Ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä finanssikriisiin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä finanssikriisiin?"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 3/2012 Ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä finanssikriisiin? Kimmo Alajoutsijärvi Markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu We met the enemy, and he is us. (Walt Kelly) 1. Kauppakorkeakoulut kritiikin kohteena 1 Käytän tässä esseessä kansantaloustieteestä termiä taloustiede. Koska kuitenkin tarvitsen yhteisnimityksen markkinoinnille, laskentatoimelle, johtamiselle (yms.) käytän niistä termiä liiketaloustieteet. Nojaan tässä ennen kaikkea keskieurooppalaiseen perinteeseen. Suomalaiset kauppakorkeakouluthan ovat eläneet varhaiset vaiheensa Ruotsista matkitun alun perin saksalaisen mallin mukaisesti, jossa Volkswirtschaftslehre ja Betriebswirtshaftslehre ovat taloustieteen osa-alueita (vrt. Pohjola 2006: 306; ks. myös klassikko tieteiden taksonomiasta Whitley 1984: ). Kauppakorkeakoulut 1 ovat olleet menestystarina sotien jälkeisessä maailmassa. Nykyisistä jo yli kauppakorkeakoulusta noin 650 on AACSB- ja 150 EQUIS-akkreditoitu. Ne ovat myös koulutusinstituutioista vaikutusvaltaisimpia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja yliopistojensa vetovoimaisimpia osia ja samalla muiden koulutusalojen rahoittajia. Suomessakin kasvu on viime vuosikymmeninä ollut melkoinen, uusia yksiköitä on perustettu ja vanhat ovat laajentaneet toimintaansa (ks. esim. Alajoutsijärvi, Kettunen ja Tikkanen 2012). Myös Suomessa kauppatieteelliset yksiköt 2 ovat jo pitkään olleet toisten alojen rahoittajina monitieteisissä yliopistoissa. Viimeksi Helsingin ja Turun kauppakorkeakoulut liittyivät tähän joukkoon. Ainoa jäljellä oleva ns. stand-alone-kauppakorkeakoulu on Hanken. Menestyksestä huolimatta tai ehkä juuri sen takia kauppakorkeakouluja on arvosteltu moninaisesti. Kritiikki on kasvanut samalla, kun kauppakorkeakouluista on tullut suosittu tutkimuskohde. Ensinnäkin on väitetty, että tutkimus on erkaanut liike-elämän todellisista haasteista ja että siitä on tullut irrelevanttia, sisäsiittoista ja oppiainepohjaista, joka palvelee tutkijoiden urakehitystä, vaikka heidän huipputieteellisiä artikkeleitaan ei juuri lueta (esim. Bennis ja O Toole 2005). Koulut eivät ole ottaneet omikseen liikkeenjohtajien komplekseja oikeita ongelmia, vaan ovat tyytyneet näennäistieteellisiin 2 Käytän termiä kauppakorkeakoulu laveasti siten, että suomalaisille yliopistoille tyypilliset kauppatieteelliset yksiköt tai taloustieteiden tiedekunnat sisältyvät tähän termiin. 361

2 KAK 3 / 2012 mutta elegantteihin matemaattisiin malleihinsa (Locke 1996, Taleb 2007) samalla, kun ovat unohtaneet alkuperäisen professionaalisen luonteensa (Khurana 2007, Locke ja Spender 2011). On myös sanottu, että koulut valitsevat liian nuoria ja kokemattomia opiskelijoita, joille opetetaan vääriä asioita väärällä tavalla, mistä on seurannut mm. eettisiltä arvoiltaan vääränlaisia liikkeenjohtajia (Mintzberg 2004). Toisaalta kouluja on syytetty liian asiakaslähtöisiksi, jolloin syvällisen uuden tiedon tuottaminen on unohtunut (esim. Zell 2001, Starkey ja Tiratsoo 2007). Kauppakorkeakouluja on vielä kritisoitu siitäkin, että ne eivät ole kyenneet parantamaan yritysten tai kansakuntien kilpailukykyä, vaan päinvastoin muuttaneet liikeelämän hyvät käytännöt vahingollisiksi sekä yrityksille että yhteiskunnille (esim. Swanson 2004, Ghoshal 2005). On huomattava, että edellä mainittu kritiikki on tapahtunut samaan aikaan, kun liikkeenjohtajien maine ainakin USA:ssa tehtyjen gallupien mukaan on laskenut historian alimmalle tasolle ylittäen vain muutamalla pisteellä käytettyjen autojen myyjät (Swanson 2004). Liikkeenjohtajien mainetta ovat tuhrineet ikävät tapahtumat, kuten IT-kuplan puhkeaminen, yritysskandaalit, high-tech yritysten yhteistyö diktatuurihallitusten kanssa, kultaiset sateenvarjot, pyramidi- ja Ponzi-huijaukset, finanssikriisi, korporaatiokerjuu ja jättimäiset pelastuspaketit vain muutamia mainitakseni. Meneillään olevalla finanssikriisillä on valtavia vaikutuksia globaaliin talouteen ja tavallisten ihmisten elämään eri puolilla maailmaa. Koska finanssikriisi on myös vastuullisen liikkeenjohtamisen kriisi, se on myös kauppakorkeakoulujen kriisi. Se on synnyttänyt kiivaan keskustelun kauppakorkeakoulujen sosiaalisesta vastuusta sekä oikeutuksesta olla arvostettu akateeminen ja professionaalinen instituutio (esim. Heninz 2011, Locke ja Spender 2011, Thomas ja Wilson 2011, Wilson ja McKiernan 2011). Tässä esseessä pohdin, ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä finanssikriisin? Lisäksi jatkan edelleen, ja jos ovat, niin millä tavalla? Vastaukseni näihin kysymyksiin on aidosti henkilökohtainen ja siksi tietenkin myös vain osittainen. Taustalla on oma ammatillinen kokemus (dekaani, professori), kymmenet keskustelut kollegojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla sekä lukuisat kuullut ja itse pidetyt esitelmät teemasta. Tämän lisäksi finanssikriisi on synnyttänyt huomattavan määrän korkealaatuisia kirjoja ja artikkeleita joko suoraan tämän esseen teemasta tai sitä sivuten. Pyrkiessäni vastaamaan yllä olevaan kysymykseen käytän tietenkin kaikkea vakavasti otettavaa aineistoa hyväksi. Luon ensin lyhyen katsauksen kauppakorkeakouluinstituution historiaan ja murroskohtiin, koska ne antavat kontekstia ymmärtää kauppakorkeakoulujen nykytilaa. Tämän jälkeen erittelen tarkemmin, millaisia syytöksiä kauppakorkeakouluista on tehty ja miten niihin on vastattu. Lopuksi pohdin kauppakorkeakoulujen vastuuta finanssikriisissä Kauppakorkeakouluinstituution historia lyhyesti Kauppakorkeakoulut kuuluvat professionaalisesti orientoituneisiin aloihin, kuten sen esiku- 3 Tässä esseessä ei ole mahdollista paneutua kaikkiin kauppakorkeakouluja koskeneisiin korjausehdotuksiin, mutta pääsääntö kirjoituksissa näyttää olevan se, että ensin nostetaan esille ongelma ja sen argumentit. Tämän jälkeen keskitytään juuri tuon kyseisen ongelman korjausehdotuksiin. 362

3 Kimmo Alajoutsijärvi vat tekniikka ja lääketiede. Tällaisille koulutusinstituutioille tyypillisesti ne ammentavat tietopohjansa sekä ammatillisten käytäntöjen maailmasta että akateemisesta tiedemaailmasta (Simon 1967, Whitney 1988). Tämän pohjalta näille professionaalisille koulutusaloille on syntynyt kaksi tärkeää sosiaalista systeemiä, joissa kauppakorkeakoulut pyrkivät rakentamaan menestystään: professionaalinen mainejärjestelmä ja tiedemainejärjestelmä. Kun kauppakorkeakouluja ryhdyttiin perustamaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, ne haluttiin yliopistoihin ennen kaikkea kohottamaan liikkeenjohdon ammattikunnan arvostusta. (Khurana 2007, Engwall 2007). Niitä ei kuitenkaan haluttu tuoda taloustieteen yhteyteen, koska siihen aikaan sen ei koettu ratkaisevan liikkeenjohdon ongelmia. Kauppakorkeakoulujen perustamista vastustettiin monilta tahoilta ei vähiten vanhempien tieteiden suunnasta. Erityisesti väitettiin, että kauppakorkeakoulut kiihdyttävät yksilöllistä ahneutta eivätkä palvele yhteiskuntaa (Kieser 2004, Engwall 2007). Niinpä kauppakorkeakoulujen perustajilla oli kaksi toisistaan riippumatonta haastetta: kuinka tehdä liiketaloustieteestä yhteiskuntakelpoinen ja samalla akateeminen tiede, joka kuitenkin on selvästi taloustieteestä eroava tieteenala. Ensimmäinen haaste ratkaistiin määrittelemällä niiden tehtäväksi yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen, mikä määriteltiin myös yrityksen olemassaolon tarkoitukseksi (Khurana 2007, Kieser 2004). Toinen haaste puolestaan ratkaistiin Pohjois-Amerikassa määrittelemällä tuotanto ja markkinointi tutkimuskohteeksi, kun taas saksankielisillä alueilla tutkimuskohteena oli tuloslaskelma ja tase (Kieser 2004). Pohjoismaat kopioivat kauppakorkeakoulumallinsa melko suoraviivaisesti Saksasta (Engwall 2007). Seuraava merkkipaalu kauppakorkeakoulujen historiassa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen. Erityisesti USA:ssa kauppakorkeakoulut olivat kasvaneet voimakkaasti ja uusia koulujakin oli perustettu runsaasti. Niiden opetuksen ja erityisesti tutkimuksen tasosta oltiin kuitenkin huolissaan. Fordin ja Carnegien säätiöt rahoittivat kaksi laajaa tutkimusta kauppakorkeakouluista. Niiden yhteinen viesti oli se, että opetus ei perustunut tutkimukseen, vaan entisten liikkeenjohtajien omiin kokemuksiin. Tästä syystä kauppakorkeakoulut täytyi nopeasti tieteellistää jo kommunismin uhankin takia (Locke 1996, Khurana 2007, Augier ja March 2011). Fordin säätiö rahoitti 1960-luvun alussa nykyrahassa valtavalla summalla, noin 250 miljoonalla dollarilla, nykyisten eliittikauppakorkeakoulujen opetusohjelmien ja henkilöstön tieteellistämistä. Koska kauppakorkeakoulut olivat laiminlyöneet omaa tohtorikoulutustaan, uusi henkilöstö oli rekrytoitava muista yhteiskuntatieteistä, erityisesti taloustieteestä. Keskeiseksi eetokseksi valittiin rationalismi ja objektiivinen päätöksenteko, mikä oli luonnollista, sillä suuri osa teorioista kopioitiin taloustieteestä (Spender 2007). Käytännössä rationaalisuus tarkoitti kvantitatiivisten menetelmien ja tilastojen käyttöä, koska niiden uskottiin vähentävään subjektiivisten ideologioiden vaikutusta päätöksentekoon (Porter 1995). Oli myös luonnollista, että tieteen ihanteeksi valittiin eksaktit luonnontieteet, erityisesti fysiikka, koska se näytti tuolloin ratkaisevan lähes kaikki ihmiskunnan ongelmat. Tosin merkittäviä soraääniäkin mahtui joukkoon. Esimerkiksi vuonna 1974 Friedrich von Hayek varoitti Nobel-palkintoluennossaan Tietämisen teeskentely taloustieteilijöitä ja heitä kuuntelevia politiikkoja soveltamasta fy- 363

4 KAK 3 / 2012 siikasta tuttuja matemaattisia malleja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tuolloinhan elettiin poikkeuksellisen syvässä talouskriisissä. Hayek ei ollut kovin ylpeä taloustieteen tuolloisesta tilasta ja totesikin sarkastisesti: as a profession we have made a mess of things. Koska hän kuoli jo vuonna 1992, jää vain arvailtavaksi, mitä hän olisi sanonut nykyisessä finanssikriisissä. Joka tapauksessa USA:n johtavista kauppakorkeakouluista tuli roolimalli lähes kaikkialla muualla länsimaissa paitsi Saksassa ja Japanissa. Suomessa tämän muutoksen imitointi tapahtui joiltakin osin yllättävän nopeasti. Esimerkiksi meikäläiset väitöskirjat, jotka olivat pitkälti noudattaneet saksalaista käsitteellisen tutkimuksen perinnettä, vaihdettiin empiirisen, pääasiassa tilastollisen tutkimuksen perinteeseen. Liikkeenjohdon koulutuksessa Lifim puolestaan pyrki noudattamaan Harvardin mallia pitkillä kursseillaan luvulla uusliberalistinen ideologia ja uusklassinen taloustiede alkoivat voittaa alaa yleisesti USA:ssa ja erityisesti sen kauppakorkeakouluissa. Kilpailukykyongelmien ratkaisuna alettiin pitää liittovaltion roolin minimointia (Sachs 2011). Tähän liittyi lähes uskonnon kaltainen luottamus markkinavoimien kykyyn ratkaista taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Yritysten olemassaolon tarkoitukseen ja myös näkemykseen siitä, mikä on yritysjohdon tehtävä, vaikutti erityisesti agentti päämies-teoria, joka oli selkeästi ristiriidassa aiemman tasapuolisen sidosryhmäajattelun kanssa. Kauppakorkeakoulujen eetoksen muutosta kuvaa hyvin Khuranan (2007) kirjan nimi: From higher aims to hired hands. Edellä mainittu eetos on säilynyt ja itse asiassa vahvistunut näihin päiviin saakka ja kulkeutunut Yhdysvaltojen kauppakorkeakouluista lähes kaikkien kauppakorkeakoulujen eetokseksi kauppakorkeakouluille tyypillisen matkimiskäyttäytymisen myötä, vaikka se on saanut ajoittaista voimakasta kritiikkiä ja poikkeuksiakin on. Mielenkiintoinen esimerkki agentti päämies-ajattelun diffuusiosta on Saksa, jonne se tuli vasta 1990-luvun lopulla (Fiss ja Zajac 2004). Saksa kielessä ei vieläkään ole sanaa omistaja-arvo, vaan siellä asiasta käytetään termiä shareholder value, mikä kertoo myös siitä, että Amerikan oppien omaksuminen ei vieläkään ole täydellistä. Japanissa ja Saksassa yrityksiä ei ole toistaiseksi johdettu pörssikurssivetoisesti vaan laajemmasta sidosryhmänäkökulmasta. Nykytilanteessa USA on businesskoulujen supervalta - ainakin heidän omien rankingiensa mukaan. Tutkimuskontribuutioilla arvioiden väitetään, että sadasta parhaasta kauppakorkeakoulusta 72 on USA:ssa ja lopuistakin 9 Kanadassa. Talouden suurvalloista esimerkiksi Saksassa on vain yksi huippukauppakorkeakoulu ja Japanissa ei yhtään (University of Texas at Dallas 2011). Tätä taustaa vasten peilaten on suorastaan surkuhupaisaa, miten huonosti useimmat amerikkalaiset toimialat ja yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Nykyisin USA:n yksi harvoista menestyneistä toimialoista ja vientituotteista ovat kauppakorkeakoulut ja niiden talous- ja liikkeenjohtamisopit 4. 4 Locke (1996) ja Locke ja Spender (2011) kuvaavat tätä paradoksia osuvasti. Sachs (2011) ja Smith (2010) ovat myös hyviä analyysejä siitä, miten markkinafundamentalismi on vaarantamassa perinteisen markkinatalouden USA:ssa. 364

5 Kimmo Alajoutsijärvi 3. Finanssikriisiin liittyvät kauppakorkeakouluista esitetyt syytökset Olen koonnut taulukkoon 1 kauppakorkeakouluista esitettyjä syytöksiä. Lähteet ovat pääasiallisesti tieteellisiä aikakauslehtiä tai arvostettujen kustantajien hyvin myyneitä kirjoja. Vaikka Taleb (2007) on julkaistu ennen varsinaisen finanssikriisin puhkeamista, se on mukana, koska kirjaa pidetään suorastaan profeetallisena finanssikriisin ennustajana. Krugman (2009) on puolestaan The New York Timesin kolumni How Did Economists Get It So Wrong?, mutta sen mukaanottoa voidaan puolustella sen saamalla huomiolla, sekä sillä, että kirjoittaja on nobelisti ja siinä esitettyihin syytöksiin on vastattu hyvin spesifisesti. Kolmas poikkeava lähde on Englannin kuningatar Elisabethin kysymys taloustieteilijöille, ja neljäs Insider Job -niminen dokumentti. Ensimmäisen ryhmän kritiikin kärki liittyy eetokseen ja missioon liittyviin valintoihin, jotka tehtiin kauppakorkeakouluinstituutiossa toisen maailmansodan jälkeen: rationaalinen ihmiskäsitys, matemaattisen mallintamisen korostuminen ja tieteellistäminen. Talebin (2007) mukaan kyse on jopa älyllisestä huijauksesta, josta ei ollut käytännön tai edes teoreettista hyötyä, vaan päinvastoin suurta vahinkoa. Matematiikka on palvellut lähinnä kilpajuoksussa akateemisista viroista. Lisäksi se on nostanut alalle tulon kynnystä sekä eristänyt taloustiedettä muusta yhteiskunnasta mystifioimalla sen perusluonnetta. Talebin mukaan pahinta taloustieteiden matematisoinnissa on ollut kuitenkin se, että mallit ovat luoneet harhaisen turvallisuudentunteen esimerkiksi riskienhallinnasta; ne eivät ole sietäneet mustia joutsenia, joiden esiintymistiheys on paljon suurempi kuin on yleisesti luultu. Kritiikin mukaan rationalismi ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ovat rajanneet tutkimuskohteita, metodologiaa ja todellisuuden ymmärrystä erityisesti poikkeuksellista ajoista ja kriiseistä, koska päähuomio on ollut talouden tasapainotilassa. Markkinafundamentalismi on luonnollinen jatko rationaalisuusoletukselle. Esimerkiksi Krugmanilla (2009) on kaksi tähän liittyvää ydinväitettä. Ensinnäkin rahoitusmarkkinat ovat sijoittajien irrationaalisuuden takia tehottomia, mistä juontaa liiallinen volatiliteetti, mikä puolestaan edellyttää regulaatiota. Toiseksi finanssikriisistä selviäminen vaatii julkista rahoitusta (fiscal stimulus). Kolmas teema liittyy teorioiden sovellutuksiin. Kauppakorkeakoulut ovat tuottaneet finanssituotteita ja -työkaluja sekä niiden soveltajia, jotka ovat finanssikriisin taustalla. Khuranan (2007) tutkimuksen mukaan jopa puolella eliittikauppakorkeakoulujen MBA-opiskelijoista on ollut ensimmäinen työpaikka 20 suurimmassa USA:n finanssialan yrityksessä, samalla kun näiden yritysten ylin johto on useimmiten valmistunut kuudesta tärkeimmästä eliittikauppakorkeakoulusta. Luonnollisesti nämä alumnit ovat koulujensa edustajia, ylpeyden aiheita ja teorioiden sekä niiden sovellutusten haltijoita. On myös selvää, että nämä kauppakorkeakoulut eivät ole onnistuneet välittämään eettisiä arvoja opiskelijoilleen tai eivät ole sitä halunneet tehdä. Kritiikin kärki on suunnattu agentti päämies-teorian väitettyyn seurausvaikutukseen, jonka mukaan korporaatioita on alettu johtaa markkinaspekulanttien ehdoilla. Tällöin on luotu agentti päämies-ongelma yrityksen pitkän tähtäimen kehittämisen ja yritysjohdon välille. (Locke ja Spender 2011: 141, ks. myös Fox 2009: ). 365

6 KAK 3 / 2012 Eettisten ongelmien väitetään juontuvan ennen kaikkea lyhyen tähtäimen tulospaineista, jotka otettiin 1980-luvulla ensin yrityskäytäntöihin ja vähän myöhemmin myös kauppakorkeakouluihin (Trank ja Rynes 2003). Jacksonin (2010) mukaan taloustieteilijöille on tyypillistä pyrkiä selittämään kriisejä luonnonilmiön kaltaisina, jolloin ne kuvataan markkinoiden normaaleiksi häiriötiloiksi. Tyypillisesti ne myös redusoidaan teknisiksi matemaattisiksi yhtälöiksi, joiden hoidot ovat usein uudenlaista juridista säätelyä. Jacksonin mukaan on mentävä edellisten näkökulmien taakse ja tunnistettava niiden moraalis-kulttuuriset mentaalimallit, joita ovat teknokraattinen ja ei-inhimillinen talousajattelu, egoistinen yksilöllisyys, ahneus 5, lyhytnäköisyys, moraalisten arvojen kieltäminen ja spekulatiivinen kulttuuri. Kauppakorkeakoulut ovat epäonnistuneet hyveellisyyden ja korkean moraalin tuottamisessa. Ne tarjoavat ainakin implisiittisesti moraaliohjeen, jonka mukaan kaikki mikä ei ole laitonta on hyväksyttävää. Lisäksi businessetiikan ja yrityksen yhteiskunnallisen vastuun koulutuksessa on myös epäonnistuttu. Niiden opetus on johtanut 5 Toisin kuin Kanniainen ja Malinen (2010: 24) väittävät muuten ansiokkaassa analyysissä, ahneus-argumentti kriisin osaselittäjänä ei ole ongelmallinen. Jos ihminen olisi pelkästään ahne, hän tuskin lajina olisi kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Ihmistieteissä on monenlaisia ihmiskäsityksiä, joista valtavirtataloustiede tuntuu korostavan yksipuolisesti käsitystä ihmisestä laskelmoivana, ahneena oman edun tavoittelijana. Tässä vaarana on se, että kun alamme nähdä ihmiset vain sellaisena, alamme myös käyttäytyä ja ruokkia sellaista käyttäytymistä. Esimerkiksi Marglin (2008) kuvaa miten valtavirtataloustiede kaventaa ymmärrystä yhteisöjen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Putman (2002) on puolestaan klassinen sosiologinen analyysi tästä teemasta. Tietyllä tavalla koko finanssikriisi on kertomus sosiaalisen pääoman, keskinäisen luottamuksen ja yhteisöllisyyden puutteesta ja lopullisesta katoamisesta. yrityksissä valheelliseen hurskasteluun ja ikkunaverhojen ripustamiseen. Donaldson (2012) on hyvin pitkälti samoilla linjoilla, sillä hänen mukaansa finanssikriisi johtui perimmiltään kolmesta eettisestä ongelmasta, joita olivat vaarasta palkitseminen, kyseenalaisen käyttäytymisen normalisoituminen ja eettisten normien puuttuminen uusista finanssi-innovaatioista. Kauppakorkeakoulut eivät ole ymmärtäneet näitä eettisiä ongelmia eivätkä ole kyenneet tarjoamaan niihin ratkaisuja. Insider Jobin keskeinen väite kauppakorkeakouluista on vielä paljon rumempi. Sen mukaan USA:n talouseliitti koostuu huippupoliitikoista, suuryritysten ylimmästä johdosta ja eliittikoulujen professoreista, jotka muodostavat toinen toisiaan tukevan korruptoituneen järjestelmän. Professorikunta on esimerkiksi syyllistynyt sponsoreitaan tukeviin asiantuntijalausuntoihin ja tutkimusraportteihin. Insider Job aiheutti kiivaan julkisen keskustelun eliittikauppakorkeakoulujen professorikunnan moraalista ja eturistiriidoista, sekä johti organisatorisiin muutoksiin ainakin Harvardin ja Columbian businesskouluissa. 4. Finanssikriisiin liittyvät puolustuspuheenvuorot kauppakorkeakouluista Löytämiäni kirjallisia puolustuspuheenvuoroja on huomattavasti vähemmän kuin syytöksiä, mutta niitäkin on. Olen poiminut niistä kaksi tärkeintä sekä koonnut loppuun yhteenvedon keskusteluista ja esitelmistä, jotka mielestäni kattavat hyvin keskeisimmät puolustusargumentit. 366

7 Kimmo Alajoutsijärvi Taulukko 1. Kauppakorkeakouluista esitettyjä syytöksiä. Kirjoittaja Syytös Rationaalinen ihmiskäsitys, matematisointi ja tieteellistäminen Taleb (2007) Optimointitouhu käänsi sosiaalitieteen kehityksen älyllisestä ja pohdiskelevasta suunnasta, johon se oli kulkemassa, yrityksestä tulla eksaktiksi tieteeksi. Eksaktilla tieteellä tarkoitan toisen luokan teknisiä ongelmia niille, jotka haluavat kuvitella olevansa fysiikan laitoksella niin sanottua fysiikkakateutta. Toisin sanoen älyllistä huijausta. Akerlof ja Shiller (2009) Neoklassisen taloustieteen rationaalisuusoletus johti finanssimarkkinoiden deregulaatioon, mikä aiheutti finanssikriisin. Locke ja Spender (2011) Kauppakorkeakoulujen pakkomielle numeroihin ja tieteellistämiseen yhdessä uusklassisen taloustieteen ja agentti päämies-teorian dominanssin myötä johti ahneen liikkeenjohtokastin (modern robber barons) syntyyn. Tämä on johtanut moraalikatoon yritysten johdossa ja finanssisektorilla erityisesti, mistä vääjäämättömänä seurauksena oli kriisi. Starkey ja Tempest (2009) Kauppakorkeakoulujen pyrkimys tekniseen kompetenssiin johti kriisiin. Elster (2011) Taloustieteilijät tekevät yksinkertaistavia oletuksia esteettisistä ja matemaattisista intresseistä, joista unohtavat kertoa. Taloustieteilijät ovat aivan liian kunnianhimoisia kuvitellessaan kykenevänsä ennustamaan tulevaa talouden kehitystä. Markkinafundamentalismi Krugman (2009) Taloustieteilijät epäonnistuivat ennakoimaan finanssikriisiä, koska keskittyivät elegantteihin matemaattisiin malleihin, jotka sopivat idealisoituun ja ideologisoituun visioon täydellisistä markkinoista. Starkey ja Tempest (2009) Friedmanin, Jensenin ym. mukaan kauppakorkeakoulujen pitää keskittyä vain markkinoihin. Tämä markkinafundamentalismi ja naiivi usko markkinoihin johtivat kriisiin. Johnson ja Kwak (2010) 1970-luvulta alkaen johtavat amerikkalaiset kauppakorkeakoulut ja niiden rahoituksen akateemikot auttoivat finanssisektorin transformaatiossa. Ne tuottivat uusia työkaluja, markkinoita ja jättituloja Wall Streetille. Reaganin hallinto muutti akateemiset teoriat ideologiaksi ja toimintapoliitikoiksi sekä aloitti finanssisektorin voimakkaan dereguloinnin, mikä lopulta johti finanssikriisiin. Colander ym. (2009) Finanssikriisi on paljastanut taloustieteiden ja taloustieteilijöiden systemaattisen ammatillisen epäonnistumisen. Taloustieteiden pitäisi keskittyä ymmärtämään kriisejä ja poikkeuksellisia aikoja sekä komplekseja dynaamisia systeemejä, jotka on laiminlyöty akateemisessa tutkimuksessa. Wang ym. (2011) Taloustieteellinen koulutus lisää ihmisten ahneutta, joka perimmältään johtaa kriiseihin. 367

8 KAK 3 / 2012 Teorioiden sovellutukset ja niiden soveltajat Currie, Knights ja Starkey (2009) Kaplan (2011) Elisabeth II (2009) Eettiset ongelmat Insider Job (2010) Jackson (2010) Donaldson (2012) Väärä kuva yritysjohdon työstä Segrestin ja Hatchuel (2011) Kauppakorkeakoulut ovat olleet rikoskumppaneita finanssikriisin synnyttämisessä. Finanssisektori on ollut maailman parhaista businesskouluista valmistuneiden pääasiallinen työnantaja, jossa he ovat soveltaneet oppimiaan taloustieteen rahoituksen sovelluksia, jotka johtivat finanssikriisiin. Vaikka riskien hallinta on laskentatoimessa yksi keskeisimmistä tutkimusalueista, kauppakorkeakoulujen tutkimus luottaa liiaksi traditionaalisiin tutkimusmenetelmiin, jotka tarjoavat vain pintapuolisen kuvan riskeistä ja senkin pitkällä viiveellä Miksi ette kertoneet lähestyvästä finanssikriisistä? Amerikkalainen talouseliitti akateemikot, poliitikot ja yritysjohtajat ovat peruuttamattomasti korruptoituneita. Eliittikoulujen professorit kirjoittavat lausuntoja sponsoreidensa intressien mukaisesti, mutta eivät näe siinä mitään konfliktiristiriitaa. Kauppakorkeakoulujen opetusta hallitsevat moraalis-kulttuuriset mentaalimallit, joita ovat teknokraattinen ja ei-inhimillinen talousajattelu, egoistinen yksilöllisyys, ahneus, lyhytnäköisyys, moraalisten arvojen kieltäminen ja spekulatiivinen kulttuuri. Finanssikriisi johtui perimmiltään kolmesta eettisestä ongelmasta, joita olivat vaarasta palkitseminen, kyseenalaisen käyttäytymisen normalisoituminen ja eettisten normien puuttuminen uusista finanssimarkkinoiden innovaatioista. Kauppakorkeakoulut eivät ymmärtäneet näitä eettisiä ongelmia eivätkä kyenneet tarjoamaan niihin ratkaisuja. Kauppakorkeakoulujen antama kuva liikkeenjohdon liikkumavapaudesta on väärä, sillä osakeyhtiölaki velvoittaa yritysjohdon toimimaan osakkeenomistajien tahdon mukaan sekä teoriassa että käytännössä. Finanssikriisi on seurausta tästä fundamentaalisesta liikkeenjohdon kriisistä. John Cochranen (2009) vastine on otsikoitu How did Paul Krugman get it so Wrong? mukaillen alkuperäistä kolumnia, jossa Cochrane mainittiin nimeltä edustamassa chicagolaisia taloustieteilijöitä, jotka ovat Krugmanin sanoin the product of a Dark Age of macroeconomics. Ohitan muut molemminpuoliset henkilökohtaiset loukkaukset ja yritän keskittyä asiallisiin ydinviesteihin. Cochranen mukaan oli täysin ymmärrettävää, että taloustieteilijät eivät kyenneet ennakoimaan kriisiä, koska tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan kukaan ei voi tietää, minne markkinat ovat menossa, eikä kukaan voi siten luottaa ennustuksiin tai ennustajiin. Cochranen mukaan markkinoiden tehokkuus ei tarkoita markkinoiden stabiilisuutta, mutta hintojen ylisuuret liikkeet voidaan selittää 368

9 Kimmo Alajoutsijärvi irrationaalisella optimismilla tai pessimismillä. Uusliberalistisen talouspolitiikan kannattajat eivät koskaan ole väittäneet, että vapaat markkinat olisivat täydelliset, mutta että valtion säätelemät markkinat ovat vielä huonommat. Finanssikriisi aiheutui nimenomaan säädeltyjen pankkien takia eikä vapaiden osake- tai kiinteistömarkkinoiden toiminnan seurauksena. Siksi finanssikriisistä ei ole mitään fundamentaalista opittavaa. Esimerkiksi matematiikka ei ole taloustieteen ongelma vaan matematiikan kehittymättömyys. British Academyn (2009) vastine Englannin kuningattaren kysymykseen Miksi ette kertoneet lähestyvästä finanssikriisistä? on kirjeen muotoinen kattava selvitys, jonka on allekirjoittanut yli 30 johtavaa brittiasiantuntijaa. British Academyn (2009) mukaan jotkut asiantuntijatahot varoittivat finanssisektoriin liittyvistä riskeistä ja ennakoivat tulevaa kriisiä, mutta kukaan ei kyennyt näkemään sen muotoa, ajoitusta eikä ankaruutta. Oleellisin syy oli se, että kellään ei ollut kokonaiskuvaa tilanteesta ja että koko rahoitusjärjestelmään liittyvää systeemiriskiä ei onnistuttu arvioimaan. Ongelmana oli myös tunnistaa kriisiin sopivia toimenpiteitä ja instrumentteja. Katastrofiin liittyi vielä monien osapuolien toiveajattelu, laumakäyttäytyminen, itsepetos sekä lyhyen tähtäimen hyötyminen kasvavasta finanssisektorista. Finanssikriisi on kirvoittanut lukuisia virallisia seminaareja ja epävirallisia keskusteluja. Erityisen huomiolle pantavaa on finanssikriisin näkyvä rooli johtavien akkreditointiorganisaatioiden seminaareissa ja konferensseissa. Kauppakorkeakoulujen dekaanien ja professoreiden kannanottojen kirjoa vastuusta finanssikriisiin voi kuvailla vaikka seuraavasti: Kauppakorkeakouluilla ei ole mitään tekemistä finanssikriisin kanssa, joka kuuluu taloudessa luonnollisena esiintyviin epätasapainotiloihin. Taloustieteen tehtävänä ei ole ennustaa tulevaa, vaan selittää jo tapahtunutta. Taloustieteissä tai kauppakorkeakoulujen opetuksessa ei ole mitään vikaa, vaan syy on mallien käyttäjissä ja poliitikoissa. Finanssikriisin syitä ei pidä hakea meidän oppiaineista (tyypillisesti johtaminen tai markkinointi), vaan rahoituksen ja taloustieteen oppiaineista. Finanssikriisin syitä ei pidä hakea meidän kauppakorkeakoulusta (tyypillisesti eurooppalainen ei-eliittikauppakorkeakoulu), vaan siihen ovat syypäinä maailman johtavat amerikkalaiset kauppakorkeakoulut. Taloustieteet ja kauppakorkeakoulut ovat osasyyllisiä finanssikriisin ja sen taustasyihin, sillä ne ovat epäonnistuneet yritysetiikan koulutuksessa, jota pitää lisätä. 5. Puolustuspuheenvuorojen arviointia Syyllisyyden kieltäminen kokonaan ei luultavasti ole kovin uskottavaa. Jos se olisi totta, väittäisi samalla, että kauppakorkeakouluilla ei ole juuri mitään tekemistä talouden kanssa. Toivottavasti se ei ainakaan ole totta. Myös sellaiset väitteet, että (finanssi)kriisejä on ollut jo ennen ensimmäisten kauppakorkeakoulujen perustamista, eivät anna kovin hyvää kuvaa kauppakorkeakouluista suhteessa tekniikan ja lääketieteen saavutuksiin. Niiden tutkimuksiin pohjautuvien innovaatioiden avulla ihmiskunta on kyennyt radikaalisti nostamaan elintasoaan ja elämänlaatuaan. Esimer- 369

10 KAK 3 / 2012 kiksi lääketieteen rokotteet ja tekniikan tietokoneet ovat innovaatioita, joihin kauppakorkeakoulujen on vaikea vastata. Matematiikan avulla on mahdollista jopa lähettää avaruusluotain liikkuvasta planeetasta toiselle liikkuvalle planeetalle ja suhteellisen tarkkaan paikkaan. Mitä vastaavaa on saatu aikaiseksi taloustieteissä matematiikan avulla? Talouden kehitys integroituneena yhteiskuntaan ei noudata mekaniikan lakeja (Suvanto 2008). Siksi talouden kieli ei ole matematiikkaa, joka redusoi sen muka arvovapaiksi analyyseiksi ja päätöksiksi. Mitkä ylipäätänsä muuten ovat kauppakorkeakoulujen suurimmat innovaatiot tähän mennessä? 6 Finanssikriisin yksi (vanha) opetus voisi olla se, etteivät taloustieteet ole eksakti tiede eivätkä ne sellaiseksi voi koskaan tulla (Hausman 1992, Rosenberg 1992). Ehkä sellaisen teeskentely kannattaisi lopettaa. Finanssikriisin synnyttivät, tai ainakin sitä edesauttoivat, kauppakorkeakouluissa kehitetyt teoriat, sovellutukset ja niiden kantajat. Myös eliittikauppakorkeakoulujen ja finanssisektorin symbioosi ainakin USA:ssa on huomattavan ilmeinen. Finanssisektorin parhaina nousuvuosina jopa puolet eliittikouluista valmistuneista sai ensimmäisen työpaikkansa finanssisektorilta. Eliittikoulujen professorikunnalla oli myös hyvin kannattavaa konsultointia finanssisektorilla, jota kautta finanssisektorin ylimmän johdon itsekkäitä intressejä ja esimerkiksi lainsäädäntöä kiertävää toimintaa voitiin edesauttaa. Finanssisektori on myös tärkein 6 Kansantalouden tilipidon järjestelmä on ehkä taloustieteen suurin innovaatio ja ylipäätänsä suurimpia sosiaalisia innovaatioita 1900-luvulla. Ilman sitä ei hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen olisi mahdollista. Toinen merkittävä talousinnovaatio on osakeyhtiö, joka syntyi 1600-luvun alussa sattumalta Hollannin Itä-Intian Kauppayhtiön maksuvalmiusvaikeuksien myötä (Ferguson 2009). eliittikauppakorkeakoulujen lahjoittajataho. On perusteltua väittää, että tällaiset taustat vaimensivat kauppakorkeakoulujen halua toimia yhteiskunnallisena valvontaorganisaationa. Tämä on erityisen raskauttavaa, koska kyseinen professorikasti on markkinafundamentalismin ylintä papistoa, jonka tehtävänä on varjella markkinatalouden eetosta (Nelson 2001). Rahoituksen ja taloustieteen valtavirtausten ulkopuolella tuntuu olevan selkeästi halukkuutta myöntää ainakin kauppakorkeakoulujen osasyyllisyys finanssikriisiin. Ja varsinkin kun puhutaan edellä mainittujen oppiaineiden syyllisyydestä. Minusta on kuitenkin selvää, että tuo peruste ei vapauta muita aloja vastuusta, sillä suurimmassa osassa kauppakorkeakouluja yhteiseksi eetokseksi on valittu ja hyväksytty uskomus tehokkaista markkinoista ja siitä johdettu poliittisesti värittynyt markkinaideologia. Tunnetuimpia poikkeuksia on The Thunderbird School of Global Management, jonka missiossa peräänkuulutetaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä. Thunderbird oli ensimmäinen kauppakorkeakoulu, jossa myös otettiin käyttöön virallinen Professional Oath of Honor. Myöhemmin Harvard Business School on seurannut tätä esimerkkiä. Monet ovat valmiita myöntämään eliittikauppakorkeakoulujen vastuun finanssikriisistä, mutta kieltävät oman koulunsa syyllisyyden. Kauppakorkeakoulutoimiala on kuitenkin mitä suuremassa määrin matkimistoimiala. Tyypillisesti esimerkiksi 50 huonommalle puolelle rankattu instituutio pyrkii kaikin keinoin 20 parhaan joukkoon, johon pääsee parhaiten muistuttamalla parhaimpia. Vastaavasti ne, joita ei ole ollenkaan rankattu, pyrkivät määrätietoisesti edes rankattujen joukkoon. Myös kansainväliset akkreditoinnit samankaltaistavat johtavia kauppakorkeakouluja globaalisti. 370

11 Kimmo Alajoutsijärvi Erityisesti bisnesetiikan ja yrityksen yhteiskunnallisen vastuun kouluttajat ja tutkijat ovat vaatineet näihin teemoihin lisäpanostuksia. Uskallan kuitenkin väittää, että jos kauppakorkeakoulujen eetoksen ydintä ja mentaalimalleja ei muuteta radikaalisti, etiikan opetuksella ei juurikaan voida nostaa opettajien tai opiskelijoiden hyveellisyystasoa. Mielestäni etiikan ja yhteiskunnallisen vastuun opettajien ja tutkijoiden on myös syytä kysyä itseltään, miksi he ovat niin sivuraiteilla kauppakorkeakoulujen ytimestä, vaikka heidän viestinsä on aivan oleellinen markkinatalouden toimivuudelle. Kuten Nelsonin (2001) keskeinen teesi eli ns. markkinaparadoksi kertoo, markkinat lakkaavat toimimasta, jos siellä on liikaa oman edun tavoittelua, valehtelua, huijaamista, laittomuutta eli sitä kaikkea mitä finanssikriisiin on liittynyt. 6. Ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä finanssikriisiin? On selvää, että finanssikriisin kaltaiselle monimutkaiselle yhteiskunnalliselle ilmiölle on monenlaisia selityksiä ja sille etsitään kuumeisesti myös monenlaisia syyllisiä. Finanssitavaratalot ja niiden pankkiirit, varjopankit, kvantit, poliitikot, markkinaideologit, Kiina, valvontaviranomaiset, asuntovelalliset ja luottoluokittajat ovat olleet kaikkien huulilla. Kauppakorkeakoulut ovat toistaiseksi päässeet suhteellisen vähällä ja se vähäkin kritiikki on suuntautunut lähinnä uusklassiseen taloustieteeseen. Minusta on kuitenkin selvää, että kauppakorkeakoulu akateemisena ja professionaalisena instituutiona on myös osasyyllinen finanssikriisiin. Ensinnäkin kauppakorkeakoulut ovat epäonnistuneet akateemisessa roolissa olla keskustelun herättäjä tai varoittaja finanssisektorin epäterveistä käytännöistä ja moraalikadosta. Vaikka taloustieteilijät eivät kykenisikään ennustamaan kriisien ajankohtaa, taloustieteilijöiden pitäisi kyetä tunnistamaan hauraita järjestelmiä olipa se sitten globaali finanssisektori, yksittäinen yritys tai poliittinen suositus. 7 Muutamaa taloustieteilijäpoikkeusta lukuun ottamatta finanssisektoriin liittyvät riskit jäivät etukäteen kokonaan huomiotta. Tässä kauppakorkeakoulu instituutiona epäonnistui pahoin osittain varmasti myös sen takia, että se hyötyi finanssisektorin luonnottomasta kasvusta. Kauppakorkeakoulut, kuten muutkin sosiaalitieteilijät, ovat myös velvollisia kertomaan teorioidensa ja niiden sovellutusten rajoitteista tai väärinkäytöstä (vrt. Hayek 1974). Tämä juontaa siitä, että taloustieteen malleja käytetään ikään kuin näiden mallien empiirinen sisältö ja ideologinen ohjausvaikutus olisivat vähäisiä (vrt. Blommestein 2009). Jos esimerkiksi lääketieteilijät olisivat epäonnistuneet samassa mittakaavassa kuin taloustieteilijät, yhteiskunnallinen keskustelu ja siitä seuraavat vastuukysymykset olisivat varmasti eri luokkaa kuin mitä on nähty finanssikriisin seurauksena. Voiko selitys kritiikin laimeuteen olla se, että taloustieteilijöiltä ei oikeasti odotetakaan kykyä nähdä talousjärjestelmiin liittyviä riskejä etukäteen, tai edes kykyä neuvoa jälkikäteen ongelmien ratkaisuissa? 7 Liiketaloustieteessä klassinen teema on yrityksen menestystutkimukset. Myönnän, että pelkistän kovasti vuosikymmenien tutkimusta, mutta väitän, että tähän saakka menestystä on kyetty ennustamaan huonosti, kun taas jo tapahtuneen menestyksen selittämisessä ollaan ehkä hitusen verran parempia. Sen sijaan konkurssien ennustamisessa ollaan jo melko hyviä. Uskon, että menestyksen ennustamisessa ei koskaan päästä kunnollisiin tuloksiin, koska se on aina hyvin kontekstisidonnaista ja myös sattumalla on iso rooli. 371

12 KAK 3 / 2012 Vielä vakavampi asia kuin ymmärtämis-, ennustamis- ja ratkaisemiskyvyttömyys on se kysymys, ruokkivatko kauppakorkeakoulujen markkinoimat teoriat ja niiden sovellutukset finanssikriisien kaltaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kauppakorkeakouluissa opetettavia teorioita vähätellään usein tarpeettomana diipadaapana, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä. Väite ei ole läheskään aina totta. Usein sanotaan, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, mutta toisaalta tuskin mikään on niin vaarallista kuin taloustieteen huono teoria. Kauppakorkeakoulujen piilevä vaikutus on valtava. Esimerkiksi taloustieteen kieli ja ajattelutapa ovat ujuttautuneet jo lähes kaikille yhteiskunnan aloille. Yliopistojen, koulujen, sairaaloiden, ympäristöjärjestöjen ja jopa kirkkojen johtamisessa viljellään taloustieteiden ydinterminologiaa. Kauppakorkeakoulujen asema on erityisen vahva, koska sillä on palveluksessaan valtava teoriateollisuus, joka markkinoi teoriat käytäntöön konsultointina, kurssituksena, kirjoina, lehtinä ja ohjelmistotuotteina. Kauppakorkeakoulut muuttavat tätä kautta globaalisti yhteiskuntanormeja, agendaa ja kieltä. Muilla yhteiskuntatieteilijöillä, esimerkiksi sosiologeilla tai valtio-oppineilla, ei ole vastaavaa markkinointikoneistoa. Luonnontieteilijöihinkin verrattuna kauppakorkeakoulujen tutkijat ja heidän teoriansa ovat myös tietyllä tavalla ylivertaisia. He voivat ja ovat muuttaneetkin tutkimiaan ilmiöitä (Ghoshal 2005, Ferraro, Pfeffer ja Sutton 2005). Luonnontieteilijöillehän se on pääsääntöisesti mahdotonta, josta kertovat monet aikaisempien vuosisatojen luonnontieteiden erheet. Esimerkiksi aurinko ei alkanut kiertää maapalloa, vaikka koko tiedeyhteisö niin väitti. Tuleville tutkijasukupolville jäi siis mahdollisuus korjata edellisen sukupolven väärinkäsitykset. Kauppakorkeakoulujen vaikuttavuus yhteiskuntaan, liike-elämään sekä ihmisten ajattelumalleihin ja käytäntöihin voi olla jopa lopullinen. Parhaimmillaan tai pahimmillaan katsontatavasta riippuen dominoivat taloustieteen teoriat toteuttavat itse itsensä, jolloin tuleville tutkijoille ei jää muuta mahdollisuutta kuin todeta tapahtunut. Kun puhutaan finanssikriisiin johtaneesta vastuuttomasta ja erityisesti Wall Streetin finanssisektorin yritysten johtamisesta, kaikkein eniten arvostelua ovat saaneet USA:ssa kehitettyihin agentti päämies-teorioihin perustuneet kontrolli- ja kannustejärjestelmät, joilla on pyritty varmistamaan omistajien tavoitteiden maksimointi. Se on esimerkki dominantista teoriasta, josta on tullut empiirisestikin totta. Tätä uusliberalistisen taloustieteen lähtökohtaa, jonka mukaan yritysjohdon tehtävänä on pyrkiä maksimoimaan omistajien osakkeiden arvoa pörssikurssilla mitattuna, ei kyseenalaisteta enää juuri missään listatussa yrityksessä. Itse asiassa agentti päämies-teoriasta on tullut myös tärkeä osa osakeyhtiölakia (Segrestin ja Hatchuel 2011). Kannustejärjestelmien tehtävänähän oli alun perin suitsia väitettyä johdon itsekkyyttä ja ahneutta sekä kannustaa yrityksen arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Monien suuryritysten tapauksessa kävikin juuri päinvastoin. Kuvaavaa on se, että kun tätä ahneuden suitsimista alettiin harrastaa 1960-luvun loppupuolella, keskimääräisen listatun jenkkiyrityksen toimitusjohtajan palkka oli viisi kertaa USA:n presidentin palkka luvun puolivälissä kerroin oli jo 62. Vastaavasti kun 1970-luvun alussa suuryritysten toimitusjohtaja tienasi 40-kertaisesti keskimääräiseen työntekijään nähden, niin tämän vuosituhannen alussa jo 372

13 Kimmo Alajoutsijärvi 1000-kertaisesti (Sachs 2011). 8 Hoidon seuraukset olivat siten katastrofaalisesti pahemmat kuin luultu sairaus. Lisäksi ne ovat edelleen vahvistaneet uskoa siihen, että yritysjohtajat ovat sitoutumishaluttomia ja opportunistisia oman edun tavoittelijoita. Johdon kannustejärjestelmien suurin synti on ollut niiden vaikutus kaventaa yritysjohdon näkökenttää yritysjohtamisesta ja sen sidosryhmistä sekä aikajänteestä. Ne ovat olleet aivan liian pikavoitto-omistajakeskeisiä, mikä voi olla kohtalokasta myös yritysten pitkäjänteisten omistajien kannalta. Pörssiyritysten ylimmästä johdosta on tullut ökysaareke, joka vain puhuu joukkuepelaamisesta, mutta oikeasti miettii vain omia bonuksiaan. Tämän kaltainen ahneus ei vaaranna pelkästään kyseessä olevia yrityksiä, vaan systemaattisena ilmiönä koko markkinatalouden. 7. Lopuksi Kauppakorkeakoulut ja niiden taloustieteilijät eivät olleet syvällisesti perillä siitä, mitä finanssisektorilla tapahtui ennen kriisiä. Simonin (1967) vanhan viisauden mukaan täyttääkseen velvollisuutensa kauppakorkeakoulujen täytyisi kuitenkin uppoutua perinpohjaisesti ja osallistua aktiivisesti myös käytäntöjen maailmaan, esimerkiksi finanssisektorin kvanttien työhön, kannustejärjestelmiin ja ajatusmaailmaan. 8 Kieroutunut palkkakehitys koskee myös USA:n not-forprofit-eliittiyliopistoja. Esimerkiksi Harvardin yliopistossa parhaiten palkattu johtaja (Chief Investment Officer) tienasi 33-kertaisesti professoriin nähden (compensation disclosure 2009), vaikka vuonna 2008 sijoitusten arvo oli romahtanut vajaalla 20 miljardilla dollarilla. Kuvaavaa on myös se, että parhaiten palkatut ovat työskennelleet aikaisemmin finanssisektorilla, joka on myös vankasti edustettu näiden yliopistojen säätiöiden hallituksissa (Tellus Institute 2011). Tätä taustaa vasten tuntuu varsin kummalliselta se, miten vähän kvalitatiivisia aineistoja, esimerkiksi teemahaastatteluja, käytetään rahoitussektorin tutkimuksessa (yhtenä poikkeuksena Tuckett 2011). Minusta selitykseksi ei käy se, että taloustieteen valtavirran roolimallissa eli fysiikassakaan niitä ei käytetä. Olen varma siitä, että jos atomit osaisivat puhua, fyysikot haastattelisivat niitä. Kirjallisuus Akerlof, G.A. ja Shiller, R. (2009), Animal Spirits, Princeton University Press, Princeton, NJ. Alajoutsijärvi, K. Kettunen, K. ja Tikkanen, H. (2012), Institutional evolution of business schools in Finland , Management & Organizational History 7, painossa. Augier, M. ja March, J.G. (2011), The Roots, Rituals, and Rhetorics of Change: North American Business Schools After the Second World War, Stanford University Press, Stanford, California. Bennis, W.G. ja O Toole, J. (2005), How business schools lost their way, Harvard Business Review 5: Blommestein, H.J. (2009), The Financial Crisis as a Symbol of the Failure of Academic Finance?, ssrn.com/abstract= (viitattu ). British Academy (2009), Letter to the Queen of England, empresas/carta-reina.pdf (viitattu ). Cochrane, J. (2009), How did Paul Krugman get it so wrong?, john-cochrane-responds-to-paul-krugman-fulltext/ (Viitattu ). Colander, D., Föllmer, H., Haas, A., Goldberg, M., Juselius, K., Kirmen, A., Lux, T. ja Slot, B. (2009), The financial crisis and the systematic failure of Academic economics, Working paper No. 1489, Kiel Institute for the World Economy, cfm?abstract_id= (viitattu ). 373

14 KAK 3 / 2012 Currie, C., Knights, D. ja Starkey, K. (2010), Introduction: A Post-crisis Critical Reflection on Business Schools, British Journal of Management 21:1 5. Donaldson, L. (2002), Damned by Our Theories: Contradictions Between Theories and Management Education, Academy of Management Learning and Education 1: Engwall, L. (2007), The anatomy of management education, Scandinavian Journal of Management 23, Elster, J. (2009), Excessive Ambitions, Capitalism and Society 4: Ferguson, N. (2009), The Ascent of Money, Penguin Books, London. Ferraro, F., Pfeffer, J. ja Sutton R. (2005), Economics Language and Assumptions: How Theories Can Become Self-Fulfilling, Academy of Management Review 30: Fiss, P.C. ja Zajac, E.J. (2004), The Diffusion of Ideas over Contested Terrain: The (Non)adoption of the Shareholder Value Orientation among German Firms, Administrative Science Quarterly 49: Fox, J. (2009), The Myth of the Rational Market. A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street, Harper, New York. Ghoshal, S. (2005), Bad management theories are destroying good management practices, Academy of Management Learning & Education 4: Hausman, D.M. (1992), The inexact and separate science of economics, Cambridge University Press, Cambridge. Heninz, W.J., (2011), Leveraging of the Financial Crisis to Fulfill the Promise of Progressive Management, Academy of Management Learning & Education 10: von Hayek, F.A. (1974), The Pretence of Knowledge. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 11, 1974, (viitattu ). Jackson, K.T. (2010), The Scandal Beneath the Financial Crises: Getting a View from a Moral- Cultural Mental Model, Harvard Journal of Law & Public Policy 33: Johnson, S. ja Kwak, J. (2010), 13 Bankers, Pantheon Books, New York. Kanniainen, V. ja Malinen, T. (2010), Talouskriisin taustat: politiikkavirheet, sairaat kannusteet vai molemmat?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 106: Kaplan, R.S. (2011), Accounting Scholarship that Advances Professional Knowledge and Practice, The Accounting Review 86: Khurana, R. (2007), From higher aims to hired hands: The social transformation of American business schools and the unfulfilled promise of management as a profession, Princeton University Press, Princeton, NJ. Kieser, A. (2004), The Americanization of Academic Management Education in Germany. Journal of Management Inquiry 13: Krugman, P. (2009), How Did Economists Get It So Wrong?, New York Times, September 2, Locke, R. (1996), Collapse of the American management mystique, Oxford University Press, New York. Locke, R. ja Spender, J.-C. (2011), Confronting Managerialism: How the Business Elite and Their Schools Threw our Lives out of Balance, Zed Books, London & New York. Marglin, S. (2008), The Dismal Science, Harvard University Press. Mintzberg, H. (2004), Managers, not MBAs A hard look at the soft practice of managing and management development, Berrett-Koehler, San Francisco, CA. Nelson, R.H. (2001), Economics as Religion from Samuelson to Chicago and Beyond, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania. Pohjola, M. (2006) Taloustiede vai kansantaloustiede?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 102:

15 Kimmo Alajoutsijärvi Porter, T. M. (1995), Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton University Press, Princeton, NJ. Putman, R.D. (2002), Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York. Rosenberg, A. (1992), Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?, University of Chicago Press, Chicago. Sachs, J. (2011), The Price of Civilization, Random House, New York. Segrestin, B. ja Hatchuel, A. (2011), Beyond Agency Theory, a Post-crisis View of Corporate Law, British Journal of Management 22: Simon, H.A. (1967), The Business School: A Problem in Organizational Design, Journal of Management Studies 4: Smith, Y. (2010), Econned How unentlightened self interest undermined democracy and corrupted capitalism, Palgrave MacMillan, New York. Spender, J.C. (2007), Management as a Regulated Profession: An Essay, Journal of Management Inquiry 1: Starkey, K., Hatchuel, A. ja Tempest, S. (2009), Management Research and the New Logics of Discovery and Engagement, Journal of Management Studies 46:3. Starkey, K. ja Tiratsoo, N. (2007), The Business School and the Bottom Line, Cambridge University Press, Cambridge. Suvanto, A. (2008), Ennustamisen vaikeus ja väistämättömyys, Kansantaloudellinen aikakauskirja 104: Swanson, D. L. (2004), The buck stops here: Why universities must reclaim business ethics education, Journal of Academic Ethics 2: Taleb, N. (2007), Musta Joutsen, Terra Cognita, Helsinki. Tellus Institute (2011), Academic excess: Executive compensation at leading private colleges and universities in Massachusetts, September. Thomas, H. ja Wilson, A.D. (2011), Physics envy, cognitive legitimacy or practical relevance: Dilemmas in the evolution of management research in the UK, British Journal of Management 22: Trank, C.Q. ja Rynes, S.L. (2003), Who Moved Our Cheese? Reclaiming Professionalism in Business Education, Academy of Management Learning & Education 2: Tuckett, D. (2011), Minding the Markets. An Emotional Finance View of Financial Instability, Palgrave MacMillan, London. University of Texas at Dallas (2011), Worldwide rankings UTD top 100 business schoolsresearch rankings, (viitattu ). Wang, L., Malhotra, D. ja Murnighan, J.K. (2011), Economics Education and Greed, Academy of Management Learning and Education 10: Whitley, R. (1984), The Intellectual and social organization of the sciences, Clarendon Press, New York. Whitley, R. (1988), The Management Sciences and Managerial Skills, Organization Studies, 9: Wilson, D. ja McKiernan, P. (2011), Global Mimicry: Putting Strategic Choice Back on the Business School Agenda. British Journal of Management 22: Zell, D. (2001), The market-driven business school: Has the pendulum swung too far? Journal of Management Inquiry 10:

Vaan kuinkas sitten kävikään?

Vaan kuinkas sitten kävikään? KIMMO ALAJOUTSIJÄRVI Vaan kuinkas sitten kävikään? 99 prosenttia kauppakorkeakouluista pilaa loppujen maineen -anonyymi vinoilija 92 Kauppakorkeakoulujen ylevä alku Kun ensimmäisiä kauppakorkeakouluja

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2013 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tunnetta pelissä Mitä väliä minun teoillani enää on? Näitä

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2012. Laman varjot. Julkaisu No 36 AVOIN YLIOPISTO

Sanomalehtiyliopisto 2012. Laman varjot. Julkaisu No 36 AVOIN YLIOPISTO Sanomalehtiyliopisto 2012 Laman varjot Julkaisu No 36 AVOIN YLIOPISTO 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto PL 700 (Wolffintie 34) 65101 Vaasa puhelin 029 449 8190, sähköposti

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Martti Vihanto Endogeeniset preferenssit, tunteet ja sosiaalisen pääoman murtautuminen taloustieteeseen. Aboa Centre for Economics

Martti Vihanto Endogeeniset preferenssit, tunteet ja sosiaalisen pääoman murtautuminen taloustieteeseen. Aboa Centre for Economics Martti Vihanto Endogeeniset preferenssit, tunteet ja sosiaalisen pääoman murtautuminen taloustieteeseen Aboa Centre for Economics Discussion Paper No. 18 Turku 2007 Copyright Author(s) ISSN 1796 3133 Turun

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Arvonluonnin uusi aalto

Arvonluonnin uusi aalto KATSAUS 309/2014 Arvonluonnin uusi aalto Näin rakennetaan tämän vuosisadan arvokkaimmat yritykset Ville Tikka ja Nuppu Gävert (Wevolve) 2 Ville Tikka ja Nuppu Gävert, Wevolve Arvonluonnin uusi aalto Näin

Lisätiedot

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus on palannut Suomen kiertueeltaan ensimmäiseen kotiyliopistoonsa Jyväskylään. Januksen ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1992 päätoimittajanaan Risto Eräsaari ja toimitussihteerinä

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto SÄÄNTELYN VAIKUTUS TYÖN LUOMISEEN Tutkimus pk-yrityksistä RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto Copyright Risto Harisalo

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Sosialistinen suunnittelu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen

Sosialistinen suunnittelu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Sosialistinen suunnittelu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Author : admin Teksti: Paul Cockshott ja Allin Cottrell Käännös: Joonas Laine Tiivistelmä Monista varmasti näyttää siltä, että Neuvostoliiton

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

#69. 2 Skeptikko 2/2006 Skeptikko 2/2006

#69. 2 Skeptikko 2/2006 Skeptikko 2/2006 2 2006 Teemana äly tön suunnit telu K o h t a 2 0 v u o t t a k y s y m y k s i ä Julkaisija: PL 483 00101 Helsinki www.skepsis.fi Päätoimittaja: Risto K. Järvinen E-mail: editor@skepsis.fi Toimitus: Närhitie

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Antti Järventaus Pro Gradu Teologinen tiedekunta Systemaattisen teologian laitos Sosiaalietiikka marraskuu 2002 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Pankkisääntely psykologisessa oikeustaloustieteessä

Pankkisääntely psykologisessa oikeustaloustieteessä Pankkisääntely psykologisessa oikeustaloustieteessä Martti Vihanto Turun kauppakorkeakoulu Julkaistu kirjassa Pankkikilpailu globaalistuvilla markkinoilla, toim. Mika Widgrén. Taloustieto, Vantaa 2002,

Lisätiedot

Joko tunnet tämän tutkijan?

Joko tunnet tämän tutkijan? Keijo Räsänen (toim.) Joko tunnet tämän tutkijan? Esseitä akateemisesta työstä AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ECONOMICS B-116 Keijo Räsänen (toim.) Joko tunnet tämän tutkijan?

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot