Mittaturvan hevosvakuutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittaturvan hevosvakuutukset"

Transkriptio

1 Mittaturvan hevosvakuutukset

2 Mittaturvan hevosvakuutukset Tuoteseloste on voimassa alkaen. Vakuutuksia säätelevät hevosvakuutuksen sekä Mittaturvan vakuutusehdot, joiden perusteella ratkaistaan vahinkojen korvaaminen. Vakuutuksenantajana Mittaturvan hevosvakuutuksissa on Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Yhtiön nimi on alkaen Pohjola Vakuutus Oy. Alla olevassa taulukossa näkyvät myös muut Mittaturvaan kuuluvat vakuutukset. Halutessasi voit yhdistää nämä kaikki vakuutukset samaan vakuutuskirjaan. Vakuutussopimusta koskevat asiakirjat saat joko suomeksi tai ruotsiksi. Henkilövakuutukset Vahinkovakuutukset Matkavakuutukset Hoitokuluvakuutus Tapaturmavakuutus - Hoitokorvaus - Päiväkorvaus - Haittakorvaus - Kuolinkorvaus Henkivakuutus Työkyvyttömyysvakuutus Laaja kotivakuutus Kotivakuutus Palovakuutus Arvotavaravakuutus Pienvenevakuutus Venevakuutukset Seuraeläinvakuutukset Hevosvakuutukset Metsävakuutus Metsäpalovakuutus Perheen vastuuvakuutus Perheen oikeusturvavakuutus Ammattivastuuvakuutus Matkustajavakuutus - Hoitokorvaus - Päiväkorvaus - Haittakorvaus - Kuolinkorvaus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus Matkaoikeusturvavakuutus Turvaa hevosille Mittaturvan hevosvakuutukset antavat mahdollisuudet vakuuttaa yksilöllisten tarpeiden mukaan erilaisia hevosia: ratsuja ja ravureita, kilpa-, harrastus-, työ- ja kotihevosia. Hevoselle voi ottaa vakuutuksia kuoleman, varkauden ja katoamisen sekä sairauden ja tapaturman hoitokulujen, kilpai- lukyvyn menetyksen ja hevosenpidosta aiheutuvien vahingonkorvausten varalta. Hevosen vakuutuksia ja niiden vakuutusmääriä voi muuttaa hevosen arvon ja käyttötarkoituksen muuttuessa. Alla on esitelty Mittaturvan hevosvakuutukset pääpiirteittäin: Mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutettu Vahinko Korvaus Eläinvakuutus Yksilöity hevonen Tapaturmainen tai sairau- Käypä arvo, enintään desta aiheutunut kuolema; vakuutusmäärä katoaminen; anastus Eläinvastuuvakuutus Yksilöidyn hevosen omistaja, hoitaja Hevosenpidosta ulkopuoli- Lain mukainen ja hallussapitäjä selle aiheutunut vahinko vahingonkorvaus Hoitokuluvakuutus Yksilöity hevonen Tapaturma, sairaus Hoitokuluja maksettujen laskujen perusteella Hyötykäyttövakuutus Yksilöity Tapaturma tai sairaus Vakuutusmäärä kilpahevonen aiheuttaa pysyvän kilpailukyvyn menetyksen Palovakuutus hevoselle Yksilöity hevonen Palo- ja salamanisku- Käypä arvo, sähköilmiö- ja myrsky- enintään vakuutusvahingot määrä Hevoselle voi ottaa pelkästään eläin- ja vastuuvakuutukset tai niiden lisäksi hoitokulu- tai hyötykäyttövakuutuksen tai molemmat. Hevosen voi vakuuttaa myös palovakuutuksella.

3 Mitä hevosvakuutukset korvaavat Mittaturvan hevosvakuutuksia ovat eläinvakuutus eläinvastuuvakuutus hoitokuluvakuutus hyötykäyttövakuutus palovakuutus hevoselle. Eläinvakuutukseen sisältyy aina eläinvastuuvakuutus. Hoitokulu- ja hyötykäyttövakuutuksen voi ottaa ainoastaan hevoselle, jolla on tai jolle otetaan samalla eläinvakuutus. Vakuutuksista korvataan vahinkoja, jotka ovat sattuneet vakuutuksen ollessa voimassa. Sairauden aiheuttaman vahingon korvaaminen edellyttää, että vakuutus on ollut sairauden alkaessa voimassa vähintään 14 päivää. Sairauden katsotaan alkaneen silloin, kun sairaus on eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan alkanut, riippumatta siitä, milloin sairaus tai sen oireet on ensimmäisen kerran todettu. Eläinvakuutus Eläinvakuutus korvaa, jos hevonen kuolee sairauden tai tapaturman vuoksi sairastuu tai vammautuu tapaturmassa niin vakavasti, että se täytyy eläinlääkärin määräyksestä välttämättä lopettaa katoaa tai anastetaan. Hevosen lopettamista pidetään välttämättömänä silloin, kun hevosella on tuskaa tuottavia, voimakkaita ja jatkuvia kipuja, joita ei voida millään hoidolla lievittää, ja eläimen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Kadonnut tai anastettu hevonen korvataan, jos sitä ei ole saatu takaisin kuukauden kuluessa katoamisesta tai anastamisesta. Eläinvakuutus ei kuitenkaan korvaa hevosen kuolemaa tai lopettamista, jos kuoleman tai lopettamisen syy on rasitusvamma, vaikka vamma ilmenisi äkillisenä rasitusvamman hoito jännevaurio, nivelten sisäinen tai ulkopuolinen muutos tai luumuutos, ellei kyseessä ole ulkoisia jälkiä jättänyt vamma, jonka on todettu aiheutuneen tapaturmaisen yhteentörmäyksen seurauksena taloudellinen syy huumausaine tai siihen verrattava aine krooninen hengitystiesairaus tai sen akutisoituminen kasvuhäiriö. Eläinvakuutuksesta maksetaan korvauksena hevosen käypä arvo vähennettynä teurasarvolla, kuitenkin enintään vakuutusmäärä. Eläinvastuuvakuutus Eläinvastuuvakuutuksen perusteella maksetaan vahingonkorvauksia, jos hevosenpidosta on aiheutunut ulkopuoliselle henkilö- tai esinevahinko, jonka vakuutetun hevosen omistaja, hoitaja tai hallussapitäjä on velvollinen korvaamaan. Vastuuvakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutetulle tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvalle henkilölle vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta vakuutetulla tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvalla henkilöllä lainassa tai muuten hallussa olevalle vieraallekaan omaisuudelle. Pohjola selvittää vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvassa asiassa puolestasi, oletko korvausvelvollinen, ja neuvottelee korvauksenvaatijan kanssa, kunhan annat asian heti Pohjolan hoidettavaksi etkä tee yksin sopimuksia. Hoitokuluvakuutus Hoitokuluvakuutus korvaa vakuutetun hevosen sairauden tai tapaturmavamman hoitokuluja, kun sairauden tai vamman tutkimus ja hoito on eläinlääkärin suorittamaa tai määräämää. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee olla yleisesti hyväksytyn eläinlääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan sairauden ja vamman hoidon kannalta välttämättömiä. Näistä hoitokuluista korvataan maksut eläinlääkärin suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä eläinlääkärin matkakustannukset maksut sidetarvikkeista ja lääkelaitoksen antaman luvan perusteella apteekista myytävistä lääkevalmisteista maksut röntgen- ja laboratoriotutkimuksista eläinklinikan päivähoitomaksut. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa hoitokuluja, joiden syynä on rasitusvamma, vaikka vamma ilmenisi äkillisenä jännevaurio, nivelten sisäinen tai ulkopuolinen muutos tai luumuutos, ellei kyseessä ole ulkoisia jälkiä jättänyt vamma, jonka on todettu aiheutuneen tapaturmaisen yhteentörmäyksen seurauksena tiinehtyvyyden tai siitoskyvyn heikkeneminen kiimahäiriöiden tai muiden sukupuolihormonihäiriöiden hoito käyttäytymishäiriö kastraatio tai sterilisaatio, elleivät ne ole vakuutuksesta korvattavan sairauden tai vamman hoitamiseksi välttämättömiä hevosen kuljettaminen. Hoitokulut korvataan omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu on 25 % kuluista (v. 2007), kuitenkin vähintään tietty euromäärä. Vakuutuskauden aikana syntyneitä hoitokuluja korvataan enimmäiskorvausmäärään (1 700 euroa v. 2007) tai hevosen vakuutusmäärään asti, jos vakuutusmäärä on enimmäiskorvausmäärää pienempi. Vakuutuksen päättymisen jälkeen syntyneitä hoitokuluja ei korvata. Omavastuu, enimmäiskorvausmäärä ja vakuutusmäärä näkyvät kunkin hevosen vakuutuskirjasta. Hyötykäyttövakuutus Hyötykäyttövakuutus korvaa, jos kilpahevonen menettää sairauden tai sattuneen tapaturman vuoksi pysyvästi kilpailukykynsä. Korvauksena maksetaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Hyötykäyttövakuutus päättyy, kun siitä maksetaan korvaus. Palovakuutus hevoselle Palovakuutus hevoselle korvaa hevosen kuoleman tai eläinlääkärin määräämän hevosen lopettamisen silloin, kun vahingon on aiheuttanut palo,- salamanisku, sähköilmiö tai myrsky. Hoida hevosta hyvin Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa korvauksen vähentämisen tai suorittamatta jättämisen.

4 Hevosvakuutusten suojeluohjeissa on ohjeita mm. rokottamisesta ja eläinlääkärin puoleen kääntymisestä hevosen sairastuessa tai vammautuessa. Lisäksi hevosen hoidossa on noudatettava eläintautilakia, eläinsuojelulakia sekä muita viranomaismääräyksiä. Vakuutusten voimassaoloalue Eläin-, eläinvastuu-, hoitokulu- ja hyötykäyttövakuutukset ovat voimassa Euroopassa. Eläinvakuutuksen ja hyötykäyttövakuutuksen voimassaoloaluetta voi laajentaa lisämaksusta. Palovakuutus on voimassa Pohjoismaissa. 10-päiväisistä varsoista 15-vuotiaille hevosille Eläin-, eläinvastuu-, hoitokulu- ja hyötykäyttövakuutukset voi ottaa hevoselle, joka on vähintään 10 päivän ja enintään 15 vuoden ikäinen. Hevosvakuutukset päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana hevonen on täyttänyt 22 vuotta. Hevosen ikä vuosina lasketaan sen syntymävuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä. Vakuutettavasta hevosesta on annettava kirjallinen terveysselvitys, jonka perusteella Pohjola päättää vakuutuksen myöntämisestä. On tärkeää, että terveystiedot annetaan oikein. Jos myöhemmin esimerkiksi korvaustilanteessa selviää, että asiakas on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voidaan koko vakuutus purkaa ja korvaukset jättää maksamatta. Uusi vakuutus voidaan myöntää, vaikka vakuutettava hevonen ei olisikaan täysin terve. Vakuutukseen voidaan liittää yksilöllinen rajoitusehto, jonka mukaan esim. vakuutuksesta ei korvata hevosella ennestään olleesta vakuutuskirjaan merkitystä sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneita kuluja. Jos vakuutusmäärä on yli euroa, vaaditaan vielä eläinlääkärin lausunto. Hyötykäyttövakuutuksessa tarvitaan vakuutusmäärästä riippumatta terveysselvitys, eläinlääkärin lausunto sekä hevosen jalkojen röntgenkuvauslausunto. Palovakuutuksen voi ottaa hevoselle, joka on 1 päivän 20 vuoden ikäinen. Haettaessa palovakuutusta ei terveysselvitysta tarvitse täyttää. Vakuutus on voimassa hevosen kuolemaan asti. Vakuutusmäärät Hevosen vakuutusmäärä valitaan sen käyvän arvon mukaan. Vakuutusmäärää voi muuttaa hevosen arvon muuttuessa. Vakuutusmaksu perustuu vakuutusmäärään. Pohjolalla on oikeus tarvittaessa alentaa hevosen vakuutusmäärää. Pohjola ilmoittaa alentamisesta kirjallisesti ainakin 14 päivää etukäteen. Eläinvakuutuksessa ja hoitokuluvakuutuksessa on sama vakuutusmäärä. Hyötykäyttövakuutuksen vakuutusmäärä on 60 prosenttia eläinvakuutuksen vakuutusmäärästä. Jos hyötykäyttövakuutuksesta maksetaan korvaus, eläinvakuutuksen ja hoitokuluvakuutuksen vakuutusmäärä vähenee 40 prosenttiin aikaisemmasta vakuutusmäärästä. Vastuuvakuutuksessa on kiinteä, vakuutettavasta hevosesta riippumaton vakuutusmäärä. Se on euroa v Näin otat hevosellesi vakuutuksen Ota yhteys konttoriimme tai edustajaamme. Hevosvakuutusta hakiessasi kysytään mm. vakuutettavan hevosen ikää ja syntymäaikaa sekä terveyttä ja vakuutusmäärää. Jos hevonen on hankittu ulkomailta, on ilmoitettava myös, mistä maasta ja minkä ikäisenä se on tuotu ja mikä sen ostohinta on ollut. Alkaminen ja päättyminen Vakuutukset tulevat voimaan sopimuksen mukaan. Jos vakuutuksen voimaantulosta ei ole erikseen sovittu, vakuutus tulee yleensä voimaan silloin, kun vakuutusta on haettu. Edellytyksenä on, että yhtiö voi myöntää vakuutuksen. Vakuutus on voimassa jatkuvasti, kunnes vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen. Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa sanoa vakuutuksen irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusmaksun maksaminen Saat vuosittain vakuutuskirjan. Vakuutuskirjassa ovat kaikki Mittaturvaan kuuluvat vakuutuksesi, jos olet yhdistänyt vakuutuksesi samaan sopimukseen. Hevosvakuutusten lisäksi Mittaturvassasi voi olla esimerkiksi koti- ja henkilövakuutuksia. Tarkista vakuutuskirjastasi koko vakuutusturvasi. Voit tehdä tarkistuksen ja vakuutustarpeittesi kartoituksen asiantuntijamme kanssa. Maksutavan voit valita haluamaksesi: voit maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Yhdessä erässä maksaessasi saat 2,5 %:n maksutapa-alennuksen. Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu määräajassa, Pohjola voi irtisanoa koko Mittaturva-sopimuksen päättymään kahden viikon kuluttua. Jos maksu suoritetaan tämän kahden viikon aikana, sopimus jatkuu. Pohjola on oikeutettu perimään viivästyskorkoa sekä korvausta perintäkuluista. Pohjola voi irtisanoa vakuutuksen päättymään vakuutuskauden aikana myös siitä syystä, että vakuutuksenottaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt suojeluohjeita tai aiheuttanut tahallisesti tai törkeää huolimattomuuttaan vahingon. Myös vahingonvaaran lisääntyminen on syy, jonka vuoksi Pohjola voi irtisanoa vakuutuksen. Omistajan vaihdos Kun vakuutetun hevosen omistusoikeus siirtyy toiselle, lakkaavat sen vakuutukset. Vakuutusturva on kuitenkin voimassa eläinvakuutuksen osalta uuden omistajan hyväksi 14 vuorokautta omistusoikeuden siirrosta, jos hän ei itse ole ottanut eläimelle vakuutusta. Näin haet korvausta Tee mahdollisimman pian vahinkoilmoitus. Liitä hoitokulukorvausta hakiessasi vahinkoilmoitukseen eläinlääkärin palkkiolaskelma, jossa yksilöidään hoidettu eläin, sairaus tai vamma, hoitotoimenpiteet sekä eläinlääkärin matkakustannukset alkuperäiset kuitit maksetuista hoitokuluista. Hevosen katoamisesta tai anastamisesta on ilmoitettava viipymättä poliisiviranomaiselle. Jäljennös poliisille tehdystä ilmoituksesta tulee liittää vahinkoilmoitukseen. Hyötykäyttövakuutuksesta korvausta hakiessasi liitä vahinkoilmoitukseen jäljennökset asiakirjoista, jotka osoittavat hevosen kilpailukäytön eläinlääkärin lausunto kilpailukyvyn pysyvästä menettämisestä ja sen syystä. Liitä vahinkoilmoitukseen eläinlääkärin lausunto kuoleman syystä tai lopettamisen välttämättömyydestä ja syystä sekä teurastamon tilityslaskelma, kun haet korvausta hevosen kuolemasta.

5 Kirjallinen korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen vaatija on saanut tiedon mahdollisuudestaan saada korvausta, tai viimeistään 10 vuoden kuluttua vahingosta. Muutoksen hakeminen Pohjolan päätökseen Ensimmäiseksi kannattaa yleensä ottaa yhteyttä asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen käsittelijään. Yhdessä käsittelijän kanssa voitte mm. varmistaa, että vakuutusyhtiölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot. Mikäli edelleen olette eri mieltä Pohjolan korvauspäätöksestä, voitte saattaa asianne kirjallisesti asiakasasiamiehen käsiteltäväksi. Käsittelyn jälkeen hän ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakasasiamiehen osoite Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ( Pohjola Vakuutus Oy) Asiakasasiamies Lapinmäentie 1, Pohjola faksi tai Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voitte ottaa yhteyttä Kuluttajien vakuutustoimistoon. Kuluttajien vakuutustoimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia vakuutusasioissa. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Asiassa voi myös pyytää Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan lausunnon. Kuten yhteydenotto Kuluttajien vakuutustoimistoon myös lausunnon pyytäminen Vakuutuslautakunnalta on vapaamuotoista. Lausuntopyyntö on kuitenkin aina tehtävä kirjallisena. Kuluttajariitalautakuntaan voi valittaa kuluttaja. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeella. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakuntaan kannattaa usein neuvotella kunnallisen kuluttajaneuvojan kanssa. Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta ovat valitusteinä vaihtoehtoisia. Asian käsittely lautakunnissa on maksutonta. Päätökset ovat suosituksia ja niistä voi valittaa. Kuluttajien vakuutustoimisto ja Vakuutuslautakunta Malminkatu 34, Helsinki puh. (09) , faksi (09) Kuluttajariitalautakunta Kaikukatu 3, Helsinki puh , faksi Voit saattaa päätöksen siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti myös oikeusteitse ratkaistavaksi joko kotipaikkasi tai Helsingin käräjäoikeuteen. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Asian käsittely lautakunnissa ei pidennä mainittua kolmen vuoden määräaikaa. Vakuutusyhtiöitä valvoo Vakuutusvalvontavirasto. Vakuutusvalvontavirasto Mikonkatu 8 A, Helsinki Vaihde (09) , faksi (09) www. vakuutusvalvonta.fi Tutustu vakuutusehtoihin Tässä tuoteselosteessa on kerrottu pääpiirteittäin Mittaturvan hevosvakuutuksista. Tutustu vakuutusehtoihin, sillä ne määrittelevät täsmällisesti vakuutusten sisällön. Vahingot korvataan ehtojen mukaisesti. Pohjola voi muuttaa vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja ehdoissa kerrotuin perustein vakuutuksen ollessa voimassa. Esimerkiksi korvausmenojen kasvu voi aiheuttaa vakuutusmaksujen nostamisen tai ehtojen tiukentamisen. Muutoksista ilmoitetaan vakuutuksenottajalle viimeistään 30 päivää ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutus jatkuu uuden vakuutuskauden alusta muutettuna, jollei vakuutuksenottaja sano sitä kirjallisesti irti. Henkilötietojen käsittely Pohjola käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Pohjola käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Pohjola ei luovuta asiakastaan koskevia tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat konttoreista, palvelunumerosta sekä internetistä jossa voit tutustua myös henkilörekisterien rekisteriselosteisiin. Etua elämään. OP-Pohjolasta. Ovatko omat ja perheesi vakuutukset kunnossa? Tarkistuta vakuutusturvasi ja etusi samalla kun vakuutat hevosesi. Vakuutusten keskittäminen kannattaa. Etuasiakkaana saat merkittäviä etuja myös Mittaturvasopimukseesi. Lisää etuja saat, jos vielä keskität pankkiasiointisi Osuuspankkiin tai Helsingin OP Pankkiin. Lisäksi vakuutuksesi kerryttävät K- Plussaa. Keskittämisalennusten lisäksi voit maksaa Mittaturvan maksuja OP-bonuksilla. Muistathan mainita vakuutuksen teon yhteydessä mahdollisista jäsenyyksistäsi, se voi olla sinulle rahan arvoista. Pohjolan palvelunumerot Vakuutus- ja korvauspalvelu Hätäpalvelu - Auto- ja kotivahingot (24 t/vrk) Matkahätäpalvelu - Euro-Finland Claims Service 24 t/vrk Ulkomailta soittaessasi Talleta nämä numerot kännykkääsi! Palvelutapahtuman varmistamiseksi ja asiakaspalvelumme laadun kehittämiseksi Pohjola tallentaa osan puhelinpalvelun puheluista.

6 ( 11.08) Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Monipuolinen ja

Lisätiedot

Pohjolan autovakuutukset

Pohjolan autovakuutukset Pohjolan autovakuutukset Pohjolan autovakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Mitä liikennevakuutus korvaa, mitä ei...3 Missä liikennevakuutus on voimassa...3 Vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot Vakuutus koiralle ja kissalle Tuoteseloste Vakuutusehdot VAKUUTUS KOIRALLE JA KISSALLE Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 25.5.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Sisällysluettelo Turvaa matkoille... 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto... 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus...

Lisätiedot

Järjestön Perushenkivakuutus

Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.5.2010 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa perheelle 3 Järjestön Perushenkivakuutuksen avaintiedot 4 Järjestön Perushenkivakuutuksen

Lisätiedot

matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SupEReuro matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa matkoille... 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto... 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus...

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Voimassa 1.1.2015 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa matkoille 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

ProFundia Säästövakuutus

ProFundia Säästövakuutus 101 787 1 10.2008 ProFundia Säästövakuutus Etua elämään. OP-Pohjolasta. ProFundia Säästövakuutus Tuoteseloste on voimassa 13.10.2008 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Aloita säästäminen anna itsellesi vaihtoehtoja

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Ovatko vakuutuksesi ajan tasalla...3 Yksi sopimus,

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2011 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. TÄSSÄ OPPAASSA lyhyt selostus matkavakuutuksesta matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille

Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille Tuoteseloste Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille Voimassa 1.1.2010 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus,

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen Lasten vakuutusopas sivu 2 PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa turvan... 4 Rakenna perheesi

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS sivu 1 Yleiskuvaus 3 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 3 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Tapaturmana korvattavat

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot