Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.4.2014. 1. Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1)"

Transkriptio

1 1 (8) INFEKTIOYKSIKKÖ TUBERKULOOSIOHJE TYÖTERVEYSHUOLTOA VARTEN Keuhkotuberkuloosi tarttuu ilmateitse ihmisestä toiseen. Tuberkuloosibakteerit päätyvät ilmaan hoitamatonta keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön yskiessä, aivastellessa tai puhuessa. Tartuttavan potilaan yskösten tuberkuloosivärjäys on positiivinen (tulos saadaan vuorokauden kuluessa) tai hänellä on onteloiva keuhkomuutos. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastavalla henkilöllä on yleensä oireita kuten pitkittynyttä yskää (> 3vk) ja yskösten nousua. Tartunnan todennäköisyyteen vaikuttavat monet tekijät kuten kontaktin kesto ja läheisyys, sairastavan potilaan ilmaan erittämän bakteeri-aerosolin määrä sekä altistuneen vastustuskyky. Tuberkuloosi tarttuu huonosti, normaalin vastustuskyvyn omaavista lähikontakteista vain noin 30 % saa tartunnan aiheuttaman tuberkuloosi-infektion. Näistä 90 % jää oireettomiksi infektion kantajiksi (latentti tuberkuloosi) ja vain noin 10 % sairastuu tuberkuloosiin. Suomessa luovuttiin 9/2006 kaikkien vastasyntyneiden lasten BCG-rokotuksista ja siirryttiin riskiryhmien rokotuksiin. Suomessa asuva lapsi kuuluu riskiryhmään, jos hän itse, hänen äitinsä, isänsä, sisaruksensa tai kuka tahansa hänen kanssaan samassa taloudessa asuva henkilö on syntynyt maassa, jossa tuberkuloosia esiintyy merkittävästi tai jos lapsen kanssa samassa taloudessa asuvalla on joskus todettu tuberkuloosi, tai jos <7-v lapsi perheineen on vuoden kuluessa muuttamassa yli kuukaudeksi maahan, jossa esiintyy merkittävästi tuberkuloosia (korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat löytyy linkistä: BCG-rokotus suojaa pieniä lapsia tuberkuloosin vaikeilta muodoilta, tuberkuloottiselta aivokalvontulehdukselta ja yleistyneeltä tuberkuloosilta. Rokottamattomilla tuberkuloositartunnan saaneilla pienillä lapsilla on suurentunut riski sairastua tuberkuloosiin. Pienet lapset eivät yleensä tartuta tuberkuloosia. Sairastapauksissa kyse on aina tuoreesta tartunnasta, joten tartunnan lähdettä tulee aktiivisesti hakea lähipiirin aikuisista (koti, päivähoito, koulu). Lasten parissa työskentelevien työntekijöiden tuberkuloosiin viittaavat oireet tulee selvittää viivyttelemättä. Tuberkuloosiin liittyvät toimet työterveyshuollossa (kaavio 1) 1. Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1) EU:n direktiivin 2000/54/EY ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisesti tällaiseen työtehtävään tulevalle työntekijälle tulee tehdä työhöntulotarkastus. Määräaikaistarkastus kohdennetaan työntekijöihin, jotka altistuvat toistuvasti tuberkuloosille..

2 2 (8) Taulukko 1. Työpaikkoja, joissa työntekijällä on lisääntynyt riski saada TB-tartunta Vuodeosastot, erityisesti keuhkosairaudet, sisätaudit, infektiotaudit, tehohoito Päivystyspoliklinikka Obduktioyksikkö Iäkkäiden pitkäaikaishoitolaitokset Päihdehoito ja syrjäytyneiden huolto Työt maahanmuuttajien parissa Vankeinhoitolaitos, erityisesti työskentely korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tulevien vankien parissa Toistuvat tai pitkäaikaiset työprojektit korkean tuberkuloosin ilmaantuvuuden maissa riippumatta työtehtävästä Työhöntulotarkastus riskityöhön saapuvalle - Selvitetään, onko työntekijällä sairastumisriskiä lisääviä sairauksia: HIV-infektio, insuliinihoitoa vaativa diabetes, vaikea munuaisten vajaatoiminta, lymfooma, leukemia, pään ja kaulan alueen syöpä, silikoosi, elinsiirto, aiemmin sairastettu hoitamaton tuberkuloosi. o HIV-positiivisuus on ainoa tilanne, joka rajoittaa työtehtäviä. HIV-positiivinen henkilö ei saa työskennellä osastolla, jossa hoidetaan tuberkuloosipotilaita, eikä tuberkuloosinäytteitä tutkivassa laboratoriossa. - Selvitetään, onko työntekijällä sairastumisriskiä lisääviä lääkehoitoja: pitkäaikainen steroidilääkitys (prednisoloni > 15 mg/ vrk), TNF-alfasalpaajat, solunsalpaajat, muut immunosuppressiiviset lääkitykset. - Selvitetään, onko työntekijä sairastanut aiemmin tuberkuloosia ja annettu hoito - Selvitetään, onko työntekijä altistunut aiemmin tuberkuloosille (oleskelu suuren ilmaantuvuuden maassa, tiedetyt TB-kontaktit, altistustilanteet). - Lääkärin arvion perusteella järjestetään tarvittaessa oireettomalle henkilölle keuhkojen röntgenkuvaus (esim. suuren TB-ilmaantuvuuden maasta tullut työntekijä, jolle ei ole tehty maahantulotarkastusta). - Oireiset henkilöt tutkitaan, katso kohta 7. - Annetaan tietoa ja neuvoja tuberkuloosin tartunnan torjunnasta, oireista ja tutkimukseen hakeutumisesta oireiden ilmetessä. Määräaikaistarkastus riskityössä toimivalle - Työterveyshuolto voi järjestää määräaikaistarkastuksia esim. 3-5 vuoden välein pitkäaikaisesti tuberkuloosipotilaita hoitaville työntekijöille (esim. keuhko-osastojen potilastyöhön osallistuvat työntekijät). Määräaikaistarkastuksen tekee lääkäri tai hoitaja. - Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mahdollisiin tuberkuloosin oireisiin, annetaan tietoa tuberkuloosilta suojautumisesta ja neuvotaan työntekijää hakeutumaan aktiivisesti tutkimuksiin, mikäli ilmaantuu tuberkuloosiin viittaavia oireita. - Oireiset henkilöt tutkitaan. 2. Työntekijä voi olla diagnosoimattoman tarttuvan tuberkuloosinsa vuoksi erityinen riski työpaikallaan (taulukko 2) Tartuntatautilain (583/ ) ja asetuksen (786/ ) mukaan tarkastus tuberkuloosin toteamiseksi (työhöntulotarkastus) tehdään synnytys- ja vastasyntyneiden osastojen

3 3 (8) välittömään potilashoitoon osallistuvalle henkilökunnalle sekä alle kouluikäisten lasten ja vanhusten hoito-tehtävissä toimiville. Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman mukaisesti tarkastusta suositellaan myös työntekijöille, jotka hoitavat potilaita, joiden immuunivaste on heikentynyt. Taulukko 2. Työpaikkoja, joissa sairas työntekijä on erityinen riski työympäristössä Synnytys- ja vastasyntyneiden tai immuunipuutteisia potilaita hoitavat yksiköt Lastenneuvolat Päivähoitoyksiköt Pienten lasten kerhot Lastenkoti Kehitysvammaisten hoitolaitos Työhöntulotarkastus - Kuten kohta 1. työhöntulotarkastus riskityöhön saapuvalle. - Keuhkokuvaus tehdään harkinnan mukaan. Oireileva työntekijä - Tutkimukset järjestetään viivyttelemättä. Katso kohta Ulkomaalaistaustaiset työntekijät - Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat taustaltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Paluumuuttajille (Venäjä, Baltian maat), turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tehdään terveystarkastus maahan tullessa, tarkastukseen kuuluu myös keuhkojen röntgenkuvaus. Avioliiton, sukulaisuussuhteen, opiskelun tai työn vuoksi Suomeen muuttaneet henkilöt eivät kuulu rutiinitarkastuksen piiriin. - Suuren ilmaantuvuuden maista tulleille työntekijöille on järjestettävä työhöntulotarkastus, jossa selvitetään mahdollinen TB-altistuminen, aiemmin sairastettu tuberkuloosi sekä muut riskitekijät (katso kohta työhöntulotarkastus riskityöhön saapuvalle), otetaan keuhkojen röntgenkuvaus sekä annetaan informaatiota tuberkuloosista: TB yleisohje eri kielillä, o Jos työntekijän suomenkielen taito on puutteellinen, voi tuberkuloosia koskevia esitietoja kysyttäessä hyödyntää monikielisiä haastattelukaavakkeita. 4. Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa pidempään (yli 1kk) tai toistuvasti työskentelevät työntekijät - Lähtötarkastuksessa selvitetään työntekijän käsitykset tuberkuloosin tartuntatavoista, annetaan tietoa ja ohjausta työtehtävään liittyvistä tuberkuloosin riskeistä ja tarvittaessa hengityksensuojaimen käytöstä. - Selvitetään työntekijän lasten BCG-rokotustarve (suositellaan alle 7-vuotiaille rokottamattomille lapsille).

4 4 (8) - Mikäli tuberkuloositartunnan riski arvioidaan suureksi, voidaan lähtötilanteessa ottaa keuhkokuva. - Paluutarkastuksessa selvitetään työntekijän altistuminen tuberkuloosille ja mahdolliset oireet. Ainakin merkittävästi altistuneilta (esim. kontakti tuberkuloosia sairastavaan henkilöön, työskentely ilman suojaimia hoito- tai hoivalaitoksissa, runsaat kontaktit alkuperäisväestöön) ja oireisilta (harkinnan mukaan myös muilta) tutkitaan keuhkojen röntgenkuvaus. - Jos työntekijä käy toistuvasti ulkomaankomennuksilla, voidaan sopia määräaikaistarkastuksista ja keuhkokuvauksesta 3-5 vuoden välein. 5. Työpaikalla tapahtuneen tuberkuloosialtistuksen jälkeiset toimet (Kaaviot 2 ja 3) Tartuttavalle tuberkuloosille altistuneille lähikontaktiksi määritetyille työntekijöille (työssään altistuneet ja muualla altistuneet) tehdään alkutarkastus ja järjestetään jatkoseuranta. Luetteloa altistuneista on säilytettävä 40 vuotta viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen (Vnp 1155/93 15 ). - Työntekijän altistuminen tuberkuloosille määritetään tartuttavaa potilasta hoitavan yksikön (useimmiten keuhkoklinikka tai infektioyksikkö) ja työterveyshuollon yhteistyönä. Alla olevat esimerkit ovat suuntaa-antavia, lopullinen arvio altistumisen voimakkuudesta on tehtävä aina tilannekohtaisesti. - Jos työntekijä on käyttänyt hengityksensuojaimia koko altistumisen ajan, kirjataan altistuminen, mutta tilannetta ei pidetä merkittävänä altistumisena eivätkä jatkotoimet ole aiheellisia. - Altistuneet kartoitetaan siltä ajalta, jonka tartunnan lähde on ollut oireinen (hengitystieoireet), tai jos tämä jää epäselväksi, selvitysaika on diagnoosia edeltävät 3 kuukautta. - Altistuneet työntekijät pyritään luokittelemaan lähi-, tilapäis- ja satunnaiskontakteiksi. Luokittelussa käytetään apuna työntekijän täyttämää altistumisen arviointikaavaketta. o Lähikontakti: Työntekijän kumulatiivinen altistumisaika on > 8h. Jos aikamäärää on vaikea arvioida (altistumisesta kulunut jo aikaa) nyrkkisääntönä on vähintään kahden työvuoron aikana tapahtunut lähihoito (potilaan avustaminen pesuissa, syömisessä, asennon korjaamisessa, haavanhoito yms.) tai vähintään yhden työviikon aikana tapahtunut potilashuoneen siivoustyö. Jos potilas on ollut intuboituna tai trakeostomoituna, on tartuntariski suurempi ja se on otettava huomioon altistumisen intensiteettiä arvioitaessa (esim. yksi työvuoro lähihoitoa tehohoidossa riittäisi lähikontaktiksi). Työntekijä on altistunut kertaalleen hyvin voimakkaasti osallistuessaan tiettyihin toimenpiteisiin, joissa ilmaan muodostuu hienojakoista aerosolia: hengitysteiden liman imeminen, intubointi, bronkoskopia, yskösten indusointi, tuberkuloosibakteereja sisältävien eritteiden käsittelyvahinko (avonaisten näytepurkkien tai märkänäytteiden läikyttely, TB-abskessin, fistelin tai märkäeritteisen haavauman suihkuttelu), hengitysteiden fysioterapeuttinen hoito, puheterapia, hammashoito, leikkaustoimenpiteet, ruumiinavaus. Työntekijä on kuljettanut tai hoitanut tartunnan lähdettä autokuljetuksen aikana. Altistuminen pienessä tilassa intensiivisesti esim. pitkäkestoinen CT tai MRItutkimus.

5 5 (8) o Tilapäiskontakti: Työntekijän altistumisaika on < 8 h, mutta ajallisesti enemmän kuin lyhyet käväisyt potilashuoneessa, esim. osallistuminen lähihoitoon yhden työvuoron aikana. Toistuva (yli kaksi kertaa) verinäytteen ottaminen. o Satunnaiskontakti: Käväisy potilashuoneessa yhden työviikon ajan, esim. ruokatarjottimen vieminen. Keuhkojen röntgenkuvausta suorittava henkilö (altistuminen 5-10 min). Verinäytteen ottaminen kertaalleen (altistuminen 5-10 min). - Altistuneet työntekijät listataan ja heitä informoidaan tilanteesta. Tarvittaessa työntekijöille pidetään informaatiotilaisuus yhteistyössä esh:n kanssa. - Kaikille lähikontakteiksi määritetyille työntekijöille järjestetään alkutarkastus työterveyshuoltoon. o Tarkastuksen yhteydessä altistuneelle kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista. Altistunutta kehotetaan hakeutumaan viipymättä tutkimuksiin, jos hänelle tulee tuberkuloosiin viittaavia oireita. o Järjestetään keuhkojen röntgenkuvaus heti ja 12 kk kuluttua altistumisesta. Mikäli kyse on altistumisesta lääkeresistentille tuberkuloosille, kontrolloidaan keuhkokuva vielä 18 kk ja 24 kk kuluttua. Jos työntekijä altistuu merkittävästi useamman kerran, ei suositella toistuvia röntgen-kuvauksia, vaan seuranta tapahtuu määräaikaistarkastusten yhteydessä. o Jos keuhkokuvassa on muutoksia tai altistuneella on tuberkuloosiin viittaavia oireita, toimitaan kuten kohdassa oireileva työntekijä. - Jos lähikontaktiksi määritetyllä työntekijällä on sairastumisriskiä lisääviä sairauksia tai lääkityksiä, tehdään lähete keuhkopkl:lle (tarvittaessa keuhkolääkäriä konsultoiden) LTBI:n hoidon tarpeen arvioon. - Jos lähikontakteista löytyy tuberkuloositapauksia, laajennetaan selvitykset tilapäiskontakteihin. 6. Työntekijä on altistunut tuberkuloosille muualla kuin työssään (Kaaviot 2 ja 3) - Jos työntekijä on altistunut tuberkuloosille muissa kuin työolosuhteissa ja hänet on todettu lähikontaktiksi, voi kunnan tartuntatautivastuuhenkilö pyytää yhteistyötä työterveyshuollolta kontaktitarkastusten järjestämiseksi. Työterveyshuollon sopimuksen laajuus ratkaisee mahdollisuuden järjestää tutkimukset työterveyshuollon kustannuksella. 7. Oireileva työntekijä - Selvitetään mahdollinen TB-altistuminen, aiemmin sairastettu tuberkuloosi sekä muut riskitekijät. - Tuberkuloosiin viittaavia oireita ovat: yli 3 viikkoa kestänyt yskä, yskökset, veriyskä, hengenahdistus, kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu. - Keuhkojen röntgenkuvaus järjestetään viivyttelemättä. - Jos keuhkokuvassa on TB-epäilyn herättäviä muutoksia (esim. ylälohkojen tai alalohkojen yläosien ontelo- tai juostemuutokset) tai on vahva epäily tuberkuloosista

6 6 (8) o Kerätään kolme yskösnäytettä TB-värjäys- ja viljelytutkimuksiin. o Tehdään peruslaboratoriokokeet (PVK, La, CRP, Alat, Afos) - Jos oireet ja löydökset ovat vahvasti tuberkuloosiin viittaavat tai työntekijällä on ollut kontakti lääke-resistenttiä tuberkuloosia sairastavaan henkilöön, konsultoidaan puhelimitse keuhkolääkäriä tai infektiolääkäriä. Ammattitauti ja ilmoitukset Työntekijän tuberkuloosi on ammattitauti, kun sen todennäköisesti voidaan katsoa johtuvan työssä saadusta tartunnasta (Ammattitautilaki 1343/1988 1, Ammattitautiasetus 1347/1988 2, 3 ). Tällöin tehdään E-lausunto (myös ammattitautiepäilyissä) ja ilmoitus ammattitaudista (Lomake 106). Lisätietoa: o Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriö o Duodecimin verkkokurssit: Tuberkuloosi ja Tuberkuloosi työterveyshuollossa Ohje on tehty hyödyntäen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin voimassa olevia ohjeistuksia.

7 7 (8) Kaavio 1. Tuberkuloosiin (TB) liittyvät toimet työterveyshuollossa Tilanne Työntekijällä on riski saada TB-tartunta Työntekijällä on tuberkuloosiin viittaavia oireita Työntekijä on altistunut työssään tuberkuloosille Työntekijällä on muu tuberkuloosialtistus Työ -terveydenhuolto -sosiaalihuolto -vankeinhoito -kaikki alat -erityisesti lasten parissa työskentelevät -terveydenhuolto -sosiaalihuolto -vankeinhoito -kaikki alat Toimet Terveystarkastus Määräaikaistarkastukset Vastaanottokäynti Tutkimukset: rtg, yskökset, lab. Konsultaatio/jatkohoito Kontaktiselvitys Altistuneiden kartoitus Alkuhaastattelu Jatkoseuranta Kontaktiselvitys Alkutarkastus Jatkoseuranta Kaavio 2. Milloin kontaktiselvitys ja miksi? TB-potilas Värjäys positiivinen tai keuhkoissa onteloiva muutos Kontaktijäljitys - sekundaaritapaukset - LTBI:n hoidosta hyötyvät - altistuneiden seuranta Värjäys negatiivinen, ei onteloa TB potilas - lapsi - HIV-positiivinen - TB meningiitti Kontaktijäljitys - tartunnan lähde Kontaktijäljitys < 5-vuotiaat lähikontaktit

8 8 (8) Kaavio 3. Kontaktiselvityksen kulku työterveyshuollossa Tartuttava TB-potilas Potilasta hoitavan esh:n yksikön hoitaja kartoittaa lähikontaktit, tilanteen mukaan yhteistyössä (työssä altistuminen) työterveyshuollon kanssa TB-altistuminen työssä Muu TB-altistuminen Ilmoitus esh:sta tk:n tartuntatautivastaavalle sekä tth:n lääkärille/hoitajalle Ilmoitus esh:sta tk:n tartuntatautivastaavalle Altistuneen tarkastusten järjestäminen tk:ssa tai siirto tth:n seurantaan Työterveyshuolto Alkuhaastattelu Alkutarkastus Jatkoseuranta Jatkoseuranta

Tuberkuloosi työterveyshuollossa. Iiris Rajalahti Projektilääkäri Filha ry LT, el keuhkosairauksien klinikka TAYS 19.2.2010

Tuberkuloosi työterveyshuollossa. Iiris Rajalahti Projektilääkäri Filha ry LT, el keuhkosairauksien klinikka TAYS 19.2.2010 Tuberkuloosi työterveyshuollossa Iiris Rajalahti Projektilääkäri Filha ry LT, el keuhkosairauksien klinikka TAYS 19.2.2010 Kaksi näkökulmaa Työntekijä altistuu työssään tuberkuloosille Työntekijällä on

Lisätiedot

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi SUOSITUS Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 2 2011 Työryhmä: Ruutu Petri,

Lisätiedot

Tuberkuloosi työterveyshuollossa

Tuberkuloosi työterveyshuollossa Tuberkuloosi työterveyshuollossa Irmeli Lindström, LT Keuhkosairauksien erikoislääkäri 19.9.2014 Esittäjän nimi Tuberkuloosille altistunut 300 nuorta Turussa Kotimaa 12.04.2013 Tarttuva tuberkuloosi tamperelaiskoulussa

Lisätiedot

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas Tuberkuloosi Hengitysliitto Heli ry:n opas Minkälainen sairaus tuberkuloosi on? Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama tartuntatauti, joka ilmenee yleisimmin keuhkoissa. 2 Tuberkuloosi

Lisätiedot

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosepidemiat Akuuttivuodeosastot Aina mahdollinen (immuunipuutteiset, vanhukset, muut riskiryhmät)

Lisätiedot

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia 27.4.2015 Marttila Jane 1 27.4.2015 Marttila Jane 2 27.4.2015

Lisätiedot

Riskiryhmiin kohdistuva tuberkuloosin torjunta

Riskiryhmiin kohdistuva tuberkuloosin torjunta S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 12 13/2005 VSK 60 1415 Katsausartikkeli Riskiryhmiin kohdistuva tuberkuloosin torjunta Asiantuntijaryhmän suositus IIRIS RAJALAHTI MARJA-LEENA KATILA PEKKA KIRSTILÄ RAUNI RUOHONEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen -ohjelma. 30.10.2007 LT Iiris Rajalahti projektilääkäri Filha ry el, keuhkosairauksien klinikka TAYS

Valtakunnallinen -ohjelma. 30.10.2007 LT Iiris Rajalahti projektilääkäri Filha ry el, keuhkosairauksien klinikka TAYS Valtakunnallinen -ohjelma 30.10.2007 LT Iiris Rajalahti projektilääkäri Filha ry el, keuhkosairauksien klinikka TAYS Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse Tartuntaan vaikuttaa tartuttaja ympäristö kontaktiaika

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

Toimenpideohje A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamien infektioiden ja epidemioiden ehkäisemiseksi

Toimenpideohje A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamien infektioiden ja epidemioiden ehkäisemiseksi OHJAUS Toimenpideohje A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamien infektioiden ja epidemioiden ehkäisemiseksi Marjo Vuorela Verna Björklund Eeva Pekkanen Outi Lyytikäinen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:21. Valtakunnallinen. tuberkuloosiohjelma 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:21. Valtakunnallinen. tuberkuloosiohjelma 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:21 Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2006 Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-2120-5 (nid.) ISBN 952-00-2121-3 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA

VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA 1 (5) INFEKTIOYKSIKKÖ 2015 VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA Lisäohje muihin toimipisteisiin: Verialtistustapaturman hoito-ohje Satakunnan sairaanhoitopiirin sivutoimipisteisiin

Lisätiedot

Sikainfluenssa influenssa A(H1N1) pdm09

Sikainfluenssa influenssa A(H1N1) pdm09 TYÖPAPERI Sikainfluenssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus alkaen vuodesta 2009 27 2013 TYÖPAPERI 27/2013 Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto Sikainfluenssa influenssa A(H1N1) pdm09

Lisätiedot

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Kansanterveyslaitos 1997 HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Toimittaneet

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009

LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009 LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009 1. Suunnitelman perusteet Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Kansallisen varautumissuunnitelman influenssapandemiaa varten (STM:n selvityksiä

Lisätiedot

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä SUOSITUS Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä Päivitetty 7.6.2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA 1 (5) 29.12.2014 Infektioyksikkö ja Kliinisen mikrobiologian laboratorio INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Tämä on Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje erikoissairaanhoitoon influenssapotilaiden

Lisätiedot

Hiv-testauksen periaatteita

Hiv-testauksen periaatteita SUOSITUS Hiv-testauksen periaatteita Suositus perusterveydenhuollon toimipisteille ja matalan kynnyksen palvelupisteille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma. Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014

Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma. Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014 Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014 Tuberkuloosi O Mycobacterium tuberculosiksen (M. tuberculosis) aiheuttama yleisvaarallinen tartuntatauti

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013

Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013 SUOSITUS Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 5 2012

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

Toimenpideohje torjuntatoimista kurkkumätätapausten yhteydessä

Toimenpideohje torjuntatoimista kurkkumätätapausten yhteydessä Markku Kuusi Peter Klemets Pekka Nuorti Outi Lyytikäinen Eija Kela Eeva Pekkanen Petri Ruutu Jaana Vuopio-Varkila Satu Rapola Rose-Marie Ölander Toimenpideohje torjuntatoimista kurkkumätätapausten yhteydessä

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi ja raskaus Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi Suomessa 500 450 400 350 Tapauksia 300 250 200 Keuhkotbc Muu tbc 150 100 50

Lisätiedot

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille Asbesti on merkittävin

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos 1 HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA 3. uudistettu painos 2 3. uudistettu painos Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry, Hiv-säätiö/Hiv-tukikeskus ja HUS, HYKS, Infektiosairauksien yksikkö, Auroran Infektiosairauksien

Lisätiedot

YHTEENVETO AVOTERVEYDENHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE TEHDYSTÄ TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ

YHTEENVETO AVOTERVEYDENHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE TEHDYSTÄ TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ 1 7.12.2009 YHTEEVETO AVOTERVEYDEHUOLLO TYÖTEKIJÖILLE TEHDYSTÄ TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ STM julkaisi vuonna 2006 valtakunnallisen tuberkuloosi (TB) ohjelman, jossa velvoitettiin sairaanhoitopiirejä tekemään

Lisätiedot

Tuberkuloosin kliininen kuva ja hoito. LT Jouni Hedman keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala 6.3.2007

Tuberkuloosin kliininen kuva ja hoito. LT Jouni Hedman keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala 6.3.2007 Tuberkuloosin kliininen kuva ja hoito LT Jouni Hedman keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala 6.3.2007 Tbc kaverni Miliaaritbc TBC lähialueilla Maa Mortaliteetti per/100 000 1934 Insidenssi

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot