YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014"

Transkriptio

1 1 YHDISTYKSEN TALOUS Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana

2 2 Talouden suunnitteluprosessi Toimintasuunnitelma Budjetti Seuranta Hallituksen vastuu

3 3 Toimintasuunnitelma Perustuu säännöissä ja perustamiskirjassa määriteltyyn toiminta-ajatukseen ja tarkoitukseen Lähtökohtana 3-5 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma, voi olla suurpiirteinen, tarkistellaan ja täsmennetään vuosittain = rullaava, myös rahoitusta ja rahoituksen tarvetta voi suunnitella usean vuoden päähän Hallitus voi laatia swot analyysin (nelikenttä, vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) Vuositason suunnitelma tuloslaskelman muotoon sekä rahallisesti että sanallisesti, mitä tehdään, kuka vastuussa tekemisestä Esim exceliä hyödyntäen sarakkeet MITÄ/MITEN/KUKA? Myös tavoite näkyviin, mitä tavoitellaan, näkyvyyttä, tuloksellisuutta, lisää jäseniä?

4 4 Hyvä toimintasuunnitelma on Lyhyt ja ytimekäs Vain muutama tärkein toiminnan kohd (hallittavissa oleva, resurssit!) Hallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi, käsitellään ja vahvistetaan sääntömääräisessä kokouksessa ( usein syyskokous)

5 5 Talousarvio eli budjetti On seuraavalle vuodelle tehty toimintasuunnitelma rahallisessa muodossa Varovaisuus huomioiden, tulot alakanttiin ja menot yläkanttiin Huomioi aikaisempien vuosien trendit, kustannusrakenteet, tilinpäätökset Laadinta tuloslaskelman malliin helpottaa seuraamista, ja toiminta on samansisältöinen niin tuloslaskelmassa kuin talousarviossakin Tavoitteena usein nollatulos voi olla myös ylijäämäinen jos odotettavissa ja tiedetään myöhäisempänä vuotena olevan rahaa vaativia hankkeita Omaa pääomaa hyvä kerätä puskuriksi, tukien saanti voi joskus olla epävarmaa Laadi toimintasuunnitelmaa ja budjettia rinnakkain Mikäli liiketoimintaa, sille oma budjetti vaikka yhdistetäänkin kokonaisuuteen Kannattaa huomioida myös poistot, vaikka raha ei liikukaan

6 6 Jäsenmaksun suuruus Esim. Budjetoidaan kaikki muut tulot ja kaikki menot ja alijäämä katetaan jäsenmaksulla Jos jäsenmaksu tuntuu liian korkealta, tavoitteeksi jäsenhankinta? Mielellään tasainen jäsenmaksu vuodesta toiseen, sahaaminen antaa vaikutelman epävakaasta talouden hoidosta

7 7 Seuranta Hyvästä suunnitelmasta ei iloa eikä hyötyä ellei sitä seurata Päätavoitteiden seuranta esim 3 kuukauden välein, mutta viimeistään jokatapauksessa toimintakertomusta laadittaessa Onnistumiset/epäonnistumiset? rahoitusbudjetti / Kassavirta? Pienissä riittää usein tilinsaldo ja tiedossa olevat tulot ja menot Tärkeää seurata rahaliikennettä jos palkkoja, alveja ym säännöllisiä menoja ja tuloja Hallituksen tulisi seurata tuloslaskelmaa ja tasetta säännöllisesti (yhdistyksen koosta riippuen 1 kk / 3 kk/ välein) jotta tiedetään missä mennään Mikäli liiketoimintaa, syytä seurata jatkuvasti mahdollisen tappion tai esim veroseuraamusten vuoksi

8 8 Hallituksen vastuu Taloussääntö toimintaohjeineen, hyvä malli Ohje sisäistä toimintaa varten, ei rekisteröidä Varoja hoidettava luotettavasti ja asianmukaisesti, vastuu hallituksella Seuraa talousarvion toteutumista, vaadittava raportointia ja käsiteltävä ja kirjattava pöytäkirjoihin Hallitus huolehtii myös omaisuuden vakuuttamisesta, voimassaolevat vakuutukset, vuosittaiset tarkistukset riittävyydestä!

9 9 KIRJANPITO Kaikki yhdistykset ovat kirjanpitovelvollisia, kahdenkertainen kirjanpito Hyvä kirjanpitotapa, lainsäädäntö ja kirjanpidon yleiset periaatteet Eu-direktiivit, kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, yhdistyslaki, KILA (Kilan lausunnot) Veroseuraamuksia helposti, mikäli kirjanpitäjä ei perillä yhdistyksen kirjanpidosta ja verotuksesta Hyvin tehty kirjanpito apuna haettaessa tukia ym Omat pankkitilit Verotili Katso-tunniste Rahastonhoitaja = kirjanpitäjä = huono yhdistelmä

10 10 KPL Yhdistystä koskevia yksityiskohtia Poistot ilman ennalta laadittua poistosuunnitelmaa Oma tuloslaskelmakaava Aatteellisen yhdistyksen toiminnan tuotot ja kulut eriteltävä toiminnanaloittain ( ainakin kiinteistön tuotot ja kulut, vaikka pieni yhdistys) Tuloslaskelma voidaan esittää suppeana, (tuottojen ja kulujen yhteissummat) mutta silloin liitteenä pitää olla laajempi tuloslaskelma Taseessa ilmoitettava erikseen pääoma ja varat, joiden käyttöä mahdollisesti rajoitettu Lyhennetyt tilinpäätöksen liitetiedot, mikäli pienen kirjanpitovelvollisen rajat täyttyvät (lv 7,3 meur, tase 3,65 meur 50 hlöä) (Kila tuottojen yhteismäärä)

11 11 Kirjanpitokirjat Tuloslaskelma ja tase Päiväkirja ja pääkirja Tositteet kirjattava KPL 2:4.1 mukaan sekä aika- että asiajärjestykseen Kassapäiväkirja pakollinen mikäli käteiskassa kirjataan tapahtumat päivittäin aikajärjestykseen, liitetään kirjanpitoon Osakirjanpidot ( myyntireskontra, ostoreskontra, palkkakirjanpito) Palkkakirjanpito omaa lainsäädäntöä, EPA, EPL Tasekirja = tilinpäätös Säilytys 10 v (tasekirja) / 6 v tositteet

12 12 Tuloslaskelma ja tase Kirjataan tilikaudelle kuuluvat tulot, menot, rahoituserät ja sekä oikaisu- ja siirtoerät Tuloslaskelma kertoo miten tulos on syntynyt Hyvä tilikartta, kirjausohjeet Omat tilit erilaisille toiminnanaloille Maksu- / suoriteperuste (tilikauden päättyessä oikaistaan viimeistään suoriteperusteeksi Pankkitilien saldot, täsmäytys mielellään kuukausittain

13 13 Tosite Todentaa tapahtuman = kuitti, lasku kuka teki mitä ja milloin ja miten kyseinen asia liittyy yhdistyksen toimintaan, tulisi olla ulkopuolisen antama Oltava alkuperäinen, huonosti säilyvät kuitit kannattaa kopioda Tosite pankkikorttimaksusta ei kelpaa kirjanpitoon menotositteeksi, tarvitaan myös alkuperäinen kuitti mitä ostettu, sama koskee luottokorttilaskuja, tarvitaan alkuperäiset kuitit koontilaskun liitteeksi Voidaan laatia itse kun kyseessä arpajaisten tuotto tms varmennettava allekirjoituksella Laskujen hyväksyminen ei pakollinen mutta voi olla yhdistyksessä käytäntönä Alv-säännökset laskujen merkinnät lainsäädännöstä Kuitin anto pakolliseksi v 2014 alusta

14 14 Varsinainen toiminta 1. Tuotot 2. Kulut a) Henkilöstökulut b) Poistot c) Muut kulut 3. Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta 4. Tuotot 5. Kulut 6. Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta 7. Tuotot 8. Kulut 9. Tuotto-/Kulujäämä Satunnaiset erät 10. Satunnaiset tuotot 11. Satunnaiset kulut 12. Yleisavustukset 13. Tilikauden tulos 1 4. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

15 15 Mikäli yhdistys omistaa kiinteistön, kannattaa kiinteistön tuotot ja kulut : Tuotot Vuokratuotot Muut tuotot Kulut Henkilöstökulut Hoitokulut Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset Välittömät verot

16 16 Poistot Poistopakko, mutta ei ennalta laadittua suunnitelmaa Hyvä olisi noudattaa Evl:n säädöksiä, ei poistoerojen käsittelyä Suuret hankinnat (investoinnit) poistetaan vaikutusaikanaan Tehty kirjanpidossa = hyväksytään myös verotuksessa Kerralla kuluksi enintään 850 euron pienhankinnat, max 2500 euroa verovuoden aikana

17 17 Avustukset Käyttötarkoitus määrittelee paikan tuloslaskelmassa Yleisavustukset : Kuntien ja seurakuntien yleisavustukset Erityisavustukset: mikäli myönnetty tiettyä varsinaisen toiminnan hanketta varten, esitetään kyseisen hankkeen tuottona. Mutta jos myönnetty tietyn kuluerän kattamiseksi, kirjataan kyseisen kulun vähennykseksi Investointiavustus = hankintamenon vähennys, poisto lasketaan avustuksella vähennetystä hankintamenosta Korkokuluihin saatu avustus esitetään korkokulujen ryhmässä korkokulujen vähennyksenä

18 18 MATKALASKU Käytävä ilmi Matkustaja Matkustustapa Aika ( milloin matka alkanut päättynyt) Alkuperäiset matkaliput ja kuitit, km Miten matka liittyy yhdistyksen toimintaan Edustuskulut osallistujat ja tilaisuuden tarkoitus

19 19 Tilinpäätös 4 kk:n sisällä tilikauden päättymisestä Tuloslaskelma ja tase Liitetiedot (kpa 2:11 ) Tase-erittelyt Toimintakertomus * Rahoituslaskelma * Luettelo kirjanpitokirjoista, niiden säilyttämisajat Hallituksen allekirjoitus ( allekirjoittajan oltava päätösvaltainen allekirjoitushetkellä) tilintarkastajan/toiminnantarkastajan allekirjoitus Tilintarkastus/toiminnantarkastuslausunto

20 20 Verotus Veroilmoitus annettava jos yhdistys on saanut esitäytetyn lomakkeen tai kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi, allekirjoittajana nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö Yhdistyksen toiminnassa voi olla verotuksellinen riski Verottajalta saa ja kannattaa ottaa ennakkopäätös (maksullinen) jos riski on tiedostettavissa Yleishyödyllisyys? Elinkeinotoimintaa? Mahdollinen kilpailutilanne? Verovapaa varainhankinta?

21 21 Elinkeinotoimintana eikä verotettavana tulona pidetä 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu -, myynti - ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; 2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito -, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa

22 22 Verotettavana tulona voidaan pitää Messujen järjestäminen, kun messuja säännöllisesti, palkattua henkilökuntaa, ja pysyvät järjestelyorganisaatio Yhdistyksen tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelut Kahvilan, kioskin tai ravintolan pitäminen muulloin kuin varainhankintatilaisuuksissa Kulutushyödykkeiden myynti Kirpputoritoiminta, kun vuokrataan pöytiä (mutta vapaata tuloa jos myydään kirpputorilla lahjoituksina saatuja tuotteita) Talkootyö yhdistyksen ulkopuoliselle toimijalle, työnsuorittajat eivät saa hyötyä talkootyöstä Kiinteistötulo VEROILMOITUSTA EI TARVITSE ANTAA, MIKÄLI EI OLE OLLUT VERONALAISIA TULOJA

23 23 ARVONLISÄVERO Hakeudutaan erikseen verovelvolliseksi Kausivero, alvit ja ta-suoritukset Maksetaan alvit verottajan ohjeiden mukaan (1kk/ 3 kk/ 12 k) Verotilimenettely, ilmoitukset ja maksut verotilille Katso-tunniste, ilmoitukset sähköisesti Alvit joka toisen kuukauden 12 pv Ta-suoritukset seuraavan kuukauden 12 pv

24 24 Arpajaiset Luvanvaraiset, maksulliset tavara-arpajaiset Arpajaislaki, arpajaisverolaki, valtioneuvoston asetus arpajaisista Lupa poliisilaitokselta Arpajaisvero ilmoitetaan ja maksetaan verotilimenettelyssä 1,5% arpojen toteutuneesta myyntihinnasta Ilman lupaa pienet arpajaiset, joissa arpojen myynti, arvonta ja palkintojen jako samassa tilaisuudessa ja arvo vähäinen

25 25 Yhdistys työnantajana Y-tunnus Vakituinen / satunnainen työnantaja rekisteröinti Työsopimus (työsopimuslaki) Työaikalaki Vuosilomalaki Tes normaalisitova / yleissitova Tes työsopimuslaki Palkka sairasloma-ajalta 1+9 pv jos työsuhde yli kuukauden, muuten 50 % palkasta huom, työehtosopimuksissa sovittu yleensä suuremmasta maksuvelvollisuudesta

26 26 Työsopimus Työsuhteen oleelliset asiat Henkilön yhteystiedot, pankkitiedot Työsuhteen ehdot, palkka, työaika (pv/vko/kk), noudatettava tes, vuosiloman kertyminen, irtisanomisaika Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan ottaa mahdollisuus työsuhteen irtisanomiseen irtisanomisajan puitteissa Mikäli mahdollisuus palkkatukeen, työsopimusta ei saa solmia ennen kuin palkkatukipäätös on saatu (Ely-keskus)

27 27 Työnantajan velvollisuudet Ottaa lakisääteiset vakuutukset ( tyel, tapaturma, työttömyys, ryhmähenki) Tutustua omalla alalla noudatettavaan työehtosopimukseen! Ilmoittaa palkkatiedot ja maksaa ennakkovero ja työnantajan sosiaaliturvamaksu (2,14% v. 2014)verotilille 12 pv maksua seuraavaa kuukautta Lakisääteiset vuosi-ilmoitukset Satunnainen työnantaja, ilmoittaa paperilla ja maksaa verohallinnolta saatavalla viitteellä Rekisteröity työnantaja saa oman viitteen kausiveroilmoitustietooppaan mukana Työterveyshuollon järjestäminen

28 28 Palkkatuki Yleishyödyllinen yhdistys voi saada tukea jopa 90% palkkamenoista (palkka sivukuluineen) Tukea saa yleensä kuukausiksi, nuorten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi On yleishyödylliselle yhdistykselle verovapaata jos palkkaaminen ei liity veronalaiseen toimintaan Haetaan Ely-keskukselta palkanmaksun jälkeen 1-2 kk jaksoissa

29 29 Verovapaat kustannusten korvaukset Km-korvaus, ateriakorvaus, majoituskorvaus, päivärahat verohallinnon vuosittaisten ohjeiden mukaan verovapaita työsuhteessa oleville työntekijöille Yhdistys voi maksaa verottomia korvauksia myös tilanteessa jossa korvauksen saaja ei ole työsuhteessa päivärahaa enintään 20 päivältä, ja matkakustannusten korvauksia muulla kuin julkisella kulkuneuvolla enintään 2000 euroa / v Matkakorvaus on verotonta tuloa henkilölle joka työskentelee yhdistyksessä vastikkeetta ja vapaaehtoisesti Ateriakorvaus ei ole verovapaata paitsi jos päivärahan edellytykset täyttyvät (maksetaan päivärahan sijasta)

30 30 Palkkakustannukset Bruttopalkan lisäksi tulee kustannuksia lähes 60% ( 1000 euroa >> 1600 euroa) Lakisääteiset vakuutukset (v 2014), tyel n 24%, sotu 2,14%, ryhmähenkivakuutus 0,07%, työttömyysvakuutus 1,25 % Bruttopalkasta maksetaan yhteensä siis vakuutuksia n. 27,5%, työntekijä maksaa osan näistä työnantajalle (peritään palkasta) ja koko summa veloitetaan työnantajalta Lisäksi tulee huomioida sairas-ajan palkat, mahdolliset pekkasvapaat, vuosilomapalkka ja lomaraha ( lisäävät bruttopalkkaa, josta maksetaan lakisääteiset kulut) pv / vuodessa + 50% lomaraha ja päälle vielä 27,5% lakisääteiset kulut Vuodessa tehdään töitä 11 kuukautta, mutta maksetaan palkkaa n 13 kuukaudelta ( lomaa 5 viikkoa, plus 50% lomarahaa = 2,5 viikkoa) ja tähän lisäksi lakisääteiset vakuutukset

31 Työnantajalle tutustuttavaksi 31 Työehtosopimuslaki (436/1946) Työsopimuslaki (55/2001) Työaikalaki (605/1996) Vuosilomalaki (162/2005) Työntekijäin eläkelaki (395/1961) ja Työntekijäin eläkeasetus (183/1962) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963) ja Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta (940/1978) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Työturvallisuuslaki [eli Työsuojelulaki] (738/2002) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä [eli Työelämän tietosuojalaki] (759/2004) Henkilötietolaki (523/1999) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki [eli Lex Sonera] (516/2004) Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta [eli Tasa-arvolaki] (609/1986) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVIÄ klubin talouspäällikkö - vastaa talous- ja raha-asioista klubin pankkitilin/tilien

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot