Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala"

Transkriptio

1 Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

2 Laitosepidemiat Akuuttivuodeosastot Aina mahdollinen (immuunipuutteiset, vanhukset, muut riskiryhmät) Vanhusten hoitolaitokset Latentit infektiot yleisiä Varuskunnat Tiivis asuminen Päiväkodit Tartunta yleensä sairastuneesta aikuisesta Tuore tartunta, tauti kehittyy nopeasti, yleistyneet TBI:n muodot Vankilat Ylikuormitus, puutteellinen ilmanvaihto, päihteet, huumeet, HIV Ulkomaalaistausta (MDR-Tb) Pakolaiskeskukset Suuren esiintyvyyden alueelta saapuvat Aliravitsemus, tilanpuute

3 Tuberkuloositartunnan riski sairaalassa (I) Tunnistamaton värjäyspositiivinen hengitysteiden tuberkuloosi Keuhkojen tai kurkunpään TB (erityisesti, jos suojatoimet puutteelliset) Ilmatartunta (potilas potilas, potilas henkilökunta, henkilökunta potilas) Tartunnalle alttiit potilaat Immuunipuutteiset potilaat (HIV, elin- ja kantasolusiirrot, sytostaattija kortikosteroidihoidot) Lapset Huonetoverit Henkilökunta Lähteenä tunnistamaton värjäyspositiivinen potilas Aerosolia muodostavat toimenpiteet Tartuntariskiä lisäävät kontaktien määrä, pituus, suojautuminen

4 Tuberkuloositartunnan riski sairaalassa (II) Tärkein ammattitaudiksi ilmoitettu infektio hoitohenkilökunnalla Kokonaisuutena sairastuvuus muuta väestöä alhaisempi Hoitohenkilökunnan sairastavuus 6.1 ja aikuisväestön 9.1 / henkilöä (Raitio M, Tala E. Eur Respir J 2000; 15: ) Ammattiryhmissä eroja < 40-vuotiailla perus- ja sairaanhoitajilla sekä lääkäreillä riski hieman muuta väestöä suurempi) Suomessa terveydenhuolto hk:n tartuntoja 9-15 / vuosi Kirjallisuudessa raportoitu kuolemaan johtaneita MDR-kantojen aiheuttamia työperäisiä tartuntoja USA:ssa (Sepkowitz KA. Ann Intern Med 1996;125: ) Osastoepidemioissa 20-50% altistuneista sairastunut

5 Henkilökunnan tartuntariskin vähentäminen Henkilökunnasta erityisesti patologeilla suuri riski (10 % vs 4 % keuhkolääkärit vs 1 % muut lääkärit) Ruumiinavaustyöntekijöillä kertainen riski muuhun väestöön verrattuna Liittyy Mycobacterium tuberculosikseen, ei atyyppisiin mykobakteereihin Ruumiinavauksen viivästyttäminen ei vähennä riskiä Oleellista tartuntavaaran ehkäisyssä: asianmukaiset suojautumistoimet (hengityssuojaimet) FFP 3 -luokan suojain tiiviys testattava paikalleen laittamisen yhteydessä riittävä ilmanvaihto salissa (alipaineistus, ilman vaihtuminen 12 kertaa tunnissa, johdetaan ulos) Desinfektiossa normaali käytäntö Altistuneiden kliinisten oireiden ja keuhko-rtg-löydösten seuranta

6 Potilaat, joilla tulee muistaa TB-mahdollisuus Ennen vuotta 1950-syntyneet Tuberkuloosia sairastavan potilaan lähikontaktit Koti ja työ Suuren ilmaantuvuuden alueella pitkään oleskelleet Maahanmuuttajat Päihdeogelmaiset ja syrjäytyneet potilaat Immuunipuutteiset potilaat HIV Syöpätaudit (erityisesti hematologiset potilaat) Elin- ja kantasolusiirrot Pitkäaikaista, suuriannoksista kortikosteroidihoitoa saavat Uusia biologisia lääkkeitä käyttävät potilaat

7 Torjuntatoimet Estää tartuntaa levittävien hiukkasten syntyä ja leviämistä Varhainen epäily ja dg (eristys, lääkehoito, suojaimet) Aerosolia muodostavien toimenpiteiden oikea suorituspaikka (Riittävä ilmastointi, alipaineistus, HEPA-suodatus) Yskösnäytteiden kerääminen tilassa, jossa riittävä ilmanvaihto Rajoittaa altistuvien henkilöiden määrää Eristys (PHKS:ssa osasto 54 ilmaeristyshuoneet tai teho-osaston ilmaeristyshuoneet) Liikkumisrajoitus (potilaat, henkilökunta, vierailijat) Kirurgisen suunenäsuojaimen käyttö potilaskuljetuksen aikana Suojautuminen huoneeseen mentäessä Käsien desinfektio Suojata altistuvia Henkilökunta ja vierailijat, muut potilaat

8 Toimet vuodeosastolla todetun värjäyspositiivisen TBC tapauksen toteamisen jälkeen Potilaan siirtäminen keuhko-osaston ilmaeristyshuoneeseen ja asianmukaiset suojatoimet Tuberkuloosilääkityksen aloittaminen Kontaktikartoitus (vasta kun M. tuberculosis varmistettu) Potilaat Huonetoverit (pitkäaikainen oleskelu samassa tilassa) Henkilökunta Useita ja pitkäaikaisia kontakteja ilman asianmukaista suojausta Anamneesi (perussairaudet, lääkitys, oireet) Informaatio tuberkuloosista ja hoitoon hakeutumisesta Alkututkimukset ja seuranta (1 vuosi, riskiryhmillä ad 2 vuotta) Suuren riskin kontaktit Latentin tuberkuloosin etsiminen ja hoito Poissuljettava aktiivinen tuberkuloosi Epidemiologinen selvitys: DNA-tyypitys (KTL-mykobakt. laboratorio)

9 Ketä pidetään altistuneena Laitos Altistuneet (lähikontaktit) Tutkimusten suorittaja Akuuttivuodeosasto Vanhusten hoitolaitos Päiväkodit ja koulut Varuskunnat Vankilat Pakolaiskeskukset - Huonetoverit - Toistuvasti hoitanut hk - Saman huoneen asukit - Potilasta hoitanut hk - Tiiviisti vierailleet - Tartuttavan työntekijän hoitamat lapset, luokka - Saman tuvan varusmiehet - kyseisen osaston vangit ja HK - Perheenjäsenet - huonetoverit, työntekijät -ESH, TTH -PTH - TTH - PTH -ESH - varuskunnan terveydenhuolto, ESH - vankilan terveydenhuolto, ESH - ESH, VO-keskus

10 Altistuneiden alkuselvitykset ja seuranta Värjäyspositiivisen potilaan kontaktikartoitus potilaan oireiden ajalta tai 3 kk diagnoosia edeltävältä ajalta Anamneesi Oireet: yskä yli 3 vk, veriyskä, kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu, lapsilla kasvun taantuma Aikaisemmin sairastettu TBI ja saadut lääkitykset BCG-rokotus annettu? Mahdollinen immunosupressio Kliininen status Lapsilla myös BCG-arven tarkistus Tutkimukset Thx, 3 yskösnäytettä ja laboratoriokokeet, jos oireita tai Thx + Lapsilla Mantoux 2 TU HIV-potilaille Mantoux Informaatio TBI:n oireista ja hoitoon hakeutumisesta Seuranta Thx-rtg ½ ja 1 vuoden kuluttua (riskiryhmät ad 2 vuotta)

11 Tuberkuloosi ja varuskunnat TBI Suomessa harvinainen varusmiehillä Tiivis asuminen lisää tartuntariskiä Toteaminen viivästyy Taudin harvinaisuus Varuskunnissa yleiset hengitystieinfektiot Riskitekijät, kuten muuallakin Päihteet, huumeet, maahanmuutto, TBI-altistus (lähisukulainen) Kontaktiselvitykset ESH:n ja varuskunnan terveydenhuollon yhteistyö Lähikontakteja Saman tuvan asukkaat toistuva läheinen kontakti tartuttavaan henkilöön varusmiesten ja henkilökunnan alkutarkastukset ja jatkoseuranta varuskunnan terveysasemalla muiden kotikunnan terveyskeskuksessa

12 Tuberkuloosi ja päiväkodit Lapsi ei yleensä tartuta tuberkuloosi ei yleensä laajoja tarkastuksia ryhmässä, etsittävä tartunnan lähde (koti, päiväkoti) Altistustilanne yleensä henkilökuntaan kuuluvan aikuisen sairastuessa Työhöntulotarkastukset Vanhemmilla koululaisilla samantapaisia löydöksiä kuin aikuisilla ja myös tartuttavuus Lapsi saa yleensä tuoreen tartunnan TBI:n hoito ei estä hoitoa päiväkodissa tai koulunkäyntiä TBI:n vaikeat muodot Henkilökunnan TBI lähikontakteja päiväkotiryhmän tai koululuokan lapset

13 Tuberkuloosi ja vanhustenhoitolaitokset Valtaosa vanhuksista saanut tartunnan nuoruudessaan Ilmaantuvuus 4-5 -kertainen yli 75-vuotiailla koko väestöön verrattuna Puolustuskyvyn heiketessä LTBI voi aktivoitua Tärkeää tunnistaa TBI:ia sairastavat ja katkaista tartuntaketju Varhainen epäily Seulonta (Thx) Henkilökunnan kouluttaminen tunnistamaan TBI Toimenpiteet Thx kaikille > 75-vuotiaille pitkäaikaisen laitoshoidon alkaessa Oireet voivat olla poikkeavat TBI muistettava erotus-dg:ssa Lähikontaktit Samassa huoneessa asuneet, lähihoidossa olleet, vierailijat Kartoitus ESH:n toimesta yhdessä hoitolaitoksen hk:n kanssa Kontaktikartoitus oireiden ajalta tai 3 kk diagnoosia edeltävästi

14 Tuberkuloosi ja vankilat (I) Suomen vankiloissa < 5 uutta TBI:a vuosittain Tartuttavan henkilön viivästynyt toteaminen voi altistaa huomattavan määrän henkilöitä Ylikuormitus, vankisiirrot, puutteellinen ilmanvaihto Päihderiippuvuus, HIV Vangin piittaamattomuus omista oireista diagnoosin viive Tulotarkastus Riskitekijät, aikaisemmin sairastettu TBI ja sen hoito Tarvittaessa seurannan ohjelmoiminen (altistus tiedossa) Ulkomaalaiset vangit MDR mahdollinen (Baltia, Venäjä)

15 Uudet TBI-epäilyt Tuberkuloosi ja vankilat (II) Siirto yhden hengen selliin, asianmukaiset näytteet Värjäyspositiivinen hengityssuojaimet sellissä käydessä siirto ESH:n eristystilaan jatkohoito erikoissairaanhoidon valvonnassa Tärkeää hoidon jatkuminen myös siviilissä (kotipaikkakunnan ESH) Valvottu lääkehoito Lähikontaktit Kyseisen osaston vangit ja vartijat Siviilikontaktit oireiden ajalta tai 3 kk diagnoosia edeltävästi asuinkunnan PTH Thx 0, ½ ja 1 vuosi Oirehaastattelu ja kliininen tutkimus Vankien tarkastukset 2 vuotta Myös MDR-TBI:lle altistunut henkilökunta 2 vuotta

16 Tuberkuloosi ja pakolaiskeskukset Suuren esiintyvyyden alueilta tulevia henkilöitä Tartuntariskin lisääntyminen Majoittuminen usean hengen huoneissa Suuri vaihtuvuus Vaikeat olosuhteet pakolaisleireillä Terveystarkastukset alkuvaiheessa Aktiivista TBI:ia sairastavien tunnistaminen Tietoa TBI:n oireista ja hoitoon hakeutumisesta Lääkehoito valvotusti Kontaktiselvitys ESH ja vastaanottokeskuksen lääkäri Lähikontaktit Perheenjäsenet Samassa huoneessa asuneet Läheisessä kontaktissa toistuvasti olleet ystävät ja henkilökunta Huomioitava altistukset lentomatkojen aikana (KTL:n infektioepid.)

17 Lentomatkustaminen Jos värjäyspositiivinen potilas ollut lentomatkalla yli 8 tunnin kansainväliset lennot edeltävien 3 kk:n aikana ennen diagnoosia oletettavasti ollut oireinen Laajemmat kontaktiselvitykset (kansainvälisesti) Yhteys KTL:n infektioepidemiologian yksikköön

Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma. Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014

Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma. Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014 Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014 Tuberkuloosi O Mycobacterium tuberculosiksen (M. tuberculosis) aiheuttama yleisvaarallinen tartuntatauti

Lisätiedot

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas Tuberkuloosi Hengitysliitto Heli ry:n opas Minkälainen sairaus tuberkuloosi on? Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama tartuntatauti, joka ilmenee yleisimmin keuhkoissa. 2 Tuberkuloosi

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja matkailu

Tuberkuloosi ja matkailu Matkailu ja tuberkuloosi Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi ja matkailu Tuberkuloositartunnan riski Missä tuberkuloosin voi saada Matkailijan tuberkuloositartunnan riski Lähialuematkailijan

Lisätiedot

Syyhypunkki on ihmisen loinen,

Syyhypunkki on ihmisen loinen, S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 18 19/2002 VSK 57 2015 Alkuperäistutkimus Syyhyepidemia vanhusten hoitolaitoksessa OUTI LYYTIKÄINEN SIRKKA-LIISA VALLE TIMO ROSTILA RAIJA MANSNER OUTI KARPPINEN MARIKA SEGER TIMO

Lisätiedot

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä SUOSITUS Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä Päivitetty 7.6.2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos 1 HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA 3. uudistettu painos 2 3. uudistettu painos Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry, Hiv-säätiö/Hiv-tukikeskus ja HUS, HYKS, Infektiosairauksien yksikkö, Auroran Infektiosairauksien

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE veturi nr 5 2012 OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE ROVANIEMI TULOSSA UUSI TOIMIPISTE OULU RAAHE VAASA SEINÄJOKI KUOPIO JOENSUU JYVÄSKYLÄ LAUKAA PIEKSÄMÄKI MUURAME TAMPERE VALKEAKOSKI HÄMEENLINNA IMATRA

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON

OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON Tampereen kaupunki Päivähoito Lasten ja nuorten terveyspalvelut 4.7.2007/ph 305 PÄIVÄHOIDON JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUE OALUE PÄIVÄHOIDON

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Loiset pienet mutta epämiellyttävät seuralaiset kotona ja päiväkodissa

Loiset pienet mutta epämiellyttävät seuralaiset kotona ja päiväkodissa Näin hoidan Loiset pienet mutta epämiellyttävät seuralaiset kotona ja päiväkodissa Timo Rostila ja Eeva Salo Täit, syyhypunkit ja kihomadot eivät ole mennyttä aikaa, vaan niitä löytyy lapsilta jatkuvasti,

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Rautaisannos tietoa myeloomapotilaille

Rautaisannos tietoa myeloomapotilaille Lukijalle: Multippeli myelooma informaatiopäivä järjestettiin Tampereella 30.10.2010. Informaatiopäivän tarkoituksena oli antaa vertaistukea ja ajankohtaista tietoa myelooma-potilaille, heidän läheisilleen,

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus Hilkka Leppävuori ft, projektityöntekijä Saara Paukkeri sh, TtK, projektityöntekijä 21.9.2011 1 Hanke- esittely Tekonivelpotilaan

Lisätiedot

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ TOUKO KESÄKUU 5 6/2002 MAJ JUNI Pääkirjoitus: Terveys 2000 -tutkimus tuotti myös yllätyksiä Sivu 1 Suomalaisen terveysseurannan uusi peruskivi Sivu 2 Toimintakyky parantunut Sivu 2 Verenkiertoelinten sairaudet

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot