SLMSC materials Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLMSC materials Page 1"

Transkriptio

1 1

2 Käytännönläheinen oppimisen työkalupakki oman lihayrityksen kehittämiseen Johdanto Näin käytät SLMSC- työkalupakkia Pienet lihantuottajat ympäri Eurooppaa taistelevat useista eri syistä eloonjäämisestään. Kuitenkaan heidän tuotteidensa kysynnän puute ei kuulu näihin syihin! He ovat keskeisessä roolissa eurooppalaisessa lihan tarjontaketjussa, mutta tästä huolimatta valtaosan kannattavuus ja kilpailukyky ovat heikkenemässä, mistä seuraa tulonmenetyksiä, työn määrän laskua sekä elämänlaadun heikkenemistä. Tämä heikkeneminen on osin seurausta ulkoisista tekijöistä, mutta ottaen huomioon meneillään olevan lihasektorin kasvun sekä kuluttajien mieltymyksen paikallisesti tuotettuun ruokaan, uskomme että sisäiset esteet lyhyen aikavälinen operationaalinen painopiste yhdistettynä innovaatio- ja markkinointitaitojen puutteeseen rajoittavat paikallisten teurastamoiden kasvua. Maa- ja elintarviketeollisuutta koskevat lakimuutokset yhdistettyinä kuluttajien lukuisiin pelkoihin ovat vaikuttaneet niin, että olemassa olevat valtuutetut ammattikoulutuskurssit keskittyvät elintarviketieteeseen, teknologiaan, hygieniaan ja määräystenmukaisuuteen. Olemassa olevaa yrityksen kehittämiskoulutusta pidetään maaseudun pienyrityksille liian yleisenä, liian ylivoimaisena tai liian kalliina mitä tulee sekä aikaan että rahaan. Tarjolla on vain vähän tai ei lainkaan näille saavutettavissa olevaa lihasektorin innovaatioihin ja markkinointiin liittyvää koulutusta. Tämä EU:n Leonardo da Vinci Elinikäisen oppimisen ohjelma pyrkii vastaamaan näihin ongelmiin. SLMSC- koulutusohjelma koostuu viidestä osasta: Moduuli 1 Yleiskuva, paikallisten lihan tarjontaketjujen ymmärtäminen Moduuli 2 Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen Kuinka myydä enemmän lihaa? Module luvun lihakauppaa luomassa Moduuli 4 Luo uutta Tee sitä mitä osaat mutta paremmin Moduuli 5 Uusia tuotteita, uusia voittoja 2

3 Tätä e- oppimisalustaa voidaan käyttää monin eri tavoin. Voit seurata osia 1-5 peräkkäin tai saatat katsoa tarpeelliseksi suorittaa ainoastaan yhden tai kaksi osaa. Ohjelman todelliseksi hyödyntämiseksi ehdotamme, että kaikki osallistujat aloittavat osasta 1 ja etenevät siitä. 3

4 Moduuli 1 Yleiskuva, paikallisten lihan tarjontaketjujen ymmärtäminen 1.1. Mikä on paikallinen lihan tarjontaketju? Paikallisiin lihan tarjontaketjuihin kuuluvat kaikki toimijat joiden kautta liha kulkee maatilalta loppukuluttajalle, mukaan lukien tavarantoimittajat, tuottajat, jalostajat, jakelijat ja kaupat. Tietoiset kuluttajat Tuottajat/ maanviljelijät Tavarantoimittajat Saavutettavat markkinat Jalostajat/ teurastamot Näiden ydinosatekijöiden lisäksi arvoketjuun kuuluvat sellaiset toimijat kuten: valvojat, kouluttajat, eläinlääkärit, jätehuolto, alakohtaiset markkinointiorganisaatiot edunvalvonnan organisaatiot 1.2. Liha- alan yritysten kohtaamat esteet Liha- alan yritykset kautta Euroopan kohtaavat samantyyppisiä esteitä: EU:n heikko taloustilanne on johtanut siihen, että kuluttajat haluavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ruokaostoksissa synnyttää haasteita, joihin lihan tarjontaketjun täytyy vastata. 4

5 Liha on edelleen perinteinen tuoteluokka, jonka innovaatioaste on matala verrattuna muihin tuoreen ruuan sektoreihin. (Bord Bia Ireland 2011). Uudet maut, mieltymykset ja uskontoon liittyvät valinnat muokkaavat myynnissä olevaa lihavalikoimaa. Tuore SLMSC- koulutustarveanalyysimme, jossa tarkasteltiin liha- alan yrityksiä viidessä osallistujamaassa (Iso- Britannia, Espanja, Irlanti, Suomi ja Espanja) osoittaa, että 39% yrityksistä on kokenut laskua voittomarginaaleissaan viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä todennäköisesti heijastelee kuluttajakäyttäytymisen vaikutuksia Eurooppaa kohdanneen finanssikriisin aikana. Irlanti (40%) ja Espanja (75%) ovat kokeneet suurimmat pudotukset kannattavuudessa, kun taas 50% suomalaisista yrityksistä raportoi tuottojen kasvaneen ja sijoittui huomattavasti keskimääräisten lukujen yläpuolelle. Yksi syy kannattavuuden laskuun on myös karjan ja raaka- aineiden hintojen nousu samaan aikaan kun markkinat eivät ole sallineet myyntihintojen nostamista. Jätteiden ja eläimistä syntyvien sivutuotteiden käsittelyn kalleus. Kykenemättömyys siirtää kulukannan kasvua täysimääräisesti, mikä johtuu jälleenmyyjien markkinavoimasta, erittäin voimakkaasti kilpailluista markkinapaikoista ja kuluttajien hinnankorotuksiin kohdistuneesta vastustuksesta. Ruuan turvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät valvontakulut. Monissa tapauksissa maaseutuyhteisöissä ja maatalousvaltaisissa talouksissa ei ole riittävää paikallista infrastruktuuria pienten lihakauppojen ja teurastamoiden määrän laskettua. Säädösten tuomat haasteet Vastikään voimaan tullut EU- säädös on ylimääräinen vaatimus ja este ruokayhtiöille, jotka jakelevat yli 50km päähän tuotantopaikasta. Heiltä vaaditaan tukkumyyntivaltuutusta, mikä monille pienyrityksille muodostaa ylimääräisen esteen ja kustannuksen yrityksen laajentamiselle alueille, joilla on enemmän asiakkaita. Pääoman ja rahoituksen rajoitettu saatavuus Ammatillisen ja yrityskehityskoulutuksen ja - opetuksen tarve lihasektorilla. Koulutuksen hinta on suuri este kaikissa maissa paitsi Suomessa, joka yleisesti panostaa koulutukseen. Kuluttajakasvatuksen tarve 1.3. Miksi eurooppalainen lihan tarjontaketjusektori tarvitsee oman e- opetusalustan? Pienet liha- alan yritykset ovat avainroolissa eurooppalaisessa lihan tarjontaketjussa, mutta tästä huolimatta suuri enemmistö alan yrityksistä kautta Euroopan kärsii tuottojen ja kilpailukyvyn laskusta, mistä seurauksena on menetyksiä tuloissa, työn määrässä ja elämänlaadussa. Maa- ja elintarviketeollisuutta koskeva lakimuutos yhdistettynä lukuisiin kuluttajien pelkoihin ovat johtaneet 5

6 siihen, että olemassa olevat valtuutetut ammattikoulutuskurssit keskittyvät elintarviketieteeseen, teknologiaan, hygieniaan ja määräystenmukaisuuteen. Valitettavasti olemassa oleva yrityksen kehittämiskoulutus on nähty maaseudun pienyrityksille liian yleisenä, liian ylivoimaisena tai liian kalliina sekä suhteessa aikaan että rahaan. Tarjolla on vain vähän tai ei lainkaan näille saavutettavissa olevaa lihasektorin innovaatioihin ja markkinointiin liittyvää koulutusta. Näin ollen: SLMSC:n tavoite - rakentaa dynaaminen e- oppimisalusta (ensimmäistä kertaa), joka suoraan vastaa EU:n liha- alan pienyrityssektorin tarpeisiin Euroopan markkinatrendit Hollantilainen yritys Innova Market Insights on tunnistanut ruokamarkkinoihin vuonna 2012 ja sen jälkeen vaikuttavia avaintrendejä. Tärkeimmät trendit liittyvät ruuan puhtauteen, alkuperään ja kestävyyteen kuluttajien etsiessä lisäarvollisia tuotteita huolimatta vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta. Nämä trendit ovat erittäin keskeisiä lihasektorilla Puhdas on uusi luonnollinen : Luonnontuotteista on tulossa pikemminkin sääntö kuin poikkeus useimmilla länsimaisilla markkinoilla, huolimatta siitä että luonnollisen selkeästä määritelmästä vallitsee epäselvyys. Yritykset ovat kehittyneet tuotteiden puhtauden markkinoinnissa ja Innova Market Insight raportoikin tuotteiden, joiden markkinoinnissa käytetään sanaa puhdas, lukumäärän kaksinkertaistuneen vuosien 2008 ja 2009 välillä, kasvaneen kolmanneksella vuonna 2010 ja vielä huomattavasti enemmän vuonna Vihreys on itsestäänselvyys: Yhtiöiden sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen strategiat ovat saaneet yhä tärkeämmän roolin. Huomio on pakkausten vähentämisessä sekä korkeamman hyvinvoinnin ja reilunkaupan linjastojen luomisessa. Funktionaalisuuden ja terveyshyötyjen korostaminen on myös entistä tärkeämpää Paikallisuus, paikallisuus, paikallisuus: Kuluttajien kiinnostus siihen, missä heidän ruokansa on tuotettu ei ole koskaan ollut suurempaa. Tähän ovat johtaneet sellaiset tekijät kuin kiinnostus paikallisen tarjonnan tukemiseen, mieltymys etnis- henkisiin linjastoihin, huoli tuontitavaroiden laadusta ja turvallisuudesta tai aitojen, tietyn maan tai alueen tuotteiden kysyntä. Tämä on erittäin olennainen asia paikallisille lihan tuotantoketjuille Ensiluokkainen erottuu: Huolimatta kuluttajien rahankäyttöön liittyvistä taloudellisista haasteista monissa EU- maissa, asemoituminen ensiluokkaisuuteen tuo mukanaan monia etuja. Kuluttajien on edelleen syötävä ja on todennäköistä, että he 6

7 suuntaavat huomionsa kasvavassa määrin ääripäihin alennustuotteista korkealuokkaisiin tuotteisiin näiden väliin jäävän alueen jatkuvasti kutistuessa. Ensiluokkainen makupala saatetaan perustella hemmotteluna johon on varaa, erityisesti jos siihen voidaan myös liittää hyväksi sinulle - elementti Huomio senioreihin: Yritykset ovat alkaneet vastata vanhenevan väestönosan tarpeisiin huomioiden sekä pakkausten käytännöllisyyden että yleiset ja erityiset terveyteen liittyvät huolenaiheet. Uusien EU- säädösten tulisi myös auttaa senioreita lisäämällä ravitsemustiedon selkeyttä ja näkyvyyttä. Muut Innova Market Insightsin tunnistamat trendit ovat: Huomio nelikymppisiin: Huomiota kiinnitetään kasvavassa määrin aktiiviseen ikääntymiseen ja jatkettuun keski- ikään, joihin liittyy elämän jatkuminen aktiivisena, tuottavana ja palkitsevana niin pitkään kuin mahdollista. Myöhempinä ikävuosina painotetaan enemmän ravintoa erityisesti ravintoaineiden saannin näkökulmasta. Avainasioita ovat tällöin oikein syöminen ja tasapainoinen ruokavalio. Keski- ikää lähestyvät ovat aktiivisempia etsimään ravintolisien ja ruokailun kaltaisia keinoja paremman elämänlaadun varmistamiseksi ja dementian ja huonon näön kaltaisten, vanhuuteen liittyvien terveysongelmien välttämiseksi. Perusta tieteessä: Kuluttajat kaipaavat lisääntyvässä määrin tieteellisiä todistuksia esitetyille terveysväitteille. Raaka- aineet ja tuotteet, joita koskevat väitteet ovat saaneet sääntelyviranomaisten hyväksynnän, saavat etua tästä esimerkiksi Euroopassa. Sääntely tarjoaa suuren mahdollisuuden esim. EFSA:n hyväksymä väite (Lokakuu 2010): C- vitamiinin ja immuunijärjestelmän normaalin toiminnan ylläpidon välisen yhteyden toteamisesta on seurannut EFSA:n hyväksymien luuston terveyttä koskevien väitteiden määrän kasvu. Vaikuttavaksi raaka- aineeksi todettu kalsium hallitsee nyt tuotejulkistuksia. Proteiinibuumi: Siinä missä teknologia ohjaa uusien kasvipohjaisten proteiinien kehitystä, kylläisyydentunnetta ja painonlaskua hakevat kuluttajat ohjaavat tätä trendiä. Lihattomat proteiinivaihtoehdot tulevat jatkuvasti suositummiksi. Mihin sinun kannattaa keskittää oppimisesi? Tämä vapaaehtoinen harjoitus auttaa sinua tunnistamaan missä määrin vallitsevat ja nousevat lihasektorin trendit koskettavat sinua ja nostaa esiin ne harjoitusmoduulit, joista sinä tulet hyötymään. 7

8 Asteikolla 1-5 missä määrin nämä kysymykset vastaavat sinun yrityksesi tilannetta? 1 Eivät vastaa hyvin 3 Vastaavat osin 5 Vastaavat oikein hyvin Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen Kuinka myydä enemmän lihaa? (moduuli 2) Kuluttajien halu saada enemmän vastinetta rahoilleen. Vähittäiskaupassa lihasta on tullut sisäänvetotuote ja yksi kauppiaiden välisen joukkoalennuskilpailun päätaistelukentistä. Jotkin liha- alan yritykset ovat siirtymässä kylmistä lihatuotteista pakastevalikoimiin, jotka ovat sekä heille itselleen että kuluttajille edullisempia. Lasten ravitsemus terveellisten lastenaterioiden muodossa on synnyttämässä uuden ja kasvavan markkinaraon. Kuluttajat ovat johdonmukaisesti osoittaneet olevansa valmiita maksamaan lisähintaa paikallisesti tuotetusta ja ruoholla ruokitun karjan lihasta. Valmisruokien myynti on vahvaa niiden palvellessa ostajia, jotka arvostavat mukavuutta enemmän kuin rahan säästöä. Kiinnostus marinoituun lihaan on kasvussa, samoin kuin yleisempi kiinnostus mausteisempaan ja aromikkaampaan ruokaan. Ovatko suoraan tuottajilta ostaminen ja yhteisöllinen maanviljely trendejä? Irlannissa on ryhdytty luomaan brändejä rotujen ympärille, esim. Angus- ja Hereford- roduilla on vahvat markkinointikampanjat (Aldin ja Iris Angusin yhteiskampanja) Parhaat liharodut ovat tulleet suositummiksi ja saaneet tukea ravintoloilta ja ruokapalveluilta (esim. Burger King ja Angus burgers) luvun lihakauppaa luomassa (moduuli 3)

9 Ostoskokemuksesta on tullut pääkatujen lihakauppiaiden keskeinen erottautumiskeino. Lihan esillepanosta ja markkinoinnista on tullut vähittäiskaupassa jatkuvasti merkittävämpi tekijä. Korkealuokkaisesta sisustuksesta, lihankäsittelykursseista ja opastetuista kierroksista on tullut tavallisempia pääkatujen lihakaupoissa. Lihantuottajat myyvät yhä useammin suoraan kuluttajille verkkokaupoissa. Luo uutta Tee sitä mitä osaat mutta paremmin (moduuli 4) Vähittäiskauppiaat tarjoavat yhä useammin globaaleihin ruokailutottumuksiin sopivia leikkaustapoja kuluttajien pyrkiessä valmistamaan kotonaan ruokia, joita ovat löytäneet ruokapalveluista. Myös uskonnollisilla vakaumuksilla on yhä suurempi vaikutus makutottumuksiin. Tiedetään, että ruualla on merkittävä rooli monien uskontojen harjoittamisessa ja hengellisissä rituaaleissa esimerkiksi kristinuskossa, juutalaisuudessa, islamissa, hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Yleisön lisääntynyt tietoisuus uusista karjaroduista esim. Wagyu- härän liha, erityisesti Kobe- siivut. Yksineläjät käyvät useammin ruokamyymälöissä ja ostavat kerralla pienempiä määriä. Millä tavoin sinkku- talouksien määrän kasvu ja niiden tarpeet muuttavat eri lihatyyppien ja leikkaustapojen kysyntää? Kuinka pakkaamista voidaan hyödyntää optimaalisen annoskoon tarjoamiseen tai irtotavarana myydyn lihan tuoreena säilyttämiseen? Valmiit paistopussit ovat ilmestyneet markkinoille uutena ratkaisuna aterian valmistukseen. Ne ovat erityisen näkyvästi esillä Britannian ja Irlannin kauppojen hyllyillä. Tarve uudenlaisille pakkauksille sellaisten asiakkaiden miellyttämiseksi, jotka eivät itse halua käsitellä lihaa. Uusia tuotteita, uusia voittoja (moduuli 5) Maut ja mieltymykset ohjaavat leikkaustapoja ja valikoimia

10 ruokapalveluissa ja vähittäiskaupoissa; kysyntää uusille mauille, marinoiduille tuotteille sekä valmisruuille. Millaiset uudet pakkausmallit voisivat lisätä kuluttajien uskallusta valmistaa ruokaa raa asta lihasta ja tunnetta ruuan valmistukseen osallistumisesta? Moduuli 2: Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen Kuinka myydä enemmän lihaa? 10

11 Olitpa sitten teurastaja tai lihan vähittäismyyjä tämä moduuli voi lisätä monin eri tavoin markkinointitaitojasi ja tietämystäsi ja niiden avulla yrityksesi voi ansaita enemmän rahaa ja myydä enemmän lihaa. Suorittamalla tämän moduulin tulet oppimaan kuinka Määritellä yrityksesi USP (Unique Selling Proposition Yksilöllinen myyntitarjous ) Luoda brändi, eli kertoa yrityksesi tarina ja myydä se Olla hyvin tarkka kohdemarkkinoinnissa käyttämällä täsmämarkkinointitekniikkaa Hyödyntää kuuden askeleen ohjelmaa täydellisen asiakkaan houkuttelemiseksi 2.1 Määrittele yrityksesi USP (Unique Selling Proposition) On ensiarvoisen tärkeää, että voimakkaasti kilpailuilla markkinoilla yritys erottuu joukosta. Markkinointitermi Unique Selling Proposition (USP - ainutlaatuinen myyntitarjous ) tunnetaan myös nimellä erottautumispiste. Jos saat yrityksesi erottumaan joukosta, kaikki mitä teet tulee olemaan helpompaa. Lihasektorille osuvasti, Seth Godin viittaa tähän sinun purppuranpunaisena lehmänäsi ja USP saakin yrityksesi erottumaan kaikesta muusta tarjolla olevasta tästä syystä asiakas tulee sinun eikä kilpailijoidesi luokse. Godinin käsite purppuranpunainen lehmä syntyi hänen lehmiä koskevasta havainnostaan. Kun niitä aikansa katsoo, ne kaikki näyttävät samanlaisilta, tavallisilta ja arkipäiväisiltä. Mutta purppuranpunainen lehmä nousisi esiin ja herättäisi huomiota. Tunnista ainakin viisi selkeää USP-tekijää (tai purppuranpunaisen lehmän tuomaa etua), jotka määrittelevät mitä sellaista sinä voit tarjota asiakkaillesi, jota laajemmat markkinat eivät tarjoa. Aloita näin: Kysy asiakkailtasi 11

12 Kysy henkilökunnaltasi Kysy työntekijöiltäsi Kysy tavarantoimittajiltasi Kysy liikekumppaneiltasi Esimerkki teurastamon USP:stä: Teurastamon lihakauppa hankkii, teurastaa, jalostaa, esikäsittelee, markkinoi, jakelee ja myy ainutlaatuisella tavalla täysin jäljitettävissä olevaa paikallista ja laadukasta käsityönä käsiteltyä lihaa. Se hallitsee täysin koko tarjontaketjuprosessin, minkä ansiosta sen on ollut mahdollista luoda vahva markkinointiviesti, joka perustuu todelliseen ja täydelliseen alkuperän jäljitettävyyteen. Tanskalainen esimerkki Stensvedin teurastamo Teurastuksen, lihan esikäsittelyn ja omien tuotteiden myynnin lisäksi tämä yritys tarjoaa pienille yksityisille maanviljelijöille ja paikallisille lihakauppiaille nautojen, lampaiden ja sikojen teurastusta alihankintana. Tälle yritykselle ovat luoneet markkinaraon kasvava joukko pieniä harrasteviljelijöitä, jotka tarvitsevat pienten eläinmäärien teurastuspalvelua sekä monien lihatuotteiden esikäsittelypalvelua. Esimerkkejä USP:stä lihakauppiaille: Tanskalaiset esimerkit: Boeslunde Roegeri shop.dk/ Tällä lihakaupalla on useita USP- tekijöitä Sillä on oma vanhanaikainen savustushuone. Se myy tuotteitaan vain internetin välityksellä, mikä tarkoittaa että asiakas tekee tilauksen internetissä ja noutaa tuotteet myymälästä keskiviikon ja perjantain välisenä aikana. Tuotteita ei ole mahdollista ostaa ellei ole tehnyt tilausta etukäteen verkkokaupassa. TorvehallerneKBH on Kööpenhaminan suurimmat ja parhaat ruokamarkkinat, joiden viikoittainen kävijämäärä on yli Yli 60 eri myyntikojua myy korkealaatuisinta ruokaa eri hintaluokissa. Markkinoilla myydään korkealuokkaista lihaa ja Kööpenhaminan alueen vaativia asiakkaita houkuteltaessa käytetään hyväksi suuri määrä persoonallisuutta, intohimoa ja tarinankerrontaa. Tärkein USP- tekijä ovat erittäin lahjakkaat ammattilaiset, jotka rakastavat saada jakaa ruokaa 12

13 koskevan tietämyksensä ja intohimonsa. Markkinat painottavat monipuolisuutta ja maistiaistarjoilut, kausitarjoukset ja erikoisuudet läheltä ja kaukaa tekevät niistä erittäin vuorovaikutteiset. Lähtökohtana on perustavanlaatuinen kunnioitus myytäviä tuotteita, aterioita ja ruokakulttuuria kohtaan. Avainsanoja ovat laatu, tuoreus ja suorat kontaktit myyjien ja tuottajien välillä. Irlantilaiset esimerkit Katso markkinoinnin työkalupakki HARJOITUS 2: Tämä harjoitus auttaa sinua tunnistamaan mikä oman yrityksesi USP on tai voi pian olla. Minun ainutlaatuinen myyntitarjoukseni on/tulee perustumaan (Saatat uskoa, ettei sinulla ole tällaista, mutta todennäköisesti sinulla on!) Kyllä Ei Miksi? Uuden keksiminen Laatu Hinta Ympäristöystävällisyys Tuotevalikoima Asiakaspalvelu Koulutus Aukioloajat Ilmapiiri ja vakaumus Alue/seutu, josta olen kotoisin Alkuperä Perinteet 2.2. Luo brändi eli kerro yrityksesi tarina ja myy se 13

14 Onko brändin luominen sinulle uutta? Tiesitkö, että erinomaisen markkinoinnin lähtökohta on brändin kehittäminen/uudelleen määrittely. Miksi? Koska brändille lojaalit asiakkaat Ovat vähemmän kiinnostuneita tuotteen hinnasta Omaavat voimakkaammin tunteisiin perustuvan suhteen sinun yritykseesi - Ajan myötä he alkavat luottaa yritykseesi enemmän ja brändisi alkaa merkitä heille ammattimaisuutta. Nostavat ajan myötä myyntituloja maksimoimalla asiakkuuden elinkaaren arvon Ovat vähemmän kalliita palvella Muuttuvat brändisi puolestapuhujiksi Laita asiakkaasi puhumaan sinusta ja suosittelemaan yritystäsi! Brändi on enemmän kuin pelkkä logo. Brändin tulisi kertoa, mikä tekee sinun yrityksestäsi erityisen Ota lähtökohdaksi oma USP. Brändin tulisi nostaa esiin yrityksesi kulttuuri ja filosofia. Ajattele sitä organisaatiosi kasvoina ulkomaailmaan. Brändisi auttaa sinua pääsemään esille kilpailutilanteessa. Visuaalisesti kiinnostava ja stimuloiva logo, joka esiintyy verkkosivuillasi, painetuissa materiaaleissa ja sosiaalisen median sivustoilla, auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi ja tukee asiakkaidesi suhdetta brändiisi Kaipaako brändisi uudistamista? Jos sinulla on jo brändi sattaa olla hyödyllistä arvioida sitä ja varmistaa, että se toimii hyvin yrityksesi kannalta ja saat sen kautta yhteyden nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiisi. Hyödyllisiä artikkeleita, jotka saattavat auttaa sivua tässä prosessissa ovat brändin tarkastamista käsittelevät brand audit artkkeli 1 ja brand audit artikkeli 2. Tapausesimerkkejä brändin luomisesta liha- alan yritykselle Brittiläinen perhelihakauppias John Crawshaw halusi kasvattaa yritystään. Hän myöntää, että vaikka tuotteemme olivat hyviä ja teimme monia myönteisiä asioita, kuten hankintaa paikallisilta tuottajilta, emme osanneet välittää tietoa tästä tehokkaasti. Lue hänen tarinansa siitä, miten brändin luominen toimi hänelle avaimena markkinoinnin ammattimaistamisessa. 14

15 Brittiläiset Stilton Butchers - lihakauppiaat käyttivät graafisen suunnittelun toimistoa apunaan uuden, kaikkia mainosmateriaaleja koskeneen brändistrategian käyttöönotossa. Tutustu heidän brändäystarinaansa Viisi sukupolvea toiminut Irlantilainen perhelihakauppa McCarthy s of Kanturk kävi läpi uudelleenbrändäysprosessin irlantilaisen Momentum Marketin suunnittelutoimiston avustuksella. Uusi brändi välitää sanomaa yrityksen alkuperästä ja perheen pitkästä käsityöläisperinteestä. Vanha brändi Uusi brändi Tanskalainen kauppajärjestö Danske Slagtermestre ( Tanskalaiset mestarilihakauppiaat ) tai lyhyesti DSM, on markkinointiorganisaatio ja työnantajajärjestö, jolla on noin 400 jäsentä, mukaan lukien yksityisiä lihakauppiaita, teurastamoita ja ruokateollisuutta. DSM tarjoaa jäsenilleen ammattimaista markkinointia sen oman mainostoimiston kautta. Eräs sen edistämistä brändeistä on Mad Med Mere ( Ruokaa yms. ) jonka yhteistä brändiä kaupat voivat hyödyntää kampanjoissaan, kauppojensa julkisivuilla, työvaatteissaan, Internetsivuilla, kauppojen TV- näytöillä sekä sellaisissa mainoskampanjoissa kuin Perjantain herkkupaketti ( The Friday gourmet package ). 15

16 Kerro tarinasi ja myy se Jos käyt läpi tämän osion, sinulla tulee olemaan vahvaa markkinointimateriaalia, jota voit käyttää PR- kampanjan aloittamiseen. Sinun lihayritykselläsi on vangitseva tarina kerrottavanaan. Jaatko sitä muille? Pelkän lihan myymisen sijaan, liha- alan yrityksen tulisi jakaa tarina sen tuotteiden ja työprosessien takana. Tämä herättää tuotteen henkiin ja antaa liiketoiminnalle todellisen persoonallisuuden ja aidon viestin. On tunnettu ajatus, että ihmiset ostavat ihmisiä. Sinun yksilöllinen tarinasi ja se, miksi teet sitä mitä teet voi toimia myös voimakkaana todisteena omasta liha- asiantuntemuksestasi. Sen jälkeen kun olet hahmotellut tarinasi, ryhdy jakamaan sitä. Päivitä verkkosivujesi sisältö houkuttelevammaksi. Jatka tarinasi rakentamista kun liiketoimintasi kehittyy edelleen. VINKKI Vältä samanlaisuutta Vältä loppuun kuluneita ilmaisuja. Kuinka uniikkia on uniikki? Myynnissä on SINUN persoonallisuutesi kirjoita kieltä jota ihmiset ymmärtävät. Luovu jargonista. Kirjoita lyhyempiä lauseita. Lisää ripaus huumoria. Tekstin tulee kuulostaa siltä että kirjoittaja on ihminen! Kuvaile tuotteitasi tavalla, joka saa asiakkaasi näkemään, maistamaan, tuntemaan ja haistamaan ne ja luomaan niistä vahvoja kuvia mielessään Sijoita laadukkaisiin valokuviin itsestäsi ja yrityksestäsi Ihmiset ajattelevat usein kuvien kautta. Jos haluat että sinut muistetaan, sinulla täytyy olla valikoima ammattimaisia ja kiinnostavia valokuvia itsestäsi yrityksessäsi, tuotteistasi (sekä raaka- aineista että valmiista ruokalajeista), toimitiloistasi, työntekijöistäsi ja asiakkaistasi huolehdi siitä että kuvat ovat aina tuoreita. Käytä valokuvia verkkosivuillasi, sosiaalisen median kanavissa ja printtimediassa. Käytä omaa kameraasi yrityksesi erilaisten virstanpylväiden ja kausitapahtumien kuvaamiseen. Luo online- valokuva- albumi tähän erikoistuneen sosiaalisen median kanavaan kuten Pinterestiin tai Flickriin. (Esimerkki: The Butcher Shop, Boston). 16

17 HARJOITUS 3: Kerro tarinasi tämä kaavake auttaa sinua kirjoittamaan tarinasi. 2.3 Täsmämarkkinointi Olet saattanut kuulla puhuttavan kohdemarkkinoinnista, jossa markkinointitoimet suunnataan sille erityiselle henkilöryhmälle, jolle tuotetta halutaan myydä. Tämä voi olla maantieteellinen kohderyhmä (kaikki 20 km säteellä asuvat henkilöt), markkinasegmentti (esim. ruokapalvelut) tai demografinen kohderyhmä (yliopisto- opiskelijat). Ottaen huomioon, että mainostaminen ja markkinointi voi olla hyvin kallista, haluamme lisätä taitojasi entistä täsmällisemmässä markkinoinnin kohdentamisessa siten, että menestys ei perustu kaikkien mahdollisten ihmisten houkuttelemiseen asiakkaiksi, vaan hyvin erityiseen markkinarakoon keskittymiseen. Markkinointi on muutoksessa. Vanha markkinointi Uusi markkinointi - rakenna ihmissuhteita Muodostuu muuttumattoman sisällön markkinoimisesta massoille Viestinä yksi koko sopii kaikille Vähän tai ei lainkaan reaaliaikaista vuorovaikutusta Tämä ei ole ainoastaan kallis taktiikka, vaan se ei myöskään ole lähellekään niin tehokasta kuin markkinoinnin kohdistaminen omille ihanneasiakkaille. Kohdista markkinointi niille henkilöille jotka haluavat kuulla sinusta! Lähestymistapana markkinarakoon kohdentaminen, dynaamiset sisällöt ja reaaliaikaiset toimet. Kun järjestät markkinointisi (ja itse yritystoimintasi) tietyn ihanneasiakasryhmän ympärille, sinulla on mahdollisuus todella puhua tälle ryhmälle kielellä jota he ymmärtävät ja johon he todennäköisesti vastaavat. Esimerkkejä vanhasta markkinoinnista Esimerkkejä uudesta markkinoinnista Markkinointi sanoma- ja aikakauslehdissä Ulkomainonta Painetut esitteet Eksklusiiviset ja asiakkaille relevantit erikoistarjoukset elektronisissa lehdissä Markinointi sosiaalisessa mediassa Facebook tarjoukset, reseptit 17

18 Tekstiviestit QR- koodien käyttäminen erikoistiedon välittämiseksi ihmisille tämä voi olla esimerkiksi demo- video, viljelijän tapaaminen tms. You tube mainokset Seuraava osio käsittelee sitä, kuinka voit houkutella ihanneasiakastasi ja se auttaa sinua valmistautumaan markkinointitoiminnan kohdentamiseen juuri tälle asiakkaalle KUUSI ASKELTA IHANNEASIAKKAAN HOUKUTTELEMISEKSI Askel 1. Tunnista markkinasi ja ihanneasiakkaidesi demografiset piirteet mitä he mielellään tekevät? Millaisista henkilöistä kohdemarkkinasi muodostuvat? Tunne kohdemarkkinoidesi ikä, sukupuoli, tulotaso ja maantieteellinen sijainti. Menestyksekkään liha- alan yrityksen ei tule yrittää olla kaikkea kaikille. Sinun tulee tunnistaa ihanneasiakkaasi ja palvella heidän kaikkia tarpeitaan. Etsi joukosta ne asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita myymästäsi tuotteesta, esimerkiksi tietyistä erikoiskarjaroduista, erikoistarjouksista yhden hengen talouksille, globaaleista makuvalikoimista jne. Täsmämarkkinointi edellyttää, että ymmärrät entistä syvemmällä tasolla asiakkaitasi. Kyse ei ole vain heidän ikänsä ja asuinpaikkansa tuntemisesta, vaan pikemminkin sellaisten asioiden tuntemisesta kuin o o o Mitä he tekevät mielellään? Lisätiedot heidän elämäntyylistään ovat hyvin arvokkaita sinun markkinointi- ja tuotekehityssuunnitelmiesi kannalta. Mitkä ovat heidän kipupisteitään? Esim. He eivät ehkä halua käsitellä lihaa. Mistä he valittavat? Esim. Hinnat, huoli ympäristöstä, tuotteen jäljitettävyys. Opi tuntemaan nykyiset asiakkaasi ja profiloi ihanneasiakkaasi. Ole hyvin täsmällinen Askel 2 Kuinka houkutella heitä? Haasteenasi on nousta muiden ohitse ja välittää tietoa siitä, millä tavoin sinun yrityksesi on parempi kuin muut alasi yritykset. Hinnalla ja valikoimilla kilpaileminen ei yksinkertaisesti riitä. Tänä päivänä 18

19 asiakkaat haluavat enemmän. He etsivät sisältöä ja tekevät usein tunteisiin perustuvia ostopäätöksiä. Tee markkinoinnista henkilökohtaista. Keskustele henkilökohtaisella tavalla kontaktiesi kanssa. Sinun tulee olla tietoinen lupamarkkinoinnista, missä kontaktihenkilöiltäsi tiedustellaan haluavatko he vastaanottaa yritykseltäsi sähköpostia tarjouksista jne. Rakenna tietokanta asiakkaidesi mieltymyksistä ja ennakoi niitä, esim. lähetä asiakkaalle, joka ostaa uuden kauden lammasta, ruokaohjeita, ruuanlaittovinkkejä tai tietoa lampaanlihaa koskevista erikoistarjouksista. Teknologiasta voi olla sinulle hyötyä tietojen keräämisessä. Kehota ihmisiä tilaamaan uutiskirjeesi ja tietoa erikoistarjouksista verkkosivujesi kautta, sosiaalisen median kanavia pitkin tai heidän asioidessaan liikkeessäsi. Tieto lisää vastuuta. Varmista että tunnet alueesi tietosuojalainsäädännön. Klikkaa tästä lisää esimerkkejä lupamarkkinoinnin pyynnöistä Askel 3 Älä vain myy, kouluta Kun opastat asiakkaitasi tuotteistasi, he kokevat että tarjoat lisäarvoa heidän maksamalleen hinnalle. Käytä taitojasi, asiantuntemustasi ja tietojasi asiakkaasi auttamiseksi. James Whelan Butchers - lihakauppaketju Irlannista on tuottaneet sarjan videoita, joissa heidän omat mestarilihakauppiaansa opettavat lihanvalmistustaitoja. Voit myös hankkia lisätuloja järjestämällä lihasta kiinnostuneille kuluttajille työpajoja ja kursseja. James Whelan Butchers pyörittää lihankäsittelyn mestarikursseja veitsenkäsittelytaidoissa sekä sian ja naudan lihan käsittelyssä. Lisätietoja Jack Mc Carthy Butchers pyöriittä Sika päiväsä kurssia. Lisätietoja Tiedon jakaminen internetissä on hyvin tehokas väline maineenrakentamisessa. julkaise henkilökohtaistettu video YouTubessa, Foodbuzzessa esim. Kuinka verimakkaraa tehdään Clonakilty verimakkara Sheridanin ruokamessut Perusta tapahtuma Järjestä liikkeessäsi tai paikallisessa hotellissa huppukokkien esityksiä, joissa he käyttävät sinun lihatuotteitasi. Tarjoa yleisölle lihaa alennushintaan, järjestä ilmainen arvonta ja 19

20 huolehdi siitä, että saat kerättyä kaikkien osallistujien yhteystiedot, jotta voit jatkossa kohdistaa markkinointia näille henkilöille. Ruokakerhot ja yhdistykset kasvattavat suosiotaan ja tarjoavat tuottajille ja vähittäismyyjille tapoja saada kontakteja kasvavaan joukkoon erottumishaluisia lihan kuluttajia. Esimerkkinä tästä ovat Lobelsin ruokakerho ja Kysy lihakauppiaaltasi - osio (Lobels Culinary Club & Ask a Butcher) Askel 4 Paras mainoskokonaisuus liha- alan yritykselle Markkinointiponnistelujasi voit terävöittää lukuisilla todistetusti tehokkailla mainosvaihtoehdoilla. Lataa markkinoinnin työkalupakki, joka on suunniteltu Irlantilaiselle liha- alan yritykselle ja on täynnä korkean vaikuttavuuden markkinointivaihtoehtoja. Suoramarkkinointi Tekstiviestit, sähköpostimarkkinointi, uutiskirjeet ja myyntikirjeet. Markkinointi sosiaalisessa mediassa Facebook, Twitter Verkkomarkkinointi Sellaisen verkkosivun rakentaminen, joka kertoo tarinasi ja herättää huomiota Videot Liikkeessä tapahtuva mainonta Luovat pakettitarjoukset, kuten osta X määrä maksa Y Suhdetoiminta Medianäkyvyys, joka perustuu uutisarvoisten tarinoiden luomiseen Sponsorointi ja verkostoituminen Tue rahallisesti paikallisyhteisöä ja hyväntekeväisyystapahtumia Kanta- asiakasohjelmat Luo uskollisille asiakkaille palkitsemisjärjestelmä Reseptit Luo sarja reseptejä, joissa esitellään paikallisia lempiruokia ja lihan leikkaustapoja. Jakele näitä asiakkaillesi, lisää ne verkkosivuillesi ja Facebook- sivuillesi sekä reseptien jakeluun erikoistuneille nettisivustoille ympäri verkkoa. Pyydä asiakkailtasi palautetta. Askel 5 Suorat myyntikanavat Useat lihan vähittäiskauppiaat tutkivat uusia kanavia lisätäkseen kuluttajien yhteyksiä tuotteiden alkulähteille esimerkiksi ottamalla käyttöön suoraan alkulähteeltä - myyntimetodeja. Erityinen etu, jonka tuotteidesi verkkomyynti tuo myyntikapasiteetillesi on se, että se on erinomainen tapa laajentaa asiakaspohjasi maantieteellistä kattavuutta omien paikallisten markkinoittesi ulkopuolelle. 20

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012 Ostavia asiakkaita Facebookista Verkkoseminaari 20.4.2012 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennus-ohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi Facebook.com/markkinointiopas

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

01. MÄÄRITTELE UNELMASI

01. MÄÄRITTELE UNELMASI BRÄNDISI PERUSTA 01. MÄÄRITTELE UNELMASI Monesti suurin syy miksi päädytään uudelleen brändäämiseen on toiminnan sekavuus ja epäröinti. Ei olla riittävästi ajateltu miltä oma unelma elämäänsä ja liiketoimintaansa

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille FACEBOOK & TWITTER EIVÄT OHJAA FANEJA SPONSOREILLE. TOTEA ITSE. KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE

YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE #MARILTA #PASIONKINGI #YRITTÄJÄT EI AIKA RIITÄ SITKU EMMÄ VIITTI EMMÄ OSAA NÄÄ KOULUTUKSET ON IHAN HYVIÄ, MUTKU PELKO,KOKEILLA UUTTA PAHINTA

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

Boysilli. Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö

Boysilli. Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö Boysilli Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö K Tavoite Tehtävänantona oli suunnitella Boy-sillille kampanja, joka nostaisi tuotteen menekkiä nuorten sekä nuorten aikuisten keskuudessa. Vain

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MYYNTIMIES

SÄHKÖINEN MYYNTIMIES SÄHKÖINEN MYYNTIMIES Yritys Henkilöstö 25+ Asiakkaita 700+ Palvelut: Sähköinen myyntimies Livezhat Perustettu Suomalainen Patentoitu USA:ssa ZEF Arviointikone ZEF Vaalikone Kannattava kasvuyritys Suomen

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Kuluttajien käsityksiä broilerinlihasta. 22.3.2011 Hyvinvointia ja hygieniaa broilereiden hyvä hoito Suomessa Riitta Stirkkinen

Kuluttajien käsityksiä broilerinlihasta. 22.3.2011 Hyvinvointia ja hygieniaa broilereiden hyvä hoito Suomessa Riitta Stirkkinen Kuluttajien käsityksiä broilerinlihasta 22.3.2011 Hyvinvointia ja hygieniaa broilereiden hyvä hoito Suomessa Riitta Stirkkinen Broilerinlihan kulutus Suomessa 2010 2009 2008 2007 2006 milj. kg milj. kg

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Kotiin jaettu mainos herättää huomioita. 2. Suoramainonnan kohdistaminen. 3. Suomen Suoramainonta SSM

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Kotiin jaettu mainos herättää huomioita. 2. Suoramainonnan kohdistaminen. 3. Suomen Suoramainonta SSM SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotiin jaettu mainos herättää huomioita 2. Suoramainonnan kohdistaminen 3. Suomen Suoramainonta SSM 4. SSM avaimet käteen valmissuora 5. Valmissuoran tilaaminen 6. Suoramainonnan tehon

Lisätiedot

2017 HINNASTO MEDIA-ASSARI

2017 HINNASTO MEDIA-ASSARI 2017 HINNASTO MEDIA-ASSARI SANNA@MEDIA-ASSARI.FI WWW.MEDIA-ASSARI.FI 040 930 58 22 SISÄLLYS Esittely 3 PALVELUT Brändääminen Verkkosivusuunnittelu Painotuotteet 4 5 6 Yhteystiedot 7 Welcome Sanna Döbert

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Pro Luomu Luomulihajaloste

Pro Luomu Luomulihajaloste Pro Luomu Luomulihajaloste Yrityshaastattelut 2/2017 Järjestimme tammi-helmikuun vaihteessa 2017 neljä noin puolen tunnin pituista puhelinkeskustelua kolmen eri lihatalon edustajan sekä yhden kaupan edustajan

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot