Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä"

Transkriptio

1 Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria Keski-Suomi Ry Eeva-Liisa Kivimäki ja Mirja Pummila Maaliskuu 2011 Pro Ruokakulttuuri kehittämishanke

2 1 Sisältö 1 Johdanto Selvityksen toteutus Selvityksen tulokset Vastaajien taustatietoja Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttö ja hankinta Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttömäärät Lähielintarvikkeiden käytön lisääminen Yhteistyö tuottajien kanssa lähiruuan käytön lisäämiseksi Selvityksen tulosten tarkastelua Lopuksi Liitteenä kysymyslomake

3 2 1 Johdanto Tämän selvityksen aiheena on lähiruuan tämän hetkinen käyttö ja mahdollinen lisäys keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä (ruokapalveluita tuottavat maaseutumatkailuyritykset, ravintolat, henkilöstöravintolat, julkiset keittiöt). Lähiruuaksi luokitellaan Keski-Suomen maakunnassa tuotettu ja valmistettu ruoka. Yleensä lähiruoka määritellään lähellä tuotettuna, oman alueen raaka aineita ja tuotantopanoksia hyödyntäväksi sekä kuluttajien toiveisiin vastaavaksi ruuaksi. Lähiruokatyöryhmä on määritellyt lähiruoan piirteiksi seuraavaa: Vastaa oman alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin Täyttävät elintarvikkeiden lakisääteiset vaatimukset ja kaupan laatuluokituksen. Hygieeninen laatu ja turvallisuus on varmistettu vähintään omavalvontajärjestelmällä. Tuotannossa ja jalostuksessa käytetään mahdollisimman paljon oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Markkinat ovat alueelliset. Tuotantoketjussa käytetään kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä. Suosii vuodenaikojen sesonkeja. Hyödyntää alueellista ruokaperinnettä tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Selvitys on tehty Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Pro Ruokakulttuurihankkeen toimeksiantona. Pro Ruokakulttuurihanke on keskisuomalaisen ruokaketjun kehittämishanke ajalle Pro Ruokakulttuurihanke kokoaa yhteen keskisuomalaisen ruokaketjun toimijat ja asiakaskohderyhmät pohtimaan keskisuomalaisen ruokapalvelukulttuurin strategiaa sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä ruokaketjun yritystoiminnan edistämiseksi. Kohderyhmä käsittää koko ruokaketjun alkutuotannosta kuluttajaan, myös elintarvikealaan läheisesti liittyvät luonnontuote-, matkailu- ja hyvinvointialat sekä kulttuuri- ja luovat alat ja päättäjät. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus /Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Selvityksen tekijänä toimi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/proagria Keski-Suomi Ry. Pro- Agria Keski-Suomi toimii maaseutuyritysten, PK-sektorin, maatilataustaisen yritysten ja maatilojen neuvontaorganisaationa, hoitaen asiakkaiden toimeksiannoista erilaisia maksullisia neuvonta- ja seurantapalveluita.

4 3 2 Selvityksen toteutus Selvitys tehtiin helmi-maaliskuun aikana Lähiruokakysely toteutettiin sähköisenä Webropolkyselynä. Alkuperäisenä tarkoituksena oli toteuttaa kysely puhelinhaastatteluina ja osa haastattelemalla paikan päällä käyden. Soittokierros 48 ammattikeittiölle kuitenkin osoitti sen, että ainoa mahdollinen tapa saada vastauksia on sähköinen kysely. Ammattikeittiöiden vastaavilla henkilöillä ei ole yksinkertaisesti aikaa ottaa vastaan haastattelijoita tai vastata puhelimessa kyselyyn. Sähköiseen kyselyyn he pystyivät vastaamaan sellaisena ajankohtana, joka heille parhaiten sopi. Soittokierroksen jälkeen kysely päätettiin toteuttaa sähköisesti. Jokainen vastaaja sai oman sähköpostilinkin, jota kautta kyselyyn pääsi vastaamaan. Kyselystä lähetettiin vastaamattomille kolme muistutusviestiä. Tärkeimmille ammattikeittiöille soitettiin vielä kyselyn lähettämisen jälkeen. Sähköinen kysely lähetettiin 190 sähköpostiosoitteeseen. Osoitelähteinä olivat toimeksiantajalta saatu rekisteri, kuntien ja seurakuntien Internet-sivut ja erilaiset sähköiset osoitehakemistot (esim. Eniro, yrityshakemisto ABC, Fonecta). Sähköposteja lähti monipuolisesti kaikille sovituista kohderyhmistä (maaseutumatkailuyritykset, ravintolat, henkilöstöravintolat ja julkiset keittiöt). Vastauksia kyselyyn saatiin 73. Vastausprosentti kyselyyn oli lähes 38,4 %. Vastausprosentti on normaalia kyselytutkimuksen vastausprosenttia (25 30%) hivenen parempi. Vastaaviin lähiruokakyselyihin verrattuna, otos kenelle kysely lähetettiin, oli tässä suurempi. Tässä kyselyssä tulee huomioida se, että kyselyn saaneista kaikilla ei todennäköisesti ole ateriapalveluja ja osa kuului hankintarenkaaseen, jolloin he eivät ole katsoneet vastaamista tarpeelliseksi. Keski-Suomessa oli vuonna 2008 AC Nielsenin Horeca-rekisterin mukaan 1116 suurkeittiötä, joissa valmistettiin annosta vuodessa. Huomioitavaa on, että suurkeittiöiksi lasketaan tässä rekisterissä myös esimerkiksi kebabpaikat, pizzeriat, grillit ja huoltoasemakahvilat. AC Nielsen ei ole julkaisut vuoden 2008 jälkeen uutta Horeca-rekisteriä. Sähköisessä kyselyssä etuna voidaan pitää sitä, että haastattelija ei vaikuta läsnäolollaan vastauksiin ja kysymykset esitetään kaikille vastaajille samanlaisina. Kyselylomakkeessa oli paljon kysymyksiä (30 kpl). Kysymyksiin 6-20 pystyivät vastaamaan vain lähiruokaa jo käyttävät toimipaikat. Vastaajat pystyivät valitsemaan itselleen parhaimman ajan vastata kyselyyn. Kyselyn kysymykset muokattiin yhdessä Pro Ruokakulttuurihankkeen edustajien kanssa sekä kysymyksiä kommentoi Kylän kattauksen edustaja palvelupäällikkö Paula Puikkonen.

5 4 3 Selvityksen tulokset 3.1 Vastaajien taustatietoja Vastauksia saatiin kaikista muista Keski-Suomen maakunnan kunnista paitsi Kuhmoisista ja Kannonkoskelta. Jyväskylästä vastaajia oli 18, Jämsästä 9, Laukaasta 8, Äänekoskelta 5, Petäjävedeltä, Saarijärveltä, Viitasaarelta 4, Konnevedeltä ja Keuruulta 3, Joutsasta, Toivakasta, Pihtiputaalta, Karstulasta ja Hankasalmelta 2 sekä yksi Kivijärveltä, Kyyjärveltä, Muuramesta, Kinnulasta ja Multialta. Vastaajista 41,7 % edusti suurkeittiöitä, hotellia tai ravintolaa 33,3 %, maaseutumatkailuyrityksiä 13,9 %, juhlapalveluita 9,7 % ja kahviloita 9,7 %. KUVIO 1. Kyselyyn vastanneiden toimialat lukumäärittäin (n=72) Kyselyyn vastanneiden toimipaikoista suurin osa 56,9 % oli yksityisiä yrityksiä. Valtion tai kunnan omistamia oli 29,2 %, kunnan liikelaitoksia oli 8,3 %, ketjuun kuuluvia yrityksiä oli 1,4 % ja muut vastaajat edustivat 4,2 % edustivat seurakuntia. KUVIO 2. Kyselyyn vastanneiden toimipaikat omistuspohjan mukaan (n=72)

6 5 Kyselyyn vastanneissa ammattikeittiöissä valmistettiin annoksia päivittäin yhteensä lähes Keskimäärin 880 annosta jokaisessa toimipaikassa. Valmistetut päivittäiset annosmäärät vaihtelivat annoksen välillä. Osa vastanneista ammattikeittiöistä toimi tilausperiaatteella. 3.2 Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttö ja hankinta Vastanneista ammattikeittiöistä 68,1 % käytti Keski-Suomessa tuotettuja elintarvikkeita, 31,9 % ei käyttänyt paikallisia elintarvikkeita. KUVIO 3. Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttö (n= 72) Esteitä Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttöön Hinta 14 % Kuuluminen hankintarenkaaseen 19 % Ei ole tarjolla 33 % Toimitukset tukun kautta 34 % KUVIO 4. Esteitä Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttöön. Syitä siihen, miksi ei käytetä maakunnan elintarvikkeita: käytetään hyvin vähän, koska saatavuus on heikkoa julkiset hankintasopimukset ohjaavat ostoja

7 6 käytettäisiin, jos olisi saatavilla saatavuus ei kuulu sopimustuotteisiin osittain, mutta sopimus on Meiranovaan ei kuulu hankintarenkaaseemme hinta ja logistiikka käyttämillämme toimittajilla ei toimitusmahdollisuutta saatavuus Keskon kautta? tukusta tulee m itä saa ei ole saatavilla kuulumme pikaruokaketjuun tukkuliikkeen toimituksista riippuen ei ole ollut varsinaisesti tarjolla. kyllä ja ei, käytetään jonkun verran, mm. marjoja, viljoja, leipomotuotteita, kalaa. mahdollisuuksien mukaan saatettaisiin käyttää enemmänkin mistäpäin toimittajalle tulee milloinkin eurot ratkaisee ostosopimukset sitovat hinta ja saatavuus ei tiedetä mistä tulee Atrian ja Valion raaka-aineet Ne ammattikeittiöt (49 vastaajaa), jotka hankkivat ja käyttivät maakunnasta saatavia lähielintarvikkeita hankkivat ne suurimmaksi osaksi (40 vastaajaa) tuottajilta, leipomoista tai kalastajilta suoraan. Muita paikkoja, joista lähielintarvikkeita hankittiin, olivat tukut (8 vastaajaa), vähittäiskaupat (6 vastaajaa) sekä yksi vastaaja hankki lähielintarvikkeet Internetin kautta. Lähielintarvikkeita hankittiin useata paikasta ja monelta eri toimittajalta. Ammattikeittiöistä 45 % hankki lähielintarvikkeita kaksi kertaa viikossa, 10 % useammin jopa 3-5 kertaa viikossa. Nämä toimitukset koskivat lähinnä perunaa. Muut vastanneet hankkivat lähielintarvikkeita harvemmin, vajaa 10 % vain tarvittaessa.

8 7 KUVIO 5. Lähielintarvikkeiden hankinta tiheys (n=49) Kysymyksessä kahdeksan vastaajia pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä syytä maakunnan lähielintarvikkeiden käyttöön. Tärkeimpiä syitä lähielintarvikkeiden käyttöön olivat halu suosia paikallisia tuotteita/tuottajia, tuotteen laatu ja joustava toimitus. KUVIO 6. Syitä käyttää lähielintarvikkeita (n=49) 3.3 Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden käyttömäärät Vastaajilta kysyttiin kysymyksessä yhdeksän Keski-Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden vuosittaisia käyttömääriä tällä hetkellä. Kysymyksessä kymmenen taas haluttiin selvittää tahtotila kuinka

9 8 paljon olisi halu käyttää samoja elintarvikkeita. Yhteenveto näiden kysymysten vastauksista on esitetty alla raaka-aineittain. Peruna Vastanneiden ammattikeittiöissä käytettiin tällä hetkellä maakunnan perunaa kg. Perunaa haluttaisiin käyttää kg. Perunan käytön osalta kysymykseen vastasi 23 vastaajaa eli lähes 1/3 vastaajista. Lähiperunan käyttö Nyt Tulevaisuudessa kg kg Peruna KUVIO 7. Lähiperunan käyttö Lähiperuna halutaan ostaa yhä edelleen kuorittuna. Lähiperunan jalostaminen 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nyt Toive Nyt Toive Nyt Toive Nyt Toive Multasina Pestynä Kuorittuna Paloteltuna Lähiperuna KUVIO 8. Lähiperunan jalostusaste (ilmaistuna % vastaajista)

10 9 Porkkana Tällä hetkellä vastaajien ammattikeittiöissä käytetään kg maakunnan porkkanaa, käyttö oltaisiin valmiita lisäämään n kg. Tähän kysymykseen porkkanan käytöstä vastasi 22 vastaajaa. Lähiporkkana halutaan ostaa pääsääntöisesti kuorittuna tai pestynä. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lähiporkkanan jalostaminen Nyt Toive Nyt Toive Nyt Toive Nyt Toive Nyt Toive Nyt Toive Multasina Pestynä Kuorittuna Paloteltuna Raasteena Esikypsenn. Porkkana KUVIO 9. Lähiporkkanan jalostusaste (ilmaistuna % vastaajista) Muut juurekset ja sipuli Muita lähijuureksia käytettiin vastanneissa ammattikeittiöissä kg vuodessa. Tulevaisuudessa muiden juuresten käyttöä ei tämän selvityksen mukaan haluttu lisätä. Muut juurekset haluttiin ostaa kuorittuna ja pestyinä, kuten peruna ja porkkanakin. Myöskään sipulin osalta lähellä tuotetun sipulin käyttöä ei haluttu lisätä. Lähisipulia käytettiin kg vuodessa vastanneiden edustamissa keittiöissä. Muita juureksia koskevaan kysymyksen vastasi 20 vastaajaa, sipulia koskevaan kysymykseen vain 10 vastaajaa.

11 10 Marjat Lähimarjoista mansikan, mustikan ja vadelman käyttöä haluttaisiin lisätä. Herukan käyttöä jopa haluttaisiin vähentää. Marja Käyttö (kg) Toive (kg) Mansikka Mustikka Vadelma Herukat TAULUKKO 1. Marjojen käyttö Tällä hetkellä lähimarjat toimitaan n. 70 % tuoreena ja n. 30 % pakasteena. Jalosteena lähimarjoja ei toimiteta ammattikeittiöihin lainkaan, eikä halua lähimarjojen ostoon jalosteena ole. Toiveena vastanneilla oli, että pakastetun marjan osuus nousisi eli lähimarjat ostettaisiin 50 % tuoreina ja 50 % pakasteena. Toiveet olivat kaikkien kysyttyjen marjojen kohdalla samansuuntaiset. Järvikala Maakunnan järvikalan käyttöä haluttaisiin lisätä huomattavasti. Tällä hetkellä käyttö on kg:sta ja sitä halutaan kasvattaa kg:n. Kalaan liittyviin kysymyksiin vastasi 38 vastaajaa eli yli ½ vastaajista. Järvikalan käyttö Nyt Tulevaisuudessa kg kg Järvikala KUVIO 10. Järvikalan käyttö

12 11 Maakunnan järvikala halutaan ostaa entistä enemmän tuoreena fileenä. Kokonaisen järvikalan käyttö kyselyn mukaan haluttaisiin vähentää. Haukea fileenä halutaan noin 12 % ja madetta käsiteltynä 13 % enemmän kuin nykyisin. Muikku on ainut kala, joka halutaan tuoreena ja kokonaisena. Järvikaloista halutaan ostaa n. 10 % pakasteena tai jalosteena. Tuoreena fileenä Tuoreena kokonaisena Nyt Toive Nyt Toive Muikku 32 % 36 % 65 % 58 % Hauki 52 % 64 % 36 % 21 % Kuha 76 % 72 % 21 % 17 % Made 47 % 60 % 42 % 3 % Muu kala 50 % 67 % 35 % 15 % TAULUKKO 2. Järvikalan jalostaminen (% vastaajista). Liha Lähilihan osalta vastanneet ammattikeittiöt olisivat halukkaita lisäämään maakunnan naudan-, sian-, riista- ja siipikarjanlihan käyttöä. Hevosen- ja lampaanlihaa ei käytetty vastanneiden keittiöissä. Naudanlihan käyttömäärää oltiin valmiita nostamaan nykyisestä 6810 kg:sta yli 9050 kg:n vuodessa. Sianlihan käyttö näissä ammattikeittiöissä on hivenen naudanlihaa suurempaa, käyttö nyt 7730 kg ja toiveena tulevaisuudessa kg. Tämän hetkistä lähilihan käyttöä koskevaan kysymykseen vastasi 25 ja tulevaisuuden käyttöä koskevaan 36 vastaajaa Lähilihan käyttö (kg) Nyt Tulevaisuudessa KUVIO 11. Lähilihan käyttö

13 12 Lähellä tuotettu liha toimitetaan tällä hetkellä ammattikeittiöille pääsääntöisesti tuoreena, vain kaksi vastanneista mainitsi käyttävänsä kypsää lähilihaa. Riistaa käyttäneistä vastaajista 1/3 oli hankkinut sen pakasteena, muuten lähilihaa ei ollut käytetty pakasteena. Tuoreena Kypsänä Pakasteena Naudanliha 82 % 18 % 0 % Sianliha 79 % 21 % 0 % Lampaanliha 68 % 14 % 18 % Hevosenliha 77 % 18 % 6 % Siipikarjanliha 78 % 22 % 0 % Riista 60 % 17 % 23 % TAULUKKO 3. Toiveet lähilihan toimitusmuotoon tulevaisuudessa Lähiliha halutaan tämän selvityksen mukaan ostaa fileinä, kuutioina/suikaleina tai paistina. Lihan käsittely toiveet vaihtelivat eri lihalajeilla. 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Missä muodossa lähiliha halutaan ostaa? Naudanliha Sianliha Lampaanliha Hevosenliha Siipikarjanliha Riista Jauheliha 18 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kuutio/suikale 21 % 42 % 24 % 17 % 40 % 32 % File 44 % 49 % 32 % 50 % 43 % 36 % Paisti 15 % 3 % 40 % 25 % 10 % 21 % Koko ruho tai ½ 3 % 3 % 4 % 8 % 7 % 11 % KUVIO 12. Toiveita lähilihan hankintaan (% ko. lihaa haluavista vastaajista) Muut elintarvikkeet Kyselyssä kysyttiin edellä esitettyjen elintarvikkeiden lisäksi maakunnan kananmunan, juuston, leipomotuotteiden sekä jauhojen/hiutaleiden käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. Kananmunia ostamiseen lähituottajilta oli halukkuutta. Tällä hetkellä käytettiin maakunnan kananmunia kg ja käyttö oltiin valmiita lisäämään kg:n. Maakunnan juustoja ja leipomotuotteita ammattikeittiöt eivät kyselyn mukaan halunneet lisää. Jauhojen ja hiutaleiden ostaminen omasta maakunnasta ha-

14 13 luttaisiin kyselyn mukaan jopa lähes kaksinkertaistaa, tällä hetkellä ostetaan kg:sta jopa kg:n. Kysymykseen mitä lähialueen leipomotuotteita ammattikeittiöissä käytetään vastaus seuraavassa kuviossa. KUVIO 13. Lähialueen leipomotuotteiden käyttö (n=69) 3.4 Lähielintarvikkeiden käytön lisääminen Lähielintarvikkeiden käyttöä ja käyttömääriä koskeviin kysymyksiin 6-20 vastasivat vain ne 49 vastaajaa, joiden toimipaikoissa jo käytettiin lähielintarvikkeita. Kysymyksestä 21 alkaen vastasivat kaikki 73 vastaajaa. Kaikilta vastaajilta kysyttiin, onko heidän yrityksiinsä tarjottu lähielintarvikkeita 68 %:lle oli tarjottu ja 32 %:lle ei ollut tarjottu. Vastanneista ammattikeittiöistä 73 % pystyi ostamaan lähellä tuotettuja elintarvikkeita vain osan aikaa vuodesta, 27 % toivoi koko vuoden kestäviä toimituksia. Seuraavassa kuviossa on ammattikeittiöiden näkemyksiä esteistä ja ongelmista lähielintarvikkeiden käytön lisäämiseksi. Suurimpia esteitä ovat toimitusvarmuus, tiedon puute tuotteista ja tuottajista ja hinta. Muita syitä olivat logistiikka, rahti, tarvittavien määrien suuri vaihtelu ja varastointi.

15 14 KUVIO 14. Esteet ja ongelmat lähielintarvikkeiden käytössä (n=69) Kyselyn mukaan ammattikeittiöt valitsevat käytettävät lähielintarvikkeet oman tarjouspyynnön avulla (43 %) ja taas osa (38 %) ei kilpailuta lähielintarvikkeita ollenkaan. Hankintarengas kilpailuttaa (17 %) ja osa (9 %) ilmoitti hankkivansa suoraan sisäänkävelijöiltä, tarjonnan mukaan, testaamalla tietoon tulleet tuotteet tai ostaa kertaeriä. Avoimessa kysymyksessä 26 kysyttiin millaisille lähielintarvikkeille tai niistä tehdyille jalosteille olisi käyttöä. Kysymykseen vastasi 44 ammattikeittiöiden edustajaa. Huomioitavaa on, että tähän kysymykseen pystyivät vastaamaan myös ne, jotka eivät käytä tällä hetkellä lähielintarvikkeita. Aikaisemmin kysyttäessä mahdollisia halua tulevaisuudessa lähielintarvikkeiden käyttöön vastasivat vain ne, jotka jo nyt lähielintarvikkeita käyttivät. Seuraavassa kuviossa on esitetty vastaajien toiveet prosentteina vastaajien määrästä, jokaiselle vastaajalla oli useita toiveita.

16 15 Millaisille lähielintarvikkeille/jalosteille olisi käyttöä? 27 % 32 % 16 % 18 % 11 % 9 % 39 % 27 % KUVIO 15. Millaisille lähielintarvikkeille/jalosteille olisi käyttöä (n=44)? Alla listattuna suorina lainauksina vastaajien toiveita: Erityisesti kaikki kasvikunnan tuotteet, joissa maku ja kaikki laatutekijät olisivat parhaita nopeasti ja läheltä tuotuna Esikäsitellyt kasvikset Kasvikset, kuorittuna Marjat, tuoreina sekä pakastettuna, joita voitaisiin ostaa koko vuoden ajan Kala perattuna, fileinä Juurekset, vihannekset, kala, lihajalosteet Juurekset eri muodoissa. Liha puuttuu kokonaan. Marja soseet, kokonaiset marjat pakasteena, vihannekset kauden mukaan ja juurekset kuorittuna Kuorittu peruna/kuutio/suikale Valmiille salaattikomponenteille Kuorittu peruna, jatkojalostetut juurekset, leikattu leipä, tuoreet marjat Valmiiksi viipaloitu ruokaleivät, jauhot, ryynit, Marjoja muutamat ahkerat kerääjät toimittaa meille syksyllä. Leipä olisi ihanaa saada lähituottajalta Leivät siivutettuina, kasvikset pilkottuina, pullat, sämpylät, lihat pienittyinä, jauheliha Erilaiset makkarat Lihajalosteet, jotka voi pakastaa

17 16 Leipä, jos toimitus 5-6 x viikossa Kuivatut sienet Pakastettu kala paistovalmiina, leivät pakastettuna, mehut, hillot, kananmunat, sienet jalostettuna, Järvikala, marjajalosteet Hyvin monille, raakatuotteista---jalosteisiin Perus raaka-aineille, esim. lihat, juustot, kasvikset Ravintolan raaka-aineille Hirvi(lisää), metsäpeura, jänis(lisää), kalaa(lisää), sieniä(lisää) Marjat. lihatuotteet, kalatuotteet, vihannekset Naudan, sian ja broilerin fileelle, mansikoille ja vadelmille, leiville, muikulle, lohelle, ahvenelle, munille miksei maidollekin, hilloille mehuille. Pestyt, kuoritut juurekset, järvikala, liha ja riistaliha kaikissa muodoissa, Juurekset, marjat, liha, kala, ruisleipä, karjalanpiirakat Marjoille ja vihanneksille Tasalaatuiselle, aina saatavuudeltaan tavoitettavissa olevalle, kyllin korkealaatuiselle Jalosteita tuskin ostamme lainkaan tai vähäisessä määrin Marjat, tuore kala, Kuorittu peruna, kuorittu porkkana ja yleensä juurekset Käytämme paikallisen leipomon tuotteita, á la Carte annoksiin käytämme paljon puolivalmisteita, eli sellaisia käyttäisimme. Esim. jossain vaiheessa Saarijärveltä sai ostaa kuorittuja perunoita ja muita vihanneksia Raaka kala, marjat, Marjatuotteille, makeisille, viineille, jalostetulle lihatuotteelle, kananmunille, enemmän kalalle... Juurekset, vihannekset, lihat, kalat, jauhot, Leipomotuotteille, kalalle, lihalle Marjat, sienet, liha, kala,riista, vihannekset,leivonnaiset Olen ajatellut lähiruokaa sekä kauppaan että ravintolaan. Marjoille, juureksille jos niitä saa kuorittuna, jauhoille, mehuille, hilloille Marjatuotteet, leipä ja muut leipomotuotteet, liha, kala, viljat Tuoreliha ja järvikala

18 17 Kasvikset, kaikki juurekset, kala Myslit, marjat, lihat perunat, juurekset, marjat erilaiset marjat kasvikset ja juurekset jalostettuna jauhot/suurimot Juurekset Marjat Vihannekset Lihatuotteet, Kala Maitotuotteet Vastaajista 46 % oli sitä mieltä, että paras tapa tilata lähielintarvikkeita on puhelin. Toiseksi parhaana tapana (30 %) pidettiin tilausta Internetin tai sähköpostin kautta. Vastaajista 10 % halusi tilata tuotteet suoraan tilalta, näissä vastauksissa ei ilmennyt varsinaista tilaustapaa. Tukun kautta lähielintarvikkeet halusi tilata 9 % vastaajista ja muina vastauksina oli sähköinen tilausjärjestelmä, kiertävä auto ja yhdessä vastauksessa oli toivottu vain keskitettyä järjestelmää. Avoimessa kysymyksessä 27 mielipidettä parhaasta tavasta toimittaa lähielintarvikkeita ammattikeittiöille. Vastaajia kysymykseen oli 54. Heistä 32 toivoi tuottajan itse tuovan lähielintarvikkeet keittiölle. Kymmenen vastaaja toivoi jakeluautoa lähielintarvikkeille, seitsemän vastaajaa halusi saada lähielintarvikkeet tukun kautta ja viidellä vastaajista olisi mahdollisuus noutaa ne itse tuottajalta tai suoramyyntipisteestä. 3.5 Yhteistyö tuottajien kanssa lähiruuan käytön lisäämiseksi Kysymyksellä millaista yhteistyötä haluaisitte tehdä paikallisten tuottajien kanssa lähiruuan käytön lisäämiseksi, haluttiin löytää niitä yhteistyön muotoja joihin ammattikeittiöiden edustajat mieluiten osallistuisivat. Vastaajista 44 halusi käydä tutustumassa tuottajien/jalostajien luona, 41 toivoi yhteisiä tapaamisia, yhteisen tuotekehityksen kannalla oli 28 vastaajaa, 23 halusi osallistua koulutustilaisuuksiin ja muina toiveina tuli esiin kahdessa vastauksessa jakelun kuntoon laittaminen sekä myös kahdessa vastauksessa tuotteista tiedottaminen.

19 18 Muu 3 % Tuotekehitys 20 % Yhteistyömuodot Lopuksi kysyttiin kyselyn herättämiä toiveita ja kommentteja. Vastaajia tähän kysymykseen oli 21. Seuraavassa ovat vastaajien toiveet ja kommentit suorina lainauksina. Lähiruoka-asia on ollut Keski-Suomessa esillä hyvin kauan, mutta yhteinen tahtotila ja tekeminen puuttuvat Tämä on meillä ikuisuuskysymys, jota on pohdittu jo pitkään. Emme ole päässeet alkua pidemmälle, sillä pienet tuottajat eivät ole pystyneet verkottumaan ja näin yhdistämään voimansa. Raha on myös suuri tekijä tässä prosessissa. Kertakäyttömäärät ovat suuria, leipää esim. 60 kpl kerralla siivutettuna, jauhelihaa vähintään 30 kg samoin muuta lihaa pilkottuna. Kalaa käsiteltynä, perattuna 50 kg, perunaa kuorittuna ja pilkottuna kg päivässä. Pitää olla varma, että toimittaja pystyy varmasti toimittamaan määrät. Pienellä yrityksellä ei ole aikaa ja resursseja alkaa hankkimaan tuotteita, tukussa tulisi olla tuotteita saatavilla, hinta myös olisi saatava kohdalleen, jotta voisi käyttää tuotteita Meillä on surkeita kokemuksia lähiruokatoimittajista. Tuotteiden laatu on ollut aina hyvää, mutta jotenkin niiden löytäminen on hankalaa. Ja sitten kun viimein löytää niin ollaan niin vaatimatonta niin vaatimatonta että ostamisen innostus lopahtaa. Tuottajat esim. pohtii ääneen miten sen saisi kuljetettua asiakkaalle- ei osaa sanoa hintaa ja kun pyytää tuotetta mahd. pitkälle käsiteltynä-homma tökkää siihen. Savon tilan jäätelöt ovat meillä käytössä ja homma heidän kanssaan toimii alkukankeuksien jälkeen. Heillä onkin käytössään hollanti- Koulutustilaisuudet 16 % Yhteiset tapaamiset 29 % Tutustumiskäynnit 32 % KUVIO 16. Yhteistyömuodot tuottajien kanssa (n=64)

20 19 lainen konsepti, jossa kaikki on etukäteen suunniteltua. Tuotteistaminen tuntuu olevan se kompastuskivi. Kun esim etsin hirvenlihaa niin meille tarjotaan kokonaista leimaamatonta hirveä karvoneen päivineen...ilman kuittia, kun kerron millaisessa muodossa meille tätä nykyä tulee Torniosta hirvenliha ja millä hinnalla niin sen jälkeen ei tarvitse perään soitella... tai mikä tahansa riista-patavalmiina tai kalan toimittaminen on mahdotonta. Raaka-aineiden sekä tuotteiden tasaiseen laatuun tulee kiinnittää vielä enemmän huomioita. Miten saadaan jakeluverkosto taloudelliseksi. Logistiikka ja saatavuus ovat pahoja esteitä lähiraaka-aineiden käytön tiellä. Mitä enemmän välitysportaita, sitä kalliimmaksi hinta nousee ja sitä vaikeampi sitä on siirtää asiakkaiden maksettavaksi Tehkää kuntakohtaiset listat toimittajista. En pitänyt kyselyä kovin tärkeänä yrityksen kannalta Toimitusvarmuus, hinta ja tiedonsaanti tuotteista ovat yleisimmät ongelmat Kysely on hyvä - toivottavasti tasalaatuisuus kehittyy Sitä lähiruoka raaka-ainetta käytetään, mitä on saatavilla ei aina tarvitse saada kaikkia tuotteita. Nautitaan siitä mikä on parasta mihinkin aikaan. Myynnin ja markkinoinnin vaikeus. Yrittäjällä ei ole aikaa keräillä tuotteita useasta paikasta. Ehkä tietyt päivät toimituksille ja sitten eri tuottajat yhteistyöhön kuljetusten osalta. Voisiko hinnoittelussa ottaa huomioon myös tuottaja, että jos mahdollista ei yli kaupan hintoja Yritys xxxx rieska, ruisleipä ja makeat leivonnaiset ja täytekakut leivotaan omassa keittiössä. Miksi tällainen kysely, kun Keuruulla ei toimi tämä Saanko kyselyn tuloksen sähköpostiini? Tällä hetkellä lisäaineiden ja muiden säilöntäaineiden käytön lisääntyminen varmasti herättää kuluttajat suosimaan vähemmän jalostettua lähiruokaa. Kuluttajana ostaisin kyllä kaupasta lähellä tuotettua ruokaa Ajatuksiin tuli, että pitäisi ottaa selvää... siis ryhtyä! Minulta puuttuu vielä tällä hetkellä kokonaisuus mitä yleensäkin olisi tarjolla ja missä? On vähän kaukaa haettua kun ei ole toimijoita eikä tiedotusta asiasta. Muualta tulleena en ymmärrä miksi tuottajat eivät markkinoi tuotteita, Keski-Suomessa ei ole markkinointihenkisyyttä. Kala on ongelma. Kalaa ei yksikertaisesti tarjota ja mansikat pitäisi itse etsiä ja hakea. Olemme kohdanneet vain satunnaisia tarjoajia ja tuottajien etsiminen työn ohessa ei onnistu. Toisessa toimipisteessämme rannikolla tuottajat tarjoavat

21 20 tuotteita ja niitä on saatavilla ympäri vuoden. (Erään yrittäjän kertomaa puhelinkeskustelussa). 4 Selvityksen tulosten tarkastelua Selvityksen vastausprosentti oli 38,4 %, joka on hieman korkeampi kuin kyselytutkimuksissa yleensä. Tämän kyselyn vaikuttavuutta kuitenkin lisää se, että kyselyn otos oli 190 ammattikeittiötä ja vastaajia saatiin 73. Vastaavissa tutkimuksissa esimerkiksi Kainuussa ja Etelä-Karjalassa vastausprosentti on ollut pienempi samoin kuin vastanneiden ammattikeittiöiden määrä. Kainuussa otos oli 49 ammattikeittiötä ja Etelä-Karjalassa 63. Kysely lähetettiin ammattikeittiöille useampaan kertaa ja osalle myös soitettiin. Kyselyn tulosten käyttötarkoitus ja merkitys maakunnan elintarviketoimialan kehittämiselle tuli hyvin esille kyselyn saatteessa. Kyselyyn pystyi myös vastaamaan ilmoittamatta yrityksensä nimeä. Kyselyyn vastaamatta jättämistä voidaan pitää myös osoituksena siitä, että lähiruoka asiaa ei pidetä tärkeänä. On myös mahdollista, että kyselyn kautta vaikuttamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Monissa ammattikeittiöissä työskentely on niin kiireistä, että aikaa ylimääräiseen ei ole. Muutamat puhelimitse tavoitetut vastaajat sanoivat, että kyselyyn joutuu vastaamaan vapaa-ajalla. Työpäivän aikana ei yksinkertaisesti ehdi. Toisaalta kaikki ne ammattikeittiöiden edustajat joihin oltiin puhelimitse yhteydessä suhtautuvat lähiruokaan myönteisesti ja kertoivat haluavansa käyttää lähiruokaa. Mutta ilmeisesti nykyiset resurssit ja toimiympäristö ei mahdollista lähiruuan käyttöä halutussa mittakaavassa. Selvitys antaa monipuolisen otoksen maakunnan ammattikeittiöistä, koska vastaajia oli sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta tasaisesti. Ketjuihin kuuluviin toimipisteisiin kyselyä lähetettiin myös, mutta vastauksia niistä tuli vain muutamia. Päivittäiset annosmäärät julkisilla keittiöillä ovat yksityisiä huomattavasti suurempia esimerkiksi Jyväskyläläisen Kylän kattauksen päivittäinen annosmäärä Keski-Suomessa tuotettuja elintarvikkeita käytti nyt jo 68,1 % vastaajista. Prosenttiosuus on lähes sama kuin prosenttisosuus kysyttäessä, onko heidän yrityksiinsä tarjottu lähiruokaa. Tämän kyselyn mukaan kaikki ne ammattikeittiöt, joille lähielintarvikkeita oli tarjottu, myös niitä käytti. Merkittävämpänä esteenä lähielintarvikkeiden käyttöön pidettiinkin sitä, ettei niitä ole tarjolla. Lähialueen tuotteita/tuottajia haluttaisiin suosia, jos niistä tiedettäisi enemmän. Toimitukset tukkujen kautta

22 21 hankaloittavat lähielintarvikkeiden hankintaa. Kuuluminen hankintarenkaaseen vaikeutti paikallisten elintarvikkeiden käyttöä, päätökset hankinnoista teki joku muu taho. Myös hintaa, toimintavarmuutta ja tuotevalikoiman riittämättömyyttä pidettiin merkittävinä esteinä lähielintarvikkeiden käyttöön. Tuotteen laatu ja joustava toimitus nähtiin lähituotteiden käytön etuna, mutta laatua ja toimitus varmuutta pidettiin myös käytön esteenä. Mielenkiintoista on, että vastaajat pitivät käytön yhtenä esteenä jalostusasteen riittämättömyyttä, mutta toisaalta muissa vastauksissa ei tullut esille merkittävää kysyntää jalostetuille tuotteille. Lähielintarvikkeita oltiin valmiita hankkimaan vain osan aikaa vuodesta. Kyselyn alussa mainittiin, että tässä selvityksessä lähiruuaksi luokitellaan Keski-Suomen maakunnassa tuotettu ja valmistettu ruoka. Vastauksista voi kuitenkin päätellä, että jokainen ymmärtää käsitteen lähiruoka omalla tavallaan. Vastauksissa pohdittiin esimerkiksi sitä onko Atrian ja Saarioisten tuotteet lähiruokaa. Kysymyksissä, joissa kysyttiin lähielintarvikkeiden käyttömääriä nyt ja tulevaisuudessa, tuli esille se, ettei tarkkoja määriä voitu tuoda esille. Näihin kysymyksiin vastasi myös vain osa lähielintarvikkeita käyttävistä ammattikeittiöistä. Selvityksessä esille tulevien käyttömäärien voidaan katsoa olevan vain viitteellisiä. Käytetyimmät lähielintarvikkeet ovat tämän kyselyn mukaan peruna ja porkkana. Näiden käyttöä oltaisiin halukkaita lisäämään huomattavasti tämän hetkisestä käytöstä. Peruna halutaan pääsääntöisesti kuorittuna. Porkkana toivottiin edelleen kuorittuna, pestynä ja myös multaporkkanalle on vielä ostajia. Paloiteltuna, raasteena tai esikypsennettynä porkkanalle ei tämän selvityksen mukaan ole markkinoita ammattikeittiöissä. Myös avoimessa kysymyksessä millaisille lähielintarvikkeille olisi eniten käyttöä nousivat esiin juurekset ja vihannekset. Mielenkiintoista on huomata, että lähimarjojen käyttöä halutaan lisätä mansikan, mustikan ja vadelman osalta, mutta ei herukan. Lähialueella on herukkaa hyvin saatavilla, joten se ole ongelmana herukan käytössä. Herukat ovat maultaan happamampia, joten niiden käyttö joukkoruokailussa on vähäisempää kuin muilla kysytyillä marjoilla. Pakastetulle marjalle olisi entistä enemmän käyttöä. Maakunnan järvikalaa haluttaisiin käyttää entistä enemmän. Järvikala oli toiseksi suosituin lähielintarvike tulevaisuuden käyttöä ajatellen. Kokonaisen kalan sijaan toivottiin kalaa fileinä. Pakastetun järvikalan käyttöä oltaisiin valmiita hivenen lisäämään. Kalan käytön osalta esille nousee epävarma saatavuus ja sesonkiluonteisuus. Järvikalan pakastaminen parantaisi kalan saatavuutta. Jyväskylän

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö

Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö Verkostoitumispäivä Piikkiön Tuorlassa Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Varsinais-Suomen tuotannon osuus

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

TUNNETAANKO LUOMU

TUNNETAANKO LUOMU Luomu keittiöissä Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista www.ekocentria.fi

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

JÄRVIKALAKYSELY AMMATTIKEITTIÖILLE

JÄRVIKALAKYSELY AMMATTIKEITTIÖILLE JÄRVIKALAKYSELY AMMATTIKEITTIÖILLE Aluksi muutamia taustakysymyksiä keittiöstänne 1. Ammattikeittiönne on * Yksityisyritys Kunnallinen liikelaitos Kunnallinen organisaatio Valtion omistama Säätiön / yhteisön

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Lähiruokapiiri Jämsään? perustamisesta Vitikkalan koululla Vitikkala-salissa klo 18

Lähiruokapiiri Jämsään? perustamisesta Vitikkalan koululla Vitikkala-salissa klo 18 Lähiruokapiiri Jämsään? Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin perustamisesta Vitikkalan koululla Vitikkala-salissa 23.5.2011 klo 18 Miksi lähiruokaa ruokapiirin kautta?

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Särkijaloste suurkeittiön käyttöön

Särkijaloste suurkeittiön käyttöön Särkijaloste suurkeittiön käyttöön Case Jyväskylän lähiruokakokeilu 2014 Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin Vesistökunnostusseminaari, Rauma 11.6.2015 Leena Pölkki, projektipäällikkö, Jyväskylän

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

Elintarvikehankinnan vähimmäisvaatimukset ja tuotekohtaiset kriteeriehdotukset

Elintarvikehankinnan vähimmäisvaatimukset ja tuotekohtaiset kriteeriehdotukset Elintarvikehankinnan vähimmäisvaatimukset ja tuotekohtaiset kriteeriehdotukset Hyvinkää 18.5.2016 NYT-Tuotekehitystä ja hankintaosaamista -hanke Vienti 95,3 milj.e TUONTI 4,2 miljardia euroa Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Taustatietoa sianlihan kulutuksesta

Taustatietoa sianlihan kulutuksesta Taustatietoa sianlihan kulutuksesta Suomalaiset syövät n. 35 kg/hlö porsaanlihaa vuodessa. Porsaanliha edustaa n. 50 % lihan kokonaiskulutuksesta. Vain ¾ talouksista osti v 2009 kuluttajapakattua tuoretta

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Lähiruoka Lohjan kaupungin strateginen valinta Lohjan kaupungin Ruoka- ja siivouspalvelut

Lähiruoka Lohjan kaupungin strateginen valinta Lohjan kaupungin Ruoka- ja siivouspalvelut Lähiruoka Lohjan kaupungin strateginen valinta Lohjan kaupungin Ruoka- ja siivouspalvelut HoReCa Lähiruokaa Uudeltamaalta & hankintafoorumi Seminaari 18.5.2016 Hyvinkää Alkusanat Lohjan kaupunginhallitus

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Paikalliset innovaatiot avain julkisen keittiön toimittajaksi. Mikkeli

Paikalliset innovaatiot avain julkisen keittiön toimittajaksi. Mikkeli Paikalliset innovaatiot avain julkisen keittiön toimittajaksi Mikkeli 15.11.2016 Ruralia-instituutti / Hanna-Maija Väisänen www.helsinki.fi/ruralia 21.11.2016 1 Otsikkoja viime vuosilta Osasto / Henkilön

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Lähiruokapiiri Korpilahdelle?

Lähiruokapiiri Korpilahdelle? Lähiruokapiiri Korpilahdelle? Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin perustamisesta 26.9.2011 klo 18 Kati Kankainen, JAPA ry Miksi lähiruokaa ruokapiirin kautta? Tuoretta ja turvallista suoraan tutuilta tiloilta

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA

Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa?

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Sari Forsman-Hugg, MTT ProAgrian ja MTT:n Sikatalouden seminaari 2.6.2010 Vantaa Miksi lihankulutus

Lisätiedot

Myydyimmät. TuotTEET KÄSINTEHTY

Myydyimmät. TuotTEET KÄSINTEHTY Myydyimmät TuotTEET 9001 14001 ISO 22000 Salaatit Vihannekset Numero Nimi Erä EAN Numero Nimi erä EAN 30000 Amerikansalaatti leikattu 2 kg 6405412300009 32600 Tomaattilohko kannaton 2,5 kg 6405412326009

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola teeman kehittämisohjelman perusteita

Ruoka-Kouvola teeman kehittämisohjelman perusteita Ruoka-Kouvola teeman kehittämisohjelman perusteita 13.1.2016 Manu Rantanen & Riitta Kaipainen 13.1.2016 1 Sisältö 1. Tausta: Ruoka-Kouvola kumppanuustoiminta vuonna 2015 2. Keskeisiä kehittämistavoitteita

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki HoReCa-tapaaminen Muistio 19.3.2015 klo 12-14.30 Postitalo, Helsinki Paikalla Mika Heiskanen (Finlandia-talo) Leila Fogelholm (Fazer Food Services) Jarkko Knuutinen (Meira Nova) Marko Kapanen (Heinon Tukku)

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä?

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Ryhmä 1. HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen sopimustuotanto; kaupat mukaan ja julkiset ruokahankinnat viljelijöiden yhteistyö

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Lähiruoka julkisissa keittiöissä

Lähiruoka julkisissa keittiöissä Lähiruoka julkisissa keittiöissä NAF kevätkokous Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Vastaamme kuntien ja valtion hankintayksiköiden kysymyksiin hankintalain soveltamisesta

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa

Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa Kaupunginvaltuusto 12 28.01.2014 Kaupunginhallitus 109 16.05.2016 Kaupunginvaltuusto 66 21.06.2016 Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Julkisten ruokapalvelujen hankinnat-foorumi, Hyvinkää 18.5.2016 Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju & Hanna-Maija Väisänen 20.5.2016 1 Esityksen

Lisätiedot

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto Tilataan, Luomua! Jaakko Nuutila Sisältö Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto 1 Luomu nyt Suomi on jäljessä muista maista

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Vastaus 1 Ei voi tarjota pakastetuotetta, mikäli on pyydetty tuoretuotteena. Pakastetuotteen hinnan voi ilmoittaa Exceltaulukon

Vastaus 1 Ei voi tarjota pakastetuotetta, mikäli on pyydetty tuoretuotteena. Pakastetuotteen hinnan voi ilmoittaa Exceltaulukon LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Kysymykset ja vastaukset 1 (7) VALMIS- JA PUOLIVALMISRUOKATUOTTEET Tarjouspyyntö 26/2015, 25.11.2015 Kysymys 1 Voiko tarjota seuraavia tuoretuotteena pyydettyjä tuotteita

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

Monipuolinen valikoima arkeen ja juhlaan!

Monipuolinen valikoima arkeen ja juhlaan! Monipuolinen valikoima arkeen ja juhlaan! Asiakastaan arvostava ELINTARVIKETUKKU Elintarviketukku Rikainen Oy on tamperelainen täyden palvelun tukkuliike. Tarjoamme alueen asiakkaille, kuten lounaspaikoille,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Tiedonvälitys Yritysryhmät Maaseutuohjelma on keskeisin rahoitusmuoto Satakunnan ruokaketjun ja biotalouden kehittämiseen Tavoitteena 100

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

ELINTARVIKKEET ELT301 LISÄTIETOKYSYMYKSET JA VASTAUKSET

ELINTARVIKKEET ELT301 LISÄTIETOKYSYMYKSET JA VASTAUKSET ELINTARVIKKEET ELT301 LISÄTIETOKYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymys 1 Liite 1, Positiot: 118 Sekamehutiiviste, täysmehupitoisuus 35 % 15 000 10,0 l 119 Sekamehutiiviste, täysmehupitoisuus 65 % 12 000 10,0

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjät ja MTK Tiedotustilaisuus Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; mitä vähennetään ja mihin vähennykset kohdistuvat? Vaikutukset kuntatalouteen?

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä!

TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä! TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä! pullaa - jauhoa, maitoa, kananmunaa, leivinjauhetta,, margariinia... leipää - jauhoa, leivinjauhetta,, maitoa/ kalakeittoa -, kalaa (esim. lohta), tilliä, perunaa, kermaa,,

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE POLVIJÄRVI Hanne Husso

LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE POLVIJÄRVI Hanne Husso LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE POLVIJÄRVI 6.2.2014 Hanne Husso 6.2.2014 2 6.2.2014 3 - Meri-Lapin alue - Aloite Kemi-Torinon seutuvaltuustolle paikallisten tuotteiden ja raaka-aineiden käytön lisäämiseksi

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot