Ajankohtaisia asioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaisia asioita"

Transkriptio

1 Ajankohtaisia asioita -Tuloksia -Rehuarvojärjestelmän muutos -Kansall. Laatujärjestelmä, Suvali -Rehukirjanpito, Tilaneuvonta Riitta Pietilä ProAgria Länsi-Suomi ProAgrian sikatalouden tulosseminaarissa esitettyä materiaalia Tampere

2 Lähde: AgroSoft Oy NettiVertailu 2012 Keskimääräinen tehokkuus porsastuotannossa paranee vähitellen Tulokset vuodelta 2012

3 Entä talouden näkökulma? Agrosoft nettivertailun vuoden 2012 keskiarvotilan tehokkuustason mukaisena Alkuvuosi 2013 Lokakuu 2013 Erotus Emakkopaikkoja Porsaan hinta Rehukustannus eur/emakko/vuosi Eläv.synt/pahnue 12,8 12,8 0 Kuolleisuus ennen vier % 14 % 14 % 0 % Kuolleisuus välikasvatuksessa % 2,0 % 2,0 % 0 % Vier.porsaita/em.v 24,5 24,5 0,0 Pahnueita/em./v 2,22 2,22 0 Porsaita myyty kpl/v Kate A eur/emakko (tuki ml.) Työkustannus eur/emakko Pääomakustannukset, eur/emakko Nettovoitto eur/emakko Tuotantokust. eur/porsas 69,91 68,30-1,61 Tuotantotukea ei ole laskelmassa huomioitu 4 porsasta lisää nykyiseen tuotannon tehokkuuden tasoon kattaa tuotantokustannukset

4 LIHASIKATILA, uusi investointi, ei tuotantotukea Porsaan paino, kg 28 Teuraspaino, kg 87 Kuolleisuus, % 1,5 Päiväkasvu g/pv 900 Rehuhyötysuhde ry/lisäkg 2,70 Rehua ry/lihasika 247 Porsaan ostohinta, eur/kpl Kiertonopeus 3,27 Sianlihan hinta, eur/kg 1,80-1,90 Lihasikapaikkoja 1500 Myytyjä lihasikoja/vuosi, kpl 4899 Tuotettuja lihakiloja/vuosi, kg Lihasikapaikan hinta, euroa 680 ALKUVUOSI 2013 LOKAKUU 2013 Rehun hinta eur/1000 ry Rehukustannus eur/tuotettu lihakg 0,821 0,688 Lihan hinta 1,90 1,80 Tuotot, eur/lihasika Sianliha 165,3 156,6 Muut tulot 1,5 1,5 Tuotot yht. 166,8 158,1 Muuttuvat kustannukset, eur/lihasika Porsaat Rehut 71,4 59,8 Muut menot 6 6 Eläinpääoman korko 1 1 Liikepääoman korko 1,3 1,3 Muuttuvat kustannukset yht. 150,7 134, g paremmalla päiväkasvulla aikaansaatu tuottavuuden parantuminen mahdollistaa positiivisen tuloksen KATE A, eur/lihasika 16,1 24,0 KATE A, eur/sikapaikka/v 52,6 78,4 Työkustannukset (eur/lihasika) 6 6 KATE B 10,1 18,0 Kone-, rakennus- ja yleiskust. yhteensä NETTOVOITTO /tuotettu lihasika -8,9-1,0 Nettovoitto/tappio/ tuotettu lihakilo, e/kg -0,102-0,012 Sianlihan tuotantokustannus, eur/kg 2,02 1,83 Tuotantokustannuksen lasku eur/kg -0,19

5 ProAgrian Tilipalveluilla yrityksesi taloushallinto kuntoon Helposti Ennakoivasta Ammattitaitoisesti

6 Tätä tarjoamme - luvuista liikkeelle Tilipalvelut yhdistää johtamisen, talouden ja tuotannon Räätälöidyt palvelut Analysoi Peruspalvelu - Kirjanpito - Välitilinpäätös - Tilinpäätös - Veroilmoitus Suunnittele Vuotuinen johtamis- ja taloussparraus - Tulosanalyysi ja muut talousanalyysit - Tulevaisuuskeskustelu ja tavoitteet - Tukihakuneuvonta - Budjetointi ja kassavirtalaskelma Johtamispalvelut - Tuotantoprosessit ja neuvonta - Hallitusmallityöskentely - Investointi- ja elinkeinosuunnitelmat - SPV - Yhtiöittäminen Luvut Tee Tilasihteeripalvelut

7 SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana - SUVALI- Suomi- Vastuullisen lihatuotannon mallimaa - Toteuttajat LTK ja ETT, rahoittajina Atria, HKRuokatalo, Snellman ja Saarioinen - MMM Laatuketju-rahoitus Projektipäällikkö Kati Kastinen, LTK

8 Kuluttajatiedottamiseen on Sikavasta saatavissa todennettua tietoa siitä, - mitä tiloilla tehdään mm. sikojen terveyden ja tuoteturvallisuuden eteen lihataloilla omat laatujärjestelmät - Laatujärjestelmä on työkalu toiminnan jatkuvaan parantamiseen

9 Sianlihan kansallinen laatujärjestelmä Sikavan toimenpiteet ylittävät lakisääteiset vaatimukset, kattavuus yli 97% tuotannosta, jäljitettävyys ja ulkopuolinen auditoija täyttävät kansalliselle laatujärjestelmälle asetetut vaatimukset Sikavan laatujärjestelmälle Eviran myöntämä kansallinen laatujärjestelmästatus kansallinen status EU-menekinedistämistuen edellytys (Lihatiedotuksen sianlihan menekinedistämiskampanja) Tavoitteena ISO 9001:2008 sertifioitu laatujärjestelmä (Bureau Veritas) järjestelmän toimintaa ja terveydenhuoltokäyntejä arvioidaan sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla auditoinnit jatkossa osaksi Sikavan toimintaa

10 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmien eteneminen Sikavan laatujärjestelmän ja terveydenhuoltokäyntien auditoinnit kevät syksy 2013 Hakemus kansalliseksi laatujärjestelmäksi kesä 2013 Hakemus EU menekinedistämisvaroihin kevät 2013 Keskustelut lihaketjun laatujärjestelmien laajentamisesta naudan- ja siipikarjanlihantuotantoon Konkreettiset kampanjat sianlihan markkinoimiseksi- 2014

11 Viljan rehuarvo sikojen uudessa rehuarvojärjestelmässä Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus

12 Nettoenergia kuvaa sian käytettävissä olevaa rehun energia Rehun energia-arvon tulisi vastata mahdollisimman tarkasti eläimen tarvetta ja rehun tuotantovaikutusta tuotannon eri vaiheissa antaa oikea kuva rehuista suhteessa toisiinsa Nettoenergia on luotettavin energia-arvo sioille Se saadaan, kun rehun bruttoenergiasta vähennetään -Sonnan energia (Sulava energia, DE) -Virtsan ja suolistokaasujen energia (Muuntokelp. energia, ME) -Muuntumistappioiden energia Vaihtelee eri ravintoaineilla Nettoenergia on käytettävissä Ylläpitoon, tuotantoon (kasvu, lisääntyminen), lämmönsäätelyyn, liikkumiseen

13 Näennäinen ja standardoitu aminohappojen ohutsuolisulavuus Näennäinen sulavuus (nykyinen järjestelmä) ei huomioi sian ruuansulatuskavasta peräisin olevia endogeenisia aminohappoja Kun rehun valkuaispitoisuus on pieni (mm viljat), endogeenisen hävikin merkitys kasvaa Standardoidun ja näennäisen ohutsuolisulavuuden suhde ei ole vakio, vaan vaihtelee rehuaineen ja aminohapon mukaan Standardoitu sulavuus: rehuaineiden valkuaisarvot summautuvat tarkemmin rehuseoksen valkuaisarvoksi

14 Sikojen uudet rehuarvot lasketaan Evapig -ohjelmalla Suomen- ja ruotsinkielinen ym. ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi netistä Rehuarvojärjestelmän ja Evapig -ohjelman ovat kehittäneet Ranskassa INRA, AFZ ja Ajinomoto Eurolysine Suomenkielinen Pikaopas, Käyttäjän käsikirja ja Yhtälöt ja kertoimet -kokoelma ovat saatavilla MTT:n Rehutaulukot-palvelussa Sikojen uusi rehutaulukko julkaistaan vuonna 2014 Lisäksi Evapig-ohjelmassa on rehutaulukko, jossa on yli sadan rehuaineen koostumustiedot

15 Rehuarvot ja niiden mittayksiköt uudessa rehutaulukossa Nettoenergia-arvo MJ NE/kg ka Kasvavat siat (<150 kg) ja aikuiset siat (emakot, karjut) Rehuyksikkö eli rehun NE-arvon suhteuttaminen ohran NEarvoon (9,3 MJ/kg) poistuu sikojen rehutaulukosta Ravintoaineiden kokonaissulavuudet (RV, RR, RK, TUA, OA) poistuvat Standardoidut sulavat aminohapot g/kg ka Lysiini, treoniini, metioniini, kystiini Sulava fosfori g/kg ka Fytaasin vaikutus fosforin sulavuuteen, ohjeistus

16 Hehtolitrapaino, tärkkelys ja valkuainen Hehtolitrapainoa pidetään melko hyvänä sikojen energiaarvon selittäjänä ohralla: kuvaa huonoimmin sulavan kuidun määrää Hlp ei selitä vehnän ja kauran energia-arvoa yhtä hyvin kuin ohran Kauralla kuoripitoisuus parempi energia-arvon selittäjä kuin hlp viljan kuidun pikamittaus?? Hehtolitrapainoon vaikuttavat monet tekijät: Kosteus, jyvien koko ja muoto, mittarin säädöt jne. Kasvinjalostus: viljan hehtolitrapainot nousseet Uusi NE-arvo huomioi tärkkelyspitoisuuden ja kuitupitoisuuden

17 Ohrat 2013, hehtolitrapaino ja rehuarvo, Snellmanin tuottajien näytteet & Kirsi Partanen Tärkkelys, % ka:ssa Näytteitä Hlp, kg 58,7 68,1 65,9 67,0 67,2 68,3 Ry/kg ka 1,076 1,141 1,139 1,134 1,135 1,140 NE, MJ/ka ka, kasv. 10,85 10,97 10,98 11,00 11,02 11,04 NE, MJ/kg ka, aik. 11,18 11,19 11,21 11,23 11,25 11,27 Valkuainen, % ka:ssa 12,8 13,1 12,4 11,4 10,7 9,8 Lysiini, % ka:ssa 3,6 3,7 3,5 3,2 3,1 2,8 Lys g/mj NE, kasv. 0,33 0,34 0,32 0,29 0,28 0,25

18 Vehnät 2013, hehtolitrapaino ja rehuarvo Snellmanin tuottajien näytteet & Kirsi Partanen Tärkkelys, % ka:ssa Näytteitä Hlp, kg 82,9 77,7 81,3 80,4 81,6 83,7 Ry/kg ka 1,243 1,226 1,238 1,235 1,239 1,246 NE, MJ/ka ka, kasv. 12,03 12,06 12,07 12,08 12,10 12,11 NE, MJ/kg ka, aik. 12,18 12,20 12,22 12,23 12,25 12,26 Valkuainen, % ka:ssa 16,1 14,4 13,7 13,3 13,1 12,9 Lysiini, % ka:ssa 3,8 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 Lys g/mj NE, kasv. 0,31 0,28 0,27 0,26 0,24 0,24

19 Rehukirjanpito Rehukirjanpito on täydentävien ehtojen vaatimus. Ostorehut: kuitit riittää, kunhan niistä löytyy riittävät tiedot - kuka myynyt kenelle, mitä rehua, minkä verran, pvämäärä, osoitteet ja mille eläinryhmälle syötetään

20 Kotoiset rehut Omat rehut: riittää lista jossa -mitä omia rehuja eri eläinryhmille (porsaat, ls, emakot) on syötetty, rehumäärät (kg) - Sekatiloilla etenkin tärkeää, että rehut ovat erillään ja listassa on eroteltu mitkä rehut syötetty millekin eläimille (sioille, naudoille).

21 Muuta tärkeää - rehut pidettävä erillään siemenistä, kasvinsuojeluaineista ja jätteistä - eri eläimille olevat rehut selvästi erillään (sekatilat) - siilojen merkintä <---> täydentävät ehdot - täydentävien ehtojen sisältöä kannattaa seurata vuosittain. - yhteenvetotyyppinen, erillinen rehukirjanpitovaatimus (lomake) voi jatkossa jonain vuonna tulla täydentävien ehtojenkin vaatimukseksi (sato, ostetut, myydyt yhteenveto kiloittain). - Satakunnassa n tilaa/v otetaan rehuvalvontaan

22 Tilaneuvonnalla täydentävät ehdot kuntoon! -Täydentävät ehdot ovat EU:n kokonaan rahoittamien, suorien tukien saannin edellytys ja vuodesta 2007 alkaen myös ympäristö- ja LFA - tukien saannin ehtoina.

23 Mitä hyödyt tilaneuvonnasta? Tilaneuvonnassa käsitellään muun muassa: sikojen hyvinvointi, hoito lääke- ja rehukirjanpito, eläinten rekisteröinti uuden elintarvikelain edellyttämä omavalvonta lannankäyttö suojakaistojen kunto ja leveys kasvinsuojeluaineiden oikea käyttö Mitä hyödyt? Neuvontakäynnillä selvitetään täydentävien ehtojen vaatimukset tilallasi Ennaltaehkäisee valvonnan seuraamuksia Havaitset kehittämiskohteet ja korjausta vaativat asiat Saat ulkopuolisen näkemyksen kehittämiseen

24 Tilaneuvontaa täydentävistä ehdoista Hyödynnä täydentävien ehtojen neuvonta 1. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus 2. Ympäristösäädökset 3. Eläinten tunnistus ja rekisteröinti 4. Kasvinsuojeluaineet 5. Elintarvikkeet 6. Rehut 7. Eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen Varaa tilakäynti tilaneuvontaan ja turvaa tulosi ProAgrian asiantuntijan avulla.

25 Tilaneuvonta -saat korvausta tilaneuvontapalveluun 165 /osio ja yhteensä 330 /vuosi. Tila voi valita enintään 2 osiota vuodessa. Korvaus haetaan kunnasta 60 päivän sisällä palvelusta. Ajankäyttö n.3 h/osio. Tilalle jää maksettavaksi alv+ tilakäyntimaksu (n. 50 ). - Järjestelmä muuttuu 2014 alkavalla kaudella, tukiehdot yms. vielä auki, käyttökohteet laajenee, käytettävissä 3600 /tila/ ohjelmakausi,

26 Tilaneuvontaan koulutetut ja valtuutetut neuvojat löytyvät Eviran sivuilta ProAgria Länsi-Suomi Kotieläinosiot Riitta Pietilä (sika) Kasvinviljelyosiot Jarmo Pirhonen Pasi Nummela Ilpo Hartikainen Atte Mäkitalo Heikki Ajosenpää

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista Sikatalouden tulosseminaarin avaus 12.11.2013 Tampere Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus Puhelin 0400 432 582 ari.nopanen@proagria.fi Esitysten materiaalit haettavissa osoitteesta

Lisätiedot

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijöiden talousvalmennus 13.-14.11.2014 Helsinki Materiaalit haettavissa osoitteesta: www.proagria.fi/siementuottaja Ari Nopanen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Talouden tärkeät tunnusluvut

Talouden tärkeät tunnusluvut Talouden tärkeät tunnusluvut Lihatilan talous- hankkeen päätösseminaari 27.11.2014 Alahärmä Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Rakennekehityksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset Kotitilalta2/2013 Hyvä siilohygienia varmistaa eläinten kasvun s. 8 9 HK:n viljanvälitys meni nettiin s. 10 Mehukasta luettavaa lihasta s. 22 23 Tavoitteena suuri sato ja edullinen rehu s. 4 6 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna

Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna Hanke: Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna

Lisätiedot

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Tutkimushankkeen loppuraportti 30.6.2010 0 Sisällysluettelo Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot...2

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE

2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE Helsingin Yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 17 2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE 2.1 KARJAN MÄÄRÄ JA ELÄINTIHEYS (Lomake 2.1.) Luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymisen suunnittelu käynnistyy kotieläintilalla

Lisätiedot

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä 1/11 Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12 Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä s. 17 Finnpigin karjuaseman laajennus valmistuu s. 26 Eläköön hiiva!

Lisätiedot

Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014

Tuotosseurannan hyödyt. ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014 Tuotosseurannan hyödyt ProAgria Länsi-Suomi Riitta Pietilä 4.11. ja 24.11.2014 Mitä karjan tuotosseuranta on? Otetaanko siitä se hyöty irti, mikä on saatavissa? Mitä tuotosseuranta on? = lypsykarjan tuotostietojen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2013 Lämmin kesä vauhditti nurmen kasvua Syönnin esteet haltuun navetassa Lähiruokaa ja malleja maailmalta Suomalainen ruokakulttuuri on sitä,

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja)

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Minna

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa Suomen ympäristö 564 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grönroos, Antero Nikander ja Markku Holma Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa SUOMEN

Lisätiedot

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 2012 lso osuuskunta 100 vuotta LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus LSO Osuuskunta on 1 500 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Lisää luomua -ilman muuta!

Lisää luomua -ilman muuta! Lisää luomua -ilman muuta! 1 Lähteet: Luomu Suomessa 2013 -tilastokooste Luomun kuluttajabarometri 2013 Luomua lisää -toimintasuunnitelma Esitteessä käytetyt lähteet on julkaistu Pro Luomun nettisivuilla

Lisätiedot