Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.4.2014. 1. Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1)"

Transkriptio

1 1 (8) INFEKTIOYKSIKKÖ TUBERKULOOSIOHJE TYÖTERVEYSHUOLTOA VARTEN Keuhkotuberkuloosi tarttuu ilmateitse ihmisestä toiseen. Tuberkuloosibakteerit päätyvät ilmaan hoitamatonta keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön yskiessä, aivastellessa tai puhuessa. Tartuttavan potilaan yskösten tuberkuloosivärjäys on positiivinen (tulos saadaan vuorokauden kuluessa) tai hänellä on onteloiva keuhkomuutos. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastavalla henkilöllä on yleensä oireita kuten pitkittynyttä yskää (> 3vk) ja yskösten nousua. Tartunnan todennäköisyyteen vaikuttavat monet tekijät kuten kontaktin kesto ja läheisyys, sairastavan potilaan ilmaan erittämän bakteeri-aerosolin määrä sekä altistuneen vastustuskyky. Tuberkuloosi tarttuu huonosti, normaalin vastustuskyvyn omaavista lähikontakteista vain noin 30 % saa tartunnan aiheuttaman tuberkuloosi-infektion. Näistä 90 % jää oireettomiksi infektion kantajiksi (latentti tuberkuloosi) ja vain noin 10 % sairastuu tuberkuloosiin. Suomessa luovuttiin 9/2006 kaikkien vastasyntyneiden lasten BCG-rokotuksista ja siirryttiin riskiryhmien rokotuksiin. Suomessa asuva lapsi kuuluu riskiryhmään, jos hän itse, hänen äitinsä, isänsä, sisaruksensa tai kuka tahansa hänen kanssaan samassa taloudessa asuva henkilö on syntynyt maassa, jossa tuberkuloosia esiintyy merkittävästi tai jos lapsen kanssa samassa taloudessa asuvalla on joskus todettu tuberkuloosi, tai jos <7-v lapsi perheineen on vuoden kuluessa muuttamassa yli kuukaudeksi maahan, jossa esiintyy merkittävästi tuberkuloosia (korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat löytyy linkistä: BCG-rokotus suojaa pieniä lapsia tuberkuloosin vaikeilta muodoilta, tuberkuloottiselta aivokalvontulehdukselta ja yleistyneeltä tuberkuloosilta. Rokottamattomilla tuberkuloositartunnan saaneilla pienillä lapsilla on suurentunut riski sairastua tuberkuloosiin. Pienet lapset eivät yleensä tartuta tuberkuloosia. Sairastapauksissa kyse on aina tuoreesta tartunnasta, joten tartunnan lähdettä tulee aktiivisesti hakea lähipiirin aikuisista (koti, päivähoito, koulu). Lasten parissa työskentelevien työntekijöiden tuberkuloosiin viittaavat oireet tulee selvittää viivyttelemättä. Tuberkuloosiin liittyvät toimet työterveyshuollossa (kaavio 1) 1. Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1) EU:n direktiivin 2000/54/EY ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisesti tällaiseen työtehtävään tulevalle työntekijälle tulee tehdä työhöntulotarkastus. Määräaikaistarkastus kohdennetaan työntekijöihin, jotka altistuvat toistuvasti tuberkuloosille..

2 2 (8) Taulukko 1. Työpaikkoja, joissa työntekijällä on lisääntynyt riski saada TB-tartunta Vuodeosastot, erityisesti keuhkosairaudet, sisätaudit, infektiotaudit, tehohoito Päivystyspoliklinikka Obduktioyksikkö Iäkkäiden pitkäaikaishoitolaitokset Päihdehoito ja syrjäytyneiden huolto Työt maahanmuuttajien parissa Vankeinhoitolaitos, erityisesti työskentely korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tulevien vankien parissa Toistuvat tai pitkäaikaiset työprojektit korkean tuberkuloosin ilmaantuvuuden maissa riippumatta työtehtävästä Työhöntulotarkastus riskityöhön saapuvalle - Selvitetään, onko työntekijällä sairastumisriskiä lisääviä sairauksia: HIV-infektio, insuliinihoitoa vaativa diabetes, vaikea munuaisten vajaatoiminta, lymfooma, leukemia, pään ja kaulan alueen syöpä, silikoosi, elinsiirto, aiemmin sairastettu hoitamaton tuberkuloosi. o HIV-positiivisuus on ainoa tilanne, joka rajoittaa työtehtäviä. HIV-positiivinen henkilö ei saa työskennellä osastolla, jossa hoidetaan tuberkuloosipotilaita, eikä tuberkuloosinäytteitä tutkivassa laboratoriossa. - Selvitetään, onko työntekijällä sairastumisriskiä lisääviä lääkehoitoja: pitkäaikainen steroidilääkitys (prednisoloni > 15 mg/ vrk), TNF-alfasalpaajat, solunsalpaajat, muut immunosuppressiiviset lääkitykset. - Selvitetään, onko työntekijä sairastanut aiemmin tuberkuloosia ja annettu hoito - Selvitetään, onko työntekijä altistunut aiemmin tuberkuloosille (oleskelu suuren ilmaantuvuuden maassa, tiedetyt TB-kontaktit, altistustilanteet). - Lääkärin arvion perusteella järjestetään tarvittaessa oireettomalle henkilölle keuhkojen röntgenkuvaus (esim. suuren TB-ilmaantuvuuden maasta tullut työntekijä, jolle ei ole tehty maahantulotarkastusta). - Oireiset henkilöt tutkitaan, katso kohta 7. - Annetaan tietoa ja neuvoja tuberkuloosin tartunnan torjunnasta, oireista ja tutkimukseen hakeutumisesta oireiden ilmetessä. Määräaikaistarkastus riskityössä toimivalle - Työterveyshuolto voi järjestää määräaikaistarkastuksia esim. 3-5 vuoden välein pitkäaikaisesti tuberkuloosipotilaita hoitaville työntekijöille (esim. keuhko-osastojen potilastyöhön osallistuvat työntekijät). Määräaikaistarkastuksen tekee lääkäri tai hoitaja. - Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mahdollisiin tuberkuloosin oireisiin, annetaan tietoa tuberkuloosilta suojautumisesta ja neuvotaan työntekijää hakeutumaan aktiivisesti tutkimuksiin, mikäli ilmaantuu tuberkuloosiin viittaavia oireita. - Oireiset henkilöt tutkitaan. 2. Työntekijä voi olla diagnosoimattoman tarttuvan tuberkuloosinsa vuoksi erityinen riski työpaikallaan (taulukko 2) Tartuntatautilain (583/ ) ja asetuksen (786/ ) mukaan tarkastus tuberkuloosin toteamiseksi (työhöntulotarkastus) tehdään synnytys- ja vastasyntyneiden osastojen

3 3 (8) välittömään potilashoitoon osallistuvalle henkilökunnalle sekä alle kouluikäisten lasten ja vanhusten hoito-tehtävissä toimiville. Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman mukaisesti tarkastusta suositellaan myös työntekijöille, jotka hoitavat potilaita, joiden immuunivaste on heikentynyt. Taulukko 2. Työpaikkoja, joissa sairas työntekijä on erityinen riski työympäristössä Synnytys- ja vastasyntyneiden tai immuunipuutteisia potilaita hoitavat yksiköt Lastenneuvolat Päivähoitoyksiköt Pienten lasten kerhot Lastenkoti Kehitysvammaisten hoitolaitos Työhöntulotarkastus - Kuten kohta 1. työhöntulotarkastus riskityöhön saapuvalle. - Keuhkokuvaus tehdään harkinnan mukaan. Oireileva työntekijä - Tutkimukset järjestetään viivyttelemättä. Katso kohta Ulkomaalaistaustaiset työntekijät - Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat taustaltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Paluumuuttajille (Venäjä, Baltian maat), turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tehdään terveystarkastus maahan tullessa, tarkastukseen kuuluu myös keuhkojen röntgenkuvaus. Avioliiton, sukulaisuussuhteen, opiskelun tai työn vuoksi Suomeen muuttaneet henkilöt eivät kuulu rutiinitarkastuksen piiriin. - Suuren ilmaantuvuuden maista tulleille työntekijöille on järjestettävä työhöntulotarkastus, jossa selvitetään mahdollinen TB-altistuminen, aiemmin sairastettu tuberkuloosi sekä muut riskitekijät (katso kohta työhöntulotarkastus riskityöhön saapuvalle), otetaan keuhkojen röntgenkuvaus sekä annetaan informaatiota tuberkuloosista: TB yleisohje eri kielillä, o Jos työntekijän suomenkielen taito on puutteellinen, voi tuberkuloosia koskevia esitietoja kysyttäessä hyödyntää monikielisiä haastattelukaavakkeita. 4. Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa pidempään (yli 1kk) tai toistuvasti työskentelevät työntekijät - Lähtötarkastuksessa selvitetään työntekijän käsitykset tuberkuloosin tartuntatavoista, annetaan tietoa ja ohjausta työtehtävään liittyvistä tuberkuloosin riskeistä ja tarvittaessa hengityksensuojaimen käytöstä. - Selvitetään työntekijän lasten BCG-rokotustarve (suositellaan alle 7-vuotiaille rokottamattomille lapsille).

4 4 (8) - Mikäli tuberkuloositartunnan riski arvioidaan suureksi, voidaan lähtötilanteessa ottaa keuhkokuva. - Paluutarkastuksessa selvitetään työntekijän altistuminen tuberkuloosille ja mahdolliset oireet. Ainakin merkittävästi altistuneilta (esim. kontakti tuberkuloosia sairastavaan henkilöön, työskentely ilman suojaimia hoito- tai hoivalaitoksissa, runsaat kontaktit alkuperäisväestöön) ja oireisilta (harkinnan mukaan myös muilta) tutkitaan keuhkojen röntgenkuvaus. - Jos työntekijä käy toistuvasti ulkomaankomennuksilla, voidaan sopia määräaikaistarkastuksista ja keuhkokuvauksesta 3-5 vuoden välein. 5. Työpaikalla tapahtuneen tuberkuloosialtistuksen jälkeiset toimet (Kaaviot 2 ja 3) Tartuttavalle tuberkuloosille altistuneille lähikontaktiksi määritetyille työntekijöille (työssään altistuneet ja muualla altistuneet) tehdään alkutarkastus ja järjestetään jatkoseuranta. Luetteloa altistuneista on säilytettävä 40 vuotta viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen (Vnp 1155/93 15 ). - Työntekijän altistuminen tuberkuloosille määritetään tartuttavaa potilasta hoitavan yksikön (useimmiten keuhkoklinikka tai infektioyksikkö) ja työterveyshuollon yhteistyönä. Alla olevat esimerkit ovat suuntaa-antavia, lopullinen arvio altistumisen voimakkuudesta on tehtävä aina tilannekohtaisesti. - Jos työntekijä on käyttänyt hengityksensuojaimia koko altistumisen ajan, kirjataan altistuminen, mutta tilannetta ei pidetä merkittävänä altistumisena eivätkä jatkotoimet ole aiheellisia. - Altistuneet kartoitetaan siltä ajalta, jonka tartunnan lähde on ollut oireinen (hengitystieoireet), tai jos tämä jää epäselväksi, selvitysaika on diagnoosia edeltävät 3 kuukautta. - Altistuneet työntekijät pyritään luokittelemaan lähi-, tilapäis- ja satunnaiskontakteiksi. Luokittelussa käytetään apuna työntekijän täyttämää altistumisen arviointikaavaketta. o Lähikontakti: Työntekijän kumulatiivinen altistumisaika on > 8h. Jos aikamäärää on vaikea arvioida (altistumisesta kulunut jo aikaa) nyrkkisääntönä on vähintään kahden työvuoron aikana tapahtunut lähihoito (potilaan avustaminen pesuissa, syömisessä, asennon korjaamisessa, haavanhoito yms.) tai vähintään yhden työviikon aikana tapahtunut potilashuoneen siivoustyö. Jos potilas on ollut intuboituna tai trakeostomoituna, on tartuntariski suurempi ja se on otettava huomioon altistumisen intensiteettiä arvioitaessa (esim. yksi työvuoro lähihoitoa tehohoidossa riittäisi lähikontaktiksi). Työntekijä on altistunut kertaalleen hyvin voimakkaasti osallistuessaan tiettyihin toimenpiteisiin, joissa ilmaan muodostuu hienojakoista aerosolia: hengitysteiden liman imeminen, intubointi, bronkoskopia, yskösten indusointi, tuberkuloosibakteereja sisältävien eritteiden käsittelyvahinko (avonaisten näytepurkkien tai märkänäytteiden läikyttely, TB-abskessin, fistelin tai märkäeritteisen haavauman suihkuttelu), hengitysteiden fysioterapeuttinen hoito, puheterapia, hammashoito, leikkaustoimenpiteet, ruumiinavaus. Työntekijä on kuljettanut tai hoitanut tartunnan lähdettä autokuljetuksen aikana. Altistuminen pienessä tilassa intensiivisesti esim. pitkäkestoinen CT tai MRItutkimus.

5 5 (8) o Tilapäiskontakti: Työntekijän altistumisaika on < 8 h, mutta ajallisesti enemmän kuin lyhyet käväisyt potilashuoneessa, esim. osallistuminen lähihoitoon yhden työvuoron aikana. Toistuva (yli kaksi kertaa) verinäytteen ottaminen. o Satunnaiskontakti: Käväisy potilashuoneessa yhden työviikon ajan, esim. ruokatarjottimen vieminen. Keuhkojen röntgenkuvausta suorittava henkilö (altistuminen 5-10 min). Verinäytteen ottaminen kertaalleen (altistuminen 5-10 min). - Altistuneet työntekijät listataan ja heitä informoidaan tilanteesta. Tarvittaessa työntekijöille pidetään informaatiotilaisuus yhteistyössä esh:n kanssa. - Kaikille lähikontakteiksi määritetyille työntekijöille järjestetään alkutarkastus työterveyshuoltoon. o Tarkastuksen yhteydessä altistuneelle kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista. Altistunutta kehotetaan hakeutumaan viipymättä tutkimuksiin, jos hänelle tulee tuberkuloosiin viittaavia oireita. o Järjestetään keuhkojen röntgenkuvaus heti ja 12 kk kuluttua altistumisesta. Mikäli kyse on altistumisesta lääkeresistentille tuberkuloosille, kontrolloidaan keuhkokuva vielä 18 kk ja 24 kk kuluttua. Jos työntekijä altistuu merkittävästi useamman kerran, ei suositella toistuvia röntgen-kuvauksia, vaan seuranta tapahtuu määräaikaistarkastusten yhteydessä. o Jos keuhkokuvassa on muutoksia tai altistuneella on tuberkuloosiin viittaavia oireita, toimitaan kuten kohdassa oireileva työntekijä. - Jos lähikontaktiksi määritetyllä työntekijällä on sairastumisriskiä lisääviä sairauksia tai lääkityksiä, tehdään lähete keuhkopkl:lle (tarvittaessa keuhkolääkäriä konsultoiden) LTBI:n hoidon tarpeen arvioon. - Jos lähikontakteista löytyy tuberkuloositapauksia, laajennetaan selvitykset tilapäiskontakteihin. 6. Työntekijä on altistunut tuberkuloosille muualla kuin työssään (Kaaviot 2 ja 3) - Jos työntekijä on altistunut tuberkuloosille muissa kuin työolosuhteissa ja hänet on todettu lähikontaktiksi, voi kunnan tartuntatautivastuuhenkilö pyytää yhteistyötä työterveyshuollolta kontaktitarkastusten järjestämiseksi. Työterveyshuollon sopimuksen laajuus ratkaisee mahdollisuuden järjestää tutkimukset työterveyshuollon kustannuksella. 7. Oireileva työntekijä - Selvitetään mahdollinen TB-altistuminen, aiemmin sairastettu tuberkuloosi sekä muut riskitekijät. - Tuberkuloosiin viittaavia oireita ovat: yli 3 viikkoa kestänyt yskä, yskökset, veriyskä, hengenahdistus, kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu. - Keuhkojen röntgenkuvaus järjestetään viivyttelemättä. - Jos keuhkokuvassa on TB-epäilyn herättäviä muutoksia (esim. ylälohkojen tai alalohkojen yläosien ontelo- tai juostemuutokset) tai on vahva epäily tuberkuloosista

6 6 (8) o Kerätään kolme yskösnäytettä TB-värjäys- ja viljelytutkimuksiin. o Tehdään peruslaboratoriokokeet (PVK, La, CRP, Alat, Afos) - Jos oireet ja löydökset ovat vahvasti tuberkuloosiin viittaavat tai työntekijällä on ollut kontakti lääke-resistenttiä tuberkuloosia sairastavaan henkilöön, konsultoidaan puhelimitse keuhkolääkäriä tai infektiolääkäriä. Ammattitauti ja ilmoitukset Työntekijän tuberkuloosi on ammattitauti, kun sen todennäköisesti voidaan katsoa johtuvan työssä saadusta tartunnasta (Ammattitautilaki 1343/1988 1, Ammattitautiasetus 1347/1988 2, 3 ). Tällöin tehdään E-lausunto (myös ammattitautiepäilyissä) ja ilmoitus ammattitaudista (Lomake 106). Lisätietoa: o Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriö o Duodecimin verkkokurssit: Tuberkuloosi ja Tuberkuloosi työterveyshuollossa Ohje on tehty hyödyntäen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin voimassa olevia ohjeistuksia.

7 7 (8) Kaavio 1. Tuberkuloosiin (TB) liittyvät toimet työterveyshuollossa Tilanne Työntekijällä on riski saada TB-tartunta Työntekijällä on tuberkuloosiin viittaavia oireita Työntekijä on altistunut työssään tuberkuloosille Työntekijällä on muu tuberkuloosialtistus Työ -terveydenhuolto -sosiaalihuolto -vankeinhoito -kaikki alat -erityisesti lasten parissa työskentelevät -terveydenhuolto -sosiaalihuolto -vankeinhoito -kaikki alat Toimet Terveystarkastus Määräaikaistarkastukset Vastaanottokäynti Tutkimukset: rtg, yskökset, lab. Konsultaatio/jatkohoito Kontaktiselvitys Altistuneiden kartoitus Alkuhaastattelu Jatkoseuranta Kontaktiselvitys Alkutarkastus Jatkoseuranta Kaavio 2. Milloin kontaktiselvitys ja miksi? TB-potilas Värjäys positiivinen tai keuhkoissa onteloiva muutos Kontaktijäljitys - sekundaaritapaukset - LTBI:n hoidosta hyötyvät - altistuneiden seuranta Värjäys negatiivinen, ei onteloa TB potilas - lapsi - HIV-positiivinen - TB meningiitti Kontaktijäljitys - tartunnan lähde Kontaktijäljitys < 5-vuotiaat lähikontaktit

8 8 (8) Kaavio 3. Kontaktiselvityksen kulku työterveyshuollossa Tartuttava TB-potilas Potilasta hoitavan esh:n yksikön hoitaja kartoittaa lähikontaktit, tilanteen mukaan yhteistyössä (työssä altistuminen) työterveyshuollon kanssa TB-altistuminen työssä Muu TB-altistuminen Ilmoitus esh:sta tk:n tartuntatautivastaavalle sekä tth:n lääkärille/hoitajalle Ilmoitus esh:sta tk:n tartuntatautivastaavalle Altistuneen tarkastusten järjestäminen tk:ssa tai siirto tth:n seurantaan Työterveyshuolto Alkuhaastattelu Alkutarkastus Jatkoseuranta Jatkoseuranta

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 7.3.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Sidonnaisuudet viimeisen kahden

Lisätiedot

Tuberkuloosi työterveyshuollossa

Tuberkuloosi työterveyshuollossa Tuberkuloosi työterveyshuollossa Irmeli Lindström, LT Keuhkosairauksien erikoislääkäri 19.9.2014 Esittäjän nimi Tuberkuloosille altistunut 300 nuorta Turussa Kotimaa 12.04.2013 Tarttuva tuberkuloosi tamperelaiskoulussa

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS Jukka Heikkinen Infektioylilääkäri, PKSSK Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 8.10.2007 Keuhkotuberkuloosi Pohjois-Karjalassa 20 18

Lisätiedot

KONTAKTISELVITYS ERIKOISSAIRAANHOIDON NÄKÖKULMASTAKULMASTA. Ilkka Salmi 8.10.07

KONTAKTISELVITYS ERIKOISSAIRAANHOIDON NÄKÖKULMASTAKULMASTA. Ilkka Salmi 8.10.07 KONTAKTISELVITYS ERIKOISSAIRAANHOIDON NÄKÖKULMASTAKULMASTA Ilkka Salmi 8.10.07 TUBERKULOOSIN TARTTUVUUDESTA värjäysmyönteinen keuhko- ja kurkunpää äätuberkuloosi huomioidaan kontaktiselvittelyissä kuitenkin

Lisätiedot

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla Tietojen keruu kontaktikartoituksessa 8.10.2009 Tiina Kaisla Kontaktiselvitykseen liittyvät eri työvaiheet potilasasiakirjojen tarkastelu potilaan haastattelu kontaktien jäljittäminen tuberkuloosin tartuntariskin

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET

TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYKSEN KRITEERIT Kontaktiselvityksellä etsitään (1) tartuntavaaralliselle tuberkuloosipotilaalle altistuneet kontaktit ja (2) tuoreen tuberkuloositartunnan

Lisätiedot

Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu?

Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu? Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu? Dos. Hanna Soini THL, Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto 1 TB maailmassa 1/3 maailman väestöstä on infektoitunut M. tuberculosis - bakteerilla 9,6

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Viimeiset päivitykset: VALTAKUNNALLISEN TUBERKULOOSI OHJELMAN PÄIVITYS

Viimeiset päivitykset: VALTAKUNNALLISEN TUBERKULOOSI OHJELMAN PÄIVITYS VALTAKUNNALLISEN TUBERKULOOSI OHJELMAN PÄIVITYS Koko ohjelmaa koskien vanhat termit kontaktiselvitys tai kontaktijäljitys on THL:n vuonna 2017 julkaistussa tartunnanjäljityssuosituksessa muutettu termiksi

Lisätiedot

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia 27.4.2015 Marttila Jane 1 27.4.2015 Marttila Jane 2 27.4.2015

Lisätiedot

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha Tuberkuloosi tutuksi Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha 1 Tuberkuloosi on parannettavissa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/

Lisätiedot

PSHP:n tuberkuloositoimintaohjelma. sh Merja Laitala TAYS, keuhkosairauksien vastuuyksikkö

PSHP:n tuberkuloositoimintaohjelma. sh Merja Laitala TAYS, keuhkosairauksien vastuuyksikkö PSHP:n tuberkuloositoimintaohjelma sh Merja Laitala TAYS, keuhkosairauksien vastuuyksikkö TAUSTA STM:n julkaisema Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2006 (9/2006) www.stm.fi, www.ktl.fi, www.filha.fi

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosin torjunnassa

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosin torjunnassa Työterveyshuollon rooli tuberkuloosin torjunnassa LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 20.11.2017 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden ajalta

Lisätiedot

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Esa Rintala 27.9.2017 Tartuntatautilaki 1227/2016, 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

Ajankohtaista tuberkuloosin toteamisesta ja kontaktiselvityksestä Th. Hanna Aaltonen Keuhkopkl, Tyks

Ajankohtaista tuberkuloosin toteamisesta ja kontaktiselvityksestä Th. Hanna Aaltonen Keuhkopkl, Tyks Ajankohtaista tuberkuloosin toteamisesta ja kontaktiselvityksestä 28.9.2016 Th. Hanna Aaltonen Keuhkopkl, Tyks Tuberkuloosi maailmalla 2014: 9,6 milj. sairastui, 1,5 milj. kuoli 95% kuolemista matala-

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN TARTUNNANJÄLJITYKSEN UUSI OHJEISTUS MIKÄ MUUTTUU?

TUBERKULOOSIN TARTUNNANJÄLJITYKSEN UUSI OHJEISTUS MIKÄ MUUTTUU? TUBERKULOOSIN TARTUNNANJÄLJITYKSEN UUSI OHJEISTUS MIKÄ MUUTTUU? EEVA RUOTSALAINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI, APULAISYLILÄÄKÄRI 5.3.2018 HUS EPIDEMIOLOGINEN YKSIKKÖ SUOMEN JA HUS:N TUBERKULOOSIKATSAUS TB:N ILMAANTUVUUS

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi ja raskaus Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi Suomessa 500 450 400 350 Tapauksia 300 250 200 Keuhkotbc Muu tbc 150 100 50

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

Suomen tuberkuloositilanne. Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet

Suomen tuberkuloositilanne. Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Suomen tuberkuloositilanne Iäkkäillä suomalaissyntyisillä henkilöillä, jotka saaneet tartunnan lapsuudessa V2016 jo puolet tapauksista maahanmuutajilla (huom

Lisätiedot

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS Lapsen tuberkuloosi on nyky-suomessa harvinainen tauti ei ole tuttu lääkäreille

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

TUBERKULOOSIDIAGNOSTIIKKA. Eija Nieminen Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Ylilääkäri Satakunnan keskussairaalan keuhkoyksikkö

TUBERKULOOSIDIAGNOSTIIKKA. Eija Nieminen Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Ylilääkäri Satakunnan keskussairaalan keuhkoyksikkö TUBERKULOOSIDIAGNOSTIIKKA Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Ylilääkäri Satakunnan keskussairaalan keuhkoyksikkö Esityksen sisältö Tietoa tuberkuloosista Tuberkuloosin diagnostiikka Kontaktiselvitykset

Lisätiedot

Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet

Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Eeva Ruotsalainen LT, infektiolääkäri, ayl HUS, Epidemiologinen yksikkö Keuhkolääkäripäivät 16.-17.3.2017 Suomen ja HUS-alueen tuberkuloosikatsaus TB notifications

Lisätiedot

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosepidemiat Akuuttivuodeosastot Aina mahdollinen (immuunipuutteiset, vanhukset, muut riskiryhmät)

Lisätiedot

Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoito

Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoito Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoito Keuhkolääkäripäivät 2017 17.3.2017 Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays infektioyksikkö Käsitys tuberkuloosi-infektiosta on muuttunut Dynaaminen spektri

Lisätiedot

Tuberkuloosiepidemia sairaalassa. V-J Anttila Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö

Tuberkuloosiepidemia sairaalassa. V-J Anttila Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö Tuberkuloosiepidemia sairaalassa V-J Anttila 15.11.2016 Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö Tuberkuloositartunnat Suomessa (Lähde THL Tartuntatautirekisteri)

Lisätiedot

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry TB ohjelman esittely Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry Miksi valtakunnallinen ohjelma Tuberkuloosi on yleisvaarallinen ilmateitse tarttuva tartuntatauti, jonka ehkäisystä vastuussa on yhteiskunta, ei

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015 Sidonnaisuudet Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito Tuula Vasankari Dos., el Pääsihteeri Filha ry Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä, pj 8.10.2015 Filha WHO IUATLD TB-Net STM THL Ei lääketeollisuussidonnaisuuksia

Lisätiedot

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry TB ohjelman esittely Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry Miksi valtakunnallinen ohjelma Tuberkuloosi on yleisvaarallinen ilmateitse tarttuva tartuntatauti, jonka ehkäisystä vastuussa on yhteiskunta, ei

Lisätiedot

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan ja hoitoon

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan ja hoitoon BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan ja hoitoon Seinäjoki 30.10.2007 Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislää ääkäri TaYS Lastenklinikka BACILLE CALMETTE GUERIN

Lisätiedot

Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona. Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry

Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona. Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry 1 Tuberkuloositartuntaan vaikuttavat tekijät 1. Potilas värjäyspositiivisuus yskä hoito 2. Tartunnan

Lisätiedot

Kuka Suomessa sairastuu tuberkuloosiin tulevaisuuden uhkakuvat. Pekka Saarelainen Keuhkosairauksien erikoislääkäri 28.04.008

Kuka Suomessa sairastuu tuberkuloosiin tulevaisuuden uhkakuvat. Pekka Saarelainen Keuhkosairauksien erikoislääkäri 28.04.008 Kuka Suomessa sairastuu tuberkuloosiin tulevaisuuden uhkakuvat Pekka Saarelainen Keuhkosairauksien erikoislääkäri 28.04.008 Tuberkuloosiin sairastuminen tuberkuloosin hoito Pekka Saarelainen 02.09.02004

Lisätiedot

Tuberkuloosi (ja HIV) Suomessa ja maailmalla

Tuberkuloosi (ja HIV) Suomessa ja maailmalla Tuberkuloosi (ja HIV) Suomessa ja maailmalla Tilanne, riskitekijät ja trendit Kari Liippo, prof., ylilääkäri TYKS/Paimion sairaala Altistuminen, tartunta ja sairastuminen immuniteetiltaan normaaleilla

Lisätiedot

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Dos. Hanna Soini Johtava asiantuntija, THL Terveysturvallisuusosasto Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta 1 Epidemiologinen katsaus

Lisätiedot

Tuberkuloosi tänään. Yleislääkäriyhdistyksen kevätkoulutuspäivä 13.5.2016 Infektiolääkäri Kirsi Valve Tays infektioyksikkö

Tuberkuloosi tänään. Yleislääkäriyhdistyksen kevätkoulutuspäivä 13.5.2016 Infektiolääkäri Kirsi Valve Tays infektioyksikkö Tuberkuloosi tänään Yleislääkäriyhdistyksen kevätkoulutuspäivä 13.5.2016 Infektiolääkäri Kirsi Valve Tays infektioyksikkö Sidonnaisuudet Matka- ja majoituskulut ulkomaiseen kongressiin (Pfizer) ECCMID

Lisätiedot

Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen

Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen OHJAUS Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen -ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

Tuberkuloosi uutena haasteena. Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä

Tuberkuloosi uutena haasteena. Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä Tuberkuloosi uutena haasteena Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä 18.11.2016 Tuberkuloosi tänään 9,6 milj. tapausta ja 1,5 milj. kuolemaa/vuosi 7. yleisin

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka Tukholman päiväkotiepidemia 2005 Altistuneet 141 lasta

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Syyhy, ohjeen muutokset

Syyhy, ohjeen muutokset Syyhy, ohjeen muutokset Janne Laine Infektiolääkäri Tays Tavallinen syyhy Hedelmöittynyt naaras kaivaa ihon alle 2-15 mm käytävän, johon munii Tapahtuma käynnistää viivästyneen yliherkkyysreaktion Pääoire

Lisätiedot

Tuberkuloosin seulonta korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville, Tampereen malli

Tuberkuloosin seulonta korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville, Tampereen malli Tuberkuloosin seulonta korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville, Tampereen malli Sirpa Räsänen Epidemiologi, tartuntatautivastuulääkäri Tampereen kaupunki / PSHP Sidonnaisuudet Olen vastaanottanut:

Lisätiedot

Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy. Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007

Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy. Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007 Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007 Tartuntatautirekisteri 1995-2006 alle 15-vuotiaiden tb-tapaukset Suomessa 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Tartunnanjäljitystä hallitusti. Iiris Rajalahti el keuhkolääkäri Tays, Filha ry

Tartunnanjäljitystä hallitusti. Iiris Rajalahti el keuhkolääkäri Tays, Filha ry Tartunnanjäljitystä hallitusti Iiris Rajalahti el keuhkolääkäri Tays, Filha ry Filha ry 26.11.2018 Sidonnaisuudet LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Päätoimi Erikoislääkäri, keuhkoklinikka

Lisätiedot

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi SUOSITUS Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 2 2011 Työryhmä: Ruutu Petri,

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja matkailu

Tuberkuloosi ja matkailu Matkailu ja tuberkuloosi Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi ja matkailu Tuberkuloositartunnan riski Missä tuberkuloosin voi saada Matkailijan tuberkuloositartunnan riski Lähialuematkailijan

Lisätiedot

Tuberkuloosin diagnostiikka

Tuberkuloosin diagnostiikka Tuberkuloosin diagnostiikka Lauri Lammi LT, Keuhkosairauksien ja sisätautien erikoislää ääkäri Osastonylilää ääkäri Keuhkosairauksien vastuualue 16.3.2007 LLammi 16.3.2007 1 LLammi 16.3.2007 2 Mykobakteerit

Lisätiedot

Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma

Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö Esa Rintala 29.3.2017 Hepatiittitapaukset VSSHP:n alueella 160 140 146 Hepatiitit, VSSHP

Lisätiedot

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokotusohjelman muutos Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokote Tuberkuloosia vastaan Sisältää Mycobacterium bovis kannasta heikennettyjä Bacillus-Calmette-Guérin bakteereita BCG-kanta

Lisätiedot

Vastauksia tuberkuloosihoitajan ongelmiin. Merja Laitala TB asiantuntijahoitaja keuhkosairauksien klinikka / KEI

Vastauksia tuberkuloosihoitajan ongelmiin. Merja Laitala TB asiantuntijahoitaja keuhkosairauksien klinikka / KEI Vastauksia tuberkuloosihoitajan ongelmiin Merja Laitala TB asiantuntijahoitaja keuhkosairauksien klinikka / KEI2 3.10.2017 Sisältö TB potilaan kotieristyshoito Valvotun hoidon ongelmia Ulkomaalaisten potilaiden

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJA MAINI EKLUND

SAIRAANHOITAJA MAINI EKLUND SAIRAANHOITAJA MAINI EKLUND Helsingin vastaanottokeskus on transitkeskus, josta asiakkaat siirtyvät eteenpäin muualle Suomeen ns. odotusajan vastaanottokeskuksiin Transitkeskuksessa ollaan yleensä muutamia

Lisätiedot

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Sidonnaisuudet Päätoimi KYS, erikoislääkäri Sivutoimi Kela, asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Tuberkuloosin hoito erityisryhmillä. Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Tuberkuloosin hoito erityisryhmillä. Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Tuberkuloosin hoito erityisryhmillä Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala TBI:n hoidon ongelmat erityisryhmillä Raskaana olevat ja imettävät Lääkkeiden toksisuus Maksasairaudet Lääkkeiden

Lisätiedot

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Merja Äijänen, Terveyden-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Ryhmäkoti Redi Oy Suolahden ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö 27.4.2016 Merja Äijänen 1 Ryhmäkoti

Lisätiedot

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja 1995-2017 Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Kirkkonummen kunta Henkilöstöyksikkö Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Tartuntatautilaki 1227/2016 Kirkkonummen kunta Taustaa Tartuntatautilain tavoite on ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä

Lisätiedot

UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I

UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I Uudistuvat rokotevaatimukset ESSOTEn henkilöstöohje UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I Uusi Tartuntatautilaki tehostaa sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan rokotuksia potilaiden suojaksi. Työturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1 (5) Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1. KUINKA TOIMIT, JOS EPÄILET SAIRASTUNEESI H1N1-INFLUENSSAAN? Jos epäilet sairastuneesi A(H1N1)-influenssaan, ÄLÄ MENE SAIRAANA TYÖHÖN, älä mene suoraan työterveyshuollon/

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN TB-TOIMINTAOHJELMA

SAIRAANHOITOPIIRIN TB-TOIMINTAOHJELMA SAIRAANHOITOPIIRIN TB-TOIMINTAOHJELMA STM:N VELVOITE: TAVOITTEET: Sairaanhoitopiirit tekevät toimintaohjelman alueelleen Valtakunnallisen TB-ohjelman* linjojen mukaisesti vuoden 2007 aikana. Yhtenäistää

Lisätiedot

Tuberkuloosiepäily päivystyksessä Päivystys 2018 /

Tuberkuloosiepäily päivystyksessä Päivystys 2018 / Tuberkuloosiepäily päivystyksessä Päivystys 2018 / 30.-31.10.2018 EL Riku Renko Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Sisältö Tuberkuloosista yleisesti Epidemiologiaa Tuberkuloosiepäily päivystyksessä Milloin

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) seulonta ja hoito biologista tai immunosuppressiivista lääkehoitoa harkittaessa

Latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) seulonta ja hoito biologista tai immunosuppressiivista lääkehoitoa harkittaessa Suomen Reumatologinen Yhdistys 11.5.2015 Latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) seulonta ja hoito biologista tai immunosuppressiivista lääkehoitoa harkittaessa 1. TAUSTAA 2. KENELLE JA MILLOIN TEHDÄÄN

Lisätiedot

MRSA-kantajuuden seuranta

MRSA-kantajuuden seuranta MRSA-kantajuuden seuranta Hygieniahoitaja Minna Nieminen Tays, Infektioyksikkö MRSA-näytteiden ottamisen ohje Tays ohje: MRSA-seulontannäytteet otetaan Kaikista Taysiin sairaalahoitoon tulevista, osastolle

Lisätiedot

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason maissa ja

Lisätiedot

MRSA-kantajuuden seuranta

MRSA-kantajuuden seuranta MRSA-kantajuuden seuranta Hygieniahoitaja Minna Nieminen Tays, Infektioyksikkö 400 PSHP:n uudet MRSA-kantajat ikäryhmittäin 2005-2017 (tammi-lokakuu 2017) 350 300 250 200 >65 15-64V

Lisätiedot

INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA (Satakunnan keskussairaala)

INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA (Satakunnan keskussairaala) 1 (6) 26.1.2016 RUS / RM Infektioyksikkö ja Kliinisen mikrobiologian laboratorio INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA (Satakunnan keskussairaala) Tämä on Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje erikoissairaanhoitoon

Lisätiedot

KEUHKOTUBERKULOOSIN VARHAINEN TOTEAMINEN

KEUHKOTUBERKULOOSIN VARHAINEN TOTEAMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:8 KEUHKOTUBERKULOOSIN VARHAINEN TOTEAMINEN Ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksesta Helsinki 2014 Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen Ohje maahanmuuttajien

Lisätiedot

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Mikko Valkonen ESAVI] 22.11.2017 1 Infektioiden torjunta 1.3.2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatautilain

Lisätiedot

TUBERKULOOSIALTISTUSTUTKIMUKSET LAPSILLA

TUBERKULOOSIALTISTUSTUTKIMUKSET LAPSILLA TUBERKULOOSIALTISTUSTUTKIMUKSET LAPSILLA Kurki, Miika Syventävien opintojen tutkielma Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Toukokuu 2015 Ohjaaja Marjo Renko OULUN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Influenssaepidemia laitoksessa, miten tunnistan, miten hoidan

Influenssaepidemia laitoksessa, miten tunnistan, miten hoidan Influenssaepidemia laitoksessa, miten tunnistan, miten hoidan 25.11.2014 Katariina Kainulainen Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri HUS, infektioklinikka Influenssaepidemia vanhainkodissa

Lisätiedot

Tilastotietoa tuberkuloosista. Tuberkuloosi maailmalla

Tilastotietoa tuberkuloosista. Tuberkuloosi maailmalla Tilastotietoa tuberkuloosista Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason maissa ja niissä maissa, joiden

Lisätiedot

Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito. Harri Marttila VSSHP/ SHYG Rovaniemi, Joulukuu

Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito. Harri Marttila VSSHP/ SHYG Rovaniemi, Joulukuu Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito Harri Marttila VSSHP/ SHYG Rovaniemi, Joulukuu 2018 40 2017 2018 Tuberkuloosille altistuminen, tartunta ja sairastuminen Tartuttava TB-potilas Varhainen (

Lisätiedot

AMGEVITA (adalimumabi)

AMGEVITA (adalimumabi) AMGEVITA (adalimumabi) Potilaskortti - Lapset Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja Amgevitavalmisteesta. Huom: Näytä tämä kortti aina, kun asioit lapsesi lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön

Lisätiedot

Influenssapotilaan eristyskäytännöt

Influenssapotilaan eristyskäytännöt Influenssapotilaan eristyskäytännöt Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 3.11.2014 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö Puh. 040 5094097

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki ja asetus - työntekijöiden rokotukset TEHY Anni Virolainen-Julkunen

Uusi tartuntatautilaki ja asetus - työntekijöiden rokotukset TEHY Anni Virolainen-Julkunen Uusi tartuntatautilaki ja asetus - työntekijöiden rokotukset 19.9.2017 TEHY Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Suomessa! 14.3.2017 Sairaalahygieniapäivät Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Miksi puhua tuberkuloosista? Tuberkuloosi maailmalla. Tuberkuloositartunta. Tuberkuloosi meillä ja maailmalla

Miksi puhua tuberkuloosista? Tuberkuloosi maailmalla. Tuberkuloositartunta. Tuberkuloosi meillä ja maailmalla Miksi puhua tuberkuloosista? Tuberkuloosi Asko Järvinen HYKS Infektiosairauksien klinikka Esiintyvyys kääntynyt nousuun 00-008 Euroopassa,7 % nousu vuosittain Lääkeresistenssi lisääntyy ja leviää Suomen

Lisätiedot

Voinko saada HIV-tartunnan työssäni?

Voinko saada HIV-tartunnan työssäni? Voinko saada HIV-tartunnan työssäni? Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Haastateltavana: LT Pia Kivelä, HUS Tartuntataudit VOK:ssa Turvapaikan hakijoilla tarttuvia tauteja,

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAIDEN LASTEN TUBERKULOOSIOHJEET

ALLE 16-VUOTIAIDEN LASTEN TUBERKULOOSIOHJEET ALLE 16-VUOTIAIDEN LASTEN TUBERKULOOSIOHJEET 20.12.2013 Mari Somero ja Merja Helminen 18.1.2018 Merja Helminen SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKAAVIO, KUN EPÄILET LAPSELLA TUBERKULOOSIA VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI

Lisätiedot

Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi. Ville Valtonen professori, ylilääkäri HYKS, sisätaudit, infektiosairauksien klinikka, HUS

Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi. Ville Valtonen professori, ylilääkäri HYKS, sisätaudit, infektiosairauksien klinikka, HUS Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi Ville Valtonen professori, ylilääkäri HYKS, sisätaudit, infektiosairauksien klinikka, HUS Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi Immunosupressiopotilaat

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden infektioiden torjunta- kuntasektorin näkökulma

Turvapaikanhakijoiden infektioiden torjunta- kuntasektorin näkökulma Turvapaikanhakijoiden infektioiden torjunta- kuntasektorin näkökulma Jane Marttila ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, ulkomaalaistoimiston ylilääkäri Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Maahanmuuttovirasto

Lisätiedot

Maahantulotarkastukset / infektiotautien seulonta Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Maahantulotarkastukset / infektiotautien seulonta Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Maahantulotarkastukset / infektiotautien seulonta Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Skoopin koulutuspäivä 23.4.2015 Hannele Kallio Ylilääkäri Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, ehkäisevä terveydenhuolto

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Ohje perusterveydenhuollon ympärivuorokautista hoitoa antaviin yksiköihin

Sivu 1 / 5. Ohje perusterveydenhuollon ympärivuorokautista hoitoa antaviin yksiköihin Sivu 1 / 5 Influenssa Ohje perusterveydenhuollon ympärivuorokautista hoitoa antaviin yksiköihin Torjuntaohjeet osastojen influenssaepidemioissa Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä

Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä OHJAUS Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 29 2017 Ohjaus 29/2017 Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä

Lisätiedot