Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri"

Transkriptio

1 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Lyhenteet... 2 Turvaohjeet Turvatoimenpiteet Merkinnät Hätätoimenpiteet Lukitukset Turvallisuustasot (FlexFactory-järjestelmään liitetty järjestelmä) Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus Turvajärjestelmä Yleistietoja laitteesta Yleiskatsaus Mikserijärjestelmän asetukset Mikserin astian kuvaus Sekoitin Punnituskennot Pumput Paikallinen ohjauspaneeli XDUO Quad Single-Use Mikserin automaatio ja ohjaus Tietojen käyttö Kertakäyttöinen pussi Anturin suojuskokoonpano Lämpötilan ohjausyksikkö Järjestelmän liitännät... 4 Käyttöliittymä Paikallinen käyttöliittymä Yleiskuvaus Aloitusnäyttö Säätö- ja ohjausnäytöt ph- ja johtavuusnäytöt Sekoitin-, lämpötila- ja painonäytöt Hälytysasetusnäytöt Trendinäytöt Wonderware -käyttöliittymä Ohjelmistoarkkitehtuuri Wonderware -ikkunat Käynnistysnäkymä Prosessin ohjaus ja tarkkailu Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

3 Sisällysluettelo 5 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen materiaalit Lämpötilan ohjausyksikön liittäminen... 6 Valmisteleminen Nostopulttien kiinnittäminen ja irrottaminen Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Kertakäyttöisen pussin asentaminen ph-anturin kalibroiminen Johtavuusanturin valmisteleminen Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Lämpötila-anturin asentaminen Asenna pumpun letkut Käyttö Järjestelmän käynnistäminen Mikserin käynnistäminen Sisään-/uloskirjautuminen Käynnistä pumppu Nesteiden lisääminen Sekoittimen moottorin käyttäminen, kun käytössä on VFD Kiinteiden aineiden lisääminen XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttäminen paikallisesta ohjauspaneelista TCU-yksikön etäkäyttö Mikserin käyttäminen Auto- tai Manual-tilassa Pumpun käyttäminen ph:n ohjaaminen Mikserin painon monitoroiminen Sekoittaminen XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttäminen kun käytössä on FlexFactory Erän ohjaaminen Asetusarvotaulukoiden määrittäminen Erän käynnistäminen, lopettaminen ja asettaminen pitoon Trendien määrittäminen Hälytysten määrittäminen ja kuittaaminen Tapahtuma- ja hälytyslokien käyttäminen Pumpun virtauksen hallitseminen Pumpun kalibroiminen ph:n ohjaaminen Painon monitoroiminen Sekoittimen käyttäminen Tuotteen tyhjentäminen Kertakäyttöisen pussin poistaminen Sammuta järjestelmä Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 3

4 Sisällysluettelo 8 Kunnossapito Käyttäjien lisääminen ja poistaminen Salasanat Laitteiston kunnossapito Sulakkeiden vaihtaminen Ohjelmiston kunnossapito Kalibrointi Puhdistus Säilyttäminen, siirtäminen ja asentaminen uudelleen Lukitseminen/merkitseminen (LOTO): käytöstäpoistotoimet Lukitseminen/merkitseminen (LOTO): käyttöönottotoimet... 9 Vianmääritys Paikallinen ohjauspaneeli FlexFactory-yhdistettävyys Lämpötilan tarkkaileminen Lämpötilan hallinta ph:n/johtavuuden ohjaus ph:n tasapainotus Painomonitorointi Pumput Säädettävätaajuuksinen ajo Sekoittaminen Roiskelevy Viitetiedot Järjestelmän tekniset tiedot CV- ja SP-yksiköt ja alueet Työskentelytilavuudet vähintään Pumpun ominaisuudet TCU:n jäähdytysaineen tiedot Lämpötila-anturin kalibroiminen Lisätietoja... Liite A Tietoa liitteestä... Liite B User interface description... B.1 User interface: windows... B.1.1 Mixer0X... B.1.2 Setpoint Tables... B.1.3 PID Faceplates... B.1.4 Alarm Configuration... B.1.5 Alarm Summary and Alarm History... B.1.6 Trending... B.1.7 Platform Status... B.1.8 Engine Redundancy Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

5 Sisällysluettelo B.2 User interface: dialog boxes... B.2.1 PID faceplate... B.2.2 Flow controlling dialog boxes... B.2.3 Setpoint managing dialog boxes... B.2.4 Vessel content control dialog boxes... B.3 User interface: control functions... B.3.1 Map control loops... B.3.2 Examples of control loop set-up... Liite C Export and save data... Hakemisto Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 5

6 1 Esittely 1 Esittely Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja ja lakisääteisiä tietoja Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseristä. Tässä luvussa Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Lyhenteet Katso sivua Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

7 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeet tarjoavat käyttäjälle, valvojalle ja järjestelmänvalvojalle ohjeet XDUO Quad Single-Use -mikserin turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta. Tämän oppaan laajuus Tämä opas on voimassa kaikkien vakiomallisten XDUO Quad Single-Use -mikserin muunnoksille. Järjestelmäsi on joko CE- tai UL-luokiteltu. Järjestelmäsi järjestelmäkokoonpano on kuvattu yleisissä teknisissä tiedoissa ja järjestelmämerkinnöissä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power). Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Esittely Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja XDUO Quad Single-Use -mikseristä ja tästä oppaasta. Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttötarkoitus XDUO Quad Single-Use -mikseri on kertakäyttöinen liitä-ja-käytä-sekoitusjärjestelmä biofarmaseuttisten aineiden, rokotteiden ja muiden elävistä organismeista saatujen valmisteryhmien kaupalliseen ja kliiniseen tuotantoon. XDUO Quad Single-Use -mikseri voidaan määrittää sopimaan useisiin sekoitustarpeisiin. XDUO Quad Single-Use -mikseri ei ole lääketieteellinen laite. Sitä ei saa käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Edellytykset Jotta XDUO Quad Single-Use -mikseri toimisi turvallisesti ja käyttötarkoituksensa mukaan, seuraavien edellytysten on täytyttävä: Käyttäjän on tunnettava biovalmistuslaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Sinun on luettava ja ymmärrettävä näiden käyttöohjeiden Turvaohjeet-luku. 8 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

9 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle GEn edustajan on asennettava järjestelmä. Perustietous Wonderware -ohjelmiston käyttämisestä on tarpeen, jos laitetta käytetään FlexFactory -ohjausjärjestelmän avulla. Valvojien ja järjestelmänvalvojien on tunnettava Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän perustoiminnot. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tässä osassa luetellaan direktiivit ja standardit, jotka XDUO Quad Single-Use -mikseri täyttää. Valmistustiedot Seuraavassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimukset Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA USA EU-direktiivien noudatus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa pyynnöstä. Direktiivi 2004/108/EY 2006/42/EY 2006/95/EY 1907/2006/EY Nimi Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) 10 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Kansainväliset standardit Tämän tuotteen täyttämät standardivaatimukset on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa. Standardi EN :2006 EN ISO 12100:2010 EN :2006 Kuvaus Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMCvaatimukset. Koneiden turvallisuus Peruskäsitteet, suunnittelun perusperiaatteet. Osa 1: Perustermistö, metodologia. Koneiden turvallisuus Koneiden sähkölaitteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. EN ISO -standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien laitteiden, jotka liitetään tähän tuotteeseen, on täytettävä standardien EN :2006 tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 11

12 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Ympäristömääräykset Tämän tuotteen täyttämät ympäristövaatimukset on lueteltu alla olevassa taulukossa. Vaatimus 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) 12 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

13 1 Esittely 1.4 Lyhenteet 1.4 Lyhenteet Seuraavia termejä ja lyhenteitä käytetään XDUO Quad Single-Use -mikserin käyttöohjeissa: Termi/lyhenne ACD CV CVHL CVLL DB I/O-paneeli PID PLC PV RTD SCADA SP SPHL SPLL TCU UPS VFD Määritelmä aseptic connection device controlled variable controlled variable high limit controlled variable low limit deadband Input/Output Panel proportional integral derivative programmable logic controller process variable resistance temperature detector supervisory control and data acquisition setpoint setpoint high limit setpoint low limit temperature control unit uninterruptible power supply variable frequency drive Käännös aseptinen liitäntälaite kontrolloitu muuttuja kontrolloitu muuttuja yläraja kontrolloitu muuttuja alaraja erottelukynnys Tulo-/lähtöpaneeli suhteellinen integraalijohdannainen ohjelmoitava logiikkaohjain prosessimuuttuja vastuksen lämpötilatunnistin valvontaohjaus ja tiedon keräys asetuspiste asetuspisteen yläraja asetuspisteen alaraja lämpötilan ohjausyksikkö keskeytymätön virtalähde säädettävätaajuuksinen ajo Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 13

14 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan XDUO Quad Single-Use -mikseriä koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Lisäksi on kuvattu järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä ja turvallisuustasoista. Tässä luvussa Osa 2.1 Turvatoimenpiteet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Lukitukset 2.5 Turvallisuustasot (FlexFactory-järjestelmään liitetty järjestelmä) 2.6 Kierrätystiedot Katso sivua Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet 2.1 Turvatoimenpiteet Esittely Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin: Yleiset varotoimet, sivulla 15 Henkilösuojaus, sivulla 16 Siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen, sivulla 18 Asennus, sivulla 20 Syttyvät nesteet ja räjähtävä ympäristö, sivulla 21 Virtalähde, sivulla 21 Järjestelmän käyttö, sivulla 22 Kunnossapito, sivulla 24 Yleiset varotoimet VAROITUS Tietous kaikista vaaroista. Kaikkien käyttäjien on luettava ja ymmärrettävä tämän kappaleen koko sisältö ennen XDUO Quad Single-Use -mikserin asennusta, käyttöä tai ylläpitoa. Mikäli näin ei tehdä, se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai vahingoittaa laitteistoa. VAROITUS Käytä kuvatulla tavalla. Älä käytä XDUO Quad Single-Use -mikseriä muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. VAROITUS Pätevyys. Omistajan on varmistettava, että asennuksen, huollon, käytön ja tarkastuksen hoitaa koulutettu henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus, joka ymmärtää ja noudattaa paikallisia määräyksiä sekä käyttöohjeita ja joka tuntee koko XDUO Quad Single-Use -mikserin ja prosessin perinpohjaisesti. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Vaurioitunut järjestelmä. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: virtajohto tai pistoke on vahingoittunut Laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena. VAROITUS Korkea jännite. Vain GE -yhtiön valtuuttamat henkilöt saavat avata sähkökaapin ovet. Kaapin sisällä on korkea jännite, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökaapin ovet saa avata vain, kun XDUO Quad Single-Use -mikseri on poistettu käytöstä ja se on lukittu/merkitty (LOTO). VAARA Ole varovainen. Ole varovainen liikkuvien osien, varausenergian, paineistuksen ja virtalähteiden läheisyydessä. Henkilösuojaus VAROITUS Liukastumisvaara. Poista vuotaneet nesteet välittömästi lattialta liukastumisriskin minimoimiseksi. 16 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAROITUS Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä vaarallisten biologisten aineiden levittämisen välttämiseksi. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. VAROITUS VAHVAT magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimien tai implantoitujen defibrillaattorien toimintaa ja aiheuttaa KUOLE- MAN tai VAKAVIA VAMMOJA. Magneetit sijaitsevat XDUO Quad Single-Use -mikserin alaosassa ja kertakäyttöisten pussien juoksupyöräkokoonpanossa. LUE ja noudata XDUO Quad Single-Use -mikserin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. SÄILYTÄ vähintään 25 cm:n turvaetäisyys magneetteihin, jotta vältät altistumisen yli 0,5 mt:n (5 G) magneettikentälle. Varoita sydämentahdistimia tai implantoituja defibrillaattoreita käyttäviä pysymään etäällä magneeteista. VAROITUS Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE). Aina, kun pakkaat, purat pakkauksesta, kuljetat tai siirrät järjestelmää, käytä suojajalkineita, mielellään sellaisia, joissa on teräksellä vuorattu kärki. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Henkilösuojaimet. Henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi järjestelmän kuljetuksen, asennuksen, käytön ja kunnossapidon aikana on aina käytettävä suojalaseja ja muita henkilösuojaimia, jotka sopivat nykyiseen käyttösovellukseen. Seuraavien henkilösuojaimien on aina oltava saatavilla: Suojalasit työkäsineitä, jotka suojaavat teräviltä reunoilta suojajalkineet kertakäyttöiset käsineet. Käytä aina kertakäyttöisiä käsineitä, kun käsittelet osia käsin. Siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen VAROITUS Puristumis- tai murskaantumisvammat. Koska laite on painava, on varottava puristus- tai murskautumisvammojen syntymistä liikkeen aikana. Järjestelmän siirtämiseen suositellaan vähintään kahta ja mielellään kolmea tai useampaa henkilöä. VAROITUS Asianmukaisesti tasapainotettu järjestelmä. Huomaa, että laatikoita ei ehkä ole merkitty painokeskipisteen symbolilla. Varmista, että laatikot ovat asianmukaisesti tasapainossa ja keskitetty nostolaitteen haarukoihin, jotta ne eivät vahingossa kallistu siirtämisen aikana. 18 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa siirtää ja avata kuljetuslaatikoita. Siirtämisen ja avaamisen on tapahduttava paikallisten määräysten mukaisesti. Vaikka Unpacking Instructions -kohdan ohjeita noudatettaisiin, on asiakkaan vastuulla taata henkilöstön turvallisuus kolonnia käytettäessä. VAROITUS Trukin kapasiteetti. Varmista, että trukin tai vastaavan laitteen kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että nostolaitteen jarruteho on riittävä siirrettäessä laitetta kaltevilla alustoilla. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. VAROITUS Kaatumisvaara. Ole erityisen varovainen järjestelmää siirrettäessä, jotta se ei kaadu. VAARA Tuholaismyrkyt. Pakkauslaatikot ovat saattaneet altistua tuholaismyrkyille toimitusmaan määräysten mukaan. Pakkauslaatikot on kierrätettävä tuholaismyrkyillä käsiteltyä puuta koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. VAARA Apu purettaessa järjestelmää pakkauksesta. Jotta et loukkaannu tai vahingoita järjestelmän osia, pyydä vähintään kaksi avustajaa auttamaan osien purkamisessa kuljetuspakkauksista. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet HUOMIO Valmistaja voi muuttaa kuljetuslaatikon mallia. Pakkauksesta purkamisen ohjeita on käytettävä vain suuntaviivoina kuljetuslaatikkojen purkamisessa. Asennus VAROITUS Asennus. Laitteen saa asentaa ja siirtää vain GE tai GE:n valtuuttama kolmas osapuoli. VAROITUS Pääsy virtajohdon luokse. Virtajohdon on aina oltava helposti irrotettavissa. VAROITUS Pääsy virtakytkimen luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAROITUS Pääsy virtalähteen suojakatkaisimen luokse. Virtalähteen suojakatkaisimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAARA Kompastumisvaara. Varmista, että putket, letkut ja kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. 20 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Vain sisätiloissa. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. VAARA Pölyinen ja kostea ympäristö. Älä käytä laitetta pölyisessä ympäristössä tai roiskuvan veden lähellä. Syttyvät nesteet ja räjähtävä ympäristö VAROITUS Älä työskentele räjähdysvaarallisissa tiloissa. XDUO Quad Single-Use -mikseriä ei ole tarkoitettu syttyvien nesteiden käsittelyyn. XDUO Quad Single-Use -mikseriä ei ole hyväksytty työskentelyyn räjähdysvaarallisissa tiloissa IEC standardin mukaisilla alueilla, joiden vyöhykeluokitus on 0 2. Virtalähde VAROITUS Asennus. Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökäyttöisten laitteiden kanssa tai lähellä työskentelevän henkilöstön turvallisuuden vuoksi on noudatettava yrityksen lukitus-/merkintäohjeita ja -toimenpiteitä (LOTO). Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Korkea jännite. Järjestelmä on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. VAROITUS Pätevyys. Varmista, että sulakkeet vaihtaa pätevä henkilöstö, jolla on riittävä koulutus, joka ymmärtää paikalliset määräykset ja XDUO Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet, ja noudattaa niitä ja jolla on perusteellinen XDUO Quad Single-Use -mikserin tuntemus. Järjestelmän käyttö VAROITUS Hapot ja emäkset. Hapot ja emäkset ovat vaarallisia, jos niitä ei käsitellä oikein. Vältä happojen tai emästen tahattomat vuodot säätämällä PID-ohjauspiirit oikein. VAARA Katkaise moottorin virta. Katkaise virta ennen sekoittimen moottorin kokoonpanon käsittelemistä. VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja moottorikäytön kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. VAARA Tyhjennä magneettikäytön alue. Kun kertakäyttöinen pussi on paikallaan, magneettikäytön kytkin on valmiina käyttöön. Kukaan henkilöstöstä ei saa olla magneettikäytön kytkimen läheisyydessä säiliön alla. Muutoin on olemassa henkilövahinkojen vaara. 22 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

23 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Ohjelmiston turvallinen käyttö. Jos XDUO Quad Single-Use -mikseri on osa FlexFactory Automation System-järjestelmää, Wonderware-ohjelmiston turvallisen käytön tuntemus on tarpeen XDUO Quad Single-Use -mikserin turvallisen käytön kannalta. VAARA PID-ohjauspiirien säätäminen. Varmista, että PID-ohjauspiirejä säätävä henkilöstö on pätevä tehtävään. Väärin säädetyt PID-ohjauspiirit voivat aiheuttaa henkilö- ja laitevahinkoja. VAARA Puristumisvaara. Älä käytä pumppuja, kun suojukset eivät ole paikoillaan. VAARA Kiinnitä pumpun letkut. Varmista, että pumpun letkut ovat kiinni ja hyvässä kunnossa, ennen pumpun käyttämistä. Älä tuki tai taivuta pumpun jälkeen olevia letkuja. VAARA Tarkista lattian turvallisuus. Ennen kertakäyttöisen pussin täyttämistä nesteellä varmista, että järjestelmän kokonaispaino jää alle laitoksessa määritetyn kuormitusta koskevan turvallisuusrajan. VAARA Tarkista kaapelit.kaapelit on tarkistettava kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vahingoittuneet kaapelit ennen virran kytkemistä järjestelmään. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 23

24 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Älä poista muovipusseja. Älä poista Kleenpak -liitäntöjä peittäviä muovipusseja. Muovipussien poistaminen anturiporteista voi vahingoittaa laitteistoa. VAARA Älä irrota nippusiteitä. Älä irrota syöttöletkuja yhdessä pitäviä nippusiteitä. Irralliset syöttöletkut voivat vaurioitua pussia asennettaessa. VAARA Älä poista suojusta tyhjennysletkuista. Älä poista suojakäärettä tyhjennysletkujen päästä. Kääreen poistaminen tyhjennysletkujen päästä voi vaarantaa liittimen puhtauden. Kunnossapito VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa huoltaa tämän laitteen. VAROITUS Sähköiskun vaara. Kaikki huoltotyöt on annettava GE -yrityksen valtuuttaman huoltohenkilöstön tehtäväksi. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. VAROITUS Katkaise laitteen virta. Katkaise järjestelmän virta ja lukitse/merkitse sähkölaitteet (LOTO) ennen sähköosien huoltoa. 24 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

25 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Kiinnitä nostopultit. Älä siirrä laitetta ilman nostopulttien kiinnittämistä. Kiinnitä laite aina nostopulteilla, jotta vältetään punnituskennojen ja laitteiston vaurioituminen sekä käyttäjien henkilövahingot. VAROITUS Nostopulttien väärä käyttö. Nostopulttien väärä käyttö voi saada laitteen kaatumaan käyttäjän päälle. VAROITUS Puhdistaminen. Puhdista laitteisto hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä koskaan upota mitään laitteen osaa nesteeseen tai ruiskuta nestettä laitteelle. Varmista aina ennen virran kytkemistä, että laite on täysin kuiva. Muista noudattaa kaikkia käytettäviä materiaaleja koskevia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeita. VAROITUS Varaosat. Järjestelmän kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GEn hyväksymiä tai toimittamia osia. VAARA Kontaminoitumisvaara. Varmista, että XDUO Quad Single-Use on desinfioitu asianmukaisesti ennen minkään huoltotyön aloittamista. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osassa kuvataan XDUO Quad Single-Use -mikserin eri merkinnät ja niiden merkitys. Järjestelmän merkintä Järjestelmän etiketti on laitteen kyljessä. Seuraava kuva esittää merkintöjen sijainnin. 26 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

27 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Seuraavassa on esimerkki järjestelmän etiketistä. Huomautus: Seuraavassa näkyvä kilpi on vain esimerkki, josta puuttuvat arvot. Todelliset tyyppikilpeen painetut tiedot ovat järjestelmäkohtaisia ja voivat vaihdella järjestelmästä toiseen. R Serial No GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA Model Year of Mfg Voltage/Phase/ Frequency Full Load Amps Largest Motor Max Power SCCR Pneumatic Supply Protection Class Diagram Made in the USA Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 27

28 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Järjestelmän merkintätiedot on selitetty seuraavassa taulukossa. Kilven teksti/kuva Serial No Model Year of Mfg Voltage/Phase/Frequency Full Load Amps Largest Motor Max Power SCCR Pneumatic Supply Protection Class Diagram Kuvaus Järjestelmän sarjanumero. Järjestelmän mallinumero. Järjestelmän kokoamisvuosi. Sähkövirtavaatimukset voltteina (V)/vaihe/taajuus (Hz). Enimmäisvirta, jonka järjestelmä ottaa (A). Moottorin hevosvoimaluokitus (hp). Enimmäisvirta, jonka järjestelmä voi ottaa (kva). Oikosulkuvirta (A). Kaasun tulopaine (bar tai psi). I/O -paneelin suojaus veden sisäänpääsyltä. Vaihtovirran jakelun sähkökaavio. 28 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

29 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Viranomaismerkintä Viranomaismerkintä on laitteen kyljessä järjestelmän etiketin alapuolella. Seuraava kuva esittää viranomaismerkinnän sijainnin. Seuraavassa kuvassa on viranomaismerkintä. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 29

30 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Viranomaismerkintätiedot on selitetty seuraavassa taulukossa. Merkinnän kuva Kuvaus Varoitus! Älä käytä XDUO Quad Single-Use -mikseriä, ennen kuin olet XDUO Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. 30 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

31 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvamerkinnät Seuraavassa taulukossa kuvataan erinäisiä turvallisuusmerkintöjä, joita XDUO Quad Single-Use -mikserin osissa on. Turvakilpi Kuvaus Varoitus! Älä käytä XDUO Quad Single-Use -mikseriä, ennen kuin olet XDUO Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Varoitus! Pyöriviä osia / sormien viiltohaavat. Moottorin magneettiakselin on oltava kokonaan pysähdyksissä ennen laitteen huoltamista. DANGER Hazardous voltage will cause severe injury or death. Turn off power and lock out before service. Varoitus! Vaarallinen jännite aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Katkaise virta ja sulje virtapiirit ennen huoltoa. Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA 31

32 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan XDUO Quad Single-Use -mikserin hätäsammutus, sähkökatkon seuraukset ja XDUO Quad Single-Use -mikserin uudelleenkäynnistäminen. Hätäsammutus Toimi Paina EMERGENCY STOP -painiketta. Tulos Kaikissa tapauksissa: E Stop Pressed näkyy paikallisen ohjauspaneelin näytössä. Kaikki ohjauspiirit pakotetaan manuaaliseen tilaan ja pysyvät turvallisuustilassa. Pumput on kytketty pois käytöstä. Jos XDUO Quad Single-Use -mikseri on liitetty FlexFactory-järjestelmään: E-Stop Active -viesti näkyy Mixer0X-ikkunassa. Reactor State Engine näkyy Interlocked-tilassa Errors-viestin kanssa. Tietojen kirjaus jatkuu. 32 Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet AA

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Xcellerex XDR-10 -bioreaktorijärjestelmän pöytämalli

Xcellerex XDR-10 -bioreaktorijärjestelmän pöytämalli Xcellerex XDR-10 -bioreaktorijärjestelmän pöytämalli Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle...

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m Selkänoja menosuuntaan Käyttöopas ECE R44 04 Ryhmä Paino Ikä 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Kiitos, että valitsit BeSafe izi Sleep ISOfix -istuimen BeSafe on kehittänyt tämän istuimen erittäin huolellisesti, jotta

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot