ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt"

Transkriptio

1 ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimi ruotsin kielellä on Esbo Golfsällskap r.f. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Vanha 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura r.y., ruotsiksi Esbo Golfsällskap r.f., ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 2 Seuran tarkoituksena on edistää golfurheilua ja sen harrastamista. Tässä tarkoituksessa seura järjestää kilpailuja, koulutus- ja valmennustoimintaa, nuorisotoimintaa, harjoituksia, klubitoimintaa, kilpailuja ja muuta vastaavaa toimintaa. Seura ylläpitää golfkenttää, omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää omaisuutta sekä ylläpitää kerhohuoneistoa ja siinä harjoitettavaa ravintolaliikettä. JÄSENYYS 3 Seuran jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy jäseneksi. Jäsenet ovat aktiivijäseniä (pelaavia) tai passiivijäseniä ( ei pelaavia). Aktiivijäsenet ovat joko aikuis-, kausi- tai nuorisojäseniä. Kausijäsen siirtyy aikuis- tai nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin jäseneksi liittyminen on tapahtunut, ja nuorisojäsen siirtyy aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa ja sen tarkoituksen toteuttamisessa. Jos aktiivijäsen haluaa siirtyä väliaikaisesti passiivijäseneksi, hänen tulee maaliskuun loppuun mennessä tehdä siitä kirjallinen ilmoitus seuralle. Passiivijäseneksi siirtynyt jäsen on oikeutettu passiivijäsenelle kuuluvat velvollisuudet asianmukaisesti

2 täytettyään, siirtymään takaisin aktiivijäseneksi. Hän on oikeutettu ilman liittymismaksua siirtymään takaisin aktiivijäseneksi tehtyään siitä ilmoituksen seuralle. Siirtyminen aktiivijäseneksi tapahtuu välittömästi ilmoituksen saavuttua seuralle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Vanha 3 Seuran jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy jäseneksi. Jäsenet ovat aktiivijäseniä (pelaavia) tai passiivijäseniä (ei pelaavia) Aktiivijäsenet ovat joko aikuis- tai nuorisojäseniä siten, että nuorisojäsen siirtyy aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa ja sen tarkoituksen toteuttamisessa. Jos aktiivijäsen haluaa siirtyä väliaikaisesti passiivijäseneksi, hänen tulee maaliskuun loppuun mennessä tehdä siitä kirjallinen ilmoitus seuralle. Passiivijäseneksi siirtynyt jäsen on oikeutettu passiivijäsenelle kuuluvat velvollisuudet asianmukaisesti täytettyään, siirtymään takaisin aktiivijäseneksi. Hän on oikeutettu ilman liittymismaksua siirtymään takaisin aktiivijäseneksi tehtyään siitä ilmoituksen seuralle. Siirtyminen aktiivijäseneksi tapahtuu välittömästi ilmoituksen saavuttua seuralle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 4 Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja seuran kokouksen tekemiä päätöksiä tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai jonka toiminnallaan tai käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen seuraa tai muutoin syyllistyneen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen seuran jäsenenä, voi hallitus antaa hänelle huomautuksen, varoituksen tai erityisen törkeissä ja toistuvissa tapauksissa, erottaa seuran jäsenyydestä. Samoin jäsen voidaan erottaa seuran jäsenyydestä, mikäli hän ei maksukehotuksista huolimatta maksa jäsenmaksuaan. Huomautuksen ja varoituksen antamisesta tai erottamisesta päättää hallitus kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja viisi jäsentä. Seuran asemesta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Jos jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksen pöytäkirjaan.

3 JÄSENILTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Jäseniltä perittävät maksut ovat: liittymismaksu, vuosimaksu ja jäsenmaksu. Jäsenet voidaan maksujen ja pelioikeuden perusteella jakaa erilaisiin ryhmiin. 5 Liittymismaksu maksetaan jäsenen tultua hyväksytyksi seuran jäseneksi. Uusi jäsen maksaa liittymismaksun sen jäsenryhmän mukaan, johon hänet on hyväksytty jäseneksi. Jos jäsen siirtyy jäsenryhmään, jonka liittymismaksu on suurempi kuin aikaisemman ryhmän voimassa oleva liittymismaksu, hänen on maksettava liittymismaksuna näiden maksujen erotus liittymisvuodeltaan, ellei hän jo aikaisemmin ole maksanut uuden jäsenryhmän edellyttämää liittymismaksua. Jäsenryhmän muutoksesta on lisäksi suoritettava syyskokouksen vahvistama muutosmaksu. Hallitus voi tapauskohtaisesti harkita edellä mainitun maksun lykkäämistä. Liittymismaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun seura on lähettänyt maksuveloituksen. Jäsenmaksu peritään kaikilta jäseniltä. Vuosimaksu peritään vain aktiivijäseniltä. Maksujen eräpäivistä päättää syyskokous. Myöhästyneelle maksulle on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu. Aktiivijäseneksi hyväksytty tai siirtynyt jäsen maksaa hyväksymis- tai siirtymisvuodelta täyden jäsen- ja vuosimaksun, jos hyväksyminen tai siirtyminen on tapahtunut ennen kesäkuun loppua. Jos hyväksyminen tai siirtyminen on tapahtunut tämän jälkeen, vahvistaa hallitus, miten suuri osa vuosimaksusta jäsenen on maksettava. Passiivijäseneksi hyväksytty tai siirtynyt jäsen maksaa hyväksymis- tai siirtymisvuodelta täyden jäsenmaksun. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapaita jäseniltä perittävistä maksuista. Vanha 5 Jäseniltä perittävät maksut ovat: liittymismaksu, vuosimaksu ja jäsenmaksu. Jäsenet voidaan maksujen ja pelioikeuden perusteella jakaa erilaisiin ryhmiin. Liittymismaksu maksetaan jäsenen tultua hyväksytyksi seuran jäseneksi. Uusi jäsen maksaa liittymismaksun sen jäsenryhmän mukaan, johon hänet on hyväksytty jäseneksi. Jos jäsen siirtyy jäsenmaksuryhmään, jonka liittymismaksu on suurempi kuin aikaisemman ryhmän voimassa oleva liittymismaksu, hänen on maksettava liittymismaksuna näiden maksujen erotus liittymisvuodeltaan, ellei hän jo aikaisemmin ole maksanut uuden jäsenryhmän edellyttämää liittymismaksua. Hallitus voi tapauskohtaisesti harkita edellä mainitun maksun lykkäämistä. Liittymismaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun seura on lähettänyt maksuveloituksen. Jäsenmaksu peritään kaikilta jäseniltä

4 Vuosimaksu peritään vain aktiivijäseniltä Maksujen eräpäivistä päättää syyskokous. Myöhästyneelle maksulle on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu. Aktiivijäseneksi hyväksytty tai siirtynyt maksaa hyväksymis- tai siirtymisvuodelta täyden jäsen- ja vuosimaksun, jos hyväksyminen tai siirtyminen on tapahtunut ennen kesäkuun loppua. Jos hyväksyminen tai siirtyminen on tapahtunut tämän jälkeen, vahvistaa hallitus, miten suuri osa vuosimaksusta jäsenen on maksettava. Passiivijäseneksi hyväksytty tai siirtynyt jäsen maksaa hyväksymis- tai siirtymisvuodelta täyden jäsenmaksun. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaita jäseniltä perittävistä maksuista. HALLINTO 6 Seuralla on hallitus, johon seuran syyskokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alusta lukien puheenjohtajan ja seuran kapteenin (2) vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että vuosittain on aina kolme jäsentä erovuorossa. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle seuran kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä määrää toimikunnat ja valitsee niille puheenjohtajat. Hallitus voi seuran palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa ja muut työsuhteen ehdot. 7 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kolme (3) hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava sen jäsenille kirjallisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) muuta jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 8 Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen on ennen maaliskuun 15. päivää annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä.

5 SEURAN KOKOUKSET Seuran varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräinen seuran kokous pidetään, milloin vuosikokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty Kutsu seuran kokouksiin on postitettava tai toimitettava kirjallisesti seuran jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 11 Seuran kokouksessa: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, - valitaan kaksi ääntenlaskijaa, - todetaan kokouksen laillisuus; kevätkokouksessa: - esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto, - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin seuran hallinto tilikaudelta tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta, - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 15. päivää ja syyskokouksessa: - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja seuran kapteeni, mikäli he ovat erovuorossa, - valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja hallituksesta mahdollisesti eronneiden jäsenten tilalle, - valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa; varsinaisista tilintarkastajista vähintään toisen tulee olla KHT, HTM tai tilintarkastusyhteisö - vahvistetaan tulevan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, - vahvistetaan tulevan toimintavuoden liittymis-, vuosi- ja jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä jäsenryhmän muutosmaksu ja myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus, - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 15. päivää.

6 Vanha 11 Seuran kokouksessa - valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa - valitaan kaksi ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus kevätkokouksessa - esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin seuran hallinto tilikaudelta tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 15. päivää ja syyskokouksessa - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja seuran kapteeni, mikäli he ovat erovuorossa - valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja hallituksesta mahdollisesti eronneiden jäsenten tilalle - valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa; varsinaisista tilintarkastajista vähintään toisen tulee olla KHT, HTM tai tilintarkastusyhteisö - vahvistetaan tulevan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma - vahvistetaan tulevan toimintavuoden liittymis-, vuosi- ja jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 15. päivää. 12 Seuran kokouksessa kullakin läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa seuran kokouksissa. Äänestykset ovat avoimia. Suljettu lippuäänestys toimitetaan, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii ja 11 :ssä tarkoitetuissa vaaleissa, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 SEURAN NIMEN KIRJOITTAJAT 13 Seuran nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai yksi hallituksen jäsen henkilön kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN 14 Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) seuran kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa. 15 Seuran purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) seuran kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa. Seuran purkautuessa sen varat on käytettävä seuran viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 16 Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Turun Weikot ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. HOLIDAY CLUB GOLF RY:N SÄÄNNÖT TOIMINTASÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. 2. TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä 1 TOIMINTASÄÄNNÖT Salon Tennisseura ry 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Salon Tennisseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Salon kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt

TUL:n seurojen mallisäännöt TUL:n seurojen mallisäännöt Seurojen mallisäännöt hyväksytty TUL:n 24. liittokokouksessa Kemissä 27.5.2014 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.10.2002 Ennakkotarkastuksen jälkeen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 30. päivänä 1992

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 30. päivänä 1992 Seinäjoen Taitoluistelijat ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Taitoluistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Länsi-Suomen

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kuparikiekko jr ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Kuparikiekko jr ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Harjavallan kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun 3. päivänä 1995

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry.

Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry. 1 Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta Etelä-Suomen läänissä.

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu joulukuun 29.päivänä vuonna 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu joulukuun 29.päivänä vuonna 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kurra Hockey ry, aiempi nimi Kurra juniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun

Lisätiedot

Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, joista suomi on pöytäkirjakieli. Seuran toiminta-alue on Espoon kaupunki ympäristöineen.

Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, joista suomi on pöytäkirjakieli. Seuran toiminta-alue on Espoon kaupunki ympäristöineen. ESPOON TELINETAITURIT RY SÄÄNNÖT (2008) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Telinetaiturit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot