohjaustunti sekä peli-ilta kullekin tasoryhmälle järjestetään kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin kerran viikossa. Kaikille (myös ei-farmijunnuille) avoin lähipelikisa järjestetään kesän aikana 4-5 kertaa. Näistä vastaavat junioriohjaajat, joille valmentajat tekevät toimintaohjeet. Kaksi junioriohjaaja maksetaan SGL:n 2-tason koulutukseen. Uusille junioriohjaajille järjestetään seurakohtainen 1- tason koulutus. HGK:n valmentajat järjestävät kevään ja kesän aikana ohjaajille säännöllistä koulutusta. Kesän aikana pidetään kaksi sääntö- ja etiketti-iltaa junioreille. Kilpailut

6 Talissa järjestetään junioreiden reikäpelin SM-kisat Swingiä jengissä kisat muutetaan Tali Junior Cupiksi, jossa pelataan kolme osakilpailua kesä-heinäkuussa. Farmin mestaruuskisat, jotka pelataan toimivat cupin neljäntenä osakilpailuna. Avoimelle Kyösti Rousti Maljalle haetaan aluetour-statusta. Jos sitä ei saada, pelataan kilpailu avoimena junioreiden scratch-kilpailuna. Tytöt pelaavat viikkokilpailun tiistaisin ja pojat torstaisin. Valopallokisa päättää kauden syyskuun lopussa. Edustusjoukkue Junioreiden edustusjoukkueen toimintaa tehostetaan ja siinä treenaavat jaetaan kategorioihin heidän pelaamansa kansallisen tason mukaisesti (FJT, aluetour, tsemppitour). Valmennustoiminta on ryhmällä ympärivuotista. Ryhmällä on marras-huhtikuussa viikoittain 1-2 ohjattua lajiharjoitusta, sekä yksi ohjattu oheisharjoitus. Touko - lokakuussa ryhmällä on lajiharjoitukset viikoittain, sekä oheisharjoituksia joka toinen viikko. Edustusjoukkueen kausi jaetaan kahteen osaan: kesä- ja talvikauteen. Molemmilta kausilta maksetaan erillinen toimintamaksu ja kunkin kauden jälkeen voidaan edustusjoukkueeseen nostaa tai siitä pudottaa pelaajia. Edustuspelaajat sitoutuvat pitämään harjoituspäiväkirjaa. Edustusjoukkue osallistuu Uudenmaan reikäpelisarjaan, sekä nuorten joukkue SM- kilpailuun. Leirit Kesäkuun alussa järjestetään kaksi golfharjoitteluun keskittyvää leiriä. Kesäkuun lopussa enemmän pelanneille pidetään kaksipäiväinen pelileiri. Tampereen leirille lähdetään elokuussa. Tukholman golfklubia vastaan pelattavaan klubiotteluun osallistuu myös juniorijoukkue. Tiedotus Tiedottamista pyritään edelleen parantamaan ilmoitustaulun paremmalla ylläpidolla. Nettikalenterin toteuttaminen selvitetään. Pääosa tiedottamisesta vanhemmille hoidetaan sähköpostilla. Keväällä järjestetään vanhempainilta, jossa käydään kesän tapahtumat sekä farmin toiminta kauttaaltaan läpi. Klubitoiminta Tehtävät klubi-, seniori- ja kilpailutoimikunnan kesken selkiytyvät siten, että toimikunnat keskittyvät enemmän ydinalueisiinsa ja niiden kehittämiseen. Klubitoimikunnan tavoitteena 2010 on elävöittää klubitalon käyttöä erilaisten klubitapahtumien ja te tojen muodossa ja valita tätä tarkoitusta varten klubimestari toiminnan organisoimiseksi. Klubitoiminnassa keskitytään järjestämään tapahtumia sekä kentällä että klubilla ympärivuoden eri jäsenryhmille, yhteisiä matkoja kesällä ja talvella, jäsenistölle suunnattuja teema-iltaoja sekä yhteisiä juhlia. Perinteisten tapahtumien lisäksi pyritään siis saamaan monipuolista toimintaa kartanon sisätiloihin ympärivuotisuutta unohtamatta. Ajatuksena on myös tukea uuden ravintolan ympärivuotista käyttöä. Tavoitteena olisi järjestää kartanossa jokavuotinen itsenäisyyspäivän vastaanotto sekä jäsenille että klubin yhteistyökumppaneille. Tapahtumista tiedotusta pyritään edelleen parantamaan mm. sähköisen kuukausitiedotteen avulla. Klubitoimikunta vastaa seuraavista kisoista ja tapahtumista: Risusavotta, avauslyönti sekä talkooscramble, naisten viikkokilpailut, naisten reikäpelihaastekilpailu, Sekahaku, The Midnight Sun Golf Tournament, Ladies Open Day, Gloria Open sekä Rapugolf. Lisäksi naisille järjestetään ohjelmallinen kevät- ja syyskokous. HGK järjestää yhden ja osallistuu kahteen naisten Interclub -kilpailuun (Tali, Espoo, ja Sarfvik). Senioritoiminta Seniorimaanantaita jatketaan perinteisin pelimuodoin. Naiset ja miehet pelaavat kummatkin omaa kilpailuaan, joskin kaikki pelaajat pelaavat yhdessä sekalähdöin. Kilpailut pelataan joka maanantai , yhteensä 18 kertaa. Työssä käyviä senioreita varten on mahdollisuus osallistua maanantaikilpailuun maanantaisin klo välisenä aikana. Tällöin ilmoittautuminen maanantaikilpailuun päättyy torstaina klo 16, jolloin maanantain iltapäiväkilpailijat arvotaan omiin ryhmiinsä. Pisteitä jaetaan molemmissa ryhmissä kahdeksalle parhaalle formulapistetaulukon mukaan, jotka myös ratkaisevat koko kesän lopputulokset, kuitenkin mahdollisesti niin, että lopputulokseen otetaan jokaisen kohdalla huomioon kesän 14

7 parasta tulosta. Kaikki palkinnot jaetaan yhteisessä syyskaronkassa pelikauden päättyessä. Palkinnoissa pyritään tukeutumaan sponsoreihin. Kilpailumaksu säilytetään ennallaan. Klubiottelut Koska klubiotteluihin on ollut vaikea saada kokoon 12 hengen joukkueita, tarkoitus on ryhmittää klubiottelut mahdollisuuksien mukaan kolmen klubin välisiksi kolmikantaotteluiksi, joissa kukin joukkue pelaa samanaikaisesti kumpaakin toista joukkuetta vastaan. Espoota vastaan pelataan kuitenkin kaksipäiväinen Ryder Cup kilpailu. Klubiotteluihin nimetään kapteenit. Klubiotteluihin pyritään saamaan riittävä määrä osallistujia asettamalla kuukautta ennen kutakin ottelua ilmoittautumislista senioreiden ilmoitustaululle. Ilmoittautuneista kunkin ottelun kapteeni nimeää joukkueen. Tiedottaminen Tiedotusta tehostetaan entisestään. Pyrkimyksnä on saada yhä useampi senioriikäinen mukaan toimintaan. Nimetään toimikunnasta tiedotusvastaava. Toukokuun alussa pidetään senioreille infotilaisuus tulevan kauden senioritoimintaan liittyvistä tapahtumista. Syyskaronkka on viimeinen golfiin liittyvä ohjelmallinen tapahtuma senioreille. Kilpailut Seniorit osallistuvat Uudenmaan piirin reikäpelikilpailuihin lohkojaon mukaisesti. Toimikunta vastaa Ministeri Erkon 60-vuotispokaalin, Seniori Openin ja Veteraanipokaalin järjestelyistä. Tutkitaan mahdollisuus järjestää seniorien hcp - klubimestaruus samaan yhteiseen viikonloppuun muiden klubimestaruuskilpailujen kanssa. Muuta Talven aikana senioritoimikunnassa pyritään myös katsomaan, löytyisikö senioreille muita mahdollisia kilpailuja/toimintoja. Tällaisia voisivat olla esim. koko kesän kestävä maanantaikilpailujen birdie-eagle-eclectic tanssikurssi seniorivalmennus muillekin kuin alle 10-tasoituksen omaaville talviharjoittelu Kuntogolf Parempaa Golfia toiminta Toiminta jatkuu entiseen tapaan keväällä ja syksyllä kuntosaliharjoittelulla ja vesivoimistelulla Metropolia ammattikorkeakoululla. Golfkauden alettua järjestetään sääntöilta, ryhmäopetusta sekä kävelytestejä Parempaa Golfia konseptin mukaisesti. Edellä mainittujen lisäksi pyritään löytämään uusia tapoja saada jäsenet mukaan Parempaa Golfia toimintaan. Tiedotustoiminta HGK:n imagoa parannetaan tehtävän suunnitelman pohjalta. Kotisivujen helppokäyttöisyyttä ja sisältöä kehitetään. Toimikuntiin nimetään tiedottajat, jotka koulutetaan käyttämään kotisivuja. Vuoden aikana julkaistaan ainakin kaksi Tali Golf lehteä. Taskukokoinen kilpailuohjelma ja vuosikirja julkaistaan toukokuussa. Muutoin kilpailuohjelma ylläpidetään vain kotisivulla. Tapahtumista tiedotetaan kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä sähköpostein, joita varten jäsenten sähköpostiosoitteiden hankkimista jatketaan. Klubitalolle hankitaan info-kanava tiedottamista ja kaikkien lyöntipelikilpailujen tulospalvelua ja reikäkohtaisten tulosten esittämistä varten. Huhtikuusta lokakuuhun lähetetään sähköinen kuukausitiedote nettilehti kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille. Tiedote asetetaan esille myös ilmoitustaululle. Sponsoritoiminta Yritys- ja sidosryhmätapahtumia järjestetään Talin houkuttelevuuteen liittyvään hinnoitteluun perustuen. Kaikilta teeltä lähteviä ja koko kentän noin viideksi tunniksi sulkevia isoja enintään 80 hengen yhteislähtöjä järjestetään kuitenkin siten, että samalla viikolla ei ole muita yritystapahtumia. Pieniä enintään 52 hengen yhteislähtöjä, joissa lähdöt tapahtuvat 1, tiiltä ja jotka sulkevat 1. teen noin 2,5 tunniksi saa olla korkeitaan kaksi viikossa. Yhteislähdöt tapahtuvat pääsääntöisesti klo Muita noin 1. tunnin 1 teen startteja järjestään sellaiseen peliaikaan, joka mahdollisimman vähän häiritsee muuta pelaamista. Yritystapahtumia myös valvotaan. Sponsorointia käytetään selkeästi ja tavoitteellisesti kuitenkin siten, että pitkäjänteisyyttä ei unohdeta. Järjestötoiminta Suomen Golfliiton liittovaltuustossa HGK: lla on varajäsenyys. HGK: n jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muuhun SGL:n toimikuntien sekä sen sidosryhmien toimintaan kuten Suomen toimitus- ja toiminnanjohtajien (FGMA), Suomen golfkentänhoitajien (FGA) yhdistys ja Suomen PGA. JOHTOKUNTA

8 HELSINGIN GOLFKLUBI R.Y. VUODEN 2010 TALOUSARVION PERUSTEET 1. VUODEN 2009 TOIMINNAN ARVIO Alkujaan alijäämäiseksi laadittu budjetti toteutuu ylijäämäisenä. Ylijäämän suuruutta kasvatti erityisesti se, Arkkolan talon peruskorjauspäätös ja aloitus siirtyi myöhäiseen syksyyn ja valmistuminen vuoden 2010 puolelle. Ylijäämää pienensi se, että kaupungilta ei anottu vuosikokouksen hyväksymää lainaa. Lisäksi odotettavissa olleen taloudellisen laman ja kentän myöhäisen avaamisen takia noudatettiin kulukuria ja kevääksi suunniteltuja investointeja ei tehty, koska varauduttiin pienentyviin yritys-tapahtuma ja muihin tuloihin. Greenfee- ja yritystapahtumatulot saatiin kuitenkin toteutettua budjetin mukaisina kiitos erittäin lämpimän syyskuun, mikä aiheutti kylläkin ajoittaista ruuhkaa kentälle. Syntynyt ylijäämä käytetään Arkkolan talon peruskorjaukseen vuoden 2010 aikana. 2. RAHAN LÄHTEET VUONNA 2010 Klubin toiminta rahoitetaan pääasiassa jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla. Jäsenmaksua korotetaan uuden vuokrasopimuksen takia. Pelimaksua korotetaan sekä yleisen kustannustason nousun että investointien perusteella. Kentänhoitajien sosiaalitilojen korjaus ns. Arkkolan taloon yhteensä noin ,- rahoitetaan vuoden 2010 aikana lainalla, kassavaroilla ja kaupungin osuudella. Maneesin peruskorjaus ,- rahoitetaan tulorahoituksella kuten greenfeetulot ja yritystapahtumat sekä kertyneillä kassavaroilla. 3. RAHAN KÄYTTÖ Uusi selkeä uusi menoerä on golfkentän ,- ja talojen vuokra Toimikuntien määrärahoista on nostettu kenttä,-, kilpailu-, ja tiedotustoiminnan toimintamenoja, sillä kentän väyliä parannetaan hiekkauksilla myös kauden aikana ja klubin sisäistä tiedottamista sekä kilpailujen aikaista tulospalvelua parannetaan. Budjetoidut investoinnit ovat euroa sisältäen mm. kentänhoitajien sosiaalitilojen rakentamisen vuoden 2010 osuuden, maneesin purkamisen ja uudelleen rakentamisen koneiden ja välineiden varastoksi ja säilytyspaikaksi sisältäen myös pesupaikan ja hiekkasiilojen rakentamisen. Lisäksi uusitaan toinen väyläleikkuri ja semiruffileikkuri ja kastelujärjestelmän ohjelmisto. Kentän peruskorjaukseen budjetoidaan ,-, mikä sisältää turvallisuuteen liittyvien puiden istuttamista yhteistyössä kaupungin kanssa. 4. RAHOITUSRAKENNE Klubilla on kaupungin myöntämää lainaa konehallia ,12-, sekä viheriöiden peruskorjausta varten ,89. vielä kahden vuoden ajan sekä caddiemastertaloa varten ,- kuuden vuoden ajan. Kaikki lainat ovat annuiteettilainoja. Lainojen korot ovat peruskoron 1,75,- suuruiset. Lainojen vakuudeksi on pantattu vuokraoikeus. Lainanhoitokustannukset ovat noin ,59 josta on lyhennystä ,61 ja korkoja 3.581,98 Arkkolan talon saneerausta varten otetaan ,- lainaa, jonka korkoihin ja lyhennysiin kuluu noin euroa.

9 BUDJETTI TUOTOT Budjetti 2009 Ennuste 2009 Budjetti 2010 Jäsenmaksut Vuosimaksut Liittymismaksut Kilpailumaksut Range-maksut Green-fee maksut Mainos- ja ilmoitustulot,sponsor Yritystapahtumat Kaappi, avustukset ja muut Korot KOKONAISTUOTOT (josta alv MENOT Toiminnan kulut Hallinto Kentänhoito Rakennustenhoito Kilpailutoiminta Klubitoiminta Junioritoiminta Seniorit Tiedotustoiminta Kentän vuokra Talojen vuokra Korot / Verot KULUT YHTEENSÄ Investoinnit Kentän perusparannus alv Lainan lyhennys KOKONAISMENOT alv palautus Laina kaupungilta RAHOITUS YLI/ALIJÄÄMÄ

10 HGK: N MAKSUT VUONNA 2010 I AKTIIVIJÄSENET 1. Jäsenmaksut (sis alv 8 %) a) Vuonna 2010 vähintään 21 vuotta täyttävät 320,- 370,- Näiden ainaisjäsenmaksu 5.500,- 6000,- b) Vuonna vuotta täyttävät 320,- 370,- c) Vuonna v. täyttävät ja nuoremmat 110,- 130,- 2. Pelimaksut (sis alv 8 %) a) Vuonna 2010 vähintään 21 vuotta täyttävät 440,- 460,- b) Vuonna vuotta täyttävät 130,- 140,- c) Vuonna v. täyttävät ja nuoremmat 95,- 100,- d) Vuonna v. täyttävät ja vanhemmat 140,- 150,- 3. Liittymismaksut (sis alv 8 %) a) Liittymisvuonna 2010 vähintään 21 v. täyttävät 4.320, ,- b) Liittymisvuonna v. täyttävät Liittymisvuonna: 70 % (4.320,-) :sta 3.024, ,- Loput 30 % (4.320,-) :sta sinä vuonna kun 1.296, ,- täyttää 21 vuotta c) Liittymisvuonna v. täyttävät tai nuoremmat Liittymisvuonna: 30 % (4.320,-):sta 1.296, ,- Kun pelaaja täyttää 16 v, maksaa hän 40 % liittymisvuotensa liittymismaksusta ja 21 v täyttäessään loput 30 %. d) Aikaisempina vuosina alle 25-vuotiaina liittyneet maksavat liittymismaksustaan määrän, joka on määritelty heidän liittymisvuotensa maksutaulukossa. II PASSIIVIJÄSENET (sis alv 8 %) a) Jäsenmaksu, aikuinen 115,- 115,- b) Jäsenmaksu, juniori 80,- 90,- c) Jäsenmaksu, määräaikaispassiivi 320,- 370,- d) Greenfee, juniori, pelioikeus vanhempien kanssa 20,- 30,- tai pelikausimaksu 180,- 200,- d) Ainaisjäsenmaksu 5.500, ,-

11 e) Liittymismaksu 110,- 110,-

12 III KAAPPIMAKSUT (sis alv 22 %) Jäsenen pukukaappimaksu Caddiemastertalossa, Jäsenen mailakaappimaksu, Jäsenen mailakaappimaksu kokonaisesta mailakaapista, 50,-/v./hlö 20,-/v./hlö 40,-/v./ hlö IV GOLFAUTOMAKSUT (sis alv 22 %) HGK:n golfauton vuokra jäsenille/vieraille 15/60,- HGK:n golfauton vuokra 10 kerran kortti jäsenille 120,- V SÄHKÖKÄRRYT (sis alv 22 %) Jäsenen sähkökärrypaikka ja akun lataus 25,-/v./hlö Jäsenen mailakaappimaksu sähkökärryvajassa Jäsenen mailakaappimaksu kokonaisesta mailakaapista, 20,-/v./hlö 40,-/v./ hlö VI MAKSUJEN ERÄPÄIVÄT - jäsenmaksut mennessä - pelimaksut mennessä - puku- ja mailakaappimaksut mennessä - sähkökärrymaksu mennessä Mikäli jäsen- tai pelimaksu EI ole kokonaisuudessaan maksettu yllämainittuina eräpäivinä on HGK: lla oikeus periä viivästymismaksua 20 euroa kummastakin maksusta erikseen. Jäsen, joka aikoo sääntöjen 3 pykälän tarkoittamin syin anoa määräaikaista passiivijäsenyyttä (vapautusta pelimaksusta) vuodeksi 2010, pitää hänen tehdä se kirjallisesti vuoden 2009 aikana kuitenkin viimeistään mennessä.

KILPAILUKALENTERI 2008

KILPAILUKALENTERI 2008 KILPAILUKALENTERI 2008 Kilpailut alkavat klo 09.00, ellei toisin mainita toukokuu - kesäkuu TOUKOKUU 03.05. La Avauslyönti Seuran kapteeni Ole Johansson lyö pelikauden avauslyönnin klo 10.00 24.05. La

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit:

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: Juniori- ja valmennustoimikunta Juniori- ja Valmennustoiminnan jakautuminen eri tasoryhmiin ja toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2013: 1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: 1.1. Ryhmä 1, Valiopelaajat 1.1.1.

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Talousarvio 2013 Tulot Kpl Yks.hinta Yhteensä Jäsenmaksut aikuiset 630 60 37800 Jäsenmaksut nuoret 25 36 900 Jäsenmaksut juniorit 60 24 1440 Liittymismaksut

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6)

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Johdanto... 2 1. Tavoitteet... 2 a. Ote Lahden Golf ry:n strategiasta:... 2 b. Toimenpiteet määrätään vuosittain normaalin vuosisuunnittelun yhteydessä, esimerkkejä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

KILPAILUKUVAUKSET 2015

KILPAILUKUVAUKSET 2015 KILPAILUKUVAUKSET 2015 Helsingin SISÄISET KILPAILUT Viikkokilpailu miehet ja naiset Jäsenten välinen kilpailu, joka koostuu 14 osakilpailusta. Viikkokilpailua ei pelata viikoilla 25, 26 ja 34. Pelimuoto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 29.11.2016 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus,

Lisätiedot

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskenttä ja perusparannus Harjoittelu-, peli- ja

Lisätiedot

Syyskokous Esityslista

Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 9.2.2016 1. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2015 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2015 1.4 Tase 2015 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista 1.6

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011 SEA GOLF RÖNNÄS Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN Toimintakausi 2011 Senioritoimikunta v 2011 Vastuualueet Puheenjohtaja: Jami Ihalainen - Yhteyshenkilö hallitus / piiri ja UAS-seniorit Jäsenet: Eki Stenberg

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Viikkokilpailut pelataan torstaisin (vapaat lähdöt). Lähtöaikoja voi varata kilpailua edeltävästä sunnuntaista alkaen.

Viikkokilpailut pelataan torstaisin (vapaat lähdöt). Lähtöaikoja voi varata kilpailua edeltävästä sunnuntaista alkaen. ESPOON GOLFSEURA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Yleiset kilpailumääräykset Ilmoittautumisia otetaan vastaan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kilpailua. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti, faxilla,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy:n ja Ry:n syyskokoukset OSAKAS- ja JÄSENTIEDOTE

Gumböle Golf Oy:n ja Ry:n syyskokoukset OSAKAS- ja JÄSENTIEDOTE Gumböle Golf Oy:n ja Ry:n syyskokoukset OSAKAS- ja JÄSENTIEDOTE 9.11.2016 Gumböle Golf Oy:n varsinainen syysyhtiökokous ja Gumböle Golf Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 8.11.2016 paikkana

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Syyskokous 26.10.2013 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI 29.11.2016 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hyytiainen@mastergolf.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016

KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 Peuramaa Golfin valmennuskategorioita on päivitetty kaudelle 2016 aiempien vuosien kokemusten sekä tehdyn kyselyn perusteella.

Lisätiedot

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 Peuramaa Golfin valmennuskategorioita on päivitetty kaudelle 2016 aiempien vuosien kokemusten sekä tehdyn kyselyn perusteella.

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013 SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 23.11.2013 klo 10:30 alkaen Puolustusvoimien tiloissa Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle

Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle 1 Keilaklubi Courun Colaajat ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009 1 Yleistä Keilaklubi Courun Colaajat ry on keilailuharrastuksen ja keilailun kilpailutoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2012

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2012 Espoo Ringside Golf ERG ry Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2012 16.2.2012 Hotelli Kuninkaantien auditorio, osoitteessa Lakelankatu 1, 02770 Espoo Sisältää: Kokouskutsu

Lisätiedot

Tarinaharjun Golf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio , klo 19.00

Tarinaharjun Golf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio , klo 19.00 Tarinaharjun Golf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 19.00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Golfyhteisön strategiaa vuosille 2016-2020 on valmisteltu vuoden 2015 aikana seuran ja kenttäyhtiön hallitusten sekä toimihenkilöiden muodostamalla

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2016 Hyvää kesää 2016 seniorit Tervetuloa mukaan senioritoimintaan ja nauttimaan golfista. Tänä vuonna saadaan Aulanko golfiin uudet kotisivut, joista löytyy senioreille

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE TAMMI-/HELMIKUU 2013 TAMMI-/HELMIKUU 2013 TÄSSÄ SEURATIEDOTTEESSA: Uusi henkilö Golfliiton toimistolla Golflehden Kansallinen Golfviikko 3-9.6.2013 Jäsenkortin käyttöohje

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7)

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a Mitä on muuttunut? Tällä lomakkeella hakevat toiminta-avustusta kaikki muut yhdistykset ja yhteisöt paitsi veteraanitoimikunnalle osoitetut

Lisätiedot

Tiedote 1/ elokuuta 2015

Tiedote 1/ elokuuta 2015 Keilakausi alkaa - Wjuhuu! Monenlaista säätä on tänä kesänä saatu kokea. toivottavasti omat suunnitelmasi ovat onnistuneet, säistä huolimatta. Keilailukausi alkaa, helteistä huolimatta. Olette valinneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

PGC EDUSTUPELAAJIEN KULUKORVAUS, VALMENNUS- JA OHJESÄÄNTÖ 2017

PGC EDUSTUPELAAJIEN KULUKORVAUS, VALMENNUS- JA OHJESÄÄNTÖ 2017 2017 PGC EDUSTUPELAAJIEN KULUKORVAUS, VALMENNUS- JA OHJESÄÄNTÖ 2017 Jokaisen ryhmän ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri ryhmiin, valmennusohjelma, seuran tuki ja kulukorvaukset, omavastuu

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 2014 PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 ja PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 Edustuspelaajatoimikunnan vetäjä: Marco Willberg, GSM 040 930 6255 Ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HSRC 40 VUOTTA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Kilpailutoiminta... 3 Kilpailutoimikunta... 3 Kilpailukalenteri... 3 SM-liiga... 4 Edustuspelaajat...

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

Oulun Golfkerho ry Kevätkokous. Esityslista

Oulun Golfkerho ry Kevätkokous. Esityslista Oulun Golfkerho ry Kevätkokous Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen

Lisätiedot

Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen ansiosta.

Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen ansiosta. KANKAISTEN GOLF ry Masku 25.01.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä.

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 Tervetuloa 26. kaupunkiotteluun 3.-4.9.2010 Lappeenrantaan Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi kaksi aikaisemmin mukana ollutta golfseuraa on kutsuttu 26:een golfseurojen

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Tule mukaan Peuramaa Golf RY:n valmennusryhmän toimintaan!

Tule mukaan Peuramaa Golf RY:n valmennusryhmän toimintaan! Tule mukaan Peuramaa Golf RY:n valmennusryhmän toimintaan! Kilpa- ja valmennustoiminta kaudella 2017 Peuramaa Golfin valmennusryhmään ovat tervetulleita kaikki kilpagolfista kiinnostuneet peuramaan jäsenet.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016 Wiurila Golf & Country Club ry

Toimintasuunnitelma 2016 Wiurila Golf & Country Club ry Toimintasuunnitelma 2016 Wiurila Golf & Country Club ry Visuri Mika 26.1.2016 WG&CC: Toimintasuunnitelma 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 3. TALOUS... 3 4. TASOITUSTOIMIKUNTA...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012 Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012 D12 / TD12 ALUEKARSINTA 20 JOUKKUETTA 2 X 10 JOUK. LOHKOA (PIIREITTÄIN) ALUESARJA KUMMANKIN KARSINTALOHKON 1.-5. YKKÖNEN 20 JOUKKUETTA KUMMANKIN KARSINTALOHKON 6.-10.

Lisätiedot

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Golf-toimintaa en ja cranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Uutiset Edelliset uutiset 7.3.2011 KoKe-mestaruuskisa sunnuntaina 12.6.2011 5.3.2011 Vuokraa Hyvinkään pelioikeus Klikkaa linkkiä. Tapahtumat

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot