Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)"

Transkriptio

1 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 3,0 milj. euroa, joka vastaa 2,8 %. 31. maaliskuuta 2005 substanssi per osake oli 8,09 euroa. Vastaavana ajankohtana edellisvuonna antikorjattu substanssi per osake oli 8,37 euroa. Osinkoa jaettiin maaliskuussa ,30 euroa per osake. OSAKEMARKKINAT Helsingin pörssin kurssikehitys oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varsin tyydyttävä. HEX-portfoliotuottoindeksi nousi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 8,7 %. Pörssin vakaata kokonaiskehitystä kuvaa se, että noin 80 % indeksiin kuuluvista osakkeista nousi. Vuoden alusta voimaan tulleella osinkoverouudistuksella on ollut ehkä ennakoitua pienempi vaikutus suomalaisten yhtiöiden osinkojen jakoon. Vaikka aivan huippuosinkoja ei tänä keväänä maksettukaan, säilyivät osingot kokonaisuutena hyvällä tasolla. Kevään 2005 osingoilla laskettu HEX-portfolioindeksin osinkotuotto on noin 4 %. Jos osinkotuottoa verrataan nykyiseen matalaan korkotasoon, on osinkotuotto selvästi parempi. Tämä tuottoero on omalta osaltaan ohjannut varallisuutta osakemarkkinoille ja tukenut osakekursseja. Helsingin Pörssin suurista yhtiöistä kehittyi alkuvuonna parhaiten Wärtsilä. Sen osinko-oikaistu osakekurssi nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 35 %. Vaikka pörssin suurimman yhtiön Nokian osakekurssi päätyi 2,9 % nousuun, on sen monella alihankkijalla ollut vaikeampaa. Esimerkiksi Perloksen ja Eforen osakekurssit laskivat lähes 30 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana niiden ilmoitettua alkuvuotta koskevista kannattavuusongelmistaan. Eurooppalaisten osakkeiden kurssikehitystä laajasti kuvaava Bloomberg European 500 -indeksi nousi vuoden alusta 4,3 %. Sen sijaan USA:n osakemarkkinat kehittyivät heikosti ja sekä Nasdaq että S&P indeksit laskivat alkuvuonna. Seuraavassa taulukossa esitetään indeksikehitys eri pörsseissä vuoden 2005 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana: Seuraavassa taulukossa esitetään indeksikehitys eri pörsseissä vuoden 2005 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana: Suomi / HEX-yleisindeksi 5,9 % Suomi / HEX-portfoliotuottoindeksi 8,7 % Ruotsi / SAX-indeksi 5,5 % Norja / OBX-indeksi 8,0 % Tanska / KFX-indeksi 10,5 % USA / Nasdaq Composite -indeksi -8,1 % USA / S&P 500 -indeksi -2,6 %

2 USA/ Bloomberg European 500 -indeksi 4,3 % Japani / Nikkei 225 -indeksi 1,6 % Norvestian osinko-oikaistu pörssikurssi -1,2 % Norvestian osinko-oikaistu substanssi 4,7 % OSAKEANTI Tammikuussa 2005 järjestetty osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva osakeanti onnistui hyvin. Osakeannissa sai Norvestian kahdella vanhalla osakkeella merkitä yhden uuden osakkeen 5 euron hinnalla. Annin kokonaismäärä kustannukset vähennettynä oli noin 24,5 miljoonaa euroa. Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkittiin 99 % tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Toissijaiseen merkintään osallistui yli osakkeenomistajaa ja sen perusteella annettiin merkintäsitoumuksia noin 3 miljoonasta B- osakkeesta, mikä ylitti toissijaisessa merkinnässä jaettavissa olleiden osakkeiden määrän 57-kertaisesti. Erinomainen asia oli myös se, että merkintäoikeuksille muodostui likvidit markkinat. Osakeanti oli kaikille Norvestian osakkeenomistajille edullinen huolimatta siitä osallistuivatko he antiin vai myivätkö he merkintäoikeutensa osakemarkkinoilla. SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Substanssiarvo oli 8,09 euroa osakkeelta (8,37 euroa* per osake vastaavana kautena viime vuonna), kun se vuoden 2004 lopussa oli 8,02* euroa. Norvestian substanssiarvoon sisältyy 32,5 % (32,5 %) Neomarkan substanssiarvosta, mikä vastaa omistettujen osakkeiden osuutta osakkeiden kokonaismäärästä. Kun maaliskuussa 2005 jaettu 0,30 euron osinko otetaan huomioon, on yhtiön substanssiarvo noussut katsauskaudella 0,37 euroa (0,19*), mikä vastaa 4,7 %:n nousua (2,8 %). Norvestian B-osakkeen päätöskurssi oli 6,15 euroa per osake (6,03*), mikä vastaa 24 %:n substanssialennusta (28 %). Vuoden lopussa kurssi oli 6,53 euroa osakkeelta. *antikorjattu TULOS IFRS:N MUKAAN Tämä tilinpäätös on laadittu IAS 34 mukaan ja on Norvestia-konsernin ensimmäinen IFRS tilinpäätös. IFRS:n siirtymisellä on olennainen vaikutus yhtiön ja konsernin tuloksen ja taseen esittämiseen. Liikevaihto, arvopapereiden ostot sekä varaston muutos poistuvat tuloslaskelmasta. Sen sijaan ilmoitetaan arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot. Nämä muodostuvat myynti-, osinko- ja korkotuotoista sekä rahoitusinstrumenttien realisoimattomista arvonmuutoksista. Konsernin tulos oli tammi - maaliskuussa 5,6 miljoonaa euroa (3,0) ja liiketoiminnan kulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,6). Emoyhtiön tulos oli katsauskaudella 6,0 miljoonaa euroa (2,8). Konsernin arvopaperisalkkuun kohdistui kauden lopussa realisoitumatonta arvonnousua 27,8 miljoonaa euroa ennen laskennallista verovelkaa (20,0). Vähemmistön osuus yliarvosta oli 4,3 miljoonaa euroa (2,7).

3 Laskennallinen verovelka realisoitumattomalle arvonnousulle oli 7,2 miljoonaa euroa (4,7), josta vähemmistön osuus oli 1,1 miljoonaa euroa (-). EMOYHTIÖN SIJOITUKSET Norvestian sijoitusaste on noussut jonkin verran vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suorat osakesijoitukset muodostivat 63 % emoyhtiön sijoituksista. Norvestia-konsernin sijoitusaste oli maaliskuun lopussa 102 % (90%). Emoyhtiön sijoitukset jakautuvat seuraavasti: suorat osakesijoitukset 63 % (43 %), osakerahastot 7 % (9 %), hedge-rahastot 26 % (36 %), rahamarkkinasijoitukset 1 % (10 %) sekä kassa ja pankkisaatavat 3 % (2 %). Norvestia Oyj:n sijoituksista 78 % on euromääräisiä, 19 % Ruotsin kruunuissa ja 3 % muussa valuutassa. Norvestian sijoitusten kokonaistuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä selvästi positiivinen. Suorat osakesijoitukset tuottivat parhaiten ja myös rahastosijoitusten kokonaistuotto oli hyvin tyydyttävä. Suurimmat ostot vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehtiin Pohjolan ja Rautaruukin osakkeilla ja suurimmat myynnit Pohjolan ja Nokian osakkeilla. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj, joka on osa Kaupthing Bank -konsernia, on Neomarkka Oyj:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Norvestian omistusosuus Neomarkasta oli maaliskuun lopussa 32,5 % (32,5 %) pääomasta ja 53,1 % (53,1 %) äänimäärästä. Neomarkan osakkeiden hankintahinta on ollut yhteensä 17,2 miljoonaa euroa (17,2). Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin noteerattuihin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin sekä rahamarkkinoille. Neomarkka sijoittaa pääasiassa hedge-rahastoihin ja pienempi osa varoista voidaan sijoittaa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, johdannaisiin ja muihin arvopapereihin. Neomarkka voi myös sijoittaa velkavaroja ja yhtiöllä oli maaliskuun lopussa 30,0 miljoonan euron lyhytaikainen laina Kaupthing Bankilta. Neomarkan kokonaan omistama tytäryhtiö Novalis hallinnoi suomalaisia noteeraamattomia puhelinosakkeita. Neomarkan substanssi oli katsauskauden lopussa 9,17 euroa per osake (8,83), kun se vuoden 2004 lopussa oli 9,40 euroa. Kun osingonjako 0,30 euroa otetaan huomioon on substanssi noussut kauden aikana 0,7 % (1,9 %). Tulos katsauskaudella oli 0,4 miljoonaa euroa (1,0). VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa vuodelta ,30 euroa osaketta kohden. Hallitukseen valittiin: Sigurdur Einarsson, puheenjohtaja Hreidar Már Sigurdsson, uusi varapuheenjohtaja J.T. Bergqvist, jäsen Stig-Erik Bergström, jäsen sekä uutena jäsenenä

4 Robin Lindahl Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT Carl Gustaf af Hällström ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Valtuutus oikeuttaa ostamaan yhteensä enintään yhtiön B-osaketta ennen 9. maaliskuuta Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt valtuutusta. HENKILÖSTÖ JA INVESTOINNIT Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 7 henkeä (11). OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa maaliskuun 2005 lopussa (5 042). Osakkeista 30,8 % oli ulkomaisessa omistuksessa (30,9 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing Bank, joka omistaa 30,6 % (30,4) osakkeista vastaten 54,6 % (54,4) äänistä. Norvestian toiseksi suurin omistaja Vakuutus-osakeyhtiö Henki-Sampo omistaa 11,7 % (12,4 %) osakkeista ja 7,6 % (8,1 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla on hallussaan yhteensä 48,5 % (49,1 %) osakkeista ja 66,4 % (66,7 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilanne osakemarkkinoilla jatkuu mielenkiintoisena. Osakkeiden arvostustaso on tällä hetkellä varsin korkea, mutta runsas likviditeetti, matala korkotaso ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puute voivat kuitenkin edelleen nostaa osakkeiden hintoja. Dollari on vahvistunut alkuvuodesta jonkin verran. Tämä parantaa monien suomalaisten yhtiöiden kannattavuutta, mutta samanaikainen öljyn hinnan voimakas nousu kumoaa kuitenkin monessa tapauksessa tämän hyödyn. Öljyn hinta ja dollarin kurssi ovatkin ne kaksi tekijää, jotka yrityskohtaisten tulosten lisäksi määräävät osakemarkkinoiden suunnan lähitulevaisuudessa. Valitsemansa strategian mukaisesti Norvestia keskittyy myös jatkossa pääosin ns. arvo-osakkeisiin. Arvo-osake on osake, jonka kurssi on historiallisesti alhaisella tasolla ja jonka hinta suhteessa yhtiön substanssiin sekä odotettuun tulokseen on alhainen. Yhtiö voi kuitenkin tehdä sijoituksia myös ns. kasvuyhtiöihin, jos se on analyyttisesti perusteltua. Sijoitusaste, kuten myös osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välinen suhde, arvioidaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Suorien osakesijoitusten painoa on viimeisen vuoden aikana tasaisesti kasvatettu Norvestian salkussa ja näin ollen Norvestian substanssikehitys on aikaisempaa enemmän sidoksissa osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen. KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS (1 000 euroa) Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot

5 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA Tuloverot* Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO *Perustuu katsauskauden tulokseen Tulos/osake perus, euroa 0,36 0,19 0,77 Tulos/osake laimennettu, euroa 0,36 0,19 0,77 Osakkeiden lukumäärä, antikorjattu KONSERNIN TASE, IFRS (1 000 euroa) V a r a t PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Laskennallinen verosaaminen PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku Muut rahoitusinstrumentit käypään arvoon Muut sijoitukset Saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ V a r a t y h t e e n s ä O m a p ä ä o m a j a v e l a t OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Vähemmistöosuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

6 LASKENNALLINEN VEROVELKA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, IFRS (1 000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumia KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Kaupankäyntisalkun ja muiden sijoitusten muutos Saamisten muutos Muutos lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa Saadut ja maksetut verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Luovutustulot muista sijoituksista RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot Osakeanti RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VUODEN RAHAVIRTA Likvidit varat Likvidit varat Likvidien varojen lisäys/vähennys KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (1 000 euroa) Osake- Ylikurssi- Kertyneet Tili- Vähemmistö- Yhteensä pääoma rahasto voitto- kauden osuus varat voitto Avaava tase Siirrot Osingot Osakeanti Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Päättävä tase

7 TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa* 0,36 0,19 0, Omavaraisuusaste 79,3 % 89,4 % 74,7 % Oma pääoma/osake, euroa* 8,09 8,37 8,04 Substanssi/osake, euroa* 8,09 8,37 8,02 B-osakkeen pörssikurssi, euroa* 6,15 6,03 6,53 Osakkeiden lukumäärä *antikorjattu OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (1 000 euroa) Oma pääoma FAS:n mukaan Vaikutukset IFRS:n siirtymisestä: Realisoitumattomat arvonmuutokset Laskennallinen verovelka Osakeannin kulut* Vähemmistöosuus Oma pääoma IFRS:n mukaan TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA (1 000 euroa) Tilikauden voitto FAS:n mukaan Vaikutukset IFRS:n siirtymisestä: Realisoitumattomat arvonmuutokset Laskennalliset verot Osakeannin kulut* Vähemmistöosuus Tilikauden voitto IFRS:n mukaan * IFRS:n mukaan osakeannista aiheutuneet menot kirjataan tuloslaskelman sijasta oman pääoman vähennykseksi oikaisemaan osakeannissa saatavia varoja. Osakeannin menot liittyvät vuonna 2005 tammikuussa toteutettuun osakeantiin.

8 KONSERNIN SUBSTANSSIARVO (milj. euroa) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,1 0,0 Laskennallinen verosaaminen 0,2 0,4 0,3 LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku 78,7 49,2 59,3 Muut rahoitusinstrumentit käypään arvoon 93,5 66,6 91,8 Muut sijoitukset 18,0 17,8 18,1 Rahavarat ja saamiset 13,2 21,4 13,5 VARAT YHTEENSÄ 203,6 155,5 183,0 Lyhytaikainen vieras pääoma -36,9-12,8-41,5 Laskennallinen verovelka -5,5-4,6-5,3 SUBSTANSSI ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA 161,2 138,1 136,2 Vähemmistöosuus -37,2-35,9-38,2 SUBSTANSSI 124,0 102,2 98,0 Antikorjattu substanssi/osake, euroa 8,09 8,37 8,02 Osinko-oikaistu substanssimuutos Muutos, milj. euroa 5,6 3,0 11,6 Osakekohtainen muutos, euroa (antikorjattu) 0,37 0,19 0,76 SIJOITUKSET Lukumäärä Hankinta- Markkina- Osuus osakkeita/ arvo, arvo, markkinaosuuksia 1000 euroa 1000 euroa arvosta N o r v e s t i a O y j PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Comptel Oyj ,1 % Elisa Oyj sarja A ,2 % Finnair Oyj ,3 % Fortum Oyj ,2 % Huhtamäki Oyj ,4 % KCI Konecranes Oyj ,2 % Kesko Oyj sarja B ,4 % Lännen Tehtaat Oyj ,7 % Metso Oyj ,6 % M-Real Oyj sarja B ,1 % Nokia Oyj ,2 % Okmetic Oyj ,0 % OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj sarja A ,7 %

9 Orion-yhtymä Oyj sarja A ,1 % Orion-yhtymä Oyj sarja B ,9 % Outokumpu Oyj sarja A ,4 % Perlos Oyj ,1 % Pohjola-Yhtymä Oyj ,0 % Raisio Yhtymä Oyj sarja V ,5 % Rautaruukki Oyj sarja K ,5 % Sampo Oyj sarja A ,4 % Stora Enso Oyj sarja R ,7 % Tecnomen Oyj ,1 % UPM-Kymmene Oyj ,8 % Wärtsilä Oyj Abp sarja B ,9 % YIT-Yhtymä Oyj ,1 % 3Com Corp NNm ,2 % Compuware Corp NNM ,2 % Infineon Technologies AG ,1 % Nasdaq 100 UTS ,4 % Nordea AB FDR ,4 % Rottneros AB ,1 % Skandia Försäkrings AB ,2 % Strålfors AB sarja B ,1 % Sun Microsys NNM ,2 % TDC A/S ,1 % TeliaSonera AB ,2 % Valeo SA ,1 % YHTEENSÄ ,9 % JOHDANNAISSOPIMUKSET Optio-sopimuksia Nokia osto-optioita ,0 % RAHASTOT Avenir B ,8 % Pohjola Euro Value B ,7 % Pohjola Finland Value B ,6 % Brummer & Partners Nektar ,0 % Brummer & Partners Zenit ,9 % Didner & Gerge Aktiefond ,4 % Futuris ,5 % RAM One ,0 % YHTEENSÄ ,9 % OBLIGAATIOT KO VIII/2004 Pharma ,2 % PRIVATE EQUITY RAHASTO Sponsor Fund I Ky ,3 % NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ ,3 % N o r v e n t u r e s O y NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Polystar Instruments AB ,9 % NORVENTURES OY YHTEENSÄ ,9 % NEOMARKKA-KONSERNI

10 N e o m a r k k a O y j PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Aspocomp Group Oyj ,1 % Atria Yhtymä Oyj sarja A ,1 % Finnair Oyj ,1 % Finnlines Oyj ,1 % Fortum Oyj ,3 % HK Ruokatalo Oyj sarja A ,0 % Honkarakenne Oyj sarja B ,0 % Huhtamäki Oyj ,1 % Kemira Oyj ,1 % Kemira Growhow Oyj ,1 % Kesko Oyj sarja B ,0 % Metso Oyj ,1 % M-Real Oyj sarja B ,2 % Okmetic Oyj ,1 % OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj sarja A ,1 % Olvi Oyj sarja A ,1 % Outokumpu Oyj sarja A ,2 % Pohjola-Yhtymä Oyj ,1 % Raisio Yhtymä Oyj sarja V ,3 % Rautaruukki Oyj sarja K ,1 % Stora Enso Oyj sarja R ,2 % Tecnomen Oyj ,1 % UPM-Kymmene Oyj ,5 % 3Com Corp NNM ,1 % BE Semiconductor Industry ,1 % Compuware Corp NNM ,2 % Infineon Technologies AG ,1 % Nordea AB FDR ,2 % Rottneros AB ,1 % Strålfors AB sarja B ,1 % Sun Microsys NNM ,1 % TDC A/S ,1 % TeliaSonera AB ,1 % Valeo SA ,1 % YHTEENSÄ ,4 % RAHASTOT Ashmore Emerging Markets ,5 % Brummer & Partners Nektar Bermuda ,3 % Clinton Multistrategy Fund ,8 % E&R Global Markets XL Euro D ,8 % Fourton Odysseus ,2 % Futuris ,4 % GLG Market Neutral Fund D ,3 % Greylock Global Opportunity ,5 % Griffin Eastern Europe Value ,5 % Halycon Offshore E-D Strategy ,4 % Latitude Fund ,1 % Lunden Eikos ,4 % Lynx Bermuda ,8 % Morley Alternative Investment Fund ,6 %

11 Nordea Pro Euro Korko Kasvu ,2 % Tanglin ,6 % Thames River Edo Fund ,6 % Vega Feeder Fund Ltd ,1 % YHTEENSÄ ,1 % OBLIGAATIOT KO VIII/2004 Pharma ,2 % N o v a l i s O y j NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Kymen Puhelin Oy ,1 % Oulun Puhelin Oyj ,6 % Satakunnan Puhelin Oy ,5 % Tikka Communications Oy ,4 % Puhelinosuuskunta KPY ,6 % YHTEENSÄ ,2 % NEOMARKKA-KONSERNI YHTEENSÄ ,9 % Konsernieliminoinnit ,1 % NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ ,0 % VASTUUSITOUMUKSET Pantit, milj. euroa Shekkitililimiitin vakuutena, 2,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa), joka oli kokonaan käyttämättä Osakkeet markkina-arvoon 6,2 5,0 6,0 Shekkitili 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaisen lainan vakuutena Osakkeet markkina-arvoon ,4 Johdannaissopimusten vakuutena Rahamarkkinasijoitukset - 1,5 - Muut pantit Osakkeet markkina-arvoon - 0,3 0,4 Pantit yhteensä 6,2 6,8 26,8 JOHDANNAISSOPIMUKSET Norvestia on käyttänyt standardisoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa esitetään johdannaissopimusten markkina-arvo sekä kohde-etuuden markkina-arvo. Markkina-arvo on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla. Kaikki arvot ovat bruttosummia. Johdannaiset on kirjattu käypään arvoon ja muutokset siten kirjattu tulosvaikutteisesti. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu.

12 Osakejohdannaiset, euroa Termiinisopimukset Myydyt termiinisopimukset, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Optiosopimukset Ostetut osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Asetetut optio-sopimukset, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Indeksijohdannaiset, euroa Ostetut osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Valuuttajohdannaissopimukset, milj. euroa Tytäryhtiön termiinisopimukset Nimellismäärä 34,2 22,3 32,1 Markkina-arvo -0,3 0,0 0,7 Osavuosikatsaus ei ole yhtiön tilintarkastajan tarkastama. Helsinki NORVESTIA OYJ Hallitus psta Juha Kasanen toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS)

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) - Leo Longlife allekirjoitti 19.9.2006

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me).

tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me). COMPONENTA Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Liikevaihto katsauskaudella oli 328,6 Me (308,5 Me). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 11,4 %. Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot