Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Talousarvio 2013 Tulot Kpl Yks.hinta Yhteensä Jäsenmaksut aikuiset Jäsenmaksut nuoret Jäsenmaksut juniorit Liittymismaksut Naistoimikunta 1400 Junioritoimikunta 2300 Kilpailutoimikunta 5400 Senioritoimikunta 950 Tiedotustoimikunta 0 Juniori tukipallot 1610 Yhteensä (alv 0%) Menot Toiminnan peruskulut sis. Koulutus 200 Kokouskulut 500 Toimikunnat: - junioritmk kilpailutmk naistmk senioritmk tiedotustmk kenttätmk 100 Kapteenit 800 Yhteensä (alv 0%) Kotojärvi Golf ry 1

3 TOIMINTASUUNNITELMA Johtokunta Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Toimintavuonna johtokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään sääntömääräiset asiat ja jäsenistön tekemät kirjalliset aloitteet. Johtokunnan valitsemat toimikunnat informoivat johtokunnalle pitämistään kokouksista. Toimikuntien kokouksista tehdään muistiot. Tarkoituksena on, että johtokunnan ja seuran sihteerinä toimii Kotojärvi Golf ry:n toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on myös organisoida seuratoimintaa. Johtokunta pyrkii omalla toiminnallaan aktivoimaan toimikuntia ja jäsenistöä seuratoiminnan lisäämiseksi. 2. Kapteenit Seuralla on miesten ja naisten kapteenit, jotka valitaan seuran syyskokouksessa. Kapteenien toimintasuunnitelma 2013 Ystävyysottelut Seuraottelu W-Golf Mäntsälää vastaan järjestetään kaudella 2013 Kotojärvellä. Pelimuoto ja toteutus päätetään keskustelemalla jäsenistön kanssa. Seuraottelu pelataan elokuun alkupuolella. Hirvihaara-Kotojärvi seuraottelu järjestetään Hirvihaarassa syyskuun alussa. Cross country Perinteinen kesäjuhla pelataan Cross country-radalla texasscramplea kolmihenkisin joukkuein. Kapteenit ja apulaiskenttämestari Esko Haiko suunnittelevat radan ja hoitavat radan merkinnät. Säännöt Säännöistä järjestetään kaudella 2013 käytännön kertauskurssi. Tilaisuudessa käydään läpi CASE-tapauksia sääntöjen soveltamisesta, vastataan osallistujien kysymyksiin ja käydään katsomassa kentällä muutamia tilanteita käytännössä. Sääntötapahtumaan kutsutaan mukaan tällä kertaa joku liittotuomareista ja hänelle esitetään jäseniltä etukäteen kerättyjä kysymyksiä. Talkoot ja scramble Keväällä järjestetään talkoot, joiden yhteydessä pelataan scramblea. Talkoiden ajankohta, tehtävät työt ja niiden yhteydessä pidettävät kilpailut ideoidaan ja tiedotetaan aina riittävästi etukäteen, jotta kaikki halukkaat ehtivät varata aikaa ko. tilaisuuksiin. Lähipelitesti Kaudella 2013 järjestetään Golfliiton Lähipelitesti, johon kaikki kiinnostuneet voivat osallistua ja hankkia itselleen suoritustaan vastaavan arvomerkin. Kapteenin kierrokset Jos joku jäsen haluaa osallistua kapteenin kierrokselle, olemme valmiit sellaisia toteuttamaan. Tavoite on esimerkiksi uusille jäsenille tutustuttaa heidät kenttään ja turvalliseen ja joutuisaan pelitapaan. Kapteenin kierroksiin voi ilmoittautua kertomalla toiveensa CaddieMasterille tai soittamalla suoraan jommallekummalle kapteenille. Passiivisten jäsenten aktivointi Kotojärvi Golf ry 2

4 Haluamme aktivoida vähän pelaavia jäseniä mukaan kilpailu- ja seuratoimintaan. Kaudella 2013 järjestetään pelitapahtuma, johon kutsutaan tasoituksella pelaavia jäseniä pelaamaan ns. aktiivijäsenten kanssa. Tällä tavoin opetetaan pelikulttuuria sääntöjä ja tutustutetaan ihmisiä toisiinsa. 3. Junioritoimikunta Toimikunta järjestää harjoituksia, tapahtumia ja kilpailuja yhdistyksen juniori-ikäisille jäsenille. Tarkoituksena on saada juniorit innostumaan golfista tarjoamalla mukavia hetkiä golfin parissa. Uusia junioreita on tullut mukaan kiitettävästi, mutta lisää junioreita otetaan mielellään edelleen mukaan toimintaan. Vastuullisena valmentajana toimii PGA Pro Timo Ruuda, joka vastaa nuorten valmennusasioista, opetuksen sisällöstä ja toteutuksesta seuran linjausten mukaisesti. Lisäksi valmennuksen käytännön toteutuksesta vastaa vapaaehtoiset ohjaajat. Ryhmäjako pyritään pitämään sellaisena että kaikki toiminnassa mukana olevat nuoret voivat oppia golfia omalla tasollaan tämä on suuri haaste valmennusresursseille. Harjoittelut on rakennettu siten että alussa on lämmittelyjakso, jonka jälkeen on lyöntiharjoittelua, lähipeliä ja puttiharjoituksia. Junioritoiminnan vuosi alkaa talviharjoittelulla sisätiloissa helmikuussa. Ulos harjoitusalueelle siirrytään heti kun sää sallii, yleensä huhtikuun loppupuolella. Kesäkuussa painopiste siirtyy asteittain Rantakentälle. Kesäkuun puolessavälissä järjestetään kaksipäiväinen juniorileiri. Heinäkuussa harjoitukset pidetään kokonaan Rantakentällä ja keskitytään pelitaitojen kehittämiseen, pelimuotoa vaihdellaan. Elo- ja syyskuussa painotetaan jälleen lyöntitekniikkaa ja lähipelitaitoja harjoitusalueella. Viikkoharjoitukset 2013: Toiminta on ryhmäopetusta joka toteutetaan PGA Pron ja ohjaajien avustuksella. Nuoret on jaettu kahteen ryhmään taitotason (hcp) perusteella Ryhmä 1 HCP>40 ja Ryhmä 2 HCP<40. Talvisin sisäharjoittelu ja Rantakentän harjoittelu toteutetaan pääosin yhtenä ryhmänä. Tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä. Kaikkien ryhmien opetukseen kuuluu golfin eri lyöntien harjoitukset sekä peliopetus. Vuoden 2013 aikana pyritään käynnistämään kilparyhmä. Lisäksi pyritään aloittamaan nuorten, alle 8 vuotiaiden golfharjoittelu/kerhotoiminta. Junioriharjoitukset - vuoden 2013 junioriharjoitukset aloitetaan resurssien mukaan mahdollisimman aikaisin - harjoitukset jatkuvat syksyyn asti - osallistujat jaetaan ryhmiin - muodostetaan kilparyhmä jolla on lisäharjoituksia kauden aikana Leiritoiminta - juniorileiri kesäkuun puolessa välissä Kilpailutoiminta - omia lähipelikilpailuja harjoitusten yhteydessä - kannustetaan junioreita osallistumaan avoimiin juniorikilpailuihin - kannustetaan junioreita osallistumaan Suomen golfliiton järjestämiin kilpailuihin - osallistutaan TsemppiTourin ja Junior Alue Tourin kilpailuihin Kotojärvellä heinäkuussa. Ne jotka eivät vielä osallistu pelaamalla tulevat mukaan toimintsijoina Toiminnan kehittäminen - junioreiden vanhempien aktivointi mukaan toimintaan - harjoitusten lisääminen harjoituskautta pidentämällä / omatoiminen harjoittelu Kotojärvi Golf ry 3

5 - yhteistyö lähikenttien seurojen junioreiden kanssa - tiedotustoiminnan kehittäminen - vanhempien junioireiden johdattaminen ohjaajatoimintaan. - teema: iloinen ja reipas mieli liikkuessa ja golfissa - mahdollinen päiväleiri elokuussa. 4. Kenttätoimikunta Toimikunta toimii jäsenistön ja Kotojärvi Golf Oy:n hallituksen sekä kentänhoidosta vastaavan henkilöstön välisenä linkkinä. Toimikuntaan kuuluvat naisten ja miesten kapteenit sekä Oy Kotojärvi Golf Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Kotojärvi Golf ry:n johtokunnan puheenjohtaja, sekä toimitus-/toiminnanjohtaja, sekä kenttämestari. Kenttätoimikunnan vastuulla on myös valvonnan järjestäminen vapaaehtoisvoimin Kotojärvi Golfin kentällä. Yksittäinen jäsen voi esittää kentänhoitoa koskevat toiveensa ja kehittämisehdotuksensa kenttätoimikunnalle kirjallisesti. Kenttätoimikunta kokoontuu aina kun yksikin sen jäsen katsoo sen aiheelliseksi ja vähintään keväällä ennen kauden alkua (välittömät toimenpiteet, kauden aikana tehtävät budjetoidut investoinnit ja priorisointi) sekä loppukesällä (palaute, tarvittavat välittömät toimenpiteet, investointien valmistelu ja priorisointi). Kokouksiin liittyy pääsääntöisesti aina kenttäkatselmus. Kenttätoimikunnalla on valtuus antaa ohjeistuksia kentänhoidollisissa asioissa suoraan Kotojärvi Golf Oy:n toimitusjohtajalle ja kenttämestarille. Investointiluonteiset asiat kenttätoimikunta valmistelee ja priorisoi Kotojärvi Golf Oy:n hallituksen päätöksenteon tueksi. Kotojärvi Golf ry:n johtokunnalle tiedotetaan säännöllisesti asioiden etenemisestä ja pyydetään lausunto ja/tai mielipide toimikunnan ja Kotojärvi Golf Oy:n päätöksenteon tueksi. Toiminnan periaatteena on avoin ja kehittävä mielipiteiden huomioiminen Oy:n ja ry:n välillä. Tavoitteet ja tehtävät - seurata kentänhoidon tasoa ja kentänparannustoimenpiteiden ammattitaitoista suorittamista - toimenpiteiden ehdottaminen kentän kehittämissuunnitelmaan - osallistua kentän rajojen merkitsemisen ja muiden kenttämerkintöjen suunnitteluun - antaa suosituksia kilpailutoimikunnalle paikallissäännöistä kentän kehitystilanteen näkökulmasta - ottaa tarvittaessa kantaa talvisäännön toimeenpanoon, kentän avaamiseen, kentän sulkemiseen, kärryjen käyttörajoituksiin jne. - ehdottaa toimenpiteitä, joilla parannetaan kentän peliturvallisuutta - edistää valvonnan toimivuutta Oy Kotojärvi Golf Ab:n kentällä 5. Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikunta suunnittelee, kehittää ja toteuttaa Kotojärvi Golf ry:n kilpailutoimintaa, sekä avustaa Oy Kotojärvi Golf Ab:tä avoimien kilpailujen järjestämisessä yhdessä golfyhtiön henkilöstön kanssa. Kilpailutoimikuntaan kuuluvat ry:n johtokunnan nimittämä puheenjohtaja, naisten ja miesten kapteenit, juniori- ja senioritoimikuntien vetäjät, sekä puheenjohtajan riittäväksi katsoma määrä seuran jäseniä. Kotojärvi Golf ry 4

6 Tavoitteet - tarjota jäsenistölle monipuolisia ja laadukkaita kilpailutapahtumia, tavoitteena innostaa mahdollisimman moni seuran jäsen mukaan kilpailutoimintaan ja aktiiviseen tapahtumiin osallistumiseen. - jäsenistön sääntötietämyksen ja pelitaitojen kehittämisen edesauttaminen. - edistää rehtiä, sääntöjen ja etiketin mukaista käytöstä sekä kanssakilpailijoita kannustavaa asennetta. Tehtävät - Laatii kilpailukalenterin helmi-maaliskuussa. - Nimeää kaikkiin kilpailuihin kilpailunjohtajan, joka valvoo ja vastaa siitä, että kilpailun yleiset järjestelyt sujuvat suunnitellusti alusta loppuun asti. (mm. kilpailukutsut, kilpailumääräykset, lähtöarvonta, palkinnoista sopiminen, tuomarityöskentely, tulospalvelu, palkintojen jako, kisalounas) Kilpailunjohtaja kerää tarvittaessa avukseen toimitsijoita (tuomarit, lähettäjät, forecaddiet) toimikunnista tai seuran muista jäsenistä. - koulutuksen järjestäminen uusille ja vanhoille seuratuomareille - kehittää toimenpiteitä, joilla parannetaan sääntötietoutta sekä tasoitusmääräysten, pelimuotojen ja golfetiketin tuntemusta jäsenten keskuudessa - edistää vasta-alkajien perehdyttämistä ja yhdessä pron kanssa suunnitelee jäsenistölle golfopetusta - valvoa tasoitusmääräysten noudattamista - valmistaa paikallissääntöjen muutokset yhteistyössä kenttätoimikunnan kanssa johtokunnan vahvistettavaksi. Kilpailut Mestaruuskilpailut KotoG:tä kotiseuranaan pitäville jäsenille (miehet, naiset, seniorit, juniorit, veteraanit) - Reikäpelimestaruus (miehet, naiset) - Viikkokilpailut ja viikkokilpailun finaali - Kauden avajaiskisa ja päättäjäiskisa - Golfmaraton - Kapteenien organisoimat seuraottelut - Nais- juniori- ja senioritoimikuntien kilpailut ja seuraottelut - Leikkimieliset kilpailut (M & S, Kuutamolla) - Talvikaudella kuukausikisa simulaattorissa ja keväällä simulaattorikisan finaali shoot-out. - Avoimet kilpailut 6. Naistoimikunta KotoLadyihin kuuluvat kaikki ry:n naisjäsenet. Järjestämme kauden aikana mukavaa yhdessäoloa ja kehitämme taitojamme golfin eri osa-alueilla. Keväällä kokoonnumme suunnittelemaan yhdessä tulevaa kautta. Perinteisesti naisilla on kolme päätapahtumaa: avajaiset toukokuussa, Naisten Sunnuntai kesäkuussa ja päätöstilaisuus syyskuussa. Näiden lisäksi pelaamme jälleen tasoituksellisen reikäpelin Lucky Ladyn. Kotojärvi Golf ry 5

7 Tapahtumiin sisältyy yhteinen osuus sääntökoulutuksen, kehon hallinnan tai jonkun ajankohtaisen asian ympärillä. Sen jälkeen pelataan hyvässä seurassa. Erilaiset väyläkohtaiset kilpailut ovat saaneet myönteisen vastaanoton, joten niitä tullaan jatkamaan. Tapahtumissa on ruokailu joko Väyläbaarissa tai ravintolassa ja tapahtuma huipentuu palkintojenjakoon ja usein myös arpajaisiin. Palkintoja otamme mielellään lahjoituksina vastaan. Naisten treenit (5 kertaa) sovimme kauden alkuun pron kanssa. Toimikunta tukee osittain treenejä, joten omavastuuosuus jää kohtuulliseksi (v /kerta). Tiedotamme naisten ilmoitustaululla, viikkotiedotteessa sähköpostilla ja vain leideille suunnatuilla sähköposteilla. Ilmoitustaululle tulee jälleen koko kauden tapahtumat, joka jaetaan myös sähköpostilla. Teemme juttuja tapahtumistamme kotisivuillemme. Matalin kynnys osallistua kilpailuun on hankkia kausikisakortti, johon kukin kerää kesän parhaan väylätuloksen ns. unelmakierrokseni Kotojärvellä ja par it/birdiet. Kisa kestää avajaisista päättäjäisiin, jossa palkitsemme kisaluokkien parhaat. Myös huomaamattaan voi tulla osallistuneeksi ja palkituksi, jos pudottaa eniten tasoitustaan kauden aikana. Kultakorttilaisille valitsemme yhteyshenkilön, jonka kautta voi hakea peli- ja matkaseuraa kultakorttikentille. Kauden aikana vierailemme yhteistyöyrityksessä ja mahdollisesti osallistumme yhdessä johonkin valtakunnalliseen ladykisaan (Vichy tour, Biodroka Open, Gloria Lady Cup). Ladyt järjestävät vuoden Valopilkun ja Gentlemanin äänestyksen. Jäsenistö äänestää valovoimaisinta naista ja miestä parin viikon ajan kauden loppupuolella. Kotojärvi on ollut hyvin edustettuna Finnair Master Lady s European Tour osakilpailujen talkoissa Helsingin Talissa. Osallistumme vapaaehtoisina väylien valvontaan, mikäli kisa järjestetään Talissa kesällä Seuraotteluissa vuosi 2013 on meille vierailuvuosi. Naisilla on kaksi perinteistä seuraottelua: KotoG-Porvoo-Rönnäs-Virvik kisa, jossa Virvik on emännöintivuorossa vuonna 2013 sekä ystävyysottelu Gumbölen naisten kanssa, jossa kotojärveläisillä on vierailuvuoro Espooseen vuonna Koko klubin hyvää yhteishenkeä kasvatamme osallistumalla innokkaasti muiden toimikuntien toimintaan, talkoisiin, mestaruuskilpailuun, reikäpelimestaruuskilpailuun, viikkokilpailuihin, kentänvalvontaan, kapteenien kierroksiin, seuraotteluihin, avoimiin kisoihin ja kokouksiin (ry ja Oy). 7. Senioritoimikunta Toimikunta järjestää senioritapahtumia ja aktiviteetteja yhdistyksen seniori-ikäisille jäsenille. Toimikunta pyrkii aktivoimaan seniorijäseniä osallistumaan järjestettyyn toimintaan. Tavoitteena on saada uusia senioreita mukaan toimintaan ja pitää jo aiemmin mukana olleet seniorit toiminnassa aktiiviseesti mukana. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi toimikunta tulee tehostamaan tiedottamista. Pyritään luomaan senioreille mahdollisuus osallistua mahdollisimman moneen seuran kilpailuun omassa sarjassa. Tavoitteet - kenttävalvontatehtäviin osallistuminen Kotojärvi Golf ry 6

8 - seniorien aktivointi järjestettyyn toimintaan - seniorien kilpailujen osallistujamäärän lisääminen - laadukkaiden ja positiivisessa hengessä toteutettavien tapahtumien järjestäminen Tapahtumat ja kilpailut Kaudella 2013 järjestetään seuraavat tapahtumat ja kilpailut: - Seuraottelut ( Porvoo Golf) - 4-seuran senioriottelun järjestäminen (KotoG, ViG, SGR ja PBG) - 3-seuranottelu (Hirvihaaran Golf, W-Golf Mäntsälä ja Kotojärvi Golf) - UAS reikäpelikilpailuihin osallistuminen - Seniorien kuukausikilpailut - Seniorien reikäpelikilpailut - Golfmatkat 8. Tiedotustoimikunta Tavoitteet: Vuonna 2013 tiedotustoimikunnan tehtävänä on lisätä jäsenten tietoisuutta seuran järjestämistä jäsentilaisuuksista ja kilpailuista, sekä toimintaan liittyvistä asioista. Tiedotuksessa käytetään sähköpostilla lähetettävää viikkotiedotteita, Kotojärven nettisivuja, infotv:tä ja klubilla olevia ilmoitustauluja. Internetsivuilta on helposti ja nopeasti löydettävissä jäsenille tärkeitä uutisia, tietoja seuran toiminnasta, tapahtumista jne. Tiedotuksen nopeuttamiseksi toivomme mahdollisimman monen jäsenen antavan sähköpostiosoitteensa seuraa koskevien tiedotteiden lähettämistä varten. Kotoväylä, viikkotiedotteet, kotisivut ja ilmoitustaulut Vuoden 2013 aikana julkaistaan yksi Kotoväylä -lehti, joka ilmestyy keväällä ennen pelikauden alkua. Viikkotiedotteet lähetetään viikoittain pelikauden aikana. Viikkotiedote toimitetaan sähköpostiosoitteensa antaneille jäsenille. Seuran jäsenet saavat nopeimmin tietoa kotisivujen kautta sekä sähköposteilla. Kotojärven sivustoja tullaan jatkossakin käyttämään uutisointiin ja tulevista tapahtumista kertomiseen. Kilpailutulokset ovat nähtävissä ilmoitustaululla sekä kotisivujen kilpailutosiossa. Kotojärvi Golfin tiedotuksesta saa vapaasti antaa palautetta, jonka mukaan pyrimme kehittämään tiedonkulkua edelleen. Toimikunnassa on vapaita paikkoja uusille klubilaisille kehittämään ja ideoimaan seuran tiedotusta, Kotoväylää ja viikkotiedotetta. Kotojärvi Golf ry 7

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Kaikki juniori-ikäiset golfarit ja golfarin alut

Kaikki juniori-ikäiset golfarit ja golfarin alut Junioritoimikunta Tavoitteena on tarjota laadukasta, iloista, mielekästä, motivoivaa ja monipuolista opetusta. Treeniryhmät ja treenien sisältö suunnitellaan ikä- ja osaamistason mukaan. Lisäksi tavoitteena

Lisätiedot

Kankaisten Golf ry VUOSIKOKOUSKUTSU

Kankaisten Golf ry VUOSIKOKOUSKUTSU VUOSIKOKOUS 2018 Kankaisten Golf ry VUOSIKOKOUSKUTSU Kankaisten Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen vuosikokous pidetään tiistaina 27. helmikuuta 2018 klo 18:00 Kiisan-Pirtissä, Kiisankuja 2, Masku.

Lisätiedot

SENIORIEN VUOSIOHJELMA 2012

SENIORIEN VUOSIOHJELMA 2012 SGR Senioritoimikunta / Jami Ihalainen 14.4.2012 SENIORIEN VUOSIOHJELMA 2012 Toimikunta Puheenjohtaja o Jami Ihalainen Yhteyshenkilö hallitus / piiri / UAS-seniorit Jäsenet o Eki Stenberg Ystävyysottelut

Lisätiedot

5 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten kapteeni. 8 Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma

5 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten kapteeni. 8 Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma TUUSULAN GOLFKLUBI RY Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Esityslista Aika 27.11.2017 klo 18.00 Paikka Tuusulan Golfklubi Rantatie 2, 04310 Tuusula 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI Toiminnasta vastaa juniori- ja valmennustoimikunta jonka edustaja toimii hallituksessa. 1.2. JUNIORI- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan

Lisätiedot

Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat

Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat Kauden avajaistapahtuma: kauden toiminnan esittely,, hyvä tilaisuus tutustuminen, golfiin liittyvää ohjelmaa uusille jäsenille 34 Kisat Avauskisa Naisten

Lisätiedot

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 NORDCENTER Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 Vanhempainilta 14.5. agenda Nordcenterin nuorisotoiminnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet / Johanna Maula Tie kilpagolfryhmiin / Tommi Stude Kesän golftoiminta

Lisätiedot

Naistoimikunnan toimintasuunnitelma 2019 Kohderyhmä Osallistujat

Naistoimikunnan toimintasuunnitelma 2019 Kohderyhmä Osallistujat Naistoimikunnan toimintasuunnitelma 2019 Kohderyhmä Osallistujat Kauden avaustapahtuma: kauden toiminnan esittely, tutustuminen, golfiin liittyvää ohjelmaa (mm. kauden 2019 säännöt, Golf Talman kuulumiset)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Golfyhteisön strategiaa vuosille 2016-2020 on valmisteltu vuoden 2015 aikana seuran ja kenttäyhtiön hallitusten sekä toimihenkilöiden muodostamalla

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Seuran toiminta tapahtuu toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annetaan omat

Lisätiedot

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JOHTOKUNTA Peter Mattson (pj.), Eeppo Haukka, Matti Haukka, Peter Immonen, Petri Kansi, Jari Mieskonen, Jan-Erik Sarparanta ja Mikko Heinonen. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Golf Talma ry. HAUSKAA KUNTOILUA MUKAVASSA SEURASSA Tavoitteena yhteisöllisyys, monipuolisuus ja golfharrastuksen tukeminen YHTEISÖLLISYYS

Golf Talma ry. HAUSKAA KUNTOILUA MUKAVASSA SEURASSA Tavoitteena yhteisöllisyys, monipuolisuus ja golfharrastuksen tukeminen YHTEISÖLLISYYS Golf Talma ry HAUSKAA KUNTOILUA MUKAVASSA SEURASSA Tavoitteena yhteisöllisyys, monipuolisuus ja golfharrastuksen tukeminen YHTEISÖLLISYYS TOIMINTAA KAIKILLE JÄSENILLE Laadukas junioritoiminta Omat tapahtumat

Lisätiedot

SENIORIEN VUOSIOHJELMA 2016

SENIORIEN VUOSIOHJELMA 2016 SGR Senioritoimikunta / Elias Huotari 15.02.2016 SENIORIEN VUOSIOHJELMA 2016 Toimikunta Puheenjohtaja Elias Huotari Yhteyshenkilö hallitus / tiedottaminen Jäsenet Eki Stenberg Seuraottelut Tuula Merentie

Lisätiedot

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang 1 Uusien jäsenten perehdyttäminen Seuran kapteeni Hanno Strang 5.7.2011 Espoo Ringside Golf Oy Espoo Ringside Golf Ry Golfyhteisö 2 Muut toimijat Ringside Golf Klubiravintola Merja ja Harry Wegelius Pro-shop

Lisätiedot

KGM - Juniorien ja kilpapelaajien ohjesäännöt

KGM - Juniorien ja kilpapelaajien ohjesäännöt KGM - Juniorien ja kilpapelaajien ohjesäännöt Ryhmiin pääseminen edellyttää Kankaisten Golfin jäsenyyttä ja seuran edustamista kilpailuissa sekä pelaamista ja harjoittelua Kankaisten Golfissa. Haastaja-,

Lisätiedot

Naistoimikunnan toimintakertomus 2018 Kohderyhmä Osallistujat

Naistoimikunnan toimintakertomus 2018 Kohderyhmä Osallistujat Naistoimikunnan toimintakertomus 2018 Kohderyhmä Osallistujat Kauden avaustapahtuma: kauden toiminnan esittely, tutustuminen, golfiin liittyvää ohjelmaa (golfjooga ja kauden golfvaatetrendit) Golfjooga

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku

KANKAISTEN GOLF ry Masku KANKAISTEN GOLF ry Masku 27.01.2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Seuran toiminta tapahtuu toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annetaan omat

Lisätiedot

1 Seuratoiminta. 2 Talous

1 Seuratoiminta. 2 Talous Katinkulta Golf ry Toimintasuunnitelma 2019 2 1 Seuratoiminta Seurassamme oli jäseniä 1 198 (edellisenä vuonna 1 192) edellisenä SGL:n jäsenmäärän ilmoituspäivänä 31.8.2018. Uusia jäseniä on liittynyt

Lisätiedot

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JOHTOKUNTA Peter Mattson (pj.), Eeppo Haukka, Matti Haukka, Peter Immonen, Petri Kansi, Jari Mieskonen, Jan- Erik Sarparanta ja Mikko Heinonen. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011 SEA GOLF RÖNNÄS Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN Toimintakausi 2011 Senioritoimikunta v 2011 Vastuualueet Puheenjohtaja: Jami Ihalainen - Yhteyshenkilö hallitus / piiri ja UAS-seniorit Jäsenet: Eki Stenberg

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Vuoden 2014 toiminnan teemana on ollut juniori ja nuorisotoiminnan kehittäminen ja erityisesti tämän kohderyhmän jäsenmäärän kasvattaminen. Lisäksi

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

2015 Senioritapahtumat

2015 Senioritapahtumat 2015 Senioritapahtumat Viikkokilpailut - maanantaisin klo 10 1/10 Kaikki pelaamaan mukavassa seurassa - kilpailit tai et! Kilpailusäännöt: Naisilla pelimuotona on pb ja miehillä pelimuoto vaihtelee pb

Lisätiedot

Porvoo Borgå Golf Ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Hyväksytty syyskokouksessa

Porvoo Borgå Golf Ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Hyväksytty syyskokouksessa Porvoo Borgå Golf Ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2017 - Yleistä Jäsenistön aktivointi ja pelaamisen kehittyminen Harjoittelun tukemista ryhmissä vuonna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA 1 (5) Toimintasuunnitelma 2017 Tehtävä Kilpailutoimikunta vastuulla on kilpailujen järjestäminen ja avustajien hankkiminen kilpailujen erilaisiin toimitsijatehtäviin. Myös

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

KILPAILUKALENTERI 2008

KILPAILUKALENTERI 2008 KILPAILUKALENTERI 2008 Kilpailut alkavat klo 09.00, ellei toisin mainita toukokuu - kesäkuu TOUKOKUU 03.05. La Avauslyönti Seuran kapteeni Ole Johansson lyö pelikauden avauslyönnin klo 10.00 24.05. La

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 1. Yleistä 2. Kanavagolfin yhteisön strategia Toiminnan ohjaus 3.

Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 1. Yleistä 2. Kanavagolfin yhteisön strategia Toiminnan ohjaus 3. Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 1. Yleistä Kanavagolf Vääksy ry toimii Suomen Golfliiton alaisena jäsenseurana, noudattaen liiton ja seuran omia toimintasääntöjä. Seuran kotikenttänä

Lisätiedot

Erikoisprojekti - Liikkuva Koulu Spin Off 2018 Kohderyhmä Osallistujat

Erikoisprojekti - Liikkuva Koulu Spin Off 2018 Kohderyhmä Osallistujat Erikoisprojekti - Liikkuva Koulu Spin Off 2018 Kohderyhmä Osallistujat Koulutus Toukokuun alkupuoliskolla koululaisten tutustuminen golfiin 13 Sipoon koulua (kaikki koulut mukana) 3-4 luokkalaiset 551

Lisätiedot

Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen ansiosta.

Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen ansiosta. KANKAISTEN GOLF ry Masku 25.01.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Mikkelin Golf ry 2017 tapahtuma / kilpailukalenteri

Mikkelin Golf ry 2017 tapahtuma / kilpailukalenteri Mikkelin Golf ry 2017 tapahtuma / kilpailukalenteri 8.5.2017 pvm. kello kilpailu/sponsori kilpailumuoto (alustavia, kilpailunjohtaja palkinnot Huom! Kenttä varattu täsmennetään kilpailuohjeessa) TOUKOKUU

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Espoo Ringside Golf ERG ry Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2019 1 YLEISTÄ 3 SEURAN VUODEN 2019 TAVOITTEET 3 TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT 3 JUNIORI- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA 3 KENTTÄ-, KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku

KANKAISTEN GOLF ry Masku KANKAISTEN GOLF ry Masku 30.01.2018 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry

Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry Setälä Kari xx.xx.2015 WG&CC: Toimintasuunnitelma 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 3. TALOUS... 3 4. TASOITUSTOIMIKUNTA...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6)

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Johdanto... 2 1. Tavoitteet... 2 a. Ote Lahden Golf ry:n strategiasta:... 2 b. Toimenpiteet määrätään vuosittain normaalin vuosisuunnittelun yhteydessä, esimerkkejä

Lisätiedot

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(7)

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(7) Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(7) Johdanto... 2 1. Tavoitteet... 2 a. Ote Lahden Golf ry:n strategiasta:... 2 b. Toimenpiteet määrätään vuosittain normaalin vuosisuunnittelun yhteydessä, esimerkkejä

Lisätiedot

LPG ry junioreiden säännöt

LPG ry junioreiden säännöt LPG ry junioreiden säännöt Yleiset Laukaan Peurunkagolfin junioritoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus harrastaa golfia haluamallaan tavalla. Ryhmiä pyritään tarjoamaan

Lisätiedot

Merkittäviä tapahtumia 2009

Merkittäviä tapahtumia 2009 18.-19.4. Golfohjaajan peruskurssi Merkittäviä tapahtumia 2009 Golfliiton järjestämä koulutus jossa annetaan perusteet golfohjaamiseen. Tarkemmat tiedot ja aikataulu ilmoitetaan lähempänä nettisivuilla.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Syyskokous 26.10.2013 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Wiurila Golf & Country Club ry. Hallitus

Toimintasuunnitelma 2017 Wiurila Golf & Country Club ry. Hallitus Toimintasuunnitelma 2017 Wiurila Golf & Country Club ry Hallitus 18.1.201 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 3. TALOUS... 3 4. TASOITUSTOIMIKUNTA... 3 5. TIEDOTUSTOIMIKUNTA... 3 6. KLUBITOIMIKUNTA...

Lisätiedot

VIERUMÄEN GOLFSEURA RY 08.12.2012. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

VIERUMÄEN GOLFSEURA RY 08.12.2012. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 VIERUMÄEN GOLFSEURA RY 08.12.2012 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sisällysluettelo sivu 1. Hallituksen yleiskatsaus 1 2. Jäsenistö 2 3. Nuorisotoimikunta 2 4. Naistoimikunta 4 5. Senioritoimikunta 5

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2016 Hyvää kesää 2016 seniorit Tervetuloa mukaan senioritoimintaan ja nauttimaan golfista. Tänä vuonna saadaan Aulanko golfiin uudet kotisivut, joista löytyy senioreille

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE TAMMI-/HELMIKUU 2013 TAMMI-/HELMIKUU 2013 TÄSSÄ SEURATIEDOTTEESSA: Uusi henkilö Golfliiton toimistolla Golflehden Kansallinen Golfviikko 3-9.6.2013 Jäsenkortin käyttöohje

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Aktivoidaan seniorijäseniä järjestämällä sekä seuran sisäisiä senioritapahtumia ja -kilpailuja että senioreiden seuraotteluita muiden seurojen kanssa. Järjestetään valmennusta

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 KANKAISTEN GOLF ry Masku TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toiminnanjohtajan ja toimikuntien toteuttamana. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä.

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2013 Hyvää golfkautta 2013 seniorit Tänäkin vuonna senioritoiminta jatkuu tuttuun, totuttuun tapaan. Viikkokilpailut pelataan samoin kuin vuosikymmenet on totuttu.

Lisätiedot

SENIORIT TOIMINTASUUNNITELMA V LÄHTÖTILANNE 2. TAVOITTEET 3. TOIMIKUNNAN KOOSTUMUS JA TYÖNJAKO

SENIORIT TOIMINTASUUNNITELMA V LÄHTÖTILANNE 2. TAVOITTEET 3. TOIMIKUNNAN KOOSTUMUS JA TYÖNJAKO SENIORIT 15.4.2019 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2019 1. LÄHTÖTILANNE Viime vuonna Hartola Golfin tavoitteena oli olla Pelaaja ensin -asiakasarvioissa paras senioriseura Suomessa. Pelaaja ensin kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf Ry:n Seniorikysely Ajankohta: Helmikuu 2015 Sähköpostiosoitteet: Kytäjä Golf Ry:n jäsenrekisteri Jäsenrekisterissä 1.2.2015 273 senioria (miehet 55v,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 GOLF TALMA RY Golf Talman ry:n 2020 strategia hyväksyttiin syksyllä 2010. Tuleva kausi on siis ensimmäinen kausi kun uutta strategiaa jalkautetaan. GOLF TALMA ry:n tavoite 2020

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

KILPAILUKUVAUKSET 2015

KILPAILUKUVAUKSET 2015 KILPAILUKUVAUKSET 2015 Helsingin SISÄISET KILPAILUT Viikkokilpailu miehet ja naiset Jäsenten välinen kilpailu, joka koostuu 14 osakilpailusta. Viikkokilpailua ei pelata viikoilla 25, 26 ja 34. Pelimuoto

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi.

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

Kesäkuu 2017 kuukausitiedote

Kesäkuu 2017 kuukausitiedote Kesäkuu 2017 kuukausitiedote Puheenjohtajan kesäkuun terveiset jäsenistölle, Tämän kuukausitiedotteen puheenjohtajan osuudessa haluan luoda selkeän painopisteen seuran viestintään ja uusien verkkosivujen

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

HGK:n junioritoiminnan runko. Kesäkausi 2014

HGK:n junioritoiminnan runko. Kesäkausi 2014 HGK:n junioritoiminnan runko Kesäkausi 2014 FARMIN VIIKOITTAINEN OHJELMA 2014 Farmilaisilla on viikoittain valmentajan tunti, ohjaustunti ja peli-ilta. Näiden lisäksi kesän aikana järjestetään farmilaisille

Lisätiedot

Tarinagolf ry. V A R S I N A I N E N S Y Y S K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 18.00

Tarinagolf ry. V A R S I N A I N E N S Y Y S K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 18.00 Tarinagolf ry. V A R S I N A I N E N S Y Y S K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 18.00 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Nuorisotoiminnan ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KARTANOGOLF RY

KARTANOGOLF RY KARTANOGOLF RY 12.11.2018 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 Yleistä Suomen Golfliiton jäsenmäärä on vuoden 2018 elokuun lopussa 138 955 (142 372 vuonna 2017) rekisteröityä pelaajaa, jossa on laskua 3 417

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Visio: 30-vuotias Tawast Golf on Tiilaakson halutuin golfyhteisö

Visio: 30-vuotias Tawast Golf on Tiilaakson halutuin golfyhteisö TAWAST GOLF RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Visio: 30-vuotias Tawast Golf on Tiilaakson halutuin golfyhteisö Aktiivista seuratoimintaa upealla golfkentällä ja golfklubilla. Tilat golfin harjoittelemiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

Hartolan Golfklubi ry TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE YLEISTÄ

Hartolan Golfklubi ry TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE YLEISTÄ Hartolan Golfklubi ry TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019 1. YLEISTÄ Hartolan Golfklubi toimii yhteistyössä Hartola Golf Oy:n kanssa ja tarjoaa golfpalveluita kaikille lähialueen asukkaille sekä mökkiläisille

Lisätiedot

PGC EDUSTUPELAAJIEN KULUKORVAUS, VALMENNUS- JA OHJESÄÄNTÖ 2017

PGC EDUSTUPELAAJIEN KULUKORVAUS, VALMENNUS- JA OHJESÄÄNTÖ 2017 2017 PGC EDUSTUPELAAJIEN KULUKORVAUS, VALMENNUS- JA OHJESÄÄNTÖ 2017 Jokaisen ryhmän ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri ryhmiin, valmennusohjelma, seuran tuki ja kulukorvaukset, omavastuu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL HÄMEENLINNA HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä Vuoden 2018 tärkeimpinä toiminnallisina asioita on seuran jäsenmäärän kasvattaminen, kurssi- ja kilpailutoiminnan jatkuvuus

Lisätiedot

Master Golf Club ry:n tarkoituksena on edistää golfin ja liikunnan harrastamista.

Master Golf Club ry:n tarkoituksena on edistää golfin ja liikunnan harrastamista. 1 MASTER GOLF CLUB RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Toiminta-ajatus Master Golf Club ry:n tarkoituksena on edistää golfin ja liikunnan harrastamista. Yhdistyksen tehtävänä on jalkauttaa Master Golf Club

Lisätiedot

SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT GOLF YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton golfmestaruuskilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited ja The United States Golf

Lisätiedot

VG:n SENIORIEN KAUSI 2017

VG:n SENIORIEN KAUSI 2017 VG:n SENIORIEN KAUSI 2017 YLEISTÄ - SENIORI-IKÄISIÄ ry:ssä 882 HENKILÖÄ (tammikuu 2017) - UUSIA SENIORI-IKÄISIÄ TÄNÄ VUONNA 12 (7) NAISTA JA 128 (29) MIESTÄ (suluissa v.2016) eli yhteensä 140 uutta seniori-ikäistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HSRC 40 VUOTTA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Kilpailutoiminta... 3 Kilpailutoimikunta... 3 Kilpailukalenteri... 3 SM-liiga... 4 Edustuspelaajat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä!

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä! Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen Naistoimikunta Sari Sarahonka Ladykapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Karita Ahlstrand Airi Kilpiäinen Riitta Kouhia Anne Mäntylä Sirpa Oksanen Naisten

Lisätiedot

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa.

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa. 1(5) GOLF 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton golfmestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton (SGL) sääntöjä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin ja lisäyksin. Sääntökirjoja saa golfkentiltä ja niitä

Lisätiedot

Viikkokilpailut pelataan torstaisin (vapaat lähdöt). Lähtöaikoja voi varata kilpailua edeltävästä sunnuntaista alkaen.

Viikkokilpailut pelataan torstaisin (vapaat lähdöt). Lähtöaikoja voi varata kilpailua edeltävästä sunnuntaista alkaen. ESPOON GOLFSEURA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Yleiset kilpailumääräykset Ilmoittautumisia otetaan vastaan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kilpailua. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti, faxilla,

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSKUTSU ÅRSMÖTESKALLELSE

VUOSIKOKOUSKUTSU ÅRSMÖTESKALLELSE 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Bridgeliitto ry - Finlands Bridgeförbund rf:n syyskokous pidetään Bridge Areenalla (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) lauantaina 30. marraskuuta 2013 klo 13.00. Käsiteltävänä ovat

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 2014 PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 ja PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 Edustuspelaajatoimikunnan vetäjä: Marco Willberg, GSM 040 930 6255 Ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot