Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri"

Transkriptio

1 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Lyhenteet... 2 Turvaohjeet Turvatoimenpiteet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus Turvajärjestelmä Järjestelmän yleiskatsaus Yleiskatsaus Mikserin osat Mikserin astian kuvaus Sekoitin Punnituskennot Kertakäyttöinen pussi Anturin suojuskokoonpano Lämpötilan ohjausyksikkö... 4 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen materiaalit Järjestelmän asentaminen... 5 Valmisteleminen Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Kertakäyttöisen pussin asentaminen ph-anturin kalibroiminen Johtavuusanturin valmisteleminen Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Lämpötila-anturin asentaminen Mikserin painon monitoroiminen... 6 Käyttö Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä Sekoittimen moottorin käyttäminen Kiinteiden aineiden lisääminen Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

3 Sisällysluettelo 6.4 Tuotteen tyhjentäminen Kertakäyttöisen pussin poistaminen Sammuta järjestelmä Kunnossapito Säännöllinen kunnossapito Kalibrointi Puhdistus Kaapeleiden ja liittimien tarkistaminen... 8 Vianmääritys Säädettävätaajuuksinen ajo ph-/johtavuusmonitorointi Lämpötilan tarkkaileminen Painomonitorointi Sekoittaminen... 9 Viitetiedot Järjestelmän tekniset tiedot Veden laadun määritykset TCU:n jäähdytysaineen koostumus Lisätietoja Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake... Hakemisto Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 3

4 1 Esittely 1 Esittely Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvallisuusilmoituksista, tietoja määräyksistä ja yleisen kuvauksen Xcellerex XDM Quad Single-Use -mikserin käyttötarkoituksesta. Tässä luvussa Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Lyhenteet Katso sivua Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

5 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita tuotteen turvallisesta asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpitämisestä. Tämän oppaan laajuus Tämä opas on voimassa kaikkien vakiomallisten XDM Quad Single-Use -mikserin muunnoksille. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power). Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 5

6 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. XDM Quad Single-Use -mikserin käyttötarkoitus XDM Quad Single-Use -mikseri on itsenäinen sekoitusjärjestelmä, jossa hyödynnetään kertakäyttöistä tekniikkaa jauheiden ja nesteiden sekä nesteiden ja nesteiden sekoittamisessa puskureiden, väliaineiden ja muiden biofarmaseuttisten prosessinesteiden valmistuksessa. XDM Quad Single-Use -mikseriä ei saa käyttää kliinisissä menettelyissä eikä diagnostisiin tarkoituksiin. XDM Quad Single-Use -mikseriä ei voi käyttää mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa tai syttyvien nesteiden käsittelyyn. VAROITUS Älä käytä tuotetta muulla kuin user documentation -laitteen oppaissa kuvatulla tavalla. 6 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

7 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Edellytykset Jotta XDM Quad Single-Use -mikseriä voitaisiin käyttää turvallisesti ja sen käyttötarkoituksen mukaisesti, seuraavien edellytysten on täytyttävä: Käyttäjän on tunnettava biovalmistuslaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Sinun täytyy lukea tämän käyttöoppaan turvallisuusluku. Järjestelmä on asennettava Luku 4 Asennus, sivulla 54, ohjeiden mukaan. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. 8 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

9 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tässä osassa luetellaan direktiivit ja standardit, jotka XDM Quad Single-Use -mikseri täyttää. Valmistustiedot Seuraavassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimukset Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA USA Kansainväliset standardit Tämän tuotteen täyttämät standardivaatimukset on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa. Standardi EN EN ISO EN Kuvaus Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMC-vaatimukset. Koneiden turvallisuus Peruskäsitteet, suunnittelun perusperiaatteet. Osa 1: Perustermistö, metodologia. Koneiden turvallisuus Koneiden sähkölaitteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EUdirektiivin 2004/108/EY kanssa. EN ISO -standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot EU-direktiivien noudatus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa pyynnöstä. Direktiivi 2004/108/EY 2006/42/EY 2006/95/EY 1907/2006/EY Nimi Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) Ympäristömääräykset XDM Quad Single-Use -mikseri on seuraavien ympäristömääräysten mukainen. Vaatimus 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS). CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. 10 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien laitteiden, jotka liitetään tähän tuotteeseen, on täytettävä standardien EN :2006 tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 11

12 1 Esittely 1.4 Lyhenteet 1.4 Lyhenteet Seuraavia termejä ja lyhenteitä käytetään XDM Quad Single-Use -mikserin käyttöohjeissa: Termi/lyhenne ACD rpm RTD TCU UPS VFD Määritelmä aseptic connection device revolutions per minute resistance temperature detectors temperature control unit uninterruptible power supply variable frequency drive Käännös aseptinen liitäntälaite kierrosta minuutissa vastuksen lämpötilatunnistimet lämpötilan ohjausyksikkö keskeytymätön virtalähde säädettävätaajuuksinen ajo 12 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

13 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan XDM Quad Single-Use -mikseriä koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Myös järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä on kuvattu. Tässä luvussa Osa 2.1 Turvatoimenpiteet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua Tärkeää VAROITUS Ennen kuin asennat, käytät tai huollat tuotetta, sinun täytyy lukea ja ymmärtää tämä luku kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät järjestelmään liittyvät vaarat. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 13

14 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet 2.1 Turvatoimenpiteet Esittely Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin: Yleiset varotoimet, sivulla 14 Henkilösuojaus, sivulla 15 Siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen, sivulla 17 Asennus, sivulla 18 Syttyvät nesteet ja räjähtävä ympäristö, sivulla 19 Virtalähde, sivulla 20 Järjestelmän käyttö, sivulla 20 Kunnossapito, sivulla 21 Yleiset varotoimet VAROITUS Käytä kuvatulla tavalla. Älä käytä XDM Quad Single-Use -mikseriä muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. VAROITUS Pätevyys. Varmista, että sulakkeet vaihtaa pätevä henkilöstö, jolla on riittävä koulutus, joka ymmärtää paikalliset määräykset ja XDM Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet, ja noudattaa niitä ja jolla on perusteellinen XDM Quad Single-Use -mikserin tuntemus. VAROITUS Vaurioitunut järjestelmä. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: virtajohto tai pistoke on vahingoittunut Laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena. 14 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Korkea jännite. Vain GE -yhtiön valtuuttamat henkilöt saavat avata sähkökaapin ovet. Kaapin sisällä on korkea jännite, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökaapin ovet saa avata vain, kun XDM Quad Single-Use -mikseri on poistettu käytöstä ja se on lukittu/merkitty (LOTO). VAARA Ole varovainen. Ole varovainen liikkuvien osien, varausenergian, paineistuksen ja virtalähteiden läheisyydessä. Henkilösuojaus VAROITUS Liukastumisvaara. Poista vuotaneet nesteet välittömästi lattialta liukastumisriskin minimoimiseksi. VAROITUS Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä vaarallisten biologisten aineiden levittämisen välttämiseksi. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. VAROITUS VAHVAT magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimien tai implantoitujen defibrillaattorien toimintaa ja aiheuttaa KUOLE- MAN tai VAKAVIA VAMMOJA. Magneetit sijaitsevat XDM Quad Single-Use -mikserin alaosassa ja kertakäyttöisten pussien juoksupyöräkokoonpanossa. LUE ja noudata XDM Quad Single-Use -mikserin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. SÄILYTÄ vähintään 25 cm:n turvaetäisyys magneetteihin, jotta vältät altistumisen yli 0,5 mt:n (5 G) magneettikentälle. Varoita sydämentahdistimia tai implantoituja defibrillaattoreita käyttäviä pysymään etäällä magneeteista. VAROITUS Henkilösuojaimet. Henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi järjestelmän kuljetuksen, asennuksen, käytön ja kunnossapidon aikana on aina käytettävä suojalaseja ja muita henkilösuojaimia, jotka sopivat nykyiseen käyttösovellukseen. Seuraavien henkilösuojaimien on aina oltava saatavilla: Suojalasit työkäsineitä, jotka suojaavat teräviltä reunoilta suojajalkineet kertakäyttöiset käsineet. Käytä aina kertakäyttöisiä käsineitä, kun käsittelet osia käsin. 16 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet Siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen VAROITUS Puristumis- tai murskaantumisvammat. Koska laite on painava, on varottava puristus- tai murskautumisvammojen syntymistä liikkeen aikana. Järjestelmän siirtämiseen suositellaan vähintään kahta ja mielellään kolmea tai useampaa henkilöä. VAROITUS Asianmukaisesti tasapainotettu järjestelmä. Huomaa, että laatikoita ei ehkä ole merkitty painokeskipisteen symbolilla. Varmista, että laatikot ovat asianmukaisesti tasapainossa ja keskitetty nostolaitteen haarukoihin, jotta ne eivät vahingossa kallistu siirtämisen aikana. VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa siirtää ja avata kuljetuslaatikoita. Siirtämisen ja avaamisen on tapahduttava paikallisten määräysten mukaisesti. Vaikka Unpacking Instructions -kohdan ohjeita noudatettaisiin, on asiakkaan vastuulla taata henkilöstön turvallisuus kolonnia käytettäessä. VAROITUS Trukin kapasiteetti. Varmista, että trukin tai vastaavan laitteen kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että nostolaitteen jarruteho on riittävä siirrettäessä laitetta kaltevilla alustoilla. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Kaatumisvaara. Ole erityisen varovainen järjestelmää siirrettäessä, jotta se ei kaadu. VAARA Tuholaismyrkyt. Pakkauslaatikot ovat saattaneet altistua tuholaismyrkyille toimitusmaan määräysten mukaan. Pakkauslaatikot on kierrätettävä tuholaismyrkyillä käsiteltyä puuta koskevien paikallisten määräysten mukaisesti. VAARA Apu purettaessa järjestelmää pakkauksesta. Jotta et loukkaannu tai vahingoita järjestelmän osia, pyydä vähintään kaksi avustajaa auttamaan osien purkamisessa kuljetuspakkauksista. HUOMIO Valmistaja voi muuttaa kuljetuslaatikon mallia. Pakkauksesta purkamisen ohjeita on käytettävä vain suuntaviivoina kuljetuslaatikkojen purkamisessa. Asennus VAROITUS Asennus. Laitteen saa asentaa ja siirtää vain GE tai GE:n valtuuttama kolmas osapuoli. VAROITUS Pääsy virtajohdon luokse. Virtajohdon on aina oltava helposti irrotettavissa. 18 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Pääsy virtakytkimen luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAROITUS Pääsy virtalähteen suojakatkaisimen luokse. Virtalähteen suojakatkaisimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAARA Kompastumisvaara. Varmista, että putket, letkut ja kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. VAARA Vain sisätiloissa. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. VAARA Pölyinen ja kostea ympäristö. Älä käytä laitetta pölyisessä ympäristössä tai roiskuvan veden lähellä. Syttyvät nesteet ja räjähtävä ympäristö VAROITUS Älä työskentele räjähdysvaarallisissa tiloissa. XDM Quad Single-Use -mikseriä ei ole tarkoitettu syttyvien nesteiden käsittelyyn. XDM Quad Single-Use -mikseriä ei ole hyväksytty työskentelyyn räjähdysvaarallisissa tiloissa IEC standardin mukaisilla alueilla, joiden vyöhykeluokitus on 0 2. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet Virtalähde VAROITUS Asennus. Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökäyttöisten laitteiden kanssa tai lähellä työskentelevän henkilöstön turvallisuuden vuoksi on noudatettava yrityksen lukitus-/merkintäohjeita ja -toimenpiteitä (LOTO). VAROITUS Korkea jännite. Järjestelmä on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. VAROITUS Pätevyys. Varmista, että sulakkeet vaihtaa pätevä henkilöstö, jolla on riittävä koulutus, joka ymmärtää paikalliset määräykset ja XDM Quad Single-Use -mikserin Käyttöohjeet, ja noudattaa niitä ja jolla on perusteellinen XDM Quad Single-Use -mikserin tuntemus. Järjestelmän käyttö VAROITUS Hapot ja emäkset. Hapot ja emäkset ovat vaarallisia, jos niitä ei käsitellä oikein. VAARA Katkaise virta. Katkaise virta ennen sekoittimen moottorin kokoonpanon huoltoa. 20 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja sekoittimen iskutyynyn kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. VAARA Älä poista muovipusseja. Älä poista Kleenpak -liitäntöjä peittäviä muovipusseja. Muovipussien poistaminen anturiporteista voi vahingoittaa laitteistoa. VAARA Tarkista kaapelit.kaapelit on tarkistettava kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vahingoittuneet kaapelit ennen virran kytkemistä järjestelmään. Kunnossapito VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa huoltaa tämän laitteen. VAROITUS Sähköiskun vaara. Kaikki huoltotyöt on annettava GE -yrityksen valtuuttaman huoltohenkilöstön tehtäväksi. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. VAROITUS Katkaise laitteen virta. Katkaise järjestelmän virta ja lukitse/merkitse sähkölaitteet (LOTO) ennen sähköosien huoltoa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Kiinnitä nostopultit. Älä siirrä laitetta ilman nostopulttien kiinnittämistä. Kiinnitä laite aina nostopulteilla, jotta vältetään punnituskennojen ja laitteiston vaurioituminen sekä käyttäjien henkilövahingot. VAROITUS Nostopulttien väärä käyttö. Nostopulttien väärä käyttö voi saada laitteen kaatumaan käyttäjän päälle. VAROITUS Puhdistaminen. Puhdista laitteisto hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä koskaan upota mitään laitteen osaa nesteeseen tai ruiskuta nestettä laitteelle. Varmista aina ennen virran kytkemistä, että laite on täysin kuiva. Muista noudattaa kaikkia käytettäviä materiaaleja koskevia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeita. VAROITUS Varaosat. Järjestelmän kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GEn hyväksymiä tai toimittamia osia. VAARA Kontaminoitumisvaara. Varmista, että XDM Quad Single-Use on desinfioitu asianmukaisesti ennen minkään huoltotyön aloittamista. 22 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

23 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osiossa kuvataan järjestelmän merkinnät ja selitetään järjestelmäkilven symbolien sekä muiden järjestelmän turvallisuuskilpien merkitys. Järjestelmän merkintä Seuraavassa on esimerkki järjestelmän etiketistä. Huomautus: Seuraavassa näkyvä kilpi on vain esimerkki, josta puuttuvat arvot. Todelliset tyyppikilpeen painetut tiedot ovat järjestelmäkohtaisia ja voivat vaihdella järjestelmästä toiseen. R Serial No GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA Model Year of Mfg Voltage/Phase/ Frequency Full Load Amps Largest Motor Max Power SCCR Pneumatic Supply Protection Class Diagram Made in the USA Järjestelmän merkintätiedot on selitetty seuraavassa taulukossa. Kilven teksti/kuva Serial No Kuvaus Järjestelmän sarjanumero. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 23

24 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Kilven teksti/kuva Model Year of Mfg Voltage/Phase/Frequency Full Load Amps Largest Motor Max Power SCCR Pneumatic Supply Protection Class Diagram Kuvaus Järjestelmän mallinumero. Järjestelmän kokoamisvuosi. Sähkövirtavaatimukset voltteina (V)/vaihe/taajuus (Hz). Enimmäisvirta, jonka järjestelmä ottaa (A). Moottorin hevosvoimaluokitus (hp). Enimmäisvirta, jonka järjestelmä voi ottaa (kva). Oikosulkuvirta (A). Kaasun tulopaine (bar tai psi). Suojausluokka, suojaus veden sisäänpääsyltä. Tämä kattaa mikserin kaikkine osineen. Vaihtovirran jakelun sähkökaavio. Viranomaismerkintä Seuraavassa kuvassa näkyy viranomaismerkintä. Viranomaismerkintätiedot on selitetty seuraavassa taulukossa. Merkinnän kuva Kuvaus Varoitus! Älä käytä XDM Quad Single-Use -mikseriä, ennen kuin olet lukenut XDM Quad Single-Use -käyttöohjeet. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. 24 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

25 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Merkinnän kuva Kuvaus Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Turvamerkinnät Seuraavassa taulukossa kuvataan erinäisiä turvallisuusmerkintöjä, joita XDM Quad Single-Use -mikserin osissa on. Turvakilpi Kuvaus Varoitus! Älä käytä XDM Quad Single-Use -mikseriä, ennen kuin olet lukenut Xcellerex XDM Quad Single-UseMikserin käyttöohje -ohjeen. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Varoitus! Pyöriviä osia / sormien viiltohaavat. Moottorin magneettiakselin on oltava kokonaan pysähdyksissä ennen laitteen huoltamista. DANGER Hazardous voltage will cause severe injury or death. Turn off power and lock out before service. Varoitus! Vaarallinen jännite aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Katkaise virta ja sulje virtapiirit ennen huoltoa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 25

26 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan XDM Quad Single-Use -mikserin hätäsammutus, sähkökatkon seuraus ja XDM Quad Single-Use -mikserin käynnistäminen uudelleen näissä tapauksissa. Hätäsammutus Jos mikserissä on XDM-sähkökaappi Toimi Paina EMERGENCY STOP -painiketta. Tulos Sekoittimen moottori pysähtyy heti. 26 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

27 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Jos mikserissä ei ole hätäpysäytyspainiketta Toimi Katkaise laitteen virta joko kääntämällä VFD:n pääkatkaisinta vastapäivään O-asentoon Tulos Sekoittimen moottori pysähtyy heti. tai irrottamalla virtajohto tai kytkemällä kiinteän virtalähteen virtakatkaisija OFF-asentoon. Virtakatko XDM Quad Single-Use -mikserissä ei ole UPS-varmuusvirtalähdettä. Järjestelmän virta katkeaa, jos virtajohto irrotetaan tai virtalähteen virta katkaistaan. Sekoitus sekä ph-, johtavuus- ja lämpötilamonitorointi lakkaa, jos järjestelmän sähkövirta katkeaa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 27

28 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Käynnistys hätäpysäytyksen jälkeen Käynnistä XDM Quad Single-Use -mikseri uudelleen hätäsammutuksen tai virtakatkon jälkeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 2 Toimi Varmista, että hätäpysäytyksen syy on korjattu. Jos mikserissä on EMERGENCY STOP -painike, jota painettiin: Vapauta EMERGENCY STOP kääntämällä sitä vastapäivään. Tulos: EMERGENCY STOP-painike ponnahtaa ulos. Jos virtajohto irrotettiin, liitä päävirtalähde kytkemällä virtajohto takaisin. 28 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

29 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Vaihe 3 Toimi Jos mikserissä on XDM-sähkökaappi Käynnistä sekoitin painamalla sähkökaapin kyljessä olevaa eteenpäin- (1) tai taaksepäin-painiketta. 1 2 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 29

30 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Vaihe Toimi Jos mikserissä ei ole XDM-sähkökaappia Paina XDM Quad Single-Use -mikserin VFD-ohjauspaneelin (vihreää) I-käynnistyspainiketta. Huomautus: VFD-ohjauspaneelin (vihreä) I-käynnistyspainike ei toimi, jos mikserissä on hätäpysäytyksellä varustettu sähkökaappi. Huomautus: XDM Quad Single-Use -miksereissä, joissa ei ole Lenze AC Tech -ajoa, mutta moottorissa on edellisessä ajossa asetettu nopeus, moottori alkaa automaattisesti käydä kyseisellä nopeudella. 30 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

31 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Esittely Tässä osassa on tietoja XDM Quad Single-Use -mikserin poistamisesta käytöstä. Dekontaminaatio XDM Quad Single-Use -mikseri on desinfioitava ennen käytöstä poistoa, ja laitteiston romutuksessa on noudatettava kaikkia paikallisia määräyksiä. Hävittäminen Kun XDM Quad Single-Use -mikseri poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen XDM Quad Single-Use -mikseri sisältää vaarallisia aineita. Kysy lisätietoja GE -edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, ja se on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 31

32 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan XDM Quad Single-Use -mikseriä ja sen osia yleisesti. Tässä luvussa Osa 3.1 Turvajärjestelmä 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus 3.3 Kertakäyttöinen pussi 3.4 Anturin suojuskokoonpano 3.5 Lämpötilan ohjausyksikkö Katso sivua Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

33 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Turvajärjestelmä 3.1 Turvajärjestelmä Esittely XDM Quad Single-Use -mikserissä on turvajärjestelmä, joka suojelee henkilöstön, laitteiston ja tuotteen turvallisuutta. Hätäpysäytys Järjestelmä on varustettu hätäpysäytystoiminnolla. Hätäpysäytyksen tarkoituksena on pysäyttää järjestelmä hätätilanteessa, kuten onnettomuudessa tai jos kertakäyttöisen pussin sisältö vapautuu äkillisesti odottamatta. Lue hätäpysäytyksen tarkka kuvaus kohdasta Osa 2.3 Hätätoimenpiteet, sivulla 26. Järjestelmän merkinnät Järjestelmään on merkitty järjestelmän käyttöön liittyvät vaarat. Näissä merkinnöissä näkyy tärkeitä tietoja, joiden on oltava käyttäjän saatavilla aina käytön aikana. Kaikki järjestelmässä käytetyt merkinnät on kuvattu tässä oppaassa. Roiskelevy XDM Quad-T -mikserissä (vaipallinen ruostumatonta terästä oleva malli) on roiskelevy, joka repeää, astian kotelon paine lähestyy hyväksyttyä testipainetta. Tämä estää astian kotelon katastrofaalisen rikkoutumisen. Astian kotelon vuodoista tai tiputtelusta on ilmoitettava välittömästi GE -yhtiön edustajalle tuen saamista varten. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 33

34 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Esittely Tässä osassa on yleisiä tietoja XDM Quad Single-Use -mikseristä ja siihen saatavana olevista lisävarusteista. Tämän kohdan sisältö Osa Yleiskatsaus Mikserin osat Mikserin astian kuvaus Sekoitin Punnituskennot Katso sivua Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

35 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Yleiskatsaus Yleiskatsaus Kuvaus XDM Quad Single-Use -mikseri on erillisjärjestelmä nesteiden ja nesteiden sekä jauheiden ja nesteiden sekoittamiseen biofarmaseuttisissa käyttötarkoituksissa. XDM Quad Single-Use -mikseristä on saatavana kolme mallia: polypropeenimikseri (A) yksiseinämäinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mikseri (B) vaipallinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mikseri (C) Vaipallisen mikserin astia mahdollistaa mikserin sisällön lämpötilan ohjauksen. Ulkoinen lämpötilanohjausyksikkö (TCU) säätelee lämpötilaa. TCU on järjestelmän lisävaruste. Aineet sekoitetaan mikserinastian sisälle asetetussa kertakäyttöisessä pussissa. Sekoitusprosessia monitoroidaan anturiliitäntöjen avulla. Sekoittimen nopeutta ohjaa säädettävätaajuuksinen ajo (VFD). XDM Quad Single-Use -mikserissä ei ole UPS-varmuusvirtalähdettä. Kuva järjestelmästä A B C Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 35

36 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin osat Mikserin osat Astiatyypit Mikserin astiat on valmistettu litran nestetilavuuksille. Saatavana olevat astiatyypit ja -koot on esitetty seuraavassa taulukossa. Mikserityyppi XDM Quad XDM Quad-S XDM Quad-T Astiamateriaali Polypropeeni Yksiseinämäinen, ruostumaton teräs Vaipallinen, ruostumaton teräs Astian koko 50 l, 100 l, 200 l, 500 l 50 l, 100 l, 200 l, 500 l, 1000 l 50 l, 100 l, 200 l, 500 l, 1000 l Peruskokoonpanon osat Kussakin XDM Quad Single-Use -mikserissä on seuraavat peruslaitteet: Astia (ja irrotettava kansi) Säädettävätaajuuksinen ajo Sekoittimen moottori Sekoittimen iskutyyny Valinnaiset osat XDM Quad Single-Use -mikseriin voidaan tilata tai sitä voidaan päivittää monenlaisilla vaihtoehdoilla. Mikseriin voi liittää laitteita erinäisten mittausten tekemistä varten: ph-mittaus johtavuusmittaus lämpötilamittaus (vain ruostumatonta terästä olevat mikserit) painomittaus (vain ruostumatonta terästä olevat mikserit) Ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin miksereihin voi liittää sähkökaapin, joka sisältää ph-/johtavuusanalysaattorin, lämpötilamonitoroinnin ja painomonitoroinnin. Kaapin kyljessä on hätäpysäytyspainike (EMERGENCY STOP) sekä eteenpäin- ja taaksepäin-painike. 36 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

37 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin osat Ulkoisella TCU-yksiköllä voi säädellä vaipallisen mikserin astian lämpötilaa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 37

38 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin astian kuvaus Mikserin astian kuvaus Mikserin astian kuvaus Mikserin astia on ruostumattomasta teräksestä tai polypropeenista valmistettu suorakulmainen astia. XDM Quad Single-Use -mikseri on suunniteltu nesteiden ja kiinteiden aineiden tai nesteiden ja nesteiden hajotukseen. Astiaan asennetaan kertakäyttöinen pussi, jonka sisällä sekoittaminen tapahtuu. Kiinteät aineet lisätään pussin yläosassa olevan portin kautta hopperin tai jauhepussin avulla. Nesteet lisätään nesteiden lisäysletkujen kautta. Pussin sisällön sekoittaminen tehdään moottorilla, joka on magneettisesti kytketty pussin sisällä olevaan mikseriin. Kahdesta puolikkaasta muodostuva akryylikansi asetetaan mikserin astian päälle suojaamaan pussia ja tukemaan jauheenlisäysporttia. Mikserin astian pohja on viisto kahdessa tasossa, mikä mahdollistaa tuotteen tehokkaan tyhjentämisen. XDM Quad Single-Use -mikserin 500 ja 1000 litran astioissa on sivuluukku, mikä helpottaa pussin asentamista. 38 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

39 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin astian kuvaus Mikserin astian kuvaus Seuraavassa kuvassa on mikserin vaipallinen astia Osa Toiminto XDM -sähkökaappi (vain ruostumatonta terästä oleviin miksereihin) Säädettävätaajuuksinen ajo Mikserin astia Mikserin kansi (2 osaa) Hopperin aukko Nesteiden lisäysletkujen aukko Mikserin käsittelykahvat Koeputkiteline Anturin ikkuna Tyhjennys Sekoittimen moottori Sekoittimen iskutyyny Pyörä (4 kpl) Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 39

40 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin astian kuvaus Mikserin kannen kuva Seuraavassa kuvassa on mikserin kansi Osa Toiminto Nesteiden lisäysletkujen aukko Kansiosa Kannen kahva (4) Aukko jauheen lisäysportille Prosessilaitteet XDM Quad Single-Use -mikserin prosessiparametrien monitorointiin on saatavana lisävarusteita. ph-/johtavuusmonitorointi Lämpötilan tarkkaileminen Astian painon monitorointi ph- ja johtavuusmittausanturit asetetaan mikserin pussiin prosessiliittimien avulla. Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa XDM Quad-S- ja XDM Quad-T-miksereissä on lisävarusteena punnituskennot, jotka tallentavat mikserin astian painon. ph-/johtavuusanalysaattori ja muut monitorit kiinnitetään mikserin astiaan (erilliset monitorit) tai ne ovat kaapissa kiinteinä, kuten alla olevassa kuvassa. 40 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

41 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin astian kuvaus Kuva XDM-sähkökaapista Osa Toiminto ph- ja johtavuusanalysaattori EMERGENCY STOP(hätäsammutus) -painike Sekoittimen eteenpäin -painike (jolla käynnistetään eteenpäin-sekoitus) Sekoittimen taaksepäin -painike (jolla käynnistetään taaksepäin-sekoitus) Lämpötilamonitori Painomonitori Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 41

42 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Mikserin astian kuvaus Erillisen painomonitorin kuva Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa miksereissä, joissa ei ole XDM-sähkökaappia, painomonitori voidaan asentaa erillisosana. Erillinen painomonitori on eri malli kuin sähkökaapin kiinteä painomonitori, mutta molempien mallien etupaneelissa on samat painikkeet. Erillinen painomonitori on alla olevassa kuvassa. 42 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

43 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Sekoitin Sekoitin Kuvaus Kertakäyttöisessä pussissa olevaa soluviljelmää hämmennetään juoksupyörän avulla. Sekoitus toimii moottorilla, jota ohjaa säädettävätaajuuksinen ajo. Pussikokoonpanon pohjaan on hitsattu kertakäyttöinen juoksupyörä. Moottorin ja juoksupyörän välissä on magneettikytkentä. Sekoittimen moottori asennetaan mikserin astian pohjalle. Moottoria ohjataan VFD-paneelista. Kuva sekoitinjärjestelmästä XDM Quad XDM Quad-S, XDM Quad-T 1 2 Osa 1 2 Kuvaus Sekoittimen moottori Magneettinen iskutyyny Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 43

44 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Sekoitin Sekoittimen toiminta Kertakäyttöisen pussin seinämässä ei ole aukkoja sekoituskäyttöä varten. Juoksupyörä liitetään sekoittimen moottoriin magneettisella kytkennällä sekoittimen iskutyynyn kautta. Magneettinen kenttä pitää juoksupyörää sekoittimen iskutyynyä vasten ja siirtää pyörintäenergiaa moottorista juoksupyörään pussin sisälle. VAROITUS VAHVAT magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimien tai implantoitujen defibrillaattorien toimintaa ja aiheuttaa KUOLE- MAN tai VAKAVIA VAMMOJA. Magneetit sijaitsevat XDM Quad Single-Use -mikserin alaosassa ja kertakäyttöisten pussien juoksupyöräkokoonpanossa. LUE ja noudata XDM Quad Single-Use -mikserin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. SÄILYTÄ vähintään 25 cm:n turvaetäisyys magneetteihin, jotta vältät altistumisen yli 0,5 mt:n (5 G) magneettikentälle. Varoita sydämentahdistimia tai implantoituja defibrillaattoreita käyttäviä pysymään etäällä magneeteista. VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja sekoittimen iskutyynyn kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. Sekoitusteho Sekoittimen moottori toimii jatkuvasti nopeusalueella r/min. Taajuudenkäännin vaihtelee moottorin nopeutta. Sekoitin voi kääntyä myötäpäivään (eteenpäinsekoitus: neste virtaa ylöspäin) tai vastapäivään (taaksepäinsekoitus: neste virtaa alaspäin). Huomautus: Sekoittimen käyttäminen viskoosisiin nesteisiin voi saada juoksupyörän irtoamaan. Jos näin käy, kuuluu nakuttava ääni. Sekoittimen nopeuden vähentäminen kytkee agitaattorin takaisin. 44 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

45 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Punnituskennot Punnituskennot Kuvaus Ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin miksereihin XDM Quad-S ja XDM Quad-T on saatavana astian punnituskennoja. Punnituskennot mittaavat ja tallentavat mikserin painon. Punnituskennot eivät ole rakenteellinen kuormaa kantava osa. Punnituskennot on kiinnitettävä nostopulteilla mikseriä siirrettäessä esimerkiksi siivouksen aikana tai tuotantolinjaa uudelleenjärjesteltäessä. Nostopultit nostavat mikserin rungon varaansa ja poistavat siten kuorman punnituskennojen päältä. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 45

46 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Järjestelmän yleiskatsaus Punnituskennot Kuva punnituskennosta Osa Kuvaus Nostopultti Ylämutteri Alamutteri Punnituskenno Vastamutteri Astian tukikehys 46 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

47 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Kertakäyttöinen pussi 3.3 Kertakäyttöinen pussi Kuvaus Kertakäyttöinen pussikokoonpano on esisteriloitu kertakäyttöinen pussi, joka on suunniteltu kiinteiden aineiden ja nesteiden tai nesteiden ja nesteiden hajotusprosesseihin. Kertakäyttöisestä pussikokoonpanosta on saatavan kahta mallia: Basic -pussikokoonpano Plus -pussikokoonpano Molemmissa pussikokoonpanoissa on 3 :n portti bulkin (jauheen) lisäämistä varten, nesteenlisäysletku, tyhjennysletku, näyteportti ja sekoitinkokoonpano. Sekoitinkokoonpano on hitsattu kertakäyttöisen pussin pohjaan. Lisäksi Plus-pussikokoonpano sisältää kaksi nesteenlisäysletkua, kaksi anturiporttia ja lämpötila-anturien suojataskun. Liittäminen tulokohtiin tehdään ponttityyppisillä tiivisteillä. Nesteiden lisäysletkut, tyhjennysletku ja pussissa oleva juoksupyörän alusta on suunniteltu kohdistumaan sopivankokoisen XDM Quad Single-Use-mikserin astian aukkoihin ja sekoitinjärjestelmään. Hopperi tai jauhepussi liitetään kertakäyttöisen pussin kokoonpanoon Tri-Clamp -portin kautta, kun kiinteitä aineita on lisättävä. Pyynnöstä on saatavana mukautettuja pussikokoonpanoja. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 47

48 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Kertakäyttöinen pussi Kuva kertakäyttöisen Basic-pussin kokoonpanosta Yläpuoli Alapuoli 4 5 Osa Kuvaus Nesteen lisäysletku ja puristin, tulpattu Näyteletku ja puristin, Luer lock -liitäntä 3" jauheenlisäysportti, tulpattu Juoksupyörän alusta ja juoksupyörän kokoonpano Tyhjennysletku ja puristin, tulpattu 48 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

49 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Kertakäyttöinen pussi Kuva kertakäyttöisen Plus-pussin kokoonpanosta Yläpuoli Alapuoli Osa Kuvaus Nesteen lisäysletku ja puristin, tulpattu 3 jauheenlisäysportti, tulpattu Nesteenlisäysputki, sis. halk. 1/2", puristin, MPX-naarasliitin, tulpattu Nesteenlisäysputki, sis. halk. 1/8", Luer lock -liitäntä Anturiportit, Kleenpak-naarasliitin Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 49

50 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Kertakäyttöinen pussi Osa Kuvaus Lämpötila-anturin portti Näyteletku ja puristin, Luer lock -liitäntä Tyhjennysletku ja puristin, tulpattu Juoksupyörän alusta ja juoksupyörän kokoonpano Kertakäyttöisen pussin säilytys Kertakäyttöisen pussin säilytyslämpötilan pitäisi olla välillä 10 C 34 C. Tiedot säilytyslämpötilasta näkyvät pussin etiketissä -symbolin vieressä. Käyttölämpötila Kertakäyttöisen pussikokoonpanon käyttölämpötilat ovat 2 C 60 C. 50 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

51 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Anturin suojuskokoonpano 3.4 Anturin suojuskokoonpano Kuvaus Anturin suojus on kertakäyttöisen pussin lisävaruste, joka mahdollistaa anturin aseptisen liitännän kertakäyttöisen pussin sisällä olevaan soluviljelmään. Anturin suojus ja asetettu anturi muodostavat anturin suojuskokoonpanon, joka asetetaan pussikokoonpanon anturiporttiin. Anturin suojuskokoonpano on koottu yksikkö ja se sisältää aseptisen liitäntälaitteen (ACD). Anturin suojus on yhteensopiva seuraavien mm:n anturien kanssa: Anturin suojuksessa on PG 13,5 -kierreliitin. Anturin suojuskokoonpano on autoklavoitava, ennen kuin se liitetään pussikokoonpanon anturiporttiin. Anturin suojuskokoonpanon kuva Seuraavassa kuvassa on esitetty ph-anturi Osa Kuvaus Kierteinen liitäntätulppa O-renkaat ph-anturi Seuraavassa kuvassa on esitetty anturin suojus Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 51

52 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Anturin suojuskokoonpano Osa Kuvaus Aseptinen liitäntälaite (ulkokierteinen pää) Steriili kalvo Käytönestorengas Palje Päätetulppa Kuva anturin suojuksesta, johon on asetettu anturi Seuraavassa kuvassa on esitetty anturin suojus ja asetettu anturi. 52 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

53 3 Järjestelmän kuvaus 3.5 Lämpötilan ohjausyksikkö 3.5 Lämpötilan ohjausyksikkö Kuvaus Lämpötilan ohjaus koskee vaipallista ruostumattomasta teräksestä valmistettua XDM Quad Single-Use -mikseriä. Lämpötilan ohjauksesta huolehtii erillinen lämpötilan ohjausyksikkö (TCU). TCU tarjoaa joko pelkän lämmittämisen tai lämmittämisen ja jäähdyttämisen. TCU-yksikön lämpötilan asetuspisteen voi asettaa TCU-yksikön ohjauspaneelissa. Lämpötilanohjausyksiköiden mallit XDM Quad Single-Use -mikserin kanssa voidaan käyttää kahdentyyppisiä lämpötilan ohjausyksiköitä: lämmitys TCU tai lämmitys & jäähdytys TCU Käytä pelkän lämmityksen TCU-yksikköä, jos jäähdytyksen tuottaa laitos, johon järjestelmä on asennettu (talon sisäinen jäähdytysvesijärjestelmäpiiri on käytössä). Käytä lämmityksen & jäähdytyksen TCU-yksikköä, jos laitoksella ei ole talon sisäistä jäähdytysjärjestelmää. Lämmityksen & jäähdytyksen TCU-yksikössä on sisäinen jäähdytysjärjestelmä. Katso valmistajan oppaista lisätietoa TCU-yksiköstä. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 53

54 4 Asennus 4 Asennus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan asennusta edeltävät toimet, jotka asiakas voi tehdä ilman GE-yhtiön tukea. Asiakas ei saa asentaa komponentteja, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa. Katso pakkauksesta purkamisen ohjeet erillisestä Xcellerex XDM Quad Single-Use Mixer Unpacking Instructions -oppaasta. HUOMIO Tulevia siirtoja varten säilytä pakkaukset, joissa XDM Quad Single-Use -mikserin osat toimitettiin. Tässä luvussa Osa 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.2 Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen materiaalit 4.3 Järjestelmän asentaminen Katso sivua Turvatoimenpiteet VAROITUS Asennus. Laitteen saa asentaa ja siirtää vain GE tai GE:n valtuuttama kolmas osapuoli. 54 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

55 4 Asennus VAROITUS VAHVAT magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimien tai implantoitujen defibrillaattorien toimintaa ja aiheuttaa KUOLE- MAN tai VAKAVIA VAMMOJA. Magneetit sijaitsevat XDM Quad Single-Use -mikserin alaosassa ja kertakäyttöisten pussien juoksupyöräkokoonpanossa. LUE ja noudata XDM Quad Single-Use -mikserin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. SÄILYTÄ vähintään 25 cm:n turvaetäisyys magneetteihin, jotta vältät altistumisen yli 0,5 mt:n (5 G) magneettikentälle. Varoita sydämentahdistimia tai implantoituja defibrillaattoreita käyttäviä pysymään etäällä magneeteista. VAROITUS Trukin kapasiteetti. Varmista, että trukin tai vastaavan laitteen kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että nostolaitteen jarruteho on riittävä siirrettäessä laitetta kaltevilla alustoilla. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. VAROITUS Pääsy virtakytkimen luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAROITUS Pääsy virtajohdon luokse. Virtajohdon on aina oltava helposti irrotettavissa. VAROITUS Pääsy virtalähteen suojakatkaisimen luokse. Virtalähteen suojakatkaisimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 55

56 4 Asennus VAROITUS Korkea jännite. Sähkökäyttöisten laitteiden kanssa tai lähellä työskentelevän henkilöstön turvallisuuden vuoksi on noudatettava yrityksen lukitus-/merkintäohjeita ja -toimenpiteitä (LOTO). VAARA Kompastumisvaara. Varmista, että putket, letkut ja kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. VAARA Vain sisätiloissa. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. VAARA Pölyinen ja kostea ympäristö. Älä käytä laitetta pölyisessä ympäristössä tai roiskuvan veden lähellä. VAARA Tarkista kaapelit.kaapelit on tarkistettava kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vahingoittuneet kaapelit ennen virran kytkemistä järjestelmään. HUOMIO Älä irrota nostopultteja asennetusta järjestelmästä. 56 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

57 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Tila ja lattia Katso tila- ja lattiavaatimukset osasta Osa 9.1 Järjestelmän tekniset tiedot, sivulla 152, jossa on kerrottu XDM Quad Single-Use -mikserin mitat ja paino. Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu oviaukon vähimmäisvaatimukset järjestelmän siirtämistä varten. Mikserin koko XDM Quad Luukun vähimmäisaukko XDM Quad-S XDM Quad-T 50 L 686 mm (27") 848 mm (34") 848 mm (34") 100 L 838 mm (33") 910 mm (36") 1040 mm (41") 200 L 965 mm (38") 940 mm (37") 1170 mm (46") 500 L 1029 mm (41") 1180 mm (47") 1300 mm (51") 1000 L mm (55") 1510 mm (60") HUOMIO Varmista, että lattia kestää XDM Quad Single-Use -mikserin painon täydellä kuormalla. Lattian täytyy olla tasainen, jotta järjestelmän paino jakautuu tasaisesti kaikille pyörille. HUOMIO Kunkin Xcellerex-yksikön ympärillä on oltava vähintään 1 m vapaata työskentelytilaa asennuksen aikana. HUOMIO Jotta käyttäjän on mukava työskennellä, XDM Quad Single-Use -mikserin jokaisella puolella täytyy olla riittävästi tilaa, kun järjestelmä asennetaan aiottuun tuotantopaikkaan. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 57

58 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Käyttöympäristö Seuraavia on vältettävä: Lämmönlähteet, kuten suora auringonvalo Voimakkaat magneetti- ja sähkökentät Värinä Korrosiivinen kaasu Pöly Lämpötilat, jotka eivät ole suositellulla käyttölämpötila-alueella C Sähkövirta Parametri Virtalähde Vaatimus 110 VAC +/- 10 %, 1 vaihe, 50/60 Hz, 7,9 A 220 VAC +/- 10 %, 1 vaihe, 50/60 Hz, 3,8 A Suositeltu varavirtalähde Keskeytymätön virtalähde (UPS) Lämpötilan säätely XDM Quad-T -mikserin lämpötilansäätelyyn tarvitaan lämpötilan ohjausyksikkö. Lue sähkövirtavaatimukset valmistajan oppaasta. HUOMIO Lämpötilan ohjausyksikkö on irrotettava ennen laitteen siirtämistä. 58 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

59 4 Asennus 4.2 Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen materiaalit 4.2 Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen materiaalit Henkilöstö Käyttöpaikan hyväksyntätestauksen GE-yhtiön edustaja. Kemikaalit Seuraavia kemikaaleja tarvitaan SAT:ssä: ph-vakioliuos ph:ssa 4 anturin kalibrointiin, 50 ml. ph-vakioliuos ph:ssa 7 anturin kalibrointiin, 50 ml. ph-vakioliuos ph:ssa 10 anturin kalibrointiin, 50 ml. Jäähdytysainetta TCU:n säiliöön ja astian vaippaan. Katso eri mikserikokojen astian vaipan tilavuudet kohdasta Osa 9.3 TCU:n jäähdytysaineen koostumus, sivulla 157. TCU:n säiliön ja astian vaipan korroosion estoainetta, esimerkiksi OptiShield Plus (valinnaista). Huomautus: Huomautus: Korroosion estoaineen käyttö on valinnaista. Lue lisätietoja kohdasta Osa 9.3 TCU:n jäähdytysaineen koostumus, sivulla 157. Jos tislattua vettä ei ole käytettävissä, muun tyyppistä vettä voidaan käyttää. Katso tarkemmat tiedot TCU:n valmistajan oppaasta. Katso myös osa Osa 9.2 Veden laadun määritykset, sivulla 156. Jäätymisenestoainetta TCU:n säiliöön ja astian vaippaan, esimerkiksi propeeniglykolia, jos astian vaipan lämpötila on alle +15 C. Lue lisätietoja kohdasta Osa 9.3 TCU:n jäähdytysaineen koostumus, sivulla 157. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 59

60 4 Asennus 4.3 Järjestelmän asentaminen 4.3 Järjestelmän asentaminen Pakkauksesta poistaminen ja asentaminen Katso erillisestä Unpacking Instructions -oppaasta tietoja XDM Quad Single-Use -mikserin purkamisesta pakkauksesta. Vain GE-yhtiön edustaja saa asentaa tai siirtää XDM Quad Single-Use -mikserin. Siirtäminen laatikosta purettuna XDM Quad Single-Use -mikseriä voidaan vierittää käsin kovalla ja tasaisella pinnalla, kun pyöräjarrut on vapautettu. VAROITUS Kiinnitä nostopultit. Älä siirrä laitetta ilman nostopulttien kiinnittämistä. Kiinnitä laite aina nostopulteilla, jotta vältetään punnituskennojen ja laitteiston vaurioituminen sekä käyttäjien henkilövahingot. TCU:n liittäminen vaipalliseen mikseriin Vaipallisten, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen Xcellerex XDM Quad-T -järjestelmien kanssa voidaan käyttää lämpötilan ohjausyksikköä. HUOMIO TCU-yksikön saa asentaa ja astian täyttää vedellä vain GE-yhtiön edustaja. Ota TCU käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 2 Toimi Vieritä TCU paikalleen astian taakse noin 1 metrin (4 jalan) etäisyydelle optimaalisen ilmavirtauksen takaamiseksi ja astian letkujen liittämisen helpottamiseksi. Lukitse pyörät. 60 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

61 4 Asennus 4.3 Järjestelmän asentaminen Vaihe 3 Toimi Poista kaapelien kääreet, jotta ne ovat valmiit osien liittämistä varten. Seuraavissa ohjeissa kuvataan toimia, jotka sähköasentajan on tehtävä TCU-yksikön liittämistä varten. Vaihe Toimi Tarkista, että virran jännite ja taajuus vastaavat TCU-vaatimuksia. Tarkista, että saatavilla on sopivaa virtaa. Liitä TCU verkkovirtaan sopivalla kaapelilla. Kytke virta. Katso lisätietoja TCU:n valmistajan ohjeista. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 61

62 5 Valmisteleminen 5 Valmisteleminen Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa annetaan tietoja XDM Quad Single-Use -mikserin käytön valmistelusta. Tässä luvussa Osa 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen 5.4 ph-anturin kalibroiminen 5.5 Johtavuusanturin valmisteleminen 5.6 Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin 5.8 Lämpötila-anturin asentaminen 5.9 Mikserin painon monitoroiminen Katso sivua Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

63 5 Valmisteleminen Turvatoimenpiteet VAROITUS VAHVAT magneetit. Magneetit voivat häiritä sydämentahdistimien tai implantoitujen defibrillaattorien toimintaa ja aiheuttaa KUOLE- MAN tai VAKAVIA VAMMOJA. Magneetit sijaitsevat XDM Quad Single-Use -mikserin alaosassa ja kertakäyttöisten pussien juoksupyöräkokoonpanossa. LUE ja noudata XDM Quad Single-Use -mikserin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. SÄILYTÄ vähintään 25 cm:n turvaetäisyys magneetteihin, jotta vältät altistumisen yli 0,5 mt:n (5 G) magneettikentälle. Varoita sydämentahdistimia tai implantoituja defibrillaattoreita käyttäviä pysymään etäällä magneeteista. VAROITUS Henkilösuojaimet. Henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi järjestelmän kuljetuksen, asennuksen, käytön ja kunnossapidon aikana on aina käytettävä suojalaseja ja muita henkilösuojaimia, jotka sopivat nykyiseen käyttösovellukseen. Seuraavien henkilösuojaimien on aina oltava saatavilla: Suojalasit työkäsineitä, jotka suojaavat teräviltä reunoilta suojajalkineet kertakäyttöiset käsineet. Käytä aina kertakäyttöisiä käsineitä, kun käsittelet osia käsin. VAROITUS Korkea jännite. Sähkökäyttöisten laitteiden kanssa tai lähellä työskentelevän henkilöstön turvallisuuden vuoksi on noudatettava yrityksen lukitus-/merkintäohjeita ja -toimenpiteitä (LOTO). Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 63

64 5 Valmisteleminen VAARA Katkaise virta. Katkaise virta ennen sekoittimen moottorin kokoonpanon huoltoa. VAARA Tarkista kaapelit.kaapelit on tarkistettava kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vahingoittuneet kaapelit ennen virran kytkemistä järjestelmään. VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja sekoittimen iskutyynyn kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. VAARA Ole varovainen. Ole varovainen liikkuvien osien, varausenergian, paineistuksen ja virtalähteiden läheisyydessä. 64 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

65 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Nostopultit VAROITUS Kiinnitä nostopultit. Älä siirrä laitetta ilman nostopulttien kiinnittämistä. Kiinnitä laite aina nostopulteilla, jotta vältetään punnituskennojen ja laitteiston vaurioituminen sekä käyttäjien henkilövahingot. VAROITUS Nostopulttien väärä käyttö. Nostopulttien väärä käyttö voi saada laitteen kaatumaan käyttäjän päälle. HUOMIO Nostopulttien kiinnittäminen muulla tavalla kuin mitä tässä toimenpiteessä on kuvattu voi vahingoittaa punnituskennoja. Nostopultit nostavat XDM Quad Single-Use -mikserin runkoa ylös. Kiinnitä ne ja poista paino punnituskennojen päältä, jotta punnituskennot eivät vahingoitu. Nostopultit on irrotettava erän ajon ajaksi, jotta astian painoa voidaan tarkkailla. Nostopultit on kiinnitettävä lyhyidenkin siirtojen, kuten laitteen pyörien alla olevan tilan puhdistamisen, ajaksi. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 65

66 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Punnituskennojen avaaminen Irrota nostopultit seuraavien ohjeiden mukaan. Vaihe 1 Toimi Löysää ylämuttereita jakoavaimella. 66 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

67 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 2 Toimi Pyöritä ylämutterit korkeimpaan kohtaan kierteissä sormillasi. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 67

68 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 3 Toimi Löysää alamuttereita jakoavaimella. 68 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

69 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 4 Toimi Pyöritä alamuttereita alaspäin kierteissä sormillasi. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 69

70 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 5 Toimi Pyöritä nostopultteja, jotta saat ne irti vastamuttereista. Tulos: nostopultit on nyt irrotettu. 70 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

71 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Punnituskennojen lukitseminen Kiinnitä nostopultit seuraavien ohjeiden mukaan. Vaihe 1 Toimi Tarkista seuraavat: Laitteen tiellä ei ole esteitä. Nostopulttien päät eivät koske mutteriin, joka on niiden vastakappale. Nostopulttien kierteet ovat vahingoittumattomia. Jokainen mutteri pyörii vapaasti vain sormia käyttämällä. 2 Pyöritä ylämutterit (1) korkeimpaan kohtaan kierteissä (2) sormillasi. 2 1 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 71

72 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 3 Toimi Pujota nostopultit sormillasi mikserin kehikossa oleviin vastamuttereihin. 72 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

73 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 4 Toimi Pyöritä alamutterit (1) korkeimpaan kohtaan kierteissä sormillasi. 5 Kiristä jokaista alamutteria jakoavaimella kolme lisäkierrosta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 73

74 5 Valmisteleminen 5.1 Punnituskennojen lukitseminen ja avaaminen Vaihe 6 Toimi Pyöritä ylämuttereita sormillasi alaspäin, kunnes ne saavuttavat mikserin jalkoja tukevan kehikon. 7 Kiristä ylämutterit jakoavaimella. Tulos: nostopultit on nyt kiinnitetty ja punnituskennot on suojattu liikkeen aiheuttamilta mahdollisilta vaurioilta. 74 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

75 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Purkamisen valmisteleminen HUOMIO Ennen laatikon avaamista poista kaikki terävät esineet purkamisalueelta. Kaikkien henkilöiden, jotka käsittelevät kertakäyttöisen pussin kokoonpanoa, on poistettava kellot, sormukset ja kaikki esineet, joissa on teräviä reunoja tai kärkiä, jotka voisivat vahingoittaa kertakäyttöistä pussia. Ennen kertakäyttöisen pussikokoonpanon purkamista pakkauksesta valmistele kannettava, tasapintainen pöytä, jota käytetään pussikokoonpanon tarkastamiseen. Varmista, että pussi mahtuu pöydälle, käyttämällä apuna seuraavassa taulukossa ilmoitettuja kokoja. Pussikokoonpanon koko 50 L 100 L 200 L 500 L 1000 L Pöydän vähimmäismitat cm (25 25 tuumaa) cm (25 25 tuumaa) cm (30 30 tuumaa) cm (40 40 tuumaa) cm (45 45 tuumaa) Vähintään 200 litran pussikokoonpanon purkamiseen tarvitset avustajan. Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen HUOMIO Poista suojakääreet ja nippusiteet pussikokoonpanoista vain sormin. Sakset ja leikkurit voivat puhkaista pussin ja letkut. Pura kertakäyttöisen pussin kokoonpano pakkauksesta seuraavien ohjeiden mukaan. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 75

76 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 1 Toimi Avaa laatikko ja ota pakkausmateriaalit ja kertakäyttöisen pussin kokoonpano ulos. 2 Avaa ulompaa suojapussia varovasti ja poista pussikokoonpano pussista. 76 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

77 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 3 Toimi Aseta pussikokoonpano tarkastuspöydälle ja avaa se taitoksilta. 4 Poista pussikokoonpanoa ympäröivä kuplamuovikääre ja suojamateriaalit. HUOMIO Älä poista anturiporttien ja -liittimien suojakäärettä. Näitä on suojattava pussin asennuksen aikana. Kääre voidaan poistaa, kun pussi on asennettu. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 77

78 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 5 Toimi Pussin etiketin viimeisen käyttöpäivämäärän symboli on seuraavanlainen: 1 2 Tarkista, ettei viimeinen käyttöpäivämäärä (1) ole mennyt. Varmista, että pussin etiketin gammasäteilypiste (2) on punainen merkkinä onnistuneesta säteilyttämisestä. 78 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

79 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 6 Toimi Jos pussissa on anturiportteja, poista kuplamuovikääre anturiporttien ympäriltä. VAARA Älä poista muovipusseja. Älä poista Kleenpak-liitäntöjä peittäviä muovipusseja. Muovipussien poistaminen anturiporteista voi vahingoittaa laitteistoa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 79

80 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 7 Toimi Poista suojakääreet nesteen lisäysletkusta. VAARA Älä irrota nippusiteitä. Älä irrota nesteen lisäysletkuja yhdessä pitäviä nippusiteitä. Irralliset letkut voivat vaurioitua pussia asennettaessa. 80 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

81 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 8 Toimi Poista kuplamuovikääre tyhjennysletkun ympäriltä. VAARA Älä poista suojusta tyhjennysletkuista. Älä poista suojakäärettä tyhjennysletkujen päästä. Kääreen poistaminen tyhjennysletkujen päästä voi vaarantaa liittimen puhtauden. 9 Sulje välittömästi kaikki sulkimet, kun olet poistanut kääreen kustakin komponentista. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 81

82 5 Valmisteleminen 5.2 Kertakäyttöisen pussin kokoonpanon purkaminen Vaihe 10 Toimi Aseta pussikokoonpano makaamaan pöydälle ja tarkasta kertakäyttöinen pussi. Tarkista, ettei pussissa ole repeämiä, ratkeamia tai viiltoja. Huomautus: Pussissa voi olla pieniä naarmuja ja taitoksia käsittelyn vuoksi. Nämä ja samantapaiset viat eivät ole merkki pussin rikkoutumisesta Varmista, että kaikkien putkien sulkimet ovat kiinni. Käännä pussikokoonpano varovasti ja poista kuplamuovikääre ja vaahtomuovi sekoittimen aluslevystä. Poista lisäkuplamuovikääre kertakäyttöisen pussin yläosasta. HUOMIO Älä poista anturiporttien ja -liittimien suojakäärettä. Näitä on suojattava pussin asennuksen aikana. Kääre voidaan poistaa, kun pussi on asennettu. Tulos: Kertakäyttöisen pussin kokoonpano on nyt valmis asennettavaksi astiaan. 14 Hävitä laatikko paikallisten käytäntöjen mukaisesti. 82 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

83 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Kertakäyttöisen pussin asentamisen aloittaminen HUOMIO Ennen kertakäyttöisen pussin asennuksen aloittamista astian seinät on tarvittaessa pyyhittävä puhtaiksi ja kuivattava. Astian seinän vesi saatetaan vahingossa katsoa pussin vuotamiseksi. Asenna pussikokoonpano astiaan noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Poista kannet mikseristä. 2 Jos mikserissä on sivuluukku, poista luukku, jotta pääset helpommin käsiksi astian sisäpuolelle. 500 litran polypropeenimikseri käytä molempia käsiä luukun nostamiseen ja irrottamiseen. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 83

84 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Vaihe Toimi 500 ja 1000 litran mikserit ruostumattomasta teräksestä tartu luukun kahvaan, käännä sitä vastapäivään ja irrota ovi. 3 Etsi mikserin astian sisältä seuraavat osat: Sekoittimen iskutyyny (1) keskellä alhaalla Tyhjennysaukko (2) alakulmassa Anturin ikkuna (3) sivukulmassa Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

85 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Vaihe 4 Toimi Aseta pussikokoonpano mikserin astiaan ja työnnä tyhjennysletku astian alaosan tyhjennysaukosta. Huomautus: Jos asennat Plus-pussikokoonpanoa, varmista, että anturiportit kohdistuvat anturin ikkunan mukaisesti. 5 Vedä tyhjennysletku kokonaan tyhjennysaukon läpi mikserin alta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 85

86 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Vaihe 6 Toimi Aseta pussikokoonpanon juoksupyörän alusta magneettisen iskutyynyn yläpuolelle. VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja sekoittimen iskutyynyn kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. 7 Laske juoksupyörän alusta hitaasti iskutyynyyn. Tulos: Juoksupyörän alusta kytkeytyy iskutyynyyn magneettisesti. 86 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

87 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Vaihe 8 Toimi Plus-pussikokoonpano: säädä kertakäyttöisen pussin anturiliittimiä vetämällä niitä varovasti anturin ikkunan läpi. HUOMIO Juoksupyörän alustan sijoittaminen oikein Jos juoksupyörän alustaa ei ole asennettu oikein (katso edellä vaihe 6), juoksupyörä ei ole oikein magneettisesti liitetty iskutyynyyn eikä toimi asianmukaisesti. Jos sekoittimesta kuuluu käytön aikana äänekästä naksuntaa, juoksupyörä on irti magneettisesta iskutyynystä. Korjaa ongelma noudattamalla seuraavia ohjeita. 1 Nosta pussia ylöspäin ja irrota juoksupyörän alusta iskutyynystä. 2 Sijoita juoksupyörän alusta oikein kohdan 6 ohjeiden mukaisesti. 3 Jatka pussin asentamista vaiheiden 7 8 ohjeiden mukaisesti. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 87

88 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Kertakäyttöisen pussikokoonpanon asentamisen viimeisteleminen Viimeistele kertakäyttöisen pussikokoonpanon asennus noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Vedä kaikki letkut pois pussikokoonpanon sivuista ja ripusta ne mikserin astian reunalle. Huomautus: Jos letkut ovat järjestyksessä astian päällä, ne eivät haittaa pussin säätämistä astiassa. 2 3 Jos asennat Plus-pussikokoonpanoa, työnnä ph- ja johtavuusanturit kertakäyttöiseen pussiin. Lue tarkat ohjeet kohdasta Osa 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin, sivulla 99. Sulje puristimella kaikki käyttämättömät anturiportin liitännät. 88 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

89 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Vaihe 4 Toimi Asenna hopperi, jos käytössä. 1. Irrota Tri-Clamp kertakäyttöisen pussin jauheen lisäämisportista. 2. Varmista, että O-rengas pysyy paikallaan jauheen lisäämisportissa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 89

90 5 Valmisteleminen 5.3 Kertakäyttöisen pussin asentaminen Vaihe Toimi 3. Aseta hopperi jauheen lisäämisportin päälle ja kiinnitä se Tri-Clamp-kiinnikkeellä. 90 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

91 5 Valmisteleminen 5.4 ph-anturin kalibroiminen 5.4 ph-anturin kalibroiminen ph-anturin valmisteleminen kalibrointia varten Valmistele ph-anturi seuraavasti: Vaihe Toimi Ota ph-anturi pois pakkauksesta. Huuhtele ph-anturin anturipää deionisoidulla vedellä. Liitä ph-anturi anturikaapeliin niin, ettei anturissa näy kierrettä. HUOMIO Älä kiinnitä anturin kaapelia kierteen vastaisesti. ph-anturin kalibroiminen Kalibroi ph-anturi seuraavasti: Vaihe 1 Toimi Aseta ph-anturi ph:n 4 liuokseen ja hämmennä liuosta noin kymmenen kertaa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 91

92 5 Valmisteleminen 5.4 ph-anturin kalibroiminen Vaihe 2 Toimi Paina ph-lähetinpaneelin MENU (1) -painiketta Tulos: lähetinnäyttöön tulee näkyviin valikko. 3 Siirrä valintaa näytössä nuolinäppäimillä. 1 Valitse Calibrate ja sitten ENTER (2). 2 Valitse Sensor 1 ja sitten ENTER. 3 Valitse ph ja sitten ENTER. 4 Valitse Buffer Cal ja sitten ENTER. 5 Valitse AUTO ja sitten ENTER. 6 Järjestelmä tunnistaa ph:n automaattisesti ja näyttää soveltuvat puskurit. Valitse sopiva puskuri luettelosta ja paina ENTER-näppäintä. Tulos: ph-anturi on standardoitu ph:hon Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

93 5 Valmisteleminen 5.4 ph-anturin kalibroiminen Vaihe 4 5 Toimi Aseta ph-anturi ph:n 7 liuokseen ja hämmennä liuosta noin kymmenen kertaa. Järjestelmä tunnistaa ph:n automaattisesti ja näyttää soveltuvat puskurit. Valitse sopiva puskuri luettelosta ja paina ENTER-näppäintä. Tulos: ph-anturi on standardoitu ph:hon 7. ph-lähettimen näytössä näkyy standardoinnin kaltevuus. Näkyvän arvon pitäisi olla noin 57 mv/ph. Vihje: Katso anturin valmistajan oppaasta hyväksyttävä kaltevuusarvoalue. Jos kalibrointi epäonnistuu, määritä epäonnistumisen syy lähettimen ja anturin käyttöoppaiden avulla. Jos antureita käytetään kahta samanlaista, merkitse juuri kalibroitu anturi ph-1:ksi. Toista sitten edellä mainitut toimet kalibroidaksesi toisen ph-anturin ja merkitse se ph- 2:ksi. Steriloinnin jälkeen anturit on liitettävä ph/do-lähettimiin ph/do-1 ja ph/do-2. Kun ph-antureiden kalibrointi on valmis, paina EXIT-painiketta (3) toistuvasti, kunnes saavutat päänäytön. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 93

94 5 Valmisteleminen 5.5 Johtavuusanturin valmisteleminen 5.5 Johtavuusanturin valmisteleminen Johtavuusanturin asentaminen Asenna uusi johtavuusanturi tai vaihda anturi noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Ota anturi pois pakkauksesta. Vihje: Säilytä mukana toimitettu ohje. Sitä tarvitaan kalibroinnissa. 2 3 Huuhtele anturin anturipää deionisoidulla vedellä. Liitä johtavuusanturi anturikaapeliin niin, ettei anturissa näy kierrettä. HUOMIO Älä kiinnitä anturin kaapelia kierteen vastaisesti. 4 5 Etsi mukana toimitetusta ohjeesta kennon vakioarvo. Etsi ph-/johtavuuslähettimen näyttö I/O-paneelista. Paina MENU-painiketta (1) Tulos: lähetinnäyttöön tulee näkyviin valikko. 94 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

95 5 Valmisteleminen 5.5 Johtavuusanturin valmisteleminen Vaihe 6 Toimi Siirrä valintaa näytössä nuolinäppäimillä. a Valitse näytöstä Calibrate ja paina ENTER-painiketta (2). b Valitse nuolinäppäimillä Sensor 2 ja paina ENTER-painiketta. c Valitse nuolinäppäimillä Cell K. d e Anna ohjeessa ilmoitettu kennon vakion arvo nuolinäppäimillä. Paina ENTER-painiketta. f Paina EXIT-painiketta (3). Tulos: Päänäyttö tulee näkyviin. Johtavuusanturia voi nyt käyttää. Tämä toimenpide riittää useimpiin käyttötarkoituksiin. Jos lisätoimenpiteitä tarvitaan (offset-arvon muuttaminen tai järjestelmän nollaaminen), katso ohjeita valmistajan dokumentaatiosta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 95

96 5 Valmisteleminen 5.6 Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa 5.6 Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Olosuhteet Anturin suojuskokoonpano ja asetettu anturi on steriloitava autoklaavissa. Autoklaavin suositellut käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila > 121 C Aika 60 min (vähimmäisaika 30 min) Nestejakso HUOMIO Autoklaavauslämpötila ei saa olla yli 130 C. HUOMIO Räikkäpuristimia ei saa panna autoklaaviin. Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Ennen anturin suojuskokoonpanon steriloimista autoklaavissa on valmisteltava seuraavat: Ruisku Deionisoitu vesi Valmistele anturin suojuskokoonpano seuraavien ohjeiden mukaan: Vaihe 1 Toimi Ota 1-2 ml deionisoitua vettä kertakäyttöiseen pipettiin. 96 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

97 5 Valmisteleminen 5.6 Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Vaihe 2 Toimi Aseta pipetti anturin suojuskokoonpanoon anturin suojuskokoonpanon päätetulpan kierteisen reiän läpi. 3 Ruiskuta vettä anturin suojuskokoonpanoon. Huomautus: Lisätty vesi mahdollistaa höyryn syntymisen anturin suojuskokoonpanon sisällä autoklaavin käytön aikana. 4 5 Poista pipetti. Tarkista, että anturin O-renkaat ovat paikoillaan. 6 Aseta anturi anturin suojuskokoonpanoon päätetulpan kierteisestä reiästä. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 97

98 5 Valmisteleminen 5.6 Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa Vaihe 7 Toimi Kiristä anturi käsin tiukalle anturin suojuskokoonpanon päätetulppaan kääntämällä anturia myötäpäivään. 8 Tarkista, että anturin suojuskokoonpanon palkeet on ojennettu tarpeeksi, jotta anturin anturikärki ei paina kovaa ACD-liittimen (1) päässä olevaa steriiliä paperikalvoa. Seuraavassa kuvassa on esitetty anturin suojuskokoonpano ja oikein asetettu anturi. 1 Tulos: anturin suojuskokoonpano on nyt valmis asetettavaksi autoklaaviin. 9 Aseta anturin suojuskokoonpano autoklaaviin. Anturin suojuskokoonpanon (1) paperikalvopään pitäisi olla alempana kuin kokoonpanon tulppapään. Vihje: Aseta anturin suojuskokoonpano oikein autoklaavauksen aikana anturikokoonpanon pidikkeen (valinnainen) avulla. Kysy lisätietoja GEn edustajalta. 10 Käynnistä autoklaavi. Katso kohdasta Olosuhteet, sivulla96 sterilointiolosuhteet. 98 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

99 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Anturin suojuskokoonpanon valmisteleminen Kaikenlaiset analyyttiset anturit asennetaan samalla tavalla. Anturin suojuskokoonpano on autoklaavattava ennen asennusta. Katso ohjeita kohdasta Osa 5.6 Anturin suojuskokoonpanon steriloiminen autoklaavissa, sivulla 96. Seuraavat ohjeet koskevat räikkäpuristimien käsittelyä. Lue seuraava ilmoitus huolellisesti, ennen kuin aloitat anturin suojuskokoonpanon viemisen kertakäyttöiseen pussiin. HUOMIO Räikkäpuristimet voivat rikkoutua, jos ne on ylikiristetty. Räikkäpuristin voidaan vapauttaa kiristetystä tilasta liu'uttamalla keskinäislukittujen puristimien sormia sivuttain suhteessa toisiinsa. Jos räikkäpuristimen sormia ei voida vapauttaa, räikkäpuristin on leikattava auki. Sivuleikkauspihtejä (samanlaisia kuin mitä käytetään nippusiteen poistamiseen) voidaan käyttää siihen tarkoitukseen. Valmistele anturin suojuskokoonpanon asentaminen kertakäyttöiseen pussiin noudattamalla seuraavia ohjeita. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 99

100 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 1 Toimi Asenna kaksi räikkäpuristinta pussikokoonpanon anturiportin (hitsattu kertakäyttöiseen pussiin) ja sisäkierteisen aseptisen liitäntälaitteen (ACD) liittimen (kiinnitetty kertakäyttöisen pussin anturiporttiin) väliseen letkuosaan seuraavassa kuvassa esitettyyn paikkaan. 2 Kiristä hieman sormillasi räikän puristimia, kunnes puristimen hampaat ovat tarpeeksi kiinnittyneet pitelemään puristinta paikoillaan (2 3 hammasta kiinnittynyt). HUOMIO Älä kiristä puristimia tässä vaiheessa liikaa, muuten ne häiritsevät anturin asettumista kertakäyttöiseen pussiin. 100 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

101 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 3 Toimi Asenna yksi räikkäpuristin anturin suojuskokoonpanon osaan ulkokierteisen ACD-liittimen ja anturin suojuskokoonpanon palkeen väliin seuraavan kuvan mukaisesti. 4 Kiristä hieman sormillasi räikän puristinta, kunnes puristimen hampaat ovat tarpeeksi kiinnittyneet pitelemään puristinta paikoillaan (2 3 hammasta kiinnittynyt). HUOMIO Älä kiristä puristimia tässä vaiheessa liikaa, muuten ne häiritsevät anturin asettumista kertakäyttöiseen pussiin. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 101

102 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Anturin suojuskokoonpanon asentaminen Ennen anturin suojuskokoonpanon asettamista kertakäyttöiseen pussiin on varmistettava, että käytettävillä on puristimen kiristystyökalu. Asenna anturin suojuskokoonpano seuraavien ohjeiden mukaan: Vaihe Toimi Tarkista, että pussin sekoittimen levy on kohdistettu sekoittimen reikään. Tarkista, että anturin Kleenpak-liittimet on kohdistettu anturiporttiin. Poista suojakorkit molemmista ACD-liitännöistä. 102 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

103 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 4 Toimi Pidä ulkokierteistä ACD-liitintä (osa anturin suojuskokoonpanoa) ja kohdista se sisäkierteiseen liittimeen (osa kertakäyttöisen pussin anturin porttia) niin, että valkoiset kalvoliuskat ovat toisiaan kohti, kun ne tulevat ulos liittimien tasaisista sivuista. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 103

104 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 5 Toimi Paina kahta ACD-liitintä yhteen, kunnes ne napsahtavat suljettuun asentoon. Kaksoisnapsahdus osoittaa, että ACD-liittimet ovat sulkeutuneet ja kiinnittyneet tukevasti. 104 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

105 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 6 Toimi Pidä molempien liittimien rungosta kiinni toisella kädellä, tartu molempiin valkoisiin kalvoliuskoihin toisella kädellä ja vedä niitä (kohtisuoraan liittimiin nähden) samanaikaisesti poispäin liittimien rungoista yhtenäisenä, jatkuvana liikkeenä. HUOMIO Jos vain yksi kalvoliuska poistetaan tai jos kalvoliuska rikkoutuu ja vain osa siitä poistetaan, liitäntää ei katsota aseptiseksi. Sulje tämä anturin suojuskokoonpano pois puristimella kertakäyttöisen pussin ja sisäkierteisen ACD-liittimen välisestä lyhyestä silikoniletkuosasta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 105

106 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 7 Toimi Poista käytönestorengas, joka estää tahattoman kiinnityksen, ennen kuin ACD-liittimet on liitetty oikein. 8 Paina ulkokierteisen liittimen peukaloalustaa liittimen rungon tyveä kohti, kunnes peukaloalusta koskee runkoon. Huomautus: Räikän ääni kuuluu ACD-urosliittimestä tämän liikkeen aikana. 106 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

107 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 9 Toimi Tarkista liitäntä visuaalisesti ja varmista, että O-tiivistysrenkaat ovat paikoillaan ja etteivät ne ole epämuodostuneita. HUOMIO Jos on merkkejä siitä, että liitäntä ei ehkä ole aseptinen, sulje tämä anturin suojuskokoonpano pois puristimella kertakäyttöisen pussin ja sisäkierteisen ACD-liittimen välisestä lyhyestä silikoniletkusta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 107

108 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 10 Toimi Pidä liitettyjä liittimiä toisessa kädessä ja paina anturin suojuskokoonpanon päätytulppaa sisäänpäin kertakäyttöistä pussia kohti, mikä puristaa anturin suojuskokoonpanon paljeosan kasaan. Tulos: Anturin suojuskokoonpanon paljeosa on täysin painettu kokoon, kuten alla on esitetty. 108 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

109 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe 11 Toimi Pidä anturin suojuskokoonpanoa täysin puristettuna toisessa kädessä ja kiristä kolme räikkäpuristinta työkalulla, kunnes noin 6 tai 7 kiristinhammasta on kiinnittynyt. HUOMIO Jos räikkäpuristimia kiristetään liikaa, ne voivat rikkoutua. Aiempi kokemus on osoittanut, että vaikka räikkäpuristin rikkoutuisi, anturi itsessään ei vahingoitu, vaikka kyseessä olisi ph-anturi, jossa on lasirunko. Tulos: Anturin kärki ulottuu pinnan yläpuolelle kertakäyttöisen pussin sisäpuolella noin 8 mm. Anturi on nyt valmis liitettäväksi asianomaiseen kaapeliin. Seuraavassa kuvassa on esitetty puristettu anturin suojuskokoonpano paikoillaan. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 109

110 5 Valmisteleminen 5.7 Antureiden asettaminen kertakäyttöiseen pussiin Vaihe Toimi Liitä seuraava anturi noudattamalla edeltä kohtien 1 11 ohjeita. Sulje puristimella kaikki käyttämättömät anturiportin liitännät. Valmis anturin suojuksen asennus Kun ensisijaiset ja toissijaiset tiivisteet ovat paikoillaan ja kiristetty kunnolla, koko anturin suojuskokoonpano pysyy puristetussa tilassa jopa kertakäyttöisen pussin sisäistä painetta vastaan ilman ulkoisten kiinnikkeiden tarvetta. Lisätoimia ei tarvita estämään anturia liukumasta ulos kertakäyttöisestä pussista. Anturi pysyy kokoonpanossaan koko ajon ajan. 110 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

111 5 Valmisteleminen 5.8 Lämpötila-anturin asentaminen 5.8 Lämpötila-anturin asentaminen Lämpötila-anturin (lisävaruste) asentaminen Asenna lämpötila-anturi XDM Quad Single-Use -mikserin kertakäyttöiseen pussiin noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Poista kiinnike hitaasti ja huolellisesti lämpökuopasta. 2 3 Liitä lämpötila-anturin liitin RTD Input -kaapeliin XDM-sähkökaapissa. Työnnä lämpötila-anturia varovasti anturien viereen suojataskuun, kunnes se istuu sinne hyvin (noin 5 mm). Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 111

112 5 Valmisteleminen 5.8 Lämpötila-anturin asentaminen Vaihe 4 Toimi Liitä lämpötila-anturin kaapeli anturin tukitankoon, jotta käyttäjät eivät vahingossa poista lämpötila-anturia suojataskusta. Lämpötilan monitoroiminen Monitoroi sekoituspussin lämpötilaa noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Valitse lämpötilamonitorin paneelista haluttu lämpötilayksikkö (celsius tai fahrenheit) noudattamalla seuraavia ohjeita. 1 Valitse. MENU 2 Valitse. 3 Näytä haluamasi asetus valitsemalla (F tai C) 4 Valitse näytössä näkyvä lämpötilayksikkö valitsemalla MENU. 2 Poistu asetusvalikosta ja alusta monitori uudelleen. Paina RESET-painiketta kahdesti tai Pidä MENU-painiketta painettuna, kunnes lämpötila-arvo vilkkuu näytössä Tulos: Kun arvo näkyy, lämpötilamonitori mittaa lämpötila-anturin lämpötilaa. 112 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

113 5 Valmisteleminen 5.9 Mikserin painon monitoroiminen 5.9 Mikserin painon monitoroiminen Astian painon taaraaminen ja monitoroiminen Punnituskennoilla varustettujen mikserien astian painoa voi monitoroida kertakäyttöisen pussin täyttämisen aikana. Noudata seuraavia ohjeita astian taaraamisesta ja lisätyn painon monitoroimisesta. Vaihe 1 Toimi Taaraa astia painamalla painomonitorin paneelin O-painiketta. XDM-sähkökaapin painomonitori Erillinen painomonitori Tulos: Mikserin astia on taarattu. 2 Varmista, että paino on nollattu noin 0,0 kilogrammaan. Painomonitori on valmis mittaamaan mikserin astian painon. Huomautus: Tarkista, että painolukema on oikein, asettamalla tietty paino mikseriin ja varmistamalla, että näkyvä arvo vastaa lisättyä painoa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 113

114 6 Käyttö 6 Käyttö Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa annetaan tietoja XDM Quad Single-Use -mikserin turvallisesta käytöstä. Tässä luvussa Osa 6.1 Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen 6.3 Kiinteiden aineiden lisääminen 6.4 Tuotteen tyhjentäminen 6.5 Kertakäyttöisen pussin poistaminen 6.6 Sammuta järjestelmä. Katso sivua Turvatoimenpiteet VAROITUS Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata tuotteen turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAROITUS Liukastumisvaara. Poista vuotaneet nesteet välittömästi lattialta liukastumisriskin minimoimiseksi. 114 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

115 6 Käyttö VAROITUS Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen vaarallisia biologisia aineita leviämästä järjestelmän läheisyydessä. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. VAROITUS Hapot ja emäkset. Hapot ja emäkset ovat vaarallisia, jos niitä ei käsitellä oikein. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 115

116 6 Käyttö 6.1 Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä 6.1 Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä Mikserin valmisteleminen Nesteitä voi lisätä nesteenlisäysletkujen avulla. Seuraavassa kuvassa näkyvät kertakäyttöisen Plus-pussin mahdolliset nesteen tulokohdat. Tee ennen nesteiden lisäämistä seuraavat valmistelut: Vaihe Toimi Varmista, että nesteenlisäysletkut eivät ole mutkalla tai tukossa. Varmista, että nesteenlisäysletkut eivät haittaa pussin säätämistä mikserin sisällä. Varmista, että tyhjennysletkun suljin on kokonaan kiinni. 500 ja 1000 litran miksereissä on sivuluukku. Poista luukku, jotta pääset helpommin käsiksi mikserin astian sisällä olevaan pussiin käytön aikana. Liitä nestelähde pussikokoonpanon nesteenlisäysletkuun. Jos mikserissä on painonmonitorointivaruste, taaraa mikserin paino. 116 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

117 6 Käyttö 6.1 Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä Nesteiden lisääminen sekoituspussiin HUOMIO Auta pussia asettumaan paikoilleen täyttämisen aikana, koska pussin taitokset voivat haitata sekoitusprosessia. Näin varmistetaan myös, että pussin enimmäiskapasiteetti on käytössä. Lisää nesteitä kertakäyttöiseen pussiin noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe Toimi Ala täyttää pussikokoonpanoa nesteellä. Lopeta virtaus, kun nestepinta on saavuttanut 3 5 cm ja pussi alkaa muotoutua mikserin astian muotoon. Tarkista, että seuraavat ehdot täyttyvät: Pussikokoonpanossa ei ole taitoksia Pussikokoonpanossa mahdollisimman vähän ryppyjä Vihje: Tarkista pussin pohjan rypyt. 4 Säädä pussikokoonpanoa mikserin astian sisällä seuraavasti: Vedä pussikokoonpanon ylä- ja alakulmat oikeaan asentoon. Jos mikserissä on sivuluukku, säädä pussikokoonpanon alakulmia sen kautta ja 1000 litran mikserit: Asenna sivuluukku takaisin. HUOMIO Sivuluukun on oltava paikallaan, ennen kuin nestepinta nousee luukun alareunan yli. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 117

118 6 Käyttö 6.1 Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä Nesteiden lisäämisen viimeisteleminen Viimeistele nesteiden lisääminen noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 2 Toimi Jatka pussikokoonpanon täyttämistä nesteellä. Nesteen lisäämisen aikana säädä pussin asentoa varovasti siten, että pussin muoto sopii mikserin astian muotoon. Varmista, että pussin nurkat asettuvat sekoitusastian nurkkiin. Jos anturit on asennettu, varmista, että ne pysyvät paikallaan anturin ikkunassa täytön aikana. 3 4 Jos mikserissä on painonmonitorointivaruste, monitoroi lisätyn nesteen painoa. Kun paino lähestyy haluttua tasoa, vähennä pumpun nopeutta. Kun määritetty nestepaino on saavutettu, pysäytä pumppu. 118 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

119 6 Käyttö 6.1 Kertakäyttöisen pussin täyttäminen nesteellä Vaihe 5 Toimi Asenna mikserin astian kannen osio, jossa on aukko pussikokoonpanon letkuille. Vedä letkusto aukon läpi. 6 Kiinnitä jauheen lisäämisportti kannen keskiaukkoon Tri-Clamp-kiinnikkeellä. Asenna toinen kansiosio. Vihje: Kansi tukee jauheen lisäämisporttia ja auttaa pitämään pussia paikallaan Sulje tarvittaessa nesteenlisäysletkut ja irrota nestelähde. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 119

120 6 Käyttö 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen Sekoittimen moottorin käynnistäminen ja käyttäminen HUOMIO Ennen sekoittimen käynnistämistä kertakäyttöinen pussi on täytettävä 20 %-prosenttisesti. Se estää pussin vaurioitumisen. Jos mikserissä on XDM-sähkökaappi Käynnistä sekoittimen moottori ja säädä XDM-sähkökaapilla varustetun sekoittimen käyntiolosuhteita noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Käännä VFD-paneelin virtakytkintä myötäpäivään I-asentoon. 120 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

121 6 Käyttö 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen Vaihe 2 Toimi Paina XDM-sähkökaapin eteenpäin- (1) tai taaksepäin-painiketta (2). 1 2 Tulos: Sekoitus alkaa myötäpäivään painettaessa eteenpäin-painiketta ja vastapäivään painettaessa taaksepäin-painiketta. Huomautus: Moottorin oletusnopeus on 50 r/min. Jos moottorissa on edellisessä ajossa asetettu nopeus, moottori alkaa automaattisesti käydä kyseisellä nopeudella. 3 Säädä sekoittimen nopeutta VFD-paneelin ylä- ja alanuolilla. Tulos: Digitaalinäytössä näkyy moottorin nopeus. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 121

122 6 Käyttö 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen Vaihe 4 Toimi Vaihda sekoitussuuntaa tarvittaessa painamalla XDM-sähkökaapin eteenpäin- tai taaksepäin-painiketta. Jos mikserissä ei ole XDM-sähkökaappia Käynnistä sekoittimen moottori ja säädä muun kuin XDM-sähkökaapilla varustetun sekoittimen käyntiolosuhteita noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Käännä VFD-paneelin virtakytkintä myötäpäivään I-asentoon. 2 Paina vihreää -käyntipainiketta (1). 2 1 Tulos: Sekoittimen moottori käynnistyy. Huomautus: Moottorin oletusnopeus on 50 r/min. Jos moottorissa on edellisessä ajossa asetettu nopeus, moottori alkaa automaattisesti käydä kyseisellä nopeudella. 122 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

123 6 Käyttö 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen Vaihe 3 4 Toimi Säädä sekoittimen nopeutta ylä- ja alanuolilla (2). Tulos: Digitaalinäytössä näkyy moottorin nopeus. Vaihda sekoitussuuntaa tarvittaessa seuraavasti: a Paina vastakkaisen suunnan painiketta (3) b Paina tilapainiketta (4) neljän sekunnin kuluessa. 4 3 Huomautus: Sekoittimen käyttäminen viskoosisiin nesteisiin voi saada juoksupyörän irtoamaan. Jos näin käy, kuuluu nakuttava ääni. Sekoittimen nopeuden vähentäminen kytkee agitaattorin takaisin. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 123

124 6 Käyttö 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen Sekoittimen moottorin pysäyttäminen Pysäytä sekoitus seuraavien ohjeiden mukaan. Vaihe 1 Toimi Jos mikserissä on XDM-sähkökaappi Paina XDM-sähkökaapin eteenpäin- (1) ja taaksepäin-painiketta (2) samanaikaisesti tai Paina VFD-paneelin pysäytyspainiketta Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

125 6 Käyttö 6.2 Sekoittimen moottorin käyttäminen Vaihe Toimi Jos mikserissä ei ole XDM-sähkökaappia Paina VFD-paneelin pysäytyspainiketta. Tulos: Sekoittimen moottori pysähtyy. 2 Käännä VFD-paneelin sekoittimen moottorin virtakytkin O-asentoon. Tulos: VFD:n virta katkeaa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 125

126 6 Käyttö 6.3 Kiinteiden aineiden lisääminen 6.3 Kiinteiden aineiden lisääminen Mietittävää ennen lisäämistä Mieti ennen lisäämistä seuraavia seikkoja: Lisää kiinteitä aineita vain, kun sekoitus on kytketty käyttöön. Tämä estää kiinteiden aineiden keräytymisen sekoittimen lähelle. Käytä hienoksi jauhettua materiaalia. Suuret hiukkaset eivät ehkä hajoa nopeasti ja voivat vaurioittaa kertakäyttöistä pussia. Lisää kiinteä materiaali nesteen lisäysprosessin loppupuolella, mikäli mahdollista. Lisää kiinteät aineet hitaasti. Vältä supersaturoituneita liuoksia mikserissä. Hopperin asentaminen Asenna hopperi tai jauhepussi 3 -mikserin kertakäyttöisen pussin jauheen lisäysporttiin noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Liu'uta yhtä mikserin kannen osiota hiukan ulospäin (1), jotta pääset helpommin käsiksi Tri-Clamp-kiinnikkeeseen Irrota Tri-Clamp jauheen lisäysportista (2). 126 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

127 6 Käyttö 6.3 Kiinteiden aineiden lisääminen Vaihe 3 Toimi Poista suojatulppa jauheen lisäysportista. 4 Varmista, että O-rengas pysyy paikallaan jauheen lisäämisportissa. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 127

128 6 Käyttö 6.3 Kiinteiden aineiden lisääminen Vaihe 5 Toimi Aseta hopperi jauheen lisäämisportin (1) päälle ja kiinnitä se Tri-Clamp-kiinnikkeellä (2). Vihje: Voit käyttää mitä tahansa lisäysporttia, jossa on 3":n liitäntä, tai jauhepussia, jossa on tiiviste Liu'uta mikserin astian kansi takaisin siten, että Tri-Clamp lepää kannen päällä. 128 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

129 6 Käyttö 6.3 Kiinteiden aineiden lisääminen Kiinteiden aineiden lisääminen kertakäyttöiseen pussiin Lisää kiinteitä aineita kertakäyttöiseen pussiin noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe Toimi Varmista, että sekoittimen moottori on käynnissä. Lisää kiinteät aineet pussiin hopperilla. Kun lisäys on tehty, poista hopperi. Vihje: Liu'uta astian kantta ulospäin, jotta jauheen lisäysporttiin pääsee helpommin käsiksi. 4 Aseta suojatulppa jauheen lisäämisportin päälle ja kiinnitä se Tri- Clamp-kiinnikkeellä. 5 Liu'uta kansi takaisin paikalleen Tri-Clamp-kiinnikkeen alustan ympärille. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 129

130 6 Käyttö 6.4 Tuotteen tyhjentäminen 6.4 Tuotteen tyhjentäminen Tuotteen tyhjentäminen kertakäyttöisestä pussista Tyhjennä kertakäyttöisen pussin sisältö noudattamalla seuraavia ohjeita. Ota huomioon myös tuotteen ja jätteiden käsittelyä koskevat paikallissäädökset. Vaihe 1 2 Toimi Aseta tyhjennysletku sopivaan liittimeen. Suosittelemme tyhjentämään tuotteen painovoiman avulla; se on helpompaa ja nopeampaa. Vihje: Asenna tyhjennysletku pumppuun, jos painovoimaista tyhjennystä ei haluta käyttää Poista mikserin astian kansi. Avaa tyhjennysletkun suljin. Monitoroi tyhjennysprosessia, jotta varmistat, että se etenee odotetulla tavalla. Tyhjennyksen aikana säädä kertakäyttöisen pussin asentoa varovasti siten, että pussin reunat siirtyvät tyhjennysaukkoa kohti. Vihje: Voit vähentää kertakäyttöisen pussin alipainetta ja helpottaa tyhjentämistä löystyttämällä nesteenlisäysletkun suljinta. 7 Anna kaiken sisällön tyhjentyä kertakäyttöisestä pussista. 130 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

131 6 Käyttö 6.5 Kertakäyttöisen pussin poistaminen 6.5 Kertakäyttöisen pussin poistaminen Sekoituspussin irrottaminen Irrota anturit ja letkut kertakäyttöisestä pussista noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe Toimi Varmista, että kertakäyttöinen pussi on tyhjä. Varmista, että säädettävätaajuuksisen ajon virtakytkin on O-asennossa. Poista mikserin astian kansi. Poista lämpötila-anturi kertakäyttöisestä pussista. Irrota ph- ja johtavuusanturien kaapelit. Poista ja puhdista ph- ja johtavuusanturit laitoksen käytäntöjen mukaisesti. Autoklavoi anturit ja säilytä niitä puhtaassa paikassa valmistajan ohjeiden mukaan. Sulje kaikkien anturiliittimien päät. Irrota mahdolliset lisäys- ja tyhjennysletkut. Sekoituspussin poistaminen VAARA Magneettiset komponentit. Käsittele magneettisia komponentteja varovasti. Juoksupyörän ja sekoittimen iskutyynyn kytkennän välillä on vahva magneettinen vetovoima. Poista kertakäyttöinen pussi XDM Quad Single-Use -mikseristä seuraavien ohjeiden mukaan. Vaihe Toimi 500 ja 1000 litran miksereissä irrota sivuluukku, jotta pussi on helpompi poistaa. Irrota juoksupyörän alusta: vedä pussikokoonpanon juoksupyörän alusta irti magneettisesta iskutyynystä. Nosta pussi pois mikserin astiasta yläkautta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 131

132 6 Käyttö 6.5 Kertakäyttöisen pussin poistaminen Sekoituspussin hävittäminen Hävitä käytetty kertakäyttöinen pussikokoonpano noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 2 Toimi Jos laitoksen käytännöt edellyttävät pussin dekontaminoimista ennen hävittämistä, huuhtele tyhjän pussin seinät dekontaminaatioliuoksella ja tyhjennä sitten pussi. Hävitä pussikokoonpano kansallisten ja paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. 132 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

133 6 Käyttö 6.6 Sammuta järjestelmä. 6.6 Sammuta järjestelmä. XDM Quad Single-Use -mikserin virran katkaiseminen Katkaise VFD:n ja sekoittimen moottorin virta noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 Toimi Katkaise VFD:n virta kääntämällä virtakytkin O-asentoon. 2 Irrota virtapistoke pistorasiasta. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 133

134 7 Kunnossapito 7 Kunnossapito Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa annetaan tietoja, joiden avulla käyttäjät ja huoltohenkilöstö voivat puhdistaa, ylläpitää, kalibroida ja säilyttää XDM Quad Single-Use -mikserin. Tässä luvussa Osa 7.1 Säännöllinen kunnossapito 7.2 Kalibrointi 7.3 Puhdistus 7.4 Kaapeleiden ja liittimien tarkistaminen Katso sivua Turvatoimenpiteet VAROITUS Koulutettu henkilöstö. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa huoltaa tämän laitteen. VAROITUS Katkaise laitteen virta. Katkaise järjestelmän virta ja lukitse/merkitse sähkölaitteet (LOTO) ennen sähköosien huoltoa. VAARA Kontaminoitumisvaara. Varmista, että XDM Quad Single-Use on desinfioitu asianmukaisesti ennen minkään huoltotyön aloittamista. 134 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

135 7 Kunnossapito VAARA Tarkista kaapelit.kaapelit on tarkistettava kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vahingoittuneet kaapelit ennen virran kytkemistä järjestelmään. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 135

136 7 Kunnossapito 7.1 Säännöllinen kunnossapito 7.1 Säännöllinen kunnossapito Säännöllisen kunnossapidon aikataulu Säännöllinen kunnossapito on tärkeää XDM Quad Single-Use -mikserin turvallista ja ongelmatonta käyttöä varten. Käyttäjän on suoritettava määräaikaishuolto viikoittain, kuukausittain ja vuosittain. Säännöllisen kunnossapidon aikataulu toimii ohjeena käyttäjälle, ja sen avulla voidaan varmistaa XDM Quad Single-Use -mikserin tarvittava säännöllinen kunnossapito. Jos kunnossapitoa ei ole kuvattu näissä luvuissa, sen saa suorittaa vain GE -yhtiön huoltoinsinööri. Väli Tarvittaessa Viikoittain tai tarpeen mukaan Kuukausittain tai tarpeen mukaan Huoltotoimenpide ph:n kalibroiminen Johtavuuden kalibroiminen XDM Quad Single-Use -mikserin puhdistaminen Astia: Puhdista polypropeeniastia miedolla puhdistusaineella tai ruostumatonta terästä oleva järjestelmä siihen sopivalla puhdistusaineella. Sekoittimen moottori: Kaikki moottorin kokoonpanon osat voidaan pestä. Puhdista miedolla puhdistusaineella. Tarkista sekoittimen iskutyynyn kohdistus Katso osa Osa 5.4 ph-anturin kalibroiminen, sivulla 91 Osa 5.5 Johtavuusanturin valmisteleminen, sivulla 94 Osa 7.3 Puhdistus, sivulla Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

137 7 Kunnossapito 7.1 Säännöllinen kunnossapito Väli Vuosittain tai tarvittaessa Huoltotoimenpide Punnituskennojen kalibroiminen 1 (vain ruostumatonta terästä olevat mikserit) VFD kalibroiminen 1 Varmista, että nostopultit eivät ole vaurioituneet tai kuluneet (vain ruostumatonta terästä olevat mikserit). Jos pultit ovat vahingoittuneet, vaihda ne. Kysy ostotiedot GE-edustajalta. Saranoiden ja kahvojen tarkistaminen Roiskelevyn tarkistaminen (vain vaipalliset mikserit) Ilmaus- ja tyhjennysventtiilien tarkistaminen (vain vaipalliset mikserit) Suodattimen vaihtaminen, ilmajäähdytteinen TCU Kaapeleiden ja liittimien tarkistaminen Katso osa Osa 7.2 Kalibrointi, sivulla 138 Osa 7.4 Kaapeleiden ja liittimien tarkistaminen, sivulla Kalibrointiteknikon tekemä kalibrointi. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 137

138 7 Kunnossapito 7.2 Kalibrointi 7.2 Kalibrointi Käyttäjän tekemä kalibrointi HUOMIO Kaikki XDM Quad Single-Use -mikserin kriittiset komponentit on kalibroitava vuosittain tai käyttöpaikan metrologiaosaston määrittämin aikavälein. Kaikki kriittiset komponentit on lisättävä käyttöpaikkakohtaiseen kalibrointitietokantaan. Käyttäjä voi tehdä seuraavat kalibroinnit tarvittaessa (katso Osa 7.1 Säännöllinen kunnossapito, sivulla 136): Johtavuusanturin kalibroiminen ph-anturin kalibroiminen Tarkempia ohjeita anturien kalibrointitoimenpiteistä on kohdassa Luku 5 Valmisteleminen, sivulla 62. Kalibrointiteknikon tekemä kalibrointi Kalibrointiteknikko tekee seuraavat kalibroinnit: Lämpötila-anturin kalibrointi (lisävaruste, vain ruostumattomasta teräksestä valmistetut mikserit) Punnituskennojen kalibrointi (vain ruostumattomasta teräksestä valmistetut mikserit) Säädettävätaajuuksinen ajo Katso kalibrointitoimenpiteet valmistajan dokumentaatiosta. 138 Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA

139 7 Kunnossapito 7.2 Kalibrointi Säädettävätaajuuksisen ajon kalibroiminen Kalibroi Lenze VFD noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaihe 1 2 Toimi Kytke VFD:n virta ja odota, kunnes näytössä lukee STOP. Paina VFD-näppäimistön tilapainiketta (M) Paina ylänuolta. Anna salasanaksi 225 ylänuolen avulla. Määritä P100-asetuksen tilaksi 0. Siirry ylänuolella kohtaan P399. Muuta ylänuolella arvoksi 1, ja paina sitten tilapainiketta (M). Käynnistä kalibrointi painamalla RUN-painiketta. Näytössä vilkkuu CAL noin 40 sekunnin ajan. Kun CAL lakkaa vilkkumasta, kalibrointi on valmis. Tulos: Näyttö on nyt määritetty todelliseen pyörimisnopeuteen P103:n ja P178:n pohjalta. Määritä P100-asetuksen tilaksi 1. Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet AA 139

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Xcellerex XDR-10 -bioreaktorijärjestelmän pöytämalli

Xcellerex XDR-10 -bioreaktorijärjestelmän pöytämalli Xcellerex XDR-10 -bioreaktorijärjestelmän pöytämalli Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle...

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Rea Azalea electrical

Rea Azalea electrical Rea zalea electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot