Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri"

Transkriptio

1 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Lyhenteet... 2 Turvaohjeet Turvatoimenpiteet Merkinnät Hätätoimenpiteet Lukitukset Turvallisuustasot (FlexFactory-järjestelmään liitetty järjestelmä) Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus Turvajärjestelmä Yleistietoja laitteesta Yleiskatsaus Mikserijärjestelmän asetukset Mikserin astian kuvaus Sekoitin Punnituskennot Pumput Paikallinen ohjauspaneeli XDUO Quad Single-Use Mikserin automaatio ja ohjaus Tietojen käyttö Kertakäyttöinen pussi Anturin suojuskokoonpano Lämpötilan ohjausyksikkö Järjestelmän liitännät... 4 Käyttöliittymä Paikallinen käyttöliittymä Yleiskuvaus Aloitusnäyttö Säätö- ja ohjausnäytöt ph- ja johtavuusnäytöt Sekoitin-, lämpötila- ja painonäytöt Hälytysasetusnäytöt Trendinäytöt Wonderware -käyttöliittymä Ohjelmistoarkkitehtuuri Wonderware -ikkunat Käynnistysnäkymä Prosessin ohjaus ja tarkkailu Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

3 Sisällysluettelo 5 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen materiaalit Lämpötilan ohjausyksikön liittäminen... 6 Valmisteleminen Nostopulttien kiinnittäminen ja irrottaminen Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Kertakäyttöisen pussin asentaminen ph-anturin kalibroiminen Johtavuusanturin valmisteleminen Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Lämpötila-anturin asentaminen Asenna pumpun letkut Käyttö Järjestelmän käynnistäminen Mikserin käynnistäminen Sisään-/uloskirjautuminen Käynnistä pumppu Nesteiden lisääminen Sekoittimen moottorin käyttäminen, kun käytössä on VFD Kiinteiden aineiden lisääminen XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttäminen paikallisesta ohjauspaneelista TCU-yksikön etäkäyttö Mikserin käyttäminen Auto- tai Manual-tilassa Pumpun käyttäminen ph:n ohjaaminen Mikserin painon monitoroiminen Sekoittaminen XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttäminen kun käytössä on FlexFactory Erän ohjaaminen Asetusarvotaulukoiden määrittäminen Erän käynnistäminen, lopettaminen ja asettaminen pitoon Trendien määrittäminen Hälytysten määrittäminen ja kuittaaminen Tapahtuma- ja hälytyslokien käyttäminen Pumpun virtauksen hallitseminen Pumpun kalibroiminen ph:n ohjaaminen Painon monitoroiminen Sekoittimen käyttäminen Tuotteen tyhjentäminen Kertakäyttöisen pussin poistaminen Sammuta järjestelmä Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 3

4 Sisällysluettelo 8 Kunnossapito Käyttäjien lisääminen ja poistaminen Salasanat Laitteiston kunnossapito Sulakkeiden vaihtaminen Ohjelmiston kunnossapito Kalibrointi Puhdistus Säilyttäminen, siirtäminen ja asentaminen uudelleen Lukitseminen/merkitseminen (LOTO): käytöstäpoistotoimet Lukitseminen/merkitseminen (LOTO): käyttöönottotoimet... 9 Vianmääritys Paikallinen ohjauspaneeli FlexFactory-yhdistettävyys Lämpötilan tarkkaileminen Lämpötilan hallinta ph:n/johtavuuden ohjaus ph:n tasapainotus Painomonitorointi Pumput Säädettävätaajuuksinen ajo Sekoittaminen Roiskelevy Viitetiedot Järjestelmän tekniset tiedot CV- ja SP-yksiköt ja alueet Työskentelytilavuudet vähintään Pumpun ominaisuudet TCU:n jäähdytysaineen tiedot Lämpötila-anturin kalibroiminen Lisätietoja... Liite A Tietoa liitteestä... Liite B User interface description... B.1 User interface: windows... B.1.1 Mixer0X... B.1.2 Setpoint Tables... B.1.3 PID Faceplates... B.1.4 Alarm Configuration... B.1.5 Alarm Summary and Alarm History... B.1.6 Trending... B.1.7 Platform Status... B.1.8 Engine Redundancy Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

5 Sisällysluettelo B.2 User interface: dialog boxes... B.2.1 PID faceplate... B.2.2 Flow controlling dialog boxes... B.2.3 Setpoint managing dialog boxes... B.2.4 Vessel content control dialog boxes... B.3 User interface: control functions... B.3.1 Map control loops... B.3.2 Examples of control loop set-up... Liite C Export and save data... Hakemisto Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 5

6 1 Esittely 1 Esittely Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja ja lakisääteisiä tietoja Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseristä. Tässä luvussa Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Lyhenteet Katso sivua Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

7 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeet tarjoavat käyttäjälle, valvojalle ja järjestelmänvalvojalle ohjeet XDUO Quad Single-Use -mikserin turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta. Tämän oppaan laajuus Tämä opas on voimassa kaikkien vakiomallisten XDUO Quad Single-Use -mikserin muunnoksille. Järjestelmäsi on joko CE- tai UL-luokiteltu. Järjestelmäsi järjestelmäkokoonpano on kuvattu yleisissä teknisissä tiedoissa ja järjestelmämerkinnöissä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power). Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Esittely Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja XDUO Quad Single-Use -mikseristä ja tästä oppaasta. Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttötarkoitus XDUO Quad Single-Use -mikseri on kertakäyttöinen liitä-ja-käytä-sekoitusjärjestelmä biofarmaseuttisten aineiden, rokotteiden ja muiden elävistä organismeista saatujen valmisteryhmien kaupalliseen ja kliiniseen tuotantoon. XDUO Quad Single-Use -mikseri voidaan määrittää sopimaan useisiin sekoitustarpeisiin. XDUO Quad Single-Use -mikseri ei ole lääketieteellinen laite. Sitä ei saa käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Edellytykset Jotta XDUO Quad Single-Use -mikseri toimisi turvallisesti ja käyttötarkoituksensa mukaan, seuraavien edellytysten on täytyttävä: Käyttäjän on tunnettava biovalmistuslaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Sinun on luettava ja ymmärrettävä näiden käyttöohjeiden Turvaohjeet-luku. 8 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

9 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle GEn edustajan on asennettava järjestelmä. Perustietous Wonderware -ohjelmiston käyttämisestä on tarpeen, jos laitetta käytetään FlexFactory -ohjausjärjestelmän avulla. Valvojien ja järjestelmänvalvojien on tunnettava Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän perustoiminnot. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tässä osassa luetellaan direktiivit ja standardit, jotka XDUO Quad Single-Use -mikseri täyttää. Valmistustiedot Seuraavassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimukset Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA USA EU-direktiivien noudatus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa pyynnöstä. Direktiivi 2004/108/EY 2006/42/EY 2006/95/EY 1907/2006/EY Nimi Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) 10 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Kansainväliset standardit Tämän tuotteen täyttämät standardivaatimukset on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa. Standardi EN :2006 EN ISO 12100:2010 EN :2006 Kuvaus Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMCvaatimukset. Koneiden turvallisuus Peruskäsitteet, suunnittelun perusperiaatteet. Osa 1: Perustermistö, metodologia. Koneiden turvallisuus Koneiden sähkölaitteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. EN ISO -standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien laitteiden, jotka liitetään tähän tuotteeseen, on täytettävä standardien EN :2006 tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 11

12 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Ympäristömääräykset Tämän tuotteen täyttämät ympäristövaatimukset on lueteltu alla olevassa taulukossa. Vaatimus 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) 12 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

13 1 Esittely 1.4 Lyhenteet 1.4 Lyhenteet Seuraavia termejä ja lyhenteitä käytetään XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttöohjeissa: Termi/lyhenne ACD CV CVHL CVLL DB I/O-paneeli PID PLC PV RTD SCADA SP SPHL SPLL TCU UPS VFD Määritelmä aseptic connection device controlled variable controlled variable high limit controlled variable low limit deadband Input/Output Panel proportional integral derivative programmable logic controller process variable resistance temperature detector supervisory control and data acquisition setpoint setpoint high limit setpoint low limit temperature control unit uninterruptible power supply variable frequency drive Käännös aseptinen liitäntälaite kontrolloitu muuttuja kontrolloitu muuttuja yläraja kontrolloitu muuttuja alaraja erottelukynnys Tulo-/lähtöpaneeli suhteellinen integraalijohdannainen ohjelmoitava logiikkaohjain prosessimuuttuja vastuksen lämpötilatunnistin valvontaohjaus ja tiedon keräys asetuspiste asetuspisteen yläraja asetuspisteen alaraja lämpötilan ohjausyksikkö keskeytymätön virtalähde säädettävätaajuuksinen ajo Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 13

14 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan XDUO Quad Single-Use -mikseriä koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Lisäksi on kuvattu järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä ja turvallisuustasoista. Tässä luvussa Osa 2.1 Turvatoimenpiteet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Lukitukset 2.5 Turvallisuustasot (FlexFactory-järjestelmään liitetty järjestelmä) 2.6 Kierrätystiedot Katso sivua Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet 2.1 Turvatoimenpiteet Esittely Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin: Yleiset varotoimet, sivulla 15 Henkilösuojaus, sivulla 16 Siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen, sivulla 18 Asennus, sivulla 20 Syttyvät nesteet ja räjähtävä ympäristö, sivulla 21 Virtalähde, sivulla 21 Järjestelmän käyttö, sivulla 22 Kunnossapito, sivulla 24 Yleiset varotoimet VAROITUS Tietous kaikista vaaroista. Kaikkien käyttäjien on luettava ja ymmärrettävä tämän kappaleen koko sisältö ennen XDUO Quad Single-Use -mikserin asennusta, käyttöä tai ylläpitoa. Mikäli näin ei tehdä, se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai vahingoittaa laitteistoa. VAROITUS Käytä kuvatulla tavalla. Älä käytä XDUO Quad Single-Use -mikseriä muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. VAROITUS Pätevyys. Omistajan on varmistettava, että asennuksen, huollon, käytön ja tarkastuksen hoitaa koulutettu henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus, joka ymmärtää ja noudattaa paikallisia määräyksiä sekä käyttöohjeita ja joka tuntee koko XDUO Quad Single-Use -mikserin ja prosessin perinpohjaisesti. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Vaurioitunut järjestelmä. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: virtajohto tai pistoke on vahingoittunut Laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena. VAROITUS Korkea jännite. Vain GE -yhtiön valtuuttamat henkilöt saavat avata sähkökaapin ovet. Kaapin sisällä on korkea jännite, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökaapin ovet saa avata vain, kun XDUO Quad Single-Use -mikseri on poistettu käytöstä ja se on lukittu/merkitty (LOTO). VAARA Ole varovainen. Ole varovainen liikkuvien osien, varausenergian, paineistuksen ja virtalähteiden läheisyydessä. Henkilösuojaus VAROITUS Liukastumisvaara. Poista vuotaneet nesteet välittömästi lattialta liukastumisriskin minimoimiseksi. 16 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAROITUS Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä vaarallisten biologisten aineiden levittämisen välttämiseksi. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. VAROITUS VAHVAT magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimien tai implantoitujen defibrillaattorien toimintaa ja aiheuttaa KUOLE- MAN tai VAKAVIA VAMMOJA. Magneetit sijaitsevat XDUO Quad Single-Use -mikserin alaosassa ja kertakäyttöisten pussien juoksupyöräkokoonpanossa. LUE ja noudata XDUO Quad Single-Use -mikserin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. SÄILYTÄ vähintään 25 cm:n turvaetäisyys magneetteihin, jotta vältät altistumisen yli 0,5 mt:n (5 G) magneettikentälle. Varoita sydämentahdistimia tai implantoituja defibrillaattoreita käyttäviä pysymään etäällä magneeteista. VAROITUS Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE). Aina, kun pakkaat, purat pakkauksesta, kuljetat tai siirrät järjestelmää, käytä suojajalkineita, mielellään sellaisia, joissa on teräksellä vuorattu kärki. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Henkilösuojaimet. Henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi järjestelmän kuljetuksen, asennuksen, käytön ja kunnossapidon aikana on aina käytettävä suojalaseja ja muita henkilösuojaimia, jotka sopivat nykyiseen käyttösovellukseen. Seuraavien henkilösuojaimien on aina oltava saatavilla: Suojalasit työkäsineitä, jotka suojaavat teräviltä reunoilta suojajalkineet kertakäyttöiset käsineet. Käytä aina kertakäyttöisiä käsineitä, kun käsittelet osia käsin. Siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen VAROITUS Puristumis- tai murskaantumisvammat. Koska laite on painava, on varottava puristus- tai murskautumisvammojen syntymistä liikkeen aikana. Järjestelmän siirtämiseen suositellaan vähintään kahta ja mielellään kolmea tai useampaa henkilöä. VAROITUS Asianmukaisesti tasapainotettu järjestelmä. Huomaa, että laatikoita ei ehkä ole merkitty painokeskipisteen symbolilla. Varmista, että laatikot ovat asianmukaisesti tasapainossa ja keskitetty nostolaitteen haarukoihin, jotta ne eivät vahingossa kallistu siirtämisen aikana. 18 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa siirtää ja avata kuljetuslaatikoita. Siirtämisen ja avaamisen on tapahduttava paikallisten määräysten mukaisesti. Vaikka Unpacking Instructions -kohdan ohjeita noudatettaisiin, on asiakkaan vastuulla taata henkilöstön turvallisuus kolonnia käytettäessä. VAROITUS Trukin kapasiteetti. Varmista, että trukin tai vastaavan laitteen kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että nostolaitteen jarruteho on riittävä siirrettäessä laitetta kaltevilla alustoilla. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. VAROITUS Kaatumisvaara. Ole erityisen varovainen järjestelmää siirrettäessä, jotta se ei kaadu. VAARA Tuholaismyrkyt. Pakkauslaatikot ovat saattaneet altistua tuholaismyrkyille toimitusmaan määräysten mukaan. Pakkauslaatikot on kierrätettävä tuholaismyrkyillä käsiteltyä puuta koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. VAARA Apu purettaessa järjestelmää pakkauksesta. Jotta et loukkaannu tai vahingoita järjestelmän osia, pyydä vähintään kaksi avustajaa auttamaan osien purkamisessa kuljetuspakkauksista. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet HUOMIO Valmistaja voi muuttaa kuljetuslaatikon mallia. Pakkauksesta purkamisen ohjeita on käytettävä vain suuntaviivoina kuljetuslaatikkojen purkamisessa. Asennus VAROITUS Asennus. Laitteen saa asentaa ja siirtää vain GE tai GE:n valtuuttama kolmas osapuoli. VAROITUS Pääsy virtajohdon luokse. Virtajohdon on aina oltava helposti irrotettavissa. VAROITUS Pääsy virtakytkimen luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAROITUS Pääsy virtalähteen suojakatkaisimen luokse. Virtalähteen suojakatkaisimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAARA Kompastumisvaara. Varmista, että putket, letkut ja kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. 20 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Vain sisätiloissa. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. VAARA Pölyinen ja kostea ympäristö. Älä käytä laitetta pölyisessä ympäristössä tai roiskuvan veden lähellä. Syttyvät nesteet ja räjähtävä ympäristö VAROITUS Älä työskentele räjähdysvaarallisissa tiloissa. XDUO Quad Single-Use -mikseriä ei ole tarkoitettu syttyvien nesteiden käsittelyyn. XDUO Quad Single-Use -mikseriä ei ole hyväksytty työskentelyyn räjähdysvaarallisissa tiloissa IEC standardin mukaisilla alueilla, joiden vyöhykeluokitus on 0 2. Virtalähde VAROITUS Asennus. Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökäyttöisten laitteiden kanssa tai lähellä työskentelevän henkilöstön turvallisuuden vuoksi on noudatettava yrityksen lukitus-/merkintäohjeita ja -toimenpiteitä (LOTO). Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Korkea jännite. Järjestelmä on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. VAROITUS Pätevyys. Varmista, että sulakkeet vaihtaa pätevä henkilöstö, jolla on riittävä koulutus, joka ymmärtää paikalliset määräykset ja XDUO Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet, ja noudattaa niitä ja jolla on perusteellinen XDUO Quad Single-Use -mikserin tuntemus. Järjestelmän käyttö VAROITUS Hapot ja emäkset. Hapot ja emäkset ovat vaarallisia, jos niitä ei käsitellä oikein. Vältä happojen tai emästen tahattomat vuodot säätämällä PID-ohjauspiirit oikein. VAARA Katkaise moottorin virta. Katkaise virta ennen sekoittimen moottorin kokoonpanon käsittelemistä. VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja moottorikäytön kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. VAARA Tyhjennä magneettikäytön alue. Kun kertakäyttöinen pussi on paikallaan, magneettikäytön kytkin on valmiina käyttöön. Kukaan henkilöstöstä ei saa olla magneettikäytön kytkimen läheisyydessä säiliön alla. Muutoin on olemassa henkilövahinkojen vaara. 22 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

23 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Ohjelmiston turvallinen käyttö. Jos XDUO Quad Single-Use -mikseri on osa FlexFactory Automation System-järjestelmää, Wonderware-ohjelmiston turvallisen käytön tuntemus on tarpeen XDUO Quad Single-Use -mikserin turvallisen käytön kannalta. VAARA PID-ohjauspiirien säätäminen. Varmista, että PID-ohjauspiirejä säätävä henkilöstö on pätevä tehtävään. Väärin säädetyt PID-ohjauspiirit voivat aiheuttaa henkilö- ja laitevahinkoja. VAARA Puristumisvaara. Älä käytä pumppuja, kun suojukset eivät ole paikoillaan. VAARA Kiinnitä pumpun letkut. Varmista, että pumpun letkut ovat kiinni ja hyvässä kunnossa, ennen pumpun käyttämistä. Älä tuki tai taivuta pumpun jälkeen olevia letkuja. VAARA Tarkista lattian turvallisuus. Ennen kertakäyttöisen pussin täyttämistä nesteellä varmista, että järjestelmän kokonaispaino jää alle laitoksessa määritetyn kuormitusta koskevan turvallisuusrajan. VAARA Tarkista kaapelit.kaapelit on tarkistettava kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vahingoittuneet kaapelit ennen virran kytkemistä järjestelmään. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 23

24 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Älä poista muovipusseja. Älä poista Kleenpak -liitäntöjä peittäviä muovipusseja. Muovipussien poistaminen anturiporteista voi vahingoittaa laitteistoa. VAARA Älä irrota nippusiteitä. Älä irrota syöttöletkuja yhdessä pitäviä nippusiteitä. Irralliset syöttöletkut voivat vaurioitua pussia asennettaessa. VAARA Älä poista suojusta tyhjennysletkuista. Älä poista suojakäärettä tyhjennysletkujen päästä. Kääreen poistaminen tyhjennysletkujen päästä voi vaarantaa liittimen puhtauden. Kunnossapito VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa huoltaa tämän laitteen. VAROITUS Sähköiskun vaara. Kaikki huoltotyöt on annettava GE -yrityksen valtuuttaman huoltohenkilöstön tehtäväksi. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. VAROITUS Katkaise laitteen virta. Katkaise järjestelmän virta ja lukitse/merkitse sähkölaitteet (LOTO) ennen sähköosien huoltoa. 24 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

25 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Kiinnitä nostopultit. Älä siirrä laitetta ilman nostopulttien kiinnittämistä. Kiinnitä laite aina nostopulteilla, jotta vältetään punnituskennojen ja laitteiston vaurioituminen sekä käyttäjien henkilövahingot. VAROITUS Nostopulttien väärä käyttö. Nostopulttien väärä käyttö voi saada laitteen kaatumaan käyttäjän päälle. VAROITUS Puhdistaminen. Puhdista laitteisto hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä koskaan upota mitään laitteen osaa nesteeseen tai ruiskuta nestettä laitteelle. Varmista aina ennen virran kytkemistä, että laite on täysin kuiva. Muista noudattaa kaikkia käytettäviä materiaaleja koskevia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeita. VAROITUS Varaosat. Järjestelmän kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GEn hyväksymiä tai toimittamia osia. VAARA Kontaminoitumisvaara. Varmista, että XDUO Quad Single-Use on desinfioitu asianmukaisesti ennen minkään huoltotyön aloittamista. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osassa kuvataan XDUO Quad Single-Use -mikserin eri merkinnät ja niiden merkitys. Järjestelmän merkintä Järjestelmän etiketti on laitteen kyljessä. Seuraava kuva esittää merkintöjen sijainnin. 26 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

27 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Seuraavassa on esimerkki järjestelmän etiketistä. Huomautus: Seuraavassa näkyvä kilpi on vain esimerkki, josta puuttuvat arvot. Todelliset tyyppikilpeen painetut tiedot ovat järjestelmäkohtaisia ja voivat vaihdella järjestelmästä toiseen. R Serial No GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA Model Year of Mfg Voltage/Phase/ Frequency Full Load Amps Largest Motor Max Power SCCR Pneumatic Supply Protection Class Diagram Made in the USA Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 27

28 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Järjestelmän merkintätiedot on selitetty seuraavassa taulukossa. Kilven teksti/kuva Serial No Model Year of Mfg Voltage/Phase/Frequency Full Load Amps Largest Motor Max Power SCCR Pneumatic Supply Protection Class Diagram Kuvaus Järjestelmän sarjanumero. Järjestelmän mallinumero. Järjestelmän kokoamisvuosi. Sähkövirtavaatimukset voltteina (V)/vaihe/taajuus (Hz). Enimmäisvirta, jonka järjestelmä ottaa (A). Moottorin hevosvoimaluokitus (hp). Enimmäisvirta, jonka järjestelmä voi ottaa (kva). Oikosulkuvirta (A). Kaasun tulopaine (bar tai psi). I/O -paneelin suojaus veden sisäänpääsyltä. Vaihtovirran jakelun sähkökaavio. 28 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

29 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Viranomaismerkintä Viranomaismerkintä on laitteen kyljessä järjestelmän etiketin alapuolella. Seuraava kuva esittää viranomaismerkinnän sijainnin. Seuraavassa kuvassa on viranomaismerkintä. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 29

30 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Viranomaismerkintätiedot on selitetty seuraavassa taulukossa. Merkinnän kuva Kuvaus Varoitus! Älä käytä XDUO Quad Single-Use -mikseriä, ennen kuin olet XDUO Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. 30 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

31 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvamerkinnät Seuraavassa taulukossa kuvataan erinäisiä turvallisuusmerkintöjä, joita XDUO Quad Single-Use -mikserin osissa on. Turvakilpi Kuvaus Varoitus! Älä käytä XDUO Quad Single-Use -mikseriä, ennen kuin olet XDUO Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Varoitus! Pyöriviä osia / sormien viiltohaavat. Moottorin magneettiakselin on oltava kokonaan pysähdyksissä ennen laitteen huoltamista. DANGER Hazardous voltage will cause severe injury or death. Turn off power and lock out before service. Varoitus! Vaarallinen jännite aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Katkaise virta ja sulje virtapiirit ennen huoltoa. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 31

32 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan XDUO Quad Single-Use -mikserin hätäsammutus, sähkökatkon seuraukset ja XDUO Quad Single-Use -mikserin uudelleenkäynnistäminen. Hätäsammutus Toimi Paina EMERGENCY STOP -painiketta. Tulos Kaikissa tapauksissa: E Stop Pressed näkyy paikallisen ohjauspaneelin näytössä. Kaikki ohjauspiirit pakotetaan manuaaliseen tilaan ja pysyvät turvallisuustilassa. Pumput on kytketty pois käytöstä. Jos XDUO Quad Single-Use -mikseri on liitetty FlexFactory-järjestelmään: E-Stop Active -viesti näkyy Mixer0X-ikkunassa. Reactor State Engine näkyy Interlocked-tilassa Errors-viestin kanssa. Tietojen kirjaus jatkuu. 32 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant ABB Robotics Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant Trace back information: Workspace R13-1 version a13 Checked in 2013-04-15 Skribenta version 4.0.014 Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant M2004 Asiakirjan tunnus:

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

COROB TM BIAXO. Sekoittaja Käyttöohje. Versio 2.0 RI (2007)

COROB TM BIAXO. Sekoittaja Käyttöohje. Versio 2.0 RI (2007) COROB TM BIAXO Sekoittaja Käyttöohje Versio 2.0 RI (2007) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Käyttöohje Versio 2/07 revi COPYRIGHT 2007, CPS Color Equipment Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot