I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8. Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa"

Transkriptio

1 Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Vakuutusmarkkinoiden tervehdyttämisen aika

2 Sisältö Pääkirjoitus Vakuutusmarkkinoiden tervehdyttämisen aika Kuljetusriskit selville 12 Veden laadun riskit ja vastuut Suomessa 20 Hallitse matkariskit 27 Vakuutusmarkkinat haasteiden edessä: vakuutusmaksut nousevat Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Turbiinien ja generaattoreiden suurvahinkotilastot Kuljetusriskit selville Kunnianhimoinen riskienhallintaprojekti päätökseen SCA:n pakkaustehtaalla Italiassa EU:n ympäristövastuudirektiivi ja vakuutusratkaisut Miten turvata veden tasainen ja korkea laatu? Veden laadun riskit ja vastuut Suomessa Henkilöstöriskit tärkeä osa yrityksen riskien hallintaa Pitkäjänteisellä turvallisuustyöllä tuloksiin Hallitse matkariskit Ifissä tapahtuu Nimityksiä Monet vakuutusalan toimijat kokevat olevansa tällä hetkellä kutakuinkin myrskyn silmässä. Suurvahinkojen määrä on lisääntynyt rajusti, inflaatio on kiihtynyt huomattavasti, ja pääomasijoitusten tuotot ovat erittäin huonot. Samaan aikaan erityisesti Pohjoismaissa vakuutusmeklarien kannattavuus on joutunut vaakalaudalle, koska meklaripalkkiot ovat pienentyneet ja palkkainflaatio jatkuu. Myös monen asiakkaamme liiketoimintariskit ovat lisääntyneet. Talouden globaalistuminen kasvattaa liiketoiminnan keskeytysriskejä ja aiheuttaa yhä monimutkaisempia sisäisiä ja ulkoisia riippuvuuksia, joita on entistä vaikeampi hallita. Nykyään jopa pikkuvahingoilla voi olla vakavat seuraukset, koska liiketoimintaympäristö ja pääomamarkkinat reagoivat voimakkaasti kaikkiin negatiivisiin uutisiin. Kilpailu vakuutusmarkkinoilla on ollut kovaa viime vuosina. Tämän seurauksena vakuutusmaksut ovat laskeneet monissa tapauksissa alle omakustannusrajan, ja kehityksen vaikutukset näkyvät jo monessa vakuutusyhtiössä. Pääomamarkkinoiden kriisin viimeaikainen laajentuminen ja erityisesti AIG:n dramaattinen kehitys osoittavat, että olemme todennäköisesti ohittaneet suhdannepohjan, ja jatkossa vakuutusmaksut lähtevät nousuun. Edessämme on siis taas paluu perusasioiden pariin. Vakuutusyhtiöille tämä tarkoittaa sitä, että niiden on hoidettava riskinvalintansa entistä kurinalaisemmin, panostettava vahingontorjuntaan ja keskityttävä vakuutustekniseen tulokseen sijoitustoiminnan tuloksen sijasta. Meklareiden on puolestaan tarjottava asiakkailleen entistä enemmän lisäarvoa tuottavia palveluja sekä oikeaa ja vaatimustenmukaista riskiturvaa. Yksittäisten yritysten taas tulisi panostaa ennen kaikkea omaisuutensa ja liiketoimintansa suojaamiseen pitkällä aikavälillä vähentämällä riskejä. Yksi asia on täysin selvä: näinä epävarmuuden aikoina vakuutusyhtiöiden kannattaa keskittyä ydinliiketoimintaansa ja niihin tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka ne tuntevat hyvin. Ifin puhdasverinen vahinkovakuutusstrategia osoittaakin vahvuutensa tällaisina aikoina. Tarjoamme asiakkaille edelleen pitkän aikavälin vakuuttamiskapasiteettia ja hyvää palvelua, joka perustuu riskien oikeaan hinnoitteluun, taloudelliseen vakauteen, varovaiseen sijoituspolitiikkaan ja vakuutuskannan hajauttamiseen. Pääoma- ja vakuutusmarkkinoiden viimeaikaista kehitystä tarkasteltaessa yksi olennainen kysymys jää kuitenkin vastausta vaille. Miten vakuutusyhtiöt, meklarit ja asiakasyritykset voisivat yhdessä vähentää vakuutusalan monimutkaisuutta ja keskinäisiä riippuvuuksia siten, että vakuutusmarkkinat kestäisivät finanssialan globaalit kriisit jatkossa nykyistä paremmin? Morten Thorsrud Julkaisija If Suurasiakkaat Niittyportti 4 A Espoo IF puh industrial Päätoimittaja Juha Ettala Toimituskunta Olav Breen Ken Henningson Lars von Hertzen Harry Nordqvist Inkeri Salin Anna Maria Vähäkuopus Tuotanto Markkinointiviestintä Dialogi Oy Paino Wellprint Oy Osoitteenmuutokset Risk Consultingista ilmestyvät myös skandinaavinen ja englanninkielinen versio. ISSN Kannen kuva Kuvapörssi Oy/Jupiterimages IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008

3 Vakuutusmarkkinat haasteiden edessä: vakuutusmaksut nousevat Suurten yritysasiakkaiden vakuuttaminen on vakuutusalan näkökulmasta haasteellista. Tällä hetkellä haasteet ovat jopa tavanomaista suuremmat huonon suurvahinkokehityksen, neljän viime vuoden aikana tapahtuneen vakuutusmaksujen laskun sekä globaalien pääomamarkkinoiden romahduksen takia. Toimintaympäristön epäsuotuisa kehitys alkaa näkyä vakuutusalalla, ja vakuutusmaksukorotukset ovatkin todennäköisiä. Viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana on saatu useita merkkejä markkinoiden kovenemisesta. Luotto- ja pääomamarkkinoiden tämänhetkisen sekasorron oletetaan myös vaikuttavan vakuuttamiskapasiteetin pienentymiseen ja markkinoiden tiukentumiseen globaaleilla vakuutusmarkkinoilla. Odotammekin markkinatilanteen vaikeutuvan ja suhdanteen kääntyvän jo toteutettavissa vakuutusten vuosiuudistuksissa. Suurvahinkojen määrä on lisääntynyt kolmen viime vuoden ajan. Esimerkiksi Suomessa maksettujen palovahinkokorvausten määrä on pysynyt melko vakiona vuodesta 1983 asti ja ollut noin 110 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2005 jälkeen maksettujen korvausten määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti, ja vuonna 2007 se oli jo lähes 200 miljoonaa euroa. Myös Norjassa yritysasiakkaiden omaisuusvahingot ovat olleet kasvussa vuodesta 2004 lähtien. Vuoteen 2007 asti suurvahinkojen lukumäärä pysyi melko vakiona, ja epäsuotuisa kehitys johtui pääasiassa siitä, että yksittäiset vahingot olivat entistä suurempia. Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla Norjan yritysvakuutusmarkkinoilla on kuitenkin myös vahinkojen lukumäärä kasvanut, samoin kuin niiden vakavuus yritysasiakasmarkkinoilla. Luonnonilmiövahinkojen määrä on puolestaan lisääntynyt tasaisesti 1990-luvulta lähtien sekä lukumäärällisesti että maksetuilla vakuutuskorvauksilla mitattuna. Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta vuonna 2005 tapahtunut hirmumyrsky Katrina oli surullinen muistutus siitä, miten valtavia vahinkoja luonnonilmiöt voivat aiheuttaa. Myös ihmisten toiminnasta aiheutuvien suurvahinkojen määrä on lisääntynyt luvulta lähtien. Yleisen negatiivisen kehityksen ohella vuosi 2008 on ollut erityisen epäsuotuisa myös omaisuus- ja keskeytysvahinkojen osalta. The Insurance Insider -lehden keräämien tietojen mukaan yli 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suurvahingoista aiheutuneiden korvauskustannusten yhteismäärä oli tammi-maaliskuussa yli 6 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa kaikkien aikojen toiseksi synkintä vuosineljännestä syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen. Epäsuotuisa korvauskehitys on aiheutunut suurelta osin entistä suuremmista keskeytysvahingoista. Suurvahinkoja on tapahtunut ennen kaikkea kaivos-, energia- ja terästeollisuudessa, missä raaka-ainehintojen voimakas nousu vielä kasvattaa keskeytysvahinkokorvausten määrää. Keskeytysvahinkojen riski kasvaa verkostoihin perustuvassa globaalitaloudessa, ja ulkopuolisia uhkia on entistä vaikeampi hallita maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Erityisesti monet kansainvälisesti toimivat yhtiöt ovat ulkoistaneet osan tuotannostaan ja prosesseistaan solmimalla strategisia kumppanuuksia ulkopuolisten toimittajien kanssa. Tämä on muuttanut yhtiöiden riskiprofiilia huomattavasti, mikä on valitettavasti näkynyt myös viime aikojen vahinkotilastoissa. Epäsuotuisan suurvahinkokehityksen ja pääomamarkkinoiden dramaattisen tilanteen lisäksi vakuutuksenantajia huolestuttaa inflaatiokehitys sekä korkotaso tulevaisuudessa erityisesti pitkähäntäisessä vakuutusliikkeessä. Koska useimmat vakuutusalaan vaikuttavat taloudelliset tekijät kehittyvät nyt epäsuotuisasti, ennustamme vakuutusmarkkinoiden reagoivan tilanteeseen nopeasti. Useiden vakuutuksenantajien sijoitustoiminnan tulos heikkenee, joten riskienvalinnan nopea tiukentaminen on todennäköistä. Näistä syistä johtuen vakuutusalan ainoa vaihtoehto ovat vakuutusmaksukorotukset. Hinnankorotukset vaihtelevat tuote-, toimiala- ja asiakaskohtaisesti, mutta suuririskisten yritysten sekä perusmateriaaliteollisuudessa toimivien yritysten osalta korotukset ovat todennäköisesti huomattavia. POUL STEFFENSEN JUHA ETTALA Maksetut palovahinkokorvaukset Suomessa Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Indeksoitu vuoden 2006 tasolle. Maksetut palovahinkokorvaukset Norjassa Lähde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH): vahinkovakuutustilastot 2007 Lähde: Statistiska Centralbyrån rakennuskustannusindeksi (BPI), Ruotsi. Uudisrakentamisen hintakehitys, laatu- ja paikkakuntaerot huomioitu. 4 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/ Taulukko 1. Milj. EUR Taulukko 2. Milj. NOK Maksetut korvaukset, NOK Vahinkojen lukumäärä Vahinkojen lukumäärä Taulukko 3. Suurvahingot tammi-maaliskuussa 2008, yli 50 milj. dollarin omaisuus- ja keskeytysvahingot Aika Vahinko Milj. USD Tammi-helmi Tulva kaivoksessa 1 600* Tammi Keskeytysvahinko 700 Tammi Sortuma hiilikaivoksessa 500* Helmi Kaivoskonerikko 500 Tammi Räjähdys terästehtaassa 500 Helmi Räjähdys/tulipalo öljynjalostamolla 400 Helmi Tulipalo/räjähdys tehtaassa 380 Maalis Varastopalo 200 Tammi Tulva kaivoksessa 250* Tammi Räjähdys hiilikaivoksessa 140 Helmi Tulipalo markkina-alueella 140 Tammi Tulva kaivoksessa 160 Helmi Maakaasun pumppausaseman räjähdys (pyörremyrsky) 125 Helmi Maanjäristys kultakaivoksessa 120 Maalis Tulipalo/räjähdys lihanpakkaamossa 100 Tammi Tulipalo hotellikasinossa 100 Tammi Tulipalo elintarviketehtaassa 100 Helmi Tulva kaivoksessa 100 Tammi Tulipalo sairaalassa *) Enintään Taulukko 4. Vahinkojen lukumäärä Indeksi: 1990= Raakaöljyn hintakehitys maailmanmarkkinoilla USD/tynnyri Indeksi: 1989= Raaka-ainehintojen kehitys Ruotsissa Muut kuin luonnonilmiövahingot Taulukko Lähde: Statistiska Centralbyrån tuottajahintaindeksi (PPI) Lähde: Swiss Re Sigma 1/ Rakennusbetoni Rauta, teräs ja ferroseokset Kupari Taulukko 6. Taulukko 7. Katastrofit Luonnonilmiövahingot Uudisrakentamisen hintakehitys Lähde: Konjunkturinstitutet Kerros- ja rivitalot Omakotitalot Kuluttajahintaindeksi

4 KUVAPÖRSSI OY / JUPITER IMAGES Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Kiinan markkinoille pyrkivän yhtiön on tärkeää olla hyvin valmistautunut. Paikallisen liiketoimintakulttuurin riittävän tuntemuksen lisäksi yksi tunnustetuista menestysedellytyksistä on hyvä riskienhallinta. Hyvän riskienhallinnan olennainen osa taas on tarkoituksenmukainen vakuutusturva. Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana Kiinan talouskasvu on ollut valtaisaa. Maan bruttokansantuote on kasvanut noin 10 prosentin vuosivauhtia, ja vuonna 2007 se oli nimellisarvoltaan miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tällä hetkellä Kiina on maailman neljänneksi suurin talous heti Yhdysvaltojen, Japanin ja Saksan jälkeen. Huikea talouskasvu ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat houkutelleet Kiinaan myös monia pohjoismaisia yhtiöitä. Nyt Kiinassa toimii noin 400 ruotsalaista, 300 tanskalaista, 200 suomalaista ja 200 norjalaista yhtiötä, ja monilla niistä on myös tuotantoa Kiinassa. Noin puolella Kiinassa toimivista suomalaisyhtiöistä on paikallista tuotantoa. Vakuuttaminen Kiinassa Vaikka Kiinan vakuutusmarkkinat kasvavat kovaa vauhtia, ne ovat vielä suhteellisen kehittymättömät. Vuosien aikana Kiinassa ei ollut käytännöllisesti katsoen lainkaan vakuutusalan toimintaa. Vakuutusala alkoi elpyä vuonna 1978, kun Kiina perusti uudelleen kansallisen vakuutusyhtiönsä (englanniksi People s Insurance Company of China, PICC), joka toimi alalla monopoliasemassa monen vuoden ajan. Ulkomaisille vakuuttajille markkinat alkoivat avautua vähitellen vuodesta 1992 lähtien. Kesti kuitenkin aina vuoteen 2004 ennen kuin Kiina (teoriassa) täytti Maailman kauppajärjestö WTO:n liittymisehdot vakuutusalan osalta. Nykymuodossaan Kiinan vakuutusmarkkinat ovatkin toimineet vasta noin kymmenen vuotta. Kiinassa toimii noin 100 vakuutusyhtiötä. Markkinoilla määräävässä asemassa ovat kiinalaiset vakuutusyhtiöt: kolme suurinta kiinalaista vakuutusyhtiötä (PICC, China Pacific ja Ping An) pitää hallussaan 70:tä prosenttia markkinoista. Jäljelle jäävä osuus markkinoista on varsin pirstaleinen ja monet vakuutusyhtiöt keskittyvät toimimaan alueellisesti. Ulkomaisia yhtiöitä Kiinan markkinoilla ei juurikaan vielä näy. Esimerkiksi ulkomaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus on vain noin yksi prosentti. Kiinan vakuutusmarkkinoilla on monia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat va- 6 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 7

5 If on panostanut erityisesti vankan kumppanuusverkoston luomiseen kiinalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa. kuutusyhtiöiden toimintaan. Vakuuttamista on esimerkiksi merkittävästi rajoitettu säännöksillä. Näin ollen vakuutuksia ei saa ottaa vakuutusyhtiöiltä, joilla ei ole toimilupaa Kiinassa. Jos vakuutusta tarvitseva yritys on rekisteröity Manner-Kiinaan ja se haluaa vakuuttaa riskejä Kiinassa (ei Hongkongissa eikä Macaossa), vakuutus on otettava sellaiselta vakuutusyhtiöltä, jolla on lupa toimia Manner-Kiinassa. Ainoa poikkeus sääntöön koskee kansainvälisiä merikuljetuksia. Osa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä on perustanut sivuliikkeitä, joilla on lupa toimia Kiinassa. Saatu toimilupa on usein voimassa vain tietyssä kaupungissa, eikä vakuutusyhtiö saa kattaa riskejä sille määritetyn alueen ulkopuolella. On mahdollista, että yhtiön asiakkaan Kiinan toiminta ja omaisuus eivät sijaitse juuri kyseisessä kaupungissa. Vuodesta 2004 alkaen ulkomaisten vakuutusyhtiöiden on periaatteessa sallittu tehdä mastersopimuksia ja kattaa laajoja riskejä ilman maantieteellisiä rajoituksia. On kuitenkin käynyt ilmi, ettei käytäntö aina ole johdonmukaista, sillä valtio suosii kotimaisia vakuutusyhtiöitä ulkomaisten yhtiöiden kustannuksella. Tämä taas vaikeuttaa ulkomaisten vakuuttajien maantieteellistä laajentumista ja toimintaa koko maan laajuisesti. Ulkomaiset vakuutusyhtiöt eivät myöskään saa myöntää pakollisia vakuutuksia, kuten liikennevakuutuksia. Koska Kiina on alueeltaan hyvin suuri, liiketoimintakulttuuri ja tavat voivat olla varsin erilaisia eri puolilla maata, esimerkiksi siirryttäessä pohjoisesta etelään tai kehittyneemmältä alueelta heikommin kehittyneelle. Maan koon vuoksi myös luonnonkatastrofien riskit ovat täysin eri luokkaa eri alueilla. Siksi onkin tärkeää, että riskienhallintaan sisältyvässä riskien arvioinnissa on mukana paikallista osaamista. Ammattitaitoisen henkilöstön puute kiinalaisissa vakuutusyhtiöissä ja vakuutusasiamiesten keskuudessa on suuri ongelma. Paikalliset vakuutusyhtiöt eivät välttämättä ole tottuneet hoitamaan asioita kansainvälisten yritysten kanssa. Esimerkiksi riittävän englanninkielentaitoista henkilöstöä ei aina ole saatavilla. On huomattava, että myös vakuutusten hallinnassa hyvällä guanxilla eli suhdetoiminnalla on merkitystä. Etenkin neuvotteluissa ja korvauspalveluissa hyvä guanxi on erittäin tärkeää. Asianmukaisen palvelun saaminen Kiinassa edellyttää hyviä suhteita ja maan vakuutusalan perinpohjaista tuntemusta. If Kiinassa If on palvellut asiakkaitaan Kiinassa jo 25 vuoden ajan yhdessä kiinalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Nykyään If huolehtii Kiinassa yhteensä 80 pohjoismaisen ja muun yhtiön vakuutuksista. Ifillä on pitkäaikainen kokemus omaisuus-, vastuu- ja merivakuutuksista, joissa sen tuotevalikoima on hyvin laaja. Lisäksi If on hiljattain alkanut tarjota matkavakuutuksia kiinalaisen yhteistyökumppaninsa China Pacificin kanssa. Ifin strategiana on tarjota asiakkailleen pohjoismaisen laadukasta palvelua. Niinpä If valitsee tarkoin yhteistyökumppaninsa, joiden kanssa se tekee yhteistyötä hyvin tiiviisti. Koska Kiinassa vakuutusten tarjoaminen edellyttää paikallista toimilupaa ja ulkomaisten vakuuttajien toimintaa edelleen rajoitetaan, If on panostanut erityisesti vankan kumppanuusverkoston luomiseen kiinalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa. Kiinalaiskumppaniensa kanssa If pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman vakuutuksia koko Kiinan alueella. Kiinalaiskumppaneilta asiakkaat saavat Ifin kansainvälisen palvelutason mukaisesti paikallisia vakuutusopimuksia sekä vahingonselvittely- ja muita palveluja. Muihin palveluihin sisältyy Kiinan eri osia koskevan paikallistuntemuksen välittäminen riskienhallinnan hyödynnettäväksi. Kiinassa Ifin vakuutustoimintamallin osapuolina ovat asiakas, (kansainvälinen meklari), If kansainvälisenä vakuutuksenantajana, kiinalainen yhteistyökumppani, (kiinalainen meklari) sekä asiakkaan kiinalainen tytäryhtiö. Asiakas sopii kansainvälisestä vakuutusohjelmasta Ifin kanssa. Sen jälkeen If varmistaa, että asiakas saa sovitun vakuutusturvan. Koska mukana on monia osapuolia, yhteistyön sujuvuus on äärimmäisen tärkeää. Ifillä kansainvälistä verkostoa hoidetaan 50 asiantuntijan voimin, jotta ammattimainen toteutus ja osapuolten välinen yhteistyö sujuisi moitteettomasti. Yhteistyökumppanit Ifin Kiinan yhteistyöverkoston tärkeimmät nykyiset kumppanit ovat maan toiseksi suurin vakuutusyhtiö China Pacific P&C ja kolmanneksi suurin vakuutusyhtiö Ping An P&C. Vuonna 2007 China Pacificin maksutulo oli 3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja Ping Anin 2,9 miljardia dollaria. Shanghaissa pääkonttoriaan pitävällä China Pacificilla ja Ping Anilla, jonka pääpaikka sijaitsee Shenzhenissä Hongkongin lähellä, on yli sivukonttoria ympäri Kiinaa. Molemmilla yhtiöillä on kansainvälinen ote liiketoimintaan sekä kokemusta työskentelystä kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Ifin yhteistyö sekä China Pacificin että Ping Anin kanssa on ollut luotettavaa ja pitkäaikaista. Molemmissa kumppaniyhtiöissä on myös perustettu If-liiketoimintaan keskittyvät englantia puhuvat tiimit. China Pacificin liiketoimintajohtaja ja If-liiketoimintatiimin päällikkö Jiang Lihua pitää yhteistyötä Ifin kanssa merkittävänä. China Pacificin kannalta If-yhteistyön merkitys on kasvanut, ja hiljattain perustimme erityisen If-liiketoimintatiimin Suzhoun konttoriin. If-tiimimme jäsenet ovat todella tehokkaita ja sitoutuneita ammattilaisia. Vuonna 2006 tiimi palkittiin kansallisella tasolla finanssipalveluistaan, ja vuonna 2007 palkinto tuli maakunnalliselta tasolta. Ifin ja China Pacificin välistä yhteistyötä on vahvistettu, ja tavoitteemme on tarjota parempaa palvelua yhteisille asiakkaillemme, kertoo Jiang Lihua. Tiiviin verkostoyhteistyön ansiosta Ifin asiakkaat saavat Kiinan markkinoilla parasta mahdollista palvelua. If tarjoaa enemmän KUVAPÖRSSI OY / JUPITER IMAGES Kumppanuusyhteistyössä tarjottavien vakuutuspalvelujen lisäksi If tarjoaa Kiinaan myös suoria riskienhallintapalveluja. Palvelut ovat osa kansainvälistä riskienhallintaohjelmaa, joka mukautetaan kunkin asiakkaan tarpeisiin. Ifin riskienhallintaorganisaatiossa työskentelee 45 ammattilaista, jotka tekevät yhteistyökumppanien paikallisosaamista hyödyntäen riskikartoituksia ja vahingontorjuntaan liittyviä asiakaskäyntejä Kiinassa. Riskienhallintapalvelut kattavat omaisuus-, kuljetus-, vastuu- ja matkavakuutuksiin liittyvät riskit. Kokeneet Ifin riski-insinöörit tuntevat hyvin sekä asiakkaiden toimialojen riskit että Kiinaan liittyvät erityisriskit. Olennaisena osana palveluumme kuuluvat vahingontorjuntaan liittyvät säännölliset käynnit asiakkaiden toimitiloissa. Esimerkiksi omaisuusriskien osalta teemme Kiinassa vuosittain parikymmentä käyntiä asiakkaiden tärkeimpiin tehtaisiin, kertoo Ifin riskienhallintapalvelujen Suomen johtaja Jukka Forssen. Kiinan valtavat markkinat nykyaikaistuvat nopeasti. Sääntelyä puretaan ja mittavia infrastruktuurin kehityshankkeita toteutetaan. Myös Kiinan sisäisillä markkinoilla piilee suunnattomasti mahdollisuuksia. Kiinassa on lisäksi runsaasti luonnonvaroja. Kaikki tämä merkitsee suurta kasvupotentiaalia pohjoismaisille yhtiöille myös tulevaisuudessa. On kuitenkin syytä muistaa, että Kiinassa harjoitettavaan liiketoimintaan liittyy monia uhkia ja riskejä. If seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa liiketoimintaa Kiinassa. Näin If auttaa asiakkaitaan minimoimaan riskejä ja pystyy tarjoamaan laajan valikoiman riskienhallinnan asiantuntijapalveluita sekä vakuutusratkaisuja. Jyri Kärkkäinen Shelley Gao Kiina Pinta-ala: neliökilometriä Asukasluku: 1,3 miljardia (2007 arvio) Pääkaupunki: Peking Suurimmat kaupungit: Shanghai 12,8 milj., Shenyang 4,9 milj., Peking 17,4 milj. Asukasluvut sisältävät vain kaupunkien keskusta-alueen väestön (vuoden 2003 arvio YK:n mukaan). Virallinen kieli: Putonghua (perustuu Pekingin alueen murteeseen eli ns. mandariinikiinaan), lisäksi puhutaan mm. kantonin kiinaa, eri murteita sekä etnisiä kieliä. Luonnonvarat: Kivihiili, öljy, maakaasu, rautamalmi, kupari, antimoni, volframi, tina, suola, fosfaatti, lyijy, mangaani, elohopea, sinkki 8 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 9

6 Lessons from Losses Turbiinien ja generaattoreiden suurvahinkotilastot The International Association of Engineering Insurers (IMIA) kerää vuosittain tilastotietoa jäsenmaittensa konerikko- ja projektivakuutusten vahingoista. Vaikka tilasto ei ole täysin kattava, se edustaa merkittävää osaa Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa sattuneista vahingoista. Siksi sitä voidaan pitää erinomaisena lähteenä analysoitaessa konerikkovakuutuksiin liittyviä vahinkotilastoja. IMIA:n tilastoista löytyy vuosilta yhteensä 181 kpl yli 1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista konerikkovahinkoa. Näistä vahingoista korvauksia on maksettu kaikkiaan 560 miljoonaa USD. Vaikka tarkastelua on tehty vain kolme vuotta, voidaan tilastopohjaa pitää hyvänä, koska vahinkotilasto perustuu merkittävään määrään vakuutussopimuksia Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa. Suurvahinkojen jakautuminen omaisuustyypeittäin Taulukossa 1 on esitetty 181 omaisuusvahingon ja niistä aiheutuneiden 560 miljoonan USD:n korvaussumman jakautuminen omaisuustyypeittäin. Selvästi suurin korvausosuus 33 % on maksettu turbiinille ja/tai generaattorille (turbogeneraattoreille) kohdistuneista vahingoista. Vuositasolla tämä on merkinnyt IMIA:n jäsenmaissa noin 62 miljoonan USD:n korvauksia. Kattilalaitoksiin ja paineastioihin on korvauksista käytetty 13 % samoin kuin sähkökoneisiin ja -laitteisiin. Suurikokoisiin nosto- ja kuljetuslaitteisiin korvauksista on kulunut 12 %. Tuotantokoneiden laitteiden konerikkovakuutusten korvaukset edustavat 10 %:a vahinkomenoista. Kattilalaitosvahingoista (13 %) osa on kohdistunut voimalaitoskattiloihin ja soodakattiloihin. Sähkökoneiden ja -laitteiden vahingot (13 %) sisältävät mm. korkeajännitemuuntajien vahingot. Vaikka yksityiskohtaisemmat yhteenvedot edellyttäisivätkin vahinkojen tarkempaa tarkastelua, luvuista voidaan arvioida, että sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyvät vahinkomenot edustavat noin 50 %:a koko vahinkomenosta. Suurvahinkojen syyt Taulukkoon 2 on jaoteltu kolmen vuoden suurvahinkotilasto vahingon syiden perusteella. Koska yksittäisen vahingon syyt ja muut vahinkoselvitykset eivät ole saatavilla, syytilastosta voidaan tehdä vain tiettyjä johtopäätöksiä. Vertaamalla Taulukon 1 ja 2 tietoja ristiin voidaan arvioida, mihin omaisuustyyppiin vahingot ovat kohdistuneet. Kattilalaitoksissa sattuvat räjähdykset johtavat usein suurvahinkoon ja ne ilmoitetaan IMIA:n tilastoon. Tässäkin kolmen vuoden tilastossa kattilalaitoksilla sattuneet räjähdykset edustanevat merkittävää osaa kattila- ja paineastioille kohdistuneista vahingoista. IMIA:n tilastoissa tulipalolla tarkoitetaan koneessa tai laitteessa syntynyttä rajattua tulipaloa ja ei esimerkiksi rakennuksen palamista, jonka seurauksena konekanta tuhoutuu. Nämä IMIA:n tilastoon tulevat tulipalot edustavat vain 9 %:a vahinkomenosta vuosina Tähän lukuun sisältyvät mm. sähkökoneissa ja -laitteissa tapahtuneet tulipalot, kattilalaitoksilla tapahtuneet palot ym. Tilastosta voidaan tehdä johtopäätös, että turbogeneraattoreille tulipalon aiheuttama vahinkoriski on vähäinen verrattuna muihin vahinkoriskeihin, mikä vahvistaa edelleen aikaisempia käsityksiämme tästä vahinkoriskistä. Taulukossa 2 käyttövirhe (A) edustaa 19 %:a ja virheellinen materiaali tai työn suoritus (B) 35 %:a suurvahinkokorvauksista. Käyttövirheen taustalla voi olla mm. kokemuksen puute häiriötilanteessa tai huoli- Taulukko 1. Suurvahinkokorvaukset 560 MUS$ vuodet , omasuustyypeittäin 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Taulukko % 30 % 20 % 10 % 0 % 33 % 19 % 13 % 3 % 13 % 10 % 12 % mattomuus ylösajon tai alasajon yhteydessä. Virheellinen materiaali tai työn suoritus voi olla mm. revisioiden yhteydessä tehtyjen laajempien toimenpiteiden seurauksena syntyneet vahingot. Pylväs C edustaa vahinkotapauksia, joissa vahinko on seurannut alun perin väärin valitusta mitoituksesta, materiaalista, valvontasysteemistä ym. suunnittelutekijästä. Pylväät A, B ja C edustavat 59 %:a suurvahinkojen vahinkomenosta. Vahingon syyt ovat tyypillisiä suurvahingon aiheuttajia turbogeneraattorilaitoksille jo vuosikymmenien takaa. Pylväiden A, B ja C edustamia vahinkoja turbogeneraattorilaitoksille voidaan välttää tehokkaalla ja pitkäjännitteisellä operaattoreiden koulutuksella, tinkimättömällä kunnossapidolla, testauksella ja tutkimuksella. Parantunut automatiikka pienentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja mahdollisuutta havaita ja reagoida epänormaaliin signaaliin ilman ihmisen toimenpiteitä. Toisaalta vanhoja laitoksia pyritään ajamaan yhä pidempään ja huoltoseisokkiajat ovat tiukat. Ville Valta 1 % 1 % Turbogeneraattorit Kattilat ja paineastiat Kompressorit ja muut mekaaniset laitteet Sähkökoneet ja -laitteet Tuotantokoneet ja prosessilaitteet Nosto- ja kuljetuslaitteet Kemian tehtaat Elektroniikkalaitteet Muu Omaisuus Suurvahinkokorvaukset 560 MUS$ vuodet , vahingon syy 35 % 5 % 9 % 4 % 2 % 0 % 0 % Käyttövirhe Virheellinen materiaali ja työn suoritus Virheellinen suunnittelu Tulipalo Räjähdys Myrsky Tulva Maanjäristys Muu 14 % 25 % 10 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/

7 Missä riskit kasaantuvat? Kuljetusriskit selville Vakuutusyhtiö If ja DB Schenker selvittivät syksyllä 2007 yhdessä, millaisia riskejä tavarantoimituksiin liittyy. Projekti saatiin konkreettiseksi, kun mukaan otettiin huonekalu- ja sisustusalan vähittäiskaupan kuljetukset. selvityksestä ovat erittäin positiiviset. Kävimme eri prosessit läpi Ifin ris- -Kokemukset kianalyytikoiden kanssa, otimme mukaan myös työturvallisuuden. Selvitimme yhden toimialan osalta, mitä kaikkea voisimme tehdä vielä paremmin. Tarkastimme esimerkiksi, voisiko pakkauksia parantaa entisestään ja niiden käsittelyä helpottaa. Entä miten voisimme merkitä tiedot lähetyksestä entistä paremmin? Näin toteaa Schenker Cargon asiakaspalvelupäällikkö Timo Meras. Myös meidän työtapamme olivat luupin alla. Saimme arvokkaan ulkopuolisen asiantuntijan näkökulman omaan toimintaamme. Meras on hyvillään, että selvityksen ansiosta Schenkerillä ollaan nyt ikään kuin etukäteen liikkeellä. Nyt mietitään, mitä toimitusketjussa voitaisiin tehdä asioiden parantamiseksi, kun yleensä vakuutusyhtiöön otetaan yhteyttä vahingon sattuessa. Projekti opetti huomaamaan, että laatu on lopultakin kiinni pienistä asioista, esimerkiksi siitä että päivittäinen tekeminen on kunnossa ja puitteet missä toimitaan kohdallaan. Suuria muutoksia DB Schenkerin toimintaan ei ole selvityksen jälkeen tulossa, asiat kun ovat yleisesti ottaen kunnossa. Mutta niihin pieniin asioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Katsomme esimerkiksi entistä tarkemmin, että kollit ovat kunnossa. Kun pienet kehityskohteet summataan yhteen, lopputuloksen kannalta ne voivat yhdessä olla hyvinkin merkittäviä ja ehkäistä vahinkoja. Pieniä asioita tehdään läpi kuljetusketjun. Jo heti alkupäässä katsotaan, minkä näköisinä tuotteet tulevat DB Schenkerin kuljetettaviksi ja miten ne on pakattu. Koko toimitusketjun laatu pysyy korkeana, kun missään vaiheessa ei lipsuta. Samana päivänä perille DB Schenker hoitaa Suomessa kotimaan ja Euroopan maakuljetusten lisäksi varastointia sekä lento- ja merikuljetuksia. Näiden ohella palveluvalikoimaan kuuluvat niin logistiset kokonaisratkaisut kuin messu- ja näyttelylogistiikkakin. Palettiin kuuluu myös erikoiskuljetuspalveluita. Trafiikki on valtava, päivittäin pelkästään kotimaan kappaletavaralähetyksiä on noin ja lisäksi pakettilähetystä. Virheitä ei juuri suvaita. Tavaran on tultava ehjänä ja ajallaan perille, oli kyse sitten jääkaapista tai elintarvikkeista. Kotimaan lähetyksistä valtaosa jaetaan seuraavana työpäivänä. Kaikki on tarkkaan aikataulutettua, jotta kaikki osapuolet tietävät, missä lähetykset menevät. Vähittäisliike voi seurata internetistä, missä DB AG / Michael Neuhaus esimerkiksi sen asiakkaalleen tilaama pakastin kulloinkin menee tai tarkistaa, että vastaanottaja on saanut sen. Tietojärjestelmä tukee toiminnan onnistumista, mutta aina, kun ihminen tulee kuvioon mukaan, tulee myös riskien mahdollisuus. Pyrimme pienentämään riskejä kouluttamalla henkilökuntaa ja pitämällä yllä sen ammattitaitoa. Toinen tapa on standardoida työvaiheet niin, että ne tehdään aina samalla lailla. Ifin kanssa tehdyn riskikartoituksen avulla yritys pyrkii pienentämään juuri tätä inhimilliseen toimintaan liittyvien riskien määrää, kiteyttää Meras. Teksti Kirsi Riipinen Kuljetusvakuutus asiantuntija Jukka Rantala Vakuutusyhtiö Ifistä tietää, että omia ongelmakohtia ei välttämättä huomaa ennen kuin ulkopuolinen tulee ja katsoo asioita. Monesti asioita tottuu tekemään tietyllä tavalla eikä huomaa, että toinen tapa voisi olla turvallisempi ja tehokkaampikin. Kuljetusketjuun mahtuu monta riskipaikkaa. Jo tavaran lastauksessa on omat riskinsä, samoin kuljetuksessa ja välivarastoinnissa. Monesti tarvitaan välilastauksia, ehkä myös laivamatkaa. Riskienhallinta on jatkuvaa työtä, tärkeä osa laadukasta toimintaa. Jos riskejä ei tunne ja selvitetä, ei niitä myöskään voi hallita. Riskejä selvitettäessä kannattaa keskittyä siihen, missä riskit kasaantuvat. Tarkastamme tämän takia paljon esimerkiksi varastoja. Samalla katsomme senkin, onko varastot rakennettu aivan vieri viereen ja onko yhdessä varastossa monen eri asiakkaan tuotteita. DB Schenkerillä ketju toimii hyvin. If tiesi tämän jo etukäteen ja etsi nyt perusasioiden sijaan pieniä poikkeamia. Todennäköisimmin logistiikkaketjun ongelmat syntyvät lastaus- ja purkuvaiheessa. Kun on kiire ja kova vauhti trukin kanssa, riskien mahdollisuus kasvaa. Rantala on huomannut, että kun asioita käy ihmisten kanssa läpi, tieto otetaan hyvin positiivisesti vastaan. Ihmisillä on luontainen halu oppia uutta. Esimerkiksi DB Schenkerin tapauksessa ei aina ollut huomattu, että johonkin tilanteeseen voi liittyä riski. Kun tilanteita käytiin läpi visuaalisesti, kuvia esittämällä, asiaa selvisi helpommin. Ja taas kerran kyse oli pienen pienistä asioista. Helppoja ja vaikeita selvitettäviä Entä sitten, jos tavaratoimituksen aikana tapahtuu jotakin? Jos kuljetettava tuote vaikkapa varastetaan, tapaus on selvä, koska siitä on poliisiraportit. Samoin jos rekka kaatuu, 12 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1 Lea Ahoniemi 2010 Tampereen yliopisto CIRCMI tutkimusryhmä KIINA LIIKETOIMINTA- YMPÄRISTÖNÄ HAASTATTELUTUTKIMUS SUOMALAIS-- JOHTAJIEN KOKEMUKSISTA KIINASSA Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA Te, eli PostNord, otitte meidät tosissanne. Oskar Lindroos, Lejos Oy TEKNIIKKA Pohjoismaiset TA-järjestelmät kehittyvät vauhdilla MEKONOMEN Napapiirille yhdessä yössä FUUSIO PostNord ja Direct Link yhdistyivät

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot